P. 1
contabilitate si gestiune

contabilitate si gestiune

|Views: 10|Likes:
fiscala
fiscala

More info:

Published by: ionita_carmen_oana_6 on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

Reprezintă tranzacţii efectuate între două state membre U.E.
Codul fiscal defineşte achiziţia intracomunitară de bunuri ca fiind
„obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile
corporale, expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător,
de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul
furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru U.E., altul decât cel
de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor”.
Următoarele achiziţii intracomunitare se includ în sfera de aplicare a

TVA:
Achiziţia de bunuri efectuată de către o persoană impozabilă sau
neimpozabilă.
Achiziţia de mijloace de transport noi, efectuată de către orice persoană.

99

Achiziţia de bunuri accizabile, efectuată de către o persoană impozabilă
sau neimpozabilă.

Se asimilează achiziţiilor intracomunitare următoarele operaţiuni:
Utilizarea în România de către o persoană impozabilă, în scopul
desfăşurării de activităţi economice, a unor bunuri transportate de către
aceasta din statul membru U.E. în care bunurile au fost produse.
Preluarea de către Armata Română de bunuri pe care le-a dobândit în alt
stat membru şi la a căror achiziţie nu s-au aplicat regulile de impozitare
din acel stat.
Importul de bunuri urmat de o livrare intracomunitară dintr-un alt stat
membru.

Scutirile de TVA pentru importul de bunuri şi achiziţii
intracomunitare se aplic
ă în următoarele cazuri:

Importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România
este scutită de TVA în interiorul ţării.
Importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri al căror import în România
este scutit de TVA prin Codul fiscal.
Importul de bunuri de către misiuni diplomatice, organisme internaţionale,
armatele ţărilor membre NATO.
Reimportul de bunuri în România de către persoana ce a exportat
bunurile în afara Comunităţii în aceeaşi stare şi care beneficiază de
scutire de taxe vamale.
Reimportul de bunuri în România efectuat de către persoana ce le-a
exportat în afara Comunităţii pentru a fi reparate sau transformate în
regim de lohn pasiv.
Importul de gaze naturale şi de energie electrică prin sistemele de
distribuţie specializate.
Importul de aur efectuat de BNR.
Importul de bunuri efectuat în vederea realizării unei livrări
intracomunitare a bunurilor într-un alt stat membru.
Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este considerat a fi locul
unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau
transport lor.

Locul importului de bunuri se consideră a fi pe teritoriul statului
membru în care se află bunurile atunci când intră pe teritoriul comunitar.
În acest moment, bunurile intrate în spaţiul comunitar se supun
formalităţilor vamale prevăzute de Codul Vamal Comunitar.
În cazul bunurilor care la intrarea în Comunitate sunt în tranzit, locul
importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul căruia se încheie
regimul de tranzit.

Transportul intracomunitar de mărfuri se referă la operaţiunile care
au locul de plecare şi locul de sosire în două state membre diferite.
Din punct de vedere fiscal, pentru transportul internaţional, este
impozabil (taxabil) numai transportul pe teritoriul ţării.

100

Mărfurile provenite din import din afara U.E. care au trecut prin
procedurile vamale de vămuire (punere în liberă circulaţie), devin mărfuri
comunitare.
Din acest moment, ele pot circula liber în interiorul comunităţii,
fără restricţii vamale.

În interiorul comunităţii nu se percep taxe vamale.

Mărfurile comunitare îşi pierd acest statut vamal în următoarele

situaţii:
Când Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie este invalidată.
Când taxele vamale plătite (drepturile de import) pentru mărfurile
respective sunt rambursate din motivul că mărfurile nu respectă contractul
sau în cadrul regimului de lohn activ derulat în sistem de rambursare.

Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri
care este taxabil
ă, este obligată la plata TVA.

Pentru persoana cu cifră de afaceri sub 100.000 € în anul precedent,
care plăteşte TVA trimestrial, din momentul în care efectuează o achiziţie
intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală obligatorie devine luna
calendaristic
ă.

Noua perioadă fiscală începe astfel:
Din prima lună a unui trimestru calendaristic în curs, dacă exigibilitatea
taxei intervine în prima lună a trimestrului respectiv.
În a treia lună a trimestrului calendaristic în curs, dacă exigibilitatea taxei
intervine în a doua lună a trimestrului respectiv.
Din prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea
taxei intervine în a treia lună a trimestrului calendaristic anterior.
În concluzie, efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri
determină schimbarea ireversibilă a perioadei fiscale din trimestru în lună
calendaristică, fără posibilitatea revenirii la trimestru în anii următori.
Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare se stabileşte
în mod asemănător cu cea aferentă livrărilor de bunuri similare din interiorul
ţării.

Baza cuprinde şi accizele plătite sau datorate în alt stat membru de
către persoana ce efectuează achiziţia.
Din baza de impozitare se scad, ca şi în cazul achiziţiilor la intern:
rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile, penalizările, dobânzile pentru plăţi
cu întârziere şi sumele reprezentând daune-interese.
Cheltuielile de transport se cuprind în baza impozabilă a bunurilor
achiziţionate numai dacă transportul este în sarcina vânzătorului.
În cazul operaţiunilor de lohn activ, frecvente în România
(operaţiuni de prelucrare pe teritoriul României a unor bunuri provenite din
alte ţări), avem următoarele particularităţi:
Conform Codului Vamal Comunitar, bunurile care provin din import şi sunt
prelucrate în România, trebuie puse în liberă circulaţie (vămuite) în
România, dacă produsele rezultate urmează a fi transportate în alt stat
membru.

101

Dacă importul bunurilor ce urmează a fi prelucrate este realizat în
România de către beneficiarul din celalalt stat membru, conform Codului
fiscal, el trebuie să se înregistreze ca plătitor de TVA şi să-şi numească
un Reprezentant vamal. De asemenea, importatorul poate deduce TVA-ul
din Declaraţia Vamală de Import, deoarece importul este realizat în
România în scopul unei livrări intracomunitare în alt stat membru.
Dacă importul bunurilor ce urmează a fi prelucrate este realizat de
procesatorul din România, el nu are calitatea de importator, ci de
prestator de servicii, deci nu poate deduce TVA-ul în vamă, putând
recupera suma plătită în vamă numai prin refacturare către beneficiarul
(proprietarul) bunurilor importate.
Dacă părţile contractante convin să specifice calitatea de proprietar al
procesatorului, acesta va efectua formalităţile de import, având drept de
deducere a TVA în vamă, iar după prelucrare, va efectua o livrare
intracomunitară cu drept de deducere (ca orice export).
Prin urmare, în această ultimă variantă, procesatorul din România nu
va mai fi tratat din punct de vedere fiscal ca un prestator de servicii, ci ca un
importator de bunuri care, după prelucrarea acestora, efectuează o livrare
intracomunitară a acestor bunuri.

102

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->