Titlul

:

Elaborat:

Coordonator:

Cuprins

Descrierea procesului de management al riscurilor

1.1 Obiective

1.2 Responsabilităţi

1.3 Resurse alocate

i

Nr crt

Activitatea

GRAFICUL GANTT Responsabili P Calendar R 1 2 3 4 5 6 7 8 P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Resurse alocate
9 10 11 12

P=Programat R=Realizat

2.

Identificarea riscurilor

În această secţiune sunt definite şi descrise categoriile de risc.

2.1 Definiţii

2.2 Categoriile de risc

Categoria de risc / Activitate

Descrierea riscului

Cod

3.

Analiza calitativă şi cantitativă a riscului

În această secţiuni sunt realizate analiza calitativă şi cantitativă a riscului, prin evaluarea impactul evenimentelor de risc asupra obiectivelor proiectului şi calculul scorului riscului.

Planul Managementului Riscului

Pagina 1

3.1 Analiza calitativă

Scorul de impact (I) al riscului este dat în tabelul următor:

Nivel
Foarte scăzut 1

Scor

Descriere

©

Impact nesemnificativ asupra proiectului. Nu este posibilă cuantificarea impactului, acesta fiind foarte scăzut. Impact minor asupra proiectului, cum ar fi abateri mai mici de 5% de la domeniul, programul sau bugetul proiectului Impact măsurabil asupra proiectului, cum ar fi abateri de 5 – 10 % de la domeniul, programul sau bugetul proiectului Impact semnificativ asupra proiectului, cum ar fi abateri de 10 – 25 % de la domeniul, programul sau bugetul proiectului Impact major (catastrofic) asupra proiectului, cum ar fi abateri mai mari de 25 % de la domeniul, programul sau bugetul proiectului

Scăzut

2

Moderat

4

Mare

8

Foarte mare

16

Categoria de risc/ Evenimentul

Impactul riscului* (I)

Evaluarea impactului riscului

* Impactul riscului: 0,05 = Foarte scăzut/ 0,10 = Scăzut/ 0,20 = Moderat/ 0,40 = Ridicat/ 0,80 = Foarte ridicat

Planul Managementului Riscului

Pagina 2

3.2 Analiza cantitativă

Probabilitatea de apariţie (P) a riscului este dată în tabelul următor:

Nivel Foarte scăzută 1

Scor©

Descriere Probabilitate foarte scăzută de apariţie; este totuşi necesară monitorizarea riscului dacă anumite circumstanţe pot să conducă la un risc cu o anumită probabilitate de apariţie, pe durata proiectului Probabilitate scăzută de apariţie, pe baza informaţiilor curente disponibile, iar circumstanţele de declanşare a riscului au, de asemenea, o probabilitate scăzută de manifestare. Probabilitate medie de apariţie, riscul fiind probabil să apară Probabilitate mare de apariţie, pe baza circumstanţelor proiectului Probabilitate foarte mare de apariţie, iar circumstanţele de apariţie a riscului sunt foarte ptobabil să se manifeste.

Scăzută

2

Medie Mare Foarte mare

3 4 5

Categoria de risc/ Evenimentul

Probabilitatea de apariţie** (P)

Consecinţele impactului

Scorul riscului (Probabilitate × Impact)

**Probabilitatea: 0,10 = Foarte puţin probabilă/ 0,30 = Puţin probabilă/ 0,50 = Medie/ 0,70 = Probabilă/ 0,90 = Foarte probabilă

3.3 Prioritatea

Scorul de prioritate se stabileşte în funcţie de scorul probabilităţii de apariţie şi scorul de impact al riscului, cu relaţia :

Scor prioritate = Scor probabilitate x Scor impact

Planul Managementului Riscului

Pagina 3

3.4 Matricea de risc

Matricea scorurilor de prioritate este dată în continuare:

Probabilitatea de aparitie 5 5 4 3 2 1 4 3 2 1 1

1 0 8 6 4 2 2 Impact

2 0 1 6 1 2 8 4 4

4 0 3 2 2 4 1 6 8 8

80 64 48 32 16 16

4. Planul de management al riscului Planul de management al riscului conţine acţiunile care sunt aplicate pentru evitarea, transferul sau atenuarea riscurilor, pe baza priorităţilor stabilite.

Pentru fiecare risc identificat sunt specificate:

• • • • • •
Cod

Scorul de probabilitate; Scorul de impact; Scorul de prioritate Acţiunile preventive, aplicate pentru a reduce probabilitatea de apariţie a riscului; Acţiunile de contingenţă (corective), aplicate pentru a reduce impactul riscurilor apărute; Datele de realizare şi resursele alocate pentru fiecare tip de acţiune.
Scor/Impact PxI Acţiuni preventive Resurse /Responsabili Data de realizare Acţiuni de contingenţă Resurse /Responsabili Data de realizare

Scor/Probabilitate

Planul Managementului Riscului

Pagina 4

5. Concluzii

6. Top ten

Primele 10 riscuri identificate, în ordinea descrescătoare a scorului de prioritate sunt următorele:

Planul Managementului Riscului

Pagina 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful