ACTIVITATE MATEMATICĂ

GRĂDINIŢA NR. 15 SATU MARE EDUCATOARE: Institutor, Daciana Rusu. GRUPA: nivelul I Activitate pe bază de exerciţii cu material individual. (consolidare) Sarcină: să separe mulţimi după un criteriu precizat; aprecierea globală şi sesizarea relaţiilor cantitative prin punerea în corespondenţă, formarea de mulţimi cu “tot atâtea elemente“ ”mai multe“, “mai puţine“ şi prin numărare. Obiective operaţionale : 01. - să formeze independent mulţimi şi submulţimi pe baza materialului intuitiv şi imagini, după criterii: de formă, culoare mărime sesizând apartenenţa elementelor la o mulţime; 02. - să recunoască şi să formeze mulţimi redate prin imagini şi elemente grafice şi să raporteze la număr şi cantitatea dată (fişă de lucru); 03. - să compare două sau mai multe mulţimi diferite, prin punerea în perechi (suprapunere, alăturare) şi numărare; 04. - să sesizeze diferenţe cantitative de un element; 05. - să exprime rezultatul comparaţiei utilizând expresiile “sunt mai multe/puţine”,“tot atâtea” Material didactic: jucării din sala de grupă, imagini decupate (flori, fluturi, buburuze), pentru fiecare copil, fişă individuală, creioane colorate. Mod de organizare: pe grupuri de copii (3 nivele) şi frontal. Resurse psihologice: copiii din grupă au parcurs o serie de jocuri logico-matematice până în prezent. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Captarea atenţiei şi enunţarea obiectivelor: printr-o conversaţie prin care se prezintă sub formă de surpriză un sac de jucării primit în dar de la” Zâna Primăverii”.Se anunţă obiectivele activităţii: la sfârşitul activităţii vor şti mai bine să formeze mulţimi, să numere, vor cunoaşte cifrele 1-5. Reactualizarea cunoştinţelor: Sarcină frontală: va fi realizată printr-un “joc antrenament“ care să-i implice afectiv. Se vor răsturna toate jucăriile din sac pe covor în faţa copiilor şi li se va cere copiilor chemaţi pe rând (8 copii), să separe jucăriile după forma lor constituind mulţimi de acelaşi fel (răţuşte, ursuleţi, păpuşi, căluţi, mingi, maşinuţe, cuburi colorate, iepuraşi) în funcţie de preferinţă, manifestată şi în înţelegere cu ceilalţi pentru a nu forma aceleaşi mulţimi. Ceilalţi copii au sarcina de a urmări modul de îndeplinire a sarcinii primite şi la nevoie să-i ajute. Se cere copiilor ce au asistat, să verbalizeze acţiunea şi să denumească mulţimea formată. Se stabileşte cu ajutorul copiilor ce au la fel jucăriile din mulţimile constituite (forma).
1

formulând un răspuns unitar . buburuze şi flori roşii) Grupul nr. apoi verifică rezultatul la nivelul obiectivului. Mod de lucru: Copiii vor lucra pe grupe. numai elementele de culoarea ecusonului (roşii).nivel mediu (echipa fluturilor galbeni). (mulţimea de flori. prin cooperare.nivel de performanţă (echipa florilor albastre). independent cu materialul primit în coşuleţ. intrând în competiţie cu copiii care lucrează individual la masa lor. mai întâi individual. vor avea ca sarcină să separe şi să constituie mulţimi din materialele primite în coşuleţ după criteriul culorii. (o mulţime de flori mari albastre şi o mulţime de flori mici albastre) Frontal se analizează rezultatele printr-o discuţie pe baza următoarelor întrebări : • Ce mulţimi aveţi pe măsuţă? • Ce mulţime va rămas în coşuleţ (mulţimea florilor şi a fluturilor care nu sunt roşii). vor avea ca sarcină separarea şi constituirea de mulţimi după criteriul culorii de pe ecusonul lor (galbene) (mulţimea de flori şi fluturi galbeni) Grupul nr.având sarcini diferenţiate după cum urmează : Grupul nr. nivelul II = fluturi galbeni. ce vor primi ca semn distinctiv medalioane diferite : nivelul I = buburuze roşii. fluturi şi buburuze ce nu sunt nici mici. I – nivel minim (echipa buburuzelor roşii). (mulţimea de fluturi. După efectuarea sarcinii se cere verbalizarea acţiunii şi a rezultatului individual de la câţiva copii. 2 .Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării Activitate pe echipe cu: Sarcină diferenţiată pe grupuri mici (pe obiective) Mod de organizare: 3 grupuri de copii (constituite în funcţie de nivelul cunoştinţelor matematice pe care le-au dovedit anterior activităţii). Se constată că şi fluturii sunt mai mulţi decât florile. II . fluturi şi buburuze ce nu sunt galbene). culoarea. III . mărimea. nici mari şi nici albastre). Se lucrează independent la măsuţe cu materialul distributiv fără modelul de la tablă. nivelul III= flori albastre. Activitate frontală Mod de organizare: (prin substituirea educatoarei de către un copil cu performanţe individuale care oferă modelul de realizare a sarcinii pentru copiii cu nivel minim şi mediu) se va lua cu întreaga grupă după cum urmează: Sarcini de rezolvat: Se va cere unui copil (nivel de performanţă) să vină la tabla magnetică şi să formeze perechi (prin alăturare) între flori şi fluturi. primesc ca sarcină separarea şi constituirea de mulţimi după criteriul mărimii şi culorii de pe ecuson (albastre). Se cere motivarea. (mulţimea de flori. Li se cere apoi copiilor să formeze perechi (prin suprapunere) între flori şi buburuze. • Ce au la fel mulţimile de pe măsuţa voastră?: … forma.

Se va încheia activitatea cu cântecul cu conţinut matematic “Unu-i soarele pe cer “ (număratul 1-5) copiii mişcându-se în ritmul melodiei şi arătând cu degetele ce se spune în conţinutul cântecului şi se iese din clasă. 3 . să formeze perechi. prin muncă independentă.cu un element deoarece una a rămas fără pereche …fluturii sunt mai mulţi decât florile căci toate au pereche etc. Sarcini : Colorează cu albastru un triunghi mai puţin decât discurile de pe etichetă şi asociază cifra corespunzătoare (4).Se cere verbalizarea acţiunii şi a rezultatului.” Întrebare adresată întregii grupe : • Care mulţime are cele mai multe elemente? • “…. pentru stabilirea nivelului de realizare a obiectivelor propuse. Sarcini: Desenează “tot atâtea“ triunghiuri câte elemente are prima mulţime. Sarcini: Colorează “tot atâtea triunghiuri“ câte flori sunt pe fişă.“Vă rog să ajutaţi fluturele vostru care a rămas fără pereche să zboare pe florile din grupa noastră. Grupa cu nivel mediu. cu grad de dificultate diferenţiat în funcţie de cele trei nivele ale copiilor. Grupa cu nivel minim. Răspunsul va conţine termeni matematici de genul: “am format perechi între flori şi buburuze şi am văzut că sunt tot atâtea buburuze ca şi florile”. Se constată că: “buburuzele sunt mai puţine. dar de rezolvare individuală pe bază de fişe de lucru individuale. perechi între fluturi şi buburuze. (copiii se vor deplasa cu fluturele în mână mimând zborul spre colţul Ştiinţă din sala de grupă). Obţinerea şi evaluarea performanţei : Sarcini de lucru frontal.mulţimea fluturilor“ • Care mulţime are mai puţine elemente decât mulţimea fluturilor? • “…mulţimea florilor şi a buburuzelor“ • Cum putem avea “tot atâtea“ în toate cele trei mulţimi? • “…dacă luăm un fluture şi îl lăsăm să zboare ca să îşi caute şi el pereche“ Sub formă de joc de mişcare (fiind grupa de nivelul I) li se cere copiilor să execute următoarea sarcină: . Li se cere apoi tuturor copiilor să formeze prin acelaşi procedeu de suprapunere. Se vor analiza fişele şi vor fi apreciaţi copiii pentru rezultatele obţinute stimulându-i pentru activităţile viitoare. Grupa de nivel de performanţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful