Ordinea juridica a Uniunii - Ordinea juridică reprezintă un ansamblu organizat şi structurat de norme juridice care are propriile izvoare

, propriile organe şi proceduri apte să adopte acte, să le interpreteze, să constate şi să sancţioneze, dacă e cazul, încălcarea acestora. Ordinea juridică a Uniunii reprezintă un sistem organizat de norme juridice diversificate şi ierarhizate, dotat cu organe şi proceduri apte de a le emite, a le interpreta, a constata şi sancţiona încălcarea lor. 1) este o ordine juridică de sine stătătoare, autonomă, independentă de diversele sisteme juridice naţionale, care presupune: a. autonomia izvoarelor dreptului Uniunii; b. autonomia noţiunilor de drept al Uniunii, în sensul că acestea nu depind de calificările recunoscute prin dreptul naţional; c. autonomia reglementărilor jurisdicţionale ale litigiilor prin implicarea organelor de jurisdicţie ale Uniunii, care au competenţe de atribuţie; d. autonomia normelor Uniunii care nu pot fi lipsite de eficacitate prin reguli de drept intern al statelor membre. 2) este o ordine juridică integrată în sistemul juridic din statele membre, care priveşte următoarele aspecte: a. subiectele de drept ale Uniunii; acestea fiind, după cum am arătat, nu numai statele ci şi persoanele (fizice/juridice); b. organele naţionale, inclusiv instanţele naţionale (de toate gradele) care aplică regulile dreptului Uniunii; acestea trebuie să aplice dreptul Uniunii identic, în timp şi în spaţiu, fără să contrazică unitatea şi uniformitatea regulilor Uniunii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful