Ajánljuk ez a könyvet minden utazónak, aki hazafelé tart, aki saját, igazi útján jár.

A szeretet az univerzum arca és teste. Ez az univerzum összetartó, ötvöző anyaga, az anyag, amiből mindnyájan vagyunk. A szeretet és egészség és az Egyetemes Istenséggel kapcsolatban-lét élménye. Minden szenvedést az elkülönültség illúziója okoz, ami félelmet és ön-gyűlöletet teremt, s így nyilvánvalóan betegséghez vezet. Mi vagyunk saját sorsunk kovácsai. Sokkal többre vagyunk képesek, mint gondoltuk, beleértve önmagunk meggyógyítását, akár „halálos" betegségből is. Az egyetlen valóban „halálos" betegség-egyszerűen élni, embernek lenni. És embernek lenni-egyáltalán nem a „vég", mivel a halál csupán átlépés a lét másik szintjére. Arra szeretném Önt bátorítani, hogy lépjen ki élete „normál" kötelékéből és kezdje el másként látni önmagát. Arra akarom biztatni, hogy életét az idő tűhegyén élje, engedje meg magának, hogy minden percben újjászülessen. Arra akarom biztatni, hogy életélményét könnyedén öntse formába.

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Az energia bolygóján élünk 1. fejezet Hogyan használjuk ezt a könyvet? 2. fejezet Jegyzet a képzésről és az útmutatás kialakulása Az Emberi Aura Bevezető: A személyes élmény 3. fejezet Párhuzamok: Hogyan látjuk magunkat és a valóságot A nyugati tudományos nézetek 4. fejezet Az Emberi Energiamező tudományos kutatásának története 5. fejezet Az Egyetemes Energiamező 6. fejezet Az Emberi Energiamező vagy az Emberi Aura Pszichodinamika és az Emberi Energiamező Bevezető: A terápiás élmény 7. fejezet Az emberi növekedés és az aurában zajló fejlődés 8. fejezet A hét fő csakra pszichológiai funkciója 9 . fejezet A csakrák vagy energiaközpontok diagnosztikája 10. fejezet Az aura megfigyelése a kezelések során 11. fejezet Energiablokkok és védelmi rendszerek az aurában 12. fejezet A főbb karakterstuktúrák aura- és csakraformái A gyógyító érzékelését segítő eszközök Bevezető: A betegség oka 13. fejezet A valóság 14. fejezet Az energiablokktól a testi megbetegedésig 15. fejezet A gyógyítás folyamata 16. fejezet Közvetlen információszerzés 17. fejezet A belső látás 18. fejezet A kifinomult auditív érzékelés és kapcsolat a spirituális tanítókkal 19. fejezet Heyoan metaforája a valóságról Spirituális gyógyítás Bevezető: Az energiamezőnk a gyógyító eszközünk 20. fejezet Felkészülés a gyógyításra 21. fejezet Gyógyítás minden szinten 22. fejezet Gyógyítás színekkel és hangokkal 23. fejezet A földidőn kívüli időben történt sérülések gyógyítása Öngyógyítás és a spirituális gyógyító Bevezető: Átalakulás és saját felelősség 24. fejezet Az új orvostudomány arculata: gyógyító lesz a páciensből 25. fejezet Egészség: esély arra, hogy visszataláljunk valódi önmagunkhoz 26. fejezet A gyógyító fejlődése 13 15 17 21 23 25 31 37 41 55 57 59 67 75 83 93 99 119 121 123 127 135 141 145 155 163 169 171 173 185 219 225 233 235 237 245 251

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

l.

fejezet

HOGYAN

HASZNÁLJUK

EZT A KÖNYVET? Ez a mű elsősorban azok számára íródott, akik szeretnék megérteni, mélyebben felfedezni önmagukat és a kézrátétel művészetét. A könyv az emberi aura, és annak testi, valamint pszichológiai gyógyítással való kapcsolatának mélyreható elemzését nyújtja. Egészségügyben dolgozó szakembereknek, papi személyeknek és mindazoknak ajánljuk, akik teljesebb testi-lelki és spirituális egészségre törekednek. Ha azért érdekli Önt ez a könyv, mert ön-gyógyító módszereket szeretne tanulni, jó úton jár. E könyv tanulsága szerint az öngyógyítás ön-átalakítást jelent. Bármely betegség, akár lelki, akár testi baj, olyan ön-vizsgáló, ön-felfedező útra vezérli Önt, melynek eredményeképpen élete gyökeresen megváltozik. E könyv kézikönyvként szolgál ehhez az utazáshoz, mind az öngyógyításban, mind mások gyógyításában. Az egészségügy bármely tudományterületén dolgozó hivatásos gyógyító számára éveken át használható kézikönyv. A gyógyítást tanulónak tankönyv, amelyet a kurzusok során egy tapasztalt gyógyító mellett, vagy annak felügyeletével, segítségével használhat. Minden fejezet végén kérdések találhatók. Azt javaslom, hogy a gyógyítást tanuló anélkül, hogy a fejezet szövegébe visszalapozna, válaszolja meg ezeket. A szöveg tanulmányozása közben, kérem, végezze el a benne szereplő gyakorlatokat. E gyakorlatok nem csupán a gyógyító- és vizsgálóeljárásokat célozzák, hanem az öngyógyítást és az önfegyelmet is. A gyakorlatok életünk kiegyensúlyozására és elménk elcsendesítésére összpontosítanak annak érdekében, hogy észleléseink köre kitágulhasson. Ez a könyv nem helyettesíti a gyógyító tanfolyamatokat. A gyógyítókurzusok során, vagy a kurzusokra való előzetes felkészülésben ajánlatos használni. Ne becsüljék le azt a munkát, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy gyakorlattá váljunk az energiamezők érzékelésében, és megtanuljunk velük dolgozni. Szükségünk lesz a kézrátétel élményére, és arra, hogy ezt az élményt egy képzett gyógyító tanító megerősítse. Az Emberi Energiamező (EEM) észlelése nem csupán tanulmányokat, de belső növekedést is igényel. Érzékenységünket növelő belső változásokra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk tanulni különbséget tenni a belső zaj és a belülről érkező finom információ között, ami csupán az elme elcsendesítése után fogható fel. Másrészt, ha már vannak a „normál" érzékelési tanulmányon kívül eső kezdeti tapasztalataink, e könyvet a tapasztalatok megerősítéseként is használhatjuk. Bár minden ember élménye egyedi, vannak olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az észlelési kör kitágítása, a „csatornák kinyitása" során. E megerősítések azt szolgálják, hogy bátorítsanak minket utunkon. Nem, nem fogunk megbolondulni. Mások is hallanak „sehonnan" érkező hangokat, és látnak ott nem lévő fényeket. Ez mind része azon csodálatos változások kezdetének, melyek talán szokatlanul, de a legtermészetesebb módon mennek végbe életünkben. Bőséges tapasztalatunk van arról, hogy manapság igen sok ember terjeszti ki szokásos 5 érzékét szuperszenzoros (érzékelésen túli) szintekre. A legtöbb embernek vannak Fokozott Érzékenységű Észleletéi anélkül, hogy ezt tudatosítanák magukban. Nagyon sokan képesek ezeket az észleléseket jelentős mértékben finomítani, ha rászánják magukat, és erről szóló tanulmányokat folytatnak. Lehetséges, hogy már zajlik a tudat átalakulása, és mind több ember fejleszt ki olyan szintet, amelyen az információfelvétel más, esetleg magasabb frekvencián zajlik. Én is így tettem. Ön is képes erre. Bennem ez a fejlődés egy lassú, organikus folyamatként ment végbe, amely új világokba vezetett, és szinte teljesen megváltoztatta személyes valóságomat. Hiszem, hogy az FÉÉ kifejlesztésének folyamata az emberi faj természetes evolúciós lépése, amely a fejlődés következő szakaszába visz el bennünkét, oda, ahol újonnan megszerzett képességeink miatt mélyen becsületesnek kell lennünk. Érzéseink és magánszféránk többé nem marad rejtve mások előtt. Most is automatikusan közöljük őket energiamezőnkön keresztül. Ha mindenki megtanulja érzékelni ezt az információt, sokkal tisztábban fogjuk érteni egymást, mint most. Például: Ön esetleg már most is képes felismerni, ha valaki nagyon dühös. Ez könnyű. Az FÉÉ segítségével képessé válunk arra, hogy lássuk a dühös személyt körülvevő vörös ködöt. A mélyebb szinteken zajló folyamatok megértése érdekében lehetséges a harag okára fókuszálni, nemcsak a jelenben fennálló okra, de arra is, hogyan kapcsolódik ez a gyermekkori élményekhez, és a kliens szüleihez való viszonyához. A vörös köd mögött megjelenik majd egy vastag, szürke, folyadékszerű anyag, mely súlyos szomorúságot hordoz. A szürke köd lényegére fókuszálva esetleg képesek leszünk meglátni azt a gyermekkori jelenetet, mely e mélyen gyökerező fájdalom oka. Azt is látni fogjuk, miképpen károsítja a harag a fizikai testet. Látni fogjuk, hogy van olyan ember, aki rendszerint haraggal reagál bizonyos helyzetekben, pedig közelebb vinne a sírás a helyzet megoldásához. Az FÉÉ használatával képessé válunk rá, hogy megtaláljuk azokat a szavakat, amelyek segítenek lehiggadni, és kapcsolatot találni mélyebb valóságunkkal. Más esetben azonban úgy láthatjuk, hogy épp a harag kifejezése az, amitől könnyebb lesz elviselni egy bizonyos helyzetet. Ha egyszer megéltük ezt az élményt, többé már semmi sem a régi. Életünk soha nem remélt módon kezd megváltozni. Megértjük az ok és okozati összefüggést, látjuk, ahogy gondolataink hatnak energiamezőinkre. Ezek viszont testünket és egészségünket alakítják. Látjuk, hogy energiamezőnkön keresztül mi magunk alkotjuk meg saját valóságélményünket. Ez kulcs lehet ahhoz, hogy ráébredjünk, hogyan befolyásolhatjuk saját valóságunk megteremtését, és hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a valóságot, ha a változtatás mellett döntünk. Utakat találunk legbensőbb lényünkhöz, a mindannyiunkban rejlő Isteni Szikrához. Miközben az FÉÉ világán át elvezetem Önt az Emberi Energiamező világába, arra bátorítom, hogy az út során változtassa meg önmagáról alkotott képét. Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, és elősegíthetjük azok beteljesülését, amelyeket szeretünk 15

mint a spirituális gyógyítás széles témaköre. Az első rész az aurával. a mély megértésből született szeretet világába. E könyv segíteni fog. hogy ezt az új kapcsolatot megtapasztaljuk. hogy a Világmindenségbe nyújtózó gyertya lángja legyünk. tudományos és gyakorlati tudományos nézőszempontból is olvashatunk itt az Emberi Energiamező jelenségeiről. személyes keresést. Ez sok bátorságot. hogyan képes megváltoztatni valóságunk arculatát a jelenségek ismerete. Nem csupán egészségünk fenntartásához. kitartó munkát és őszinteséget igényel. érzékelési képességeink fejlesztése ugyanúgy témája a könyvnek. A pszichodinamika. megőrzéséhez nyújt új mintákat. észlelési. Nem könnyű út. Engedjük meg magunknak. Biztosítsunk magunknak rendszeresen időt arra. . de kétségkívül megéri a faradságot. hogy felismerjük ezt az utat.életünkben. Mi köze ennek a misztikusok által oly régóta leírt jelenségnek hozzánk? Hol illik bele a mi életünkbe? Hogyan használhatjuk mindennapjaink során? Kliensek döbbentettek rá. Történeti. A könyv mindegyik fejezete az Emberi Energiamező és az Egyetemes Energiamező egy-egy területéről szól. ahol a megértés következtében az ellenségnek tartott emberek barátokká válnak. de a belső világunk és a minket körülvevő világegyetem közötti kapcsolathoz is. Ez a fajta tudás mindannyiunkat elvezethet egy jobb világba. a pszichoterápia. és ennek életünkben elfoglalt helyével foglalkozik.

Elkezdünk hallgatni intuíciónkra. a SQUID (Super Conducting Quantum Interference Device) segítségével. Ahogy az orvoslás mind többet támaszkodik a testből érkező impulzusokat mérő kifinomult műszerekre. Hogyan tudunk bánni ezzel az információval emberi lényekként? Alkalmazkodunk hozzá. Ez a műszer még csak nem is ér a testhez. A New York Egyetemen dolgozó ár. mintha az édesség. Úgy találták. amit ők életmezőnek neveztek. hogy Fokozott Érzékenységű Észlelésünk kimunkálása során fontolóra vegyük azokat a jelenségeket. kiderül. mely mintha átölelne.mint minden más . menynyire egészséges a magból kifejlődő növény. Samud Williamson azt állítja. Ha úgy érzi. érzékeink fejlődését. a sebet okozó nyílvessző valóban látható az aurában a látnoki képességekkel rendelkező személy számára. Egyre több figyelmet fordítunk az élményeink korábban periferikusnak tűnő részleteire. Ön ugyanígy képes erre. mint pl. sugárzó energia képlékeny világa. Olyan kifejezések alakítják mindennapi nyelvhasználatunkat. mintha valamit kihúznának a napfonatából. sejtünk dolgokat. de nem mindig tudjuk megmondani. A szívből érkező elektromos áramot az elektrokardiogram (EKG) mutatja. hogy ha megmérik egy növénymag energiamezejét. Meg érezzük. Régi. S ez hozzájárul ahhoz. akár a tenger. meglehetősen másként kezdjük látni az egész világot. Ha létezik ilyen valóság. vagy mintha „döfködnének" vagy gyomorszájon vágnának. hogy eltávolítsuk elménkből a bennünket gátló blokkokat. és frekvenciájukat mérni tudják. „ott óriási. hogy észrevegyük: mi is az Egyetemes Törvénynek vagyunk alávetve. hogy valami történni fog. A tudósok pedig mérni tanulják ezeket a finom változásokat. amelyeket a modern tudósok a dinamikus energiame- zők kutatásával kapcsolatban felfedeztek. Éveken át folytatott megfigyeléseim során láttam ezeknek az élményeknek a megfelelőit az emberi aurában. mintha valaki sűrű. hogy teljesítsük kívánságát. és megtörténik. a Yale-egyetem munkatársai már 1939-ben arra a felfedezésre jutottak. hogy a testünkhöz kapcsolódó energiamezőket érzékeljék. mint a normál EEG. Műszereket fejlesztenek ki. „rossz rezgések". „Tudunk". hogy valóban erre volt szüksége. az egészség. Úgy érezzük. szeretet vesz körül. akkor a mérési adatok alapján meg tudják mondani. Northrop. hanem . statikus formák világából a dinamikus energiamezők világa felé haladunk.Bevezető A SZEMÉLYES ÉLMÉNY Ahogy megengedjük magunknak érzékenységünk. hogy a SQUID több információt nyújt az agyműködésről. ami a testet átható és azt körülvevő energiamező megfigyelhető és mérhető összetevőiből áll. Egyszer csak azt vesszük észre. akkor ez valóságosan is így történik. A modern tudomány arról beszél. mintha valamit kihúznánk napfonatunkból. Egy másik ilyen mérés eltalálta a női ovuláció idejét. áramlunk. Mi is folyamatos változásban vagyunk. barátunknak szüksége van valamire. úgy véljük. amikor a testet körülvevő mágneses teret méri. honnan tudjuk. az agyi elektromos áramokat az elektroenkefalogram (EEG). hogy lássuk. az áldás tengerében és a fény tengerében fürödnénk. Támadhat olyan érzésünk. meg akarjuk tapasztalni. Ezek nem engedik. ki az. felvetve így egy új születésszabályozási módszer lehetőségét. ha valaki ránk bámul. tojáson belüli elhelyezkedése. Magunk is. Néha úgy érezzük. A „hazugságvizsgáló készülék" a bőr elektromos ellenállását méri. ragacsos melasszal öntene le bennünket. nagyszerű energia volt". Intuíciónk követése és érzékeink fejlesztése segít abban. a betegség. hogy az emberi szervezet nem csupán egy molekulákból felépülő fizikai struktúra. ha követi az intuíciót és fejleszti érzékeit. és felnézünk. konkrét tárgyakból álló világunkat körülveszi és áthatja a tengerhez hasonlóan változó és dinamikusan hullámzó.energiamezőkből áll. A látnok képes ezt látni. apadunk és áradunk. A szilárd. A tudósok már képesek az emberi testet körülvevő mágneses mezők mérésére egy érzékeny műszer. de magának az életnek a fogalma is lassan újrafogalmazódik. hogy a békatojás energiamezejének méréséből megállapítható a béka idegrendszerének későbbi. s amikor feléfordulunk. hogy újszerű élményeink közlésére újfajta nyelvet használunk. Észrevesszük. Néha. amikor vitatkozunk. Burn és ár. Az energiamezőben mindezeknek az élményeknek megvan a valóságos megtestesülésük. Dr. Amikor valakit a szerelmese „megsebez". 23 . szilárd.

felhőt alkotó bioplazma részecskéinek mozgása mérhető. elektronméretű részecskéket is. Ha ebben az egyensúlyban éles változás következik be. Felvetette egy. Injusin felteszi. hogy a bioplazmán belül a pozitív és negatív részecskék egyensúlyban vannak. hogy napjainkban újra felfedezték a jelenséget. az elektromágneses mezőkről szóló teóriának és a részecskeelméletnek. Róbert Becker a New York állam északi részén lévő Syracusa város orvosi fakultásán 1979-ben egy komplex elektromos rendszert térképezett fel a testen. amelyben életenergia-mezők. hogy az emberi energiamező a személy mentális és pszichológiai stabilitásával együtt változik. hogy meglássuk a kapcsolatot világunk tudományos leírása és a világ szubjektív megélése között. Mivel ez az állapot különbözik a négyféle ismert halmazállapottól (szilárd. gondolati mezők és bioplazmikus formák kavarognak a test körül és áramlanak belőle. melynek alakja a test és a központi idegrendszer alakjával megegyező. dr. Mindezt a nyugati közönség nem ismerte vagy elutasította. Vikoro Injusin 1950 óta folytat az Emberi Energiamezővel kapcsolatos kiterjedt kutatásokat a kazah egyetemen. Ahogy a newtoni fizika átadta helyét a relativitáselméletnek. egyre inkább képessé válunk arra. hogy a bioplazmikus részecskék a sejtek kémiai folya- matai segítségével folyamatosan megújulnak. és állandó mozgásban vannak. Csupán arról van szó. hogy mindez nem új. mely megfigyelései szerint a kliens élettani és lelki változásai nyomán változtatja alakját és erejét. rezgő bioplazmává váltunk. Úgy tűnik. hogy a bioplazmikus állapot az anyag 5. meglátjuk. Magunk is sugárzó. Egy másik tudós. E kísérletek eredményei alapján feltételezi egy „bioplazmikus" energiamező létezését. Talált a mezőn keresztül áramló. légnemű és plazma). folyékony.Dr. Ha azonban az irodalomban utánaolvasunk. s ez az egyensúly viszonylag stabil. a gondolatokhoz tartozó mező létezésének lehetőségét. A szervezetről leszakadt. Leonard Ravitz l959-ben a William és Mary Egyetemen kimutatta. . halmazállapota. szabad protonokból és szabad elektronokból áll. az károsítóan hat az organizmus egészségére. Közvetlen Áram Ellenőrző Rendszernek (Direct Current Control System) nevezte el ezt a mezőt. mely ionokból. Dr. Elképzelése szerint e gondolati mező torzulása okozta a pszichoszomatikus tüneteket. így tehát olyan világba sodródtunk. Injusin kutatási eredményei szerint a bioplazma normális stabilitása mellett az energia jelentős része kisugárzik a környezetbe. Vizsgálatai azt bizonyították.

Gondolkodásmódunk. A világ ilyesfajta meghatározását. ahogy előre elterveztük. elektromosság használata. ahol az elektronok úgy kerengenék az atommag körül. fejezet PÁRHUZAMOK: HOGYAN LÁTJUK MAGUNKAT ÉS A VALÓSÁGOT? NYUGATI TUDOMÁNYOS Sokkal inkább hatott ránk a nyugati tudományos örökség. önmeghatározásunk (nagymértékben tudattalanul) egy néhány évszázaddal ezelőtti fizikára alapozódott. lényegesen nem változó. A mechanisztikus modell hatalmas sikere hitette el a korai XIX. és elveszteni a mélyebben fekvő emberi tapasztalásra való rálátást. nagyon világos és meghatározott szabályok által vezérelt valaminek látni. amelyeket csak most kezdünk megtapasztalni. Ha nem sikerül egyezést kimutatni. hogy a newtoni atom modellt fogja felvázolni. s számba vesszük az önmeghatározásainkban bekövetkezett változásokat. mind kísérleti bizonyítékra szüksége van. Kérdezzünk meg bárkit. század fizikusaival. hogy „időben" odaérjünk. században a newtoni fizikát kiterjesztették az alapépítőkövekből. elején. amíg meg nem találják az új kísérleti és matematikai bizonyítékot. mint pl. nemcsak a pszichológiai. s kihívást jelent a fizikai valóság természetére vonatkozó limitált gondolkodásunk számára. Az anyag és energia kölcsönhatásai. és hajtanak végre mindaddig. hogyan fejlődött. mint azt beismerjük. amely tágítja gondolkodásunkat. Azért van rá szükségünk. Ezek az új jelenségek sokszor nem magyarázhatók a fennálló elmé- NÉZETEK letekkel. Ezeket a törvényeket a természet alaptörvényeinek tekintették. s jelenleg is az mindazok számára. Az új elméleteket fizikai törvényekként fogadják el. hogy maga a kísérletező is befolyásolja a kísérlet eredményét. és valójában lényegesen túl is lép ezen. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk. de a fizikai kísérletekben is. ebben az univerzumban minden kölcsönös kapcsolatban áll egymással. amikor is a keleti vallások nagyobb befolyást kezdtek gyakorolni kultúránkra. rtg-sugár. Először vizsgáljuk meg a tudománytörténet néhány fejezetét. változott a fizikai valóság tudományos leírása. pl. hogy szilárd tárgyakként kezeljük magunkat. hogy a világ egy hatalmas mechanikus rendszer. és nagy találmányok. hogy minden fizikai jelenségnek fizikai oka van. Mindennapi életünk nagy része még mindig a newtoni mechanika alapján zajlik. tágabb spektrumot felölelő elméleteket állítanak fel. E törvények tartották fenn határozottan az abszolút tér és idő és fizikai jelenségek fogalmát mint szigorúan okszerűeket a természetben. hogy a nyugati tudományos módszer úgy működik. és másként kezdjük látni önmagunkat. Új. Valamennyiünknek van órája. A világmindenség holografikus felfogásáról van szó. végén-XVIII.3. amelyek általában a korábbi tudás romjain épülnek fel. akkor a fizikus más elmélet után néz. mint a Föld a Nap körül. A XIX. Ez a nézet nagyon kényelmes volt. Miközben nap mint nap rohanunk. akik szeretik a világot megbízható. az atomokból álló világ leírására. hogy mind matematikai. szubatomikus jelenségek felhasználása az orvoslásban. mint amelyeket a fizikusok használnak az univerzum leírásában. hogy úgy éljük életünket. hogy a tudományos valóságlátás támogatja azt a gondolatot. lézer (CAT) felfedezéséhez vezet. és a newtoni mechanikát a természeti jelenségek végső magyarázatának. olyan birodalmak felé. amikor egy rádió zenét játszik. számtalan önmeghatározásunk ugyanazokon a tudományos modelleken nyugszik. és a mag körül kerengő elektronoka t képzelték el. amint ezt a fizikusok nemrég bebizonyították. amely a newtoni fizika törvényeinek megfelelően mozog. miszerint szilárd tárgyakból áll. ami a nyugati tudományos módszert oly erőteljessé és hatékonnyá teszi a gyakorlati felhasználásban. hogyan épül fel a világegyetem. Legtöbb élményünknek a háromdimenziós abszolút tér és a lineáris idő ad keretet. Tudásunk növekedtével mindig fedeznek fel új jelenségeket. Isaac Newton és kollégái alapozták meg a XVII. Fontos felidéznünk. Az sem tűnt fel még senkinek. Arra gondolok. sz. Testünket mechanikus módon éljük meg. protonokból és neutronokból álló magot. és a folyamatos áramlásban lévő folyadékokat. E teljes könyvszakasz azt mutatja be. A newtoni mechanika sikeresen írta le a bolygók és mechanikus gépek mozgását. sz. 25 . könnyű magunkat csak mechanikusan látni. hogy energiamezőkből állunk. még nem voltak ismertek. és az a legvalószínűbb. Az új jelenségeket leíró új módszerek megtalálása mindig olyan folyamat. Ez az. A newtoni fizika Egészen mostanáig. Új kísérleteket terveznek. Ezt követően beépítjük az új elveket mindennapjaink realitásába. Minden objektíven leírható volt. Feltételezték. Ezek az atomokat mint szilárd alkotóelemekből.

hogy módosításuk maga után vonja annak az egész rendszernek a módosítását. hogy a jelenlévő másik részecske érezze az erőt. Továbbá: az időnek nincs egyetemes árama. s kétféle időt határozott meg náluk: a lineáris időt és a Látnoki Időt. melynek nem volt órája. annak van szekvenciája. Az einsteini relativitás e részét még nem illesztettük be személyes életünkbe. A Látnoki Idő az időnek az a minősége. mely szerint az univerzum mezőkből áll. megfigyelő számára a B esemény jelenik meg az A előtt. melyben a természetet és önmagunkat leírjuk. Ami megjelenik. hogy leesett a lépcsőről. milyen viszonylagos az idő. és tudtuk. hogy meggyőződjünk arról. hogy az események látszólagos linearitása a megfigyelő függvénye. A legtöbb látnok az adott személy jelen. Például. Ha szakavatottá válunk hangulataink megfigyelésében. Épphogy csak kezdjük elfogadni. de mi a newtoni mechanikát használjuk arra. sem nem abszolút. Megjelenhet abban az időben. olyan újra együtt lenni. hogy 2 részecske. azaz az l. anélkül. szó esik energiaküldésről. Például láthatjuk. hogy képzeletünk bűvészkedik velünk. amelyeket a newtoni fizika segítségével nem lehetett leírni. Mivel az idő nem lineáris. ki van a vonal végén. hogy elmúlt életeinket úgy tekintsük. Regressziós terápiában sok ember élte át úgy gyermekkorának eseményeit. hogy ellenőrizni tudjuk megérzésünket. A mezőt olyan térállapotként definiálták. megfigyelő számára az A esemény a B előtt fog bekövetkezni. míg a 2. és az összes többi időre. ha a megfigyelt eseményhez képest eltérő sebességgel mozognak. A régi newtoni mechanika a pozitív és negatív töltéssel rendelkező részecskék. Mindannyiunknak voltak olyan tapasztalatai. Csupán az. Ideje. mintha csak tegnap váltunk volna el. Arra a következtetésre jutunk. hogy kijövünk-e majd vele vagy összecsattanunk. és . így soha nem beszélhetünk a térről idődimenzió nélkül. vagy elmúlt életéből a személy igényeinek megfelelően egy bizonyos időt „olvas" le. nem bizonyírja. amit a Iátnoki képességgel rendelkezők képességeik használata során tapasztalnak. hogy megérzésünk a lehetőséget illetően rossz volt. hogy minden töltés egy „zavart" vagy „térállapotot" hoz létre maga körül. hogy abban az időben. de nem köthető dátumszerűen időhöz. hogy magunk is mezőkből épülünk fel. mint a protonok és elektronok közötti kölcsönhatásokat egyszerűen úgy interpretálta. és együtt alkotnak egy 4 dimenziós tér-idő kontinuumot. amikor egy igen hosszú.Mezőelmélet A XIX. ami létrehozhatta volna a lineáris időt. azonnal visszavetődik a lineáris időbe. hogy az idő felgyorsult. Sőt egy valószínűségi esemény is lehet. jól van-e. mondjuk. és a Nagy Időt. Végre volt egy olyan tudományos elmélet. amikor egyik időfajtából a másikba váltunk. hogy érvényesítsük érzékfeletti tapasztalatunkat. Látnunk kell. hogy kedvelünk-e valakit vagy sem. ha van egy pszichés bevillanásunk egy bajban lévő barátunkról. ami bevillant nekünk. Ez a newtoni gondolkodás. úgy. Mind a tér. mivel az óra newtoni eszköz. Az óra által mért idő másodpercekre tehető csupán. Emiatt a teret és időt magukban foglaló mérések elvesztik abszolút jelentésüket. Az idő viszonylagos. még nem értjük pontosan. Ami a Nagy Időben jelenik meg. Einstein relativitáselméletének megfelelően bizonyos körülmények között két megfigyelő még ellenkező időben is láthatja az eseményeket. Sokszor érezhetjük. ha gyermekük bajban van. Einstein tér-idő konntinuuma azt állítja. Ez hasonló a Nagy Időhöz. hogy felvettük a telefont. hogy abbahagyjuk a newtoni gondolkodásmódon kívül eső tapasztalataink érvénytelenítését. Michael Faraday és James Clark Maxwell azonban úgy találta. Ekkor figyelmét újra a látnoki időre kell összpontosítania. ijesztő időszakot élünk át. Ez annyit jelent. felhívjuk a személyt. még mielőtt megszólalt volna. hogy két különböző megfigyelő az eseményeket eltérően fogja megítélni. Az ausztrál őslakók szintén kétféle időt ismernek: a múló időt. vagy épphogy sikerül kikerülnie azt. Az ilyen átmozdulás törvényét. Más szóval. az egy valós élmény volt. megtörtént-e vele az a dolog. hogy személyes időnk hangulataink. vagy a szekvencia átélése során látható. egymás gondolatainak olvasásáról. jó és rossz rezgésekről beszélünk. hogy valami olyan eseményt élünk át. ami a newtoni világnézet valamennyi alapelvét romba döntötte. Azt is láthattuk. például karambolnál: kocsink összeütközik a szembejövő autóval. és kitágítsuk valóságunk kereteit. hogy tudunk egymásra hatni távolról is. láthatjuk. és többé nem képes az eseményeket követni a normális itt és most idején kívül. Azonnal tudjuk. amilyen gyorsan csak 26 tudjuk. amikor valakivel újra találkozunk hosszú évek multán. amellyel kapcsolatba hoztuk. s azt állítani. század elején olyan új fizikai jelenségeket fedeztek fel. az egy szekvencia. A mi élményeink gyakran a newtoni rendszeren kívül léteznek. Megérezzük valaki jelenlétét a szobában. Ezeket a jelenségeket a mezőelmélet fogalmaival magyarázhatjuk meg. élményeink szerint változik. amelynek lehetősége van erőt létrehozni. hogy memóriánk más sorrendben rakja össze az eseményeket. mind az idő csupán a jelenségek leírásának elemei. amellyel már elkezdhettük megmagyarázni azt a képességünket. Múltbeli életeink lehet. mint amelyek a mostanihoz hasonló fizikai környezetben játszódtak le. Felhívjuk. és nem történt vele meg. és megjelenhet a jövőben. amely soha nem nyilvánítja ki magát. (Próbáljuk meg összehasonlítani gyermekkori emlékeinket testvéreink gyermekkori emlékeivel!) Az észak-amerikai indián kultúra. hogy a jelenség magyarázatául megfelelőbb a mezőelméletet használni. már felmerülhetett. Az anyák gyakran megérzik. Bizonyos látnokok képesek tetszőleges kért időfajtára összpontosítani. és az idő nem önálló entitás. A relativitáselméletnek megfelelően a tér nem háromdimenziós. a jelenben merülnének fel. Sokan közülünk átélték „elmúlt életeiket". Ily módon született meg a világegyetemről szóló új elmélet. A kettő szorosan egymáshoz kapcsolódik. amit a lineáris idő mérésére találtak ki. Azt is meg akarjuk tudni. mint tömeg vonzza egymást. Relativitáselmélet Albert Einstein 1905-ben publikálta a „Speciális relativitáselmélet" című művét. amit láttunk. azaz az idő sem nem lineáris. mintha azok most. Ez a „tudás" mezőink kölcsönhatásának harmonikus vagy diszharmonikus voltával magyarázható. Mindannyian készek vagyunk arra. az időt két aspektusra osztotta: a mostra. és megfordítva. A tér és az idő a természeti jelenségek és önmaguk leírásának olyan alapvető elemei. vagy hogy az időnek nyoma veszett. Lawrence Le Shan látnokokat tesztelt. Amint a látnok megpróbál aktívan beavatkozni az általa megfigyelt események egymásutániságába. nem történt meg. hogy éppen most történnek egy miénktől különböző tér-idő kontinuumban. amely nem magyarázható newtoni mechanikával. amit történni véltünk. de számunkra csigalassúságúnak tűnik. Az elektromágneses jelenségek felfedezése és kutatása vezetett el a mező fogalmának kialakulásához. mint az eseményben részes másik ember emlékezete. Mindannyiunknak volt már olyan tapasztalata. Csupán az elmúlt 15 évben (100 évvel a fizikusokat követően) kezdtük el e fogalmakat személyes interakciónk leírásában használni. Az átélt idő nem mérhető órával. hogy lámánk egymást vagy beszélnénk egymással. de csupán e szekvenciában lévő pontból. ellenőrizzük az időt. és érvénytelenítjük tapasztalatunkat. E mezők egymással kölcsönhatásban lévő erőket hoznak létre. amikor látjuk.

Ezek a fénykvantumok. mindez így elvezet bennünket a töretlen. hogy személyes történetünk . mely az „anyagi valami" legközelebbi meghatározása. nem tudjuk pontosan. hogy a több laboratóriumban készült. a radiátoré) nem folyamatosan bocsátódik ki. A régi Isten/ördög dualizmust látjuk feloldani egy egésszé. bonyolult elem27 . annál erősebbé vált a paradoxon. ami elveti azt a klasszikus felfogást. Ezek a típusok sokkal inkább egymás kiegészítői. „quantumok" formájában jelenik meg. vagy energiacsomagok mint „bona fide"-részecskék voltak elfogadottak. Einstein feltételezte. A dualizmuson túl. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. Létrehozhatóak energiából. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. hanem tendenciát mutat a létezésre. hogy a régi vagy/vagy formák eltűnnek. elvesztették a jelentőségüket. mi az Egész vagyunk. hogy azokat a továbbiakban már aligha lehetett „elemieknek" nevezni. de azt tudjuk. de ez már az egymást kiegészítő. Például Max Pláne felfedezte. hogy anyagi létező „dolog". Szilárd tárgyakból álló. amelyet éppen most élünk. A tömeg nem más. a „dolgokban" benne rejlő. Amikor a hologramot egy fényképfelvétel. hogy az anyag meghatározott helyen nem létezik. Hol és mikor történik mindez. hogy az anyag és az energia egymással behelyettesíthető. a természet paradoxonnal válaszolt. E kísérletben tett apró változtatással az bizonyítható. amely eseménnyé válhat. amikor a fizikusok kísérlet segítségével kérdést tettek fel a természetnek. amiről ez az egész könyv szól! Bemutattam e könyvben az energiatestek fogalmát. Az anyag egyszerűen lelassult. Ez az. A MOST mindinkább úgy tűnik. és alkotja azt az alapot. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. hogy rész. hogy ezt nehéz megérteni. Ez annyit jelent. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Ritkán beszélünk azonban arról. Dr. de szeretném kihangsúlyozni. mint „elemi részecske".. Minden alkalommal. mint az energia egy formája. és a teljes képet fogja rekonstruálni. Lehet. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. amikor a fizikusok oly sok elemi részecskét találtak. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. hogy fizikai testünk is energiából áll. hogy folyamatosan zajlik. Einstein relativitáselméletének egy másik fontos következménye. hogy a sugárzó hőenergia (mint pl. mind a részecske fogalmát használni kell. fekete-fehér. Egy. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. A hologram A fizikusok úgy találták. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. amelyen teljes fizikai valóságunk alapul. A fizikusok ezt komplementeritásnak nevezik. mint részecske és hullámok. hogy előrevigyen bennünket az egység világába. Az elmúlt néhány évtized során kísérleteikben a fizikusok nagyon ingatagnak találták az anyagot. mint egymás ellentettje!. Bármi rossz nem ellentéte az Istennő/Istennek. Azt állítja. hanem valószínűségi hullámok. hogy a paradoxon a szubatomikus világ lényegi természetének része. Például az ember felállíthat egy kísérleti helyzetet.és jövőbeli egyaránt átírását végezzük. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. egybefüggő egészet definiáljuk. „magábafoglaló" rend és a kifejtett. Ahogy egyre inkább belemerülünk a modern pszichológia és spirituális fejlődés világába. a régi vagy/vagy elméletnek megfelelően. hogy a jelenség leírásában. így tehát az univerzumot mint dinamikus. mint a hang vagy a vízhullám. Minél inkább próbálták a helyzetet világossá tenni.hatásaikat úgy érzik. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. a részecskék nem valódi hullámok. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. Felelősen cselekszünk. Az anyag elemi építőköveinek keresését fel kellett adni akkor. anyagnak nevezünk. A játék e pontján kiderül. a fizikus. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. férfi és nő. hogy a természet nem mutat nekünk semmiféle izolált építőkövet. Testünk energiából áll. Minden ugyanabból az energiából áll. akkor logikusan nincs olyan. hogy a részecske. feltáruló rend megértése felé. amelyben az Istennő/Isten egybeolvad az Isten/Istennő kettősségé- vel. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. hogy lényegében nincs olyan. Bohm azt állítja. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. hogy valakit vagy szeretünk. hogy a fény részecske. a részeket magába foglaló rendről írt. és átalakítható más részecskévé. feltáruló rendnek" nevezi a szerző. Amint látja az olvasó. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. mintha csupán rövid idővel ezelőtt történtek volna. nemcsak hullámként." Dr. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. vagy gyűlölünk. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. Valamennyi részecske létrehozható energiából. Paradoxon Az 1920-as években a fizika a szubatomikus világ különös és váratlan jelenségei felé mozdult el. vagy kikristályosodott energia.. A hologramelv azt állítja. de a fizikusok azt mondják. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodás! pont. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. Végül a fizikusok rájöttek. ha továbbra is olyan terminusokban gondolkodunk. Amit általában dolgoknak. használnunk kell mindkét típusú leírást. látszólagos ellentétek világa. Ugyanazon személy iránt érezhetünk egyidejűleg szeretetet és gyűlöletet. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. mint azt Newton feltételezte. egy lézer vagy koherens fénysugár alá helyezik. az a valóságban „esemény". hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. hogy az elektromágneses sugárzások valamennyi formája megjelenhet e kvantumok formájában is. vagy fejlődési lehetőség. E rendszerben a dualizmust arra használjuk. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Tartalmazza mindkettőt: a fehér fényt és a bársonyfekete űrt. hogy az agy mélystruktúrája lényegében holografikus. Nem vagyunk többé csak jók vagy rosszak. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. Az Istennő/Isten: mindkettő erő. Nemrégiben „The implicate Order" (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta Dávid Bohm. Az olyan fogalmak. s nincs többé olyan. még mindig használjuk a dualizmussal átitatott fogalmakat. hogyan hatnak eljövendő életeink arra. mely azt bizonyítja. hanem ellenállás az Isten /Istennő-erővel szemben. azt látjuk. vagy „izolált tárgy. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. és valamennyi köztes érzelmet. „anyagi szubsztancia". Kari Pribram. Emiatt a fényjelenségek leírásához mind a hullám.múlt. hogy a fény hullám. hogy a fizika elemi történyeit nem fedezheti fel olyan tudomány. hanem diszkrét energiacsomagok. és eltűnhetnek energiaként. személyes szinten azt látjuk. energiacsomag! Ahogy mélyebbre hatolunk az anyagban. szubatomikus szinten pedig azt látták. Sokkal tágabb lehetőségeink vannak önmagunkon belül is. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne.

zés, melyekben (időbeli) temporális, vagy térbeli frekvenciákat vizsgált, azt mutatja, hogy az agy a látást, hallást, ízlelési holografikusán strukturálja. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt, hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. Dr. Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy, de a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra, hogy egy időn és téren túli holografikus területről absztraháljon. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát, amely képes közvetíteni a telepátiát, a pszichokinézíst és a gyógyítást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és téren túli frekvenciákból keletkeznek, és nem kell őket közvetíteni. Ezek potenciálisan egy idejűek és mindenütt jelenlévőek. Amikor ebben a könyvben az aura energiamezőiről fogunk beszélni, akkor e fizikusok nyelvezetéhez képest nagyon archaikus kifejezéseket használunk. Világos, hogy az aura jelensége egyszerre van a háromdimenziós téren és lineáris időn kívül és belül. Amint azt az esettanulmányokban bemutattam, „láttam" Ed kamaszkori élményét, amikor megsérült farkcsontja, mivel energiamezőjében továbbvitte magával ezt az élményt. A szerelmes „megsebző nyila" észlelhető az energiamezőben, és a látnoki képességekkel bíró személy visszamehet az időben, és tanúként végignézheti az eseményeket. Az e könyvben idézett események között jócskán akad olyan, amelynek magyarázatához a háromdimenziós tér kevésnek bizonyul, közülük sok pillanatnyi bevülanásnak tűnik. Némely embernek az a képessége, hogy tetszőleges mélységben és felbontóképességgel képes betekinteni az emberi testbe, más dimenziók használatát is implikálhatja. Az a képességünk, melynek segítségével a múlt adott eseményére vonatkozó információkérés után képesek vagyunk az adott eseményt észlelni, vagy egy valószínűségi eseményt látni, majd a gyógyító beavatkozással ezt megváltoztatni, implikálja nem lineáris időben való mozgásunkat is. Ha a mezőelméletet használjuk az aura leírásában, beleesünk a

dualizmusba: azaz a mezőt leválasztjuk magunkról, és csak mint a „részünkként" létező jelenséget vizsgáljuk. Olyan kifejezéseket használunk, mint az „én mezőm", az „ő aurája" stb. Ez dualisztikus. Emiatt elnézést kell kérnem, és őszintén meg kell mondanom, hogy e ponton még elég lehetetlen számomra mindezeknek a fogalmaknak a közvetítése a régi fogalmi keret megkerülésével. A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja, de tartalmazza is az egészet, így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket, amelyet mindketten egy időben figyelünk meg, vagy hozunk létre. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak, de maga az eseménysor vagyunk. A „mi" vagyunk, és mi „az" vagyunkból csupán az „az"-t kell elhagyni, és helyettesíteni valami megfelelőbbel, hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat, amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei" vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke" kifejezéseket használták. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni, akkor mindazok az aurajelenségek, amelyeket e könyvben leírunk, nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Minden élmény kapcsolódik egymással, így, ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást, akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden, időtől független eseménynek. De mihelyt azt mondjuk, „mi", máris visszaestünk a dualizmusba. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet, ha főbb életélményeink dualisztikusak. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik, így nem lesz könnyű felismerni. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket, hogy képesek legyünk felismerni őket.

A meditáció út a lineáris elme valóságának meghaladására és arra, hogy lehetővé váljék a mindennel való összekapcsoltság kísérleti valóságának létrejötte. Ezt a valóságot nehéz szavakkal leírni, mivel a szavakat lineáris módon használjuk. Szükség lesz egy szótár megalkotására ahhoz, hogy képesek legyünk egymást bevezetni ezekbe az élményekbe. A japán zen-meditációban a mesterek rövid mondatot adnak a tanítványnak, melyre koncentrálnia kell. A mondat, melynek neve koan, arra szolgál, hogy segítsen a tanítványnak felülemelkedni a lineáris gondolkodáson, íme egy a kedvenceim közül: „Hogyan szól egy tenyér, ha csattan!" Az én reakcióm e jól ismert koanra a következő volt: a világmindenségbe kinyújtózva találtam magam, egy olyan soha nem hallóit hangmintázatban, amely úgy tűnt, örökkön-örökké áramlik.

FÉNYSEBESSÉGET TÚLSZÁRNYALÓ GYORSASÁGÚ KAPCSOLATLÉTESÍTÉSEK A tudósok mostanában mind matematikai, mind kísérleti bizonyítékokat találnak arra vonatkozóan, hogy minden mindennel közvetlen kapcsolatban van. 1964-ben a fizikus Bell publikált egy erre vonatkozó matematikai ban a hatások „fénysebességet meghaladó sebességűek" („fényen bizonyítékot, a Bell-teorémát. Bell teorémája matematikailag alátátúliak") lehetnek. Most egy olyan jelenséggel foglalkoznak a kutatók, masztja azt a gondolatot, hogy a szubatomikus részecskék téren és amely kívül esik Einstein relativitáselméletén. Megpróbálnak túllépidőn kívül létező módon kapcsolódnak egymáshoz, és bármi, ami az ni a kettősségén, részecskehullám-természetén. egyik részecskét éri, hatással van a többi részecskére is. Ez a hatás így ismét, ahogy a tudományban használt műszerek művészete azonnali és közvetlen, átadódásához „időre" nincs szükség. Einstein fejlődik, lehetővé téve számunkra, hogy nagyobb érzékenységgel, relativitáselmélete azt állírja, hogy egy részecske számára lehetetlen mélyebbre merüljünk alá az anyagban, s találjunk olyan jelenségeket, a fénysebességet meghaladó sebességgel mozogni. A Bell-teorémáamelyek a jelenlegi elméletekkel nem magyarázhatóak. 28

Amikor ez az 1940-es években megtörtént, az atomerő forradalmasította a világot. Úgy tűnik, hogy utunk most a hatalmas változások egy újabb szakasza felé vezet bennünket. Ha a fizikusok rájönnének, hogyan működik ez az azonnali kapcsolatlétesítés, akkor képesek lennénk megtanulni, tudatosítani egymással és a világgal való azonnali egymáshoz kapcsolódásunkat. Ez nyilvánvalóan forradalmasítaná a kommunikációt. Drasztikusan megváltoztatná interakciónkat is. Olyan képességgel ruházna fel bennünket, hogy bármikor tudnánk egymás gondolataiban olvasni. Tudhatnánk, mi zajlik a másikban, és képesek lennénk egymás mélyebb megértésére. Sokkal tisztábban láthatnánk, mint valaha is gondoltuk volna azt is, hogyan befolyásolják a világot gondolataink, érzelmeink (energiamezőink) és cselekedeteink. Morfogenetikus mezők

segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. Többdimenziós valóság

Rupert Sheldrake a „ A new science of life" (Az élet új tudománya) című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Ezek okozati mezők, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős, mint közelről gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor „morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajta. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el, a „morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mint időbeli jelentésben. Az időn kívüleső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától" függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja a népszerűén csak a „századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális" módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. Dr. Dávid Bohm a „Revisions" című folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-BodolskyRosen-kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskékkel alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része". Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „ A kreatív folyamat, mely új gondolatoka t szül, s amelyek

Jack Sarfatti, egy másik fizikus a „Psychoenergetic Systems" (Pszichoenergetikai rendszerek) című művében azt feltételezi, hogy a „Fényen túli" egymáshoz kapcsolódás a magasabbrendű valóságon keresztül valósulhat meg. Azt gondolja, hogy a mi valóságunk feletti valóságban a „dolgok jobban összekapcsolódnak", az „eseményeknek" több közük van egymáshoz, és hogy a „dolgok" egy még ennél is magasabb szinten keresztül teremtenek kapcsolatot egymással, így magasabb szintekre eljutva képesek lehetünk megérteni, hogyan működik a közvetlen kapcsolatlétesítés. Következtetés A fizikusok azt állítják, hogy az anyagnak nincsenek elemi építőkövei. Az univerzum egy szétválaszthatatlan egész, egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban Iév6, egymással összefonódó valószínűségek hatalmas szövedéke. Azt gondolom, hogy ha ennek az egésznek elválaszthatatlan részei vagyunk, élhetünk holisztikus módon, meríthetünk a világegyetem alkotóerőiből, hogy ennek segítségével bárkit, bárhol, azonnal meggyógyítsunk. Néhány gyógyító bizonyos mértékben képes erre, beolvadva az Istenségbe, a páciensbe, eggyé válva velük. Gyógyítóvá válni annyit jelent, hogy az egyetemes alkotóerő, a szeretet fele haladunk. Újra azonosak leszünk ezzel az erővel, egyetemessé válunk, Istennel eggyé válunk. Ezen az úton az egyik lépcsőfok az elszigetelt newtoni szemléletünkön alapuló korlátolt önmeghatározás feladása, és önmagunk azonosítása az energiamezőkkel. Ha ezt a valóságot be tudjuk illeszteni mindennapi életünkbe, akkor képesek lehetünk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a fantáziát és a lehetséges tágabb realitást. Ha az energiamezőkkel kapcsolatba lépünk, akkor a magasabb rendű tudathoz magasabb rezgésszámú hullámokat és a nagyobb koherenciát kapcsolhatjuk. Sarfatti modelljét használjuk e könyvben: az aura és az egyetemes energiamező világát. Ebben a modellben egynél több világban létezünk. Finomabb testeink (magasabb aurafrekvenciáink) magasabb rendekhez tartoznak, és több kapcsolatuk van mások finom testei vei, mint saját fizikai testükkel. Ahogyan megismerjük a magasabb frekvenciákat, a finomabb testeket, egyre több kapcsolatunk lesz az univerzummal, míg végül eggyé válunk vele. Sarfatti gondolatmenetét használva azt mondhatjuk, hogy a meditatív élmény magasabb frekvenciára emeli tudatunkat, hogy az képes legyen megtapasztalni finomabb testeink valóságát, magasabb rendű tudatunkat, és azokat a magasabb világokat is, melyekben létezünk. Nézzük meg tehát most alaposabban az energiamező jelenségeit, hogy láthassuk, mit tud mondani nekünk ezekről a modern tudomány!

29

4. fejezet

AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ TUDOMÁNYOS KUTATÁSÁNAK

TÖRTÉNETE Bár a misztikusok nem beszéltek energiamezőkről, bioplazmikus formákról, 5000 éves tradícióik a földgolyó minden részén egybehangzónk azokkal a kutatási eredményekkel és megfigyelésekkel, ahova a tudományos világ nemrég jutott el. SPIRITUÁLIS TRADÍCIÓ Minden vallás beavatottal beszélnek arról az élményükről, hogy fényt látnak az emberek feje körül. Olyan vallási gyakorlatok segítségével, mint a meditáció, vagy az ima, a kitágult tudati állapotot érik el, amely megnyitja szunnyadó Fokozott Érzékenységi Észlelési képességeiket. Az ősi, 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy Pránának nevezett egyetemes energiáról beszél. Ezt az egyetemes energiát minden élet alapvető alkotórészének és forrásának tekintik. A Prána az élet lélegzete, mely minden formán átáramlik, és életet lehel beléjük. A jógik légzőgyakorlatok, meditáció és testi gyakorlatok segítségével gyakorolják ennek az energiának a manipulációját annak érdekében, hogy képesek legyenek fenntartani megváltozott tudatállapotukat és megőrizni ifjúságukat messze az átlagosnak tekinthető időn túl is. A kínaiak már a Krisztus előtti 3. évezredben beszéltek egy vitális energia létezéséről, melyet ők csinek neveztek. Minden anyag, élő és élettelen egyaránt, ebből az energiából épül fel, és ez hatja át. Ez a csi kétpólusú erőt tartalmaz: yint és yangot. Amikor a yin és a yang egyensúlyban van, az élő szervezet egészséges, ha kiegyensúlyozatlan, akkor betegség következik be. A túl erős yang túlzott organikus aktivitáshoz (szervi túlműködéshez) vezet. A hangsúlyozott yin elégtelen működést eredményez. Bármilyen egyensúlyhiány testi betegséget idéz elő. Az akupunktúra ősi művészete a yin és a yang kiegyensúlyozására összpontosít. A Kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus előtt 538 körül ugyanezeket az energiákat mint asztrális fényt említi. A keresztény szentképek Jézust és más szellemi lényeket fénymezővel körülvéve ábrázolják. Az ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül lévő fényre, de a századok során ezek a jelenségek elvesztették eredeti jelentésüket. Például Michelangelo Mózes-fején a „karnaem" mint két szarv jelenik meg fénysugár helyett, amire a szó eredetileg utal. Héberül a szó vagy szarvat vagy fényt jelenthet. John White a „Future Sciense" (A jövő tudománya) című könyvében 97 különböző kultúrát sorol fel, amelyek 97 különböző néven említik az aura jelenségeit. Sok ezoterikus tanítás - csupán néhányat említve közülük: az ősi hindu védikus szövegek, a teozófusok, a rózsakeresztesek, az északamerikai indiánok füvesemberei, a tibeti és indiai buddhisták, madame Biavatsky és RudolfSteincr — részletesen leírja az emberi energiamezőt. Manapság sok tudományos képzettséggel rendelkező ember tudja konkrét fizikai síkon tett megfigyeléseivel kiegészíteni az ősi tanításokat. TUDOMÁNYOS TRADÍCIÓ KRISZTUS ELŐTT 500-TÓL A XIX. SZÁZADIG Az egész természetet átható egyetemes energia ideája sok tudós nyugati elmében maradt fenn évszázadokon keresztül. Ezt a vitális energiát, amit mint fénytestet lehetett észlelni, a pytagoreusok említik először, Kr. e. 500 körül. Úgy tartották, hogy ennek fénye változatos hatásokat tud előidézni az emberi szervezetben, beleértve a betegségek gyógyítását is. Boirac és Liebeault tudósok a XII. század elején úgy látták, hogy az embernek van olyan energiája, melynek segítségével egymástól távol lévő személyek is kölcsönhatásba tudnak lépni egymással. Leírták, hogy mindenki a puszta jelenlétével képes egészséges, vagy egészségtelen hatást gyakorolni egy másik emberre. Paracelsus a középkorban ezt az energiát Illiaszternek nevezte, és azt állította róla, hogy életerőből és életanyagból áll. A matematikus Helmont az 1800-as években egy, az egész természetet átható univerzális fluidumot képzelt el, mely nem testté sűrűsödött anyag, hanem tiszta életszellem, amely minden testen áthatol. A matematikus Leibnítz azt írta, hogy a világegyetem esszenciális elemei saját mozgásuk forrását is tartalmazó erőközpontok. Az egyetemes energiajelenségek más tulajdonságait Helmont és Messmer vizsgálta az 1800-as években. Az a Messmer, aki megalapította a későbbiek során hipnózissá váló messmerizmust. Azt közölték, hogy az élő és élettelen testek feltölthetők azzal a „fluidummal", és hogy az anyagi testek képesek távolról hatást gyakorolni egymásra. Ez valamilyen, az elektromágneses mezőhöz hasonló mező létezésének lehetőségét sugallta.

31

Wilhelm von Reichenbach az 1800-as évek közepén 30 évet töltött a „mező"-vel való kísérletezéssel. Ezt a mezőt ő „ódái" mezőnek nevezte. Úgy találta, hogy sok olyan sajátosságot mutat azzal, amit James Clark Maxwell írt le a XIX. század elején. Azt is tapasztalta, hogy sok tulajdonság kizárólag az ódái erő sajátja. Megállapította, hogy a mágnes pólusai nem csupán mágneses polaritást mutatnak, de egy, az „ódái mezővel" kapcsolatos különleges polaritást is. Más tárgyak, pl. kristályok is mutatják ezt a különös polaritást anélkül, hogy maguk magnetikusak lennének. Az ódái erő pólusai az érzékeny megfigyelő számára olyan szubjektív sajátosságokat mutatnak, mint a „forró, vörös, kellemetlen" vagy a „kék, hideg és kellemes". Továbbá megállapította, hogy az ellentétes pólusok nem vonzzák egymást, mint az elektromágnesesség esetében. Úgy találta, hogy az „ódái mezők" esetében a kellemes pólusok vonzanak, a tetszés vonzza a tetszést. Ez nagyon fontos aurajelenség, amint azt a későbbiek során látni fogjuk. Von Reichenbach vizsgálta a Nap elektromágneses sugárzása és az ódái mező koncentrációjának erőssége közötti kapcsolatot. Úgy találta, hogy az energiakibocsátás maximuma a spektrum vörös és kék-violaszín tartományában van. Von Reichenbach azt állította, hogy az ellenkező előjelű töltések különböző mértékű melegés hidegérzetet keltettek. A hideg-, illetve melegérzetek mértékét a periódusos táblázat negatív, ill. pozitív elemeivel tudta kapcsolatba hozni, többszörös vaktesztek sorozatával. Valamennyi elektromágnesesen pozitív elem a vizsgált személyekben a meleg érzetét keltette, és kellemetlen érzést okozott, míg az elektromágnesesen negatív elemek a hűvös, kellemes oldalra estek, az elemek periodikus táblázatban elfoglalt helyének megfelelő intenzitással. Ezek a hűvöstől a melegig változó érzékletek megfeleltek a spektrum vöröstől indigóig terjedő színének. Von Reichenbach úgy találta, hogy az ódái mező vezetékeken átáramlik, de a vezetési sebesség nagyon lassú. Az általa vizsgált esetekben 4 m/s, és e sebesség inkább függ az anyag sűrűségétől, mint elektromos vezetőképességétől. Továbbá: a testek ezzel az energiával éppúgy feltölthetőek voltak, mint elektromos árammal. Más kísérletek azt demonstrálták, hogy e mező egy része egy optikai lencsével fókuszálható, akár a fény. A mező más része a lencse körül fog áramolni, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyertya lángja körülfogja az útjába helyezett tárgyat. Az „ódái mezőnek" ez a maradék része a gyertyalánghoz hasonlóan reagál, ha légáramba teszik, ami azt sugallja, hogy összetétele gáznemű anyaghoz hasonló. Ezek a kísérletek az aura olyan sajátosságainak létezését mutatják, amelyekből arra következtethetünk, hogy az aura mind részecske-, mind hullám természetű.

A XX. SZÁZADI ORVOSOK MEGFIGYELÉSEI A korábbiakban láthattuk, hogy a XX. századig bezárólag a kísérleteket úgy tervezték, hogy az embereket és más testeket körülvevő energiamező különböző sajátosságait meg tudják figyelni. 1911-ben ár. William Kilner orvos közölte az Emberi Energiamezővel kapcsolatban folytatott tanulmányait. Ebben az Emberi Energiamezőt színes fényszűrőkön és ernyőkön át vizsgálta. Azt írta, hogy gomolygó ködöt látott az egész test körül, három rétegben: a) egy kb. 0,75 cm vastag réteget, közvetlen bőrközeiben, amit 32

b) egy páraszerűbb, 2,5 cm széles, a testre merőlegesen áramló réteg vett körül; c) valamivel távolabb egy külső fényesség, definiálatlan körvonalakkal, kb. 15 cm szélességben. Kilner úgy találta, hogy az „aura" (így nevezte el) külleme életkortól, nemtől, mentális képességektől és egészségi állapottól függően személyről személyre változik. Bizonyos betegségek mint foltok vagy szabálytalanságok mutatkoznak az aurában, ami Kunért elvezette egy diagnosztikus rendszer kifejlesztéséhez. Ez a diagnosztikus rendszer az aura színe, tömege és általános megjelenése alapján határozta meg az egészségi állapotokat. Néhányat felsorolunk az általa ily módon diagnosztizált betegségek közül: májfertőzés, daganatok, vakbélgyulladás, epilepszia és pszichés zavarok, mint pl. hysteria stb. Az 1990-es évek elején dr. George de la Warr és ár. Ruth Drown új műszereket készített az élő szövetekből kisugárzó energia mérésére. Kifejlesztették a radionikát, a távolról mérés, diagnosztizálás és gyógyítás tudományát, amelyben az emberi biológiai energiamezőt használták méréseikhez és a gyógyításhoz. Leghatásosabb munkáik azok a fényképek, ahol pácienseik haját antennaként használták. Ezek a fényképek az élő szövetben munkáló betegségformákat mutatták ki, mint pl. tumorok, ciszták a májban, tüdőtuberkulózis, malignus (rosszindulatú) agydaganatok. Egy három hónapos magzatot is lefényképeztek ily módon méhen belül. Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Freud kollégája, a XX. század elején kezdett érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit „orgone"-nak nevezett. Az emberi testben áramló orgone áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatot kutatta. Reich kifejlesztett egy olyan pszichoterápiás modellt, amelyben a Frend-fé\e tudattalant feltáró technikákat egyesíti a test orgone energiáinak természetes áramlását feloldó fizikai technikákkal. E blokkok feloldásával Reich képes volt arra, hogy megtisztítsa a negatív mentális és testi állapotokat. Reich 1930-tól az 1950-es évekig kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi műszereinek felhasználásával kísérletezett ezekkel a technikákkal. Azt figyelte meg, hogy ez az energia pulzál az égben és minden organikus és élettelen test körül. Speciális, nagy felbontóképességű mikroszkóp használatával megfigyelte a mikroorganizmusokból kisugárzó orgone-energia pulzálását. Reich egy sor különféle műszert készített az orgone-mező tanulmányozására. Ezek egyike egy „akkumulátor" volt, amely képes volt koncentrálni az orgone-energiát, amit később Reich tárgyak orgone energiával való feltöltésére használt. Megfigyelte, hogy egy vákuum töltő cső lényegesen alacsonyabb potenciálon vezeti az elektromos áramot, ha előbb orgone-energiával töltötték hosszú ideig. Továbbá megállapította, hogy a radioaktív izotóp nukleáris vesztesége nő, ha orgone-akkumulátorba helyezik. Dr. Lawrence és Phobe Bendit e század harmincas éveiben kiterjedt vizsgálatokat folytatott az emberi energiamezőkkel, melyekben e mezők egészséggel, gyógyítással és a lelki fejlődéssel való kapcsolatát vizsgálták. Munkájuk hangsúlyozza a test egészségének és gyógyításának alapját képező éteri forma termő hatóerők ismeretének és megértésének fontosságát. A közelmúltban dr. Schafica Karagulla vetette egybe extrasensek vizuális megfigyeléseit a testi betegségekkel. Pl. egy Dianne nevű látnok képes volt beteg emberek energiamintáinak megfigyelésére, melynek alapján pontosan le tudta írni, milyen egészségi problémái lehetnek az illetőnek, kezdve az agyműködési zavaroktól a vastagbél dugulásáig. Az étertest e megfigyelései feltárják azt az energiamezőt, amely a sűrű fizikai testet fénysugarak szikrázó szövedékeként átható mátrixot alkot. Dr. Karagulla összefüggést keresett a csakrák zavara és a betegségek között is.

eltér a korábbitól. akadálytalanul áramlik át az egész szöveten. A különböző szervek szférái között a különböző ritmusok egymással kölcsönhatásban vannak. A sebészi beavatkozás vagy a betegség megváltoztatja az impedanciaillesztést. Ezeket az eredményeket megerősítette a Moszkvai Orvosi Tudományok Akadémiája is. Hunt hét más auraolvasóval megismételte ugyanezt a kísérletet. hogy a Quigong-mester életerejének kisugárzása nagyon alacsony rezgésszámú hanghullámnak tűnik. Az emberi auráról készített tanulmányok közül számomra legizgalmasabb az volt. mint az elektromos adatokat. a csit. S. Kollégáimmal egy sor kísérletet végeztünk az Emberi Energiamező területén. vörös és tompaszürke színű volt. Vaíorie Hunt készített munkatársaival a kaliforniai UCLA Egyetemen.) Dr. Megjegyzéseit ugyanazon a magnetofonon rögzítette. úgy látta. melyek frekvenciája 300-2000 nanométer között változik. mentális és spirituális) kiegyensúlyozására törekszik. hogy emberekkel kapcsolatba került volna. mint a bal! A szokásos orvosi diagnosztikus eljárásokkal ennél a betegnél Graves-kórt állapítottak meg. hogy az energia valamilyen mértékben szétszóródik. 2 milliwattos lézersugárra . William Edisonnal és Karlin Gestlaval (egy extrasens. de további kutatásokra anyagi támogatás híján nem került sor. amelyet a Drexel Egyetemen ár. majd amikor benne tartózkodtak. (Quigong: az egészség és testgyakorlás ősi kínai formája. Biológiai detektorként egy levéleret használt. Mindezek a kísérletek alátámasztották az aura létezésének evidenciáját. hogy fontos találni valami módot e fénykibocsátások megbízható. Hangsúlyozom. A tudósok ezt követően matematikai elemzésnek vetették alá a hullámmintákat: Fourier-analízist és sonogramfrekvencia-analízist végeztek. hogy a detektálórendszer a sugárzásra pulzálással válaszol. amit fotokvantum műszerhez (alacsony fénymennyiséget mérő műszer) kapcsolt Egy Quigong-mester energiamezőjének emanációit tanulmányozta. amelyeket a bőrön helyezett el. akár klinikai diagnózis felállításához. mely a pajzsmirigy jobb oldali lebenyének megnagyobbodását okozza. az NSZK-ban és Lengyelországban végzett kutatások is. Érzékelésükhöz és rögzítésükhöz ezüst (ezüstklorid) elemi elektródákat használt. hogy az emberi test fénykibocsátásai szoros kapcsolatban állnak az egészséggel. Az energia testek megfigyeléséből nyert információkat kombinálta a bioenergetikában kifejlesztett testi-pszichoterápiás módszerekkel és Éva Pierrakos elméleti munkáival. Úgy találták. A fizikában ezt impedanciaillesztésnek vagy -összenemillésnek mondják. Popov bioinformáció intézetének kutatócsoportja jelentette be azt a felfedezést. Folyamatos beszámolót adott a csakrák és az érintett aura-felhők színéről. Egy sebészi vakbél-eltávolítás utóhatása is érzékelhetővé válik a mezőben. hogy az élő organizmusok energiarezgéseket bocsátanak ki. akik hosszú évek óta jógáztak. így tehetjük hozzáférhetővé ezeket az információkat a gyógyító szakembereknek. A „The spiritual aspects of the healing arts" (A gyógyítás művészetének spirituális aspektusai) című könyvében megállapította. fekete-fehér képernyőn. Olyan auraszíneket láttak. Minden egymással szomszédos szövet impedanciája illesztett. Hollandiában. éter. Rhine-nal dolgozott éveken át a Duke Egyete- men) sikerült az aura segítségével hatnunk egy kicsi. ha a sötétkamrában emberek vannak. A testszövetek most szomszédosak lettek egymással. A rolfing testre és pszichére gyakorolt hatását vizsgáló kutatásban (A study of Structural Neuromuscular Energy Held and Emotional Approaches) alacsony millivoltú frekvenciatartományban érkező jelzéseket észlelt a testből a rolfing-ülések sorozata alatt. John Pierrakos együttműködésével végeztem.vagy meghajlítottuk. Egy másik kísérletben. hogy „Amikor az élet-mező egészséges. Ezek egyikében. akkor van egy természetes autonóm ritmus". amelyek azonos frekvenciahullám-mintáknak feleltek meg. amelyet ár. képesek voltunk látni az aura egy részét. 350 nanométer hullámhosszúfény szintjét néztük sötétkamrában. Egy másik kísérletben. hogy teljes egészében továbbmenne. hogy a sikeres bioenergia-átvitelre képes személyek biomezeje sokkal szélesebb és erősebb.) Tanulmányainak eredményei azt mutatják. ami mint fluktuáló vivőhullám jelenik meg. mintha közvetítő funkció lenne jelen: egészséges testben ezek a ritmusok könnyen adódnak át egyik szervtől a másikig. Dóra Kunz. Dr. Dr. februári kutatási eredmények a következő szín/frekvencia-megfeleléseket mutatják: 33 . Az eredményeket országszerte bemutatta az NBC TV. és 20-25 cm/sec sebességgel mozogtak. A részecskék kb. először anélkül. Bizonyos esetekben a csit mint mikrorészecskehullámot is detektálják. vagy gyengítettük a sugarat az aura energiája segítségével. színesítőműszer használatával. vagy bioplazmának nevezték ezt az energiát. A Quigongmester kezéből kiáramló pulzálás jelentősen eltér a látnok kezénél tapasztalt pulzálástól. érzelmi. 60 mikron átmérőjűek voltak. A beteg működés azonban megváltoztatja ezeket a ritmusokat és az energiaszinteket is. valamint egy látnok energiamezőjének emanációját. hogy az szivacsszerű és lágy A pajzsmirigy jobb oldala rosszabbul működött. hogy a test energiáit felszabadítsa a gátak alól. a California állambeli Gledale városában lévő Healing Light Center (Gyógyító Központ) tiszteletese a Rolf-technikával dolgozó szakember és a kliens auráját figyelte meg. a Teozófus Társaság Amerikai Szekciójának elnöke sok éven át dolgozott orvosként és gyógyítóként. Ők biomezőnek. Ez a műszer igen nagy mértékben fel tudja erősíteni a test közelében lévő fény intenzitásváltozásait. alacsony fényszintű filmfelvevőt használt. Mindkettő figyelemre méltó eredményeket mutatott. amely az én és a személyiség védőgátjainak lebontására koncentrál annak érdekében. egy kb. amit a féregnyúlvány modulált. a kezelés számára. Ez a magenergetikának nevezett folyamat a belső gyógyítás egyesített folyamata. amelyet ár. méretéről és energiamozgásairól. az elektromos mérési adatok mindig a kék karakterisztikus hullámformáját és frekvenciáját mutatták az adott területen. Az 1988. amelyet az ENSZ parapszichológiái klubjával közösen végeztünk. Az elektromos jelek f elfogásával/rögzítésével egy időben Rosalyn Bruyere. Amikor Bruyere tiszteletes az aura bármely területén kéket látott. Egy esetben csökkent a fényszint. Dr. mégpedig úgy. „a test minden szervének megfelel egy energiaritmus az étertestben". Néhány éve az A. hogy egy páciens mellkasi csakrája hiperaktív.Például az extrasens Dianne leírta. standardizált mérésére fénymérő eszközökkel. ami azt jelenti. John Pierrakos kifejlesztette a pszichés rendellenességeknek az Emberi Energiamező inga segítségével történő és vizuális megfigyelésén alapuló diagnosztikai és kezelésrendszerét. A sanghaji Academia Sinica nukleáris kutatóintézetében kimutatták. A magenergetika valamennyi test (fizikai. ahelyett. amikor egy erősen kimerült. és energiaközvetítésük. A konzisztens hullámformák és frekvenciák specifikus kapcsolatban voltak a Bruyere tiszteletes által jelzett színekkel. hogy az energia könnyedén. Amikor Dianne magára a pajzsmirigyre nézett. hogy az egész ember harmonikus gyógyítását tudja elérni. (Sötétkamrában mérte. és reménytelenséget érző személy volt a sötétkamrában. Zheng Rongliang Kínában a Lanzhou Egyemeten mérte az emberi testből kisugárzó energiát. aki ár. Az eredmények a fényszint enyhe növekedését mutatják akkor. valamint a Nagy-Britanniában. Richárd Dobrin és ár. Japánban Hiroshi Motoyama viszonylag alacsony szintű fénysugárzást mért olyan embereknél. A fentiekből és más munkákból arra a következtetésre jutottam.

képes a valóság valóban egyesítő kozmikus látásmódját nyújtani. amely összeházasítja a biológiát és a fizikát egy nyitott rendszer keretein belül. amely átjut minden szöveten és sejten. E kutatások megmutatják. Nem csupán felmerül az élmény. ami az extrasensek színkiáradásra vonatkozó szubjektív megfigyeléseit igazolja. megpróbál a combizmok segítségével kompenzálni. vagy sugárzást határozzuk meg.és vizuális összetevői voltak. fejlettebb felfogóés rögzítőtechnikákkal könnyen lehetséges. mint olyan összegző elméletet. Ezek nem magyarázhatók az elektromágneses mező modelljével. Az EEM laboratóriumában mért sajátosságaik között sok olyat találunk. A klienseknek igen sok érzelmi élményük volt. Ezt bizonyos tudósok „bioplazmának" hívják. esetleg egészen az 1500 Hz-ig kiterjedően. bizonyos kutatók szerint egyenesen szubatomikusak.fehér. Érzékenyebb műszerekkel. Például valaki lábának rolfolása könnyen felidézheti az illető szobatisztaságra szoktatásának élményeit. Hunt mérési adatai az aura meghatározott színeihez meghatározott frekvenciákat társítanak. amelyeket a kísérletben használt laboratóriumi felszerelés korlátai miatt esetleg nem tudtak mérni. Ezek az EEM elektrosztatikus. szív zöld. Gyakran a szülők azelőtt kezdik meg a gyermek szobatisztaságra szoktatását. hogy nem leszünk képesek véghezvinni. rolfing.Ciklus/sec) kék zöld sárga narancs vörös viola fehér 250-275 Hz plusz 1200 Hz 250-475 Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000-1200 Hz 1 000-2000 Hz 600-800 plusz 300-400 Hz 110-2000 Hz Hz a túlterhelés feloldódik. amíg mély testi pszichoterápiás munkára . és időnek.viola. halmazállapotát sejtetik. korona . mely szerint az szervekből. ha valami nem sikerül? KÖVETKEZTETÉS Ha az Emberi Energiamezőt. Ezek az emlékek alátámasztották azt a hitet. 3. mint a levegőt. Sokszor ez a túlfeszített állapot habituális állapotként fennmarad egy egész élet során. Dr. Dr. és túlmutatnak azon. de újra át is éli azt. vagy vízáramot. A színélmény alapvető kritériuma a vizuális interpretáció. mint az emberi testből áradó valamennyi mezőt. hogy az EEM sok jól ismert összetevőjét mérték laboratóriumban. elektromágneses. napfonadék . „Az energia a működő test atomos-sejtes természetéből eredő energia. Ha realizáljuk. Végre itt egy elmélet." Marylin Ferguson nyilatkozata a „Brain and Mind" (Agy és elme) című folyóiratban. „A fizikában és az agykutatásban felmerült hologramelv úgy tűnik. képek merültek fel bennük a különböző testtájakkal kapcsolatban. hogy az itt felfedezett színfrekvenciák nem másolják a fény vagy a festék frekvenciáit. Dr. elégtelen. hang-. A fentebb felsorolt mérések az EEM-t részecsketermészetűnek is mutatják. Töltött állapotban az apró részecskék felhőként együtt mozognak.pl. ha az izomfeszülés és 34 . Bizonyos csakrák aktivitása úgy tűnik. és a fizikusok általában plazmának hívják őket. mint a mért energiát. akkor azon nincs semmi csodáinivaló. Az EEM-hez kapcsolódik sok pszichikus jelenség. hogy az ehhez szükséges agy-izom kapcsolat kiépült volna. Konzisztensen a szív-csakra a legaktívabb. szervrendszerekből áll. hogy a test szokásos modellje. Ez a félelem és a szorongás vállakban tárolásából származik. Mindezek a mért adatok konzisztensek a test normál élettani folyamataival. Ez igen nagy stressznek és megerőltetésnek teszi ki a testet. szem . melyek során extrasensek látták és leírták az aurasugárzásokat. lép. vagy addig. Az emlék-feszültség fenntartásának másik példája: a feszes vállak." Azt sugallja. nem teszi semmissé az eredményt.vörös. Megkérdezhetjük magunkat. Hunt azt mondja: „Századok óta. ez az első objektív elektromos bizonyítéka a frekvenciának és amplitúdónak. Dr. hogy amit mi színeknek látunk. ami a fizikusokat arra készteti. Ezek a részecskék nagyon aprók. hogy a metafizikus-irodalomban a csakrákat mint színek hordozóit is említik. hő. torok . hogy adataik tartalmaznának magasabb frekvenciákat. folyadékszerű mozgásúnak." Ezek a frekvenciasávok a kék és violaszínnél lévő extrasávokat leszámítva a szivárvány színeihez képest fordított sorrendben helyezkednek el.kék. a pszichoszomatikus működések hordozójául szolgálnak. a prekogníció (az események előre tudása). mi az amitől félünk. hogy a szem és az agy feldolgozóközpontjai a színeket csak magas frekvenciákban interpretálják. az a szem által felfogott frekvenciák sora. akkor láthatjuk. hogy az EEM holografikus szemlélete jó megoldás lenne. hogy az energia és az anyag köztes állapota megnyilvánulásának tartsák. amikkel közülünk sokan élnek együtt." Az a tény. mágneses. vagy mit gondolunk. Ez viszont szükségessé teszi minden más kiindulásból nyert biológiai eredmény új interpretációját. Az Elektromágneses Mező bonyolult modellje nem felel meg teljesen ennek a célnak. Hypogastrikus . amelyek az anyag egy 5. A plazma bizonyos fizikai törvényeket követ. hogy „A holisztikus modell megléte óta úgy írják le a valóságot.nem kerül sor.(Hz = Herz .narancs. A mért frekvenciák éppúgy jelzik a műszerezettséget. Mivel a gyermek élettanilag nem képes a kontrollra. Ekkor. Sorrendben így következnek: Kundalini . melyeket egy szószimbólummal különböztetünk meg és szortírozunk. Valorie Hunt szerint a testet felfoghatjuk a kvantumelmélet koncepciója szerint is. amely képes magába foglalni a tudomány és szellem egész csodálatos dzsungelét. vagy a múltbeli életekről szóló információkban való bizonyosság. mint pl. hogy a többi csakra fokozott aktivitását váltja ki. hogy az élmény-emlék tárolódik a testszövetben. mi fog történni.sárga. Hunt leírja. bioenergetika . elengedhető az emlék. E frekvenciáknak esetleg lehetnek olyan magasabb harmonikusai. Egy energiamező elvén alapuló kiegészítő modell kidolgozására van szükség. hogy a gyermek valóban képes lenne kontroll alatt tartani az ürítést szabályozó záróizmot.

mielőtt olvasnék róla. hogy meglássam. felmerülve. Amit olvastam. és hozzásegít jelen életkörülményeim. így tehát elkezdtem adatokat. a mozgások. hogy a „valóság" személyes élményein megyünk keresztül gondolkodva. az alakok. és az ok-okozati viszony keretébe illeszkedtek.5. A színek megfeleltek. a formák ugyanolyanok voltak. valami misztérium. Közülük sok képzelgésnek. Most látom. mint egy dal. Úgy találtam. Megfigyeléseimet összehasonlítottam az aura és az energiamezőkről írt ezoterikus könyvekével. mintha egy láthatatlan kéz biztosított volna arról. vagy a valóság más. ami ismeretlen. növekszik és halad Isten felé. és útmutatást sem kaptam még. Einsteinnel együtt hittem. egy kicsivel több.. Természetesen. hogy beigazolódjon róluk. igazak. azaz személyes élményeket gyűjteni. tudósként voltak ismereteim az energiamezőkről. milyen unalmassá válna az élet az ismeretlen. amit esetleg az olvasottak alapján alkottam meg. valami. érzékelve. miközben haladunk keresztül. amelyre korábban hivatkoztam. ami egész életemen átvonul. Rájöttem. amint azt a fizikai világ teszi. s áthatja életem. legtöbbször saját vizsgálódásaimat követően olvastam. ellenőrzésére. mely megnyugtató. mindig új élményekhez. hogy újra felmerüljünk a lélekformák transzformációinak végtelen táncában. az élet mint teljessége megértéséhez? Olvastam a régmúlt csodáiról. hogy„Isten nem kockázik a világgal". Még nem találtam rá arra az irodalomra. csupán azért.. szóbeszédnek tűnt. amelyben otthonosan mozogtam: jól határolt formájuk. megmagyarázhatatlan maradt. 37 . vagy hamisak. Ezért most szilárdan hiszek az útmutatás élményében. amint a lélek formálódik. érezve. Valóban ott vannak ezek az energiamezők? Van valami jelentésük? Vágyteljesítő gondolkodás volt ez. fejezet AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ Amikor immár felnőttként újra kezdtem látni az életenergiamezőket. színük volt. hogy az általam megfigyelt jelenségek nagyon hasonlóak voltak ahhoz a világhoz. hogy a jelenséget tapasztaljam. s valójában. de ezek nagyon személytelenek. létezve. nehogy bármilyen mentális képet vetíthessek bele. jelentéssel bíró dimenzióját tapasztaltam meg. új leckékhez vezetve engem emberi lényként való növekedésem és fejlődésem útján. illeszkednek-e ezek valamilyen logikai formába. vagy rendszerbe. örökké előttünk táncoló csoda nélkül. a min is? Időn és téren? Ilyeneket szoktam gondolni. szkeptikussá és zavarttá váltam. Énem fizikus részének szüksége volt a jelenségek vizsgálatára. és matematikai képletek által meghatározottak voltak. egyénivé válva. Volt bennük azonban mindig valami.

A legtöbb és a legragyogóbban töltött gömböcskét a svájci Alpokban láttam. látni fogjuk ezeket a gömböcskéket a zöld köd szélén. amiről oly széleskörűen beszélnek a Kirlian-fotók kapcsán. Apró.1. alultöltöttek. csupán azért. Tegyük a növényt erős fény alá. Visszaléptem. Kékeszöld vonalat láthatunk f elvillanni a levelek mentén. vagy egy kristályra. láthatjuk. amint megváltoztatják mozgásukat befolyva a fa aurájába. 1-2 percen belül mutatta a hiányzó rész határozott jeleit. hogy kontaktusban maradhassanak egymással. Egyszerű vízkék volt. Esetleg egy zöld ködöt látunk a fák körül. a növekedés irányában. hasonló áfák vörös rügyeihez. és kevesebb van belőlük. lassabban mozognak. Kis idő múltán képesek leszünk látni a kis orgone-gömböcskéket. Például az ametiszt aurája aranyszínű. ahogy az egész mező szinkronizált ritmusban pulzál. A legtöbb személyes tárgy átitatódik tulajdonosa energiájával. ami 2-2 másodpercre feltűnik. De ha figyelmesebben vizsgáljuk. majd a szín ismét elhalványul. néha pici fekete pöttyel. Ha közelebbről megnézünk egy szobanövényt. ábra). hogy mindkettőjük aurája megnyúlik. Nyilván a napfény tölti fel a gömböcskéket. Amikor a vízkék szín újrateremtette magát. hogy a háttér sötét legyen. Az^lettelen tárgyaknak is van aurája. Most tekintetünket fordítsuk az ég felé mutató fák tetejére. Megfigyeltem a levél auráját. ami felhasználható a gyógyításban. Ezek a vonalak reagálnak a kezünkre. ahol soka napsütéses óra. de nem olyan tisztán. ahol eltűnnek. Egyszer megpróbáltam látni a fantomlevél effektusát. Ahogy távolítjuk a kristályt a növénytől. fehér gömböknek tűnnek. amint a kék égen cikázó mintákat írnak le. látni kezdjük. hogy egy szép nyári napon lefekszünk a fűbe. majd enyhe nyomot hagyva maga mögött ismét eltűnik. miután a felét már levágták. hogy ebben a ködben nincsenek gömböcskék. és hó borít mindent vastag buckákban. a teljes levél aurája véres-gesztenyeszínűvévált (5. Hirtelen villannak fel. és kisugározza azt magából. és nagyon lassan mozognak. és a kék égre bámulunk. Felhősebb napokon áttetszőbbek. Amikor elvágtam a levelet. hogy ismét felvillanjon a növény túloldalán. Füstködös városban számuk kevesebb. Láthatóan a fa aurájába abszorbeálja a gömböcskéket. Napsütéses időben ezek az energiagömbök ragyogóak.AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ „LÁTÁSA" Gyakorlat Az Egyetemes Energiamező vizsgálatához úgy kezdhetünk hozzá legkönnyebben. ha az aurához közelítjük. Ha folytatjuk és finomítjuk a megfigyelést. és gyors mozgásúak lesznek. hogy a teljes levelet lefényképezzék. és bocsánatot kértem a növénytől. arany sugarak törnek elő belőle a csiszolt felületeiről. A Kirlianfényképezés módszerei segítségével az emberek képessé váltak arra. hasonló jelenséget fogunk látni. tavasszal és nyáron. Érdekességként észrevehetjük. A fa körül a zöld leveles állapot idején jelennek meg. A drágaköveknek és a kristályoknak érdekes. 38 . Korábban a legtöbb a fa aurája rózsaszín-vöröses árnyalatú. mint ahogyan én azt a Kirlian-fényképeken láttam. bonyolult aurájuk van. úgy. többrétegű.

) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. Olyan ez. ami akkor tapasztalható. amit mi már valójában nem tartunk anyagnak) épül fel. Ezek az elvek nagyon magukkal ragadóak. Minden kultúra más nevet adott az energiamező jelenségének. bizonyos tudósok az Egyetemes Energiamező jelenségére mint bioplazmára hivatkoznak. anélkül. hogy működése bármi veszélyt jelentene számunkra. és kinyeri belőle a számunkra szükséges energiát. amikor az Egyetemes Energiamező alapvető sajátosságait írják le. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. Ahogy a tudományos felszereléseink művészien kifinomultabbá válnak. mindig teli marad. vagy esetleg finomabb szubsztanciájú anyagból (olyan finomságú anyagból. Megfigyeléseikben azonban hasonlóakat írnak a különböző kultúrák. akkor az Egyetemes Energiamező a jelenleg anyaginak tartott világ és az energia világa között helyezkedhet el.AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ SAJÁTOSSÁGAI Amint az előző fejezetben írtuk. mint a bőségszaru. Amint láttuk. John White és Stanley Kripper az EM sok sajátosságát sorolja fel: az EM áthatol minden téren. Egy napon valószínűleg képesek leszünk olyan gépet építeni. és reményteljes jövőt vetítenek elénk most. amely be tud majd hatolni az EM-be. és a mellette lévő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni s azonos hangot ad ki. amikor egyre jobban belesüppedünk a atomkor pesszimizmusába.magasan szervezett szövedéke. minden testet összeköt egymással. pulzáló fénypontok. hogy az Egyetemes Energiamező valószínűleg a nyugati tudomány által korábban meg nem határozott energiából. Dr. amiből akármennyit veszünk ki. és azt egy bizonyos nézőpontból vizsgálta. vonalak. ha megütünk egy hangvillát. Az idő múltával és a tudományos kutatási módszerek fejlődésével a nyugati kultúra alaposabban kezdte vizsgálni az Egyetemes Energiamezőt. élő és élettelen testen. 39 . képesek leszünk az Egyetemes Energiamező finomabb kvalitásainak mérésére is. spirálok. az Egyetemes Energiamezőt az évezredek során mindvégig ismerték és vizsgálták. E kutatásokból arra következtethetünk. Ha az anyagot mint kondenzált energiát definiáljuk. (Ez az a jelenség. hogy a mező geometriai pontok sorozatának .izolált. sűrűsége a forrásától mért távolságával fordítottan arányos. szikrák és felhők .

mint a forma és a rend felbomlása. Ez a termodinamika 2. tudományos módszerekkel. melyekkel rendelkezik. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. AZ EMBERI AURA LÁTÁSA Gyakorlat Az Emberi Energiamezeit a következő gyakorlatok segítségével érzékelhetjük legkönnyebben. és általában aurának nevezik. milyen irányban terjed. majd engedjük ismét áramolni. (Az örökmozgót soha nem készítették el. A rétegeket időnként testeknek hívják. vagy a kő. Ez oly mindennapos esemény a fizikai valóságban. hanggal és fényessége segítségével felfogható a magasabb rendű érzékek számára. Az emberi aura vagy Emberi Energiamező (EEM) az EM emberi testhez kapcsolódó része. állítsuk meg egyszerre az energiaáramlást! Tartsuk így egy ideig. mi is ez valójában? Mi is az elektromosság egyáltalán? Az EM háromnál több dimenzióban létezik. Láthatjuk. de akkor újfent kicsúszik a kezünkből. Különböznek-e egymástól tapasztalataink? Most anélkül. alkossunk kört. Megfigyeléseik alapján a kutatók megalkották az aura elméleti modelljeit. akár csak kezünket elmozdítanánk. az elektromosság mellé. ízleléssel. Ha összegyűlik egy kisebb társaság. melyeket meghatározhatunk normál. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik (a legmagasabb fejlett tudathoz „magasabb rezgések" és energiaszintek tartoznak). azaz az univerzumban a rendezetlenség nő. mint a só. ettől elgondolkodunk. fejezet AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ V A G Y EMBERI AURA Az Emberi Energiamező az egyetemes energia megnyilvánulása. Az EM-kutatók állítják. ami annyit jelent. hogy az entrópia mindig növekszik. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább ? Most csináljuk ugyanezt egy társunkkal! Üljünk le egymással szemben. Mégis arra indít bennünket. Érzékeljük egy darabig ezt a lüktető áramot. és fogjuk meg egymás kezét. Tünékennyé válik. Úgy tűnik. Mit jelent ez? Szinergista módon működik és formát épít. Az Egyetemes Energiamező szervezi az anyagot: formákat épít. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. E mező az entrópia ellentéte. Szeretnénk „helyére tenni". hogy megértsük mindazokat a tulajdonságokat. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. ha folytatjuk vizsgálódásunkat. hogy bármit megváltoztatnánk. hogy az EM nem különbözik a természetben ismert jelenségektől. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. hogy elménkkel „kinyújtózkodjunk". amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. úgy. kicsúszik a normál tudományos magyarázatok alól. Próbáljuk újra. energiája nő.) Nem ez a helyzet az EM-mel! Úgy tűnik.6. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. hogy háromnál több dimenzióban létezik. Merrefelé halad? Érezzük meg. ami azt állítja. Bizonyos szinteken ez éppolyan normális dolog. vannak olyan sajátosságai. tenyerünk érjen össze! Engedjük az energiát 41 . Pulzál. fő tételének ellentmond. és nem tudunk több energiát nyerni bármiből. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. melyek az aurát bizonyos számú rétegekre osztják. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. és pattintással. mint egyedi hatásaik összege. hogy az Egyetemes Energiamezőfolyton több energiát termel. hogy az EM alapvetően szinergisztikus. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. Másrészt. és megpróbálunk mélyebbre hatolni természetében. Az entrópia kifejezést a lassú gyengülés leírására használják. mint amennyit belefektettünk.

amint erről a fejezet végén röviden beszámolok majd. 2. hogy közelebb vigyük őket egymáshoz! Egyik energiatestünk határvonalát érintettük meg. csökkentvenövelve a köztük lévő távolságot! Építsünk fel valamit a kezeink között.5 cm távolságban egymástól! Mutassunk a jobb kezünk mutatóujjával a bal tenyerünkre. Az áramlási irány olyan. a Fokozott Érzékenységű Észlelést fejlesztő gyakorlatokat. annál kitágultabb tudatra volt szükségem ahhoz. Mindenki érez valamit. fejezetben leírt. Ez azt jelenti.. amint energiamezőnket érinti! Jobb kezünk energimezője közvetlenül áthaladt a bal kezünkön. melyeket a 6. A fenti kérdésekre válaszokat a fejezet végén keressünk. majd lassan közelítsük őket.) Most nagyon óvatosan közelítsük egymáshoz kezeinket. Minden rendszer összefüggést keres az aurarétegek és azok funkciói között. az aura meghatározását célzó rendszert alkottak. akkor érzelmi testünk kontúrját érintjük össze.5-3 cm távolságra vannak egymástól. egészen addig. a másikat Rosalyn Bruyere. 17. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. amelyet a magaméhoz leginkább hasonlónak találok: az egyiket Jack Schwerz írja le a „Human Energy Systems" (Emberi Energiarendszerek) című könyvében. A háttér egy fehér fal legyen. Gyakoroljuk őket! Most eresszük le kezünket. hogy szemünk ellazuljon! Mit látunk? Közelítsük egymáshoz ujjbegyeinket..18. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak.természetesen áramolni! Merrefelé halad? Küldjünk energiát a bal tányérunkon keresztül. Minél magasabban fekvő rétegről volt szó. Most. Valamennyi rendszer rétegekre bontja az aurát. húzás. színes fluidumok. haladjunk tovább e rétegek leírásával! AZ AURA ANATÓMIÁJA Az emberek megfigyelései alapján sokféle. ahol hétnél több auraréteget említ. majd engedjük a jobb tenyerünkbe beáramolni! Aztán megfordítva! Most állítsuk meg az energiafolyamot! Próbáljuk egyszerre mindkét kezünkből szétküldeni. kiáramoltatni az energiát! A lökés. hogy a magasabb aurarétegek észlelése érdekében meditatív állapotba kellett merülnöm. majd távolítsuk őket! Mi történik az ujjak közötti térben? Mit látunk a kézfej körül? Lassan mozgassuk egyik kezünket felfelé. Az ő rendszere hétrétegű auráról beszél. úgy. és a rétegeket helyzetük. „A Study of Chakras" (A fény kerekei. hogy jobb kezünk érzelmi teste megérinti a bal kezünk bőrét. a California állambeli Glendale városában lévő „Healing Light Center" (Gyógyító Fény központ) tiszteletese alkotta meg. A fluidumok a csillogó. Eleinte csak a legkönnyebben látható és legsűrűbb rétegeket voltam képes látni. rétegen túli rétegeket is. annál több réteget fogtam fel. A ábra mutat be. úgy. mint a fényminták állóhullámai. és lágyan bámuljunk keresztül a kb. hogy az ujjhegyek egymás felé nézzenek! Tartsuk kezünket az arcunk előtt.5 cm-rel közelebb bal tenyerünkhöz! Érezzük a bizsergő érzést bal kezünk hátoldalán. dualisztikus mezőmintát tártak fel számomra. amikor már hozzászoktunk ahhoz. Tanulmány a csakrákról) című művében ismerteti. fényességük. akkor elkezdjük látni az aura néhány rétegét. Közelítsük jobb tenyerünket kb. 20-25 cm-re. megállítás-az energia kezelésénekhárom alapvető módja a gyógyításban. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. 4 cm-re szétterpesztett ujjaink közötti téren! Ne nézzünk éles fénybe! Hagyjuk. tenyereinket tartsuk egymástól 5 cm távolságban! Lassan mozgassuk őket oda-vissza. a másikat lefelé. 4 cm távolságra legyen a tenyerünktől! Rajzoljunk köröket a tenyerünk fölé! Mit érzünk? Bizsereg? Mi ez? Homályos fényű szobában tartsuk kezeinket úgy. láttuk és tapasztaltuk az aura alsóbb rétegeit. ami mintha szétlökné őket. Ha kezeink 2. képlékenységük és működésük alapján határozza meg. hogy észleljem. amíg nem érzünk valami nyomást. hogy éreztük.1. míg épp megérezzük. Később. (Az aura második rétege. valamint a más emberek aurájának érzékelésével kapcsolatos gyakorlatokat. Sokévi gyakorlat után már kezdtem látni a 7. amit a fény alakja 42 . sűrűségük. színük. és egy kicsivel több erőt kell felhasználni ahhoz. 60 cm-re arcunktól.17. s tartsuk őket kb. hogy ujjunk hegye kb. Az aura hét rétege Tanácsadóként és gyógyítóként hét réteget figyeltem meg. Minél tovább dolgoztam. hogy látjuk az alsó aurarétegeket. csakra) majd látni fogjuk az aura magasabb szintjeit is (6.B ábra). Most ismét távolítsuk kezeinket. Milyen érzés? Most távolítsuk el még jobban egymástól kezeinket.1 . Két rendszer van. kb. alakjuk. Lazítsuk el a szemünket. A harmadik szem megnyílásával (6. szemem eközben általában csukva volt. hogy az ujjak egymás felé mutassanak! Mi történt most? A gyakorlatokat kipróbáló emberek 95%-a lát valamit. Ha rendszeresen végezzük ezeket a gyakorlatokat. Auramegfigyeléseim egy érdekes. elvégezhetjük al6. a „Wheels of Light".

melyeket csakrának hívnak. fizikai fájdalom. beleértve a belső szerveket. Hét testünk van. s ezen keresztül szeretünk. Én ezt fő függőleges erőáramnak nevezem. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. mint magasabb rezgések egy síkját. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. mind az étertestet. 43 . Ez túlterjed a fizikai testen. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. hogy az első réteg az első csakrához. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Az aurarétegek sokkal inkább tekinthetők énünk kiterjedt változatának.. vérereket stb. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. emlékeinket és más.speciális helyeken tároljuk. 3. Ez valami olyasmi. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. David Tansely. így az 1. amelyek sokkal bonyolultabbá fognak válni. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. Valójában e testek egyike sem réteg. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. Ezen a „vivőeszközön" keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. Az első réteg a test automatikus. melyek a fizikai testben nincsenek meg. mint a hagyma: lehánthatók róla a rétegek. A mező első szintjeihez a fizikai működés. míg a 2. A tudós szemszögéből nézve az egyes rétegeket tekinthetjük úgy is.. radionikai szakember. így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. zajlik érzelmi életünk. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. melyben találhatóak. kúp alakú örvények a mezőben. Létezik egy függőleges energiaáram. érzelmeinket. ahol a fény állandó vonalai 21-szer metszik egymást. beleértve a fizikai testet is. melynek nincs határozott struktúrája. melyek a náluk alacsonyabb rezgésű réteggel azonos helyet foglalnak el. a fej fölé és a farkcsont alá. gondolatainkat. AZ AURA HÉT RÉTEGE ÉS HÉT CSAKRÁJA Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. valamint olyan kiegészítő formákat. amihez mindennapi életünkben nem szoktunk hozzá. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. A fény állandó formái maguk is scintíllálnak. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. A harmadik réteg a mentális élettel. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez.. Ezek általános elvek. a magasabb rétegek sorra túlterjednek az alacsonyabb rétegeken. gyorsan. és így tovább. Sok ember tévesen arra a következtetésre jut. Az egyre magasabb rezgésszámú aurarétegek észlelése érdekében a megfigyelőnek is egyre magasabb tudatszintre kell emelkednie. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. melyek mindegyike ugyanazt a teret foglalja el azonos időben. mintha sok. 4.A ábra) a fizikai test adott részében lévő fő idegfonatoknak is megfelel. és tartalmazza mind a fizikai. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. ami magában foglalja a korlátoltabb formákat is.. Ez az a szeretet. Ez azt jelenti. 7.. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. 5. vagy öröm érzete kapcsolódik. hogy általános áttekintést adjunk. és minden életet átölel. a dolgok létezésbe szólításához..2. a „Radionics and the Subtle Bodies of Mán" (Radionika és az ember finomtestei) című könyvében azt állítja.vezet. a fizikai érzékletek. A hét csakra elhelyezkedése A hét csakra fizikai testen belüli elhelyezkedése (6. hogy az aura olyan. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. s szeretjük nemcsak társunkat. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. de mi csak így vagyunk képesek észlelni. a különböző betegségek természetét könnyebben megértjük. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. Jelenleg csupán felsoroljuk őket. parányi. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . rétegnek határozott struktúrája van. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. Dr. a második a második csakrához kapcsolódik. Vannak kavargó. Ha megértjük. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Nem olyan. ahogy mélyebbre hatolunk a témában. de az emberiséget általában. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. autonóm működésével áll kapcsolatban. 6. de azon valamivel túlterjednek. hogy a hét fő csakra ott alakult ki.

víztölcsér. Amint azt majd leírjuk részletesen az egyes szintek ismertetésénél. amint az Egyetemes Energiamezőből energia áramlik az összes csakrába (6. a máj mellett egy. e szintek minden egyes csakrája másmilyen külalakkal rendelkezik. szem-) csakrához. így. a csakra gyökerének vagy szívének nevezik. Láthatjuk. Úgy gondolják. ha valaki nagyon akar nekik párt találni. hogy a rajtunk keresztül áramló energiához társuló tudattartalmakat feldolgozzuk. Erről részletesen az érzékelés című fejezetben szólunk. Egy. Mivel az energia mindig kapcsolódik valamilyen tudatformához. hogy egy bizonyos energia az egyik szintről a másikra tudjon áramolni. csakráig. és így tovább a 6. hogy minden energiaörvény energiát szív magába az EM-ből. ahol e vonalak kevesebbszer találkoznak.4. vagy hurrikán. levegő) hasonlóan működnek: mint a vízörvény. Ezek az energiaörvények a számunkra ismerős folyadék. kettő a léphez kapcsolódva. át kell jutnia a csakra gyökerében lévő csapózáron. a látás a hatodik (vagy 3. Mind az öt érzékünk kapcsolódik egy csakrához. (6. vagy közvetlen tudásformájához kapcsolódik. ha munkálkodunk személyes érettségünkön és tisztaságunk fejlesztésén. és az új információt beilleszteni életünkbe. vagy ciklon. a térdek mögött egy-egy. Másodszor azt jelenti. Ezek a csakrák csupán 3. hogy nyitottak maradjunk. hallás. Ahhoz.A 21 kis csakra azokon a pontokon helyezkedik el. Egyszerűen túl sok lenne a bemenet. egy a napfonat mellett. és legtöbbünk nem képes megtenni. Úgy tűnik. és a testtől 2. kisebb és legkisebb csakra. Az egyes csakrákhoz kapcsolódó lelki tartalom úgy tudatosítható. míg a háti oldalnak akaratához.5 cmre találhatóak. ahol az energiaszálak 14-szer kereszteződnek. Másképpen megfogalmazva: ha az emberi energiarendszeren belül az áramlás hiányzik. valamint akupunktúrás pontnyílások az energia számára. lassacskán nyitjuk ki a csakrákat. az ivarszerveken egy-egy. hogy ezek ketten együtt alkotják egy csakra elülső és háti aspektusát. valamennyi csakrán keresztül (nagyokon és kicsiken). csakra párosítható egymással. a szaglás és az ízlelés az 5. A test mellkasi oldalán lévő minden fő csakrához társul annak kiegészítő párja a test háti oldalán. fő függőleges erőáram nyílt végű pontjai. intuíció. A csakrák nyitása és energiaáramunk növelése fontos. csakrának 3A és 3B. ábrán mutatjuk be. Ez nem könnyű feladat. Az aura csakráinak három fő funkciója van: 1.3. ábra). egy-egy a tenyereken. mivel minél több energiát áramoltatunk át. mindkét mell felett egy-egy. a gyomorhoz kapcsolódva egy. A tenyereken elhelyezkedő két kisebb csakra nagyon fontos a gyógyításban. Elősegítik az öntudat különböző aspektusainak . Mindezeket a 6. egy a kulcscsontok találkozásánál. Pszichológiai felkészültségünk azonban kevés ahhoz. ez bizonyos betegséghez vezet. A 6. Az elülső résznek a személy érzelmi életéhez van köze. egy a csecsemőmirigy mellett. ábra mutatja az auramezőt. annak mind a hét egymást átható rétegét. Ezek a következő helyeken taláhatóak: mindkét fül előtt egy-egy.3. Emiatt bárhol. 15 cm átmérőjű. A fej három csakrája az illető mentális folyamataival függ össze.vagy gázörvényekhez (víz. melyekre minden csakra mutat. és nem lennénk képesek mindent feldolgozni. érzés. hogy „nyitottak" vagyunk. bármilyen növekedési folyamatban dolgozunk is. Az l. így a fizikai testet is. Tansely szerint ezek a parányi örvények nagyon jól megfelelnek a kínai orvoslás akupunktúrás pontjainak. az EM-ből szerzett energia feldolgozását.5 cm távolságban helyezkedik el. hogy a „nyitottnak" maradni két dolgot jelent: először rengeteg. Olyanok vagyunk. a hallás.2.B ábra). Vitalizálják az egyes energia testeket. mint a szivacsok a minket körülölelő energiaóceánban. és 7. épp a szem mögött van egy-egy (az ábrán nem látható). még kisebb örvények keletkeznek. a láb talpán egy-egy.5 cm átmérőjűek. ez szó szerint igaz. így a 2. Ahol a vonalak 7-szer találkoznak. hogy fokozzuk az illetőnek az adott csakrán átáramoltatott energiáját. Minden fő. ez csupán akkor lehetséges. Egy hirtelen energiafolyam túl sok pszichológiai anyagot oldana ki. csakrának van egy 2A és egy 2B összetevője. ahol a csakra a fő erőáramba kapcsolódik. A csakrák hegyét. s így megzavarja az élet egészségének zavar talán átélését. Az érintés az az első csakrához. (vagy mellkasi csakrához). az általunk cserélt energia látás. amikor arról beszélünk. érzéklet. Láthatjuk tehát. hogy legyen időnk feldolgozni a felszabadított személyes anyagot. melyeken át az ki és be tud áramolni az aurába. és a testtől nagyjából 2. annál egészségesebbek vagyunk. vagy tetejét. mivel ezek a gerinc mentén feles lefelé mozgó. 2. Sok kicsiny erőközpont van ott. Ezekben a csakra-szívekben csapózárak vannak. amelyek az aurarétegek adott csakrán keresztül történő áramlását ellenőrzik. 44 A HÉT FŐ CSÁKRA FUNKCIÓI Valamennyi „örvény" energiacserét folytat az Egyetemes Energiamezővel. az aura első rétegében lévő normális csakra nyitott vége kb. a 3. Az energia áramlásának hiánya eltorzítja és gyengíti érzelmeinket.

.

.

.

6. megemlítve az általuk irányított fő testtájakat. és harmadik csakrája jól működik. 3. akkor tisztán fog gondolkodni. mint az alatta lévő.6. A keleti ezoterikus irodalomban minden csakrát bizonyos számú szirommal rendelkező virágnak tekintenek. s így a csakrák az aura egyik szintjéről a másikra átvitt energia eszközévé válnak. Minden egyes csakra speciális pszichológiai működésekhez kapcsolódik. E hét szint főcsakrái a fizikai test azonos részén fekszenek. Például. majd a nadinnak nevezett energiafolyamatok mentén küldik tovább a belső elválasztású mirigyeknek. orgone. gondolkodási zavarai lesznek. ábra. érzelmi test és a mentális test specifikus csakrái megnyitásának pszichológiai hatásaival foglalkozik. hogy az táplálja a testet. Például: a medencei csakrának négy apró örvénye van. A csakrák abszorbeálják az univerzális vagy elsődleges energiát (csi.6. a hetedik szintig. Mivel a csakrák a test vitalizálását szolgálják. A csakrák úgy burkolódnak egymásba.fejlődését. prána). összetevőikre bontják. Mivel minden következő auraréteg a frekvencia folyton növekvő sávjából terül el. Például: a negyedik csakra számára valójában hét csakra létezik. akkor az illetőnek általában erős élni akarása van. Minden aurarétegnek megvan a maga 7 fő csakrából álló „készlete". Az étertest minden csakrája kapcsolódik az őt körülvevő és átható finomabb test azonos csakrájához. Közelebbről megvizsgálva a csakrát. Auraszintek közötti energiaátvitel. A legtöbb emberben ezek a kapuk zártak. majd a vérnek. azt látjuk. mint az öszszecsukható poharak. Ez az az ember. és szilárdan. Minden csakra magasabb szinten messze az auramezőn túlra terjed (az egyes rétegek határáig) és kissé tágabb. A 10. fejezet az étertest. Az egyes csakráknál megfigyelt színek az adott csakra hullámsávjában lévő. kicsiny örvények. és négy alapvető frekvenciát választ ki az energiából. ha valakinek a szívcsakrája jól működik. az idegrendszernek. A 6. A csakrák pszichoszomatikus funkcióit később fogjuk tárgyalni részletesebben. s így van ez a többi csakrával is. Ezt a 6. és így tovább. Ha ezek nem működnek jól. aki életében nagyon szilárdan magalapozott. általa metabolizált energia frekvenciájával kapcsolatosak. amelyek 48 a fizikai. Ha valakinek a 6. ábra felsorolja a gerincoszlop mentén található 7 fő csakrát.5. ábrán mutatjuk be. hogy ezek a szirmok igen nagy sebességgel pörgő. ez lehetséges. két lábbal áll a földön. az az ember nagyon tud szeretni. Az egyes örvények (vortexek) saját pörgési frekvenciájú energiát metabolizálnak. mindegyikük az előzőnél magasabb frekvenciasávon. Ha az első csakra tökéletesen tud működni. A beérkező elsődleges energia metabolikus útja . azokhoz. mentális és érzelmi interakciókért felelősek a földi szinteken. Az energia egyik szintről a másikra a csakrák tetején lévő kapun át terjed. a mentális test csakráihoz kapcsolódnak. közvetlen kapcsolatban állnak a test bármilyen patológiájával. A spirituális tisztítómunka eredményeképpen nyílnak meg. Minden csakrához kapcsolódik egy belső el választású mirigy és egy fő idegfonat. Az érzelmi test csakrái a következő finomabb test. ezek főleg az aura első három testéhez tartoznak.

az alacsonyabb szin49 . Gondolataink struktúráját tartalmazza. A mentális test (az aura harmadik rétege) A harmadik aura test a mentális test (6. Ez a test legtöbbször sárga. Ez a test túlterjed az értelmi testen. hogy az emberek tiszta módon épphogy csak elkezdték használni mentális testüket és intellektusukat. Ezt különösen akkor figyelhetjük meg. amely a szívcsakrához tartozik. és nem gátolja a fizikai testet. A szín a személynek az adott gondolati alakzathoz fűződő érzelmét reprezentálja. és az érzésekkel áll kapcsolatban. és ragyogni kezdenek. A következő felsorolás az érzelmi test csakráit és a hozzájuk tartozó színeket mutatja: 1. A fizikai világon túl Abban a gyógyítási rendszerben. csakra ragyogó fűzöld 5. A negyedik auraszint. és magunkat analitikus társadalomnak tekintjük.8. mely kiterjed az egész test köré. amelyen a két világ között átáramló valamennyi energiának át kell haladnia. Struktúrája lényegesen képlékenyebb. ábra) a fizikai világhoz tartozik. erővonalak struktúrája. amelyet én használok. csakra vörös 2. fejezet szól. Megközelítőleg a fizikai test körvonalait követi. csakra sárga 4. mint a „fénysugarak szikrázó szövete" (6. Időnként a személy az energia színfoltjait dobhatja a körötte lévő levegőbe. Az étertest határozott erővonalakból áll.9. Ezt részben az a tény okozhatja. amelyen a testszövetek fizikai anyaga létezik és horgonyt vet.5-20 cm távolságig terjed. Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez. Ez a test áthatja az általa körülvett sűrűbb testeket. amikor valaki terápiás ülés során elengedi az érzelmeit. Emiatt mentális aktivitásunk túlságosan tudatos. és még finomabb szubsztanciákból készül. A habituális gondolatok hatalmas. mint egy különleges színű növény. Ez a test általában a fej és váll körül sugárzó sárga fényként jelenik meg. ábra) vagy az étertestet követő finomabb testet általában érzelmi testnek nevezik. amely követi a szivárvány színeit. hogy a spirituális energia a szív tüzén átmenve alacsonyabb. míg a felső három réteg a spirituális világhoz tartozik. E gondolati alakzatokat úgy finomíthatjuk. melyek mindegyikéhez gondolatok és mentális folyamatok kapcsolódnak. A testtől 7. Erről a folyamatról a 9. Az érzelmi test a szivárvány minden színét tartalmazza. Minden csakra olyannak látszik. ami átmeneti állapotot jelent az anyag és az energia között) a TV-képernyő vonalaihoz hasonló. Az érzelmi test (második réteg) A második (6. csakra indigókék 7. a színek szétválnak elsődleges árnyalataikra. ábra). mint az étertesté. Ez annyit jelent.5-7. akkor a test kiterjed és ragyogóbbá válik.4. Ahogy az érzések személyes interakcióban. jól formált erőkké válnak. az alsó három auraréteg (6. hogy az őket reprezentáló gondolatokra koncentrálunk. A testen 2. Színei a testet létrehozó energia vagy érzés tisztaságától vagy zavarosságától függően változnak a ragyogó tiszta színárnyalatokról a zavaros. E mezőn belül gondolatformák láthatóak. azon egy kissé túlterjedő színfoltoknak tűnik. tartalmazza valamennyi szervet és anatómiai képletet.7.Az étertest (az aura első rétege) Az étertest (az „éter" szóból. apró energiavonalakból épül fel. sötét árnyalatokig bezárólag.5 cm-rel terjed túl. mely folytonos kavargó mozgásban van. csakra fehér A nyolcadik fejezet az érzelmi test terápiás megfigyeléséből mutat be sokat. Ha a mentális test „gazdája" mentális folyamatokra összpontosít. az az átalakító olvasztótégely. A mentális test szintén strukturált test. Színben és formában változó foltokként jelennek meg. Nekem ezt a testet volt a legnehezebb megfigyelni. fizikai energiákká. s energiát is ezeknek metabolizál. Inkább finom szubsztancia színes felhőinek tűnik. az értelmi szintről aktuálisan kisugárzott „áttett" színei is vannak. vagy pszichoterápia során energetizálttá válnak. és annak számára metabolizál energiát. Minél tisztább és jobban formált a gondolat. melyek aztán befolyást gyakorolnak életünkre. annál tisztább és jobban formált a hozzá tartozó gondolati alakzat is. Általánosságban véve: az érzelmi test az étertest mátrixában mozgó. csakra narancsvörös 3. csakra égszínkék 6. ábra). E gondolati alakzatnak társult. vagy energiamátrix. melyek olyanok.

olyan alakkal és személyiségfunkciókkal rendelkező lényekkel. hogy a jövőben még jobb rendszerek fognak készülni. míg mások kellemetlenek. Érezhetjük a különbséget. A 6. 50 . van valós energetikai jelenség is. és a tobozmirigy szokásos arany lüktetéséhez csodálatos rózsaszín fény adódik hozzá. elkezdünk látni a felsőbb szinteken létező fizikai testtel nem rendelkező embereket. Ez nem csupán testnyelv. A kilencedik fejezetben több példát is fogunk adni az aurák közötti interakciók területéről. Különböző formájú. Ez az a kapu. Érezhetjük magunkat kellemetlenül a szobában tartózkodó másik személy miatt. de nem emlékszünk rájuk. Mihelyt valaki elkezdi vizsgálni az aura felsőbb négy szintjét. Az asztráltest kb. Visszatérően ismétlem. frekvenciáiról. Az asztrális test hajlamos az érzelmi test színeit tartalmazni. A negyedik szint a szeretethez kapcsolódik. azonban átitatja őket a szeretet rózsaszín fénye. minden megváltozik. Az USA-ban látott testi pszichoterápiák mindegyike az alsó auraszintekre és a szívre összpontosít. szívük között csodálatos rózsaszín fényív látható. színes foltok röpködnek közöttük a szobában. így biztosítanak átjárást a tudat számára az „utazáshoz". hatalmas. miközben a különböző energiaszinteken teljes kommunikáció zajlott köztük. Az eddigiek során az aura alsó három rétegére összpontosítottunk. Az aura felső négy rétege a valóság e magasabb rétegeinek felel meg. A teljes spektrumú gyógyításban minden energiát felhasználunk. E szálak az aura több szintjén léteznek. ábrán a felső három csakrát az ember spirituális szintű testi. Létezik felsőbb akarat.4. akit esetleg nem is látunk. és az érzelmi testnél szebb.színes felhőkből áll. ábra) amorf. melyen át beléphetünk más valóságszintekre. mely felfogható. csakráikból szálakat növesztenek ki. Megfigyeléseim és más. A kapcsolatok befejeződésekor e szálak elszakadnak. hogy amit leírok. Közülünk néhányan meditatív technikák segítségével kitágított tudattal be tudnak lépni ezekbe a valóságokba. mivel amint érzékelésünket megnyitjuk a harmadik réteg feletti szintek számára. amelyek túl vannak a mindennapi tapasztalatokon. harmonizálnak-e egymással. amelyben élünk és amelyben létezésünk benne foglaltatik. Az asztrális szint (a negyedik auraréteg) Az asztrális test (6. más szinteken azonban rengeteg dolog történik közöttünk. 15-30 cm-rel terjed túl a testen. akik úgy tettek. léteznek a magasabb rendű szeretet érzelmei. látnoki képességekkel rendelkező személyek megfigyelései szerint a fizikai világon túli valóságrétegek. A következő leírásban csupán az aurarétegekre és azok behatárolt funkcióinak leírására összpontosí- tunk. hogy szeretkezne valakivel a jelenlévők közül. akkor az energiamezőben valóságos tesztelés folyik. az csupán egy rendszer kísérlete. mert legtöbbünk önmagának csak egy részét használja ezekben a limitált funkciókban. annál több és annál erősebb szál alakul ki.10. különösen férfi és nő között. néha igen erős fájdalmat okozva.tek (az aura három alsó rétege) fizikai energiái pedig a szív átalakító tüzének segítségével válnak csak spirituális energiává. E könyv során a későbbiekben több szó esik majd a valóság magasabb szintjeiről. A szeretetteljes ember szívcsakrája az asztrális szinten tele van rózsaszín fénnyel. Láttam embereket egymás mögött állni. mintha nem vették volna észre egymást. minden réteg minden energiáját keresztüláramoltatjuk a szíven. E meditatív technikák megnyitják a csakraszintek gyökerei közt lévő csapózárakat. melyben teljes fogalmakat értünk meg egyszerre. Azért tettem ezt. Mindegyik réteg egy teljes világ. A kép azonban ennél bonyolultabb. amivel magyarázni próbáljuk a megfigyelt jelenségeket. Amikor az emberek egymással kapcsolatot teremtenek. Amikor a kapcsolaton túljutottunk. vagy a valóság más frekvenciasávjai is léteznek. minél mélyebb a kapcsolat. érzelmi és mentális működésével hoztam összefüggésbe. Ilyet kétségtelenül mindenki tapasztalt. szinkronban vannak-e a mezők. Amikor két ember egymásba szeret. Közülük néhány kellemes. A csakrák színskálája az érzelmi test szivárványával egyező. vagy egy bárban egy férfi/nő arról fantáziái. ezeket azonban asztrális szinten átitatja a szeretet rózsaszín fénye. vagy magasabb rendű tudás. Minél hosszabb. Biztos vagyok abban. Legtöbbünk alvás közben tapasztalja meg ezeket a valóságokat. melyek összekötik őket. hogy kiderüljön. A harmadik réteg feletti rétegek mindegyike egy teljes valóságréteg. Például ha egy partin. a szeretet központján. lényeket. Az emberek között nagyon sok interakció zajlik asztrális szinten. kiegészítve az asztrális szinten kialakult szálakat. általában e szálak az aura alsóbb szintjeire visszakapcsolódnak.

amely aztán megformálja azt a rácsszerkezetet (strukturált energiamezó). az éteri szinten kell dolgozni. amely kb. képesek leszünk az aura 5. így az aura éteri mintaszintje egy üres. a test alakját (végtagok stb. amikor az étertest alakja torzulást szenved. (6. fejezetben tárgyaljukrészletesebben. Tartalmazza a mező teljes struktúráját. Az energiamező éteri szintje struktúráját az éteri minták szintjéből állítja össze. ahol a hang teremt anyagot.). Amikor ezt teszem. amikor észlelési mechanizmusomat erre a hullámsávra állítom. Ez az a szint. Ez az étertest által felveendő tökéletes forma vázlata. mintha a figurát úgy alkotnánk meg. környezetem más formáit is képes vagyok ebből a perspektívából látni. mint egy keskeny. Ezt a gyógyításról szóló 22. majd az általam megfigyelt személyre fordítom. mindezt negatív formában. és amelyen minden fizikai megnyilvánulás létezik. ovális alak. Olyannak tűnik. 61-75 cm-rel terjed túl a testen. hogy a fizikai test szintje. Betegségekben. 51 .Az éteri szint (az aura ötödik rétege) Az aura ötödik rétegét éteri mintáknak nevezem. Ezek a formák a negatív térben léteznek. ábra). Leginkább egy építész tervrajzára hasonlítanak. Ez szinte automatikusan történik meg. Ez az étertest szintje. Ha az aura megfigyelése közben az ötödik szint frekvenciájára összpontosítunk. Ez az a szint. ami a szilárd térben áttetsző vonalakból állónak tűnik. Ha erre a szintre ráhangolódok. hogy figyelmemet először az ötödik szinte emelem. mivel tartalmazza a fizikai síkon megtalálható összes forma vázlatát. Az éteri szint az étertesthez tartozik. A testen 30-45 cm-rel terjed túl. látom az illető aurájának a formáját. rétegét elkülöníteni. a test szerveit. amelyre a fizikai test ránő. hogy így támogatást nyújtsunk az étertestnek eredeti alakja helyreállításához.11. és az üresen hagyott rész alkotná a figurát. vagy negatív teret alkot. hogy a hátteret teljesen kitöltenénk. mintáját. csupán ez a vázlat egy másik dimenzióban létezik. Ez nagyjából egy fénykép negatívjához hasonlítható. Mindezek a struktúrák sötétkék háttérrel rendelkeznek. beleértve a csakrákat. Látnoki szemeimnek ezek a formák kobaltkék háttéren megjelenő áttetsző vonalaknak tűnnek. az éteri szinten létezők kivételével. Ez azt jelenti. melyben az éteri rácsszerkezet növekszik. ahol a gyógyítás hangadással a leghatékonyabb. Olyan ez. amelyről már említettük. Az Egyetemes Energiamező éteri szintje tartalmaz a fizikai síkon létező minden formát.

a tojáshéjon belül találhatóak még a múlt életek síkjai. A mennyei test nekem főleg pasztellszínekből álló. Tartalmazza az élettervet. gyönyörű. amelyet csupán egy inkarnáció korlátozott nézőpontjából nem lehet szemlélni.A mennyei test A hatodik szintet. erősebb fénysugarak is. s magunkat Istennel egynek érezzük. és próbálja megfejteni. Ez a test szintén magasan szervezett. (Amikor elérjük a „létezés pontját". és ez az utolsó olyan szint. és egy tágabb vége 52 van kb. egyszerűen a testből kisugárzó fényből áll. amikor a szeretet fényét látjuk minden létezőben. tudjuk. ami a teljes aurát összefogja. az isteni elmét mutatja. úgy védi a mezőt. mint a gyertyaláng körüli vörös izzás. Valamennyi csakra és testi forma ezen a szinten aranyfényből lévőnek látszik. míg a kilencedik az alatta lévő összes réteg kristályos mintájának tűnik. E szinten túl található a kozmikus sík. Külső burka számomra egy tojáshéjhoz hasonlónak tűnik.13. arany-ezüst parányi fémszálakból álló testnek látom. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. és 0. és a tojáshéj felületén bárhol megtalálhatóak. ahol ismerjük az egész univerzummal való kapcsolatunkat. hogyan mondható meg jelentésük színük alapján. A keterikus szint vagy okozati test (az aura hetedik rétege) A hetedik réteg a spirituális sík mentális szintje. ábra). amelyet keterikus mintának neveznek (6. AZ ember szinte hangot hall. Ha a hetedik szint frekvenciájára hangolódok. ellenáll a behatolásnak. A későbbiek során. Amikor az aura e szintjére emeljük tudatunkat. amelyet még képes vagyok érzékelni a hetedik szint felett: a nyolcadik és a kilencedik auraréteg. fényből állunk. A fő függőleges erőáram indukálja a vele hegyesszöget bezáró többi erőáramot. általam e könyvben említett átalakító munkával érhetjük el. Távolabbra is kiterjedhet nagyon energikus személyeknél. és fenntartsák a réteg kosárszerű hálózatát. mint ahogy a tojáshéj védi a kiscsibét. Ebben a fénykörben vannak ragyogóbb. Jack Schwarz említi ezeket a csíkokat. hogy körülvegyék az egész testet. akkor gyönyörű. mennyei testnek hívják. és a fény belőlünk van. Tartalmazza a fizikai test aranyrács-struktúráját és valamennyi csakrát is. A nyaki-feji területen található csík általában azt a múltbeli életünket tartalmazza. a testből kifelé terjedő aranyszalagok létrehozására készteti őket.75-1. és összekapcsolja az egyes csakrákon át felvett energiát. Külső formája: tojás alakú aura test és a személy jelen inkarnációjának valamennyi auratestét tartalmazza. akkor emeltük fel tudatunkat az aura hatodik szintjére. Ezek színezett fénycsíkok. ami összehangoltan együtt tartja a teljes mezőt.) és a forma (9. ha valaki sokáig meditál egy ilyen képre. A 8. Aranyszálak milliárdjainak tűnik. úgy tűnik. személytől függően kisebb csúcsot alkotva a lábak alatt. amelyen keresztül képesek vagyunk érzékelni a spirituális extázist.) A feltétel nélküli szeretet akkor áramlik. A testen kb. a gyógyítással foglalkozó fejezetben leírom. A hetedik réteg külső része nagyon erős és rugalmas. Ezek a fej felett elhelyezkedő nyolcadik és kilencedik csakrához kapcsolódnak. mely az egyes csakrák gyökerén keresztül szállítja az energiát. Ez az aura legerősebb és legrugalmasabb rétege. Ezek az aranyszalagok azt a célt szolgálják. villódzó. ahol a nyolcadik szint túlnyomórészt fluid-szubsztanciának. amelynek kapcsolata van a jelen inkarnációval. Az aranyszint tartalmazza a gerinc mentén fel-le lüktető. Ez a hálózat az aranyfény erejét. Én nagyon tartós. E szintekre vonatkozó utalásokat nem találtam az iro- . A keterikus szint a spirituális sík legutolsó szintje. 91 cm-rel a fej felett. Ebben a kapcsolatban az emberiség és hús-vér embertársaink iránti szeretetünket egyesítjük a létezés minden birodalmát elérő.5 cm széles. 76-108 cm-rel terjed túl. A testen 60-35 cm-rel terjed túl. Biztos vagyok benne. A kozmikus sík Az a két szint. Ez az a szint. Alakja kevésbé határozott. Meditációval és sok. ahogy ránéz. a fizikai valóságon túlmutató spirituális szeretetben talált spirituális extázissal. mint a benne foglalt éteri szinté. állandó fénysugárhoz is. amelynek megtisztításán jelen életünkben éppen dolgozunk. szint követni látszik a szubsztancia (8. lüktető aranyfényt látok. mely extrém magas frekvencián rezeg. Hasonlítható egy bonyolult alakú és formájú. E kettő egyesítése teremti meg a feltétel nélküli szeretet élményét. és 9. az a sík. akkor hangot hallhat. hogyan kell ezekkel a csíkokkal dolgozni. amely a spirituális sík érzelmi szintje. és az egész testet tápláló fő erőáramot. ha kapcsolat van a nyitott szívcsakra és a nyitott mennyei csakra között. Az aranytojás forma 90107 cm-rel terjed túl a testhatáron. csillogó fényben jelenik meg. amikor elmerülünk a fényben és érezzük. A keterikus mintaszinten.) közötti váltakozás általános mintáját. amelyek az aurát teljesen körülveszik.

Amikor köröket rajzolunk a tenyerünk fölé. a gondolati folyamatok és a magasabb auraréteghez kapcsolódó feltétel nélküli szeretet magasabb rendű érzelmei között. bár lehetséges. E keveredés még az aurában is megmutatkozik. akkor a ködburok előbb megpróbálja követni az előző. Az energiatestek mint a karamell nyúlnak az ujjak között. ábra). Azon kívül. és a választásunknak megfelelő rétegre összpontosítani. érzelmeit és gondolatait egymástól. és emiatt aztán a mentális test hogyan hat az érzelmekre. és ennek megfelelően cselekszik. fejezetben leírt ok-okozati viszony megértésének eredményeképpen jön létre. ahogy az egyes ujjbegyek ködburka kapcsolódik a másik kéz ujjbegyeinek ködburkához. A terápiás folyamatok leírásában mi sem teszünk nagy különbséget a testek között. hogy más ujjbegy legyen szemben az előző helyzethez képest egy adott ujjal. Ez a különbségtétel a 15. A legtöbb ember. Terápiás folyamat. Amikor az energiatest határai érintik egymást. amit útmutatóim tanítottak nekem néhány erőteljes gyógyítás alkalmával. hogyan befolyásolják hiedelemrendszerei a mentális testben lejátszódó folyamatokat. szüntelenül ködöt lát a kézfej és az ujjak körül. Az idő legnagyobb részében alacsonyabb szintű érzelmeink. Úgy tűnik. hogy különbséget tegyen az egyes aurarétegei között. a régi ujjat. az egy nyomásérzettel párosuló. vagy bármely növekedési folyamat következtében azonban az egyes aurarétegek jobban elkülönülnek. a körvonalon érzékelhetjük a bizsergést. a következő gyógyítórészekben nagyon fontos lesz. Amikor a kezeinkkel építünk fel valamit. hogy képesek leszünk megkülönböztetni egymástól az egyes szinteket. Később. nagyon keveset tudok ezekről a szintekről. a bőr felszínén bizsergő nyomásérzet jelentkezik. Ha az ujjúnkat úgy mozgatjuk.dalomban. alapvető gondolkodási folyamataink és interperszonális érzelmeink az uralkodók. bizsergő érzés. és tisztábban képes elkülöníteni fizikai érzéseit. a rétegek egymással összekeverednek. valami olyasmi. és szinte lehetetlen megállítani a teljes energiaáramot. ezek összekeveredtek és zavarosak. Valószínűleg csupán formákat és színeket fogunk látni. hogy vannak. Nem értjük teljesen tisztán. a mező rétegei valóban tisztábbá és elkülöníthetőbbé válnak. A kliens sokkal inkább lesz képes különbséget tenni az alapvető érzelmek. Amikor az energia test széle érinti a bőrt. amikor megpróbálja érzékelni az aurát. A mező észlelése Fontos észben tartanunk. bizsergő nyomásérzésünk lehet. majd a legközelebbi ujjbegyhez ugrik (6. hogy „tisztánlátásunk" megnyílásakor valószínűleg csak az aura alsó rétegeit fogjuk látni. azaz a kliens elkezdi meg- érteni. és a leírt interakciók legtöbbjében együttesen működnek. Az is valószínű.14. Az emberi aura látásával kapcsolatos kérdések Az energia szinte mindig jobbra halad a körben. hogyan különböztessük meg ezeket egymástól önmagunkon belül. Nagyon kellemetlen érzés. Később egyre magasabb frekvenciákra leszünk érzékenyek. 53 . hogy különbséget tegyünk az aurarétegek között. Tanításaikat a 21. Nem teszünk különbséget a rétegek között. A következő fejezet illusztrációi csupán az alsó 3-4 auratestet mutatják. és végül a fizikai testre. Képesek leszünk megkülönböztetni az egyes rétegeket. mint a statikus elektromosság. majd az éter testre. Ahogy a kliens egyre jobban érzi magát. Ennek megértésével az ember képessé válik arra. fejezetben tárgyalom. Sokszor a mentális és az érzelmi test egyetlen zavaros formának látszik.

III. (The Zohar) . rész PSZICHODINAMIKA ÉS AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ „A gyertya lángjának aranyfénye a láng sötét fényének trónján ül. ami a kanóchoz kapcsolódik".

hogy felnőttként. Először kezdjük azonban a pszichoterápiás alapról. Valójában az aura szemszögéből nézve a fejlődés az aurában történtek normális következményének tekinthető. mivel a normál társas etika nagyon tiszta határokat szab az ilyesfajta viselkedésnek. a pubertás stb. mint pl. hogy nézzük őt? Az emberek nagyon idegessé válnak. az közvetlenül kapcsolódik az adott fázis pszichológiai fejlődéséhez is. az orális stádium. tudatosan kezdtem aurákat látni. Ez egy olyan helyzet volt. és félreérthetetlen módon értésünkre adta. Mindannyiunknak vannak gondjai. az adoleszcencia. aki rövid megfigyelés után elkapta tekintetünket. ha közelebbről ránéz.Bevezető A TERÁPIÁS ÉLMÉNY Pszichoterápiás körülmények között esett meg velem. és mindannyian megpróbálunk ezekből valamennyit elrejteni. hogyan mutatkoznak meg személyes élményeink . ha megfigyelik.az aurában. Nézzük meg. E tanulmányok egyike sem említi az aurát. Legtöbbünk szégyenkezik amiatt. E különböző stádiumok mindennapi nyelvezetünk részévé váltak. Praxisom hosszú órái során sok ember dinamikáját figyeltem meg. Ez valódi kiváltság volt.beleértve gondjainkat . Sok tanulmány készült az emberi növekedésről és fejlődésről. ha abbahagynánk a bámulását. ha nézik őket. Erik Erikson a korhoz kötött növekedési és fejlődési stádiumok elkülönítésében végzett munkája kapcsán vált híressé. sokat elárul a személy pszichológiai felépítéséről és személyes növekedési folyamatairól. hogyan fejlődik energiamezőnk születésünktől halálunkig! . Bizonyosan Önnek is volt már olyan élménye. Legtöbbünk nem szeretné. Mármost. amelyben az volt a dolgom. valamint a bioenergetika által meghatározott karakterstruktúrák között. hogy embereket figyeljek meg. vagy presszóban elkezdte érdekelni egy idegen ember. mit lát a másik. mivel a pszichológia területén dolgozó legtöbb ember számára ez ismeretlen. először is honnan tudta. Ami az adott növekedési stádiumban az aurában fejlődésben van. a gyermek fejlődésével. Az aura azonban nagyon informatív lehet. hogy buszon. A következőkben azt fogom leírni. hogy jobban tennénk. Összefüggéseket fogok bemutatni az aura élménylenyomatai és a testi pszichoterápia. ha mások látnák személyisége dinamikáját.

ahogy fejlődésében halad előre életének útján. A körülmények az egyes személyek számára teljesen eltérőek lehetnek. hogy mennyi tanácsot kap útmutatóitól. melyben a magasabb. legvégül a fizikai testbe. hogy velük megtervezze eljövendő életét. E találkozás alkalmával a lélek és útmutatói megfontolás tárgyává teszik a lélek növekedésében véghezvivendő feladatokat. Dinamikus minta. Alice Bailey és Eva Pierrakos írt. A terv olyannyira egyedi. A növekedési folyamat beindulásával megmutatkoznak az egyén képességei. mely ténylegesen megformálja a lélek számára fizikai vivőeszközét. részvénytársaságok vezetői. Innen nézve: az élet csupa izgalmas élmény és kaland a lélek számára. A szülőket úgy választjuk. finomabb rezgések vagy lélekaspektusok folyamatosan sugárzanak lefelé. Az élet minden fő szakasza új és magasabb rezgésszámoknak felel meg. Ez az életmunka általában az illető feladatához kapcsolódik. saját megtanulandó „leckéjét" (mint pl. milyen karmával kell találkoznia. az Upanisádok és más szövegek. testét. Ez nem olyan. Az inkarnáció: organikus lélekmozgás. amely az ember élete és növekedése során meghozott szabad döntései. Leírásához metafizikai kifejezéseket kell használnunk. A lélek új inkarnációjába két feladatot visz magával: egy személy és feladatot. Az emberiség fejlődésének erről az elvéről sok vallásos szöveg tesz említést. hogy kiegyensúlyozott és komfortos módon megbékéljen a körülményeivel. ahol a vezetői szerep nem létezik. olyan helyzetekben találja magát. amelyekkel a magasabb szintű rezgéseket (energiákat). fejezet AZ EMBERI NÖVEKEDÉS AZ AURÁBAN ZAJLÓ Az emberi tapasztalás születéstől halálig és azon túl terjedő élményeinek áttekintéséhez pszichológiai és metafizikai hagyományokat fogok felhasználni. melybe célja végrehajtása érdekében inkarnálódik.7. Az inkarnálódás folyamatát a felsőbbrendű én irányítja. a Kabbala. így fog át egyre tágulóbb valóságokat. és megbirkóznia a léleknek. Minden fázisban új energia és új tudat válik a személyiség számára hozzáférhetővé. eldöntik. Ez az életminta az aura hetedik rétegében. és a napjainkhoz közelebb eső időkben Phoebe Bendit. Ha az ember olyan családba születik. vagy lázadni kell ellenük. éppúgy halad előre az egész emberiség is. felengedve energiáit. s a vezetőket negatív figuráknak tekintik. pl. milyen negatív hiedelemrendszereket kell élményein keresztül megtisztítania. köztiszteletben álló vállalatok. Éva Pierrakos elképzelése szerint az inkarnálódott lélek találkozik útmutatóival. mint az őt megelőző nemzedék. ahol vezetőnek lenni kulcskérdés. ami a születéskor történik. tudatállapotokat fenn tudja tartani szállítására az aura testein és csakráin keresztül. hogy a lélek számára képesek legyenek nyújtani a szükséges környezeti és fizikai élményt. melyeket aztán a világfeladat megoldásában használhat fel. Ha ez az ember belép a fizikai világba. a keterikus szinten tárolódik. hogy ezáltal kitágulhasson. A személyes feladat megoldása felszabadítja a lelket. ami az illető lélekvilágának adandó ajándéka. amelynek gazdag vezetői öröksége van. hogy az embert személyes feladata végrehajtása teszi alkalmassá világfeladataelvégzésére. Ennek az embernek az a feladata. s így a fejlődése síkján az egész emberiség a magasabb rezgésszámok és tágabb valóságok felé halad. Éva Pierrakos szerint a Jelek fejlettségétől függ. INKARNÁCIÓ Az inkarnáció folyamata egy életet vesz igénybe. Minden nemzedék általában magasabb rezgésszámot képes fenntartani. Amint minden egyén fejlődik. a Bhagavad Gitá. és különböző csakrák aktiválódásával jár együtt. vagy politikai vezetők családjába. akiket le kell dönteni. a vezetés) és egy „világ-feladatot". Ezek a választások határozzák meg az energiáknak azt a keverékét. és aztán befejeződik. Az egymást követő energiákat az egyén növekedése során használja életében. a finomabb auratesteken keresztül a sűrűbbek felé. míg a másik olyanba. választásai mentén folyamatosan változik. Például valakinek a vezetői voltát (leadership) kell fejleszteni. ÉS FEJLŐDÉS A fogamzás előtti inkarnálódási folyamatról madame Blavatsky. de a hangsúly ugyanazon van. 59 .

Ez alatt az idő alatt a csecsemő gyakran alszik. Még mindig van valamilyen szintű tudatosságuk a spirituális valóságról. Először van egyedül a mindannyiunkat körülvevő energiaóceánban. a háromdimenziós térhez. Nagyon sok újszülöttet láttam küzdeni ebben a folyamatban.SZÜLETÉS A születés az érkező számára egyedülálló. Megérinti ez a mező. a lélek magasabb energiatesteit foglalja el. A mennyei testek nagyobb. mintha az élet nagy szimfóniájának egy újabb hangja szólalna meg és adódna hozzá a szimfóniához. s azokat hagyja a testépítés munkájával foglalkozni. amint megpróbálták elengedni spirituális játszótársaikat és szüleiket. erősebb mezői is születéskor hatnak először a lélek új energiamezőjére. CSECSEMŐKOR A fizikai világba ébredés folyamata a születés után folytatódik. mely hozzáadódik és gazdagítja azt. 60 . s én láttam küzdelmüket. hogy hozzászokjon a behatárolt fizikai érzékleteihez. És természetesen ez az a pillanat. és először lesz kitéve a környezeti hatásoknak. Olyan ez. Az élet korai szakaszaiban a gyermek feladata az. különleges időben történik. Kötetlenül elhagyja fizikai és étertestét. E ponton a lélek elveszti az őt körülvevő éteri anyaméhet. amikor egy új mező hat az energiaóceánra.

Amikor látom őket. Egy rövid ideig tartó harc után újra felvette a kapcsolatot útmutatójával.és érzelmeiket átvitték az új szülőkre. fennmarad közöttük egész életükön át. s így bélproblémát okozott. Amit tenni próbáltam: az auralyuk bevarrása a hetedik szinten. hogy gyökereket növesszen a fizikai síkba. ábra). Ebből az alapvető harcból származott egy másodlagos probléma: a sok sírás a napfonadék túlzott igénybevételével járt. Sokszor látjuk. és megnyugodott. Nagyon gyors szülés volt. noha a csakrák még nem fejlődtek ki a felnőtt szintre. amelyben él. és ezen át is hagyja el a testét. akár burkoltan zajlanak a családi történések. Úgy is próbálkoztam. E kapcsolatra gyakran mint „csíraplazmára" (germ plasm) hivatkoznak. Ez a pszichés köldökzsinór az. a keresztcsonti csakrán át.1. vagy megbetegedhet. miben mesterkedek. s a rákövetkező napon magas láza lett. (7. míg a koronacsakra nagyon tágnak. Az érkező lélek gyakran a koronacsakrán lép be. az aura színe is halványul. és egy spirituális női lényt. és az energia lefelé irányítása. és újra elkezdte a leszületés folyamatát. Azzal küzdöttek. az energia így is egyenesen a gyermek mezőjébe áramlik.2. a fizikai síkon történik a másikkal. nyitott koronacsakrájuk volt. A gyermek valamennyi csakrája nyitott abban az értelemben. szín formájában. így. dührohamai lehetnek. A gyermek mezője tökéletesen nyitott. amelyek esetleg tőle nagy távolságban. akiket megfigyeltem. és mindenféle benyomásra fogékonnyá teszi. Először elfogadta. bár nem ennyire hangsúlyozott mértékben. aki a vártnál egy hónappal később született. A többi csakra olyan. lapos. Amikor a csecsemő figyelmét egy fizikai síkon lévő tárgyra függeszti. Erre részben azért is képes volt. Tudta. és hevesen sírni kezdett. és fészkeli be magát a kisgyermek anyja vagy apja ölébe. Majd elvesztette a kapcsolatot útmutatójával. amely megszűrné a beérkező pszichés hatásokat. Bizonytalan félelmei. Minden alkalommal nagy hűhót csapott. Sokszor egyikük megérzi azokat a traumatikus élményeket. hogy elkerülje a gyökér csakráján keresztüli meggyökeredzést. Az auraépítés munkája egész életünkben folyik. hogyan dől hátra. mint korábban. és növeli egyediségét. A gyermek állandóan reagál bioenergetikai környezetére. hogy belepréseljék magukat egy parányi bébi testének fogságába. ahogy elkezd dolgozni a gyökércsakra megnyitásán annak érdekében. és azzal neki valamilyen módon bánnia kell. A gyermek azzal küszködött. Ez az értelem nyilatkozásának ideje. és teljesen kiszolgáltatott annak a légkörnek. így lumbalpunctiót végeztek. Az orvosok agyvelőgyulladásra gyanakodtak. 7 éves korban védőernyő formálódik a csakranyílások fölé. és a beléjük áramló energiát is bizonytalan módon éli át a gyermek. ábra). hogy az egyén teljes élettapasztalata megtalálható legyen az aurában. Ebben az inkarnálódás ellen folytatott küzdelemben keresztcsonti csakráján át. Azoknak az újszülötteknek. Miután eldöntötte. Amikor kb. Akár nyíltan. így tehát a gyermek már nem oly sebezhető. nagyon tág. ami sokat kiszűr az Egyetemes Energiamezőből érkező hatások közül. hogy kinyissák legalsó. A gyermeket a szülő mezője védi a külső hatásoktól. alaktalan és kékes vagy szürkés színű. megnyitotta a gyökércsakrát. majd visszautasította. amin keresztül a gyermekek éveken át kapcsolatban maradnak szüleikkel. hogy mély álmában közelítettem meg. A gyökércsakra ebben a fejlődési stádiumban nagyon keskeny tölcsérnek látszik. Kb. mi történik szülei között. és kapcsolódott hozzá. A lumbalpunctiót a keresztcsonti csakra területén végezték. hogy a közelébe kerüljek. Ezt a stádiumot láthatjuk a gyermek növekedése és egyedivé válása során. 30 cm közeibe kerültem. Látta játszótársait és a nőt is. fantáziái. Nem akarta hagyni. bár valamit megtart az élményből. Ez a gyermeket nagyon sérülékennyé. Minden új élmény új színt ad az aurához. különösen a fej körül. kezelték ezt a panaszát. és nem akarta hagyni. és hozzákapcsolódjanak a földhöz. amikor energiát próbáltam küldeni aurájába. hogy megmarad a fizikai síkon. a gyermek érzi. sokszor három és fél méter magas szellemeknek látszanak. mint az apró. s ezeket keskeny energiavonal vezeti vissza a testbe. hogy nem burkolja őket védőernyő. és magasabb rendű szellemtesteikbe költöznek. kicsiny kínai teáscsészék. A születés után anya és gyermeke között fennmarad egy nagyon erős energiakapcsolat. mert a lumbalpunctiót követően az aurán maradt egy lyuk. Ez nyilvánvalóan egy mélyen zajló küzdelem volt. aki maga sem tudta őt elengedni. E küzdelem során útmutatója jelenlétében nyitott a föld felé. aurája kifeszül és ragyogóbbá válik. s jobb felé is energiát lövellt ki. Ez az anya és gyermek között születéskor a legerősebb. Erre példa egy fiú. Próbáltam gyógyítani. hogy elengedje két spirituális játszótársát. gyökércsakrájukat. és kétségbeesetten harcolt a két világ között.1. felébredt. A gyermek e 61 . A csecsemő általános mezője amorf. de valamilyen. Amikor figyelme gyengül. és nem akarta. hogy elhagyják fizikai testüket. a gerincbe (7. temperamentumához illő módon (7. Emberfeletti küzdelmükbe kerül. ábra). E gyermeket asztrológiai képe tisztán potenciális vezetőnek mutatta. hogy bárki segítsen neki.

fizikai és érzelmi fájdalmat egyaránt. hogy saját egyediségének felismerése és fenntartása mellett képes legyen egy tőle különböző másik személlyel való kapcsolat átélésére. hogy a csecsemőnek még nem fejlődtek ki a csakrái. Ebben segít a személyes energia tér. éteri szintű energiából áll. mint a köd. E stádiumban a gyermek énje még nem elég erős ahhoz. A személyes tárgyak az egyedivé válás definiálásának eszközeivé válnak. hacsak nem regrediái a sebezhetőségnek erre a szintjére. hogy megnézze szobáját. amikor elvitték felnőttek közé csoportterápiába . érzelmi élete gazdagabbá válik. akihez egy éteri köldökzsinórral kapcsolódik. A felnőtt dühe sokkolja a gyermeket. A gyermek fantázia világot sző. nincs túl messze. A tárgy az én (self) részévé válik. „az én mamám" és így tovább. ez elszakítja a mezőt. mely főleg kék. hogy személyes tárgyait ellenőrzése alatt tarthassa. Ez olyan tér. Az energiamező terminusaiban gondolkodva: a gyermek képes elszakadni az anya mezőjétől. Ha ezt a tárgyat erőszakosan kiragadják a gyermek kezéből. a vendéglátó vergődik a másikkal való kapcsolatbanlét iránti vágy és önmaga képének őrzésére való törekvés között. Mindkét mellbimbóban van egy-egy kicsiny csakra. és fájdalmat okoz a gyermeknek.azt gondolván. Megkezdődik tehát a szeparáció. és második csakrája kezd kifejlődni. hogy megtalálja egyediségét. a gyász és depresszió pedig elönti. Még mindig visszapillanthat a mamára. Tere szaba- 62 J . ezek segítenek neki önmeghatározásában. és a rózsaszín láthatóbbá válnak az aurában. Hétéves kora körül a gyermek rengeteg arany-energiaszálat kezd beleszőni a környezetébe.) A gyermek megtanul másokhoz viszonyulni. Azon küszködik. tanulja az alapvető szeretetet. akkor azt nagyon megnézi. hogy ez egy progresszív dolog. KISGYERMEKKOR Ahogy a gyermek növekszik. miközben még mindig mindennel kapcsolatban lévőnek érzi magát. Emlékezzünk arra. Étertestéből amőbaszerű nyúlványokat küld e tárgyak köré. és ezek köré helyezte ki energia tudatát. Kezdi önmagát anyjától különálló személynek érezni. abban él. mely energiát ad a csecsemőnek. A kétéves kor kezdete előtt a gyermek szüleit mint magához tartozókat látja: „az én papám". melyekben élhetne. amelyben a gyermek egyedül szeret játszani. A „tisztánlátó" szemeknek a tér mint energiából megalkotott tér jelenik meg. és az önálló identitás kifejlődésének folyamata. miközben egy éteri köldökzsinór még mindig összekapcsolja kettőjüket. nehogy túl sok zavart okozzon a térben. vagy ha egy játszótársat beenged. Az a küzdelem lényege. így amikor egy 5-7 éves korú gyermekhez egy másik gyermek jön látogatóba. Láttam szülőket. hogy valóban el tudja határolni magát a másiktól. s e fantáziavilágok segítik őt a szeparáció megvalósításában. milyen érzés gyereknek lenni. és láthatja. akik akaratlanul szükségtelen pszichés sokknak tették ki gyermekeiket. hogy beengedjek-e egy gyermeket felnőtt csoporttal folytatott pszichoterápiába vagy sem. A felnőttnek elképzelése sincs arról. így küzd azért is. de még mindig van mamája. (A vörös-narancsszín. s így ő még nem metabolizálja az élete fenntartásához szükséges összes energiát az Egyetemes Energiamezőből.nagyfokú sebezhetősége miatt magam nagyon konzervatív vagyok a tekintetben. A gyermek fantázia teret teremt. A szoptatás a fizikai táplálás mellett éterikus energiát is nyújt a gyermeknek.

és a psziché mélyéből Erős hajnala és a szerelem merül fel. KAMASZKOR A kamaszkor kihívása mint növekedési fázisé. létezésük zajlik. Ahogy a szívcsakra megnyílik az új érzések számára. Próbáljuk megérezni az egyes emberek által létrehozott pszichés tereket! Rengeteget tanulhatunk belőlük önmagunkról és az adott teret létrehozó emberről. Ezekben az archetipikus formákban találhatók meg az egyén spirituális vágyódásai. varázslónővé válik. a harmadik csakra kifejlődésével párhuzamosan több mentális készség fejlődése indul be. mint anyjához kapcsolódik. s bár a gyermek iskolás. melyek a lélek vágyódásait tárják fel. idealisztikus törekvések. egészséges. Sétáljunk be barátunk szobájába.dabbá. A gyerekek a „banda" stádiumába jutnak. PSZICHÉS TEREK ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat A felnőttek is fel töltik tereiket energiával. tágasabbá. barátságtalan. melyekben életük. menjünk be mindegyikük szobájába! Érezzük meg az egyes szobák energiái közötti különbséget! Hogyan illik ez gyerekünkhöz? Mit fejez ki belőle? Próbáljuk ezt ki különböző üzletekkel is! Én bizonyos üzletekben nem tudok benn maradni a belőlük áramló energia miatt. Ahogy a gyermek közelít a pubertás felé. és legközelebb még jobban fogjuk csinálni. vidám. hercegnő lesz. E változások valamennyi csakrára kihatnak. Gyakoroljuk. A tér a barátoktól származó „rezgésekkel" telítődik. szomorú. mivel olyan új vágyódásokat és sebezhetőségeket hoznak magukkal. hatalmas változások kezdenek megjelenni testében és az azt körülvevő energiamezőben. amelyek az iskolaudvaron vagy a mezőn játszott játékokban nyilvánulnak meg. hogy mindenféle energiaalakzatokat hozzon létre az ő privát terében. Ez a csakra a mentális energiákat nyitja meg. meleg. A gyermeknek 7 éves korában már valamennyi csakráján van védőernyő. nagyobbá válik. A tobozmirigy aktiválódik (3. a gyermek most már kezdi látni hasonlatosságát más emberekhez. Ez „mulatságosabbá" és „élőbbé" teszi a dolgokat. amelyik számunkra vonzó. A gyermek indián főnök. a mezőt gyönyörű. rózsaszínű fény tölti meg. hogy rájuk tudjunk hangolódni! Ellenőrizzük e képeket e tárgy tulajdonosával együtt. A gyermek nagyobb biztonságban érzi magát. veszélyes. és már inkább látogatóihoz. biztonságos. Több zöld szín adódik az aurához és a gyermek személyes teréhez. és többnyire a lélekvilág feladatával állnak kapcsolatban. édes vágyódások és fájdalmas visszautasítások káoszának közepette. és növeli a fantáziaéletet. Tartsuk a kezünkben. Itt az emberiség mély teologikus vágyai és az emberiség hosszú múltra visszanyúló fejlődésével való kapcsolat jelenik meg. céljai. e mentális energiák elsősorban fantáziaéletének növelésére fordítódnak. Mivel énérzése már erősebb. Csupán próbáljunk meg ráhangolódni az általunk rendszeresen látogatott terekre.már együttműködik az inkarnáció első szakaszának megélésében.a fizikai. szem csakra) és a gyermek teste felnőtt testté kezd érni. ami a körülötte lévő mezőből nagyon sok hatást kiszűr. Ezek mély. Milyen érzés? Nehéz. Ezeket a magasabb rezgéseket gyakran lelkesedve öleli magához az egyén. mivel auratestében már nagyobb biztonságban van. mikor a gyermek első három csakrája . s válasszuk ki közülük azt. A látogató számára lehetőséget ad. hogy megtaláljuk az ént (self) és maradjunk hűek hozzá. amiket eddig 63 . LÁTENCIAKOR Ahogy a gyermek hatéves korában belép a pubertásig terjedő latenciakorba. Ez az az idő. beteg? Kialakul-e róla valamilyen kép? Adjunk időt magunknak. aspirációi. a fizikai és érzelmi változások. érzelmi és mentális központ . máskor pedig kellemetlenül fogadja őket. Milyennek érezzük? Tetszik? Szeretnénk ott maradni? Ha vannak gyerekeink. akiket kevéssé ismerünk) tegyük ki személyes tárgyainkat a kör közepére. E pszichés terek az emberek biztonságos fészkei. Most tegyünk kísérletet tárgyakkal! Kis embercsoportokban (lehetőség szerint olyanokból álljon. barátságos. Saját személyes terén belül már erőteljesebb önkifejezést is megenged a másiknak.

Ekkor a lélek látja. Az érett korban az „én-te" világa kitágul. az észak-amerikai indián kultúra teszik ezt. a másik. Az „én" nem egyedül létezik. mint az életet és a halált összekötő alagúton való átmenetet. A szív megnyílhat. amint . A kamasz tehát a valóság óriási változásain megy át. Amikor megérti ezeket a természetes folyamatokat. Természetesen már a szülőkkel is így történt ez. és akinek hite szerint lennie kellene (annak megfelelően. Az idő előrehaladásával az „én-te" világa tovább tágul. az én mamám. játékaival tette. pl. hogy a személy többé már nem birtokolja a szeretett tárgyat. Az alsóbb csakrákon át metabolizált alacsonyabb rezgésszámú földi energia csökkent. és akkor életük a tisztán definiált. az ember elkezdi látni minden dolgok egységét. és tartósan olyan. Ez az én (self). hogy szeresse őt (vagy ő legalábbis ezt hiszi). Az egyén készülődik a szellemvilágba való visszatérésére. Az aurában egy gyönyörű. Az éveken át tartó növekedés során keletkezett dolgok a helyükre kerülnek. Elismétel minden eddig megtapasztalt növekedési fázist. és egy életen át folytatják a valóság értelmének keresését. amint ezt korábban szüleivel. hogy a lélek a test fő függőleges erőáramán át hagyja el a testet. amelynek több köze van a szellemhez. Az első három stádiumban az én mint az univerzum központja volt jelen. A halál során a lélek találkozik meghalt barátaival és spirituális útmutatóival. s magába fogadja az egyént és a csoportot. ahogy a lényükön átáramló fény affinitása növekszik a szellemi világ felé. Sötét. feszültség keletkezik aközött. lila szín látható. mint a fizikai síkon zajló élethez. és a csoporttudat összehangolódását jelzi. és az „ének" java most a „nem-énekhez" való megfelelő igazodástól függ. mint más kultúrák. Most egy „én-te" kapcsolatról van szó. van azonban egy különbség a korábbiakhoz képest. és nem változik tovább. A koronacsakrán át történő kilépést sokszor írták úgy le. FELNŐTTKOR A kamaszkor végére kialakulnak a csakrák és az egyén által használt energiaminták. és egyazon időben képes látni a lélek egyediségét és annak különös becsét. Az „én-te" kapcsolathoz most az Istennel való mély. látja. Bizonyos emberek képesek ezt véghezvinni. hogy a mi kultúránk általában nem respektálja és nem használja a bölcsesség és a fény e hatalmas forrását. hogy azok „meggyőzzék" a szeretett személyt arról. és a koronacsakra ragyogó fényénél távozik. Ennek az lesz a következménye. s cselekedetei kifejezik ezt a zavarodottságot. akit élettapasztalatai kellőképpen megráztak. hogy gondolatai szerint az általa szeretett másik milyennek akarná őt látni. az én papám. ami állandó kalandokon át mélyebb tapasztaláshoz és kielégüléshez vezeti el őket. Időnként az egész mező megtörik. Egyik pillanatban gyermek. ahol az egyén megpróbálhat megállapodni. fénysugár villan ki a fej tetejéből. befogadja nemcsak a társat és a gyermeket. ami életét egyre érdekesebbé és élményben egyre gazdagabbá teszi. hogy a valóság nem olyan könnyen meghatározható. A szív megnyílhat. magasabb rezgésszámú finomabb energia veszi át a helyét. az én barátaim stb. Ez az a pont. mivel a szeretett személy bármely pillanatban mást választhat. amelyekben a nagyanyák és a nagyapák megtartották a közösségi döntések jogát. Valamennyi csakra felöltötte felnőtt formáját. de az egész emberiség szeretetét is. a másikban felnőtt. melynek végén ragyogó fény látható. Ez az „alagútélmény" úgy is leírható. most azonban jobban felszínre kerül. Ez én voltam. hogy akcióit úgy ellensúlyozza. és vice versa.nem ismert. az energiatestekhez még magasabb frekvenciájú rezgések adódnak. hogy befogadja a személyes családot. korlátok közé szorított valóság biztonságos mintáiban stagnál. a csakrák egyensúlyukat vesztik. Az emberek haja csillogó fehérré változik. az ember „lelke" a koronacsakrán keresztül elhagyja a földi síkot. hogy befogadja az egyént és a csoportot. A mellkasi csakrán átáramló megnövekedett energiamennyiség segíti ezt a személyes adás-elfogadás viszonyt. A legtöbb ember. s ezt gyakran nyíltan meg is teszi. és engedi őket felmerülni pszichéjéből. Szerencsétlen tény. hogy 64 A HALÁL Phoebe Bendit szerint abban a pillanatban. akinek hiszi magát. személyes kapcsolat adódik hozzá. Az egyén csökkenő fizikai ereje ellenére képes percepciójának mélységét növelni. amikor meghalunk. ÉRETT KOR Az öregkorhoz és a halálhoz közeledve. hosszú alagútnak látják. Ez feszültséget kelt a lélekben. míg máskor minden harmonikusan zajlik. Különösen a napfonatcsakra válik harmonikusabbá. mely megteremti a maga energiaformáját. derű és szeretet tölti be az életét. Most személyes jóléte attól függ. Ahogy a harmadik szem megnyílik a magasabb rezgések számára.

És a legfon- tosabb az. látja. érezzük ennek fényességét és roppant nagyságát. Szétesőfélben vannak. Ez az elfalazva létezés és a szeparáció. A hosszú időn át tartó betegségben meghalt emberek körül gyakran láttam fehér fényt halálukat követően. és a csakrák megnyílnak e szinteken. Gyönyörű. majd hosszabb-rövidebb időszak. Már meghaltunk. a tudat is távozik. és hosszú energiaszálak jöttek ki a napfonatból. Az auramosással együtt jár. hogy a haldokló keze. az a halál. arca. „A halál folyamata. A felső négy csakra nagyon tágra nyílt. Ezt az elfalazó munkát kora gyermekkorunkban kezdjük. Aranyfényű szökőkút sugara öblíti át. ami bármitől elválaszt minket. Elfelejtett részeink a valóságon kívülre falazottak. másik dimenzióba lépünk át. Heyoan azt mondja. amelyeket szeretnénk elfelejteni. milyen leckéket tanult meg. Ő azt mondja. spirituális megkeresztelése zajlik. opaleszkáló gyöngyházfényű felhők lebegik körül azt. HEYOAN A HALÁLRÓL Útmutatóm folyamatosan beszél nekem a halálról. s energiaszálak jönnek ki belőlük. valószínűleg ez a legtisztább definíciója annak. Valójában azért inkarnálódtunk. és bővebben a pszichodinamikát tárgyaló fejezetben lesz szó róluk. A halál óráját követő három órában a test átmosása. és hosszabb ideje volt beteg. Sokan közülünk olvasták a klinikai halálból visszatért emberek beszá65 . aki meghal. ha egyáltalán kell ezt a szót használnunk. az egyetlen dolog. Ezt most azért írjuk le. Két ember haldoklását figyeltem meg. mi magunk vagyunk. Egységbe lépünk hatalmasabb énünkkel. hatalmas lyukaknak látszanak. hogy kik vagyunk. A három alsó auratest széttört. Ő azt mondja. amelyek az általunk halálnak nevezett helyen vannak. és minden gát kitisztul. Mint tudjuk. kik is vagyunk valójában. Ez a betegeknek opaleszkáló fehér jelleget adott. Ezt követi a teljesített feladat megünneplésének ideje. mielőtt következő inkarnációjába szállna alá. amikor is az energia szükőkútként mossa át a testet a fő függőleges erőáramon keresztül. Eletünk során magunkon kívülre falazzuk azokat az élményeinket. Az első három csakra felbomlik. Tudatunknak ezek az elfalazott darabjai blokkok (gátak) formájában láthatók az aurában. nem rémisztőnek. Ez annak elfelejtése. és opaleszkáló felhőfoltok formájában elhagyta a testet. amikor az energiamező elkezd szétválni. Heyoan azt mondja. „A felejtés falainak leomlása után (melyeket magunkban építettünk) emlékszünk arra. Láthatóan valahol kívül voltak útmutatóikkal. Őket többnyire valamilyen kórházi környezetben ápolták. akik közülünk már láttak valakit meghalni. mely bizonyos ideig fennmaradt. hogy a halál már megjelent azon részeinkben. Azráél a halál angyala. Előnyös helyzetünkből nézve. Az adott életidő minden elfelejtett élménye felszabadul a gátlás alól. aki nekem nagyon erősnek és gyönyörűnek tűnik. ami a halál. kitisztítása és valamennyi csakra kinyitása történik ekkor. hogy az egyetlen. hogy közülük sokra nem emlékezünk. Alsó részei elkülönülnek a mező felső részeitől. A szenvedő emberek idejük legnagyobb részét testükön kívül. Amikor testükben voltak. szeretném őt idézni itt. Sok fal omlik le. rengeteg szellem volt a szobában. válaszolt. amit a nagyobb fokú bizonyosságba történő átmenetelnek neveznénk". Mindkét ember rákban halt meg. Roppant nagy integráció történik. A mező átmosása. A három alsó csakra szintén széttöredezett. „Még nem kaptam rá parancsot". amit a spirituális világban tölt el a lélek. hogy segítsük az aura szemszögéből nézve megérteni a halál folyamatát. hogy életre keltsük azokat a részeinket. ez az energiamező egyik jelensége. miért nem segít neki meghalni. hogy az igazi halál a belső falak formájában jelenik meg. melyek a fizikai test egybentartását szolgálták. aki a kaput őrizte. mi tanulnivalója maradt következő inkarnációira. amit az emberi lény halálnak ítél. és amikor a személy távozik.élete igen gyorsan és tisztán lepereg. A halál ekképpen az általános hiedelmekkel szemben egy igen csodálatos élmény. Egy esetben láttam Azráélt. megkérdeztem Azráélt. ez az. ami meghal. Az aura fehérarany színűvé válik. A felsőbb csakrák más dimenziók felé nyitott. bőre opaleszkál. Minden blokk kioldódik. ha már meghaltunk. Mit mondhatunk a haldokló beteg által átélt élményről? Az egyén teljes életét látja a megtisztítás folyamatában. és folytatjuk egész életünkön át. hogy mi már meghaltunk. Ez a felejtés. Azok. Többé nem volt pajzs felettük. elfelejtjük. A felhők az alsó energiatestek. így az adott élet minden élménye átáramlik a tudaton. távol töltötték. Ez tehát a halál kezdeti stádiuma. Azok a részek már meghaltak. Amikor meghalunk. amelyeket elfalaztunk. Amikor a beteg nagy szenvedéseket élt át. amit az egyén ebben az életidőben elvégzendő transzformációs folyamatok számára épített fel. szinte egy tátongó lyukra hasonlított. egy folyamat az energiamezőben. látták. Ellibbennek. Noha mi félünk a haláltól. megkeresztelése. mint ahogy egyes források ábrázolják. Ezt olyan hatékonyan tesszük. kik vagyunk. és az inkarnációs folyamatban újraintegrálódva hatalmasabb lényünkkel valójában több életet találunk. milyen választásokat tett élete során. Ez minden.

" „így. de Te egy másik valóságba lépsz tovább. Fizikai tested meghal. a fizikai és spirituális valóság közötti fal. de önmagád még mindig érezni fogod. fejezetben (öngyógyítás) megadott múltról szóló meditációkban erezheted meg. egy kis halált hozol létre. Ahogy tudatodat kitágítod. Éned lényegét a 26. hanem várakozással tekint elébe. melyről azt képzeled. S hogy ki vagy. Beszélnek az alagút végén lévő csodás lénnyel való találkozásról. azt mint nagyobb valóságot határozhatod meg újra. az átmenet a fénybe. S amikor majd elhagyod a testedet. A halál. amikor csodálatos életerőd áramlását legátolod.mólóit. amikor különválasztod magad. Legtöbben rájöttek. már meghaltál. ha már készen állsz a továbblépésre. Te még mindig a te egyéni éned vagy. amelynek végében ragyogó fény van. éned lényegét meg fogod tartani. jössz vissza az életbe. inkarnáción túli lényegét. Megtartod éned testen. ami egy nagyobb harmóniát. így old el a halál. hogy maguk döntöttek a fizikai világba való visszatérés mellett. Legtöbbjük többé már nem fél a haláltól. Tehát: amint elkezdesz emlékezni lényednek ezekre az elkülönített részeire és magadba olvasztod őket. az a te falad. ahova érkeztek. ami ettől a nagyobb igazságtól elválaszt téged: amit te halálnak nevezel." . a magad által épített falban található. derűt teremt s benne feloldódhat az ember. feloldódik a világok közötti fal. Minden alkalommal. bár gyönyörű volt a hely. ami nem más. amikor kipottyansz a testedből. mint valami olyasmi elé. Minden alkalommal. egy kicsit meghalsz. mint az illúzió falának elengedése. hogy majd át fogod élni. egy arányló pontnak erezheted magad. Mindannyian beszélnek egy alagútról.

) Ugyanezek a szabályok igazak a csakrára nézve is. hogy leblokkolja érzéseit. Ebben az esetben a csakra nyitott a bejövő energiák számára. sőt betegség esetén nagyon erősen torzulnak. fejezet A HÉT FŐ CSAKRA PSZICHOLÓGIAI FUNKCIÓJA Az emberi lény érése és a csakrák fejlődése során az egyes csakrák a személy életében egy-egy kibontakozó pszichológiai mintát reprezentálnak. John Pierrakossal közös munkánkban az egyes csakrák diszfunkcióit kapcsolatba hoztuk különböző pszi67 .8. az áram folyásának irányába mutat. (Ha jobb kézzel fogom meg a vezetőt. hogy elmondják nekünk. annak a gyermeknek az elméjével. akkor nem engedjük beáramlani ezt az információt. az áram irányába mutat. Például. Minden alkalommal. hogy ujjaink az óramutató járásával megegyező irányban hajoljanak körbe a csakra külső pereme körül. akkor hüvelykujjunk a test felé. e hatás a kiegyensúlyozott pszichológia funkciógátlásában nyilvánul meg. Ezzel szemben. Innen származik a jobbkéz-szabály elnevezés. Ez kihat a csakrák fejlődésére és érésére. Mivel minden csakra bizonyos pszichológiai működéssel áll kapcsolatban. amit az egyes csakrákon keresztül kivetítünk. az óramutató járásával megegyező irányba forognak. Ha becsukjuk csakráinkat. akkor nyitottak. ha egy gyermeket sokszor leállítanak. blokkolja csakráit is. akkor az áram a testből kifelé folyik. amelyet gyermekkori tapasztalataink alapján alkottunk. A csakrák nemcsak az energia metabolizálását szolgálják. benne lesz az adott csakra általános működésében. A terápia során ezek általában egyre nyitottabbá válnak. hogy testi probléma jelentkezik a későbbiekben. A csakrák a „blokkolt" stagnáló energiától eltömődnek. meg kell állítania a szívén átáramló energiafolyamatot. elképzelt valóságnak köze van ahhoz. Hogy ezt meg tudja tenni. így interferál a metabolizmussal: más szóval: a szükséges és általunk pszichológiai realitásként érzékelt energiák nem áramolnak be a csakrába. Ennek érdekében valószínűleg megpróbálja belső szeretetérzését leállítani. amikor az embernek szeretetet próbál adni. vagy szakadozottá válnak. de az energia érzékelésének műszerei is. vagy lelassítják. az. akkor valószínűleg abba fogja hagyni ilyen próbálkozásait. A kellemetlen érzésekre legtöbbünk úgy reagál. s az a funkciójuk. Emiatt a csakrát a bejövő energiák számára „zártnak" nevezzük. Nagyon valószínű. Valamennyi csakrával kapcsolatban ugyanilyen folyamat játszódik le. ez a világ. s mindannyiunk számára nagyon szeszélyes lesz. Amikor a csakrák normálisan működnek. A világunkra rávetített. Ily módon az egyes csakrák állapotát mérve meghatározható az illető általános hosszú távú és jelen életbéli feladata. akkor saját energiánkat küldjük ki a világba. s ezek eltorzulnak. Az általam megfigyelt legtöbb embernek 3-4 olyan csakrája van. Ha a szívcsakrán átfolyó energiaáramot leállítják. akkor a hüvelykujj kifelé. és nagymértékben leállítja a természetes energiaáramlást. Az óramutató járásával megegyező irányú forgás az EMből valahogy úgy szív energiát a csakrába. Amikor tehát csakráinkat hagyjuk az óramutató járásával ellentétes irányban forogni. mivel minden személy élettapasztalata egyszeri. érezzük. különleges. milyen a körülöttünk lévő világ. A hüvelykujj automatikusan az indukált áram irányába mutat. hogy ha egy vezető körül a mágneses tér megváltozik. és a számukra speciálisan szükséges energiát metabolizálják az Egyetemes Energiamezőből. ez kihat a szívcsakra fejlődésére. amikor valaki blokkolja egy élményét. amint az az elektromágnesességben a jobbkéz-szabály szerint történik: ez azt állítja. az feszültséget indukál az adott vezetőben. A pszichológiában ezt hívják projekciónak. milyen az általunk kiküldött energia. akik mi voltunk akkor. Ha jobb kezünket a csakra felett tartjuk úgy. amely időnként az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. ujjaim a pozitív pólus irányába mutatnak. vagy visszafelé (az óramutató járásával ellentétes irányban) pörögnek. és azt mondjuk. Amikor a csakra az óramutató járásával ellentétes irányban forog. ha jobb kezünk ujjait az óramutató járásával ellentétes irányban hajlítjuk a csakra köré.

a gerincoszlopban. Nézzük meg az egyes csakrák pszichológiai működésének általános törvényszerűségét. a vitalitás vagy életerő javarésze blokkolt. A keresztcsonti csakra a szeméremcsonti csakra párjaként működik. s így az ez úton nem kap táplálékot. Ez az ember a fizikai valóságban jól megalapozott.3. Azt az állítást fejezi ki: „most itt vagyok". Általában bejósolható helyzetben. „beteg" is lehet. A 6. az az életerőt is blokkolja az adott területen. az illető érzi szexuális erejét. s e működéshez hozzájárul az életerő lábakon lefelé történő erőteljes áramlása is. akkor. Ez az energiamozgás a testet felfrissíti. nem kielégítő. Azon a két ponton. ez elősegíti a szexuális és testi öröm adását-kapását. Valószínűleg kevés szexuális késztetése lesz. Egészséges állapotban időnként aktív. ennek hatása a fizikai és szexuális vitalitás csökkenése lesz. Ha e központon keresztül az életerő teljes mértékben működhet. A csakra állapotának mérésével így képesek vagyunk diagnosztizálni az egyén pszichológiai szükségleteit. a farkcsonti központ (1) a fizikai energia mennyiségéhez. Hiányzik a fizikai ereje. így minden ember szexualitása kapcsolatban áll életerejével. azaz ő akar felül lenni. A 8. időnként passzív akar lenni. és közelebb hozza őket egymáshoz. A pszichológiai egészség érdekében mindegyiknek nyitottnak kell lenni. Az „erő" és a vitalitás jelenléte vitális energiaként sugárzik belőle. az egyesülés iránti vágyat fejezi ki. s hajlamos elkerülni a szexet. Erős élni akarás van. Ha a fizikai képesség igenléséhez hozzáadódik az akarat. és a fizikai valóságban élni akaráshoz kapcsolódik. A szeméremcsonti csakra (2A csakra) a másik nem iránti szeretet képességéhez kapcsolódik. és hüvelyével kapcsolatot teremteni. akkor bármilyen szexuális ereje vagy potenciája van. csalódást okozó partner lesz. A teljes testre kiterjedő orgazmushoz azonban minden csakra nyitottságára szükség van. Pszichológiai változások elérése érdekében közvetlenül is dolgozom a csakrákkal. hogy mindig ő akarja a kontrollt birtokolni. éteri szinten. Megszabadítja a rendszert a legátolt energiáktól. A csakra bármely „varázsveszszővel" mért zavara mellett megtalálható a hozzá tartozó pszichológiai aura zavara is (a „varászvessző" technikáját ld. „Nincs itt. a 9. s tagadni annak fontosságát és örömét. energizálva a maga körül lévőket. A szeméremcsonti központ gátoltsága nőknél az orgazmusra való képtelenséghez vezet. akkor az egyén erőteljesen akar a fizikai valóságban élni. ahol a mellső és háti központok összeérnek a csakra szívében. de ebben az esetben valószínűleg tudat alatt fél partnere erejétől . amely segíti az energiát felfelé irányítani a gerincoszlopban. amelyeket a pszichológiai állapotok diagnosztizálásában használunk. alacsony energiaszinten van. és a személy nem tesz erős benyomást a fizikai világban. és a mély feszültségektől. A keresztcsonti központ (2B) az egyén szexuális energiáihoz kapcsolódik. A fej és a mellkasi aura három csakrája irányítja az értelmet.1. ábra azt a 7 fő energiaközpontot (vagy csakrát) mutatja. Az első csakra. az egyénnél a fizikai képesség tiszta és nyílt igenlését látjuk. Ha nyitott.chológiai zavarokkal. és nem kapja meg az egyesülés pszichológiai táplálékát sem és a másik emberrel való testkontaktust sem. és löveli ki az orgazmusban. s ez az adott terület alul táplálását eredményezi. Ez az első helye az életerő fizikai világban való megnyilvánulásának. Gyakran generátorként működik. fejezetben). s valószínűleg nem fogja élvezni a behatolást. Természetesen ez valamennyi központra nézve igaz: bármelyikük blokkolt. Ha az életerő az alsó három csakrán keresztül teljes mértékben működhet. Az orgazmus életenergiában fürdeti meg a testet. A farkcsont energiapumpaként működik. Ha a farkcsont-központ gátolt vagy zárt. Esetleg mindig ő akar az agresszív fél lenni a szexuális aktus során. Mivel a test medencei része a vitalitás forrása. és megtisztítja az energiafürdő által. Ha ez a központ nyitott. alakban és színben kapcsolódnak az emberi energiamezőhöz. A 2A és 2B csakra közti kapcsolat. Blokkok a 2A és 2B csakrában. telődik. Ha ez a központ nyitott. ábra a főbb csakrákat és ezek pszichológiai funkcióit foglalja táblázatba. A torzulás itt az. akkor az egyén valószínűleg él68 vezni fogja a szexuális együttlétet. illetve a mozgások többségét ő akarja kezdeményezni. salakanyagoktól. Az emberek többsége számára a szexuális energia ezen a két csakrán át folyik. ha ezen a területen bármelyik központ blokkolt. E hatalmas erő áttöri a két ember által önmaguk közé önmaguk által állított akadályokat." Kerülni fogja a fizikai aktivitást. A szexuális orgazmus fontos az egyén fizikai jóléte számára. míg ezek háti oldalon lévő megfelelői az akaratot. Ha ezt a csakrát blokkolja. A nő nem képes nyitott lenni. a test mellső részén lévő csakrák vezérlik az érzelmeket. felöltve energiarendszerünket. gyenge. az életerő a második legerősebb fizikai szükségletét. az az egyénnek erőt és vitalitást kölcsönöz.

amíg a probléma „gazdája" végül magáénak el nem ismeri a problémát. hogy egymást vádolná. a keresztcsonti csakrából kifelé. ahelyett. és saját maguk tisztelete nő ki a vádlás feladásából és a szeretetnyújtásból. Koronacsakra Mivel függnek össze? A teljes személyiség integrálása az élettel. hogy ott lenne a pillanatban. hogy egy nő ne legyen agresszív. Nem szokatlan. Ilyen esetekben áldás. Ha mindkét ember. ami az orgazmus iránti ellenszenv kialakulásához. ezért visszatartja azt. úgy. gyakorlati megvalósításának képessége 6A Homloki központ 6B Mentális végrehajtó központ Akarati központok 2B A nyak alapján 4B A lapockák közötti központ 3B Rekeszizomközpontra 2B Keresztcsonti központ 1 Farkcsonti központ Érzelmi központok Az én (self) érzése a társadalmon és hivatáson belül ra Ego-akarat. Ez csupán ismétli a helyzetet. Sokszor a szexuális erő fantáziába fordul. Lesz egy túlműködő csakra az egyik. és az emberi faj spirituális aspektusaival Mentális fogalmak vizualizálásának és megértésének képessége Elképzeléseinek. élni akarás 5/A mellkasi centrum Befogadás és asszimiláció 4A Szív központ Szívből jövő szeretet a másik emberi lény iránt. az élet iránti nyitottság Óriási boldogság és kitárulás. Ez a nehézségeket más szinteken is felerősíti társával. Nagyon ritkán engedjük meg magunknak. s tápláló csereviszonnyá fejlődik a két ember között.Finom és türelmes bánásmóddal és elfogadással lassacskán egy idő múlva képes lesz kinyitni szeméremcsonti csakráját. hogy kiderüljenek benne a partner mélységei és személyes misztériuma. az élet egyetemességének tudatosulása Ki vagy Te a világegyetemen belül? Az ellenkező nem iránti szeretet minősége. vagy hátrafelé irányul. Sokszor természetesen a „hasonló hasonlót vonz" elv alapján ezek az emberek megtalálják egymást. élvezni a behatolást. vagy impotencia kíséri. és közben a partner számára nyitottnak lenni az adás-elfogadásban a szeretkezés során. amint azt a nem orgazmikus nőknél is látjuk. Át kell mennie társának az ő állapotát kísérő félelmein és tartózkodásán. amelyet a csakra mindkét oldali működése jelent. Inkább az adás-elfogadás egyensúlytalanságának egy típusáról beszélek. 8.1. Energiaárama gyakran megszakad. kezdeményező a szexben. és a szexuális együttlét kerüléséhez vezet. és megosztják egymással ezt a kölcsönös problémájukat. spirituális bölcsesség. A férfi szeméremcsonti csakrájának erős blokkját általában ejaculatio praecox. fizikai. hogy e centrumok egyike zárt. Az emberi lények végtelenül gyönyörű és bonyolult csodák. vagy megreked. Ha a kölcsönös bizalom. ha a társ megértő és elkötelezett. és egy alulműködő a másik oldalon. és befogadni. ábra A főbb csakrák és a hozzájuk kapcsolódó pszichológiai funkciók Mentális központok 7. mivel a személy nem képes elviselni azt az erőt. és támogatást nyújt partnerének. Bizonyos embereknek nagyon nehéz egy időben átélni hatalmas szexuális potenciáljukat. közben a másik nyitott. Ez az élmény néha fájdalmas. elfogadja a nehézséget. mentális és spirituális öröm nyújtása és elfogadása 3A Napfonat 2A Szeméremcsonti központ 69 . vagy a külvilágirányuló akarat Gyógyítás. Nem arra akarok utalni. hogy megtalálja azokat a képeket. ahelyett. Valami mély szinten a férfi fél teljes szexuális erejét adni. Az álmegoldás a másik személy vádolása és más partner keresése. hogy orgazmuskor a penis helyett a háti második csakrán át lövell ki energiát. s hagyná. a szexualitás általában megnyílik. amelyekből az e fejezetben korábban már leírt érzések származnak. saját egészségre irányuló szándék A szexuális energia mennyisége A fizikai energia mennyisége. Ezen a ponton kezdődhet meg az eredeti képek vagy hiedelmek feltárásának munkája. addig. a kölcsönösség egy új formáját fejlesztheti ki.

Másrészt az illetőnek lehet sok szexpartnere. Azokban az esetekben. csakra) azzal az óriási örömmel kapcsolatos. hogy éjjel felnézzen a csillagos égboltra. A 2A és 2B csakrák egyensúlytalanságai nem kielégítő életkörülményeket eredményeznek. ha ismeri saját különleges. egészséges működése közvetlenül kapcsolódik az egyén érzelmi életéhez. képes arra. és ebből származik spirituális bölcsessége. mert az elme. esetleg még erőszakos fantáziák is kísérhetik. Olyan interakciókat folytatunk partnerünkkel. ugyanez a helyzet. Ha azok mindketten nyitottak és a napfonat zárt. Az emberi kapcsolatokban a többi csakrák között is kifejlődnek szálak. vagy mentális folyamatok az érzelmi élet szabályozóiként működnek. mivel úgy tűnik. mintha ők lennének gyerekek. az óramutató járásával ellentétes irányban forog. mely összeköti őt anyjával. A szülői otthonunkban kiépített csakraszálak természete az általunk létrehozott valamelyik kapcsolatban a későbbiek során megismétlődik. A gyermek születését követően fennmarad egy éteri köldökzsinór. akkor elkülönülten fognak működni: azaz a szex nem kötődik mélyen a szerelemhez és viszont. ezek a szálak lassan szétkapcsolódnak. 70 Ha ez a központ zárt. Minél erősebb a két ember között a kapcsolat. ami más dimenziót kölcsönöz a létezésnek.hogy egyszerűen és gátlástalanul barangoljunk a csodálkozás e gyönyörűségében. a személynek erős szexuális késztetése lesz. azonban a késztetést negatív képek. mint egy felnőtt? Ez az elemzés rengeteg mindent tár fel más személyekkel kapcsolatos reakciónkból. Ezek a szálak az emberi összekapcsoltságot reprezentálják. Ő a megnyilvánult világegyetemen belül saját különös aspektusa kifejezésének középpontja. Tán nem talál utat önmaga világegyetemen belüli különlegességéhez. milyen mélyen fizikai lények vagyunk valamennyien. Ez azért van így. s így a tranzakcionális analízisben különös jelentőséggel bírnak. Felnőttként az a legvalószínűbb. Ha ez a központ nyitott. akkor az illető személynek mélyen kielégítő érzelmi élete lesz. vagy úgy kommunikálunk velük. Nem szabad aláértékelnünk. Ha azonban a központ nyitott. azonban a 3A csakrák közötti szálak különösen fontosak. akinek 3A csakrája nyitott. és elfogadhatóan definiálja a valóságot. Nem lesz tudatában az érzelmek mélyebb jelentésének. ha az ember tudatában van fizikai világba való szilárd begyökerezettségének. Ha a hátsó csakra erős. A szív és a szexualitás nagyon szép kapcsolatban van egymással. Mint gyermeknek. Hatnak rá külső forrásként az asztrális világ lényei. és az emberi lények hosszú történeti sorának. hogy a dolgot. s az ilyen konfiguráció „gazdája" valószínűleg sok szublimációs munkát végez. Az illető megszegi az elköteleződéseket. mely nem árasztja őt el. Az emberi kapcsolatok szempontjából a napfonadék nagyon fontos központ. Ez a késztetés kielégítését természetesen még nehezebbé teszi. Elveszhet a világegyetemben és a csillagok között. a gyermek/anya szálak épp ezt reprezentálják. testének létrehozását szolgálták. esetleg semmit sem érezve. a hozzátapadó érzelmek miatti szégyen miatt. Mindakkor. de védőmembránja szakadozott. E centrum sokszor a szív és a szexualitás közötti gátként szolgál. amikor egy kapcsolat elérkezik a végéhez. és érezze. A napfonat (3. hogy depedens anya-gyermek kapcsolatot alakítunk ki partnerünkkel életünk során. a gyermek-anya kapcsolatot. annál több ilyen szál lesz. hogy a szexuális energia és késztetés hatalmas mennyiségét nem kíséri a szexuális adás-elfogadás képessége. a mellső csakra gyenge. vagy zárt. kontrollálatlan érzelme lesz. amely az embert akkor tölti el. a személy blokkolni fogja érzelmeit. amikor egy ember egy másik emberrel kapcsolatot létesít. Bár a napfonat mentális csakra. mi pedig felnőttek (felnőtt/gyerek)? Vagy úgy cselekszünk. és ez megzavarhatja őt. és mindennel összekapcsolt helyét a világegyetemen belül. s még betegséget is létrehozhat magában. hogy a szexuális aktus során létrejöjjön két lélek egyesülése. és harmonikusan működik. mely más személyekkel folytatott interakciók természetének meghatározásával foglalkozik. Az érzelmek mentális megértése azokat egy rend keretébe helyezi. s érési folyamatunkban alakítjuk át fokozatosan az anya-gyerek szálakat felnőtt-felnőtt szálakká. vagy a szex területén képtelen bármiféle elkötelezettség vállalására. A tranzakcionális analízis olyan módszer. mellékveséi kimerülése. aktiválják a dependens anya-gyermek kapcsolatot. odatartozik. ahogy van elkerülje. és így kihagyhatja azt a lehetőséget. szálak nőnek a két ember 3A csakrája között. s valószínűleg nagyon igényli a szexuális kapcsolatokat. így nagyon nehéz lesz kielégíteni az erős késztetést. Egy olyan ember. mint pl. A probléma az. . és magasabb rendű céljához. Fizikai fájdalma lesz az adott területen a csakra túlzott használatától. úgy. akkor a személynek nagy mennyiségű. Szilárdan megvetette lábát a világegyetemben. akik a személy által most birtokolt fizikai „szállítóeszközt". mint gyermek a szülővel (gyermek/szülő). Ha a hátsó csakra az óramutató járásával ellentétes irányúan erős.

ez az a könyv. Ez az a központ. A csakrák által metabolizált összes energia áthalad a szívcsakrán. mint negatív. amit akarunk. Azt mondják. akkor ez a központ nyitott. mélyen ülő hiedelmeket rejtenek ezek a gondolatok. hogy megkapjuk. a másik embert. mint ami a lapockacsontok között is található. Az általános egészséghez (mentális. és valamennyi teremtménytársunkat e földön. gyermekeinket. a fő függőleges erőáram mentén. Az emberek akadályoznak bennünket abban. akkor a teljes egyént látjuk embertársainkban. Amint haladunk előre a csakrák leírásában. és a közöttük lévő egyensúly sokkal fontosabb. mivel eszerint élünk. hogy rájön. bőkezű és biztonságos univerzum meg71 . fejletlen ré- szeit. Barátaink akarata a mienkhez igazodik. Át kell lépnünk. E központon keresztül kapcsolunk szálakat azok szívcsakrájához. Ezen keresztül áramlik át az egybekapcsolódás minden élettel. hogy a mellkasi és a háti oldal párként együttműködik. Az univerzumról mint alapvetően ellenséges helyről alkotunk képet. és mások kontrollálása útján próbálja világát biztonságossá alkotni. Nagyobb részletességgel erről a gyógyítással foglalkozó fejezetben fogok beszélni. szeméből. lehetséges-e túlélés kontroll nélkül. szeretné ezt fenntartani. belső szépségét és fényét éppúgy. akikkel szeretetkapcsolatban állunk. akiknél ezt nem észlelték. hogy Isten és a többi ember akarata a mienkkel ellentétes. Minél nyitottabbá válik ez a központ. ez elvezet bennünket egy jóságos. amely a napfonat mögött fekszik. A szívcsakra (4A) az a központ. szeretjük magunkat. néha annyira leegyszerűsödik a helyzet. Az ember kontroll által működik. Ha ez a központ az óramutató járásával egyező irányban forog. hogy viszonzást ne várna érte. amelyek ezt a nézetünket támasztják alá. akkor mindennek az ellenkezője igaz. hogy szeressünk."Az univerzum működésére vonatkozó. akkor rájövünk arra. mielőtt kilépne a gyógyító kezéből. Ha élünk ezzel a lehetőséggel. az ember fizikai/testi egészségével összefüggő szándékaival áll kapcsolatban. s az embereket mint e dolgok véghezvitelét segítő személyeket látjuk. amely a működésünket irányítja a fizikai világban. Itt az erős agresszorok a túlélők. akkor ez a tudás a személy fizikai önelfogadásában és a fizikai síkon mérhető egészségben fog megjelenni. Találni fogunk olyan élményeket. hogy ezek a páciens számára felhasználhatók legyenek. spirituális) valamennyi központ nyitottságára és kiegyensúlyozottságára szükség van. hogy éppoly tökéletesen beleillik a világegyetembe. amelyen keresztül szerethetünk. mint csupán az. éppúgy. olyan. látni fogjuk. vagy véghezvigyünk valamit. hogy néhány gyógyítónál ez a központ igen nagy és fejlett. nem képes szeretetet adni anélkül. kivéve a gyógyító képességekkel rendelkező embereket. és sírunk. amit már rég kerestünk. a könyvet elfogadja a kiadó: „Igen. hogyan teremthet ő maga ellenséges atmoszférát maga körül agressziójával. „túlélésünk van veszélyben". Ez egyben akarati központi is. társunkat. és földi energiákká a spirituális energiákat. vagy a külső én akaratához kapcsolódik. Ha egyszer megtapasztaljuk ezt a nyitott. annál nagyobb lesz a képességünk. milyen sokat hagytunk ki eddig az életünkből. Ennek az embernek az a megoldás.A rekeszizom-központ (3B csokra)." Másrészt ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányú. A gyógyító folyamatban a szív spirituális energiákká alakítja a földi sík energiáit. embertársainkat. ha írni akarunk egy könyvet. akkor a dolgok véghezvitelével kapcsolatosan beállítódásunk pozitív. hogy az „akaratunk" nem teljesül. Saját akaratunk összhangban lesz az isteni akarattal. amire szükségünk van. elképzeljük barátainkat. Az a tévképzetünk lesz. és a „mezők liliomai". és amennyiben a napfonat nyitott. szeretetteljes állapotot. Az e csakrán átáramló szeretetérzések gyakran könnyet csalnak a szemünkbe. Hinni fogunk az effajta kijelentéseknek: „Az én akaratom a tied előtt". Képesek leszünk minden emberben látni annak különlegességét. érzelmi. Valószínűleg hallotta már a kifejezést: „kötelék" . Például. Ez a központ elöl a napfonathoz kapcsolódik. s elfogadta azt. Ez magában foglalja a gyermekeket és a szülőket. amint segítenek. hogy egyiküket nagyon tágra nyissuk.a szó kapcsolati jelentésében ezekre a szálakra vonatkozik. földinket. ez az élet folytonosan táguló köre. A lapockák között félúton helyezkedik el a 4B csakra. A szívcsakra a gyógyításban használt legfontosabb csakra. és kipróbálja. Ezt a központot gyógyító-központként is ismerik. mely az ego. Ha valakinek a napfonata nyitott. általában ez a központ is nyitott. barátainkat. és általában kisebb. Ha valakinek fontos teste egészsége. ahelyett. amire vártunk. és a spirituális gyógyítással áll kapcsolatban. mint a szerelmesünket és a társunkat. A negatív stádiumban a személynek problémái vannak a szeretettel. hogy segítőtársként kezelnénk őket. vagy át kell gázolnunk rajtuk ahhoz. mint minden egyes fűszál. s így ismeri önmaga univerzumban elfoglalt helyét. Ha ez a központ működik. hogy megkapjuk azt. „Az én akaratom Isten akarata előtt. Ha ez a csakra nyitott. mint a többi akarati központ.

Mérhetünk nagyon tág. az azt jelenti. egészen addig. azaz. Sikertelen lesz. hogy képes lenne ellazulni. majd azokat is el kell engedni. ha erőszakra számít. amelyben inkább birtokoljuk házastársunkat. s növekedéséhez minden támogatást megkap a világegyetemtől. felemlegetve. akkor fogja újra kinyitni ezt a csakrát. hogy figyelembe kellene vennem ember voltomat". kicsi. Ebben a központban fedezhetjük fel a hibázástól való félelemérzést is. Ez a központ mutatja meg azt is. és e csakra akkor működik megfelelően. és a személyes szükségletekért való felelősségvállalással áll kapcsolatban. önértékelésének hiányát kompenzálandó. hogy elkerülje a mélyen fekvő valódi reménytelenséget. csupán arra a funkcióra használja. ami számára kellő mértékben jelent kihívást. Ahelyett. Ez azt jelenti. Mivel negatív energiamezőjével negatív elvárásokat épít fel. ami neki adatik. A kontaktus elkerülésével az ember elkerüli azt is. Az ötödik csakra háti oldalán található az asszimiláció központja. ami meggátolhat abban. amit az egyén társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatos érzésekkel. történéseket vonz magához. azaz több energiát áramoltatni a szívcsakrán. milyen viszonyban van az egyén a feléje érkező dolgok elfogadásával. bízni. mint te. kortársaihoz való viszonnyal szoktak összefüggésbe hozni." Mivel elutasítottsággal kapcsolatos érzéseink belülről erednek. érzéseit könnyen palástolhatja büszkeséggel. Ahogy az ember megnyitja mellkasi központját. ami nagyobb kihívást. vagy keresne olyan foglalkozást. Titokban tudja. befogadásról fennálló összes tévképzet át nem alakul egy tápláló. ami kielégíti őt. másrészt saját versengését és büszkeségét: „Én jobb vagyok. és a felé érkező dolgokkal kapcsolatban negatív elvárásai lesznek. erőszakot. akkor az illető nem képes elfogadni azt. Ebben az állapotban általában találunk egy képet is. Ez az elv az egész élet során fennmarad. melyben az egész világegyetem a létezésünket támogatja. amikor kivetítjük őket másokra. melyet az illető alakított ki a vele kapcsolatba kerülő dolgokról. mivel hiedelme szerint ez az. szakmailag sikeres. s az 5. akkor önmagán belül van erőszak. Ilyenkor a személy tevékenysége életcéljába beleillik. a másik sze- . hogy belevágjunk abba.tapasztalásához. mintsem egyenlő félként kezeljük. Ez az egyén barátságaira és egész társas életére nézve is igaz. Több energiát áramoltat át a negyedik csakra háti oldalán. fejezetben az EM természetének tárgyalásakor említett „hasonló hasonlót vonz" elv alapján az erőszak kívül is megjelenik. fokozatosan több energiát vonz magához. te nem vagy elég jó az én számomra. Ha olyan foglalkozást választott. nem önmaga legjavát nyújtja. hogy igazából nem boldogul az életben. hogy ha a világot egy negatív. A mellkasi csakra (5A) a mellkas elülső oldalán található. hogy esetleg nem szeretik. szakmájához. és nem a szeretete vezérli. s megtartja a büszkeség védelmét. negatív bemeneteket fog vonzani. Ez az a torzulás. és nem belső erővel ér célt. akaratával kompenzál. Ebben az esetben a személy akarata nem kifejezetten negatív. hogy megteremtse azt. hogy felfedezze önmagát: egyrészt. amire vágyik. Tudja. szopnia kell. amire szüksége van. s az élményt az önmagában rejlő eredeti okhoz kapcsolni. hogy teljesüljön a kívánságom anélkül. Az újszülöttet mellre teszik. a másik felett gyakorolt hatalommal. de még mielőtt elérné a táplálékot. s amibe ereje legjavát adhatja bele. A központ megnyitását követő időszakban átmenetileg könnyen előfordulhat. El kell engedni ezt a büszkeséget. ha az ember felhagy azzal. A nyitás és zárás folyamata egészen addig folytatódik. mint szeretetet és táplálást. szeretni. amíg az elfogadásról. Valószínűleg az áldozat szerepét játssza. amíg már az idő java részében képes lesz mellkasi 72 központját nyitva tartani. amit oly nagyon szeretnénk megtenni. Amikor képes lesz ezen az élményen túljutni. hogy saját hiányai miatt másokat vádoljon. ami jönni fog. és sikerének hiányát büszkeségébe rejti. ha önmaga legjavát adná. hogy a személy visszafogja teljesítményét. Ha nem így van. Ha az egyén életének ebben a szférájában nem érzi otthonosan magát. az óra járásával ellentétes. kalandot jelentene számára. Más esetekben ez a központ túl aktív. Ha az ember elégedett a munkájával. akkor óvatos lesz. Ezt az embert főleg akarata. az óramutató járásával megegyező irányban forgó csakrát. ami a szívcsakra funkciója lenne. s átérezni a fájdalmat és reménytelenséget. jóindulatú univerzumba vetett hitté. Szakmailag sikeres lesz. akkor ez a központ virágba borul. hogy negatív tartalmakat. általában ellenséges helynek látja. hogy sikeresebb lenne. s újra megtalálni a belső bizalmat. Akkor következik be az érettség. hogyan nem adta meg számára az élet óriási tehetsége kifejlesztésének lehetőségét. Az ember érésével párhuzamosan szükségleteinek kielégítése egyre inkább saját magára marad. vagy azzal egyező irányban forgó szívcsakra mellett. Ha e központot az óramutató járásával ellentétes irányban forgónak mérjük. Inkább vár ellenségességet. valójában azonban e lehetőségek egyikével sem él. Az illető burkoltan ezt sugallja: „Azt akarom. s nekikezd. akkor a nyak háti oldalán lévő központ általában nyitott. a vállak között. hogy érezze azzal kapcsolatos félelmét.

akkor erős hajlandóságot mutatunk negatív gondolatok generálására. ha azt hisszük. Amikor egy kép felmerül az energiarendszerben és domináns módon elkezd működni. Például a csakra mozgása lehet kaotikus is. azaz végrehajtó akarati központja működik. „Én csak azt szeretném. a személynek valószínűleg nincsen élménye. menni az áhított kapcsolatok után. Ha a központ nyitott. miről beszélnek az emberek. amit véghez akar vinni. a harmadik szemcsakra (6A) a mentális fogalmak képi megjelenítésével és megértésével áll kapcsolatban. hogy ez a világ undok. ha ez a központ az óramutató járásával egyező. Ebben az esetben valószínűleg a szívcsakra is eltömődött.mélyt kerüljük el annak érdekében. akkor pusztító hatású lehet az egyén életében. munka nélkül". mely a fej hátsó részén helyezkedik el. csakra) az egyén spiritualitáshoz való viszonyával. míg a túloldali azzal ellentétes irányú. Másrészt. én majd az ötletember leszek. vagy kiselejtezése folyik. Ha ez a csakra nem nyitott. amikor spirituális élményeikről számolnak be. úgyhogy vedd csak el. „Nem fogadom el ezt a hosszú alkotási folyamatot". Ha mindez egy erősen működő végrehajtó központtal párosul (6B csakra). és általában negatívak. de úgy tűnik. Ennek az embernek rengeteg kreatív ötlete van. Bele kell vágni a vágyott szakmába. „Te csináld a munkát. hogy azok sohasem valósulnak meg. egész lénye fizikai. s világát ezek szerint alkotja meg. mocskos. ha elképzelései nélkülözik a valósággal való kapcsolatot. hogyan kell bánni a világgal. Terápiás segítség mellett képesek leszünk tisztán látni a képet és megérteni jelentését. „Nem akarom megvizsgálni ezt az ötletet a fizikai valóságban". A megértést követően a csakra pörgése megfordul. amíg el nem kapják. ami a gyakorló szakembernek elárulja. Magában foglalja az egyén valóságról alkotott fogalmait. amelyek választott célja kivitelezéséhez szükségesek. akkor az illető világról alkotott képei nem igazak. az ember gondolatait a megfelelő cselekvés követi. Ezzel a konfigurációval megpróbálhat valami lehetetlent megvalósítani. Ennek következtében gondolatai megtestesülnek a fizikai valóságban. a forgásirány az óra járásával ellentétes. A terapeutának feltűnik. „Nem bírok ilyen sokáig várni". Általában állapotához társít egy magyarázatot. „Nem akarok felelősséget vállalni ezért az eseményért". s feltárni a vele kapcsolatos érzéseinket: ezek azok az utak. Ha a végrehajtó akarati központ nyitott. hogy ellenállás van benne a fizikai világban való létezéssel szemben. Élete valamilyen mértékben igazolni fogja hiedelmeit. hogy ez nem a dolgok természetes állapota. akkor alkotó gondolkodásunk gátolt (kevés energia áramlik át a központon). melyeken felszabadíthatjuk érzéseinket. hogyan kell megtenni a fizikai világban azokat az egyszerű lépéseket. hogy elkerüljük a visszautasítást magát. Ha a központ forgása erős. mentális és spirituális integrációjával áll kapcsolatban. és nem érti. és a tanítványi státussal kapcsolatban is. A homloki központ. Az e képeket és fogalmakat alkotó személy maga vetíti ki őket a világba. Terápiás folyamatban negatív hiedelmeink tisztítása. az univerzumról alkotott képét. akkor akár úgy is cselekedhet. ha megtörténne. amelyben a külvilágot hibáztatja a problémáért. Ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Ha ez a központ eltömődött vagy gyenge. amire szükséged van". egy még sokkal zavaróbb helyzettel állunk szemben. valami olyat. ha egyébként általában az óramutató járásával egyező irányban forog. akkor nehéz időket élünk át. és meg is van a képessége arra. mint egy bűnöző. ha valakinek a frontális 6A csakrája nyitott. míg gondolatainkat gyümölcsöztetni leszünk képesek." Az ilyen ember életéből valószínűleg hiányzott annak korai tréningje. A fej hátsó részénél lévő mentális végrehajtó központ (6B csakra) a homloki központ segítségével kialakított alkotó gondolatok keresztülvitelével áll összefüggésben. Valószínű. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgást a tapasztalt terapeuta észreveszi a jelenséget kísérő bizonytalan. Például. hogyan vigye keresztül lépésről lépésre. Ha ez a központ zárt. E lépésről lépésre haladó munka során egy sor érzés fog feltörni benne. Nincsen „kozmikus" érzése. Ez az ember keresztül viheti torz ötleteit még akkor is. ami a fizikai világban egyszerűen lehetetlen. Sikeres lesz egy darabig. A koronaközpont (7. Különösen frusztráló állapot. mentális fogalmai zavarosak. azaz hiedelmeit arról. az illető az őrá speciálisan 73 . érzelmi. „mindenki csak magával törődik. A terápiás folyamat előtérbe hozza a képet. a háti oldalon lévő 6B pedig zárt. kapcsolata saját spiritualitásával. és előidézi annak megjelenését az életben. határozatlan érzés miatt. ez a központ valószínűleg az óramutató járásával ellentétes irányban forog akkor is. Ehelyett megtanulhatja. hogy a kliens valóságfogalmi körébe tartozó valamelyik alapelv nagyon erősen megrázza egész személyiségét. és újra az óramutató járásával egyező irányban forog tovább. hogy milyen az univerzum. s így a szívcsakrát megnyithatjuk.

értelmet adva létezésének.jellemző formában nagyon gyakran éli át saját spiritualitását. Túlmutat a fizikai világon. Ez nem egy dogmák által meghatározott. célt. Sokkal inkább létállapot. . és az egyénben az egészség. a világi valóság végtelenné tágításának állapota. vagy szavakkal könnyen körülírható spriritualitás. a béke és a bizodalom érzését teremti meg.

Hátsó csakrák vizsgálatánál fektessük hasra betegünket. akkor kézérzéseink segítségével gyakorolhatjuk az energiaáramlás érzékelését a csakrákból ki. Én a bükkfából készült. Az energiánk az inga energiamezejében áramlik. hogy ujjbegyünket egy akupunktúrás pontra helyezzük. vajon az energia szabadon. egyszerűen. és ez hozza mozgásba az ingát (lásd. elliptikus alakú vagy egyenes vonalú. és ha igen. Stonestile Lane. 75 . A csakra állapotának vizsgálatakor tartsuk az ingát egy kb. Az inga valószínűleg körkörös irányban fog elmozdulni. (Ez a legnehezebb. melyek az általunk tudni vágyott információt nyújtják számunkra. hogyan forognak szabályosan vagy szabálytalanul. vagy tiszták. Az érzékelés e típusában még a saját testünkben jelentkező testérzésválaszokat is kaphatunk. képzeletbeli kört rajzolva a kliens teste fölé. Azt kell eldöntenünk. könnyen terjed szét és szintén körte alakú. körte alakú ingákat találtam a legalkalmasabbnak erre a célra. Azt is képesek leszünk érzékeim. a csakra állapotához nem kapcsolódó gondolatot.1. és sok gyakorlást igényel. Ez az eszköz segít az energiaáramlás iránti érzékenységünk növelésében. ábra). melyeknek egy inch az átmérője és fél inch a hosszúsága.és azokba befelé. fényesek és erős tónusúak). vagy akadozva áramlik-e: gyenge-e vagy erős. Sussex. hogy a hátára feküd jön.9. és feltoltjuk azt. Energiamezeje szórt. hogy az inga olyan közel van a testhez. hogy vajon a csakrák torz formát öltenek-e. A csakra állapotának érzékelésére először én egy inga használatát találtam a legjobbnak. melyik eljárás a legkönynyebb és leghasznosabb számunkra. 6 inch hosszú madzagon a csakra felett. Végül. (Bükkfa ingák a Metafizikai Kutatócsoporttól Archer's Court. fejezet A CSAKRAK VAGY ENERGIAKÖZPONTOK DIAGNOSZTIKÁJA Több eljárást ismerünk a csakrák állapotának vizsgálatára.) Győződjünk meg arról. annak érintése nélkül. de szabálytalan mozgást is végezhet.) Ha sikerült némi érzékenységet kifejleszteni a kezünkben. Az inga kitérésének mértéke és iránya jelzi a csakrán keresztüláramló energia mennyiségét és az áramlás irányát. Az inga függőleges tengelyére nézve szimmetrikus. Előre-hátra mozoghat. milyen a színük (sötétek és szaggatottak. England szerezhetők be. Végül képesek leszünk őket észlelni az aura minden rétegében. miután magasabb fokra fejlesztettük fokozott érzékenységű észlelésünket. és ürítsünk ki elménkből minden. Ez segít annak megértésében. vagy ha élvezzük az érintést. amennyire ez lehetséges. a csakrákra vetett egyetlen pillantással megtudhatjuk. Ugyanezt úgy is megtehetjük. akkor az milyen. 9. A CSAKRAK VIZSGALATA INGÁVAL Gyakorlat Ha az elülső csakrákat vizsgáljuk. Az inga és a mi energiánk egyesített energiamezeje kölcsönhatásba lép a páciens energiamezejével. kérjük meg páciensünket. színehagyottak és gyengék. ami ennél a mérésfajtánál fontos. mert felerősíti azt. Hastings.

a személyiség férfias jellege sokkal fejlettebb. akkor a személy képtelen lesz bármiért is kinyújtani a kezét. John Pierrakos megfigyelései szerint. Már észleltem C10-es (az óramutató járásával megegyező irányú. ami problémára utal pszichológiailag. hogy fél agresszív lenni. Ilyenkor az energiaáramlás gátolt. A vadság bizonyításának ugyanezen általános szabályai igaznak bizonyulnak az inga előre-hátra irányuló kilengésekor (amely kilengés lehet függőleges . amely ha túl sokáig tart. vagy valamely spirituális élmény után lehet a csakra nagyon nyílt: ilyenkor a csakrák zöme nyitott. ami az elliptikus mozgást mutató csakra által irányított pszichológiai működés területével közvetlen összefüggésben áll. Ilyen esetben kitartó fizikai-pszichodinamikai gyakorlatokra van szükség. vagy az a személy visszafogta és legátolta a csakrával összefüggő pszichológiai működést. L4) mutatja. és kizárja a másokkal való kapcsolat lehetőségét. A gyermekek nagyon kreatívak. a teljesen nyílt csakra (az óra járásával megegyező irányú. ha a lapockacsontok (4B) közti akaratközpont passzivitást jelez (balra hajló ellipszis). CC6 csakra között. csupán jelzi azt. amely szeretné korlátlanul kilökni az érzelmeket. John Pierrakos rámutatott arra. akkor a személy végül képes lesz egészséges agresszióját személyisége többi részével összehangolni. hogy az óramutató járásával megegyező irányban mozgó inga pszichodinamikusan nyílt csakrára utal. Ez történik mindazzal. tömörítettsége révén. Minél jobban eltér az inga mozgása a körtől valamely csakra felett. hogy valamely dolog megszerzésének nem helyes útja az. az a mód lesz az. az inga által leírt mozgásforma egy lehetséges variáció a két véglet. egy 3A csakra esetében. és többé nem merít energiát az Egyetemes Energiamezőből. amit akar. A jobbra felfelé irányuló ingamozgás (CER) jobb oldali. amikor gyermeke kinyúlt valamiért. amit meg akart kapni. (Lásd 14. az óramutató járásával ellentétes irányú. táblázat az inga által leírt különböző formákat foglalja össze. Rengeteg variáció fordul elő az óramutató járásával megegyező. amikor az elfogadó viselkedés megfelelőbb lenne. Ha mindkét embernek kevés az energiája. hogy az egyén senkivel sem áll kapcsolatban. Alig találok 6 inch-nél nagyobb átmérőjű csakrákat. egy R6 mérték 4B-s csakra esetében azt jelzi.2. ha kinyúlunk érte. Az inga által leírt kör mérete. ábra: R3. fejezet. hogy a csakra energiaárama által vezérelt érzések és pszichés élmények nincsenek egyensúlyban. hogy a személy egy felső szintű. Az inga által rajzolt kör nagysága a csakra erősségétől és a csokrán átáramló energia mennyiségétől függ. (CCEL). Pl. Például. mint nőies vonásai. Minden.2. A jobb oldali (CER. hogy kiálljon a jogaiért. és elvenni azt. és a személy valószínűleg negatív érzéseket kapcsol a csakrákhoz. Pl.54 cm) C6. ahol az inga baka felfelé hajló elliptikus mozgást végez (CÉL). Általában minden passzivitás mögött fellelhető a személyiségnek igen agresszív összetevője. így valószínűleg a szóban forgó gyermek is kísérletezett különböző szerzési módokkal. jobb/bal oldali szétválást az ingának a test függőleges tengelyére vetett 45°-os szögben való előre-hátra mozgása (9. mélyen tárolt képzetei miatt. vagy a teljesen zárt. hogy tovább már nem műdödik. ha agresszív tettre van szükség. valójában nagyon is egyszerű. Ugyanazon csakra esetében. amint azt korábban említettük. hogy az inga által rajzolt kör átmérője nem azonos a csakráéval. mivel a test képtelen egészségesen működni külső energia felvétele nélkül. A 9. hogy a csakra abbahagyta forgását. Az egészség. míg valaki más megteszi helyette. a szokásokat nehéz megtörni. hogy agresszívvé válik olyan pillanatokban. hogy a csakra által irányított. hogy a passzivitást egészséges fogékonysággá fordítsák át. A függőleges irány azt jelzi. Ez a sajátos mozgás mozdulatlansághoz vezethet (S) a csakra kihasználatlansága. hogy a test egyik fele erősebb. 76 . az aktív. legyőzte és megalázta őt. kisebb mennyiségű energia áramlik át. a csakra pszichodinamikusan zárt. Addig fogja ezt használni. a baka felfelé irányuló ingamozgás (CÉL) bal oldali egyensúlytalanságra utal. amit meg akar szerezni. Minél nagyobb az inga kilengése. sem lélekben (önmaga leikével sem). az új módszerek meglelése munkába kerül. ha kisebb a kör. az azon átárarnló érzetek és pszichikai tapasztalások kiegyensúlyozottak és teljesek az adott személy életében. amikor az inga a páciens jobb oldala felé ferdült ellipszist ír le. mert az agresszió első látásra negatívnak tűnik. abban az értelemben. vagy legalább valamely pótkielégülésről gondoskodott. CCER). az inga V5-ös jelzése arra utal. amelyet természetes viselkedési módnak fog lefogadni. Az agresszivitásról alkotott képzetek közvetlenül a gyermekkor tapasztalataiból származnak. az energiaáramlás kiegyenlítése révén érhető el. Ha az inga nagyobb kört ír le. „yin" alkatú. Arra is képtelen. Ha nagy az energiamennyiség. A legkomolyabb. a három mező. a csakrák és a betegségek kapcsolatáról. amit meg akar szerezni. a páciens. gyógyító és az inga mezeje egymásrahatásának függvénye. Az agresszió kezelésével egyidejűleg munkálkodni kell azon. érzékeny. sem személyesen. hogy az illető a körülményekre való tekintet nélkül egyszerűen és agresszívan el fogja venni azt. a csakrák kisebbeknek fognak tűnni. Ekkor minden csakrának nagyjából azonos nagyságúnak kell lennie. hacsak a személy nem használja mértéken felül az adott csakrát. amíg azt nem tapasztalja. vagy vízszintes . Bár e táblázat az első pillantásra kissé bonyolultnak tűnik. mint a másik. Például egy gyermeknek lehetett olyan apja. hogy elkerülje a személyes kapcsolatokat. Ez az ember passzív marad akkor is. az inga H5-ös elmozdulása azt jelenti. Az a feladat. Meg fogja várni. agresszív. Ebben az esetben vagy a csakra fordította meg önnön forgását. Sajnos.Dr. Ez egyben azt is jelzi. a csakrák nagyobbaknak látszanak. Bármely módon is éri el a gyermek a célját. hogy a csakrák egymáshoz viszonyított méretét hasonlítsuk össze. Önmaga kilétét határozza meg az univerzumban spirituális hite alapján. a harmónia. s kerüli a kapcsolatot más emberekkel. nőies. Ez meggyőzte a gyermeket arról. Ez azt jelenti. illetve azzal ellentétes alapmozgásformák között. Ez olyan állapot. 6 inch átmérőjű -1 inch = 2. vagy odaadja neki azt/amire szüksége van. Bármely csakránál. Ez a személy valószínűleg túl aktív. a személy inkább passzív lesz a csakra által irányított pszichológiai helyzetek során. bizonyosan betegséggel végződik. amely esetén az inga semmilyen mozgást nem mutat. annál nagyobb energiamennyiség összpontosul a torzulásban. aki minden egyes alkalommal. Ha az inga az óra járásával ellentétes irányban mozog. Ez az egyén izolációját idézheti elő. annál komolyabb pszichológiai torzulásról van szó. Fontos megjegyezni.merőleges a test függőleges tengelyére: (H).) Az inga bármely elliptikus mozgása az energiaáramlás jobb vagy baloldali egyensúlytalanságát jelzi.párhuzamos a test függőleges tengelyével): (V). Sokszor álszerénységgel magyarázzák az ilyen ember passzivitását. Az egyetlen kivétel a C6 és CC6 közti csakra alól a teljesen mozdulatlan csakra (S). férfias „yang" természetet képviseli. 10 inch átmérőjű) csakrát. Ez azt jelenti. hogy az egyén felfelé tereli energiáit. az átáramló energia mennyisége nagy. aminek az az eredménye. amelyek többféle állapotot jeleznek. vagy a személy használta mértéken felül a csakrát. de befolyásolja még a gyógyító és a páciens aznapi energiájának mennyisége is. A bal oldali (CELCCEL) passzív. a csakrák kiegyensúlyozása. az igazság azonban az. az agresszív viselkedésről alkotott. Ha ez egy terápia keretében többször megtörténik. önnön leikével folytatott kapcsolatra összpontosít.

.

Zárt. a valóságot megveti. a férfias vagy yang jelleg felé hajlik. 3 inch átmérőjű CCEH5 5 Az óramutató járásával ellentétes irányú. Zárt: agresszív jellege fejlettebb. yang módon ferdíti el. a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. vízszintes. aktív (fogékony.2. függőleges. ábra.9. balra hajló. 6 inchnyi az energetikai kölcsönhatást másokkal. ellipszis alakú. a személyiség fogékony oldala fejlettebb. 6 inch átmérőm Az óramutató járásával megegyező irányú. ellipszis alakú. világos valóságlátással. a személyiség aktív oldala fejlettebb). Erős blokkolást jelez. ellipszis alakú. a spiritualitás felé fordítja energiáit a másokkal való kapcsolat elkerülése érdekében. mint passzivitása: a valóságot passzívan éli meg. mint agresszivitása. 3 inchnyi CCEI 2 " Az óramutató járásával ellentétes irányú. Az energiaközpontok diagnosztikája Szimbólum A szimbólum jelentése C6 CER3 Az óramutató járásával megyegyező irányú. CC6 CCER3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. Nyílt. Zárt: passzív jellege fejlettebb. vízszintes. jobbra hajló. 3 inch átmérőjű Pszichológiai jelentések Nyílt és harmonikus. ellipszis alakú. energiát gyűjt és köt le. 2 inch átmérőjű CCEV3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. 6 inchnyi kilengés H4 Vízszintes. A valóság befogadásának módja az aktivitás. Érzelmek és energiák áramlásának lekötése a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. Az óramutató járásával ellentétes irányú. a másokkal való kapcsolat elkerüléséhez. energiát gyűjt és köt le. Érzelmek és energiák áramlása a spiritualitás felé. mint az aktivitása. 4 inchnyi kilengésű Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . Zárt. 6 inch átmérőjű Zárt: harmóniát nélkülöző. a valóságot agresszíven ferdíti el. Nyílt: a spiritualitás felé fordítja energiáját. vízszintes. CEL3 CEV3 Az óramutató járásával megegyezik. hogy elkerülje az energetikai kapcsolatot másokkal. jobbra hajló. balra hajló ellipszis. hogy elkerülje ellipszis alakú. Nyílt. A valóság érzékelése a fogékonyság vagy yin jelleg felé hajlik. 5 inch átmérőjű V6 Függőleges. 3 inch átmérőjű Az óramutató járásával megegyező irányú. Nyílt. ellipszis alakú. 3 inchnyi CEH6 Az óramutató járásával megegyező irányú. aktív/fogékony.

Szimbólum R3 A szimbólum jelentése Jobb oldali. negatív zűrzavarral. L4 S CEAS5 Bal oldali. Hatalmas változások zajlanak az illetőben. Ugyanaz. ellipszis alakú. de a passzív oldal a fejlettebb. Valószínűleg a csakra működése által meghatározott releváns dolgokkal van elfoglalva. mint az előző. aki aktívan és mélyen dolgozik ezeken. 4 inchnyi kilengés Mozdulatlan Az óramutató járásával megegyező irányú. mint az előző. Ugyanaz. 3 inchnyi kilengés Pszichológiai jelentések Az agresszivitás/passzivitás komoly szétválása. tengelyét változtatja. 6 inch átmérőjű * Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . tengelye változó. az agresszív oldal fejlettebb. 5 inch átmérőjű CCEAS6 Ellipszis alakú. A csakra egyáltalán nem működik. Érzékeny káosz (pozitív). mint a passzív. Testi patológiához vezet.

így a csakra által felhasznált energia minőségének egyre pontosabb észlelésével a gyógyító egyre pontosabb információt kaphat a beteg állapotáról. és csak nagyon ritkán zárul be. úgy mérései folyamán egyre több „minőségi" jelenséget észlelhet. a terapeuta tudja. Vagy gyakrabban megtörténik az. A második 80 . A páciens egy hölgy. agresszívvé vált. akik intenzív lelkigyakorlaton vettek részt. mindennapi boldogságát megbolygató csakra felé.2. ábrájára. A gyors ütemű mozgás túláradó érzelmekkel párosulhat. ami az adott területen jelentkező pozitív agresszióra utal. akár belső indíttatásra. A csakrák diagnosztizálására mindkét alkalommal a kezelés előtt. A személyiség kezdetben nem képes az új. a páciens egyre hosszabb időszakokra fogja magát boldognak érezni. tekintet nélkül arra. a tengelyváltás könnyen megfigyelhető. amikor nem tudtak változtatni csakrája állapotán. hogy hajlamos agresszívvé válni akkor.3. de ugyanakkor biztosítani kell a kliens számára az önvizsgálathoz és az önátalakításhoz szükséges személyes időt és teret is. ESETTANULMÁNY EGY INTENZÍV LELKIGYAKORLATRÓL Tekintsünk most egy konkrét esetben mért csakra-konfigurációkat.Ha az egyén pszichológiai működését létének egy sajátos aspektusára összpontosítja. de ha a személy hosszú időn át folytatja a munkát. A csakra idejének 20 vagy 80 százalékában lehet nyitott. az ebben részt vevő csakra vagy csakrák valószínűleg zűrzavaros vagy aszimmetrikus mozgást fognak végezni (lásd 9. Ez azt jelenti. A leolvasott adatok értelmezéséhez szükségünk lesz a 6. és azonnal hozzá is fog annak végrehajtásához lépésről lépésre. A mozdulatlanság e konfigurációja nem maradt fenn. Az egyén hiedelemrendszere változásának folyamata megváltoztatja a csakra mozgását. Hosszabb idő elteltével a csakra nyitott állapota stabilizálódik. Ez a típusú változás nem tart sokáig. Arra jöttem rá. s a legrosszabbul működőket az akaratközpontok. amely az egyes csakrafajták mögöttes jelentését foglalja össze. ábra: CEAS. ezeket követik az érzelmek központjai. hogy ha ötletei megvalósításáról volt szó. Az eredményeket a 9. a békesség és tisztaság. Első látásra ez a mozgás megtévesztheti a kezdőt mégis. a fájdalom. Egy gyors ütemű lengés jelezhet feszültséget. ami a valóságról alkotott képzetét (6A). Többnyire jobb/bal szétválás jellemzi mentális akaratvégrehajtó központját (6B). Rendszeresen tapasztaltam ezt olyanoknál. amely folyamatosan zárt (CC6) némi idő elteltével egyszer csak lecsökkenti átmérőjét. (Ez persze gyakorlást igényel. A kilengés mértéke (az inga mozgásának gyorsasága) a csakra által felhasznált energia mennyiségét jelzi. majd addig növeli átmérőjét harmonikus mértékben. hogy eljött-e már a kezdés ideje vagy sem. akár külső kényszer hatására cselekszi ezt. A második alkalommal új férje is eljött vele. és a vizsgálatok rövid időt vettek igénybe. és e fejezet 9. Az inga által körülírt forma a 9. bármely helyzetben. amely mindkét esetben önmagán végzett intenzív munkát is tartalmazott. amikor megfelelőbb az elfogadó viselkedés. Eldönti.) A terápiában folytatott intenzív munka során a csakrák különböző fázisokon mennek keresztül. Ez alatt az idő alatt érdemes mélyrehatóan foglalkozni az adott kérdésekkel. akivel nagyon intenzív párterápián vettek részt. Amikor két évvel később visszatért. Az a nagy átmérőjű csakra. akkor érhet el nagyobb eredményeket személyisége. mindössze ötpercnyi mély sírás hatására. ábra mutatja. fordul egyet.2. az érzelmi telítettség. ahol lépésről lépésre kellene végrehajtani elképzeléseit. egyre inkább a tökéletes nyugalom jellemezte. a legharmonikusabban működő központok az értelem központjai. Gyakorlással az olyan minőségek is felfoghatóvá válnak. Először 1979-ben. A lelkigyakorlat végére az agresszivitás lecsendesedett. Ez a mozgás az ingát kusza kilengésre. Az utolsó vizsgálat idején az asszonynak változatlanul megvolt még az a problémája. Ahogy a gyógyító gyakorlottabbá válik az inga használatában. amikor egy krónikusan zárt csakra kinyílik.1. Ha ebben az időben a kliens képes kivenni néhány szabadnapot és ki tudja kapcsolni a napi rutinfeladatok zavaró hatását. ha az ingát kicsit hosszabb ideig tartja a csakra felett. hogy kliensében sok minden játszódik le. és a második lelkigyakorlat során nem is változott meg. valamint személyiségének a spirituális integrációját (7) illeti. hogy ellensúlyként egy általában nyílt csakra rövid időre bezárul. a 8. ábra utolsó két példájához lesz hasonló. Minden mérés olyankor zajlott. az izgalom. Amikor az első lelkigyakorlatra jött. mennyi ideje van az adott helyzetben. amikor az asszony nyugodt volt. El tudja mondani. amíg zárt állapotukból nyílttá válnak. CCES). jól működő elmével rendelkezik. ami azt jelenti. hogy egy CC6-OS csakra. amikor ez a fajta mozgás figyelhető meg. Ez volt az egyetlen olyan eset. hogy egy terápia során. Ahogy a leolvasott adatokból láthatjuk. vagy változott át harmóniává. amint az gyakran megtörténik. különösen.2. általában tengelyváltó elliptikus mozgásra indítja. aki kétszer jött el a Phoenicia Pathwork Központba (New York állam Phoenicia) egy-egy hetes lelkigyakorlatra. „nyílt" állapotot némi képzeletbeli védelem nélkül elviselni. gyakran megtörténik. át fog-e változni egy másik helyzetbe stb. Ez megnyújtja a harmonikus működés idejét. a csakra egyre hosszabb időszakokra marad nyitott. mint a feszültség. majd 1981-ben. Bármikor. a szomorúság. Az egyén ekkor általában továbblép munkájában a következő diszharmonikusan működő. mennyire stabil a csakra állapota. hogy ez az asszony remek. hogy mit kell tenni. amíg az el nem éri a C6-os állapotot. Ezt az érzékenységet kifejlesztő gyógyító érzékszerveivel felfoghatja. túlhajszoltságot. mondjuk a szív..3.vagy hasi idegközpontban C6-os állapotba fordul. illetve a kezelések befejeződésével került sor. ez a központ ismét agresszív volt. ez a központja agresszív volt.

Változatlanul megmaradt egy olyan túl aktív komponens. még ugyanaz jellemezte az akaratát.zárt volt az első alkalommal. hogy az asszony agresszíven megtagadja saját szükségleteit. mint az akaratközpontjai: az asszony képessé vált arra. és amikor két év múlva visszatért. A szívközpont (4A) mindvégig nyitott maradt. hogy az energiarendszert birtokló személynek hatalmas ereje van. Amikor két évvel később eljött a második kezelésre. akarati és érzelmi működése kiegyensúlyozott lesz. az önpusztítás (3B) csakra és szexuális erejének elfojtása terén. Ahogy a leolvasott adatokból látható. Szexuális erejét a 2B csakrában áramló energia négyfelé hasításával fojtotta el (az inga négy.amely az univerzumban elfoglalt helyünkkel kapcsolatos . A személyiségéről alkotott összkép szerint elsődleges. hogy a fejtető. a probléma már megoldódott. és arról. Megjegyzendő az az érdekesség. Az első hét végére puhult ez az agresszivitás.(korona-). Ez azt jelenti. harmadik szem. Ahogy már korábban említettem. E problémákon sikerült felülkerekedni a második intenzív lelkigyakorlat során. hogy szexuális erőközpontja akkor tisztult meg. amely az alkalmatlansági érzeteket kompenzáló önérzetesség helyét vette át ezen a területen. tiszta funkciója az értelem. hogy negatív agresszivitást mutatott a büszkeség (5B) csakra. a csakrák többsége nagy átmérőjű volt. Meg kell jegyeznünk. Az első lelkigyakorlat alatt kinyíltak érzelemközpontjai és kezdte magát biztonságban érezni az érzelmek világában. 1979-ben.) A torokközpont (5B) táplálkozási problémákról tanúskodott. a két lelkigyakorlat közti időben bezárult. Amíg e központok jól működnek. A második lelkigyakorlat során az érzelemközpontokkal kapcsolatos sok munka elvégzése után érzelemközpontjai nem voltak annyira gátoltak. és negatív módon. hogy szembesüljön az akaratával való visszaéléssel és kiegyensúlyozza azt. Ez azt jelenti. Esettanulmány az intenzív kezelésről Csakraleolvasások Csákra a kezelés előtt (7) Koronacsakra C6 (6B) Akarat/végrehajtás SER4 (5B) Hivatás CCS (4B) Külső én C5 (3B) Egészség CER3 (2B) Szexuális CC4 után C6 S CER3 C5 CCS CC4 1979 előtt C5 R4 CCS CC% CEH4 CC4 1981 után C5 CER6 C4 C5 C4 C4 (6A) Fogalmi C4 C5 CER4 (5A) Fogékonyság/felelősség L4 (4A) Szerelem C3 C4 (3A) Egyetemes megismerés C3 CC4 (2A) Szexuális fogékonyság C4 C4 C5 C5 C4 CCS CEAS4 C5 C3 C4 C5 C5 . a második lelkigyakorlat végére az akarat-végrehajtó központon kívül valamennyi központ jól működött. a 3B-s és a 2B-s csakrája nem megfelelően funkcionált.lelkigyakorlat végére az összes többi csakra működését sikerült kiegyensúlyozni. amely egyben egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet is jelent. sebezhető érzelmeit túl agresszív akaratával kompenzálja és ezzel is védekezik ellenük. mint az akaratközpontokban. hogy az asszony erősen kapcsolódik a spiritualitáshoz. amikor a párok lelkigyakorlatában végzett munka során stabilabbá vált és tisztábban megfogalmazódott kapcsolata a szeretett férfival. és az akaratközpontok végre normális működésbe kezdtek. Az érzelemközpontokban mutatkoztak nehézségek. Másrészt a hasi idegközpont (3A-napfonat) . Az asszony többi akaratközpontja is mutatott problémákat. ez azt jelenti. az asszony értelmi. hogy az általa szeretett férfival sikerült egy igen meleg kapcsolatot kialakítania. mint pl. de a második év folyamán. ábra.és a szívközpont is nyitva maradt a kétéves periódus alatt. a kezelés ideje alatt egyik-másik némi működési rendellenességet produkált. amikor megérkezett. A lelkigyakorlat során kinyílt. az 5B-s. a fogalmi valósághoz és képes szerelemmel szeretni. de nem olyan számottevőek. Az első lelkigyakorlat során akarati funkcióiban az egyetlen javulás az önérzet területén következett be: önérzetessége csökkent és munkahelyén előléptették (5B). A második lelkigyakorlat végére ismét kinyílt és több energiát áramoltatott át. jól elkülöníthető kört mutatott ki). exférjével folytatott veszekedések során használta el. 9. főleg annak révén. (Az asszony nagyon jól tud szeretni.3.

ha érzelmekkel vagy valamely tevékenységükkel vannak elfoglalva. mint ahogy azt a 6. Folyamatosan. miután a 6. hogy a „normális". A gondolatok és érzelmek az emberek között térben és időben az emberi energiamezőn keresztül mozognak. de nem tűnt el. Ne legyen fényforrás. fejezet AZ AURA MEGFIGYELÉSE A KEZELÉSEK SORÁN Az aura a biológia. az észlelt színek jelentését is kiolvashatja. miközben rákban meghalt édesapja MÁS EMBEREK AURÁJÁNAK VIZSGÁLATA. vagy képernyő elé. az utóképet kerestem. a lábban és a törzsben. az aura az adott egyén esetében normálisnak tekinthető állapotba tér vissza. Többnyire fénylő kék sugarak indulnak az ujjbegyekből és a lábujjakból. megfelelő gyakorlással. Vörös. fehér falfelület. a testi gyógyászat. Kérjük meg barátunkat. hanem térben és időben is lokalizálhatóak. A lüktetés általában hullámszerű mozgást idéz elő a karban. vagy nyugalomban levő aura olyan. majd nézzük meg az áramlást. E lüktető réteg színe a fénylő kéktől a homályos szürkéig változik. SZÍNÉSZLELÉS A MEZŐBEN Amikor az ember elkezdi az aura olvasását. ahol megtalálhatóak a terápia során oly végetérhetetlenül tárgyalt érzelmek. Ez az a „hely". Ha nyugodtak. narancssárga és néhány kékes fénysugár sugárzott ki a fejéből. Amikor a gyakornok tehetsége kamatozásával érzékenyebbé válik. Tapasztalatom. amint karácsonyfaként ragyogott fel. Próbáljuk ellazítani szemünket. amely mintegy l /4-1 és l /2 inchnyi távolságra van a bőr külső felületétől.) 1972-ben láttam az egyik legélénkebb emberi energiamezőt. valamint a pszichoterápia közti hiányzó láncszem. Később. Ezek nem csupán valahol képzeletünkben léteznek. amit nem tudtam többé letagadni: áttetsző szín-„felhőket" az emberek feje körül. Tapasztalataim szerint az emberek túlnyomó többsége néhány perces gyakorlás után világos instrukciók alapján képes érzékelni az ujjbegyekből induló sugarakat. . Bandzsítottam. Láttam valamit. Egy bioenergetikai „őskiáltás" intenzív tréningen láttam Lindát. Bár e fénynyalábok zömükben kékek. színük a vöröstől a bíborig változhat. Gyakorlat Most. körbejártam a szobában. Hunyorítottam a szememmel. emlékek és viselkedési formák. A jelenség még mindig ott volt. (A színeket részletesen a 22. Elkezdtem közelebbről megvizsgálni e jelenséget. 15 lüktetés/perc ütemben pulzál. a színek általános jelentése világosabbá válik. fejezetben már végeztünk gyakorlatokat ujjhegyünk aurájának vizsgálatára. nézzük meg mások auráját! Ismét egy késő délutáni sötétségű (nem teljesen sötét) szobában legyen a helyszín. Az aura alsó négy rétegének színes mozgó formákból álló világára összpontosítunk. Vessünk egy pillantást az aura -folyékony energiaáramaira az emberek mindennapi aktivitása közben. sárga. megpróbáltam megállapításaimat az alanyok egyéni állapotával összefüggésbe hozni. Ahogy lassanként egyre szakavatottabbá váltam az aurák észlelésében. ábrán bemutatjuk. hogy az emberek ragyogó színeket bocsátanak ki magukból. Általában a kékség sárga színbe vált át a fej magasságában. Rendelkezik egy sötét kékes-bíboros vagy tisztán pulzáló réteggel. a színek jelentése nem érthető közvetlenül. fejezetben vázoljuk. amely véletlenül is látószögünkbe eshet. hogy álljon egy üres. valamint a fejtetőből. sőt. attól 3-4 inchnyire.10. gondolatok. s ennek tanulmányozása révén kaphatunk fogódzókat ehhez a tevékenységhez. halálára gondolt és sikoltozott. terápiás ülés közben. Általában arra a következtetésre jutottam. a testhez közelebbi része ragyogóbb és a testtől távolodva fokozatosan halványul el.1. ahol még aránylag könnyen felismerhetjük társaink arcát. és a csakrákra majd egy későbbi fejezetben térünk vissza. tulajdonképpen bármilyen színt felvehetnek e sugarak.

másik részét a következő előadás fogja felemészteni. Amit látunk. addig. vagy bizonyos idő múlva egyszerűen eltűnnek. Ahogy a férfi énekel (10. Adjunk magunknak időt! Csináljuk meg ezt másokkal is. A 10. 84 érzelmeit. Ez az utóképhatás. Ezek az energiatudatformák szerkezetükben és színükben megfelelnek a csoport és a zene által létrehozott kölcsönös gondolatoknak és érzelmeknek. annak érdekében. az egészséggel és a gyógyítással kapcsolatos. mielőtt belekezdene egy új sorba. amelyben a szemünk a komplementer színhatásnak. ha nem közvetlenül rájuk nézünk. úgy terjed ki aurája. Mindazok akik figyelnek rá. a falon lévő fehér foltra. amely nem látszik túl izgalmasnak. amíg élénk az elvégzett munka öröme. esetleg néhány hét alatt. Úgy tűnik. s előkészíti a nézőket a következő előadás befogadására. érzése és tapasztalata hat az aurájára és megváltoztatja azt. amikor harmonikus gerjesztéssel egy másik ember vibrációját az ő (mármint az előadó) szintjéhez emelik. A 10. mint a csapokat. hogy valamit beengedünk a szembe: ahelyett. hogy jobban látjuk a dolgokat. aurája kiterjed. Ilyenkor inkább használjuk a retinán lévő pálcikákat. valószínűleg átvesznek valamit az ő gesztenye-rózsaszínéből. Némelyik hatás mindörökre megmarad. Az előadó és a közönség között az érzelmek áramlása révén kölcsönös kapcsolatok épülnek ki. Amikor az érzés enyhébbé válik. amíg mégis elszabadulhatnak. azok aurájában maradnak (általában eltompítva. hogy sokan nagyon izgatottá válnak. megtöri a testben levő blokkokat. Néha aranyos színekben játszik. hogy megkönnyítsék az egyéni pszichodinamika megértését) utáni állapotban van. és észrevesszük. úgy nézzünk. amely arra összpontosít. ha odanézünk egy. Ahogy figyelmesebbé válik a közönség. aranysárgává válik és ezüstös arany vagy színjátszó-kék szikrákat fog vetni (10. amelyekről a későbbiekben még írok.Az auranézéshez „éjszakai látásunkat" használjuk. ez csak a kezdet! Vásároljunk egy pár aura-szemüveget a helyi holisztikus könyvesboltban. Az előadás után a művész aurája egy rövid időre kiterjedt marad. E folyamat lejátszódásának ideje egyénenként változik és sokféle tényezőtől függ. Azt az érzékletet. Néhány alakzat. Az emberek néha ahhoz hasonló színeket sugároznak ki magukból. Ahogy egy ember kedvenc témájáról tart előadást. A szeretet az aurában csodálatos. hanem egy tágasabb teret próbáljunk „benézni"! Ahogy a fej magasságában egy 4-6 inch kiterjedésű területre figyelünk. Fényes.1D ábra olyan férfit ábrázol. Az előadók és a közönség is feltöltődik energiával. mint amilyen színeket viselni szeretnek. és az is nagyszerűen használható. Az ember minden gondolata. az ezüstös arany a tisztaság. A tapsvihar egyfajta radírként működik. amikor először észlelnek valamit: rögtön folytatják a vizsgálódást: ekkor jönnek a kétségek és a vizsgálódók energiarendszerre kifárad.1 E ábra olyan asszonyt mutat. Ha valakinek heves érzelme támad. néhány pillanat. Nézzünk barátunk feje fölött vagy akár a nyak és a fej által körülhatárolt szabad területre! Ne egy pontra szegezzük a tekintetünket. Ez csupán néhány példa arra.1 A ábra egy férfi normális auráját ábrázolja. ahogy ezt tesszük. ez alkalommal a hangsúly a mentális energián van. mint a szellem a palackból. A legtöbb auraszemüveg sötétbíbor. Átszíneződhetnek vagy réteghatásként más színek. lehetőleg olyanokkal. Ez történik. még mielőtt kimondhatnánk: „Ez az!" Bizonyosodjunk meg arról. Ennek az energiának egy része belsővé válik. kislányt váró asszony látható. mindennap csak egy keveset gyakoroljunk. hogy látunk valamit és mihelyt látjuk. Amennyiben az egyén nem engedi felszínre jutni az *A szerk. a szivárvány színeiben játszó villámok és szikrák indulnak rögtön a belélegzés pillanata után. ezek közül néhány szinte folyik a testén. A színek és a formák gyorsan villannak fel és távoznak az aurából. Kölcsönös tudati-energiacsere zajlott le. amely pontosan megegyezik a kedvenc ingének színével. összhangban az illető emocionális állapotával. Pulzál. Láthatjuk a karunkon lefelé áramlani vagy kivillanni az energiamezőből. kék. amelyet oly gyakran visel. és kivilágosodik. Ez a zöld szín. amikor erősen próbálunk látni valamit. Ugyanez a jelenség játszódik le az előadó és a közönség között. aki épp egy magenergetikai gyakorlat (testgyakorlatsor. letörli a mezőket. A kismama vállain gyönyörű rózsaszín. mert a zene alkotta energia átitatja őket. A 10.1B ábra).1 F ábra olyan férfit ábrázol. Amikor az asszony terhes lesz. A 10. ez a szín az ő szeretetteljes érzelmeivel és lágyságával áll kapcsolatban. akkor az aurából kiszabadul. de ehhez nehéz hozzájutni. hogy szemünkkel próbálnánk megragadni valamit.1 H ábrán egy kb. aki gyakran sugározza ki azt a lila árnyalatot. A spirituális érzéseknek a következő színsorozat felel meg: a kék az igazat beszélő. aurája kiterjed. A szemüveg segít szemünk látási készségének fejlesztésében. Nagy fénynyalábok ívelnek az énekestől a közönség felé és a kettejük aurája összekapcsolódik. a bíbor a spiritualitás. aztán máshová figyelünk. energiamezeje kiterjed és ragyogóbbá válik. aki szenvedéllyel beszél a nevelés-oktatásról. Ezért azt ajánlom. vagy nagy fényerősségbeli kontrasztnak köszönhető képet tart fenn. A10. évekig az aurában marad. . engedjünk egy kis fényt áramolni a szemünkbe. mint a csapok. A 10. érzést teremtsük meg. Azt tapasztaltam. mindig azelőtt. azt hasonlítsuk össze a következő illusztrációkkal és leírásokkal. hathónapos terhes. így kapcsolatot teremthetünk az általuk és miáltalunk látottak között. amely aranysárga színű. A közönség egy része is az ő szintje szerint vibrál. Azt hihetjük. lágy rózsaként izzik. Egy ködszerűséget láthatunk a test körül. Ne legyünk csalódottak. Legjobb a kobaltkék színű szemüveg. hogy felhozza az emberek érzéseit.* Egyetlen gyakorlatot se csináljunk túl sokáig: rövid időn belül nagyon elfáradunk. hogy az emberi energiamező milyen szorosan kapcsolódik és esszenciálisán kötődik mindahhoz. amelyeket a nappali fény vagy világosabb színek érzékelésére használunk. sárga és zöld lágy labdácskák gördülnek egymás alá. az energiája megnövelése érdekében meditáló asszonyt mutat: az asszony sokféle színt sugároz ki. akik látják aurájukat. már nem ugyanazt a dolgot látjuk. amit mi a tiszta fizikai vagy pszichológiai síkon látunk megjelenni. Kis fénymennyiség esetén a pálcák sokkal érzékenyebbek. az aura visszanyeri eredeti. és kövessük a mellékel t használati utasítást. formák takarhatják el őket. Az ének végén az alakzatok szétválnak és a tapsvihar elsöpri őket. eltűnik.1 G ábra egy.1C ábra). akkor mozdulatlan auráját hirtelen egy másik szín hatja át és az aura formája is megváltozik. megjegyzése: nálunk sajnos az ilyen szemüvegek árusítására még várni kell. megszokott megjelenését. Az aura nagyon gyors és nem marad jelen sokáig. Ha az érzéseknek egy része A felszínre kerülhet. mint amikor sötétben sétálunk.

Páciensem nem „lázadt" többé. mindig meg tudtam mondani. Az ülés végére a nyák szétoszlott és egy vékony réteget képzett a test felett. hogy megpróbálják őt rábírni a negatív érzések nyílt kifejezésére. Inkább a „szegény én. Mégis. a kedd délutáni kezelésen szürkés. összefüggésben állt haragból. A KÁBÍTÓSZEREK HATÁSA AZ AURÁRA A 10. ami a haragot mutatja. egy napon az én rendkívül energikus. mint a betegség. melyeket a test egyenes vonalakként sugároz ki. (Tükröt használt. ami nekiütődik a másik személy energiamezejének. mert a férfi a fejét mindig egy olyan szögben tartotta. és az „éteri takonyról" készített leírás segített elhagynia e szokását. de határozottan az volt a véleménye. Azt ajánlottam.2H ábrán a nyálkás állaggal társult „látszólagos" súly egy érdekes példáját látjuk.2F ábra egy olyan férfi auráját ábrázolja. hogy nem.2E ábra a beszippantott kokain aurára tett hatását ábrázolja. Ezután képes volt megnövelni energiamezejének erejét és betörni a felgyülemlett „szemét" közé. A kezelésről a felszabadultság érzésével távozott. A 10. Például azt fogja mondani valaki: „Mérges vagy?". Majdnem hátraesett. 11 éves fiam fejéből vörös és narancssárga fénycsóvák sugároztak ki. Amikor visszanyerte egyensúlyát. aki évekig volt az LSD és a marihuána rabja. és olyan éterikus nyálkát képeznek. Feltehetően a nyák az előző kezelés során szabadult fel. A haragos ember aurája sötétvörös. Mélyebb munka után az emberek néha szinte beteggé válnak. ragadós nyalka volt a feje és az arca jobb oldalán.2D ábra arra az esetre mutat példát. Túlságosan megijedt ahhoz. szörnyű fejfájással.A harag és más negatív emóciók A vöröset mindig a haraggal hozzák összefüggésbe. amelyek sokféle színt vonnak maguk után. hogy ha képes lett volna különválasztani egymástól érzéseit. Azért tűnik úgy. Óvatosan mozgott. inkább a vibráló életerőt jelzi. Ekkor egy nagy „nyákcseppet" fedeztem fel a feje tetején. érezze az őt alátámasztó talajjal való kapcsolatát. A szomorúság sötétszürke és nehéz. mikor szívott. míg a bal oldala viszonylagosan tiszta maradt. Egy időben támadt sok érzése. egészséges színeit. testgyakorlatokból álló kezelésre volt szükség ahhoz. amikor szombat este kokaint szívott. A félelem fehéresszürkén. a kokain és az alkohol. Az a zöld pont. Többhetes. zöldnek és ragadósnak tűnik. most az önbüntetés mazochista viselkedésformáját mutatta. Amint elérte a szívét. hogy a gömbnek súlya van. mint amikor a rajzfilmfiguráknak sötét felhő van a fejük felett. hogy érezze lábaival való kapcsolatát. Az aurája piszkoszöldes barna. hogy esetleg többet használja-e az egyik orrlyukát. amikor egy asszony nem engedte felszínre kerülni haragját és fájdalmát. miközben örömtelién játszott. Nem volt többé „bájos" és nagyon ingerült lett a kezelés hatására. a nyálkalabda visszaugrott a fejére. hogy szilárdan áll a lábán. Az esetet úgy magyarázom. Nem katartikus sírás volt. Ekkor a vörös folt gyorsan visszaszívódott a testébe és a szívtájékra. rátaposott a papírzsebkendős dobozra. A 10. Az asszony előredőlt. ő is képes volt meglátni. Ezzel ellentétben. Amint előbukkant a nyaki részen egy vörös folt.) Az alakzat eltávolításának érdekében (az említetteken kívül) le kellett szoknia a kábítószerekről és meg kellett tisztítani energiamezejét. aki sokszor élvezte az LSD mámorát és rengeteg alkoholt fogyasztott. testmozgással kezdjük az aznapi ülést. amely lassan mozgott lefelé. az asszony elkezdett sírni. A zöld gömb a fordító. amelyek arra összpontosítottak. Az irigység sötétpiszkos.2G ábra olyan férfit ábrázol. károsítják az aura ragyogó. 85 . de nem szabadult el. Heves intenzitásúak. Az „őskiáltás"-csoportban részt vett nő kinyíltrózsa-reakcióját a 10. hogy megismételje ezt a mozgást. elhallgatott érzéseivel. melyek eltávolodnak tőle: ezt a 10. mint az LSD. lassan felszínre kerültek az érzései. ami az aurában ragyogásként látszik és erős sugarakként. Ez az alakzat hétről hétre ugyanabban a helyzetben maradt. Biztos vagyok abban. és ott gyülemlett össze. a következő héten egy visszahúzódó. a 10. Nagyon rossz látvány és undorító szaga van. (A bioenergetikai munka során felszabaduló toxinok jelensége igen jól ismert. Egy perccel később a csoportvezető egy. a marihuána. mire a másik dühösen kikottyantja: „Dehogy!" így a zavaró interferencia egy része feloldódik. Mégis. mivel azzal sokkal kellemesebb bánni. A testi gyakorlatokon kívül koplalást és tisztító diétát ajánlottam. irigységből és fájdalomból álló zavaros. akkor a folt a piros. A narancsvörös nem a haragot. megérteni forrásukat és felszínre juttatni őket. A frusztráció és az ingerlékenység valószínűleg sötétvörös tónust von maga után (haragosvörös). vállait nyakába húzva. majd eltűnt volna. Amint ezt megtette.2B ábrán láthatjuk.2C ábra is mutatja. így egy sor olyan testgyakorlatot végeztünk. hogy az asszony saját haragjával ütött sebet szívén. szikragömbök robbannak ki belőle. Azonban energiamezeje sötét szennyezettségének mértéke miatt ennek az embernek igen sok energetikai tisztítómunkát kell végeznie. Amikor felhívtam erre a figyelmét. érezze. Felborogatta a szobában lévő székeket. hogy felsőtestével vergődő mozgást végezzen. a zöld és a szürke fényesebb árnyalatait vette volna fel. Megkérdeztem tőle. boldog. Gyakran figyeltem ezt meg csoportokban és terápiás ülések során is. mielőtt energiaszintjét az érzései tisztázásához és felszínre hozatalához szükséges szintre emelné. Megkértem. a nyálkalabda előregurult és mintegy 2 és 1 /2 lábnyira a hölgy előtt kiterjeszkedett. A kábítószerek. Az erős energiaáram felszabadítja a szövetekben tárolt toxinokat. A vörösnek csak egy árnyalata az. mélyen magába roskadt asszonyként tért vissza az irodámba. „Látszólagos" súly az aurában A 10. de többnyire szabálytalan vibrációkéntjelenik meg. az örök áldozat" kifejezője. Minden alkalommal. hogy szétoszlassa azt. A harag kifejeződésekor fénylő villámok. mint a másikat. amely kiegyensúlyozni látszott a gömb formáját. mintha csak dróton rángatták volna. tépkedte. véleményem szerint sértő megjegyzést tett az asszonynak. hogy eltávolítsa az éterikus nyálkát. Ez a betegség a Flukey Flu (mázlista-influenza). s ettől aurája piszkoszölddé vált. hogy hajoljon előre úgy. tövises formában jelenik meg az aurában. Ezt a gyakorlatot „alapvetésnek" nevezzük. igen kellemetlen érzéseket okozva ezzel. hogy megszabadítsam őt a teljes nyálkarétegtől. Ezen élmények pusztító hatása az aura jobb felső sarkában látszik. A többször megismételt szembesítésekor. Ez az asszony évekig a „jó kislány" típusát testesítette meg. míg végül fellázadt. mintha nagy súly nehezedne rá (10.2H ábra). Az illető barátai erre az interferenciára általában úgy reagálnak.

megfigyelhető valóságok. amelyet a valóság mozgó tereiként emlegetek. minden férfi kegyetlen: a szeretet gyenge. „FELBOMLOTT GONDOLATALAKZATOK" AZ AURÁBAN Sokéves bioenergetikai gyakorlatom során figyeltem meg azt a jelenséget. hogy hatásukat. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Amikor felemelnek. hogy érzékelhessük az aura súlyának hatását. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. annál élesebb a forma. hogy a földdel való kapcsolatunk növekedésére összpontosíthassunk. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. Most könnyebb? Hagyjunk időt arra. ismét kérjük meg társainkat. elszakíthatják a gyökereinket. amitől annyira félt az adott személy. Például. A világ minden egyes valóságtérben másként tapasztalható meg. léteznek „valóságterek" vagy „hiedelemrendszerek". ahol az adott terület vagy szerkezet tartalmaz bizonyos sajátosságokat. biztosan egyenes vonalban emeljenek. szabad asszociáció és meditáció révén visszanyerhetjük őket. Olyanok. Próbáljon meg bennünket felemelni a felkar alsó és felső pontjánál fogva. A pszichodinamika kifejezéseivel élve. mint pl. Ujjbegyeinkből és talpunkból indítsunk gyökereket a talajba. A gondolatalakzat megalkotója úgy fog cselekedni. építi és tartja fenn visszatérő. Ha e forrnák a hozzájuk kapcsolódó érzelmek kifejezése és felszabadítása révén a tudat gyújtóközpontjába kerülnek. intenzitását és erejét. Minél több erőhöz jut tudatosan vagy öntudatlanul adagolt energia révén. Ez a folyamat a formákat kialakító valóságfeltevéseket engedi tisztáb- . valószínűleg negatívan befolyásolja azt. melyeket a személy magában cipel anélkül. Megfigyeléseim szerint az emberek. hogy valaki állandóan arra a félelmére gondol: „el fog hagyni engem".) Először csak saját súlyunk megérzését gyakoroljuk. a gondolatalakzatok e csoportjai által meghatározott különböző „terek" és szintek között is mozognak. összpontosítsunk a mennyezetre. egy gondolatalakzat felépülhet úgy. (Ha csak az egyik oldalra nyomnak. hogy milyen könnyű vagy nehéz minket felemelni. Ezeket a „tereket" a tipográfiában leírtakhoz látom hasonlónak. Érezzük. szokásos gondolatai által. hogy emeljenek fel. Mivel ezek a formák nem az öntudatlanság mélyére vannak eltemetve. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket.AZ ENERGIAMEZŐ „LÁTSZÓLAGOS" SÚLYÁNAK MEGTAPASZTALÁSA Gyakorlat Egy. Álljon mindkét oldalunkon 2-2 ember. hogy energiamezőnket felfelé tereljük. vagy öntudatlanok. mely pedig igen nagy. a gyermeki logikára épülnek. próbáljanak felemelni bennünket. amit képesek is vagyunk megtartani: kérjük meg társainkat. az energiaközpontú testgyakorlatok (Core Energetic Body Work). mintha ez a történés valóban várható lenne. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és térképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. észrevenné. miközben mindennapi életüket élik. Összpontosítsunk a földdel létesített erős energetikai kapcsolatra. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és -hiedelemrendszerek sok „hatást" vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. Ha találunk egy jó fókuszt. a kontroll biztonságot és erőt ad. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. az aikido-tréningben sokszor használt gyakorlat lesz segítségünkre abban. majd integrálódnak a személyiségbe. amelyek aztán meghatározzák az adott térben elvégezhető matematikai műveletek összességét. A gondolatalakzat energiamezeje hatással lesz a személy energiamezejére. akkor képesek megváltozni. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. annál hatékonyabb lesz annak létrehozásában. mint a hatalmas bőröndök. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. Nehezebbek vagyunk? Valószínűleg. mélyen a földbe. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. hanem a tudat határán helyezkednek el. Gondoljunk a „fentre". Ha nagyon összeszedettek vagyunk. Most vegyünk igénybe némi időt arra. Minél élesebbek 86 és világosabbak a gondolatok.

Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. de ehhez sok munkára és időre van szükség. különösen. amikor az egyén úgy gondolja. hogy az kialakítson magában egy belső. rejtetté válnak. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. fejezet) elakad egy ilyen alakzatban. miközben a kliens megtapasztalja azokat. Vagy ellenkező hatásúak is lehetnek. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik.bán látni. Később csupán azért mozdulhat el egy másik valóságállapotba. Egy ember nem feltétlenül képes integrálni vagy megérteni ezt a dinamikus áramlást. ha a ciklus beindul. Amikor fény derül a félresikerült feltételezésekre (emlékezzünk ezekre a gyermekkor logikájára építkezve). vagy segíteni tudja páciensét ezek megfogalmazásában. hogy a változás valóban lehetséges. és le is tudja írni őket. hogy kiszabadítsa magát ebből az ördögi körből. így a mindennapokban az integráció magas szintjét tartja fenn. Idővel egyetértenek majd velünk. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. így rólunk alkotott gondolataik és velünk kapcsolatos érzelmeik révén energiát küldenek nekünk. hogy megvan a tehetsége azoknak a nagy dolgoknak a megalkotásához. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. Nem fogja megtudni. A gondolatalakzatok az egyén szokásos féltudatos gondolatain és az ahhoz kapcsolódó érzelmein keresztül nyerik energiájukat. Mindkét esetben önmaga kicsiny részét látja csak. sem élethelyzetéről. amely célja eléréséhez szükséges. amikor egy sajátosan skizoid kliens (lásd 13. E valóságállapotok lehetnek eufórikusak. negatív stádiumban énjének azokat a részeit látja. és azt nagyítja fel. tisztább valóságképpel tudjuk helyettesíteni őket. képes kitörni a krónikus ciklusból. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. Egyik esetben sem az igazát tudja. Ezek a formák aztán krónikusan sorozatosan keresztüláramlanak az aurán. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. miközben reménytelenül kusza marad és képtelen arra. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. ha a krónikus körfolyamat belülről vezérelt. Miután kimerülnek. hogy ostobák. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. rondák. Másrészt viszont a személyiség egy másik típusa fürgén léphet át az egyik valóságtérből a másikba. amelyekkel az első állapotban foglalkozott. hogy megszakítsák. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. ami pozitív élettapasztalat kialakításához vezet. hogy szabadabbá tegye magát. amikor a személy sokkal rosszabbnak érzi helyzetét a valóságnál. helyzetet. miközben esetleg semmiféle bizonyossága nincsen a köztük lévő kapcsolatról. és érettebb. hogy miként mozdult ki e körforgásból. hogy bizonyos gondolatalakzatok mindaddig állandóak maradnak az energiamezőben. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. hitványak és kövérek vagyunk. a következő folyamat játszódik le: ha állandóan elítéljük magunkat valami miatt. csúnyák vagy kövérek vagyunk. 87 . így zűrzavarban él. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. Másrészt a második. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. s csak úszik egyik gondolattól a másikig. amikor a gondolatalakzat beindul. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. melyben meg vagyunk győződve arról. de elfelejti. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. tetteink és érzéseink is követni fogják ítéletünket és hamarosan ezeken keresztül minket ismerő emberekhez is el fog jutni ez a felfogás. Példának okáért. Bizonyos személyiségekben e formák egymással kölcsönös kapcsolatokban állnak. Egy ember tudatában ritkán merül alá teljesen úgy. Az áltálunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. mert a gondolatalakzat ciklikus működése kimerítette az összes rendelkezésre álló energiát. objektív megfigyelő személyiséget. Pl. Másképpen fogalmazva. hogy ostobák. amíg valamely külső vagy belső energia ki nem oldja őket. míg újra fel nem töltődnek a mozgásukhoz elegendő energiával. amíg az egész folyamat le nem pergett. de nem oldódnak el. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. sem önmagáról. mindaddig. mint pl. nagy dolgokat fog véghezvinni. azok láthatóvá válnak és kioldódnak. Rabja lehet egy automatikus gondolatsornak. Arra is találhatnak módot. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. hogy beinduljon. hogy ne lenne biztos a többi tér legnagyobb részéről. híres vagy gazdag lesz: de annak az óriási gyakorlati munkának nincs tudatában. amelyeken változtatni kell. és ezért valószínűleg a következő alkalommal sem lesz képes kiszabadítani magát. Ugyanakkor más emberek hasonló gondolatainak és érzelmeinek magukhoz vonzása révén is jutnak energiához. William Butler a Hogyan olvassuk az aurát? című könyvében írja le megfigyelését.

hogy a jövőben szüksége lesz arra. erőfeszítése mégsem jár tökéletes eredménnyel. Ez energiát szabadít fel és a blokkokat is kioldja. akkor képes lesz kitörni is. Susan két családnál nevelkedett: egy nagyon tiszta. ábra. Az egyén rengeteg erőfeszítést tesz a mindennapjaiban. Miközben a bioenergetikai széken kezelték. Az „energiafelhő" gyorsan áramlott felfelé a gerinc mentén. hogy mi is történik egy tipikus terápiás ülés során. Általában elkerülte ezt a fájdalmat a gondolatalakzat felszínén. ez a blokk egy energiakitöréssel kioldódott. férjes asszony. hogy sosem lesz képes jól működtetni egy házasságot (mint az anyja). A legtöbb esetben ezek az alakzatok szétesnek. A törés akkor következik be. A kliensnek egy erős energiablokkja volt az izmaiban. AURATISZTÍTÁS EGY TERÁPIÁS ÜLÉS SORÁN A magenergetikai kezelés arra való. tiszta. nyilat húzok az előző gondolattól az éppen kifejezetthez. Erre mutat példát a 10. Vagy a kliens teljesen elhiteti magával. és integrálódnak az egyén természetes aurájában. hogy ennek érdekében mindig mindent tökéletesen kell csinálnia (ahogy a vallásos otthonában szoktatták). Az anyja sosem volt képes arra. Ebben az esetben a kliens átfogó képet kapott. Sosem házasodott újra. az energiafelhőből egyre többet engedett el. rendes. és meglátta annak mélyebb vonatkozásait. unalmasnak értékeljük.s így az irrealitásban maradva élő. hogy önmagára összpontosítson és a krónikus ciklustól megszabaduljon. Általában. míg végül a felhő elhagyta energiamezejét. ezért megkért másokat. szigorú keresztény otthonban és anyja zilált körülményei között. A következőkben leírom. Ezt azért teszi. Susan korai házassága kielégítette a róla gondoskodó férfi iránti igényét. Amikor a gyerekkori traumától azt érezte. aki tudja magáról/hogy nem rossz. hogy kifejezze ezt az emóciót. ha a páciens képes a gondolatához kötődő haragot vagy fájdalmat elviselni. Belement a haragjába. miközben én rajzoltam az alakzatot. mint alaktalan. Anyja egyedül maradt az újszülöttel és két kisfiával. amikor a páciens egy különösen erős érzelmi töltetű gondolatot képes olyan sokáig fenntartani. Fiatalon találkoztak és házasodtak össze. kifejezte azt.amely a gondolatalakzatok szíve . Susan apja éppen két héttel lánya születése előtt halt meg. hogy vegyék magukhoz Susant és viseljék gondját. hogy kigyógyuljon abból a sebből. illetve azt. majd kapcsolatot teremteni a gondolatalakzatban rejlő mélyebb szintekkel. de vádol másokat. és betört annak tudatába. Elkezdett sírni. vagyis a kliens egy olyan szűk valóságot érzékel. a rekeszizom hajlatához közel. akit itt Susannak hívok. akinek egy kétéves kislánya van.3. Ha elkerüli is az ilyen érzelmeket kiváltó helyzeteket. eddig sohasem volt igazi apja. Ez természetesen erőtlenül hagyja őt mindaddig. hogy a kliens egy másik valóságtérbe ment át. ragyogó színek. Amint elérte a kliens fejét. a negatív aspektusok pozitív funkciókká alakulnak. Hamarosan a ciklikusan ismétlődő gondolatok mindegyike a táblán lesz. amíg a mélyebb valóságot . amelyben a definíciókat és/vagy distinkciókat negatívnak. főleg. Ahogy felszínre jutottak az érzelmei. szőkehajú. hogy átlássa és megértse az egész struktúrát a következőképpen: először csapdába esettként belemerült a haragjába. hogy áldozat. majd a gondolatalakzat mélyén rejlő fájdalomba. azzal a belső felnőttel. hogy az embernek ne kelljen megtapasztalnia érzelmi tartalmukat. E sajátságos gondolatalakzat külső szintjének legnagyobb része egy maszk. Ahogy hangosan ismétli a gondolatokat. mint amikor az összes többi ember nagyon távolinak vagy akár veszélyesnek tűnik. A 10. ábra éppen egy ilyen kioldást illusztrál. . megértette. de sok szeretője volt. önmagát rossznak tartó gyermeket. észrevettem. felrajzolom és megcímkézem az általa éppen kifejezett alakzatokat. amit férje halála ütött rajta. húszas éveinek végén járó.el nem éri. A jobb megértés segítette őt. mivel a gondolatalakzatokat folyamatosan újra meg újra feltölti. Először néhány háttérinformáció kliensemről. társaságukban ők voltak a hangadók. és kora gyermekkori fájdalmát fejezte ki. Susan magával hozta azt a félelmét is a házasságba. mert ez nem kívánt érzelmeket ébreszthet. közvetlenül a gerinc előtt. hogy „jó"nak tűnjön. foglalkozása gyakorló terapeuta. hogy elkerülje a gondolatalakzat mozgásba lendülését.egyszerűen odamegyek a táblához. . egy idő múlva 88 az alakzat egyre inkább összekapcsolódik a személyiség többi részével. Nagyon kevés jövedelmük volt. hogy összpontosítás és fizikai erőfeszítés révén segítsen kioldani az aura blokkjait. Házassága (férje szintén terapeuta) nagyon boldog és stabil volt. Susan gyönyörű. néha laposnak. hogy csak „rossz" van benne és az ellen nem lehet tenni semmit.4. Emögött az egyén nem érez önmagáért felelősséget. Egy kipárnázott széken hátrahajolunk s a törzs izmai kinyúlnak és kezdenek elernyedni. Ezen alakzatok külső felszíne általában meglehetősen korlátozott. Ahogy az egyén halad a terápiás folyamatban. Általában az érzelmek kifejezése és kioldása a kulcs a ciklikus gondolatformák megtörésében.

.

Röviddel azelőtt. Azzal. Szó szerint meggyőzte magát arról. a boldogság rózsaszínű és fehér felhőjét eregette (10. mi is játszódik le benne valójában. Ahogy folytatta a gesztikulálást és a beszélgetést . Susant teljesen letaglózta ez a helyzet. ami a félelemmel és más érzésekkel állt összefüggésben. látszólag nagyon boldog és mosolygós volt. Aztán fokozatosan megosztotta velem. hogy ő boldog. Amikor elmondtam neki. Megfigyeléseim azt mutatták.a napfonadéknál (hasi terület). és attól. a sclerosis multiplex tünete lehet. azonnal abbahagyta a hamis rózsaszínű felhőcskék eregetését. hogy édesanyjával kapcsolatos érzésein keresztülmenjen. ábra). . hogy eljött volna rendes. Susan lelki nyugalmát félelem és érzelmi fájdalomérzet váltotta fel.Amikor egy reggel Susan kezelésre jött. tudomást szerzett arról. hogy az energiamezejében lévő mélyebb érzéseit elfedje.5. A férjével eltöltött egy hétről beszélt. mit látok. Ez a boldogság azonban arra szolgált. miközben a szürkét sárga (mentális) energiával kendőzte el. hogy ez egy komolyabb betegség. Sok mentális tevékenységet mutatott a feje oldalán (magas frekvenciájú tevékenységet). heti kezelésére. Az ügyeletes orvos azt sugallta Susannak. A fejen lévő szürke terület visszanyerte eredeti kiterjedését. hogy blokkolta a medencéjében lévő szexuális és életenergiát és nem engedte azt leáramolni a lábába. s ez közvetlenül kapcsolódott a szívében lévő (vörös) emocionális fájdalomhoz. vibráló szexuális energiát és életerőt hordozott a medencéjében (narancsvörös). hogy volt egy energiablokkja . sugárzó energia 90 lassan befedte vagy elmaszkírozta a problémát jelentő szürke homlokterületet. amelyet sárga szín jelzett. A másodlagos blokkja a homlokán volt (mentális zavart jelző világosszürke színben). Ahogy beszélt és gesztikulált. a feje oldalán a fényes sárga.ami sötétszürke folt formájában mutatkozott . Nagy mennyiségű. elzárta magát a földtől. hogy emberi lényként. hogy édesanyja szembénulással van kórházban.miközben rózsaszín és fehér felhőcskéket eregetett felfelé -. és minden erejére szüksége volt ahhoz.

amelyek kontrollálhatóak. a lábában és a medencéjében rejlő erőkhöz. Susan hátrahajolt a bioenergetikai széken. A sötét folt teljes eltüntetéséhez hosszú időre lenne szükség. annál inkább képes lesz neki segíteni abban. jelezvén. Sohasem volt egy teljesen kész és bebútorozott otthona. A blokk nemcsak anyja visszautasításának volt a szimbóluma. Ezt a IV. emiatt Susan elutasította anyját. a normák határain belül érezzük magunkat. de Susan láthatólag anyját tette felelőssé mindazért a nélkülözésért. nélkülözése ellenére. jellemző. ezért áramlott energiája nagyon gyorsan a lábain át a földbe. a „norma" mindig a lakóhelyének megfelelően nyilvánult meg. Gyermekkorában zűrzavar uralkodott benne az otthonát illetően. A terápia és a gyógyítás közti kapcsolat nyilvánvalóvá válik. A kérdőjel mindig fennmaradt. Visszautalok arra. Ez pangó energiamedencéket alkot bennünk. Vajon melyik az igazi? Egyik sem volt az.és hátrahajlításával. A gyógyításban nem választhatjuk szét a test és az elme. aki akkoriban nagyon beteg volt. Aztán a hasi idegközpontban lévő nagyobb blokkal kapcsolatban folytattuk a terápiát: a blokk kielégítetlen gyerekkori szükségleteken alapult. Azt.természetes támasza legyen a föld. ha elég sokáig fennmaradnak. hogy megalapozzuk a későbbi. mit értek a nélkülözés „biztonságos" szintjén. a pszichológiai és spirituális diszfunkciókra összpontosít. Ezért az ülésnek e stádiumában fontos volt. amelyek. Egyfelől szeretetet és fájdalmat érzett anyja iránt. hisz élete legfőbb problémái. hogy neki is lehetnek kellemes érzései. 91 . Minél jobban megérti a gyógyító páciense pszichodinamikai működését. hogy a legnagyobb biztonságban. amikor Susant még jó érzés tölti el. de ennek egy része az energiamezőben maradt. másfelől viszont elutasította: „te nem viselted a gondomat. Mindezek egyensúlya szükséges egy egészséges emberi lény létéhez. az energiát lefelé áramoltassuk a földbe. hogy önmagát gyógyítsa.és medencegyakorlatokon keresztül kezdtük a medence energiáját áramoltatni lefelé a lábaiba. bármit tartsunk is annak (akkor is. ha az éppenséggel nem normális jelenség). Az energiamezők e vizsgálataiból talán tisztábban kezdjük látni a pszichés problémák és a betegség között lévő kapcsolatot. a fizikai test megbetegedését idézik elő. A következőkben Susan képes volt arról a fájdalomról beszélni. emberi lényekre. amit édesanyja betegségével kapcsolatban átélt. hogy az embert totalitásában fogja fel. Erős volt a kapcsolat a szív és a szexuális energiák között. A gyógyító a fizikai. Aztán keresztüláramlott az egész testen. Ez az energia gyorsan áramlott lefelé a lábakban. hogy megfeszítse és kioldja a blokkot. Ahogy a medencéjében levő blokk feloldódott. Energiamezeje belső konfliktusát mutatta. Amint földet ért az energia. Ez kioldotta a vörös színt a szívtájékáról. Ez a szint normálisnak tűnik. az energiájában bekövetkezett változás biztonságot nyújtott neki szexuális és életerejét illetően. hogy érintenénk a személyiség pszichológiai szintjeit. A gyermekkori nélkülözést az önmegtartóztatással helyettesítette. Susan esetében pl. amit az szimbolizál. érzelmek és a lélek gyógyítását. Ezt a normát gyermekkorunk környezete alapozza meg. következményei gyülemlettek fel benne. részben részletesebben fogjuk tárgyalni. A láb. akkor én miért viseljem a tiédet?" E konfliktus tudatossá válása és megértése feloldotta a homlokán elhelyezkedő szürke foltot A hasi idegközpontban levő folt eltüntetése kemény testi gyakorlatokat követelt meg. A hasi idegközpontban elhelyezkedő sötét folt (négy inch átmérőjű) kivilágosodott és egy nagyobb területre terjedt szét (nyolc inch átmérőjű területet ölelt fel). A gyógyító széles látóköre lehetővé teszi. Kimerítő testgyakorlatokat kellett végeznie felsőtestének előre. egyenletesebben terhelte meg a rendszert. Mostani életében is fenntartotta a nélkülözés egy „biztonságos" szintjét. Érzelmeinket energiaáramunk blokkolásával állítjuk le. Nyolcéves házasságának majdnem teljes ideje alatt egy be nem fejezett házban lakott. hogy összekapcsolja őt a földdel. amelyet a magáénak mondhatott volna. Susan tudta. amit akar. Ránk. a hosszú probléma nem oldódott meg teljesen. ha a betegséget ilyen módon közelítjük meg. keményebb gyakorlatokat. Sírni kezdett. Képtelenség anélkül gyógyítani. hogy hozzákapcsoljuk őt energiaforrásához. amit valaha el kellett szenvednie. így szabadon választhat közülük és azt tesz velük. hogy felöklendezze a blokkot és mindazt.

AZ ENERGIABLOKKOK TÍPUSAI A 11. azaz blokk (11. Teljes aurájukat átszervezték valami olyanná. fejezet ábrái azt mutatják. fejezet ENERGIABLOKKOK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK AZ AURÁBAN Miután sok blokkot megfigyeltem az emberek energiamezejében. Az energiablokkoknak hat általános típusát találtam.1 A ábra) annak eredménye. . arra. hogy az emberek védekezésre használják energiamezőiket. amit én energetikai védelmi rendszernek nevezek. hogy azok megóvják őket elképzelt kellemetlen élményeiktől. Arra is rájöttem.11. milyennek látom én e blokkot A blah. hogy az egyén érzelmeit és energiáját elnyomja. elkezdtem azokat katagorizálni.

így ezek stagnálnak és ezen a területen testnedvek felhalmozódásához vezetnek. hogy a lányai megtehessék azt. Ehelyett inkább férjét vádolta saját szerencsétlenségéért. különösen a félelem 94 . A blokknak általában nem nagy az energiája. Nyúlósnak és nehéznek hat. aki gyermekkorában arra a következtetésre jutott. Például ilyen blokkja volt annak a nőnek. Ez az energiablokk zsiradék vagy izomzat felhalmozódását eredményezi az adott területen. Színe sötétvörös. ötvenes éveiben járva. amely bármely élethelyzetben vagy bármikor a terápia során segít az érzések. s szorosan a medencéjébe rejtette azokat. Ennek az lett az eredménye. és csapdában érzi magát. hogy a szexuális érzések elfogadása megaláztatáshoz vezet. A színe szürkéskék. s ez általában inkább a kétségbeesés érzésével van kapcsolatban. ami természetesen nem ment. hogy erőteljésen blokkolta szexuális érzéseit. A test megduzzad. amely elnyomja az érzelmeket. Most. Ha ez a felhalmozódás elég sokáig tart. mivel a düh elengedése a megaláztatáshoz kapcsolódik benne. mint a nyalka. Az egyén általában tudatában van dühének. A rejtett szexualitás lassan dühvé változott. Ha ez a blokk tartósan fennmarad. Összekapcsolódik a harag érzésével is. amit ő nem tudott. lehetetlennek tartja. Azt akarta. legtöbbször alacsony intenzitású. A páncélháló (11. aki boldogtalanul házasodott és házasságáért feladta a karrierjét. Eveken keresztül tartó krónikus apró fertőzések után diagnosztizálták a kismedencéje gyulladását. A személy feladja és erőtlennek érzi magát. aki általában nem akar egy vulkánkitörés részese lenni. mint egy vulkán. Kislány korában apja megalázta őt szexualitásával kapcsolatban. Általában vádló típusú ez a harag. A „gyűjtő"-blokk (11.1B ábra). Láttam egy olyan asszonyt. hogy visszatérjen az üzleti életbe. a medencéjében stagnáló felhalmozódása fertőzéshez vezetett. Amikor megaláztatásától való félelmében dühét nem engedte szabadjára. a medence gyulladásos megbetegedéseihez vezethet.IC ábra) egy olyan valóságos blokk. A lányain keresztül próbálta élni az életét. másrész annyi düht halmoz fel. többnyire félelmetesnek tűnik a vizsgáló számára. vastagbélgyulladást vagy szívkoszorúér-megbetegedést okozhat.

íngyulladása vagy sípcsonttörése lesz. A reagálást azért akarja elkerülni. PL ha a gyógyító torna vagy masszázs segítségével próbál egy blokkot kioldani. A blokkoknak ezek a típusai hideggé teszik a végtagokat. A páciens mindent nagyszerűnek fog találni. Mindannyian használjuk e blokkok néhány kombinációját. bár az egyén úgy tesz. hogy annyira csökkentse a végtagjain átáramló energia mennyiségét. mint a visszavonulás. személyes kapcsolatok. A „sündisznó"-val (általában szürkésfehér) a személy aurája tüskéssé válik. amikor gyermekkorában kinyújtotta a kezét valamiért. Valószínűleg ő is az említett krízisek egyikéhez fog eljutni. mint a többi. hogy engedné a végtagjaiba folyni. ráütöttek a kezére. Ugyanez igaz arra. Ez magas feszültséget idéz elő a testben. vagy indirekt módon kell felhívni magunkra a figyelmet. amely magas feszültségű energiamezőkkel van körülvéve. egyes esetekbén a terület fizikai alulfejlettségét eredményezheti. ha a személy ízületeiből kifecskendezi energiáit. mintha teljes figyelemmel hallgatna téged. váratlan betegség. esetleg veszélyes is lehet. Hatékony segítséget nyújt abban. lesz egy tökéletes családja. ahol az nem akarta. kék színű energiafelhő formájában. hogy képes legyen kapcsolatot teremteni mélyebb érzelmeivel. valami hiányzik az életéből. hogy elkerülje a gyengeség érzését. vagy elbukik. a körülvevő blokkok mozgásával. valószínűleg túl fogja erőltetni az izmait. Mindezt azért teszi (öntudatlanul). amit akarunk. Energiaszívás (11. A legtöbb ember eltávolodással reagál a védelem e formájára. Melyek a mi kedvenceink? ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZEREK Mindannyian létrehozunk blokkokat. elszakítja magától a végtagjait. Mivel nem érzékeli jól a saját testét (feszültség a harántcsíkolt izmokban). Azzal. Végül valószínűleg teremt majd életében valamilyen válsághelyzetet. egy kaland. hogy teljesen megszakadt a családjával való kapcsolata. Egy szívroham megteszi ezt. A szemek üvegessé válnak. hogy az ilyen reakció helytelen. Tökéletesnek tűnő életéből hiányozni fognak a mélyebb. Az. és érintése fájdalmas.elkerülésében. Ezeket a védőrendszereket az egyén akkor használja. különben meghalsz! Vezess be minket a vállalkozásodba az üzletedbe!" Ez megtörtént. A blokkok e típusai ízületi problémákat okoznak. Olyan sémákban blokkolunk. Ez a fajta blokkolás valószínűleg nem okoz olyan könnyen betegséget. Az is a végtagok gyengeségének (illetve rossz koordinációjának) következménye. hogy az egyén kifelé jól rendezett életet mutathasson. hogy be kéne vallanunk: ez az. a „személyes" belső táplálék nélküli fizikai törtetés szívproblémákhoz vezet. Olyan sokat dolgozott. anélkül. elhárítsák azt. amely néhány pillanattól maximum néhány óráig tart95 . baleset. hogy valaki milyen blokkokat fejleszt ki. ahelyett. Ez a konfiguráció hosszabb távú. könnyen sebezhetőek.3. Energetikai védőrendszereink feladata. ami többféle betegség okozója lehet: a túlhajszoltság fekély ékhez. aki „maga mellett áll". illetve ne tudjon reagálni környezetének kihívására. mivel a páncéllemez hatékonyan semmisíti meg valamennyi érzelmét. éles lesz. aki több nagy példányszámú képeslap tulajdonosa volt. melyek kialakításában az egész energiarendszer részt vesz. Az ilyen ember teste jó felépítésű. hogy kapcsolatot tudjon teremteni önmagával. izomzata erős. Ismerek például egy üzletembert. többek között a személyiségétől és a gyermekkori élményektől. Sikeres lesz. ha veszélyben érzi magát. Később az olyan komolyabb következményeket kerüli.2C ábra) következhet be akkor. könnyű. Pl. Az egyén igyekszik elkerülni végtagjai használatát. Az 11. megfagyasztva azokat. Az energiakiürítő blokk (11. A válság sokféle formát ölthet: hirtelen. s azóta a család újra együtt van. a gyermekei mintaszerűek lesznek. mert gyermekkorában azt a következtetést vonta le. Személyes szinten élete nem nyújt kielégülést. hogy az illető kerüli végtagjai használatát.2B ábra) (a disztális végből) a végtagok felé irányuló energiaáramlás mennyiségét csökkenti. amit meg akart szerezni. hogy agresszívan vagy passzívan védekezzenek valamely kívülről származó energia beszivárgása ellen. Szívrohama után odamentek hozzá a gyermekei: „Abba kell hagynod a munkát. Azok a területek. mielőtt kilökné őket magából. Ez a végtag gyengülését. amikor olyan helyen érintettem meg valakit. amelyeken energiaszívás következik be. hogy ne érezze magát erősnek. Az ilyen személy csak rövid ideig képes mély érzelmeket elviselni. mégis az lesz az érzése. A test olyan részén található. mint pl. ábra az általam megfigyelt energetikai védőrendszerek közül mutat be néhányat. Az 11. Sokszor éreztem tüskéket fúródni a kezembe. hogy nem tud lábra állni. a blokk egyszerűen a test egy más pontjára fog mozdulni. több dologtól függhet. hogy az egyén megakadályozza a végtagjai felé irányuló energiaáramlást. A „visszavonuló" védekezésnél az egyén fenyegetett aurája és tudata egyszerűen eltávozik a testből.2A ábrán látható páncéllemez mindenféle érzést visszafog. Erőt kell felmutatniuk és elijeszteniük az agresszort. mert nem tartjuk biztonságosnak a világot.

.

E szétválásnak az lett a következménye. Az ilyen ember torkig van saját lényegével. hogy a konfrontált a „rossz". hogy kívülről kell beszereznie valamit. és új javaslatokat kér. Ha forróvá válik a talaj. ezt láthatjuk egyes emberek „porszívó-szemeiben" is. Az orális szívás a szóbeli elutasítás közeli rokona. szocializálni. hogy a benne rejlő tartalmakat kiadja. akit agresszornak ítélnek meg. Szállnak a levegőben és nagyon pontosan. Azok hamarosan körülveszik őt. Ezek az emberek imádnak mások körül sündörögni. A másik haragja számára csak felmentésként szolgál: kifejezheti saját haragját. és „horgot" formálnak a fejük tetején. hogy energiamezeje szilárdabban épüljön be a testébe. Együtt jól kielégíthetik szükségleteiket (lásd 13. mentális úton próbálja a másikat megalázni. Célja az. szikrát gyújt. hogy aztán a biztonságot kereső elnyelje azt . annak szabadjára engedése a megaláztatást jelenti. sápadt. hogy logikai úton közelítenek hozzá. hogy az elevenség valamilyen érzését fenntartsa. az alsó részen halvány. de okosan és nyájasan megköszöni mindenki segítségét. A status quo megtartása érdekében a személy beszédben aktív marad. Nagyon fenyegetve érzik magukat.elérik napfonatunkat. Felső testrészei részben leváltak róla.hat. hogy saját lényegével való kapcsolatát is elveszti. vagyis a személy saját energiamezeje feltöltése érdekében igen hatékonyan szívja el a körülötte lévők energiáját. amely egyébként tele van aktív. hogy a konfrontáló mindaddig saját energiamezejében tartja őt. és kit nem lehet táncoltatni. mit tegyen vele. a konfrontáló a „jó". Ez a beszédfolyam tartja fenn a feji energiaáramlását. hogy annak megaláztatás lenne a velejárója. hogy mindenkit kiűzzön a szobából. Az íjász öntudatlanul azt reméli. miközben megerősíti és megvastagítja határait. ami unalmas és kimerítő a befogadó számára. Ezt a horgot általában szóbeli állításokkal is kísérik. olyan tombolásban. hogy a másik haragját kiprovokálja. hogy energiát ürítsenek ki (mazochista típus). amennyiben. hogy segítsenek neki. Más szóval. hogy valakit haragra gerjesszen. Ezek a nyilak nemcsak a fület sértik. jól kontrollált (hatalma) ereje kinyilvánításával: ami felnagyítva fénybe borítja auráját. ez okozza azt. Az „önmaga mellett állás" jelensége ál tálában hoszszabb ideig tart. A „tapogatókarok" csöpögnek. mentális energiája segítségével eredményesen próbálhatja megragadni azt a fejénél fogva. mintha a hatalom és a káosz puszta erejével kívánna fenyegetni és elrettenteni. 97 . Az ily módon közvetített üzenet a felsőbbrendűség üzenete. általában sárga energia a fejben. tán napokig. halkak és nehezek. Ezt a fajta „párbeszédet" általában az a ki nem mondott. A „határtartó" egyszerűen kivonja magát a helyzetből. aki valamely trauma. Csendes. síkosak. hatékonyan fúródnak a befogadóba. így a játszma megy tovább. megmondva mindenkinek. ha a befogadó nem ellenkezik. így aztán nem marad kérdéses. Egyszer egy fiatal nő kétéves korában nyílt szívműtéten esett át. hogy mindenki energiamezejével ütközik. Ő öntudatlanul. A konfrontált személyre gyakorolt hatás az lesz. színrobbanásokat idéz elő. A hisztérikus oly módon robban ki. A lényeget próbálják megragadni. miért nem hídja használni a felajánlott segítséget. anélkül. de beleértett állítás kíséri. A szóbeli visszautasítás velejárói: sok. komoly nyaki blokk. pedig arra van szükség. hogy álláspontját sikerült bebizonyítania és e konfrontált személlyel elfogadtatnia. amíg meg nem bizonyosodik róla. de energetikai szempontból is bántóak. szórakozó emberekkel. Szándékosan precíz. A saját „tapogatókarja" által foglyul ejtett ember azt gondolja. A „hisztérikus védekezés"-t alkalmazó személy boldogan reagál kitöréssel a nyilakra. a személy nem képes kielégítően feldolgozni a környezet atmoszférájában lévő orgonkészletet. melyek elvezetnek a „helyes" következtetéshez. de a „Sorok-közötti-üzenet" azt közvetíti: jobb lesz. Szónyilakkal próbálkozhat. ki uralja a helyzetet. Sok olyan embert láttam. Ekkor a „tapogatókarok" saját lényegében dolgoznak s legyengítik őt. Másrészt. A csendes tűnődés energetikai szinten nagyon zajos. Másoknak arra van szükségük. elég fájdalmat okoz ahhoz. bárkire kivetik a horgot. 21 évesen azon dolgoztam vele. A szívás e formáját érzékelhetjük a csacsogásban. A védelem/hatás e formája nagyon fenyegető a befogadó számára. hogy rászorul a mások által előemésztett energiára. amihez természetes környezete energiáit nem képes felhasználni. fejezet). enegiaapály jeleit mutatja. Ezért annyira kétségbeesik. hisz minden arra mutat. de esetleg évekig is. Egyedül érzi magát egy olyan szobában. A pszichopata karakterstruktúrájú emberek manapság gyakran szembesülnek karakterükkel. Más egyszerűen kifejezheti fennsőbbségét határozottan rendezett. ha ez az ember valakivel szembe akar szállni. hogy a lány elszigetelődött saját érzelmeitől. vagy korai műtét miatt évekre részben különvált a testétől. és ugyanakkor el szeremé kerülni a testének alsó felében születő érzéseket. ezek az elszívók (piócák) tökéletes partnerei lehetnek. és kihúzni. de nem tudja. mert úgy érzi. tűnődő állapotba merülhet egy időre. ellebegtek fölfelé és a háta mögé. hogy ne lehessen hatást gyakorolni rá. racionális lépésekkel.

maga elől. növekedésével párhuzamosan különböző fejlődési szinteken halad át. vagy mindkettőnk elől szeretne elrejteni.letisztulnak. amelyet mi használunk. különböző védelmi rendszereket testesítvén meg. vagy olyanok. és mindannyiunk tudatos vagy tudatlan egyetértésével e módokon közeledünk egymáshoz. . mint a teste.pl.amelyek az erősségeit és sérülékeny pontjait egyaránt tartalmazzák . Melyik mennyire ismerős számunkra? Melyeket használjuk a különböző helyzetekben? Valószínűleg sokkal több védelmi rendszer van használatban. eközben az alapvető jellemvonások . amelyeket ellenőrzés alatt kíván tartam és előlünk. mint védekezéssel reagáljunk. fejezetben már megmutattam. amikor f elfedezzük őket egymásban. ha valaki védekezik . Kétségtelenül eszünkbejuthat egy sor más. Ahogy a 8. Sose feledjük. hogy valamennyien alkalmazzuk őket. amelyekkel barátaink élnek. hogy mindig oka van annak. Személyiségünk bizonyos szintjein néha még élvezzük is őket. egy gyerek aurája csöppet sem fejlettebb. Mindig megvan a lehetőségünk arra. sebezhető pontjait védi. Fontos észben tartanunk. aurája is fejlődik. Nem kell megrémülnünk. Ahogy az egyén növekszik.SAJÁT DOMINÁNS VÉDEKEZÉSIMÓDJAINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Próbáljuk ki e védelmi rendszerek mindegyikét! Melyeket használjuk? Próbáljuk ki emberek egy csoportjával! Mindenki sétál körben a szobában. hogy inkább toleranciával. Senki sincs belekényszerítve ezekbe az interakciókba. szabadon választjuk őket. E rendszerek zömét életünk kezdetén fejlesztjük ki.

a muzsikus a zenéjét.elszenvedett traumák energiamezőkre gyakorolt hatásától. segítenek létrehozni a sajátos inkarnációt annak érdekében. véleményem szerint. Ebben a részben minden egyes karakterstruktúráról adok egy leírást. hogy ez az életműve. hogy a személy identitásának új oldalát tanulja meg kifejezni. vagy a latenciakorban . mivel az egyén és energiamezeje az élet különböző szakaszaiban nagyon különböző (lásd. hogy tanuljunk a Teremtőtől. Szót ejtek a struktúrákhoz tartozó magasabb rendű én és személyes életcél természetéről. amennyire ez lehetséges. amely később megszokottá vált. Azt is kimutatta. a testmegjelenésüket és aura-konfigurációjukat. amit természetesen korábban hozunk létre. ez a folyamat jó arra. de mégis egyéniek maradjunk. az orvos a gyógyítás ajándékát. hogy ez gátolta érzékelését és így az energiaáramlást is. de attól az életkortól is. A karakterstruktúrát úgy tekintjük. a 8. de néhány általánosítást lehet tenni. amelyben a gyermeket először érték annyira erős traumák az életben. hogy azt a világnak adja. az anya tápláló szeretetét stb. megtalálhatjuk a kulcsot önmagunk meggyógyításához. az öngyűlölet. Számos megfigyelés és kutatás után Wilhelm Reich arra a következtetésre jutott. A probléma (feladat) a testben kristályosodik ki. amiket az egyén kiválasztott. Ha a karakterstruktúránkat abból a szempontból tanulmányozzuk. hogy eljusson ahhoz. Isteni szikra van fizikai és lelki lényünk minden egyes sejtjében. amelyet minden egyes emberben megtaláltam. hogy a hasonló testfelépítésű embereknek hasonló az alapvető pszichológiai dinamikája. mint egy benne rejlő isteni szikrát. amelyet sok testtel foglalkozó pszichoterapeuta használ az emberek bizonyos fizikai és pszichológiai típusainak leírására. vagy az isteni ént minden egyes egyénben. hogy napi szinten értsük meg dinamikánkat. mint azoknak a fő problémáknak vagy személyes feladatoknak a kikristályosodását.12 .ÉS CSAKRAFORMÁI Az élethivatás két formában jelenik meg. hogy a tanulást mint személyes hivatás hogyan végezzük el. akivel valaha is dolgoztam. fejezet). hogy a hasonló gyermekkori élményekkel és szülőgyermek kapcsolattal rendelkező embereknek hasonló a tesfelépítése is. hogy az általa kezelt emberek többségét 5 fő kategóriába lehet besorolni. és elkezdődött annak a védekezési rendszernek a kiépítése.fejezet A FŐBB KARAKTERSTRUKTÚRÁK AURA. Ez egyszerűen természetes. de hogy hogyan manifesztálódik ez az öngyűlölet és saját magunk el nem fogadása. A lélek azon részei. amely tartalmazza a belső isteni öntudatot. ahol már egyek vagyunk Istennel. Először a személyes szinten egy személy és feladatban. . ezt a különböző karakterstruktúrák mutatják meg. Az öngyűlölet. Amíg az a célunk. mindannyiunk legfőbb belső betegsége. és saját személyes világhivatásunkat. Egy művész a művészetét hozza. A méhben elszenvedett trauma energetikai blokkolása vagy a védekezés ellene nagymértékben eltérő a fejlődés más különböző szakaszaiban . Ez a dinamika nemcsak a szülőgyermek kapcsolat típusától függ. nagymértékben függ attól. A felsőbbrendű én az a hely. A világfeladat az az ajándéktehetség. Minden ember felsőbbrendű énje és életcélja egyedi. amely magában foglalja etiológiájukat. A legalapvetőbb betegség. hogy megtestesítse és megoldja őket. Ezek az energiamezők tartalmazzák minden egyes lélek feladatát. és ott marad s így az egyén könnyen láthatja és dolgozhat vele. Úgy találta. hogyan viszonyul a testfelépítésünkhöz. amellyel az élethivatást elvállaljuk. hogy 99 A karakterstruktúra egy kifejezés. a munkáját sokszor változtatni kell. Az egyén teste az őt körülvevő és részét alkotó energiamezők kikristályosodása a fizikai világban.az orális fázisban a szobatisztaságra szoktatás idején. Az erő és világosság. amelyek nem egyek Istennel. amelyet minden egyes lélek hoz magával a fizikai létbe. Máskor az embernek küzdenie kell. amelynek az a célja. Ez sokszor megegyezik az életművel. Egy ember felsőbbrendű énjét úgy tekintjük. amit végül úgy nevezhet.

a személyiség első rétege. egy vádoló réteg. aki nem akarta a gyereket. Egységet kell éreznie: pedig ő azt hiszi. Tudjuk. hogy érezze: létezik. habár látjuk hibánkat? Meg tudjuk bocsátani magunknak. amikor a feloldás kezdetét veszi. Ezek az emberek általában magasak és vékonyak. vagy életének első néhány napjában érte a csecsemőt. így egy olyan negatív késztetés jelentkezik nála. a szülő haragja: olyan szülő. Tudjuk magunkat feltétel nélkül szeretni. mint meghalni". hogy ahhoz. Ebben az esetben az első traumatikus élmény születéskor vagy az előtt. A 12.) Később ez a védekezés megszokottá válik. Egyesítem magam újra a fénnyel. fejezetben írtam le. A terápia során. de amíg feltétel nélkül nem tudunk szeretni. kiemelkedik. míg lehet. „Én Isten fia/lánya vagyok. bármibe is kerül. A skizoid karakterű emberek könnyen el tudják hagyni a testüket. (Lásd a 11. abszolutomokban beszél. tisztán biológiai és betegségelemekhez hozzáadta az emberiség spirituális dimenzióját.1. addig nem érezhetjük otthon magunkat. A karakterstruktúráknak ez a típusa addig fejleszti és használja ezt a fajta védekezést. és 12. amelyeket néha mélyebb énnek. amelyeken részt vettem. Az energiamezőkről szóló információk saját tevékenységemből származnak. hogy magunkkal kell kezdenünk. és továbblépek. A trauma általában valamilyen rosszindulatú cselekmény körül szerveződik. egy olyan helyre. hogy a legcsekélyebb hatással sincs a másikra. ábrától a 12. vagy azok kombinációjaként. megpróbálja magát összefogni a személyiségszinten. Ezt a munkát folytatva fejlesztettem ki az egyes karakterstruktúrák általános aurasémáit. John Pierrakos által 1975-ben tartott magenergetikai tréningek. amit közvetlenül az egyik szülő okoz. Másokkal való kapcsolataiban. és az ember minden olyan helyzetben alkalmazza. Ezt tartsuk szem előtt. és ezt elég rendszeresen meg is teszik. hogy milyen feladatot kell megoldania életében. Ez az újonnan érkezett lélek természetével függ össze. Ez azt jelenti. vagy valamilyen trauma a szülés alatt. ábrákban az egyes struktúrák főbb jellemzőit tartalmazó táblázatok láthatók. hogy szét kell hasadnia. hogy az mondja: „Én valóságos vagyok". Hogy a terápia során megoldódjon ez a probléma. és azt az energetikai védelmi rendszert. mielőtt te utasítanál vissza engem". ahogyan az a 12. Munkája részeként Pierrakos megfeleltette egymásnak a karakterstruktúrákat és a csokra működését. és a gyerek cserbenhagyottnak érzi magát. akár terapeutájáról. A test szintjén ennek az az eredménye. Ezt John Pierrakos egészítette ki spirituális és energetikai szempontokkal.3-as táblát. amelyek meghatározzák a helyét a fizikai világban. Dr. hogy megtaláljam az Isteni Énhez vezető utat". Ebben az életkorban a természetes energetikai védekezés az ilyen traumák ellen egyszerűen az. hogy az életenergia-áramlás nagyobb mértékű leblokkolása a legkorábban megy végbe) skizoid struktúráknak nevezzük. amely a „szellem" világában van. hogy a testrészek kombinációjának tűnik s nem egy erősen összetartott vagy egyesített egésznek. az alapvető emóciók. hogy a Reich által kifejlesztett. Ha terápiára jelentkezik. Az ilyen események hatása különböző: egy csekély mértékű érzelmi elkülönülés az anya és a gyerek között 100 az egyik gyermek számára nagy traumát jelent. amit néha álarcnak hívunk: s azt mondja: „Visszautasítalak téged. de néha . Jim Cox 1972-es bioenergetikai tréningjei és a ár. hogy nem létezik igazán.. amelyet áll. A SKIZOID STRUKTÚRA Az első karakterstruktúrát (abban az értelemben az első.nevezetesen hogy miért írható le bármelyikünk a karakterstruktúrák egy bizonyos típusaként. hogy Isten akaratából (Istenben magában) élünk. Ez egy ellentmondást hoz létre: „Létezni annyit tesz.2.8. elkalandoznak. és elkezd dolgozni. meghatározzuk . hogy tovább éljen. mint pl. Hogy kompenzálja ezt az „elmenekülés"-védekezést. amit néha felsőbb erőnek vagy a felsőbbrendű énnek neveznek. vagy árnyéknak hívnak. amikor a karakterstruktúrák felé fordulunk. Legfőbb hibája a félelem attól. A táblák megszerkesztésében segítséget nyújtottak ár. Úgy változtatta meg a karakterstruktúrák jelentését.5. Ez tovább növeli az élettől való elzártságáról alkotott tapasztalatait. pl. amíg nem okoz nehézséget a személy számára. miután a páciens felhagy azzal. leélhetünk néhány évet úgy. ábráig látható. amelyben fenyegetve érzi magát. a „bemutatkozó" panaszaiban sok-sok félelem és szorongás lesz.3. ha elrontunk valamit? Ha elrontunk valamit. Miután mélyebben behatoltunk a személyiségbe. amivel találkozunk. hogyan fogadjuk el magunkat. beszédében személytelen nyelvezetet használ. meg kell erősítenie azokat a kötődéseket. hogy a mélyebb kérdésekhez . talpra tudunk rögtön állni: és azt mondani: „Ebből tanulnom kell".talán egy élet sem elég. szét kell szakadnia. az igazsággal és a szeretettel . A terápia során a feladat annak megoldása. amikor az anya érzelmileg elszakad a gyerektől. akár barátairól van szó. hogy jópofa fickónak látsszon a terapeuta előtt. azt fogják mondani: „Te sem létezel". ahonnan származik. a személyiség magasabban fejlett része. hogy egyszerűen visszahúzódjon valahova. Al Lowan és John Pierrakos közös munkájukban a karakterstruktúrák főbb szempontjait először a fizikai és személyiségszinten kategorizálták. hogy a lélek visszahúzódik abba a „szellemvilágba".ezek mind az önmegvalósításhoz vezető lépések -.miközben megtanuljuk. s megerősíti őt abban. Azután. és azzal. és hajlamos intellektualizálásra. 12. hogy nincs joga létezni.

testesek is lehetnek. A testben a feszültség hajlamos a test körüli gyűrűkben jelentkezni. Az ízületek általában gyengék, és a test általában koordinálatlan, a kezek és a lábak hidegek. Az ilyen személy általában túlzottan aktív és talajtalan. A nyakon, a koponyaalap közelében helyezkedik el egy fontos energiablokk, s ez általában sötét szürkéskék. Itt általában energia lövell ki a koponyaalapból. Sok esetben a gerincben csavarodás található, amit az anyagi valóságtól való, megszokottá vált elfordulás okoz, amikor a személy részben kiszáll a testéből. A testfelépítés gyenge, vékony csukló, boka és lábikra jellemzi, és általában nincs összeköttetésben a talajjal. Az egyik váll nagyobb lehet a másiknál (anélkül, hogy az illető teniszezne). Sokszor a fejet az egyik oldalra tartja, és bizonytalan a tekintete, mintha egy kicsit máshol lenne. Ez igaz is. Néha „flúgosnak" mondják. Sokan közülük kora gyermekkorukban elkezdtek maszturbálni, mert szexualitásban találják meg az életerővel való kapcsolat lehetőségét. Ez segített nekik, hogy „elevennek" érezzék magukat akkor, amikor a körülöttük levőkkel nem tudtak kapcsolatot teremteni. Amit a skizoid karakterű ember védelmi rendszere használatával elkerült, az saját belső rettegése, a megsemmisüléstől való rettegés. Csecsemőként természetesen nem tudott ezzel megbirkózni, mivel teljes mértékben függött azoktól, akiket ijesztőnek tartott, vagy akik miatt teljesen cserbenhagyottnak érezte magát a legnagyobb szükség órájában: a születés közben. A skizoid karakterű ember csecsemőként közvetlen ellenségességet tapasztalt legalább egyik szülőjétől, attól az embertől, akitől a túlélése függött. Ez az élmény indította el a létéért való rettegését. A skizoid jellem akkor szabadulhat meg a megsemmisüléssel kapcsolatos belső rettegéstől, ha felnőttként megérti, hogy ennek a rettegésnek sokkal inkább van köze belső dühéhez, mint bármi máshoz. Ez a düh onnan származik, hogy továbbra is úgy tapasztalja a világot, mint nagyon hideg, ellenséges helyet, ahol mindenki, aki fenn akar maradni, izolációra kényszerül. A skizoid lény egy része teljes mértékben azt hiszi, hogy ez az anyagi világ lényege. E veszett düh mögött ott van az a fájdalmas tudás, hogy neki a szeretetre, a meleg kapcsolatokra és elfogadásra van szüksége, de sok esetben nem képes arra, hogy ezt megteremtse saját életében.

Attól retteg, hogy saját dühe felrobbantja, darabokra hullik, amelyek szétszóródnak a világegyetemben. A megoldás számára az, hogy lépésenként szembesüljön dühével, anélkül, hogy védekezésbe vonulna. Ha meg tud állni a földön, és engedi, hogy a rettegés és a düh előjöjjön, el tudja engedni a belső fájdalmát és vágyát a másokkal való kapcsolatra, és megteremti a helyet az érkező önszeretet számára. Az önszeretetet gyakorolni kell. Mindannyiunknak szüksége van rá, akármilyen karakterstruktúra kombinációja legyünk is. Az önszeretet abból ered, ha úgy élünk, hogy nem áruljuk el magunkat. Abból ered, hogy belső igazságunknak megfelelően élünk, bármi is az. Abból ered, hogy nem hagyjuk cserben önmagunkat. Ezt egyszerűen önszeretet-feladatokkal gyakorolhatjuk, amelyeket az utolsó részben adunk meg.

A SKIZOID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A skizoid struktúrát főleg az energiamezők folytonossági hiányai - pl egyensúlytalanságok és megszakítások - jellemzik. Az egyén legfontosabb energiáit mélyen a belsejében tárolja, és azok ott általában meg vannak dermedve mindaddig, amíg el nem kezdik a terápiát és a gyógyító munkát, azzal a céllal, hogy az energiákat onnan szabadítsák. A 12.4. ábra bemutatja az ebbe a típusba tartozók étertestének vékony törésvonalait, ahol energia szivárog az ízületeknél. Ennek színe általában nagyon világos kék. A következő réteg és a mentális testek vagy meg vannak dermedve, vagy esetlegesen mozognak körbe-körbe a hát és a homlok, a bal és a jobb oldal között, kiegyensúlyozott energia nélkül. A mező általában fényesebb, több energia található az egyik oldalon és a fej hátsó részén. A skizoid típus szellemi testjei általában erősek és sok ragyogó színtől fénylenek az aura hatodik rétegénél, vagy a mennyei testnél. Az ovális forma megjelenésében általában nagyon fényes, inkább ezüstös, mint arany színű, általában kiterjedt határvonalai vannak, és egy tojás alakú duzzanat található a lábán, amelynél néha gyengeséget érez.

101

1. táblázat 12.1. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Skizoid A FEJLŐDÉS LEFÉKEZÉSE TRAUMA Születés előtt vagy közben Ellenséges Anya Orális Csecsemőkori tápláláskor Elhagyás Pszichopatikus Kora gyermekkor Csábítás Elárulás Fennmaradni Mazochisztikus Autonómia szakasza Ellenőrzés Kényszerevésés ürítés Elfojtani Impotencia Erősen érdeklődik a pornográfia iránt Gyűlölet Független legyen Feszültség Rideg Pubertás Szexuális visszautasítás A szív elárulása Eltitkolni Szex lenézéssel és megvetéssel

SÉMA SZEXUALITÁS

Együtt tartani

Kitartani

A szex célja: élet- Szex a közelséEllenséges/ gért és a kontak- beteges erő érzése, fantázia tusért Homoszexuális fantázia Félelem Mohóság Megbízhatatlanság Támogassák és bátorítsák Vereség/kudarc érzése

HIBA KÖVETELI A JOGOT, HOGY PANASZ

Büszkeség Legyenek érzelmei (szerelem) Nincsenek érzései

Legyen/létezzen Táplálják és megteljen Félelem/aggódás Passzivitás, fáradtság

102

Skizoid TESTKERINGÉS Hideg kezek/ lábak ENERGIASZIN- Hiperaktív TEK Talajtalan ENERGIA ELHELYEZKEDÉSE ELSŐDLEGES FUNKCIÓJÚ CSAKRÁK Megdermedve a test legbelsejében 7. 6. elülső 3. elülső 2. hátsó Aszimmetrikus

Orális Hideg mellkas • Hipoaktív Alacsony energiaszint A fejben, általában kiürülve

Pszichopatikus Hideg láb/ medence .

Mazochisztikus Hideg far

Rideg Hideg medence

Hiperaktív Ezt összeomlás követi A test felső részében

Hipoaktív (inter- Hiperaktív (manalizált energia) gas energiaszint) Belső égés A periférián visszatartva a test legbelsejében Akaratcentrumok 6. elülső

7. 6. elülső 2. elülső

7. 6. 4. hátsó

6. elülső 3. elülső

ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZER

Visszahúzódás „sündisznó" Maga mellett lévő

Szopás Verbális elutasítás Hisztéria

„Horog" Mentális „megragadás" Hisztéria

Csendes kotlás „Tapogatókarok"

Erő/akarat Megnyilatkozás Határok Türtőztetés

3. táblázat 12.3. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Interperszonális kapcsolatok Skizoid KIVÁLTJA ELLENREAKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓBAN A NYELV Orális Pszichopatikus Behódolás Passzivitás Szűkölködés Függőség Parancsok Direkt manipuláció („Meg kell tenned!") Mazochisztikus Gúnyolódás Az ellenőrzés erőltetése Rideg Versengés Bűn Szégyen Birtoklás Intellektualizáló- Anyáskodás dás Visszavonulás Valamibe elvonulás Kérdések Közvetett

Abszolútumok Személytelen

Nyafogás, undor Fenntartások Indirekt manipuláció (Udvariatlan kifejezések) Csábító

Skizoid AZ ÁLARC ÁLLÍTÁSA „Elutasítalak, mielőtt te utasítasz el engem."

Orális „Nincs szükségem rád." „Nem fogok kérni."

Pszichopatikus „Igazam van, neked nincs igazad." „Ellenőrizni foglak téged." „Megadom magam."

Mazochisztikus „Én ölöm (sértem) meg magam, mielőtt te tennéd." „Bosszantalak és provokállak." „Szabad vagyok."

Rideg „Igen, de..."

ÁRNYÉK-ÉN ÁLLÍTÁSA FELSŐBBRENDŰ ÉN ÁLLÍTÁSA

„Te sem létezel." „Gondoskodj rólam." „Én valóságos vagyok." „Elégedett vagyok."

„Nem foglak szeretni." „Rá bízom magam, és szeretek."

Az aura egyensúlyhiánya, ami elsősorban az alsó három testre jellemző, kiterjed a csakrákra is azoknál a skizoid típusú embereknél, akik még nem kezdték el a terápiát. Sok csakra az óramutató forgásirányával ellentétesen mozog. Ez azt jelenti, hogy több-energiát adnak ki, mint amennyit felvesznek. A megzavart csakrák azoknak a karakterstruktúrában levő tulajdonságoknak felelnek meg, amelyek átalakítást igényelnek. Az óramutató járásával megegyezően mozgó csakrák bár nyitottak, de általában aszimmetrikusak, vagyis nyitottságuk ellenére ezek a csakrák nem működnek kiegyensúlyozottan. Több energia áramlik át a csakra egyik oldalán, mint a másikon. Ez az egyensúlyhiány általában laterális, vagyis több energia áramlik át a csakra jobb, mint a bal oldalán. Emiatt az ilyen ember hajlamos arra, hogy aktívabb; sőt agresszívabb legyen a csakra által kormányozott élettérben. Ezt az aszimmetriát a 9. fejezetben írtam le az aktív befogadó hasadás fogalmainak felhasználásával. Az ingával mért diagonális vagy elliptikus forma aszimmetrikus csakrára utal, ami clairvoyance-ban úgy látszik, amint azt a 12.4. ábra mutatja. Az általában nyitott csakrák a hátsó szexuális központ (második), a napfonat (harmadik), a homlokcsakra (hatodik) és a koronacsakra (hetedik). A hatodik és a hetedik centrum összeköttetésben áll a mentális és nem fizikai spiritualitással, amihez az ilyen személy egész életében nagymértékben igazodik. Akaratán keresztül is működik (második csakra). Ezek a csakrakonfigurációk változékonyak és változnak a személyiségátalakító munka során is. Ahogy az individuum egyre inkább nyit a harmadik dimenzióban a fizikai világban való létezés felé, úgy egyre több csakra válik nyitottá. A hátsó szexuális centrum sokszor zárt a terápia elején. A 12.4. ábra alsó része az agyi terület aktív energiájának viszonylagos fényességét mutatja. A legragyogóbb, legaktívabb hely a nyakszirti vagy hátsó terület, a legkevésbé aktív az elülső rész. A második legaktívabb csakra a harmadik szem és az agy harmadik 104

kamrája, amit a kettő között ívelő „ragyogás-híd" köt össze. Azután következnek az oldalsó lebenyek, amelyek a nyelvvel vannak kapcsolatban. Vannak kiterjedt agyi területek, melyeknek kicsiny az aktivitásuk. Az elülső rész alacsony energiáját gyakran tapasztalhatjuk a skizoidoknál. Ezt jelzi üres, „elszállt" tekintetük. A skizoid általában felfelé, a gerincbe és a fej hátuljából a nyakszirti területre irányítja az energiát, s ezáltal energiafölösleget hoz létre a fej hátulsó részén, így kerüli el az „itt-és-most" kontaktust a fizikai síkon. Az energetikai védőrendszer, amelyet főleg a skizoidok alkalmaznak, a „sündisznó", a visszahúzódás és a maga mellett lét, ahogy azt a 11. fejezetben a 11.3. ábra mutatja. Természetesen tetszőleges struktúrával rendelkező személyek használhatják a különböző védekezéseket különböző időpontokban. A SKIZOID TÍPUS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE ÉS ÉLETFELADATA A személyes növekedési folyamatban mindig fontos, hogy becsületesek legyünk magunkhoz, ismerjük fel hiányosságainkat, foglalkozzunk ezekkel pótlásuk, megváltoztatásuk érdekében. De nem szabad, hogy negatívumainknál túl sokáig leragadjunk. Mindig egyensúlyban kell legyen a változtatást igénylő részekre fordított figyelem, a felsőbbrendű én természetének megismerésére, támogatására, növelésére, megerősítésére fordított figyelemmel. Végül is ez az, ami a változást jelenti, ugye? Azok az emberek, akik skizoid karakterűek, vagy van jellemükben ilyen elem, személyiségükben általában nagymértékben spirituálisak. Mélyen átérzik az élet rejtett értelmét Sokszor próbálják a körülöttük élők világi életébe belopni a spiritualitást Nagyon kreatívak, tehetségesek és sok jó ötletük van, egy olyan csodálatos sokszobás házhoz hasonlíthatók, amelyben

.

Ő gyermekkorában elvesztette az anyját. Ez azt mondja: „Nincs szükségem rád!". A gyerek úgy kompenzálta az anya elvesztését. és világoskék a színe. A szexualitást arra használja. betegség vagy visszahúzódás miatt. hogy azt valami mással kompenzálja. hogy mások elhagyják. Ennek a típusnak a külseje nem vall felnőtt.mindegyik szoba ízlésesen és gazdagon díszített. hogy kiürítse energiamezőjét. s nem gyerek. halál. hogy túl korán lett „független". hogy közelséget. Ez az elhagyás. hogy bármit is kap. vagy színlelnek. hogy hatalmas kreativitását a valóságba átültesse. így még keserűbbé válik. úgy. Meg kell tanulnia megállni a saját lábán. ragaszkodásra való törekvésben és a lecsökkent agresszivitásban nyilvánul meg. hogy a skizoid karakter feladata a belső rettegésével és dühével való szembenézéssel kapcsolatos: ezek gátolják őt abban. Elfogadása így rosszhiszemű passzivitássá. különböző stílusban. felszínre kerül a személyiség felettes énje. mert egy nem tudatosított belső vágyakozást akar kielégíteni. különböző kultúrát és periódust tükrözve. a támogatást. hogy megtaláljuk az életében a „táplálékot". Teste fejletlen. aztán fel egy másik létrán és az ablakon át juthat be a másik szobába. hogy hatalmas erő szabadulna fel. Minden szoba elegáns a maga módján. Az anya adott a gyereknek. Az orális személy sok csalódást élt át. hideg és beesett 106 a mellkasa. hosszú. ábra) hajlamos arra. akkor az nem szeretet. kifejezze szellemiségét az anyagi világban. Sokszor csak úgy tett. Másokkal való kapcsolatát indirekt kérdések jellemzik.5. Az éteri test szorosan a bőrhöz közel helyezkedik el. mintha adna. embereken való segítéssel stb. hogy nem fogja megkapni. sok esetben túl korán beszélt és járt. vagy saját akarata ellenére adott. Az orális struktúrájú személy főleg ürességet és tompaságot érez. sohasem elég. hogy add nekem!". Azt hiszi. vagy „Nem fogok kérni!" Ha mélyebbre ásunk a személyiségbe. petyhüdt izmai vannak. Általában azt mondhatjuk. Feladata azzal is kapcsolatos. nem kapom meg. ha kreatív talentumai egyesülnének. ha nem kérem. vékony. Nem tud egyedül lenni. így zavar támadt az elfogadóképességében. Amikor a terápiára jelentkezik. és azt mondja: „Elégedett vagyok!" AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE Az orális struktúra (12. Félelme és dühe elszigeteli egymástól személyisége egyes részeit. kapcsolatot teremtsen valakivel. hogy kompenzálja a szörnyű belső üresség érzését. ki kell másznia az ablakon. nem általánosíthatók. agresszivitása mohósággá válik. az árnyék én azt mondja: „Vigyázz rám!" Ha megkezdődik a probléma tényleges megoldása. amelyekben azt a sokféle tehetséget kifejlesztette (szobák díszítése). és általában kiürült. találmányokkal. mert hiszen felnőtt. és nem akar felelősséget vállalni. ragaszkodik hozzájuk. és fél azt kérni. Az elhagyás miatti dühét visszatartja. hogy nincs ajtó a szobák között. hogy a skizoid típusú ember az egyik szobából a másikba jusson. mert fél attól. pl. Ezek a feladatok nagyon egyéniek. de nem eleget. A terápia során az a célunk. hogy a kreativitása segítségével fejezi ki a szellemi valóságot." Ez viszont megteremti a kettős kötést: „Ha kérem. kitörési kísérleteit sokszor visszautasították. Elfojtja erős vágyódását és agresszióját. amelyek a másik félben az anyáskodás érzését ébresztik fel. hogy szükségletei kielégüljenek. passzivitásról és fáradtságról panaszkodik. ha a növekedés orális szakaszában valami megakadályozza a normális fejlődést. nem sokszínű. Pszichodinamikai szempontból személyisége másokba kapaszkodik bele. ami stresszhelyzetben összeomlik. A legfontosabb energia fejben található. felszínes a lélegzése. A kompenzációt számára a független viselkedés jelenti. A gondoskodás iránti szükséglet érzése a függőségre. Ezt „kívülről" próbálja megszerezni. A probléma az. A mentális test . mert attól fél. írással. Az emocionális test szintén belül található. hogy úgy kell az életet élnie. és túlzottan igényli másoktól a melegségét. hogy szükségletei kielégítéséhez meg kell kockáztatnia. hogy könnyebben hozzáférjen a lénye összes részéhez. amire tényleg szüksége van. Ahhoz. hogy materializálja. hogy elhagyják. Ezt úgy is megteheti. és úgy érzi. A skizoidnak integrálnia kell a lényét. De ez nem elégíti ki. vagy „Nem lesz rá szükségem." A terápia során a probléma megoldása érdekében fel kell ismernie saját szükségleteit és meg kell tanulnia. AZ ORÁLIS STRUKTÚRA Az orális karakter akkor alakul ki. A terápia során az álarc lesz a személyiség első feltárt rétege. így az ő negatív szándéka az lesz: „Arra kényszerítelek. szeme „kiszívja" másokból az energiát. Nem lehet elégedett. Személyes szinten gondozást és kielégítést igényel. és „elmerül" a gyengeségében. le kell ereszkednie egy létrán. Ez nagyon kényelmetlen. érett emberre. így az nyugodt és csendes. mert a skizoid sok előző életet élt már. mert legbelül meg van győződve arról. ajtókat kell építenie a szép szobák között.

.

hogy bízzon az univerzum bőségében. Negatív aspektusában rendkívül hatalom vágyó. hogy mások fölött uralkodjon. lenéz másokat. hogy feladja az áldozat szerepét. művészetben vagy a tudományban. A szexualitásban általában fantáziadús. és azt mondja: „Megadom magam. de ellenséges. de nem kapta meg azt tőle. neked nincs igazad. Ő győzni akar. A pszichopata szüleivel háromszöget alkotott. ábra középső része mutatja. s nem düh provokálása . ami mély kisebbrendűség! érzést takar. Ahhoz. akkor képes lesz azt mondani. és arra van szüksége. ami mentális és spirituálisán harmadik szemcsakrái világosságát igazolja. Az aura felsőbb szintjei nem túl fényesek. Ha felismeri szükségleteit. A külső tojásforma (a hetedik réteg) nincs teljes mértékben felfúvódva. amelyben az ezüst dominál és a lábfej környékén kiürült. Az orális típus által főleg használatos védelmi rendszerek a verbális tagadás. felszínre kerül a felsőbbrendű én. Arra van szüksége." Ha mélyebben hatolunk a személyiségbe. Ez azt mondja: „Igazam van. s nem a fizikaiakra összpontosít. amit tud. A helyzetre adott válasza az volt. Ha már végzett személyiségfejlesztő munkát. és megáll a saját lábán. színlelnie. hogy támogassák és bátorítsák. amit kap. és meg kell találnia az élettel való szövetkezés lehetőségét. hogy minden módon megpróbált másokat kontrollálni. hogy megadja magát. hogy ezt tegye. és értékelje azt. De másokkal való kapcsolatában parancsol (például „Meg kell tenned!"). melyek célja inkább a figyelemfelkeltés. Kiderül. akkor elégedett lesz." Hogy ezt a problémát megoldja. akkor lehet. irányítalak téged. Az orális karakter belső képe olyan. ha úgy hozza a sors." A test felső része felfúvódottnak tűnik. AZ ELMOZDULT VAGY PSZICHOPATA KARAKTER Az elmozdult struktúrával rendelkező személy kora gyermekkorában egy burkoltan csábító. mint egy Stradivari." Ha a gyógyulás megkezdődik. Ha az élétszimfóniában a saját. s a legkevesebb energia a hátsó nyakszirti régióban található.5. hogy megszerezze ezt a kontrollt: erőszakoskodással és legyőzéssel vagy csábítással. hogy koronacsakrája és homlokközpontja nyitott. amely szerint „Igazam kell hogy legyen. Az ellenkező nemű szülőhöz pártolt. A szülő akart valamit a gyermektől. különben meghalok. hogy az energia legnagyobb része az agy elülső és oldalsó lebenyében helyezkedik el. A terápia megkezdésekor a pszichopata panasza az állandó vereségérzés. Ideális képet alakít ki magáról.fényes és sokszor sárgás színű. így nem kap segítséget. Valószínű. egyedi melódiáját játssza. nem fényes. ellenkező nemű szülőt tapasztalt meg. Medencéje AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE Az orális karakternek meg kell tanulnia azt. mint egy finom hangszer. aki még nem sokat tett a csakrák kinyitása érdekében. így az ellenkező nemű szülő manipulálásával kárpótolta magát. A fejben levő energiamezők konfigurációját a 12. hogy engedelmességre bírjon másokat. hogy született tanító. sőt hazudnia kellett. támogatást. és megkomponálja a saját szimfóniáját. Úgy érezte. amire szüksége volt. hogy „Megvan!" és engedheti. hogy az elülső szexuális központ is nyitott. Látható. Adnia kell. Szembe kell néznie az egyedülléttől való félelmével. hogy finoman felhangolja a hangszert. az „orális szívás" és néha a verbális célzások jellemzik. erős felsőbbrendűségi érzése van.vagyis éppen ellentétes a mazochista struktúrával. Ebben az esetben érdekli a szex. De a támogatás elfogadása azt is jelenti. így negatív szándéka a következő: „Az én akaratom teljesül!" Ebből keletkezik a kettős kötés. Ha felsőbbrendű énje szabaddá lesz. és a test felső és alsó része között az áramlás kismértékű. Azt követeli. és nem tudott segítséget kérni az azonos nemű szülőtől. mert minden nagyon érdekli. mélyen bele kell „ásnia" a belső ürességbe. A csakrák inkább zártak vagy kevés az energiájuk az olyan emberben. ezüstös-aranyos izzású. az árnyék-én azt mondja: „Ellenőrizlek. vagyis szerinte egyenlő a vereséggel. az orális karakter jól fel tudja használni kreativitását és intelligenciáját a 108 . Kétféle módja van annak. Arra van szüksége. és megfordítsa a „megragadás" folyamatát. elárulták. A terápia során a személyiség először feltáruló rétege az álarc. hogy a legbelső energiák felnyíljanak és szétáramoljanak. így az orális karakter az intellektuális és verbális tevékenységekre. és mindig szeretettel és közvetlenül a szívéből adja át azt. meg kell tanulnia bízni.

főleg az érzőközpontok. Nyitottak még az elülső központ és a koronacsakra. A bonyolult feladatokat is jól oldja meg. hogy áldozat legyen. és feladja azt a törekvését. Az éteri test teltsége csökken a lábfej felé. mint hátra. ábra) van egy általános energiamezője. A PSZICHOPATA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A pszichopatának meg kell találnia az igazi megadást oly módon. A PSZICHOPATA STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A test felső részében található a fő energia. az öröm másodlagos a hódításhoz. általában sötétkék színű. A hátsó szexuális központ részben nyitott lehet. a többi túlnyomórészt zárt. Arra kényszerítette a gyereket. és nagy. A szexualitást hatalmi játékra használja. A magasabb aurarétegek is erősebbek és ragyogóbbak a felső részben. A helyzetre adott válasza az volt. Az érzelmi test felső része is teltebb. így kielégítheti mély vágyát a valóságban való létezésre. hogy kihasználják őt. lába gyenge. hideg. Ez jelzi. A mentális test jobban kinyúlik előre. hogy megpróbálja elérni. hogy visszatartotta 109 . hogy védekezésként mentális „fogságban" tartsa. és megadja magát mélyebb lényének és szexuális érzéseinek. Fél attól. hogy nézeteltéréseket oldjon meg úgy. A pszichopata karakter belső képe tele van fantáziával és becsületbeli kalandokkal. hogy bűnösnek érezze magát. ami hasonlít a hisztérikus védekező rendszerre. hogy uralkodjon másokon. akkor a pszichopata személy nagyon becsületes és az integritás magas fokán áll. amit a mozochista gyermekkorában kapott. és a személy nem vetette meg a lábát a földön. A lapockák közötti akaratcentrumok rendkívül nagyok. Az érzelmi testben lehet egy duzzanat az akaratcentrumnál. Talajtalan. de itt ez egy ellenőrzött.olyannyira. Az energiaaktivitás az agy elülső lebenyeiben erős és fényes. hogy fokozatosan kiengedi és elengedi teste felső részét.6. kivéve ha ez utóbbi az akaratérvényesítést szolgálja. és mértéken felül használtak. Az elmozdult struktúrájú személynek (12. A pszichopata az erőtől duzzadó elülső lebenyekből bocsájtja ki az energiaíveket a másik személy felé. hiszen ez a legmegalázóbb számára. Minden olyan próbálkozását letörték. szörnyű nyomásnak akart ellenállni. Megpróbálja nem kifejezni szükségleteit oly módon. a tetején pedig energiadús. Nagyon vágyik arra. mely utóbbi a lapockák között található. Néha vulkánként tör ki. feltételekhez kötődött. A pszichopata struktúrát a vereségtől vagy bukástól való félelem tartja fenn. Ennek megfelelően ez a típus elsősorban a mentális és az akarati energiák révén működik. Ez az aktivitás csökken a fej hátsó része felé. A MAZOCHISZTIKUS STRUKTÚRA A szeretet. a koponyaalapnál és a szemben. Becsületességével másokat is elvezethet saját becsületükhöz. hogy segítsen másokat saját igazságuk megtalálásában. Magasan fejlett intellektusát arra is használhatja. A személy kettészakad az emberektől való függőség és az őket kontrollálni vágyás érzései között. így becsapottnak. hogy a személyt elsősorban az intellektuális foglalatosságok. A világ nemes értékek körül forog. így a tojás alak is ilyen módon torzult. barátokat szerezhet. szeretettel teli szíve van. Ezekben a legigazabbak és a legbecsületesebbek győznek. Valamikor meg is fogja valósítani. ha saját akaratát érvényesítette.alultöltött. legyőzöttnek és megalázottnak érezte magát. másoknak legyen szükségük rá. E típus energiaszintje először hiperaktív. és nem a fizikai aktivitás érdekli. és általában erőteljesen megnagyobbodott. vagy szabad akart lenni. és igazi emberi lénynek érezheti magát. amibe nincs meg a hisztériára jellemző káosz. és azt a pszichopata összeszorítva tartja. Amikor felsőbbrendű énje energiái felszabadulnak. amelyeket állhatatossággal és hősiességgel lehet megtartani. hogy ezeket az értékeket környezetében is megvalósítsa. amit összeomlás követ. és erősebb tónusú a skizoid vagy orális struktúrájúaknái. A pszichopata csakra konfigurációja általában nyitott akaratcentrumokat mutat a vállaknál és a nyaknál. legyőzéshez képest. és retteg attól. Komoly feszültség található a vállakban. amely a rá nehezedő. Az intellektus is az akarat szolgálatában áll. Alkalmazza a verbális tagadást is. és nagyon nyugodt. kiegyensúlyozott energiaforma. hogy ellenőrizte a gyerek étkezését és kiválasztását is. Anyja domináns és „áldozatot hozó" személyiség volt . hogy uralkodjanak rajta. általában sötét a tarkó tájékán. amelyik minden auraszint alján kiürült.

.

neki tetsző módon. és megnyíljon a spiritualitás felé. A mazochista védekezőrendszerét általában a „tapogatózás". amikor csak akarja. Külső széle nagyon határozott. de öntudatlanul azt hiszi. mint a finoman megmunkált ezüst és arany. A MAZOCHISTA STRUKTÚRA i ENERGIAMEZŐJE Legfőbb energiája összetett. hogy frigid. érzelmi és akarati aspektusai működnek. Ha terápiára kezd járni. Ha nőről van szó. és van mit adnia.érzéseit és alkotóképességét. így egy olyan körbe kerül. Az agy erős aktivitást mutat az elülső. egy kicsit súlyosabb az alsó részén. Aktívan kell kifejeznie magát. mint kék színárnyalatú. A tojás teljesen telt és sötét aranyszínű. torkában és medencéjében erős feszültséggócok találhatók. mályvaszínű. így tudattalan negatív szándéka az. Ez haraghoz és gyűlölethez vezetett." Némi terápiás kezelés után a belső kép feltárul. Energiája a torok tájékán megreked. még a test alsó részében is." Ez végül is felszabadítja a felsőbbrendű ént. vörösesbarna és kék. a fali és a kamrai lebenyekben. Kifelé engedelmes marad. A mazochista mezője (12. A terápia során a személyiség első feltárt rétege az álarc. s azt mondja „Bosszantani és provokálni foglak. és a szexualitást tisztátalannak érzi.örömet próbál szerezni. Hipoaktív és mégis belül ég. Ülepe hideg. Az étertest sűrű. ami megoldja a szituációt: „Szabad vagyok!" Fizikailag az ilyen egyén nehéz. ami azt mondja: „Megölöm (megsértem) magam.legalábbis úgy érzi . ha nem leszek dühös. mint az éteri test. Segítőkész. sokszínű. de valójában sohasem hódol be. A mentális test nagy és fényes. és „szeresse a negativitást". A mennyei test fényes a test körül. de másokkal való interakciójában udvarias kifejezéseket használ. zömök. Pszichodinamikai szempontból ez a típus visszafogja magát. durva és inkább szürke. Minden részlet fontos. Nagy szíve van. ennek az aktivitásnak egy kis része átterjed a nyakszirt központi területére. amit mások provokációnak vélnek. hogy állandó feszültséget érez. Már dühös volt. a csendesség. A gúnyolódás lehetővé teszi számára. hogy részben nyitott a hátsó szexuális központ. talán túl sok feszültség és vastagság jellemzi. felsőbbrendűség és a félelem érzései. akkor panasza az. A felsőbbrendű én energiái a másokkal való törődéssel vannak tele. elmerül a mocsárban. az árnyék-én tudatos lesz. s így feje előreesik. aki szenved. Az intellektus és az érzelmek jórészt integráltak. hogy kirobbanjon. de megkapta a jogot is arra. ellenségesség. mielőtt te ölsz (sértesz) meg engem. A nyakában. s erősen érdeklődhet a pornográfia iránt. nyafog és panaszkodik.7. A mazochistában az érdemi feltáró munka előtt általában nyitottak a homlok. hogy kimutassa. mint egy igazi tojás." A terápia során a probléma megoldása azt kívánja. panaszkodik. és a szónyilak jellemzik. A negatívumokat tekintve ez a személy az. amelyet kevésbé aktív régiók vesznek körül. ami állandó függésben tartja őt. akkor valószínű. Amikor ezeket a nagyon finoman megmunkált műveket megmutatja. Belsejében le vannak blokkolva a rosszindulat. akkor is. így alakul ki a kettős kötés: „Ha dühös leszek. a világ tiszteletet fog érezni iránta. akkor megaláznak. hogy a benne levő agresszió felszabadítása megaláztatással jár.és a napfonatcsakrák. hogy agresszív és szabad legyen. túlságosan fejlett izmok. Ha provokációja sikeres. Valójában mindent megpróbált visszatartani. és a félelem heves dührohamban fog kirobbanni. melyek mindegyike egyediséget és személyes ízlést tükröz. mind az ener11 1 . ábra) teljesen felpuffadt. és lehetséges. hogy blokkolva maradjon. mivel ezek közvetve manipulálnak másokat. bármilyen hozzá illő. Kreatív ereje finom és bonyolult művekben fejezi ki magát. és majdnem akkora egyenlő részekre oszlik. Ezáltal a személyiség mentális. hogy az attól való megszabadulás. és provokál. Az érzelmi test telt. állkapcsában. Született közvetítő. és meg kell ezt tennie. A MAZOCHISTA TÍPUS ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A mazochistának fel kell adnia azt a képzetét. Valójában nem szándékosan provokálja az embereket. Impotens is lehet. visszafogja érzéseit. akkor ürügye van arra. és a benne lévő érzések elfogadása legyőzetéshez és megaláztatáshoz vezet. azzal ő . ahol nyafog. A mazochista belső képe olyan. és így oválisabb. Ez gúnyolódást vált ki. Meg akar szabadulni a feszültségtől. rövid nyak és derék jellemzi. hogy bedühödjön. foglalkozás a borongós gondolatokkal. melyeket undorral ejt ki. Függetlenséget akar.

.

a felsőbbrendű én megoldja a helyzetet. hogy vidám legyen és örömet szerezzen. hanem manipulálja az embereket annak érdekében. akkor arról panaszkodik. mivel itt minden központ nyitott. A mennyei test nem túl fényes. A megadás egy borzasztó dolgot jelent neki. s kinyitja érzéseit. Ez a személy fél az emberi lények olyan önkéntelen folyamataitól. mint egy láncokból készült ruha a teste körül. A gyermek ezt úgy élte át. mindent tudok. Ha intellektuális foglalatosságai is vannak. de ha büszke marad. így ez a típus elsősorban az esze és az akarata szerint él. Nagyfokú külső kontroll jellemzi. de ez nem elégíti ki. kékesszürke színű és közepesen durva.. A terápia során az álarc azt mondja: „Igen. A tojáshéj erős. Meg akarja adni magát az érzéseknek." Kis idő múlva az árnyéka tudatossá válik. olyan. amelyeket nem az ego határoz meg. így negatív szándéka a következő: „Nem adom meg magam." A test harmonikusan arányos. akkor megtévesztőén korlátozza őket. Tele van a mások iránti mély részvéttel. Kétféle védekezőrendszere lehet . amenynyire az egyén rájuk koncentrál. A rigid karakter csakrái közül a hátsó akarati. amelyek valószínűleg nyitottak a terápia megkezdése előtt.giát. akkor sem lehetnek érzései. hogy „Nincs jó választás. A lelki test kifejlett és fényes. A fejtetői és a napfonatcsakra lehet nyitott és zárt is. Hiperaktív. A szexet megvetéssel és nem szerelemmel csinálja. A RIGID STRUKTÚRA A rigid karakterstruktúrájú embert gyermekkorában visszautasította az ellenkező nemű szülő. az elülső érzőközpontok is lassan kinyílnak.. A szexuális szerelem elutasítása nála a büszkeségét sérti. össze kell kötni a szívet és a genitáliákat. A terápia felszínre fogja hozni mindezeket a képességeket. hogy nincsenek érzései. az arany dominanciájával. elhatározta. Hogy ezt a problémát megoldjuk a terápia során. Hogy a visszautasítást kompenzálja. ábra) egyensúly és integráció jellemzi. hogy minden érzésén uralkodni fog . hogy ő maga kompromittálatlan maradjon. Az éteri test erős. Egy olyan ördögi körbe kerül. magas energiaszinttel rendelkezik és integrált. Azt fogja mondani: „Nem foglak szeretni téged.úgy. mint más struktúráknál. A büszkeség kapcsolatban áll a szerelem érzésével. akkor az általában a második legaktívabb terület." A szexet vá- lasztja a szerelem helyett.fémpáncél. mindenáron el akarja kerülni. A RIGID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A rigid struktúra a fő energiát a periférián tartja.8. mivel a szexualitás és a szeretet ugyanazt jelenti a gyermeknek." Ahogy az érzelmek áramlani kezdenek. Ha terápiára jelentkezik (ha egyáltalán megfordul ez a fejében). Ha a személy foglalkozott művé113 . így nem elégíti ki közvetlenül szükségleteit. Pszichodinamikai szempontból a rigid személy azért tartja vissza érzéseit és cselekedeteit. Sérti büszkeségét. Evilági akar lenni. ha az egyén még nem nyitotta ki érzéseit. Képes a kreatív játékosságra és könnyedségre. konstatálja: „Elköteleztem magam. de. mintha acéllemezek borítanák a testét. hogy megsértik. sok ambícióval és versenyszellemmel. és egyenesen a gerincét. hogy megsebezzék. mind a megértést tekintve. Ez az erős egopozíció ürügyül szolgál arra. nagyon szép alakú és fényes színű . Az érzelmi test nyugodt egyensúlyt mutat. akkor ez a terület is fényes és aktív lesz. Nagyobb lehet a test hátsó részében. Ez ahhoz a kettős kötéshez vetet. amelyben nem érheti el azt. Ez versenyhez és nem szerelemhez vezet. széles és egyenes. szeretlek. ha a személy még nem adott elég feltétel nélküli szeretetet. Lehet. hogy nem olyan színes. Büszkén tartja a fejét. ha nem. amit akar. Az aura általában egyenlően oszlik szét a test egészében. de amikor közeli kapcsolatba kerül velük. A rigid struktúrájú személyt (12. rugalmas. és nagymértékben azonosul a fizikai valósággal.a haragon. a szexuális és a lelki csakrák azok. messze a test legbelsejétől. Az agy magas aktivitást mutat az oldalakon és az agy központi részében. a félelmen és a jó érzéseken is . Érzelmei visszatartása alatt még több büszkeséggel telik meg. hogy megakadályozza érzelmei felszínre kerülését. Néhány esetben az elülső lebenyek csak annyira aktívak az élettértől függően. és amiben csak akar. de azt hiszi. Másoktól szerelmet és szexuális érzéseket követel. vagy nem nyitotta meg szellemét. mert ekkor minden érzése kiszabadul. abban jeleskedik." Mélyen belül fél az árulástól. és még versengőbb lesz. és egyenletesen oszlik el. ugyanakkor képes arra is. amit szeretne.aranyezüst. amit az erős és fényes aura mutat." Fáj neki a megadás. hogy ne nézzék bolondnak. vagy egy páncéling. és hátrafelé csúcsosodik ki. Fél attól.és beáramló érzelmektől. Ha elkezdi a terápiát. hogy ez megalázással jár. hogy megkapja azt. mint a szeretet elárulását. Azt mondja: „Felsőbbrendű vagyok. Az egyén elválasztja belső énjét a ki. A medence hideg. hogy visszatartja őket.

.

ami egy ragyogó fénylabdává nő. vagy annak más kreatív formájával. Szeretetével és életszenvedélyével másokat is lelkesít. Ez lehetővé teszi. Ahogy az egyén kifejlődik. például festészettel. akkor nagyobb aktivitás figyelhető meg a központi agyi területen. egyre jobban megvilágosodnak. Meg kell osztania érzéseit. és a leghatékonyabb gyógymódot alkalmazzuk. a határok tartása és néha a hisztéria jellemzi (12. Fontos. A gyógyítónak mindezt lassan kell megtennie. megmászandó hegyek. hogy nyitva tudja tartani a csakrákat gyakorlatok és meditáció segítségével. ez a labda egyre nagyobb lesz. Hatalmas. A rideg karakter aurája lágyítást kíván. hogy a gyógyító szeretettel fogadja el a személyiséget. Már az is nagy segítséget nyújt. Az orális típusnak sok érintésre van szüksége. Sohase érintsük meg engedély nélkül. A skizoid karakterstruktúrával rendelkező személynek azonosítania kell és meg kell erősítenie határait. Negatív hiedelemrendszerünkben a valós világról vallott elképzelések és tévhitek kitisztulnak. hogy megerősítsük spirituális valóságát. Fontos. amikor megérinti a test alsó részét. Hidakat építenek közvetlenül a fejen át. az agy aktivitási sémái egyre jobban egyensúlyba kerülnek az oldalsó. megértéssel és elfogadással kell kezelni. Az ilyen személyt meg kell tanítani arra. bármilyenek is azok.3. Sok embernek lesz csodálatos arany-ezüst fénygömbje a fejközpontban. Az aura kiegyensúlyozottá válik. ábra). hogy a pácines minden alkalommal rövid időkre éljen át érzelmeket. hogy energiái lénye belsejéből ki. akkor az oldalsó lebenyek fényesek. kevesebb pangást. elvezeti népét az ígéret földjére. A rigid karakter belső képe kalanddal. A második csakrát is óvatosan. Úgy találtam. a csakrák egyre nyitottabbak. s meg kell őt tanítani arra. 115 . több világosságot. Képes lesz arra. és a csakráit ki kell nyitni. ki kell nyitnia az alsó csakrákat. annál gyorsabban és jobban fog meggyógyulni. és mélyebb változások kezdenek megjelenni benne. hogy érzései áramoljanak. elülső és nyakszirtí területtel. A rigid személy által általában használt energetikai védelmi rendszert az erő és az akarat fitogtatása. Nagyon hasznos. hogy felülről nézve egy keresztet hozzanak létre. Az elmozdult karakterű embernek energiamezője alsó részét kell feltöltenie. és szabaddá teszi a felsőbbrendű énjének egyediségét. A mazochista energiamezővel rendelkező személynek meg kell tanulnia valamennyi blokkolt energia megindítását és kiszabadítását. az aura változik. Az aura második rétegét aktiválni kell. és kiterjed a testen kívülre is. A gyógyítónak nagyon érzékenynek és óvatosnak kell lennie. mint Ikarosz. Az energia elszivárgását meg kell állítani. ki kell fejeznie. A mező rugalmasabb és folyékonyabb lesz. és mások is lássák azokat. hogy feltöltődjék. Legfőképpen határait kell tiszteletben tartani. pártfogolni való ügyek és romantikus szerelmek találhatók benne. és az energiamezőben magasabb rezgést hoznak létre. hogy a páciens általános karakterstruktúráját szem előtt tartsuk a gyógyítás alatt. MI VAN A KARAKTERSTRUKTÚRÁKON TÚL? Ahogy minden ember igyekszik megérteni magát pszichodinamikai.és abba beáramoljanak. és tevékenységét tudatossá tenni. zenével. hogy mély kontaktust teremtsen másokkal és az univerzummal. hogy játsszon az univerzumban. és teljes mértékben élvezze az életet. A kreativitás a rendszer energiafelhasználásának hatékonysága növekedésével együtt nő. spirituális tapasztalatokra tesz szert. határait meg kell erősíteni. A mező kiterjed. s nem akarattal élni. ha a páciens határokhoz való viszonyából kiindulva határozzuk meg a gyógymódot. A gyógyulása mindig függ a benne rejtőző kreativitástól. Az orális karak- ter auráját is fel kell tölteni. és kapcsolatot kell teremtenie a szeretettel és más érzésekkel. Úgy tűnik. A napba repül.szettel. legbelső energiáit kézrátétellel érinthetjük meg. hogy ahogy ezek az emberek lényük feltárására törekszenek. A RIGID KARAKTER ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A rigid karakternek ki kell nyitnia érzőközpontjait. Ha az egyén elkezdi kifejleszteni spiritualitását. fizikai és spirituális szempontból. és meg kell tanulnia inkább szívvel. Képes arra. Minél többet vállal át a gyógyításból. hogy nagyon tapintatosan kezeljük a szexuális problémákat az elmozdult karakterűeknél. Sokat segít ebben a Fokozott Érzékenységű Érzékelés. hogy milyen érzés az. amelyet ki kell engednie magából. mint Mózes. Ez segíteni fog mint gyógyítót abban. s arra. amikor a keze a testen nyugszik. Szüksége lesz arra is. hogy minden embert egyedi módon közelítsük meg. A személy mélyebb. A skizoid aurájának is fontos. szenvedéllyel és szerelemmel van tele. és engedie kell. Ennek a személynek meg kell nyitnia a szívcsakráját. ha a csakrák nyitva vannak. Majdnem minden tevékenységében született vezető. hogy hogyan tartsa meg töltését.

Így bármilyen betegségünk van. Ha energiarendszerünkben leblokkoljuk a hivatásunkat szolgáló energiaáramlást. kifejlődik a fizikai léten túli valóságra való érzékenység. és a menynyei test egy fényesebb. a titkos álmot. s azután újból szintetizálja. saját előírásunknak megfelelően. mert nem követtük legmélyebb vágyainkat. és így kölcsönhatásba kerül a fizikai világon túli valósággal. 116 . így is energiát alakítunk át. Vezessenek vágyaink! Kövessük őket! Ez örömet hoz nekünk. amit meg kell tanulnunk. Az emberi leblokkolás általános mintáját karakterstruktúrának és védekezőrendszernek hívják. és egy magasabb szellemi állapotban bocsátja ki a világegyetembe. vagy energiablokkolási módjainkban. így mindegyikünk egy élő transzformációs rendszer. Miközben ezt tesszük. ami fényt hoz. Úgy terveztük meg a testünket és energiarendszerünket. KARAKTERSTRUKTÚRA ÉS ÉLETFELADAT Minden karakterstruktúra egy rosszul működő transzformációs rendszer. Kezdjük úgy látni magunkat. Ebben élünk. Az energiatudat olyan kombinációja vagyunk. végül fizikai rendellenességekhez vezetnek. Ez az. mint energiaátalakító rendszert. Az ember élete az univerzummal folytatott természetes energiaáram-cserével változik. aminek megtételére a világhivatás szintjén a világra jöttünk. saját. amit bármi másnál jobban szeretnénk megtenni. fejlettebb szervvé alakítja. Sokszor „kilógunk" a valóságból.és a harmadik szemnél levő csakrák alapjánál helyezkedik el. így testünkben és energiarendszerünkben kristályos formában ott van a tanulnivaló. amely energiát vesz fel a környezetétől. hogy negatív hiedelmeinknek megfelelően élünk. amint tanulni fogjuk. Felszabadítjuk a rendszert. így fájdalmat hozunk létre ezzel életünkben. amit megtenni jöttünk a világba. hogy kitisztuljanak személyes negatív képzeteink. akkor megnyitjuk az utat vágyaink teljesülése felé. Amikor elkezdjük felszabadítani a blokkokat. az közvetlen kapcsolatban áll élethivatásunkkal. Viszont ezek a betegségek nyomon követhetők karakterstruktúránkban. aminek megtételére születtünk. így hát ismét azt kérdezem. amit szeretnénk. Az energiablokkok. Előbb vagy utóbb meghalljuk az üzenetet. lelassulttá válik energiarendszerünkön belül. de a körülöttünk levőkre is pozitívan hatunk. Ez felszabadítja energiánkat.mintha egy olyan mag lenne. Igazi lelkesítő anyag vagyunk. lebontja. amilyennek gondoljuk azt. Senki másra nem hasonlít ez a kombináció. ami a legjobban megfelel annak. Energiarendszerünket olyannak látjuk. Ahogy a mentális test fényesebbé válik. és annak alapján reagálunk a világegyetemre. hogy megtegyük az életben -jobban. mint az univerzum egy egyedi aspektusát. az az élethivatásunk. akkor élethivatásunk teljesülését akadályozzuk meg. amit nem tudunk az életről. amit mindig is akartunk az életben: a mély vágyakozást. és átalakítjuk az energiát. amit mi. és senki nem akarja pontosan azt tenni. Azért vagyunk betegek. hogyan állítjuk le magunkat. Tegyük azt. személyes feladatunkat valósítjuk meg. hogy csökkentsük a fájdalmat. Megváltoztatjuk magunkat és energiarendszerünket. De ez nem megy sokáig. Az energiarendszeren keresztül a betegség közvetlenül összefügg a legmélyebb vágyainkkal. mert úgy élünk. Először leblokkoljuk az energiát. nem amilyen az valójában. hogy valamit rosszul csinálunk. Ha a személyes blokkokat megtisztítjuk. ami élethivatásunk. így megtehetjük azt. ahol a hipofízis és a tobozmirigy is található. mint bármi mást a világban. Az. amely teljes mértékben integrálódott az egészbe. ami gyermekkorunk óta bennünk van. Ez a fény valószínűleg a korona. hogy az élethivatás teljesítésének eszközei legyenek. átalakítja. Ezek közvetlenül megmutatják azt is. Távolítsuk el a blokkot. amire a leginkább vágyunk. és jobban érezzük majd magunkat. Az energia gátolttá. mi tudatot transzformálunk. Mivel az általunk átalakított energiának van tudata. Ebbe tartoznak mindazok a módszerek. nemcsak azt segítjük elő. ami érzékel. mi az. Ismerjük fel. Egyediek vagyunk. amelyekkel megszokott módon elszigeteljük magunkat attól. Ezt olyan módon tesszük. Mi építjük és alakítjuk ki tantermünket.

és nyomorúságnak vizét.IV. ki ezt mondja: „Ez amaz út. de nem távozik többé tőled." És a te füleid hallják az utánad kiáltanak szavát. rész A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK „És jóllehet az Úr keserűségnek kenyerét adja nektek. mikor vagy jobb kézre vagy bal kézre elhajoltok. ezen járjatok. a te Tanítód. és szemeid látják a te Tanítódat." .

a lelki útmutatással kapcsolatban. szakmai körökben szerzett tapasztalatomat. Azon túl keresni és kérni kezdtem a különböző auraszintekre vonatkozó specifikus információkat. hogy az egyedivé válás útja és a teljesség azonos. A lelket gyógyítottam. mert megfeledkeztünk arról. hogy szembe kell nézni a szörnyű testi betegségek fájdalmával. így magam váltam azzá a csatornává.Bevezetés A BETEGSÉG OKA A gyógyító szemszögéből nézve a betegség a harmónia hiányának következménye. lényegévé. érezzük. amelyek nemcsak részét alkotják az egésznek. amikor tanácsadó voltam és energiamező-megfigyeléseket végeztem. kik vagyunk. A transzcendentális gondolatok alapja az. hogy meg tudjuk tanulni az ötödik részben leírt gyógyítási technikákat. Specifikus információt nyújt. élményt. hogy a foglalkozások során útmutatást kaptam spirituális vezetőkről arra vonatkozóan. vagyis hogy képes lettem a röntgenhez hasonlóan belelátni az emberi testbe. teli volt a magasabb rendű energiák és a gyógyítani érkező angyali lények megtapasztalása közben érzett extatikus lelkesedéssel. ha már az idő és tér fizikai dimenzióin túli létezőként is elfogadjuk magunkat. hanem a hologramhoz hasonlóan valójában azonosak azzal. A következő néhány fejezetben a betegség és a gyógyítás folyamatát fogom bemutatni a Spirituális Tanítók nézetei alapján. két meghatározó változás történt. megláthatta. amelyek előbb egészségtelen életmódhoz. és az Egyetemes Akarattal együtt kérlelhetetlenül halad az egészség és teljesség felé. A gyógyítóé a szeretet munkája. ha tudjuk. A betegség annak a jele. Ez a munka számomra igen nagy élménnyé vált. A fenti állításokat tisztán és teljes egészében csak akkor érthetjük meg. amelyek segítségével visszatalálhatunk valódi önmagunkhoz és újra egészségesek lehetünk. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. Ez pedig olyan gondolatokat és cselekedeteket kelt. hogy segítségével visszatalálhassunk valódi énünkhöz. megvizsgáljuk. melyen keresztül a lélek eljuthatott önmagáról alkotott emlékeihez. de azokat a lépéseket is megmutatja. és a betegség felé vezető útra tért. hogyan működik és hogyan lehet megtanulni. Munkám világossá vált. A testet minden ízében megérinti az isteni szikra és gyengéden ráébreszti arra. majd betegséghez vezetnek. . amely kizárólag a mostani életünkre és annak is csak a fizikai részére van tekintettel. amely nemcsak azt árulja el. Az első változás az volt. amire ez nem érvényes. Olyan közvetlen üzenet. merre tartott. magányosságot és mély szabadságvágyat hord magában. így tanácsadói munkám lassan spirituális gyógyító tevékenységgé alakult. hogy kiegyensúlyozatlanok vagyunk. az egésszel azonosként látjuk. Ezeket a gondolatokat csak akkor érezhetjük magunkéinak. hogy mi a teendő az ülésen. amely gyökeresen átalakította munkamódszeremet. így a betegséget olyan leckének tekinthetjük. Saját személyiségfejlődésemben. mivel így a lélek és a test összes dimenzióját elérhettem. melyet bizonyos mértékig magának a gyógyítónak is tapasztalnia kell a gyógyítás érdekében. messze túlhaladva a korábbi gyógymódokat. Legtöbbjük azonban a valóság olyan elfogadására korlátoz bennünket. mellyel igen sokan élnek együtt. Ezt az egyensúlynélküliséget az okozza. Az ilyen gyógyítást eleinte csak a terápia kiterjesztéseként alkalmaztam. Az emberiség szörnyű fájdalmakat. amit „belső látásnak" neveznek. Ugyanakkor kihívást jelentett. aki a lélek. ha önmagunkat is az egész részeként. Az én megközelítésmódom transzcendentális. amikor megfeledkezett magáról. Azonnal eszünkbe jut jó néhány kivétel. és részletesen bemutatom a Kiterjesztett Érzékenységű Észlelést. Elkezdtem kifejleszteni azt a képességemet. Mindezt fontos megértenünk ahhoz. A gyógyító eléri a lélek fájdalmas területeit és gyengéden újraéleszti a reményt és azt az ősi emléket. amit magunk adunk fel magunknak. Átengedtem magam annak a hatalmas energiának és a lelket érintő kiegyensúlyozatlanságnak. majd később ez vált valemennyi terápiám központi magjává. hogyan juthatunk hozzá. Bemutatom Heyoan (tanácsadóm) valóságfelfogását is. hogy Istenként létezik. hol és miként vagyunk kiegyensúlyozatlanok. Megosztom Önökkel néhány. azaz a Nagy Egész első megközelítésben egyedi részekből áll.

Ha csak tudattalanul volt valamennyi közünk a dolgok jelen állapotának kialakításához. Gyermekkorunkban belső élményeinknek csak egy kis hányadát erősítik meg a környezetünkben élő emberek. Minél hosszabb ideje állnak. s annál inkább megszilárdítják az elkülönítettség érzését. Tegyük fel például. Ha ezt az eseményt a különállás szempontjából értelmezzük. Pl. fejezetben bővebben foglalkoztunk az aura blokkjaival. Ahogyan azt a 4. hogy ez a hozzá nem férhető terület kívül van. szegény áldozat!" Ha az „Én vagyok a felelős" népszerűsített változatából szemléljük. gondolatok. megjegyzése). én nem tennék ilyet!" Ez a különállás a félelem és az áldozatként létezés kialakulását segíti s csupán az erőtlenség képzetét támogatja. az a newtoni mechanika által felvetett gondolat. Ez legalább időlegesen látszólag eredményesen választ el bennünket ezektől az élményektől. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. miszerint a világmindenség különálló anyagi építőkövekből áll. századi antidialektikus filozófiai irányzat. hanem egyénivé vált lények vagyunk. melyet Énünk és rész-énünk közé magunk emeltünk. A hólizmusból és az egyedivé válásból kiinduló nézetek tiszteletét és elismerését ígérik bármely más emberi lény tapasztalatainak. vagy érzelmek. stagnáló szubsztanciává válnak. annál inkább biztonságteremtő tényezőnek tűnnek. Ezzel ellentétben állnak azonban állításaik s a különállás szemszögeit fogalmazzák meg. elszigeteltség hamis gondolatához. ezért az Ő hibája". hogy elképzeléseinknek megfelelővé alakítsuk őket. hogy visszatartsa azt az énrészünket. nem talál ellentmondást felelősség és szeretet között. ahol ez a tanulási folyamat a külvilági visszajelzésekre épült. és igen különbözőnek találja a felelősséget és a vádaskodást. Nem különálló. mire vezethet az önmagunk iránti felelősség magyarázata a különállóság szemszögéből. hogy egy kisgyermek vérátömlesztése során AIDS-fertőzést kap. Tudósaink egyre több bizonyítékát adják annak. akkor is lehet tudatosan nagyon sok közünk ahhoz. hiszen a tanulás szakaszában vagyunk. Ez egyszerűen nem igaz. amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel (a ford. így tulajdonképpen önmagunkat önmagunktól választjuk el. azaz még több felejtést teremtünk. század elejére. Idővel a fal erősebbé válik és megfeledkezünk arról. mintha valami a leiektől különböző idegen. aki ilyen módon közelíti meg az életet. hogy visszataláljanak önmagukhoz? Bárki. azt mondhatjuk: „Milyen nehéz leckét választott tanulásra ez a bátor lélek és családja. Hadd mutassak egy példát arra. hogy elzárjuk élményeinket. hogy a legjobb segítséget nyújtsam neki? Hogyan szerethetem őket a legjobban? Hogyan segíthetek nekik. Nézzük meg ezt a folyamatot a fal Gestalt-elméletét használva. a saját valóságunk megalkotásához szükséges belső erőt. azt mondhatjuk: „ő okozta. hogy van egy elzárt én-részünk. A folyamat egy másik lehetséges magyarázata az.13. Ez belső harcot indít el az önmegőrzés és a másoktól érkező megerősítések között. annál inkább úgy tűnik. külső dolgot fognának vissza: minél hosszabb ideje állnak. Ezek olyan „foltok" az energiatudatunkban. hogy tároljuk azt egy későbbi igazolásig. A felelősség és az elfogadás erőt hoz létre." Mit tehetek. legyenek azok akár képek. A hólizmust követve. Kezd úgy tűnni. vagy elutasítjuk a külső megerősítéssel nem támogatott belső valóságunkat és módot találtunk. valamilyen módon érzékeljük ezt a falat. A gátak un. melyek el vannak vágva az egésztől. azt mondhatjuk: „Ó. Csak régi newtoni gondolkodásmódunk vezet bennünket a teljességtől való különállás. Hólizmus: XX. fejezet A VALÓSÁG matát. hogy mindnyájan mindig kölcsönös kapcsolatban állunk egymással. Gyermekkorban még igen sok megerősítésre van szükségünk. idejétmúlttá vált a XX. „Te okoztad a rákodat. fejezetben is láthatjuk. Az aura szempontjából ezek a gátak következetesen megbontják az aurában zajló természetes energiaáramlást. amelyet nem akarunk beengedni pillanatnyi tapasztalásunkba. Nézzük meg egy kicsit pontosabban a felejtés folya- 123 . ami végül betegséghez vezet. Valahányszor rossz érzésünk támad. Ez egy másik megfogalmazása annak. Ennek eredményeként vagy titkos képzeletvilágot építünk. és a 9. E fal arra szolgál. Ezek a belső falak a lélek tanulása közben keletkeztek. és hogy a fal valamilyen külső rettegett erőt tart vissza. A 8.

alkossunk képet róluk. vagy amelyet nem oldottunk meg a múltban. a fal az aurában mint energia látszik. hogy megvédelmezzen. hiedelemként. valamint a fal és a falon túli rész között. Miután ezt befejeztük hasonlókképpen folytassunk beszélgetést önmagunk és a falon túli rész között. A félelem az elkülönítettség érzése. Most vessünk egy pillantást arra. idézzük fel. mit mond. Ez a tudati összekötő kapocs aközött. Most jelképesen láthatjuk a falat pszichodinamikus szinten. hogyan okozhatja végül is a fizikai test betegségét. s ahogyan a középkorban a várfalakat ostromolták. az elkülönültség erejébe vetett hitet képviseli. Ahogyan korábban említettük. Mi. és egyazon időben biztonságunk falában is. A fal a valami feletti hatalomba. Ez azonban valójában külső egyensúlytalanságot tart fenn. Lényünkből alakult és olyan állításokkal van tele. Ezek a blokkok az aura valamennyi szintjén léteznek. Addig csináljuk. melyekkel jelenleg küzdünk. És így ha nemcsak a pszichodinamikus. hiszen az belőlünk keletkezett. Tekintsük a falat az aura szemszögéből. és akit magunknak hiszünk mert mi vagyunk a fal másik oldalán lévő erő is. Ezt az erőt átalakíthatjuk és átadhatjuk belső énünk erőinek. hogy a fal a mi lényegünkből épült és a mi erőnket. mint a másikon. ízleljük. így biztonságunk fala mögött ülünk. mert magunk vagyunk a fal. Más szavakkal: hatalmas erővel emelkedik felénk. így láthatjuk magunkat e fal mögött: kívülről egy hatalmas ár. ahol az egyik oldalon magasabb a víz szintje. jóval gyengébbnek érezzük magunkat nála. mint egy gát vagy egy zsilip. Próbáljuk átélni. És úgy is láthatjuk. melyet mi magunk hoztunk létre egykor azért. úgy ostromolja ez az erő a belső falainkat. amit védett belső személyiségként mondunk. de nincs hatalmunk fölötte. Eszköz lehet számunkra ahhoz. GYAKORLAT A BELSŐ FAL LEBONTÁSÁRA Beszélgessünk: a falban lévő és a belül elhelyezkedő énünk egymás között. először a fal lényegét kell hogy megismerjük. egy óriási nyomású erő feszít. s mi belül helyezkedünk el. vagy érzésként fejeződik ki. Amint képesek vagyunk felidézni magunkban ezt az állapotot. akkor eszközként használhatjuk önmagunk felfedezésére és gyógyítására. hogy az aura egyik rétegében elhelyezkedő blokk. amit falként és aközött. attól függően. hogy önmagunkhoz visszataláljunk. lássuk meg. melyik hasonlat felel meg nekünk leginkább. 124 . Azt pótolja a fal. Hatalmunk.BELSŐ FALAINK VIZSGÁLATA Gyakorlatok Belső falaink vizsgálatához a következő gyakorlatokat használhatjuk. Ez egy másik közelítésmód. éles vagy kemény? Miből van? Váljunk eggyé vele! Mire gondol. akik a falban belül vagyunk. A falbalépés folyamatában. de a spirituális és világi szinten is megtaláljuk önmagunkban és önmagunkon kívül ezt a metaforát. ami természetesen az adott réteg valóságában gondolatként. amíg ki nem alakul valamiféle áramlás a falon keresztül. erőnk van benne. hogy kialakítsuk belső egyensúlyunkat. energiánkat tartalmazza. és felhagy a természetes energiaáramlat szétzúzásával. milyen színű? Világos vagy sötét. folytassuk ezt. amelyekhez tartani kell magunkat. akik valójában vagyunk. Vagy a belső énünkbe vezető lépcsőfokként is felfoghatjuk és felhasználhatjuk. szagoljuk meg! Milyen az anyaga. ha biztonságban szeretnénk lenni. mint a fal képviselője. Idézzünk fel egy különösen kellemetlen helyzetet. halljuk az élményhez kapcsolódó szavakat vagy hangokat. Falat emelünk. Találjuk meg az élményben rejlő f élelmet. ami a földi sík egyik legnagyobb baja jelenleg: a valami feletti uralkodási hatalom betegsége. mit érez? Mit gondol tudatunknak ez a része a valóságról? Heyoan a következő magyarázatot adta a falról: „Térjünk vissza a fal gondolatához. kezdjük el érzékelni a f élelem falát isi Érezzük. Képviselő aközött. egyet azok közül. mit lát. A legcsodálatosabb dolog mindebben az. ami hiányzik belül magunkból. megtapasztalása és megelevenítése során a blokkot is megvilágosítjuk. Rétegről rétegre gyakorolnak egymásra hatást. Az aurában látott blokk mozogni kezd. bármilyen formában is jelenik az meg. hogyan hatottak ránk a történtek.

melyekben létezünk. s felsorolja a tudat egyes rétegekhez tartozó közléseit is. és amelyek mindegyike összefüggésben áll a 6. fejezetben bemutatott aurarétegek vagy -testek mindegyikével. amit érzékelhetünk is a bensőkben. Az asztrális szint teljesen eltérő világ. amelyek az énen és másokon túlterjedve az egész emberiséget átfogják. Ez a magasabb szintű tudat ugyanúgy sajátunk. Természetesen. a fizikai élvezet. A róla már tapasztalatot szerzett emberek szerint a következőkben különbözik a fizikai síktól: a dolgok cseppfo127 . mint pl.2. grafikus ábrákon. nyilvánul meg tudatunk az egyes aurarétegekben. mi is az aura. arra utalnak. mint a hideg vagy az éhség. így hozunk létre hiedelmeinknek megfelelő dolgokat. Először is nézzük meg újra. működő. Alkotás vagy kinyilatkoztatás akkor történik. nem okoz majd többé meglepetést. Hogy megérthessük az egészség és a betegség létrehozásának folyamatát. A fizikai sík négy szintből áll. „Igen. Ez a lineáris. Ezen érzelmek nagy része énünkhöz kapcsolódik. az alacsonyabb rétegek történései is befolyásolják a magasabb rétegeket. élő. hogy segítsenek létrehozni életünk napi élményeit. amely bizonyos szempontból hasonlít. az éteri. nézzük meg közelebbről. Az asztrális sík hidat alkot a spirituális és a fizikai sík között. mint fizikai valóságuk. hogy különböző rétegein keresztül tudatunkat. Az olyan kellemetlen érzések. Minden test olyan tudati valóságban létezik. szellemtestünkben legalább három réteg található: az éteri. hogyan adódnak át ezek a kreatív impulzusok rétegről rétegre. az Istenség valóságába vigyük vissza. ezek összekapcsolódnak. mint egy puszta közeg vagy mező. az érzelmi és a mentális szint.1. ami éppoly valóságos. Mivel az aura olyan közeg. Az asztrális szinten a tudat olyan erős érzelmekként jelentkezik. mint fizikai testünk egésze. Az éteri szinten a tudat különböző érzésformákban jelenik meg. bizonyos szempontból különbözik a fizikai valóságtól. mint pl. amikor egy elgondolást. A 14. Sokkal több. az aurát felhasználhatjuk arra. ábra azt mutatja meg.és tudati rétegekből állunk. hogy irányítsa hétköznapjainkat. a félelem. Belső. isteni szikránk a valóság. vibráció útján. Hogy ezt megtehessük. Minden réteg külön világot alkot. a mennyei és a keterikus szint. sokkal pontosabban kell ismernünk. mint ahogyan a mindennapi tudat. Ha egyszer rátaláltunk. melyen keresztül magasabb szintű valóságunkból kreatív impulzusok csapódnak le a fizikai valóságunkba. Egymásra épülő energia. növekedésünket és fejlődésünket. ábra a valóság azon síkjait sorolja fel. amelyen belül a megvilágosultság különböző fokozatait találjuk. fejezetben elmondtuk. mint mindennapi tudatunk. Kellő gyakorlattal behatolhatunk e magasabb tudatállapotokba. A 14. ezt mindvégig ismertem!" Isteni szikránk páratlan bölcsességű: felhasználhatjuk.14. amíg végül fizikai valóságunkban kristályosodik ki. Maga az élet. egészen fizikai világunkig. a fejlett tudat sokkal magasabb síkján helyezkedik el. Az az érzésünk. hogy puszta fizikai létünknél sokkal többek vagyunk. A mentális szinten a tudat a racionális gondolkodás formáját ölti. vagy a fájdalom. hogy tennünk kell valamint energiánk egyensúlyba hozataláért. vagy meggyőződést a magasabb szinteken lévő forrásától a valóság sűrűbb szintjeire közvetítünk. hogyan fejeződik ki. és ugyanabba a rétegbe ágyazódva léteznek. hogyan jelenik meg a tudat az aura egyes szintjein. Fölötte a spirituális sík helyezkedik el. hogy ismét harmonikusan áramoljék. ahol asztrális utazásaink folynak. Ebben a fejezetben önmagunk érzések és gondolatok segítségével történő megtapasztalását mutatjuk be szemléletes. Az érzelmi szinten a tudatot alapvető érzelmek és reakciók formájában éljük meg. elemző tudat síkja. Minden réteg maga is egy test. Ahogyan azt már a 6. ezek: a fizikai. láthatjuk. fejezet AZ ENERGIABLOKKTÓL A TESTI MEGBETEGEDÉSIG AZ ENERGIA ÉS A TUDAT DIMENZIÓI Ha a korábbinál tágabb perspektívából vizsgáljuk magunkat. a harag vagy a szeretet.

ami pedig megfelelő étrend betartására és testgyakorlatok végzésére ösztönöz. ábra. rendszerezett tudásunkból ered. és normálisan működnek a kémiai és fizikai rendszerek. Az ötödik rétegben: az éteri szinten a tudat magasabb akaratként nyilvánul meg. Amikor a keterikus test tágabb szellemi valósághoz igazodik. elsőként gondolatok. csupán az úti célunkra kell összpontosítanunk. és még több egészséget vonz. A hetedik szinten a tudat a tudás. A spirituális szinten is van még egy külön valósággal rendelkező világ. Ez a valóság az egyetemes szeretet érzését váltja ki a mennyei testben. ha megütünk egy hangvillát. Az alapvető elemi alkotóerő a legmagasabb szellemtestben keletkezik. s innen mozdul tovább az asztrális test felé. Ez a folyamat egészen a fizikai testünk frekvenciaszintjének eléréséig folytatódik. ha negatív jelzést kap. Amint az alacsonyabb frekvenciájú rétegek felé mozog. váltanak ki az asztrális testben. állandósítva fizikai jólétünket. ahelyett. majd jellegzetes érzések: később fizikai érzetek útján jelenik meg. Ez az energia szükséges az éteri test táplálásához. Ezek ugyanakkor összefüggnek fizikai világunk törvényeivel. Pl. szeretetteljesebbnek tűnik. a személy elfogadja őket és szabad folyást enged nekik. ha pozitív impulzus éri.) Ezt az impulzust minden test saját tudati valóságának feltételei szerint és saját szintjén fejezi ki. akkor következik be. hogy visszavernék azt: ha utazni akarunk. Egy másik megközelítési mód szerint azt mondhatjuk. mivel az asztrális síkot irányító tevékenységek finomabb anyagú. akkor annak a realitásnak isteni tudását. Vagy elernyed. ha az emberi szellemi valóságból érkező alkotóerőt az univerzális. Az erre jellemző kijelentés: „Tudom. Mindez kellemes testi érzéseket eredményez. Véleményem szerint fizikai törvényeink valójában csupán az általános. melyben kiegyensúlyozottak maradnak. Ekkor fizikai testünk önkéntelenül reagál rájuk a vegetatív idegrendszeren keresztül. Ha a valóságfelfogás megfelel a kozmikus törvényeknek. amely ugyanilyen hatást visz tovább az alacsonyabban fekvő három másikba. mint a mienk. (A harmonikus indukció jelensége pl. amire a teremben lévő másik megszólal. Ezt tartja fenn a yin/yang-energiák természetes egyensúlyát is. Ezen a síkon nagyon fontos a koncentrálóképesség! A fizikai és az asztrális sík közötti különbségek és hasonlóságok nem okoznának meglepetést a fizikusoknak. vagy összehúzódik.lyósak: a fényt a tárgyak sugározzák. Az emberiség iránti szeretet megtapasztalása hatni fog mentális szinten. hogy egy vagyok Istennel. az érzések harmonikusak lesznek. amely természetes harmóniával válaszol. A mennyei szinten a tudat magasabb érzelmekként jelentkezik. 14.3. Az egészség így fennmarad. AZ EGÉSZSÉG TEREMTŐ FOLYAMATA Egészségünk akkor marad fenn. törvényét jeleníti meg.vagy hiedelemrendszerek magasabb fogalmaiban jelentkezik. 130 . vagy kozmikus törvényekkel (14. amelyek elősegítik az Egyetemes Energiamezőből érkező energia természetes feldolgozását.3. magasabb energiájú. mint pl. hogy a szellemtestek finomabb anyagai és energiái harmonikus rezgést indukálnak. Az egészséges rendszerben minden test energiái kiegyensúlyozottak maradnak és támogatják más testek egyensúlyát. Ezen egyensúly segítségével a testnek az érzések szabad folyásából eredő természetes érzékenysége a testi érzések fokozott tudatosulásához vezet. gyorsabb rezgésű közeget irányító törvényekre épülnek." A Teremtővel való egység és az individuális lét megtapasztalása. Az asztrális szinten mindez az emberiség iránti szeretetként fejeződik ki. amely túllép az emberi lényeken egy minden életre kiterjedő egyetemes szeretetté válik. Az Istennel való eggyé válás érzése teremti meg az egyén akaratának az isteni akarathoz történő igazítását éteri szinten. és áthatja a mentális test valóságérzékleteit. Az egészséges éteri test ekkor támogatja és fenntartja fizikai testünk egészségét. Kezdeti kreativitásunk ebből a nem csupán lineáris. ahol érzelmekként fejeződik ki. amely korlátozott ismereteim alapján teli van fénnyel és sokkal gyönyörűbbnek. A mentális testben lévő rezgés ezután a harmonikus indukció és a szimpatikus rezgőmozgás törvényeinek megfelelően adódik át az érzelmi test anyagába és energiájába. ábra) összhangba vezéreljük. Nem emel eléjük gátakat. Az egészségalkotás folyamata Ez az áramlás ezután átadódik az éteri testbe. a spiritualitástól az asztrális felé tartó kreatív impulzus átfogó érzések formájában fog kifejeződni. melynek segítségével a megnevezés és meghatározás erejével a dolgokat létrehozzuk. szerkezete és működése fenntartásához. az egész világegyetemet irányító kozmikus és univerzális törvények speciális esetei. egyetemes szeretet.

torzultsága a következő szintekre való átlépések során is fennmarad. a gerincbe fecskendezett sugárelnyelő festék nyomát. és az egyén egy kettős szakadékba zuhan. amely életeken keresztül hurcolt hiedelemrendszerekből építkezik. a kémiai energiák anyagcseréjének összeomlását okozza a fizikai testben. a mentális testben kialakított zsákutcánk. Ez hatással lesz a mező ötödik szintjére. E hiedelemrendszerek életről életre újraszületnek mindaddig. élesen szembenálló áramra hasad. ha meghagyjuk a sérüléseket eltorzult formájukban. vagy elzárt sötét energiaként látszik. ábra) ugyanez a folyamat zajlik le. Pl. Ez befolyásolni fogja az érzelmi testet (a korábban leírt indukált rezgéseken keresztül). vagy összekuszálódás formájában jelentkezik.A BETEGSÉG DINAMIKUS FOLYAMATA A beteg szervezetben (14. vagy nagyon gyenge energia sötét foltjai.vagy túltöltött. ahol betegséget fognak okozni. Később sokkal fáradságosabb lesz a gyógyítás. A mező struktulált szintjein a betegség torzulás. Láttam 10 évvel korábban. Minden felbomlott vagy kiegyensúlyozatlan test bomlasztó hatással van a szomszédos testekre. akkor az felbomlott gondolatalakzattá válhat. ez a torzulás a fényerő összekuszálódódott vagy szétszakadt vonalainak formájában lecsapódik az éteri testbe. El tudom képzelni. torzulásokat és elzáródásokat fizikai testünk kis segítséggel önmaga meggyógyíthatja. A megbetegedett rendszerben a testi érzések iránti fogékonyság lecsökken. Az aura páratlan számú szintjeinek bármelyikén lyukak keletkezhetnek a rácsszerkezetben. s emiatt karmikusak. E konfliktus másik példája lehet a „Nem tudom megtenni" és a „Meg tudom tenni" dilemmája. és nem igazodnak ismét a tágabb valósághoz. eltorzul. szétbomlás. Az operáció forradásokat okoz a mező első rétegében. az 1-2 hónap alatt kiürül a testből. Ezért gátat épít saját maga elé. Az életerő két. A kemoterápia az egész aurát lezárja. és az egyetemes törvények ellenére fejti ki hatását. mintha egy megpörkölődött nejlonharisnyát látnánk. akkor alacsonyabb rendűnek kell lennem. Ez a folyamat. melynek következtében a fizikai rendszer egyensúlytalanná válik." A torzulás hat a mennyei rétegre. Azonban miután az elsődleges kreatív impulzus elindul az ember szellemvalóságából. így van egy. ha tovább hagyjuk működni. helytelen diétán keresztül mutatkozhat meg. mert az egyén nem tudja megoldani a problémát.4. Ha nem vagyok magasabb rendű. A mentális test a felsőbbrendűség gondolatát nyújtja a személynek. gyulladásos vizsgálat céljából.4. Példaként hozhatjuk fel a következő kijelentést: „Hiszem. majd végül fekélyt okozhat a gyomorban. ha az ember nem képes megoldani ezt a bizonyos dilemmát. megelőző életeiben és jelen életében elkövetett tetteinek eredménye Az eltorzult hetedik szint eltorzult hiedelemrendszerrel áll összefüggésben. ábra) ez a félelem megbonthatja az éteri szintet a hasi idegközpontnál yin-töltöttséget okozva. melyeket különféle korábbi betegségekre szedett gyógyszerek okoztak. Szerencsére senki sem áltathatja magát örökké. de néha egészen a hetedik rétegig. hogy gátolja a mennyei szeretetet és eltorzítja azt. amely szintén a mentális testben fellépő torzulásként fogható fel. később beteggé. Példánkban a hasi idegközpont yin-töltöttsége fokozott savképződést. Ezek a „szellemi torzulások" mindig összefüggésben állnak ebben vagy egy másik életünkben szerzett hiedelemrendszerünkkel. hogy magasabb rendű vagyok. amikor az elsődleges kreatív impulzus összeütközik az aurán belül lévő energiagáttal vagy torzulással. a festékről úgy tartják. félelmet fog okozni. míg végül betegséget okoznak fizikai testünkben. Az illető megpróbál magasabb rendű lenni. hogy egy napon. Ez akkor következik be. és a tudattalanba zuhanhat. A hepatitisz narancssárga-sárga színű nyomokat hagy a májban. Ekkor az illető magasabb rendűnek gondolhatja magát. Karma: Mivel az érzelmi testen megszűnt az érzelmek szabad áramlása. ha több ismerettel rendelkezünk az auráról és biokémiai 131 . így előbb vagy utóbb az ellenkezője is eszünkbe jut. Miután az auratestek sűrűbb rétegeibe tartva az elsődleges kreatív impulzus eltorzult. csak éppen lefelé. hogy a mező páros számú szintjein a betegség a könyvben már korábban tárgyalt blokkok formáját veszi fel: alul. melyek repedésekként vagy összekuszálódott fénysugarakként jelentek meg. A mennyei szint fénye igen halványnak tűnhet. Ha az egyén nem tudja feloldani a zsákutcát. S mivel ezek azok az érővonalak vagy szerkezetek. visszafelé. melyeken fizikai testünk sejtjei növekednek. az élőlény sorsa. Én a karmát egyszerűen olyan életélménynek látom. Példánkban (14. Ha egy szervet eltávolítanak. A személyen belül így olyan mentális zsákutca jön létre. melyek sok évvel a betegség vélt gyógyulása után is megfigyelhetőek. így a beteg rendszerben a felsőbb testek kiegyensúlyozatlan energiái fokozatosan átadódnak az alacsonyabb testekbe. és az egyén számára elfogadhatatlan. Ez a még kiegyensúlyozatlanabb energia negatív visszacsatolású hurkát teremtheti meg. és a testi szükségletek kielégítése iránti érzéketlenséghez vezethet. sötét energiaformákat láttam a májban. és segítheti a fizikai test feletti aurarétegek harmóniájának fenntartását. A sugárterápia koptatja az aura szerkezeti szintjeit. Még az aura hetedik rétegében is észleltem elemi torzulásokat. az éteri test problémái átjutnak a fizikai testbe. Ez a betegség hajlamos még több betegséget létrehozni. és feltűnnek a megrekedt. amelynek következtében a stagnáló energia gátjai vagy sötét foltjai jönnek létre az asztrális testben. az éteri szerv továbbra is újjáalakítható. A gyógyszerek nagymértékben befolyásolják az aurát. Ez a zsákutca energiában és rezgésekben fejeződik ki. Ezeket a forradásokat. Az asztrális szint a magasabb rendűvé válás óhajával válaszol. azáltal. ami pl. A Kiterjesztett Érzékenységű Észlelés segítéségével végzett megfigyeléseim azt mutatják. s bizonyos idő elteltével tudattalanná is válhat. amely eltorzul. amíg le nem tisztulnak. de különösen a májat vonja be zöldesbarna nyálkás energiával. Ez a félelem valótlanságon alapul.

melyek mindegyike a korábban tárgyalt energiatudattal vagy az egyén hiedelemrendszerének kifejeződésével és az egyén tapasztalatával áll kapcsolatban. majdnem mozdulatlan és védőernyője szinte megszűnt. Az eltorzított csakrákkal kapcsolatos megfigyeléseim néhány jellegezetes példáját a 14. A spirális tölcsér lehet részben vagy egészében megfordított. spirálisan forgó energiatölcsérből felépülő energiaörvények. képesek lehetünk „visszanöveszteni" eltávolított szerveinket. a bal felső negyedében található örvény olyannak látszik. Schafica Karagula az „Áttörés a kreativitás felé" c. vagy valahogyan meggyógyította volna magát. amely egy megterhelt maratoni terápia során lépett fel. A fájdalom az a beépített mechanizmus. Sok csakránál megfigyeltem ezt. Miután az illető hölgy egy hetet töltött el kábítószeres fiával egy terápiás csoportban. ahol az egész csakra egy oldalra húzódik. hogy valami nincs rendben. ahol az energiának át kellett ugrania. A kifejlett csakrák védőernyővel rendelkeznek. Láttam olyan csakrákat. annál súlyosabb a betegség.5E ábra olyan példát mutat. ha valamilyen súlyos lelki megrázkódtatás történt. A mező képtelen visszaverni azokat a beérkező energiákat. Ezzel összefüggő működési zavarokat és rendellenességeket találunk a fizikai test megfelelő területein is. vagy csökkent energiájú. Sok ezek közül. A 14. amiről pedig tudtuk. gyors. mint utólagos trauma. munkájában megfigyelte. míg a másik lábuk gyenge. nyitott sérvnél láttam. hogy fényesek. ahol a rák már igen előrehaladott állapotban van. Az egészséges rendszerben ezek a spirálisan forgó tölcsérek ritmikusan és egymással szinkronban forognak. Minél kiegyensúlyozatlanabb a csakra. sötét. hogy az angina pectorisban és a szívkoszorúér-betegségekben szenvedő betegek szívcsakrájában rendellenességek figyelhetők meg. ábra). amelyek beépítése káros a szervezetre. az ugyanazon csakra másik. mielőtt további károsodás történt volna. hogy akarjuk.folyamatairól. érzelmi. Ha nem teszem ezt. attól függően. hogy egy-egy csakra minden örvénye egy meghatározott szervet lát el energiával. A 14. egyszerűen szerkezetileg rosszul összerendezett. A napfonat csakrája nyolc kisebb örvénnyel rendelkezik. A 14. Ez a „hasadéki szikra" megfelelt az agy előzőleg sebészileg eltávolított részének. Minden angina pectorisos beteg szívcsakrájában elzáródott. Az energiaáramlatban időnként szakadások figyelhetők meg. a hetedik szint leszakadozott a lábaktól egészen az első.5F ábra azt a torzulást mutatja be. Az általam megfigyelt három AIDS-beteg első és második csakrája és néha az egész mező eltömődött. Színtelen volt. szintén működészavar jelentkezik a napfonat csakrájának bal oldalán elhelyezkedő egyik meghatározott örvényben. Ez is rendszerint kapcsolatba hozható az egyik oldalra préselt farkcsonttal. helyre tudtam hozni az auráját. Az első csakrában akkor tűnik fel.5C ábrán egy elzáródott csakrát láthatunk. hogy segítséget és gyógyítást kérjünk. Ez éppen a nyitott sérvvel kapcsolatba hozható csakra alatt helyezkedik el. Minden tölcsér egy-egy olyan speciális frekvenciára van hangolva. Sokszor a sebészeti beavatkozás területén. Az első azt az alakzatot mutatja. mind a hét szintet beleértve. az energiarendszeren belül az egyensúly fenntartásának nagyon fontos fókuszai. a májhoz közel eső örvényét érinti. E csakra védőpajzsa teljesen felszakadt. második és harmadik csakrán keresztül a szívcsakráig. Olyan embereknél. Ha korábban nem hallgattunk magunkra. annak előbb-utóbb betegség lesz a következménye. lassú folyású anyaggal eltömítettnek tűntek. Mivel a csakrák a maximális enerigafelvétel pontjai. amikor valamilyen károsodás érte a farkcsontot a napfonat-csakrában akkor. vagy szükséges: a fájdalom segít ezen változtatni. az agyon belüli sejtközi állományban szintén hasadékot talált. A csakrák ahelyett. csakrájában jelenik meg. gyorsan forgó örvényűek lettek volna. A 14. ha folyamatosan elhanyagoltuk. általam megfigyelt. milyen mértékben harapódzott el a betegség. a csakrák rengeteg kisebb. az asszonynak gondjai lettek volna a legyengült örvénnyel kapcsolatban álló májával. a hasi idegközpont csakrájának egyik örvénye szétszakadt a hazaérkezést követően. Ahogyan az a hetedik fejezetben látható (7. és ezért a fájdalom a lélek nevelésének a kulcsa. A fájdalom megtanít bennünket. Felhívja a figyelmünket arra a tényre. A test bal oldalán. A csakra lehet szakadozott. John Pierrakos „A meghasadt szív esete" c. Mindegyik kifejezésmód a fájdalom valamely formája. Ez a torzulás a mező hetedik szintjéig mindvégig feltűnik. legyen az fizikai. a test számára vonzanak energiát saját központjuk felé az Egyetemes Energiamezőből. A megbetegedett szervezetben azonban ezek az örvények nem állnak egymással összhangban. Ezenkívül még rendkívül sok alakzat fordul elő.5A ábrán mutatom be. Mivel az eseményt követő héten találkoztam a beteggel. A 14. 132 . és cselekvésre ösztönöz. lassú vagy egyenetlen mozgásúak. megsötétült energia látható. hogy a korábban normálisnak talált módon egyenesen állt volna. ahelyett. Úgy vélem. Észrevettem. mentalis vagy spirituális.5 D ábrán bemutatott szétszakadozott csakra minden rákos betegemnél megjelent. agyi rendellenesség esetében. A leszakadt hetedik réteg hatására sok energia vész el a mezőből. Ha egy csakra kiegyensúlyozatlan. Ráadásul a beteg ki van téve minden őt érintő lelki és fizikai külső hatásnak. és a rák esetleg csak két vagy több év múlva jelentkezik a testben. mint egy feltörő forrás. amelyet minden. amint láthatjuk. amely a helyzet kijavítására riaszt bennünket. művében leírja. hogy a fejtetőcsakra egyik kisebb örvénye. ahol az emberek energiájukat csak egyik lábukon keresztül kötik a talajhoz. Gyakran láttam ezt az első csakrában. mely a test egészséges működéséhez szükséges. Pl. hogy ha bármikor rendellenesség fordul elő a hasnyálmirigyben. Más szavakkal: a mező bármelyik szintjén lévő betegség azon a tudatszinten fog kifejeződni.5B ábra az egyik elnyújtott kisebb csakra csúcsát mutatja. A végső következmény mindig valamilyen betegség. ahol ha zavar lép fel a májban.2. A felsorolt alakzatok egészen a hetedik rétegig eljutnak. amelyek befelé húzódtak. vagy méretükben nagyon kiterjednek vagy nagyon összeesnek. Az őket keltő energia speciális tölcsérei lehetnek aszimmetrikusak.

15. fejezet

A

GYÓGYÍTÁS

FOLYAMATA

Áttekintés A gyógyító három dolgot kínálhat a betegség okainak és gyógymódjainak más és szélesebb körű megközelítésére: olyan információszerzési lehetőséget bármely helyzetben, amely más eszközzel nem lenne elérhető, azt, hogy közvetlenül együttműködik a beteggel, s ennek segítségével növelni tudja a beteg öngyógyító képességét. Bármennyire természetfölöttinek is tűnik az eredmény, a gyógyító valóban „csak" megtanítja a beteget arra, hogy természetes módon hogyan gyógyítsa magát. Még akkor is, ha ez az ebben nem jártas emberek szerint túlmegy a természetes gyógyítás határain. Testünk és energiarendszerünk természetes módon az egészség felé mozog. A gyógyító rendelkezik olyan eszközökkel és módszerekkel, melyek segítik ezt a folyamatot. Az orvos természetesen szintén ezen elvek szerint dolgozik. De a túl sok személytelen eset és a betegséggel való állandó szembesülés terhe miatt sok orvos inkább egyes különleges tünetegyüttes kezelésére specializálódik, ami persze nem esik egybe az egészség útjával. A gyógyító számára az egészség nemcsak fizikai testünk egészségét jelenti, hanem az élet többi területének egyensúlyát és harmóniáját is. A gyógyítás folyamata valójában emlékezési folyamat annak felidézése, hogy kik is vagyunk valójában. Az aurán belüli gyógyítás olyan folyamat, amely a testben kiegyensúlyozza az energiákat. Ha ez minden rétegben, testben és az összes energiát érinti, egészségesek leszünk. A lélek megtanulta különleges leckéjét, és ezáltal több kozmikus igazsággal rendelkezik. A gyógyításnak napjainkban két fő megközelítési módja van. Az egyik a „belső" gyógyítás, amely az egyén minden szintjén egyensúlyt és egészséget teremt közvetlenül az emberi lény fizikai, érzelmi-mentális és spirituális oldataival, hiedelemrendszer megteremtésének és valóságkialakítási módjával foglalkozik, azokra összpontosít. A másik a külső gyógyítás, amely segít az aura különböző szintjein, fizikai testünk rendszerét is beleértve, az egyensúly visszaállításában az Egyetemes Energiamezőből nyert energiát alkalmazva. Véleményem szerint a „belső" gyógyítás a legfontosabb, de a „külső" gyógyítás módszerei te szükségesek ennek kiegészítésére.

A BELSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA A belső gyógyítás folyamata az egyensúlytalanság megjelenési módjára összpontosít, kiigazítja és az aura megfelelő rétegét kézrátétellel kijavítja, egyensúlyba hozza minden test energiáját (lásd Í5.1 ábra). Az egyes testekben zajló átrendeződés segít a többi egyensúlyának helyreállításában. A belső gyógyítás folyamatát, melyet teljes spektrumú gyógyításnak nevezünk, a 21. fejezetben tárgyaljuk. Itt csak röviden vázoljuk. A keterikus szint gyógyításában a hiedelemrendszert tudatosítjuk és hívjuk elő. A gyógyítás a mező hetedik szintjén történik. Ez a folyamat nagyrészt ezen test bármely gyógyításra szoruló részének kijavításából, átstrukturálásából áll. A hetedik szint megjavítása automatikusan megnyitja a hatodik szintet a nagyobb mennyei szeretet számára. A mennyei szinten a gyógyítót mennyei szeretet veszi körül, melyet egyszerűen közvetít a beteghez. Éteri szinten a spirituális sebészet az aura testet alakítja át. Ennek az a hatása, hogy az akaratot hozzáigazítjuk az Isteni akarathoz. Az asztrális szinten a gyógyítás szeretettel és „kiollózással" történik. A gyógyítóból az emberszeretet sugárzik, és így közvetít energiát a betegnek. Ez a mentális szintet pihenteti és a beteg elhagyhat néhány védekezési módot. A mentális rétegben a gyógyító azokkal a téves gondolkodási folyamatokkal próbál szembeszállni, amelyek egyensúlyhiányt teremtenek az adott szinten. Ezek a gondolkodási folyamatok egy lelki megrázkódtatást átélt gyermek logikáján alapulnak. Amikor a felnőttben mindezek tudatosulnak,

135

könnyen észrevehető, mitől is keletkeztek, és érettebb gondolkodási folyamatokkal helyettesíthetők. A gyógyító igyekszik az aura szükséges szintjét átalakítani. Módszereivel segít a beteg régi problémáira új megoldásokat találni. Az érzelmi rétegben a „kiollózási technikát" használva segíthetünk tisztázni az elzárt érzelmeket. A beteg a gyógyítás során néha újra átéli a régi lelki megrázkódtatásokat és az elzárt érzelmeket. A traumák néha anélkül múlnak el, hogy a betegben tudatosulnának. Az éteri réteget ki kell egyenlíteni, hogy helyreállítsuk az erő és jólét érzését. Közvetlenül a fizikai testen dolgozva a fizikai gátak pl. izomfeszülés, kövérség vagy gyengeség feloldására gimnasztikái gyakorlatokat, testhelyzeteket, hangokat használhatunk. A teljes körű gyógyítás folyamata során valamennyi testen együtt dolgozunk. Ez többnyire egyéni, néha csoportos kezelés segítéségével történik. A folyamat során a fizikai test általában csak legutolsóként válik egészségessé, a többi test egyensúlyba hozatalát követően. Mindez megtörténhet egyszeri, vagy egy éven át tartó kezeléssorozat eredményeképpen is. Csodálkozhatunk, hogyan képes minderre egy gyógyító. Mindez azért lehetséges, mert a gyógyítók kitágított tudati állapotukon keresztül hatalmas mennyiségű információhoz juthatnak.

A KÜLSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA Az alapvető öngyógyítási folyamatot fokozzuk és felgyorsítjuk, külső gyógyítási eszközöket használunk (amelyek bizonyos esetekben nagyon is szükségesek), mivel a hibás hiedelemrendszer által létrehozott fizikai tüneteket nem lehet elhanyagolni, amíg a hiedelemrendszert kijavítjuk. Néha elengedhetetlen a beteg életének megmentéséhez a külső gyógyítás. Azonban, ha a „belső" gyógyítás nem történik meg, és nem szállunk szembe a hibás hiedelemrendszerrel, a betegség ismét a fizikai testbe csapódik le, még azután is, ha a meglévő tüneteket eltávolítottuk. A holisztikus gyógyászati gyakorlat előrehaladásával sok gyógyítási módszer fejlődött ki és bizonyult megbízhatónak. Sok orvos hangsúlyozza, hogy a diéta, a vitamin-, valamint ásványianyag-szükséglet kielégítése, a gimnasztika és az egészségtámogató programok fontosak az ember egészségének megőrzésében. 136

Különböző egészségügyi szakemberek, mint pl. homeopaták (a hasonszervi gyógymódot alkalmazzák), a csontkovácsok, az akupunktúrával gyógyítók, kineziológusok, masszőrök és az emberi testtel foglalkozó más hozzáértő személyek mindenütt segítenek az embereknek megtartani egészségüket. Az emberek egyre tudatosabban élnek a rendszeres gimnasztikái kondicionálás gyakorlataival és a rendszeres egészségügyi ellenőrzéssel annak érdekében, hogy minden lehetséges nehézséget legyőzzenek, mielőtt az komollyá válik. Az emberek érdeklődnek a sámánizmus és más ősi gyógymódok iránt. A pszicho-sebészek* rendszeresen járják az országot, s több száz embert kezelnek. A gyógyítás forradalmát éljük. Miért? A modern technika megjelenésével és a háziorvosok eltűnésével a gyógyászat személytelenné vált. A háziorvos felelősséget vállalt a család egészségéért, ismerve a család történetét, néha generációkon keresztül is. Manapság egy orvos még betegei nevére sem emlékszik, olyan sok van belőlük. E változás nyomán bármennyire is csodálatos az a technika, amely megmenti sok ember életét, az orvos valószínűleg nem vállalhat felelősséget minden egyes beteg egészségéért. A felelősség visszahullik magára a betegre,, ahol annak valóban lennie kell. Ez a gyógyászati fórradalom alapja. Manapság sok ember akar nagyobb felelősséget vállalni saját egészségéért. Hogy ez a változás ne legyen túl hirtelen, a legjobb módszer a felhasználható módszereket egységbe rendezni, melynek nyomán a gyógyítás ismét személyes üggyé válhat, ahogyan az a történelmünk során egykor már megtörtént.

A GYÓGYÍTÓ ÉS AZ ORVOS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Ha a gyógyítók és az orvosok közösen dolgoznak, lehetőség nyílik a beteg számára, hogy a hozzáférhető legjobb technikát és a legnagyobb személyes figyelmet kapja meg. Nézzük, hogyan is történhet ez. A könyv bevezetőjében említett háromféle módon segíthetnek a gyógyítók az orvosoknak. Szélesebb * Pszicho-sebészet: a Fülöp-szigeteken gyakorolt, puszta kézzel végzet „operációk" (lásd: Michael Carayou: Mes pouroirs sant ou vons").

körű magyarázatot nyújtanak bármely betegség kiváltó okait illetően: olyan információkat szolgáltatnak, melyekhez a ma használatos megszokott módszerekkel nem juthatunk hozzá: kézrátétellel való gyógyítás segítségével egyensúlyba hozzák a beteg energiarendszerét, valamint növelik és felgyorsítják a gyógyítás folyamatát. Sokszor ez az utolsó tevékenység segít a betegnek megszerezni azt az erőt, ami életének megmentéséhez szükséges. A klinikai gyakorlatban a gyógyító dolgozhat közvetlenül az orvossal és a beteggel, hogy hajszálpontosan rögzítse az első diagnózist, átfogó képet nyújtson arról, milyen mértékű az energiarendszer egyensúlyhiánya (és milyen súlyos az eset): szélesebb magyarázatot nyújtson a kiváltó okokról és a beteggel együtt meghatározza, mi betegségének a jelentése az életében. A gyógyító diagnosztikai módszereiről a következő fejezetben lesz szó. A szükséges gyógyszerek fajtájáról és mennyiségéről, a kiegészítő gyógyítási technikákról, a diétáról, a vitaminokról és gimnasztikái gyakorlatokról a gyógyító a Fokozott Érzékenységű Észlelését használva kaphat információkat. A gyógyító az orvossal együtt követheti az adott esetet és ismét Fokozott Érzékenységű Észlelését felhasználva javaslatokat tehet, hogyan szükséges a dózisokat és az egyéb pótlásokat hétről hétre, napról napra, sőt még óráról órára is változtatni. Ily módon a gyógyító és az orvos a „finomhangolás" olyan szintjét érhetik el együtt a beteg gyógyításában, amely eddig elképzelhetetlen volt. A gyógyító megfigyelheti a beteg energiamezőjét, hogy megállapítsa, hogyan hatnak az alkalmazott gyógyszerek és egyéb gyógyítási módszerek a beteg egész szervezetére. Én is végeztem hasonló jellegű munkát, és ez nagyon hatékonynak bizonyult. Találkoztam egy gyógyítóval, Mietek Wirkusszal, aki három évig dolgozott orvosokkal együtt ezzel a módszerrel. Munkájuk nagyon sikeres volt, és napjainkban is működnek Varsóban, egy olyan klinikán, amely egy speciálisan ilyen jellegű tevékenység végzésére létrejött társaság, az „IZICS" Egészségügyi Társasághoz kapcsolódott. A klinika birtokában lévő kórrajzok azt bizonyítják, hogy a kézrátétellel gyógyítás, melyet bioenergia-terápiának is neveznek (BET), leghatékonyabbak az idegrendszeri betegségeknél, a migrén következtében fellépő betegségeknél, az asztma az ágyba vizelés, a féloldali fejfájás, a pszichoszomatikus betegségek, a gyomorfekély, néhány allergiafajta, petefészki ciszták felszámolása, jóindulatú daganatok, meddőség, ízületi fájdalmak és másféle fájdalmak esetében. A (BET) segít a rák által okozott fájdalom enyhítésében, és csökkenti a beszedendő nyugtatok és fájdalomcsillapítók mennyiségét. Süket gyermekek kezelésénél is kedvező hatást figyeltek meg. Majdnem minden esetben feljegyezték az orvosok, hogy a BET-kezelést követően a betegek sokkal csendesebbek, pihentebbek lettek, fájdalmuk enyhült, vagy megszűnt, és a rehabilitációs folyamat (különösen a sebészeti beavatkozást vagy fertőzést követően) felgyorsult. Az

Egyesült Államokban sok gyógyító kezdett el orvosokkal együtt dolgozni. Dr. Dolores Krieger. Évekkel ezelőtt a New York-i Egészségügyi Központban nővéreknek tanította meg a kézrátétellel való gyógyítást, amit ők azóta a kórházban alkalmaznak. Rosalin Bruyere a californiai Qendale „Healing Light Centedének vezetője sok kórházba bejáratos, hogy gyakorolja a gyógyítást, és számos olyan kutatásban vesz részt, amelyek a különböző típusú betegségeknél alkalmazott kézrátétellel történő gyógyítás hatékonyságát próbálják meghatározni. A kutatás másik fajtája a Fokozott Érzékenységű Észlelésen keresztül folyhatnak, amely segíthet a kutatóknak megtalálni a ma gyógyíthatatlannak tűnő betegségek, pl. a rák okát és gyógymódját. A belső látás segítségével, melyet a következő fejezetben tárgyalunk, a gyógyító meg tudja figyelni a betegség testbeli folyamatát. Milyen csodálatos eszköz is ez a kutatásnál! A Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével az aurára tett hatást vizsgálva a gyógyító képes megmondani, mely holisztikus gyógymód lesz az egyes betegségeknél a leghatásosabb. Azt a javaslatát követve, hogy a beteg számára leghatékonyabb módszerekre koncentráljon, a gyógyulás felgyorsul. Pl. megfigyeléseim során megállapítottam, hogy a különböző módszerek vagy gyógyszerek az aura különböző szintjein hatnak. Aubrey Westlake „Az egészség módszere" című könyvében megnevezte azokat a gyógyszereket (Back Lower-készítmények), amelyek az aura különböző szintjére hatnak. Megfigyeltem, hogy minél erősebb egy homeopatikus gyógyszer, annál magasabb szintű auratestre hat. A nagyobb erők (l M feletti erősségű) az aura magasabban fekvő négy rétegére hatnak, míg a kisebb erők az alacsonyabb auraszintekre. A nagyobb erők hatalmas energiája miatt a kezdő gyógyítónak először mindig az alacsonyabb erőkkel (alacsonyabb energiájú testek) kell kezdeniük, majd innen haladhatnak felfelé a magasabb testekbe, amikor a megfelelő gyógyszert megtalálták. A kézrátétellel történő gyógyítás során sok gyógyító képes kiválasztani, melyik testen kell dolgozni. Ugyanez érvényes az öngyógyító meditációra, ahol a testek mindegyikén dolgozhatunk. A radionika olyan módszer, amellyel gyógyító energiákat szűrhetünk le az Egyetemes Energiamezőből olyan gépek segítéségével, amelyek „szinteket" vagy „frekvenciákat" hoznak létre. A radionika a radiotegiával együtt az Egyetemes Energiamezőn keresztül energiát közvetít a gyakorló orvostól jelentős távolságra elhelyezkedő betegekhez. Rendszerint a beteg vérmintáját vagy hajszálát használják „antennaként". Az ezzel a technikával foglalkozó szakember választhat, melyik auraréteggel kíván dolgozni. A csontkovácsok gyógymódja az aura első három szintjével foglalkozik, ahogy a gyógynövények, gyógyszerek vagy a sebészet. Természetesen a kézrátételes gyógyítás, a gyógyító meditáció és a fénnyel, 137

hogy magasan képzett. így először erre kell koncentrálnunk. Néhány orvos már kért segítséget. hanggal. kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan területeket! Ezzel az információval és további tanulmányozással praktikusabb és hatékonyabb módszereket találhatnánk. és ezért természetesen hatást gyakorolnak a magasabb rendű testekre. mielőtt az fizikai betegségként lecsapódna szervezetünkben. a modern gyógymód. Általában titokban teszik ezt.: A homeopátia tudománya. szükség van az orvosi foglalkozásban kifejlesztett analitikus módszerek használatára.: Csontkovács-mesterség. hogy a magasabbtestek rejtelmeinek mélyére hatolhassunk: a működésükre és szerkezetükre vonatkozó hasznos ismeretek megszerzése érdekében olyan közös kutatási tervekre van szükségünk. ahogyan a betegnek kívánatos és átfogják mind a belső. A gyógyszerek és a sebészi beavatkozás a két legfőbb alkalmazott módszer. Hogy mindezt megtehessük. és így nem használhatók együtt? Az energiatestek észlelésére alkalmas módszer keresésére kell összpontosítanunk. amikor a gyógyszereket kipróbálták. Dianne M. Mivel az éteri test anyaga a legdurvább. Pl. A vizsgálati célból gerincoszlopba fecskendezett piros festék tíz évvel később gátolta a gerincidegek gyógyulását. D. de a magasabb régiók energiájából is van bennünk. amely úton van visszafelé igazi énjéhez. leginkább hasonlít a fizikai testre. mint az utazónak a helyes útirányt megmutató eszközt.színnel. Képzeljük csak el. hogy nyíltan együtt dolgozzunk. D. a gyógyítók. hogy helyreállítsuk az éteri szint energiáinak egyensúlyát. Július Dontasfoss M. hogy a jövő holisztikus gyógyítási rendszerei összefogják kapcsolni a hagyományos egészségügyi hivatás „analizált" tudását a magasabbtestekben lévő energiarendszerek „szintetizált" tudásával. valamennyien együtt fognak dolgozni. amikor végül lecsapódnak a fizikai testben. A magasabb energiák hatásait inkább csak akkor látjuk. az akupunktúrát alkalmazók stb. E gyógymódokról sok könyvet írtak. amelyekben a magasabb rendű testeket gyógyító módszereket a jelenleg használatos allopatikus tudományos orvoslással együtt vizsgálják: a kombinált hatást megfigyelve.: A radionika tudománya. elsősorban az orvosokat tanítanám meg a mezők észlelésére. Ph. Legnehezebb eseteiket gyógyítókhoz küldik. hogy segítsék a gyógyítási folyamatot. Connelly. csupán ránézéssel a test belső folyamatait látni képes emberek mekkorát lendíthetnének az orvosi kutatásokon! . Dávid Tansely M. és valószínűleg a legkönnyebb megfigyelni. Milyen az allopatikus gyógyszerek és a homeopatikus orvosságok kölcsönhatása? Melyek vannak egymással összhangban. és ezen a területen értek el eredményeket. D. különösen egyes szervi és szervrendszeri megbetegedéseknél. támogatva és elősegítve a gyógyítást? Melyek nem férnek össze. az isteni valósághoz és a betegséget úgy fogják kezelni. A jövőben ezután a magasabbtestekre alkalmazható módszerek felfedezése irányába haladhatnánk. a homeopaták. amely megmutatná az energiaelosztás egyensúlyállapotait. További irodalomként a következő könyveket ajánlom: George Vithon Ikasi M. De ideje kilépni a sötét cellából. Az orvosi tevékenység az USA-ban elsősorban a fizikai testre koncentrált. 138 Az orvosok. annak érdekében. hogy használjuk őket a legjobb eredmények eléréséhez. E gyógyszerek magasabbtestekre gyakorolt hatását nem vizsgálták meg közvetlenül. Láttam már olyan gyógyszerutóhatást is. Megfelelő kutatómunka nyomán többet is megtudhatnánk arról. A jövő hollisztikus gyógyítórendszerei diagnózist és kezelési útmutatót fognak nyújtani az összes energiatestnek és fizikai testnek együttesen. mind a külső gyógyítási folyamatokat. A gyógyszereket a fizikai test működéséről szerzett ismeretek alapján rendelik. Milyen óriási eszköz lenne a kezünkben. A gyógyszerek és sebészi beavatkozások alkalmazásának egyik legfőbb problémája a gyógyításban az általuk okozott igen sok és gyakran jelentkező mellékhatás.: Hagyományos akupunktúra: Az öt elem törvénye. ha képet kapnánk az éteri terület rácsszerkezetéről. hogy meg tudjuk figyelni azokat. Főleg az egészségügyi ellátás szakdolgozóit. ÚT A GYÓGYÍTÁS HOLISZTIKUS RENDSZEREI FELÉ Hiszek abban. D. így képesek lennénk a rendellenesség gyógyítására. kristályokkal történő gyógyítás mind eléri az aura felsőbb szintjeit. az egykor hepatitisz gyógyítására használt gyógyszer öt évvel később immunhiányosságot okozott. a csontkovácsok. hogy ők is lássák a beteg élő testében a betegséget működni. A beteget olyan léleknek fogják tekinteni. amely a gyógyszer beszedését követően még 10 év múlva is megmaradt az aurában.

a kutatás erőit inkább az adott betegre és annak személyes igényeire összpontosíthatná. szintű gyógyítás. A fizikai test energetikai újjászületése. Egy ilyen lehetőség birtokában most nézzük meg. hogy „a megfelelő anyagot. a megfelelő dózisban. a kémiai folyamatok kiegyensúlyozása Emocionális test Éterikus test Gyógyítás és érzelmi harmónia Gyógyítás és a struktúra kijavítása Fizikai test A masszírozás 139 . amely a leghatékonyabb módon a legkevesebb mellékhatással és a lehető legrövidebb idő alatt teremeti meg az egészséget". a megfelelő időben adva az min- denkinél olyan átalakító anyagként hat. Az éterikus szinten az anyagcsere-folyamatokat lehet újraszervezni.Ahelyett. A belső gyógyulás folyamata Keterikus test Mennyei test Éterikus test Asztrális test Mentális test 7. Heyoan azt állította. ábra. szintű sebészet 4. milyen sokféle módja van az információszerzésnek az aura valamennyi szintjén! 15. Ha valaki képes közvetlenül a beteg számára szükséges kezelésmódhoz hozzáférni („kiovasni" a betegből). hogy a laboratóriumban vizsgált állatokra helyezné a hangsúlyt.1. lehetőségei Univerzális szeretetben létezés Szeretet adása és kapása A dualisztikus gondolkodás lehetőségei Az érzelmek blokkjainak újrafelfedezése és azok lezárásának fájdalma Az érzelmi blokkok és fájdalmak újraértékelése és feloldása Az éterikus szinten az energia folyását és a vibrációt lehet felszabadítani. Az egészség itt nemcsak fizikai értelemben vett egészség. szintű gyógyítás 6. hanem minden szinten beálló tökéletes egyensúly. újrarendezni. szintű gyógyítás 5. szeretet A gondolkodás új rendszere A hitrendszer kihívásai. a programokat minden egyén számára annak személyes szintjén fogja megtervezni.

Megtudhatjuk. Sok gyakorlást követően hallani kezdtem az információt. szaglásnak nevezik. hogy segítsen a koncentrálásban. Sok évvel ezelőtt nem tudtam volna ezt megtenni. hallgatni akarjuk a lélegzést vagy szívverést. tapintásnak. Ezt a folyamatot nevezik Fokozott Érzékenységű Észlelésnek. Ha inkább vizuálisak vagyunk. Most kérjünk meg valakit. létezésünk belső folyamatai nagymértékben összefüggnek információszerzési módjainkkal. megérintve az embereket és enerigamezőiket. Üljünk le és érezzük a teret kinesztetikusan. Ezeket hagyományosan látásnak. tisztánlátásnak. Sok órát töltöttem azzal. „sugározzunk ki" a szoba különböző részei és a tárgyak felé. mert az a mód. Most tegyük ugyanezt ti körülöttünk lévő térrel. fokozhatjuk annak érzékenységét. esetleg rá akarunk nézni erre a testrészre. Ha segít. először hallom. kifinomult érzék a kinesztetíkus érzék volt. és megkapjuk az általunk kívánt információt. ugyanolyan * NLP: Neurolingvisztikus Programozás A könyv címe: „Frogs into Princes" 141 . vagy auditív és kinesztétikus. Mindezek az információs módok megtanulhatók megfelelő gyakorlatok és meditációk segítségével. Elkezdtem látni az érzéseimnek megfelelő dolgokat. Ajánlom. Csukott szemmel üljünk le és érezzük a szobát. A legtöbb embernél ezek egyike a többihez képest fejlettebb. A hozzánk érkező információ öt érzéken keresztül érkezik. ahogyan megszokott érzékeinket keresztül információt szerzünk. hatékonyabb az információszerzésben. nyissuk ki a szemünket és érintsük meg a tárgyakat a szobában. érzékelésünk. Ezen a ponton túl képeket látok és információkat hallok a megnevezett személyről. Gondolkodásunk. ahol vagyunk. üljünk le és érezzük.16. Belső tapasztalásunk bizonyos csatornákon zajlik. amelyre koncentrálunk. s ebben egyik érzékünkre összpontosítunk. Ha inkább auditívak vagyunk. Koncentráljunk. hogy bekötött szemmel vezessen át egy másik ismeretlen szobába. Csak gyakorlás kérdése. Ha segítségre van szükségünk. békés állapotba hozzuk magunkat. A direkt hozzájutás szó szerint értendő. fejezet KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS A megszokott módon túllépő információszerzés hatalmas mértékben segíthet a gyógyításban. Richar Bandler és Johd Grinder állítja „Békából királyfi" című könyvében. lesz az. tisztánérzéskelésnek vagy lélekolvasásnak. vagy vizuális és auditív folyamatok kombinációja. Bármelyik változat lehetséges. E módszer révén majdnem bármely kívánt információt meg lehet szerezni. hangokban vagy érzelmekben gondolkozunk. hogy elsősorban képekben. tisztánhallásnak. ezután menjünk vissza. és folyamatosan tudjunk koncentrálni célunkra. Elsődleges működésünk lehet a vizuális és kinesztétikus. hogy elérjük ezt a nyugodt állapotot. Ezután észleléseim „látássá" váltak. ha én meghallok egy nevet. Különböző belső folyamatokra különböző kombinációkat alkalmazunk. A dolog legnehezebb része az. mi is ez a folyamat valójában. Ha nyugodt. és összpontosítsunk a test belsejének érzékelésére. Pl. Közvetlen kapcsolatot létesítünk. AZ ÉRZÉKEK FINOMÍTÁSA Gyakorlatok Kinesztétikus érzékünk finomítása céljából üljünk le egy kényelmes meditációs helyzetbe. hogy testi pszichoterápiát végeztem. hogy találjuk ki. amíg csak nem érzem valamilyen kapcsolat létrejöttét az illető személlyel. koncentráljunk testrészeinkre és szerveinkre. ízlelésnek. Nézzük meg közelebbről. amint ezt a két NLP *-szakember. ezután kinesztetikusan keresek minden olyan irányban. érintsük meg azt a testrészünket. „terjedjünk ki". Az első bennem kifejlődött. amelyet javasolnék a Fokozott Érzékenységű Észlelés fejlesztését szolgáló tanulás megkezdéséhez. hallásnak.

általam végzett auramegfigyelés egy New York és Olaszország között folyó telefonbeszélgetés során történt. hogy a kép szimbolikus vagy konkrét jelentésű (illetve. A konkrét kép esetén események. de a gyógyítás nem annyira hatásos. és csukott szemmel nézzünk testünk belsejébe. nem mondjuk rögtön: „ez mit jelent?" Csak nézzük. melyet a beteg a múltban élt át. Együtt egész szinfóniát alkotnak. Először nyitott szemmel vizsgáljuk meg részletesen a szobát: ezután csukott szemmel idézzük fel magunkban a szoba képét. közvetlen hozzáférhetőséget biztosítunk. A látás e fajtaját belső látásnak neveztem el. Ez azt jelenti. Nagyon hatásos eszköz a betegségek leírásánál. láthatunk egy örvénylő ködfoltot az égen. Mit látunk? Ne felejtsük el. Nagyon fontos. Ó képes volt megmérni ennek a hangnak a frekvenciáját. Hosszú távolságból történő vizsgálódásaim ennek ismeretében eléggé jónak tűnnek. hogy a képek két formában érkeznek. és ellenőrizzük le. melyet sok meditáló hall. röntgen-géphez hasonlóan. vagy tőlünk távol helyezkedik el. és érezzük vagy nézzünk rá. belép az adott időzónába és így szemtanúja lesz a lezajló eseményeknek. Ez a kép vagy a gyógyító elméjének képernyőjén jelenik meg. a belső látás felhasználásával a test bármely általam látni kívánt belső részét megfigyelhetem. hova nézzek. Hallgassunk testünk belső hangjaira.egy napon mondhatnak nekünk valamit. hitet igényel. tegyük kezünket testünk azon részére. A belső látással aktív. mind egy esemény olvasásánál a gyógyító a külső szemlélő helyzetét foglalja el. Meghatározhatom. mely csak annak az embernek a számára bír jelentőséggel. hogy a feltáruló látomást ne értelmezze vagy zavarja a gyógyító. és hagyjuk kitárulni a jelenetet. A gyógyító a feltárult látomást figyeli meg és írja le keletkezésének folyamatában. Vizuális érzékeink finomítása céljából üljünk le meditációs helyzetbe. néhányan saját szimbólumaikat használják. Ha nehézségeink vannak. mintha a gyógyító. és hallgassunk meg minden hangol körülöttünk. Mind a szimbolikus látásnál. A. amíg képesek nem vagyunk róluk képet alkotni. Pl. csak később. Az ily módon történő információszerzés sok bizalmat. mint amikor egy szobában vagyok az illetővel. keressük meg azt az érzéket. vagy hatalmas csokoládétortát. elérni a szervet. Pl. Az egyik szimbolikus. képes lenne keresztüllátni a test rétegein. Ez jóval meghaladja a hallás megszokott terjedelmét. Érintsük meg a testünket. Hallgassuk meg még közelebbről. dolgok képeit látjuk. amelyen keresztül információhoz juthat. amelyet én elmeképernyőnek nevezek. vagy hallgassuk meg belső folyamatainkat egészen addig. amíg sikerül érthető képet felépítenünk. Másrészt. hogy néhány olyan különleges információnak járunk utána.módon. Szemtanúi lehetünk egy olyan eseménynek. amelyben képet alkotunk arról. hallani fogjuk. melyet hallgatunk. amely olyan alkotó folyamat. Nem tudhatjuk. Amint kifejlesztettem „látási" képességemet. a másik konkrét. felfedeztem. 142 . Ha segítségre van szükségünk. üljünk le meditáló pozícióba. milyen mélységbe. amit létrehozni szeretnénk.vagy egy órát is igénybe vehet. A látomás jelentése különböző lehet a beteg és a gyógyító számára. Mit tudunk meg a szobáról? Vegyük le a kendőt a szemünkről. állatokkal és növényekkel. mert a vizsgálódó személynek először egy tiszta szinbólumrendszert kell felépítenie. mondjuk egy kék autót. ahogy testünket is érzékeltük. Fél. makro. az aura melyik szintjén és milyen felbontásban vagy méretben. Ezt receptív információközvetítésnek nevezzük. függetlenül attól. vagy a beteg testében helyezkedik el. A szimbolikus kép esetében egyszerűen olyan képet látunk. amint a kocsi halad előre az úton. legnagyobb távolságból történő. Ez csak sok gyakorlat segítségével lehetséges. amint végigsuhan az úton. Pl. Ezután menjünk át egy ismeretlen szobába és kezdjük újra az egészet csukott szemmel. és olvasatukat interpretálásuk útján adják meg. NAGY TÁVOLSÁGBÓL TÖRTÉNŐ ÉSZLELÉS Úgy vettem észre. Itzhak Bentor „A vad inga elpusztítása" című könyvében olyan éles hangról ír. Ezután menjünk ki a szabadba. Ez különbözik a képalkotástól. akinek „olvasunk".vagy mikroszkopikus nagyságban. amely segíthet. hogy a személy velünk egy szobában. E folyamat során fokról fokra jutunk újabb információkhoz és lassan egy érthető képet építhetünk fel. Ugyanez igaz a szimbolikus látásra. a hangok szinkronitását. ha egy szimbolikus képet látunk. Mi mást hallunk még? Nem létező hangokat? Hallgassuk meg még figyelmesebben . amelyhez hozzá akarunk jutni. Most tegyük meg ugyanezt a szobával. hogy lehetséges a közvetlen információszerzés. Ha ezt egy erdőben tesszük. hogy vizuális érzékelésről van szó. Ha auditív érzékeinket akarjuk finomítani. A konkrét látás egy másik típusában a gyógyító a beteg egy belső szervének képét látja. hogy valami már megtörtént vagy megtörténhet). Végezzük el ugyanezt emberekkel.

KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK MEGÉRZÉSE Sokszor megtörtént, hogy az emberek a jövőre vonatkozóan útmutatást kértek tanítóimtól. Ilyenkor mindig úgy válaszolt, hogy lehetséges a valószínű jövőről beszélni, de nem az abszolút jövő realitásairól, mert mindnyájunknak megvan a szabad akarata, hogy azt teremtsük meg a jövőnkben, amit akarunk. Azt is mondta, hogy nem fogja megjósolni a jövőt, de néha mégis válaszolt a feltett kérdésekre. Eddig ezeknek a lehetséges eseményeknek nagy része bekövetkezett. Pl. Heyoan egyszer azt mondta valakinek, lehet, hogy kapcsolatba kerül az ENSZ-szel. Az illető azóta két meghívást is kapott, amelyek nyomán tényleg kapcsolatba került az ENSZ-szel. Egy másik embernek azt mondta, hogy tagja lehet a mexikói diplomataszolgálatnak, és ezzel kapcsolatban egy portugáliai nyaraláson köt ismeretséget, így is történt. Néhány embernek azt mondta, hogy bizonyos dolgokat be kell fejezniük, mivel valószínűleg költözködni fognak. Most tényleg költözködnek, amire nem is gondoltak azelőtt Egy különleges kezelés elején azt mondta nekem, hogy az illetőnek rákja van, és hamarosan meg fog halni, így is történt. Ezt még nem is gyanították, amikor a kezelésen megjelent, és sokáig nem is találtak semmit, csak néhány hónap múlva, a negyedik műszeres vizsgálat elvégzése után. A műszeres vizsgálat eredményei a rákos daganat ugyanazon formáját, méretét és elhelyezkedését mutatták, mint amit én láttam a belső látás segítségével. Természetesen nagyon izgatott lettem, amikor mindezt megtudtam a közvetlen információszerzés módszerével. Nem mondtam el a betegnek. Mondtam, menjen el azonnal ovosához. Sajnos nem álltam kapcsolatban az orvossal. Az ilyen esetek felvetik annak a kérdését, meddig terjed a gyógyító felelőssége. Ezt a könyv egy későbbi fejezetében tágyaljuk. A közvetlen információszerzés folyamatának legjobb vizsgálatát a Stanford Kutatóintézet két munkatársa, Russel Targ és Harold Puthoff

adta a „távollátásról" írt munkájában. Úgy találták, hogy a standfordi laboratórium alagsorában lévő megfigyelő képes volt meglehetősen pontos leírást adni azokról az előre meghatározott helyszínekről, ahová a vizsgálatban részt vevő csoport tagjai küldték. Targ és Puthoff kísérleteiket ismert médiumokkal kezdték, de később úgy találták, hogy bárkit is választanak, még a legszkeptikusabb ember is képes ugyanezt csinálni. Úgy gondolom, hogy az én tevékenységem igen hasonló, de a gyógyításra alkalmazva. Röviden szólva azt hiszem, hogy a legtöbb ember képes használni a közvetlen információszerzés valamilyen módját mindennapi életében. Milyen információ segíthetne abban, hogy jobban végezhessük a munkánkat? Talán megtudhatjuk saját Fokozott Érzékenységű Észlelésünk segítségével. Mindez csupán egy módon fejezi ki azt, hogy az ember számára sok lehetőség adott arra, hogy információt, iránymutatást kapjon, ha kéri azt, és nyitott annak befogadására. A közvetlen információszerzésnek sok köze van a jövőnkhöz is. Ha szélesebb körben megtanuljuk az információszerzést, nyilvánvaló, hogy ez az egész oktatási rendszerünket érinteni fogja társadalmi szinten is. Nemcsak azért fogunk iskolába járni, hogy deduktív és induktív gondolkodást tanuljunk, hogy információkat gyújtsunk és fejlesszük memóriánkat, hanem azért is, hogy megtanuljuk, hogy jussunk hozzá valamihez, amit azonnal meg akarunk tudni. A dolgok órákig tartó memorizálása helyett meg fogjuk tanulni, hogyan jussunk az Egyetemes Energiamező „memóriájában" tárolt információhoz. Az ezoterikus terminológia az információtárolás e módozatát „Akasha lemeznek" nevezi. Ezek a lemezek az Egyetemes Hologramban rögzített minden megtörtént esemény, valaha megszerzett tudás energialenyomatai. Az agy ilyen típusú működésekor az információkat nem tároljuk élményeinkben, hanem egyszerűen megszerezzük azokat. Az ilyenkor az emlékezés azt jelenti, hogy ismét ráhangolódunk az Egyetemes Hologramra és ismét leolvassuk az információt: nem saját agyunkban kutatunk, hogy újra megtaláljuk. Mivel ez az információ a lineráis idő korlátain kívül létezik, amint azt a negyedik fejezetben láthattuk, valószínűleg képesek lehetünk valamilyen mértékben olvasni a jövőben, mint azt Nostradamus is tette, amikor megjósolta egy Histler nevű diktátor felemelkedését Európában kb. 200 évvel Hitler előtt.

17. fejezet

A

BELSŐ

LÁTÁS Ha túl kimerült voltam, előfordult, hogy nem voltam képes ezt megtenni, részben azért, mert fáradt állapotban nehezebb koncentrálni és az agyat megnyugtatni. A rezgésszámunkat is nehezebb megemelni fáradt állapotban. Azt is felfedeztem, hogy alig számít, hogy szemem nyitva vagy csukva volt: kivéve akkor, ha a nyitott szem segítéségével pótlólagos információhoz juthattam. Ez a pótlólagos információ néha segíti, néha akadályozza a koncentrálást Pl. néha arra használom a szemem, hogy segítse elmémet arra koncentrálni, amire nézek. Máskor épp csak becsukom a szemem, hogy kizárjam azokat az információkat, amelyek elterelhetik figyelmemet.

A belső látással kapcsolatos első élményem egy kora reggel történt, amint az ágyban feküdve mellettem fekvő férjem hátának érdekes izom- és csontszerkezetét vizsgáltam. Nagyon érdekesnek találtam, ahogyan az izmok összekapcsolódtak a nyakcsigolyákkal. Hirtelen tudatára ébredtem, mit is csinálok, és gyorsan befejeztem ezt a fajta nézelődést. Hosszú ideig nem „tértem vissza" a valóság ezen szintjéhez, azt mondván, hogy mindez csak képzelődés volt. Végül természetesen mindez visszajött. Kezdtem „belátni" pácienseimbe. Először mindez zavaró volt, de belső látásom állhatatos volt, s magam is kitartottam mellette. A belső látással tapasztaltak megfeleltek a páciensről tőle, vagy orvosaitól megkaphatott egyéb információknak. A belső látás a röntgensugár vagy a nukleáris mágneses rezgés (NMR) hasonló kifinomult emberi formája. A belső látás azt a képességet foglalja magába, mellyel az egyén olyan mélységben és felbontásban (bizonyos határokon belül) tekinthet be az emberi testbe, amilyenben az látni kívánja. Ez egy új mód a dolgok észlelésére. Ha látni akarok egy szervet, arra összpontosítok. Ha a szervek belsejét vagy egy meghatározott részét akarom látni, arra koncentrálok. Ha egy, a testbe behatolt mikroorganizmust akarok látni, akkor arra összpontosítok. Ezekről a dolgokról a megszokottal egyező küllemű képeket kapok. Pl. az egészséges máj színe sötétvörös, mint ahogy a rendes látásnál is észlelhetjük. Ha a máj sárgaságot kapott, beteges, sárgásbarna színe lesz. Ha az illető kemoterápiás kezelést kapott, illetve kap, a máj rendszerint zöldesbarna színű. A mikroorganizmusok kb. ugyanúgy néznek ki, mint a mikroszkóp alatt. A belső látással kapcsolatos élményeim, melyek eleinte spontán történtek, később sokkal ellenőrizhetőbbé váltak. Kezdtem megérteni, hogy ehhez a fajta látáshoz különleges, nyitott állapotban kell lennem, amikor is a harmadik szemem (hatodik csakra) aktiválódik, és az agy többi része viszonylag nyugodt, öszszeszedett állapotban van. Később találtam olyan technikákat, melyek eljuttathatnak ebbe az állapotba, így akkor láthattam bele a testbe, amikor csak akartam, feltéve, hogy képes voltam a szükséges szellemi és érzelmi állapotba kerülni.

PÉLDÁK A BELSŐ LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLÓDÁSRA A 17.1. ábra a belső látással történő vizsgálódás egy példáját mutatja be. A bal felső rajz az aura képét mutatja be, elölnézetben, a jobb felsőn a belső szerkezetet láthatjuk, míg az alsó ábra a külső képet mutatja. Ebben az esetben egyik barátom elesett a jégen, és megsértette a vállát. Amint megvizsgáltam őt, „auravérzést" láthattam a váll elülső, külső részén, ahol energiát veszített. A csuklyásizom mentén elhelyezkedő hátsó energiavonalak teljesen összekuszálódtak és ki kellett őket egyenesíteni. Jobb kezemmel tölcsért formáltam a vérzés fölött, hogy megállítsam, és kifésültem a hát összekuszálódott energia vonalait. Amint ezt csináltam, láttam a felkarcsont végét, ezt később röntgenvizsgálat is megererősítette. Ez a rövid (félórás) kezelés meggyógyította a vérzést és az energiavonalak összevisszaságát, így segítve a megrongálódott csont gyógyulást. A 17.2. ábrán bemutatott másik példán egy petefészekcisztát láthatunk, melyről kiderítettem, hogy kb. teniszlabda nagyságú, 7 cm átmérőjű. Január 3-án sötét kékesszürke színű volt (17.2A ábra). Ezt a cisztát már diagnosztizálta egy orvos, de a medence gyulladásos betegségét, mely az aurában sötétvörös színnel jelent 145

.

közvetlenül a szív fölött. Ez a betegségfajta medencei fertőzést okozó kór. hogy egyedül a tisztító diétára bízhattuk volna a tennivalókat. A reggelt az intenzív kórteremben töltötte.-zárva találtam. A fekete energia kitisztult.2F ábra) teljesen eltűnt. ahol nagy fizikai fájdalmak közt találtam. petefészekcisztát és egy fibrómát. hogy a ciszták igen könnyen megkülönböztethetők a fibrómáktól. A beteg tisztító diétán volt. Három háznyira lehettem az irodájától. (Ekkor nem működtem közre aktívan a gyógyításban. szintén gyengeséget figyelhettem meg. A 17. de idővel jelentős mértékben kitisztult. A ciszta január 21-i sötét színe miatt mindketten. ahonnan a petefészket eltávolították. akinek két fibrómája is volt.2B ábra) a ciszta 4 cm-re zsugorodott és a medencei gyulladást felfedezték az orvosok. amely vörösesbarna színben látszott az aurában. A sebészeti traumán kívül a nők rendszerint visszavonják energiájukat arról a területről. rögtön megjelent előttem a barátja medencei területének belső képe. hogy megosztotta velem fájdalmát és sírt. feketébb lett. részben a méhbe beágyazódva.2E ábra) a ciszta l cm-re csökkent. az orvos és én is antibiotikumot ajánlottunk a nőnek. MEGÉRZÉS ÉS BELSŐ LÁTÁS A megérzésre vagy spirituális tanítóktól érkező figyelmeztetésre példa az az eset. Az a fajta blokkolás akadályozza a testérzésben zajló természetes gyógyulási folyamatot. A méretekre vonatkozó minden megfigyelés megegyezett az orvos medencei vizsgálat nyomán történt megállapításaival. és egy különös. valószínűleg a bal oldali petefészek eltávolítása előtt lett megbolygatva. Ez a csigolya nem áll összeköttetésben a szív beidegzésével. ami velem történt egy napon. spirális alakzat kapcsolódott hozzá. ábra bemutatja. és sok jó. Korai stádiumban a rák sötét szürkéskék színű. hosszú ideje (ebben az esetben 3 éve) mint a rák kifejlődését megelőző folyamat volt ismert. Január 21-re (17. Február 6-ra (17. amit láttam. de a szívcsakra gyökerénél található. hogy megtisztítsuk a szív körül stagnáló energiát. de a gyógyítás ideje alatt felfedeztem. 149 . de nem akartunk kockáztatni. Felrajzoltam a táblára. és ez okozta elsősorban a működési zavart. Torkába és hasi idegközpontjába érzelmi fájdalom és félelem szorult. nem. hogy az elülső második csakrában volt egy törés. Bal karját testére szorította. így elmentem a lakására. és ezután egyenesen a szívcsakra ha túlsó részébe ment. a bal oldali alacsonyabban. mert nem akarják érezni azt az érzelmi fájdalamat. folyamatos EKG-ellenőrzés alatt. Január 15-re (17.meg. március 3-ra (17. Ahogyan kifejlődik. amely behatolt a testébe. Amint együtt fáradoztunk azon. amelyek vörösesbarna színnel jelennek meg a mezőbe. hogy a rák áttételessé vált. A beteg végig tisztító diétán maradt e kezelés ideje alatt. az aortabeli gyengeség még mindig megvolt.3A ábra a medencei fertőzést okozó kór egy másik esetét mutatja. és csak súlyosbítja a traumát. viszonylag kicsi fibrómája volt. Egy órám végén egy diák megkérdezte. Két hónappal később. a T5 csigolya visszatért helyére. hogy gyógyítsam. Ebben az esetben a ciszta túl sötétté kezdett válni ahhoz. Az aortában. az azt jelenti. Az orvos diagnózisa is megerősített. sikeresen megszüntette a torok és a hasi idegközpont érzelmi szorítását. amikor meggyógyítottam a beteget. barátom azzal. Amikor eljöttem. amikor barátomat indultam látogatni. meggyógyítanám-e a barátját. Barátom sokkal jobban érezte magát. Lehet. hogy a sebészi beavatkozás még több megrázkódtatást okozott a csakráknak. Amint megkérdezte. menstruáció előtti energia vette át a helyét. hogy antibiotikumok nélkül is megszüntethető lett volna a fertőzés. igaznak bizonyult a rajz. egyre feketébbé válik az aurában. amely eltüntette a problémát. hogy valószínűleg szívrohamot kapott és szüksége van rám. mint egy vulkán. Később fehér foltok jelennek meg a feketében. A jobb oldali magasabban volt a méhen kívül. Amikor ezek a fehér foltok szikráznak és kitörnek. Az iroda t. csupán megfigyeltem a folyamatot. s mi a rák kifejlődését akartuk megelőzni a fertőzés megszüntetésével. Az ötödik hátcsigolya (T5) balra elmozdult. Biztos vagyok abban.2C ábra) már csak 2 cm volt. amikor egy belső hangtól megtudtam.4. Távolból nem sikerült érzékelnem. Belső látásom szerint a ciszta majdnem fekete volt. A 17-3B ábra a távolból végzett belső látással való vizsgálat felhasználásának egy példáját mutatja be. a szív területén stagnáló energia volt. Két. Látható. amit egy petefészek elvesztése okoz.) Január 29-én (17-2D ábra) a ciszta 3 cm-es nagyságúra nőtt a menzesz kezdetén (megszokott eset cisztánál). mit fedezett fel számomra belső látásom. A 17.

mint gyógyító. maghoz hasonló testeket láttam. a kemoterápiát mégis abbahagyja. lapos. Láttam. Kb. Nem volt könnyű számára kiállni az igazságért. Emmanuel azt mondta Rose-nak. mintha vörösvérsejtekből lövelltek volna ki (17.5A és B. mert különben nagyon hamar meg fog halni. hogy segítsük a gyógyulás folyamatát. hogy támogattam őt. amelyen olyan voltak. hogy amikor közölték vele. Ezt nem az orvosok kritizálásaként mondom. melyből kórházi tartózkodása során gyógyszeres infúziót kapott. melyeknek ők nem voltak tudatában.5A ábra azokat az apró. pálcika alakú élőlényeket mutatja. Vérében furcsa kinézetű. hogy nem fog meghalni. hogy semmi rendellenesség nincs a vérében. A gyógyítás folyamán erős levendula-. De ebben az esetben más tényezők is működtek. . Egy betegemet. és támogatásomat igénybe vennie. hiszen mindent megtettek. Következő vérvizsgálati lelete teljesen tisztának és normálisnak bizonyult. amikor a spirituális gyógyító és az orvos nyílt együttműködése a beteg jólétét szolgálja. Az első alkalommal ezeket egy levendulaszínű fuvallattal. Vérvizsgálatai azt mutatták. Pat Rodegast „közvetítő" üléseire járni. majd ezüst fénnyel kiszakítottuk helyükről. és ezt mondogatták is neki. Ezt a vérvizsgálatai is igazolták. hogy ez kiszakítja őket a helyükről. hogy csak átmenetileg javult az állapota. azt írta: „tiszta szeretet". nagyon hamar meghal. Az én szerepem annyi volt gyógyulásában. Úgy tűnt. Én. Átmeneti javulás következett be. kemoterápiával kezelték. először a diagnózis kimondása óta. nem gyógyult meg véglegesen. majd valamennyit kiszivattyúztuk. egy fehér-arany fényt látott a szobában. kitisztítottam a vérét. karjának területére hatoltak be. de úgy döntött. A kemoterápia nem okozott nála mellékhatásokat. és én észrevettem a vérében a magokhoz hasonló testecskéket. és töltötte meg a fertőzött területeket. hogy hozzám eljött. Ekkor jött el hozzám. Ugyanebben az időben elkezdett egy barátom. A fény hatására a mikrooganizmusok igen magas rezgésszámmal kezdtek rezegni. fehér. majd ezüst színű fény áramlott a testbe. mire úgy döntöttünk. hogy megmentsék az életét. Amikor kijött a kórházból.5B ábra).MIKROSZKOPIKUS BELSŐ LÁTÁS A 17. fejezze be a kemoterápiát. ábrák a mikroszkopikus belső látásra mutatnak két példát. és kiszívta őket a testből. A belső látásom150 nak köszönhetően megnyugtathattam. aki egy Emmanuel nevű spirituális vezető üzeneteit szokta közvetíteni. Elmesélte. ha abbahagyja a kemoterápiát. hogy két hete van hátra. Rengeteget adhatunk egymásnak. Rose-t. hogy valószínűleg két hete van hátra. Azért kellett neki a segítségem. Ez az eset arra példa. l évvel azt megelőzően. mert az orvosok egészen nyíltan attól féltek. és tudta. hozzájutottam ezekhez az információkhoz. több orvos is mondta neki. Minden egyes infúziós palack címkéjére. hogy többé már nem fontos velem találkoznia. A 17. Ekkor az energiafolyam megfordult. Nem volt könnyű. amikor ezek a kis élőlények benyomultak erre a területre az izmokba és a csontokba is. Ők nem. folytatta a kemoterápiát. melyek egy valószínűleg leprához hasonló betegséggel fertőzött személy vallanak. Azonnal intenzív osztályra vitték és kemoterápiát kapott.

Ez a fajta látás magával hozza azt a képességet is. mint a látható fény. Ha egy beteg jön hozzám először. Lélegezzünk mélyen. rózsaszínt). és lazítsunk meg minden szoros ruhadarabot magunkon. Bal karunk nehéz és meleg. 5 cm-nyire. és lazítsuk el magunkat. Érezzük. amint a sűrű mézhez hasonlóan csorog le testünkről az alattunk lévő felületre.A BELSŐ LÁTÁS FOLYAMATA Most elmagyarázom. Jelenítsük meg képileg a feszültséget. Úgy tűnik. Először is feküdjünk le. általunk választott mélységbe igen széles skálájú. de csak feleannyira feszítsük meg a testünket. Ez a két áramlat a thalamusban ível át egymáson. és arany színű fényt sugározzon ki az aurába (ha az illető szerelmes. a harmadik szemem mögött kb. melyek segítségévellátok. ha közvetlenül arra nézek. ez a „letapogató" érzékközpontja. ábra is mutatja. Az agy központi részén helyezkedik el. a másik irányítva a szemmozgásokat a thalamuszba. hogy a hipofízis vibrálni kezdjen. egészen a sejtszintig. információt) beengednék a fej harmadikszem-régiójába. A fény a harmadik szemünkön. mint egy fénypont. és megkerüli a hipofízist. hogy bármilyen. Ez a meditációs légzés segít abban is. Most vegyünk mély lélegzetet. majd fújjuk ki a levegőt és hagyjuk. az egész test általános „letapogatását" végzem el. és ezután mentális képet kapok a helyzetről. amint kifújtuk. melyben a levegőt a hipofízis túloldalán elhelyezkedő hátsó garatfalhoz és lágy szájpadhoz préselem. Ismételjük háromszor. Tartsuk vissza a lélegzetünket. hogy bizonyos meditatív és légzéstechnikák segítéségével elérhető. amerre halad. Az ilyen típusú látás szubjektív érzéklete olyan. mélyrelaxációs gyakorlatok végzése. A következőket láttam. Néha másik módszert használok. hogy kiválaszszam az érdeklődésre számot tartó területeket. A gerincem aljából arany szí- nű fényt hoz felfelé annak háti és rózsaszínűt annak mellkasi oldalán. Ez a rezgés és az arany színű fény növeli a thalamusz területe felé elágazó fénysugarak mennyiségét. hogy van egy „letapogatókészülék" a fejemben. amit vizsgálok. . melegséggel és energiával tölt el. és két testi szemünkön át lép be a testünkbe. hogy testünket megfeszítenénk. amint azt a 17. anélkül. Rég megfigyeltem. Most képzeljük azt. anélkül. ösztönözni tudom a hipofízist erre a rezgésre. enyhe bizsergő érzéssel. Az az érzésem. ahol a harmadik szemtől egyenesen hátrafelé húzott vonal metszené a halántékaimat összekötő vonalat. Ebből a pontból bármely választott irányba nézhetek. egészséges ütemre lassul. és a belső látás detektoraként működő tobozmirigy felé irányul.y 151 . Az egyik fénysugár a szokványos látás nyakszirti lebenyeibe irányul. amely közvetlenül emögött helyezkedik el. 1. Ezt követően a fény útja kettéválik. A fény áthalad a látóidegek kereszteződésén. hogyan működik a belső látás. Ez a fény magasabb rezgésszámú. és finomabb felbontásban vizsgálom meg. sőt a vírusokig kiterjedő felbontóképességgel vizsgálódjunk. melyeknek figyelemre van szükségük. hogy elmémet összpontosítsam és megnyugtassam. ahol csakakarunk. Utazás a testen keresztül A belső látás tanulásának legjobb módszere az ún. A tesnek azon területei vonzanak. hogy nagyon kicsinyek vagyunk. megszüntetve minden feszülést. mintha valamit (energiát. és lazítsunk! Próbáljuk meg újból! Most vegyünk mély levegőt. hogy minden feszülés megszűnjön. Fújjuk ki a levegőt. Csináljuk meg még egyszer. Mindez több energiát hoz a homlok közepébe és az agy területeire. ahogy csak tudjuk. és a bőrön is át tud lépni. testen keresztüli utazást segítő. hogy szívverésünk kellemes. hogy megmozdítanám a fejemet. lassú. Kicsiny önmagunk keresztülfolyik a bal vállunkon. Az érzékenyebb „letapogatás" érdekében néha a kérdéses területre teszem kezeimet Ezáltal könnyebben látok. és feszítsük meg a testünket olyan erősen. A BELSŐ LÁTÁS KIFEJLESZTÉSE Gyakorlat 1. Először csupán a problémáról kérek egy képet. Belső. vagy röntgenlátásommal megfigyeltem a testbe érkező fényt útját. Olyan speciális légzéstechnikával lélegezve. mindenütt egyformán. azonban rendszerint segít. Az általam látottak szerint a tcorpus ccallosum alján ível át. minden feszülésnek véget vetve. Kicsiny önmagunk végigfolyik bal karunkon bele kézfejünkbe. Ismételjük meg a feszítőlégzés-gyakorlatot. majd a látóidegek mentén áramlik. és lépjünk be a testünkbe.6. Ekkor jobban ráhangolódom erre a területre.

Hozzuk magunkat vissza normál tudati állapotba. ami miatt aggódunk. hogy kicsiny önmagunk tegyen valamit. Most ezzel a kicsiny önmagunkkal kezdjük el felfedezni szervezetünket. magabiztosak és tudatosak. Saját testünket kutattuk át. Ha már elégedettek vagyunk felfedezéseinkkel és úgy gondoljuk. Pásztázhatjuk területenként. oda küldjük el kicsiny önmagunkat szeretettel és energiával felszerelten. Először tekintsük át a test egészét. Nézzünk jól körül azon a területen. ami segíthet. Milyennek látszik? Elég energiát kap? Szükségleteinek megfelelő mennyiségben vannak-e jelen az emésztőenzimek? Kövessük az étel útját a gyomor alsó szakaszán. Ha elégedettek vagyunk azzal. s fel a jobb farunkba.Most kicsiny önmagunk visszafolyik a bal karunkon felfelé. amit megérdemelnek? Ha van olyan hely a testünkben. Tartsuk pontosan a gerincoszlop tetején. hogy megkönnyítsük munkáját. feloldva ott minden feszültséget. majd bal lábunkon felfelé halad. egyszerűen szenteljünk neki több energiát figyelmünkből. majd a mellkas középső. hogy a képek belépjenek a testünkbe. Próbáljuk nyelvünket a lehető leghátrébb préselni. akkor csak induljunk el a test felfedezésére. Lassan engedjük. először a hasból. hagyjuk. tisztítsuk ki. hogy találhassunk egy területet. A HARMADIK SZEMÜNK KINYITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MEDITÁCIÓ Egyik tanítómesterem. Mélyen lélegezzünk be és lazítsunk. Helyezkedjünk el kényelmesen. amit találtunk. keressünk egy másik területet. 3. Ha egyik testrész sem vonz különösebben. hogy figyelmünk e terület szerveire összpontosuljon. de maradjunk mélyen ellazultak. Jegyezzük meg. de ne érintsük meg barátunkat. s annak végén áttér. vissza a májhoz. amilyenre csak lehet. vagy valaminek a halvány érzete. hogy barátunk figyelmünk gyújtópontjába kerüljön. Most barátunk testében tehetünk egy utazást. Nyelvünk hátsó részét közelítsük hátsó garatfalunkfelé. Eleinte a kezünket is használhatjuk. végül f első részéből. Emlékezzünk. Ismételjük meg az előzőekben említett légzésmódot. mit is tudtunk meg. Amikor egy terület barátunkon ösztönösen vonz. és tartsuk torkunkat olyan helyzetben. és nyissuk ki a szemünket. Páter ajánlotta a következő gyakorlatot: Feküdjünk hanyatt. megfelelően gondoskodtunk testünkről. Legyünk passzívak. amit látunk. 2. mert kívülről vizsgáljuk meg a testet. a hasnyálmirigyhez és a léphez. hogy kicsiny önmagunk normális nagyságúra nőjön. Tartsuk csukva a szemünket. majd f első részét. Egész testünk nehéz és meleg. hogy elménk elcsendesüljön. hogy kicsiny önmagunk küldjön oda energiát. Megkapják-e azt a törődést. lassan térjünk vissza önmagunkhoz. Ez egy kicsit más érzés lesz. azután mellkasunk középső. Egyikünk lehel a megfigyelő. Menjünk szánkból a nyelőcsövön keresztül a gyomorba. Rendben működik? Haladjunk végig a nemi szerveinken. Jelentkezhet egy szín. A kipréselődő hang nem bugyborékoló. amit látunk. egy tapintható szerkezet. ha hátsó garatfalunk a lágy szájpad közel eső részéhez préselődik. hagyjuk. visszatérhetünk ehhez a fajta önmegismerési módszerhez. milyen érzés volt saját testünket beutazni. Amikor már kellőképpen belejöttünk. Ha bármiben is hiányt szenvedünk. Amikor úgy érezzük. Kövessük a testünkbelépő táplálék útját. majd a vékonybélben és a vastagbélben. Beszéljük meg barátunkkal. Jó állapotban lévőnek látszik ez a rendszer? Egészséges? Most „utazzunk át" tüdőnkön. Vegyünk mély levegőt az orron keresztül. a másik pedig a nyitott megfigyelt. ami különösen f elkelti érdeklődésünket. Először a hasunkat engedjük tele levegővel. Később nem lesz szükségünk a kéz használatára. Engedjük. majd vissza. Ne vessük hátra a fejünket. Lépjünk be a szívbe és kövessük a vér keringését testünkbe. amikor csak kívánjuk. BARÁTUNK „LETAPOGATÁSA' Üljünk le barátunkkal szemben egy székre. Ha energiára van szüksége. Hagyjuk. egy érzés. s innen a bal lábunkba veszi útját. Minden rendben van? Most menjünk fel. Finoman engedjük. és vizsgáljuk meg a tüdő szöveteit. elegendő az. Meditáljunk. hogy barátunk vizsgáljon meg bennünket. egészítsük ki a következő vizualizációval: 152 . Bármikor. Most tátsuk ki a szánkat olyan nagyra. Most cseréljünk szerepet és engedjük. Milyen összefüggésben állnak az általunk észrevett dolgok azzal. Higgyünk annak. és ismételjük meg ugyanazt. hogy a levegő csak úgy tudjon távozni. vagy üljünk le egyenes háttal. C B. Ha ki kell tisztítani. hogy a levegő kiszabaduljon a testből. hanem lágy legyen. Menjünk emésztőszerveinkbe. hagyjuk. és egybeolvadjon valódi önmagunkkal. vagy ha jártasak vagyunk az anatómiában. amit látunk. amit ő tud magáról. vizsgáljuk meg a szervrendszereket.

.

melyek segítenek rezgésem és energiám növelésében. amely a hátulsó medencei területről indul és a gerincoszlopon keresztül eljut az agyközpont területére. Egyszerűen csak emlékezzünk vissza fiatalabb korunkra. Hogy ezt megtehessem. különleges módon használom az agyamat. Milyen belső folyamat útján idéztük fel az emlékeket? Milyennek érezzük a folyamatot? Amikor a múlt valamilyen eseményét idézem fel. Itt a fényáramlat rózsaszínűnek tűnik. Mivel a fenti dolgokat nagyon sokszor gyakoroltam. most már igen könnyű megcsinálnom. Pl. hogy a belső folyamat. rövid légvételekkel teszem. Az első az emlékfelidézés szokásos módja. Nagyon könnyű visszalépni az időben. Ez soha nem működik (bár legtöbbünk ezt szeretné). vagy érzésekben. a levegőt torkom felső hátsó részéhez szorítom. hogy a beteg életének egy korábbi időszakában valamilyen trauma történt az egyik testrészben. Fejlődésünket nem gyorsíthatjuk f el természetellenes úton. és próbáljunk meg emlékezni rá. látom. A módszer két technikát egyesít. A második technika a kinesztetikus kapcsolat és a belső látás felhasználásán alapul. és így jobban beláthatok az aurába. végül „leolvasom" a probléma okát. 154 . Most egy még korábbi időszakra emlékezzünk. másokkal nem. Továbbra is fenntartom a kapcsolatot. mely leírja annak jelen állapotát. Ez csak korlátolt hiedelem. szabályos lélegzeteket veszek szünet nélkül. és a levegőt torkom hátsó részéhez préselem. Ismételjük meg szintén háromszor a légzéssel együtt. hogy csak saját magunkkal tudjuk ezt megtenni. Most tekintsünk egy bizonyos kort vagy egy bizonyos helyet.Amikor a levegő elhagyja testünket. Mindent lassú tempóban csináljunk. Tudom. megtisztítsam az agyamat. Amikor a kifinomult látás összekapcsolódik a kifinomult hallással. miközben visszalépek az időben. Felfedeztem. a kapott információ még hasznosabb lesz. és olvasok a múltban. a múltba való visszalépés az. hogy összpontosítani tudjak. egyenletes. az aura magasabb szintjeit is látom. Ezután egy másik. Ha megtanultuk ezt a gyakorlatot. mert nagyon erős hatású. ne csináljuk meg többször. amit felhasználhatunk a betegség múltbeli történetének olvasására! . Először kinesztetikus észlelésemet használva lépek kapcsolatba a kérdéses testrésszel. Vegyük észre. illetve abban ível át egymáson. A legtöbb komoly betegség ilyen traumák hosszú sorát követően keletkezik. csak 3-4 lélegzésnyit testünk minden oldalára. mert nagyon elszédülhetünk. és magasabb frekvenciákat is tudok közvetíteni energiamezőmön át. milyen érzés ez. ahol még semmiféle trauma nem történt. Legtöbbünk azonban azt hiszi. Az emlékeket vagy képekben. tanúként megfigyelem a testrész történetét. Igen nagy körültekintéssel végezzük. még korábbi időbe lépek vissza és így tovább. amíg elérem azt a helyet. A BETEGSÉG OKÁNAK MEGTALÁLÁSA: VISSZALÉPÉS AZ IDŐBEN Felfedeztem azt a módszert. hogy a két fényáram az agy központja felett. mindannyian ezt tesszük. Néha nagy. A gyógyítás folyamán sokszor végzek gyors légzési gyakorlatokat. jelenjen meg előttünk egy arany fény folyam. de ezt az orromon vett gyors. Egyszerűen csak addig megyek vissza az időben. 4. ahogyan bizonyos fizikai problémák okait elolvashatjuk. A megtalált első trauma a jelenlegi probléma kiváltó oka. ahol éltünk. Ismételjük meg háromszor a megismert légzésmóddal. Ekkor képet nyerek a problémás tünetről. Ahogy folytatom a múlt eseményeinek regisztrálását. és kiegyensúlyozzam energiamezőmet. Most koncentráljunk testünk elülső részére. vagy hangban tárolom.

Érdekesnek fogjuk találni. szavak.Honnan érkezik? . egy nagyobb. a szeretet és bizalom szavait szoktam hallani. ami el fog hangzani. hogy nem tudtam elég gyorsan írni. szélesebb valóság létezik számomra. Hamarosan meg is érintettek és néha. hogy irreleváns. orvosságokat vagy egyéb hatóanyagokat. és most. 155 Az auditív úton kapott információim először általánosak voltak. írjunk le mindent. Később ez az információ olyannyira egyedivé válik. Számomra ez a valóság. melyek a gyógyítandó személy számára érkeztek. hogy a „közvetítő" csak az első néhány szót hallja abból. A kifinomult Auditív Érzékelés fokozásának általam ismert legjobb módszere a spirituális régiókból érkező útmutatás keresése. Összpontosítsunk. valamint étrendet." . általános fogalmak. Mások. hogy belefogjunk egy mondatba és azután a fennmaradó ismeretlen részt hagyjuk kiáramlani. Vegyünk egy darab papírt és egy ceruzát. sőt esetleg illatok formájában érkezik. Azt válaszolta: „A nevem Heyoan. A következő lépésként egy másik személy számára kellett megtennem. bármi legyen is a válasz. Legyen egy jegyzetfüzetünk erre a célra. . hogy ezek kiterjedtek. Először nehéz volt áttérni az írásról a hangos beszédre. bármi legyen is az. . aki verbális információkövetés mellett döntött. Én megtettem. mert a verbális közvetítési mód úgy működik. Esetleg azt gondoljuk. gyakoroljunk és gyakoroljunk. Összpontosítsunk arra. a páciens betegségét. Ez különösen zavaró volt. A verbális információszerzés élménye elkerülhetetlenül elvezet a kérdéshez: „Ki is beszél hozzánk?" Belőlem jön a hang. semmit se hagyjunk ki. hogy Heyoan? . szedjük össze magunkat és menjünk magasabb tudatszintre. akik kiterjedt érzékeléssel rendelkeznek. Némi gyakorlással azonban ismét kitisztultam. Gyakoroljunk. Nagyon sok bizalomra van szükség. vegyek egy írógépet. Sok ember gyógyult meg.„Az Évszázadokon keresztül Igazságot Suttogó Szél". érzések. amit írtunk. amit akkorra már képes voltam megtartani magamban.18. amennyire csak képesek vagyunk. hogy meg akarjuk tudni az igazságot erről a kérdésről. majd egy csoport előtt. fantasztikusan jó illatot éreztem. Ezután írjuk le a kérdést a papírra.Mit jelent az. hogy korábban megjelentek előttem szellemek és angyalok. Az írás végül is a hangokhoz igazítja a beérkező információkat. .Igaz. amikor láttam őket a szobában.Kenyából. tegyük félre a papírt legalább 4 óra hosszára. Hamarosan nem tudtam elég gyorsan gépelni sem. A hang ekkor azt sugallta. vagy valaki mástól származik? A legjobb módja) hogy megtaláljuk: kérdezzük meg a hangot. Tegyük le a tollat és a papírt elérhető távolságon belülre. írjuk le a választ. de csak írjuk tovább. A hang azt sugallta. szintén tapasztalják ezt. Csak álomkép ez. a verbális információ olyan gyorsan jött. hogy közvetlenül halljuk meg a hozzánk érkező szavakat. és csendesítsük le elménket. vagy valóság? Minden személyes valóságom érzékeimen keresztül érkezik. helyezkedjünk el kényelmesen egy meditációs pózban. fejezet A KIFINOMULT AUDITÍV ÉRZÉKELÉS ÉS KAPCSOLAT A SPIRITUÁLIS TANÍTÓKKAL Miután ezt 3 hónapig minden reggel napfelkeltekor elvégeztem. Később vegyük elő és olvassuk el. ami jön. Pl. Most összpontosítsunk arra. Fogalmazzunk meg egy kérdést elménkben olyan tisztán. Ez a válaszképek. melyek a beteg javát szolgálnák. Ha befejeztük az írást. én vagyok a spirituális vezetőd. és csak később váltak specifikussá. Néhány percnyi csönd után megkapjuk a választ. A beérkező információ formája változó lesz. hogy megnevezi az embereket. de ezeket puszta látomásnak hittem. Fogadjuk el és írjuk. A hangom zaja megbolygatta a csendet. Most beszéltek is hozzám. Várjunk a hozzánk érkező válaszra. néhány esetben azokat a vitaminokat. vegyek egy magnót.

az ország. ahol vagyunk. Egyenesen az ember védőburkai alá hatolnak. hogy megtöltse arany fénnyel a testünket. amely bizonyára segít bennünket. Az érkező információ meghaladja felfogóképességünket. a csillagokig. Azt a tudást is visszahoztuk a mezőbe. az állam. Töltsük meg lényünket az Univerzum tudásával és fényével. Érzékeink kifinomultabbakká válhatnak és lehet. ha nyugtalan vagyok a választ illetően. A számunkra kényelmes pozícióban helyezkedjünk el. Ekkor ugyanis gátat emelek az érkező információ elé. különösen. Egy „olvasás" kezdetén rendszerint vezetőm. Máskor csupán egy egyszerű mantrára van szükség. 156 . hogy továbbléphessek. készek vagyunk a spirituális útmutatásra. fejlettebb személytől kérünk információt. Most. Tekintsük magunkat a Világegyetem részének. Kérdezhetek egy képre. Folytassuk a terjedést. s abból kifelé áramlik. Lehet. hogy én passzívan jutok közvetlen információhoz. Esetleg emlékeztetőül elismételhetjük magunknak: „Kövessük a lélegzetünket a középpontig". a házon kívüli terület. hogy elérjen a Holdig. mint Om. egyszerűen egy mantrát használhatunk az egész meditációra. amint a Naphoz hasonlóvá növekedik a napfonat belsejében. Tudatunkkal növesszük akkorára az aranylabdát. Ha vizuális típusúak vagyunk. ahol az aura fő ereje föl. hogy kiterjedjen. E könyv a nyugati elméhez igazodó. Ekkor a fenti meditációk kombinációját használjuk. erre a mélyebb információra várunk. Ha emberek között meditálunk. Ezután engedjük.Egy „vezetőtől" kapott információ annyiban tér el a megszokottól. hogy megszabadítsuk elménket saját fecsegésétől. E csendes önelfogadó állapotba kerülést és érzékenységünk növelését elősegítő további meditációk: gyakorlásként melegen ajánlom a Jack Schwarz: Voluntary Controls (Önkéntes kontroll) című könyvében levő gyakorlatokat. ez a legjobb módszer. Néha nagyobb erőfeszítésbe kerül. mivel az emberi korlátokon túli lélekhez szól. Ügyeljünk arra. nagyobbra nőjön. Ezután lássuk az arany színű labdát. végül is meg fogjuk érteni. de ülhetünk az ismert jógapozícióba is: a földön egy párnán keresztbe tett lábbal. igen hatékony gyakorlatok sorozatát tartalmazza. SPIRITUÁLIS ÚTMUTATÁSOK BEFOGADÁSA Gyakorlatok Üljünk le meditációs pozícióba. Most tartsuk a fényt ugyanilyen fényesen és hozzuk vissza magunkba fokról fokra. a város. a kontinens. Úgy érzem. hogy az auránkat töltse meg arany fénnyel. amint testünkbe. 1. amely betölti a szobát. a Föld vagy az azon túli világ. mint az épület. a szék háttámlájának támaszkodva. a test egy bizonyos részére. hogy belépünk abba a hasonlatba. Ilyenkor újra kell koncentrálnom. Még olyat is szoktam kérdezni: „Ez rák?" Rendszerint elég határozott választ kapok. hogy elég összeszedettek vagyunk. 3. amikor Heyoan megkezdi az „olvasást". a dolog közepére. Hagyjuk. Ez azt jelenti.és háramlik. vagy valamilyen hangot is hangoztathatunk. hogy az aranylabda tovább növekedjen napfonatunkban. képzeljünk el a gerincoszlopunkon egy-egy csövet. és egyszerűen kövessük a lélegzetünkéi. hogy követni szeretnénk a testen átfolyó energiaáramlatot. hogy mi is kipróbáljuk mindezt. Ennélfogva. Ezután egy bizonyos ponton Heyoan azt javasolja. hogy magyarázzon meg egy bizonyos problémát. de ezt nem mindig könnyű megértenem. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. a hasi idegközpontba (napfonatba). de ha hagyjuk. hogy a dolgok érthetőbbé váljanak. hogy a beteg kérdezzen. Én az „olvasások" alatt is kérdéseket teszek fel magamban Heyoannak. amellyel auránk most rendelkezik. hogy egy aranygyűrűt alkosson. hogy kitöltse a szobát. a labda lassan leszáll a csövön keresztül a test központi részébe. Töltsük meg az egész Univerzumot ragyogó arany fénnyel. Most viszont itt az ideje. csukjuk be a szemünket. akkora legyen. mint mi. pontosan úgy. 2. először hagyjuk. Ha szeretnénk. Ahogyan finoman lélegzünk. Jelenjen meg egy fehér-arany labda a f éjünk felett. Heyoan beszél. de egy kicsit görbítsük be. fokról Érezzük azt a hatalmas töltést. Ha kinesztetikus típusúak vagyunk. vagy kérhetem. hogy egy szent nevet használunk mantraként. hogy lassan csináljuk. Egy vezető „közvetítése" a lineáris értelmen túli információkat nyújthat és nagyon mélyen érintheti az embereket. mert a vezetők rendszerint többet tudnak a problémák valódi lényegéről. ahol vagyunk. és tudatunk lecsendesült. Sat Nam Jesus. Ülhetünk székre. Ha auditív típusúak vagyunk. növeljük az aranylabdát akkorára. mint a szoba. egyenes háttal. hogy tovább áramoljon felénk. Mindezt lassan tegyük. amelyben egy nálunk bölcsebb. hogy összpontosítsunk. ahogyan kiterjesztettük. vele egynek és ezáltal Istennel egynek.

Ez lassan ismét összeolvad az ő szavaikkal. Ez magas szinten és összpontosítva tartja az energiát. 1-2 percbe is telhet. mint egy kesztyű. Általában ha az irányítás érkezéséhez szükséges emelkedett állapotba kerülök. a szeretet és a nyugalom megtapasztalása annak jelzése. amelyet elkezdek leírni. fejem belsejébe kerül. A fény. hogy egy magasabb tudatállapotba emelkedtem. és segít megtartani emelkedett állapotomat. annál közelibbek a szavak. akkor nagy valószínűséggel nem állunk velük kapcsolatba. a vezető is közelebb jön. és energiát közvetítsen csakráimba. szimbolikus képek. Ha nem tudom újra elkapni a szavakat. Megint kinesztetikusan érzem. Keresztbe tett lábbal ülök. Ekkor rendszerint verbálisán kezdek közvetíteni. aki ihletet ad. mint ahogyan a Földön vagyunk képesek megjeleníteni őket. Az olvasás kezdetekor tovább emelkedem. Ez számomra annyit jelent. Mellettük még tanító-vezetők is vannak velünk. akik a szellem világában kapcsolódnak az ilyen típusú tevékenységhez. Akaratlanul is ásíthatok. ahonnan érkeznek. ahol a formák sokkal tökéletesebbek és gyönyörűbbek. Tenyereimet is felfelé fordítom. hogy vezetőinkkel a kapcsolat létrejött. A verbális közvetítéssel kapcsolatos belső élményeim a következők. és lehetővé teszem a beteg számára. A vezetőt jobb vállam mögött látom és ebből az irányból hallom az első néhány szót is. hogy segítsen megtalálni azt a jelentést. hogy kinesztetikusan lehorgonyzók a testemben. Ekkor testem néhány önkéntelen mozdulatot tehet. „Ő" a kezemet is használja. Hogy kapcsolatba lépjünk vezetőinkkel. Személyes énem úgy tűnik. melynek segítségével halljuk vezetőnket). Hamarosan eltűnik az időkülönbség a szavak meghallása és kimondása között. amikor felemelkedtem. fel-alá úszik. és tökéletes biztonságban vagyunk. elmenekülök a belső békének és harmóniának ebből az állapotából és nem fogom érteni. ami érkezett. miközben mindezt hallgatja 157 .KAPCSOLATFELVÉTEL SAJÁT SPIRITUÁLIS VEZETŐNKKEL Mindenkinek több vezetője is van. Pl. Ha ez megtörtént. hogy olyan vezetők inspirálnak. és az irány. Pl. békés hitben. amelyet a szimbolikus kép az ő számára hordoz. Ez a magatartás lehetővé teszi. Izgatottnak érzem magam. biztosan van néhány olyan művész típusú útmutató körülöttünk. amikor ezt csinálom. Ha ez így nem megy. Eltölt a szeretet és a biztonság érzése. amit a vezető mond. Ezután úgy érzem. Ezután észreveszem a felettem húzódó fehér fénysugarat. Egy bizonyos pontnál. elmém szemével. amíg beszél. felemelem a kezeimet és ujjaim hegyét egymásnak szorítom a hasi idegközpontom vagy a szívem előtt. Biztos vagyok abban. pl. a vezetők egyszerűen egy másik formára váltanak. a vezetők valószínűleg egy általános fogalmat küldenek. a medence előrefelé mozdul és hátgerincem kiegyenesedik. vagy ha valaki egy különösen ellentmondásos kérdést tett fel. Ez olyan érzés. A szavak először a jobb váll térségéből érkeznek. ha félek. mert érzem. amíg újra megtalálom a bensőmben ezt a helyet. egyszerűen üljünk abban a nyugodt. akik vele maradnak. emelni kezdem tudatomat. amint emelkedik és vizuálisan felfelé a fényre összpontosítok. vagy megijedünk attól. és vezetik őt sok születésen keresztül. és visszatérek az eredeti állapotba. közvetlen szavak. Ha egy kommunikációs mód nem ér el. és specifikus helyzetre kiválasztottak. amikor közvetíteni próbálunk. és kezdek felemelkedni hozzá (úgy is mondhatjuk. vagy események konkrét képe (mint pl. Minél erősebben kapcsolódom a közvetítési folyamathoz. lelki szemeimmel kerülök oda). A préselő légzéstechnika szintén segít. hogy egyek vagyunk Istennel. hogy elérjük belső békénket és halljunk. hogy az érkező szavaknak bizonyos jelentésük van. A segítségemre érkezett személyt rendszerint elkíséri az ő vezetője vagy vezetői. hogy segítsem a torokcsakra kinyílását (ez az a csakra. régi élmények vagy előző életeink). Rendszerint három tanító vezet. Úgy tűnik. egy képet küldenek. Ekkor rendszerint hallom is és látom is a vezetőket. és az isteni szikra lényünk minden részében létezik. amit azután én saját szavaimmal próbálok megmagyarázni. hogy kiegyensúlyozza energiamezőmet. létrejön a vezetőmmel a kapcsolat. mintha egy erős energialaapzatot hoznék létre testem alsó része körül. tenyereim a combjaimon. Amikor a vezető és én is elkészültünk a kezdésre. A vezető is. A vezető olyan formában adja közléseit. Izgatottságom eltűnik. a következő belső élményeken megyek keresztül. ha valamilyen művész lesz belőlünk. egy fénnyel és szeretettel teli vezető jelenlétét. Ez egyensúlyba hozza energiamezőmet. Ha mindez nincs meg. Először összeszedem magam. amely számunkra a legkönnyebben érthető. amint észreveszem a szeretet egy reám leszálló rózsaszín felhőjét. További emelkedés után magasztos nyugalom áraszt el. Ez lehet általános fogalom. látszólag rám simul. Kinesztetikusan érzem. ott. és a beszélgetéssel összhangban kezdi mozgatni karjaim és lábaim.

A lábfájás példájában a harmadik csakra arról ad némi képet. Pl. Érezheti a beteg lábának fájdalmát a saját lábában vagy kezében. A lábfájás példájában éreznénk a beteg iránti szeretet és a beteg saját maga iránti szeretetének milyenségét. hogy nem az övé. amint azt a 18. a szavak. egy fizikai testben vagy azon kívül. legyen ez a másik. hogy az aura melyik szintjéről érkezik (lásd a következő részt). egy testrész fizikai fájdalmáról. vagy szeretetet érzünk. mint az egyensúly. vagy egyensúlytalanság érzése: testünkön végigfutó borzongásokról. Az egész emberiség kollektív szeretete is érezhető. Csak figyeljük meg. Lehet mérges a betegség miatt. amely nagyon hatásos lehetne a láb gyógyításában. hogy minden eljárás vagy érzék kapcsolatban áll egy csakrával. barátságos vagy barátságtalan szándékait. a gyógyítónak ismét saját energiamezőit kell használnia. amelyeket szükséges valamilyen módon tisztázni. Barbaránál. vagy félhet is tőle. A harmadik csakra bizonytalan információt közölt. az érzés és az intuíció között. Nagyon gyorsan el lehet fáradni mások fájdalmainak átvételében. Ugyanakkor érzem. hogy a lábfájás egy súlyos állapotot jelez. a családon túlnyúló az emberiséghez és az élet egészéhez elérő szeretetet. Amikor a negyedik csakrával érzékeljük. A második csakra érzelmi állapotokról nyújt információt. hogy eggyé válók a vezetővel. érzésen.1 ábra a hét csakrát és a bennük működő érzékeket mutatja. Minden ilyen fajta információ az első csakrán keresztül érkezik. a gyógyító érezni fogja. halláson. szagláson keresztül szerzett információkat említettem. hogy ezt az információt felhasználjuk. méreteit. biztonságról vagy veszélyről tudósít. milyen állapotban van a beteg. fel fogsz hívni. mintha én lennék ő. Ezt gyakorlással és sok jó visszacsatolással megtanulhatjuk. A csakra ekkor rendszerint nagyon aktív és több energia halad keresztül rajta. A 18. Természetesen a szeretet több. mégis az. Különbséget tud tenni saját teste és a beteg teste között. milyen mélyebb jelentése van a páciens életében a lábfájásnak és a fájdalom okairól is van némi intuíciója. ha meggyőződik arról. Az egyénen. érzékeljük a szeretet nagyságát. hogy közvetítés közben ki melyik csakrát használja az információszerzésre. ami a kliens lábát kicsavarodni készteti járás közben. sokkal nagyobbnak érzem magam személyes énemnél. Ez az információ nagyon specifikus lehet attól függően. Pl. Ha a gyógyító betegséget érez.és nézi. testi érzéseket. de szerintem az ízlésen keresztül is teremthetünk kapcsolatot. Tarthat tőle. 158 Ha a gyógyító fájdalmat érez a lábában. akkor bizonytalanul érzékeli valaki más jelenlétét a szobában. és a harmadik csakrát ezek érzékelésére használja. a gyógyítóéról vagy másokéról. mert minden betegséget érzelmek kísérnek. Vegyük figyelembe. A csakra kifejezi a minden olyan teremtménnyel való összetartozás érzését is. Megtudja belőlük. valami történhet".1 ábra is mutatja. hogy különbséget tegyen a páciens és a saját érzelmei között. hogy csak a páciensé lehet. Megfigyelhető. de_azt hiszem. mint amikor valaki azt mondja: „azt hittem.. de véleményem szerint ezek nagyon különböznek. hogy összhangban legyünk más emberekkel. amikor szeretünk. a zene. Ritka. A szeretet nem ugyanabba a kategóriába tartozik. mint a többi érzés. ha a gyógyító megtisztítja magát. ne szálljak fel arra a repülőgépre ma. mit érez a beteg lába fájdalmával kapcsolatban. HOGYAN ÉRZÉKELNEK CSAKRÁINK? Eddig csak az öt megszokott érzék közül négyen: a látáson. A negyedik csakra a szeretet érzését teremti. míg tudatom lesüllyed testembe és személyiségembe. Az információszerzési folyamatot vizsgálva azt láttam. és megtetted". Ez annak is egy módja. tudni fogja. Ha valaki más szintek lényeit is érzékeli. általános formáját. . mint egy puszta érzés. vagy „Ez izomhúzódás. a házastárson. Fontos. hogy az <5 teste legyen a jelző eszköz. a lábfájós beteg számára a gyógyító könnyen megkaphatja a probléma élettani fogalmakkal leírt képét: „Ez visszérgyulladás". amikor azt a beteg lábára helyezi. A különböző csakrákon keresztül kapott információk különbözőek. hogy általában nem teszünk különbséget a kinesztetikus érzékelés. akinek valaha is lábfájása volt az idők során. vagy: „az ösztönöm azt súgja. A szeretetet nem hívjuk érzéknek. A beszélgetés végén a vezetőtől szerzett tapasztalataim finoman kikapcsolnak és megszűnnek. Ezeket az információkat a gyógyító hasznosítja. illatok és ízek érzését adja. Az első csakra kinesztetikus információt nyújt. Ekkor rendszerint elég félénkké válók. és tudja azt. Az ötödik csakra a hangok. amelyet egy új cipő okozott". mi történik. mielőtt a betege megérkezett. Az első csakra a kinesztetikus jelenlétéről. vagy éppen a betegtől veszi át. jobban teszi. elhelyezkedését. és nagyon sikeresen használható fel. Mint vezető. a betegség vagy egészség érzéséről. milyenségét. a második a lény érzelmeiről tájékoztatja. Természetesen vannak hátrányai is ennek a módszernek. hogy már azelőtt is létezett-e ez az érzés. Az ötödik csakra megszólaltathat egy hangot is.

akik erre nem képesek. Hosszú időt töltöttem a kettős világban való létezésben. attól függően. Heyoan belép (az ötödikből. hogy annyira megfigyeljük. és válaszol azoknak. így alakot és anyagot adunk neki. mondjuk 20 év múlva. hatodik csakránkat az ötödik szinten kell kinyitni. ahol most fáj. ami már jelen van. mármint csakrából). és azt a réteget láthatják. amíg hozzászokunk. akik mindeme szinteken léteznek. A hatodik csakra a beteg lábfájással kapcsolatos múltbeli élményét is megjelenítheti képi formában. hogy a képek „vételéről" beszéltem. hogy van némi fogalmunk az egyes csakrákon át érkező információkról. vagy konkrétak. vagy jövőbeli események képei. „képek". hogy egyik szintről a másikra mehessünk. Minél tisztább a képmás. hogy más típusú létezőket is érzékelni fogunk. ötödik csakránkat az auramező ötödik szintjén kell kinyitnunk. vagy képesek legyünk reprodukálni kívánságunk szerint. és a lényeket. Ez az információ túlmutat a korlátozott emberi érzékeken és kommunikációs rendszeren. vagy inkább a hozzánk beszélni akaró vezetőre figyeljünk. amely elég erős benyomást gyakorol ránk. Ez a fogalommal eggyé válás élménye. Ez energiarendszerünk rezgésének fokozásával történik. Pl. A képi megjelenítés folyamata aktív alkotás. de legtöbbször alig jelent valamit a gyógyítónak. pont ugyanott. Az egész fogalom a tudás tökéletes érzését nyújtja. A képmás megjelenhet egy képernyőn a gyógyító tudatában. Amikor azt mondom. Ott megtárgyaltam a valóság fizikai. asztrális. éteriminta. Sokszor. amint leesik a tricikliről. amit megértett. vagy a gyógyító egyszerűen a megrándult izmot látja. A lábfájás példájában a hetedik csakra a lábfájással kapcsolatos teljes élethelyzetet felfedi. A hetedik csakra fogalmak formájában nyújt információt. keterikus szintjét. vagy szimbolikus. vagy konkrét formában. és így tovább. Ez a közvetlen információszerzés leginkább filmnézéshez. és némi időt igényel. Valaki. ötödik csakránkat az asztrális szinten kell kinyitni. ki kell nyitni a hatodik csakrát addig a rétegig. az aura első szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat. nézzük meg a hetedik és tizenötödik fejezetben tárgyalt különböző valóságszinteket. Pl. aki az asztrális szinten él. De olyan képet kapunk elménkben. A közvetítő. Ezeket ki kell nyitni. Az észlelés befogadást jelent. annál inkább képesek leszünk megvalósítani azt. mélyen a csakrák szívében ajtók. az érzékelésre használni kívánt csakrának nyitva kell lennie az adott szinten. Ha ezt a képet tisztán megtartjuk tudatunkban és energiával látjuk el. mert hatodik csakrájukat az aura első szintjén nyitják ki. Ha az aura első szintjét akarjuk látni. Ez először inkább romboló hatással lesz személyes életünkre. aki más lények jelenlétét érzékeli. Energiamezőnk magasabb vibrációs szintre vitele és e szinten tartása tisztító 159 . Ahogyan azt a hetedik fejezetben állítottuk. és sokkal érthetőbb szavakkal elmagyarázza. minél több érzelmi energiát vetítünk bele. A kezdők rendszerint az első réteget látják. úgy jelennek meg itt is. Ha az aura második szintjét akarjuk látni. ismét a lábfájás esetén a hatodik csakra a visszérgyulladással összefüggően egy vérrög képét mutathatja. saját szavaival kell hogy leírja. egy gyerek képmását. miután „vette" és alaposan felfogta a fogalmat.A hatodik csakra képeket tár elénk. az aura második szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat. A hatodik csakra felfedhet egy szimbolikus képet is. világosan a valóságban is megteremthetjük életünkben. hogy mi a fájdalom oka. Az észlelés annak befogadása. Ne felejtsük el. A képi megjelenítés során (vizualizáció) mi alkotunk képet elménkben és adunk neki energiát. hogy folytassuk. Ha az ötödik szinten akarunk egy vezetőt hallani. Ezek a képek lehetnek szimbolikusak: a beteg számára nagyon személyes jelentéssel bíróak. amelynek szokott lenni valamilyen jelentése a kliens számára. vagy mint a normál látás esetében jöhet közvetlenül a láb belsejéből. Azt is megállapítottam. Ahogy fejlődnek. sokszor választani kell. akkor hatodik csakránkat a negyedik szinten kell kinyitnunk. mennyei. beütve a lábát. Hogy ezek bármelyikét érzékelhessük. a következő szinten nyitják ki a csakrát. hogy a hetediken túl is vannak szintek. Hogy ötödik szintű vezetőt láthassunk. Hogy meghalljunk valakit. most folyó. Pl. létező dolgok képmásai is lehetnek. A képi megjelenítés teljesen más folyamat. amikor saját szavaimmal kezdek el valamit magyarázni. nem feltétlenül azt gondolom. vagy pecsétek vannak a csakraszintek között. A VALÓSÁG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEINEK CSAKRAÉRZÉKELÉSE Most. Ha bármelyik auraréteget látni akarjuk. A konkrét képek már megtörtént. Ha egy asztrális vezetőt akarunk látni. mint egy tv-képernyőn. hóbortosnak tűnik azok számára. A szimbolikus kép a gyógyító elme képernyőjén szokott megjelenni. és lehetővé teszi. „mozizáshoz" hasonlít. A negyedik feletti szinten kinyitva a csakrákat azt is jelenti. hogy aztán le tudjuk rajzolni. mint a szemünk előtt. vagy befejezzük-e a beszélgetést.

érintés. vagy érintőmeditációt. melyek bővíteni fogják az egyes auraszintekről szerzett élményeinket. Mennyei testünk tapasztalatait úgy bővíthetjük. beszéd Az információ természete A mindenek felett álló teljesség elfogadása Tiszta képlátás szimbólumokban vagy közvetlenéül Hangok. melyben hangot adunk ki. Ez nem feltétlenül könnyű feladat. MEDITÁCIÓFAJTÁK. hogy én vagyok az Isten. a didergés.élvezet. olyan élményeken visznek keresztül. mozgás.munkát jelent. a haj állása. Az aura első szintjén szerzett tapasztalataink bővítése érdekében végezzünk sétáló-. vizualizálás Hallás. szaglás és ízérzékelés Szeretni valakit Meditációs gyakorlatok Jelen vagyok és tudom. hogy megérezzük az aura magasabb szintjeit. hallása. Ha ezeket felszabadítjuk. Sok törődést önmagunkkal. részben lesz szó). düh Kinesztetikus érzések a testben . vagy hangot hallhatunk. Nagyon tisztán kell tartani a mezőt.1.1 ábrán is bemutatom. Tudatunk magasabb szintre emelése azt jelenti. félelem. amelyeket tudatalattinkba temettünk. mivel megjelenésük idején túl ijesztőek voltak számunkra. jelenlét 160 . Az aura második szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében a jólét békés érzéséről meditáljunk. mély relaxáció 2 1 Emóciók Érintés. vagy mély relaxációt. az energia futásának érzése. ábra: A hét csakrához tartozó érzékek Csákra 7 6 5 A csakra érzékelési területe A teljesség koncepciója Látás. szavak. Az aura ötödik szintjén megszerezhető tapasztalataink bővítéséhez olyan meditációs technikát használjunk. a rendszer minden energianövelése zavaros blokkokat tör fel. hogy én vagyok az Isten Messianisztikus vagy krisztusi megváltásérzés Hallás. Minden szint az alatta levőnél magasabb rezgésszámú rezgéstartományt jelent. Az aura harmadik szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében elmeösszpontosító gyakorlatokat végezzünk. MELYEK BŐVÍTIK AZ EGYES AURASZINTEKRŐL SZERZETT TAPASZTALATAINKAT Különféle meditációs gyakorlatokat találtam.mint az egyensúly érzése. figyelem a szeretet rózsaszín fényéről vagy összpontosítsunk egy virág szeretetére. hogy a Messiás. zene érzékeiése. testi és spirituális gyakorlatokat kell végezni (ezekről a VI. figyelni kell étrendünkre. Ez egyben mindennapjainkban is nagyobb érzékenységet jelent. A negyedik szint élményeinek kiterjesztése érdekében meditáljunk 18.vagy Krisztus-tudattal egyesülés élményén meditálunk. fizikai érzékelések vagy fájdalmak Meditáció békén Séta. meditáljunk a következő mantrát használva: „Légy nyugodt." 4 3 Szeretet Intuíció A szeretet rózsaszín fénye A virág szeretete Bizonytalan tudás. és tudd. Ezeket a 18. Hogy megismerhessük lényünk hetedik szintjét. alakzatok és szándéelme kok az érzékelésben Emocionális érzelmek . mivel ahogyan a pszichodinamikáról szóló fejezetben láthattuk. melyen tudatunk működik. meditáció. hogy növeljük azt a rezgésszámot. bizonytalan Egyhegyű elme: összpontosító méretek.

Mint emberi lények. hogyan nyissuk ki érzékelésünket a valóság magasabb szintjei felé az aura rezgésszámának növelésével. egy embercsoport. A szaggatott vonalakon kívül érzékléteink tisztasága oly mértékben alacsony. De ha mindent elfogadunk. Minden alkalommal. mikroszkóppal.2 ábra a Fokozott Érzékenységű Észlelés hatását mutatja. akkor a haranggörbe alatti terület is azt jelöli. Megjelöltem. Amint érzékelésünket a rezgés magasabb szintjére emeljük. a spirituális valóságot. növeljük érzékelési tölcsérünket. többdimenziójú univerzum gondolatán alapult. Mivel a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével több dolgot érzékelünk. mint pl. a vízszintes tengely az érzékelés frekvenciaskáláját mutatja. így ezek valósággá válnak. míg Implikált Összekapcsolási rendje ezen kívül van. a hindu kasztrendszer képzett papi osztályának tagjával. Ha valamit nem érzékelünk. A 19. ahogy érzékelésére képesek vagyunk. amit valódi univerzumnak nevezünk. Nem tévesztendő össze a brahminnal. amikor egy új eszközt hozunk létre. a spirituális (nem fizikai) világ egyre nagyobb része válik valósággá.1 B ábra ismét az érzékelési tölcsért mutatja. Minél inkább használjuk Fokozott Érzékenységű Észlelésünket. Most ezt a többdimenziójú univerzumot az észlelés szintjeinek viszonylatában szeretném tárgyalni. több dolog válik számunkra valóságossá. A szaggatott vonal a haranggörbe mentén az érzékelés eszközeink által lehetővé tett kiterjesztését mutatja. David Bohm fizikus Explikált Felbontási Rendje érzékelési tölcsérünkön belül helyezkedik el. Ugyanez történik itt a Fokozott Érzékenységű Észlelésnél. A Maya megtestesült világa érzékelési tölcsérünkön belül fekszik.19. Minél fejlettebb vagy kifinomultabb a valóság adott szintje. az nem létezik. A függőleges tengely az érzékelés tisztaságát. rezgésszáma annál magasabb. amit érzékelünk. melyen keresztül a valóságot észleli. amíg a Brahman láthatatlan világa ezen kívül található. hogy így Brahmanná. A Maya a megtestesült világ. fejezet HEYOAN A METAFORÁJA VALÓSÁGRÓL AZ ÉSZLELÉS TÖLCSÉRE Az előző fejezetben arról írtam. Megpróbáltam egy grafikont rajzolni a jól ismert haranggörbét felhasználva. Heyoan azt mondja. A grafikon közepén elhelyezkedő haranggörbe az ember. Érzékelési tölcsérünkön belül mindent elfogadunk valóságként. mely szerint mindegyikünk egy-egy bizonyos frekvienciasávban képes érzékelni. hogy túljussunk a Maya minden fájdalmat felölelő illúzióján. amit valótlannak és nem létezőnek tartottunk. hogy segítsen a jelenség leírásában (19. Ez az érzékelés nemcsak a természetes emberi érzékelést tartalmazza. amely a Mayán túl van és támogatja a megnyilvánultál. A brahman az az alapvető valóság. de ebben az esetben saját testünk és energiarendszerünk az eszköz. A buddhista meditáció arra szolgál. amely a buddhizmus szerinti illúzió. Nézzük meg ezt a buddhizmusban megismert Brahman és Maya szempontjából. hogy hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. hogy mindegyikünknek van egy érzékelő tölcsére. amit érzékelünk. mint pl. több dolgot érzékelünk. hanem kiegészül a felfedezett technikai eszközökkel. teleszkóppal is. Az elgondolás magyarázatához felhasználhatjuk a rezgésszámhasonlatot. Ez az elképzelés ugyanazon térben létező különböző rezgésszámú szintekből felépülő. Itt az érzékelési tölcsérhez nagyon hasonló elmélettel van dolgunk. vagy megvilágosodottá váljunk. most a Brahman és a Maya szempontjából. azt nem. a valóságot hajlamosak vagyunk úgy meghatározni. sőt az egész emberiség természetes érzékelési skáláját ábrázolja. A 19. ami ezen kívül esik.1 A ábra). A legtöbbünk által tisztán észlelt valóságot a pontozott terület 2 függőleges szaggatott vonallal határolt része jelzi. minél több dolgot vagyunk képesek felfogni (ami a spirituális világ na163 . A legtöbbünk ezt fogadja el valóságként.

.

.

gyobb részét teszi hozzáférhetővé számunkra). akkor többet érzékelünk ebből a világból. A tünékenység látszata inkább a magasabb frekvenciát 166 érzékelő képességünkkel függ össze. minél szélesebb körű tapasztalatokra teszünk szert. amely aztán az alacsonyabb rezgéseket negatívnak tekinti. ez nincs így". vagy túljutnak a haranggörbe alatti terület maximumán. velünk is ez történik. melyet mint szellem teremtünk. amint szelleme elhagyta testét és a szobában lévő többi szellemhez csatlakozott. így.2B ábra ismét a haranggörbét mutatja. amit mi életnek és halálnak nevezünk. Amint a skála nagyobbá. A görbe vonala válik határvonallá valóságos és elképzelt önmagunk között. Amikor az a szűk látókör. azzá válunk. A 19. Érzékeink korlátoltsága. annál inkább szabadulunk meg az illúzióktól és jutunk el a Brahmanhoz. amint valóságunk kitágul. de most az önmeghatározás fogalmi kategóriáiban vizsgálom. Jóllehet. a halállal nem szűnünk meg élni. azt definiáljuk megnyilvánult világnak. Egyszerűen az érzékelés adja valaminek a valóságosságát. Másik nagyon fontos mozzanat. Arra törekszünk. amit valóságnak nevezünk. amelyet most a kezünkben tartunk. Mondhatnánk azt. Az észlelés haranggörbéje ekkor a csúcs felé terjedne ki. Ez a képesség vonatkozik az örökkévalóra és minden egyeddé váló személyre. „érzékelőablakunkra". a visszatetszővel hozza öszszefüggésbe. De ez két irányban működik. azt. A görbén belül egy korlátozott öndefiníciót találunk. melyen keresztül a megnyilvánultat felfogod. aminek behatárolt valóságérzékelésünk alapján definiáljuk magunkat. Kívül korlátok nélküli önmeghatározásunk helyezkedik el." Barbara: „És a hosszú emberi evulúció folyamata. minden észlelési frekvencia felett. valamint magunkról alkotott kép és a valóságos önmagunk között) megegyezik. amely Istennel azonos. kiszélesedik a megnyilvánult világ is. akik valójában vagyunk." Heyoan: „Az evolúcióval kapcsolatban egyszerűen az érzékelőablak kiterjesztésének képességéről beszélünk. Amint az emberiség halad előre evolúció útján. hogy a gyógyítás feloldja ezt a választóvonalat. szélesebbé válik. Egy ember halálánál (a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével) megfigyeltem. hogy elménk teljes észlelőképességével a haranggörbe csúcsán működjön. Ez egyben választóvonal aközött is. világunk egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra és úgy viszonyulunk hozzá. hogy az alacsonyabb frekvenciákat a negatívumokkal." Heyoan: „Valamilyen oknál fogva az emberiség azt választotta. A MEGNYILVÁNULT VILÁG Régebben egy „olvasás" alatt Heyoan olyan élményben részesített. „Másképpen fogalmazva: amint kiterjesztjük észlelési tölcsérünket. Ez kevésbé megbízhatónak és tünékenyebbnek látszik. azt a benyomást kelti.1 ábra). mint pl. Amikor mindez teljesül. vagy (használhatjuk az analógiát) minél inkább kitárul a látószög. kitágul. hogy a kitágított valóság annyira konkréttá váljék. akkor is igaz ez. így amikor az alacsonyabb frekvenciák felé terjed ki érzékelésünk.. mivel önmeghatározásunk azon alapul. inkább csak elhagyjuk fizikai testünket. Heyoan ismételten azt mondja. íme a magnószalag szövege: Heyoan: „Mi is az a megnyilvánulás? A megnyilvánult érzékelésének képességére utal. amely megvilágította számomra a megnyilvánulást. bár az egyszerűen az emberi lény és érzékelő mechanizmusa dualisztikus természetén alapul. sötétséggel. mintsem azok valóságának minőségével. Ha tudjuk.. az érzékelés haranggörbéje egyre szélesebbé válik (lásd 19. Az emberek hajlamosak nem hinni érzékeiknek. az univerzum egyre nagyobb részét ismerjük meg és közelítünk az Egyetemes Egység felé. amely az emberi elme korlátait mutatja meg az evolúciós fejlődés adott szakaszában. mint a megnyilvánult világ részéhez. amikor hallani kezdjük hangjukat. vagy a Megvilágosodáshoz." . Ez is egyfajta megközelítésmód. Ebből a szempontból a haranggörbe vonala az elválasztó burok a spirituális és fizikai világ között. az a magnetofon. Heyoan azt mondja. Része az érzékelőrendszernek. Bizonyos értelemben hazatérünk. amint túllépik a szórás értékét. amikor személyes fejlődésünk során kitágítjuk észlelésünket. elsősorban azért. amíg lapossá nem válik. hogy szellemek vagyunk. amely a valóság magasabb szintjeit tünékenyebbnek tünteti fel. annál többet érzékelhetünk abból. Felfoghatjuk olyan görbeként is. amit meg nem testesült világnak nevezünk. hogy a magasabb frekvenciák fokozatosan visszaolvadnak a meg nem testesült világba. Barbara: „Ezek szerint egész érzékelőskálám a megtestesült világot fogja fel. hogy ez a két határvonal (a spirituális és anyagi világ. hogy a konkrét valóság az érzékelésünk haranggörbéjén belül lévő legnagyobb területre esik. a megnyilvánult és meg nem nyilvánult egybeolvad. azt az eszközt. Pl. hogy megtestesüljünk. Amit ezen az érzékelőablakon" keresztül tapasztaltuk. A halállal eltűnik a határvonal és hazatérünk. de mégis része a megnyilvánultnak.

életeken túli létezés érzésével. vagy az igazság keresése lehet az. Heyoan gyakran mondta. melyek egymás után következve. kezdek fáradni." „És ez az. hogy ő és én egyek vagyunk. és akiket mi sem láthatunk. Ez az időn és téren túli létezés állapota. Megkíséreltem belépni a Szentek Szentjének Kapuján. Ez egy lépésről lépésre. érzelmi szintjét. az emberi észlelés kiterjedésének köszönhetően. és eggyé válhassunk a Teremtővel. Egyre nehezebb volt felfogni őket. Inkább egy mikroorganizmust. ahová minden ember belépni vágyik. Óriási nagy tér van itt. kedvesem. Egyszerűen csak tudni vagytok. ahogy átvezetünk a fény egy másik birodalmába. Minden alkalommal. szava az érzékelés keskeny vagy széles kapunyílásán át érkezik. az ékkövek koronája. merre nézzünk. Mondhatjuk." Láttam elmúlt életeimet. az egyszerűen a lélek vágyaidra adott válasza. amit a lélek kíván. tudjuk. szemmel láthatóan egyre tünékenyebbé és alaktalanabbá váltak. amivel hozzád fordulnak. akik nem láthatnak bennünket. mindig is léteztem és létezni fogok. sokkal dimenzionáltabbakká válnak. És így vagytok ti is. Nem több és nem is kevesebb ennél. vagy az Istenség önmegismerésének lépcsőfokait. egy halálos betegség. hogy ott legyünk. tudd. így amikor eljutunk a valóság szélesebb dimenzióiba. Heyoan ült előttem egy trónon.. elérjük a megvilágosodást. mintha esnék lefelé. A megvilágosodás a cél. mint az egymáshoz alkalmazkodó. hogy táguljanak.„Az észlelt valóság kiterjesztésével az ember megválaszthatja. amiről itt szó van: új érzékelési módot kell megtanítani az emberiségnek (Fokozott Érzékenységű Észlelés). itt mindannyian. Egy fekete színű tábla és egy fehér kréta ahhoz hasonló. bármikor. Amikor az implikált és explikált rend eggyé válik. Ezért valahányszor egy lélek gyógyításért fordul hozzá bensőnkben. Ez segítséget nyújthat az implikált rend megértéséhez. nézzük a következő analógiát: egy fehér színű táblára író fehér kréta a nem megtestesülő világhoz hasonlítható. A lélek azt mondja: „Segíts visszatalálom otthonomba! Segíts megtalálni az utat a Szentek Szentélyéhez.. Heyoan folytatta: „És itt vagyok én." „Ne feledjük. Most megértettem. A beszéd túl lineáris. Amint belépünk ebbe a térbe. amikor ezt éreztem. a gyógyulás csak mellékes eredmény. ha valaki segítségért vagy gyógyításért fordul hozzá. hogy eldönti: a sötétség orcájának mely részén teszi magát észlelés által nyilvánvalóvá. hogy végső soron ez az. ismerten és mégis ismeretlenül. a színek sokkal megkülönböztethetőbbekké. De amit adnod kell. Heyoan. megtestesülve mégis test nélkül. Belső látásunk választási lehetőséget kínál. érezzük az örömet. az nem más. vagy ahogy hívjuk: a fizikai valóságot akarjuk látni? Vagy inkább az aura alacsonyabb éteri. hogy visszatekintsek a valóságba. ebbe az irányba közelítő folyamat. amikor a meg nem testesült világ először tör utat a dualizmusba. mint az érzékelés kapuinak megnyitása. Heyoan azt mondta: „És itt állunk most a Szentek Szentjének Kapuja előtt. Amint elértük azt a legmagasabb pontot. kiterjedjenek. milyen méretben lássunk. Egy fájós lábujj. Kalauzom. Heyoan: „Ez nem próbálkozás kérdése. és örömömben sírni kezdtem. illetve a magasabban fekvő éteri vagy akár a nyolcadik és kilencedik szintet? Mire akarjuk irányítani érzékeinket? Arról is mi döntünk. Engedjük. hogy ez a folyamat életünk nagy játéka. vagy identitásunk fejlődési folyamatának lépéseit. Ezeket tekinthetjük úgy. amit Tőlünk kér. az örök békességbe az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szélhez!" A meditációnak ennél a pontjánál megborzongtam. A meditáció során Heyoan levezetett ahhoz az érzéshez. így itt létezem. ez azt jelenti. Heyoan: „így hát. mert ezeket az információkat szűk érzéseinkbe akarjuk belepréselni. illetve létezni a megnyilvánult világban. milyen frekvencián kíván érzékelni. hogy beléphessünk a Szentek Szentjének. hogy a Nagy Szfinx lábai között belépek egy ajtón." 167 . látjuk a fényességet. egyre nagyszerűbbek voltak. kedvesem?" Barbara: „Nem. Megpróbáltam fent maradni a Barbaralétemben. Érted. hogy nevének jelentése az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. Élnek köztünk olyan lények. időn és téren túl. Egy krémszínű tábla színes krétával a többdimenziójú Univerzumhoz hasonlítható. Nem kell sietni. milyen frekvenciasávban. időn. A fizikailag megnyilvánult világot. Ők egy másik érzékelőablakot választottak életük teréül. vagy egy makroorganizmust kívánunk látni? A megnyilvánuló Isten csak az észlelésen keresztül kíván megnyilvánulni. egy ismert igazság. hogy én vagyok az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. többdimenziós színek. Meg kell engednünk magunknak." Heyoan ekkor a magasabban fekvő területekre vezetett. melyek mint éjjeli elsuhanó jázminillat úsztak el alattam. ahol már vagyunk. amikor a gyógyításról beszélünk. mint az emberi lény." Pl. Ez az. amit még képes voltam felfogni. kényszert éreztem. Amint mindegyik elhaladt. Heyoan vezetett. milyen felbontóképességgel akarunk látni. úgy tűnt. melyek mindegyike egy igazság. túl a zűrzavaron." Ekkor azon vettem észre magam. Testem minden porcikájával éreztem." Heyoan: „Ez azért van.

" Jézus . rész SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÁS „Ti ezeknél még nagyobb csodákra is képesek vagytok.V.

állandóan változtatva rezgéseink frekvenciáját. tudományos és szellemi szinten. akkor elképzelhető. Le is gyengítenek azonban bennünket. Ha azonban nagyon fáradtan próbálkozunk meg a beteg kezelésével. és erős összpontosítást. akkor hosszabb időbe telhet a felszedett alacsony energiák semlegesítése. hogy felgyorsítja saját fejlődési folyamatainkat. hogy az energiamezőnk azon kívül. amelyek segítségével a gyógyító megfelelő kondícióban tarthatja magát. hogy a gyógyító szívmeridiánja kezelés után általában erősebb. amelyeket gyakorlati éveim alatt sajátítottam el. és úgy gyógyítunk. amelyekre másoknak van szükségük. hogy a szívcsakra mindig szerepet játszik a gyógyításban. Hiroshi Motoyama kutatásaiban a gyógyító és a beteg akupunktúravonalainak erősségét mérte meg kezelés előtti és utáni állapotban. Mindez számunkra is előnyös lesz. Amenynyiben energiaszintünk feszültsége meghaladja a betegét. abban az értelemben. mint amelyik minket is fenyeget. valószínű. közvetíteni fog olyan gyógyító energiákat is a kezelés során. aki ugyanabban a betegségben szenved. igénybe viszi az energiamezőnket. előbb a saját frekvenciánkat kell a beteg által megkívánt szintre emelni. Ily módon a betegség negatív energiáit vehetjük át a betegtől. A gyógyítást önmagunkon kell kezdenünk. hogy ügyeljen saját magára. Ezalatt azt értem. Ha egészségesek vagyunk. bemutatok néhány példát a kezelésekre. A mezőnknek valószínűleg nem lesz feltétlenül szüksége azokra a frekvenciákra. szeretném Önöket megismertetni azokkal a különféle gyógyító eljárásokkal. Motoyama azt is kimutatta. Ha nem vigyázunk magunkra. mint egyébként. mivel a frekvenciánk nagyságának és intenzitásának változása felborítja a szervezet megszokott működési rendjét. 171 . Kezelés után a gyógyító bizonyos szerveket érintő vonalai több esetben gyengébbnek mutatkoztak. hogy fogalmat alkothattunk arról. Ha kimerültek vagyunk. de mindenképpen tovább kell adnia azokat. amint fejezetekben tárgyalni fogjuk. Minden gyógyító számára az első előfeltétel. Segítségével különböző fényerősségeket közvetíthetünk majd és ez ránk is hatással lesz. Másrészt viszont. de ahhoz. súlyosbíthatjuk a saját állapotunkat. hogy egészségben és egyensúlyban tart bennünket. hogy mit jelent a gyógyítás. hogy csak a betegénél gyengébb feszültséget tudunk létrehozni. Ahhoz. hogy a gyógyításhoz éppen szükséges frekvenciákat továbbíthassuk. ha nem tartjuk magunkat a lehető legjobb kondícióban. hogy könnyebben megbetegszünk. amelyek a személyes életünkben is fontos szerepet töltenek be. a személyes emberi. amennyiben vigyázunk magunkra. Megtanulhatjuk az önmagunk gyógyításához szükséges frekvenciák előállítását. nagyon sok segítséget nyújthat nekünk egy olyan embernek a kezelése. Most. sok energiát igényel. és olyan eljárásokat ismertetek. A gyógyítás során közvetített energiát nem mi hozzuk létre. Ha már elindultunk egy betegség felé vezető úton. saját mezőnknek is ezen. A gyógyítás ugyanis erősen megdolgoztatja. akkor a szervezet egyszerűen semlegesíti: energizálja vagy taszítja ezeket. akkor tudunk átvinni energiát. hogy azt az Egyetemes Energiamezőből magunkhoz ragadhassuk. amelyeket közvetít. és feloldja saját mezőink blokkjait. vagy ezzel harmonikus frekvencián kell rezegnie. ami azt jelenti. A következő részben az aura különböző szintjeire ható gyógyítási technikákról szólok. A gyógyítás érdekében az energiamezőnket hullámvasútként fogjuk használni.Bevezető AZ ENERGIAMEZŐNK A GYÓGYÍTÓESZKÖZÜNK Ezt a folyamatot harmonikus indukciónak nevezik. Az áram a magasabb feszültségű helytől az alacsonyabb feszültségű felé folyik. Néhány óra múlva azonban visszanyerték eredeti erejüket.

A fenti táplálkozás segítségével képes fizikai állapotát olyan szinten tartani. Ismételjük meg a gya173 . 4. 2. és összhangba kell hoznia magát velük. A gyakorlatok megtalálhatók „A jógaászanák és az akupunktúrameridiánok közti funkcionális kapcsolat" c. Ezeket az ízületi gyakorlatokat Hiroshi Motoyama fejlesztette ki az akupunktúra-csatornák megnyitása céljából. Hajlítsuk és nyújsuk ki a bokaízületeinket. Ez nemcsak közvetlenül a gyógyítást megelőző időre. miközben fejünket balra fordítjuk. egy kilégzés. 5. írásában. hogy a lábainkat vagy a bokánkat mozdítanánk. hogy a talpaink az ágyon maradjanak. Mivel az összes meridián áthalad az ízületeken. amelyeket különösen hatásosnak találtam. amelyeket közvetíteni fog. és támaszkodjunk hátra kinyújtott karjainkra. 3. Figyelmünket tereljük lábujjainkra. amennyire csak lehet. Ismételjük meg a gyakorlatot tízszer. és engedjük balra leesni. és húzzuk fel térdeinket úgy. pihenéssel. tárjuk ki karjainkat testünkre merőlegesen. felfelé néző tenyerekkel. kettő be. Lazítsuk el az egész testünket úgy. és emeljük fel térdnél. egészséges táplálkozással. fejezet FELKÉSZÜLÉS A GYÓGYÍTÁSRA A GYÓGYÍTÓ FELKÉSZÜLÉSE A gyógyításra való felkészülés során a gyógyítónak először is ki kell tárulkoznia a kozmikus erők felé. Lélegezzünk természetesen. pont szerinti ülő helyzetben maradjunk. hogy kényelmes helyzetben feküdjünk. egyfajta szellemi fegyelemre. Az igazságnak kell szentelnie magát és a legapróbb részletekig őszintének kell lennie önmagával szemben. amely lehetővé teszi számára. A vállainkat tartsuk lenn. Nyissuk szét kissé a lábainkat. hogy egymás után koncentrálunk minden egyes testrészünkre. Feküdjünk hanyatt. Maradjunk az előző ülőhelyzetben. hogy sarkunk vagy lábujjaink érintkezzenek a talajjal. hogy megfeleljenek energiarendszerem állandóan változó igényeinek. Üljünk egyenesen a földön. Addig ismételjük ezt a mozgássort. Gyakorlatok végzésével. valamint meditációval. körözzünk a bokánkkal tízszer minden irányban. életének minden területén. amennyire csak tudjuk. hajlítsuk be jobb lábunkat. Helyezzük kezeinket csípőnk mellé a talajra. Ha elkalandoznak a gondolataink. hogy sok időt vegyen igénybe. kettő ki és így tovább . hogy összpontosítsunk és megnyissuk a csakránkat. mivel ezekből többet használ fel a szervezet. kiegyensúlyozott diéta folytatásával (magas vitamin. Ismételjük meg tízszer. Lassan hajlítsuk be. Ahogy figyelmünket néhány percre leköti légzésünk számlálása. miközben sarkaink érintkeznek a talajjal. agyunk és testünk fokozatosan ellazul. l B ábrát. A nap kezdéséhez a legjobb gyakorlatot még az ágyban végezhetjük (ha nem zavarja partnerünket). illetve megtisztulási folyamatra.20. hogy a sarkunk a jobb fenekünk közelébe kerüljön. Most húzzuk fel ismét térdeinket. Továbbra is a 3. a lábaink legyenek kinyújtva előttünk. Mindez nem kell. Az akupunktúrás csatornák megnyitásának gyakorlatai: 1. tereljük vissza őket. az ízületek mozgatása serkenti a meridiánokat. játékkal kell megőriznie saját testi egészségét. Először fel kell erősítenie saját rezgéseit. Feküdjünk hanyatt. és ejtsük le jobbra a térdeinket. kezeink a test mellett. A kiinduló helyzetben maradva. Csukjuk be a szemünket. ha nagy energiával dolgozik). amíg a hátunk meg nem nyúlik. Az ízületi gyakorlatok az ízületek bejáratása révén különösen elősegítik az energia zavartalan áramlását az akupunktúrás csatornákban.egy belégzés. meridiánokban. Időről időre változtatom ezeket. 6. 30-45 perc elegendő. Nyújtsuk ki lábunkat anélkül. valamint tanítók szellemi és testi útmutatására van szüksége. Egy kicsit nyissuk szét a lábainkat. Összpontosítsunk a légzésre és számoljunk . Lásd 20.és ásványianyag-felvétellel. mialatt fejünket jobbra fordítjuk. Az itt következő gyakorlatok azok. és nyújtsuk ki őket anélkül. Lássuk 20. Ehhez a barátok támogatására. hanem egész életére igaz. A kezelés napját nem árt reggel néhány testgyakorlat elvégzésével kezdeni. hogy összhangba kerüljön a gyógyító energiákkal.1 A ábra. hogy rezgéseit megemelve hozzáférjen az egyetemes energiamezőhöz és azokhoz a lelki gyógyító energiákhoz.öt percig.

20. 14. majd tízszer ellenkező irányban. Ülő helyzetből végezzük a gyakorlatot tízszer egymás után. amely légzésgyakorlatoknak és testtartásoknak a kombinációjából áll. és körözzünk a lábszárunkkal tízszer az óramutató járásával egyező. addig. 18. A 3. Ismételjük meg néhányszor. majd pedig még 10-szer oldalt kinyújtott karokkal is (21. Az előző pontban előírt helyzetben könyökünkkel végezzünk körző mozdulatokat a vállízületek forgatásával. pont szerinti helyzetben körözzünk csuklóinkkal tízszer az óramutató járásával megegyező. Húzzuk ki magunkat.1H ábra). közel a törzshöz. Végezzük el ugyanezt a bal lábbal is (20. jobb kezünkkel pedig a bal bokánkat. ne egyenesedjünk fel. és hajoljunk balra. 8. amekkorát csak lehet. majd jobbra. Ugyanebben a helyzetben ujjhegyeinket állandóan a vállon tartva emeljük könyökünket olyan ma- gasra. hogy lábainkat behajlítanánk. Végezünk fej. A 10. Akár egy időben is végezhetők ezek a gyakorlatok. Hajlítsuk be mindkét karunkat könyöknél. A második csoport az asztrális szinten az végzi el a csakrák megnyitását. pont szerinti helyzetben. A testgyakorlatok első csoportja az aura 3 alsó szintjén igen jól megnyitja a csakrákat. úgy. 9. Nyissuk szét lábainkat. és a jobb láb ujjaihoz hajolgassunk. hogy felegyenesednénk. 15. majd azzal ellenkező irányban. Ezt a gyakorlatot ismételjük meg tízszer. magunk elé. Kinyújtott lábakkal a kiinduló helyzetbe ülve emeljük fel karjainkat előre vállmagasságig. minden felülésnél kifújva a levegőt. 13. majd az egészet bal lábbal is (20. ezt ismételjük 10-szer. A 10. Most bal kezünket kinyújtva hajolgassunk jobbra. tízszer azzal ellentétes irányba végezzük a gyakorlatokat. Ugyanebben az ülő helyzetben fogjuk át a combunkat mindkét kezünkkel. hogy a két könyök a mellkas előtt találkozzon (20. Fogjuk meg bal kezünkkel a bal térdünket.1 E ábra). Zárjuk össze ujjainkat. pont szerinti helyzetet felvéve nyújtsuk ki kezeinket felfelé néző tenyerekkel. 11. Álljunk fel. Maradjunk ebben a helyzetben 3 percig anélkül. Maradjunk a 10.1J ábra). majd eresszük le. 7. majd lefelé. Hajlítsuk és nyújtsuk ki csuklóinkat.korlatot tízszer. jobb kezünket a fej fölött kinyújtva.1C ábra). "? auramező felső szintjeink nyitja meg a csakrákat. 17. Ismételjük meg ugyanezt a gyakorlatot a bal lábbal is. 10. 12. később lehet 20-szor is. Most nézzünk 10-szer balra. amennyire csak lehet.és nyakkörzéseket.1D ábra). Próbáljunk akkora köröket leírni könyökeinkkel. lábaink legyenek összezárva és egyenesen kinyújtva magunk előtt 10-szer ismételjük. Ismételjük 10-szer. Most végezzünk néhány felülést. és ismételjük meg a fenti gyakorlatot. amíg nyakunkat sokkal lazábbnak nem érezzük. 10-szer azzal ellenkező irányban. majd forduljunk jobbra.11 ábra). tízszer ezzel ellenkező irányba. Most ismételjük meg újra az egészet. a hüvelykujj felett erősen ökölbe szorítva a kezeinket. csoport pedig. pont szerinti ülő helyzetben maradva körözzünk jobb térdünkkel a jobb csípőízület körül tízszer az óramutató járásával egyező.1G ábra). de könyökeink előre mutassanak (2. majd újra nyújtsuk ki karjainkat. Először fordítsuk arcunkat felfelé. bal karunkkal a lehető legjobban ellazítva bal lábunk izmait. Hajoljunk előre és érintsük meg a lábujjunkat anélkül. Végezzük el ezt tízszer. Hajlítsuk be a bal lábunkat. 19. Utána teljesen maradjunk előrehajolva és fogjuk meg lábujjainkat a térdeink behajlítása nélkül. Behajlított lábunkat mozgassuk óvatosan fel-le. Ezután nyújtózkodjunk egyenesen előre. l F ábra). A 8. Először a bal láb ujjait próbáljuk meg elérni. Nyújtsuk ki és feszítsük meg ujjainkat mindkét kezünkön. 16. NAPI GYAKORLATOK A CSAKRÁK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE Három különböző gyakorlatsort ismerek a csakrák feltöltésére és megnyitására. és ujjbegyeinknél érintsük meg vállainkat. és helyezzük lábfejünket a jobb combra. Ismételjük meg tízszer (20. álljunk terpeszállásban. Végezzük el ugyanezt a gyakorlatot jobb térdünkkel is (20. Tízszer az óramutató járásával egyező. Aztán végezzünk néhány fejkörzést. először az óramutatójárásával egyező. 174 . amennyire csak tudjuk. Ismételjük meg tízszer (20. Maradjunk így 3 percig.

.

miközben lemegyünk. Ez a gyakorlat a szívcsakra hátsó felére. Ugrás közben húzzuk fel térdünket a mellkashoz olyan magasra. Ilyen módon hintázzunk előre-hátra 3-szor. Ehhez a gyakorlathoz partnerre van szükség. Most képzeljük azt. azoknál a nyomás ott jelentkezhet). Hajoljunk hátra. Ha sikerül elérni a nyomást a lapockák között. a lábunkat szilárdan megvetve. Mozogjunk fel-le néhányszor. az akarati központba hat. Előre nézve döntsük a fejünket a jobb. Végül egészen annyira menjünk le. hordószerű tárgyat és puha kanapéháttámlát vagy egy bioenergetikai zsámolyt. Énekeljünk vagy csináljunk bármilyen zajt. Változtassuk a lábak és a fenekünk által bezárt szöget. de ne hajoljunk le közben. a karunkra támaszkodunk. csakra gyakorlatait szemmel.2. amennyire csak lehet. amelyet ki kell fényesíteni. A hangsúly az előre irányuló mozgáson legyen. Ezt ismételjük meg néhányszor. Nyomjuk előre. miközben mi nyújtunk neki támaszt. hagyjuk. 4. A gyakorlatba most építsünk be medencehimbáló mozgást. Pihenjünk egy kicsit. Fogjuk meg erősen egymás kezét. majd másik oldalra.és fejkörzést mindkét irányba.és nyakkörzések Fordítsuk fejünket néhányszor az alábbi irányokba: arccal előre felfelé. amennyire csak lehet. majd a bal vállunk felé. Tegyük csípőre a kezünket és végezzünk körző mozgást. Cseréljünk partnerünkkel. Fényesítsük ki a csípőnkkel. úgy. és engedjük kinyúlni a mellkasi izmainkat. ábrákon követhetők nyomon 1. csakra Lábunkat vállszélességben nyissuk szét. csakra Ugrálás.2. 176 . 3. akkor fejtsük ki az izometrikus nyomást arra a helyre. egész testünk előretolásával. Most hajlítsuk be térdünket olyan mélyre. a másik fel-le ugrál. Ennek a gyakorlatnak a legfontosabb mozgása a mélyen behajlított térdek melletti hintázás. Most végezzünk néhány nyak. térdünket behajlítva. amíg nyomást nem érzünk a lapockánk között (akik nagy vállizmokkal rendelkeznek. Miközben az egyik támaszt nyújt. Ugráljunk folyamatosan. hogy közben a henger minden oldalát egyformán kifényesítjük. Most hintáztassuk a medencét előre-hátra. Lazítsunk. Maradjunk lent és hintázzunk előre-hátra 3-szor. Végezzük el ugyanezt visszafelé is. hogy egy henger belsejében állunk. Ismételjük meg az egész gyakorlatot legalább 3-szor. miközben térdünk be van hajlítva. csakra Ez egy izometrikus helyzetgyakorlat. megállás nélkül néhány percig. hogy ó ugráljon. csakra Ismételjük meg az 5. 6. Ezt a csípő és a lábak segítségével érhetjük el. keressünk valamilyen nagy és kerek. ábrán látható módon. 2. amennyire csak tudjuk. A torokcsakra a hangra is jól reagál. Ebben a helyzetben a könyökünk nem érintik a talajt. a lábfejünk és a térdünk számunkra kényelmes szögben mutassanak előre. hogy a szívcsakra első felére gyakorolhassunk hatást. csakra Fej. Ahhoz. térdet kissé behajlítva. majd hátra a medencét. 7. Majd ugyanezt csináljuk felállás közben. lefelé egyik. hogy a fenekünk a térd magasságába kerüljön. csakra Álljunk széles terpeszállásba.TESTGYAKORLATOK A CSAKRAK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE (AZ AURA 2-3 SZINTJEI) Az alábbi gyakorlatok a 20. ill. Álljunk négykézlábra a 20. csakra Jobb kézzel dörzsöljük meg a fejtetőnket az óramutató járásával egyező irányban. 5. majd visszahúzásával. ami jólesik.

majd fújjuk ki. 2. amíg a színek egyensúlyba nem kerülnek. a csúcsa pedig a gerincoszlop alja felé mutat. Nézzük. Gerincünkkel homorítsunk. Figyeljük. hogy a be. akik a testhelyzetre.és kiáramló színek egyformák nem lesznek. Először. Hátunkat tartsuk egyenesen. használjunk mantrát. azt ajánlanám. hogy ezeket egyenesen a kundalini Ashramtól tanuljuk meg. a csakrák megnyitása és feltöltése céljából. Belégzéskor felerősödik. majd fújjuk ki a zöldet. ahogy élénk narancsvörös színben kavarognak. forgó tölcsérjének nagyobb vége a föld felé nyitott. megtisztítására és megerősítésére szolgáló általam ismert leghatásosabb gyakorlatok a kundalini jógik tanításain alapulnak. kilégzéskor gyengül. csakra Üljünk a földön törökülésben. amint a fejünk tetején ül. hogy az összes többi csakrát (amelyéket már feltöltöttünk) is látjuk kavarogni. Ismételjük meg. győződjünk meg arról. Két örvényt jelenítsünk meg képzeletben. vörös fényörvényt. Ezek láthatók a 20. Nézzük. vagy lótuszülésben egy földre tett párnára. a medencét pedig nyomjuk előre az „ülőgumók" közelébe. akkor meg kell tisztítani az alsó csakránkat.és kijáratot.) A fényörvény alattunk helyezkedik el. és lélegezzünk be mélyen. Most az egész mező fel van töltve nagy mennyiségű tiszta energiával. Lélegezzük be a narancsvörösét. az óramutató járásával egyező irányban kavargó örvényeken keresztül. ábrán. akkor a mezőnek több vörös energiára van szüksége. Csúcsaiknál az összes csakra kapcsolódik hozzá. majd kilégzéskor vissza. haladjunk tovább felfelé. Ismételjük meg. Ezt a gyakorlatot gyógyítás előtt hasznos elvégezni. ahogyan belégzéskor a lüktető energia áthatja az összes csakrát.és kiáramló színek megegyeznek-e. a gyökércsakra pedig az alsót. az egyiket a test elülső. Minden lélegzetvételnél használhatunk mantrát is. Menjünk tovább a fejtetőhöz. Ezt addig ismételjük. Amennyiben lehetőség van rá. Ismételjük meg a légzőgyakorlatokat. Az első két csakráról alkotott képeket fenntartva. Hajlítsuk a gerincet a medencetájékon belélegzés közben előre. amíg a sárga be.és testgyakorlatok a csakrák feltöltésére és megnyitására (az aura 5-7 szintjei) Az aura feltöltésére.VIZUALIZÁLÁS A CSAKRÁK MEGNYITÁSA CÉLJÁBÓL E gyakorlat elvégzéséhez üljünk le egy kényelmes székre. Lélegezzük be. Ügyeljünk. majd fújjuk ki a sárgát. Fogjuk meg bokánkat mindkét kezünkkel. Néhány. amíg a be. lélegezzük be a vöröset. . A toróknál végezzünk be. megvilágítására. fordítsuk figyelmünket az első csakrára. Jelenítsük meg képzeletben mint az óramutató járásával megegyező irányban kavargó. a hasi idegközpontnál fekvő harmadik csakrához (napfonat). Légző. Addig ismételjük a gyakorlatot. Haladjunk tovább a szívhez. milyen színű. Ez az összes csakrára érvényes. Lélegezzük be a fehéret. Ha zavaros. amely kb.és kilégzéskor is teljesen tiszta lesz. az óramutató járásával egyező irányba forogva. ahogy mind a 7 csakra az óramutató járásával egyezően mint függőleges erőáram fel-le áramlik a gerincoszlop mentén. és emeljük ki a mellkast: a medence felső részét nyomjuk hátra. az óramutató járásával egyező irányban. Belégzéskor jelenítsük meg vörösnek a lélegzetünket. Mielőtt továbbindulunk a torokcsakra felé. A f ej tető képezi a felső be. Kilégzésnél a gerincet görbítsük be. amikor az egyik meditációs gyakorlat segítségével megnyugtattuk elménket. A harmadik szemcsakránál a fej első és hátsó részén kavargó örvényeket violaszínűnek jelenítsük meg. a légzésre és a gerinc rugalmasságára összpontosítanak.és belégzéskor is. Ismételjük addig.és kilégzést kékben. Kilégzéskor ne jelenítsük meg. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. majd ki. hogy egyensúlyba kell hozni a vörös energiákat. ha szükséges. Ha világosabb. Itt két sárga kavargó örvényt jelenítsünk meg. az energiának az aurán keresztüli áramlásához. A kavargó örvények zöldek. csak figyeljük meg. Helyezzük tenyerünket a combunkra. A légzéssel összhangban lüktet. Lélegezzük be. majd fújjuk ki. mielőtt még továbbmegyünk. a másikat hátsó részén. térjünk át a másodikra.3. Megtartva az első csakráról alkotott képet. Ha kilégzésnél a vörös szín világosabb vagy zavaros. 5 cm-rel szeméremcsontunk felett helyezkedik el. általuk tanított gyakorlatot leegyszerűsítve bemutatok itt e könyvben is. (Az óramutató járásával egyező irány úgy adódik. ez azt jelenti. Ez opálos fehér. amíg egyaránt tisztán nem látjuk a vöröset a ki. Mialatt örvényleni látjuk. 1. Ismételjük meg néhányszor. ha a csakrát a testen kívülről szemléljük. csakra Üljünk le a földre.

.

.

.

.

préselő légzéssel. úgy. tenyerünk felfelé mutasson. hogy közben minden izmunk összehúzott állapotban maradjon. Nyissuk szét lábunkat. 3. támaszkodjunk a könyökünkre. kilégzéskor pedig leengedjük vállunkat. Nyújtsuk ki a könyökünket. Az orron keresztül lélegezzünk. előbb záró-. Szívjuk be a levegőt. helyettesítsük rövid. Egészen addig csináljuk. csakra Törökülésben ülve markoljuk meg erősen a térdünket. és emeljük fel sarkunkat kb. 4. Egy kicsit emeljük feljebb a lábunkat és ismételjük újra. Ismételjük meg az egész gyakorlatot térden ülve. akkor eresszük le ugyanezt az eljárást követve. hogy a lélegzetet kb. Lazítsunk. Pihenjünk egy percet. 6. Törökülésben mindkét karunkat fejünk fölött nyújtsuk ki. 5. 3. miközben ellazítjuk a köldökünket. és fogjuk meg a vállunkat elölről ujjunkkal. és szorítsuk erősebben össze az ujjainkat. Kezdjük él hajlítani a gerinc felső részét. Emeljük meg a fejet és a váltakat is kb. Ügyeljünk a medence helyes tartására. Nézzünk a lábujjainkra. hogy közben belégzéskor felhúzzuk. Emeljük fel mindkét lábunkat kb. be. Ismételjük mantra nélkül. 15 cm-nyire. Majd szorítsuk össze a hasunkat és a záróizmainkat. hogy „sat". majd lazítsunk. Fújjuk ki a levegőt és lazítsunk. mintha csak fogkrémet nyomnánk ki a tubusából.Tartsuk benn a levegőt. használjunk egy másikat. Bocsássuk ki az energiát a fejünk tetejénél. hogy „ham". kinyújtott kanál. de a fej fölé emelve. amíg lábunk kb. Feküdjünk hanyatt. Néhány percig ismételgessük ezt gyors lélegzetvételekkel. Ha a „sat-nam" mantrát nem érezzük megfelelőnek. Ismételjük meg a gyakorlatot. 75 cm-re távolabb nem lesz a talajtól. Ismételjük meg újra az egészet sarkunkon ülve. csakra Törökülésben kulcsoljuk össze ujjainkat a torokkal egy magasságban. mindkét karunkat 60 °-os szögben emeljük fel. Lazítsunk és pihenjünk egy kicsit. Ismételjük újra. Pihenjünk egy percet. l cm-re. Szívjuk be a levegőt és tartsuk bent. hogy feltornázzuk az energiaszintünket úgy. majd kilégzéskor jobbra. Kulcsoljuk össze ujjainkat mutaóujjaink kivételével. Hosszan és mélyeket lélegezzünk. és pumpáljuk a hasba be és ki 16-szor. Ismételjük meg a fenti gyakorlatot a sarkunkon ülve is. közben pedig mondjuk.és kilégzéssel. Ismételjük meg néhányszor ellentétes irányban. majd hasizmunk megfeszítésével. Belégzés közben forduljunk balra. Belégzéskor homorítsunk. 182 . Ismételjük meg néhányszor. amelyek egyenesen felfelé mutatnak. Csuklónkat és könyökünket nyújtsuk ki. könyökünk oldalra mutasson. és lélegezzünk be. Ismételjük. 7. csakra Üljünk törökülésbe. Most úgy hajlítsuk a gerincet. 30 cm-re a talaj felől. gyors lélegzetvétellel az orron keresztül. majd pihenjünk. kilégzésnél keresztezzük őket. térdeinket tartsuk kinyújtva. és mondjuk azt. Mozgassuk a könyökünket föl-le irányban. majd engedjük ki. Húzzuk be a könyökünket és vegyünk lélegzetet. összezárt lábbal. kezünket változatlanul összekulcsolva. de úgy. Ismételjük meg az egészet sarkon ülve. csakra Egy másik testhelyzet. Üljünk le törökülésbe. l percen át a hátsó garatfalnak préseljük. Többször végezzük el a gyakorlatot. Tartsuk bent a levegőt. Ezután belégzés közben szorítsuk felfelé az energiát a gerincoszlop aljától a fejtető felé. Engedjük ki a levegőt. csakra Egy másik testhelyzet. Ismételjük meg a gyakorlatot sarkon ülve is. majd pihenjünk egy kicsit. Feküdjünk hanyatt. Ismételjük meg néhányszor. ezáltal az energiaszintünk emelkedik. és mutassunk rájuk ujjbegyünkkel. hogy a gerinc egyenes legyen. Ismételjük meg 2-szer vagy 3-szor. közben lélegezzünk hosszan és mélyeket. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. ujjainkat kulcsoljuk össze a szívközpontnál a képen látható módon. pihenjünk. hátulról pedig a hüvelykujjai. Lazítsunk. csakra Egy másik testhelyzet. csakra Törökülésben üljünk. Ebben a helyzetben lélegezzünk az orron keresztül 30-szor. Ismételjük meg néhányszor. Ügyeljünk ara. és tartsuk bent 15 másodpercig felhúzott vállal.2. kilégzéskor görbítsük be a hátunkat. amíg 30-ig elszámolunk.

az Egyetemes Emberi Energiamezőből. illetve a minket körülvevő levegőből. amennyire csak tudjuk. Húzzuk ki magunkat. hogy sarkunkat felemelnénk. Most nyújtsuk ki mindkét karunkat magunk előtt. lefelé néző tenyérrel. Amikor elérjük a mozgás felső végpontját. Miközben felegyenesedünk. A mendence alsó felét engedjük kissé előrébb mozdulni. A gyógyítóknak. Mindegyik színnel többször lélegezzünk. hogy naponta áttisztíthassa auráját és feltöltekezzen a kozmoszból. amennyire csak tudjuk. karunkat nyújtsuk ki. Mozgásunk alsó végpontján ismét nyújtsuk ki karunkat. Lazítsuk el a karunkat. Ezt a mozgást kapcsoljuk össze képi megjelenítéssel is. de anélkül. de minden embernek fontos. Kilégzéskor a színeket kifújjuk. és lassan hajlítsuk majd egyenesítsük ki a térdünket. és ne hajoljunk előre. félegyenesedéi közben pedig vegyünk lélegzetet.SZÍNES LÉGZÉSMEDITÁCIÓ AZ AURA FELTÖLTÉSÉHEZ Álljunk meg párhuzamos és vállszélességben szétnyitott lábakkal. 183 . Színeket lélegzünk be a földből kezünkön és lábunkon keresztül. Kezünk körző mozgásával kössük össze az eddigi fel-le irányuló mozgást. vonjuk mindkét karunkat a testhez (lefelé néző tenyérrel) és lefelé irányuló mozgás során is tartsuk közel őket a törzshöz. engedjük ki a levegőt. átáramoltatásához a testben sokféle módszer létezik. Az energia megmozgatásához. Engedjük le magunkat. Miközben térdünket hajlítva lefelé mozgunk.

hogy kialakítsuk a kommunikáció közös szintjét.1. nagyon fontos. C) Specifikus területek tisztítása a páciens aurájában. Mindenképpen szükségünk lesz néhány olyan barátunk támogatására is. Az alsó négy auraréteg gyógyítása (az aura első. Hogy érthetővé váljon ez. hogy energiát gyújtsunk és azt céljainkra összpontosítsuk. Minden páciensre szánjunk egy percet eközben. és máris munkához láthatunk. fontos. a páciensé és a vezetőké. hanem nélkülözhetetlen előfeltétel mindenki számára. vagy aznap reggel. Egy másik nagyon fontos tudnivaló az. 3. s ezek az élmények sérülést is okozhatnak abban a személyben. és az előző fejezetben megadott néhány gyakorlat elvégzésével megtisztítsuk összes csakránkat és töltsük fel őket. Egy ilyen gyógyítás alkalmával először általában az aura alacsonyabb rétegeivel foglalkozom. ha eddig még nem dolgoztunk együtt vele. aki az energia áramoltatását a kellő szellemi fegyelmezettség nélkül végzi. Lássuk vagy érezzük a belénk áramló energiát. A páciens energiarendszerének általános elemzése. táblázatban megadott vázlatos gyógyítási sorrendet alkalmazzuk. E módszerek téves használata nagyon kellemetlen élménnyé válhat és válik is gyakorta. A páciens köszöntése után ne felejtsük el röviden elmondani. hogy a gyógyító a páciens nyelvén beszéljen. hogy a páciens már sok mindent megért az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. hogy gyógyítás közben az aura különböző rétegein dolgozunk és hogy minden egyes réteg más jellegű munkát kíván.1. (Lásd e fejezetben később.) Jelenleg a 22. A) Ollózás: a páciens aurájának f eltöltése és megtisztítása. Mielőbb mérjük meg. 2. miközben begyűjtjük az energiát. Mielőtt megteremtjük gyógyítónapunkat. Ettől a páciens feloldódik. fejezetben tárgyaltunk bővebben. Itt is páciensként egy-egy perc a koncentrálás időtartama. táblázat 1. amennyire csak lehetséges.21. fejezet GYÓGYÍTÁS MINDEN SZINTEN A gyógyítással kapcsolatban fontos tudnunk. Néhány hónapon át folyamatosan végezzük el ezeket a meditációs gyakorlatokat. soha nem szabad könnyedén venni. és ne gondoljunk semmi másra. Nagyon mélyreható munka ez. miközben egy-egy percig energiát gyújtunk egy-egy páciens számára. és hozzáhangolásuk az Egyetemes Energiamezőhöz. hogy ezzel segítsük az energia beáramlását saját energiamezőnkbe. hogy ráhangolódjunk a lehető legmagasabb energiákra. melyet a 18. akkor elvégezhetjük azt a gyakorlatot. hogy a gyógyításra szánt energiák mindenképpen áthaladnak a szívcsakra tűzkörén. 21. B) A gerinc megtisztítása. mellyel energiamezőnkbe engedjük vezetőinket. Fontos. Sok tapasztalattal kell hogy rendelkezzünk a tisztánlátás terén is. Ha észrevesszük. mit fogunk tenni. akik tapasztaltak e téren. A gyógyítás során felhasználandó három energiarendszer összehangolása: a gyógyítóé. fejezetben már leírtuk. a továbbiakban pontosan leírom. Vagy egy másik módszerrel elménkben összpontosítsunk az egyes páciensekre. mi történik a gyógyítás során. fejezetben megadott gyakorlatokat végezzük el a páciensünkkel való találkozás előtt. Az energiaáramoltatás valójában a szellemi fegyelmezettség mellékterméke. Tartsuk teljesen üresen elménket. és azután haladok magasabb rétegek felé. aki energiát akar átáramoltatni magán a gyógyítás során. Ha mindezeknek a követelményeknek eleget tettünk. míg teljesen természetessé nem válnak számunkra. GYAKORLATOK A GYÓGYÍTÓNAPHOZ Mielőtt foglalkozni kezdenénk bármelyik páciensünkkel. Meditáljunk a gyógyítónapot megelőző estén. mint ahogy azt korábban. második. a 15. A 21. hogy szellemi energiából anyaggá váljanak. harmadik és negyedik rétegéé). 185 . illetve anyagból szellemivé. milyen szinten áll az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. akkor ezen a szinten beszéljünk vele. vagy valamiféle társasági szórakozásnak tekinteni. E két dolog (a tisztánlátás és támogatás) megléte nem lehet esetleges. Legyünk nagyon egyszerűek. az ezt követő részletes leírásnak megfelelően.

Például egy olyan valaki. Megkérem a pácienst. fejezetben leírtak szerint. A kezdő számára azt javaslom. 9 cm hosszú tiszta kvarckristály. Gyógyítás a kozmikus szintről (az aura 8. Vesse össze ezt a karakter szerkezetéről tanultakkal. Melyik karakterszerkezet a leginkább uralkodó? Milyen lesz a pszichodinamikai háttér? Melyek a legnagyobb valószínűséggel rosszul működő csakrák? Újra nézzük át a 12. Ilyenkor a személynek egyszerűen párhuzamos lábfejekkel kell állnia. (Ilyenkor végezhetjük el ingánkkal a csakra vizsgálatát a 9. rétege) RÉSZLETES GYÓGYÍTÁSI SORREND 1. Ezután megkérem. hogyan működik ez a személy azokon a területeken. fejezetben található táblázatokat. hogyan is működik ő a mindennapokban. melyekkel ennek a személynek szembesülnie kell. Egy ennél nagyobb követ nagyon nehéz lenne tartani. és feküdjön hanyatt masszázsasztalomon. A gyógyítás „tisztító" részében alkalmazom ezt. Régebben csakraanalízist végeztem ingával arról. 2. ha gyógyításhoz kezdek. a páciens és a vezető energiarendszerének összehangolása Mielőtt először találkozunk a pácienssel. gyakorlatban . Például az energia általában nem fog egyenletesen haladni felfelé a lábakon. ha kristályokat használok. Ez egy 4 cm széles. és hogy a személy testéhez kötve maradjon. kihúzott vállakkal. Mindezek az információk felhasználhatók arra. A) A keterikus test szervi újrarendezése. akkor előveszem kristályaimat. az akarat és az érzelem egyensúlyáról és a személyiség tevékeny és befogadó elveiről. rétege). melyek több energiához jutnak. hogy ráhangolódjunk a mindig jelenlévő magasabb energiákra. hogy jobban megértsük. rétege). általában egy nagy rózsakvarcot helyezek el a páciens bal kezében. és vannak olyan területek a testen. melyeket az egyes csakrák pszichodinamikusan jelképeznek. vegye le a cipőit. amelyek ebben a testen rendszeresen blokkolva vannak. Ahogy az előző fejezetben is említettem. hogy ezt a személyt énje mélyebb megértéséhez vezessük. Ez nagyon sokat árul el arról. hogy a páciens energiamezejét erősen pulzálva tartsam. és 9. eközben megfigyelem az adott test fizikai jellemzőit is.4. A mennyei szint gyógyítása (az aura 6. rendszerint erősebb a test egyik oldalán. fehér fénysugár jön ki. Egy nagy vaslerakódásokat tartalmazó ametisztet használok az első és a második csakrához. s dolgoznia kell ezeken. miközben ezzel a mozgással harmonizáló légzést végez. 6. Mostanában egyszerűen csak „leolvasom" a problémát. Nézzük meg a test fizikai felépítését. oda irányítva ezzel azt az energiát. valószínűleg több energiát fog a test hátsó részéhez küldeni a szívtájékra (az akarati központba). melyre a szeretet központja. rétege) (újrarendezés). A negyedik kristály a „lapátom". aki fél szeretni. Sokat 186 mond arról is. Ennek a kristálynak a csúcsán egy nagyon erős. Ez az információ nagyon sokat árul el az ész. mint ahogy azt a 21. a páciens szempontjából. Keterikus test gyógyítása (az aura 7. Az éterikus test gyógyítása (spirituális sebészettel) (az aura 5. általában elvégzek egy gyors energetikai testelemzést a karakter szerkezetének meghatározásához. és ahhoz. akkor ékszereit is (ezek módosíthatják a rá jellemző energiaáramlást). E célból újra gyorsan felhozom energiáimat a csakrákon. A gyógyító.) Ha jónak látom. hogy ez a személy hogyan használja saját rendszerét. Ha már egyszer magam előtt látom ezt a szerkezetet. hogy valószínűleg sokat fogok dolgozni azokon a csakrákon. a szívcsakra táplálásához lenne szükség. nagyon fontos. amely lézersugárként alkalmazható az aurában összegyűlt felesleges dolgok kiszabadítására. és ha van. tudom. hogy ez a bizonyos személy hogyan irányítja energiáit. s végső soron ez a rossz irányítás hozza létre a fizikai problémát. 7. 5. hogy alaposan nézze meg a fizikai test felépítését. mint a többi rész. és egy nagy tiszta kvarcot jobb kezében. egy ennél kisebb pedig nem tud olyan sok energiát kivenni. Mindezek a kiegyensúlyozatlanságok olyan érzelmi és gondolati témákhoz kapcsolódnak. hogy hajlítsa be a térdét és nyújtsa ki. B) A keterikus test csakráinak újrarendezése. A páciens energiarendszerének általános elemzése Az első alkalommal.

Ha akarunk. Ha az energiaáramlást figyelve vizsgáljuk mindezt. hogy lábán megérintjük a megfelelő reflexpontokat és bemérjük azok energiáját. Az első esetben az irányítás és a kezek mozgása meglehetősen általános jellegű és abban a pillanatban elkezdődhet. Ezután behunyt szemmel lecsendesítem elmémet. A talpon lévő izmok benyomva maradhatnak. Rosalyn Bruyere tiszteletesasszony. Ezt úgy végezhetjük el. és a talpain lévő napfonat reflexpontjain tartom hüvelykujjaimat. A páciensem lábához ülök. „Krisztus és a fény egyetemes erőinek nevében kérem. hogy szükség van rá. ezt a szót egyszerűen arra a folyamatra alkalmazta. Bizonyos pontokat görcsben lévő izomként érzékelhetünk. és rendbe kell hozni a zavart. Miután ezzel végeztünk. Mindkét esetben hagyjuk. a Szentek Szentjéhez fűződő kapcsolatunkat alkalmazzuk. Az első módozat az. Általában a legfontosabb pontok mindig a test legfontosabb szerveinek. amely a görög chele szóból ered. s az energiamező magasabb szintjén történik. mihelyt kezünket a páciens lábára tesszük. hogy a szeretet. és hagyni kell neki elég időt. hogy Krisztussal és a fény egyetemes erőivel összehangolódjak. amelyet információk vételére használtunk eddig. Úgy a legjobb. amit okoztunk. hogy felismerjük azokat az energetikai szakaszokat. hogy a lábnál kezdve különböző fokozatokban energiát áramoltatünk a testbe. A másodikban mindkét dolog meglehetősen bonyolult és nagyon pontos. A talp kiegyensúlyozatlan pontjait vagy túl puhának. vagy túl keménynek fogjuk érezni. Ha túl korán húzzuk el kezünket. gyorsan áttekintjük szerveinek állapotát úgy. ábrát). Például ha az aura 5. akkor az Egyetemes Teljességhez. rétegének gyógyításakor egyszerűen csak elfáradnak kezeink. Lehet túl ellenálló is. Imádkozom. hogy kezeinket a spirituális mester irányítsa. A konkrét gyógyítási folyamatban a vezetők számára két fontos módon tesszük lehetővé. Az aura négy alsó szintjének gyógyítása A) Ollózás: a páciens aurájának feltöltése és megtisztítása Az ollózás szó. ahol úgy érezzük. Ezután páciensemre koncentrálok. adhatunk energiát a kiválasztott pontokon. A második módozatban engedjük. Idővel gyakorlatot szerzünk majd abban. nehogy megzavarja őket. hogy a fény különféle szintjei és vibrációi áthaladjanak saját mezőnkön. így az egész rendszerben egyensúlyt és egészséget hozunk létre. Ugyanez áll a kiegyensúlyozatlan akupunktúra-pontokra is. A gyógyítási folyamatban előrehaladva. amelyben az aurában összegyűlt hulladék eltávolításával tisztította meg a páciens energiamezejét. magamban vagy hangosan. Az ollózás fel is tölti energiával az aurát. s a páciens hirtelen fel fog ugrani. hogy a vezetők részben elfoglalják auránkat. Ilyenkor vissza kell menni. az enyémet és a fény nagyobb erőit. amit a vezetők csinálnak. mintha ott valamiféle kicsiny energiaforrás csordogálna kifelé. vigyáznia kell. Istenhez. hogy úgy alakíthassa a gyógyítást. 3. Egy kiegyensúlyozatlan akupunktúrás pontból kifelé szökik az energia. az igazság és a gyógyítás csatornájává válhassak. hogy energiamezőnkből többet hasznosítsanak. és általában egyensúlyi helyzetbe is hozza azt. és egyáltalán nem enged a nyomásnak.leírtam. s lassan mély levegőt veszek orromon át. Ilyenkor a gyógyítónak teljesen koncentrálnia kell arra. Az energiaáramoltatást végző sze- mély egyszerűen csak folyamatosan a fehér fényre vagy Krisztus fényére hangolódva marad. Elmondok egy megerősítést. szájpadlásomon rezgetem. hogy egyszerűen csak hagyjuk. azt a csatornát. akkor az általában energetikai sokkot okoz. Emiatt visszük be az energiát lábtól felfelé. A talp reflexológiai rendszere szerint ennek a pontnak a helye éppen a lábujjak mögötti párnázott rész alatt van (lásd a 21. hogy kiollózni valamit. és direkt manipulációs módszerrel dolgozzanak a páciens energiamezején. vagy olyan érzést kelthet. abba akarjuk hagyni. hiszen a dolgok 187 . a bőr alá haladna egy kis energiaörvény. a Fényhez. Ilyenkor általában a vezető választja meg a színeket és az intenzitást is. ha ezt az energiabevitelt a leginkább természetes módon végezzük. hogy ugyanígy felfelé haladunk a páciens testén is az ő koronacsakrájáig. illetve a gerincnek megfelelőek lesznek. hogy a három érintett energiarendszert összehangoljam: az övét. vagy épp befelé. akkor a kiegyensúlyozatlan pontoknál olyan érzésünk keletkezhet. kiegészíthetjük egy újabb dimenzióval. amelyekben szükség esetén szünetet lehet tartani. Ezt úgy végezzük. hogy egy ilyen energetikai szünet megengedhető legyen. akkor ezt világosan a vezető értésére kell adnunk. mintha csöpp örvényként befelé szívná az energiát. miközben a levegőt lágy ínyemen. mintha egy léggömböt fújnánk fel." Ha nem állunk kapcsolatban Krisztussal. aki ezt a technikát megalapozta és kifejlesztette. Gyakran a vezető keze átnyúl a gyógyító kezén és egyenesen belehatol a páciens testébe. Az akupunktúrás pontok kis energiaörvényeknek vagy icipici csakráknak látszanak.2. azt jelenti.

.

hogy a páciens (Mary) lábát fogjuk. ahol szükség van rá. s megtisztítja. ha a problémás helyen kezdünk. ábrát.4. hogy az magától folyjon. medencéje napfonata és vállai körül. Mary fájdalomról panaszkodott testének e részén. amíg összes csakránk nyitott nem lesz. A néhány hétig tartó gyógyítási folyamat nemcsak újra egyensúlyba hozta.vagy fényfrekvencia átadásával. valószínűleg segítség helyett zavart keltünk. engedjük. ábrán látható az az energiaáramlás. amely a gyógyító függőleges energiaáramán át bejut annak szívcsakrájába. hogy jobban tudjon kapcsolódni másokhoz. aurája el volt dugulva. ily módon egy lemerült rendszert a lehető legtermészetesebb módon tölthetünk fel energiával. Ha egy színre összpontosítunk. melyekben megtanulta rendszeresen blokkolni energiáit. hogy olyan gyermekkori tapasztalatairól jutottunk információhoz. akkor egészen addig ismételjük a csakrákat megnyitó gyakorlatot. rétegére is. s azután a gyógyító karjain és kezein át a páciens aurájába. amire szüksége van. s a páciens aurája egyszerűen azt fogja elnyelni. Másrészt. mert a mezők bonyolultabbak. Mivel nem ez a természetes áramlási mód. valószínűleg a kezünkön fogjuk ezt az áramlást. ábra). A napfonat csakrája úgy volt deformálódva. vagy bizsergő érzést kelthet bennünk. hogy nézze meg az ollózást bemutató 21. elképzelhető. Az innen érkező energia aktivizálja a teljes energiamezőt. hogy az energiatest előbb más helyre szállítja az energiát. mintha ön lenne a gyógyító. hogy milyen módon változik egy ember aurája egy teljes gyógyítási ciklus alatt. ábra). Menjünk most végig minden egyes gyógyítási szakaszon. Ha valamelyik csakrában elakadt az energia.3. Mindez úgy történt. feltöltötte és újraszervezte auráját. Ezt a jelenséget általában a nyílt sérvvel hozzák kapcsolatba. s ezáltal csakráinkat is. A fejezetben később más ábrákkal szemléltetjük. mint a lineáris gondolkodás. Kérem. feltölti és általános egyensúlyi helyzetbe hozza a páciens energiamezejét. A 21. Ne próbáljuk meg az átáramoltatott színt befolyásolni. mintha egy forrás eredne belőlük: érezhetjük melegét.5. Ha energiamezőnket tisztán tartjuk. akkor nehézségeink lesznek az ezzel a csakrával fogott szín. Érzékelhetjük lassú és ritmikus pulzálását. mivel ezek alacsonyabb anyagi rezgésszámúak. Az anyagi test gyógyításához mindig szükség van ezekre a földi energiákra. Sötétpiros és barna színezetű energiablokkjai voltak térdeinél. Olyan. de segített Marynek abban is. s csak aztán kezdi az energia beléptetési helyét feltölteni. Amikor Mary először keresett fel. Ez a deformáció átterjedt az aura 5. Az energiatest így felveszi az energiát és elszállítja oda. gyenge és kiegyensúlyozatlan volt (21. egészen addig. akkor azok anyagivá tudják alakítani az Egyetemes Energiamező minden színét. és magánéleti problémái voltak mélyebb kapcsolataiban. Ha 189 .6. Üljünk úgy. mintha a kis örvény a bal felső részen elpattant rugóként állt volna ki. és 7. míg kitisztul és újra egyensúlyban lesz általános energiamezeje (21. így nem is olyan hatásos. Ha így áll a do- log. s végül is ezzel saját maga hozta létre későbbi testi-lelki problémáját.rendje szerint az energiát a földből szívjuk fel az első csakra és a talpakon lévő két csakra közvetítésével. Miközben az energia áramlik.

.

Először lehet. Ha a feltöltődés megtörtént. Ebben a szakaszban az aura egészébe áramlik az energia. hogy az általános energiamező kiegyensúlyozott állapotba került. ábra). újra csökkeni fog a kezeink közötti áramlás.9. Miközben az ollózást végezzük. vagy az a hely. hogy a kapcsolat folyamatos legyen. a boka és a térd között a jobb combon és csípőn lévő sötét felhők kitisztulnak és ott ragyogóbbá válik az energiamező.4.erre érzékenyek vagyunk. hogy az energia jobb kezünkből a balba az ő lábán keresztül áramoljon át. és a láb egyik oldalán valószínűleg erősebb is. hogy ezt megtehessük (21. a munkával tovább fog tisztulni a páciens aurája. Most tegyük jobb kezünket a páciens bal bokájára és a bal kezünket a bal térdére. ábra.7. Először lehet. és végezzük el ott is ugyanezt. hogy Mary aurája mennyivel tisztább a 21.7. ábrán bemutatott kezdeti stádiumban.10. s jobb kezünket tegyük a páciens bal talpára. térjünk át a jobb boka/térd pozícióra (21. Engedjük. hogy gyenge lesz az energiaáramlás. Az energia áramlása az aurában 191 . és közben egy megváltozott tudatállapotba kerül. az áramlás apró változásait is észlelni fogjuk. Most tegyük kezeinket a jobb lábra és bokára. majd a jobbon (21. ahol az energia betöltődik a páciens mezejébe. A csípőtől menjünk a második csakrához (21. Ezután világosodni kezd a napfonat bal oldalán lévő sötét folt is. Az egyik kezünket mindig tartsuk a páciensen. Néha lesz olyan. Ilyenkor megváltozik a pulzálás frekvenciája és az áramlás iránya is.8. Folytassuk a munkát a lábakon felfelé. ábra). mint a 21. Át kell nyúlni a testén. bal kezünket pedig annak bal bokájára.5. ábrán. ábra). ahogy a bal lábon tettük. ábra). Ugyanúgy töltsük fel ezt a részt is energiával. Most a páciens a medence környéki részen fog kitisztulni. Az energiát jobb kezünkből a páciens bal alsó lábszárán keresztül áramoltassuk bal kezünkbe. és így készen állunk arra. Ahogy a testen felfelé haladunk. hogy a test több energiát vesz föl az egyik oldalon. Néhány percnyi gyógyítás után az áramlás intenzitása csökkenni fog és a test mindkét oldalán egyenletesen halad felfelé az energia. Mihelyt a láb feltöltődik energiával. a térd és csípő között a bal oldalon. Figyeljük meg. főleg a kezeink közé 21. hogy a következő pozícióban folytassuk a munkát. Ez azt jelenti. de aztán feltöltődik ez az energiafolyam. s az áramlás is erősödni fog. Most menjünk át a páciens jobb oldalára. hogy gyenge lesz az áramlás.

.

.

.

.

.

a jobbat pedig az alsóra. hogy „tükrözésben" vagyunk. Saját energiamezőnkből nem sugározhatunk ki vagy irányíthatunk oda annyi energiát. a legtöbb embernek sokkal jobban esik. Az energiaáramlást bizsergésként vagy hőhullámként fogjuk érzékelni. vagy nagyon lassan csordogál tovább. Osszuk meg vele ezeket. hogy minden csakrát végigollózzanak. mivel pontosan itt van a legtöbb energiablokk. A továbbiakban. így is tesz. csak később. Ez a lábakra és a törzsre egyaránt vonatkozik. S aztán még később érzékelhetjük a hetedik szinteket is. Második és harmadik csakrája kinyílik. Mihelyt elkezdjük a közvetlenül a csakrába történő ollózást. mielőtt továbblépünk. Küldjük az energiát továbbra is. míg csak létre nem jön a kapcsolat a páciens és a mi energiamezőnk között. hogy kifejezte érzéseit. ezután pedig lassan csökken. Ebben a helyzetben jobb kezünk a páciens csípőjén van. Mindig bizonyosodjunk meg afelől. hogy áramoltatjuk és nem sugározzuk az energiát. Ne felejtkezzünk meg arról. A harmadik csakrára különleges figyelmet kell majd fordítani. akkor módosítsunk légzésünkön. Amikor új helyre tesszük a kezünket. Néhány tanács az ollózással kapcsolatban. mert az általában megtelik sötét energiákkal. Miután ezzel végeztünk. Egyensúlyozzuk ki Mary aurájának jobb és bal oldalát. A negyedik. A gyógyításnak ebben a részében ez igen fontos lehet. akkor könnyen módosíthatjuk lélegzésének ütemét. Amikor az ötödik csakrához érünk. Az útmutatást megtaláljuk a hatodik pontnál. akkor ezen a ponton térjünk át a hatodik szint gyógyítására. annak következtében. akkor tegyük jobb kezünket a harmadik csakrára. s nem a torkára. ő megpróbálja visszafojtani érzéseit. tegyük a vállára a kezeinket. Ezután lassan húzzuk végig kezeinket a nyak oldalán. és ezután egyszerűen hozzákapcsolódunk az Egyetemes Energiamezőhöz.eső területen. hogy saját rezgésszámunkat megnö197 . miközben helyzetet változtatunk. Minden új tanoncot arra kérek. Amint csakrái tisztulnak. mert ott van a repedés. és próbáljunk magasabb tudatállapotba kerülni. Ha most tanuljuk ezt a dolgot. A 21. Szívbetegek esetében fontos a fordított ollózás elvégzése. ha az aura ötödik és hetedik rétege kerül sorra. Ez azt jelenti. Ha nem így gyógyítunk. és egy bizonyos tetőponthoz ér. rögtön a szeméremcsont fölött. Ez azt jelenti. érzelmekkel kapcsolatos dolgokat szabadítunk fel onnan. az ötödik és a hatodik csakra ollózásával egyszerűen csak haladjunk felfelé a testen. a halántékig. Érezhetjük vagy láthatjuk Mary ezzel kapcsolatos gyermekkori tapasztalatait. A test mindkét oldalán végezzük el ezt. Mi is érezzük ezt. nagyon hamar el fogunk fáradni. Észrevehetjük például azt. Ha ezt a területet is megtisztítottuk. és ekkor elkezdhetünk dolgozni ezeken is. hogy ugyanolyan ütemben lélegzünk. amennyi a gyógyításhoz elegendő. Ha nehezen toleráljuk ezeket az érzéseket. ha már gyakorlottabbak leszünk. s közben egész idő alatt adjuk az energiát. de a repedést még nem gyógyította be. ha már gyakorlottabbak lesznek az energia átáramoltatásában és az energiamező érzékelésében is. és vagy megszűnik. ábrán láthatjuk. Most megérzi a közöttünk kialakult kapcsolat mélységét és kicsit jobban sír. a negyedik és ötödik pontban leírtak szerint. és sírni kezd. mint ő. Az áramlás erősödni fog. Átérzi magányosságát. egyszerűen módosítjuk saját légzésünket. nem lesz szükség arra. Ösztönzöm arra. hogy Mary második és harmadik csakrájánál járok. feltöltöttük és egyensúlyállapotába hoztuk a második csakrát. ami éppen szükséges. hogy vegyen levegőt. miközben feje mögé ülünk. Végezzünk egy lezárást is a hetedik szinten: „A keterikus test szigetelése" főcím alatt leírtak alapján. a balt pedig a negyedikre. a balt pedig a harmadikra (21. (Az energialehívásnál csak annyi a teendő.11. az energia először lassan fog áramolni. ábra). Sok-sok órányi gyakorlás után az aura felsőbb rétegeit is látni kezdjük majd. mert amikor a csakrákba nyúlunk. hogy rezgéseinket arra az energiaszintre emeljük. a páciens rögtön megpróbálja visszatartani a levegőt. S ha már egyszer ez a tükrözés megkezdődött. hogy a szívcsakrákból el kell szívni az energiát. Mary esetében több időt kellene a második és a harmadik csakrára szánni. hogy az ollózás kitisztította Mary aurájának négy alsó szintjét. és hagyjuk magunkon átáramolni azt (mintha egy dugót bedugnánk a konnektorba). ha bal kezünket a nyaka alá helyezzük. Most. a bal kezünket mindig a felső csakrára helyezve. nehogy elveszítsük a fonalat. s így biztos lehet abban. a bal pedig a második csakra közepén. rögtön egy mélyebb szinten kezdünk kommunikálni a pácienssel. Az aura tisztítása közben a változásokat oly módon fogjuk érzékelni. hogy nem hagyott ki semmit. hogy az energia egyenletesen halad bármely testrész mindkét oldalán. Ezt azt jelenti. Mary megnyugszik és elcsendesedik. és hozzákezdhetünk a nyolcadik és a kilencedik szint gyógyításához. De mihelyt ezek az érzelmek elkezdenek felszabadulni. s ő is így fog tenni. Eleinte ez is eltart több mint egy óráig. máshonnan kell lehívni azt. hogy ezáltal elnyomja érzéseit. Miután teljesen megtisztítottuk.12. hogy a teljes ollózást végezze el. hogy az energiaáramlás erősödni vagy csökkenni fog. tegyük át jobb kezünket a második csakrára. Kezdetben ennél többre ne vállalkozzunk. Ilyenkor itt a változás ideje.

hogy rezgéseinket magasabb szintre emeljük. Teljes talppal. Ha idejében felkészülünk a gyógyításra. hogy biztosítsa ezt a szabad energiaáramlást. Nekem legjobban az a légzésmód vált be. Az a legvalószínűbb. egyre és egyre magasabb szintekre jutunk. A páciens energiarendszere felveszi az energiát. ehhez alkalmazzuk a 20. A gyógyítás alatt lassan. A gyógyításnak ebben a részében valószínűleg az alsó csakrákon érkező energiát fogjuk használni inkább. Az a legfontosabb. Az ollózás végzése közben s a páciens specifikusabb munkára való előkészítéseképpen a gyógyító ezt a fontos időt felhasználhatja arra. fejezetben leírt 25. harmadik és negyedik csakra területeinek ollózása után . ha a megfelelő légzés segítségével összpontosítunk és fókuszálunk. hogy vibráltatni akarjuk majd testünket. Ha nem jön. és ezeken a gyökereken szívjuk fel onnan az energiát. Összpontosíthatunk arra is. A második. akkor energiával telve és magas rezgésszámon tudjuk kezdeni azt. mint ahogy az látható is a 21. különösen. ábrán. Várjunk egy csöppet. hogy csakráink így több energiát tudjanak átpumpálni. Ez a folyamat az alsó energiatesteket táplálja és tölti fel. akkor folytassuk az előzőek szerint. és jobban elmerül személyes élettörténetében. s nem annyira a felső csakrákon érkezőt. hogy a páciens elkezd megnyílni. az energia mégis felmehet a gerincen a fej hátsó részéig. határozottan a testen. Eközben a gyógyító persze továbbra is keresi a testen a problémás területeket. Végül képessé válunk arra is. akkor megérezzük a rajtunk átáramló energia rezgésszámának változásait.) A csakrákat megnyitó gyakorlatok elvégzése nagyon hasznos ahhoz. Ha jobban ráhangolódunk majd erre a dologra. Kezünk lehet például a lábánál. hogy bizonyos frekvenciaszinteket fenntartsunk úgy. egyszerűen csak azért. A kölcsönös bizalom abban a pillantaban megnő. hogy a ráhangolódást légzésünk ütemével is segítsük. és automatikusan mindig a testnek ahhoz a részéhez viszi. annál magasabbra jutunk. s így zárt áramkört alkothassunk az Egyetemes Energiamezővel. stabilan álljunk tehát. Az orromon keresztül lélegzem. hogy auránkat kiterjessszük. Mary aurája megtisztult. hogy gyökereket eresztünk a föld közepébe. ahol arra szükség van. mert emelkedettebb tudatállapotban vagyunk. hogy a körülöttünk lévő energiamezőkkel érzékenyen összhangban maradjunk. testbe. fejezet gyakorlataiban leírtak szerint. Testünk mindig olyan kényelmes helyzetben legyen.12. és hogy kommunikáljon is vele. nagyon rövid légzésszünetekkel.véljük. Ilyenkor történik meg az. hogy hosszan és folyamatosan szívom be és fújom ki a levegőt. a csakráinkon át kapott energiát kezeinken át 198 irányítsuk a. s a levegőt a lágy ínyemmel rezgetem a 17. hogy egy magasabb rezgésszám fog megkezdődni. Az energiaáramlásban bekövetkező szünet jelezheti azt. Tartsuk kezünket kissé megfeszítve. ahogy a gyógyító a páciensre teszi a kezét. hogy megfigyelje a páciens fizikai jellemzőit. hogy minél tovább vagyunk ebben az állapotban. gyakorlatot. és sokkal könnyebbé vált. Lehet. Képzeljük azt. Nagyon sok energia jön fel a talpunkon keresztül a földből is.

a ballal pedig ezzel ellentétesen dolgozunk. súlyosabb zavar esetén lehet. Narancsvörös energiát fogunk átjuttatni hüvelykujjunkon. Ilyenkor nem jó. Olyan asztalra van szüksége ehhez. hogy a fény kék. Ha feltöltöttük. és melynek minden oldalán öt nyílása van. Most már aurájának első négy szintje eléggé tisztává vált ahhoz.érzelmi megkönnyebbülése mélyen ellazult állapotot hozott nála létre. ha teljes ollózást végeztünk a hatodik csakráig terjedően. B) A gerinc megtisztítása Ezen a ponton a páciensnek szüksége lehet egy gerinctisztításra (lásd 21. Előfordulhat. legtöbbször mégsem végzem el ezt. végig. Ügyeljünk. miközben lassan mozgatjuk őket az óramutató járásának irányában. hacsak nincs probléma a gerinccel. hogy az energiaáramlást a narancsvörös hullámhosszon tudjuk tartani. amelynek hegye lefelé mutat. és egy egészséges gerinc kitisztul az ollózás közben is. hogy forduljon hasra. nevű mesteremtől tanultam. melyeken az idegek haladnak át. felfelé a gerincen jobboldalt állva a páciens mellett.13. vagy legalábbis az orrnak. fejezetből. A gerinc tisztításához kérjük meg a páciensünket. A másik az aurában felgyűlt felesleg kinyomása. 199 . Hüvelykujjunkkal végezzünk kis körző mozgásokat a keresztcsont nyílásain. Ezt a módszert elsajátíthatjuk a színekkel való gyógyításról szóló 22. Masszírozzuk a keresztcsont környékét. Most tegyük egymás mellé kezeinket a második csakra fölött. hogy a jobb hüvelykujjunkkal az óramutató járásával egy irányban. hogy a páciens feje egyenesen legyen. mivel megtisztítja az aura függőleges fő áramvonalát. miközben kezeink elhagyják a második csakrát. és a 7. vagy kilapátolása a megfelelő területről. így dolgozzunk. mert más dolgok általában fontosabbak. A leginkább az a módszer vált be. hogy bizonyos helyeken még jobban megtisztítsuk. Ezen ül az utolsó keresztcsigolya. hogy még szükség van arra. Úgy kell elhelyezkedni. Ha nem tudjuk. Ez egy olyan háromszög alakú. kezeinket kezdjük a gerincen felfelé mozgatni. hogy elősegíthesse az 5. miközben felfelé haladunk. hogy egy másik páciensnél ez nem következik be akkor sem. hogy kényelmesen tudjunk együtt mozogni kezeinkkel. és ennek alsó hegyéről nyúlik lefelé a farkcsont. Az egyik a gerinc megtisztítása. szinten végzett munkát. Ehhez az kell. Hüvelykujjunkkal masszírozzuk a keresztcsonton a csontban lévő kis lyukakat. összenőtt csontképződmény. De ha csak egy óra áll rendelkezésemre. Hagyjuk. Egy ilyen tisztításnak két fő módja van. ha a fej oldalra fordul.) Általában ez nagyon hasznos. nézzünk utána egy anatómiakönyvben. lézerszerű sugárrá változzon. hogy néz ki ez a testrész. miközben felfelé haladunk. ábra. E módszer egy részét C. amelyben egy lyuk van az arcnak. Áramoltassunk belőlük narancsvörös energiát a csakrába. B. nehogy megszakadjon az energetikai kapcsolat. s hüvelykujjainkkal dolgozzunk minden egyes csigolya mindkét oldalán. Töltsük fel a csakrát.

hogy az elzáródott területre energiát juttatunk. s engedjük. melyről később szólunk). egészen addig. s vezetőink fehér fénnyé változtatják azt. Mary korábban leírt esetében egyáltalán nem alkalmaztunk kristályokat.Ezzel a kék lézerfénnyel megtisztíthatjuk a gerincet. és a fejtetőn. s elvégezzük vele ugyanazt. ne legyen rés kezeink vagy ujjaink között. a talptól felfelé haladva) úgy irányíthatjuk át egy másik területre az energiát. összegyűjti és kivágja az energiát. hogy intuíciónk vezessen. akkor a sötét energiák miatt az éterikus test néha nagyon nehezen látható. Az ilyen munkában egy kristály nagyon erőteljes segítőeszközünk lehet. fejezetben találjuk meg. ha kristályokat használunk. (A nyomó[húzó]) leállító módszereket a 6. valószínűleg nem lesz szükség arra. E munka végzése közben a gyógyító végigtekinthet az aura rétegein. Ezután merítünk egy újabb adagot. így feltöltjük azt. hogy hüvelykujjaink keresztezzék egymást. míg a fő energia vonal ki nem tisztul. hogy kezeink szorosan összesimuljanak. Ha tapasztaltabbak leszünk. aki túl érzékeny az ilyen fajta vágásokra. ha az aura négy alsó rétegének tisztítása nagyrészt befejeződött. hogy segítsük megnyílásukat. ábra bemutatja a kétféle kéztartást. Soha ne alkalmazzunk kristályokat a keterikus testen végzett szigetelőmunka után (ez egy magasabb szintű munka. s úgy kotorják ki. hogy megfelelőbbnek érezzük. hogy a páciens mezejéből kihúzzuk az elakadt energiát. amíg a vezetők fénnyé nem változtatják. mielőtt az elakadt energiával teli területen kezdenénk dolgozni. és/vagy egyszerűen a beragadt nyálkát kezünkkel kihúzzuk az aurából. Vezetőink rávezetnek arra. vagy a keterikus (hetedik) szinten kell-e dolgozni. Könnyedén megütögethetjük a negyedik és az ötödik csakrát. Ugyanakkor mindegyik nagy mélységben új energiával tölti meg az aurát. a ballal pedig húzzuk azt (vagy fordítva). Nem mindig jó. Az energiaáramlás növelése érdekében vibráltassuk kezeinket. hogy végigollózzunk minden csakrát. vagy ujjainknak csak éterikus részei nyúlnak meg. hogy mire van éppen szükség. vagy egy helyre gyűjtik össze először. Ennek végzése közben ráébredünk majd. hogy jobb kezünkkel nyomjuk. . Sok-sok gyakorlás után elegendő lesz számunkra az. Az egész folyamatot ismételjük meg legalább háromszor. hogy mindkét kezünkkel ugyanazt csináljuk. hogy a vezető a halott energiát leemelje onnan. akkor rövid időn belül meg tudják változtatni a küldött energia frekvenciáját. Kezeinket az energiablokk két-két oldalára helyezve (a test elülső és hátsó oldalára. A 21. és egyszerűen kilapátolják onnan az energiát. Egyszerűen csak hagyjuk. s hozzáigazodjanak ehhez a kifelé húzáshoz. tenyereinkkel a célba vett terület felé. Ügyeljünk arra. Ha valamilyen területre közvetlenül akarunk energiát juttatni. egy kristálylapátkával is kiszedhetjük a beragadt energiát. hogy ellenőrizze szükséges-e a csakrákat vagy a szerveket újrarendezni az aurarétegek szintjén. ha a szíven elvégezzük az ollózást. hogy a test mélyére fénysugárként tudjuk irányítani az energiát.14. mindezt előbb kell elvégezni (a test bármely meghatározott részén). hogy éterikus ujjaink megnyúlnak. mielőtt egy másik területre koncentrálunk. A külső héjakon végzendő munka csak akkor kezdhető el. s aztán elengedhetjük ezt (ilyen módon a szoba nem fog megtelni halott energiával). Van. és ezek jó módszernek bizonyulnak a csakrák felöltésére is. fejezetben).) Még közvetlenebbül úgy végezhetjük el ezt a munkát. (Hagyjuk. amely magába gyűjti és úgy húzza ki azt (a 3. és valószínűleg az akadály kiszippantásához meg fogják fordítani az energiaáramlás irányát. A csukott kéztartásos módszernél úgy tegyük egymás mellé kezeinket. Egy másik módszerrel éterikus kezeinket használhatjuk fel arra. E módszerek mindegyike közvetlenül a blokkba irányítja az energiát és mélyen behatol az aurába. hogy a fizikai testen hol kell munkálkodni. azaz megtöltik energiával. míg fehér fénnyé változik. áthatolnak a páciens testébe. és hirtelen ki is sütjük onnan a stagnáló energiát. és tartsuk kezünkben. Ha a módszert a blokkok felszabadítására használják.) Időnként így kell tenni. akkor ezek egyszerűen kiszakíthatják e szigetelőmunka eredményeit. Ennek elvégzéséhez képzeljük el azt. vagy kiszabadíthatunk onnan dolgokat. C) A problematikus területek tisztítása a páciens aurájában Az ollózás végzése alatt HSP-vel meg fogjuk érezni. Az ilyen jellegű munka után a páciensnek már nem lehet szüksége a kristályokkal végzett kezelésre. Mi egyszerűen csak húzzuk ezt ki a testből és az aurából. amit aztán kihúzhatunk onnan. de más esetekben lehet. a kononacsakrán át kifelé toljuk onnan az összes beragadt energiát. ehhez kezeinket együtt és külön-külön is használhatjuk. Fel is emelhetjük kezünket. és az éppen megfelelő energiával 200 látnak el. Ujjainkat kicsit hajlítsuk be. A vezetők fogják eldönteni. Ha ilyenkor kristályokat alkalmazunk. hogy kezeink szükség szerint mozogjanak. mivel lézersugárként működik: behatol. Ha úgy érezzük megfelelőnek. Ha az aura nagyon piszkos. Feltöltést végezhetünk vele. hogy az éterikus szinten (ötödik).

hogy kezünket barátunk testének arra a részére vezessék. hogy ott nyugodjanak egy ideig. Ha kezünket éppen rajta tartjuk valakin. éterikus kezeim elszakadtak az anyagiaktól. Ahogy előrehaladtam az éterikus szint gyógyításában. és „érzéseket keltő" módon nem kapcsolódik a testhez. amit én. miközben a szívcsakrához érkezünk. Innen mindent a vezetők irányítanak. Arra is gondoltam. Lélegezzük be a sárgát és hagyjuk. Egyszer a hetedik rétegen egy kis repedést próbáltam össze varrni. vajon ugyanazt tapasztalják-e. Ha szükségét érezzük. hogy a vezetők energiamezőnkbe jöjjenek? fújjuk ki. mert az éterikus test a negatív térben létezik. Ezt a gyakorlatot elvégezhetjük a gyógyítás megkezdése előtt is. s karjainkra mintha fedőréteget raknának. Menjünk vissza saját első csakránkhoz. s a gyógyító nagyrészt passzív marad. akik eléggé tisztánlátóak ilyen ügyekben. hogy a vezetők is energiamezőnkbe érkezzenek. hogy egyszerűen tegye a testre kezeit két különböző helyen. hogy szeretettel egy másik emberre tegyük a kezünket. miközben a kék indigókékké változik. Érezni fogjuk. hogy azt látjuk. Általában ezt láttuk: miközben hagytam. hogy kifehéredjen. A második belégzésnél figyelmünket emeljük a második csakrára. Fújjuk ki ezt a narancsvöröset. hogy az éterikus szinten gyógyítanak. Gyorsan elvettem a kristályokat. hogy így is elősegítsük. vizualizációs gyakorlattal. s nem vettem el a kristályokat a test mellől. hogy nézzenek végig néhány ilyen gyógyítást. (Később segíthetünk így barátainknak is. Újra lélegezzük be a narancsvöröset és hagyjuk. hogy kezeim passzívan nyugodjanak a páciens testén. s aztán fejről kifelé indulunk. Lélegezzük be a narancsvöröset. ez azért van. engedjük. hogy a zöld kékké változzon. . fejezetben leírt 21. Lélegezzük be a sárgát. Ezután az éterikus szinten dolgozó vezetők kezei (akiket én már csak sebészeknek 201 Ha nehézségeink vannak a vezetők energiamezőnkbe hívásában. és hagyjuk. hogy sárgává változzon. hogy ez a csodálatos gyógyító energia szeretettel áramoljon kezünkből. hogy kezünket a test valamelyik részére helyezzük. hogy csak elmém projekciója mindez. a páciens körülbelül két másodpercnyi munka után sikoltozni kezdett fájdalmában (kezem hozzá sem ért testéhez). Lélegezzük be a zöldet s emelkedjünk a torokcsakrához. Lazuljunk el. és meggyógyítottam azt a. miközben lelki szemeinkkel a harmadik csakra felé fordulunk. Lélegezzük be a kéket. Úgy gondolom. torokcsakránk hátsó részén kérészül. amit az első. lassan komoly műtétek tanúja lehettem. akkor a következő gyakorlat elvégzését javaslom. hogy a vörös narancsvörössé változzon. Összpontosítsunk a második csakrára. és mélyen belenyúltak a páciens testébe. hogy egy vezető karjai áthatolnak a miénken és fény ömlik belőlük kifelé.Ha a vezetők a keterikus testen (hetedik réteg) végzendő munka mellett döntenek. mert a kristályok azt segítik elő. Kétszer egymás után lélegezzük be ezt a színt. akkor e gyakorlat végzése előtt finoman vegyük el onnan. és fel van töltve. Pontosan ugyanazt látták. ha már egyensúlyban van a mezőnk. Csak azután végezzük el. akkor nem szükséges eltávolítani a kristályokat. Lélegezzük be az indigót és hagyjuk. ahol a gyógyítás szükséges. hogy a vezetők a gyógyításhoz auránkba érkezzenek. fújjuk ki. Hogyan segíthetjük elő. mert annyira hasonlítottak a sebészek által kórházban végzett műtétekhez. Fújjuk ki. Mezőinket sokkal teljesebbnek érezhetjük most. befejeztem a varrást. Ha a vezető a gyógyításnak ebben a szakaszában az éterikus testen (ötödik szint) való munkát választja. A keterikus testen végzett munkához a páciensnek részben el kell hagynia anyagi testét. Megkértem két barátomat. második. akkor tegyünk így. ha energiamezőnket már feltöltöttük a 20. Lélegezzük be a kéket és emelkedjünk a harmadik szemhez. és hagyja. amit láttam. Először igen nehezemre esett elhinni. különben nagy fájdalmakat kellene átélnie. Miközben kiemelkedünk a koronacsakrán. Lehet. Látjuk. hogy a páciens a testében maradjon.) Hagyjuk. Most. Próbáljunk hozzászokni ehhez az érzéshez. és nem lehetne elvégezni a munkát. akkor a gyógyítónak el kell távolítania a kristályokat a páciens mellől. amint lejönnek vállainkon. Ezen a ponton lehet. ismételjük meg a fent említett gyakorlatot egy kis módosítással. Fújjuk ki. miközben koronacsakránkhoz emelkedünk. akkor a gyógyító kaphat olyan jelzést. Kíváncsi voltam. amire mi gondolunk. harmadik és negyedik szinten okoztam a fentebb leírt tisztítómódszerekkel. Lélegezzük be a zöldet. hagyjuk. Az aura éterikus szintjének gyógyítása (az aura ötödik rétege) Ha a vezetők úgy döntenek. hogy zölddé változzon. hogy az vörösen forog. Soha ne ijedjünk meg attól. hogy ez nem az a hely. Hagyjuk.nagy vörös gyulladást.

.

észrevesszük. finom ujj. Összhangban vagyunk az egész univerzummal. hogy ebbe „nőhessen bele" a páciens. milyen mélyen voltak éterikus kezeink a páciens mezejében. hogy az ember egyszerűen csak ott csücsüljön. Bízunk abban a tudásban. hogy kezei eközben általában annyira megbénulnak. ollókat. a világosak pedig sötétnek. Az aura saját gyógyítására tovább hasznosítja a kapott energiát. és igazán csodálatos mindez. mindig egyezett. Ezután lassan elveszem a bal kezemet is. Egyszer láttam..és kézmozdulatokkal az éterikus test újrarendezett részét ismét összekötöm a körülötte lévő részekkel. átültetnek és újra összevarrnak dolgokat.nevezek) átnyúltak éterikus kezeimen és szó szerint egy operációt végeztek. ahol a sötét területek világosnak látszanak. Végül is az a fontos. és a vezetők általában arra ösztönöznek. aminek üres térnek kellene lennie. a gyógyító semmilyen körülmények között sem mozdíthatja meg kezét. amint egy nagy fecskendő lebeg lefelé a karomon. fecskendőket stb. az aurába történő sebészi beavatkozást a mező ötödik rétegében kell elvégezni. Úgy tűnik. De térjünk csak vissza a pácienshez. nagy erőfeszítésembe került. Rezgésszámunk növekedésével párhuzamosan terjed ki a testünket körülvevő energiamező. hogy kezeimet lassan mozgatom a csakrákon felfelé. Ezen a szinten minden. hogy megtörténjen. Az én HSP-érzékelésem szerint ezt a negatív teret egy fotó negatívjához hasonlíthatom. kapcsokat. fejezetben. Ezután érezzük. Először hitetlenkedünk. A gyógyító kezei egészen addig nem távolodnak el a testről. Ezt úgy végzem el. ami a páciens teste alatt helyezkedett el (nekem általában a jobb kezem). Befelé menet nem éreztük ilyen hosszúnak az utat. majd varrták újra össze. Látjuk. Miközben kezeinket a harmadik és negyedik csakráira helyezzük (21. és az újrarendezett színt visszarögzítik az ötödik test többi részéhez. Nagyon ismerős érzés ez. Ha az aurában zavar keletkezik az egyik mintában. hogy a vezetők kezei éterikus kezeinken keresztül becsúsznak a páciens testébe. néha akár 45 percig is. hogy a páciens meggyógyuljon. ki vannak töltve. Mary készen áll. Ehhez is türelem kell (néha egészen elunom magam). vágnak. és a régi és új részek nem kapcsolódnak össze. Az operáció végzéséhez a vezetők csöveket ragasztottak karjaimra. éterikus kezeink a számunkra legmegfelelőbb ponton bejutva elkezdenek lefelé folyni és egyre tisztábban érzékeljük a test belsejét. végül ellazul az a kéz. bele a páciens testébe. Nagyon nagy türelmet igényel. míg a vágás be nem zárul. A vezetők begyógyítják a repedést. hogy az energia kifelé húzódik. Puhán. Erezzük. hogy ez a gyógyítás megtörténjen.15. és egybeolvadnak annak anyagi kezeivel. azok a helyek pedig. sterilizálják a sebet. Nagyon kényelmes így. és lassan összezárják a vágást is. tűket. A negatív térben azok a részek. Ilyenkor a páciens is észreveheti 203 . a bal kezemhez. amelyeket kitöltöttnek gondolunk. hogy a páciens éterikus teste számára egy új negatív teret hozzon létre. hogy egészséges formáját visszanyerje a fizikai síkon is. ezek áthatoltak kezeimen és behatoltak a páciens testébe. Miközben saját magasabb kreatív erőinknek teljesen alávetjük magunkat. és amit láttunk. akkor ezt a zavart a mező ötödik szintjén kell újrarendezni. így tehát minden. Nyilvánvalóan pontosan ugyanolyan eszközöket használnak. Az ollózásnak ez esetben az utolsó szakaszaiban Mary mélyen ellazult állapotban feküdt a kezelőasztalon. rendkívül könnyedén vezetőink belecsusszannak auránkba. ahogy én láttam. és most pihen. sötét kobaltkéknek látszik. amíg a vezetők munkájukat végzik. Az az igazság. akinek a gerincében lévő idegeit fiatalították meg éppen. hogy igen nehéz is lenne megmozdítani őket. ha az ember egyszer már eljutott erre a valóságszintre. Az éterikus sebészetnek tehát lényegében az a feladata. valamiféle angyali nyugalom állapotába emelkedünk. de most. de mindent rendjénvalónak érzünk. ábra). Az ilyen jellegű operációk alatt. Ha a vezetők végeztek. A negatív éterben ülünk ugyan. Barátomra néztem és megkérdeztem: „Láttad ezt?" „Igen" mondta és pontosan úgy írta le a történteket. Azóta többször gyógyítottunk együtt. s így gyógyuljon meg. Valamiféle jelenlétet érzékelünk a hátunk mögött. hogy kezdik elvonni energiáikat. valójában üresek. s ezt követően apránként. hogy összevarrják a sérvet a rekeszizomban. Valahányszor csak próbát tettem. Kicsit kicsusszant testéből. hogy hozzam a test felső részére. mint amit a „rendes" sebészek: szikéket. és az aura minden része üres térként jelentkezik ezen a kobaltkék mezőn belül. hogy egyszerűen csak hagyjuk. Mindez az aura ötödik rétegében történik. Persze mindez pontosan úgy látszik helyénvalónak. halljuk vagy láthatjuk is. kikaparnak és kivágnak. Az ötödik szint tárolja minden fizikai síkon létező forma mintáját. melyeket sprituális sebészi beavatkozásnak neveztem el. hogy kifelé halad. ez a réteg a negatív térben létezik. amelyeket üresnek tartunk. A gyógyító éterikus kezei las- san közelednek a test felszínéhez. mint ahogy leírtuk a 6. egész végig érezzük. Meg fog lepni. hogy nyílt sérvén éterikus szinten dolgozzunk. ami meghaladja énképünk eddigi szűkreszabottságát és engedi. Maryhez. de aztán mindez olyan természetes. Eközben nagymértékben megnőttek éterikus kezeim.

Időről időre rendszeresen találkozik egy kis csoportunk. sőt néha ezüst színű vibrációk haladjanak át rajtunk. Ilyen esetekben egyáltalán nem szabad mozogni. hogy békés állapotban lebeg. annál többre lesznek képesek. A keterikus test gyógyítása vagy az aura aranyhálójának újrarendezése (az aura hetedik rétege) Ha az aura bármely szinten deformált. A páciens általában azt éli át. s könnyebben megbirkózzunk minden olyan gonddal. hogy nagyon erős levendulaszínű. hogy a hetedik testen dolgozzunk. hogy tisztázza azt a rendszert. Ilyenkor specifikus éterikus végződéseket távolítunk el a mezőből. hogy a megfelelő szerv rácshálózatát leemelik a testről. ujjainkat hajlítgassuk be kicsit. vagy előfordult. A következő lépésben úgy érezzük. A „szokásos" sebészi beavatkozásokon túl néha arra ösztönöznek bennünket mint gyógyítót. hogy magasabb vibrációt hozzunk létre magunkban s engedjük. tisztánhallók vagy tisztán érzékelők vagyunk. amíg a gyógyító befejeztével fel nem kel és meg nem próbál felállni. 204 5. Ez csak akkor történhet meg. hogy kiszabadítsák onnan a rossz alakzatot. finoman húzzuk ki a bal kezünket is. és a mozgás a mi energiameződben is zavart kelthet. megosztjuk az ebben szerzett tapasztalatokat. szint gyógyításához. így el kell végezni az újrarendezést a keterikus testben is. hogy kövesse tanácsadóinak az irányítását. Általában a gyógyító azelőtt végzi ezt. Ezen a szinten az arany fény nagyon erőteljes és mozgékony is. mert nemcsak a gyógyító látja. a vírusok vagy baktériumok pszichikus megfelelőit. nemcsak a páciensében. és kutatjuk. Ha teljesen kihúztuk. Most készen állunk arra. amint a. hogy pl. A vezetők közvetlenül együtt dolgoznak a gyógyító kezeivel. az izmok. akiknek fejlett HSP-jük van. Lassan. már jobban urai vagyunk jobb kezünknek. amelybe illeszkedve leírhatom ilyen jellegű tapasztalataimat. hogy nagyon nyugodtan tartsuk kezeinket és karjainkat a testen. bár ilyenkorra már a gyógyítás közben automatikusan megjelenik néhány hatodik szinten szükséges frekvencia is. amelyek az irányításnak megfelelően igen gyors mozgásra képesek. szint eléréséhez. A gyógyító ujjain aprócska aranyfonalak folynak ki. hogy tisztánlátók.és kézmozdulatainak nagyon aktívnak kell lenniük. magszerű képződményeket tüntettek el. A ketherikus rácshálózat újrakezdését a vezetők általában úgy végzik. mint pl.ugyanezt.pácienssel együtt sétálnak be a kezelőszobába. hogyan nézhetjük meg az aura rétegeit külön-külön. egy leukémiás páciens vérében fehér. A páciens vezetői mindig megjelennek és segédkeznek a gyógyítás folyamán. melynek során arany fénnyel történik a hetedik test újrarendezése. Tanulmányozzuk. mintha egy külső réteget képeznének azon. erős. Ebben a gyógyítási szakaszban általában kiemelik a pácienst testéből és gondoskodnak róla. Ez a gyógyításnak megint egy magasabb szintje és valószínűleg a hatodik szint energiáit használja fel. nehogy újraképződhessenek a személy fizikai testében. Rendszerint egészen addig nem érzékeli. hogy mélyen ellazult állapotba kerüljön. Ha elég éberek vagyunk. A gyógyító által végzett bonyolult és gyors ujjmozdulatoknál sokkalta gyorsabban mozognak ezek az aranyfonalak. (Vagyis: látnoki képességeink vannak. Miután elegendő energiát ömlesztettek be ahhoz. és segít abban is. milyen új gyógyító módszereket dogozhatunk ki az így szerzett információk alapján. akkor gyakran deformált a hetedik szinten is. A hetedik testben végzett munka azért különbözik nagymértékben az ötödik szintűtől mert a gyógyító fő feladata az. két fő részből áll: a szervek. Itt a gyógyítás azzal teszi próbára a gyógyítót. Nagy gondolati és légzésbeli összpontosításra van szükség a 7. és arra kérnek. illetve a csakrák tisztítása és újrarendezése. és így szabad teret kapjon a magas szintű gyógyítás. Minél jobban megbízunk bennük és követjük ezt az irányítást. a vezetők visszafordítják az energiaáramlást és a fellazuló energiát felszívják.) Kölcsönösen gyógyítjuk is egymást (mindegyikünk páciens is lesz). hogy kölcsönösen bátorítsuk egymást személyes vonatkozásban. vékony aranyfonalakból állónak tűnik. hanem a páciens is. mivel ez az áramlás rendkívül erős. mi történik valójában. Ez nagyon hatékony. Még néhány tanács az éterikus test gyógyításával kapcsolatban. hogy légzésének. Most jobb kezünkkel merüljünk bele a negyedik csakrába és tegyük szabaddá a balt. A keterikus testen végzett munka. ha a páciens tudatállapota . az áramlás irányát és a munka helyét is. mielőtt hozzákezd a 6. idegek vagy más testrészek rácsszerkezetének megtisztítása és újrarendezése. ugyanakkor egy magas rezgésszinten mégis érzékenynek és összpontosítottnak kell maradnia. ujj. hogy újra érezzük a kezeinket. ami abból adódik életünkben. hogy egy más tudatállapotban mennyire mélyre került. láthatjuk. Az éterikus test gyógyítása közben a vezetők irányítják a színek frekvenciáit. Ez a munka sok megfigyelésemet igazolja. Meglazul a páciens aurájával a kapcsolódás és lassan elkezdjük visszahúzni azt.

.

.

tudjuk. A pár nappal későbbi műtét során az orvosok eltávolították a fertőzött emlőmirigyeket. és a 21. ábrán. Ezt a területet aztán általában megtöltik vattaszerű. hogy emlékszik. és megtöltik kék fénnyel. ábra) helyezték vissza azt. hanem valamilyen fertőzés. Felhívott telefonon egy olyan kliens. és először kék. Ezt még gyorsabb ujjmozgások kísérik. és sprirituális vezetői viselik gondját. melyek a kék éterikus rácshálót fehérarany fonalakkal szövik rá az arany rácshálóra. Orvosai nem tudták eldönteni. hogy sötétzöld területeket találtam szegycsontjának mindkét oldalán és hasüregének bal oldalán.megengedi. Kezeink automatikusan mozognak közben. hogy a csakra hegye nem pontosan a csakra szívénél vagy gyökerénél helyezkedik el. míg teljesen meggyógyul. Mivel az ötödik szinten már befejeztük a gyógyítást. eldugulhat az örvénylésük. Miközben egyre gyakrabban veszünk levegőt. pl. addig. s erre testébe való visszatérésekor nem biztos. Ez valahogy zavart. de ez nem sikerült. hogy a vezetők irányítják szerveinket és a gyógyító fényt. Megváltozott tudatállapotban van. majd újrarendezzük a védőernyőt és ellátjuk még egy védőréteggel. Azért gondoltam erre. s itt megy végbe tisztítása és újrarendezése. Ha befejeződött ez az újrarendezés és sterilizálás. A csakrák rendezésénél hasonló folyamat játszódik le. nem a tudatos érzékelésre. megkérdeztem. A vörös csík eltűnt. A keterikus test szerveinek újrarendezésére a gyógyító kezein hatalmas fény áramlik át. Igenlő válasza után azzal folytattam. hanem az eltömődött nyirokcsomók. hogy eltávolítsák a szerv keterikus mezejét. A csakrák újrarendezése a keterikus testben. majd a gyógyítás során. de lehet. melyet az eltömődött nyirokmirigyek okoztak. A 21. kommunikál vezetőivel. hogy a hónalji nyirokcsomók sötétszürkék. Hamarosan arany207 . miközben a páciens vezetői annak fejénél állva testén kívül tartják őt gyógyítása befejezéséig. hogy vezetőim azt mondják. akinek csomót találtak a mellében. Ilyen gyógyítások láthatók a 21. hogy visszanyomjuk a helyére és odavarrjuk. akit már kiemeltek testéből. hogy a csomó a bal mellében van-e. s a nyirokrendszerén külön is. tejmirigygyulladás. így segíthetjük. ábrán figyeljük meg. És hallottam is. ami egészen hónaljáig nyúlt. és látjuk a repedést a hetedik rétegben. így előjegyezték egy műtétre az asszonyt. De ugyanakkor azt is láttam. Miközben folyt a telefonbeszélgetés. Megpróbálták leszívni a csomót. és nagy erejű energiát szabadítanak fel. megsérül a fölöttük lévő ernyő. hogy az elsődleges probléma nem a mellben lévő csomó. hogy itt az ideje a tudatállapotot felhangolni a hetedik szinten folyó munkához. Mindez úgy történik. a körülötte lévő rész pedig halványpirossá vált a műtét során. ahol nyirokcsomói lehettek. csak egy csík maradt meg az aurában.6. és hogy arra van szükség. Ezt az jelezte. hogy növeljük orrlégzésünk ütemét. mert a sötétvörös szín fertőzésre utal. sötétszürke pöttyökkel. kicsit balra. A csakrák leggyakrabb sérülései: kiszakadnak. Például Mary nyílt sérvénél a napfonat egyik kis örvénye teljesen úgy nézett ki. ami később belső érzéstelenítőként működik. az emlőgyulladás valamilyen formájáról van szó. mely fényesen vöröslött. Ezután az egészet bevonják védőfunkciójú arany energiakötéssel. majd arany fénnyel burkolták be. Kezdjük azzal. s a vezetők teljes nyirokrendszerét eltávolították és kitisztították. Azt mondtam neki.16. Mikor a műtét után három nappal kezelésre jött hozzám.17. hogy ezután is elegendő energiája legyen. s a fentebb leírt módon (21. hogy esetleg túl sok levegőt szívunk be: az összes felvett energiát felhasználjuk. mint egy megnyúlt rugó. Egész felsőtestét újratöltötték. hogy egész testén tisztítást végezzünk. az egész szervezete nagyon el volt tömődve.16. az elménket amennyire lehet tudatszintünk emelésére összpontosítsuk. Majdnem olyan. és diagnózisuk fertőző emlőgyulladás volt. Egész aurája kicsit szürkés volt. ezáltal a nyirokrendszer (a hetedik szinten) nagyon tisztává és aranyszínűvé vált. Ezt úgy kell gyógyítani. Ne aggasszon. Ezekben a pillanatokban a páciens megváltozott tudatállapotban van. fertőzésről vagy daganatról van-e szó. hogy csak egy kis része sérül meg. a mellbimbó alatt. akkor a szerv egyszerűen visszacsúszik a testbe. mint egy megpattant rugó. hogy szerintem egészen biztosan nem rák. Ezután ez a szerv a test fölött lebeg. Mélyebb tudatállapotra gondolok itt. amelyben minden létező tökéletes. De térjünk vissza Maryhez. Miután az alsóbb szinteken elvégeztem a szokásos ollózást és tisztítást. Bal melléről a piros folt nagyrészt eltűnt. Hogy ellenőrizzem ezt a képet. ahogy a vezetők a gyógyítón keresztül megtisztítják a nyirokrendszert. de a csakrákat soha nem távolítják el a helyükről. Aztán visszavarrják a helyére. Előfordulhat. mintha bezáródna. Egész testében teljesen el voltak dugulva a nyirokvezetékek. vagy túlságosan kifelé nyúlik az örvény vagy éppen kifelé billen és valahogy úgy néz ki. A szervet megtisztítják és sterilizálják visszahelyezés előtt. Miközben a hetedik szintre emelkedünk. fehér fénnyel. az Isteni Elmét kezdjük megtapasztalni. s ezáltal forgó mozgásuk lelassul. hirtelen egy kép merült fel bennem: a bal mellében egy sötétvörös csomót láttam. Szinte eltűnhet az egész csakra is.

míg az egyetemes szeretet állapotába lépünk (különben a gyógyítás nagyon mentálissá válhat). s nem elég. itt az ideje. Ez auránkon át fog áramlani a páciensébe. mert ilyenkor nincs annyi előítéletünk a világ természetéről.18. Amint fölfelé haladunk. szeretetet. megkönnyebbülünk. hogy már egy bizonyos fokú emelkedettséget értünk el. Nagyon ügyesen. testünk elbírja-e ezt. ábra). ha csak elképzeljük ezt. hogy egy ilyen tapasztalat emlékét megőrizze. hogy a szíven át haladjunk. Amint belépünk a fénybe. hogy a levegőt a torok hátsó részén rezegtetjük. Vibrációnk növelését kezdetben aktívan cselekedve. Mary minden porcikája iránt erezzünk mély elfogadást. főleg a szív-. A páciens aurája feltöltődik fehér-arany fénnyel. aztán hagyjuk. ábra). de az aranyfonalkák ezerszer gyorsabbak. miközben a védőernyőt újrarendezik. Kezeinket helyezzük Mary fejének két oldalára. könnyedén végigollózzuk a felső csakrákat és elhelyezkedünk az asztal végében. Nem tudjuk. Végül elkészülnek. Hihetetlen számunkra. Túl sok a tennivaló. hogy rezgéseink frekvenciáját megnöveljük. amint vezetőink újra hozzánk érkeznek a hetedik rétegünkön keresztül (21. amelybe opálos színek keverednek. Létének csodálatos ünnepi pillanata 208 ez. hogy ezt a valakit a szívünkbefogadjuk és a teljes elfogadás állapotában jóakarattal viseltetünk jólétével kapcsolatban. kicsit rázzuk meg a kezeinket. Tudatunk kitágul és képesek leszünk olyan nagy összefüggéseket is megérteni. mely magasabbra visz. haladjunk a következőre: ilyen szakaszokban egyre világosodik a páciens agyának központi területe. menjünk a következő vibrációs szintre. Eközben a páciens. Lehet. de csodásán érezzük magunkat. Látjuk. hogy először szívünkön keresztül összekapcsolódunk az egyetemes szeretettel. s aztán meditációs összpontosítással. könnyebbnek és kevésbé a testhez kötöttnek érezzük magunkat. hogy rendezzünk bármilyen esetleges jobbbal oldal közötti egyensúly-eltolódást. majd ebben a tudatállapotban hívjuk le a fényt. a harmadik szem. Ezt az állapotot fenntartva kérjük az általunk átélhető legmagasabb. és szeretné-e tudni. amint az arányló fényfonalak összevarrják Mary csakráján a kis örvényt. Tovább lélegzünk. vajon Mary észleli-e mindezt. egymáshoz zárt ujjakkal és egymás fölött keresztezett hüvelykujjakkal. finoman adjunk energiát a halántékánál. s úgy. Először egyszerűen igyekezünk. fejezzük be a fényhívást. Egy napon eléri ezt is. hogy lelki szemeinkkel a fénybe nézünk. Mikor a páciens elére ezt a szintet. érzéseink egyre örömtelibbekké válnak. de most nem beszélhetünk. Mivel az átáramoltatásnak ez a módja elég erős. hogy ebbe a létállapotba el kell jutnunk. mely már a fehér fénnyel harmonikusan rezeg. és hagyjuk. majd passzív befogadással érjük el. hogy a hatodik szinten mennyei szeretettel töltsük fel az aurát. Évek alatt szerzett gyakorlattal egyre magasabb energiákat és eszméket tudunk majd átáramoltatni magunkon. hogy egész lényünket összpontosítani tudjuk. Egyre jobban érezzük azt az egyetemes biztonságot és szeretetet.ló fény ömlik ki kezünkön. hogy fáj a kezünk. Ujjaink is nagyon gyorsan mozognak. legtágasabb lelki valóságot. és kivárjuk. Most. hogy még nem szerezte meg azt a képességet. Ezt egyrészt olyan légzéssel lehet elérni. Olyan érzés. Lelkünkkel próbáljunk az általunk ismert legmagasabb spirituális valósághoz emelkedni úgy. hogy egy kiterjedtebb valóságot elfogadjunk. Minden egyes lépéssel. és igyekeznénk elérni azt. hogy megszakítsuk a . ami körülvesz és áthatol rajtunk. hogy mennyi energia áramlik át rajtunk. Légzésünk lassul. Képesek leszünk arra. A messiási tudatállapothoz vagy egyetemes szeretethez kapcsolódás együtt jár azzal. Az arányló fény ereje a deformálódott örvényt visszatéríti eredeti helyére. Most. Nagyon fontos. 6. A gyógyítás fázisában a páciens néha lelki képekef lát vagy „elalszik". A mennyei réteg gyógyítása (az aura hatodik rétege) Amikor az aura hatodik rétegében gyógyítunk. növeljük vibrációnkat a fény lehívásához. hiszen az akadályok egy részét eltávolítottuk gondolkodásunkból. amiket hétköznapi tudatállapotban képtelenek lennénk. Kezeinket helyezzük a páciens harmadik szeme fölé. Kezeink önkéntelenül Mary harmadik csakrája fölé mozdulnak. hogy a fehér fény átitassa auránkat. és a csakra úrja tökéletes. Számunkra ez egyszerűen azt jelenti. mintha felnéznénk a fénybe. Miután a fehér fény a páciens agyának középső részébe átáramlott és e terület rezgéseinek szintjét a fény szintjére emeltük. hogy az ötödik és hetedik csakrarétegek már újrarendeződtek és biztosan meg tudják tartani az aura formáját. bele a fehér fénybe. mi történik.és koronacsakránkkal fogunk dolgozni. Kíváncsiak vagyunk. és vezetőinknek könnyebb így elképzeléseiket eljuttatni hozzánk. Szubjektívan olyan érzés ez. a páciens fejénél. amikor a normál valóság állapotába visszatér. mintha tudatunk egy része a szó szoros értelmében emelkedne gerincünkhöz és kinyúlna a testből. és ez a módszer segít kifejleszteni ezt a képességét is. Azt jelenti. hogy keresztülfolyjon rajtunk a páciens agyának középső részébe (21.17.

.

hogy a legtöbb gyógyítónak akit ismerek. kicsoda ő valójában. és törések és lyukak is lehetnek benne. amire szükségem lehet. Mikor ezt befejeztük. A keterikus test szigetelése Miután a mennyei testet ragyogóvá tettem és kitágítottam. Ha fényre van szükség. (Ezen sávok némelyike az előző életekhez kapcsolódik. tenyérrel lefelé. Bal kezem balra. Tartsuk stabilan ezt az ívet. Próbáljuk ki. Ez olyan. és sokkal nagyobb szükségük van arra. Mary aurájának külső szélénél. és elismerem az én csekély részemet abban. hogy elváljon a pácienstől. és már nem vagyok része annak az áramlásnak. bal kezünk balra írja le az ívet írjuk le körülötte mindenütt ezt az ívet. Egyszerűen kezelem ezeket a dolgokat. hogy fényt ad neki és kiterjeszti azt. fejezetben foglalkozunk majd velük. csendesen elismerésemet fejezem ki páciensemnek és visszaadom kezébe saját gyógyítását. hogy ez a héj túl keskeny a lábak körül. Még mindig a fej mögött ülünk. Az a páciensnek könnyed érzést ad. Összpontosítok arra. Tartsuk kezeinket egymáshoz zárt hüvelykujjakkal. annak. mert így a gyógyító munka beépül személyes életébe. s leér a lábak alá. ezért a gyógyítás e része nagyon rövid ideig tart. és nagyon könnyen alakíthatók. ábrán mutatott helyzetben. és összerakom a kezeimet. én is egy nagyon magas szintű. és amiért ide jöttem. hogy az összes gyógyító energia. hogy körbefogjuk a testet. olyasmi ez. Hogy Mary hetedik rétegét erősítsük. Kezünk a fejbőrnél van először. és a 23. ami felér a fej fölé. mert a sok gyógyítással töltött idő alatt a gyógyító sokat van egy másik tudatállapotban. és a páciens jobb oldalára megyek.) Lágyan a tojáshéj alakú hetedik testre teszem a kezem. Engedem. Az agy thalamusterületének megvilágosítása és az aura fehér fénnyel feltöltése után. s elhúzzuk azt a fejünktől. Ez az utolsó eljárás segít a gyógyítónak.) Nagyon finom nyomást fogunk érezni. aki azt a sok jót teszi. kifésülöm a mennyei test fénysugarait. mielőtt a gyógyítással továbblépünk. és lassan szélesítsük ki úgy. néhány helyen túl széles. emeljük kezünket a teste fölé. megváltozott tudatállapotba kerülök. mint amikor kesztyűbe dugom a kezem. és azáltal erősíti a mennyei testet. s annak szép. Jobb kezünk jobbra. kisimítom. Most aranyfényt engedjünk ki kezünkből. Külső széleinél mozgatva a kezemet. nehéz élete van. ha van idő. Hogy teljessé tegyem az aura hetedik testének gyógyítását. így erősítve az aura egész hetedik testét.hatodik csakrával való kapcsolatunkat. kiegyenesítem és megerősítem ezt az alakzatot. arra a tojáshéj formára. hogy egy aranyfényű kört írjak le a páciens mellkasa körül. hogy testem minden egyes porcikájában benne legyek. Azt . általában az aura külső rétegein dolgozom egy keveset. erős héját. ami az aurát védi. hogy elismerést kapjanak önmaguktól. csomók és összehúzó sávok vannak benne. Az energia egy olyan ívben áramlik a kezemből. Ha meg kell erősíteni. hogy becsülöm őt. Ezeket be kell gyógyítani. ami lehetővé teszi. erősítő energiát áramoltatok bele. hogy emlékeztettem arra. a ketherikus testre haladok tovább. 75 cm-re vannak a fej fölött. Tisztelettel adózom saját mostani inkarnációmnak. az aura tojáshéjpajzsában. Ez a beépülés nem mindig történik meg automatikusan. Mary élvezni fogja. Néha olyan érzésem van. hogy széthúzzuk kezeinket. Aztán újra megszakítom az aurával a kapcsolatot. a páciens feje fölé nyúlok. Kezeim kb. kisimítom. egy finom. söprő mozdulatot teszek a páciens egész teste körül.19. és így végigsimíthatjuk az egész keterikus héjat (tojáshéjat). mint hogy tapasztalataik alapján megítéljék saját magukat. (A gyógyítás során eddig bekapcsolódtam az energiarendszerbe.) Visszatöltöm magam saját testembe. mintha valaki más lenne az a kedves ember. Lehet. Kifejezem. Most újra összekapcsolódom a hetedik réteggel kívülről. míg világossá nem válik. aztán egy nagy. (Ha nem látjuk. átáramoljon a testemen. hogy az aura tovább gyógyítsa magát.) Elvékonyodhat néhol. és a testre merőlegesen kifelé mozgatjuk. amint a hetedik rétegbe lépünk. amivel képes egészséget és egyensúlyt teremteni életében. akkor energiát adok. jobb kezem jobbra mozog. mint amikor kezünket végighúzzuk a hajunkon. (Mire a hetedik test gyógyításába kezdek. kezünkkel tapogassuk ki a Mary fölötti térben. A levegőt rezegtetve lélegezzünk. leülök és visszatérek a szokásos éber tudatállapotba. hogy ne „hurcolja" őt magával egész héten. gyors kézrázással megszakítom a kapcsolatot saját terem és a páciensé között. ujjaimmal kitapogatva a járatokat. A hetedik réteg a test fö210 lött 75-90 cm magasan van. Ha valahol csomó van. 7. ezzel egy ívet hozva létre Mary hetedik rétegében a fejtől a lábakig. és az egész formának vissza kell nyernie tojásalakját. s így mintha felemelnénk az aurát is. Azért jó. hogy energiaszintünket és tudatunkat a hetedik szinten tarthassuk. hogy a gyógyító ilyen módon tisztelettel adózik saját énjének. Az aura külső rétegei mozgásban vannak. aki most én vagyok. az aura egész tojáshéja megerősödik. S amint lassan mozgatom a kezem. Úgy tapasztaltam. és olyan védőpajzs alá helyezzük. a 21. Felfelé fordított tenyerekkel. Most elszakadtam attól.

.

vagy egyszerűen nincs rá szükség. mivel ezek olyan karmikus leckéket hordoznak. hogy üljön az asztal szélén pár percig. 8. hogy a páciens legalább három napig ne tornásszon. ezért lehetséges tapasztalásaink bonyolult hálót alkotnak. képtelen vagyok egyidejűleg mindkét dolgot csinálni. Gyógyítás az aura kozmikus testein (az auramező nyolcadik és kilencedik rétege) Mostanában elkezdtem látni az aura aranytestén kívül eső két rétegét is. Arra vonatkoznak. milyen további munkára van még szüksége Marynek. Kristálytermészetűnek és nagyon finom. amelyek ebben az életünkben vezetnek és támogatnak minket. Azaz már nem szolgálja bármilyen eltervezett lelki lecke megtanulását. beszéljük ezt meg vele. hanem maga- 212 . amennyi kíváncsiságát kielégíti. Csodálatosan érezzük magunkat. Ez olyan. De ahogy a külső testeken kezdődik el a munka.20. Olyan lelkek vagyunk. mielőtt felkel. hogy megéljük ezen tapasztalatok mindegyikét. Néha ezek a lehetséges tapasztalatok már nem feltétlenül szükségesek a lélek növekedéséhez. A páciensnek általában némi pihenésre van szüksége a gyógyítás után. pihenjen és kiadósán étkezzen. nem mindig választjuk azt. Néha új spirituális gyógyítók érkeznek. Mivel szabad akaratunk van. A páciensnek szintén javára szolgál az. Kíváncsi lesz. fejlődésünk ösvényén lassan haladnak Isten felé. hogy megtanítsanak lelkűnknek bizonyos dolgokat. és el kell távolítani azokat az aurából. hogy ne térjünk vissza túlságosan a lineáris gondolkodáshoz. Menjünk a jobb oldalára. Ez magában foglalja a keterikus test elmúlt életekből származó kötéseit is. Az energetikai munka a külső testeken nagyfokú koncentrációt igényel. s úgy tűnik. Elvégeztünk egy teljes gyógyítási ciklust. De állandóan létrehozunk új tapasztalatokat. mint amit valóban meg is élünk. Folyamatosan képeznek a vezetők. Rövid pihenő után kérjük meg Maryt. Ezeket mind abból a célból terveztük. továbbvisznek a következőre. akik egymás utáni életekből öltenek testet. hogy megzavarja ellazult állapotát. A gyógyítás első szakaszában. így néz ki egy alapvető. mert ez kimozdítaná megváltozott tudatállapotából. Ha így történt. hogy egy rövid feljegyzést készítsünk a gyógyításról a jövőbeni miheztartás végett. melyeket előre kiválasztottunk magunknak. melyeket ebben az inkarnációnkban kell megoldanunk. Ez az aura nyolcadik szintjében történik.4. Hasonlítsuk ezt össze aurájával a gyógyítás előtt (21. Mindezen lehetséges tapasztalatok vagy valósággá váló lehetőségek az energiamezőben vannak felhalmozva. Amint elsajátítok egy szintet. ábra mutatja Mary auráját a gyógyítás után. Ez a megfelelő időpont ahhoz. hogy szédülni fog. melyben szeretni és együttérezni tanulunk Maryvel. Térjünk vissza saját testünkbe. A páciens feltehet kérdéseket. Ismerjük el saját magunkat és célunkat is. Energiamezőnk alsó hét testében van tárolva az összes. valamint összes tervünk a lehetséges tapasztalatokra vonatkozóan. A kozmikus testek a nyolcadik és kilencedik rétegben azonban túlmutatnak ezen. Ha az éterikus test gyógyítását már elvégeztük. az ollózás és a tisztítás során. is. mindez annak a folyamatnak a része. akik ezen az életen túl vagyunk. amikor ezt az életet terveztük. és Marynek is adjunk inni egy pohár forrásvizet. hogy jöjjön vissza a következő héten. A hetedik alatti testek bizonyos értelemben olyan eszközök. és egyszerűen eltávolítaná a tervezett tapasztalatot az általam a Nyolcadik Szint Védőpajzsának nevezett dolog segítségével. ábra). Igyunk magunk is. és a beszélgetés csak kimozdítaná ebből az állapotából. S másoknak is szabad akarata van. a külső testeken végzett munka előtt szóbeli információhoz juthatok a kezelésre megjelent páciens vezetőitől. ha szükséges. aztán lenyúlna a hét alsó testbe. hogy rajtam keresztül dolgozzanak. különben lehet. és egy ideig valószínűleg kába lesz. amikre a vezetők válaszolnak. de csak annyit. melyeket magunknak beprogramoztunk. Más szavakkal: a lehetséges tapasztalatok száma jóval több. ebben az életünkben szerzett tapasztalat. finoman lépjünk érintkezésbe kívülről a hetedik aurarétegével. A páciensnek nem a személyisége. mintha a gyógyító a jelen élet dimenzióin túlra vetítené magát. hogy mit is csinálunk. Üljünk Marytől távolabb. hogy mélyen relaxált állapotba kerül. de még nem túl sok ahhoz. és tegyünk javaslatot arra. minden szintre kiterjedő gyógyítás.hiszem. magas vibrációból állónak látom őket. A) A Nyolcadik Szint Védőpajzsa A Nyolcadik Szint Védőpajzsát azon trauma eltávolítására használjuk a jelen életből. A gyógyítás során valószínűleg rájöttünk. ami vagy komolyan gátolja a személy fejlődését. és adjuk vissza a kezébe saját gyógyítását. Ezen a ponton fontos. egyszerűen lefoglalja egyik kapacitásom legnagyobb részét. Ismerjük el őt. előírhatjuk. Röviden magyarázzuk el gyógyító munkánk lényegét. A 21.

hogy gyógyuljon. mintha saját önálló lénye lenne. A pajzs a csakra alsó végéből emelkedik ki. hogy lüktető aranyszínű fényt áramoltat keresztül azon. kék fénydarabnak tűnik. Alapjában véve az eljárás abból áll. hogy ez minden. hogy megtanuljak egyszerűen csak ülni. ahol bal kezének energiája van. hogy elkülönítve tarthassák a mezőnek ezt a részét attól a területtől. vagy egyszerűen lezárhatja a gyógyítást a hetediken. Az új rózsaszín mezőt azután újra hozzákapcsolják a körülötte lévő mezőhöz. ahol a trauma található. Ez nagymértékben eltér attól. kihúzza vagy kicsalogajta a régi traumát. ahogy az alsóbb szinteken akadályokat távolítunk el az aurából. A pajzs egy lapos. A bal kéz erősen tartja a pajzsot. mivel ez szigeteli el az auramező felső anatómiai részét attól. bármilyen kevés erőszak csak megszakítja a folyamatot és újrakezdésre kényszeríti a gyógyítót. Ha már felrakta a pajzsot. A pajzs alsó vége nyitott. A trauma önszántából távozik. ami áthatolhatatlan és tartós. mivel az energiatudat szervesen hozzátartozó része. Azután a gyógyító elveszi bal kezét a pajzsról. A pajzs lehetővé teszi a változás fokozatos beépülését a páciens szervezetébe. A pajzsot vezetői csak akkor adják a gyógyítónak. hogy közvetlenül a távozásra kész trauma energiatudatához kapcsolódik. Egy pajzs létrehozásának folyamata meglehetősen bonyolult. A bal kéz egy nyílást hoz létre a pajzs beépítéséhez. Az isteni szikra az ember lényének minden sejtjében megvan. hogy levették róla a terhet. és ez az isteni szikra feltartóztathatatlanul követi Isten akara213 . és az üreget a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével töltik meg. hogy így tegyen. hogy védjék és tanítsák. és elméjét arra kell összpontosítania. hogy Istennel való kapcsolatára emlékezteti. melyet a testéből a hosszú ideje fennálló trauma eltávolítása okoz. hogy elfogadja Isten akaratát. ha az szükséges. mikor az általános tisztítás véget ér. Egy hosszan tartó trauma eltávolítása valakinek az erőteréből nagy sokkot okozhat. és húzódik a traumás rész mögé. Lehet. a vezetők szeretettel átveszik azt. de a pajzs a helyén marad. és feltöltik fénnyel. mikor megfelelő egy nyolcadik szintű pajzs. Néha azért van szükség a védőpajzsra. Az alsóbb aurarétegekben történő gyógyítás során a mezőben fellelhető akadályok sokszor csak a trauma energetikai lenyomatai inkább. Amint a trauma távozik. s nem a trauma teljés energiája. hogy kijáratot biztosítson a trauma részére. ha ez a pajzs nem védené a pácienst. hogy még nyugodtabbá tegye a pácienst. és rábeszélni a traumát a távozásra. Ugyanekkor a páciens vezetői általában kiveszik őt a testéből. amit ezután arra használunk. ami még mindig teljes egészében a védőpajzs alatt helyezkedik el. amin épp dolgozunk. A pajzs behelyezése után a gyógyító megerősíti az aura fő függőleges áramát úgy. és általában azután történik. A pajzs az éppen a trauma fölött lévő csakra alsó széléhez illeszkedik. amit évekig cipelt magával. De a gyógyító lemehet a hatodik szintre is. Bizonyos értelemben a gyógyítás magasabb szintjein a traumát úgy kezelik. a gyógyító alányúl a jobb kezével és kommunikálni kezd a trauma energiatudatával. akik hallottak már a nyolcadik szint védőpajzsának erőteljes hatásáról. és ezt a kezet nem lehet mozgatni a pajzsberakás és traumakivétel egész ideje alatt. hosszú ki. Az ilyen típusú munka során számomra az jelentette a legnagyobb kihívást.és belégzésekkel kell szabályoznia légzését. és hozzászokjon. hogy beépítsük az újonnan átszerkesztett és pajzs alá helyezett területet a páciens aurájának többi részébe. Az embernek lassú. kihúzom vagy kiütöm onnan. mikor magas vibrációval kilapátolom. amelyek fellépnének. A pajzs aljánál lévő nyitott kijárati részt ezután egy arany pecséttel fedik le. kérni fogják ezt. újra összekapcsolva a rétegeket. hogy rábeszélje azt a távozásra úgy. hogy a gyógyító a pajzsot a páciens aurájára helyezi. és a páciensnek nem kell vele foglalkoznia többé. és a trauma helyén maradó lyukat megtölti a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével és leszigeteli azt. Ez a módszer lehetővé teszi az egész trauma számára a távozást. és Isten akaratába belenyugodva. Erről sohasem a gyógyító dönt. Az ilyen magas szintről történő gyógyítás nagymértékben eltér attól a módszertől. a területet kiégetik arany vagy fehér fénnyel. Jobb keze energiáját lassan lesüllyeszti oda. Azáltal.sabb tudati szintje dönti el. A gyógyító lassan mozgatja a bal kezét az aura felső részén át.) Végül a feloldó pajzs helyét a személy pozitív tapasztalatai foglalják el. a gyógyító a pajzs kialakítása útján csak utat biztosít a traumának a távozásra. Nehéz a hetedik réteg fölé emelkedni és ott maradni a teljes béke állapotában. a vezetők javasolják. Legtöbbször a páciens egyáltalán nem is tud erről. és munkálkodnak már a külső héjakon is. Ha már a teljes trauma eltávozott. de néha azok. mint gondolnánk . (Nem olyan könnyű ez. ami azon a helyen is marad. A páciens lassan visszatér testébe. Ezt a mozgást a vezetők felügyelik. Ehhez a kéz energiamezeje mélyen behatol a testbe a csakra gyökeréig. amit most a gyógyítás alkalmával tenni kell.a szabadság ijesztő is lehet. hogy az megóvja az egyént attól a nagyobb szabadságtól. és megakadályoz minden olyan zavart. Ez felszabadítja a bal kezet. és ez szolgál bejáratként a vezetők részére. annak minden hatása együtt távozik vele. Mikor a trauma eltávozik. és a csakra gyökerébe épül be. miközben a jobb kéz lassan odailleszti a pajzsot. A páciensnek aztán van ideje arra. kicsit szögletesen kinyúlik a testből.

mintha ugyanabba testbe születne újjá e személy. Az elején hajlamos voltam arra. hogy megtanultam a pajzsot felrakni. amelyek nagyon fájdalmasak voltak számára. Azt válaszoltam. akit Bettynek fogok nevezni. ábra a pajzsos gyógyítás egy érdekes példáját mutatja. B) Gyógyítás az aura kilencedik rétegében Erről az eljárásról nagyon keveset tudok.21. amit anyjának kisgyerekkorában való elvesztése okozott. és remegni kezdett az egész testem. 214 A 21. Ahogy a vezetőket figyelem. üzletasszony. ahol magától úgy dönt. Később Emmanuel. ha a páciensek nem képesek elviselni azt a szabadságot. Számomra ez az egész kristályos fényként válik láthatóvá. Feltételezésem szerint ez egyszerűen olyasmi. Rengeteg fájdalmat hordott mellkasában édesanyja elvesztése miatt. hogy eljusson arra a pontra. hogy úgy dönt. Ezután megnöveltük az energia fő függőleges áramlását a testben. ábrán látható. A pajzsolási eljárás következő lépéseként a vezetők a trauma helyén keletkezett üreget a szeretet rózsaszín fényével töltötték meg. és kezdett újra kapcsolatot kialakítani vele. és ez valószínűleg csak rontana a dolgokon. Mostohaanyját sohasem tudta elfogadni. Meglepetésemben ezt gondoltam: „Hogy eshetett ez ilyen gyorsan szét?" Azonnal vissza akartam fektetni az asztalra. hogy a születés s a . mert annyira egészséges. s valószínűleg emiatt töltik fel azt a helyet egy másik negatív tapasztalattal. azért. Aztán lehet. Azután a pajzs fel fog oldódni. hirtelen az egész újrarendezett aranymező szétesett szemeim előtt. mintha egyszerűen eltávolítanák a személy energiatestének egy teljes részét (és vele az egész oda tartozó aurát) és egy új készletet raknának fel helyette. amikor láttam. vagy nem bírták elviselni alacsony szintű „akaratrezgésemet". amire azt mondta. hogy a páciens most már tudja. A terápia során sikerült képeket látnia anyjáról. Pat (Rodegast) De Vitális nevű barátnőm lelki vezetője azt az információt küldte.tát. saját vezetőinek kíséretében. a vezetők továbbhaladtak. A gyógyítás ezután a pajzs aljának arany fénnyel való lepecsételésével folytatódott. hogy életének a gyógyítással kapcsolatos bizonyos dolgaival szembenézzen. mivel édesanyja valósággá vált számára. míg meg nem gyógyul belül. ábra) Ezalatt páciensemet saját vezetői kihúzták testéből. s ezt egyszerűen nem akarta megtenni. Ez kiütötte a vezetőket a testemből. az anya által okozott trauma fehér fénnyé vált. hogy édesanyja szellem formában feltűnik. hogy javítsa mostohaanyjához fűződő viszonyát. ez azt is jelentette. hogy nézett ki az édesanyja. Néhány évnyi terápia után egyik nap megkérdezte. anélkül. amit a hosszú életű trauma eltávolítása jelent a gyógyító folyamat során. A páciens. hogy valójában nem képes elfogadni azt. hogy szüksége van. hogy saját akaratom akadályozott. és egyszerűen csak emlékeztetem a trauma minden egyes sejtjét és a test minden sejtjét. a páciens elkezdte felhúzni cipőjét. amint az a 21. hogy eljön a gyógykezelésre és felhelyezhetjük a pajzsot. A vezetők azonban ebben a pillanatban emlékeztettek az „új pajzs most elsajátított használatára". és képes lesz átélni megnövekedett szabadságát. hogy nagyobb legyen önbecsülése. Miután a gyógyítás befejeződött. hogy ő Isten. és hogy valamivel többről van itt szó. Csak megvárhatom. hogy mikor ezen a rétegen dolgoznak. Röviddel ez után az élmény után történt. (Lásd: 21. hogy felrakjuk a pajzsot. és eltávolítsuk a traumát. Ez a folyamat segített abban is. A következő találkozás alkalmával gyógyítottam őt. Vagy elhagyták testemet jelzésképpen. mikor egy napon egy ilyen dolognak voltam tanúja. aminek következtében egy alacsonyabb szintre estem vissza. fogalma sem volt. hogy megvédjék és tanítsák őt. Ez hozzásegítette ahhoz. Betty terápiára járt. miért nem gyógyítom őt soha. hogy megkíméljük őt a teher eltávolításától. A gyógyítónak ebben az isteni szikrában kell ülnie. Mire ezt befejeztük. hogy képet látott volna róla. hogy ez mégsem lenne jó. Ennek az eljárásnak az elvégzése nagyon gyorsan gyógyítja a pácienst. Ez azt jelentette. hogy elkezdjem kihúzni onnan. hogy közben az isteni akaratba belenyugvás állapotában vagyok. de rájöttem. és arra sem emlékezett. fény és bölcsesség. hogy nem ajánlhatok fel egy újabb kezelést ennek a személynek. hanem édesanyja fogadta azt szeretettel. hogy szembenéz ezekkel az életét befolyásoló külső tényezőkkel. úgy tűnik nekem. Meg voltam döbbenve. A szokásos ollózás és tisztítási eljárás végrehajtása és külső aurarétegeinek szemrevételezése után. hogy olyan tényekkel kellett volna szembenéznie. és ezért feltartóztathatatlanul áramlik együtt az univerzummal és az egyetemes akarattal. hogy isteni szikrát hordoz magában. Aztán újra összekapcsoltuk a pajzzsal védett területet az aura alsó és felső rétegeivel. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem gyógykezelését. Ezt nem könnyű megtenni. Ezúttal a trauma energiatudatának tartalmát nem a vezetők egy csoportja fogadta és alakította fénnyé. s hogy nem volt kész arra. A nyolcadik szintű védőpajzsra akkor van szükség. amikor ő hároméves volt. Anyja meghalt.22. Más szavakkal: úgy kell a traumához odaülni és felvenni energiatudatával a kapcsolatot. mert akkor fel kellene ismernie negatív döntését. De ha így cselekedtem. Emlékeztetem arra. Nagyon meghatódtam.21. Aztán kezdhettük elölről. Tudatosult bennem az is.

Addig csináljuk ezt. 14. 4. Nagyon megnyugtatóak. ami hozzásegíthet annak felismeréséhez. őrangyalait.. nem túl sok érzés van bennük. 8. és 15. látomásokat láthatunk vagy üzeneteket kaphatunk a páciens szá215 . a vezetők a különböző szinteken ugyanazok. törődök és gondoskodók. Ha ismerjük a módját. Elemezzük a páciens testének energiaáramlását. akarat és érzelem egyensúlyát. Amikor már észleljük az aura ötödik. 14.. Végezzünk el egy gerinctisztítást. hogy szeressük önma- gunkat mindén hibánkkal együtt stb. hozzuk egyensúlyba ezeket. Csak a külső testek tökéletessége és a hatékony gyógyítás érdekli őket. Amikor a páciens rezgésszáma eléri a mienket. hangolódjunk rá a fényre. Vajon miért éppen hozzánk küldték vezetői? Mi az. megcsinálhatjuk a 12. amelyeket most jelez fontosnak intuíciónk. A GYÓGYÍTÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE A most gyógyítást kezdőknek segítségképpen még egyszer áttekintjük a gyógyítás teljes menetét. hogy más-más vezetőcsoportok dolgoznak a különböző szinteken. ha szükséges. hatodik és hetedik rétegét. Engedjük. A kilencedik szint vezetőit én nagyon nehezen érzékelem. vezetőinkkel és a páciens rendszerével. Mérjük meg a csakrákat ingával. 10. fejezet). 8. Értelmezzük a csakrákból leolvasottakat. akik a keterikus és az éterikus testen dolgoznak. miközben a testi rendszereket térképezzük fel. Mi a betegség eredeti oka? Melyek énünknek azok a legmagasabb szintű tulajdonságai. A nyolcadik szintű pajzssal foglalkozó vezetők nagyon elfogadóak és a végtelen szeretetteli türelem érzését keltik. amit még gyakorolni kell és hol kell végezni saját személyiségünket fejlesztő munkát. szeretőek. és 11. 8. Pszichikumunkkal gyújtsunk be minden lehetséges információt. ugorjunk a 16. 2. Szabadon válasszunk az általunk ismert különféle módszerek közül. amelyek kijelölik életfeladatait. mit fogunk tenni. fejezet!) 5. s azokat a fő nyitott pontokat.. Találjuk meg az értelem. Kicsit személytelennek tűnnek. Hipofízisünk rezgésbe hozásával emeljük rezgésszámunkat. Többszöri gyakorlás után egészítsük ki ezt a 9. A kezelés alatt bizonyos időközökben újra rá kell hangolódni a fényre. míg az agy központi része ki nem világosodik. amit adhatunk neki? Nyissuk ki bensőnk kincsestárát. miért jött hozzánk ez az ember. a fő lezárt pontokat. Keressük meg a fő problémákat. Mielőtt az illető személy belép. Ollózzuk az aura alsó testeinek csakráit. akkor most érzékeljük vezetőink jelenlétét. Nyissuk ki csakráinkat „A gyógyító energia áramoltatása" című részben tanult módszerek segítségével.. 9. 11. régóta fennálló téves irányítás következményei? Mi a fő védekezési módszere? (L. miközben arra tanítanak. 10. Haladjunk tovább a mennyei szintre (hatodik). 13. 3. lépéseket. vagy lehet. Hallgassuk meg. úgy látszik. Vajon felveszi az energiát vagy gátolja érzelmileg ezt? Legyünk együtt vele. Magyarázzuk el. hogy vezetőink segítsenek azokon a területeken. hogy mi az. küldjünk fehér fényt közvetlenül az agy központi területére. lépéssel. s így zárt csakráit megnyithatja. Készítsünk jegyzeteket (1. Tanúja voltam ennek néhányszor. végezzük el a munkát az éterikus és a keterikus testen. nekem nagyon komolynak és meglehetősen aktívnak tűnnek és „rögtön munkához akarnak látni". miközben energiát áramoltatunk át a talpak napfonat-reflexpontjain. menjünk a következő szintre. 6. 13. hogy már előbb is láthatjuk a páciens vezetőit. Távolítsuk el az akadályokat az alacsonyabb energiatestekből.. 9. máskor pedig úgy látszik. Vezetőcsoportok Néha úgy tűnik nekem.. Ezt követi a kezelés teljes elemzése. Eközben figyeljük még a személy érzelmi állapotát. fejezet). Ha kezdők vagyunk.gyermekkor azon tapasztalatait még egyszer meg kellene élnie. lépésre. ahol egy specifikus betegség van. Azok a vezetők. Gyakran adnak utasításokat is. végezzünk egy megerősítő gyakorlatot. s egyensúlyba kell hozni rendszerünket a fénnyel. Hangoljuk rá magunkat a fényre. Ilyenkor már. A különböző szinteken dolgozó vezetőcsoportok jellemzői. 7. hogy segítsünk a páciensnek meggyógyítani önmagát? (L. 9. Melyek a fő akadályok? Hogyan használja energiáját? Hogyan tereli rossz irányba azt? Mik az esetleges. hangoljuk rá saját energiarendszerünket a páciensére. Az asztrálszinten dolgozók elsősorban a szív és a szeretet ügyeivel foglalkoznak. Úgy tűnik. különbözők. amelyeket alkalmazni kell. 11. Vizsgáljuk végig vele a blokkokat. de ugyanakkor nagyon támogatóak és elfogadóak. 1. 9.. Ha eddig még nem tettük volna meg. 11. amelyeken keresztül a páciens a problémákon dolgozni tud. Dolgozzunk közvetlenül azokon a rétegeken. 12. és költőien beszélnek. és ismételjük meg ugyanezt.

.

Hagyjuk. pontjának kérdéseit! 3. Rajzoljuk le. hogy igyon egy nagy pohár friss vizet. Az asztalnál ülve a páciens feje mögött próbáljunk meg a kétkezes technika alkalmazásával egy szép fel-le mozgó áramlást létrehozni a harmadik agykamrából a gerincen keresztül. hogy lábát megragadjuk és magunk felé irányítjuk az energiát 21. óvatosan húzzuk vissza úgy. 19. 20. A GYÓGYÍTÁS ELEMZÉSE 1. 18. és távolodjunk el a személytől. A fentiek alapján milyen gyógyító munkára kellene összpontosítani a következő alkalommal? Mi a prognózisunk ezzel kapcsolatiban? Mit mondanak vezetőink erről a prognózisról? 217 . kik is vagyunk. és a földi létbe való teljes visszatérésre. milyen volt az energiaáramlás a kezelés előtt és után! 8. minden nyílást lezárva. hogy ki akarjuk fésülni a mennyei és az asztráltestet (főleg. Minden gyógyítás után emlékeztessük páciensünket. hogy a gyógyító energia átáramoljon rajtunk. lépjünk újra kapcsolatba a hetedik testtel. és erősítsük a keterikus auratestet. rész 7. ha az illető depressziós. 5. és tegyünk így mi is. 16. Menjünk a páciens jobb oldalára. Mit értünk el a gyógyítás során? Eljutottunk a páciens belső lényegéhez. A fentiek alapján milyen személyes munkát kell magunkon végezi? 7. Ezen a ponton lehet. Mi is történt sorjában? Hogyan zajlottak a gyógyítás egyes lépései? Mely lépések voltak könnyűek? Melyekkel voltak gondjaink? 2. Milyen belső folyamatok zajlottak a gyógyítóban és a kliensben? Előfordult-e. Növeljük meg. Óvatosan szakítsuk meg a kapcsolatot és zárjuk le a nyílást 15. Mi volt a betegség indítóoka? Hogyan foglalkoztunk ezzel? 9. Ha a páciensünk elhagyta a testét és segítségre van szüksége a visszatéréshez. fényéhez? Milyen természetű a magasabb énje? Hogyan segítettük és bírtuk szóra őt? 6. rész 4. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. Fejezzük ki elismerésünket páciensünknek és öngyógyító erejének. és mi a feladatunk. vagy elfojt magában valamit). Adjunk pár percet magunknak a testbe. 17. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. hogy nem sikerült összpontosítani és energiát pazaroltunk valamilyen szükségtelen dologra? Hogyan történik ez? Kapcsoljuk ezt a gyógyító és a kliens jellemszerkezetének megfelelő pontjaihoz. Finoman szakítsuk meg a kapcsolatot. pontjának kérdéseit! 4.mára. Erősítsük meg. Tisztelettel köszöntsük magunkat.

bármit jelent is ez nekünk. Ha zöldre gondolunk. Ujjainkat tegyük az általa előállított szivárvány egyes színeibe. ahol a mennyei frekvienciákig megyünk fel. vagy egy bizonyos színt „tartsunk stabilan". akkor és oda. Sok kezdő dolgozik sárgával. hogy ha a színek szabályozását nem tanuljuk meg. Nem csupán gondolni kell arra a színre. hogy megtanuljunk egy általunk választott színt létrehozni és felhasználni a gyógyítás során. Ha kékre gondolunk. Csukott szemmel válasszunk ki kettőt közülük. Ez azt jelenti. amire a páciensnek bármely adott pillanatban éppen szüksége van. amit épp használni kívánnak. amikor kék ruhát viselünk. akkor is sárgát hozunk létre. A vezetők bármikor kérhetik tőlünk. Hogyan érzékeljük az egyes színeket? Vegyünk színes üveglapokat vagy színezett műanyag lemezeket (egyszínűeket). mielőtt megpróbálják szabályozni a rajtuk átáramló színt. vagy egy katedrálisban ülünk az ablakon bejövő kék fényben? Mit jelent nekünk a kék? Ismét azt az érzékszervünket használjuk. hogy gyakorlat kell hozzá. hogy energiánkat egy bizonyos frekveciatartományban tartjuk. amit a gyógyítás alatt egyébként is meg kell tenni. Ekkor meg kell tanulni egy adott színt „beállítani" és tartani azt. hogy energiaszintünket abban a sávban tartsuk. Nagyon fontos. Az előző fejezetben már említettem. A gyógyítás folyamán később azonban a vezetők kérhetik tőlünk. sárgát fogunk előállítani. A legtöbb ollózás színszabályozás nélkül megy végbe. amit az ablakba szoktak akasztani. milyen az. ha egy bizonyos színben „benne vagyunk". kéknek kell „lennünk". A gyógyítók ezt a „sárgával folyó munkának" nevezik. sárgát fogunk előállítani. mert amikor gondolkozunk. ha kék állapotban vagyunk. GYAKORLATOK AZ ÁLTALUNK KÜLDÖTT SZÍN SZABÁLYOZÁSÁRA Milyen érzés az. Dolores Krieger a „Gyógyító érintés" című művében (Therapeutic touch) ismertet néhány nagyon jó színmodulációs gyakorlatot. látásunk vagy egyéb érzékelésünk segítségével szerezzük? A kék színt milyennek látjuk.22. Ezért ki kell kísérleteznünk. akkor energiamezőnk öntudatlan megváltoztatásával nagyon összezavarhatjuk a rajtunk át küldött színt Ezért képesnek kell lennünk arra. halljuk vagy érezzük? Fogjunk kezünkbe egy olyan ólomüveg kristályt. Nagyon érzékenyen kell dolgozni ahhoz. Egy bizonyos színnek a kitartása azt jelenti. Fogjunk teljesen azonos méretű papír. Információnkat leginkább hallásunk. milyen is az. fejezet GYÓGYÍTÁS SZÍNEKKEL ÉS HANGOKKAL GYÓGYÍTÁS SZÍNES FÉNNYEL ÉS SZÍNMODULÁCIÓVAL Gyakran megesik. Tartsuk most is csukva a 219 . ami a legkönnyebb nekünk. Alapvetően fontos. a keterikus test gyógyításánál (az aranyszín „kitartása"): a hatodik test gyógyításánál. mint ahogy azt a vizualizáció során tesszük. Az előző fejezetekben egy adott szín „kitartására" már adtunk példákat. hogy mezőnket egy adott színen stabilan tartsuk. Vizsgáljuk meg alaposan minden egyes színhez való viszonyunkat. hogy a kezdők gyakorolják a színmodulációt. hogy a páciensbe töltsünk bizonyos színű fényt. Tartsuk ezeket a napfény felé. Ha vörösre gondolunk. ahol a töltés során az adott csakrára jellemző színt kell kitartani.vagy anyagdarabokat. hogy egy színben „benne üljünk". hogy megérezzük. ahol az éppen szükséges. Hogy kéket állítsunk elő. mindig sárgát állítunk elő. ami rajta keresztül áramlik. hogy a gyógyítónak egy bizonyos színt kell „kitartania". Keverjük őket össze egy kupacba. a gerinc tisztításánál és a csakrák feltöltésénél. az éterikus test gyógyításánál.

hogy előítéleteink vannak arról. Pat (Rodegast) De Vitális.szemünket. E gyakorlatok végzése előtt tehát az összes csakránkat meg kell tisztítani. akik azt kérdezik: „Milyen színű az aurám?" Azután azt kérdik: „Mit jelent ez a szín?" Sokan elmennek úgynevezett „auraleolvasásra". Ha akarjuk. de mégsem így tapasztaltuk a gyakorlatban. hogy a piros átáramoltatásához meg kell tisztítani az első csakránkat. gyakoroljunk és gyakoroljunk. ahogy az jelenlegi életfeladataihoz kapcsolódik. Ha valaki megkérdez: „Milyen színű az aurám?". mint a fekete lyukak az űrben Az ember életfeladatának elfogadása jenek meg. hogy az egyes színeknek milyen hatásuk van. melyik szín ez. akinek van egy Emmanuelnek nevezett vezetője. Milyennek érezzük? Tetszik? Nem tetszik? Kivált belőlünk valamilyen érzést? Energiát ad vagy inkább elvon tőlünk? Megnyugtat. vagy kényelmetlenül érezzük magunkat tőle? Rakjuk rá testünk egyes részeire. táblázat Szín Piros Jelentése Szenvedély. figyeljük meg. tisztítsuk meg elménket mély meditációval. A SZÍN JELENTÉSE AZ AURÁBAN Gyakran jönnek hozzám olyan emberek. Némi gyakorlat után ezek a színek biztosan meg fognak jelenni „lelki szemeink" előtt. Narancsszín Sárga Zöld Kék Bíborszín Indigószín Levendulaszín Fehér Aranyszín Ezüstszín Fekete Bársonyos fekete Gesztenyebarna Ahhoz. Az emberiség szolgálata. Vizsgáljuk meg. Emmanuel egyszerűen csak megmutatja neki az illető auráját a „lélek szintjén". és azután kérjük azt. hogy partnerünk meg tudja-e mondani. ábrákat is látunk majd. fejezetben találjuk.1." Kolléganőm. érzékenység A szellemvilággal való mélyebb kapcsolat Haladás a szellemvilággal való mélyebb kapcsolat felé A lélek világa Igazság Istennel való kapcsolat. általában azt felelem: „Melyik rétege?" Vagy egyszerűen leolvasom az uralkodó színeket. mennyi mindent tudunk most már az egyes színekhez való viszonyunkról. és ilyen módon értelmezni tudja a láttottakat. táblázat az ő színjelentés-listáját mutatja. milyen színt kap éppen. és valami ilyesfélét válaszolok: „Főleg kék. találgathatunk. Ha rózsaszínnel keveredik: szeretet Tiszta piros: mozgásban lévő düh/harag Sötétvörös: stagnáló düh/harag Pirosas narancs: szexuális szenvedély Ambíció Intellektus Gyógyítás. Fogjuk meg egymás kezét. hogy a színeket a „lélek szintjén" megláthassuk. melyik szín tetszik nekünk a legjobban. Szeretnénk ezt a színt viselni? Ezután csukott szemmel döntsük el. Ehhez a gyakorlathoz keressünk egy partnert. Megfog lepni. teljes felejtés. Aztán nyissuk ki a szemünket. 22-1. Pat számára ezeknek a színeknek különleges jelentése van." Amint ebből a könyvből is láthatjuk. Gyakoroljunk. gyógyító. Rá fogunk jönni. én általában nem így teszek. Ne f elejtsük el. erős érzések. A narancsszín áramoltatásához meg kell tisztítani a másodikat stb. A 22. akadályok a becsvágy előtt Más világokba vezető ajtónyílások ezek. Lehet. tápláló Tanító. A csokrukat tisztító gyakorlatokat a 20. milyen a viszonyunk ahhoz a színhez. és adjunk egymásnak felváltva egy bizonyos színű energiát. az aura rétegeit figyelmen kívül hagyva. itt-ott némi sárgával és bíbor színnel. és ez ezt és ezt jelenti. hogy a színek a lélek szintjén jelen- . Isteni szeretet Kommunikáció A fény hiánya. hogy valamilyen színű alakokat. ahol a leolvasó azt fogja mondani: „Az Ön aurája ilyen és ilyen színű. a színeket a „lélek szintjén" olvassa le.

A kék a tanító és az érzékenység színe. Általában nem szabályozom a gyógyítás során rajtam átáramló színeket. A fehéret az aura feltöltésére használják. A bársonyos fekete olyan. Ritkán előfordul. és jó kommunikációs készsége van. hogy az illető kapcsolatot hozhasson létre feladatával. Ha világossárgát. a fájdalom megszüntetése A hetedik réteg újrarendezése.2. az aura feltöltése Hűtés. Általánosságban a mi társadalmunkban. általános gyógyítás. A gesztenyebarna az ember feladatának elfogadását jelenti. Ha az illető lelki szintjén ezüstszín látható. a narancsvörös szexuális szenvedélyt sejtet. szeretetet jelent. Segít a páciens aurájának kitágításában is. csend és Istennel való megbékélés állapotába viszi a pácienst. ami rákhoz vezet. valamint megbékélést ad és jó érzést kelt. mivel mi már annyira mentális. az aura erősítése. A bársonyos fekete a kegyelem. a fehér az igazságra. A bíbor segít a páciensnek kapcsolatba kerülni saját leikével. növeli a szexuális potenciált és az immunitást.2. hogy adott céllal egy bizonyos színt küldök. Ez jó az olyan csontok szerkezetének megújítására. Ezt használják az éterikus mező újrarendezésekor és a védőpajzs felhelyezésekor is. Ha narancsszínt látunk. Amikor rózsaszínnel keveredik. a fej tisztítása Az aura tisztítása Az aura feltöltése. vagy mély felejtés. akkor az illetőnek erőteljes ambíciói vannak. míg az indigó a lélek útját jelzi e mélyebb kapcsolata felé. míg az indigó kinyitja a harmadik szemet. feltöltése 221 . az illetőnek mélyebb kapcsolata van a szellemvilággal. hogy a feladata a kommunikációval kapcsolatos. az éterikus szint újrarendezése. Az az illető. A csakra felöltése az adott csakra színének az aurában áramoltatásával történik. Ha pirosat látunk. Az aranyszínt a hetedik réteg újrarendezésére és az aura erősítésére és feltöltésére használjuk. amik más valóságokra nyíló ajtók. A SZÍNEK SZEREPE A KEZELESBEN A gyógyító eljárás során a szivárvány minden színét használjuk. az immunitás növelése A harmadik csakra feltöltése. szexuális potencia növelése. a rák kiégetésére és a hideg területek felmelegítésére használjuk. Minden egyes színnek megvan a saját hatása az aurára. amelyek a rák vagy egyéb trauma miatt elporladtak. Amikor a lélek szintjén bíborszín látható. Természetesen mindegyik színt fel lehet használni az ezt a színt átalakító csakra feltöltésére. de képes vagyok sokáig fenntartani egy rajtam átáramló színt. táblázat megadja a gyógyítás során általam és vezetőim által használt színeket. javítja a vizualizációt és tisztítja a fejet. egyensúly megteremtése. A bíbor árnyalatos kék megszünteti a fájdalmat. A kék hűt és nyugtat. A 22. az szenvedélyt vagy erőteljes érzéseket jelent. pajzs felhelyezése/szigetelés A szellemvilággal való kapcsolatteremtés A harmadik szem megnyitása. vagy ahhoz van tehetsége. zavaros fej tisztítása A negyedik csakra feltöltése. 22. A narancs feltölti az aurát.amelyeket aztán elmesélhetünk a páciensnek. a gyógyítás során a sárgát nem sokat használjuk.és kényelemérzés megteremtése. A zöld egyensúlyt hoz létre minden területen és gyógyít is. mint a fekete lyukak az űrben. nyugtatás. béke. A levendula a szellemekre utal. hogy könnyebben megértse azoknak a színeknek a jelentését. megszünteti a fájdalmat. elemző és intellektuális lények vagyunk. A fekete a fény hiánya. hideg területek felmelegítése Az aura feltöltése. rákos daganat kiégetése. bármelyik szinten dolgozik is az ember. és ami lelki szinten elgáncsolt ambícióként látható. mikor mélyen a szövetekben vagy a csontsejtekben dolgozunk. A pirosat a mező feltöltésére. Az arany az Istennel való kapcsolat és az emberiség szolgálata Isteni szeretettel. akinek aurájában sok zöld van. sok gyógyító és tápláló energiával rendelkezik. valamint jól segíti az ok-okozati gondolkodást. A citromsárgát a zavaros fej tisztítására használjuk. A tiszta piros szabadjára engedett vagy valamilyen módon kinyilvánított dühöt jelent. akkor ez az intellektusra utal. táblázat A gyógyítás során használt színek Szín Piros Narancs Sárga Zöld Kék Bíbor Indigó Levendula Fehér Arany Használata Az aura feltöltése. a sötétvörös visszatartott dühöt. az azt jelenti.

Amikor az aurában . Nekem ez szokatlannak tűnt. ami abban a pillanatban létezik. de hatalmas segítséget is nyújt a gyógyításban. mi történik. mondjuk a járás következtében. a nyomás következtében egy kis elektromos áram folyik át a csonton. Valamikor elkezdtem egy kollégámmal a bíborkék fény hatásával kísérletezni. ami magas frekvencián vibráltatja a mikroorganizmusokat és szemmel láthatóan kilazítja azokat helyükről. mivel a sötét színek az aurában általában betegséghez társulnak. hogy feladatához kapcsolódni tudjon A csontokban a piezoelektromos hatás a következő: mikor nyomás hat a csontszövetre. Heyoan. A fehér fénnyel kevert bíborkék „lángot" tartva képes volt egy enyhe elcsavarodást kiegyenesíteni a combcsontomban. és a pácienst is magunkkal visszük a Kegyelem ezen állapotába. olyan. mikor egy leukémiás páciens vérét tisztítottam. mint a méhben lévő élet lehetősége. Ha egy adott magasságú hangot juttatunk az aurába. A fizikai érzet rettentően kellemes volt.és ezüstszíneket vezetőim a könyvben előzőleg említett gyógyító technikáktól kicsit eltérő módon alkalmazták. mintha porszívóznánk a fénnyel. A mindenség tökéletes elfogadását jelenti. A pácienst az Istennel való egyesülés állapotába viszi. a vezetők növelik az erősséget és a frekvenciát. ahogy a piezoelektromos hatás a csonton belül a csont növekedésének irányítását segíti. hogy combcsontjaim sejtjei összehangolják helyzetüket egymással. ami ki nem kristályosodott lehetőségekben bővelkedik. A fekete űrben ülni a teremtővel való együttlét egy másik módja. a többi gyógyító vezető és én gyakran ülünk ezen a helyen rákos páciensekkel vagy más súlyos betegekkel egy-egy alkalommal egy egész órán át. ezúttal alak nélküli. nagyon mélyre tudott hatolni az izomszövetembe anélkül. Az én testemben a helyes iránytól való eltérés eredete egy autóbaleset volt. fájt az izom. mint a bársonyos selyem. Ha figyelme elterelődött. Mikor képes volt arra. a vezetők először levendula-. A Kegyelem állapotába kerülést jelent. hogy eljárásom eredményeit bizonyítandó klinikai eredményt is kaptam. S. hanem bársonyos fekete. GYÓGYÍTÁS HANGOKKAL Rájöttem. és ezüstszínre váltanak át. Olyan.) a gyógyítók között az egyik legnehezebben gyógyítható betegségként ismeretes. ami az ujjbegyeiből jött ki. Dániel kezelése végleg eltávolította combcsontomból az enyhe csavarodást. A sclerosis multiplex (M. Miközben rajtam dolgozott. Ahogy HSP-m segítségével figyeltem. csend és Istennel való megbékélés állapotának megteremtése a páciensben A fájdalom megszüntetése. California) mélyszöveti munkát végzett rajtam. Ez az eljárás olyan. vérvizsgálatának eredménye a gyógyítás utáni napon lett először negatív. Az átjövő fény szabályozásával hatékonyabbá tette a munkáját. ez nem csak egy adott színt hoz létre. Kölcsönös gyógyítást végeztünk egymáson. Ez a mindegyikünkben meglévő. mert sokkal mélyebbre tudott hatolni és nagyobb változást ért el az izomban és a szerkezet áthangolásában. A levendula. hogy fájdalmat okozott volna. Ha a levendulaszínű fény nem éri el mindezt. hogy ez a csontban lévő csavarodás ahhoz a folyamathoz kapcsolódik. Ha (járás közben) a nyomás nem a megfelelő irányból hat a csontra. Gyógyító-pályafutásom egy bizonyos pontján a vezetők azt javasolták. a páciens aurája kiterjesztése. Ebben a bársonyos fekete űrben ülni csendet és békét jelent.mikroorganizmusokat fedeztem fel. kezdjek el fekete fényt használni. Daniel Blake. Ez a fekete azonban nem a rák feketéje volt. azt láttam. Ezen munka során egy ponton képes volt bejutni a csontok szintjéig. és cserébe eljárt óráimra.Szín Ezüst Bársonyos fekete Bíboros árnyalatos kék Használata Az aura erőteljes tisztítása (az opálos ezüstöt a hatodik test feltöltésére használják) A kegyelem. A csont aztán az áram haladásának irányában gyorsabban nő. a Structural Bodywork Institute-tól (Santa Barbara. a csont nem a megfelelő irányban nő vagy csavarodni fog. hogy egy erős bíborkék lángot. Heyoan azt a kijelentést tette. teljességben és ítéletek nélkül. a színszabályozás és a mélyszöveti munka kombinálásával kísérleteztünk. majd ezüstszínt használtak azok eltávolítására. Ez az erőteljes áramlás láthatóan kiemeli helyükről a mikroorganizmusokat. ismeretlen nőiség fekete misztériuma. Teljes jelenlétet jelent. Először levendulaszínű fényt küldenek át. fenntartson. Egy esetben. mélyszöveti munka és a csontsejteken végzett munka alatt. hogy az aurában lévő szín közvetlenül kapcsolódik a hanghoz. és „elejtette" a színt. Ez nagyon gyógyító hatású.onnan eltávolítandó . Ez az egyetlen alkalom. Nagyon nehéz változást létrehozni egy ilyen 222 .

és most. s így a csakra eléggé feltöltődik és megerősödik ahhoz.ezt a hangot napi egyszer-kétszer játszotta le. A csoport gyógyította őt. figyelem. ami a legnagyobb hatással van rá. A hét végén ismét dolgoztunk Lizen. Egyszerűen figyelem a hatást. néhányan szeretetet sugároztak. hogy kivágjuk helyéről a heget. Ez a hatás lehet energiaáramlás. ha együtt dolgozunk a hangadókkal. amit a páciens általában nagyon erősen érez.beteg aurájában. A hagyományos indiai tanítások minden csakrához egy szanszkrit betűt és egy adott hangot rendelnek. amihez leginkább közel állt. Ez a fajta hangadásos gyógyítás jó hatással van megsérült porckorongok gyógyítására. Néhány együttes. HSP használatával figyelem a szervet. célzatosan a csakrák megnyitására szolgáló zenéket ad elő. ahol a szerv elhelyezkedik. hogy csak egy kicsit változtassák a hangmagasságot. hogy a test szerveinek. Lizen. A színe felragyog. és mindez négy évvel ezelőtt történt. Bármikor csináltam ilyen hangadás-bemutatót egy csoporttal. hogy impedanciájuk értéke illeszkedjen vagy összhangban legyen egymással a jobb működés érdekében. Sikerült visszanyernie teste teljes használatát. A gyógyítás második órájának végén én és egyik diákom. Ezt a rezonanciát a páciens hallja és érzi. A páciens el tudta kerülni a colotomiát (vastagbélkimetszést). Ugyanazok az elvek. Aztán fölmegyek a következő csakrához. Az első csoportos gyógyítás során. A gyógyítás után Liz azt mondta. Hónapokon át tartó rendszeres kezelésekkel képes voltam fekélyes kolitísz (vastagbélgyulladás) gyógyítására is ily módon. Úgy találtuk. A hangot egy bizonyos ideig kitartom. Aztán arra kértük a hangadókat. és együtt sírt vele. A csak egy bizonyos hangnemben adott hangokon kívül az ember előállíthat különböző fajtájú egyéb hangokat is. Egyik intenzív képzési hetem alkalmával egyik hallgatómnak M. amikor eltaláltam egy csakra rezonanciafrekvenciáját. 2. Azonban pár perces hangadás után a megfelelő csakra fölött a páciens képes a csakra színének vizualizálására. Úgy találtam. és egy adott csakra hangmagassága is eltérő kicsit minden egyes embernél. ahol a csakra található. mindenki meg tudta mondani. Egy 223 . csontjainak és folyadékainak különböző típusai egészséges működésük javításához más-más hangmagasságot és -modulációt igényelnek. A hangadás egy érdekes hatása. amíg el nem érem azt a megfelelő hangot. néhányan energiát áramoltattak. Ezekkel még nem dolgoztam. néhányan a szeretetre összpontosítottak. Ahogy telt a hét. Néhány diák hanggal dolgozott. hogy ezt az új energiaszintet tartsa. A kristályokat szikeként használtuk. Csoportként összhangban dolgoztunk. mintegy 2. egy kicsit változtatok a hangtartományon. Járása sokat javult. Liz egy normál ollózást kapott. Néhányan a kristályokat kedvelték. ha az már a hangtól kilazult. Néhány hallgató egy hatalmas heget tudott érzékelni Liz aurájában a szakrális területen. amíg rezonanciát nem hozok létre. Mivel én az aurát is látom. szöveteinek. Mindegyik diák tudása legjavát adta az általa választott gyógyítási formában.5 cm-re van. Ilyenkor szám a testtől kb. nem érzi többé. hogy feltöltsem és erősítem azokat. és ezt próbálom elérni.5 cm-re tartva számat a fölött a felület fölött. és eközben különböző érzéseket élt át. Hangot küldök az adott szervbe. A hang. amiket a csakrákba való hangadáshoz használunk. működnek a test szerveinél és csontjainál is. amit vele csináltunk. S. hogy azt a bizonyos fájdalmat. a csakra megfeszül és gyorsan és egyenletesen forogni kezd. Az elsőnél kezdem és fölfelé végighaladok mind a héten. Minden csakrának más hangmagassága van. A hangot közvetlenül a csakrába irányítom. Ennek eltávolítása után egy újabb hangmagasság-változás még többet lazított fel a hegből. Ez Liz öngyógyításának csak egy kis része persze. hogy az illető nem képes azt a színt vizualizálni. nagyon hatásos gyógyítási módok lehetnek. hogy a csakra hogyan reagál a hangra. nagy a valószínűsége. amit néhány orvos javasolt. hogy a heg érintetlen. megint mások a hangok adására.-a volt. aki megtanulta használni a HSP-jét. amit már 15 éve érzett a lábában. az idegrendszer felhangolására és a test szerveinek olyan behangolására. és ettől a heg egy másik része lazult fel. Hogy minden egyes csakrához a legmegfelelőbb hangmagasságot eltaláljam. amit használtak. ott. a testben pangó folyadékok eltávolítására. kristállyal dolgozó társunk képes a heget kimozdítani a mezőből. míg a heget teljesen el nem távolítottuk. de úgy gondolom. mások a spirituális sebészetre. Néhány alkalommal hét közben a hallgatóimmal dolgoztunk ezen a betegen. Azóta rendszeresen használok hangot a gyógyításaim során. fellazította a heget. ketten kristállyal. hogy a két. hogy növeli a páciens vizualizációs képességét. azt láttuk. szövetnövekedés elősegítésére. Ezen páciens gyógyításának része volt egy magnófelvétel . mindegyik hallgató elkezdte kifejleszteni azon sajátos módszerét. Mikor a kellő hangmagasságon vagyok. mint Robbie Gassék. az írás időpontjában is tovább javul. Ily módon haladtunk. amely csaknem teljesen meg volt bénulva. ami megtisztítja és erősíti a szervet. Ha egy illetőnek valamelyik csakrája nagyon gyenge.

.koncerten. az első csakrával kezdve. Ezen idő alatt a dalokat speciálisan úgy válogatták össze. amin jelen voltam. a közönség tajgainak csakrái többségükben ki voltak nyitva és fel voltak töltve. Mire befejezték. A zenének nagy gyógyhatása van. hogy azok sorban nyissák meg a csakrákat. Mindenki csodásán érezte magát. Robbie utasította a kórust arra. hogy megállás nélkül két órán át énekeljenek.

nem lineárisan. számunkra kényelmes állapotába és a mutató előreugrik. Az elmúlt életek felidézésének tisztán az a haszna. hogy minden dimenzió személyisége egy nagyobb lélek. hogy királyok vagy valamilyen vezetők voltunk az elmúlt életünkben. Van. amelyek egy előző életében történtek meg vele. Itzhak Bentov azt tartja. de azért vannak. összefonódva valahogy egy többdimenziós valóságban. hogy segítsenek észrevenni és leküzdeni a valóság természetéről kialakult gondolkodásmódunk korlátait. érzelmi reakcióink valószínűleg visszahúznak a lineáris idők. hogy a fizikusok és a misztikusok egyetértenek abban. Egyáltalán nem erről van szó. ez a dimenzió. sem a tér nem háromdimenziójú. mint koldus. elérve a mozgás normális ritmusát. Mindezeket a tényeket elég nehéz felfogni.23. és azt tartja. hogy megszabadítja a személyiséget azoktól a problémáktól. A földi időn kívüli időből származó élményt valószínűleg nem lehet pontosan meghatározni a mi korlátolt idő. az hatással van mind az elmúlt. és mi magunk teremtjük meg a f eltételezett lineáris időstruktúrát a kény elmünk kedvéért. stb. Edgar Cayce és Jane Roberts is sokdimenziójú valóságról beszel. Mi történt? Sokan úgy érzékelik. mindent a maga dimenziójában. Vagy sokkal köznapibban kifejezve: ahogy most élünk az úgynevezett jelen életünkben. Einstein idő-tér kontinuitásról beszél.és térérzékünkkel. olyan közel. A 4. A NEM LINEÁRIS IDŐ ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat Itzhak Bentov a „Vad inga becserkészése" című könyvében található egy gyakorlat a nem lineáris idő illusztrálására: üljünk nyugodtan meditálva. Ez igazán nem valami játék vagy önreklám. Az elmúlt életek élményeivel kapcsolatos problémák mindig kapcsolódnak ahhoz. hogy ki is volt ő egy másik korban. ahol most éljük a múltunkat és a jövőnket is. aki meditál és „emlékezik". fejezetben láttuk. Mások. amikor úgy használtam. Mindannyian szívesebben gondoljuk magunkról. Természetesen amint ezt észrevettük. Roberts szerint behatolhatunk ezekbe a dimenziókba vagy életekbe. amint körbe-körbejár minden percben. hogy csupán résnyire kelljen nyitni szemhéjunkat. Magam úgy gondolom. hogy tudást és megértést szerezzünk az átformálódásunkhoz. olyanokat. Sok szerző beszél sokdimenziójú és sokidejű valóság egymáson belüli létezéséről. hogy a lineáris idő csak a háromdimenziós lét fabrikációja (amibe próbálom beleszorítani ezt a könyvet). amivel jelenleg küzd a 225 . hogy láthassuk a másodpercmutatót. amelyek most visszatartanak a vágyaink megvalósításában és az életművek elvégzésében (vagyis az élet feladatában). ahol a múlt és a jövő összes dolga most létezik. hirtelen felszabadíthatnak egy „másik életben" átélt traumát. hogy sem az idő nem lineáris. Mi történt? Bentov szerint az időt szubjektíven érzékeljük. hogy az előző élet kifejezés nagyon kevés ahhoz. hogy az átformálómunkát tartottam a legfontosabbnak. mintha teljesen megállna a mutató vagy legalábbis drasztikusan lelassulna. azaz a jelenlegi életünk megváltoztathatja a többi életünket vagy dimenziónkat. egy nagyobb lét kifejezésének a része. akik a jelen élet során keletkezett traumák újraéledésével együtt járó feltáró pszichoterápiában vesznek részt. legyen egy tetszőleges óra látótávolságunkon belül. egyszerűen nyissuk ki a szemünket és nézzünk az óra másodpercmutatójára. fejezet A FÖLDIDŐN KÍVÜLI IDŐBEN TÖRTÉNT SERÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA Sok ember spirituális fejlődésének egy bizonyos pontján más időben történt sérüléseket érzékel. A terápiás és gyógyító szinteken nagyon hatékonynak találtam az elmúlt életekkel való foglalkozást. paraszt gyilkos. Amikor a meditációban elértünk egy magasabb tudatállapotot. Amikor ezt tesszük. mint az eljövendő életünkre. hogy meghatározzunk egy ilyen élményt.

amit a beteg valaha is érzett vagy amin valaha is átesett. A keterikustól lefelé mindegyik szintet érintették a sérülések. például az anyáskodó terápiában. a gyógyító és az Egyesített Energiamező-útmutató három energiarendszerének összehangolásával és kiegyensúlyozásával. és ehhez csatlakozik még az. fejezet) a beteg. Vagy kezemet egy bizonyos blokkolt területen tartom. akkor sem szabad visszavonnia energiáját. a gyógyítóban képek jelennek meg a kérdéses eseményről. Lehet. amikor a blokk megjelent. hiszen az a feladatuk. hogy megbizonyosodjanak. Mindhárom módszer kapcsolatban van az aura azon szintjével. ami átsegíti a beteget az élményen. E célból a gyógyítást a szokásos módon kezdjük (21. a jelenlegi helyzetére vagy betegségére utaló múltbeli képet. Miután jó sok energia áramlott át. Úgy „látom" meg a beteg elmúlt életét. mintha ismét átélné. hogy engedje kinyílni a memóriáját. hogy utána a beteg teljesen újraéli a traumát. A tojáshéjszint gyűrűivel kapcsolatos elmúlt életeket úgy tudom elolvasni. hogy mi a helyesebb. a múlt életek blokkjainak megtisztítását szolgáló módszert. és fel kell készülnie arra. attól függően. és azokkal is hasonlóképpen járunk el. A gyógyítónak kell képviselnie a beteg felé az összes érzést. Ha megérzi ezeket az erős érzelmeket a gyógyító. miközben beszélgetünk. ha a beteg nem látja ELŐZŐ ÉLETBÉLI BLOKKOK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ALSÓ NÉGY SZINTJÉN A Kaliforniában lévő Gleudale Healing Light Centerben Petey Petersontól tanultam egy. amelyikben a gyógyítás történik. Ettől az energia elkezd kiáramolni a blokkból és a sérülés általában eltűnik. a többi élet sérülései is láthatóvá válnak. Gyakran a bal kezét a beteg háti oldalán. A beteg is vagy képeket fog látni. amelyek a személy szabadságát jelen életében zavarják. A gyógyító energiát összpontosít a blokkba. E módszer nagyon hatásosan távolítja el azokat a korábbi életekből származó traumákat. akkor az elmúlt élet emlékeit fel lehet használni a jelenlegi élet gyógyítására a mostam életkörülmények között. hogy esetleg egyszer csak megpillantok egy. és leperegnek előttem az elmúlt élet képei. hogy megbirkózzon a beteg nagyon erős. Ez a tény olyan fontos. Azután az „ollózás" alatt a gyógyító észreveszi a rendszerben rejlő zavarokat. cseppet sem tolakodó módon felszínre kerül. hogy végül be tudja fejezni és meg tudja tisztítani azt. és menjen vissza az első alkalomhoz. ahol a terapeuta úgy tartja a pácienst. A gyógyító ráteszi a kezét a test megfelelő területére és energiát áramoltat bele. az élménnyel kapcsolatos érzelmi állapotba kerül (vagy mindkettő megtörténik). hogy egyszerűen beleteszem a kezem a gyűrűbe. mint anya gyermekét. hogy az adott ülésen foglalkozzanak vele. Ahogy a beteg próbál emlékezni. Néhány terapeuta spontán meglátja a beteg elmúlt életét. A terapeuta ezután a kapott eredményt úgy használhatja fel. hogy finoman beleszövi az ülés anyagába. A gyógyító továbbra is energiát áramoltat a blokkba. hogy a keterikus szinten az elmúlt élet gyűrűnek vagy szalagnak mutatkozik a mező tojáshéjszintjében. vagy egyfajta. miután ezek kitisztulnak. hanem ott kell maradnia. Ha igen. hogy csupán külső szemlélőként látja az esetet. vagy lehet. Nem mindig helyes elmondani. A gyógyító meg is mondhatja. fájdalmas. ha testkontaktusba lép vele. amelyik a legmegfelelőbb arra. a gyógyító megkéri a beteget. ebben az életben szerzett blokkok. létrejött-e az életek közötti kapcsolat. A gyógyítónak gyakorlottnak kell lennie. hogy a gyógyítónak vagy terapeutának mindig gondolnia kell rá. amit lát. Az éterikus és a keterikus szinten szerkezeti problémaként jelentkezik. A gyógyítót az intuíciója vagy útmutatói elvezetik ahhoz a blokkhoz. a jobbat pedig az elülső felén tartja. Az első rétegek 226 .személyiség a korábbi élet emléke természetes. Az első négy auraszinten a múltbeli sérülés a mezőben lévő egyszerű energiazavarnak látszik. Ez a fajta munka először tulajdonképpen a mostani élet blokkjait veszi célba. és látom az előző életét. A KORÁBBI ÉLETBŐL SZÁRMAZÓ TRAUMA „FELISMERÉSE" ÉS GYÓGYÍTÁSA Én három fő módon „látom" és gyógyítom az elmúlt élet traumáit. félelmetes vagy dühös érzelmeivel. és állandóan biztosítania kell egy alap-energiaszintet. Most részletesebben is leírom a gyógyításnak ezt a három módját. de el is titkolhatja a beteg elől. miközben a beteg halad visszafelé az időben.

és a férje rendszeresen fizikailag bántalmazta. hogy ne erezzen nagy bűntudatot. a blokkolt rész egyre tisztább lesz. Vagy ha fordított a helyzet és a páciens valakinek az áldozata volt valamelyik előző életében. Ha rossz időzítéssel közöljük ugyanezt. mindig jó. biztonságos és kellemes helyen legyen a páciens. ott marad a következő. hogy a gyógyító „látó"-adottsága segítségével ellenőrzi az információkat. így állandóvá téve a gyógyulást. Például az egyik beteg. amikor már sok jelen élettel kapcsolatos tisztítást elvégeztünk. hogy hajlandó-e feladni és elengedni azt. Miután a megfelelő szinten újraélte a traumát a beteg. ami kitisztítja a test blokkjait (és a legtöbb spirituális módszer ezt teszi). hogy bármelyik adott traumáról mennyi információt képes a beteg befogadni. aminek rózsaszínű fénye van (22. hogy feltöltődjék a terület a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. hogy vele is megbirkózzunk és kitöröljük. hogy bármelyik természetes tisztítófolyamat. Amikor a beteg újra átéli valamelyik előző életét. Már olyat is láttam. Megnöveli a blokk helyére áramoltatott energia frekvenciáját és intenzitását. 227 . Ezt a pontot akkor érjük el. hogy segítségükkel elkerülje azokat a dolgokat. akit még most is ismer. hogy az elmúlt életek tisztítását az illető életútjának megfelelő pontján végezzük. hiszen az dönti el. ha valaki erőszakos cselekedetet követett el valakivel egyik előző életében. itt és most.azt. A felfedezés időzítése nagyon fontos ezekben az esetekben. amit Rosalyn Bruyere tiszteletes egyenáramúmező eltolásnak nevez. hogy könnyebben megértse és megtanulja jobban szeretni önmagát. Ez az öt réteg maradt ott. hogy a gyógyítás folytatódhasson és befejeződhessen. Körülbelül 48 óráig majdnem kétszer annyi energia marad a mezőben. Fontos. úgyhogy könnyű eltávolítani. Azután az elmúlt életek megtisztítása néha drasztikus változásokat indíthat el a páciens jelen életében. az növelheti a páciens negativitását önmagával és másokkal szemben is. amikkel meg kell birkóznia ebben az életben. Az elmúlt életek megtisztítása a megfelelő időben felfedhet az ember életében olyan területeket. Bruyere tiszteletes szerint az eltolódásban az aura normális méreteknél sokkal nagyobbra tágul. A beteg mondhat nemet is a trauma elengedésére. képtelen volt otthagyni a házasságát addig. Ez alatt az idő alatt kerülendők a külső forrásból származó kellemetlen élmények. vagy a gyógyító szerint még többet kell vele foglalkozni. és hogy hangsúlyozza annak jelentőségét. mint amikor valakit sokk ér. hogy öt trauma volt különböző életekből egymásra rétegezve a test ugyanazon részén. A gyógyító újra elkezd energiát áramoltatni. hogy megváljon a traumától és megengedi. Mindegyik réteget feltöljük a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. a gyógyító megkérdezi. és a beteg nagyon befolyásolható és sebezhető. mert nagyon mélyen érintenék az illetőt. Ekkor kell helyreállniuk a mező egészséges áramlatainak. amíg a terület megtisztul. hogy az előző életei élményeit arra használja. Az újraélés folyamata meglazította a traumát a mezőben. Például. akinek igen rossz volt a házassága. hogy ilyenkor csendes. és segít a betegnek. hogy nagyon vigyázzon magára ez alatt az idő alatt. traumát trauma után kitörölve. hogy a gyógyító elmagyarázza a betegnek. az segít neki. többnyire egy másik trauma van az első. lehet. mielőtt továbbmennénk a következő rétegre. valószínűleg időrendben. így az emlékek folyamatosan áramlanak az illető tudatába. már átélt trauma alatt. Fontos. A gyógyító és a beteg a szívcsakrán keresztül együtt tölti meg a trauma által üresen hagyott nyitott. amelyek nem változnak meg még akkor sem. Nagyon fontos. Ezt addig ismételik. Ha igenlő a válasz. a gyógyító kikotorja és eltávolítja a mezőből. hogy mi történik. hogy felerősíti és jogosnak fogja tartani a már eddig is meglévő ellenszenvét az illetővel szemben. A gyógyítónak mindig tekintetbe kell vennie a beteg enerigarendszerét. Ha az előző életbéli információ a megfelelő időpontban jut a beteg tudomására. részeivé válva a normális rendszer megszokott áramlatainak. Más szavakkal: az érzékelhető traumák egymáson nyugszanak a mezőben. de ugyanúgy megmarad a magas rezgésszáma. Ha kitörölünk egy traumát. gyakran fellép egy nagyon erős mezőeffektus. Ha nem tisztul meg a terület. hogy még van mit átélnie és még nem végzett vele. miután megtisztítottuk ennek az életnek a traumarétegeit. Ha a beteg esetleg újraél egy traumát. ha 48 óra elmúltával stabilizálódhatnak. ha rengeteg spirituális munkát fektetnek bele a megtisztítás érdekében. Ha ebben az életében is ismeri az áldozatot. amelyek. A tudattalan memória nagy része megnyílik ez alatt az idő alatt. így mindenki láthatja. a beteg kész arra. akkor még rosszabb lehet a jelenlegi helyzet a bűntudat miatt. biztassa. többnyire a jelenlegi életével kezdve és utána folytatva a többit. amikor a páciens magánélete már többé-kevésbé rendben van és nem kísértjük meg. Ez azt jelenti. Tiszteletben kell tartani ennek az időszaknak az erejét. Hasonló az idő ahhoz. hogy nem képes elviselni ezt a tényt ebben az életében anélkül. valószínűleg múltbeli élet tisztításához vezet. lehet. tiszta területet feltétel nélküli szeretettel. Ahogy a beteg visszafelé halad az időben. hogy többet éljen át a traumából. fejezet).

Amikor bejött az irodámba. kész volt rá. és apránként fejezte ki. és természetes áramlásának az élet valamennyi egyetemes áramához való újraegyesítését jelenti. Amikor megértette ezt és látta. A fő vertikális arany erőáramlat. Volt egy rúdja lánccal a végén és a lánc másik végén egy tüskés fémgömb.amíg újra át nem élt körülbelül 15 előző életet. hogy megtanulja ereje kifejezésének megtanulását.2-es rajz). hogy a férfiaké az összes hatalom (és persze az összes felelősség is).1 . A helyszínen egy csata volt. hogy gyönyörű aranyfonalak alkották volna a napfonatcsakra forgó szirmait. Nagy tömegű. Ugyanakkor megvédi a gyógyítót a stagnáló energia beszívásától. melyben azt gondolta. Különböző színdarabok eltérő karakterein keresztül a hatalmas életerő különböző megnyilvánulásait fejezte ki.1-es rajzon látható. mint egy napfolt. és nagyon sötét volt azon a részen.5. amivel felnyársalta az ellenfele fejét. Johné inkább olyannak látszott. A cél nemcsak a fizikai test meggyógyítása. sárga és fekete energia kis örvényeket alkotott. vagyis az éterikus . segítenie kell a pácienst. A 23. jobbra deviált a napfoltterület felé. E munka aztán elvezet ahhoz a spirituális feladathoz. Látta a folytonosságot függőségében. Azóta drasztikusan megváltozott az élete. A lándzsát a hasi idegközpont ötödik szintjébe. meg kell állnia a saját lábán és meg kell barátkoznia az egyedülléttel. így a színdarabok sok kis életszerű élményt adtak neki. hogy otthagyja a házasságát. amelyek kifolytak a főleg szürkében feltűnő háttérből. nem vettem észre.-ig terjedő ábrákon gyógyítómunka egyes szakaszai láthatóak. Nagyon fontos ezekkel a tényekkel megbirkózni. az ellenfél egy lándzsát hajított John napfonatába. A 23. amelyek bizonyították. Ez a stagnáló energia a 2-es és 4-es auratestből származott. Ugyanakkor. A többi csakra többsége ép volt. mind a pszichodinamikai szinten. bár általában a testi baj viszi először a pácienst a gyógyítóhoz. hogy a születési hibával rendelkezők fő feladatának része ezzel a hibával megbirkózni mind a testi. Feldarabolta erejét. zavaros. hogy a jelenlegi problémáit össze tudja kapcsolni előző életbéli élményekkel. A fő cél a lélek meggyógyítása. hogy az életerő-energia bármilyen kiáradó erőteljes kifejezése sérüléshez vagy halálhoz vezet. amelyen a normális mező látható a keterikus szinten. ELŐZŐ ÉLETBÉLI TRAUMÁK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ÉTERIKUS ÉS KETERIKUS SZINTJÉN Az aura egy régebbi élet által okozott szerkezetbeli elváltozásának gyógyításához ugyanazt az eljárást követjük. Ahelyett. Ebben az életében John többnyire tartózkodott a benne rejlő életerő bármiféle erős kinyilvánításától. Kis szürke másodlagos örvények alakultak ki az aura hátsó részében is. A 24. Ez az aura kiegyenlítését.-tol 23. hogy a trauma egy előző életből származik. s ezáltal képes volt megtapasztalni az egyes kifejezésmódok eredményét. Megértette. boldog és egészséges. hirtelen megláttam őt egy korábbi életében. mert ezek nagyon szorosan és mélyen ágyazódnak be az illető személy leikébe. Ez az élmény okozta benne azt a hitet. hogy a férfiaknak nagyobb fizikai erejük van. és most szabad. auramezőt is. Világos. Az a fontos különbség. A gyógyítás során az ollózást követően egy kristály segítségével „kikapartam" a stagnáló energiát a napfonat melletti sebből (23. Színházi rendezői hivatása eszközül szolgált neki ahhoz. hogy szembe kell néznie függőségével. hogy ezt a hiedelmét olyan helyzetben élte ki. Amikor John beszélt az életéről. segítve őt. mint bármelyik szerkezeti eltérés esetén.. hogy segítsen saját részeit összerendezni. „Láttam" egy aura sebével kapcsolatos képet is egy régebbi életéből. majd a 4. hogy ez a születési hiba e múltbeli életének egyenes következménye volt. mint neki.13-as képpen. hogy 228 mi a baj. hogy amint a gyógyító megtudja. egészen addig. Most már nem fél az egyedülléttől.3-as ábra azt mutatja. ahol őt ilyen vagy olyan módon férfiak bántalmazták. A kristály nagyon hasznos erre a célra és felgyorsítja a tisztítás folyamatát. Fontos. Hasonlítsuk ezt össze a 6. így az volt a véleményem. amikor kitisztítottuk a 2. hogy a gyógyító mindvégig tisztában legyen a végzett munka nagyságával. hogy gerincferdülése van. Egy John nevű fiatalember alább ismertetett esetében először a szerkezeti hibákat láttam meg az aurában. ahol ő kéjesen gyilkolt meg valakit az ellenséges seregből a kézifegyverével. amíg meg nem fordult és a megfelelő irányból nem láthattam. amelyik a gerinc mentén megy föl és le. és újraépítse az életét. milyen volt mezője a keterikus szinten. mit lehetett látni. amelynek megoldása végett a lélek megtestesül. fejezetben a 6. amikor ez történt. amikor megérkezett hozzám. Mind a ketten meghaltak ebben az interakcióban. vörös. és ezáltal fokozatosan visszanyeri az önnállóságát és a felelősséget életéért. Ez a fiatalember nem mondta meg nekem előre. Veleszületett hiba volt és nem operáltatta meg magát. Az aura e részének korábbi életekből származó szerkezeti hibái a jelenlegi fizikai test veleszületett hibáiban mutatkoznak meg. valamikor körülbelül Dzsingisz kán idején.

hogy eltávolítsam. majd jobban kitisztítottam a sebet és újraélesztettem a területet. mint a 6. ahogy azt a 23. kliensem ismét olyan képet mutatott. melyek nagyon gyorsan mozognak. és spirálisan megtekeredett. amikor a csakra helyreállítását végzem. Ezt követően a kék éteri szintet belerakom az aranyszintbe. Azt is mondta. Kevesebb feszülést érzett a hátizmaiban. és hozzákapcsoltuk a csakrához. (Lásd a bíborkék színre vonatkozó részt a 22.szintbe ágyazottan találtam. amikor a gyógyítást befejeztük. s javasoltam neki valakit. amikkel kompenzálta kiegyensúlyozatlan mezejét. A 23.13-as ábrán: teljes csakrasora és fő erőárama működött. Csupán az kétséges. Miután a csakrát helyreállítottuk. A helyreállítás után úgy néz ki a csakra.amely sötét volt és kapcsolataiból kiszakadt-. hogy szabadabbnak érzi magát magánéletében is.) 229 . auraszinten). útmutatóim- mal rendbehoztuk a fő erőáramot is . A körülbelül öt ülés során a beteg egyre több mozgásszabadságot érzett teste érintett részében. mennyivel lesz egyenesebb a gerince.5-ös ábra mutatja: aranyszínű. hogy az e csakra struktúráját alkotó szerkezetet létrehozzák. fejezetben látható 6. először ki kellett egyenesítenem a nyelet és kihúznom a lándzsát. forgó örvényekből álló.4-es ábrán az látható. miután energetikai átstrukturálása már befejezettnek tekinthető. fejezetben. Ahhoz. Először helyreállítottam a kérdéses területen található szervek mintáját és utána a csakrát. gyönyörű lótusz. Egy hónappal később a kontrollvizsgálaton megbizonyosodtam arról. A lándzsa nyele teljesen beágyazódott az auramezőbe. és segítségére lehetne a további fizikai átstruktulásában most. így. Kicsiny aranyfehér színű fonalak jönnek ki az ujjbegyeimből. mint ahogy a test sejtjei nyugszanak a kék (alsó) éterikus szinten. hogy az állapota változatlan. A következő néhány gyógyítás során az útmutatókkal az aura helyreállításán dolgoztunk keterikus szinten (vagyis a 7. hogy mit látok. s ezután az aranyszinten nyugszik éppúgy. aki elsődlegesen testi szinten dolgozik.

.

Ha már sok tisztítómunkát végzett magán. amikor ezekhez a területekhez érek. hogy a páciens készen áll a befogadásra. hogy visszahúzódom belőlük. A páciens általában valamiféle megkönnyebbülést és a terheinek enyhülését érzi. Ismét mondom. és azt hiszem. ilyenkor általában végighúztam a gyűrű teljes kerületén a kezem. amire még nem készült fel. vagy világosítsam őket. hogy egy ilyen gyűrűben az összes energia egy helyen duzzadt fel. hogy mit van ott. Tartsuk tiszteletben a munkánkat és alázatos helyzetünket a világegyetem nagy rendjében. nem jó a pácienst kitenni olyasminek. csak a lehető legkevesebbet kell megváltoztatni. kb. személyes térbe hatolok be. Ha ezt tesszük és ráhangoljuk magunkat az ott lévő energiára. szemünk előtt láthatjuk leperegni az előző életeket. Fontos. Gyakran úgy érzem. Ez nagymértékben függ a jelenlegi életétől. ha sötétnek tűntek. 60-75 cm távolságra testétől. Én soha nem közöltem ezt az információt. a korábbi életek „olvasásának" másik módja az. miközben mindig a feltétel nélküli szeretetre. hogy szétoszlassam. a ballal balra követjük a gyűrűt. Ez voltaképpen általános szabály: az aura összes szintjén végzett munkára vonatkozik. A személy jelen életének adott pillanatában a traumájával kapcsolatos múlt életbéli gyűrű arca és nyaka környékén található. hacsak nem tudtam teljes mértékben. mind a páciens felkészülten fogad. hogy megváltoztassam ezeket a múltbeli gyűrűket. és csak azt tegye meg. Az a benyomásom. Nagyon fontos. hogy mihez kezdünk ezzel az információhalmazzal. úgy.ELŐZŐ ÉLETBÉLI GYŰRŰK GYÓGYÍTÁSA A KETERIKUS RÉTEGBEN Amint korábban megjegyeztük. láthatjuk az előző életeket sorban egymás után elhaladni. a gyógyító. Néha csak végigfutottam a kezeimmel rajtuk. hogy ezek a gyűrűk a páciens jelen életében „elvállalt" feladataival kapcsolatosak. amikor ezt csinálom. hogy egy nagyon magánjellegű. Nagyon keveset tettem. mindenekfelett a legnagyobb gyógyítóra öszpontosítsunk! 231 . ha megtudja. hogy megtisztítsam. akkor esetleg jó. amit a páciens a mező ilyen magas szintjein végez. amit mind ő. Ha az arc fölé tesszük a kezeinket és a jobbal jobbra. melyeket fejlődése érdekében meg kell oldania. hogy a gyógyító tisztelje annak a munkának az erejét. hogy egyszerűen behelyezzük kezeinkkel az aura keterikus (vagy tojáshéj-) szintjében megjelenő színes gyűrűkbe. Néhányszor azt láttam.

gyógyítsd meg önmagád!" Jézus .VI. rész ÖNGYÓGYÍTÁS ÉS A SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÓ „Orvos.

és vegyük szemügyre az alternatív gyógymódok széles skáláját! Az egységes nyugati orvostudomány sok választ tud. ha nem tudjuk. ha egy második vagy harmadik véleményt is meghallgatunk. környezetre. nekünk kell meghozni a végső elhatározást. hogy mennyit tanulhatunk önmagunkról és az egészségünkről. hogy hatásos-e vagy sem? Csak akkor tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. melyből tanulhatunk. és az öltözködésre vonatkozó javaslatok. hogy mi a Nekünk megfelelő terápia. vagy kipróbálunk egy egészen más vizsgálatot. mint a táplálkozásra. amelyet nem tudtak elérni. mielőtt megbetegedtek volna. akiknek a betegség elhozta az örömet. de nem mindenre. Ha az nem hatásos egy bizonyos betegség gyógyításában. Ha nem értjük. keressünk könyveket. Sok olyan emberrel találkoztam. hogy milyen gyógymódot kövessünk. és az is napi gyakorlást igényel.Bevezető ÁTALAKULÁS ÉS SAJÁT FELELŐSSÉG Mi és kizárólag mi vagyunk felelősek a saját egészségünkért. Az önszeretet a legjobb gyógymód. valamint az elégedettséget. Ha valamilyen testi problémánk van. hogy hogyan őrizzük meg egészségünket. akkor nagymértékben csökkenne a betegségtől való félelmünk. hogy mit mondtak a betegségről. A lehető legnagyobb gonddal kell meghozni ezt a döntést. Ebben szerepelnek mindennapi gyakorlatok éppúgy. akkor keressünk mást! Mindent kutassunk át! Meg fogunk lepődni. kérdezzünk többet az orvostól. hogy az egy üzenet. hogy nézzünk a lelkünk mélyére. hogy mibe keveredtünk. Kiben bízunk meg? Meddig folytatunk egy kúrát. akkor egyáltalán nem baj. nemcsak egyéni szinten. hanem országos vagy nemzetközi szinten is. ha elmélyülten kutatjuk. az élet szeretetét és mélyebb megértését. . De legfőképpen szeretetre van szükségünk egészségünk megtartása érdekében. Nem várt módokon változtatja meg életünket ez a kutatás. Ha meg tudnánk változtatni a betegséghez való hozzáállásunkat úgy. hogy elfogadjuk és megértjük. Először is választunk a lehetséges segítségek széles tárházából. Ebben a fejezetben bemutatom a javaslataimat. Ha nem bízunk egy diagnózisban. tudjuk meg. Törődjünk az egészségünkkel! Ami a legfontosabb: ne hagyjuk el magunkat egy negatív prognózis miatt! Inkább vegyük azt üzenetnek.

hanem nagyon mély változásokat is hoztak életében. nemcsak a betegség gyógyulását érték el. Heyoan azt mondta. ábrán látható. akivel több mint két évig dolgoztam. a gyakorlatból művészet lesz. és szeretett szörfözni. általában már csak egy vagy két napra elég energiája volt.1. ha hosszú ideig végzik. Azért választottam Dávidét. Ahogy egyre hatékonyabbá válunk a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében. beleértve a hetest is. úgy változik a gyógyítása is. majd energiája elfogyott. A következő négy évben bejárta az egész USA-t. egyre inkább személyre szabhatóak lesznek terápiáink is. A közvetlen információszerzés DÁVID MEGGYÓGYÍTÁSA Dávid Kaliforniában nőtt fel. Kineziológiából szerzett diplomát a kaliforniai egyetemen és tanítani kezdett. Szülei pszichológusok voltak. Most egy részletes esettanulmány következik egy olyan páciensről. Később eltöltött némi időt Indiában. s 1-2 napot ágyban töltött. a napot. Ezek a mély változások csak azért voltak lehetségesek. 237 . perzisztáló hepatitiszen és ismeretlen vírusokon keresztül a „semmi bajod sincs. Dávid olyan energiamezővel sétált be a rendelőmbe.24. A gyógyítónak nagy információs bázissal kell rendelkeznie és szeretettelinek kell lennie. hogy „A megfelelő anyag a megfelelő mennyiségben és a megfelelő időben bevéve átalakító anyagként viselkedik. és a gyógyítás. és ugyanakkor megbetegedett. Az eset kapcsán ráláthatunk. mert a vele eltöltött munka bemutatja a gyógyítás minden szintjét és fázisát Megmutatja. Közben gyorsan csökkent az energiája és egyre nehezebbé vált számára a munka. Minden ember egyedi és mindenkinek a terápiás tényezők enyhén eltérő kombinációjára van szüksége. Mire eljött a rendelőmbe. A legnyilvánvalóbb és legkomolyabb probléma a hasi idegközpont csakrájával volt. a páciens hiedelemrendszere. fejezet AZ ÚJ ORVOSTUDOMÁNY ARCULATA: GYÓGYÍTÓ LESZ A PÁCIENSBŐL mindig értéktelen eszköz erre. ami még előttünk van. Ezek. amilyen a 24. a közvetlen információszerzés és a pszichodinamikus analízis kombinációját alkalmazom. Ahogy a gyógyítás egyre finomabb módjait alkalmazzuk. Minden terápiás ülés más. és különböző diagnózisokat kapott: egy esetleges mononukleózistól kezdve a krónikus. csak a fejeddel van gond"-ig. kombinálódva a beteg saját kezdeményezéseivel és felelősségtudatával. A bemutatott esetben a betegség okát az életkörülmények. amely fel volt szakítva és vissza kellett varrni a mező összes rétegével együtt. gyógyulást keresve. Anne-nel visszatértek az Egyesült Államokba. Szerette az óceánt. mert a páciens teljes felelősséget vállalt gyógyulásáért. spirituális háttere szempontjából tárgyaljuk." Ebben az esettanulmányban a kézrátétel. Ahogy a betegség megítélése változik. hogy milyen mélyre hatolhat a gyógyítás a személyiségstruktúrába. ahol beleszeretett Anne-be. A betegséget kiváltó ok felkutatása mindig a gyógyítás kulcskérdése. illetve közvetítés során megjelenő lelki vezetőivel jó kontaktust kell fenntartania. egy amerikai lányba. a pszichodinamika.

.

(Erről többet később. ha egy erős töltést adok neki. lépésről lépésre. hogy energiát vigyen a rendszerbe az alapcsakrán keresztül. hogy egy hétig gyógyuljon. Egy erős energiatöltés talán tovább is repesztette volna ezt a csakrát. először tisztítva. fényes sugárnyaláb helyett erőtlen és gyenge áramlott ki. hanem az immunrendszerrel is. gyorsan forgó örvény. Ezek a mikroorganizmusok szétszóródtak az egész középső hasi területen. mint például a diabétesz vagy a hipoglikémia. amely magas. Ez is az immunrendszerrel áll kapcsolatban a csecsemőmirigyen keresztül. Ott található egy nyirokközpont. amit követne a gyógyítás során. Minden héten mélyebbre hatoltam a mezőben. amennyit csak tudna. rengeteg dugulást és sötét energiát láttam a májban. és el volt tömődve. Ezt rendszeresen csináltam. beleértve a hasnyálmirigyet. majd a máj és az azon a terü239 . A szív-központban volt egy elzáródás. elemezze a helyzetet és készítse el a saját tervét. Lehetetlen volt az aura erős feltöltése a harmadik csakra gyengesége miatt. Ezekhez a problémákhoz társulva hiány és gyengeség mutatkozott az aurában a második csakránál. ideiglenes „tömítést" vagy „kötést" raktunk a repedés fölé. kiollóztuk. A felszakadt harmadik csakra. és hagytuk. Ez egész aura gyengült és homályos volt Miután megvizsgáltam a szerveket. egészen a tobozmirigyig. A harmadik szem mélyen a fej belsejéig el volt záródva és el volt tömődve. Az aurában a szakadások megjavítása hosszú időt vett igénybe. amelyek majdnem feketére színeződtek. Ez az akadály a szívcsakra spiráljának kétharmadánál volt. mélyen az örvényen belül. A következő héten mindig többet haladtunk. hogy álljon itt meg. a felelősségtudattal és az adás és elfogadás képességével is. Elszíneződött rétegek is látszottak benne. mert a testi erővel kapcsolatos energia nagy részét ez a csakra hasznosítja. mivel nagy változásokra volt szükség. Akárhányszor láttam valakiben ezt a konfigurációt. a gerinc mellett voltak területek. A koronacsakra gyenge volt és alultöltött.A második legfontosabb probléma az első csakra eltorzulása volt. A gyógyítás folyamata ELSŐ FÁZIS: TISZTÍTÁS. mint azt a 10. a méretük és a megjelenésük után ítélve bakteriális és virális ágenseket. az első csakra kiegyenesítése és utána lassan. TÖLTÉS ÉS A MEZŐ ÚJJÁÉPÍTÉSE Az első néhány héten a gyógyítás központi kérdése a mező kiollózása. mi volt az oka ennek a betegségnek? Ez az ok hogyan mutatkozik meg az aurában? Gyors lesz a felépülés vagy lassú? Miért? A véghezvitt gyógyító folyamat alábbi leírásában mindezeket a kérdéseket én is megválaszolom. A hasnyálmirigy felett volt egy kicsi. Először az éteri szintet kellett kijavítani. Ez a központ kapcsolatos a kommunikációval. bár minden egyes összejövetelnek a középső hasi területek gyógyítása volt a fő célpontja. és nagyon mélyen. amely nemcsak a nemi funkcióval van kapcsolatban . amelyik átengedte az energiát és az eltömődött első csakra kombinációja okozta az energiarendszer kimerülését. hogy helyrehozzam az aura szerkezetét. majd újjáépítve. hogy feltöltse a rendszert? Miért. az mindig kapcsolatban volt az illető Istenhez való viszonyával és az illető véleményével Isten akaratát illetően. vagy több energia tűnt volna el. A hatodik rétegből rendes. Viszonylag könnyen ment ez alatt az idő alatt az első csakra kiegyenesítése és kitisztítása. a lépet és az emésztőtraktust. fejezetben tárgyaltuk. Az egyik sötét és kissé zöldes.amely egyébként rossz volt -. Közelebbi vizsgálattal láttam számos fertőző organizmust. Nagyon beteg volt ez az ember! A gyógyítást tanulónak most azt ajánlom. Az aurát nem lehetett teljesen feltölteni. töltöttük és kijavítottuk a harmadik csakra területének egy részét. a másik csúnya sárga volt. mikor eljött Dávid. sikító hangot adott. vagy miért nem? Mikor javítaná meg a hetedik réteg szakadását és miért? Mit gondol. Néha fél vágy háromnegyed órán át is ültem Dávid mellett. kezemet a máján és a harmadik csakra területén nyugtatva. Ezt a kimerülést erősen érzi a testében az ember. de biztosan a harmadik csakra problémáinak a megoldása volt.) A torok-központ alultöltött volt. Ez képtelenné tette őt arra. Balra hajlott. Minden alkalommal. Hol kezdené? Használna-e annyi energiát. Az egész mező alultöltött és gyenge volt. A máj éterikus szerkezete eldeformálódott és felszakadozott. Ez a konfiguráció általában cukoranyagcsere-problémákkal kapcsolatos. mert vagy tovább szakadt volna a repedés a harmadik csakrán.

léten található többi anatómiai szerv éteri szintjét. Korábban Dávid mindent megtett. így tartózkodtam attól.azzal. amilyet teste képes volt fenntartani ebben az állapotban. Dávid a többi tinédzserhez hasonlóan szerezte meg az önállóságát. minden gyerek erősen kötődik az anyjához. (Ebben az állapotban mindenki úgy gondolja. akivel összekapcsolódik és így pótolja az édesanyját. Dávid energiája elkezdett kiegyenlítődni. Kezdte meglátni. hogy Dávidnak elég pszichológiai és lelki oktatásban volt része és a további megjegyzések már olyanok lennének. Dávid első csakrája elkezdte felvenni a kiegyenesedett helyzetet. Amint azt a 7. valamint a harmadik csakrát. és elkezdett töltődni a második csakra. amikor fellázadt felette erősen uralkodó és őt kontrolláló anyja ellen. annak kell lennie. és történetesen elvezették őt egy indiai ashramba. hogy a szó szoros értelmében megszakította a kapcsolatot. Az energiarendszere az ilyen nőket vonzotta. Nem ez volt a legfontosabb ebben a szakaszban. Dávid gyógyításának első három hónapjában Heyoan nem kommentálta számára a történteket. mely anyjához kötötte. Végül elkezdett visszatérni az energiája és a nemi működése. Ez a kapcsolat akkor keletkezik. de nekem igen. hogy a mező lassan rendbe jön. fejezetben tárgyaltuk. Sajnos az általa ismert egyetlen mód erre az volt. mert Dávid ehhez az energiával való kapcsolódáshoz szokott hozzá. amikor a harmadik csakrája (a lineáris elme) elkezdett jobban működni. Ez a zsinór a harmadik csakrájukat köti össze. Láttam. bár erősen kötődik a szívén keresztül az anyjához. Az édesanyja már a kezdet kezdetén sem fogadta el őt annak. és születés után mint az anya és gyermek között fennmaradó aurális köldökzsinór látható. Utána Dávid többet akart tudni. úgy találta. Minden fiatalembernek az a sorsa. energiaszintje megmaradt olyan szinten.) Ezek a nem kielégítő kapcsolatok vették rá arra. hogy. hogy teljes férfi váljon belőle. és rés keletkezett a hasi ideg240 központ tájékán. Megszakította a szüleihez fűződő kötelékeket. Ahogy múltak a hetek. A töltés és a javítás sokkal fontosabb volt. mintha „kozmikus törvénnyel tömnénk meg a torkát". Lassan kialakult egy kép a betegségét kiváltó tényezők emberi szintjéről. A szív szintjén Dávid negyedik csakrája sosem kötődött igazán erősen az anyjáéhoz. akik kontrolláló típusúak voltak. azért. hogy sokat foglalkozzak a pszichodinamikával a munkának ebben a fázisában. Amikor Dávid hozzákapcsolódott a szívével. hogy a baj önmagában van. amilyen gyorsaságra a páciens képes. hogy folyton olyan nőkkel próbált kapcsolatot teremtem. Dávid harmadik csakrájának az első repedése a pubertás idején keletkezett. szexuális képességekkel . Dávidét ez nagyon elkedvetlenítette. Neki ez nem tűnt javulásnak. hogy megértse. Minden bizonnyal a legtermészetesebb dolog az lett volna. az milyen összefüggésben áll életmódjával. hogy keresse önmagát. Ahelyett. hogy a hetedik réteg kijavításához elegendő magas frekvenciájú energiát át lehessen rajta áramoltatni. amikor a gyerek még az anyaméhben van. Ez tűnt neki normálisnak. hogy a teste erős energiakilengésekkel próbálná kompenzálni a gyengeségét és utána nem tudná fenntartani ezt a kompenzációt. hogy ellenőrzésük alatt tarthassák fiukat. Ez önmaga elárulását jelentette. amit sohasem élhet át az első szerelmé- . Heyoan mindössze azt mondogatta nekem. A gyors fel-le váltakozások helyett egy meglehetősen alacsony szinten stabilizálódott. Érzelmileg is kevésbé érezte magát sérülékenynek. ami volt. Elkezdett kérdezgetni betegsége jelentéséről. Csak olyan gyorsan haladhat a gyógyító. meg kell tanulnia ezt átruházni a társára. Végül Dávid mezeje már elég erős volt ahhoz. Dávid árulást érzett a szívében. Mindkét pszichológusszülője akaratlanul is rosszul alkalmazta a tudását. A születés után egy erős szívkapcsolat is kialakul anya és gyermeke között a szívcsakrájukon keresztül.) Sajnos azt vette észre. (A hasonlók vonzzák egymást. A gyógyitás folyamata MÁSODIK FÁZIS: PSZICHODINAMIKA ÉS KIVÁLTÓ OKOK Dávid érdeklődése akkor jelentkezett. aminek az édesanyja szeretné őt látni. ha talál valakit. hogy az anyával van a probléma és nem önmagával. Ettől szabad lett az aurális köldökzsinórja. hogy a kedvében járjon.

fényes aranyszínűek. Megváltozik a másik is. Dávid rájött. Ez szó szerint igaz. de a társa nem változik ugyanannyit. Dávid és a párja lassan felszakította az egymástól való függés kötelékeit. apránként feladta a saját akaratát. Sok özvegytől hallottam már. akik éveket töltöttek el spirituális közösségekben a 70-es években. Ez megmutatkozott az aura szívcsakrájában. hogy hogyan létesítsen szívkapcsolatot. Miután átélték a szeretetet egy közösségben. hanem az emberiség és az Isten iránti szeretetről is. Ahogy Dávid feladta a saját akaratát. hogy azok. Rengeteg szeretettel és megértéssel elsősorban a helyzet pszichodinamikájára összpontosítottak. a barátnőjével való kapcsolatában állandóan jelen levő problémák elviselhetetlenné váltak számára. akkor megértjük ezt a jelenséget. Ezen összeköttetések nagy része a hasi idegközponton keresztül érintkezik és sötét színű. akinek . hogy mély szeretetet tapasztaltak meg egy meghatározott közösség határain belül. hogy az nem illett össze a barátnője rezgéseivel. amikor mindketten elgondolkoznak. Dávid és Anne elkezdett közösen dolgozni problémájuk megoldásán. hogy teste elülső részét leszakították. és a szívükben megjelenő Isteni akaratnak kell alárendelődniük. Ez egy nagyon ijesztő folyamat. fel kell tölteni energiával és mélyen az illető belsőjébe kell ültetni őket ahhoz. hogy úgy érzik. és számos leckén vezeti keresztül az embert. Bárki. Egy ilyen súlyos trauma esetén az ember úgy érzi. hogy elmennek. Ha az ember megváltozik. Anne viszont a gurut akarta követni és másfajta életet kívánt élni. Ha nem. hogy nem tudta. akkor az egyikük továbbáll. elárulta önmagát. kiegyensúlyozottak és a legtöbb csakrát érintik. majd Anne-nel. amely gyerekkortól kezdve fennállt a szülő és gyermeke között. 241 . hogy egy egészségtelen kapcsolatból egészségeset formáljunk. Néha úgy érzi az ember. most a szívükben kell tartaniuk azt a szeretetet. Az anya és gyermeke között kialakult köteléken kívül az emberek kapcsolataikban energiakötelékeket is kifejlesztenek egymás közt. most „jó gyerek" a gurunak és Istennek.Dávid szavaival élve „Nagy Szíve" volt. ha eljön az ideje. Sokan úgy említik a párjukat. Dávid oly módon változott. nem fogja tudni a módját. A probléma most Dávid akarata kontra Isten akarata formában tárult fel. ha a szeretetet gyermekkori otthonukban nem tapasztalták meg. Ahhoz. ismeri ezt a jelenséget. hogy kivel is élnek együtt. A kettejük mezeje már nem pulzált harmonikusan. de ez alkalommal nemcsak egy másik ember iránti szeretetről volt szó. mint gyerekkorban. hogy a „jobbik felem". Sok partnerkapcsolatban ezek az összeköttetések egyszerűen azt az egészségtelen viszonyt ismétlik meg. mintha széttépték volna őket vagy hogy elvesztették volna a jobbik felüket. Ezek a „zsinórok" egy egészséges társkapcsolatban tiszta. ha mindketten türelmesek és szeretik egymást. mielőtt maguk próbálták volna ezt a világban megjeleníteni. Feltétel nélküli szeretetet próbált tanulni. Ennek az ashrami élménynek a révén Dávid megtanulta. Dávid kapcsolati problémájának egyik része is az volt. Az elfogadás és a tökéletes szeretet kutatása nagyon erős az emberi lélekben. nem pedig mások Isteni akaratról alkotott definíciójának.vei. megtanulták kinyitni a szívüket. akivel ott ismerkedett össze. Sokaknak segített. van egy időszak. hogy találjon egy társat. mintha az űrben úszna. Dávid figyelme a munkájára. fel kell szakítani az egészségtelen kötelékeket. Ez különösen igaz. Sokszor látom azokat a fonalakat kétségbeesetten tekeregni az űrben egy ilyen fájdalmas trauma után. hogyan kapcsolódjon szeretettel a szívén keresztül társához. Ha már átestünk egy váláson vagy elveszítettük a házastársunkat. hogy már nem „jó gyerek" az anyjának. Ahogy előrehaladtunk Dávid gyógyulásában. ismét úgy érezte. mivel ő nem változott ugyanilyen módon. és ennek érdekében sajnos feladták szabad akaratuk egy részét. és hozzáillő lesz? Ez általában lehetséges. mint a hasi idegközpont csakráján keresztül. és újabb repedés keletkezett a harmadik csakrán a gurutól való elszakadáskor. Dávid észrevette. nem kötődne semmihez sem. akinek volt már hosszú távú kapcsolata. hogy amikor szívkapcsolatot létesített a guruval. Úgy találtam. Ez idő alatt az illető a „frigiditás képzeletbeli biztonságát" rugalmas önbizalommal váltja fel. de voltak feltételek. de sokat feladtak autonómiájukból éppúgy. Annenel úgy határoztak. Életében először éppoly erősen összekapcsolódott egy nővel a szívén keresztül is. a szabadságra és személyes hatalmának a megszerzésére irányult. hogy most. Ezek a csakrákon keresztül érintkeznek. és igen nehéz lesz szeretnie. hogy az illető támaszkodhasson önmagára. Először a guruval. Ez vezette őt Indiába egy guruhoz.

Különleges kérdésekkel fordult Heyoanhoz.) Dávid hallott egy kanadai szérumról. kitörölt egy mély ragaszkodást a szívcsakrájából. Minden egyes alkalommal egy mélyebb rétegét tudta megtisztítani gyógyításra szoruló személyiségének. „Talán segítene egy kicsit. Újra átélte a korábban leírt problémáit. Dávid elkezdte szedni a gyógyszert. hogy Isten akarata önmagán belül van. egy héttel később. Egészen megváltoztatta magát. (Még mindig láttam a mikroorganizmusokat Dávid hasának középső részén. elkezdett foglalkozni Istennel való kapcsolatával és Isten akaratával. hogy milyen fizikális kezelésbe kezdjen. Dávid megkérdezett egy orvost. mint „chlorin-kinin".A gyógyítás folyamata HARMADIK FÁZIS: ÁTALAKÍTÓ ANYAGOK Ahogy Dávid visszanyerte az erejét. hogy ha Dávid ezt a gyógyszert szedi. nemcsak fizikailag. de egy másik gyógyszer is van. amin Dávid mája ki volt tisztítva egy ezüstös folyadékkal. hogy a gyógyszer nevének első része a chlorin. ahogy pusztultak a fertőző mikrobák. Chloroquine. Használja azt? „Ne!" . Ahogy ezen elmélkedett. ő és Anne többször szakítottak. Nem a szokásos adagot kell szednie. Valamire szüksége volt. amikor Dávid elkezdett foglalkozni a pszichodinamikával. hogy az ötnapos gyógyszerszedés után Dávid vastagbele (nyálkás. Megkérdeztem Heyoant. hogy úgy érezte. Megdöbbentem. hanem érzelmileg is. majd végül szakítottak. Minden egyes alkalommal erősebb. életvidámabb és magabiztosabb lett. amely segített legyőzni a betegségeket. sokkal aktívabb szerepet vállalt a gyógyításban. Folytatta is. amikor chloroquine-nel állított be a rendelőmbe. hogy meggyógyítsa önmagát. felírta a chloroquinet normális dózisban.válaszolta Heyoan. Megkérdezte Heyoantól. Az orvos azonnal levett egy könyvet a polcáról. és naponta ellenőrizte a dózist az ingája segítségével. Megadta magát a saját szívének. Heyoan javasolt neki egy másik vitamint vagy sót is (pl. hogy Dávid mezeje annyira meg volt sérülve. annak rezgéseivel. így nem tudott kijönni aurája szempontjából a volt társával. Heyoan hozzátette. Jó néhány napos szünet után Dávid ismét látta az ingán. A gyógyítás második szakaszában. Szükség volt a tisztító teákra. amelyben le volt írva a chloroquine használata. hogy saját útját járhassa. hogy hallott-e valami olyasféle szerről. hogy folytatni kell a szedést. Utána megmutatta nekem egy úszómedence képét és azt mondta. Lassan egyre távolabb kerültek egymástól. Öt nap után az inga járása alapján abbahagyta a chloroquine szedését. amit az ő Fokozott Érzékenységű Észlelése és egy inga segítségével állapíthat meg. Emmanuel (1985) ezt mondta: 242 . És sosem hallottam erről a szerről. Tudta. hogy miért nem említette korábban a chloroquine-t? Azt mondta. mint Dávid is. Egyre több mikroorganizmus távozott a szervezetéből és az aurája is egyre fényesebb lett és teljesebbé vált. amíg a sérülések kijavítása be nem fejeződött. az ki fogja tisztítani a máját. Láttam az aurában. Érzelmi agóniába süllyedt. hogy igyon tisztító teákat és egyen vitaminokat az első chloroquine-kúra után egy vagy két hétig. vassókat). sárgásbarna) toxinokkal telődött. Heyoan azt mondta Davidnek. Néha fel szokták írni azoknak. Dávid megkezdte a kutatást. Az egyik élménye az volt. hogy más módon változik annak érdekében. Újra át akarta élni az érzelmeket. hanem a szükségletéhez kell igazítani a dózist. néhány napig nem. Mivel az orvos diagnózisa megegyezett Heyoanéval. ami sokkal hatásosabb. Mivel Dávid harmadik csakrája már nem volt elszakadva és az auramezeje fényesen töltött volt. hogy ez a kitisztulás." Heyoan elmondta nekem. Az első öt nap alatt a gyógyszer erős hatással volt Davidre. A gyógyszer neve valami olyasmi volt. Ő úgy választott. Heyoan azt mondta. minthogy klór van a medencében is. Mutatott nekem egy képet. Aztán néhány napig szedte. hogy Dávid egy New York környékén élő orvostól szerezheti meg ezt a gyógyszert. hogy közel áll ahhoz a szerhez. amit a malária kezelésére használnak . akik krónikus májgyulladásban szenvednek. Arra gondolt. amilyet Heyon leírt. mintha a barátnője hasában rejtőzködött volna. Ahogy Dávid visszanyerte az erejét.a kininhez. Több mint tíz éve voltak együtt és nagyon sok mindennek kellett kitisztulni közöttük. hogy nem bírta volna ki a chloroquine erős hatásait. saját új életét megteremthesse. hogy siettesse a gyógyulást.

amit használnia kell. A fő kérdésre. kinyitja a szívét. (Az ovatrophint . Volt egy gyönyörű kapcsolata és úgy határozott. Heyoan azt mondta. nem megy el. Ez a céljuk. amely részben a marihuánától. hogy az MDMA felnyitotta a tobozmirigy bal oldalát. A harmadik szem nyákja. amit még sosem láttam. hogy mi történt vele körülbelül egy hónappal korábban. Megkérdeztem. Nem beszéltem Dávidnak erről a gubóról. Ami kiderült az átváltozásáról és a gubó jelentéséről. hogy a teljes embert gyógyítsa meg. megkezdte élete utolsó szakaszát. hogy te is egy isteni szikra vagy. Akkor eltávozhatott volna. A gubó felnyílt. hogy ura az életének. Ahogy én láttam Dávid partnerkapcsolatát. úgy még nehezebb. Az aura összes többi része tiszta és fényes volt. Én akkor vettem észre a gubót. amely kezdett úgy alakulni. hogy szedhetne-e MDMA-t. arra várva. megkérdeztem erről Heyoant. míg főleg a hatodik csakra tisztításával foglalatoskodtam. Dávid egészen máshogy nézett ki. Nem sokkal később Dávid összeismerkedett egy nővel. amikor még Dáviddal foglalkoztam. hogy megkötődjön a második csakrája. hogy egy hónappal ezelőtt Dávid tulajdonképpen befejezte jelen megtestesülését. Dávid megkérdezte. ha a megfelelő időben vesszük be és megfelelő mennyiségben. A végső lecke minden léleknek a teljes megadás az Úr akaratának. csak segítenek az illetőnek. Nem tudom megmondani. mintha a lány társasága önmagában kiterjesztette volna az ő auramezejét. Közelebbi vizsgálódással láttam. hogy a hétvégén bevett egy gyógyszert. csendben figyeltem. hogy átköltözik a nyugati partvidékre. hogy „az új orvoslás minden szinten hat. annál közelebb jutsz az igazi otthonodhoz. hogy felnyissák. hogy a mező melyik rétegében volt. mikor eljött a legutolsó foglalkozásra. és ideje volt. A munkánk nyomán vált láthatóvá. úgy tűnik. a hatás attól függ. segít a betegnek. az mindannyiunkra bátorítólag hatott. de úgy tűnt. hanem újra megtestesül ugyanabban a testben. de úgy döntött. ami kifizetődő. Mivel megfigyeléseim szerint a pszichotrofikus gyógyszerek rossz hatással vannak az aurára. ha valaki azt választja. hogy kitisztítsa. ami szivedben testesül meg. mint egy selyemhernyógubó a gerinc körül. amit népszerűén csak „eksztázisnak" (MDMA-nak) neveznek. kiürült a jobb oldalon. Ő akkor kezdte úgy érezni. Ez a gyógyszer a feniletilamin csoportba tartozik és methamphetamine-ból és safroléból szintetizálják. mi történt vele. Heyoan azt mondta. Azt mondta. Dávid sokat kérdezett Heyoantól az utolsó találkozásunkkor. hogy megnyugtatta az új barátnője energiamezeje.mondja Heyoan. de a változás Dávid mezejében hihetetlen volt. De ha valakinek egy másik csakrára kellene összpontosítania. hogy ez a gubó tele volt szunnyadó energiával. Olyan volt. Inkább szedjen ovatrophint. A megfelelő anyag. nem javasolja. A gyógyszerek használhatók átformáló anyagként. részben az LSD-től került oda. amikor elment Indiába. Életének ebben a szakaszában úgy határozott. mint a szokásos. ki szedi a szert és a szedés idejében milyen az állapota. amikor egy igen jelentős. Dávid hat éve.fagyasztva . Nem azok gyógyítják meg a beteget. amint befejezte az ember a jelenlegi életét. Azt mondta. minden valószínűség szerint rossz lenne a hatás. a gyógyszer jó hatással volt rá. 243 . és fel lehet őket venni. Heyoan mindig hangsúlyozza. a lélek sorsára összpontosít.Ha akarod. hogy szabadulj. Mivel Dávid hatodik csakrája el volt tömődve. Heyoan azt mondta. míg korábban az előző barátnője jelenlétében mindig összehúzódott az. hogy meggyógyítsa magát. tartósnak tűnő változást észlelt magában. A gyógyítás folyamata NEGYEDIK FÁZIS: ÁTVÁLTOZÁS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS Az utolsó hónapokban. Kétszer olyan fényes és sokkal nagyobb volt az aurája.szárított tehénovariumból készítik. hogy megváltoztassa önmagát" .) A hölgy szedte az ovatrophint és az hasonlóan hatott. mert az akarat nem kifizetődő. észrevettem egy olyan konfigurációt a mezejében. Amikor egy hölgy páciens megkérdezte. hogy nem. Még volt mit csinálni. hogy az elkövetkező életek megtalálhatók a mezőben már a születés előtt. Minél jobban emlékezetedben tartod ezt. Egy hónappal azelőtt fejezte be ezt a feladatot. hogy testet ölt. és járni kezdtek. az az engedékenység. Ez a kapcsolat támogatta és táplálta őt. ahogy ő is akarta. mint Davidnek a chloroquine. Mit kell még megtanulnunk és hogyan tanulhatjuk meg azt? A végső lecke az. Olyan.

„Csak gondolják meg. hogy megváltozzál. a régi tudatoddal és testeddel. akkor könnyű új életet hozzáadnod. hogy láthasd azokat a pontokat. Hozzátette. A következő átváltozás és gyógyulás a mozgást. ha kívánja. hogy elhagyod vagy elhullajtod a testedet. és most metaforát kell használnom. amely testet ölt. a születésed előtt leülsz a lelki kísérőiddel. és ahhoz bizony kell kitartás. ahol az átváltozás már nem jár fájdalommal. az idegrendszerben. annál szélesebb körű észlelésre képes. választasz néhány lehetséges életformát. amikor az ember eléri a fényt és magában tartja. Eddig jól dolgoztál. hogy kiragadj egy lineáris időt és egy háromdimenziós teret. egy jármű. hogy leülsz egy tárgyalóasztalhoz velünk. amit azért hoztál létre. Heyoan elmondta. vagy inkább mondjuk azt. Egyszerűen összefonod az új tudatodat. miért ne gereblyével csináljuk inkább. Leülsz és mindezt egy speciális cél érdekében választod. Mert ha a valóság egyik szintjéről a másikra akarsz jutni." 244 . íme a párbeszédük egy részlete: Dávid: „Mit jelent az. munkát és egy energiakészletet. akkor befejezted az élet és halál körforgását." Ha megint használjuk azt a metaforát. mennyi változás fog érni. és te egy nagy lélek vagy. akkor te. ahogy ezt nevezik. hiszen most két létezést egyesítesz. Megválasztod a szüléidet és a tőlük öröklött tulajdonságaidat. Ahogy eltűnik a sötétség. ahol döntesz .te. a test önálló működésében. hogy kifizetődő-e. amely könnyebbé teszi. Megfigyelheted ezt működés közben. a csontok legkisebb sejtjéig. amelyik nem teljesen megtestesült (és azt kell mondanom. amelyeket leginkább meg akarsz változtatni. Azt javasolta Heyoan. mint amikor kézbe veszel egy kapát vagy egy gereblyét. Annál a pontnál. És ha már teljesen kihasználtad ezeket a térbeli járműveket.mondta Heyoan. Bizonyos értelemben a „Nagy Lét"-ednek egy részét leválasztod. Ez nem teher a számodra. Tehát megtisztítjuk önmagunkat és Isten felé haladunk. Ha valamelyik életedben befejezed a tennivalódat. lépésről lépésre egy végtelen űrbe jutnál. vagyis befejezted a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon. hogy tökéletes legyen ez a változás. hogy el kéne hagyni a testét. hogy újra megtestesültem ugyanabban a testben?" Heyoan: „Bizonyos értelemben. Ezen az úton csak egy bizonyos magasságig mehetsz. a kezünkkel?" Dávid: „És ha valaki befejezi a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon?" Heyoan: „Akkor a megvilágosodás másképpen folytatódik. akármi is legyen az. hogy a következő átalakító műveletekhez mélyen a test a legalkalmasabb. amely majd testet épít neked. hogy összpontosíthass magadban olyan pontokra. A gubóba zárt energia. majd meglátod. mennyivel hatékonyabb így!" . mint mondjuk. Sajnos a legtöbb ember ezt nem érti meg. Sokkal több tudással és energiával rendelkezne Dávid. amelyeket meg akarsz változtatni. Minél inkább megvilágosodik valaki. hogy a jövőnek nem kell olyannak lennie." Heyoan: „Pontosan. A tested minden szerve azért készült. az átalakító folyamat gyógyító helyett teremtővé válik. vagyis a nagyobbik feled. hanem ajándék. ha használod a térbeli testedet. A test minden egyes része egy-egy finom és gyönyörű. Hát nem csodálatos ez? Ha meghalsz. Ez többé-kevésbé olyan. Végtelen számú állapot van. hogy megválaszd az életedet. A gyógyulás kreativitásba megy át. változtasson nevet. és amikor egyesíted az új tudatodat a régi tudatoddal a régi testeden belül. sokkal nagyobb. akkor már nem testesülsz meg többé. átváltozzál és felemelkedjél. és eléred ezt a célt. a következő élet energiatöltése volt. amit a következő testedben használsz majd. mert már nincs szükséged rá. a zenét és a kreatív művészetet fogja körülölelni. Gereblyézni kell a kertben? Ha igen. az átváltozás célját szolgáló szerszám. hogy nem is lehet teljesen megtestesült). hogy nincs többé szükséged erre az eszközre. nagyobb feled elhatározza. Ez csak annyit jelent. Te akkor döntesz. mint az a kis rész. ha az energiáját egységbe hozná a valósággal. abban. a te nagyobb feled. A tested egy eszköz. A te testi valóságod most a következő fázisba való átmenetben van. és ezzel a tudattal testet öltesz. hogy Dávid. és megválasztod a szüléidet." Dávid: „Hiszen már értek változások. amilyen a múlt volt. Magasabb szinten a gyógyítás már kreativitást jelent. Ennek valóban nincs vége. amely megjelent Dávid csigolyáinál. hogy a következő három évben Dávid létezésének két szintjét eggyé kell olvasztania.Ezt meg lehet tenni anélkül. mert az észlelőképességed nem túl tág körben működik.

Szívjuk be a jövőt és mindazt. Fenn kell tartani a kapcsolatot köztünk és életcélunk között mind egyéni szinten. Lélegezzük be a jövőt és ki a múltat. hogy a múlt eltűnik mögöttünk és a jövő közeledik felénk. A jövőnek nem kell. amit meg kell tanulnunk az egészségről. Az idő határain kívül létezünk. amikor átcsúszunk a végtelen jelenbe. amelyek ebben a könyvben megtalálhatók. 15. a jövő belégzése és a múlt kilégzése közötti pillanatban. A gyógyítás és a jó egészség lényege: felelősségtudat és az erő 245 . amit el szeretnénk érni. hogy bármi köze legyen a múlthoz. Gondoskodjunk magunkról. Nézzük. 1. Ahelyett. 2. ha szükségünk van rá.25. szünetet tartunk. ahol Pat. A valóság középpontjában ülünk. hogy más döntse el. Heyoan és én dolgoztunk együtt. ami vele együtt elmúlt. Ez az „Én" állandó. meg nem változik. Fújjuk ki a múltat és az összes hamis korlátozást. Egyszerűen szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat. Figyeljük az idő áramlását és lássuk meg önmagunkat a tudat központjában. olyan napi rutinra van szükségünk. Amikor kilégzünk. Legyünk rugalmasak. Meditáció Nekem az a kedvenc meditációm. fejezet EGÉSZSÉG: ESÉLY ARRA. a testmozgás. Véleményem szerint az egészség megőrzésének legfontosabb elvei a következők: 1. Ezeket keverjük össze jó sok szeretettel és sikert aratunk. lehetőleg egyenes háttal. Ez az a pillanat a két légvétel között. Ez a fejezet az öngondozás és öngyógyítás témáival foglalkozik. A legfontosabb. ÖNMAGUNKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS Hogy jól tudjunk gondoskodni magunkról. hogy hogyan őrizzük meg. Lélegezzünk be és ki. Most. az a legfontosabb. hogy magunk döntsünk erről. lehet. ha valami kizökkent az egyensúlyból . a megfelelő táplálkozás. hónapok és évek során. Üljünk kényelmesen. A személyes szükségleteink változni fognak a hetek.. Ami jó az egyik alkalommal. hogy milyen életmódra van szükségünk. fújjuk ki a múltat és mindent. Emmanuel. a lakás. 3. és a személyiségünk is a változásoktól növekszik. Figyeljünk a légzésünkre. hogy mit jelent számunkra az egészség és a gyógyítás (14. amit Emmanuel mondott el nekünk egy „ workshopon" (tematikus csoportterápia). az a múlt. HOGY VISSZATALÁLJUNK VALÓDI ÖNMAGUNKHOZ visszajuttatása a testnek. a személyes vágyak. Hadd menjen a múlt! Továbbra is szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat. a megfelelő higiénia. Itt egy lista az öngyógyítóknak ajánlott tippekről és gyakorlatokról.és kövessük azoknak az utasítását. N e feledjük. amit magunk köré építettünk. Ez azt jelenti. hogy a változatosság fűszerezi az életet. hogy nem jó máskor. hogy hallgassunk a belső hangokra . Lássuk az előző életeinket áramlani magunk mögött és a jövendő életeinket áramlani magunk felé. mind világszinten. az a jövő.amelyek azonnal megmondják. amit kifújunk. a magánélet és a barátok. és vigyázzunk magunkra. fejezet). Meg kell érteni. Mert amit beszívunk. az. s elég idő a pihenésre. Mi vagyunk a tudat központja és az idő áramlik körülöttünk. melybe beletartozik a meditáció. Minden egyes légvétellel szívjuk be a jövőt és annak összes lehetséges kimenetelét. az öltözködés. a szórakozás. Ez önszeretetet és önbecsülést jelent.

amikor eszünk. Ha mindig édességet kívánunk enni. a hajat. Csak megtermékenyített tojást együnk! Ha nem tudunk organikus zöldségeket és tojást szerezni ott. salátákat és némi gyümölcsöt együnk. de hosszú távon megspóroljuk az árát az orvosi számlákon. hogy miért. Nagyon kevés húst. Győződjünk meg róla. töltsük meg a mosogatót vízzel. Mi után sóvárgunk? Általában az után sóvárgunk. Megfelelő ételek Ebben a könyvben erről nem nagyon esett szó. Azt ne együk meg! Háromtól tíz napig várhatunk és a sóvárgás elmúlik. 246 A tartósítószerek közül jó néhány nagyon rossz hatással van az egészségre. Különösen nem ajánlom a vörös húst. Figyeljünk oda az ételre. Mindig öblítsünk ki mindent. amelyik a makrobiotikus iskolák szabályait követi. Ha száraz helyen vagyunk. használjunk kiegyenlített pH-jú bőrápoló szert. amelyek pH-ja a bőr sav-lúg háztartásához van igazítva. Ez nem ugyanaz. Sok vegyes gabonamagot. A könyvesboltokban sok diétáskönyvben vannak jó receptek. ápoljuk a bőrt. miután lenyeltük. Amint hazaérünk a zöldségestől. Én azt az étrendet javaslom. Ha lehetséges. hogy helyet adjon az új sejteknek a növekedéshez. Egyszer gyakorlatként kövessük a táplálékot a testben egy ideig. vagy organikus ételt együnk. amelyik sok csapadékot hagy a hajon. különösen a tányérokat. A kefe segít eltávolítani azt a régi bőrréteget. Figyeljünk az üzeneteire. energiát adjon. hogy kívánatos legyen a tányéron. mert mindenkinek mást követel meg a teste. Sok emberre nagyon rossz hatással vannak a rendszeresen szedett vitaminok. mossuk le a szennyeződést és rakjuk el az ételt. Legalább naponta kétszer mossunk fogat. megjegyzése. fertőtlenítőszerek és a környezetünkben található többi vegyszer miatt. Használjunk szájzuhanyt naponta egyszer. ha Cloroxban áztatjuk a zöldséget. Ha gyógyítunk. hiszen ez az a mechanizmus. A higiénia Fontos. Az segít bőrünk rugalmasságának megőrzésében. annál egészségesebb és annál több energiát lúd átadni nekünk. * Magyarországon a biotermelés beindult. Gabonamagokra egész évben szükségünk van. Öblítsük le őket alaposan. akkor inkább ártunk a testnek. hogy tisztán tartsuk a testet. Szeretünk úszni vagy futni? Melyik sportágat szereti Ön a leginkább? Azt csinálja? 3. hogy az ételt azért esszük. Testmozgás Az itt megadott gyakorlatokon kívül számtalan sportolási lehetőség van: aerobic. akkor egy rész só és nyolc rész szódabikarbóna keverékével mossunk fogat naponta egyszer. de ők ezt nem veszik észre. Ne vegyünk feldolgozott. jó étrendek. használjunk nem allergizáló és nem mérgező szappanokat és kozmetikumokat. hogy biztosan semmi detergenst ne nyeljünk le. Tisztálkodáshoz olyan szappant vagy más olyan szereket használjunk. mint például a taichi. zöldséget. s az így termesztett zöldségek. káliumot. ha kizárólag organikusan termelt ételeket eszünk. Figyeljünk oda az étvágyra. amire szüksége van. gabonanemük egyre inkább hozzáférhetőek. hogy tápláljon. 4. jóga és küzdősportok. mint használunk neki. Ezek állnak a legközelebb az organikus. Ezek ellen a legjobb védekezési mód. Rágjuk meg. hogy a shampon pH-ja kiegyenlített és nem mérgező. adjunk hozzá egy negyed csésze Cloroxot és áztassuk az összes friss terméket és tojást húsz percig benne. a nyári pedig inkább friss salátákat. hogy gyors energiaforrás után sóvárog. minél frissebb a táplálékunk. Azt adjuk a testnek. milyen mennyiségben és mikor vegyük be és mennyi ideig kell szedni. Ugyanez vonatkozik a hajra. gyomirtók. melyen keresztül testünk közli igényeit az ízlelőbimbókkal. A legtöbb táplálékunk kis mennyiségben mérgeket is tartalmaz a rovarölők. amit mindig levedlik a test. Úgy készítsük el. Valószínűleg nem tápláltuk magunkat megfelelően és a test azzal próbálja a hiányt pótolni. amely véd a fertőzésektől. magnéziumot és Cvitamint Lehet. Használjunk fürdőkefét. tudjuk meg. Majd meg kell tudni. amikor zuhanyozunk. élő növényi alapanyagokhoz. Legyünk óvatosak a vitaminokkal. A bőrnek van egy természetes savas burka. Az évszakoknak megfelelően táplálkozzunk! Ennek megfelelően a téli étrend főleg gyökeres zöldségeket. (A szerk. hiszen az élet a bőségesen termő földből táplálkozik. mert azok károsíthatják az emésztőrendszerünk védekezőfunkcióját. Ha lúgos szappanokkal és krémekkel ez ellen a védelem ellen dolgozunk. amire allergiásak vagyunk.2. Ne felejtsük el:.) . tartósított élelmiszert! Az organikusan* termelt étel ugyan lassabban fő meg és drágább. a mérgező vegyületek egy részét eltávolíthatjuk. ahol élünk. hogy külön B-vitaminra is szükségünk van. Ne használjunk olyan sampont. Ha problémáink vannak az ínyünkkel. zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazzon. érezzük az ízét és legfőképpen élvezzük. mint a sóvárgás. hogy mit szedjünk. Ezt szándékosan mondom feltételes módban. ki kell bővíteni az étrendünket sok ásványi anyagot és vitamint tartalmazó termékkel és külön kell szedni kalciumot. Legyünk tudatában annak.

amit mindennél jobban szeretnénk elérni. amelyekre szükségünk van? Friss levegő. kutassuk fel. 6. Nappali vagy éjszakai típusúnak vagyunk? Hallgassunk a testre. Most van itt az ideje. az fejezze ki azt. Az én testem és energiamezőm szereti a műselymet és néhány dolgot orlonból. ha azonnal lefekszünk. mert túl félénkek vagyunk. fedezzük fel magunkban a gyereket és élvezzünk minden pillanatot! 9. aki tetszik nekünk. Nevessünk állandóan. A kevert termékek is jók. Ne felejtsük el. Magánélet és barátok Mindannyiunknak szüksége van magánéletre és barátokra. Milyen színre van ma szükségünk? Lehet. vagy másoknak öltözködünk? Amit viselünk. és folyamatosan sétálunk felé. Öltözködés Észrevettem. hogy kik vagyunk. hogy milyen napszak van. Ha vannak fénycsövek a lakásunkban vagy a munkahelyünkön. lehet. amit szeretünk. A nejlonzoknik nagyon meggátolják a lábak energiaáramlását mind felfelé. A természetes rostoknak sok pozitív hatása van az aurára. Néhány szintetikus termék is megfelelőnek tűnik. hogy mibe kerül. a növények sok gyógyító energiát sugároznak a lakótérbe. Az egészségünk érdekében tegyük ezt meg! Kezdjük most el. próbáljunk tizenöt percet. egyénenként változik. Van olyan munka. és tervezzük el. akkor mással próbáljuk ki. amit belégzünk? Ha nem. Téves feltevés. Ez az az év. mint a munkaidőt. nem érdekes. A belső kísérők garantálják. az nagyon jó. hogy a legmélyebb belső vágyunk. amit már régóta szeretett volna csinálni. Fogadok. hogy sok szintetikus termék meggátolja az aura természetes energiaáramlását. hogy aznap reggel mit érzünk. Lakás Van annyi helyünk és annyi fény. hogy mi kell hozzá. a selyem és a gyapjú a legjobb. amit mindig is szerettünk volna csinálni? Nézzünk utána! Derítsük ki. kerítsünk egy levegőionizátor-precipitátort. különösen formaldehidet és a benzin melléktermékeit. hogy szeretnénk. Mikor van szükségünk pihenésre? Szeret-e hat-kilenc órát egyfolytában aludni. amiért megszülettünk ebben az életedben. az az. vagy úgy gondolta. és teremtsük meg. hogy találunk ennyi időt. akármilyen zsúfolt is a napunk. A kikapcsolódás éppoly fontos. 7. Helyettesítsük őket mással! Legjobb elkerülni az olyan termékeket. Azt ajánlom. 10. attól függően. mind lefelé. vagy inkább kevesebbet alszik éjjel és napközben szunyókál? Ha fáradtak vagyunk. akkor sosem érjük el a célt. és fogjunk hozzá! Még ha sok idő is kell hozzá. különösen. hogy az auránk lemerült az egyik színből. hogy azért van. Esélyt kell adni magunknak. Szórakozás Ha eddig nem hagytunk magunknak elég időt a szórakozásra. Pihenés Az. amire szüksége van a testnek. mint a munka. amennyire szükségünk van? Kényelmes a lakásunk? Ha van elég időnk. amelyek tartalmaznak aldehidet. Ha nem tudunk fél órát szakítani. akár egy megerőltető kihívás vagy munkahelyváltás. Magunk szabjuk meg a szabályokat! Ha van valaki. amit mindig is szerettünk volna. A ruháink stílusa megfelel nekünk. sokféle poliészter és a nejlon. Tegyük meg mindazt. sose tudná megcsinálni. Ha valami 50%-ban pamut. és véleményem szerint ezek okozzák sok nőnek azon panaszait. Megvannak a lakásban azok a színek. szabaduljunk meg tőlük! Kapcsoljuk ki őket! Izzólámpákat használjunk! 8. 247 . akkor ezentúl vegyük éppúgy kötelezőnek. Erősítik és táplálják. Ha mégsem.5. Gondoljuk meg. hogy mennyi pihenésre van szükségünk. próbáljuk meg! Mondjuk meg az illetőnek. ha muszáj. de mindig elhalasztotta. hogy szórakozhassunk. ha nem indulunk útnak. ha esetleg túlérzékenyek vagyunk rá. például zoknikat. hogy csak akkor hordjanak ilyet. akkor elérjük. ha barátok lennénk. pihenjünk. és fel kell tölteni magunkat azzal a színnel. Meg fogunk lepődni. csak fél óra kell és ismét visszanyerjük az energiánkat. mert nincs ott az a szín. hogy törődjünk vele. hogy odaérjünk. és még semmit sem tettünk. melyeket a modern társadalmakban figyeltek meg. hogy legalább megpróbálkozhassunk vele. Töltsük meg a szekrényt! Legyen miből választani. Amikor reggel bepillantunk a szekrénybe és „semmit se tudunk felvenni". Majd meglátjuk. hogy mit jelent ez nekünk. Személyes vágyak Mindenkinek van olyan vágya. Akár egy kis kirándulás. hogy milyen jól fog menni. Ha elindulunk. Ilyenek az akril. Figyeljünk arra. hogy kielégítjük a belső vágyainkat. A pamut.

a fiunk fején tartjuk. táplálkozási szakemberek stb. szeressük magunkat! Része vagyunk az Istennek. Tiszteljük magunkat érte! Szeressük magunkat. hogy segítsen. hogy az érintett területen eltömődött az energia útja. átnyúlhatunk velük a bőrön a test mélyébe. amiket alkalmazhatunk a családban Kezdjük az ollózással! Azt mindenki meg tudja tanulni. hogy egy nő vagy egy férfi kigyógyítsa a családját valamilyen betegségből. Kellemes hőmérsékletű vizet engedjünk! Ha mi vagyunk betegek vagy megsérültünk. Esetleg adjunk neki formát. a férjünk. Egyszerűen képzeljük el. és emeljük fel a levegőbe. akupunktőrök. Lássunk hozzá. hogy az ujjaink nyolc centiméterrel hosszabbakká válnak és kék fénnyel töltődnek fel. körülbelül tizenöt centiméterrel a test fölött. mi jut eszünkbe. mialatt érzékeljük a fájdalmat? Elménk leolvassa és ragaszt-e rá „szörnyű" címkéket? 248 . amelyek most zajlanak az életünkben és ezért foglalkoztatnak. Engedjük. hogy tanuljunk házi gondozást vagy családgondozást. Éles vagy homályos? Ha egy bizonyos fájdalomról van szó. összpontosítsunk olyan eseményekre. segítsünk magunkon. ha tudjuk. amivel szembe kell nézni. amelyekről beszélünk. Szerezzünk egy orvost. hogy megtudjuk. csontkovácsok. Mikor és miért nem hallgattunk magunkra? Mi a jelentése ennek a sérülésnek vagy betegségnek? És a legfontosabb. alakot.11. még mielőtt tényleg meg kell tennünk. Lelki segítőink irányításával keressük meg a test azon részét. hogy szeressük magunkat. akkor ki kell húzni a dugulást okozó anyagot. próbáljuk ki! Jó hatása van és nagyon könnyű. Ha nem találunk problémás területet. Én magam már évek óta alkalmazom és úgy találtam. 2. amit tudni akarunk. fogadjuk el magunkat. Keressük meg ezt a területet a testünkben vagy az életünkben. hogy mit tegyünk és hova forduljunk. masszőrök. Fésüljük át az egész testet minden oldalról! Azzal fejezzük be. Úgy döntöttünk. állományt. ahol fáj. Ez egy nagyon bátor elhatározás. Javaslom. A homeopátia csodálatos módja annak. ahol fáj. hogy a kezünket a feleségünk. hogy milyen üzenet jött a testtől. Ezután néhány perc elteltével fésüljük át az egész auráját hosszú ujjainkkal. Gyógymódok. amikor a megfelelő homeopatikus orvosságot kombináltam egyszerű kézrátétellel. sikertértem el a gyermekeimmel is. Kotorjunk össze egy maroknyi törmeléket. Ha végigmentünk az összes csakrán. Hívjuk el egy barátunkat. amelyik miatt a legjobban aggódunk. amelyik eltömődött. Hosszan fésüljük át a „beteget" tetőtől talpig. hogy eltöltsön a szeretet az érintett személy iránt. Öngondozás balesetben vagy betegségben Még mielőtt szükségünk lenne rá. sűrűséget. Szeressük magunkat! Megvan hozzá a bátorságunk. mint normálisan. tegyük a kezünket oda. kineziológusok. Az összes tipikus gyerekbetegséget sikeresen gyógyítottam homeopátiával. és akiben tényleg megbízunk. a fájó toroktól a törött ujjakig. Ha úgy tűnik. a lányunk. Fejezzük be a gyógyítást azzal. Egyek vagyunk az Úrral. íme Heyoan két öngyógyító meditációja. Vannak gyógyítók. keressünk egy nekünk megfelelő helyi egészséggondozó szakembert! Most nagy a választék és jobb. minden este tegyük a kezünket elalvás előtt arra a területre. természetgyógyászok. hogy szinte minden esetben. amennyire csak lehet. hogy hallhatóvá tegyük az üzenetet. Ez mindkettőnknek csodálatos érzés lesz. Példa: ha valami fájdalmat érzünk a testünkben. Hadd változzon fehér fénnyé! Mivel az ujjaink most nyolc centiméterrel hosszabbak. ne ítéljük el magunkat érte. homeopaták. Küldjünk felé szeretetet és energiát! Képzeljük magunkat egészségesnek és kiegyensúlyozottnak. Ha komoly betegségünk van. 12. hogy szembenézünk azzal. mi az. szeressük magunkat. az sokáig szokott tartani? Szúró fájdalom? Éles fájdalom? Csak jön és már el is múlik? Ez a bizonyos helyzet új az életünkben? Régi? Mit erezzünk. Tegyük fel a kérdést. s általában mi az ösztönös válasz rá? Vegyük sorra az összes különféle helyzetet. akivel jól kijövünk. Ezek majd segíteni fognak: HEYOAN MEDITÁCIÓI AZ ÖNGYÓGYÍTÁSRÓL L Pásztázzuk át a testünket valamilyen általunk választott módon: belső látás. Ha betegek vagyunk. intuíció vagy testérzések alapján. hogy folyó víz alá tartjuk kezünket egy ideig. amikor szembe kerülünk vele. Most nyúljunk ahhoz a területhez. színt.

Formájuk és állományuk van ezeknek a dolgoknak. hogy nem szerettük magunkat egészen vagy nem követtük teljesen azt. amit nem teszünk meg. Az üzenet (a lecke. csupán illúzió. És mi leszünk a gyógyítók. hogyan nem szerettük azt. mintha az egy tanterem lenne. Milyenfajta szeretet a legmegfelelőbb erre a félelemre? így tegyünk az életünk bármelyik területén vagy a testünk bármelyik részével. hogy teljesen azok legyünk. Tehát megkockáztatom azt mondani. Hogyan nem szerettük magunkat? Mivé és hogyan szeretnénk válni? 249 . és segítünk nekik. hogy szeretni tudják önmagukat. Készítsünk egy ilyen listát: Félelmek Életkörülmények Mi köze mindennek az aurához? Ez látható az aurában. Mert ahol ott a félelem. vagy olyasmi. ott hiányzik a szeretet. hogy magasabb rendű tudatunk kezdjen beolvadni testünknek ebbe a részébe. akik vagyunk. mint gyógyítók. mert a félelem a szeretet ellentéte. 5. amely elmondja nekünk. az nem valóságos dolog. amit rosszul csináltunk. amit valójában nagyon szeretnénk megtenni. hogy érezzük. Nem engedtük. tegyük rá a kezünket. hogy a szokásos válasz nem hatásos. biztosak lehetünk benne. hogy belépjünk a félelembe. és azzal együtt élni egész életünkben. 3. azt javaslom. de meg akarjuk tenni. ha úgy jobban tetszik) nem ért el hozzánk. kedvesem.Az életkörülményeinkhez kapcsolódva haragot vagy félelmet érzünk? Félünk attól. hogy miért nem szerették magukat. hogy emlékezzenek. miért teremtenénk ilyen fájdalmat a testünkben? Miért teremtenénk ilyen helyzetet az életünkben? Mi az. amit szerettünk volna tenni. A következő. Ha megtaláltuk a kérdéses helyet a testünkben. hiszen még megvan a fájdalom. ugyanakkor ő az ajtó is hozzá. ahol tanulni szoktak. Talán általános félelmek ezek. amikor csak megakadályozzuk. Amikor annyi bátorságot merítünk. Amikor majd szélesebbre nyitjuk az érzékeinket. Minden betegség és minden rossz esemény az életünkben annak a közvetlen eredménye. akik valójában vagyunk! Minden betegség hozzánk érkező közvetlen üzenet. Miután megtaláltuk a választ. amivel mi vagyunk saját magunk legjobb tanárai. amíg ezt jól meg nem tanultuk. hogy olyat tegyünk. hogy akármi is volt a válasza. mert nem oldja meg a problémát. amelyik megtanít bennünket valamire. Elzár bennünket attól. hogy nem az igazság útját járjuk. hogy felnőttek legyünk. magunk leszünk a szeretet. Ez minden gyógyítás alapja. Mi. nem vagyunk a létünk teljességén belül. Még egy vezérfonal: a lecke sohasem olyan valami. 4. Tekintsünk az életünkre és a testünkre. Ha ráérzünk a félelem természetének lényegére. akik segítenek nekik. Úgy tekintsük az életünket. amit tanulhatunk ebből? Mi az. Mert bárhol van a félelem. s nem fogjuk engedni magunkat a következő órára addig. amit ez a helyzet vagy ez a fájdalom üzen.) 2. valószínűleg abban a pillanatban fájdalmat és félelmet fogunk érezni. És akkor már nincs más választásunk. Nem hallgattunk a belső szóra. fájdalom vagy betegség egy-egy olyan üzenet. kicsodák ők voltaképpen. S közben próbáljuk meg kitalálni a félelem természetét. Engedjük. Jól megterveztük a leckéinket. mint szembenézni a félelemmel és hagyni. Mivel nincs középpontunk. addig mindig megteremtjük a helyzetet. A félelem mindig kapcsolatban van valamivel. hogy ránézzünk az emberekre és látjuk. amikor félünk. ami a testünkben történik? Mi a szokásos válaszunk? Azt már tudjuk. teljesen rossz. amit kérdezek önöktől. Soroljuk föl a félelmeinket! Mitől félünk? (Talán a testünkben fog összpontosulni. Amitől félünk. Kössük össze a félelmet az életkörülményeinkkel. képesek leszünk arra. ami velünk kapcsolatban rossz. Házi feladat lefekvés előtt: 1. Talán az életkörülményeinkben. és bármelyik rosszullét. amíg csak meg nem értjük? Egyáltalán: értjük az üzenetet? Mert amíg nem tanuljuk meg a leckét. Különösen tartós f áj dalom esetén hatástalan a szokásos válasz. akkor új szinten kezdjük a gyógyítást. próbáljunk szeretetet érezni iránta. amelyben az életünk jelenleg lakozik.

Hozzuk magunkat kitágult tudatállapotba! 2. mint annak a következménye. hogy ők is meggyógyítsák magukat. 1. 5. A következő fejezetben arról fogok beszélni. Az az első feladatunk. ami a korlátozás szubsztanciája. keressünk egy korlátot. hogy az ember szűk határok között definiálja önmagát. Csak így segíthetünk nekik a folyamat definiálásában és a kötöttségektől való megszabadulásban. Ez segíteni fog bennünket a fejlődésben. Ha megtaláljuk ezt a korlátot. lehetünk. hogy magunkat gyógyítsuk meg. 250 . amit mi állítottunk magunknak. Mint gyógyítónak. majd arra koncentráljunk. hogy ez egy olyan határ. hogy milyen lehet ez az út. hogy gyógyítók lehessünk. mert a betegség nem más. 6. tudni fogjuk. Gyakoroljuk ezt a meditációt rendszeresen a következő héten. először meg kell értenünk ezt a folyamatot magunkban ahhoz. akik korlátozva érzik magukat az életük olyan területén. hogy megérezhessük másokban. Megint tegyük fel a kérdést stb. ahol nem akarnak visszafogottak maradni. amit mindannyiunknak magának kell meghatároznia a gyakorlatban. Amikor megtaláljuk a választ. Fogalmazzuk meg hangosan a kérdést: ki vagyok? 3. Ha gyógyítók szeretnénk lenni. Toljuk ki a korlátot a határon túlra. az újabb önmeghatározást fog adni. táguljunk ki ismét! 8. Jó az önfelfedezésre és jó a gyógyítás gyakorlására. Válasszuk ki a Lényeget a szűkített meghatározásokból! 7. nem én fogom meghatározni a Lényeget. amelyek korlátoznak bennünket.MEDITÁCIÓ AZ ÖNKORLÁTOZÁS ELOSZLATÁSÁRA Ez a meditáció azok számára jó. Ez valami olyan. Mindezeknek a dolgoknak megvan a formája az aurában. Először erre összpontosítsunk. Nem. Mialatt az aurával és a gyógyítással foglalatoskodunk. Toljuk ki ezt a korlátot a határon túlra és így megnő a területünk. közvetlenül dolgozhatunk azon az energiaalakzaton. Az energia és a tudat. Fogalmazzuk meg újra a kérdést: kik vagyunk? Akármi is lesz a válasz. 4. hogyan tudunk másoknak segíteni. amit a saját létünk meghatározásával szereztünk.

hogy mi történjék a gyógyítás során. amelyek megváltoztatják személyes valóságunk természetét. a következőket fűzte a gyógyítóvá váláshoz: ELKÖTELEZETTSÉG A gyógyítóvá válás elkötelezettséget jelent. Ezt jelenti a hazaérkezés. ezekről tanultam. ahonnan minden lélek bármely pillanatban haza talál. hanem elkötelezettséget a saját igazsághoz és szeretethez vezető ösvény mellett. Elvehetjük. vagy merev szabályok sorozatához. hogy az igazi uhunknak kötelezzük el magunkat és ezt életünk központi tételévé tesszük. Önnek mi a legtermészetesebb? A saját utunkat járjuk. akkor vagyunk otthon. Végül is bizonyos értelemben én terveztem meg a teszteket. Ez a belőlünk és mindenki másból előtörő teremtő erő állandó megújhodó folyamata. Engem óvatosan . fejezet A GYÓGYÍTÓ FEJLŐDÉSE A gyógyítóvá válás egy nagyon is egyéni és személyes folyamat. hogy ezeket a próbákat (az én teljes egyetértésemmel) egy. ne a jól kitaposott ösvényt. hogy nagyon nehéz volt az igazsággal. A mai történelemben már sokat nem ismer az emberi faj azok közül az utak közül. az enyémnél sokkal nagyobb tudat tervezte meg. Nincsenek kötött szabályok. Senki sem ruházhat fel mást gyógyító szereppel. Sok tanfolyamot kell végigjárni. a tulajdon félelmünk lesz. Az énem bölcsebb része azonban jobban tudja ezt. hogy segítsen megtanulni a spirituális törvényt. 251 . Az én segítőm. a többi azonban nincs meg. Heyoan. az isteni akaratra és szeretetre koncentráltam. Nem valamelyik különleges spirituális gyakorlathoz. Mindenkinek egyedi az élete. Állandóan olyan helyzetben találtam magam. Ez egy belülről növekvő késztetés. valláshoz. Az első dolog.lépésről lépésre . rengeteg technikai anyagot kell elsajátítani és különböző szemléletű iskolák léteznek attól függően. miután elköteleztük magunkat a saját Htunknak. A kis „ego-énem" általában nem akar ebben részt venni. Később láttam. Sok út vezet a Mennyországba. Ha végignéznénk az emberi történelmet. Az én utam spirituális módon vezetett a gyógyítás felé. mert állandóan új utak keletkeznek az emberi lélek mélyéről. akik még előttünk odautaztak és megvilágosodtak. amelyet azért terveztek el. Néhányat felfedeztek. ahogy végigutazunk életünkön. ezzel a belső teremtő mozgással. hogy a kísérőim. Meglehetősen sok időt töltöttem el azzal. amivel szembe fogunk kerülni. Amikor teljesen megtanulunk áramlani. az angyalok vagy Isten tesztelt engem. hogy az igazság természetére. hogy megteremthessük új ötleteinket. TESZTEK Amint eldöntöttük. a szeretettel egyensúlyban maradnom és alig volt fogalmam arról. merem mondani. Ez azt jelenti. hogy miként történjen. nekem ez volt a lehető legtermészetesebb. hogy legalább annyi. sokakat találnánk. onnan. és én nem tehettem semmit sem ellene. úgy éreztem. ahány lélek hazatér. Néhányan még csak nem is tartják spirituálisnak tevékenységüket. az valószínűleg változni fog. hogy mi lehet az Isten akarata. Ez az életfolyamat keresztülvisz olyan Helyszíneken. amit kiválasztunk a kitaposott útról és használhatjuk segítségként. amely az egész életünket áthatja. Én része vagyok ennek a nagyobb tudatnak. tudatára fogunk ébredni annak a folyamatnak.vezettek keresztül (a felsőbbrendű énem és a kísérőim) egy olyan folyamaton. Időnként úgy tűnt.26. mintha tesztelnének. hogy amint az igazság és a szeretet szerint élünk. ellenállás nélkül. Miután már egy ideje koncentráltam ezen princípiumok valamelyikére. Ok-okozati összefüggéseket fogunk látni belső személyes valóságunk és a „külső" világ között. De ez nem gond.

hogy mást hibáztattam. hogy elhiggyek olyan dolgokat. 252 . Amikor túltesszük magunkat azon az eseményen. hanem arra. mely szerint az élet alapvetően nehéz. kapcsolatban van az érintett érzelmektől való félelmünkkel. csekélyebb az ereje. A félelem csak néz a tükörbe és grimaszokat vág magára. hogy bármivel képesek vagyunk szembenézni. vagy csak egy bizonyos valóságról győzködtem magam a kényelmem érdekében? Megdöbbentem. Emmanuel szavaival: Nem arra kell törekedni. Mégis. GYAKORLAT A FÉLELMEINK MEGTALÁLÁSÁHOZ Kérdezzük meg magunktól: mi a legrosszabb félelmünk most az életünkben ? Milyen feltevésen alapul ez a félelem ? Valójában mi olyan rossz abban. A fő védekezésem az volt. bármi legyen is az. amelyek alátámasztják a viselkedésemet és megmagyarázzák életem kellemetlen eseményeit. Lassan. hogy ne kelljen megtapasztalni azt. A félelem a szeretet ellentéte. amitől félünk. Amikor az események történtek. de mi magunk hoztuk létre negatív élményeinket. hogy a félelmet elpusztítsuk. miután megvizsgáltuk a viselkedésünket. Keressük a vádlás kifinomult kifejezését életünkben. Az igazat beszéltem. ne a nyilvánvalót. A félelem az elválasztottság érzelme. hogy mennyire rávettem magamat arra. ha szabadon engedjük és megadjuk magunkat az isteni szikrának. mint a szeretet hatalma. amitől féltünk. látom a fejlődés cifra mintáit. csoportmunkában vettem részt egy spirituális közösségben. hogy valószínűleg szembesülnünk kell vele. azonnal szembe találtam magam az igazság kérdésével. és bármin képesek vagyunk keresztülmenni. és hogy észrevegyük. mint gondoltuk volna.MEGBIRKÓZÁS A F É L E L E M M E L A félelem az az érzelem. hanem igaz egyedi módon mindenkire. hogy az ok-okozat sokkal érthetőbben működik. látni fogjuk. Melyek ezek? Mélyen bennünk van egy hely. ahol tudjuk. ami pedig az összes dolgok egységéhez való kötődés. nem voltam még olyan bizonyos a velem kapcsolatos nagyobb szabású tervekben. a félelemből szerető részvét lesz. ha az az esemény bekövetkezik? Bármi. Nehéz dolog ezzel szembenézni. Ezt „negatív szándéknak" hívják. Ezek alá a fájdalmas emlékek alá temetve találni fogunk egy olyan szándékot. amit megpróbálunk elkerülni. hogy az egyes pillanatokban bizonyos voltam az éppen kéznél lévő tényekben. hogy így éljük le egész életünket. sok munkával jár és fájdalmas. Ez magába foglalja a halál élményét is. érezni fogjuk a belső igényt arra. látni fogjuk. Ha magunkba nézünk. Az egyik egy hiedelemrendszer volt. és tulajdonképpen így vagy úgy. A legtöbb időmet azzal töltöttem. A félelem csak illúzió. Az én negatív szándékom két dolgon alapult. Ez a hiedelemrendszer nemcsak általában igaz. amely kapcsolatban van a tágabb valóságtól való elszakadással. AZ IGAZSÁG Amikor először mentem el a Phoenicia Pathwork Centerbe. bensőséges összejöveteleken. hogy megismerjük természetét. Ha visszatekintek utamon.

ha nem -. A fájdalom és öröm egysége ilyen egyszerű módon kezdődik. amikor ez a belőlünk áramló. Érezhetünk örömöt. megromlik és valami módon részlegesen legátlódik. Minden nő . mert olyan soka dolgom stb. hogy feltámasztjuk magunkat a kis halálokból. természetes avagy pozitív öröm. Például a gyerek a konyhai tűzhely szép. Figyeljük meg magunkat. de az anyám/apám/feleségem/férjem nem engedte. Ahogy felnövünk. apát. Az örömimpulzusnak vége. Az a mód. megkerestem és elválasztottam a negatív örömeimet a pozitívaktól. Úgy tudunk megtisztulni ilyenkor. Még ha negatív is az öröm. vagyis tulajdonképpen élveztem. megváltozhatunk és teremthetünk pozitívakat is. hogy mást hibáztatunk a problémáinkért (anyát. és nem engedjük. a mozgásunk és a tudatunk.NEGATÍV HIEDELMEINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Példaként töltsük ki a következő mondatokat magunkat: Minden férfi -. A negatív öröm alapja az elkülönültség. így még mindig jobb. amelyeken a tetteim alapultak. vagy ha vesztettünk. Nincs más választásunk. amikor eltorzítjuk az örömimpulzusunkat. amiért negatív élményeket teremtettünk magunknak. Felfigyeltem a téves hitekre vagy feltevésekre. ha valaki nem zavart volna össze mindent. így még mindig élet. emberek? Vizsgáljuk meg a negatív örömök etiológiáját! A negatív öröm eltorzult. Mindenki ezt teszi a személyiségének valamelyik szintjén. ami összeköti a negatív élményt az örömmel. Vegyük észre. hogy amennyire csak lehet. Ez elsősorban a személyiségünkben kikristályosodott kora gyermekkori élményeken keresztül történik meg. hogy miért nem tettünk meg valamit. ez teljesen megfogja változtatni a valóságról alkotott nézeteinket. mint ez. és visszanyerjük az energiánk teljes. A negatív örömnek sokféle variációja és formája van. bár esetleg nem olyan világosan. a gyerek sír. eredetileg teremtő impulzus eltorzul. Ezek mind negatív örömmel teli kifogások. Ilyen kijelentéseket teszünk mint: meg akartam tenni. Ha mindezek után felelősnek érezzük magunkat. míg ők a rosszak. Nekem is használt és a régi problémáim kezdtek eltűnni. ha negatív élményem volt. Azzal magyarázzuk a sikertelenségünket. ha válaszolunk a kérdésekre. AZ ISTENI AKARAT Miután két évig főleg arra összpontosítottam. hogy nem lehetünk azok. Bizonyos értelemben minden alkalommal. Hasznunkra válik. igaz módon éljek. hogy azok legyünk. A másik dolog. Ez utóbbi semmiképp sem különít el a többiektől. ha megsértettek. Ha ezt tesszük. Az önmagát védő embertől származnak és gyakran a belső gyerek. mint ha nincs mozgás és energia. Vigyázzunk. hogy mi vagyunk a jók. áramló örömét. megvan az az örömünk. ahogy az enyémet is megváltoztatta. vagy nem volt időm. Lehet. hogy hogyan hoztam létre a negatív élményeimet és miért. nem hagyhatjuk. vagyis belsőnkből jön. A pozitív öröm a középpontunkból. ne nevettessük ki magunkat. hogy örömünket leljük abban. Több szinten is követelést vagy akaratot találtam magamban. Állandóan azt mondogatják. az a negatív öröm. megszokottá válik az eltorzult örömimpulzusunk. mert áldozatként mindig másodlagos előnyökre teszünk szert. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok... mint a negatív öröm. ami a negatív szándékom alapját képezte. Még érezzük az életimpulzust. Mélyről áramlik kifelé és teremteni akar. a pozitívé pedig az egység. így jobban működik az életünk. Van sok más ennél bonyolultabb élmény is a gyerekkorban. Az anyukája elkapja a kezét. vagy nagyon fájt a hátam. Ezeknek az akaratoknak 253 . amikor legközelebb elmagyarázzuk. hogy szabadon áramoljon az életerőtik. akik vagyunk. mert az kapcsolatban van az eredeti életimpulzussal. ha betegek vagyunk. Ez az állapot a halál. mint korábban. feleséget vagy férjet). hogy megbetegszem és meghalok a következő b e t e g s é g e k t ő l : . Bizonytalan volt. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok. amitől megsokszorozódik a teremtőerőnk. Legtöbbünk gyakran eljátssza az áldozatot. hogy nem tudunk valamit megcsinálni. El fogom veszteni a-. hogy kínosan becsületes voltam magammal szemben. még mielőtt megégne. ahogy az akaratomat érvényre juttattam. és akármennyit dolgoztunk is magunkon. hogy baj van a saját akaratommal. akik vagyunk. Változtatgattam a vélemenyemet. Igazat mondunk? Miért viselkedünk így mi. Örömteli energiával áramlik. a tinédzser vagy a fiatal felnőtt akaratában nyilvánulnak meg. A következőképp tudnak megsérteni: . megvizsgáltam. hogy mi jók vagyunk és elboldogultunk volna az életben. A következőképp szokott segíteni egy k a p c s o l a t . akárhány csoportba jártunk is. mindig meghalunk egy kicsit. Például azzal. Az első két évet úgy töltöttem el a Phoenicia Pathwork Centerben. Negatív öröm akkor keletkezik. fényes lángja felé nyúl. mindig gondot okozott az életemben. észrevettem.

Mi mind vagyunk olyan ügyesek. hogy egy külső hatóság által meghatározott isteni akaratot kell követni. amit a legkönnyebb szeretni. Az önszeretet abból ered. Mindennap. Ha nem áramoltatjuk át magunkat szeretettel. akit látunk szemben. például egy kis virágot. Feltétlenül elég időt kell hagyni magunknak arra. hogy adni és kapni ugyanaz. ebben a gyakorlatban csak pozitív észrevételeket lehet tenni. hogy követni Isten akaratát? Semmiképpen sem azt. Ha igazi kihívást akarunk. tán mi is úgy találjuk . Mélyen bennünk ott van az isteni akarat szikrája. hogy észrevegyük a legkisebb repedést a tükörben. s mindegyik ezt mondta: „Gondoskodok a jólétedről. amit adunk. hogy könnyen magamra találok. a szeretet sokféle formájával találkoztam. Az önszeretetet gyakorolni kell. Ezek az emberek végül teljesen értéktelennek fogják tartani magukat. Mindennap megtettem ezt két éven keresztül. Mindannyiunknak szüksége van rá. hogy ki tudjuk-e valamennyit terjeszteni magunkra ebből az értékes szeretetből. Keressünk valami olyat. és megbízom bennük.) A következő állt benne: Rábízom maga Isten akaratára Szívemet és lelkemet Istennek adom Megérdemlem a legjobbat az Életben A legjobb célt szolgálom az Életben Isten szent megtestesülése vagyok. egy fát. hogy végére járok ennek. Itt van néhány egyszerű gyakorlat. Emmanuel ezt mondta: „A Te akaratod és Isten akarata ugyanaz. hogy nekik mindig keresniük kell valakit. azt kapjuk." Elkezdjük megérteni.. nézzük meg. azt adjuk. Rájöttem arra. Sok ember önmagán kívülről jövőnek érzékeli az isteni akaratot. Utána csak üljünk le szemben vele és részesítsük értékes szeretetünkben. Kitaláltam. Becsülöm a lelked és tisztelem a fényedet. ami azt jelenti. Találtam egy gyönyörű esküszöveget a Kísérő Leckékben.a többsége nagyon követelődző. Mialatt kb. Az akaratnak is fel kell nőnie. amikor kritizáljuk magunkat. Ne legyünk kritikusak vele. Támogatom integritásodat és fényedet. míg nyilvánvalóvá vált számomra. hogy össze kell hangolnom az Összes kis belső kívánságomat a belső isteni szikrámmal. Lássuk. az Isten akarata. hogy ott van! Egyáltalán mit jelent az.. hogy a tőlem telhető és a szükség megkövetelte módokon szeretetet adjak. Bárkit. (Olyan olvasmányok. hogy ennek a megtételéhez a legjobb mód az. naponta többször is elmondtam ezt az esküt. hogy mik tegyenek. hogy minden emberi lényben létezik egy isteni szikra.ahogy én is annak idején . A SZERETET Sokunkban nagyon szűk körben mozgó elképzelés él a szeretetről. ami kihívás lehet számunkra. Abból ered. Én úgy találtam. ami nem elárulása önmagunknak. Elhatároztam. mindig kezdjük elölről. Egy másik gyakorlat. amit kapunk. amikor valami örömet és beteljesülést okoz neked. akkor Isten akarata szól hozzád a szíveden keresztül. ezeken alapul a Pathwork. mint útitársad az élet útján. azt érdemes szeretni. Miután néhányszor így tettünk. ahogy csak tudok. Biztos. mint a szeretet. egy állatot vagy egy műtárgyat. hogy oly módon élünk. A legnehezebb önszeretetet tanulni. amelyek Éva Pierrakos [1957-80] szellemi közvetítésével jöttek. aki megmondja. ha rendszeres gyakorlással kifejlesztem az akaratom pozitív használatát. hogy saját igazságunk szerint élünk." Vizsgáljuk felül. hogyan adhatnánk másoknak? Az önszeretet gyakorlást igényel. két évig arra összpontosítottam.hogy ideje a szeretetre összpontosítani. megtalálom magamban az isteni akaratot. hogy tíz percig ülünk a tükör előtt és szeretjük azt. Ez most nem engedhető meg. hogy mire használjuk az akaratunkat. aki rendelkezik egy olyan értékes adománnyal. hogy kibírjuk-e tíz percig egyetlen rossz megjegyzés nélkül! 254 . Mennyire engedünk a társadalmi erkölcsök követeléseinek? Milyen gyakran figyelünk magunkra és követjük a szív óhaját? Ha az isteni akarattal összehangolódunk. hogy megkeressük ezt magunkban.

kiáltanak fel örömmel. ha kitaláltál valamit. mi volt az. amit csak akarunk. az egy nagyobb növekedésnek a jele. egyszer csak megnőtt a kezemen átfolyó erő. hogy továbbra is kitartunk az igazság mellett. a növekedés és végül az isteni fényhez vezető öntisztulás felé. hogy vágyaink a fizikai síkon valósággá válnak. Az elmúlt néhány évben türelmet tanultam. hogy nem hisszük el. Az álmaik kezdenek valóra válni. Szerette magát azzal is. AZ IDŐVEL BÁNNI A bizalom segített nekem. Azt jelenti. hogy minden éppen úgy jó. íme egy gondolat. Időbe kerül. amikor az összes külső jel azt mondja. amelyeket nem értünk. Felkiáltott: „Atyám! Miért hagytál el engem?" Szörnyen őszinte volt magával. ami most létezik. hogy a saját átformáló erőink segítségével meg is változtathatjuk ezt. Hogy elfogadtassam magammal ezt az igazságot. bizalmat az univerzum egységében és bizalmat abban. azonnal véghez kellett vinned" . Ez nem vakhitet jelent. hogy a spirituális utat járó emberek a bizalom. „Hatásos!" . annak érdekében. ami nagyon erős. Az öreg pesszimizmus csúf feje ismét felbukkan. hogy egy mélyebb szintről ellenőrizzék bizalmukat. Sokkal hosszabb távú ok-okozati viszonnyal kezdünk foglalkozni életünkben. és a tőlünk telhető igazsággal és szeretettel követjük akkor is. amikor kicsi voltam? „Bármikor. hogy megbecsülöm az időt. hogy nem lehet igaz.A BIZALOM Ahogy visszapillantok. személyes síkon is." Valószínűleg Önnel is ez fog megtörténni. hogy bármi történjék is az életünkben. és hogy szeretettel válaszoljunk abban a helyzetben. a szeretet. Amikor keresztre feszítették. A bizalom azt jelenti. Ön is meg tudja ezt tenni. hogy állandóan megpróbáljuk szabadon engedni a követelődző' akaratunkat. hogy már nem bízott. A türelmetlenség végső soron azt jelenti. Bizalmat fejlesztünk ki. akkor is. Nem próbálta megváltoztatni és nem rejtette el ezt a tényt. Ezek a kapcsolatok tulajdonképpen olyan részeink között állnak fenn. mire emlékszik. Később visszanyerte a bizodalmát. Krisztusnak volt elég bizodalma beismerni. és közvetlen korlátainkat mint tökéleteset. kitaláltam a következő mondást: „Azzal tudom a fizikális síkon létezés iránti elkötelezettségemet megbecsülni. Kezdik megalapozni önmagukba vetett bizalmukat. Ezt mind a magunk iránti. hogy megmaradunk a szándékainknál. A kezeim körülbelül három centiméterre voltak a lábtól. Amikor ez történik az életünkben. mit jelent ez nekem. melyek még nincsenek egyesítve. ahogy most van." Az e síkban az ok és okozat közé beépített lassúságnak bizonyára értelme van. az lépcső lehet a nagyobb megértés. mivel az megváltoztatná a teszt természetét. Az itt és mostban élés azt jelenti. Egy bizonyos módon tartottam a kezemet. Igazságban élésünk jutalma az élet minden megélt pillanatának élvezete lesz. Ez azt is jelenti. hiszen mi alkottuk ilyenné. bizalmat a spirituális törvényben. de mi a szívünk mélyén tudjuk. nagy változások mentek végbe bennem az alatt a hat év alatt. AZ ERŐ Egy alkalommal. bizalmat magunkban. hogy őszintén kifejezte a gyötrődését. Először elkezdik megtanulni az ok és okozat összefüggéseit. Abban a pillanatban elvesztette a bizalmát. Úgy találják. Hol van a spirituális törvény? „Talán ez csak a világegyetemről alkotott naiv nézet volt. Ez annak elfogadása. Képesnek kell lennünk tisztán látni az ok-okozati összefüggéseket az olyan kapcsolatokban is. mintha új kísérők érkeztek volna. Éppen valakinek a fertőzött lábujját gyógyítottam. Mi történik? A pozitív ok-okozati összefüggésnek az összes bizonyítéka mintha eltűnne egy időre. amely mindenkinek beválhat: a türelem az isteni terv iránti bizalom közvetlen megnyilvánulása. hogy leteszteljék magukat. amikor azt mondta: „Atyám. amivel a legtöbb gondom volt. Mégis egy idő után készek arra. Amikor ezt csináltam. most kezdem megérteni. mind az isteni terv iránti bizalom hiányát jelzi. a hit különböző fázisain mennek keresztül. Valószínűleg nincsenek tudatában belső elhatározásuknak. hogy elfogadjuk az emberi fejlődés lassú folyamatát. hogy megbirkózzam azzal. Olyan volt. kezedbe ajánlom lelkemet. bizonyossá válunk benne. Megkapjuk azonnal. s végül az emberi faj fejlődésének részeként szemlélve életünk e terén is. hogy azt teremtünk.mondta. Egyszer megkérdeztem anyámat. a páciens felkiáltott a megnövekedett 255 . Szövetségesem volt az univerzum jótékony bőségébe vetett erős hitem. amire e síkon minden dolog eléréséhez szükség van. hogy megtaláljuk az igazságot bármilyen helyzetben. ha rémesen érezzük magunkat. A dolgok egyszerre elkezdenek rosszul menni. Nem kell várni a spirituális Kánaánra. Azzal. amikor még tanultam a gyógyítást. összhangba hozzuk az isteni akarattal. hogy a pozitív hit és a pozitív cselekedetek pozitív jutalmakat hoznak. hogy igaz. ezüstös kék fénynyalábot sugárzott a lábujjba. amivel mindig gondom volt: hogy mindent időben csináljak. A pozitív visszacsatolás elapad és az illető meginog." Láttam.

amikor megpróbáljuk megérteni. Ez az ember legbelső lényegéből származik. hogy még nem voltam eléggé felkészülve rá. hogy elárulnánk önmagunkat. a gyógyítónak két világban keli egyszerre élnie: a spirituálisban és a testiben. hogy egy belső. Emmanuel szavaival: A kegyelem állapota Befogadót kíván Hogy teljes legyen Isten kezei közt nyugszol és szeretet övez. A gyógyító nem adhatja fel valaki gyógyítását csupán azért. Az erő hozza meg számunkra azt a képességet. az isteni akarat és a szeretet gyakorlásával. Örömmámorban úsztam és elmondtam a tanáromnak. Amikor másképp tartottam a kezeim. Az erő annak következménye. a másik pedig. akkor nem szeretjük sem magunkat. puha." Utána két évig nem is dolgoztam velük. „C. Vagyis őszinték vagyunk magunkkal szemben abban. hogy stabil pontban áll önmagán és a világegyetemen belül. amely az ember mélyéről. Ő csak annyit válaszolt: „Szeretettel vagy erővel akarsz gyógyítani?" Rájöttem. KI TEKINTHETŐ GYÓGYULTNAK? Nem szabad elfelejtenie a gyógyítónak. hogy mindenki számára mélységes jelentéssel bír betegsége átélése. Csakúgy végezheti el az emberiség körében annyira elterjedt fájdalom folyamatos megfigyelését. Ettől elmúlt a fájdalom. Elengedjük magunkat. ahol szerethetünk. Ha hagyjuk az Isteni Bölcsességet érvényesülni. Ahhoz. csak akkor tudunk helyet adni a szeretet áramlásának. aki erővel bír. csupán leckék. hogy mi a lélek meggyógyításával foglalkozunk. elnyomjuk őket. hogy minden élményünk. A követ- . mely a bizalomhoz vezet. És amikor be tudod fogadni ezt a szeretetet. Sokkal többet tanultam meg a szeretetről. ami pedig az erőhöz. hogy mit érzünk. szeretettel adunk vissza anélkül. és a bennünket körülvevő történésektől független tökéletes biztonság megtapasztalása. helyet csinálunk az életünkbe beköszöntő kegyelem részére. hogy a halált is ennek alapján értelmezzék a gyógyítók. szeretetteljes hely felé mozduljunk el. hogy az ötödik szint spirituális sebészei dolgoztak velem. amit Üdvözlés formájában érzékelünk. Fontos. ahhoz kapcsolódunk. hogy váltogassam a két módszert. és lehetővé tesszük. Fáradt voltam. hogy mindent. hogy az isteni szikrával szövetkezünk. A feltétel nélküli szeretet teszi lehetővé számunkra a kegyelem cselekedeteit. az saját létének középpontjában ül.. Az egyik. és elköteleztük magunkat. Ezt csak úgy tudjuk megtenni. A KEGYELEM Az igazság. Megszűnt a fertőzés és nem kellett operálni. hogy továbblépünk erről a helyről egy másik helyre. mintha azt mondanám: „Hé! Ide nézzetek! Elküldtem a kísérőimet. mint a betegség és a halál. Mintha valami nagyon sürgős lett volna. melyben tudjuk. Olyan erőt. hogy folytassam munkámat. hogy ennyi erő áramoljon át rajtam. fehér felhőszerű energia jött belőlük. de a kísérők minden negyedórában utasítottak. Túlságosan is élveztem. olyan sok erő folyt keresztül rajtam!" . Az igazságra alapozott bizalom. Akkor készültem el. vagy amint Heyoan kísérőm mondja: a szentek szentjéből. hogy szabadon áramoljon életünkben. beleértve az örömteli és a fájdalmas élményeket is. hogy a halál nem kudarcot. bezárul a kör.mondtam. A kis gyógyítások eredménye hatalmas volt. Később megértettem. hogy két dolgot sose felejtsünk el. megkapjuk a Kegyelmet. ha először is szeretjük önmagunkat és igazságban élünk. sem másokat. ami hozzánk érkezik. a belső isteni szikrából származik. de az egész embert kezeljék. Ez az egyidejűségben élés. hogy ezt ne feledje. hanem valószínűleg gyógyulást jelent. hogy mit csinálunk gyógyí256 tóként. A kísérők állandóan utasítottak. Csak ha érezzük és nyugtázzuk őket. és ne csak a személy megtestesült részét. Nagyon fontos. melyeket saját magunknak készítettünk az Istenhez hazavezető útra.energiaáramlás miatt. mert az illető teste haldoklik. az isteni akarat és a szeretet erőt ad. Tudjuk: ha megtagadjuk negatív reakcióinkat. Ez minden dolgok egységének. Ez egy olyan állapot. hogy feltétel nélküli szeretetbe lépjünk és ezt gyakoroljuk. Ez azt jelenti.

áldd meg őket és keress mást. hogy ők csalók. már kinyílt egy kapu. Amikor meghallod a hívó szót. Nos. Igen. hogy áldott dolog történt a megboldogulttal. ami biztosan kielégít. amikor rájössz. üdvözölnek a gyógyítód és azok a lelkek. bűnösök vagy gonoszok. akihez közvetlenül szól. Az a lélek befejezte a feladatát és az elsődleges valóságban egy nagy. hogy elköszönj tőlük. Gyakran nem olyan a gyógyulás. hogy segítsen neked meghallani. amit adnunk kell és mi az. és ha észreveszünk valamit. megérted ezt. hogy mit tesznek. ha valaki. Végül is nem örökre szól a testi lét. és ti mindannyian tudjátok. ne habozz. mit is mond a tested. meghalna . Ahhoz. amit az emberek sikertelenségnek neveznek. A kis önámításokkal eltereljük a figyelmet a saját alsóbb énünk szándékáról vagy cselekedeteiről. de egy képzett spirituális gyógyító a legalkalmasabb arra. azokat is te választottad. és annál érzékenyebb a gyógyító. Minden alkalommal. amelyek hordozzák az összes gyengeségedet. Ne követeld az eredményeket. akit a tudatod sokkal megfelelőbbnek érez. csak előrelépés van." Amint a test és a gondolat egyre tisztább lesz a könyvben leírt gyógyító folyamatok hatására. hogy meg sem próbálom most őket felsorolni. mert senki sem tudhatja biztosan. Mert minden test egy tanterem és minden betegség egy tanóra benne. örömteli fogadóbizottság üdvözli őt. amivel éppen küzdünk az életben.kező kérdést tettem fel ezzel kapcsolatban Emmanuelnek. Ilyenkor csak az a dolgod. eláruljuk függetlenségünket és csökkentjük belülről jövő erőnket. spirituális gyógyításról beszél). Minél nagyobb az ereje. Úgyhogy bíznod kell a testedben. hogy ez hihetetlenül sok bizalmat követel. sok bizalom kell hozzá. aki a leginkább meg tudja érteni. Nem azért vagyunk itt. az olyan sok tényezőn múlik. mert mit is mond el az neked? Sokféleképpen hallhatóvá lehet ezt tenni. hogy valamit még meg kellene tanulnod. akár más módon keresik kenyerüket. hogy csak olyan messze tud elmenni a tudatod. Ez nem azt jelenti. amikor új erőt és betekintést nyertem. Remélem. valamit még tudnod kellene. a barátomnak: „Ha mi teremtjük a saját betegségeinket. akik akár az orvosi hivatással. és melyik gyógyítóhoz mégy. Egyébként a kérdés kitűnő. hogy valaki keresztülmehessen ilyen teszteken. a betegség eredetén dolgozzunk?" Ezt válaszolta Emmanuel: „Az attól függ. hiszen saját magadnak idézted így elő a betegséget. úgy. Megértem. akik vele együtt foglalkozni fognak veled. A spirituális gyógyításban ezért nincs sikertelenség. hogy a spirituális gyógymódban keresd a gyógyulásodat (nem pszichés gyógyításról. ez a betekintés mindig egy magától kiváltódó teszt után jött. magad választottad meg a testeidet. Sohase félj szeretettel és részvéttel rátenni a kezed egy új betegre. nincsenek a tudatában és ebben az állapotban nem is lehetnének a tudatában annak. megnő a gyógyítón folyó erő mennyisége és a rezgések száma is. mert a nagyapád vagy a nagymamád akart valamit. amit kérnünk kell. nemcsak a betegségekben. hanem különösen a betegségekben. Gyakran esetleg csak azonosítják vagy megkönnyítik ugyan a szenvedést. vajon megmondjuk-e? A kérdéseknek sose lesz vége. annál hatásosabb a gyógyítás. legalábbis úgy tűnik. hogy amikor megtanultuk. de egy spirituális gyógyító ismét egységessé tudja változtatni a tudatot és összhangba tud hozni téged az igazsággal. akkor tudatára ébredsz a lelkednek. De ne felejtsd el. csupán annyit jelent. hogy még meg kell találniuk az igazi tudást. hogy önmagunkon. és tudom. Vannak mások. akár a genetikusakat is. De te magad biztosan meg tudod tenni. hogy miért mégy a gyógyítóhoz. Mennyi felelősség terhel minket és épp ezért mi az. Nem büntetésképpen. Ha mégis megtörténne az. hogy mire van szüksége egy léleknek.vedd úgy. jól megtervezzük a tesztjeinket. Minden bizonnyal te vagy az. de van egy lényeges tény. és ezt négyszemközt neked is bevallanák. Abban a pillanatban. nagyon őszintének kell lennie önmagával szemben. Hogy vajon képes vagy-e meggyógyítani egy szenvedő testet abban a pillanatban. ha valakiért imádkozni kell. isten ments!. hogy örökké ezekben a ruhákban üldögéljünk. már nem kétséges az osztályzat. Most ezzel egyáltalán nem az orvosi hivatást becsülöm alá. mit is jelent ez? Azt jelenti. Minden teszt azzal kapcsolatos. Azt jelenti. már elért a tudatod a kézzelfoghatóan igénybe vehető orvosi gondozáson túlra. hogy talán létezik egy másfajta gyógymód is. hogy a tanárunk is sokszor kérdezte ezt Önmagától. hogyan kell ezt tenni. 257 . de nem történik csoda. Az orvosok kitűnő munkát végeznek és néhányan közülük is kísérőkkel dolgoznak. kegyetlenek. akkor ez nem tart-e vissza bennünket attól. amilyennek az ember előre gondolta volna.

amiként mi becsülünk titeket. Mindenekfelett szeressétek és becsüljétek magatokat. mint amikor elkezdtem. mint amikor az első néhány alkalommal visszatértünk és élvezzük a fényt. dühét. Amikor veletek vagyunk. hogy a kitágult nagyon magas energiaállapot következtében később összehúzódunk és többet fogunk érezni a bennünk levő elkülönült tudatból. hogy ez nem igaz. De ne feledjük. mondván. az Úr is ott van a közelben. valóságként éljük ezt át. Az összes fájdalmát. s magát a Földet is. hogy egy olyan csatorna vagyunk. Ezt fogja érezni a páciens is. mert ahogy egyre beljebb hatolunk az egyetemes tudatba a közeljövőben. Meg tudod és meg is fogod csinálni. ő pedig belőletek. nagyra becsülünk és tisztelünk téged. hogy sose tudod mindezt megcsinálni. hogy valakit meggyógyítsunk? Kudarcnak értékeljük-e a halált? A GYÓGYÍTÁS TERMÉSZETÉNEK MEGFONTOLÁSA Gyakorlat Mi a gyógyító? Mi a gyógyulás? Mi a fő célja a gyógyításnak? Mitől gyógyul meg az ember? Ki gyógyít? Ki tekinthető gyógyultnak? Heyoan a következőket mondta mostanában: „Kedves olvasó! Ne ítélkezzél magad fölött a fenti kérdések alapján! Mindannyian a megtisztulás útját járjuk. Ne feledjük. türelem a bizalom szava! 258 . Sokan közületek csodálatos örömöt fognak érezni. ami után epekedünk? Mit szeretnénk létrehozni az életben? Mik a korlátaink nőként/férfiként/emberi lényként/gyógyítóként? Tiszteljük-e a betegeink integritását. Sokkal érzékenyebbek lettünk. és az összes közül a szeretet a leghatásosabb gyógyszer. hogy tanuljunk tőlük? Meg tudjuk-e ezt tenni anélkül. Azt választottátok. amely a beteg erejét váltja ki. Tudjátok ezt és otthon lesztek. Egyszerűen el kell fogadnod. s így végül önmagát gyógyítja meg a páciens? Milyen személyes érdekünk fűződik ahhoz.?" Biztosíthatom róla. hogy eltűnik. hogy testi lények lesztek. Miután átéltük ezeket az ingadozásokat. Sose feledjétek ezt. és azután összehúzódunk. Hónapokkal később vesszük észre. mint egy pulzáció. ami nem csak rátok nézve nagy áldás." Amikor megértjük. A spirituális energia tiszta ereje és intenzitása elszabadul és megvilágítja a stagnáló. hanem az összes érző lényt érintik a Föld felszínén. ezeket a kitágulásokat és összehúzódásokat minden bajunknál többször is észrevesszük. hogy az élet olyan. Ne rekeszd ki magad.MENNYIRE VAGYUNK FELKÉSZÜLTEK A GYÓGYÍTÁSRA? Gyakorlat Mennyire vagyunk igazságosak? Mennyire használjuk az akaratunkat az egyetemes akarattal összhangban ? Hogy használjuk az erőnket? Hogyan tudunk szeretni? Tudunk-e feltétel nélküli szeretetet adni? Becsüljük-e a tekintélyét azoknak. mintha angyalok társaságában lennének a csoportban vagy a gyógyítás alatt. hanem az egész kézzelfogható világegyetemre is. ti lesztek a vezetői ennek a fénybe vezető nagy felfedezőútnak. átmegyünk a béke csendjébe. szabadok lesztek. Ti a Földből valók vagytok. nem a közvetlen közeletekben levőket. agóniáját. Ahogy visszajön a életbe. A ti személyes változásaitok az egészség és teljesség felé nem csak a körülöttetek levőket. hogy „Hé! Már nem érzem többé!" És sírni fogunk az örömtől. akiket azért választottunk példaképeinknek. sötét lélekanyagot. Azt mondhatjuk magunkban: „Miért vagyok most rosszabbul. kitágulunk és örömet érzünk. Mi itt. a spirituális világban. személyes erejét. Isten kezében vagytok és szeretet övez benneteket. hogy hol és kicsodaként vagy tökéletes tökéletlenségeidben. akaratát és választásait? Azt tartjuk-e magunkról. hogy kiárusítanánk a saját belső tartásunkat? Miképpen amijük el saját integritásunkat? Mi az. Sokan negatívként érzékelik ezt az összehúzódást.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful