Tamadun Islam Tingkatan 5 BAB 1 KERAJAAN BANI ABBASIYYAH 1. Pengenalan Kerajaan Bani Abbasiyyah a.

Dinamakan sempena nama bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w, iaitu al-Abbas b. Tujuan penubuhannya adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hasyim yang beranggapan tampok pemerintahan hanya layak disandang oleh keturunan mereka. c. Diasaskan oleh Abu al-Abbas Abdullah as-Saffah atau dikenali sebagai as-Saffah d. Diperintah oleh 37 orang khalifah dalam tempoh lebih 5 kurun, iaitu bermula pada tahun 132H/750M hingga 650H/1258M e. Pusat pentadbiran : Baghdad 2. Struktur Kerajaan Bani Abbasiyyah a. Sistemnya diadaptasi daripada sistem pentadbiran Kerajaan Parsi. Ini kerana ramai orang parsi yang memeluk Islam dan menjawat jawatan penting dalam pentadbiran. b. Sistem pentadbiran Kerajaan Abbasiyyah : Al-Khalifah (Ketua Negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam) Ad-Dawawin (Jabatan-jabatan kerajaan yang terletak di bawah pengawasan al-Kuttab/sekretariat. Contoh jabatan pada zaman ini : jabatan audit, jabatan polis dan pertahanan Al-Wazir (Ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan) 3. Khalifah-khalifah Yang Terkenal Pada Zaman Abbasiyyah Khalifah Biodata Sumbangan Abu al-Abbas Abdullah As-Saffah · Memerintah selama 4 tahun 9 bulan · Bermula tahun 132H/ 750M hingga 136H/754M · Pengasas kerajaan · Menghapuskan pemberontakan Abu Jakfar al-Mansur · Saudara kandung as-Saffah · Memerintah selama 22 tahun, bermula 136H/ 754M hingga 158H/775M · Baghdad sebagai ibu kota dan mem- bangunkannya. · Memperbaiki sistem cukai · Membuat saliran-saliran · Menyediakan pasar Harun ar-Rasyid · Khalifah yang paling warak dan terkenal · Memerintah selama 23 tahun 1 ½ bulan, bermula 170H/786M hingga 192H/ 809M. · Mengarahkan Abu Yusof menulis buku tentang percukaian (al-Kharraj) · Menubuhkan jawatan ketua hakim (Qadhi al-Qudhah)

Faktor Penyebaran Islam Pada Zaman Abbasiyyah Faktor Dalaman Faktor Luaran · Keinginan daripada penduduk setempat yang tertarik dengan Islam · Galakkan khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari baitul mal untuk para ulamak dan pendakwah · Dasar kerajaan Abbasiyyah yang menyamakan kedudukan bangsa arab dan bukan arab · Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa · Pembukaan wilayah baru · Penggunaan bahasa arab secara meluas yang mendorong kepada pemahaman al-Qur’an dan al-Hadis · Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyyah dengan negara-negara luar · Usaha para pedagang Islam berdakwah menerusi aktiviti perdagangan mereka 5. ilmu pengetahuan dan kebudayaan · Membina prasarana: rumah sakit. farmasi dan pusat pengajian.· Menubuhkan Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan ilmu · Menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan. contohnya al-Ghazali dengan kitabnya Tahafut al-Falasifah Ilmu Pengetahuan ·Pelbagai bidang ilmu yang baru diterokai kerana islam mewajibkan umatnya mempelajari ilmu fardu ain dan kifayah ·Prasarana yang disediakan oleh kerajaan juga mendorong kepada penerokaan ilmu baru Kebudayaan ·Budaya asal mereka yang tidak bertentangan dengan Islam terus diamalkan ·Islam yang dianuti oleh pelbagai bangsa dan budaya ini telah membentuk budaya Islam yang berbentuk sejagat. ·Masjid menjadi tempat ibadah dan pusat dakwah ·Usaha-usaha ulamak memurnikan akidah Islamiyyah daripada falsafah Yunani Kuno. Bukti Kerajaan Abbasiyyah Mengamalkan Dasar Liberal Dalam Pemerintahannya. . ·Contohnya : seni bina masjid Sistem Kemasyarakatan ·Penghapusan perhambaan dan penindasan ·Islam mengemukakan konsep keadilan sosial tanpa mengira bangsa atau warna kulit. 6. Kesan Penyebaran Islam pada Zaman Abbasiyyah Aspek Huraian Akidah · Berubah daripada menyembah berhala / api (majusi) atau lembu (saibah) kepada menyembah Allah Yang Esa. Al-Makmun · Namanya : Abdullah Abu al-Abbas al-Makmun · Putera Harun ar-Rasyid · Memerintah selama 20 tahun. bermula 198H/813M hingga 218H/833M · Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu · Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang 4.

umat Islam berjaya melebarkan empayar Islam hingga melebihi 2/3 keluasan dunia dan mengekalkan kerajaan Islam selama 13 kurun. Usaha dan galakkan para khalifah b. Kreativiti ulamak f.a. Institusi Pendidikan Institusi Huraian Masjid ·Sebagai tempat ibadah juga dipenuhi dengan halaqah-halaqah ilmu ·Contoh: Masjid Jami’ al-Mansur – terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu Istana Khalifah ·Sebagai tempat ulamak bermuzakarah dan menyampaikan ilmu Perpustakaan ·Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang terkenal sebagai : v Pusat pertemuan sarjana v Pusat penterjemahan v Pusat sumber v Pusat penyelidikan ilmiah v Pusat latihan ·Perpustakaan lain : Darul Hikmah di Kaherah. Contohnya Yahya al-barmaki yang berbangsa Parsi telah dilantik sebagai perdana menteri. Hubungan diplomatik dengan negara-negara luar h. Penganut agama lain diberikan kebebasan mengamalkan agama masing-masing serta mendapat layanan yang baik. Aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu c. b. Contohnya Kerajaan mengarahkan agar gereja yang telah dirobohkan dibina semula. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan a. b. Memeprluaskan skop jihad yang mencakupi jihad di medan perang dan jihad dalam bidang ilmu pengetahuan untuk meneroka bidang-bidang baru. Memberi peluang kepada orang bukan arab yang berkelayakan untuk menjawat jawatan yang penting dalam negara. Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji g. Ilmu Yang Berteraskan Wahyu . salah seorang menteri berketurunan saljuk. Kestabilan politik dan kewangan d. Bukti semangat jihad yang tinggi. Semangat Jihad Umat Islam Pada Zaman Kerajaan Abbasiyyah a. Dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan e. meninggal tahun 485H/1092M 3. Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar c. Bidang Ilmu Pada Zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah a. Kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antara bangsa 2. BAB 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 1. Umat Islam telah berjaya meletakkan tamadun Islam hingga ke tahap yang lebih agung berbanding tamadun Rom dan Parsi c. Mesir Pusat Pengajian ·Antara yang terkenal : Madrasah an-Nizamiyyah(457H/1065M) ·Dibina oleh Nizam al-Muluk. 7.

Imam Abu Hanifah – Mazhab Hanafi 2. Al-Hassan b al-Haitham v Menghuraikan proses pembalikan cahaya pada retina . Ibnu Majah Ilmu Fekah 1. Imam Ahmad b Hanbal – Mazhab Hanbali Ilmu Tauhid Perkembangan ilmu falsafah yang bersumberkan falsafah Yunani telah memberikan kesan buruk terhadap akidah umat Islam. Imam as-Syafie-Mazhab as-Syafie 4. Muhammad b Musa al-Kharizmi v Memperkenalkan sistem angka dalam abjad arab v Memperkenalkan bilangan sifar (0) v Algebra v Buku : Hisab al-Jabri wa al-Muqabalah Ilmu Falak 1. Penemuan & Hasil Karya Matematik 1. Imam Muslim – Sahih Muslim 3. An-Nasa’i d. Jabir b Hayyan : v Penemuan asid sulfurik v Teori penghasilan petroleum dan alkohol v Membaiki proses pembuatan kaca Ilmu Fizik 1. Imam Maik-Mazhab Maliki 3. At-Tirmidzi c. Ilmu Yang Berteraskan Akal Bidang Ilmu Tokoh. Al-Batani: v Menemui cara mengukur jarak antara bumi dan matahari v Jadual pergerakan bulan dan bintang v Orang yang pertama mencipta alat pengukur sudut (astrolabe) Ilmu Kimia 1. Yahya b Ziyad – penyusun ilmu tafsir yang pertama dalam kitabnya Ma’ani al-Qur’an 2. al-Bukhari – Sahih al-Bukhari 2. Ibnu Jarir at-Tabari – kitabnya : Tafsir at-Tabari Ilmu Hadis 1. Abu Dawud b. Penyusun Kitab Sunan/al-Kutub as-Sittah: a. Antara ulamak yang berusaha memurnikan akidah Islamiyyah : Imam Abu al-Hassan al-‘Asy’ari Imam al-Ghazali b.Bidang Ilmu Tokoh dan Hasil Karya Ilmu Tafsir 1.

BAB 3 PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH 1. v Antara tokoh : Yuhana b Masawaih dan Hunain b Ishak 2. Penguasaan sains dan teknologi berjaya dirampas daripada kuasa Rom. Latar belakang Perkembangan a. Menyediakan peruntukan yang banyak untuk penyelidikan sains dan teknologi 3. Kesan Perkembangan Ilmu Abbasiyyah kepada Eropah a. Perkembangan ini juga mendorong orang-orang Eropah untuk memulakan perlayaran mereka. Parsi dan Yunani. dengan penubuhan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Penemuan-penemuan sains yang baru banyak diterokai. Kesepaduan ilmu antara fardu ain dan kifayah melahirkan umat yang kuat fizikal dan mental. c. Mengadakan seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar perubatan dunia 2.v Mencipta cermin mata v Menjelaskan lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan v Menyukat kelajuan bunyi dan cahaya Geografi 1. Pada zaman ini ramai cendekiawan dan saintis muslim muncul b. Aktiviti penterjemahan v Aktiviti ini sangat giat dan terancang. 2. Usaha khalifah untuk memajukan bidang sains dan teknologi: 1. b. c. Andalus dan Kota Sicily di Itali menjadi pusat tumpuan ilmuan. Faktor Perkembangan Sains dan Teknologi Faktor Huraian 1. d. Contohnya : . membina pusat penyelidikan sains. As-Syarif al-Idrisi v Orang yang pertama menghasilkan peta dunia dalam bentuk globe v Memberi ukuran yang tepat tentang keluasan muka bumi Ilmu Perubatan 1. Hasil karya umat Islam telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. terutamanya ke negara-negara Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru diterokai. Ibnu Sina v Menjelaskan kesan kuman dalam penyakit v Menjelaskan teori jangkitan virus v Mencipta ubat untuk penyakit kronik v Mencipta picagari ubat bius dan benang khusus untuk menjahit luka pembedahan 4. termasuklah bahasa Hebrew dan Latin. Untuk mencapai kejayaan dan kemajuan 5.al-Makmun membina balai cerap . Perkembangan ilmu telah memberi kesan kepada Eropah hingga tercetusnya zaman Pembaharuan(Renaissance) b. Galakkan khalifah 1. Kepentingan Ilmu Pengetahuan a.

Kelebihan Baghdad sebagai pemangkin ekonomi : a. Kesan Penemuan Sains dan Teknologi a Mengubah cara hidup dan status umat Islam b Umat Islam hidup lebih maju daripada umat lain yang telah menguasai bidang sains dan teknologi sebelum ini. Sektor Ekonomi Yang Utama : Sumber Utama Huraian Pertanian v Usaha khalifah untuk memajukan pertanian : a. melebarkan sungai dan terusan serta membuat empangan b.. Kedudukan yang strategik menjadi laluan perdagangan timur dan barat b. 70 buah perpustakaan yang menyimpan 500 ribu manuskrip 3. Mereka juga menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab 3. Yaman. 1 universiti. membuat penyelidikan dalam bidang pertanian v Wilayah pertanian : Mesir. Kepentingan Menguasai Ilmu Sains dan Teknologi a Hari ini sains dan teknologi semakin mendominasi kehidupan manusia. Khurasan dan Andalus v Hasil pertanian : Jenis Hasil Bijirin . 4. Maghribi. sekiranya ketinggalan kita akan terkeluar dari arus perdana b Untuk mengembalikan kegemilangan umat Islam dahulu. Sicily dan Andalus muncul sebagai pusat pengembangan ilmu 5. membina saliran. Globalisasi ilmu 3. Iraq.al-Muktasim membina makmal pembedahan yang pertama 2. BAB 4 PERKEMBANGAN EKONOMI ZAMAN KEMAJUAN KERAJAAN ABBASIYYAH 1. membuka tanah pertanian baru c. Mereka pernah menerima kitab-kitab sebagai tebusan terhadap tentera Rom yang ditawan 2. Antara bukti kecintaan Khalifah terhadap ilmu: 1. Perdagangan dan pembukaan wilayah baru membuka ruang yang luas untuk perkembangan ilmu 4. Terdapat sebuah pasar yang dikenalisebagai ‘Suq Baghdad’ yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi c. umat Islam hari ini perlu menguasai kecanggihan sains dan teknologi yang diadun mengikut Syariat c Untuk menjadi umat Islam yang maju sama ada dari aspek spiritual atau material. mereka perlu mengintegrasikan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Di Andalus sahaja terdapat 700 buah masjid. contohnya Rom dan Parsi c Umat Islam dipandang tinggi dan disegani sehingga ramai orang bukan Islam yang tertarik untuk memeluk Islam. Syam. Terdapat ladang-ladang pertanian dan perternakan serta sebuah pasar yang dikenali sebagai ‘Suq al-Baqar” 2.

Mesir dan Andalus Perdagangan v Faktor perkembangan: 1.kubis. 4.lebah Perindustrian v Jenis-jenis Industri Jenis Pengeluar Tenunan. 80% diberikan kepada tentera Islam.ayam. contohnya apabila musuh menyerah kalah. v Langkah untuk menggiatkan : 3. penghasilan kitab perniagaan sebagai galakkan. Kharraj Cukai tanah milik orang bukan Islam atau tanah milik orang Islam yang diperoleh dalam peperangan.kurma Sayuran Timun. permaidani Baghdad dan Asfahan Pinggan mangkuk Mesir dan Syam Barangan kaca Baghdad.Gandum. maka banyak ruang pasaran 2. dan Lubnan Kertas Iraq. Andalus dan Maghribi Perhiasan dan batu permata Yaman. pembukaan wilayah baru. ‘Usyur . Kadarnya adalah berdasarkan keadaan tanah Ghanimah Harta rampasan melalui peperangan. Jizyah Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami Negara Islam. barli.tebu Ternakan Lembu. Khurasan. Mesir dan Syam Barangan kulit dan senjata Mesir. Fai’ Harta rampasan bukan melalui peperangan . beras Buahan Anggur. kemajuan pesat industri perkapalan 3. Sumber Kewangan Kerajaan Abbasiyyah Sumber Definisi Zakat Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang mencukupi had minimum(nisab) menurut syarat-syarat tertentu.limau.

Pembaharuan Dalam Bidang Ketenteraan a. imbuhan. Struktur Organisasi : c. Taraf hidup rakyat meningkat b. Struktur Organisasi Diwan al-Jund(Jabatan Pertahanan) Tugas : Merekod data lengkap tentang gaji. Pasukan bergaji tetap 3. Menyediakan banyak peluang pekerjaan c. pengurusan ketenteraan dan perbelanjaan. Mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan c. Majlis al-Muqabalah (Bahagian Latihan) Menguruskan pengambilan dan latihan kepada tentera baru Al-Massahun (Bahagian Peninjau) Membuat panduan dan nasihat topografi Diwan at-Tasnif (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia) Menguruskan kenaikan pangkat dan penyusunan tentera mengikut pasukan. Baitul Mal a. Memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera. 2. 4. Peranan Baitul Mal v Pengurus sumber-sumber pendapatan negara v Mengawal perbelanjaan negara 5. Definisi : insititusi kewangan terbesar Negara. contoh: turki dan parsi b. Kesan Pembangunan Ekonomi a. Pasukan pengawal khalifah 2. pasukan sukarelawan Diwan al-‘Ardh (Depot Simpanan) Menguruskan setor dan kelengkapan persenjataan Al-Jawasis (Bahagian Perisikan) Mengintip kekuatan dan kedudukan musuh serta tahap kesetiaan tentera Islam Dairah al-Muhanddisin (Bahagian Kejuruteraan) Bertanggung jawab dalam pembinaan kem-kem tentera dan kubu pertahanan Al-Bahriyyah (Bahagian Tentera Laut) . Penyusunan tentera : 1. b. dan pangkat bagi tentera laut dan darat dan Menguruskan hal ehwal pertahanan negara Bahagian Tugas Majlis at-Taqrir (Bahagian Kewangan Menguruskan hal-hal gaji dan imbuhan. Pelbagai kemudahan asas untuk rakyat dapat disediakan BAB 5 PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH 1. Membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan arab.Cukai 10% yang dikenakan ke atas kapal dagangan bukan Islam yang menggunakan perlabuhan Islam untuk berdagang.

contohnya gaji dan imbuhan yang lumayan c. Faktor Kejayaan Tentera Islam a. Faktor Kegemilangan: Faktor 1. lembing. Mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan luar 2. Negara mencapai tahap kemajuan yang memberangsangkan. Membantu pihak polis dan pihak berkuasa awam dalam memelihara ketenteraman awam dan operasi anti keganasan. Kepentingan Keselamatan Untuk Pembangunan dan Kemajuan Negara a. d. Kelemahan pemerintahan Kerajaan . manjanik (ballista). termasuklah membahagikan tentera kepada 5 ketumbukan (al-karadis) e. Kedudukan Kota Baghdad yang strategik · Tengah laluan pedagang timur dan barat · Tempat pertemuan para cendekiawan 4. BAB 6 KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH 1.Mengawasi perairan. Al-‘Arif (Koperal) 6. Penghayatan konsep kerja sebagai ibadah 2. 5. Kestabilan Politik · menghapuskan pemberontakan 2. Peralatan ketenteraan yang canggih – pedang. Fungsi Ketenteraan Tugas Utama Tugas Bantuan 1. Pemimpin yang berkaliber yang memberi perhatian terhadap kebajikan tentera. Dasar politik Kerajaan Abbasiyyah · Layanan adil kepada semua rakyat · Hubungan diplomatik 3. panah. Mengelakkan daripada ancaman musuh dan penjajahan. 4. An-Naqib (Kapten) d. Strategi peperangan yang berkesan. Struktur Pasukan Tentera Islam Zaman Abbasiyyah a. Perkembangan ekonomi yang menggalakkan. membantu pihak berkuasa awam dalam bantuan mala petaka dan pembangunan negara. menentang musuh negara 3. d. Al-Qa’id (Panglima Perang) c. 2. Perpaduan antara kaum 5. dabbabah (kayu pelantak) barud (gun powder) dan kapal perang. Faktor Kemerosotan Kerajaan Abbasiyyah 1. Dasar ketenteraan yang terbuka kepada semua bangsa b. kerja-kerja pembinaan kapal perang dan penyusunan angkatan tentera 3. Pembangunan negara dapat dilaksanakan. menghadapi sebarang keadaan darurat 1. Keimanan dan semangat jihad tentera Islam yang tinggi. Al-Amir (Laksamana) b. c. b.

Iktibar dari sejarah kegemilangan Kerajaan Abbasiyyah : a. Keselamatan dan kestabilan negara adalah tanggung jawab kita bersama. 5. Aliran fahaman yang berbagai membawa kepada perpecahan dan melemahkan umat Islam c. Perpecahan wilayah-wilayah dalam kekuasaan Kerajaan · Politik dikuasai oleh Turki dan Parsi. c. Peranan Generasi Hari ini. Perebutan Kuasa · Memberi peluang kepada pegawai/menteri Turki untuk menguatkan kedudukan 4. b. 5. Bersungguh menuntut ilmu dan meningkatkan pembangunan diri dan agama. 4. a. Umat Islam perlu mengembalikan semua kegemilangan Islam dengan belajar bersungguh-sungguh dan menjadi pakar dalam semua bidang. Mengamalkan cara hidup Islam .· Khalifah menyerahkan kuasa kepada pegawai Turki 2. Orang-orang barat telah memindahkan penemuan umat Islam dalam pelbagai bidang ke negara mereka dan menterjemahkannya ke dalam bahasa mereka. c. Perselisihan aliran fahaman keagamaan · Pemberontakan Khawarij dan Syiah 6. Serangan dari luar · Serangan dari Georgia dan Armenia · Dari sebelah barat: menghadapi tentera salib · Serangan Moghul di bawah pimpinan Hulagu Kgan pada 656H/1258M 3. Iktibar dari sejarah kegemilangan Kerajaan Abbasiyyah : a. Kegawatan ekonomi · Negara tidak stabil mendorong pedagang ke tempat yang lebih selamat. Umat Islam perlu bersatu padu untuk menyelamatkan negara dari ancaman musuh. Mengembalikan kegemilangan umat Islam yang pernah dicapai b. Mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. b. d. mereka mengambil peluang untuk membina kerajaan sendiri 3. Kemajuan yang dicapai hari ini adalah hasil daripada sumbangan umat Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful