Raport de cercetare Percepţii şi atitudini privind discriminarea în România

Beneficiar: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Furnizor: TNS CSOP Romania 9, Str. Crişana Sector 1, Bucuresti Tel/Fax: +4 021 3119312...5 +4 031 4054882...5

Cuprins
I. PRECIZĂRI METODOLOGICE

II. REZULTATE

III. CARACTERISTICILE EŞANTIONULUI

I. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Obiectivele cercetării

Evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de discriminare (noţiuni, legislaţie, efecte)

Aprecierea impactului aderării la UE asupra percepţiilor şi atitudinilor faţă de fenomenul de discriminare
Identificarea opiniilor populaţiei despre persoanele având caracteristici sociale şi biologice diferite (grupuri vulnerabile) Notorietatea instituţiei specializate în combaterea discriminării (CNCD) din punct de vedere al activităţilor de prevenire şi/sau sancţionare

Metodologie

UNIVERSUL CERCETĂRII: Universul este dat de populaţia cu vârsta de peste 18 ani din România


EŞANTION: n=1400 de respondenţi. Marja de eroare este de 2,6% la un nivel de încredere de 95%.
TIPUL EŞANTIONULUI: Eşantion probabilist, stratificat după regiune de dezvoltare şi rezidenţă, folosind 154 de puncte de eşantionare în 60 de localităţi rurale şi 57 de oraşe plus Municipiul Bucureşti METODOLOGIA DE CULEGERE A DATELOR: Interviuri faţă în faţă pe bază de chestionar cu întrebări predefinite administrate de operatorii instruiţi de către CSOP, la domiciliul respondenţilor. PERIOADA DE CULEGERE A DATELOR: 27 Decembrie 2011 – 11 Ianuarie 2012 VALIDAREA EŞANTIONULUI: Datele au fost validate după referinţa INS referitoare la regiune, rezidenţă, sex şi vârstă. PONDERĂRI: Ţinând cont de structura eşantionului, datele au fost ponderate după datele de referinţă INS.

 

II. REZULTATE

Principalele concluzii

Principalele concluzii

Evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de discriminare (noţiuni, legislaţie, efecte)

În ceea ce priveşte discriminarea ca problemă actuală în România opinia populaţiei se divide în două părţi aproximativ congruente. 51% dintre români consideră în mare şi în foarte mare măsură că

fenomenul de discriminare este una din problemele actuale în timp ce 44% consideră acest aspect în
mică şi în foarte mică măsură.

Locurile de muncă, corupţia, preţurile, criza financiară şi infracţionalitatea sunt principalele probleme actuale desemnate de respondenţi.

Toleranţa, alături de fenomenul de discriminare, au fost cel mai puţin identificate ca fiind în foarte mare
măsură probleme actuale în România (26% şi respectiv 24%).

49% dintre români afirmă că fenomenul discriminării este foarte des şi des întâlnit în România în timp ce 11% consideră că e foarte rar/deloc întâlnit. Pentru această întrebare, în cadrul variantelor de

răspuns foarte des şi des întâlnit, observăm o variaţie pozitivă pentru: persoanele cu vârstă cuprinsă între
18-30 de ani (62%), cei cu studii superioare (54%) şi cei cu un venit sub 500 de Ron (55%). Menţiune: Procente raportate pentru fiecare categorie în parte.

Principalele concluzii

Evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de discriminare (noţiuni, legislaţie, efecte)

20% consideră că în următorul an fenomenul discriminării va fi mai des întâlnit, 15% enunţă că va fi mai rar întâlnit în timp ce 51% afirmă că va rămâne la fel.

59% dintre români cred că aspectul “Disponibilitatea oamenilor de a oferi ajutor celor din jur” s-a înrăutăţit pe fondul crizei economice din ultimul an. În cadrul aceluiaşi context, 48% afirmă că discriminarea din societate s-a înrăutăţit.

Cele mai discriminate categorii sociale, conform opiniilor respondenţilor, sunt reprezentate de

persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice, persoanele infectate cu
HIV/SIDA, persoanele fără adăpost, orfanii şi persoanele dependente de droguri.

În general românii identifică cazurile de discriminare asociate cu: categoria socială, sexul, orientarea sexuală, vârsta, o dizabilitate fizică/psihică, infectarea cu HIV şi apartenenţa la o categorie defavorizată.

Deficienţe de identificare se regăsesc asupra unor caracteristici asociate cu o responsabilitate a
individului: femei însărcinate, persoane cu o greutate peste medie şi cele religioase. 27% dintre români nu consideră că refuzul cererii unui elev de a nu frecventa cursul de religie pentru că aparţine unui alt cult religios reprezintă un caz de discriminare.

Principalele concluzii

Aprecierea impactului aderării la UE asupra percepţiilor şi atitudinilor faţă de fenomenul de discriminare

31% dintre români consideră că după aderarea României la Uniunea Europeană, gradul de discriminare a crescut faţă de persoanele de etnie romă şi faţă de persoanele vârstnice.

53% dintre respondenţi apreciază că situaţia economică (criza) a amplificat fenomenul discriminării într-o oarecare şi mare măsură.

Cele mai puţin enunţate categorii de persoane pentru varianta de răspuns nu a existat/nu există acest tip de discriminare în cadrul întrebării “În opinia dvs. după aderarea României la Uniunea Europeană, gradul de discriminare .... a scăzut, a crescut sau a rămas la fel?” sunt reprezentate de:
    

persoanele infectate cu HIV/SIDA (6%), persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice (6%), homosexualii (7%), persoanele de etnie romă (8%) şi persoanele dependente de droguri (8%).

Principalele concluzii

Identificarea opiniilor populaţiei despre persoanele având caracteristici sociale şi biologice diferite (grupuri vulnerabile)

Discriminare şi piaţa muncii
Conform opiniilor respondenţilor persoanele infectate cu HIV/bolnave de SIDA reprezintă categoria cu

cele mai mici şanse în vederea găsirii unui loc de muncă în comparaţie cu persoanele neinfectate.

77% dintre români consideră că este mai uşor pentru persoanele neinfectate să-şi găsească un loc de muncă.

61% desemnează că este mai uşor pentru tinerii sub 25 de ani să-şi găsească un loc de muncă în

comparaţie cu cei cu vârsta de peste 55 de ani, în timp ce 28% consideră că este la fel de uşor pentru
ambele categorii.

În ceea ce priveşte accesul la un loc de muncă, criteriile religie şi sex au fost considerate cele mai puţin discriminante dintre categoriile enunţate:

79% dintre români afirmă că este la fel de uşor să-şi gasescă un loc de muncă pentru categoriile
persoanele de o altă religie decât cea ortodoxă şi persoanele de confesiune ortodoxă,

în timp ce 65% consideră că este la fel de uşor să se angajeze atât persoanele de sex feminin cât şi persoanele de sex masculin.

Principalele concluzii

Identificarea opiniilor populaţiei despre persoanele având caracteristici sociale şi biologice diferite (grupuri vulnerabile)

Percepţii vis a vis de discriminarea de gen
34% dintre respondenţi consideră că există discriminare între un bărbat şi o femeie în România. O variaţie procentuală mai ridicată pentru această variantă de răspuns se observă pentru categoriile: femei (38%), studii superioare (46%), rezindenţă în Bucureşti (47%) şi persoanele cu un venit peste 2500 Ron (38%). Menţiune: procentele reprezintă răspunsuri raportate la fiecare categorie în parte.

Persoanele care au indicat existenţa discriminării între un bărbat şi o femeie au opinat că:

Femeile sunt discriminate la locul de muncă (58%), într-un rol de conducere (58%), în calitate de om politic (54%) şi în gospodărie (50%).

 

Bărbaţii sunt discriminaţi la ieşirea la pensie (13%) şi în calitate de părinte (7%).
Pentru varianta de răspuns nici bărbatul nici femeia nu sunt discriminaţi primele trei valori procentuale sunt reprezentate de situaţiile: Artă/Cultură (73%), La şcoală (72%) şi în masss-media (71%).

Principalele concluzii

Identificarea opiniilor populaţiei despre persoanele având caracteristici sociale şi biologice diferite (grupuri vulnerabile)

Alte grupuri vulnerabile
31% dintre români afirmă că s-ar simţi foarte puţin/deloc confortabil în preajma unei persoane de

orientară homosexuală, 22% în preajma unei persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA şi 15% în
preajma unei persoane de etnie romă.

Discriminare personală
Pentru întrebarea Dvs. personal consideraţi că aţi fost vreodată discriminat(ă) pe baza vreunuia dintre

următoarele criterii? respondenţii au indicat varianta de răspuns “Da” într-o mai mare măsură pentru
categoriile:
  

Discriminare pe criterii de venit/statut social (13%), Discriminare pe criterii de vârstă (11%) şi pentru Discriminare pe criterii de etnie (7%).

Principalele concluzii

Distanţă şi acceptare socială faţă de grupuri vulnerabile

Romi

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...unei persoane de etnie romă” aparţin următoarele categorii sociale: femei (49%), vârstă peste 50 de ani (49%), nivel de educaţie liceu/postliceală (48%) şi mediu de rezidenţă rural (47%); Pentru indicatorii categoriei venit nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media răspunsurilor.

Maghiari

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...unei persoane de etnie maghiară” aparţin următoarele categorii sociale: femei (25%), vârstă cuprinsă între 30 şi 49

de ani (26%), mediu de rezidenţă rural (26%) şi venit sub 500 de Ron (30%); Pentru indicatorii
categoriei educaţie nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media răspunsurilor.

Principalele concluzii

Distanţă şi acceptare socială faţă de grupuri vulnerabile (Continuare)

Orientare religioasă

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...unei persoane de altă religie decât dvs.” aparţin următoarele categorii sociale: femei (15%), educaţie sub liceu (14%), mediu de rezidenţă rural (15%) şi venit sub 500 de Ron (20%); Pentru indicatorii categoriei vârstă nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media răspunsurilor.

Persoane cu dizabilităţi fizice/psihice

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...unei persoane cu dizabilităţi fizice/psihice” aparţin următoarele categorii sociale: vârstă cuprinsă între 18-29 de ani

(42%), nivel de educaţie sub liceu (37%), mediu de rezidenţă Bucureşti (44%) şi venit sub 500
de Ron (39%); Pentru indicatorii categoriei gen nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media răspunsurilor.

Principalele concluzii

Distanţă şi acceptare socială faţă de grupuri vulnerabile (Continuare)

Persoane cu o orientare homosexuală

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...unei persoane de orientare homosexuală” aparţin următoarele categorii sociale: vârstă peste 50 de ani (64%), educaţie sub liceu (65%), mediu de rezidenţă rural (66%) şi venit sub 500 de Ron (70%); Pentru indicatorii categoriei gen nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media

răspunsurilor.

Persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA

Persoanele care oferă într-o pondere mai mare variantele de răspuns “puţin confortabil”, “foarte puţin/deloc confortabil” la întrebarea “Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... unei persoane

infectate cu HIV/bolnave de SIDA” aparţin următoarele categorii sociale: educaţie sub liceu (58%),
mediu de rezidenţă rural (60%) şi venit sub 500 de Ron (63%); Pentru indicatorii categoriilor gen şi vârstă nu se observă o diferenţă semnificativă (+ 2-3%) în raport cu media răspunsurilor.

Principalele concluzii

Imaginea etniei Roma
 

43% dintre persoanele intervievate au o părere proastă şi foarte proastă despre romi. Primele trei calităţi atribuite romilor sunt reprezentate de atributele: uniţi (64%), curajoşi, îndrăzneţi (29%) şi încrezători în sine (18%)

primele trei defectele asociate acestora sunt descrise de: leneşi (46%), agresivi (45%) şi necinstiţi (35%). Menţiune: procente pentru variante de răspuns multiplu.

Notorietatea instituţiei specializate în combaterea discriminării (CNCD) din punct de vedere al activităţilor de prevenire şi/sau sancţionare
 

49% dintre români afirmă că au auzit de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 65% dintre persoanele care au afirmat că au auzit de CNCD consideră că instuţia îndeplineşte în prezent rolul de prevenire a faptelor de discriminare.

Principalele concluzii

Notorietatea instituţiei specializate în combaterea discriminării (CNCD) din punct de vedere al activităţilor de prevenire şi/sau sancţionare (continuare)

20% dintre persoanele care au auzit de CNCD au afirmat că au încredere multă şi foarte multă în această instituţie. Poncerea celor care au incredere este aproximativ echivalenta cu cei care nu au incredere in timp ce cea mai mare parte a persoanelor se plasează pe o poziţie neutra (43%).

Principalele trei direcţii în care ar trebui să se îndrepte mai mult activitatea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sunt reprezentate de:
  

prevenirea faptelor de discriminare (36%),

investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare (23%)
şi informarea cetăţenilor cu privire la fenomenul discriminării (17%). Menţiune: procente pentru raspunsuri multiple oferite de persoanele care au afirmat că au auzit de CNCD.

Rezultate grafice

B1.Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?

Nş/Nr 18%

Direcţia este bună 9%

Direcţia este greşită 74%

Baza (n=1400): total respondenţi

B1.Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?
0%
Total (n=1400)

10% 9%
10% 8% 7% 10% 8%

20%

30%

40% 74%

50%

60%

70%

80%

90% 18%
16% 19% 18% 17% 18%

100%

Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578)
Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253) Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

74% 73% 75% 72% 74%

7% 11% 9%
6% 11% 5% 7% 10% 6% 10%

75% 71% 75%
79% 71%

18% 18% 16%
15% 17%

64%
78% 75% 76% 76% 63% 74% 70% 82%
Direcţia este bună Direcţia este greşită Nş/Nr

31%
15% 16% 18% 14% 20% 18% 22% 12%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

17%
9% 8% 6%

Baza (n=1400): total respondenţi

B2. Cât de des …
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

B2_1. Citiţi ziarele

15%

19%

16%

20%

30%

B2_2. Ascultaţi radio

36%

26%

10%

8%

20%

B2_3. Vă uitaţi la televizor

88%

9%

B2_4. Citiţi cărţi

6%

10%

16%

27%

41%

B2_5. Mergeţi la teatru/operă/f ilarmonică 3%

17%

77%

B2_6. Navigaţi pe internet/utilizaţi internetul

25%

9%

4% 5%

56%

B2_7. Mergeţi la film

6%

15%

75%

Zilnic

De câteva ori pe săptămână

De câteva ori pe lună

O dată pe lună sau mai rar

Deloc

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

B3. În ce măsură credeţi că problemele actuale ale României sunt legate de …
0%
B3_1. Locurile de muncă B3_3. Preţuri B3_13. Corupţie B3_16. Criza financiară B3_5. Funcţionarea instituţiilor publice centrale B3_7. Sănătate B3_12. Infracţionalitate B3_8. Pensii B3_4. Educaţie B3_11. Justiţie B3_15. Agricultură B3_6. Funcţionarea instituţiilor publice locale
B3_9. Mentalitatea românilor B3_2. Locuinţe B3_14. Toleranţă B3_10. Discriminare 48% 50% 43%

10%

20%

30%
60% 59% 59% 58%

40%

50%

60%

70%
30% 31% 30% 29% 36% 33%

80%

90%

100%
7% 1%

7% 1% 2% 6% 9% 10% 13% 12% 3% 2% 3% 2%4% 2% 2% 3%3%

39%

50% 44% 36% 42% 38% 36% 33% 26% 24% 27% 31% 43% 36% 37% 34% 34%

32% 37%

13% 14% 15% 15% 18% 21% 23% 30%

3%3% 2% 2% 3% 5% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 6% 4% 6% 5%

8% 11%

33%

Foarte mare măsură

Mare măsură

Mică măsură

Foarte mică măsură/Deloc

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

B4. După părerea dumneavoastră fenomenul discriminării în România este...

Nş/Nr 7% Foarte des întâlnit 14% Foarte rar/Deloc întâlnit 11%

Rar întâlnit 33%

Des întâlnit 35%

Baza (n=1400): total respondenţi

B4. După părerea dumneavoastră fenomenul discriminării în România este...
0% Total (n=1400) Barbati (n=674) Femei (n=726)
18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578)

10%
14%

20%

30%
35%

40%

50%

60%
33%

70%

80%

90%
11%

100%
7%

14% 14% 17% 16% 10%
15% 14% 13%

35% 35% 45% 33% 32%
33% 34% 41%

34% 32% 24% 35% 35%
30% 36%

11% 11% 8% 9% 14%
13% 11% 8%

6% 8% 6% 6% 8%
9% 5% 5%

Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

33% 31% 33% 41%
31% 23% 30% 41% 35% 40% 9% 14%

17% 13% 8%
24% 15% 15% 14% 14%

31% 37% 44%
33% 30% 36% 35%

12% 12%

9% 5% 3% 5%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124)
Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

13% 8% 9% 7% 10% 6% 8% 3%

14% 9% 18%
Foarte des întâlnit

35% 28% 37%
Des întâlnit Rar întâlnit

34% 28% 22%
Foarte rar/Deloc întâlnit Nş/Nr

10% 28% 7% 16%

7% 7%

Baza (n=1400): total respondenţi

B5. După părerea dumneavoastră în următorul an în România, fenomenul discriminării în România...

Nş/Nr 15%

Va fi mai des întânit 20%

Va fi mai rar întâlnit 15%

Va rămâne la fel 51%

Baza (n=1400): total respondenţi

B5. După părerea dumneavoastră în următorul an în România, fenomenul discriminării în România...
0% 10%
20% 19% 20% 18% 22% 19%
23% 17% 16%

20%

30%
15% 16% 14% 16% 13% 15%
14% 17%

40%

50%

60%
51% 53% 50% 52% 52% 50%
47% 53% 59%

70%

80%

90%
15% 13% 17% 14% 14% 16%
17% 13% 12%

100%

Total (n=1400) Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253) Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134) Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

13%

21% 18% 22% 25% 25% 19% 20% 20%
20% 15% 17%

17% 14% 7% 19% 13%
14% 10% 18% 16% 4% 5% Va fi mai rar întâlnit 69% 57%

46% 54% 65% 37% 47% 52% 55% 51%
50%

16% 15% 6% 19% 15% 15% 14% 11%
15% 12% 21% Nş/Nr

Va fi mai des întâlnit

Va rămâne la fel

Baza (n=1400): total respondenţi

B6. Cum credeţi că au fost influenţate următoarele aspecte ale vieţii de criza economică şi financiară din ultimul an?
0% B6_2. Salariul, nivelul veniturilor 3% B6_1. Siguranţa locurilor de muncă 4% B6_6. Disponibilitatea oamenilor de a oferi ajutor celor din jurul lor
4%

10%
15%

20%

30%

40%

50%

60%
81%

70%

80%

90%

100%
2%

15%

80%

2%

33%

59%

4%

B6_7. Disponibilitatea oamenilor de a îi înţelege pe cei din jurul lor 4% B6_4. Atitudinea oamenilor faţă de ceilalţi semeni 4% B6_5. Toleranţa oamenilor faţă de ceilalţi semeni 4% B6_8. Discriminarea din societate 3% B6_3. Relaţia oamenilor cu familia, prietenii
S-a îmbunătăţit
4%

37%

55%

5%

39%

54%

4%

38%

53%

4%

42%

48%

7%

48%

46%

3%

A rămas la fel

S-a înrăutăţit

Nş/Nr

Baza (n=1400): total respondenţi

B7. În opinia dvs. următoarele situaţii reprezintă cazuri de discriminare?
Da Nu NŞ/NR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B7_6. O persoană dată afară de la locul de muncă pentru că este de etnie romă

90%

6% 4%

B7_2. Un copil infectat cu HIV care nu este primit la şcoală de către profesori

86%

8%

6%

B7_5. O femeie dată afară de la locul de muncă pentru că este gravidă

86%

11% 4%

B7_16. Un copil cu dizabilităţi fizice sau psihice care nu este lăsat să se joace cu alţi copii de vârsta lui

85%

10%

6%

B7_9. O persoană refuzată la angajare întrucât este în vârstă

84%

12%

4%

B7_4. Interzicerea accesului într-un loc public unui grup de persoane de etnie romă

83%

12%

5%

B7_3. O persoană dată afară de la locul de muncă pentru că este homosexual

82%

12%

6%

B7_7. Refuzul unui medic stomatolog de a trata o persoană infectată cu HIV

82%

10%

8%

Baza (n=1400): total respondenţi

B7. În opinia dvs. următoarele situaţii reprezintă cazuri de discriminare? (continuare)
Da Nu NŞ/NR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B7_11. O persoană îi este refuzată angajarea la un nou loc de muncă deoarece suferă de o boală cronică necontagioasă

81%

13%

6%

B7_8. Realizarea în şcoli de clase separate pentru copiii romi

77%

18%

5%

B7_15. Un absolvent al unei facultăţi private din Romania refuzat la angajare pentru ca nu a terminat o facultate de stat

69%

23%

9%

B7_10. O persoana obeză căreia i se cere sa plătească un bilet în plus pentru a intra în avion B7_13. Unui elev i se refuză cererea de a absenta de la cursul de religie dacă acesta aparţine unui alt cult religios, diferit de cel care se predă în şcoala respectivă

69%

24%

8%

65%

27%

9%

B7_12. O persoană care nu cedează locul în autobuz unei femei însărcinate

48%

47%

5%

B7_14. Un om care intră cu un câine ţinut în lesă în autobuz şi este rugat să coboare la prima staţie

34%

60%

6%

B7_1. O persoană dată afară de la locul de muncă întrucât întârzia repetat

14%

81%

5%

Baza (n=1400): total respondenţi

PERCEPŢII ŞI ATITUDINI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII

C1. În opinia dumneavoastră, în ce măsură consideraţi că sunt discriminate în societate următoarele grupuri de persoane?
0%
C1_11. Persoanele infectate cu HIV/SIDA C1_6. Persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice
C1_20 Cerşetorii C1_15. Persoanele dependente de droguri C1_2. Persoanele de etnie romă

10%
22%

20%

30%

40%
35%

50%

60%

70%
20%

80%
13%

90%

100%
10%

17% 17%
16% 14% 17%

35% 34%
35% 37% 33%

27% 23%
21% 29% 25%

16% 19%
17% 18% 20%

6% 7%
12% 4% 5%

C1_18. Persoanele fără adăpost C1_19. Orfanii
C1_7. Românii, acolo unde sunt minoritari C1_14. Persoanele cu cazier penal C1_5. Homosexualii

16% 14%
11% 18%

33% 33%
36% 27%

24% 29%
25% 24%

21% 16%
19% 17%

7% 7%
10% 14%

Foarte mare măsură

Mare măsură

Mică măsură

Foarte mică măsură/Deloc

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C1. În opinia dumneavoastră, în ce măsură consideraţi că sunt discriminate în societate următoarele grupuri de persoane? (Continuare)
0%
C1_17. Oamenii săraci
C1_8. Persoanele vârstnice

10%
15%

20%

30%
30%

40%

50%

60%
30%

70%

80%
21%

90%

100%
5%

13%
10% 25%

31%
30%

30%
28%

22%

4%
7%

C1_16. Şomerii
C1_13. Persoanele din mediul rural

7% 6%
8%

21% 19%
17%

32% 36%
35%

35% 25%
37%

5% 14%
3%

C1_9. Imigranţii
C1_1. Femeile

C1_3. Persoane aparţinând altor minorităţi naţionale C1_4. Minorităţile religioase
C1_10. Persoanele tinere

6%
5%

19%
15% 37%

38%

32%
38%

7%
6%

6%

12%
23%

31%
63%

46%

5%
5%

C1_12. Bărbaţii 3% 7%

Foarte mare măsură

Mare măsură

Mică măsură

Foarte mică măsură/Deloc

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? a. Persoanele de etnie romă în comparaţie cu populaţia majoritară (românii)
3% 3%

25%

Este mai uşor pentru persoanele de etnie romă Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru populaţia majoritară Nş/Nr

69%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? b. Persoanele de etnie maghiară în comparaţie cu populaţia majoritară (românii)

3%
5%

38%

Este mai uşor pentru persoanele de etnie maghiară Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru populaţia majoritară Nş/Nr
54%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? c. Persoanele din mediul rural în comparaţie cu populaţia din mediul urban
3% 3%

45%

49%

Este mai uşor pentru persoanele din mediul rural Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru persoanele din mediul urban Nş/Nr

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? d. Persoanele de gen feminin în comparaţie cu persoanele de gen masculin

4%

8%

24%

Este mai uşor pentru persoanele de gen feminin Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru persoanele de gen masculin Nş/Nr

65%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? e. Persoanele care practică o altă religie decât cea ortodoxă în comparaţie cu persoanele de religie ortodoxă
2%
4%

15%

Este mai uşor pentru persoanele care practică o altă religie decât cea ortodoxă Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru persoanele de religie ortodoxă

Nş/Nr

79%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? f. Persoanele infectate cu HIV/bolnave de SIDA în comparaţie cu persoanele neinfectate
3%
6%

14%

Este mai uşor pentru persoanele infectate cu HIV/bolnave de SIDA Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru persoanele neinfectate Nş/Nr

77%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? g. Persoanele care au statut de imigranţi în comparaţie cu populaţia majoritară (românii)
3%
10%

32%

Este mai uşor pentru persoanele care au statut de imigrant Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru populaţia majoritară Nş/Nr

56%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? h. Persoanele cu orientare homosexuală în comparaţie cu persoanele heterosexuale
3%

15%

34%

Este mai uşor pentru persoanele cu orientare homosexuală Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru populaţia majoritară Nş/Nr

48%

Baza (n=1400): total respondenţi

C2. Vă rog să vă gânditi la situaţia căutării unui loc de muncă. Având în minte următoarele categorii de persoane, vă rugăm să vă gândiţi, prin comparaţie, pentru care din cele 2 categorii ar fi mai greu sau mai uşor să îşi găsească un loc de muncă, în opinia dvs.? i. Persoanele tinere,sub 25 de ani, în comparaţie cu persoanele în vârstă, peste 55 de ani

6%

5%

28%

61%

Este mai uşor pentru persoanele tinere, sub 25 de ani Este la fel de uşor pentru ambele categorii Este mai uşor pentru persoanele în vârstă, peste 55 de ani Nş/Nr

Baza (n=1400): total respondenţi

C3. În opinia dvs. după aderarea României la Uniunea Europeană, gradul de discriminare .... a scăzut, a crescut sau a rămas la fel?
0%
C3_15. Persoanele dependente de droguri C3_17. Oamenii săraci C3_11. Persoanele infectate cu HIV/SIDA
4%

10%

20%
34%

30%

40%

50%

60%
43%

70%

80%
8%

90%
11%

100%

4% 6%

33% 33% 32% 32% 12% 31% 31% 30%
29% 29%

46% 45% 47% 48% 45% 48% 48%
50% 49%

10% 6% 10% 10% 8% 12% 9%
9% 11%

6% 11% 8% 7% 5% 5% 9%
7% 7%

C3_20. Cerşetorii 3% C3_18. Persoanele făra adăpost 4%
C3_2. Persoanele de etnie romă C3_8. Persoanele vârstnice C3_14. Persoanele cu cazier penal C3_7. Românii, acolo unde sunt minoritari

4% 4%
6% 5%

C3_19. Orfanii

A scăzut

A crescut

A rămas la f el

Nu a existat/nu există acest tip de discriminare

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C3. În opinia dvs. după aderarea României la Uniunea Europeană, gradul de discriminare .... a scăzut, a crescut sau a rămas la fel? (Continuare)
0%
C3_16. Şomerii C3_5. Homosexualii C3_6. Persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice
C3_13. Persoanele din mediul rural C3_9. Imigranţii C3_3. Persoane aparținând altor minorităţi naţionale C3_10. Persoanele tinere C3_4. Minorităţile religioase 5% 7% 9% 5% 21%

10%

20%
29% 27% 26%

30%

40%

50%

60%
47% 46% 52%

70%

80%

90%
13% 7% 6% 19%

100%
6%

12% 7% 5%

50%

8% 11% 9% 9% 12% 4% 9%

18% 15% 14% 13% 12% 46% 48%

50% 52%

13% 15% 25% 20% 19% 36%

11% 7% 5% 6% 4% 5%

52% 53%

C3_1. Femeile C3_12. Bărbaţii

A scăzut

A crescut

A rămas la f el

Nu a existat/nu există acest tip de discriminare

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C4. În ce sens consideraţi că efectele crizei economice din ultimii ani au influenţat fenomenul discriminării în România?
Criza a amplificat fenomenul discriminării în mare măsură
17% 4%

1%

9%

Criza a amplificat fenomenul discriminării într-o oarecare măsură Criza nu a influenţat fenomenul discriminării Criza a diminuat fenomenul discriminării într-o oarecare măsură Criza a diminuat fenomenul discriminării în mare măsură

33%
36%

Nş/Nr

Baza (n=1400): total respondenţi

C5a. Aţi auzit vreodată de expresia “discriminare pozitivă”?

5%

16%

Da Nu

Nş/Nr

79%

Baza (n=1400): total respondenţi

C5b. Discriminarea pozitivă reprezintă o serie de politici publice menite să asigure îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice a unor grupuri considerate dezavantajate. De exemplu: locuri fara taxă la facultate pentru candidaţii de etnie romă sau maghiară, alocaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice.
Utilizând o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă “În foarte mică măsură/ deloc”, iar 4 înseamnă “În foarte mare măsură”...

În ce masură sunteţi de acord cu astfel de iniţiative ce vizează discriminarea pozitivă?

12%

25%

Foarte mică măsură/deloc Mică măsură
27%
11%

Mare măsură Foarte mare măsură Nş/Nr

25%

Baza (n=1400): total respondenţi

C6. În ce măsură credeţi că sunt discriminaţi romii…?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C6_7. La angajarea într-un loc de muncă

20%

27%

32%

15%

6%

C6_5. În general, în societate

26%

30%

27%

12%

5%

C6_1. La şcoală

29%

30%

25%

12%

4%

C6_6. La locul de muncă

27%

31%

25%

12%

6%

C6_2. În spitale, dispensare

31%

32%

22%

11%

4%

C6_3. Atunci când accesează servicii publice, administrative

34%

31%

20%

10%

6%

C6_4. Atunci când accesează servicii juridice

34%

29%

20%

10%

7%

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C7. În ce măsură credeţi că sunt discriminaţi homosexualii…?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C7_5. În general, în societate

18%

21%

24%

17%

20%

C7_1. La şcoală

18%

19%

22%

18%

23%

C7_7. La angajarea într-un loc de muncă

18%

21%

22%

17%

22%

C7_6. La locul de muncă

19%

23%

22%

15%

21%

C7_2. În spitale, dispensare

23%

24%

18%

14%

21%

C7_3. Atunci când accesează servicii publice, administrative

26%

24%

16%

13%

22%

C7_4. Atunci când accesează servicii juridice

28%

22%

16%

12%

22%

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C8. În ce măsură credeţi că sunt discriminate persoanele infectate cu HIV…?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C8_7. La angajarea într-un loc de muncă

8%

15%

32%

29%

17%

C8_1. La şcoală

9%

16%

31%

29%

16%

C8_6. La locul de muncă

9%

17%

32%

26%

17%

C8_5. În general, în societate

11%

18%

30%

25%

17%

C8_2. În spitale, dispensare

14%

20%

28%

23%

15%

C8_3. Atunci când accesează servicii publice, administrative

19%

22%

22%

19%

18%

C8_4. Atunci când accesează servicii juridice

22%

22%

21%

17%

19%

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C9. În ce măsură credeţi că sunt discriminate persoanele de gen feminin…?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C9_7. La angajarea într-un loc de muncă

58%

25%

10%

4% 3%

C9_6. La locul de muncă

61%

24%

8%

3% 3%

C9_5. În general, în societate

66%

22%

7% 2%3%

C9_4. Atunci când accesează servicii juridice

69%

19%

6% 2%4%

C9_3. Atunci când accesează servicii publice, administrative

71%

19%

5% 2%4%

C9_1. La şcoală

69%

21%

4%2%4%

C9_2. În spitale, dispensare

72%

19%

3%2%3%

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C10a. Vă rog să-mi spuneţi dacă dvs. consideraţi că există discriminare între un barbat şi o femeie în România

6%

34% Da Nu

Nş/Nr

60%

Baza (n=1400): total respondenţi

C10a. Vă rog să-mi spuneţi dacă dvs. consideraţi că există discriminare între un barbat şi o femeie în România
0%
Total (n=1400) Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)

10%

20% 34% 31% 38% 32% 35% 34% 30% 34%
46% 31% 34% 47%

30%

40%

50%

60% 60% 65% 57% 63% 61% 59% 64% 61%

70%

80%

90%

100% 6% 5% 6% 5% 4% 7% 7% 5% 4%
5% 7% 2%

50% 64% 59% 51%

Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134) Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124)
Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

36% 31% 34% 35% 38% 35% 28%
20%
Da Nu Nş/Nr

60% 64% 63% 59% 60% 59% 65% 80%

4% 6% 3% 6% 2% 6% 6%

Baza (n=1400): total respondenţi

C10b. În ce situaţii dvs. consideraţi că există discriminare între un barbat şi o femeie în Romania:
0%
C10b_15. Într-un rol de conducere 2% C10b_1. La locul de muncă 2%

10%

20%

30%
58% 58% 54% 50%

40%

50%

60%

70%
31%

80%

90%
10%

100%

32% 35% 39%

7% 9% 7%

C10b_14. În calitate de om politic 2% C10b_13. În gospodărie

4%

C10b_4. În Armată/Poliţie 2% C10b_5. În familie 2% C10b_3. În societate în general 2% C10b_11. La ieşirea la pensie C10b_9. În penitenciar

44% 48% 46%
13% 29% 23% 37% 49%

42% 44% 45%
48% 24% 51%

12% 7% 7%
10%

4%

C10b_6. În cadrul regulilor impuse de Biserică 1% C10b_12. În calitate de părinte (tată, mamă)
C10b_10. Legile din România C10b_8. În mass media (La TV, radio, presă scrisă)

11%

7% 4% 4% 14%
20% 13%

30% 27% 71%
72% 73%

54% 57%

9% 13% 11%
8% 13%

C10b_2. La şcoală 1% C10b_7. În Artă/Cultură 2%

Bărbatul este discriminat

Femeia este discriminată

Nici bărbatul nici f emeia nu sunt discriminaţi

Nş/Nr

Baza (n=554): respondenţii care au afirmat că există discriminare între un bărbat şi o femeie şi respondenţii care au oferit varianta de răspuns Nu ştiu/Nu răspund

C11. În ce măsură consideraţi că în general, în România, apartenenţa etnică este un obstacol pentru...:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
C11a. Ocuparea unui loc de muncă

37%

33%

18%

6%

6%

C11b. Accesul la servicii publice/adminsitrative

45%

32%

12%

5%

7%

C11c. Dobândirea unei locuinţe

46%

29%

11%

7%

7%

C11d. Accesul la servicii medicale

50%

28%

11%

5%

6%

C11e. Accesul la servicii juridice (în justiţie)

50%

28%

10%

5%

8%

C11f. A urma o şcoală sau o facultate

50%

29%

10%

5%

6%

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C12. Vă rog să-mi spuneţi în ce măsură sunteţi de acord sau nu cu fiecare dintre afirmaţiile următoare, acordând note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă acord total iar 5 înseamnă dezacord total.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
C12_1. Bărbatul este capul familiei C12_7. Femeile sunt mai chibzuite şi mai organizate decât bărbaţii 28% 35% 24%

90% 100%
8% 4%

22%
23%

41%
36%

24%
25%

8% 4%
9% 4%

C12_10. Femeile se pot descurca mai uşor în viaţă decât bărbaţii dacă arată bine
C12_2. Este de datoria bărbaţilor să aducă bani în casă

25%
18%

33%
36%

27%
30%

10% 4%
11% 4%

C12_9. Femeile trebuie să se ocupe de îngrijirea şi educarea copiilor
C12_3. Este de datoria femeilor sa se ocupe de treburile casei

19%
18%

34%
30%

31%
30%

11% 3%
14% 5%

C12_11.Barbaţii sunt mai buni conducatori auto decât femeile
C12_4. Copii au nevoie de mame mai mult decat au nevoie de taţi

17%
15%

29%
27%

31%
33%

17%
15%

6%
7%

C12_8. În spatele unei femei puternice se află un bărbat puternic
C12_5.Barbaţii sunt mai potriviţi într-o funcţie de conducere decât femeile

12%
12% 9%

23%
23% 20% 34%

36%
41% 27%

21%
17%

6%
6% 8%

C12_12. Barbaţii se pricep la afaceri mai bine decât femeile
C12_6. Muncile casnice sunt mai uşoare decât celelalte tipuri de munci

Acord total

De acord

Nici acord, nici dezacord

Dezacord

Dezacord total

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C13. Cât de mult credeţi că v-ar deranja...?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C13_1. Dacă o persoană de acelaşi sex cu dvs. v-ar face avansuri

63%

22%

7% 3% 5%

C13_2. Să aflaţi că un membru al familiei este homosexual

48%

25%

13%

7%

8%

C13_3. Să aflaţi că unul dintre profesorii copilului dvs. este homosexual

40%

25%

16%

13%

6%

C13_4. Să aflaţi că medicul de familie este homosexual

35%

22%

22%

16%

6%

C13_5. Să vedeţi pe stradă doi bărbaţi ţinându-se de mână

33%

20%

21%

20%

6%

C13_6. Să aveţi un coleg de muncă homosexual

27%

18%

23%

24%

8%

Foarte mult

Mult

Puţin

Foarte puţin/Deloc

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C14e ... unei persoane de orientare homosexuală? 4%

27%

30%

31%

4% 5%

C14f. ... unei persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA?

5%

31%

34%

22%

4% 5%

C14a. ...unei persoane de etnie romă?

8%

41%

31%

15%

3%3%

C14d. ... unei persoane cu dizabilităţi fizice/psihice?

11%

49%

28%

7% 2%3%

C14b. ... unei persoane de etnie maghiară?

16%

53%

17%

6% 2% 5%

C14g. …unui imigrant?

11%

55%

15%

7% 3%

9%

C14c. ... unei persoane de altă religie decât a dvs.?

23%

60%

9%

3%2% 2%

Foarte conf ortabil

Conf ortabil

Puţin conf ortabil

Foarte puţin/ deloc conf ortabil

A ref uzat să răspundă

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane de etnie romă?
0%
Total (n=1400) Barbati (n=674) Femei (n=726)

10% 8% 9% 8% 10% 9% 6%

20%

30% 41% 44% 38% 43% 43% 38% 40% 41% 42% 39% 42% 44%

40%

50%

60% 31%

70%

80%

90% 15% 13% 17%

100% 3% 3% 3%3% 3% 3%

29% 32% 31% 28% 33% 28% 33% 33% 28% 32% 37% 38% 20%
28%

18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134) Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)
Foarte confortabil

14% 2% 1% 14% 3% 3% 16% 3% 4% 16% 3% 3% 15% 2% 1% 13% 3% 5% 19% 13% 2%3% 3% 3% 8% 1%4%

11% 7% 4% 9% 8% 7% 20%
8% 8% 7% 4%

39% 43% 43%

33% 33% 35% 31% 39% 33%
Foarte puţin/Deloc confortabil

40% 42% 28% 41%
Confortabil Puţin confortabil

20% 1% 2% 19% 3% 4% 14% 0% 2% 12% 3%2% 13% 3% 6% 15% 19% 15% 3% 3% 3% 4% 7% 4%
Nş/Nr

7% 8%

A refuzat să răspundă

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane de etnie maghiară?
0%
Total (n=1400)

10% 16%
15% 17% 18% 15% 17%

20%

30%

40% 53%
57% 50% 54% 53% 54%

50%

60%

70%

80% 17%
16% 18% 17% 20% 14%

90%

100%

6% 2% 5%
6% 2% 4% 7% 2% 5% 5% 3% 4% 6% 2% 5% 8% 3% 5%

Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

16% 18% 13% 16% 18% 10% 15% 18% 18% 19% 16% 14%
57%

52% 53% 57% 48% 57%
60%

16% 17% 19% 18% 16% 18% 18%

7% 2% 7% 7% 3%3% 6% 3% 3% 8% 3% 7% 5% 3% 3% 7% 1%4%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)
Foarte confortabil

41%
51%

58% 54% 60% 54% 31% 56%
Puţin confortabil Foarte puţin/Deloc confortabil

12% 3% 11% 16% 6% 2% 7% 15% 6% 2% 1% 17% 5% 4% 2% 16% 1% 6% 1% 18% 34%
A refuzat să răspundă

7% 2% 5% 3% 3% 2% 1% 7% 2% 3% 1%
Nş/Nr

Confortabil

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane de altă religie decât a dvs.?
0%
Total (n=1400)

10% 23%
23% 22% 22% 22% 23%

20%

30%

40%

50% 60%
62% 58% 63% 62% 57%

60%

70%

80%

90% 9%
8%

100% 3% 2%2%

Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

11%

3%2% 2% 4% 2% 3%

9% 4% 2% 1% 8% 3%2%2% 10% 3% 3% 3%

23% 23% 22% 24% 22% 22% 25% 25% 23% 26% 28% 21%
45%

56% 63% 65% 56% 63% 65% 48%
59% 65% 59% 63%

10%

4% 3% 4% 9% 3%2% 1% 7% 2% 2% 2% 5% 3% 3% 8% 2%3%2% 8% 2% 3%

10%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)
Foarte confortabil

16%

4% 1% 6% 6% 3% 3% 4% 8% 4%1% 0% 10% 2%3%1% 5%0% 3% 2% 10% 4% 2%3% 3%1%3% 2% 3%
Nş/Nr

61% 32%
46% 66%
Foarte puţin/Deloc confortabil A refuzat să răspundă

Confortabil

Puţin confortabil

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane cu dizabilităţi fizice/psihice?
0%
Total (n=1400)

10% 11%
11% 11% 8% 13% 11%

20%

30% 49%
50% 47% 46%

40%

50%

60%

70% 28%
29% 28% 34%

80%

90%

100%

7% 2% 3%
6% 2%3% 8% 2% 4% 8% 2% 2% 6% 2%3% 8% 2% 5%

Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

48% 50% 46% 52% 48% 44% 55% 41% 42%
44% 54% 51% 53%

29% 25% 28% 28% 29% 29% 26%
41%

10% 11% 11% 12% 9% 11% 11% 14% 10% 13% 13% 10%
21%

8%

2% 5% 7% 2% 1% 5% 3% 4%

10% 2% 4% 6% 3%3% 3% 4% 11% 1% 8% 7% 2% 5% 8% 2% 4% 3%2% 3%2%3% 7% 2% 3% 5% 3% 3% 6% 3%
Nş/Nr

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)
Foarte confortabil

28%
27%

27% 27% 28% 28% 26% 32%
A refuzat să răspundă

49%
41%

5%
Confortabil

55%
Puţin confortabil Foarte puţin/Deloc confortabil

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane de orientare homosexuală?
0%
Total (n=1400)

10%

20% 27%
27% 27% 31% 28%

30%

40% 30%
30% 31%

50%

60%

70% 31%
33% 29%

80%

90%

100% 4% 5%

4%
3% 4%

Barbati (n=674) Femei (n=726)

3% 4% 4% 6% 2% 4% 3% 5% 5% 6%

18-30 ani (n=307) 5% 30-49 ani (n=515) 6% 50+ ani (n=578) 2% Sub liceu (n=657) 2% Liceu/ Postliceala (n=490) 4% Superior (n=253) 7%
Rural (n=609) 3% Orase provincie (n=657) 4% Bucuresti (n=134) 5%

32% 29%

26% 30%

23% 21% 28% 39% 19% 31%
38%

30% 33% 28% 27% 31% 31% 19% 36% 30%
31%

34% 33% 34% 20% 35% 26% 32% 35% 36% 35% 34% 26% 30%
29% 45%

5%

7% 3% 3% 3% 4% 7% 3% 4% 2% 4%

5%

Sub 500 RON (n=138) 2% 501-1000 RON (n=235) 3% 1001-1500 RON (n=211) 2% 1501-2500 RON (n=240) 4% Peste 2500 RON (n=124) 6% Roman (n=1280) 4% Maghiar (n=73) 10% Alta (n=47) 2%
Foarte confortabil

15% 17% 27% 23% 27%
26%

3% 4% 31% 32% 27% 31% 26% 21%

9% 9% 3%2% 5% 2% 5% 5% 4% 5% 4% 6% 10%

22%
Puţin confortabil

Confortabil

Foarte puţin/Deloc confortabil

A refuzat să răspundă

Nş/Nr

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unei persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA?
0%
Total (n=1400)

10%

20% 31%
32% 30% 32% 32% 30%

30%

40%

50% 34%
34%

60%

70%

80% 22%
20% 23% 18% 22%

90%

100%

5%
5% 5% 5% 6% 4%

4% 5%
4% 4% 3% 6% 3% 4% 3% 5% 5% 6%

Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578) Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253)
Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

33%
38% 33%

32% 33% 35% 39% 32% 33%

23% 25% 20% 14% 27% 34% 33% 18% 18% 32% 27% 35% 34% 26%

4% 6% 6% 5% 5% 8% 4% 4% 3% 8% 6% 5% 8% 5%
Confortabil

27% 32% 23% 37% 36% 21% 26% 35% 32% 38% 31% 29% 26%
Puţin confortabil

3%

7% 4% 3% 4% 5% 8% 3% 3% 2% 3%

4%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

32%
32%

1% 11% 6% 6% 23% 2% 2% 20% 4% 3% 22% 5% 3% 21% 4% 5% 5% 6% 1% 10%
Nş/Nr

34% 27% 30%
Foarte puţin/Deloc confortabil

26% 28%
A refuzat să răspundă

Foarte confortabil

Baza (n=1400): total respondenţi

C14. Cât de confortabil v-aţi simţi în preajma... …. unui imigrant?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total (n=1400)
Barbati (n=674) Femei (n=726) 18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578)

11% 11% 11% 11% 11% 11% 9% 13% 12%
9% 13% 15%

55% 59% 52% 56% 57% 53% 52%
55% 63% 49% 17%

15% 14% 16% 15% 13%
15%

7% 8%

3%

9%

6% 4% 7% 3% 11%

6% 4% 8% 7% 2% 9% 7% 4% 11% 9% 3% 12% 6% 4% 7% 12% 4% 1% 7%
4% 12% 5% 3% 8% 10% 1% 5%

Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253) Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134) Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)
Foarte confortabil

16%
15%

58% 69% 45% 53%
58% 56% 64% 56%

10% 14%

7% 9% 12% 16% 14%
11% 16% 8%
Confortabil

14%

12% 17%

2%
16% 14%

8%

20% 4% 10% 6% 2% 7% 6% 3% 6% 12% 3%2% 5%
3% 9% 17% 17%
Nş/Nr

14%

36% 64%
Puţin confortabil Foarte puţin/Deloc confortabil

24%

7% 6% 1% 8% 2% 1%

A refuzat să răspundă

Baza (n=1400): total respondenţi

C15. Aţi fi dispus să luaţi masa împreună…
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C15_2. … cu un homosexual

32%

54%

14%

C15_1. … cu o persoană despre care ştii că are HIV sau SIDA

41%

42%

16%

C15_3. … cu un rom

53%

36%

11%

C15_4. …cu un imigrant

65%

21%

13%

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C16. Vă rog să-mi spuneţi în ce măsură sunteţi de acord sau nu cu fiecare dintre afirmaţiile următoare, acordând note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă acord total iar 5 înseamnă dezacord total.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
C16_4. Cu siguranţă aş putea îngrji o persoană care are HIV/SIDA dacă ar face parte din familia mea

90% 100%

20%

37%

21%

6% 4%

11%

C16_8. Nu contează dacă o persoană are HIV/SIDA atât timp se poartă frumos cu mine
C16_1. Sistemul sanitar este de vină pentru contaminarea celor depistaţi cu HIV/ SIDA

16%

36%

26%

6% 3%

13%

19%

26%

24%

13%

7%

11%

C16_7. Persoanelor care au HIV/ SIDA nu ar trebui să li se refuze accesul în înstituţii publice (spitale, şcoli etc.)
C16_2. Un tânăr care are HIV/ SIDA este mai puţin util societăţii decât unul sănătos C16_5. Cu siguranţă aş putea îngrji o persoană care are HIV/SIDA dacă nu face parte din familia mea C16_6. Legea ar trebui să interzică persoanelor cu HIV/SIDA să aibă relaţii în afara familiei lor

14%

31%

19%

17%

9%

12%

11%

19%

28%

24%

9%

10%

7%

19%

33%

18%

8%

15%

7%

14%

21%

29%

14%

15%

C16_3. HIV/SIDA este o pedeapsă de la Dumnezeu

6%

10%

15%

26%

29%

15%

Acord total

De acord

Nici acord, nici dezacord

Dezacord

Dezacord total

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C17. Dvs. personal consideraţi că aţi fost vreodată discriminat(ă) pe baza vreunuia dintre următoarele criterii?
0%
C17_11. Discriminare pe criterii de venit/ statut social

10%
13% 11%

20%

30%

40%

50%
81% 84%

60%

70%

80%

90%

100%
7% 5%

C17_4. Discriminare pe criterii de vârstă
C17_1. Discriminare pe criterii de etnie C17_5. Discriminare pe criterii de sex

7%
6%

90%
90%

4%
4%

C17_7. Discriminare pe criterii de naţionalitate

4%

90%
90% 93%

6%
7% 4%

C17_6. Discriminare pe criterii de dizabilităţi fizice şi/sau psihice 3%

C17_2. Discriminare pe criterii de religie 3%
C17_8. Discriminare pe criterii de rasă 3%

91%
90% 91%

6%
8% 7%

C17_10. Discriminare pe criterii de boală – boală cronică necontagioasă (care 3% nu se transmite) C17_3. Discriminare pe criterii de orientare sexuală 2%
C17_9. Discriminare pe criterii de boală – HIV/ SIDA 1%

91%

8%

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C18. Care ar fi cea mai apropiată relaţie pe care aţi accepta-o cu oameni făcând parte din următoarele minorităţi?
0%
C18_10. O persoană cu o credinţă religioasă diferită de a dvs.

10%
15%
25% 19% 12% 10%

20%

30%
33%

40%

50%

60%
17%

70%
13%
12% 13%

80%
12%
10% 13% 15% 17%

90%

100%

2% 8% 1%
5% 4% 6% 5% 2% 7%

C18_1. Un maghiar
C18_5. Un german

21% 25% 21% 21% 19% 15%

17% 17% 16% 23%

C18_3. Un evreu
C18_7. O persoană cu dizabilităţi fizice sau psihice

6% 3%

8%

3% 1% 10%

C18_9. Un imigrant
C18_4. Un arab C18_2. Un rom C18_8. O persoană infectată cu HIV/bolnavă de SIDA

9%
9%

20%
20%

20%
17%

15%
14% 17%

17%

7% 2% 10%
10% 4% 10%

8%
6%

17%
14% 14%

17%
21%

14%

22%
22%

6%
5% 6%

7%

8%
13%

C18_6. Un homosexual 3%

9%

15%

13%

24%

9%

16%

13%

Membri de f amilie Să f ie vecini Nu ar trebui să vină în România

Să f acă parte din grupul de prieteni Să locuiască în România NŞ/NR

Să lucrăm împreună Să viziteze România

Baza (n=1400): total respondenţi

C19. Ce părere aveţi despre cei mai mulţi dintre...?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C19_2. Romi / ţigani 1%

13%

40%

31%

12%

4%

C19_3. Maghiarii din România

5%

31%

41%

13%

3%

8%

C19_4. Evreii din România

4%

33%

41%

6% 2%

14%

C19_1. Români

16%

52%

25%

3%1%3%

C19_5. Germanii din România

12%

45%

28%

3% 1%

12%

O părere f oarte bună

O părere bună

O părere nici bună, nici proastă

O părere proastă

O părere f oarte proastă

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

C20. Vă voi citi o listă de calităţi. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 calităţi pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre… (Răspunsuri multiple) 1. Români
Muncitori, harnici
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

56%

Toleranţi (primitori)
Paşnici
26%

33%

Generoşi
Cinstiţi
14%

23%

Curajoşi, îndrăzneţi Încrezatori în sine Politicoşi Serioşi
De încredere
9%
8% 7%

14%
14%

Cu respect faţă de lege
Uniţi

5%
5%

Nu ştiu/Nu răspund

8%

Baza (n=1400): total respondenţi

C21. Vă voi citi o listă de defecte. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 defecte pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre…(Răspunsuri multiple) 1. Români
Dezbinaţi Puţin încrezători în sine
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

44%

Laşi Leneşi Neserioşi Zgârciţi Intoleranţi
Fără respect faţă de lege Necinstiţi Nepoliticoşi
9% 7% 7% 6% 6%

15% 14% 11%

Agresivi De puţină încredere Nu ştiu/Nu răspund

5% 3% 19%

Baza (n=1400): total respondenţi

C20. Vă voi citi o listă de calităţi. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 calităţi pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre… (Răspunsuri multiple) 2. Romi
Uniţi Curajoşi, îndrăzneţi
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

64%

Încrezători în sine Toleranţi (primitori) Muncitori, harnici Generoşi Paşnici
Politicoşi Cinstiţi Serioşi
5% 4%
3% 3% 2% 1% 1%

18%

De încredere Cu respect faţă de lege Nu ştiu/Nu răspund

1% 0% 21%

Baza (n=1400): total respondenţi

C21. Vă voi citi o listă de defecte. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 defecte pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre…(Răspunsuri multiple) 2. Romi
Leneşi Agresivi
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

46% 45%

Necinstiţi Fără respect faţă de lege Nepoliticoşi Neserioşi De puţină încredere
Intoleranţi Laşi Dezbinaţi
2% 8% 8% 7%

35% 23% 14%
13%

Zgârciţi Puţin încrezători în sine Nu ştiu/Nu răspund

2% 2% 12%

Baza (n=1400): total respondenţi

C20. Vă voi citi o listă de calităţi. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 calităţi pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre… (Răspunsuri multiple) 3. Maghiari
Uniţi Muncitori, harnici
23%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

36%

Încrezători în sine Curajosi, îndrăzneţi Serioşi Cinstiţi Paşnici
Toleranţi (primitori) Politicoşi Generoşi
4% 7% 6%

17% 16% 11%
10% 10%

Cu respect faţă de lege De încredere Nu ştiu/Nu răspund

3% 3% 26%

Baza (n=1400): total respondenţi

C21. Vă voi citi o listă de defecte. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 defecte pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre…(Răspunsuri multiple) 3. Maghiari
Intoleranţi Agresivi
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

30%

Zgârciţi Puţin încrezători în sine Nepoliticoşi De puţină încredere Fără respect faţă de lege
Necinstiţi Neserioşi Laşi
7% 6%
6% 5% 5% 4% 4%

12%

Dezbinaţi Leneşi Nu ştiu/Nu răspund

3% 1% 38%

Baza (n=1400): total respondenţi

C20. Vă voi citi o listă de calităţi. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 calităţi pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre… (Răspunsuri multiple) 4. Evrei
Uniţi Paşnici
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

18% 17%

Muncitori, harnici Încrezători în sine Serioşi Cinstiţi Politicoşi
Curajoşi, îndrăzneţi Toleranţi (primitori) Cu respect faţă de lege
13% 13%
11% 9% 9% 7% 6%

16%

Generoşi De încredere Nu ştiu/Nu răspund

5% 4% 32%

Baza (n=1400): total respondenţi

C21. Vă voi citi o listă de defecte. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 defecte pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre…(Răspunsuri multiple) 4. Evrei
Zgârciţi Intoleranţi
Necinstiţi Puţin încrezători în sine
7% 6% 11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

29%

Agresivi Leneşi De puţină încredere
Laşi Dezbinaţi

4% 4%
4% 3% 3% 3%

Neserioşi Nepoliticoşi Fără respect faţă de lege Nu ştiu/Nu răspund

2% 2%
49%

Baza (n=1400): total respondenţi

C20. Vă voi citi o listă de calităţi. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 calităţi pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre… (Răspunsuri multiple) 5. Germani
Muncitori, harnici Serioşi
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

40%

Cinstiţi Cu respect faţă de lege Uniţi De încredere Politicoşi
Încrezători în sine Curajoşi, îndrăzneţi Generoşi
13% 11%
9% 9% 9% 8% 8%

25%

Paşnici Toleranţi (primitori) Nu ştiu/Nu răspund
3%

7%

22%

Baza (n=1400): total respondenţi

C21. Vă voi citi o listă de defecte. Alegeti, vă rog, între 1 si 3 defecte pe care dvs. le consideraţi cele mai reprezentative pentru cei mai mulţi dintre…(Răspunsuri multiple) 5. Germani
Intoleranţi Zgârciţi
Puţin încrezători în sine Agresivi
5% 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21%
21%

Nepoliticoşi De puţină încredere Neserioşi
Necinstiţi Laşi

4% 3%
2% 1% 1% 1%

Dezbinaţi Fără respect faţă de lege Leneşi Nu ştiu/Nu răspund

1% 1%
53%

Baza (n=1400): total respondenţi

NOTORIETATEA CNCD ŞI A INSTITUŢIILOR DE GEN

D1. Despre care din următoarele instituţii şi organizaţii aţi auzit?
0%
D1_a. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
D1_f. Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA)

10%

20%

30%

40%

50%
91%

60%

70%

80%

90%

100%
8% 2%

77% 75%
64% 59% 53% 49% 45% 33% 38% 44% 48% 51%

21% 22%

2% 3%
3% 3% 3% 3% 4%

D1_b. Avocatul Poporului D1_e. Agenţia Naţională pentru Persoane cu Handicap

D1_j. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

D1_g. Comitetul Helsinki – Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului (APADOR-CH) D1_d. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) D1_c. Agenţia Naţională pentru Romi
D1_h. Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României D1_i. Centrul de Resurse Juridice

29% 28%

67% 68%

4% 4%

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=1400): total respondenţi

D2. De unde aţi auzit de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)? (Răspunsuri multiple)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D2_1 De la radio, tv

93%

D2_2 Din presa scrisă

20%

D2_3 De la rude, prieteni, colegi

8%

D2_5 De pe internet

8%

D2_4 De la ONG

2%

Nu ştiu/Nu răspund

3%

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D3. În opinia dvs., care dintre următoarele domenii de acţiune sunt îndeplinite în prezent de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)?
0% 20% 40% 60% 80%

100%

D3_1. Prevenirea faptelor de discriminare

65%

17%

19%

D3_2. Medierea faptelor de discriminare între părţile implicate

63%

16%

22%

D3_3. Investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare

64%

13%

22%

D3_4. Monitorizarea cazurilor de discriminare

67%

11%

22%

D3_5. Acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării

57%

17%

26%

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D4. Cunoaşteti vreo acţiune desfăşurată de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ce a avut ca scop prevenirea fenomenului de discriminare?

7% 16%
1. Activităţi asociate cu oameni politici

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12%

77%

Da Nu

2. Actiunea contra zidului din Baia Mare

12%

3. Discriminare pozitivă romi

24%

Nu ştiu/Nu răspund
4. Dezbateri Mass Media
31%

5. Altceva

21%

Baza (n=48) Întrebare deschisă

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D5. Cunoaşteti vreo acţiune desfăşurată de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ce a avut ca scop sancţionarea fenomenului de discriminare?

3% 18%
1. Amendarea unei persoane fizice sau juridice

0%

10%

20%

30%

40%

50%

79%

Da
Nu

48%

Nu ştiu/Nu răspund
2. Altceva
52%

Baza (n=21) Întrebare deschisă

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D6. Câtă încredere aveţi într-o instituţie precum Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)?

13% 3%

7%

16%

Foarte puţină Puţină
Nici multă, nici puţină Multă Foarte multă Nş/Nr

17%

43%

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D6. Câtă încredere aveţi într-o instituţie precum Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)?
0% Total (n=681) Barbati (n=351) Femei (n=330) 18-30 ani (n=138) 30-49 ani (n=272) 50+ ani (n=271)
Sub liceu (n=258) Liceu/ Postliceala (n=267) Superior (n=156) Rural (n=257) Orase provincie (n=364) Bucuresti (n=59)
7%
8% 7%

10%
16%
15% 17%

20%

30%

40%
43%
44% 42%

50%

60%

70%
17%
18% 17%

80%
3%
1% 5%

90%
13%
14% 12%

100%

4%
8% 8% 6% 8% 8% 7% 8% 5% 10% 7% 5% 12% 12% 7% 7% 11%

20%
17% 14% 15% 16% 19% 12% 19%

40%
43% 45% 45% 43% 40% 43% 45%

18%
18% 17% 19% 18% 14% 21%

2%

17% 3% 11% 3% 14%
2% 4% 14% 11% 16% 14% 10%

3% 3% 16% 3%

15%
17% 19% 18% 15% 19% 17% 8%

33%
34% 41% 48% 45%

12%

6%
21%

29%
17% 21% 1% 10% 17% 6% 6% 13% 3% 13% 16% 3% 7% 3% 5% 13% 9% 12%

Sub 500 RON (n=51) 501-1000 RON (n=93) 1001-1500 RON (n=113) 1501-2500 RON (n=137) Peste 2500 RON (n=78)
Roman (n=635) Maghiar (n=25) Alta (n=20)

44%
43% 46%

4%
Puţină

53%
Nici multă, nici puţină Multă Foarte multă

17% 25% 14% Nş/Nr

6%

Foarte puţină

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D6a. Ce anume vă face să aveţi un sentiment de neîncredere vizavi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)? (Răspuns Spontan)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rezultatele activităţii lor nu sunt vizibile

3%

Nu se implică suficient

3%

Nu aduc la cunoştinţă publicului activităţile lor

13%

Legislaţia este prea permisivă, iar ei nu au nicio putere

4%

Sunt corupţi, servesc interesele altora

3%

Nu ştiu/Nu răspund

74%

Baza (n=159): respondenţii care au afirmat că au încredere puţină şi foarte puţină faţă de CNCD

D7. Cum apreciaţi activitatea din ultimul an a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)?

2%

20%

38%

Foarte eficientă Eficientă Puţin eficientă

Foarte puţin/deloc eficientă Nş/Nr

30%

10%

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D7. Cum apreciaţi activitatea din ultimul an a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)?
0% Total (n=681) 2%
Barbati (n=351) 1% Femei (n=330) 3%

10%
20%
20% 20% 24% 19% 19%

20%

30%

40%
30%
28% 31% 34% 31% 27%

50%

60%
10%
10% 10% 7% 13%

70%

80%
38%
41% 36% 36% 35% 43%

90%

100%

18-30 ani (n=138) 30-49 ani (n=272) 3% 50+ ani (n=271) 2% Sub liceu (n=258) 2% Liceu/ Postliceala (n=267) 2% Superior (n=156) 1% Rural (n=257) 2% Orase provincie (n=364) 2% Bucuresti (n=59) Sub 500 RON (n=51) 501-1000 RON (n=93) 2% 1001-1500 RON (n=113) 2% 1501-2500 RON (n=137) 3% Peste 2500 RON (n=78) Roman (n=635) 2% Maghiar (n=25) Alta (n=20)

9%

25%
17% 17%

25% 34% 32% 27% 33%
25% 10%

8% 8% 17% 7% 12%
50%

41% 39% 34% 40% 35%

23%
18% 16%

27% 27% 20%
12% 19% 20% 32% 13% Foarte eficientă 29% Eficientă 32%

17% 27% 35%

13% 10% 10%
11% 40% 15% 11% 27% 5% 4% 53%

43% 34% 33%
42% 25% 38% 37%

30%

Puţin eficientă

Foarte puţin/deloc eficientă

Nş/Nr

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

D8. Care sunt principalele 3 directii in care ar trebui sa se indrepte mai mult activitatea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)? (Răspunsuri multiple)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prevenirea faptelor de discriminare

36%

Investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare Informarea cetăţenilor cu privire la fenomenul discriminării Acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminate Medierea faptelor de discriminare între părţile implicate

23%

17%

16%

11%

Monitorizarea cazurilor de discriminare

10%

Soluţionarea petiţiilor

10%

Reprezentarea în instanţă a persoanelor discriminate

7%

Nu ştiu/Nu răspund

26%

Baza (n=681): respondenţii care au afirmat că au auzit de Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării

FENOMENUL DISCRIMINĂRII ÎN MASS MEDIA

E1. În ultimul an aţi văzut la TV sau ati citit în presă despre cazuri de discriminare?

Nş/Nr 7%

Da 39%

Da

Nu Nş/Nr

Nu 54%

Baza (n=1400): total respondenţi

E1. În ultimul an aţi văzut la TV sau ati citit în presă despre cazuri de discriminare?
0%
Total (n=1400) Barbati (n=674) Femei (n=726)

10%

20%
39%

30%

40%

50%

60%
54%

70%

80%

90%

100%
7%

41% 37%
45% 39% 35% 36% 40% 46%

52% 56%
48% 54% 58% 57% 55% 48%

7% 7%
7% 7% 6% 8% 6% 6%

18-30 ani (n=307) 30-49 ani (n=515) 50+ ani (n=578)
Sub liceu (n=657) Liceu/ Postliceala (n=490) Superior (n=253) Rural (n=609) Orase provincie (n=657) Bucuresti (n=134)

37% 42% 32%
39% 37% 41% 41% 43%

56% 51% 61%
55% 58% 55% 51% 54%

7% 7% 7%
6% 6% 5% 8% 4%

Sub 500 RON (n=138) 501-1000 RON (n=235) 1001-1500 RON (n=211) 1501-2500 RON (n=240) Peste 2500 RON (n=124) Roman (n=1280) Maghiar (n=73) Alta (n=47)

40%
28% 37%
Da Nu Nş/Nr

54%
61% 55%

6% 12% 9%

Baza (n=1400): total respondenţi

E2. Vă rog să-mi spuneţi dacă aţi sesizat sau nu următoarele tipuri de discriminare la TV şi/sau în presă
0%
E2_1. Discriminare pe criterii de etnie
E2_9. Discriminare pe criterii de boală – HIV/ SIDA 52% 47%

10%

20%

30%

40%
76%

50%

60%

70%

80%

90%
22%

100%
2% 5% 4%

43% 49%

E2_3. Discriminare pe criterii de orientare sexuală
E2_4. Discriminare pe criterii de vârstă

45%
44%

51%
50%

4%
6%

E2_6. Discriminare pe criterii de dizabilităţi fizice şi/sau psihice
E2_11. Discriminare pe criterii de categorie socială

40%
37%

54%
59%

6%
4%

E2_7.Discriminare pe criterii de naţionalitate
E2_2. Discriminare pe criterii de religie

34%
33%

64%
62%

3%
5%

E2_8. Discriminare pe criterii de rasă
E2_5. Discriminare pe criterii de sex

32%
19% 76%

64%

4%
6%

E2_10. Discriminare pe criterii de boală – boală cronică necontagioasă

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=543): respondenţii care au afirmat că au vizionat la TV sau citit în presă despre cazuri de discriminare

E3. Vă rog să-mi spuneţi cine din urmatoarele categorii de persoane au fost responsabile pentru tipurile de discriminare pe care le-aţi menţionat anterior
0%
E3_8.Oameni obişnuiţi E3_3. Politicieni de la Putere E3_1. Jurnalişti, ziarişti, prezentatori TV sau radio E3_13.Angajaţi ai unor firme private (magazine, baruri, restaurante)

10%

20%
48% 46%

30%

40%

50%

60%

70%
41%

80%

90%
12% 17%

100%

38%

45% 45% 45% 41%
40% 37% 36% 30% 29%

41% 39% 39% 40%
42% 47% 46% 52% 56%

14% 16% 16% 19%
18% 17% 18% 18% 15%

E3_14.Companii angajatoare E3_7. Primarii unor localităţi E3_12.Angajaţi ai unor instituţii publice E3_2.Preşedintele statului
E3_4. Politicieni din Opoziţie E3_11.Medici E3_9.Reprezentanţi ai Bisericii E3_6.Şefi de partide E3_5. Specialişti (sociologi, psihologi, politologi, profesori etc.)

28% 20% 14% 66%

51% 63%

21% 17% 21%

E3_10.Reprezentanţi ai unor organizatii non-guvernamentale

Da

Nu

NŞ/NR

Baza (n=543): respondenţii care au afirmat că au vizionat la TV sau citit în presă despre cazuri de discriminare

III. CARACTERISTICILE EŞANTIONULUI

Structura eşantionului în funcţie de principalele caracteristici socio-demografice:
Sex

Categorii de vârstă
0% 18-30 ani 10%
22%
37% 41%

20%

30%

40%

Feminin; 52%

Masculin; 48%

31-49 ani 50+ ani

Categorii de educaţie
0%

Rezidenţă
13% 25%
44%

38%

50%

0% 13% 25% 38% 50%
rural

Sub liceu

47%

Liceu/ postliceal

35%

urban

47%

Studii universitare

18%

Bucuresti

10%

Baza (n=1400): total respondenţi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful