FEB.

5, 2013

NR # 3006

1986 EDSA revolution
Sinabi ni Speaker Feliciano Belmonte, Jr. na naging global icon ang 1986 EDSA revolution dahil ginamit ng mga Filipino ang kapayapaan laban sa armas para tapusin ang kalupitan. “Naguhit sa kasaysayan ang People Power Revolution sa pamamagitan ng pagyakap ng mga Filipino sa kapayapaan bilang armas na humarang laban sa baril at tangke. Ginantihan natin ang galit at karahasan ng kapayapaan at pagkahabag,” sabi ni Belmonte sa ginanap na book-launching at art exhibit bilang pag-alaala sa Martial Law. Sa exhibit – Recollection 1081 Clear and Present Danger – ay hindi lamang pagalaala sa Martial Law era ngunit isang papuri “character, perseverance and courage of those whose lives defined and redeemed that era,” sabi ni Belmonte. Halos lahat ng gawa na naka-display sa North Wing Lobby ng Batasan Pambansa complex ay sa KASIBULAN o Kababaihan ng Sining Biswal ng Bagong Sibol ng Kamalayan, organized by Ms. Norma Liongoren ng Liongoren Gallery and CANVAS. Ito ay i-organisa sa koordinasyon ng Office of the Speaker at Committee on Human Rights. “Hindi natin dapat kalimutan ang madidilim na panahong iyon! Hindi. Alalahanin natin ito na nangyari lamang kahapon, manatili tayong gising sa mga banta sa ating buhay at sa ating kalayaan,” banggit pa ni Belmonte. (30) eag

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful