Disseny d’un logotip per al vostre bloc

Un logotip és ...

Un logotip és ...
• Un grup de lletres, signes i grafismes que units en un bloc generen la imatge que caracteritza i distingeix a una marca o producte.

Un logotip és ...
• Un grup de lletres, signes i grafismes que units en un bloc generen la imatge que caracteritza i distingeix a una marca o producte. • En general, un logotip presenta formes simples, colors plans i el nom de la marca pot estar sencer o substituït per un acrònim ( extracció de certes lletres )

Criteris bàsics per un bon logotip

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa.

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa. • Un logotip ha de ser simple:

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa. • Un logotip ha de ser simple: la tipografia ha de ser fàcil de llegir;

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa. • Un logotip ha de ser simple: la tipografia ha de ser fàcil de llegir; no més de 2 tipografies;

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa. • Un logotip ha de ser simple: la tipografia ha de ser fàcil de llegir; no més de 2 tipografies; no ha d’abusar d’efectes especials com textures, ombres, efectes 3D, etc.

Criteris bàsics per un bon logotip
• Un logotip ha de tenir connexió amb el que representa. • Un logotip ha de ser simple: la tipografia ha de ser fàcil de llegir; no més de 2 tipografies; no ha d’abusar d’efectes especial com textures, ombres, efectes 3D, etc. • Ha de ser fàcil de recordar i reconèixer.

Exemples de logotips

Disseny d’un logotip per al vostre bloc
1. Investigar sobre logotips.
2. Pensar en aspectes relacionats amb nosaltres o el bloc per tal d’aplicar-los al logotip. 3. Dibuixar propostes i esbossos sobre possibles logotips. 4. Treballar eines informàtiques per desenvolupar el logotip. 5. Experimentar amb blanc i negre sobre l’estructura d’una marca donada. 6. Presentar l’estructura de 4 logotips (làm. 9) i els 4 logotips en blanc i negre (làm. 10). 7. Escollir un logotip entre els 4 i fer variacions de color (làm. 11). 8. Realitzar maqueta sobre el logotip definitiu. 9. Introduir el logotip al nostre bloc.

Pluja d’idees

Pluja d’idees
• Relacionar el logotip amb el nostre nom sencer, part del nom o les sigles.

Pluja d’idees
• Relacionar el logotip amb el nostre nom sencer, part del nom o les sigles. • Combinar lletra i símbol al logotip.

Pluja d’idees
• Relacionar el logotip amb el nostre nom sencer, part del nom o les sigles. • Combinar lletra i símbol al logotip. • Relacionar el text o el símbol amb visual i plàstica.

Pluja d’idees
• Relacionar el logotip amb el nostre nom sencer, part del nom o les sigles. • Combinar lletra i símbol al logotip. • Relacionar el text o el símbol amb visual i plàstica. • Utilitzar efectes com el relleu, el positiu i negatiu, textures, ombres, etc.