Gama Vertebra de profile metalice flexibile

Vertebra GV
Caracteristici Vertebra GV Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 3000 mm GV 30 A=30, B=30, C=30 GV 50 A=50, B=32, C =80 GV 55 A=55, B=32, C=80 GV 75 A=33, B=75, C=33 GV 100 A=32, B=100,C=32

Profilul flexibil Vertebra GV se foloseète pentru realizarea pereêilor curbi, a arcadelor, a plafoanelor curbate etc.

Vertebra VS

Caracteristici Vertebra VS Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 3000 mm VS 30 A=76, B=30, C=30 VS 40 A=71, B=40, C =25 VS 50 A=66, B=50, C=20

Profilul flexibil Vertebra VS se foloseète pentru realizarea scìrilor curbate, a pasarelelor, etc.

Vertebra VGF

Caracteristici Vertebra VGF Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 3000 mm VGF 30 A=28, B=60, C=80

Profilul flexibil Vertebra VGF se foloseète pentru realizarea bolêilor într-un timp scurt.

2

Vertebra VAF

Caracteristici Vertebra VAF Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 2000 mm VAF A=70, B=36

Vertebra VAR

Caracteristici Vertebra VAR Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 2000 mm VAR A=70, B=36

Vertebra VT 45

Caracteristici Vertebra VT 45 Material Grosime Lungime Dimensiuni în mm Oêel zincat 0,6 mm 3000 mm VT 45 A=56, B=60, C=55

3

Aplicaêii ale profilelor metalice flexibile Vertebra
Realizarea unei arcade

Se calculeazì deschiderea arcului èi se taie profilul Vertebra GV (pentru a realiza uèor fixarea profilului, lungimea acestuia trebuie extinsì cu 16 cm). Se fixeazì profilul Vertebra GV prin utilizarea montanêilor tìiaêi în acest scop.

Realizarea unui perete curb

Se marcheazì forma doritì a peretelui pe plafon èi podea dupì care se taie profilele Vertebra GV èi li se dì forma prestabilitì. Se fixeazì montanêii verticali CD în profilele Vertebra GV. Se fixeazì panourile Riflex.

Realizarea unei bolêi semicilindrice
Faze de execuêie: - se traseazì înìlêimea H èi se determinì arcul de curburì al bolêii - se monteazì profilul perimetral VAR èi profilul de perimetrare curbì VS 30 - se realizeazì èabloane din gips-carton (gros. 12 mm) pentru definirea curburii; înìlêimea èablonului nu trebuie sì depìèeascì 15-20 cm - de èabloane se prind prin înèurubare elementele transversale VT 45 pentru fixarea profilelor longitudinale CD - elementele transversale VT 45 se fixeazì la un interax de 120 cm, iar profilele CD la un interax de 30-40 cm; profilele CD vor veni în contact cu talpa mare a profilului VS 30 - se acoperì întreaga structurì metalicì cu plìci Riflex (se recomandì a se îndoi plìcile Riflex pe lung) - plìcile Riflex se fixazì prin înèurubare, întâi pe profilul perimetral VAR èi apoi pe profilul CD

4

Realizarea unei bolêi tip pavilion

Faze de execuêie: - se realizeazì perimetrarea liniarì pe perete cu profile VAR - se poziêioneazì èi se suspendì structura primarì cu profile VT 45 - se realizeazì perimetrarea diagonalì cu profile VAF - se fixeazì profilele CD la un interax de 30 - 40 cm - se acoperì întreaga structurì metalicì cu plìci Riflex (se recomandì a se îndoi plìcile Riflex pe lung)

Realizarea unei bolêi în cruce

Faze de execuêie: 1. Se realizeazì perimetrarea curbì pe perete cu profile V 30 2. Se poziêioneazì èi se suspendì structura perimetralì diagonalì cu profile VAF 3. Se poziêioneazì profilele CD la pas peste profilele perimetrale curbe 4. Se acoperì întreaga structurì metalicì cu plìci Riflex (se recomandì a se îndoi plìcile Riflex pe lung)

Realizarea unei bolêi rotunde

Faze de execuêie: - se realizeazì perimetrarea liniarì pe perete cu profile VAR - se poziêioneazì èi se suspendì structura primarì cu profile VT 45 - se realizeazì perimetrarea diagonalì cu profile VAF - se fixeazì profilele CD la un interax de 30 - 40 cm - se acoperì întreaga structurì metalicì cu plìci Riflex (se recomandì a se îndoi plìcile Riflex pe lung)

5

4 Realizarea unei bolêi în cruce

Faze de execuêie: 1. Se realizeazì perimetrarea curbì pe perete cu profile V 30 2. Se poziêioneazì èi se suspendì structura perimetralì diagonalì cu profile VAF 3. Se poziêioneazì profilele CD la pas peste profilele perimetrale curbe 4. Se acoperì întreaga structurì metalicì cu plìci Riflex (se recomandì a se îndoi plìcile Riflex pe lung)

Alte aplicaêii ale profilelor Vertebra

6

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful