P. 1
ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ

ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ

|Views: 6|Likes:
Published by Miklós Emőke

More info:

Published by: Miklós Emőke on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ Este aceea accesiune care se realizează fără intervenția omului și constă în alipirea sau încorporarea

a două bonuri, având proprietari diferiți. În NCC sunt reglementate următoarele cazuri de accesiune imobiliară naturală: a. ALUVIUNILE, reprezentând adăugiririle de teren la malurile apelor curgătoare. Acestea revin proprietarului fondului riveran, numai dacă ele se formează treptat. b. TERENUL LĂSAT DE APELE CURGĂTOARE LA UN FOND RIVERAN, devine propreiattea celui care deține fondul riveran, dacă apele s-au retras treptat de la țărm. c. TERENUL LĂSAT DE APELE STĂTĂTOARE. Se referă la cazul în care proprietarul terenului înconjurat de heleșteie, iazuri, canale și alte asemenea ape stătătoare, nu devine proprietarul terenurilor apărute prin scăderea temporară a acestor ape sub înălțimea de scurgere.tot astfel, proprietarul acestor ape, nu dobândește niciun drept asupra terenului acoperit cs urmare a unor revărsări sporadice. d. AVULSIUNEA, conform căreia proprietarul terenului de la care o apă curgătoare a smuls brusc o porțiune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, nu pierde dreptul de proprietate asupra părți desprinse dacă o revendică în termen de 1 an de la data faptului. e. ALBIILE RÂURILOR, INSULELE ȘI PRUNDIȘURILE. Legea prevede că albiile râurilor aparțin proprietarilor riverani, cu excepția acelora care fac obiectul proprietății publice. f. INSULELE NOU FORMATE. În cazul în care o apă curgătoare, formându-și un braț nou, înconjoară terenul unuik proprietar riveran, el rămâne proprietar asupra insulei astfel create. g. ANIMALELE. Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia revin acestuia din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului. ACCESIUNIEA IMOBILIARĂ ARTIFICIALĂ Această accesiune se realizează numai prin activitatea omului. Potrivit NCC construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau prin act juridic nu se prevede altfel. Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentulînceperii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Lucrările efectuate asupra unui imobil pot fi autonome sau adăugate, cu caracter durabil sau provizoriu.

autorului lucrării. atunci când sporesc valoarea economică a imobilului c. iar dacă a fost de rea-credință. Realizarea lucrării asupra propriului imobil cu materialele altuia În cazul în care a realizat lucrarea cu materialele altuia. Tratamentul juridic al constructorului. atunci când sunt făcute pentru simpla plăcere a celui care le-a realizat. Astfel: În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de bună credință. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia De regulă. în temeiul principiului îmbogățirii fără justă cauză. în condițiile legii. Lucrările adăugate nu au caracter de sine stătător. Ele pot fi: a. fie valoarea materialelor și a manoperei. în temeiul răspunderii civile delictuale. proprietarul imobilului are dreptul să ceară instanței să dispună înscrierea sa în CF . fără a spori valoarea economică a imobilului NCC reglementează 3 cazuri deaccesiune imobiliară artificială. 2. Prorpietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea materialelor. neputând fi obligat la desființarea acesteia și nici la restituirea materialelor întrebuințate. Dacă proprietarul imobilului a fost de bună credință în momentul efectuării lucrării. Utile. Necesare.Lucrările autonome sunt construcțiile. Voluptuare. a oricăror alte prejudicii cauzate. plătind la alegerea sa. atunci când în lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora b. proprietarul imobilului devine prin accesiune. și proprietaral unei lucrări autonome realizate. plantațiile și orice alte lucrări cu caracter de sine stătător realizate asupra unui imobil. Proprietarul inițial al imobilului are un drept de ipotecă legală asupra acestuia pentru plata prețului de către autorul lucrării. fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării sau să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. proprietarul poate cere instanței judecătorești stabilirea prețului și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. însă este diferit. În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea credință. el trebuie să restituie contravaloarea materialelor. precum și la repararea. 1. prorpietarul imobilului devine prorpietarul lucrării. proprietarul imobilului are dreptul să ceară instanței să dispună înscrierea sa în CF ca proprietar al lucrării. poate fi obligat și la plata unor daune interese. Ori de câte ori proprieatrul optează pentru obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului. în absența înțelegerii părților. după cum el a fost de bună sau de rea credință.

Autorul de bună credință al lucrării poate să o ridice înainte de restituirea imobilului către proprietar. În cazul titualrului unei lucrări adăugate de rea credință. cu repunerea imobilului în situația anterioară și plata de daune interese. totodată. plătind autorului cheltuielile rezonabile făcute de acesta. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării. plătind la alegerea sa autorului lucrării fie jumătate din valoarea materialelor și a manoperei. a jumătate din valoarea materialelor și a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară obligarea aurtorului lucrării la desființarea acesteia. în funcție de regimul acesteia. În cazul în care autorul lucrării utile este de rea credință. plătind autorului cheltuielile rezonabile făcute de acesta. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietrul lucrării. Desființarea lucrării se face cu repectarea dispozitiilor legale în materia.ca proprietar al lucrării. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia Proprietarul imobilul dobândește dreptul de prorpietate asupra lucrării adăugate necesare din momentul efectuării acesteia. Însă din suma datorată de proprietarul imobilului se va poate deduce valoarea fructelor imobilului diminuată cu costurile necesare obținerii acestora. cu plata la alegerea sa. 3. inclusiv pentru lipsa de folosință. și fărăr nicio obligație către autorul lucrării ori să ceară obligarea autorului de rea credință al lucrării desființarea acesteia. chiar dacă imobilul nu mai există. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării fără înscriere în CF. să repare orice prejudicii cauzate. cu plata la alegerea sa a valorii materialelor și a manoperei sau a sporului de valoare adus imobilului. pe cheltuiala autorului acesteia. după caz. fie jumătate din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia. În cazul în care autorul lucrării utile este de bună credință. În cazul lucrării voluptuare. În cazul lucrării voluptuare. către autorul lucrării. cu sau fără înscriere în CF. proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării din momentul efectuării acesteia. sau să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulație pe care ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. de asemenea proprietarul imobilului dobândește dreptul de prorpietate asupra lucrării din momentul efectuării acesteia. . fără înscriere în CF și fără nicio obligație către autorul lucrării. cu readucerea imobilului în situația anterioară și plata de daune interese. cu condiția de a readuce imobilul în situația anterioară. care este ținut. chiar dacă imobilul nu mai există.

nu rezulta din CF și nu a cunoscut pe nici o altăcale viciul titlului său. prescripția dreptului la acțiune al autorului lucrării privind plata indemnizației nu curge cât timp el este lăsat de prorpietar să dețină imobilul. dacă pe durata executării lucrării. în funcție de raportul dintre manoperă și valoarea materialelor. la data realizării lucrării. atât în cazul constructorului de bună credință. după caz. folosind în total sau în parte materialele altuia. Astfel. sau după caz cu valoarea materialelor. când valoarea lucrării este considerabilă. Cu toate acestea nu poate invoca buna credință cel care construiește în lipsa sau cu nerespectarea autorizațiilor cerute de lege. Ca urmare. trebuie să se rețină că bună credinșă trebuie să existe pe toată durata executării lucrării. specificațiunea și confuziunea sau amestecul. Conținutul noțiunii de bună credință a autorului lucrării în cazul accesiunii imobiliare este reglementat mult mai restrictiv în NCC: Autorul lucrării este de bună credință. proprietarului materialelor. proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului să îl cumpere la valoarea de circulație pe care imobilul ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. determinat la data confecționării bunului. dacă în ambele cazuri. se înțelege de la sine că tot el devine prorpietarul bunului nou creat prin această unire. fie pe un mod de dobândire nesupus înscrierii în CF. dacă se întemeiază fie pe curpinsul CF în care. . el va fi considerat de rea credință cu privire la întreaga lucrare.În ambele cazuri. cât și în cazul titualrului de rea credință. ACCESIUNEA MOBILIARĂ Are loc atunci când se unesc 2 bunuri mobile care aparțin la prorpietari diferiți sau când o persoană confecționează un bun prin munca sa. Cu privire la dreptul de creanță al autorului lucrării față de proprietar. În toate cele 3 forme sunt valabile următoarele reguli generale: În primul rând dacă obiectele care se unesc aparțin aceluiați proprietar. autorul acesteia află că nu este proprietarul imobilului și totuși continuă lucrarea. Însă o lucrare durează o perioadă îndelungată. Proprietarul bunului datorează despăgubiri egale cu valoarea manoperei. săptămâni. Sunt 3 cazuri de accesiune mobiliară: adjoncțiunea. luni și chiar ani. Dispozițiile NCC prevăd faptul că bunul mobil produs cu materialele altuia aparține celui care l-a confecționat sau. era înscris ca proprietar al imobilului. zile. Buna credință trebuie să existe în momentul efectuării lucrării. până în momentul finalizaării acesteia.

dacă cele 2 (sau mai multe) bunuri aparțin unor proprietari diferiși. folosind materialul sau un bun aparținând altuia.În al doilea rând. Adjoncțiunea este unirea a 2 bunuri mobile având proprietari diferiți. Și aici părțile pot acționa într-un fel sau altul. fiecare proprietar își rezervă dreptul de a cere desprinderea bunului său. chiar dacă fructele sunt produse de un bun rezultat în urma accesiunii. după caz. dintr-o stofă se confecționează un costum. în așa fel încât. iar în caz contrar proprietatea va aparține celui care a prestat manopera. este greu de . Specificațiunea constă în prelucrarea unui bun și transformarea lui în așa fel încât se făurește un obiect cu totul nou. atât în ce privește intenția de încorporare a bunurilor sau când s-a produs fără intenție. În acest caz. De ex. atunci sunt aplicabile regulile corespunzătoare specificațiunii. Amestecul sau confuziunea are loc atunci când mai multe bunuri mobile ce aparțin unor proprietari diferiți s-au unit în așa fel încât mnu se mai pot recunoaște. Dacă nu se poate obține separarea bunurilor mobile unite prin adjoncțiune și amestec. fiecare poate pretinde separarea bunurilor dacă prin aceasta celălalt proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului său. metale au fost topite împreună și a rezultat un nou aliaj sau amestecul a lichide. diferită de a bunurilor care s-au încorporat. deși se formează un bun nou. dar au convenit asupra atribuirii bunului nou. învoiala dintre ei trebuie respectată. cu obligașia de a despăgubi pe proprietarul bunului accesoriu. Munca este făcută de către o persoană care confecționează bunul nou. făcându-se abstracție de textele legale arătate. cele 2 bunuri din care rezultă rămân distincte și se pot chiar despărți. Inelul cu diamante. atunci când există o convenție între ei. În acest caz coproprietatea ia naștere ex lege. acesta este un alt mod de dobândire a proprietății. chiar dacă bunurile se reunescîn același tot cu o întrebuințare unică și nouă. Ei se vor despăgubi reciproc până la concurența valorii bunului întrebuințat sau a manoperei. În al patrulea rând textele legale care reglementeaza accesiunea mobiliară nu sunt aplicabile față de cel ce dobândește fructele ca posesor de bună credință. adjoncțiunea și amestecul sau confuziunea sunt excepțiile. NCC prevede că obiectul realizat va aparține proprietarului materialului întrebuințat. De ex. Din dispozițiile NCC se desprinde principiul că proprietatea întregului aparține proprietarului bunului principal. În toate cazurile în care valoarea materialelor este egală cu manopera sau există o diferență nesemnificativă. realizându-se un lucru nou. dacă valoarea acestuia va fi superioară manoperei. Aici se unește un bun cu munca. În NCC specificațiunea este regula. însă ele pot fi despărțite la starea inițială fără a produce prejudicii. pentru că. De ex. proprietatea asupra bunului este comună. În al treilea rând. Adjoncțiunea înseamnă unirea a două bunuri mobile având proprietari diferiți.

conceput împărțirea bunurilor rezultate prin amestec. astfel încât se aplică regurile generale de la specificațiune. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->