P. 1
Fisa de post PAZNIC

Fisa de post PAZNIC

|Views: 487|Likes:
Published by Eugen
fisa de post, paznic
fisa de post, paznic

More info:

Published by: Eugen on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

FS - DRU Fisa post-Paznic

SC AGROM ZAU PROD SRL

DRU
FIŞA POSTULUI

Data 19.09.2011 Editia 0 Revizia 0 Page 1 din 4

Anexă la cotractul nr._____din_____________

1. Descrierea postului

Denumire
Departament COMPARTIMENTUL AGRICOL Post Paznic COR 915204 Scopul postului Titularul postului raspunde in timpul serviciului, de paza obiectivului
incredintat sau a postului in care a fost repartizat.

Titular Greu Ioan Locaţia Obiectivul de la punctul de lucru: str. Campului, nr.15 Aprobat Funcţia Administrator Nume Prenume Greu Ana Valentina Semnătura Data 19.09.2011 Avizat Administrator Greu Ana Valentina 19.09.2011

2. Specificitatea postului Studii necesare O practică în domeniu este suficientă, fără alte cerinţe de şcolarizare. Vechime Aptitudini • capacitate de organizare a activitatii profesionale • aptitudini de comunicare cu şefii ierarhici superiori şi colaboratorii
• • • • • • • persoana de încredere, cu reacţii rapide responsabilitate personala eficienta personala spirit de echipa comportament etic/integritate acordare şi transmitere de informaţii atenţie selectivă, concentrată şi distributivă

Cunoştinţe de specialitate

3. Relaţiile Ierarhice - de subordonare - în subordine

- administratorului societăţii

De colaborare cu ceilalţi angajaţi ai societăţii, precum şi cu alte organe sau instituţii De reprezentare 4. Obiectivele generale ale postului:
• • Să păzească obiectivul , bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure întreţinerea acestora Sa cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni

1

atitudine principiala in relatiile cu oamenii. sa retina si sa predea politiei pe faptuitor.09. -Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor .2011 Editia 0 Revizia 0 Page 2 din 4 producerea oricăror fapte de natura sa aducă prejudicii unităţilor păzite 5. -Să păzească clădirile pentru care a fost angajat . Aptitudini şi corectitudine. -Raporteaza sefilor ierarhici aspectele negative menite sa impiedice buna desfasurare a serviciului . -Să consemneze tot ce este legat de clădirea sau clădirile pe care le are în pază -Să permită accesul în obiectiv numai in conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne -Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit. bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite. Obiectivele specifice ale postului: Atribuţii -Sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin. luand masuri pentru conservarea ori paza lor. necesare rezistenţă mare la stres 1 . a bunurilor si a valorilor. pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii. -Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici. d) sa paraseasca postul inainte de ora stabilita . -Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre . -Pe timpul executarii serviciului agentului de paza ii este interzis : a) sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu . cu exceptia celor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu . bunurilor si valorilor incredintate -Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne . -In caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor. fiind direct raspunzator Sarcini pentru paza si integritatea obiectivelor. seriozitate. iniţiativă . c) sa doarma sau sa incredinteze paza postului unei alte persoane .FS . b) sa poarte discutii cu cetatenii in afara de cele impuse de natura serviciului . -Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta . sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia . iar in cazul infractiunilor flagrante.DRU Fisa post-Paznic SC AGROM ZAU PROD SRL DRU Data 19. -Să inspecteze clădirile şi facilităţile.atenţie deprinderi concentrată şi distributivă. Responsabilităţi -Răspunde de buna functionare si utilizare a echipamentului si mijloacelor din dotare . intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri . -Sa incunostiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate . capacitate de a evalua şi a lua decizii.

sa nu-si creeze relatii in randul salariatilor beneficiarul si sa nu desfasoare activitati care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societatii care beneficiaza de serviciile de paza.FS . conform instrucţiunilor -Contactarea serviciilor de urgenţă corespunzătoare în cazul unui accident semnalat -Acordarea rapidă şi corectă a primului ajutor în conformitate cu tipul accidentului produs.2011 Editia 0 Revizia 0 Page 3 din 4 6. -Respectarea planului de evacuare a locului de muncă în caz de urgenţă 6. -Sa nu intarzie si sa nu absenteze de la serviciu nemotivat sau fara instintarea sau acordul in prealabl a sefilor ierarhici. Responsabilităţi finaciare: Raspunde financiar pentru echipamentele luate in primire in mod direct cat si cele care nu ii apartin direct dar sunt la punctul de lucru 7. În raport cu sarcinile de muncă: -Răspunde de buna relaţionare cu colegii -Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 6. -Onestitate şi confidenţialitate în raport cu persoanele din interior şi exterior cu care este în contact -Răspunde la solicitările administratorului.1 În raport cu alte persoane: -Cooperează cu administratorul. igiena muncii şi PSI.09.DRU Fisa post-Paznic SC AGROM ZAU PROD SRL DRU Data 19. -Va pune la dispozitia conducerii toate numerele de telefon si adresele la care angajatul poate fi contactat pentru ca acesta sa poata fi chemat imediat in caz de avarie. -Anunţarea eventualelor defecţiuni apărute 6. 6. precum şi orice situaţie care poate genera accidente de muncă sau îmbolnăvire profesională.2. În raport cu securitatea şi sănătatea muncii -Să-şi însuşească şi să respecte reglementările de SSM externe unităţii. -Sa nu consume bauturi alcolice pe perioada executarii serviciului. Conditiile postului de munca -Respectarea programului de lucru -Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcolice sau cu aspect neglijent. -Identificarea pericolelor care apar la locul de muncă în timpul muncii -Raportarea pericolelor identificate persoanei competente să ia măsuri.5. -Sa nu pretinda san u primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite.3. -Să aducă la cunoştinţa sefului ierarhic superior accidentele de muncă şi orice defecţiune tehnică. -Să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să nu-şi expună propria persoană sau pe ceilalţi paricipanţi la procesul de muncă la riscul de accidentare sau îmbolnăvire profesională.4. reglementările proprii şi măsurile de aplicare a acestora. -Să solicite un control medical de fiecare dată când prezintă o stare de sănătate incompatibilă cu condiţiile de la locul de muncă. -Sa nu paraseasca postul incrediintat fara aprobarea sefului ierarhic si sa nu abdice din propria initiativa de la indatoriirile cei revin pe linie de serviciu. Alte responsabilităţi şi sarcini 6. -Înţelegerea şi aplicarea corectă a procedurilor de urgenţă şi evacuare. -Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze imediat conducătorul locului de muncă. atunci când este nevoie -Utilizarea echipamentului de intervenţie conform normelor de securitate şi sănătate în muncă. În raport cu aparatura şi materialele utilizate: -Utilizează cu responsabilitate echipamentele/ consumabilele puse la dispozitie de firma. neincadrare in graficul de executie sau in situatiile cand apar diferse dificultati si in care prezenta angajatului este 1 .

Natura muncii: independent Desfasurarea activitatii: în diferite încăperi. Poziţia de lucru: preponderent ortostatica Posibilitatea de accidente: minime. comportament şi personalitate performanţă • competenţa – cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor postului.2011 Editia 0 Revizia 0 Page 4 din 4 necesara.Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina compartimentului sau si cele date de catre administrator. caracteristicile profesionale – vigilenţa. • cost – care va fi cheltuiala implicată. preocuparea pentru interesul general al firmei.FS .DRU Fisa post-Paznic SC AGROM ZAU PROD SRL DRU Data 19.09. capacitatea de inovare. spiritul de echipă. perfomanţă calitate – cât de bine sau cât de complet. capacitatea de decizie.cât de mult sau multe. interesul pentru resursele alocate postului. cu vinovatie.2011 Titular Paznic Greu Ioan 1 . 8. comunicarea – receptarea şi transmiterea infomaţiilor. în fata clădirilor şi în jurul acestora. adaptabilitatea la post. a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara. . Evaluarea performanţelor profesionale Periodicitate Anual Evaluator Administrator Criterii de • caracteristici personale – aptitudini. în conditii de izolare. disponibilitate. civila sau penala.09. • mod de realizare – cum vor fi realizate activităţile Am primit un exemplar din fisa postului si îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin si consecinţele din nerespectarea acestora. dupa caz. • utilitatea resurselor – ce echipamante. materiale vor fi utilizate. Standarde de cantitate. • • • • • • • • • • Funcţia Nume Prenume Semnătura Data Întocmit Administrator Greu Ana Valentina 19. • timp – când va fi realizat obiectivul. în condiţiile respectării Instrucţiuniunilor specifice de securitate şi sănătate în muncă Boli profesionale: nu există Condiţii deosebite: nu există Incalcarea de catre paznic. patrimoniala. autocontrol. contraventionala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->