You are on page 1of 1

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013 BULAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI

JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERKARA Mesyuarat Panitia PSV Penyediaan RPT ikut kelas Pengajaran dan Pembelajaran Sudut Pameran /Info Seni Visual Penyertaan dalam Pertandingan Penilaian / Peperiksaan Program Bulan Kemerdekaan Program Sempena Hari Guru Program Sempena Hari Raya Penghasilan Folio Murid Pengemaskiniaan Stok Pembelian Alatan / Bahan

P/S

SEBARANG PERUBAHAN AKAN DIBINCANG DALAM MESYUARAT PANITIA DAN AKAN DI MAKLUMKAN KEPADA PIHAK PENTADBIR