DELTA LABUK

Modul Geografi PMR Negeri Johor TABURAN TANAH PAMAH DI MALAYSIA
Dataran Kedah- Perlis DATARAN KELANTAN

Dataran Aluvium - PADI

Dataran pantai timur Sabah sempit

DELTA LABUK

Bayan Lepas
DELTA SEGAMA

Lembah Klang -Perindustrian K.L, P. Jaya, Shah Alam

DELTA RAJANG

Tanih Laterit - GETAH, -KELAPA SAWIT

Tanah Pamah Beralun Selatan

Contohnya: KEPENTINGAN TANAH PAMAH DI MALAYSIA PERTANIAN. KAWASAN PETEMPATAN: Contohnya: petempatan bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur. PUSAT PERDAGANGAN DAN KEWANGAN.Modul Geografi PMR Negeri Johor KEPENTINGAN KAWASAN TANAH PAMAH. Contohnya: JARINGAN PENGANGKUTAN. Para pelajar dikehendaki mengisi peta minda di bawah. Contohnya: RUJUK BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1 M/S 52 . Kuching dan Kota Kinabalu. Contohnya: PERINDUSTRIAN.

5 Jawapan: 1 A .. Dataran Kedah-Perlis dan Delta Kelantan penting kepada aktiviti A Pertanian C Perindustrian B Perlombongan D Perkhidmatan Tanah Rendah Beralun Selatan merupakan kawasan penanaman I getah III padi II nanas IV kelapa sawit A B I dan II II dan III • • • 3 C D III dan IV I dan IV 2 Bayan Lepas.. Pulau Pinang Shah Alam. manakah menerangkan tentang kepentingan kawasan di atas I pengangkutan III pertanian II perindustrian IV perlombongan A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 4 Antara berikut manakah kawasan jaringan pengangkutan yang padat di Malaysia A Delta Labuk B Dataran Kedah-Perlis C Dataran Kelantan D Delta Rajang Kawasan X Tanih Aluvium subur Pusat pentadbiran negeri • • 5 Apakah kawasan X dalam jadual di atas? A Delta Rajang B Delta Segama C Dataran Kedah D Dataran Pahang 2 C 3 A 4 B 5 C . 1.Modul Geografi PMR Negeri Johor Soalan latihan. Selangor Kuala Lumpur Antara berikut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful