CERINTE OBLIGATORII privind continutul lucrarilor de examen ale studentilor la masterat, care urmeaza a fi trimise pe site-ul Universitatii 1.

Lucrarile trebuie sa demonstreze aprofundarea de catre masterand a temei alese si obtinerea de cunostinte si competente suplimentare fata de cele din programul de licenta. Ele nu se pot limita la cursurile sau materialele studiate la licenta ori cele difuzate de titularii de curs pe site. 2.Pentru a fi notata corespunzator si a primi calificative de promovare, o lucrare trebuie sa cuprinda, in afara de prezentarea elementelor de baza privind tema respectiva: -referiri bibliografice ample, la autori romani si pe cat posibil straini, cu prezentarea opiniilor sustinute, a analizei si opiniilor proprii, pe baza lucrarilor din domeniu in limba romana si in limbi straine; -prezentarea si analiza unor cazuri practice sau spete, din activitatea proprie a masterandului, din activitatea instantelor judecatoresti (hotarari definitive) sau a altor institutii romane, a Curtii Europene de Justitie sau a Curtii Europene a Drepturilor Omului: -analiza comparativa a legislatiei romane cu legislatia europeana, cu legislatia altor state, cu conventii internationale la care Romania este parte; -eventuale propuneri si sugestii privind solutionarea unor cazuri sau spete similare ori privind masuri care ar putea fi luate pentru o rezolvare mai rapida, inclusiv propuneri de lege ferenda. 3.Se mentin si cerintele transmise anterior privind forma si redactarea lucrarilor de evaluare semestriala respectiv: a) CERINŢELE DE REDACTARE A REFERATELOR_ RECOMANDARI 1. cerinţe tehnice de redactare a referatelor: • Referatele să aibă 10-12 pag • Redactate la 1 rând şi ½, scrise doar pe o singură parte a colii de hârtie, • Caractere de 12-14, cu diacritice, Times New Roman, • Trimiteri la subsol la referinţele bibliografice, (footnote) 2. recomandări privind elaborarea referatelor: • Aceste referate pot constitui părţi ale lucrării de dizertaţie care se va redacta la sfârşitul perioadei de pregătire, ca lucrare de absolvire a masterului în drept comunitar, • Lucrările să conţină obligatoriu bibliografie selectivă, trimiteri la sursele bibliografice folosite, • Referatul să înceapă cu o parte introductivă, privind aspectele evolutive şi conceptuale a temei/domeniului abordat • Referatul să se încheie cu concluzii referitoare la subiectul abordat b) Schita-cadru pentru referate – cerinte obligatorii in redactarea referatelor ca forma de evaluare semestriala

1

1.1. Pentru REFERAT studentii la master vor avea in vedere urmatoarele elemente de structura: -redactarea in forma electronica si printata , cu o"intindere" de 12-15 pagini, -tema sa fie selectata din lista de titluri incluse in macheta on line, -cuprinsul (tablei de materii) sa cuprinda obligatoriu: exemplu 1. coperta 1 - Univ. "Spiru Haret" - Facultatea de drept si administratie publica MASTER - Drept comunitar general Coordonator stiintific: Prof. univ. dr. Marin Voicu TITLUL REFERATULUI Numele si prenumele masterandului Data depunerii 2. pag. 1 Cuprinsul 3. pag. 2 - Abrevierile 4. pag. 3 - Bibliografia generala utilizata (in ordinea alfabetica a autorilor sau in ordinea cronologica a aparitiei lucrarilor citate) 5. continutul structurat pe capitole, sectiuni, subsectiuni s.a. 6. toate citatele din alte lucrari sau publicatii vor fi indicate in subsolul fiecarei pagini cu datele de identificare complete (autor, titlul, lucrari pagina, editura, anul publicatiei).

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful