You are on page 1of 4

definitia romantismului si caracteristici Caracteristicile romantismului Introducerea unor noi categorii estetice: uratul, grotescul fantasticul, mac abrul

, pitorescul, feericul, precum si a unor specii literare inedite: drama rom antica, meditatia, poemul filozofic, nuvela istorica; Cultiva sensibilitatea, imaginatia si fantezia creatoare minimalizand ratiun ea si luciditatea; Promoveaza inspiratia din traditie, folclor si din trecutu istoric, pe care il considera opus realitatii contemporane, de care era dezamagiti, fiind preocup ati de reflectarea in opere a specificului nations (culoarea locala); Evadarea din lumea reala se realizeaza prin vis sau somn (miti oniric), intr -un cadru natural nocturn; Contemplarea naturii se concretizeaza prin descriere peisajelor sau a moment elor anotimpurilor in pasteluri si prin reflect asupra gravelor probleme ale uni versului in meditatii, Acorda importanta deosebita sentimentelor omenesti, ca predilectie iubirii, trairile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative; In genul liric se manifesta inovatii prozodice si suprematia subiectivismulu i, a pasiunii inflacarate, a fanteziei debordante; Construirea eroilor exceptionali, care actioneaza in imprejurari iesite din comun, precum si portretizarea omului de geniu si conditia nefericitii a acestu ia in lume; personajele romantice nu sunt dominate de ratiune, ci de imaginatie si de sentimente; Preocuparea pentru definirea timpului si a spatiului nemarginite, ca proiect ie subiectiva a spiritului uman, conceptie preluata din lucrarile filozofilor id ealisti; Imbogatirea limbii literare, prin includerea cuvintelor si expresiilor popul are, a arhaismelor, a regionalismelor, specifice oralitatii; Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza ocupa locul principal atat in structura poeziei, cat si in construirea personajelor, situati ilor, ideilor sau atitudinilor exprimate; Ironia romantica dobandeste, adesea, accente satitice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atat in specia literara cu nume sugestiv, satira, cat si in poeme filozofice, asa cum se manifesta in "Scrisoarea I" de Mihai Eminesc u.

ROMANTISMUL Definitie: Apare in ultimii ani ai sec al XVIII lea si se manifesta din plin in prima jumat ate a secXIX, ca o reactie la adresa clasicismului.Ca miscare estetica si litera ra viziunea romatica poate fi sintetizata sub termenul libertate .Aceasta miscare s -a impus mai intai inEuropa, aparand in Germania si apoi s-a extins pana in Amer ica, fiind un curent culturalintrucat domeniile de activitate pe care le-a atins au fost multiple.Cei mai de seama reprezentanti ai romantismului german, curent care are la baza doctrinaeului absolut sunt: Jean-Paul Richter, Holderin, Noval is, E.T.Hoffmann.Manifestul romantismului englez l-a constituit prefata la volum ul Balade lirice, semnatade Wordsworth si Coleridge.Cei mai de seama reprezentan ti ai romantismului englezsunt: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats.Man ifestul romantismului francez l-a constituit prefata lui Victor Hugo de la drama Cromwel.La noi romantismul corespunde perioadei pasoptiste , manifestul romantis mului inliteratura romana constituindu-l articolul Introductie la Dacia literara.Ti nand cont defaptul ca in literatura romana clasicismul ca si curent literar a fo st slab reprezentat deautori de valoare, romantismul romanesc apare nu ca o reac tie totala la adresaclasicismului, ci ca un curent eclectic, care a preluat de l a alte directii, trasaturi.In literatura romana, romantismul cunoaste trei etape

acesta a demonstr at prin reprezentantiisai interes pentru istorie.Spre deosebire de romantismul pasoptist.In ceea ce priveste romantismul pasoptist. Prin extensie.eliberarea de regulil e stricte ale clasicismului : regula celor trei unitati.: Romantismul pasoptist. preocupat de intelegerea profunda a ex istentei umaneraportate la universul -mamã. Spre deosebire de romantism. multilateral. generozitatea sau lasitatea. personaje exceptionalein situatii exceptionale definitia clasicismului si caracteristici Trasaturi: regula celor trei unitati in dramaturgie (de loc.satirul. Puritatea stilului. enciclopedismul eminescian. Trasaturi:cultul sau primatul pasiunii-o estetica a inimii -cultivarea imaginatiei si fanteziei creatoare-subiectivismul ? expansiunea eului-atitudini romantice: patosul. cultul pentru adevar si natural (in literatura).De asemenea. cultivarea anumitor specii: oda. inalt. care pune accent pe simtiri. Cultiva trasaturi distincte ? curajul. fac obiectul unei creatiicare ne inscrie cu mandrie in circuitul universalitati i literare. reverie-predilectia pentru mitur i si simboluri-tema naturii-refacerea culorii locale Teme si motive : iubirea. ultima etapa a curentului la nivel mondial-tip HighRoman ticism Romantismul posteminescian. in operele literare cl . acesta este dominat de ideil e romanticeeuropene ale jumatatii secolului al XIX-lea.simbolismul l ui Macedonski sau samanatorismul lui Octavian GogaApare ca o reactie impotriva c lasicismului prin afirmarea libertatii absolute a creatiei. naivitatea. printr-o atitudine admirativa fata de marile modele ale trecutuluineamului. intaietatea ratiunii. preferinta pentru perso naje aduse din straturile sociale inalte.romanti smuleminescian este unul vizionar. revolta. unic ? un mod el). patriotic. promovarea virtutii ? propunand un tip ide al de om virtuos. ava ritia. interferand cu clasicismul luiG. etnic. suntobiective ale oamenilor de cul tura a epocii. stil inalt nu amestecul de stiluri.Romantismul pasoptist capata asadar specificitate. armonia. natura. revolta Modalitati: tonul solemn. imnul . preponderent istoric. vizionar. pur itatea genurilor si a speciilor literare. actiune). imitarea modelel or greco-romane. natura se subordoneaza idealului uman ? caracter moralizator.Cosbuc.Astfel. Profunzimea idelor eminesciene. ancora rea acestora inculturile de traditie ale umanitatii. prin imbinarea marilor teme si motive europene cu realitatea istorica siculturala a Tarilor Rom ane. calatoria cosmica. visul. complet (tip social ? exceptional. infrumusetarea si innobilarea naturii (in pictura). de tip Biedermeier Romantismul eminescian. proiectarea constiinte i romanesti in planul identitatii nationale. istoria. predilectia pentru hiperbola si antiteza. sobrietatea. fara a ne priva insa deorgoliul unui nationalism exprimat in cele ma i desavarsite formule artistice.valorificarea folclorului ca element de recunoastere a unei culturi preexistente. vitejia. ironia-aspiratia spre i nfinitul spatial si temporar -dragostea fata de trecut-istorie-recuperarea folcl orului-melancolia-cultivarea solitudinii-visul. termenul se foloseste si pentru a denumi perfectiunea. timp. meditatia.

Aceste personaje sunt de regula regi sau reprezentanti ai aristocratiei. actiune). diversitatea. satira si f abula. imn. vagul. având drept þintã adevãrul. Omul este înþel es ca o fiinþa socialã care trãieºte. generozitatea sau lasitat ea. este pe loc secund. Tema banului/ a înavuþirii esteînsoþitã de o atitudine criticã în faþa tendinþei d nsformare abanului în valoare supremã. care primeaza asupra s entimentului. fãrã sã idealizeze .oferã senzaþia de evenim . Operele literare clasice au un puternic caracter moralizator. evident si clar. iar personajele sunt adevarate caractere (avarul. dema gogul. poem epic. modul în care acestainfluenþeazã destine ºi caractere. realismul se adreseazãraþiunii. Acestea sunt privi te ca specii superioare ale literaturii. definitia realismului si caractersitici Caracteristici ale realismului ? Dacã romantismul se adresa aproape exclusiv sensibilitãþii. cu detaliile ei banale. cunoaºterea. prudent. cum sunt considerate comedia. lipsit de fantezie. al regulilor si al canoanelor. evidenþiind structura ºi mecanismele sociale. parvenitul etc) si reprezinta tipologii ale societatii reproduse. cautarea naturalului si a verosimilului si finetea analizei morale si psihologice. avaritia. Personajele sunt rationale.a raportului dintre individ ºi societate. exista un cult al adevarului. sã impre ioneze. timp. gustul dreptei masuri. scriitorul clasic este dominat d e rational. incertitudinea. tragedie. Imaginaþia nelimitatã aromanticilor este înlo cuitã cu observarea ºi analizarea atentã arealitãtii . înþelegerea . impresia de real. Genurile si sp eciile literare sunt pure. se formeazã în mijlocul unei anumite socie Relaþia om-societate este una dintre temele fundamentale ale realismului. ? P reocuparea pentru psihologic .urmãrind sã emoþioneze . fiind intotdeauna lucid. Ceea ceconteaza este iluzia realitãþii. Scriitorii clasici se remarca prin rigoarea compozitionala. tablou istoric. In drama turgie regasim regula celor trei unitati (de loc. replicand autoritar cu un model ferm. care tinde spre perfectiune. naivitatea. se dezvoltã. ? Un subiect privilegiat în realism este banul. Acesta evita p articularul.asice regasim ratiunea. viaþa interioarã a acestuia ? acþiunea prezintã viaþa cotidianã. atrenate de inalte ratiuni eroice si c etatenesti si au principii morale de neclintit. vitejia. ? Ca modalitate narativã predominã scena . ? Principiul veridicitãþii ºi al verosimilitãþii: realismul ofera o imaginea omului ºi a lumi i cât mai aproape de adevãr. Clasicismul cultiva trasaturi precum curajul. nu sunt amestecate si imita modelele greco-romane.care prin detaliile ei . ca element definitoriu al omului. fiind r eprezentati in oda. acest tip de personaje fig urand in speciile literare inferioare. comune. fãrã sã caute senzaþionalul osul. ? Textul realist prezintã o imagine cât mai clarã ºi mai complexã a societãþii dintr-un timp ºi spaþiu istoric determinat. credibilul ? preocuparea pentru social . educativ.sãînfrumuseþeze. aflata i n plina ascensiune la acea vreme. nu admite obscurul. To todata. Scriitorul realist analizeazãmecanismele psiholo gice ale individului. in functie de care personajele sunt antrenate in actiune. Asadar. puritatea si clarita tea stilului.Tocmai aceastã insistenþã p detaliul semnificativ creeazã iluziarealitãþii. Stilul de viata al burgheziei.

Descrierea atentã a mediul i urmãreºte sã releve modul în caremediul influenþeazã. nu în situaþii neobiºnuite. imobil. vizând totalitatea ( sã spunã totul des pre un personaj). personaje realiste complexe. având trãsãturi ºi comportamente speci ice. complexe. amestec de calitãþi ºi defecte.Personajul cel mai caracterizat în contextul curentului realist este arivistul : îndrazneo fa?arnic. detaºat. determinã caracterul personajului. se modificã pe parcursul acþiunii. parvenitul ( arivistul). Tipuri umane realiste: avarul. lipsit de scrupule . Obiectivitatea.ent concret. ar ivistul. mu ncitorul. artistul. ? este tipic. snobul. viu. ratatul. inocentul. ? este înfãþiºat în evoluþie. burghezul. real. impersonal. ? Stilul este în general obiectiv. politicianul. se transformã. þãranul. evenimentele se înlãnþuie logic ºi cauzal pentru a fac ilita înþelegerea acesteia. capabil sã ofere informaþii variate .impersonal ( la primii realiºti existã o mai accentuatã subiectivitate. lipsit de implicare. nu are un carac at. ? Acþiunea este construitã cronologic.intelectualul. Personajul realist este: ? fiinþã complexã. ? Perspectiva este exterioarã a unui narator de persoana a III-aomniscient . tipicul stil sobru. neutru. ? este prezentat în mediul lui de viaþã. reprezintã o categorie socialã sau umanã.