‫שחזור בחינה‬

‫גמר פנסיוני‬
‫מועד נובמבר ‪2012‬‬
‫במאי ‪ 2012‬נכנס תיקון ‪ 190‬לפקודת מס הכנסה‪ .‬בבחינות האחרונות משרד האוצר‬
‫שואל הרבה שאלות בנושא תיקון ‪ .190‬לאור חשיבות הנושא‪ ,‬מחלקת המחקר של‬
‫מכללת אריק אשד החליטה לרכז עבורכם שאלות נבחרות בנושא תיקון ‪.190‬‬
‫במידה ואתם נתקלים בשאלות בעייתיות לקראת הבחינה בגמר פנסיוני‪ ,‬הנכם‬
‫מוזמנים ליצור קשר עמנו ונשמח לסייע לכם‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הנכם מוזמנים להצטרף לקורסים שאנו עורכים בנושא לקראת הבחינה‬
‫בגמר פנסיוני‪ ,‬מועד ‪.19.3.13‬‬
‫ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות‪:‬‬
‫טלפון‪09-9563577 :‬‬
‫אימייל‪ariceshed100@gmail.com :‬‬
‫בהצלחה‪,‬‬
‫אריק אשד‬

‫על מרצים לא מהמרים!‬
‫במכללת אריק אשד‪-‬המרצים מחויבים להצלחתך בבחינה‪.‬‬
‫טלפון‪09-9563577-‬‬
‫‪Ariceshed100@gmail.com‬‬
‫‪www.ariceshed.co.il‬‬

‫להלן שאלות נבחרות בנושא‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫סמן את התשובה הנכונה‪:‬‬
‫לפני תיקון ‪ 190‬לפקודת מס הכנסה‪ ,‬ניתן לפרוס הפרשי קצבה לכל החיים‪.‬‬
‫לפי תיקון ‪ ,190‬ניתן לפרוס הפרשי קצבה לשנים שבהן שולמו ובלבד שתקופת הפריסה לא‬
‫תחרוג מ – ‪ 6‬שנות מס‪.‬‬
‫לפני תיקון ‪ ,190‬ניתן לפרוס הפרשי קצבה לשנים שבהן שולמו ובלבד שתקופת הפריסה‬
‫לא תחרוג מ – ‪ 6‬שנות מס‪.‬‬
‫לפי תיקון ‪ 190‬לפקודת מס הכנסה‪ ,‬ניתן לפרוס הפרשי קצבה לכל החיים‪.‬‬
‫לפני תיקון ‪ ,190‬ניתן לפרוס הפרשי קצבה לשנים שבהן שולמו ובלבד שתקופת הפריסה‬
‫לא תחרוג מ – ‪ 8‬שנות מס‪.‬‬

‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫מקדם ההיוון לפי נוסחת שילוב חדשה‪:‬‬
‫נמוך לגברים מאשר לנשים‪.‬‬
‫גבוה לגברים מאשר לנשים‪.‬‬
‫זהה לגברים ולנשים ושווה ל – ‪.180‬‬
‫זהה לגברים ולנשים ושווה ‪.1.35‬‬
‫נקבע לפי בחירת הפורש‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫אדם הגיע לגיל פרישה וקיבל מענק פרישה ב – ‪ .31.12.11‬חישוב מיסוי קצבאות ייעשה‬
‫בהכרח‪:‬‬
‫לפי נוסחת שילוב ישנה‪.‬‬
‫בהכרח לפי נוסחת שילוב חדשה‪.‬‬
‫לפי נוסחת שילוב ישנה‪ ,‬אם הפורש ביקש לעשות את החישוב לפי נוסחת שילוב ישנה ולא‬
‫נוסחת שילוב חדשה‪ ,‬וזאת תוך ‪ 90‬יום מהגיעו לגיל פרישה‪.‬‬
‫לפי נוסחת שילוב ישנה‪ ,‬אם הפורש ביקש לעשות את החישוב לפי נוסחת שילוב ישנה ולא‬
‫נוסחת שילוב חדשה‪ ,‬וזאת תוך ‪ 180‬יום מהגיעו לגיל פרישה‪.‬‬
‫לפי נוסחת שילוב חדשה‪ ,‬אם הפורש ביקש לעשות את החישוב לפי נוסחת שילוב חדשה‬
‫ולא נוסחת שילוב ישנה‪ ,‬וזאת תוך ‪ 90‬יום מהגיעו לגיל פרישה‪.‬‬

‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫משכורת שנתית קובעת להפקדות לקרן השתלמות פטורה ממס היא ‪ 188,544‬ש"ח‪ .‬מר‬
‫ישראלי הינו בעל שליטה בחברה‪ .‬מה ההפקדה החודשית שתוכר לחברה כניכוי‪ ,‬בהנחה‬
‫שבעל השליטה ישלם לפחות ‪ 1/3‬מהפקדת החברה?‬
‫‪ 707‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 1,178‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 220‬ש"ח‪.‬‬
‫לא יוכר כלל‪.‬‬
‫‪ 874‬ש"ח‪.‬‬
‫מה הסכום שיוכר לחברה כניכוי חודשי עבור הפקדה למרכיב תגמולים ‪ +‬אובדן כושר‬
‫עבודה לעובד שהוא בעל שליטה‪ ,‬ששכרו החודשי הוא ‪ 40,000‬ש"ח‪ ,‬בהנחה שהשכר‬
‫הממוצע במשק הוא ‪ 8,619‬לחודש?‬
‫‪ 2,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 8,619‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 33,476‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 2,586‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 3,200‬ש"ח‪.‬‬

‫על מרצים לא מהמרים!‬
‫במכללת אריק אשד‪-‬המרצים מחויבים להצלחתך בבחינה‪.‬‬
‫טלפון‪09-9563577-‬‬
‫‪Ariceshed100@gmail.com‬‬
‫‪www.ariceshed.co.il‬‬

‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬

‫מה הסכום שיכול להפקיד בעל שליטה לאחר תיקון ‪?190‬‬
‫לקרן השתלמות – לפחות ‪ 1/3‬מהפקדות החברה‪.‬‬
‫בקופת קצבה – חייב להפקיד בנוסף להפקדות החברה‪ ,‬לפחות ‪.5%‬‬
‫יכול להפקיד כעצמאי עוד ‪ 5%‬מתקרת הכנסה מזכה ולקבל זיכוי בשיעור ‪35%‬‬
‫מההפקדה‪.‬‬
‫תשובות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' נכונות‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫בעל שליטה פרש מהחברה לאחר ‪ 25‬שנה‪ .‬סך משכורותיו בתקופת עבודתו היה ‪ 5‬מיליון‬
‫ש"ח‪ .‬מה הקצבה החודשית המותרת בניכוי לחברה?‬
‫‪ 6,250‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 6,500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 6,100‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 7,150‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 8,200‬ש"ח‪.‬‬

‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪.‬‬

‫מהו מקדם לפי נוסחת השילוב החדשה לפי סעיף ‪ 9‬א' )ג(‪:‬‬
‫‪ 35%‬כפול תקרת קצבה מזכה כפול מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה פטור‬
‫ממס מירבי לכל שנת עבודה‪ ,‬כשהוא מוכפל ב – ‪.32‬‬
‫‪ 25%‬כפול תקרת קצבה מזכה כפול מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה פטור‬
‫ממס מירבי לכל שנת עבודה‪ ,‬כשהוא מוכפל ב – ‪.32‬‬
‫‪ 35%‬כפול תקרת קצבה מזכה כפול מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה פטור‬
‫ממס מירבי לכל שנת עבודה‪ ,‬כשהוא מוכפל ב – ‪.40‬‬
‫‪ 35%‬כפול תקרת קצבה מוכרת כפול מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה‬
‫פטור ממס מירבי לכל שנת עבודה‪ ,‬כשהוא מוכפל ב – ‪.32‬‬
‫‪ 35%‬כפול תקרת קצבה מזכה כפול מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה חייב‬
‫במס מירבי לכל שנת עבודה‪ ,‬כשהוא מוכפל ב – ‪.32‬‬

‫‪.9‬‬

‫מר ישראלי פרש בגיל ‪ 67‬לגמלאות ונצברו לזכותו וותק של ‪ 30‬שנה‪ .‬משכורת אחרונה –‬
‫‪ 15,000‬ש"ח‪ ,‬תקרת פיצויים פטורים – ‪ 12,120‬ש"ח‪ .‬מר ישראלי קיבל מענק פרישה‬
‫של ‪ 180,000‬ש"ח‪ ,‬פדיון ימי מחלה – ‪ 220,000‬ש"ח ומענק הסתגלות של ‪ 20,000‬ש"ח‪.‬‬
‫מה הסכום החייב במס‪ ,‬אם למר ישראלי אין כל פנסיה ממקור אחר?‬
‫‪ 60,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 80,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 92,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 120,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 56,400‬ש"ח‪.‬‬

‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫עובד יצא לגמלאות בגיל ‪ 67‬ומקבל פנסיה חודשית של ‪ 12,615‬ש"ח‪ .‬העובד בחר לקבל‬
‫פטור לפי מסלול קצבה )כלומר שילם מס על המענק(‪ .‬תקרת הפטור על קצבה מזכה‬
‫היא ‪ 8,310‬ש"ח‪ .‬העובד יצא לגמלאות בשנת ‪ .2013‬מהי הקצבה החייבת לאחר הפטור?‬
‫‪ 12,615‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 9,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 3,615‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 9,615‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 2,615‬ש"ח‪.‬‬

‫על מרצים לא מהמרים!‬
‫במכללת אריק אשד‪-‬המרצים מחויבים להצלחתך בבחינה‪.‬‬
‫טלפון‪09-9563577-‬‬
‫‪Ariceshed100@gmail.com‬‬
‫‪www.ariceshed.co.il‬‬

‫דף תשובות‬
‫שאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫תשובה‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ה‬
‫ב‬

‫על מרצים לא מהמרים!‬
‫במכללת אריק אשד‪-‬המרצים מחויבים להצלחתך בבחינה‪.‬‬
‫טלפון‪09-9563577-‬‬
‫‪Ariceshed100@gmail.com‬‬
‫‪www.ariceshed.co.il‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful