By  StudyTube  hebben  we  onszelf  als  missie  gesteld  om  het  onderwijs  te  verbeteren   met  de  inzet

 van  technologie.  Wij  geloven  dat  adaptieve  technologie  en  learning   analytics  de  toekomst  van  het  onderwijs  zullen  vormen.  Door  de  technologische   vooruitgang  is  het  mogelijk  om  onderwijs  op  een  schaalbare  manier  te   personaliseren.  Iets  wat  in  het  verleden  nog  niet  mogelijk  was.     Wij  beseffen  echter  ook  dat  de  inzet  van  technologie  slechts  een  middel  is.  Een   middel  dat  het  leven  van  de  hoofdrolspelers  in  het  onderwijs  een  beetje  makkelijker   moet  maken.  Die  hoofdrolspelers  zijn  studenten  en  docenten.  Bij  ontwikkeling  van   onze  techniek  willen  wij  daarom  in  nauw  contact  blijven  met  beide  groepen.     Op  donderdag  28  februari  en  14  maart  2013  organiseert  StudyTube  daarom  haar   befaamde  education-­‐borrels,  een  informele  bijeenkomst  van  HBO-­‐docenten  om   gezamenlijk  over  het  verbeteren  van  onderwijs  te  praten  en  hoe  technologie  daarbij   kan  helpen.  Wij  zorgen  voor  drankjes  en  hapjes,  u  deelt  uw  passie  voor  onderwijs  en   technologie  met  elkaar  en  met  ons.     Wie:     Docenten,  beleidsmakers  en  managers  uit  het  HBO   Wanneer:   Donderdag  28  februari  en/of  14  maart  2013,  inloop  vanaf  18:00  uur,   start  om  18.30  uur   Waar:     StudyTube  HQ,  Weteringschans  28,  Amsterdam   Hoe:     Aanmelding  via  sydney@studytube.nl     Programma:     Wij  zullen  kort  onze  visie  op  onderwijs  en  adaptieve  technologie  uiteenzetten  en  de   groep  enkele  vragen  voorhouden.  Hierna  zullen  we  het  woord  voornamelijk  aan  u   laten.  Enkele  vragen  die  wij  willen  behandelen  zijn:     • Wat  is  uw  visie  op  de  toekomst  van  onderwijs  en  welke  rol  speelt  technologie   daarin?   • Hoe  kunnen  adaptieve  technologie  en  learning  analytics  u  helpen  en  wat  is   daarvoor  nodig?   • Wat  is  ervoor  nodig  dat  het  hoger  onderwijs  adaptieve  technologie  omarmt   en  learning  analytics  gaat  gebruiken?       Wij  verwelkomen  u  graag  op  de  avond  die  u  het  beste  uitkomt.         Let  op!  Dit  is  geen  bijeenkomst  met  commerciële  insteek,  maar  bedoeld  om  uw   mening  en  visie  te  horen.  

Uitnodiging:  Adaptieve  technologie  en  learning  analytics  in  het  hoger  onderwijs    

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.