P. 1
Dramapedagogia

Dramapedagogia

|Views: 89|Likes:
Published by Tóth Lilla
Dramapedagogia
Dramapedagogia

More info:

Published by: Tóth Lilla on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

A „pedagógiai folklórként” terjedő képességfejlesztő, személyiségfejlesztő gyakorlatok mellett a drámának tanításra kitalált és kidolgozott változataival is foglalkoztak, iskolásan: ezt is tanulták a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére címmel megrendezett tanfolyamok hallgatói. Tanítási dráma: a gyerekek drámát játszanak, a felnőtt pedig a közös játék során tanít. Közös játékról van szó, mivel a felnőtt (akit nevezhetünk tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak, foglalkozásvezetőnek – mindegy, ez a lényegen nem változtat) gyakran szerepben vesz részt a gyerekek tevékenységében. Feladja hétköznapi („tanári”) viselkedési mintáit, engedi, hogy személyiségéből mást is lássanak a foglalkozás résztvevői, mint addig. A saját szerepjátékán keresztül szabályozhat, információt vihet a játékba, viselkedésbeli és nyelvi mintát nyújthat, véleményeket hívhat elő, provokálhat, de akár fegyelmezhet is szerepből. A több mint húsz helyszínen – a teljes tantestület részvételével – megvalósított képzés a tanítási drámába történő bevezetést szolgálta azzal, hogy egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására készítette fel a résztvevőket. A kurzusok belső, a kipróbálást, gyakorlást célzó tervezési munkái között olyanok is találhatók, melyeket érdemes megmutatni másoknak, „kifelé”. Ezek közül, vagyis dramatikus módszereket alkalmazó tanórák vázlataiból és teljes drámaórák tervezeteiből adunk közre két válogatást: a Drámapedagógiai műhelygyakorlatok első és második füzetét. A játék segítségével tanítani lehet, mégpedig úgy, hogy a tanulási folyamat során a résztvevők megkapják az elsődleges játékélményt, megélhetik a játék örömét – ezt kívánják lehetővé tenni a kiadványban megjelentetett „dolgozatok”. A vázlatok, tervezetek többsége adaptáció: az órák működőképessége és értéke kiadványaink alapján is megállapítható, de magának az átalakításnak a szakmaisága, szakszerűsége csak úgy ítélhető meg, ha az eredetit is megnézzük. Kaposi László

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok
1. rész

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok
1. rész

2008 . rész Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1.Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest. Váci út 37.hu Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. intézkedés központi programjának „A” komponense keretében. 2008 © Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt. szerkesztő. Szaktanácsadó és a kötet szerkesztője Kaposi László A szakmai műhelyt vezette Wenczel Imre Szakmai vezető Kovács Gábor Munkacsoport-vezető Balogh Gyula A fotókat készítette Kaposi László A borítón szereplő rajzot az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola (Berettyóújfalu) tanulója. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató .Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2. Gyökös Viktória készítette. oktatási céllal használható. kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. • Telefon: (06-1) 477-3100 Fax: (06-1) 477-3136 • E-mail: info@educatio.1. © Kaposi László. 2008 Azonosító: 8/211/A/4/jgy/drama/1 ISSN 1789-2619 (Padtárs) ISSN 1789-6363 (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek) ISBN 978-963-9795-30-3 Ö ISBN 978-963-9795-19-8 A kiadvány ingyenes. kizárólag zárt körben.

.....................................................Tartalom Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz .................................................................... Zalavári András drámaórájának feldolgozása ....................... 7 Igazgatók írták… ....................................................................................... 64 Dramatikus elemek a tanórán a gyulaji iskolában 5 .................................................................................................................................... 37 Tanainé Szeghy Rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán ............................................................................. 17 Kollárics Ferenc: Életút-projekt............. 54 Smolczer Tiborné: Drámajátékok osztályfőnöki órán .................................. Török László drámaórájának adaptációja . 43 Gyakorlatokból álló foglalkozástervek .......................................... 60 Dézsi Ágnes: Drámajátékok osztályfőnöki órán ........................................ 49 Bereczki Gyuláné: Iskolás vagyok ................................................... 23 Kiss Albert: „Maradjatok távol”.................................... 51 Drágulyné Teberán Mária: Ki vagyok én? .. 57 Dézsi Ágnes vázlata: Drámajátékok németórán . 15 Gévai Imre: Ha drámai a helyzet – játsszunk drámát! ................................ 30 Smolczer Tibor: Drámajátékok a szabadidő eltöltésére ...................................................................................................................................... 34 Szaszkó Sándorné: Drámajátékok matematikaórára ..........................

.

Ugyanakkor a projektbe oktatóként-trénerként bekerülő drámatanárokat is kiválogatta a képzők képzésében való részvétel feltételrendszere: a hétköznapokban is drámatanárként dolgozó. A szerző a győri Révai Gimnázium tanára – a programban a drámapedagógiai műhely vezetője. annak majdnem minden szintjén és megvalósulási időszakaszában kivételesen jó gyakorlatot eredményezett. valamint azoknak a szakanyagoknak a létrehozásában.1 pályázatának kiírása előtt létrejött néhány olyan hiánypótló program. vagyis a trénerek/mentorok felkészítését Kaposi László. A fenti képzés fejlesztői: Kaposi László. már régóta magas színvonalon megfelelnek azoknak a követelményeknek. akik most személyes felelősséget vállaltak a program minőségéért. amely több mint húsz év jó gyakorlatát használta arra. (A szerk. ami megadatott ebben a drámapedagógiai programban2. az országos és a regionális műhelyfoglalkozások gondozásában. amelyeket a pályázati kiírás megfogalmazott. Mészáros Beáta és Takács Gábor. Azok a fejlesztők. Az előkészítésben.1. Ez lehetett a „jó gyakorlat” alaptételének első megerősítése.) 1 A program a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (bevezetés a tanítási drámába: felkészítés egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására) című és alcímű 60 órás akkreditált tanfolyamra és az azt követő 40 órás mentorálásra épült. hogy az óvodától a felnőttoktatásig megismertesse és megszerettesse minden fogékony tanítvánnyal és nevelővel a drámajátékot. Ebből a munkából természetesen leginkább a Magyar Drámapedagógiai Társaság vezetői és tagjai vették ki részüket. 2 7 . Lipták Ildikó. a tanfolyamok és a mentorálás lebonyolításában. amelyek ebbe a kiadványba is bekerülhettek. sikeres pedagógusokról van szó. a trénerek kiválasztásában és képzésében. eredményeinek felhasználásában. Lipták Ildikó és Mészáros Beáta vezette.A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz Wenczel Imre1 Az a lehetőség. Nézzük a tényeket! Még jóval a HEFOP 2. A képzők képzését. Az elmúlt évtizedek alatt mindannyian hozzájárultak a drámapedagógia magyarországi terjesztéséhez és fejlesztéséhez.

újraformálták a drámapedagógia magyarországi változatait. gyakorlatorientált átadására. óvodapedagógusokat. majd dramatikus mód- 8 .DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. bábszínházakban. nem csupán elméleti vitákban formálódott. részben – munkájuk közben – felfedezték. mostanában pedig talán már az egyetemeken is. hátrányos helyzetű tanulók. tanítókat. Huszonkét település (többnyire község vagy kisváros) óvodájának. hanem a mindennapok küzdelmei közepette. amelyet 40 órás mentorálás. A szakma már kikövetelte és meg is találta a helyét a diplomások posztgraduális képzésében. valamint bemutatkozási és publikációs lehetőség is követett. hogy itt az ideje azokkal is megismertetni a drámapedagógiát. Azok a kollégák. jól alkalmazható pedagógiai ismeretanyag pedagógusoknak történő. valamint más formákban a tanítóképző főiskolák nappali és levelező tagozatain. például azokon a találkozókon. „kitalálták”. az iskolákban pedig az igazgatók. a jelzett intézményeket. amely alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának elősegítésére. szakmai megbeszéléseken. nevelési igazgatóhelyettesek inkább csak megtűrték. azzal a 60 órás tanfolyammal. igyekeztek mindig „csak” jól dolgozni az iskolákban. hogy ők maguk is képesek lesznek 60 órás tanfolyam után előbb a mentorok segítségével. rész Maga a „tananyag” sem elvontan vagy könyvízűen. tanítóinak. forráshiányos intézmények. szorgalommal…). És mivel volt. akik részben megtanulták. valamint egy letisztult. tanulási/frissülési törekvésekkel. hogy egy módszer ennyire hatékony lehet. tanárainak örömteli meglepetéséről szól: a kollégák korábban ugyanis nem gondolták. amelyek a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében rendszerint a Marczibányi Téri Művelődési Központban zajlottak. pedagógusok sikerélmény utáni vággyal. a (gyermek-) színházakban. Az „ün nepnapokon” persze már többször is látványosan megmutatkoztak a drámajáték pedagógiai. Ez a „sikertörténet” második eleme. aki észrevette. Azt sem gondolták. tanárokat „megkínálta” a képzés/önképzés lehetőségével. pszichológiai előnyei a tanulócsoportokkal való foglalkozás során. a művelődési házakban. A drámapedagógiai műhelytalálkozókon részt vevő „iskolai követek” (multiplikátorok) által közvetített egyik nagy hír az intézmények óvodapedagógusainak. iskolájának vezetősége és pedagógusközössége élt eddig a lehetőséggel. Ha megtűrték – tisztelet a kivételnek! Tehát tulajdonképpen már rég készen állt egy olyan képzési struktúra. amikor „fölülről” még nem támogatta senki ezt a nevelési-oktatás módszert. Magyarországon a drámapedagógia valójában akkor lett szakmává. akiknek valószínűleg a legnagyobb szükségük van rá (kis iskolák.

összefoglalásában. hogy milyen eredményekről tudnak majd beszámolni 5–10 év múlva azok az intézmények. hogy lássuk. közülük főként a szabályjátékokat valamiképpen beépíti saját munkájába. akik a szokásos tanítási-nevelési módszerekre igen rosszul reagáltak. hogy immár képzett drámapedagógusként elkezdhettek dolgozni. amit már emlegettünk: a műhelytalálkozókról. az iskolák számot adhassanak gyakorlatukról. Természetesen szeretnénk látni. emlékezetes átadásában sokat segített a drámapedagógia – tudtuk meg a multiplikátoroktól. a későbbiekben is találkozhatnak egymással. Érdemes külön is szólnunk a programnak arról a szintjéről/szakaszáról. amelyeknek a nevelői most értek el oda. legalább a dramatikus tevékenység egyik típusát. ma már minden olyan kolléga. átadhatják egymásnak a drámapedagógiai képzés. élményszerű. mire számíthattak ezen alkalmakon az érkezők! „Rendezvényünkkel (és a későbbi műhelytalálkozókkal) célunk továbbra is az. az intézmények megismerhessék egymás munkáját. A szemléletmód változott a legtöbbet. A korábban reménytelennek tűnő tanórai (közösségi) helyzetek pedig a játékok nyomán egyre inkább megoldódni látszanak. És bár néhányan továbbra sem mernek komplex drámafoglalkozást vezetni tanítványaiknak – lelkiismeretes. hogy vadonatúj tantestületet kapott. jó önismerettel rendelkező emberekről van szó. aki részt vett ebben a képzésben. továbbá annak lehetővé 9 .) A beszámolókból az is kiderül. a mentorálás és a saját gyakorlat tapasztalatait.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz szereket alkalmazó pedagógusként. hogy a gyerekek pozitív visszajelzései inspirálóan hatottak a pedagógusokra. Ez a program jó gyakorlatának harmadik összetevője. hogy megismerkedjenek a programban részt vevő intézmények képviselői. a tanulók közösségi magatartása jelentősen változott. Idézzük fel itt egy műhelytalálkozóra hívó körlevél részletét. Főképpen azok láttak rá erre az összefüggésre. akik maguk is részesei voltak a tanfolyamnak. és reméljük. önállóan. jó eredménnyel működni a szakórán vagy azon kívül. a gyakorlatokat. A képzésben részt vevő intézmények képviselői rendszeresen találkozhattak. akik nem szívesen kísérleteznek a tanítványaik kontójára –. (Nem könnyű szakma ez: a tanulás szakaszában bizony több pedagógus megijed tőle – többek közt ezt is megtudtuk a műhelytalálkozókon. a kommunikációs képességük látványos fejlődésnek indult… A tananyag elsajátításában. A 60 órás drámapedagógiai tanfolyam után több igazgató nyilatkozott úgy. olyan tanulóik körében.

a tapasztalatcserék nyomán multiplikátorként közvetíthessék az így megszerzett információkat. problémák is). Célunk az említettek mellett az év végére egy kiadvány létrehozása. Vagyis a drámafoglalkozás tervezésének/vezetésének gyakorlati 10 . beszélgettünk.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. akkor is magában a tanulási folyamatban rejlett. 2007. Ekkor már két drámajáték-foglalkozás részesei lehettünk. A ’kincs’. és feltérképeztük az adott idő alatt áttekinthető problémákat. egymás intézményeinek. írásban is rögzített beszámolót a zalabériek hozták. hogy milyen (internet-) címeken érhetők el a bemutató foglalkozásokról készült képek vagy videofelvételek. Játszottunk. valamint a suliNova munkatársainak jóvoltából és segítségével) a suliNova által biztosított helyszínen tarthattuk (Duna Office Center) Budapesten. beszámolókat hallgattunk meg. munkájának megismerésével és a ’műhely’ kiépítésével foglalkoztunk. amit folyamatosan keres(t)ünk. kedvet a további munkához. Egy kérdéssorra is vártunk (kisebb-nagyobb mértékben kaptunk is) választ beszámolók formájában. jelzik. komplex drámafoglalkozások vázlatai mellett a tanítási dráma beépítési lehetőségei az iskolai pedagógiai programba. hol tartanak azok a folyamatok. tudást.” Beszámolók és újabb körlevelek összegzik a korábbi találkozókon történteket. Idézzük tájékozódásul a negyedik személyes műhelytalálkozóra hívó levél idevonatkozó részletét! „Az első ilyen találkozó a Magyar Drámapedagógiai Társaság jóvoltából és segítségével Budapesten. részletes. amelyben a dramatikus módszerek alkalmazása kapcsán a mások számára is mintát vagy értéket. hasznos tapasztalatokat meríthessenek egymás bemutató foglalkozásaiból. hasznos tapasztalatot jelentő gyakorlatot tennénk közzé (ebben helyet kaphatnának gyakorlatsorok. A legértékesebb. amelyek miatt érdemes volt elkezdeni a műhelytalálkozók szervezését. tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásához. de hasonlóképpen az alkalmazási gondok. Célja ennek a személyes találkozónak olyan szakmai együttlétek szervezése és megtartása. A második országos drámapedagógiai műhelytalálkozót (szintén a Magyar Drámapedagógiai Társaság. hogy az intézmények képviselői tanulhassanak egymástól. melyek inspirációt adhatnak a dráma együttnevelési célú. április 20-án. Akkor leginkább a kapcsolatteremtéssel. március 17-én. a Marczibányi Téri Művelődési Központban volt 2007. rész tétele.

hogy azt saját közegében szemlélhettük. Mindegyik lehetővé teszi bemutató foglalkozások megtartását is. Fontos. amelyen kisebb intézményi csoportban. Talán jellemző a műhelytalálkozó folyamataira. személyes (zalabéri) rendezvény volt az első és egyben az utolsó előtti regionális találkozó. hanem át- 11 . 5. hogy az egymástól tanulás – egymás tanítása összefüggésrendszerében itt ’láthatóvá válik’ az a kolléga. hanem ’munkanaplót’ is ír… A harmadik személyes műhelytalálkozón végre olyan intézményben vehettünk rész. Ennek a haszna jelenleg felmérhetetlen. a tanári szerepbelépés fogalmaival. illetve azok gyakorlati jelentőségével. osztályosok számára. Az óvodások hihetetlen kedvességgel. Alsó tagozatos ’számolás’ tananyag feldolgozását láthattuk ’drámásan’ – Szaszkó Sándorné (Marika) dolgozott a tanítványaival. aki később a kocséri műhelytalálkozó egyik szervezője/kiszolgálója. utána értékes szakmai megbeszélést folytattunk. Lakatosné Rozsnyói Anikó nem csupán ’otthoni’ foglalkozását demonstrálja sikeresen a műhelytalálkozón. illetve egy komplex dráma adaptációs foglalkozásának részesei lehettünk Grünfelder Boglárka vezetésével.” A negyedik. ezt demonstrálta a találkozó résztvevőivel. a bevonódás szintjei. illetve tapasztaltuk. a típus. a fókusz. A foglalkozás elemzésekor érintettük az adaptáció módját. amely alapul szolgálhat egy későbbi – fókuszált – drámajátékhoz. Újpetrei kollégánk a Drámapedagógiai Magazinban megjelent Sztárok című négytanáros foglalkozást adaptálta egy tanárra. szinte családias körülmények között foglalkozhattunk a drámapedagógia alkalmazásával úgy. együttműködést. Itt már másodszor láttuk. a Zalabéri Általános Iskolában. amelyben a hétköznapokban ’mindennapos’ a drámajáték előfordulása tanórákon. Ujjné Szalai Júlia óvónő és munkatársai bemutató foglalkozásukkal olyan szívmelengető népi gyermekjátékdal-csokrot mutattak meg a műhely résztvevőinek. hogy a gyerekek valóban akarnak és tudnak „drámás” tanórán dolgozni. Két foglalkozás demonstrációját láttuk. gyors reagálást elváró program „fut” párhuzamosan a negyedik találkozó befogadó intézményében.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz megmutat(koz)ásában. hogy ezt ők játékként élték meg! Ez a megállapítás akkor is igaz. foglalkoztunk a téma. ha a bemutató foglalkozások előkészítésekor hangsúlyt kapott a külső szemlélő(k)nek való megfelelni akarás is. Láthatóan sok-sok kreativitást. gyermeki jósággal nem csupán kiszolgálták. Talán éppen ezért volt annyira természetes ez a „demonstrációs” nap számukra (és számunkra).

A 2007. A tanárnő a görög mitológiába vezeti be (dráma-) játékosan a tanulókat. súlyos problémákat érintő.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. személyes találkozók sorában ez az ötödik volt. (A szervező itt Nánási Sándor. feladatok teljesítésével biztosíthatták (egy fiktív világban. amelyen az intézmények földrajzi elhelyezkedését vettük figyelembe a szervezéskor. A nyolcadikos tanulók meglepő fegyelmezettséggel és az ügy iránti alázattal „dolgoztak” a bemutató órán. mert magukénak érzik a jó teleológiát rövidebbhosszabb időintervallumban egyaránt. akik segítenek. A tanulók önként vállalt „küzdelemben”. Két foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Mikepércsen. hogy értelmes célokhoz általában megtalálhatók azok az emberek és intézmények. Ebben a játékban azokat a kivételes pillanatokat tapasztalhattuk meg (többek közt). Gulácsi Ilona (Derecske) azt tűzte ki célul. amelyeket a szimbólummá váló tárgyak. a színházi kellékek használata és a helyzetek átélésének érzelmi többlete nyújthat a drámajátékban. Cseh Németh Zsuzsanna tanárnő és a munkáját segítő „beépített szereplő” kollégák nagy ívű. komplex drámás adaptációs foglalkozásukkal éppen arra mutattak példát. a szervezés/kiszolgálás színvonala azt mutatta. Az ügy(ünk) iránti alázat. amelyik nincs benne a HEFOP IPR drámapedagógiai programjában. hogy a szakmailag felkészült. mindkettőről videofelvétel készült.) Gyarmati Attiláné (Pocsaj) a foglalkozását eredetileg ötödik osztályos tanulók számára készítette. november 9-én Mikepércsen lezajlott rendezvény volt a tervezett program szerint a második és egyben az utolsó regionális találkozó. Az „élő”. rész éléses jelenléttel végigjátszották a bemutató foglalkozást. A tanulók (és a demonstrációban részt vevő kollégák is) a játékban közös cselekvéssel (szóval és tettel) tiltakoztak a mókusok lakhelyének elpusztítása ellen… A drámapedagógia szemszögéből: az alsó tagozatosoknak készült foglalkozás a környezetvédelem erősítését célozta. tanítványaival gyakran játszó tanár milyen jól használható. A helyszínt olyan intézmény biztosította. de valóságos problémákkal szembe- 12 . Kiss Albert igazgató úr egy „D” típusú foglalkozás 20 perces sűrítményének demonstrációjával szerzett élményt a jelenlévő kollégáknak. sikeres tanítási-nevelési módszer birtokába juthat a drámapedagógia alkalmazásával. hogy tanórai játékával – a drámajátékban – „fellázítja az alsó tagozatos gyerekeket” a környezetszennyezők ellen. a befogadó intézmény a Hunyadi János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Művelődési Háza. Az óra címe: Odüsszeusz harca az egyszemű óriással.

Kérdés. ha még nem fejeződött be számára a tanfolyam (és/vagy a mentorálás). hogy a multiplikátoroknak lesz-e kedvük/türelmük később leírni mindazt. ami ott. hogy bárki szétdúlja természetes környezetünket?”. A foglalkozással kapcsolatos szakmai kérdések két legizgalmasabbja: „Mit tehetünk annak érdekében. aki érdekesnek/érdemesnek tartotta ezt a programot arra.) Érdekes. a Duna Office Center földszinti előadótermében. Megtanulhatták – többek közt – azt is. A mi erdőnk címmel jelent meg a Drámapedagógiai Magazin 2002/2. 13 . a találkozón és a későbbi tanórákon – ebben a „játékkörben” – eszükbe jutott…) Részesei lehettünk a záró találkozón Baloghné Incze Melinda (Rábahídvég) bemutató foglalkozásának. amelyet a (dráma-) játék indításakor ajánlunk nekik?”. kidolgozott módszertani hátterével inspirációt adhatott a további tervezésre. Kérdése – játékával – a „tanulókhoz”: „Meddig tűrjük. hogy mit jelent egy védett állat „örökbefogadása”. A „D” típusú drámaadaptáció demonstrációján „Vendégségben (lehettünk) Bóbitánál”. A Török László által megálmodott foglalkozás adaptációja alsó tagozatosok számára készült. hogy az képes legyen bevonni a játszókat az általunk ’teremtett’ fiktív világba?”. Három foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Budapesten az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság biztosította helyszínen. Tanainé Szeghy Rita tanárnő (a Zalabéri Általános Iskolából) olyan „drámás” matematikaóra demonstrációját mutatta meg a jelen lévő kollégáknak. hogy a tapasztalatcseréken részt vegyen akkor is. Mindhárom foglalkozásról videofelvétel készült.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz sülve) a mókusok életben maradását. amely ötleteivel. illetve „Hogyan építhetünk fel egy képzeletbeli világot úgy. (Az eredeti óra. Csáki Klára. Kuszmann Nóra munkája. A 2007. november 30-án lezajlott rendezvény előkészítésekor megpróbáltunk még egyszer (utoljára?) mindenkit elérni. (Akkor bizony záporoztak a „reál” tantárgyat tanító kollégák ötletei. a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskolából egyszerűen elbűvölte „játszótársait”. ha már igen. és akkor is. hogy játékostársaink (tanítványaink) elfogadják/akarják megismerni azt a szituációt. hogy ő is környezetvédelmi témában tartott foglalkozást. számában. ötleteket „hívott elő” a reáltárgyak „másféle” tanításához. illetve az erdő természetes életterét.

hogy a program befejezése nem jelenti a végét is. lebonyolítás. miként folytatható ez a rendkívül ígéretes kezdettel indult. motiválásakor. hogy mindannyian okulhassunk belőle. Láthatóan ez a projekt jó gyakorlatának negyedik mozaikdarabja. visszajelzés. hogy úgy találkozhassanak a kollégák (sokan immár a barátaink) a drámajátékkal. a műhelytalálkozók és a korábbi drámapedagógiai képzések dicsérete örömmel tölt el mindannyiunkat. hogy alkotóként – ünnepnapokon és hétköznapokon egyaránt – fel tudják használni újonnan szerzett ismereteiket a gyerekek tanításakor. sikerélményeiről hírt adni szándékozó kollégáknak legyen hol publikálniuk – emlékeztetőül vagy azért. képes és videós dokumentumok formájában) már lezárult. mindennapos küzdelmeiről. a folytatás igénylése. és a kollégák. valamint a pályázat felelős vezetőinek egyéb tájékoztatása (beszámolók. A műhelytalálkozók szervezése befejeződött ugyan (előkészítés. Mi. akik azért dolgozunk. drámapedagógusok. arra ad kiváló lehetőséget. amely többek közt ezt az összegzést vagy bevezetőt is tartalmazza. köszönetnyilvánítás). jó eredménnyel (akár közösségépítéssel is) kecsegtető tevékenység… 14 . weblapokra feltöltött szöveges. rész A záráskor/búcsúzáskor feltett kérdések. A kiadvány. keressük továbbra is a lehetőségeket. mégis reméljük.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. információk összegyűjtése. hogy az írásos dokumentációt összeállítani hajlandó.

Igazgatók írták… .

.

amikor bizony drámai a helyzet a magyar közoktatásban.) 17 . pedagóguselbocsátások stb. hogy egy uniós projekt keretében nevelőtestületileg ismerkedjen meg a drámapedagógia alapfogásaival és persze más egyebekkel. Gévai Imre3 3 A szerző a kocséri Gábor Áron Általános Iskola igazgatója. tanulócsoportjaink összetétele. hogy a pályázatot benyújtsuk: a) szakmai megújulás igénye és kényszere. a kis falvakban pedig még inkább az: csökkenő gyereklétszám. e) későbbi uniós pályázatok sikereinek megalapozása. hogy úrrá legyen a drámai helyzeten. (A szerk. a hátrányos helyzetű. menedzselése terén. c) tapasztalatszerzés az uniós pályázatok írása. A nevelőtestület elfogadva az érveket és célokat. Nos hát éppen azért játszik és képezi magát az ember. amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását-nevelését célozzák? Miért akar „drámázni” egy falusi kis iskola éppen akkor.Ha drámai a helyzet – játsszunk drámát! Miért a HEFOP? Miért vág bele egy iskola abba. de azért egyöntetűen támogatásáról biztosított a pályázat beadása ügyében. d) az együttműködési készség. alulmotivált gyerekek száma. nem kis kétellyel. Kicsit pontosabban: az alábbi célok és remények megfogalmazása után bátorkodtam a nevelőtestületet 2005 decemberében rávenni arra. b) forrásbevonás – az eszközbeszerzés és a többletmunka díjazásának lehetősége. iskolaösszevonások. képesség fejlesztése. szakmai kapcsolatok építése iskolán belül és kívül.

bár a többletmunka több lett. így a Magyar Drámapedagógiai Társasággal is sikerült élő kapcsolatot kialakítani.. mint amennyinek látszott. a kifizetések viszont elhúzódtak. Az összesen 120 órás tréning nagyban megváltoztatta a nevelők szemléletét. bár e tapasztalatok többségéről szívesen lemondtunk volna. de a nemzet napszámosaiként ezen már alig lepődik meg a tanárember. ötletet. röviden így értékelhetem a remények valóra válását: f) A szakmai megújuláshoz a három továbbképzés (hatékony integráció. kapcsolatot adtak. Természetesen az. az iskolai honlapot elindítottuk stb. hogy a tanultakból melyik pedagógus mennyit visz át a mindennapok gyakorlatába. Céljainkat e téren is elértük. sokkal inkább a tanulócsoportjaink összetételére – egyértelműen abba az irányba hatnak. szituációs gyakorlatok hihetetlen energiákat szabadítottak fel a tantestületben. illetve a képző szakmai szervezetekkel. mint valóra vált reményekről adhatunk számot. együttgondolkodási készség érezhetően fejlődött. E téren inkább keserű csalódásról. drámapedagógia). Másfelől a két partneriskolával (Törtel és Jászkarajenő). i) Az uniós pályázatok menedzselése terén is sikerült tapasztalatot szerezni. egy tantermet bebútoroztunk. j) Valamennyi továbbképzés tréning jellegű volt. hogy lassan a projekt utolsó szakaszába lépünk.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. kooperatív elem. az azokat követő mentorálások és műhelymunkák erős indíttatást. A külső körülmények – és itt nem az iskolavezetés elvárására gondolok. h) A többletmunkát végző pedagógusok díjazása is folyamatban van. a díj pedig (a járulékok levonása után) kevesebb. (Volt sok nagy röhögés is…). módszertani kultúráját. személyiségén múlik. önismereti és csoportdinamikai feladatok. 18 . A sok-sok játékos gyakorlat. mint terveztük. az döntő mértékben az egyes nevelők elszántságán. g) A forrásbevonás.. tevékenységközpontú pedagógiák. Az együttműködési. a támogatás lehívása még nem zárult le. hogy a tanultakat alkalmazni is fogjuk. A feladataink összetorlódtak. rész Most. Nagy segítség ez az iskolának és a fenntartónak. és valamennyin részt vett az iskola összes nevelője. A központi program csúszott (a szerződés aláírása rögtön fél évet). sok-sok módszert. Az eszközbeszerzés részben megtörtént. A reményeink itt tehát részben teljesültek. A reményeink ezen a téren tehát beteljesedtek. Az adminisztráció kínosan és feleslegesen sok.

hogy a tanultakat alkalmazni is fogják a tanítás során. Másfelől pedig azért bátorkodtam ötvözni a demokratikus döntési mechanizmust a vezetői autoritással. és abban is biztos voltam. az érzelmi érintettség megteremtéséhez. hogy az iskola uniós szakmai projektekben már eredményesen vett részt. Nem kellett csalódnom. Márpedig a mindennapok módszertanában az egyik legégetőbb hiányt ebben látom. mert azt reméltem a drámapedagógiai képzéstől. hogy a gyerekek érdeklődve és szorgalmasan tanuljanak olyan dolgokat. mégsem foglalkozunk vele.Gévai Imre: Ha drámai a helyzet — játsszunk drámát! k) 2007 nyarán a fenntartó községi önkormányzat iskolafelújításra nyújtott be uniós pályázatot. Lakatosné Rozsnyói Anikó tanárnő fogja alkotni. s az ő szemszögükből még csak nem is különösebben hasznosak. az érzelmi érintettség. mert egyrészt tudtam. a mindennapi gyakorlat során mindketten példás törekvéssel és szép eredményekkel alkalmazzák a drámapedagógia eszközrendszerét. És a motivációhiány az esetek többségében egyenesen arányos a szociokulturális téren mutatkozó hiánnyal. hogy az eredményes tanulás elengedhetetlen előfeltétele a kellő motiváció. akik már évek óta szeretnének alaposabban megismerkedni ezzel a módszerrel. ebben csak reménykedni tudunk… Miért a dráma? A pályázat elkészítése során be lehetett jelölni két továbbképzést. A továbbképzések. írásban voksolt. az összegzés után pedig csak apró vezetői „finomításra” volt szükség ahhoz. hogy két választható képzés közül az egyik a drámapedagógia legyen. hogy van a tantestületben két-három nevelő. a tanítás és a nevelés összehangolásához segítséget fog nyújtani. hogy ők biztosan érdeklődve. Tudtam. amelyek számukra egyáltalán nem érdekesek. amelynek az iskola leginkább szükségét látja. sőt alkalmaztak is már egy-két módszert. pluszpont-e az. Azt várjuk el. Nem volt kétséges. A nevelőtestület természetesen demokratikusan. játékot. hogy a drámapedagógiai mikrocsoportot Szaszkó Sándorné tanítónő és Dr. s adaptáltak már néhány óravázlatot. Miért finomítottam az összegzésen? Egyfelől azért. a mentorálások. fenntartásához. aktívan vesznek majd részt a szakmai munkában. 19 . akik már ismertek több alapművet. és ami a legfontosabb. a műhelyfoglalkozások során ők különösen aktívan kapcsolódtak be a munkába. Hogy az elbírálásnál szempont-e. hogy a motiváció felébresztéséhez. Hiába tudjuk.

mert néha kistérségi szakmai rendezvényekre sem tudjuk leküzdeni a 10-20 kilométeres távolságokat. A nyári szünetben még el is látogatott Kocsérra. a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke már járt nálunk ellenőrzés céljából. Wenczel Imre. átélhetővé tegyen egy-egy problémát. Nemcsak eleget tettek a kötelezettségeiknek – annál sokkal többet adtak.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. hogy a „szélárnyékban” fekvő kis községünkbe ellátogassanak. Így aztán ő talán kevéssé várta. egyértelmű volt. Mivel Rozsnyói Anikó a Marczibányi téren már levezetett egy komplett drámaórát. hogy megbizonyosodjon a körülményekről. egyegy tananyag elsajátítását. hogy egy-két alkalom erejéig el kellene hagyni a fővárost (a Marcibányi teret). különösebb gondolkodás nélkül ajánlkoztunk házigazdának. A továbbképzés során a trénerek. Köszönet érte ezúton is. Szeged–Kiskundorozsma. úgy fogytak a kételyeink: igen. hogy most Szaszkóné Marikának kell majd a „drámánkban” főszereplővé válnia. Török Dafti László (Szabadszállás). utazási lehetőségek. hétköznapi igyekezetünket? Ha valakinek ötletet adunk. Mondta. most pedig az ország minden tájáról hívtunk vendégeket. mégis elérkezett szeptember 15. ha valaki újabb ötletet ad. s az akkor látott órákról jó véleménnyel volt. A 60 órás továbbképzésen elsajátított játékok sokasága. a kocséri drámapedagógiai műhelytalálkozó napja.. Dabas. már nem lesz hiábavaló a találkozás. Miért ne mutatnánk meg útkereső próbálkozásainkat. 20 . annak megoldását. rész Ebben sem kellett csalódnunk. a műhelymunka vezetője körültekintő igyekezettel szervezte meg a találkozót (meghívók. Miért Kocsér? Amikor a Budapesten zajló drámapedagógiai műhelymunkák során felvetődött. Tíz településről 26 vendég érkezett a szakmai rendezvényre (Pocsaj. a kipróbált módszerek és a megismert óravázlatok sora mind kiválóan alkalmas arra. péntek. már csak azért is. hogy kell persze egy bemutatóóra is. pontos program). nagy szakmai tudással és ügyszeretettel igyekeztek minél többet átadni nekünk abból. ugyan hány iskolából vállalkoznak arra. Vatai Éva (Pécs). visszajelzések. A mentorálások során Kaposi László. amit ők tudnak és sikerrel alkalmaznak. mindenki eljött. Zalabér. hogy az eltérő motivációs szintű gyerekek számára érdekessé. Ahogy azonban sorban jelentek meg a küldöttségek. Tamáskodtunk.

még akkor is. Kocsér). videofelvétel. hatékonyabban tanítsuk. mikor nap mint nap azt érzi az ember. Felbecsülhetetlen szakmai segítséget kaptunk ahhoz. Újpetre. A műhelymunkát szakmailag értékelni nem tisztem. de az tény. neveljük a ránk bízott gyermekeket.-ban is. Hihetetlen volt – és kicsit megható –. Gyulaj. Felkerültünk a térképre – jó érzés volt ezt megélni. Ez pedig kétségtelen jó érzés (különösen akkor. mintha mi sem történt volna. Külön öröm. igazgatói köszöntő. Füzesgyarmat. hogy eredményesebben. Igyekeztünk jó házigazda lenni – a résztvevők visszajelzései. hangulatos filmetűd a pocsaji tréningről. A drámapedagógia magyarországi szakmai térképén egy kis pötty lettünk. hogy országos szakmai rendezvénynek adjunk otthont. valóban mindenestül). szervezési teendők. hogy mindenestül le akarják törölni onnan – falustól. osztályban ugyanolyan dolgosak lesznek a matekórák ezután is. hogy az eltervezett programelemeket maradéktalanul meg tudtuk megvalósítani: hangulatteremtő játékok. Meg a 8. óramegbeszélés. Szaszkó Sándorné bemutató órája. S közben még a térképre is felkerülhettünk! 21 . osztályos matematika bemutatóóráját egyöntetű elismeréssel nyugtázták a vendégek az óramegbeszélés során. Felkerültünk a térképre – ez volt az érzésünk. Grünfelder Boglárka újpetrei pedagógus adaptált drámajátéka. hogy Szaszkó Sándorné dramatikus elemekkel átszőtt 3. Az elismerő hozzászólások ellenére abban a 3. hogy még Zalabérből is eljöttek! Iskolánk történetében ilyenre még nem volt példa. hogy a mindennapokban ez alig számít. iskolástól.Gévai Imre: Ha drámai a helyzet — játsszunk drámát! Budapest MÁV-telep. köszönőlevelei szerint talán sikerült. ha tudjuk. De mégis… Sok minden történt itt Kocséron néhány hónap alatt. Tiszabő. Bag.

rész Drámafoglalkozás a kocséri iskolában 22 .DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1.

ruhára tűzhető lapocskák. (A szerk. Adaptációs cél: a probléma áthelyezése városi környezetből falusiba Kollárics Ferenc4 A szerző a gyulaji Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója. érdekek. fény. szám.Életút-projekt Zalavári András drámaórájának feldolgozása Forrás: Zalavári András: Életút-projekt. a beruházás és ennek következményei. lakás-kártyák. hogy a község üresen maradt házai közül valamelyikbe – átalakítások és nagy építkezések után (pályázati pénzből megvalósítandó) – külföldről illegális bevándorlókat helyeznek el. osztály. konfliktus. Jelenleg szükségtanteremben tanulnak. mert épül az új iskolánk. kb. Tanulási területek: értékek és normák. A figyelemfelkeltés nehéz. ezzel munkahelyet is teremtve a községben. lakóhelyi társas kapcsolatok. erőszak. 16 fő. magánélet és közélet. előítéletek. Drámapedagógiai Magazin 9. felelősség Téma: Egy önkormányzati képviselőnek az az ötlete támadt. Cél: az elvont erkölcsi értékek és az egyéni érdekek konfliktusának megélése Fókusz: Milyen változásokat hozhat az emberek véleményében. információs kártyák a pletyka-játékhoz. ezért a technikai adottságok minimálisak: tábla. indulatok. kellő motiválás nélkül valószínűleg a tanóra sem sikerül. állandóan azt kérnék. Extrovertált csoport. meghívó a falugyűlésre. kréta. zömében hátrányos helyzetű roma tanulókkal.) 4 23 . a falu térképe. Az átírt (az eredetitől eltérő) részeket dőlt betűkkel jelezzük. Csoport: Nálunk átlagos 7. meleg. Az osztály minimális drámapedagógiai jártassággal bír. Nagyon szeretik a játékot. a kooperatív csoportmunkát: ha lehetne. diszkriminált csoportok. ha egy elvont probléma testközelbe kerül? Keret: a gyerekek egy falu utcájának felnőtt lakói Kellékek: írószerszámok.

hogy azok sem lakatlanok. életkorát. hogy a lakó(k)nak átadjuk a lakás számát jelző lapocskát (Kossuth u. hogy ki hol szeretne lakni! A választást azzal erősítsük meg.)! Ha nem akad minden lakásnak gazdája: tisztázzuk. miután a lakók már megegyeztek a közös költség összegében. Bemutatkozás: lakásonként. hogy együtt vannak. A falugyűlés helyszínéül szolgáló művelődési házat „alkotjuk meg” nagy vonalakban. melléklet). Maradtak még ingatlanok üresen és eladatlanul. foglalkozását! Ki-ki találjon ki magának két jellemző tulajdonságot! 6. 14. 4. Elmondjuk. vázlatos metszeti rajzának bemutatása csomagolópapíron (1. A neveket beírjuk a rajz megfelelő lakásaiba. mert egy önkormányzati képviselő jelezte. Lakásonként 1–4 ilyen lakóval számolhatunk. (Állapodjunk meg a szerepbe lépés. hogy az önkormányzat szociális bizottságának is tagja. rész Kontextusépítés 1. A téma már egy hete olvasható a hirdetőtáblákon: az árak emelkedése miatt (közvilágítás. 3 perc).. Tulajdonképpen csak az ajtó. 10. 7. de a játékunkban nem fognak megjelenni az ott lakók. Elmondjuk. A képviselő bemutatkozik. 2. erről kellene megállapodnunk. Szerepbe lépés. A kapott kitűzőre mindenki írja fel választott nevét. Helyszín: egy mai magyar falu. Meghívó. A tanár szerepben.) a kommunális adót emelni szükséges. Tanári narráció. Tervrajz. Közreadjuk a falugyűlésre szóló meghívókat (2. „Lakásfoglalás”. Gyorsan egyezzünk meg. a közös költség címén fizetendő új összegben hamar megegyeztek. hogy pár szót szeretne szólni az egybegyűltekhez. Mindenki kitalál egy nevet magának. illetve a szerepből kilépés egyértelmű jelzéséről!) 10. kvázi „szomszédok”. A házak között tanácsi bérlakások is voltak. A polgármester még egy kis türelmet kért. Névválasztás. Szituáció: a falugyűlés érdemi része már lezajlott. 9. Minden lakó élt a lehetőséggel. hogy a tanulók a falu felnőtt lakóit fogják megjeleníteni a játékban. szemétszállítás stb. 12. Ugyanis a szociális bizottság új tervezetet készít a községben munkahelyteremtésre 24 . stb. melléklet). az önkormányzat eladta őket. Térkijelölés. 3. hogy ezeket a postaládáinkban találtuk. és most. és így nem kell mindenkit egyenként megkeresnie. szeretné kihasználni. Egyéni/kis csoportos munka (max. majd elmondja.. 8. A székeket ennek megfelelően rendezzük el.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. A község nagyméretű. illetve a lakók ülőhelyeinek kijelölése fontos. 5. akik egy utcában laknak. az előző pont eredménye szerint.

13. Eltelt pár hónap. Peremfeltétel: A befogadóház megkezdte működését a Pipacs utcában. amelyek kapcsolódnak a „Befogadó falu” projekthez. hogy mit éreztek közben a játszók. ha kitöltenének egy kérdőívet. Megköszöni a kérdőíveken kinyilvánított pozitív hozzáállást. és elmondja: nem kis mértékben ennek köszönhető. A tanár dönti el. (Az egyes szituációkat követően érdemes viszszajelzést kérni arról. hogy az országban hány helyen próbálkoztak már sikertelenül ezzel a módszerrel. Ezért ismét falugyűlést kellett összehívni. Feladat: a csoport rövid megbeszélés után álljon láncba. A három kártya tartalma: 1. Rémhírek a „befogadóház” leendő emberanyagáról. hogy az összesítést még szerepben vagy abból kilépve végezzük. vélemények. Ha szükséges. 3. Pletykák. Összesítés.) 25 . melléklet). Ennek sikerét segíthetnék. Három csoportot alakítunk. Az új lakók és az utca régi lakói közt nem történik sem atrocitás. hogy éppen erre az üresen álló házra esett a választás… 17. 12. a „külföldiek” ellátásával. Egész csoportos improvizáció (szerepben): hozzászólások. Kérdőívek kitöltése. ismét szükségessé vált a közös költségek emelése. A közös képviselővel érkezik. A „Befogadó falu” projekt majd ezeknek a faluszerte végzett felméréseknek az eredményei alapján ölt végleges formát. Mindegyik kap egy-egy feladatkártyát. (A lakók végeztek a szükséges ügyekkel. Ha szükséges. A kérdőívek kitöltése után (nem kell összeszedni őket. szerepbe lépés: épp úgy. hogyan terjed szájról szájra a hír. Mindegyik tényként tartalmazza. 15. 11. hogy szerepen kívül értékeljük a történteket. gondozásával akarja segíteni. Ezek közül most azokkal foglalkozunk.Kollárics Ferenc: életút-projekt és egyben a kisiklott életpályájú emberek támogatására. 10 embernek munkát ad. mert így gyorsabb lesz a munka) a tanár egy kitöltetlen kérdőíven összesíti a véleményeket. A „befogadóház” állítólag valahol a Pipacs utca környékén létesül majd. 2. hogy a segítségre szoruló falusi emberek társadalomba történő visszailleszkedését az önkormányzat speciális munka biztosításával. mint az egy hónap múlva megnyíló befogadóház vezetője. A tanár (továbbra is szerepben) kiosztja a kérdőíveket (3. kérdések. az egész csoportos improvizáció után „megállhatunk”. 18. és így mutassa be (szimulálja). Térkijelölés. Szituációs játékok. és a bűntények száma sem emelkedik a környéken. Eltelt egy év. A községben – mint mindig – sokféle mendemonda kereng. a képviselő ezúttal is elmegy és szót kér). 16. Híresztelések arról. Az árak ismét nőttek. Tanári narráció. segít a kérdések helyes értelmezésében. mint előzőleg. Bemutatkozik. és miként színesedik közben! 14. A tanár szerepben. sem komoly veszekedés.

hogy a tablón ki ő és mire gondol az ábrázolt pillanatban. formaruhás gorillái véresre-eszméletlenre vernek egy „niggert”. Ennek ellenére néhány nap múlva. közös döntés sem született. és ajánlkozott. illetve a „befogadottak”. a játszók által kitalált. hétköznapi kellemetlenségek. Tanári szerep lehet pl. akik kirándulni mennek… ■ Egyéb. a verés. Néhány lehetséges alternatíva: ■ Itt befejezzük a játékot. Tanári narráció. 2. A tablók „kimerevítésekor” egy-egy szereplőt megkérhetünk. a következő részletességgel: 1. és megbeszéljük a tanulságait. a következő pont előtt álljunk meg egy röpke értékelésre. 26 . ■ A lezárást szerepből végezzük: eljátsszuk az őrző-védő ajánlat és a verés nyomán összehívott utcagyűlést. amint egymás után érkeznek a falusiak. A verést ábrázoló képnél viszont feltétlenül érdemes mindenkiről tisztázni. Személyes megbízást senki sem adott. (Gondolatkövetés) A történet lezárása: erre sokféle lehetőség kínálkozik – attól függően. a megjegyzés.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. téma a kínaiak letelepítése a községben. közvetlen utána. hogy mennyi időnk maradt. jó néhány lakó szeme láttára. aki humorosnak szánt. félreérthető megjegyzést tett egy mellette elhaladó nőre (nyelvi problémák). Tablósor. békés utcakép. 19. ■ Egész csoportos improvizációval vagy tablókkal ábrázolunk egy bizalmatlanságeloszlatónak szánt. Egy őrző-védő kft. 3. a tanár szerepben). kb. a falusiak és a befogadottak számára szervezett közös rendezvényt (például szalonnasütést vagy hasonlót). képviselője egyenként felkereste a lakókat. 20. hogy egy mondatban fogalmazza meg az általa alakított figura gondolatait. 4. hogy szolid díjfizetés ellenében megvédi őket a befogadott „niggerek” által okozott kellemetlenségektől. elhelyezkedés a buszmegállóban. állóképekben illusztráljuk az előbb elmondott eseményt. aki töri a nyelvet… ■ Térköz. igazgatójáé (egész csoportos improvizáció. rész ■ Improvizáció arról. hogy mekkora a játékkedv. hogyan jönnek be a falusi boltba a helybeliek a bejárat előtti lépcsőn ücsörgő „foglalkoztatottak” között… ■ Új falugyűlés. Az egész csoport részvételével. a kft. Szükség esetén. Az emberek közt néhány befogadott is megjelenik. illetve. a kft.

) ábrázoljuk. rendőrségi jelentés stb. tetszőlegesen választott „műfajban” (tabló. jelenet. hogyan képzeljük az egy év múlva előálló helyzetet. melléklet Kurjantó község alaprajza a Pipacs utcával 27 . Mellékletek 1. ■ Kis csoportos munkával. újságcikk.Kollárics Ferenc: életút-projekt ■ A latin-amerikai szappanoperák stílusában bombasztikus hepiendet kanyarítunk (stílusváltás).

vez. Biz.k. Időpontja: folyó hó 16-a. hogy rendelkezésünkre állnak. 18 óra Megjelenésére feltétlenül számítunk! Tisztelettel: polgármester 3.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. melléklet Kérdőív Tisztelt Válaszadók! Köszönjük. és ezzel segítik az önkormányzat munkáját! Őszinte. Még egyszer: köszönet az együttműködésért! Jóravaló Béla s. megfontolt. 28 . Helye: a művelődési ház nagyterme. rész 2. humánus válaszaikkal községünk szociális rehabilitációs programjának megtervezéséhez és megvalósításához járulnak hozzá. melléklet Meghívó Kedves Kurjantói Polgár! A kommunális adó összegének megállapítása céljából falugyűlést hívok össze. Polgármesteri Hivatal Szoc.

.......Kollárics Ferenc: életút-projekt Kérdőív A „befogadó falu-befogadó ház-projekt” előkészítéséhez 1.............. % egy börtönből szabadult? . mekkora az esélye............ ha a külföldiek társadalmunkba és községünkbe való beilleszkedését közcélú munkavégzés biztosításával segítené az önkormányzat? ............ Biztosan az a hibás................... és így tovább............ hogy új életet kezdjen: egy külföldi menekült?............................ helytelen nevelés . rossz példa a baráti körben .........) ............. egyhangú élet .......... kilátástalan.......... vagyis „az első számú ok” kapja az egyes számot.......... Helyesnek tartaná-e. rossz példa a családban ........................ % egy drogos? . Mit gondolnak............................ igen nem 6...... minden külföldi menekült gonosztevő? 7........... egyéb okok 3.... Mit gondol.. rossz példa a lakókörnyezetben ......................... öröklött hajlamok .. Véleményük szerint lehet-e valaki önhibáján kívül menekült? __ __ igen nem 2............. segítség hiánya (nincs kihez fordulni a bajban) ... szeretet nélküliség ........... hogy milyen mértékben járulnak hozzá az illegális kivándorláshoz kialakulásához! (A legnagyobb veszélyt jelentő.......... szegénység ............ Mi lehet a visszaesések fő oka? a) Alkoholistáknál: b) Drogosoknál: c) Bűnözőknél: 5.... Rangsorolják az alábbi tényezőket abból a szempontból.................. % egy alkoholista? ...... aki elhagyja a hazáját? 29 . % 4.......................

üres csomagolópapírok. tiszta padlójú (parkettás.„Maradjatok távol” Török László drámaórájának adaptációja Az eredeti óra a Drámapedagógiai Magazin 19. amelyben a megvalósító drámapedagógus hitelesnek érezheti magát. számában (2000/1.) jelent meg. (A szerk.) Megjegyzés: A változtatásban mindazon megjegyzéseket töröltük. műanyag és üveg szemét.vagy szőnyegpadlós) terem A játék időtartama: 45 perc Eszközök: pléd. Csoport: a drámában már nem teljesen járatlan 13-14 éves tanulók Tér: a létszámnak megfelelő. ■ Az óra az előítélet témakörét tárgyalja. a strandhoz illő zene (CD-lejátszó). mozgásra is alkalmas. strandjátékok. ■ (Az átalakítás célja. vastag filcek. ■ Az adaptáló tanár nyolcadikos osztályfőnök – a serdülő korosztály egyik típusproblémája a véleményformálás az emberekről. csomagolópapírra öntött homok és rajta papír. ■ Az adaptáció egyik célja. hogy a tervezet felvegye azt a formát és stílust. egy elhasznált. céljai: ■ Az adaptáló tanár (osztályfőnök) tanítványai közül sok diák előítéletes.) 5 Kiss Albert5 30 . csomagolópapír a töpörödött öregasszony körvonalaival. amelyek (az eredeti publikációban) az óraterv létrejöttének körülményeit magyarázták. műanyag. Az adaptáció okai. hogy a szükséges időkeretet 45 percre csökkentse. Óvoda igazgatója. szakadt kabát A szerző a zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. amely problémával az osztályfőnök gyakran foglalkozik.

Három éve halogatták a nyaralást. zöld aktivisták. lopásokról. Anyu azt mondta.” 2. Tanári narráció „Helyszín a Földközi-tenger partja napjainkban. hogy miként változhat egy idegen emberről formált vélemény – az előítélet Keret: a tengerpart strandja. amit a nyaralók dobálnak el a vízben és a parton. Térmeghatározás. a gyerekek gondtalanul fürödtek és a parton homokvárat építettek. műanyag pohár és cigarettacsikk van itt is. elrablásokról számoltak be a nyaralók. strandjátékok. az öregasszony 1. hogy ők a zöldek.” Eszköz: csomagolópapírra öntött homok és rajta papír. tollasoztunk. a gyermekek bántalmazásáról. Tényleg sok papír. akik a sok szemét ellen tiltakoznak. üres csomagolópapírok. Naplórészlet. a strandhoz illő zene (CD-lejátszó) Tanári instrukció: Jelenítsük meg a tengerparti strandon önfeledten. és a következőket jegyezte fel: „Harmadik nap: nagyon sokat játszottunk anyuval és a testvéreimmel. ahol mi vagyunk. labdáztunk. plakát A kislány naplót vezet a nyaraláskor. műanyag és üvegdarabok. Délután nénik és bácsik jöttek plakátokkal és némán mentek körbe-körbe. a szülők megnyugodtak. ahová jól szituált családok járnak nyaralni Téma: egy tengerparton nyaraló család furcsa viszonyba keveredik egy különös öregasszonnyal Fókusz: Miért alakulnak ki és miként változnak meg előítéleteink? Szerepek: a család tagjai. tüntetéshez illő zene (CD-ről) Tanári instrukció: Három csoportban készítsünk plakátot a környezetszennyezés ellen! Jelenítsük meg a zöldek néma tüntetését a szeméttel teli homokkupac körül! 31 . egész csoportos improvizáció Eszköz: pléd. amelyekben balesetekről. gondtalanul nyaraló családjait! 3. vízicicáztunk. vastag filcek. mert gyakoriak voltak azok a hírek.Kiss Albert: „Maradjatok távol” Cél: annak vizsgálata. Egy öttagú család pihen a tengerpart strandján. A család harmadik napja nyaralt problémák nélkül.

nehogy a gyerekek megvágják a lábukat. hogy a töpörödött öregasszony talpát fiatalkorában egy tengerparton eldobott üvegdarab vágta el. sánta öregasszony titkát! Az elkészült állókép egyes szereplőinek gondolatait (tanári irányítással) kihangosítjuk. Közben a szatyrából kivett vagy betett valamit. sokat nevettek. hogy maradjunk távol az öregasszonytól. Tanári instrukció: Jelenítsétek meg azt a pillanatot. akitől megtudták. a szülők a gyerekekkel együtt sétáltak. Nem tudom. nagyokat beszélgettek. hogy mit is. sánta öregasszonyról. rész 4. amikor megtudtátok a töpörödött. Egy koszos és rongyos kabát volt rajta. a töpörödött öregasszony vélt tulajdonságait. Olyan furcsa volt. csoport: külső és belső tulajdonságok a felnőttek nézőpontjából A csoportbontásos munka után a játszók ismertetik a saját nézőpontjuk szerinti gyűjtőmunka eredményeit. Szürke haját fújta a szél. Tanári narráció Újabb két nap telt el gondtalanul a tengerparton. Egyik hétvégén vendégük érkezett. Emiatt sántult meg és vesztette el a manöken állását. hogy mit mond. szakadt kabát 6. Többször megállt és rám nézett. 5. Szerep a falon Az öregasszony vélt tulajdonságainak összegyűjtése két csoportban: ■ 1. játszottak. Valamit mormolt magában. Szükséges: két csomagolópapír a töpörödött öregasszony körvonalaival 7. csoport: külső és belső tulajdonságok a gyerekek nézőpontjából ■ 2. de a legtöbbet a töpörödött. Állókép és gondolatkövetés Tanári narráció: A család nyaralása lejárt és hazatértek.” Eszköz: egy elhasznált. sánta öregasszony. Apuék azt mondták. Napló A kislány így ír a továbbiakról: „Ötödik nap: A távolban feltűnt egy töpörödött. A gyerekek sokat fürödtek. Sokat beszélgettek a szép élményekről. kacagtak. Öreg napjaiban azt tűzte ki céljául. hogy felszedje az üvegdarabokat a homokból.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Nem értettem. 32 .

A jelenetek adjanak választ arra. Rögtönzés kis csoportokban Egy évvel később a családtagok ismét a tengerparton járnak. csoport: szülők 33 . hogy „Segíthetünk szemetet szedni?” Ha igen.Kiss Albert: „Maradjatok távol” 8. hogy vajon eljutnak-e ahhoz a kérdéshez. Találkoznak az öregasszonnyal – beszélgetnek. csoport: gyerekek ■ 2. miért és hogyan? Ha nem: miért és hogyan? ■ 1.

hogy „zsupp”. Bátor Béla. az összetartozás érzésének átélése Játéktípus: névtanuló. kapcsolatteremtő játék Tér: a tábor ebédlője. maga áll be a körbe játékmesternek. (A szerk. akik egyhetes táborozásra érkeztek különböző helységekből Cél: egymás nevének megtanulása. amit önmagára jellemzőnek tart. ami nem alliterál! Az összecsengő kezdő szótagoknál sokkal fontosabb. Ha „zsipp-zsupp”-ot mond. ismerkedési.Drámajátékok a szabadidő eltöltésére Csoport: 5–8. osztályos tanulók. A tanár kezdi a bemutatkozást. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett. s azt mondja.) 2. 8 lány. hogy „zsipp”. majd a tőle balra ülő játékos folytatja. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ezután folytatódik a játék. Bátor Béla – Testes Tibor. körbe rakott székekkel kialakított üres tér Idő: kb. esetleg sokat gondolkozik rajta. Mindenkinek valamennyi előtte levő nevet is mondania kell (például: Testes Tibor – Testes Tibor. A szerk. akkor mondjon olyant. Aki téveszt vagy nem tudja a szomszédja nevét. 20 perc Eszközök: fonalgombolyag. mégpedig úgy. akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. hogy a játék résztvevői ne kellemetlen helyzetként éljék meg a közös tevékenységet. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. Zsipp-zsupp Körben ülünk. Smolczer Tibor6 6 A szerző a rábahídvégi Általános Iskola igazgatója. 12 fiú. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. hogy a szomszédok cserélődnek. Név + tulajdonság A székeken körben ülünk. A tanár azt kéri a gyerekektől. akkor mindenki helyet cserél. Ha azt mondja. Gyors Gyula…) (Megjegyzés: ha a játékosnak nem jut eszébe alliteráló és általa felvállalható tulajdonság. fedő 1. hogy mindenki mondja a keresztnevét és a keresztneve előtt egy olyan tulajdonságot.) 34 .

tapsolunk. taps).” Ezután a „Fussunk?” „Fussunk!” párbeszéd következik. egy taps elöl. 5. ellenkező irányba indul. A visszadobásnál meg kell nevezni a fogadót. Fedő-név Körben ülünk. s közben mondja valakinek a nevét. A folytatásban az marad a körön kívül. Zoli vagyok.” – „Szervusz. 4. aztán egy másik gyermekét és így tovább. Ritmusjáték Körben ülünk. Fontos. kezében egy fedő. Elindul egy irányban. A játék ügyességet és figyelmet kíván. hogy fordított sorrendben dobja mindenki a gombolyagot annak a társának. aki később érkezik a helyére. a másodikra valakinek a nevét a körből (utána taps. a tanár a körön kívül. A tanár kezdi a játékot. Pókháló-névjáték Körben ülünk. hogy a gombolyagot mindig a fonal fölött dobjuk. A játék tétje igazából a sikeres csoportos teljesítmény. Ő is megmondja a nevét. A tanár kezdi a játékot. Amikor találkozik a két játszó. Most szabad csak elengedni a másik kezét. abba az irányba. mondja a saját szólító nevét. A megszólított gyereknek el kell kapnia a fedőt. A hálót aztán le kell fejteni olyan módon. kezet fog és bemutatkozik. ahonnan indultunk. aki szintén mondja a saját nevét. Szervusz-játék (tartalék játék) Körben állunk. és átdobja a gombolyagot az egyik gyereknek a kör túloldalára. Visszadobásnál tekerjük fel a fonalat. ha sikerül. Egy csettintés a jobb kézzel. Megfogja a gombolyag kezdő szálát. ritmusra csettintünk. Ha ez nem sikerült. 35 . a kör közepére áll. egy csettintés a bal kézzel. és vissza kell futni az üres helyre. Élére állítva megpörgeti a fedőt. ő lesz a következő „fedőpörgető”. például így: „Szervusz. és így tovább. majd megérint valakit.smolczer Tibor: Drámajátékok a szabadidő eltöltésére 3. és tovább dobja a gombolyagot. amíg az pörög. visszaül a helyére. amíg ilyen módon valamennyi játszó részese nem lesz a hálónak. akitől eredetileg kapta. Tibor vagyok. Akit megérintett. majd következik a megszólított. Az első csettintésre mondja a saját nevét. egy a combon. 6. A tanár indítja a játékot.

rész Játékfoglalkozás a zalabéri óvodában 36 .DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1.

Személyiségemből fakadóan mindig sokat játszottam a tanulóimmal. Könnyebb őket aktivizálni és motiválni. de én nem bántam meg. A játékos gyakorlatok nemcsak érdeklődőbbé tették őket. Manapság sokkal több hátrányos. hiszen a játék önmagában is motiváló tényező. Nemcsak a jó tanulók jutnak sikerélményhez. A drámapedagógiai továbbképzés segített abban. Főleg azért. nagy felmenő rendszerben. ezenkívül nagyobb türelemmel dolgoznak. Az „A” típusú gyakorlatokat azóta rendszeresen beépítem az óráimba. nagy türelmet igényel. Időt. A számolási rutint fejlesztő monoton feladatok a játék során érdekesebbé és intenzívebbé váltak. nem taníthatok tovább úgy. hiszen a huszonhárom tanulóból kilenc gyerek jár külön fejlesztő foglalkozásra. Az alapjátékok megtanítása nem volt könnyű. hogy ezeken az órákon derűsebb lett a légkör. halmozottan hátrányos helyzetű és tanulásban akadályozott gyerek érkezik az iskolánkba. Sok tanulást segítő játékkal és azok alkalmazási lehetőségeivel ismerkedhettem meg. Ezt korábban ösztönösen tettem. mert azt tapasztaltam. (A szerk. hanem meg is szerették a matematikát. Talán jobban is kötődnek a gyerekek hozzám és egymáshoz. Körülbelül egy éve alkalmazom óráimon ezeket a gyakorlatokat. hogy megtalálják és megállják helyüket a későbbiekben. ahogyan évtizedekig tettem. hiszen úgy kell fejlesztenem minden területen a rám bízott gyerekeket. mert az nem elég hatékony.) 37 . Az utóbbi években folyamatosan azt érzem. Ez az én osztályomban különösen fontos. ugyanakkor pihentetőek és feszültségoldásra is alkalmasak. hogy belevágtam: a tanulók többségé- Szaszkó Sándorné7 7 A szerző a kocséri Gábor Áron Általános Iskola pedagógusa. ebből kettő a speciális tantervű iskola anyagát végzi. energiát. Ez óriási felelősség.Drámajátékok matematikaórára Előzetes megjegyzések a foglalkozáshoz Harminc éve tanítok az alsó tagozat négy osztályában. hanem a gyengébb képességűek is. hogy tudatosabban játsszak.

” A gyerekek oldalsó középtartásba emelik a kezüket. Tananyag: a 2-es szorzó. Szervezés 2. hogy mikor lelkesítsem. hátra toltuk. 0. 15. A játékok során „kézben kell tartani” a gyerekeket. oldal. 4. a 2-es szorzótábla memorizálása. A házi feladat ellenőrzése (Harmadik matematikakönyvem. 6. 1. hogy a kapuban álló őr beengedjen titeket. 10. 16 14. Sok gyakorlással rutint lehet ebben szerezni. osztály Helyszín: Kocsér. rész nek sokat fejlődött – többek között – az érzelmi/kooperatív kompetenciája (együttműködés.) 38 . és mikor pihentessem őket. Rakétajáték A tanár szövege: „Üljetek be a rakétába és csatoljátok be az öveket! A gépünk a 2-es sorozat csökkenő sorrendben való mondásával indul. Az egyik kártyán a 2-es sorozat számai helyi értékben bontott alakja. másik kártyán a számok valódi értéke szerepel.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. és váltakozó kézlendítéssel mondják egyre gyorsabban a számokat: 20. Tudatos tervezést igényel az is. Célkitűzés A tanár szövege: „A mai órán a 2-es szorzótábla birodalmába hívlak benneteket!” 4. amennyire lehetett. szeptember 14. 18. melyeken ez áll: 2 tízes. 8. Gábor Áron Általános Iskola Idő: 2007. a padokat. Ne nézzétek meg!” (A gyerekek egy-egy számkártyát kapnak – lefordítva –. 20. 2. Így lett akkora terünk.és bennfoglaló tábla ismétlése Feladatok: a szorzás fogalmának mélyítése. az egymásra figyelés fejlesztése Az osztályterem átalakítása: a tanári asztalt oldalra húztuk. Ajánlom minden tanítónak. 16 stb. 1 tízes 8 egyes. 1 tízes 6 egyes. mert különben zűrzavarba fulladhat az egész. 3. feladat) 3. 18. 12. hogy játszani tudjunk. próbálja ki! Tantárgy: matematika Osztály: 3. Tanár: „Megérkeztünk! Belépőt kaptok. kapcsolattartás) is.

némán töltsd ki a teret! Tapsra állj meg! Keress magadnak új helyet a körben! Újra ’bummozzunk’!” (Ezt legalább kétszer ismételjük. helyette bummot kell mondania. Kilépős játék „Vége a kirándulásunknak. Átalakított Sheriff-játék „Töltsük meg a fegyvereinket a 2-es szorzótábla számaival!” (Lehajolunk és mintha fegyvert húznánk fel.szaszkó sándorné: Drámajátékok matematikaórára 5.) 7. növekvő sorrendben! Amelyik gyerekre páratlan szám jut. 6. a mellette jobbról és balról álló gyerekek összelőnek az eredménnyel. … 20. a szorzattal.) „Elkészültetek? Először én leszek a sheriff. mondjuk: 2. a tanár szövege: „Bolyongjunk! Lábujjhegyen. aki hazakísér titeket!” (Az egyik számkártyán a szorzás szerepel. Belépős játék A tanár szövege: „Gyertek ki! Nézzétek meg a belépőtöket! Keressétek meg a párotokat!” Például az egyik gyerek számkártyáján ez áll: 1 tízes 6 egyes.) Mikor végigértünk. 6. A gyerekek elmondják. a párjánál a 2 van…) A tanár további instrukciója: „Induljunk haza. a kör közepére leraktam a kilépőtöket. ki lett a párjuk és miért. A Bumm! játék átalakított változata „Alkossunk kört! Játsszuk a ’bummos’ játékot!” (A szabály: Mondjuk a számokat egymás után. 8. az nem mondhatja ki.) 39 . párjáén: 16. a másikon a szorzat. ő gyorsan leguggol. Húzzatok. körben 20-ig. 4. otthon egy rejtvény vár rátok!” (A gyerekek visszamennek a helyükre. Ő lesz az új – ideiglenes – játékvezető. Rajta!” Szabály: a kör közepén álló sheriff szorzással „rálő” – rámutat – egy gyerekre. és keressétek meg az új párotokat.) „Megtaláltátok a párotokat? Álljatok növekvő (szám)sorrendbe!” (Így az első gyereknél az 1x2. körbelövöldözöm a szorzótáblát. és a lassúbb helyet cserél a sheriffel. hogy jobban rögzüljenek a szorzótábla számai. majd a próba után élesben megy a játék.

40 . melyekbe a lehullott faleveleket rakhatjátok. olvassuk el!” Egy őszire színezett falevél hátuljára ezt írta a tanár: „Kedves Gyerekek! Itt az én időm. Nagyon sok a munkám. rész 9.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1.” Szorzatok: Betűk: A megfejtés ellenőrzése… 10. A tanár kiosztja a lapokat. a betűjével együtt egy mondatot kaptok. a gyerekek csoportmunkában oldják meg a kínált feladatokat. fogjatok össze. Őszanyó írt nekünk. Meg kell rendelnem a zsákokat is. Rejtvényfejtés A tanár lapokat oszt ki: „Fejtsétek meg a rejtvényt!” A lapon ez áll: 4·2 5·2 1·2 3·2 6·2 8·2 9·2 7·2 T A I T Z S Z Ő A tanár további szövege: „Írjátok a szorzások alá a szorzatot! Ha a szorzatokat növekvő sorrendben írjátok le.” A tanár. egy levelet fújt az asztalomra a szél. szerepen kívül: „Forduljatok meg!” Az egymás mellett-mögött ülő négy-négy gyerek alkosson egy-egy csoportot!” Így nem kell különösebb rendezkedés. Őszanyó levele Tanár: „Álljatok fel! Emeljétek magasba a kezeteket! Játsszuk el az ujjainkkal. Segítsetek kiszámolni. postafordultával küldjétek el! Őszanyó. hogyan hullnak a fáról a levelek!” A játék után a tanár további szövege: „Üljetek le! Nézzétek csak. Gyertek. mennyi kell! A borítékban megtaláljátok a lapokat.

csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. ha helyesnek tartják a megoldást. ők egyet tapsolnak rá. Hány zsákkal fújok le 8 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 5. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. Tanár: „Mondjátok el. mi volt a feladatotok!” A csoportokból egy-egy gyerek elmondja a megoldást. hogy a csoportok befejezték a feladatok megoldását. Hány zsákkal fújok le 4 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 4. Vajon mikorra ér vissza hozzám? Próbáljuk a másik irányban is!” 41 . Ez a koncentrációs játék jól bevált figyelemfejlesztő és fegyelmező eszköz is. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. Szinte külön jelünkké vált. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. ha én kettőt tapsolok. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. A gyerekek már tudják. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. lassan elkezdek tapsolni. Hány zsákkal fújok le 5 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 3. tegyük borítékba a lapokat! Ragasszuk le! Délután úgyis mennem kell a postára.szaszkó sándorné: Drámajátékok matematikaórára Ez áll a lapokon: 1. A levél elküldése Őszanyónak Tanár: „Gyertek. feladom. ők kettőt tapsolnak rá. Hány zsákkal fújok le 6 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 2. és már csak a fák színezésével foglalatoskodnak. 11. Hány zsákkal fújok le 7 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 6. Számolok közben. a többi csoport tagjai kézfeltartással jelzik. A játék szabálya: egyet tapsolok. ha ezt hallják. Hány zsákkal fújok le 9 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! Mikor látom.” 12. Üzenet játék Tanár: „Gyertek ki! Alkossunk kört! Fogjuk meg egymás kezét! Kézszorítást indítok körbe. figyelniük kell.

hogy sokan ülnek hátul. 42 . Aztán elkezdődtek a játékok. A drámajátékok alapjátékainak sokféle variációját találtam már ki. s a foglalkozás még eredményesebb lett. Az őszanyós keretjátékot választottam. hogy próbáljam ki egyetlen keretjátékkal felépíteni az órámat. és úgy gondolom. rész Néhány megjegyzés a bemutató foglalkozás és az értékelés után A bemutató előtt természetesen nagyon izgultunk a tanítványaimmal együtt. hogy valóban hatékonyan lehet alkalmazni őket. Útravalóul Kaposi tanár úr azt tanácsolta. Az óramegbeszélésen több elismerő és buzdító szót kaptam.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Megtettem. és szinte elfelejtettük.

kevésbé unalmas megtanulása. 100-nál kisebb prímszám). az egymásra figyelés. Ki vagyok én? A játékosok kimennek a teremből. igen. 16 fő Drámabeli előképzettség: harmadik éve tanulnak drámát. amin egy szám áll (természetesen minden cédulán más-más szám található. Az ajtóban a vezető mindenkinek feltűz a hátára egy cédulát. A játékosok szabadon mozoghatnak a teremben. 6. Óvoda pedagógusa. (A szerk. leveheti a céduláját. válaszadóként.) 8 43 . heti egy alkalommal Cél: ■ a prímszámoknak a szokott mechanizmusoktól eltérő. hogy milyen szám áll a saját cédulájukon. ■ a légzéstechnika fejlesztése. majd tovább segít társainak. nem. gyakorlása. osztályának tanterme 1. Feladatuk: társaikhoz intézett. évfolyamos tanulók. ■ a ritmusérzék fejlesztése. is feleletekkel megválaszolható kérdésekkel kideríteni. Idő: az óra első felében (20-25 perc időtartamban) Hely: a Zalabéri Általános Iskola 6.Dramatikus tevékenység matematikaórán Életkor: 12 éves. ■ az artikuláció javítása. (Példa: Páros vagyok? Osztható vagyok hárommal? Húsznál kisebb Tanainé Szeghy Rita8 A szerző a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. ■ a prímszámok és az összetett számok megkülönböztetése. ■ a koncentráció megteremtése. majd egyenként jönnek vissza. Amint valaki azonosította magát.

Bumm! Körben ülünk és sorban elkezdünk számolni. 29. Például: 10. A ranglétra tehát így néz ki: király. (A szerk. bumm 14. 53. 16. 5.) Aki téved. az kiesik. A rangok a székeket jelölik.10 6. majd kánonban is lehet végezni. 16. 23. bumm. 37.: Kaposi László. 7. A prímszámok és az összetett számok megkülönböztetése Mondjuk a számokat 1-től. az összetett számok kimondásakor dobbantsunk! Az előző három gyakorlatot együtt. játék más változatban – más oktatási tartalommal – szerepel már kiadványunkban. a második kettőt mond és így tovább.) (A Kaposi László szerkesztette Játékkönyv9 című füzetben található játék módosított változata. amelynek második számjegye prím. 43. 31. 41. 59.: 10. 3. 19. 2. ráadásul azokat nem szabad játék Játékkönyv. Király-bíró A játszók körben ülnek.) Csoportos gyakorlatok következnek a prímszámok tanulásához. bíró. Szerk. Az első játékos egyet. 11. Két kiemelt hely van a körben: a királyé és a bíróé (a bíró a király balján foglal helyet). bumm. A prímszám és az összetett szám fogalmának felelevenítése után közös munkával a táblára kerülnek a prímszámok. hármas stb. Taps a prímszámok kimondásakor Mondjuk a számokat 1-től. bumm. annak a szám helyett bumm-ot kell mondania. 17. pl. (Wenczel Imre: Gyakorlatok a magyar nyelv tantárgy tanításához című munkája alapján). 9 A Bumm! c. Artikulációs gyakorlat Tanár: „Ismételjétek egy levegővel. bumm stb. 12.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ – Marczibányi Téri Művelődési Központ. rész vagyok? Stb. 2002. ugyanazzal a hangerővel. (vagy olyan szám. A többi játékos rangját (pozícióját) számokkal jelöljük. 13. 15. Akire prímszám jut. 5. 61!” 3. és a prímszámok kimondásakor tapsoljunk! 4. kettes. bumm. bumm 14. és a prímszámok kimondásakor tapsoljunk. egyes. amit mondok: 2. bumm stb.) 10 44 . 47.

az egyik kéz felemelésére kell mondani a saját rangot. A játékokhoz minden játszó ruhájára feltűzzük egy síkidom vagy test rajzát. A játékot a király kezdi: megnevezi saját magát. hármas szorzótábla esetén király. (Az alábbi.Tanainé szeghy rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán közben ismételten közölni.) Játékok a síkidomok. míg a többiek. hogy a síkidomok és testek nevét megtanulják a gyerekek. bal kéz könyökből felemel. jobb kéz könyökből felemel. és ezekre a változásokra is figyelniük kell a játékosoknak. királyra. Mivel az a célunk. adaptált játékok eredeti változatai a Játékkönyvben találhatók. bíróra is érvényes a szabály). hogy a síkidom vagy test nevét megtanulják a diákok. Pl. ha valaki nem szólal meg időben). amilyen nincs a körben. ha valaki kiesik a ritmusból). három. A játszók célja: minél feljebb kerülni a ranglétrán (vagyis közelebb a királyi székhez). Megnevezi saját magát. Ekkor a kettes számú (rangú) játékos következik.11 (Megjegyzés: a fenti játékok alkalmasak a szorzótáblák tanulására is. és mond mellé egy másik rangot. de ez a rang csak a bíró vagy prímszám lehet. taps kézzel. kilenc stb. majd hozzátesz egy másik rangot (például: kettes ötös). Ebben az esetben természetesen a megfelelő szorzótábla számsorával játsszuk azokat. bíró. hat. A játék ritmusát tapssal megadva sokkal nehezebb a játék. kezdetben a kép alá az idom neve is felkerülhet. Például: király kettes. és így tovább. az az utolsó helyre kerül. (A szerk. Az idom neve lesz a játékos „neve”. a másikra a hívást (hibának számít. ha a rangok nem egyesével. Aki téveszt (a játék alapváltozatában hibának számít: olyan rangot-számot hívni. A ritmus a következő: taps térden. Vagyis a csoport egy részének változik ilyenkor a rangja. A Király-bíró játék is alkalmas erre a célra. az alatta lévők eggyel előre ugranak a ranglétrán (mindenkire. hanem a szorzótábla számaival változnak. a visszahívás és az is.) 11 Az idézett műben található játék módosított változata. testek nevének tanulásához A következő játékok kiválóan alkalmasak arra.) 45 . A játékot értelemszerűen a kettes játékos által megnevezett folytatja.

a következő négyet és így tovább. Utána az eredetileg mellette állóhoz jön vissza. Fontos. akkor indul a második (a másik sor első embere). bemutatkoznak. A játékosok feladata: a kö- 46 . amennyivel csak lehet.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Például: ■ Aki kapja a labdát. neki kell a legtöbb „nevet” memorizálnia. A játék (esetleges) ismétlésénél más legyen a kezdő játékos. neki mutatkozik be. vele fog kezet. Amikor az első játékos a folyosó közepénél tart. akinek dobni fogjuk a labdát. az kiesik. így – a kudarcok elkerülése végett – olyan tanulót válasszunk utolsónak. a sajátunkat. Az utolsó játékosnak a legnehezebb. ■ Annak a játékosnak a „nevét” mondjuk. ahol beáll saját sorába. A továbbiakban hasonló cikcakk vonalon haladva ér a folyosó elejére. Megadhatjuk a játék alapját jelentő tempót is. Folyamatosan játszszunk. arccal egymás felé. majd annak a nevét. A mellette ülő így már a sajátjával együtt három „nevet” mond. amíg az eredeti elhelyezkedést vissza nem kapjuk! Név-tár A csoport szétszóródik a teremben. kezet fognak. Név-sor Két párhuzamos vonalban állnak a résztvevők. majd a sajátját mondja. rész Név-kör Körbe állunk. az a saját „nevét” mondja. A szomszédja megismétli az előző „nevet”. akinek jó a memóriája. Aki téveszt vagy nem szólal meg időben. ■ Három „nevet” mondunk: akitől kaptuk. akitől kaptuk a labdát. s különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok szerint mondjuk a „neveket”. Az egyik sor végén álló játékos kezd: a vele szemközt állóhoz lép. Minden egyes kézfogásnál be kell mutatkozni. ■ Annak a „nevét” mondjuk. akinek dobjuk a labdát. Név-lánc Kört alkotunk (ülve vagy állva). Adott jelre mindenki elindul és anynyi emberrel fog kezet a rendelkezésre álló idő alatt. hogy mindenki láthassa az öszszes résztvevő jelét. Továbbra is a síkidomok nevét használva a vezetőtől jobbra ülő játékos bemutatkozik. Labdát dobunk.

akkor annak meg kell mondania a jobb oldali szomszédja „nevét”. vagyis minél több „nevet” begyűjteni névtárukba. hogy zsipp. csak a szomszédok változtak. Ha zsippzsupp-ot mond. annak szorzatot. aki kapja. majd folytatódik a játék. A játszók feladata. A Zsipp-zsupp játék valóban névtanulásra szolgáló változata is szerepel kiadványunkban. maga áll be a körbe. esetleg sokat gondolkozik rajta. hogy a tőle hallott számnál nagyobbat. hogy a vezető ne mindig az adott szorzótábla első elemét mondja. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett. ■ Szervezésbeli variáció: nem a vezető indítja az összes számsort. Név-kör Körben állunk. s azt mondja. s arra. mindegyiket a vezető indítja. (A szerk. mert akkor a játszóknak mindig ugyanazt a számot kell mondaniuk. akkor mindenki helyet cserél. hanem éppen az a játékos. Labdát dobunk. hogy zsupp. akkor fontos. játékmesternek. hogy csak a sorrendben előttük lévő hangjára koncentráljanak. annak az eredményt kell mondania. Ha azt mondja. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. Játékok a szorzótáblák tanulására Számfuttatás Kört alakítanak a résztvevők (ülve is játszható). Zsipp-zsupp12 Körben állunk.Tanainé szeghy rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán tött játékidő alatt a lehető legtöbb nevet (továbbra is síkidomokról van szó) kell megjegyezniük. Mindenki megkérdezi két szomszédja „nevét”. például: dobó: 6x7 – kapó: 42. és aki dobja a labdát. A játék során több számsort fogunk egyidejűleg futtatni. ■ Külső jel nélkül is bárki indíthat újabb számsort. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. Aki téveszt vagy nem tudja szomszédja „nevét”. az adott számsorban következő számot mondják. Ha a számsor elért a tizedik elemig. akinek a körön kívül sétáló irányító (a csoport egyik tagja) megfogja a vállát.) 12 47 . Ha a játszók pontosan tízen vannak. akkor a számolást újra kell kezdeni.

az egy számot mond.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. rész Aki dobja a labdát. annak a számszorzat alakját kell mondania.) A játék elején pontosan meg kell adni. ha versenyt is akarunk. Tanítási dráma a gyulaji iskolában 48 . vagy nem szólal meg időben. A szorzás helyett az összeadás és a kivonás gyakorlására is alkalmas játék. (E szabály alkalmazása csak akkor szerencsés. hogy melyik szorzótáblával dolgozunk. aki elkapja. az kiesik. Aki téveszt.

Gyakorlatokból álló foglalkozástervek .

.

beszédfejlesztés Cél: ismerkedés.) 51 . A csoport tagjai drámai előképzettséggel nem rendelkeznek. szorongás-. Névrögzítős játék mozgással Körben állunk. feszültségoldás. 2. A többiek utánozzák a mozgását. de most már Vivien vagyok. utasításra minél gyorsabban kell a feladatot elvégezni. közben mondja (például): „Labda” voltam. feszültségoldás az 1.! 3.Bereczki Gyuláné13 Iskolás vagyok Tanulási terület: kapcsolatteremetés. iskolai héten Életkor: 1. Például: Érintsd meg a barna hajú társadat! Fogd meg a szőke hajú társad bal kezét a jobb kezeddel stb. Mindnyájan ugyanabból az óvodai csoportból érkeztek az iskolába. így nem ismeretlenek egymás számára. A többség halmozottan hátrányos helyzetű. társukra néznek és együtt mondják: Vivien vagy. amelynek a vázlat készült. amíg mindenki bemutatkozik.: Játékkönyv! 13 A szerző a Mezősasi Általános Iskola pedagógusa. a szülők 70%-a munkanélküli. osztály Helyszín: tanterem A csoport jellemzői: Az a csoport. Sziámi Ld. Ha a zene elhallgat. Kapcsolatteremtő játék A gyerekek zenére körbejárnak. Kaposi L. (A szerk. 9 főből áll: 7 fiú és 2 lány. Egy tanuló mozgással mutatja az óvodai jelét. Csonka családban él 4 tanuló. 1. A játék addig tart.

Karnyújtásnyi távolságra. azon ütemesen „dobol”.: Kaposi L. Leírás: A résztvevők párokat formálnak. aki kirágta a zsákot. megbeszélés nélkül kell mozogniuk. A pároknak mindenféle jel. „jégtörő”. A játékvezető által adott instrukció: nyújtsukfeszítsük a testünket. évig) számára találjunk ki kerettörténetet. rész Sziámi (együttműködés párban. hogy mutassák be párosuk legnagyobb attrakcióját. körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges. 5. A játék végén kérhetjük a résztvevőket. Zsák búza Lazítás. üresen van egy szék. Végül a zsák – csaknem üresen – ott marad a földön. 4. és most folyik belőle a búza. Leírás: Azonosulásra épülő lazító játék. és közben egy társának a nevét mondva maga mellé hívja. Székfoglaló „Jobbra tőlem van egy szék!” Aki mellett jobbra. Az egyetlen szabály: az összeszorított testrészek nem válhatnak el a játék során – mintha ketten egy test lennének. Egy általuk választott ponton (testfelületen) a párok „összenőnek” (például egymás felé eső vállukat vagy karjukat összeszorítva mozognak). játsszuk azt. most már a derekánál is fogy belőle stb.: Játékkönyv) zSák búza (lazítás) Életkor: Formanyelvi változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható – a kisebbek (7-8. nagyon lassan peregnek ki a magok. hogy tömött (búzás-) zsák vagyunk. kedvük szerint újra elindulhatnak. lehajolhatnak stb.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. oldó szerepe lehet. (Ld. levezetés. 52 . úgy lazulunk el mi is. koncentráció) Nehézségi fokozat: Könnyű játék. leülhetnek.). akár az egymást még nem ismerők első foglalkozásán is alkalmazhatjuk. felül már alig van benne. körben állnak a résztvevők. megállniuk. Ahogy ürül a zsák (lassan. A zsák valamilyen oknál fogva kilyukadt. például mondjunk mesét az egérről.

Bereczki Gyuláné : Iskolás vagyok

megjegyzés: Fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése. A vezető (ha ez neki éppen fontos) ellenőrizheti a végtagok lazaságát („mesei keretben”: maradt-e még búza a zsákban).

Tanítói kommentár Az iskolai élet nagy változást hoz a gyermekek életében. A drámajátékok megkönnyítik a tanulók számára a szocializációs folyamatot. Ennek során a gyermekek sikerélményhez jutnak, oldódik a szorongásuk, magabiztosabbá, aktívabbá válnak. Az említettek mellett ezek a játékok fejlesztik a beszéd- és utasításértést.

53

Drágulyné Teberán Mária14

Ki vagyok én?

Csoportos barkochba
Csoport: 10-11 éves korú tanulók (4. osztályosok), 13 fő, 7 fiú, 6 lány; drámás előképzettségük nincs; a tanulók fele jó szociális és kulturális közegből jön, míg a másik fele hátrányos, illetve halmozottan hátrányos körülmények közül. Cél: logikai játék, szituációs játék segítségével a „Kereszténység kialakulásától” a „Fényes esztendőkig” témakör összefoglalása, rendszerezése Tantárgy: a játék magyar nyelv és irodalom órára készült I. Az óra indítása titkosírással A titkosírás szövege a táblán olvasható: „A gésynétzserek lótásálukalaik seynéFgikődnetzse” A rejtvényt legelőször megfejtő tanuló fogja a titok kulcsát ismertetni (megoldási idő: 2 perc). II. Csoportos barkochba A játéknak a), b) és c) nehézségi fokozatai vannak. A különböző szintű feladatokat külön-külön oldatom meg a tanulókkal. a) 5 tanuló kimegy a teremből, majd egyenként jönnek vissza. A hátukra egy-egy történelmi személy nevét tartalmazó cédula kerül. Feladatuk: társaikhoz intézett, igen-nem felelettel megválaszolható kérdésekkel kell kideríteni, hogy milyen név áll a saját cédulájukon.15

A szerző a gyulaji Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója. (A szerk.)
14

Az adott játék formailag hasonló, tartalmilag eltérő – matematikai tárgyú – alkalmazása szerepel kiadványunkban.
15

54

Drágulyné Teberán Mária: Ki vagyok én?

Névkártyák: István király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent László, IV. Béla. Ha az adott játékos kiderítette, hogy kinek a nevét viseli a hátán, akkor is maradjon játékban: segítse válaszaival a többi kérdezőt! (5 tanuló – 5 perc) b) Újabb 5 tanuló megy ki a teremből. Szintén egy-egy névkártyát tűzünk a hátukra. Ebben az esetben a gyerekek nem a saját kérdéseikre kapott válaszokból derítik ki, hogy kinek a nevét viselik, hanem a beszélgetésekből, illetve a hozzájuk intézett kérdésekből tudják kihámozni a megfejtendő nevet. Példa: Hány napi járóföldre táborozik a tatár sereg, szerzetes uram? (Ez a változat nehezebb az előzőnél – és ez a játszók kiválasztásánál fontos szempont lehet.) Névkártyák: II. Szilveszter pápa, Szent Gellért, Julianus barát, Nagy Lajos király, Szilágyi Erzsébet (5 név – 5 perc) c) Két játékos kimegy a teremből. Az osztály tanulói döntik el, hogy kiket személyesítsenek meg. A két játékosnak külön-külön kell elmondani, hogy kinek a szerepét osztottuk a másikra. Itt úgy kell beszélgetést kezdeményezniük, mintha a másik neves személyiséggel találkoztak volna. Például a cselekedeteiről, feladatáról, fontos döntéséről kell tudakozódni, érdeklődni. Mindkét játékosnak úgy kell irányítani a beszélgetést, hogy társa is rájöjjön, hogy ki is ő valójában. (A három változat közül ez a legnehezebb! Érdemes olyanokat kiválasztani ehhez a játékhoz, akik képesek összefüggő mondatokat alkotni a témával kapcsolatban.) A kiosztott szerepek (például) lehetnek a következők: Julianus barát – IV. Béla; Szilágyi Erzsébet – Hunyadi Mátyás Az óra második – fő – részét a nyelvtani, helyesírási, fogalmazási feladatok töltik ki. III. Záró játék Az óra legvégén ismét játszunk. Keresem a párom16 A játékban az egész osztály részt vehet. A témával kapcsolatos nevek, események, évszámok szerepelnek a kártyákon. Minden tanuló kap egyegy kártyát. Adott jelre a tanulók megkeresik egymást az egymáshoz tartoSaját ötlet. (A szerző)

16

55

Corvinák stb.) Nevek: Szent István. Nagy Lajos király. és így keresi társát. 56 . Nehezíteni lehet a játékot azzal. tatárdúlás. hogy a végén a tanulóknak az események időrendi sorrendjébe kell állniuk. Események: koronázás. úgy minden gyerek más kártyát kap. Időpontok: 1000. Szilveszter pápa stb. 1241.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. 1456 stb. déli harangszó. Ha gyorsan megtalálták egymást. rész zó kártyák alapján. (Ennél a játéknál biztosítani kell a megfelelő teret a mozgáshoz. Hunyadi János.

osztályosok (11-12 évesek). akik… ■ szőke hajúak. 10 lány. ritmusjátékok Tér: tanterem. míg elszámolok 5-ig. 18 db kindertojás 1. 7 tanuló helybeli Cél: az együttműködési képesség fejlesztése (ismerkedés a közösséggé formálódás reményében) Játéktípus: kapcsolatteremtő. ahol az azonos külső (és benső) tulajdonságaitok alapján kellene elhelyezkednetek a székek által kijelölt területre. interakciós. Játsszunk egy próbajátékot! Menjenek a megadott területre a. ■ farmert viselők. 5.Drámajátékok osztályfőnöki órán Csoport: 17 tanuló. ■ téli hónapokban születtek. 7 fiú.) 57 . ■ két házi állatot tartanak otthon…” 17 Smolczer Tiborné17 A szerző a rábahídvégi Általános Iskola pedagógusa.. 20 perc Helyszín: Prinz Gyula ÁMK Általános Iskola. ■ szeretik a banánt. a csoport szeptembertől került össze két település iskoláiból. ■ csíkos pulóveresek. osztály Eszközök: 17 db szék. ■ szemüvegesek. Püspökmolnári. (A szerk. 10 tanuló busszal érkezik az iskolába. püspökmolnári tanulók!” Játék: „Menjenek a területre azok. 5. középen üres tér Időintervallum: kb. Miben vagyunk egyformák? Tanár: „Álljatok fel! Olyan játékot játszunk most.. ■ rövid hajúak. ismerkedő.

utánzóképesség fejlesztése. Tanár: „Mindenki megjegyezte a szoboralakzatot? Úgy fogjuk játszani. Karmesterjáték Ld. rész 2. Pálma: középen áll a fa: egy tanuló.: Játékkönyv. a Pálma és az Elefánt 3-3 gyerek kapcsolatából fog kialakulni. Ezután a bent maradók választanak egy mozgásirányítót – az ő mozdulatait fogják a későbbiekben – minél pontosabban – utánozni. Akire rámutattam. Pálma. jobbra és balra tőle két oldalán két tanuló az anya térdét átölelve térdel. a másik kezét a hajlított karon kinyújtva. melyek ezek. a pálma ágaként. Az irányító mindenféle mozdulatot tehet (például 58 . ő lesz a szobor közepe. Elefánt” Tanár: „Egy új játékot játszunk. az Anya. Míg én megfordulok a saját tengelyem körül. aki a körben áll. Ha nem sikerül a szobrot pontosan megalkotni. Hogy tudjátok. ki kell alakítaniuk a szoborcsoportot. helyet cserél velem. 32. „Tekintetváltós” játék Tanár: „Alakítsunk kört! A játékot némán. és mondom: ’Anya’. Három szoboralakzat. Elefánt: középen egy tanuló az orrát fogva. és sorra minden arcra rá kell pillantania. s ő fogja a következő szobrot kérni. Akivel a tekintetünk találkozik. egész csoport együttműködése) Leírás: Ki irányítja a mozgást? Egy résztvevőt kiküldünk a teremből. balra álló gyerekek lesznek a segédalakok. hárman bemutatjuk mindegyiket (a tanár két tanulóval demonstrálja az alakzatokat). akkor az. jobbra indítja el a tekintetét. Anya: középen az Anya mintha főzne. hangadás nélkül játsszuk! Mindenki. Játsszunk néhány próbajátékot!…” 4. és a tőle jobbra. tőle balra és jobbra egy-egy tanuló a karjával derékszöget formáz. Kaposi L. aki középen állt. a többiek körbe állnak. a karjai magas tartásban. Bemutatáskor célszerű úgy dolgozni.” 3. ormányt mutat. hogy először rámutatok valakire a kör közepén állva.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. hogy mindig a tanár van középen. míg két oldalán egy-egy tanuló ovális kéztartással az elefántnak (fejétől a derekáig) a fülét formálja meg. azzal némán helyet cserélünk. közvetlenül a mellette állóra tekint rá először. és újra jobbra tekintünk. oldal karmeSterjátÉk (koncentráció. „Anya.

míg mi is kapunk a bal tenyerünkbe egy másik tojást. hiszen a játékok együttműködésre késztették a tanulókat.” Összegzés A próbajáték kivételével mindegyik játékot az osztályfőnöki órán játszottuk. Legnehezebben a „Tekintetváltós” játékot értették meg a tanulók. A kitaláló feladata az. Ha sikerül neki. összekulcsolja a kezét. Először lassú. Pótjáték: Kindertojás-adogató Tanár: „Álljunk körbe! Most mindenkinek a bal kezében egy ’kindertojás’ van.) megjegyzés: A játék előtt mondjuk el. Ha leesik valahol a tojás. Amennyiben mindenki egyidejűleg az irányítót figyeli. Ha a csoport nem pontosan dolgozik. 59 .. hogy a csoport együttes mozgását figyelve megnevezze az irányítót. akiknek végig figyelniük kellett egymásra a játék folyamán.smolczer Tiborné: Drámajátékok osztályfőnöki órán megsimítja a haját. taktikusan ki kell cseleznie a figyelőt. Arra kell ügyelnie. cselekvéses játékok élvezetesek voltak számukra. később gyorsítunk. (Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy játékra – új irányítóval. A mozgásos. amit a játékban titkolni igyekszünk. és a társaság új irányítót választ. Első ütemre átvesszük a jobb kezünkbe a tojást. hogy a tekintetek is elárulhatják azt. keresztbe teszi a lábát. akkor megállunk. hogy a mozdulatokat követhető sebességgel hajtsa végre. Az óra célja megvalósult. Éppen ezért nem néznek nyíltan a karmesterre. akkor nagyon nehéz rájönni. akkor az irányítóból kitaláló lesz. de akár konkrét jelentés nélküli mozdulatokat is). nagy élmény igazán a „Karmester” játék volt – mindenki „játékmester” szeretett volna lenni. Nagyobb létszámú csoportnál két tippje is lehet a kitalálónak. nagyon könnyű lesz a kitaláló dolga. Megjegyzés: A csoportnak nagyon együtt kell működnie. és kezdjük a játékot elölről. a második ütemre a tőlünk jobbra álló bal tenyerébe tesszük. ki irányítja a mozgást. egyenletes tempóban adogatjuk..

Óvoda pedagógusa.Drámajátékok németórán Csoport: 5–6. németet tanuló diákok. mondat. Név-lánc A csoport minden tagja egy németül ismert nevű testrészt választ magának névként. memóriafejlesztés) Életkor: Nagyobb létszámú csopor toknál (a sok név miatt) csak 8-9 év fölött. játék ebbe az időtartamba feltehetőleg nem fér bele) A játékok forrásai: Kaposi L. így mindenki láthatja az öszszes részt vevő arcát. és E/2. az E/1.) 18 60 . október 20–21. hogy körben ültessük le a társaságot. 2006. személyű birtokos névmások használatának gyakorlása. (A szerk.) Nehézségi fokozat: Nagyobb létszámú csoport esetén teljes név vel nehéz feladat – helyette megelégedhetünk az utónévvel. ezt memorizáljuk a Játékkönyvben leírt Név-lánc játék mintájára. Dézsi Ágnes18 vázlata A szerző a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. fontos. Drámás továbbképzés – Zalabér. hogy körben állva vagy ülve elférjen a csoport Idő: az óra első fele. (Itt és a következő három játékban is használjuk a német főnevekre jellemző névelőket!) NÉv-LáNc (névtanulás. szöveg szintjén Tér: akkora szabad tér a tanteremben.: Játékkönyv. mélyítése németül. 1. osztályos. körülmények: Mivel a nevek az arcok nélkül is megjegyezhetők(!). 20-25 perc (a 7. (Kérjük is: figyeljék a játszók a többiek arcát. kb. 10 fő Cél: a tanult téma (testrészek és ruhadarabok) szókincsének ismétlése. a német nyelvű beszéd és beszédértés fejlesztése a témakörben – szó.

■ Annak a játékosnak a nevét mondjuk. hogy a részt vevők csak addig figyelnek a nevekre. ellenőrző „köröknél” már a többieknek is a teljes „név-láncot” kell elmondaniuk. majd a sajátját mondja. A szomszédja megismétli az előző nevet. Ezért érdemes gyorsan végigfuttatni a játékot még egyszer – ellentétes irányban. újabb. úgy például a legutolsóként említett változat lassú (és unalmas) lesz! A névtanulást szolgáló játékok után ismétlő vagy „ellenőrző” játékként alkalmazhatjuk. Megadhatjuk a játék alapját jelentő tempót is. 3. a következő négyet és így tovább. akinek dobjuk a labdát! NÉv-kör (névtanulás. megjegyzés: A játékkal kapcsolatos tapasztalat: előfordulhat. koncentráció) Leírás: Körjáték – labdát dobunk. Az „ellenpróbát” (akár) előre is bejelenthetjük.Dézsi Ágnes: Drámajátékok németórán Leírás: A vezetőtől jobbra ülő játékos bemutatkozik (teljes név vel). s különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok szerint mondjuk a neveket. más ismereteket is rögzíthetünk a játékkal: például a foglalkozást. 61 . ■ Három nevet mondunk: akitől kaptuk. Nemcsak a neveket. a kedvenc időtöltést stb. Név-tükör A velünk szembejövő „nevét” kell mondanunk. akinek dobjuk a labdát. Dobáskor mondjuk a saját „nevünket” és azon társunkét. az első „körben” az ő feladata a legnehezebb. A mellette ülő így már a sajátjával együtt három nevet mond. amíg sorra kerülnek. a születési helyet. A játék ismétlésénél. az kiesik. neki kell a legtöbb nevet memorizálnia. Név-kör Most egy-egy ruhadarab nevét választjuk magunknak névként. majd annak a nevét. az a saját nevét mondja. megjegyzés: Ne a teljes névvel játsszuk. akitől kaptuk a labdát. 2. aki téveszt vagy nem szólal meg időben. az utánuk következők nevét már nem jegyzik meg. a sajátunkat. A vezető marad utolsónak. Például: ■ Aki kapja a labdát. akinek dobni fogjuk a labdát. ■ Annak a nevét mondjuk.

a párok spontán megszólalását és beszédértését. mindezek mellett nyelvi játék is lehet) Életkor: 9–12 év közöttieknek. Kulcsos játék Amíg a kulcscsomó körbeér.). ha valaki hiányzik.) kuLcSoS játÉk (koncentráció. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni. melyekre öt testrész és öt ruhadarab nevét írtam. Leírás: A játékosok körben ülnek. 6. ő kerül középre. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. öt tárgyat kell mondania a megadott kezdőbetűvel. Ha az irányt eltalálta. hát vagy kar–kabát stb. A játékban használt mondatmodelleket természetesen a gyerekek már ismerik. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. és páratlanul vannak a gyerekek. (Ebben a játékban csak akkor veszek részt játékosként. illetve nem verbális kommunikációját figyelem. ami már elhangzott. hallásérzékelés fejlesztése. az óra második felében visszatérek a típushibákra. Társválasztás Cédulákat osztok ki. esetleg jegyzeteket készítek. ahonnan a zajt hallotta). míg a kulcs egyszer körbeér. rész 4. 5. A játék közben nem javítok nyelvi hibákat. akkor ő kerül a kör közepére.) 62 . de ha szükséges. az jelentkezik és felolvassa azt. A következő játékhoz így alakulnak ki a párok (például sapka–fej. hogy a nála levő párosítható vele. akkor odamutat (abba az irányba. akkor megadhat egy betűt. Az első játékos felolvassa a sajátját. Ez a fülem… Mást mondunk és mást mutatunk. megjegyzés: Nyelvi játékként játszva a „rajtakapott” feladata különböző szófajokhoz köthető. és aki úgy gondolja.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. nagyobb csoportlétszám esetén 5-10 szó lehet a feladat. (Ha olyan szót mond valaki. s a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt. három testrészt vagy ruhadarabot kell megnevezni a középen álló játékos utasítása szerint. egyvalaki középen áll csukott szemmel.

az orrodra mutatsz. mert öltözködés közben segíthetik egymást a szövegalkotásra való felkészülésben… Irodalomóra a kocséri iskolában 63 . Szerkesztette: Kaposi László) 7. Majd elválik. A társad erre a saját fülére mutat. hogy valamelyik testrészedre mutatva egy másik testrészed nevét kiáltod el.” Ekkor te a kezedre mutatsz.. amire a társad mutatott.” Mindig azt a testrészt kell megnevezned. szám. s azt mondja: „Ez az orrom. Azért terveztem páros gyakorlatnak. (Drámapedagógiai Magazin 1999/2. s azt mondod: „Ez a fülem. hogy belezavarodnátok ebbe a különös kezem-lábamfejem koordinációba. Például miközben azt mondod: „Ez a szemem”.. „Divatbemutató” Egy szoborjáték alapján: a „modellek” felöltöztetése a behozott ruhadarabokból (maximum 5 új dolog kerülhet fel a pár egyik-egyik tagjára). a „modell” öltözékének bemutatása.Dézsi Ágnes: Drámajátékok németórán ez a füLem (koncentráció) Keress magadnak egy társat! A játék abból áll. hogy milyen sokáig bírjátok anélkül.

vidám hangulatú. osztály. szimpátián alapulóval szemben. koncentráció. amikor a zene elhallgat: ■ Kapcsolódj össze azokkal (érintsd meg azokat). hogy bejárják a rendelkezésükre álló teret. akik hozzád legközelebb állnak. középen üres tér Idő: kb. 20 tanuló Cél: a véletlenen alapuló társválasztás elfogadása a barátságon. Instrukciók azokra a pillanatokra. alkossatok 4-5 fős csoportokat! ■ …. alkossatok 3-4 fős csoportokat! ■ …. ismerkedés. 2006. osztályos terem. társ­ választás) Nehézségi fokozat: Idősebbek számára (középiskolásoknál is. 1. Drámás továbbképzés – Zalabér. érintés. alkossatok 2 fős csoportokat! Dézsi Ágnes19 kapcSoLódáS (csendreflex. alkossatok 2-3 fős csoportokat! ■ …. de a felnőtt tanfolyamok résztvevőinél még gyakrabban) a mozgás – a gátlások miatt – problémát jelenthet. táncolható muzsika. október 20-21.Drámajátékok osztályfőnöki órán Csoport: 4. 20 perc A játékok forrásai: Kaposi L. együttműködés. Kapcsolódás Teljesen szabad mozgás.: Játékkönyv. a társsal való együttműködés gyakorlása. 19 Ld. egymás alaposabb megismerése Tér: a 4. amíg a zene szól. Leírás: Zene szól. A játékosok úgy mozognak a zenére. az előző jegyzetet! 64 .

amelyben a csend érte (mozgásstop). kiadványunkban az előző vázlatot!) Az első játék végén kialakult párok játszanak együtt.. együttműködés párokban) Leírás: A pár tagjai egymással szemben állnak. amikor a gyerekek meglátják az éppen aktuális párjukat. Ez a fülem… (Játékleírás: ld. illetve adjunk segédutasításokat (ezekkel akár a játékkal kapcsolatos gátlásokat is oldani lehet). a kíváncsiság kielégítésén túl az osztályfőnöknek azok a pillanatok a legfontosabbak. 2. tükörjátÉk (koncentráció. Egyikük 65 . valamint a non-verbális és verbális kommunikációról szól – és nem mellékes a humor valamint a mozgás sem.Dézsi Ágnes : Drámajátékok osztályfőnöki órán Amikor a zenét megállítjuk. A mozgásszükséglet. utánzóképesség fejlesztése. „A hátak érintkezzenek!”. empátia. A szünetek alatt instrukciókat adhatunk. 3. az utánzás. a vidámságigény. a tekintettel való kommunikáció.és gumikötelekkel. Együtt mozogjatok tovább!”. s a kisujjatok kapcsolódjék egymásba. Szükség esetén beszéljük meg a tör ténteket. az empátia.. „Együtt táncoljatok tovább!” megjegyzés: Az egyes instrukciók között az azoknak megfelelő szintű kapcsolatok létrejöttéhez – természetesen – időt kell hagyni. Társválasztás Játék összecsavart ugró. „A vállak súrlódjanak egymáshoz!”. aztán a következő játékra való ráhangolódás (vagy éppen a hárítás). az elfogadás és a mozgás. 4. Tükörjáték A legfontosabb a másikra való összpontosítás. A játék hangsúlyosan a koncentrációról. Az első reakciók. az abban való részvétel adják majd a további osztályfőnöki feladatok alapjait. az egész csoport együttműködése. a testkontrollról. emellett a koncentráció. hogy kinyújtott karjuk (pontosabban az ujjhegyük) összeérjen. olyan távolságban. hogy maradjon. például a következő sorrendben: „Mozgás közben ujjaiddal érintsd meg a melletted elhaladók kezét!”. mindenki azon a helyen és abban a pózban kell. ”Válassz ki valakit.

a pillanatnyi szerepétől függően tekintetével – és csak azzal – hívni (vonzani) vagy küldeni (taszítani) próbálja a kör közepén álló játékost. Az első páros (megegyezve a szituációban) kezdeményez. fél-fél méterre. majd akár az egész testre kiterjedő mozdulatsorokat is. gesztikulálhat. utána csinálni – a lehető legpontosabban. aki elmozdulhat. Ha rossz felé indul. A fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat tükrözzünk. A kitalálónak (hogy kitaláljon) a „lelki rést” kell megkeresnie. akkor a szemben lévő jobbal teszi ugyanezt stb. empátia. megjegyzés: A kitalálónak – a csoportlétszámtól függően – több tippje is lehet. Társának feladata: mintha ő lenne a tükör. hogy melyik az az egy vagy két út. éppen ezt kell kitalálnia. egy játékos a kör közepén. a játék nehezebb változatai: az irányító szerepét megbeszélés.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. A játék lényege: mindenki összpontosít a feladatára. a tekintettel közölt üzenetek értelmezése-fejtése miatt. később gyorsabbakat. a második pedig igyekszik minél pontosabban tükrözni a látott mozdulatokat. 66 . Kapu – a szabadulás útja Ld. szituációk páros tükrözése – négy játékos vesz részt benne. kommunikáció tekintet tel) Életkor: 11-12 év felett. rész az irányító. a Játékkönyv leírását! a SzabaduLáS útja (koncentráció. szinte vele együtt végezni – az összes mozdulatot (ha az irányító balkézzel mozdult. Nehézségi fokozat: Nehéz játék – az előző játéknál írtaknak megfelelően – a mimika „befagyasztása”. Leírás: Egymástól kb. A körből egy vagy két irányban („kapun”) lehet kimenni. egész csoport együttműködése. akkor a játékosok karjukkal elzárják az utat. illetve külön jelzések nélkül veszik át és adják vissza a játszók.). megjegyzés: Haladóknak helyszínt vagy szituációt is megadhatunk. 5. A kör közepén álló nem tudja. fintort vághat. körben áll a társaság.

67 . Fusson az. aki…! Az ismert játék alkalmazása kapcsán az az egyik cél.). s ne csupán külsődleges jellemzőket (ruházat. levezető mozgás. belsőre utalót is megtudhassunk egymásról – mindemellett fontos a feszültséget oldó. hogy mindenki megnyilatkozhasson. egy-egy fontosabb információt.Dézsi Ágnes : Drámajátékok osztályfőnöki órán 6. hanem azoknál valamivel többet. haj stb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->