Adobe PhotoShop în exemple

PASUL 1
Crearea imaginii a devenit un element incontestabil intr-o societate moderna. Computerul poate face si el minuni la acest capitol prin editarea celor mai diferite pancarte, trebuie numai sa ştii de unde sa porneşti si cum sa atingi punctul final. Adobe PhotoShop reprezintă un redactor puternic de imagini cu ajutorul căruia putem crea ilustrate de calitate. Pentru a atinge culminantul in acest program nu este necesar sa fii un talent declarat, sau sa aştepŃi muza artistică, sau sa ai exces de imaginaŃie, e necesar doar să poti lucra bine cu uneltele propuse de Adobe PhotoShop şi să studiezi atent câteva exemple. Aici vei putea sa îmbini şi una şi alta. Mai întâi de toate sa vedem ce unelte ne sunt disponibile în PhotoShop: aşadar vă propunem două tablouri de instrumente în dependenŃa ce

Figura 1

Figura 2

2. MenŃionez ca aceste tablouri de unelte mai au şi meniuri derulante. Să analizam cele mai importante unelte de lucru de pe ambele variante de tablouri. Aceste două tablouri se deosebesc foarte puŃin. 10. 8. 7. “Bastonul fermecat” marcarea unei arii de aceeaşi culoare. Marcarea unei suprafeŃe de la mâină. 9. Marcarea unei linii verticale sau orizontale. Radieră. Crearea copiei imaginii. Desenarea cu pensula. 3. 12. 1. . 4. Marcarea unui dreptunghi.fel de versiune PhotoShop folosiŃi (figura 1). de aceea eu mă voi referi mai mult la primul. Adică sub masca unui instrument se pot ascunde mai multe. Desenarea cu creionul . 5. Marcarea unui poligon. 11. Marcarea unei elipse (cerc). notând colŃurile lui. 6. Pentru a le vedea pe toate ŃineŃi apăsat pe butonul sting a mouse-ului asupra meniului derulant dorit (figura 2). Mişcarea unei suprafeŃe marcate sau a unui strat. Vopsirea difuză.

Mărirea sau micşorarea obiectelor (tradiŃional). însă din păcate nu dispunem de o bibliotecă unde putem găsi conturul lui. 24. Pentru desenarea şi modificarea “drumurilor”. Micşorează vizibilitatea luminii. 15. PeniŃă cu “-“ şterge un nod./NEW/ sau deodată tastaŃi Ctrl+N. Măreşte vizibilitatea luminii.13. Text şi text marcat în dependenŃă de direcŃia dorită (vertical sau orizontal). Tulburarea sau zgârierea imaginii lăsându-i hotare bine determinate. /FILE/ . Modifică coloritul luminii. Lentilă. Tulbură culoarea. 16. Umplerea imaginii cu fon ce este compus din 2 culori ce se transforma din una in alta. 23. Tulbură culoarea. deoarece putem foarte simplu şi repede să imităm în Adobe PhotoShop un fulger. Pentru început să deschidem un nou document: 1. 25. dându-i nuanŃă pală. 14. versiunea 4 şi 5. putem fără temei să trecem la crearea propriilor imagini. Umplerea unei arii cu o culoarea dorită (si anume cu acea ce este afişată în pătratul colorat din faŃă). LimitaŃi noul document la 200x200 pixels (puncte). 22. 17. 20. Culoarea curentă devine culoarea punctului unde a fost activat acest instrument. 21. PASUL 2 Spre exemplu noi avem nevoie să adăugăm într-o fotografie imaginea unui fulger. lăsând hotarele imaginii bine determinate. Nu este nici un motiv să ne întristam. 19. Deplasarea imaginii în fereastră. PeniŃă cu “+” adaugă un nod. SăgeŃile modifică poziŃia nodurilor. În continuare propun sa ne aprofundam în versiunea 5 a acestui program. 18. 26. PeniŃă cu magnet creează drumul automat în dependenŃă de culorile de hotar. . Desenarea unei linii. În urma acestei rapide familiarizări cu uneltele de lucru ale PhotoShop-ului.

2. Aceasta se face astfel: /IMAGE//MODE/-/RGB color /. UrmaŃi următoarea consecutivitate de comenzi: /Filter/-/Render/-/Difference Clouds/ 5. AsiguraŃi-vă că sunteŃi în regimul “RGB color”.” creaŃi un font difuz pe diagonală 4. /Image/-/Adjust/-/Invert/ . Apoi cu ajutorul uneltei “Gradient tool -22. 3. Apoi asiguraŃi-vă că culoarea fonului este albă şi apoi schimbaŃi culoarea de lucru în sur la 50%. /Image/-/Adjust/-/Auto Levels/ 6.

Dacă aŃi făcut totul corect va apărea o porŃiune din desen marcată.7. /Select/-/Color Range/. 10. 9. Pentru a reda fulgerului nostru o culoare reală executaŃi: /Image/-/Adjust/-/Hue Saturation/ (Shortcut: Ctrl + U). activaŃi “Colorize” ca în figura 7. Mai apoi: /Image/-/Adjust/-/Levels/ şi executaŃi următoarele condiŃii ca în 8. Vom primi un fulger . Şi cu instrumentul (Eyedropper tool –24-) care se activează automat faceŃi “click” în punctul cel mai întunecat de pe desen. /Select/-/Inverse/.

Apoi alegem /Filter/./Render/ -/Lighting effects/. cu o singură excepŃie: culoarea fonului să fie albastră închisă. Şi schimbăm forma elipsei într-un cerc. 3. iar culoarea de lucru albastru deschis. . De aceea eu voi începe deodată cu pasul 3. Alegem filtrul “nouri” /Filter/-/Render/-/Clauds/ 4.11. La despărŃitura “Focus” punem valoarea 15 sau 20. Acum noi trebuie sa memorăm suprafaŃa marcată (Ctrl+C) şi să o plasăm în desenul dorit (Ctrl+V). La fel de simplu se poate imita şi imaginea unei planete. ExecutaŃi primii doi paşi din exemplul precedent.

PuteŃi folosi atât peniŃa cât şi peniŃa cu magnet. suprapunând fulgerul din exemplul precedent obŃinem un astfel de desen mistic.Executând doar 4 paşi simpli am obŃinut o nouă planetă destul de simpatică. Cum să imităm un obiect plutitor ? Acesta se face destul de simplu în PhotoShop. Pentru început să marcăm hotarele florii noastre. După ce aŃi făcut drumul tastaŃi butonul drept al mouse-ului în interiorul conturului şi alegeŃi comanda “Make Selection…” . Modificând puŃin culoarea planetei şi forma ei. avem imaginea unei flori şi dorim să creăm o nouă fotografie unde această perla să fie pe jumătate în apă. Aceasta se face uşor cu ajutorul uneltei “Pen tool -19-”. De exemplu.

Dupa aceea creaŃi un nou document (Ctrl+N) şi mutaŃi într-acolo desenul evidenŃiat cu ajutorul uneltei (Move tool –7-). .

Noi putem lucra cu aceste straturi cu ajutorul panoului figura 15 Butonul “A” arată stratul vizualizat.Trebuie de ştiut că orice desen făcut în PhotoShop are mai multe straturi (Layers). . Pentru aceasta apăsaŃi butonul “C” din figura 15. După ce aŃi conturat un dreptunghi. În despărŃitura “Opacity” din figura 15 în loc de 100% puneŃi 80-70%. De aceea dacă cineva din voi are straturi în plus (create automat de PhotoShop) atunci vă rămâne să le ştergeŃi apăsând pe butonul “B” Următorul pas constă în formarea unui strat nou pe care va fi desenată imitaŃia apei. Cu ajutorul uneltei (Elliptical Marquee -2-) desenaŃi o elipsă pe suprafaŃa “apei” în felul cum este arătat în figura 16. “C”.crearea unui strat nou. Notă: Denumirea stratului puteŃi să o schimbaŃi în dependenŃă de dorinŃă /Layer/-/Layer option/ şi apoi în despărŃitura “Name” scrieŃi numele preferat. iar culoarea de lucru albastră mai întunecată. Pentru a vizualiza un singur strat apăsaŃi pe butonul “A” în aşa fel ca “ochiul” să fie numai la stratul ce doriŃi sa-l vedeŃi.ştergerea stratului. “B”. VizualizaŃi ambele straturi. alegeŃi culoarea fundalului verde – albastră – închisă. În stratul 2 care va fi denumit de PhotoShop automat marcaŃi jumătatea de jos a desenului cu ajutorul uneltei (Rectangular Marquee Tool -1-). Apoi folosiŃi /Filter/-/Render/-/Clouds/. dar lăsaŃi-l activ pe cel de al 2 (cu apa).

Va las să experimentaŃi singuri şi să vă controlaŃi imaginaŃia./ Dacă aŃi făcut totul corect atunci trebuie să obŃineŃi în cel mai rău caz o imagine similară cu cea din figura 17. Pentru aceasta folosiŃi meniul /Layer/-/Arrange/-/…(sunt 4 meniuri. Pentru a face valuri pe apă alegeŃi /Filter/-/Distort/-/ZigZag/. După aceasta e necesar să marcaŃi porŃiunea ce va fi plasată între partea florii ce se va afla sub apă şi linia orizontului. Ulterior reliefaŃi porŃiunea florii ce se va afla sub apă cu ajutorul uneltei (Lasso tool –4-) şi faceŃi acelaşi procedeu cu valurile. Îl alegeŃi pe acela de care aveŃi nevoie)….Figura 16. Apoi mai creaŃi un strat ce va servi drept fundal. A rămas doar ultima treaptă decisivă pentru a obŃine aranjarea tuturor straturilor in forma cuvenită. nu va întristaŃi! În numărul următor al revistei noastre voi încerca in continuare sa va Ńin la curent şi să aflaŃi lucruri noi şi mai curioase despre PhotoShop. Această porŃiune trebuie să fie fixată într-un nou strat. iar daca produsul final nu este tocmai o imagine reala. Aici puteŃi folosi filtrele preferate. FolosiŃi butonul “C” din figura 15. . Chiar daca vă pare complicat de la început eu va sfătui sa mai exersaŃi.

Figura 17. nu intotdeauna are sens de a impusca in vrabii. restul punctelor ale caruia sunt transparente. impunind un filtru atit de puternic sa parcurga imaginea. care imbina fotorealismul cu pseudovolumul. sunt incluse in pachetele plug-in ale firmei Alien Skin Software. efectul volumului unei astfel de compozitii poate fi obtinut cu ajutorul jocului umbrelor si al luminii. Totusi. de cele mai dese ori umbra se construieste fie de la obiectul evidentiat. In acest caz ea va arata mai mult decit bine. in acest caz. intr-un rastimp atit de scurt? . datorita posibilitatilor sale. Efectul volumului compozitiei primit prin intermediul Photoshop-ului este pseudotridimensional. In Photoshop de cele mai multe ori se are de a face cu crearea imaginilor compozitionale. utilizind setarile "automate". Este evident faptul. deoarece realmente acest editor nu opereaza cu obiectele tridimensionale. Si totusi. Ce se poate face. precum si a flexibilitatii parametrilor. Modulul Drop Shadow din completul Eye Candy este remarcabil. umbra poate fi usor si repede construita in mod manual. sunt doar elementele omogene. Aceleasi conditii sunt necesare si pentru utilizarea oricarui modul plug-in. ca majoritatea modulelor plug-in sunt scrise pentru crearea umbrelor de la obiectele omogene evidentiate . si la dorinta Dvs veti pastra posibilitatea corectarii ei in continuare. spre exemplu. fie de la obiectul amplasat pe un spatiu separat. Filtrele interactive. Asadar. la dispozitia Dvs. In majoritatea cazurilor.

este nevoie de a alege din paleta acestuia regimul Behind de acoperire a pixelilor. cit ea este salvata pe un nivel separat. daca aceasta va incurca compozitiei. de la care umbra finala este neclara si.in acest caz rezultatul va fi mai putin natural. Se poate desena nemijlocit pe stratul in care se contine obiectul. Vom deschide fisierul Leaf. deoarece acesta asigura un contur negru inchis si deschis la centrul liniei. Cum se face acest lucru? Vom lua drept exemplu desenul unei frunze de pe copac. Pentru . Restul punctelor stratului sunt complet transparente. Acest fisier se afla in directoriul cu exemple (Samples) si are denumirea de Leaf. Aceasta modalitate se potriveste mai bine pentru construirea umbrei de la obiectele geometrice simple. in schimb este mai usor de a desena. Se va suprapune insa umbra pe straturile de desubt neregulat. cind umbra se formeaza de la un obiect subtire. tupina frunzei reprezinta unul din cazurile mai dificile.psd. Primul pas consta in copierea stratului existent pe unul nou. Pentru a pastra pixelii obiectului aceiasi. deoarece aceasta se deosebeste printr-o forma destul de complexa. pe care o au toti cei.Cel mai rapid mod este de a desena umbra manual utlizind unul din instrumentele de desen. in cazul pensulei sau presiunii (Pressure) pentru pulverizatorul de vopsea. Se recomanda de folosit pulverizatorul de vopsea. se poate obtine consistenta necesara a umbrei. In acest caz se pastreaza posibilitatea de a modifica sau a inlatura in continuare umbra. Este anume aceea de ce avem nevoie. Se poate insa utiliza si o pensula cu o margine moale . O umbra mult mai reala de la obiectele geometrice de orice complexitate poate fi obtinuta numai prin intermediul stratului "de umbre" adaugator. Frunza este foarte comoda pentru a practica construirea umbrelor. mai mult ca atit. care nu este oferita nici in cazul desenarii manuale a celor mai simple umbre. adica pentru a limita regiunea actiunii instrumentului cu o zona transparenta. Operind cu transparenta (Opacity).psd. Aceasta este o posibilitate foarte buna. care este amplasat mai jos de stratul cu obiectul. In acest caz insa umbra poate fi modificata sau inlocuita atita timp. si nici in cazul modulelor plug-in. care dispun de redactorul Photoshop. In el exista numai un singur strat. pe care se afla imaginea frunzei.

Umbra se afla exact sub obiect. Se recomanda . Din paleta cu straturi alegem regimul de protectie a pixelilor transparenti Preserve Transparency. Acum este nevoie de a deconecta regimul de protectie a transparentei. cu exceptia celor transparenti. fapt pentru care il vom activa.culoarea de baza. vom denumi straturile Leaf si. incredintindu-ne inainte de aceasta ca sunt instalate culorile alb . Aceasta se poate face in felul urmator. In continuare vom lucra cu stratul de umbra inferior. dar trebuie sa o miscam intr-o parte. incit sa poata fi controlata adincimea si directia iluminarii. iar compozitia se ilumineaza de la o singura sursa de lumina indepartata (ca in cazul luminii de zi). umbra se amplaseaza putin spre deapta si in jos.culoarea fontululi. Daca miscarea se planifica la o distanta nu chiar mare. Transferarea Photoshop-ului in regimul acestor culori se poate face cu ajutorul tastei [D]. La miscarea umbrei este nevoie de a include toate straturile vizibile ale compozitiei astfel. Fiecare tastare va misca stratul cu un pixel. iar stratul vechi il vom utiliza pentru umbra. Gradul de spalacire a umbrei depinde caracterul iluminarii compozitiei si distanta dintre umbra si obiect. umbra trebuie sa fie destul de clara. insa in cazul cind culoarea neagra este setata pentru font. Pentru miscarea umbrei este nevoie de ales din paleta cu instrumente sageata Move. Toti pixelii. vor deveni negri. Daca nu vom da denumire straturilor. Transferind umbra vom spalaci putin contururile ei.aceasta este nevoie de a-l trage cu ajutorul mausului din paleta straturilor (Layers) pe tasta crearii noului strat. prin urmare frunza de pe stratul inferior trebuie sa fie complet innegrita.negru. ceea ce corespunde conditiilor de iluminare in timpul citirii si care inconstient este receptionata usor de cititor. Stratul cu copia frunzei se amplaseaza pe stratul initial. Acest lucru se poate face si cu ajutorul mouse-ului. dupa care tastam [Alt]+[Del] . Leaf Shadow. Daca distanta aceasta nu este mare. va fi foarte greu de a descurca compozitia formata din vreo douazeci de straturi principale si auxiliare. Umbra trebuie sa fie neagra. In corespundere cu regulile. De obicei. in loc de [Alt]+[Del] este nevoie de a tasta [Ctrl]+[Del] . se pot utiliza sagetile de pe tastiera. care se utilizeaza pentru insususi obiectul. respectiv. tastindu-le de citeva ori.

Spalacind umbra. care este ceruta de conditiile speciale de iluminare. cu atit mai mica trebuie sa fie consistenta umbrei si cu atit mai mult trebuie sa fie spalacite contururile acesteia. Aceasta se face foarte simplu. lasind tulpina cu mult mai in jos si pentru a o inclina putin in stinga. iar in cazurile simple. Ceea ce trebuie de facut. Chiar daca cu ochiul liber aceasta diferenta nu se observa. se va schimba doar iluminarea. trebuie redata forma care ar satisface legile perspectivei si de a corecta marimea. am utilizat comanda Distort. posibil si de doua . Cu cit mai moale si mai raspindita este lumina. Astfel. Aceasta este tot. ceea ce corespunde realitatii. Cu ajutorul reglatorului transparentei din paleta straturilor (Opacity) setati consistenta optimala a umbrei conform conditiei de iluminare in compozitie. Perspectiva pentru umbra se creaza prin intermediul comenzilor .de a utiliza filtrul Blur More. Daca sursa insa este amplasata mai aproape sau daca umbra in compozitie se proiecteaza la o distanta mare. Deloc mai rau. pentru a ridica frunza pe foaie. Filtrul Gussian Blur asigura o spalacire mai puternica. Pentru exemplu. Acest lucru se face prin intermediul Transform din meniul Layer. trebuie totusi de a urma regulile.trei ori la rind. Dar principalul . Marimea se corecteaza cu comanda Scale. verificati daca marimea ei corespunde obiectului. culoarea de sub umbra straturilor va ramine aceeasi. In cazul unei adincimi nu prea mari si a unei surse de lumina indepartate se poate de a nu corecta marimea umbrei. decit in cazul modulului special plug-in. . Perspective (in cazurile simple) sau Distort (in cazurile mai complicate). cind nu este nevoie de a corecta proportiile umbrei. posedind deprinderile respective rezultatul se obtine si mai repede.si mai corect! PASUL 3 Presupunem ca avem o tasta si dorim sa plasam pe ea o inscriptie. este de a alege din paleta straturilor regimul Luminance de depunere a umbrei pe straturile inferioare.

Miscam selectia in jos si in dreapta cu 2 pixeli. iar Hue . incit latimea acesteia sa devina de 1 pixel.in dependenta de culoarea dorita. de la cea de-a doua . Cu cea de-a doua imagine facem acelasi lucru. Trecem la prima imagine. Dupa aceasta il completam cu culoarea alba . 1 2 3 . Plasam toate straturile in unul Layer/Flatten Image. si nu alba. Vom incerca sa facem o tasta de dimensiuni medii. Pentru aceasta apasam o data pe taste in sus si la stinga. Dupa aceasta deselectam cu comanda Select/Feather cu setarile Feather Radious: 1 pixels. Apoi utilizati comanda Image/Adjust/Brightness/Contrast si setati valoarea Brightnes: -100. Pentru aceasta vom utiliza filtrul KPT Spheroid Designer 3. (nu uitati sa puneti Colorize)) .da culoare. O plasam in imaginea a treia si o miscam spre stinga. Daca nu dispuneti de el.Selectam in forma de text Cream un nou strat . tastind de 2 ori in jos sin in dreapta. atunci la cel de-al treilea pas trebuie sa completati cu culoarea neagra. luati-l pe al nostru de 100x100pixeli si micsorati-l pina la marimea necesara (anterior treceti in regimul RGB). Stilul 1 Pentru pregatirea tastei vom avea nevoie de o sfera tridimensionala in alb-negru.Layer/New/Layer. Apoi plasam selectia in sus si la stinga cu 1 pixel. se poate insera cu comanda Window/Show Layers) ne intoarcem inapoi la Background. Cu comanda Image/Adjust/Hue/Saturation (Saturation o setam la 60. O evidentiem cu comanda Select/All sau tastind CTRL+A.0. Cu comanda Image/Image Size marim latimea imaginii a treia pina la 125 pixeli (nu uitati sa inlaturati semnul din fereastra de linga inscriptia Constrain Proportions). Aveti grija ca in timpul miscarii selectiei sa nu fie apasata tasta . Apoi utilizam comanda Image/Adjust/Brightness/Contrast cu setarile Brightnes: 100. dar o miscam spre dreapta.Edit/Fill (setari .Use: White si Opacity: 100%) In meniul Layers (Daca acesta nu se vede.jumatatea stinga. Cu ajutorul comenzii Image/Duplicate cream doua copii ale imaginii. Micsoram sfera pina la marimea 25x25 pixeli. iar de la a treia taiem marginile astfel. Cu ajutorul comenzii Image/Canvase Size de la prima imagine taiem jumatatea dreapta. Gata :) Daca doriti sa scrieti textul pe tasta deschisa. O copiem cu Edit/Copy(CTRL+C).

Se poate crea efectul.Scriem textul pe tasta. Utilizind completarea din interiorul evidentierii.0/Drop Shadow. Cu comanda Select/Modify/Contract micsoram circumferinta evidentiata si o completam cu aceleasi culori. Iar acum vom scrie un text oarecare pe tasta. Utilizam instrumentul imaginea asa cum este aratat pe desen. completam circumferinta de la o culoare deschisa la una inchisa. ca tasta sa para in aer. Evidentiem prin circumferinta . cream o imagine patrata noua. Iar acum vom scrie un text oarecare pe tasta. Stilul 2 Pentru pregatirea tastei. Alegem o culoare deschisa pentru prima culoare si o culoare inchisa pentru cea de-a doua. Sa cream o noua imagine patrata. pentru prima culoare. si completam . spre exemplu. insa intr-un mod ireversibil. Stilul 3 Sa cream o noua imagine patrata. creind de la ea o umbra cu filtrul Eye Candy 3. spre exemplu. si o culoare inchisa . de 50x50 pixeli. Alegem o culoare deschisa.pentru a doua. Alegem o culoare deschisa pentru prima culoare si o culoare inchisa pentru cea de-a doua. Utilizam instrumentul si completam imaginea asa cum este aratat pe desen. spre exemplu. de 50x50 pixeli. de 50x50 pixeli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful