You are on page 1of 27

Str.

1 Marko Mikulandra

PREBJEG ozbiljna komedija u TRI INA ili snovi jednog prebjega iz knjige PET KOMEDIJA SNOVA

Str. 6

LICA: PREBJEG: mukarac srednjih godina zaputenog izgleda SVEENIK: mlai mukarac VRAG: mukarac istih godina kao i sveenik ENA: istih godina kao sveenik i vrag KICO: mukarac srednjih godina, dendijevskog izgleda! (eir irokog oboda, tap, crni plat...) MENADER: mukarac icarskog izgleda istih godina kao sveenik, vrag i ena. Svih pet lica osim PREBJEGA, moe glumiti jedan glumac!

Str. 7

SCENA: KRMA NA KRAJU GRADA (stol, dvije stolice i suncobran) IMPROVIZIRANA ISPOVJEDAONICA

PRVI IN PREBJEG U KRMI NA KRAJU GRADA PREBJEG ULAZI U ZAPUTENU PERIFERIJSKU KRMU U KOJOJ GA EKA MENADER S UGOVOROM O PREBJETVU IZ STRANKE U STRANKU! Za stolom sjedi mukarac i ita novine. PREBJEG ga obilazi nekoliko puta u luku, kako bi se uvjerio da je rije o ovjeku s kojim je preko Interneta dogovorio sastanak i lozinku! PREBJEG, obrati se ovjeku koji ita novine. U dupe ti ga turnem! ...

Str. 8 MENADER I ja tebi, guziaru! E ivi bili! Konano smo se upoznali! Izvolite, izvolite, sjedite! Nadam se da sam za vas dobro naruio? Shweppes s limunom je u redu? PREBJEG Naravno, naravno! Dapae, odlino! Dok pregovaram, nikad ne pijem alkohol! MENADER Dakle radi se o sljedeem! Moda ste ve neto nauli, ali ako niste, evo nekoliko osnovnih podataka! PREBJEG Sluam vas paljivo! MENADER Radi se o transferu stoljea! Nagrada je u naturi, eurima i najviim politikim funkcijama! PREBJEG Dobro, kako ste ba mene izabrali izmeu toliko beskarakternih politiara? MENADER Kao prvo, zbog vaeg bogatog iskustva! A kao drugo, poznati ste kao ovjek koji uvijek dri jezik za zubima, to moje gazde i nas ljude od struke, posebno oduevljava! Jer ne zaboravite, diskrecija je jedan od najvanijih elemenata svakog prebjetva! PREBJEG, ponosno. Vjerojatno i vi znate da sam do sada promijenio ve etiri stranke i da je od mene plodniji jo jedino bivi predsjednik Republike! MENADER, ponosno. Kako ne bih znao i on je svojevremeno bio na klijent! Koliko smo ozbiljna firma, najbolje vam govori i njegov drugi izbor za predsjednika! PREBJEG Pa sad, moje su ambicije mnogo skromnije! Gotovo da se svode samo na eure, ako me razumijete?

MENADER Moram vas odmah upozoriti i rei vam bez uvijanja, da je va prelazak u novu stranku, od najveeg nacionalnog interesa! PREBJEG A je li? Tko bi rekao? To stvarno nisam znao!? MENADER Da! Ovaj se put ne radi ni o Poegi, ni o Velikoj Gorici! To su ionako bile igre za sitne ribe! Ovaj su put ulozi puno vei, da ne kaem sudbonosniji! PREBJEG Ne oekujete valjda da ja spasim naciju? MENADER Na alost je tako!

Str. 9 PREBJEG Da vi ipak ne precjenjujete moju dvolinost? MENADER Vae rodoljublje, u ovom sluaju ne bih nazvao dvolinou, pogotovo kad je u pitanju drava i njezina opstojnost! PREBJEG Ako je situacija zaista tako ozbiljna, kao to kaete, onda vas moram odmah upozoriti da e i cijena mog petog prelaska biti daleko vea, nego to je to bila cijena za prva etiri! MENADER Naravno, naravno, to se razumije samo po sebi! Uostalom znali smo mi unaprijed s kim imamo posla i da e cijena cijelog projekta biti iznimno visoka! PREBJEG Drago mi je da znate tko vam je ugovorna strana! Vaa panja i suma kojom raspolaete, govore mi da s ozbiljnim ljudima imam posla! MENADER Nae je ak miljenje da ste za vae bive prelaske bili jako slabo plaeni, da parfraziram rijei barunice Castelli! PREBJEG Hoete rei za sve ono, to je dotina radila u posteljama Glembajevih? MENADER Upravo tako! Pritom nisam mislio da u tome ima neto loe, naprotiv! Uostalom i sami znate kakav je Krlea bio pisac! PREBJEG Kako ne bih znao! ovjek zguvanog karaktera kao i ja! MENADER Dobro, nemojmo pretjerivati! Uostalom to je ionako stvar osobnog ukusa! PREBJEG Moda su svi ti prelasci iz jedne stranke u drugu samo znatielja nas slobodoumnih politiara! to vi mislite? MENADER Na kakvu to znatielju ciljate, ako se smije znati? PREBJEG Pa recimo elja da doznamo kako se koja stranka ponaa u novim uvjetima viestranaja! Priznat ete da je to za nas sasvim nova situacija u kojoj se jo ni iz daleka ne znaju sva pravila igre! MENADER Pa sad to se samih pravila igre tie, mislim da smo ovu nau igru doveli do savrenstva, ako bih smio biti neskroman! PREBJEG Svaka vam je igra savrena, dok se igra bez nazonosti publike i suca, zar ne? MENADER

Str. 10 Ovo ste zaista lijepo rekli! To moram zapisati! (vadi papir za pisanje) Inae, zapisivanje mudrih izreka, hobi je moje obitelji jo od hrvatskog proljea! A vi, kako je s vama? Imate li vi nekakav hobi? PREBJEG Kako ne bih imao! I sami vidite, da mijenjam stranke kao to neki mijenjaju ene! MENADER Zgodna usporedba nema kaj! (familijarno) Zapraf sam odmah trebal skuiti da vam je hobi politika teorija i praksa! PREBJEG Dobro, ponekad, kad imam vremena, itam Bibliju ili skupljam staru kramu, a ponekad, isto zbog kondicije, etam Gornjim gradom! MENADER Znai i religiozni ste, ako se smije primijetiti? PREBJEG Naravno! Redovito idem u crkvu, ispovijedam se i prieujem, za razliku od mnogih politiara kojima je vjera u drugom planu! MENADER Sve su vam to ostatci prolog vremena, kad je crkva bila iznimno nepopularna! PREBJEG Hoete rei, iz vremena nenarodnih reima pod kojima smo stenjali? MENADER Upravo tako, to ste dobro rekli nenarodni reimi, koji su za sobom, blago reeno, ostavili samo pusto i anarhiju! PREBJEG Hvala bogu da smo se poeli ponaati ko nogometai! MENADER Dobro da ste spomenuli nogometae! Va prelazak u novu stranku mogao bi odjeknuti domovinom kao da je Ronaldo preao u Dinamo! PREBJEG Mislim da vam je usporedba na mjestu! Sa devedeset i pet milijuna eura i ja bih bio zadovoljan! MENADER, proguta slinu. Hm da! PREBJEG Neto ste problijedjeli, da vam nije slabo? Da pozovemo efa sale ili konobare? MENADER Ne, ne, ne morate! Ve mi je bolje! Oko pet popodne uvijek mi padne eer od ega me obuzme slabost i problijedi mi lice! PREBJEG

Str. 11 Da nemate dijabetes? Posao kojim se bavite moe biti stresniji i od samog lanstva u nadzornom odboru PODRAVKE! MENADER Ma kakva Podravka i SPAIS, INA i super, eljeznica i nagibni, tunel i boja! Snaan sam ko bik i samo to ne orem! PREBJEG Da vas moda nije prepao prelazak Ronalda u Varteks? I sami znate da je Varteks bogatiji od Dinama jer ije traperice! Dodue teko bi bilo i zamisliti da bi jedne obine traperice mogle spasiti na nogomet ili promijeniti tijek povijesti! MENADER Ovo o trapericama i povijesti, stvarno ste dobro rekli! I to bih zapisao ako nemate nita protiv? (zapisuje) PREBJEG Naravno da nemam! Samo vi zapisujte! Niste ni prvi ni posljednji koji zapisuje moje izreke! Uostalom, zar nemamo na to pravo kao pobjednici? U tom smislu uskoro mi izlazi i knjiga pod nazivom Izreke jednog prebjega! MENADER Ma nemojte?! PREBJEG Ah sluajte! Budui da smo ve pobijedili na bojnom polju, preostalo nam je jo jedino da pobijedimo za kafanskim stolom! Je l' tako? MENADER Tako je, imate pravo! Ova bi krma vaim potpisom mogla ui ak i u povijest junoslavenskih naroda! PREBJEG Zapravo da! Zato ne bi i jedna obina krmetina, mojim potpisom, mogla dobiti svoj smisao postojanja? MENADER Tako je! Kao to ga ima Jalta potpisom etiriju velikih sila! PREBJEG Inae, ako vam koja od mojih izreka nekad zatreba, moete ju slobodno citirati, na moju odgovornost, pogotovo ako se naete u drutvu politikih prevrtljivaca; to mnogi rade pa moete i vi! MENADER Mogu misliti! Prelasci iz jedne stranke u drugu su kao i prelasci iz kluba u klub! Uvijek golicaju matu naroda, diu mu adrenalin, a navijaima karu! Slava je to za svakog PREBJEGA, koja gotovo nikada ne blijedi! PREBJEG Imate pravo! Ponekad i ja imam taj divan osjeaj da sam televizijska zvijezda! MENADER

Str. 12 Nadam se da e na dogovor protei bez veih problema i da emo jo danas potpisati ugovor o zatiti borovih uma! PREBJEG Vidim da ste na sve mislili! Ovaj tos s borovim umama vam je zaista orginalan, nema ta! MENADER Malo opreza nikad nije na odmet! I sami znate da tajni dokumenti cure na sve strane i da zbog toga, ak i ministrima padaju glave! PREBJEG U svakom sluaju, velik je napredak da takve dogovore danas odrauju pravi profesionalci i agencijski strunjaci! Nekad su se tim prelascima bavili obini diletanti i provincijski politiari! S tim da bi prebjega na kraju popljuvali, a njegovu novu stranku proglasili dionikim drutvom za trgovanje mandatima! MENADER Na alost, nekad je bilo tako! Kad su se po pravim krmetinama sklapali slini ugovori!? PREBJEG, malo zaueno. A je li? Tko bi rekao? Po ovome to mi kaete, ovo i nije krma, ve krma koja samo glumi krmu, ako sam dobro razumio? MENADER Tak je! Vlasnik je bivi udba i na ovjek, konobari su staisti i budui dounici, a kuharice su kurve koje se uvlae u krevete potenim politiarima! PREBJEG Znai sve je u slubi napretka i tajnosti podataka? MENADER Sve, od kompjutorske tehnike do detaljne kartoteke o svakom aktivnom politiaru Lijepe Nae! PREBJEG Znai digitalizirani ste ko i HTV?! MENADER Jo i bolje! Prisluni ureaji su nam savreniji, ak i od onih CIA-inih! PREBJEG Svaka ast! Ve se dugo bavim politikom, ali da i takve krme postoje, to stvarno nisam znao! MENADER E pa onda, nakon to sam vam otkrio neke strogo uvane tajne, za koje malo tko zna, mislim da bismo mogli, u miru i bez svjedoka, potpisati ugovor o umskom gospodarstvu! ( Otvori torbu i pone neto traiti) PREBJEG Ah da! Gotovo sam zaboravio! Znate, moj je obiaj uvijek bio da prije svakog potpisa, odem najprije u KATEDRALU i ispovjedim se, a tek onda, odrijeen od grijeha potpiem!...

Str. 13 MENADER To se razumije samo po sebi! PREBJEG Jer bi me u protivnom, cijelo vrijeme mog novog mandata, pekla savjest da se nisam ispovjedio i u ime pokore izmolio bar tri Oenaa!? MENADER Mislim da bi svaki pravi kranin to pozdravio! tovie, ja bih vam savjetovao da ispovijed umjesto u KATEDRALI, obavite tu odmah preko puta u kapelici, a nakon toga se ponovo vratite za ovaj stol, ist od grijeha i spreman na potpis najznaajnijeg ugovora u svojoj karijeri! Ha, to kaete?! PREBJEG Ideja uope nije loa! Tim vie to mi se ve pomalo mota u glavi, kao da e kia? (PREBJEG, se polako die od stola, lagano teturajui kao da e krenuti, u emu ga Menader prekine) MENADER E, e, ekajte malo! Ispijte bar ovaj Shweppes do kraja, pogotovo sad kad vam se spava! PREBJEG Imate pravo, na pie sam sasvim zaboravio! (uzme au SHWEPPESA S LIMUNON i iskapi je do dna!) MENADER Tako treba! Takvoga vas volim! Evo sad je pola pet, vidimo se opet na ovom istom mjestu u pet! Moe? PREBJEG Moe! Dat u sve od sebe! MENADER I jo neto! to se samog sveenika u crkvici tie, ne brinite i on je na ovjek... PREBJEG Da nije Lasi? MENADER Nije nego Vasi! PREBJEG Da taj va Vasi nije podrijetlom...? MENADER Znam na to mislite! Moda mu je netko od predaka i bio... ali on sigurno nije!? PREBJEG Nita onda! Vidimo se opet za ovim stolom u pet! O.K.? (Digne se i krene) MENADER O.K. u pet!! (ogleda se lijevo i desno, uzme maramicu i njome obrie rub ae) MRAK Kraj 1. ina

Str. 14 DRUGI IN PREBJEG U CRKVI (ISPOVJEDAONICA) PREBJEG klei nasuprot sveeniku, koji mu sjedi u profilu drei lijevu ruku na lijevom uhu! PREBJEG U ime oca i sina i duha svetoga Amen! SVEENIK Uvijeke amen! Da ujemo to vas mui, prijatelju dragi? PREBJEG Htio bih se ispovjediti i okajati sve svoje grijehe poinjene u zadnjih nekoliko mjeseci milju, rijeju, djelom i propustom! SVEENIK Recite brate, to ste zgrijeili i imate li zbog vaih grijeha grinju savjesti? PREBJEG Ma kakva grinja savjesti! Osjeam se odlino i u punoj formi!! Ipak, rado bih se ispovjedio i priestio budui da u uskoro postati lanom nove parlamentarne stranke na naoj politikoj sceni! Zato, ako biste imali malo vremena za mene PREBJEGA, bio bih vam neizmjerno zahvalan! SVEENIK, zaueno. to se to danas zbiva? Vi ste mi ve peti, koji tvrdi da je prebjeg! Da nije u igri skrivena kamera ili politika provokacija protiv crkve i klera? Od ateista i agnostika ovjek se moe svemu nadati! (za sebe kriajui se) Oprosti mi Boe to opet hulim protiv tih bezbonika! Moj grijeh, moj grijeh... PREBJEG Ispriavam se ako sam rekao neto to nisam smio? Nisam htio biti ni duhovit ni matovit, htio sam samo olakati duu, zbog mog prebjetva iz jedne stranke u drugu i elje da u novoj stranci ponem ispoetka! SVEENIK I otkud vam sad najedanput taj nagon spram prebjetvu, vama i onima prije vas? Vjerojatno je u igri neka via sila ili suma, koja vas tjera na taj nepromiljeni korak? PREBJEG Kad je o meni rije, stvar je samo u principima kojih se uvijek drim ko pijan plota! Inae, ako me pitate zato elim ponovo prebjei, bit u iskren i rei u vam zato! SVEENIK Samo nastavite, sluam vas pozorno! PREBJEG Kao prvo, nisam se slagao s politikom predsjednika i odlukama sredinjeg odbora stranke, pogotovo kad je rije o natalitetu i porodiljnim dopustima svake pojedine majke! Kratko

Str. 15 reeno, cijeli stranaki ustroj iao mi je na onu stvar! Ako bih na ovom svetom mjestu, smio biti neuljudan? Mea culpa! Mea culpa! A kao drugo, predsjednik stranke je bio toliko nesposoban da mi je dizao ve ionako visok tlak! SVEENIK Ipak, koliko god da je taj va predsjednik bio glup i slijep za majke i rodilje, priznat ete, da ipak nije poteno i fer, napustiti ovjeka ba u trenutku kad nam pada natalitet! Sve me to podsjea na grijeh strukura, ako se sjeate? PREBJEG Na alost, u tom drutvu obinih fakina i priuenih politiara vie nema mjesta ovjeku mojih moralnih osobina! Svi samo gledaju svoju korist, a ope im je dobro zadnja rupa na svirali! SVEENIK ini se meni da ste vi preveliki idealist i naivina za kojega iskreno govorei i nije politika! Moda poljoprivreda il' filmska reija, ali politika....? PREBJEG Odluio sam se baviti politikom jer je bavljenje politikom u naoj obitelji stvar prestia i stogodinje tradicije! SVEENIK Opa! Da vi niste podrijetlom Englez? I Englezima je, koliko znam, politika stvar prestia i tradicije! Pogledajte samo njihov Dom lordova il' Bleiburg erdeset i pete, pa e vam sve biti jasno!? PREBJEG Ma dajte! Kaj je vama? Kaj vam ja izgledam ko Englez?! Moji su svi, to svugdje i na svakom mjestu ponosno istiem, podrijetlom iz HRVATSKE KOSTAJNICE! SVEENIK A tako dakle! Znai iz prave ste hrvatske obitelji? Svaka ast! Priznajem, danas je gotovo nemogue sresti politiara s hrvatskim korijenima! PREBJEG Zato sam i ponosan na svog djeda i pradjeda, strinu i strica, mamu i tatu, sestru i brata... Svi su oni svoje umne i fizike sposobnosti stavljali u slubu politike; bilo da su se politikom bavili iz hobija ili profesionalno po satu! SVEENIK A da netko i od njih nije bio prebjeg? Moda vam je ta nastranost ve odavno zapisana u obiteljskom kodu? PREBJEG Jedino to znam, jest da mi je djed bio sjeminitarac i studirao teologiju, da bi nakon petog semestra napustio teologiju i prebjegao u SKJ! SVEENIK Nije ni prvi ni posljednji koji je komunizam pobrkao s kranstvom! Osim toga svatko od nas, bar jednom u ivotu mora odluiti u kojem e smjeru krenuti! Neki uu u politiku

Str. 16 zbog istog interesa, neki pak da bi stekli veu mo buncajui o suivotu, jednakosti i bratstvu, a oni najpokvareniji da bi se to prije obogatili i osigurali za starost! VRAG I konano oni najjebeljiviji, pope, da bi im sisata tajnica sjedila u krilu i puila kurinu u dravnom automobilu! PREBJEG, malo zaueno. Molim, molim? Neto ste rekli u svezi s dravom? Ovo zadnje nisam ba dobro razumio!? SVEENIK Nita, nita, samo vi nastavite! PREBJEG Ne mogu rei da i ja nisam krao! Krao sam, priznajem! Zadnje to sam ukrao bio je par konanih arapa u jednom trgovakom centru na rubu grada i tri tube paste za zube u jednoj drogeriji! SVEENIK Barem se vi ne biste trebali optereivati kraom nekoliko pari arapa i paste za zube! Svi mi peremo zube i mijenjamo arape! PREBJEG Da budem iskren, krao sam i vee stvari! SVEENIK Kao na primjer? PREBJEG Krao sam i tue ideje plasirajui ih kao svoje! SVEENIK Nita strano!To ponekad i ja radim s propovjedaonice! PREBJEG Da, samo to ja za razliku od vas, nikad nisam shvatio da kradem obine besmislice kojima nesposobni politiari obmanjuju narodne mase! SVEENIK Moda ste trebali biti paljiviji ili barem izbirljiviji i provjeriti kako to rade: misionari, budisti il' ameriki republikanci? Kakvo vam je imovinsko stanje, ako se smije znati? PREBJEG Pa sad, ne bi se ba moglo rei da sam se obogatio prelascima! Iako se okolo pria da sam prebjetvima zaradio vilu, auto i vikendicu na moru... Na alost, koliko god to bilo nevjerojatno, jo uvijek vozim Fiu kojeg sam bio dobio kao nagradu za svoj prvi prelazak iz jedne vee u drugu manju stranku! SVEENIK Hoete rei manja stranka manji auto? PREBJEG Tako nekako! Uostalom zato sam i izaao iz manje stranke i preao u treu veu, da bih nakon tree vee i velikih moralnih dilema, preao u etvrtu jo veu!

Str. 17 SVEENIK Pa vi ste pravi svjetski rekorder u mijenjanju stranaka i dizanju letvice! Svaka ast! I sve to zbog jednog smrdljivog Fie i neto sie! Jedva da mogu vjerovati? PREBJEG A ne, ne! Ima jedan koji je do sada promijenio ak pet stranaka s tendencijom daljnjih promjena! SVEENIK Ipak, to se materijalne strane tie, vi ste od svih najgore proli, bar to se tie onih koji su se prije vas ispovjedili! PREBJEG Kako to mislite? SVEENIK Kako, kako to mislim? Pa to i budala vidi, a kamoli ne duh sveti! Svi oni koji su prije vas doli na ispovijed, svi su oni po vlastitom priznanju dobili po sto tisua eura i sinekuru u dravnim slubama! A jedan, koji je svojim prelaskom svoju novu stranku ak doveo na vlast, taj je, ne biste vjerovali, dobio i Mercedes da bi mu ena lake ila na plac! PREBJEG Nevjerojatno, znai da sam izigran ko zadnja pizda! VRAG, resko. Ko ti je kriv, kretenu jedan! PREBJEG, Sveeniku. Pardon, neto ste rekli? Povremeno ujem neke udne glasove i teko vas pratim! SVEENIK Mora da je to opet glas neastivog koji me u zadnje vrijeme sve vie opsjeda, dekoncentrira i blati! No da nastavimo! PREBJEG, sumnjiavo. Molim, molim samo nastavite, ako ba morate!

SVEENIK Dakle, ako sam vas dobro razumio, doli ste se ispovjediti i okajati svoj grijeh, zbog prelaska iz jedne stranke u drugu, zar ne? PREBJEG Oprostite, al tu neto strahovito smrdi...? VRAG, kretavim glasom. Naravno da smrdi, konju jedan! Kaj nikad nisi ul za vraga s posranom metlom, budalo jedna zastupnika!? PREBJEG, ne obazirui se. Samo sam djelomino doao zbog prelaska iz stranke u stranku! Nekad i ulicu prelazim ilegalno i mimo zebre, samo da bih si skratio put do kvarta u kojem mi se nalazi vila i golf igralite!

Str. 18 SVEENIK Rekli ste da od imovine imate samo starog Fiu i da je s njim sve poelo, a sad ujem da imate i vilu i golf igralite i... PREBJEG Vila i BMW su na eni, golf igralite i vikendica na keri, a dvorac kraj Pregrade na punici! Jedino je Fio na meni! SVEENIK Vi me podsjeate na nogometae i njihove prijelazne rokove, koji od dobivenih milijuna otvaraju birtije, golf igralita i kockarnice! Da nije netko od vaih predaka ili roaka igrao nogomet il' golf u Kraiu? PREBJEG Za nogomet i golf, bili smo zadnji tudumi! Ali smo zato po birtijama redovito vodili visoku politiku, drali propagandne govore i organizirali predizborne mitinge! I to bez obzira na postojee reime i drutvene sisteme, molit u lijepo! SVEENIK Jeste li ikad pokuali traiti uzore u drugim politiarima: u Ghandiju, Churcilleu, Clintonu ili Gorbaovu, na primjer? PREBJEG Naravno da sam traio! Nije da nisam! Uostalom tko ih ne trai? S tim da sam ja, za razliku od drugih, imao uzor u jednom poluidiotu, predsjedniku jedne male regionalne stranke, koji mi je bio najvei uzor kakav politiar ne bi smio biti! SVEENIK Mislim da ste pogrijeili to niste traili uzore u velikim ljudima i velikim strankama, kao to sam ja traio u svetom Franji Asikom... VRAG, upadne. Ili kao ja u Marxu i Engelsu!! PREBJEG Molim? Opet imamo neke umove na vezi! (stanka) to se mene tie ja u svakom trenutku volim biti orginalan i najbolji meu jednakima! SVEENIK Nemojte mi samo rei da je orginalno voziti Fiu iz prolog stoljea i prelaziti ulice i raskra na nedozvoljenim mjestima!? PREBJEG Upravo me to i mui! Prelaenje ulica na zabranjenim mjestima! SVEENIK Ako je samo to... PREBJEG Ima toga jo! Svojevremeno sam na primjer, molio odgovorne iz stoera da me poalju na specijalizaciju u japanski parlament, u sezoni javnih tua ili trenjina cvijeta, meutim sve su moje molbe bile glatko odbijene pod izlikom da ne znam japanski i da nisam agronom po struci!

Str. 19 SVEENIK Trebali ste traiti specijalizaciju u parlamentu Republike Srpske! Blizu je i svi govore naki! PREBJEG Nisam ni znao da oni tamo imaju parlament? udno, a tako smo si dobri! SVEENIK Vi ste znai prebjegli iz jedne stranke u drugu samo zato to vam stoer nije odobrio specijalizaciju u Japanu? PREBJEG Izmeu ostalog i zbog Japana, koliko god neki mislili da su posrijedi bili karijeristiki motivi i TOYOTIN terenac! SVEENIK Znai napredovanje kao takvo vas ne privlai? ENA On i napredovanje! Pa kaj je vama veleasni? Oduvek je bil i ostal najobinije neambiciozno smee koje me ak nije znalo ni jebati! (Prebjegu u lice) Dok druge ene imaju ljubavnike i eve se na sve strane, ja tebi kuham i perem te, dok ti za to vrijeme, gubi dane s onim mucavcem iz Osjeko-baranjske upanije! PREBJEG O emu ti to pria, luda eno! Vidi se da s vragom tikve sadi dok ja svakodnevno sjedim na sastancima kluba zastupnika i brinem o vladi! Od sjedenja me ve i guzica zabolila, a stolica mi je zbog nedostatka tjelovjebe sve tvra i tvra! SVEENIK Ispriajte me na trenutak, moram do WC-a... VRAG, resko. Prdnuti i isprazniti crijeva! Je li pope? PREBJEG Molim, molim, ako vam je sila...? VRAG Jes' l' uo, drkadijo jedan, kako te ena vrijea!? Ako me poslua, nai u ti takvu enetinu koju e moi jebati svakoga dana od zore do sumraka! PREBJEG Vie bih volio, vrae crni, da si mi ponudio mjesto glavnog tajnika stranke il' mjesto zamjenika predsjednika! Kao tajnik mogao bih primati telefonske pozive glupih graana, rezervacije za stranake domjenke i slati opomene neplatiama stranakih lanarina! VRAG, cinino. A kao zamjenik predsjednika, to bi radio kao zamjenik predsjednika, ha? Pederino jedna pokvarena? PREBJEG

Str. 20 Ako misli na mog ve biveg predsjednika, kojega naputam, onda znaj da sam ga samo jednom uhvatio za maslo i to vie iz vica i zafrkancije negoli iz ljubavi ili ideoloke bliskosti! VRAG A tvoja matanja o tome kako ti ga bivi predsjednik gura u upak, ha? Zato to nisi priznao popu, laljive jedan pederski! Nego mu puni ui o golfu, punici, politikim principima i porodiljskim dopustima! ENA Dobro veli BELZEBUB! Tvoja glupa skromnost i homoseksualnost samo ti kode karijeri i ugledu obitelji! PREBJEG, vie za sebe. Nevjerojatno, svaki put kad razgovaram sa ovom svojom babetinom iz nje progovara VRAG, te umjesto da ona nosi rogove, nosim ih ja! VRAG E, e ekaj malo, o kakvim to sad rogovima sere? Radije pogledaj sebe! Jer ako misli da si francuski peder, onda si se ovaj put malo zajebao! Ti zaboravlja da si tipian homo politikus s Balkana gdje je pederastija grijeh i dravna tajna! Ha, ha, ha! (smijeh i jeka) PREBJEG Moda uz malo truda pederiranjem doguram i do poasnog predsjednika svoje nove stranke! Ha, kaj na to veli, smrdljivi vrae dosadni? VRAG Samo uz moju pomo, guziaru liberalni! ENA Da si bil pravi mukarac mogel si ve odavno prodati duu vragu i povaliti pola glavnoga grada, a ne tu okajavati grehe zbog prelaska ulice gde nema zebre! PREBJEG Vidi se da iz tebe stalno vrag progovara! VRAG E, e! Samo polako! I ne uvlaite mene u vae brane svae, molit u lijepo? Imam ja pametnijeg posla od sluanja vaih branih podjebavanja! PREBJEG Dobro to ti to sebi umilja, vrae mali... VRAG Daj ne tepaj mi tu pred enom i veleasnim! Osim toga tata ti je mali! A to se mene tie, s rogovima sam jednako visok ko i bivi premijer, ako ne i vii! PREBJEG Da mi je samo znati tko ti je dopustio mjeati se u politiku i usporeivati svoju posranu malenkost s izbornim pobjednikom? ENA

Str. 21 Ak' u roku od godine dana ne postane barem upan, poslat u te k vragu i ostaviti da i dalje drka na onu blond luakinju iz treega reda glavne dvorane NARODNE SKUPTINE! VRAG Koja ena energina! Odmah se vidi da je moja kola! Za razliku od tebe idiota, koji, od uzbuenja popia cijelu ulicu im ti netko ponudi Fiu! PREBJEG Stari moj, malo previe cijeni svoje moi i mogunosti, a zapravo si obini seronja koji ustvari i ne postoji! VRAG Ma nemoj! A doktor Faustus? Na njega si zaboravio? Da ne spominjem mnoge druge koji su traili moje usluge! PREBJEG Moda jesam mlakonja i idiot koji slabo jebe i politiar koji mjenja stranke za eure i vicarske franke, no to ne znai da me jedan drkadija kao to si ti moe izbaciti iz koloteine! ENA Daj, cmizdravec jedan osvesti se ve jenput! Ono kaj ti Belzebub nudi, ne mre ti ponuditi nijedan politiar, predsednik il' dravni tajnik! Uostalom svi oni prepisuju njegove politike programe, na temelju kojih nama kasnije obeavaju brda i doline! Imaj na umu da ni vragovi vie nisu dlakavi i nepismeni kak su nekad bili! PREBJEG Je, sad su puno svestraniji, kompjutorski obrazovaniji, brijeju dlake ko bilderi, igraju squash i itaju Goethea! VRAG uti da te netko ne uje, diletant jedan! Sve to radi, radi krivo! Krivo pije, krivo jede, krivo jebe, na sjednicama se uvijek javlja kad te nitko nit ne pita i poslije onog ridikula iz Splita, ti si najbedastiji lan politikog establishmenta! PREBJEG Koliko god da se ti trudio, tvoje je vrijeme prolo! Sad je vrijeme, ako nisi znao, nas prebjega, a ne tamo neke rogate spodobe bez domovnice i dravljanstva! VRAG, teatralno. Tu si se malo zajebao, mudonja jedan neinformirani! Nae vrijeme tek dolazi! Sjeti se samo, budalo jedna, tko je vas prebjege nagovorio mijenjati stranke ko kurva gae, krasti tue ideje i imovinu, dilati transkripte, prodavati dravu i njezinu infrastrukturu!? Tko ti je namjestio devizni raun u stranoj banci i dao putovnicu, koju svaki put mora pokazati kad ide iz jednog dijela DOMOVINE u drugi? I konano, ko je zajebao vas pijance da smijete imati samo 0,0 promila alkohola u krvi! HA? Ko, reci ko? Kaj je, ostal si bez rei? Sve je to moje maslo ako nisi znao, mene, BELZEBUBA, gospodara tame i prijatelja Carle del Ponte!

Str. 22 ENA Sad si ul, impotenko jedan, kak' zvui monolog jednog kazalino obrazovanog vraga! Ak' ba hoe potvrdu njegovih rei, onda znaj da je i mene nateral da se kurvam, i da mi je tarifa tristo eura za puenje, plus tristo eura za gutanje! Samo zahvaljujui njemu, otkrila sam kaj je to prava ljubav i slobodni seks! PREBJEG Hoe rei da su djeca cvijea obini amateri prema onome to propovijeda SOTONA? SVEENIK Konano sam olakao duu i crijeva! PREBJEG A meni se uinilo kao da niste ni otili! Jedino to ste ponekad mijenjali glas i retoriku! SVEENIK Odat u vam jednu tajnu za koju malo tko zna! PREBJEG A je li? SVEENIK Da! Mislim da je u mene uao VRAG! PREBJEG Nije valjda? SVEENIK Je, je! I ne samo to! Neprestano mi krade tekst! Jednostavno mi stavi ljepljivu traku na usta i pone govoriti umjesto mene! PREBJEG Zato vam ne pomogne netko od vae brae sveenika? Ja bih znao ve nekako stati tom posrancu na rep! VRAG Daj uti konju, jedan dok sveenik zbori! Bar bi ti morao znati to znai biti parlamentaran i utjeti dok drugi govori! SVEENIK Evo ga na opet! Najgore od svega je to, to ON uvijek kae ono, to bih i ja htio rei, ali to mi vjera i kranski odgoj ne doputaju izgovoriti! PREBJEG Nije valjda da taj smrdljivi rogonja ita vae misli i osjeaje? VRAG Ti si rogonja, papuaru jedan, a ne ja! Moji su rogovi statusni simbol vrajeg kraljevstva! SVEENIK Eto, to vam je to! Ne mogu nijednu ispovijed, a jo manje propovijed, dovesti do kraja, a da se ta svinja od sotone ne javlja! PREBJEG Koje govno dlakavo!!

Str. 23 SVEENIK Da ne kaem da sam vam ja, htio rei upravo ono, to vam je maloprije rekao ON? PREBJEG to to? VRAG, resko i srpski. Da si rogonja i papuar! Eto, to ti je hteo da kae, budalo jedna tupava! Tebi koji misli da e da nas uvede u... SVEENIK, slavodobitno. U EU!! VRAG E ne, pope! Ovaj si se put zajebo, bre pope! Ne u EU nego u NATO! PREBJEG Ja mislim da se tom seronji jednostavno mora pokazati kri ili to je jo efikasnije neka ga neki od vaih kolega sveenika egzorcista istjerati na brisani prostor Gorana Milia! VRAG Dobro kaj je tebi i gde ti ivi? I o kavom to egzorcizmu trabunja? Budalo jedna pa ne ivi valjda u srednjem vijeku? PREBJEG Budala je tvoj gazda Lucifer, a ti si samo jedan od egrta, koji za njega obavlja prljave poslove! SVEENIK Gospodo, smirite malo strasti, molim vas lijepo!? Pa nismo u birtiji! Ipak je ovo ispovjedaonica i boja kua ako niste znali! (kria se) VRAG Eto vidi, pizdo jedna, ak i pop tolerira demokratsku raspravu bez stranakih strasti i podvala tko je kome oteo zastupnika! SVEENIK I bez uvrjeda molit u lijepo! VRAG to se mene tie, ja sam uvijek bio za parlamentarizam, polupredsjedniki sustav, demokraciju i vladavinu prava pod nadzorom moje malenkosti AVLA! PREBJEG Otkad se ti razumije u politiku, nakazo jedna rogata? ak ne zna ni kako prijei iz stranke u stranku, a kamoli kako sudjelovati u raspravi o sukobu interesa! SVEENIK Mislim da ova diskusija vie nema smisla! Vrag mi ne da mira, a i vaa je ena, kao to vidim, prebjegla na stranu vraga i njegovih ideja! VRAG Svima vama, koliko god vas ima, dajem rok do sljedeeg petka, da se odluite tko prelazi k meni, a tko propalim strankama i njihovim retardiranim predsjednicima! O kvaliteti mojih i

Str. 24 njihovih politikih programa besmisleno mi je i raspravljati! A tek kakve vas asti i odlija ekaju, o tome ste jo donedavno mogli samo sanjati! PREBJEG Ovaj put u ti progledati kroz prste vrae jedan posrani , al' ako mi se ponovo javi na sljedeoj ispovijedi, zgazit u te ko govno od zeca! VRAG Ja sam svoje rekao, a sad idem malo do EKSA! ENA I ja odlazim jer me eka muterija iz kluba umirovljenika! SVEENIK Vi izmolite tri Oenaa, tri Zdravomarije i tri Slavaocu, za oprost grijeha i javite se opet kad u prebjetvu potuete rekord biveg PREDSJEDNIKA! AMEN! PREBJEG, sveeniku. Ja ionako imam vaan sastanak u krmi preko puta, te vam do sljedeeg susreta, elim puno uspjeha u obavljanju sveenikih dunosti tijekom Uskrsa! VRAG Kaj je? Ide na dogovor o novom prelasku? Pazi s kim i kak pregovara, i kome vjeruje, inae u te opet JA morati vaditi iz dreka! PREBJEG, pjevajui. Sa mnom se ti ne ali posrani vrae mali... jer ako me naljuti jo u te dati kastrirati u Domu zdravlja na Trenjevci! A sad bog i vidimo se u paklu! (Prebjeg nestane u mraku) kraj 2. ina

TREI IN UGOVOR S VRAGOM PREBJEG NA POVRATKU U KRMU PREBJEG Vraajui se s ispovijedi ve prilino oamuen i bez ravnotee, uri u krmu staviti svoj povijesni potpis na ugovor o prelasku u najrelevantniju stranku dananjice! KICO Hellooooo, my friend!! How are you? Nismo se vidjeli ve cijelu vjenost!

Str. 25 PREBJEG Molim? O emu vi to? KICO Daj stari ne jebi, opet prelazi ulicu na crveno! Prei s jedne strane ulice na drugu, nije isto to i prei iz stranke u stranku! To si ve morao znati! PREBJEG Tko ste vi i tko vas uope ljivi? I otkud vam taj glupi eir na glavi, crni plat i apostolski tap? Da vi niste sluajno prebjeg iz cirkusa ili s brazilskog karnevala? KICO Ma o kakvom to karnevalu i cirkusu brije, seljaino jedna? Ovo je kostim najveeg umjetnika svih vremena, maioniara, onglera, klauna i dresera (okree se i plee) KRALJA SVIH KRALJEVA I DOMAIH PREBJEGA! PREBJEG A da se vi odete malo pregledati, ha? Ne kota puno, a doznali biste od ega bolujete! KICO Ja da bolujem? Daj pogledaj sebe? Jedva hoda, pogled ti luta, a ravnotea tijela ti se gubi na oigled prolaznika! Pa mi reci tko bi od nas dvojice trebao ii doktorima? PREBJEG Moda i niste bolesni ali vam je zato kuni odgoj na nuli! KICO uj stari, da ne bi duili i gubili vrijeme, ajmo mi na brzaka i s nogu neto popiti, ha, kaj veli? PREBJEG Vi biste da ja s vama pijem? Pa kaj je vama, GOSPODINE? I kakav je to nain nasred ulice zaustaviti narodnog zastupnika i budueg ministra! Da ste me bar traili autogram moda bih vam ga i dao, ali ovako... KICO, znaajno. A to misli o jednoj rundi Shweppesa s limunom ha? Nadam se da jo nisi zaboravio kak izgledaju mjehurii Shewppesa i kakav mu je okus? Ili bi ti bilo drae popit neto jae, ha? PREBJEG S ovakvim arlatanom kakav si ti, ne bi ni u isti tramvaj sjeo, a kamoli za istim stolom pio! Pogledaj se samo kako izgleda, kao da si pobijedio na eurovizijskom natjecanju ili veeri ansona! Jednom rijeju, styling ti je u kurcu, stari moj! KICO Radje ti pogledaj sebe, govnaru jedan nemoni! Kaj ne vidi da tetura i da jedva stoji na nogama, iako je pred tobom jo cijelo brdo obaveza! PREBJEG Moje teturanje nije tvoja briga! Radje se ti negdje zaposli, a ne da prima socijalnu pomo od vlade i humantarnih organizacija! KICO

Str. 26 Gle, gle ti njega! Kome on daje savjete i dri prodike! A da se malo prisjetimo gdje si se TI sve vucarao prije nego to si posto narodni zastupnik? I ime si se u slobodno vrijeme bavio? Ja u ti rei, verceru jedan hrvatski! PREBJEG Daj skini mi se tim priama o meni! KICO A ne, ne! BAZA mora znati da si bio pijanac i propalica, lan SKOJA i UDBINA desna ruka! Da ne spominjem kako nema ni etiri razreda puke kole, al' zato ima enicu, koja se nemilice prca sa stranakim elnicima! PREBJEG Daj ne kenjaj britve, drkadijo jedan! Takav ti je brat, a ne ja, politiki gigant! KICO Ti politiki GIGANT? Ti si obini politiki krpelj bez radnog staa! PREBJEG to god ti govorio ili otkrivao mojim biraima, znaj da me moj zastupniki imunitet titi i to pune etiri godine dana, raunajui tu crkvene blagdane, komunistike praznike i godinje odmore na plaama Brijuna! I nema tog ratnog zloina kojim bi ti meni mogao napakostiti! KICO Ma o emu ti to sere, pederu jedan lukavi? Kakav imunitet i kakva zatita? Kad ljudi saznaju da si vercao devizama i kineskim satovima na placu pokraj parkinga, svi ete se odrei i zamrzitite, nakon ega ti ni ostavka ne fali! I usput da ti priopim, novac koji si opljakao glumei rodoljuba, bit e podijeljen djeci hrvatskih branitelja! Ha, ta kae, na to verceru jedan hercegovaki!? PREBJEG E sad si mi ba otkrio Ameriku! Zbog verca o kojem sere, polovica bi narodnih zastupnika ve odavno trunula po zatvorima! KICO A to to si bio alkoholiar i lan Saveza komunista? Da te i to moda ne brine, ha? PREBJEG Ma koji usrani Savez komunista, budalo jedna neinformirana? Polovica mojih kolega ukljuujui i samog predsjednika, bili su zadrti komunjare i dounici pa te pitam komu to jo smeta!? KICO Ako misli da smo vas zaboravili, onda si se jako prevario! PREBJEG Ma ko jebe takve kao to si ti, koji svako sranje pamte! Ti si moda jedan od milijuna kojeg u ovoj zemlji jo pamenje slui! KICO To se tebi samo tako ini! Zato i potpisuje kojekakva sranja koja ti podmeu oni kojima je domovina obina prija!

Str. 27 PREBJEG Oprostite i kakav je to rijenik? Sva srea da vie nema verbalnog delikta, inae biste ve odavno sjedili... KICO Gdje, gdje bih ja to sjedio, budalo jedna? Tol'ko si se opio VLAU i SHWEPPESOM da vie ni ne zna tko ti eli dobro, a tko te u jamu baca! PREBJEG ao mi je, ali ja vie ne mogu sluati vae uvrjede na raun vlasti i stranake stege! Ionako ste me predugo zadrali svojim priama o vercu i komunjarama, jo bih samo trebao uti kako smo svi mi politiari obina hrpa govana! KICO Hoe rei da ti se uri na potpis ugovora o zatiti borovih uma od poduzetnikih zona? PREBJEG E, e, ekajte malo! Otkud vama ta informacija i kakve vi to veze imate sa umama i gorama? KICO Kakve veze, pita? Ti si najgluplji PRBJEG kojeg sam IKAD u ivotu sreo! Osim naravno, onoga antifaiste - humoriste! PREBJEG ta vam sad to znai, antifaista - humorista? KICO ak se ni toga vie ne sjea, glupane jedan zaostali, a malo prije smo o njemu govorili! Vidim ja da s tobom samo vrijeme gubim, a opet kad te ovako gledam, svijet bi bez budala kao to si ti, bio obina dosadna predstava, kakve po kazalitima gledamo svakoga dana! Da, da, mladiu moj! Najobinija dosadna predstava bez pjevanja i pucanja! Ne bi vjerovao koliko vi kreteni pridonosite ivosti planeta i atmosferi viestranaja! PREBJEG Ne znam kako vama, al' meni se uri! KICO Da, sad ti se najedanput uri, jer si toliko glup, da nisi ni primjetio, da ti vrijeme curi! PREBJEG Znate to? Svako preseravanje ima svojih granica! Jer dok vi mene tu nasred ceste evite u zdrav mozak i krstite najpogrdnijim imenima, ovjek s kojim imam dogovor nestrpljivo me eka s olovkom u ruci i ugovorom o prebjetvu u tri primjerka! KICO uri ti se je li, da svojim potpisom sjebe cijelu naciju plus Albaniju, Kosovo i Metohiju? PREBJEG, sve izgubljeniji. Vi polako postajete i dosadni ako niste znali? Jer uza sve potovanje koje prema vama gajim, ipak bih vas molio da mi prestanete ii na kurac i pustite me da posljednjim snagama stavim taj jebeni paraf na ugovor o borovim umama, jer kao to rekoh ne

Str. 28 osjeam se ba najbolje, zdravlje mi slabi, a i snaga mi se gubi! Zato ako ne biste imali nita protiv, ja bih se od vas oprostio i nastavio svojim putem! Danas me jo ekaju veliki poslovi i inventura mojih dokumenata u stranci, od kojih bi neke morao i zapaliti! KICO Samo vi idite, a kad potpisujete, pazite na datum i dan kad obaveze iz ugovora stupaju na snagu! Da poslije ne bi bilo po onoj nisam znao, ili da ne biste poslije okolo priali, kako ste se zajebali jer ste sklopili savez s vragom! Imajte na umu da se savezi s vragom nikad ne raskidaju! PREBJEG ekajte, ekajte malo! Da i vi niste vrag? Vi ste danas ve drugi koji mi ide na kurac i vadi mast! Sad kad vas bolje pogledam, zapravo ste VI taj, koji me jebe ve cijeli dan! Ova vaa minka i lice govore mi sve! Obrve u pic, usta naminkana u obliku srca, crveni obrazi, a svako oko kao da je crna rupa!... Pa naravno, ti si to, vrae pokvareni, koji me prati jo od ispovijedi! Ti izgleda nikad ne odustaje, ha? KICO, progovori vrajim glasom. uti ve jednom kad ti kaem! Da nema mene ve bi odavno bio portir u Kui cvijea! Trudim se oko tebe samo zato jer mi se svia pica tvoje ene! PREBJEG Vidi se da ivi u vremenima koja su ve odavno prola! Zar ti rijei demokracija, tolerancija, razliitost miljenja i jebanje tue ene nita ne znae, budalo jedna nakazna? Pa to su danas stvari najnormalnije! ak si i ti, govno dlakavo, postao normalna pojava, iz koje se djeca sprdaju kad jedno drugo strae zlatnim ibama! KICO Nemoj mi jo samo poeti srati o Krampusu i Svetom Nikoli! Tih gluposti o vragu i vrajim navikama ve mi je stvarno puna kara! PREBJEG, gleda oko sebe kao da neto trai, a vrag iza njega sve pomno prati. Ovdje je nekad bila krma i Menader koji me eka ispijajui Karlovako! A sad nema ni njega ni krme??

KICO Ma kakva krma i kakav menader? Sve su ti to sitne varalice koje ne dre ni do rijei, ni do domovine! PREBJEG, govorei sebi. Ali dogovor je bio da se naemo upravo tu, na ovome mjestu, u krmi, koja je tu nekad stajala okruena ogradom od brljana!? VRAG Izgleda meni, stari moj, da ti ve pomalo halucinira i vidi stvari kojih uope nema! PREBJEG, povremeno sebi pa Vragu.

Str. 29 Ne, ne, to ne moe biti! Dogovorili smo sastanak upravo tu na ovome mjestu! Tu, gdje su nekad stajale stolice i stolovi natkriveni suncobranima! Ja sam samo na trenutak trebao skoknuti, umjesto do Katedrale, do popa Lasia odnosno Vasia ispovjediti se, a nakon toga se vratiti ist od grijeha i potpisati! VRAG Pustimo sad Vasia! On ionako ima dovoljno svojih problema! Radije potpii UGOVOR, koji ti JA i moja stranka nude! (vadi kemijsku i komad zguvanog papira) Znaj da nema te stranake koja ti moe ponuditi vie od moje vraje stranke! To je ugovor koji vjeno traje, ugovor na neodreeno vrijeme i bez onih glupih klauzula o nadlenosti kojekakvih sudova u sluaju spora! Vjeno e ivjeti, vjeno jebati, a to je najvanije, to e vie troiti to e ti konto u banci biti vei! PREBJEG Kakav je to kurevi ugovor o vjenosti, na papiru, u kojem si jo do juer imao zamotane varke, luk i mortadelu? VRAG Pusti sad formalnosti i vrstu papira, konju jedan, radije se koncentriraj na sadraj i dugovjenost ugovora! PREBJEG Bez obzira na sve pogodnosti i privilegije koje mi nudi, nema nita ljepega nego prijei iz stranke u stranku! To je osjeaj kakvog jo imaju samo ovisnici o koki i heroinu! VRAG Vidi se da si ogranien ko i svi politiari ove balkanske vukojebine! Potopisom ugovora, koji ti ja nudim, automatski ulazi u krug najmonijih svjetskih politiara, biznismena i kurvi! Postat e savjetnikom trenutno najveim dravnicima svijeta, od Chaveza i Mile ukanovia, do Obame i Putina ... to na to kae, gnjido jedna politiarska? PREBJEG Kaem, kad bih i potpisao to tvoje sranje od jedne masne stranice, svi bi za mnom, pa ak i djeca, vikali: Cigane jedan prodani!! VRAG O emu ti to pria, pizdo zastupnika? Ve ti je odavno trebalo biti jasno da prodana dua znai isto to i prebjeg, a prebjeg isto to i prodana dua; pa te pitam koga jo briga prodao ti svoju duu vragu ili preao u stranku bivih komunjara!? ENA, glas off. OOR, OOR!! Okreni se na book! Hre ko MOOR!! PREBJEG, sneno i ljutito. Kud si me ba sad nala jebati i buditi, i to u trenutku kad sam definitivno odluio potpisati pristupnicu za moj peti prelazak u stranku TREE REPUBLIKE?!! MRAK i

Str. 30 KRAJ

Str. 31