You are on page 1of 25

Corak komunikasi

PASIF • KALAH MENANG

AGRESIF • MENANG KALAH

MANIPULATIF • KALAH KALAH

ASERTIF • MENANGMENANG

PASIF KALAH-MENANG: Tiada wawasan Rendah diri Tidak yakin Berfokus luar kawasan Utamakan orang lain Memujuk Rasa takut .

AGRESIF MENANG – KALAH. Menonjol diri Defensif Tidak yakin Menindas Memperkecilkan Mengguna kuasa Suka menyindir .

egois Rendah diri Murung Merosakkan orang lain Mudah putus asa Balas dendam Sukar bergaul . degil.MANIPULATIF KALAH – KALAH Tegas.

ASERTIF MENANG – MENANG Sikap terbuka Yakin Fikiran positif Hormat diri & orang lain Kepuasan kedua pihak Jujur Berterus terang .

.

K O M U N I K S I interpersonal intrapersonal .

Pujukan/ pengaruh Lisan / bukan lisan Tingkahlaku spontan/tabii/ terancang interpersonal Proses berkembang Satu aktiviti Tersurat/tersirat Ada maklumbalas .

bercakap sendiri. menjerit. menolak idea .INTRAPERSONAL pemikiran perasaan persepsi kendiri Dalam diri dan keluar sebagai tingkahlaku seperti mengeluh.

KOMUNIKASI KE BAWAH (Downward Communication) KOMUNIKASI KE ATAS (Upward Communication) KOMUNIKASI MENDATAR (Lateral Communication) .

Pelaku Superior menghantar mesej kepada subordinat Bentuk Autoritatif (kuasa dan autoriti) Tujuan Memberi arahan Memaklumkan peraturan Meminta maklumat Kebaikan Tugas cepat dilaksana Berkesan dalam suasana kritikal Kekurangan Rasional mungkin tidak difahami Motivasi staf mungkin terjejas .

Pelaku Subordinat menghantar mesej kepada superior Bentuk Demokratik dan konsultatif (penyertaan) Tujuan Memberi maklumbalas Mengemukakan idea Menyampaikan hasrat Kebaikan Prestasi subordinat diketahui Tindakan pembetulan dilakukan Penambahbaikan dirancang Kekurangan Maklumat bersifat selektif Tidak digemari superior Kurang diberi perhatian .

Pelaku Mesej disampaikan antara bahagian/unit/ seksyen/rakan sekerja Bentuk Selari dan dua hala Tujuan Membentuk kerjasama Memupuk semangat berpasukan Kebaikan Mempercepat aliran maklumat Meningkatkan kordinasi Kekurangan Sukar untuk dicapai Hanya berkesan jika semua pihak mendapat faedah .

Boleh saya jelaskan sesuatu? PENGURUS DAN KOMUNIKASI Silakan Menggalakkan staf memberi idea Bersedia mendengar Reaksi yang positif Memaklumkan staf perkembangan semasa dalam jabatan Beri pujian/teguran yang wajar kepada staf Menjelaskan rasional tindakannya Memaklumkan pengurusan atasan mengenai sumbangan stafnya .

EGO BAHASA (SEMANTIK) TAFSIRAN SENDER SALURAN TIDAK TEPAT RECEIVER PREJUDIS & EMOSI KURANG KEMAHIRAN JARAK FIZIKAL .

HALANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN SUBORDINAT BIMBANG – bos marah TAKUT – bos black-list jika banyak cakap ANGGAPAN – bos yang dapat kredit PERCAYA – bos sibuk dan tiada masa PREJUDIS – bos ada ‘anak emas’ .

 MENGAMALKAN DASAR ‘PINTU TERBUKA’  MENDAPATKAN MAKLUMBALAS  TELITI MAKLUMAT DARI SEMUA PIHAK  GALAKKAN SUBORDINAT BERI PENDAPAT  AKUI DAN HARGAI PANDANGAN SUBORDINAT  MENJADI PENDENGAR YANG BAIK .

2. 9. 6.KENAPA KITA TIDAK MENDENGAR DENGAN BAIK? 1. 4. 3. 8. 7. 10. 5. Kita fikir kita ada sesuatu yang lebih baik untuk diperkatakan Kita tidak sedar faedah mendengar Kita fikir kita tahu apa yang akan diperkatakan Terlalu banyak halangan Kita tidak suka si penyampai mahupun mesejnya Fikiran kita tertutup Kita hanya hendak dengar apa yang kita hendak dengar Kita cepat membuat kesimpulan Kita biarkan fikiran kita melayang Kita dengar hanya untuk membolehkan kita menyampuk percakapan .

TEKNIK MENDENGAR Memandang kepada penyampai Tanya untuk mendapat keterangan jika kurang jelas Jangan buat penyampai bercakap tergesagesa Beri perhatian rapi kepada mesej yang disampaikan Jangan ganggu penyampai Jangan tukar tajuk sewaktu penyampai mengemukakan pandangannya .

3. 4. 5. ringkas serta tekanan suara yang jelas Mengawal pergerakan diri daripada boleh memberi makna yang bertentangan dengan maksud Menunjukkan kesediaan untuk berkhidmat dan memberi kerjasama Cuba memahami masalah dan memberi pertolongan. 6. Mengawal perilaku serta menunjukkan kesopanan dan kehalusan budipekerti Menggunakan perkataan yang tepat. 7. 2. Mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain Mendengar dengan baik .1.

PETUA KOMUNIKASI BERKESAN (FORMULA 7K) 1. KEFAHAMAN Kandungan mesej hendaklah difahami selaras dengan hasrat penyampai . KEPERCAYAAN Penyampai perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar dan pendengar perlu bersikap positif 2. KEBENARAN Mesej hendaklah mempunyai kebenaran/kesahihan 3.

KEUPAYAAN Penyampai perlu memahami keupayaan pendengar untuk memahami mesej . KEJELASAN Pilihan kata-kata dan simbol yang tepat.ASAS KOMUNIKASI BERKESAN 4. mudah dan tidak mengelirukan untuk mempastikan kejelasan mesej 5.

ASAS KOMUNIKASI BERKESAN 6. KESINAMBUNGAN Idea hendaklah ada kaitan dan urutan antara satu sama lain . KAEDAH Pemilihan wacana (medium) komunikasi hendaklah sesuai dengan tujuan mesej dan juga sasarannya 7.

Komunikasi yang berkesan bukan setakat untuk memberi maklumat.Komunikasi yang berkesan akan dapat mengubah cara seseorang berfikir. tetapi untuk bertindak dan berubah. . Komunikasi yang berkesan perlu disampaikan dengan akhlak yang baik. seterusnya boleh mengubah perilakunya kepada yang dikehendaki.