You are on page 1of 19

KEMUDAHAN ELAUN DALAM PERKHIDMATAN

AHSAN AHMAD Ketua Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Sumber Manusia

ELAUN BERTUGAS RASMI DALAM NEGARA


Pegawai dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat dalam negeri layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan.
1.

Elaun Makan

Menjalankan tugas rasmi bagi tempoh 24 jam atau lebih mula dari waktu bertolak. Masa bertugas tidak melebehi 3 bulan berterusan Jika makanan disediakan tidak boleh buat tuntutan Sarapan pagi 20% drp elaun makan Makan tengahari 40% drp elaun makan Makan malam 40% drp elaun makan

Elaun Harian
Menjalankan tugas tempoh melebihi 8 jam tapi kurang daripada 24 jam layak tuntut elaun harian kadar separuh daripada kelayakan Elaun Makan

Bayaran Sewa Hotel


Bertugas di luar Ibu Pejabat layak tuntut bayaran sewa hotel disokong dengan resit tertakluk had maksimum Bayaran sewa hotel tidak boleh bagi bertugas lebih 3 bulan Jika kemudahan penginapan disediakan tidak layak tuntut Elaun loging boleh tuntut mengantikan penginapan hotel. Tanpa resit tetapi mengikut kadar yang ditetapkan eg kum 41 hingga 44 kadar hotel RM 160.00 dan loging RM 55.00

Elaun Gantian Tetap

Pegawai jalankan tugas rasmi luar ibu pejabat lebih 3 bulan tapi kurang 6 bulan layak tuntut Elaun Gantian Tetap Jika balik tidak lebih 7 hari dianggap bertugas berterusan Kadar melibatkan bermalam 2/3(elaun makan + elaun lojing) x jumlah hari Kadar tidak melibatkan bermalam 2/3(elaun harian) x jumlah hari

Elaun Perjalanan Kenderaan

Pegawai guna kenderaan sendiri jalankan tugas rasmi dalam atau luar ibu pejabat layak Jika tempat boleh dihubungi kapalterbang perlu guna kapalterbang kecuali Jarak kurang daripada 240 km Jalankan tugas dibeberapa tempat Mustahak dan terpaksa gunakan kenderaan sendiri dan ada penumpang Jika gunakan kenderaan sendiri bagi lebih 240 km maka dapat tambang gantian bersama kadar kapalterbang.

Belanja pelbagai

Tuntutan Belanja Pelbagai yang boleh dituntut jika bertugas di luar Ibu Pejabat

Bayaran telefon, telegram, pos dan faks atas urusan rasmi Belanja dobi disokong dengan resit bagi tempoh tidak lebih 3 hari bertugas Cukai lapangan terbang disokong dengan resit Bayaran ekses baggage untuk brang rasmi disokong dengan resit Bayaran letak kereta, tol dan tambang feri disokong dengan resit

Elaun Bertugas Rasmi Luar Negara


Pegawai jalankan tugas I luar negara layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran yang telah ditetapkan

Elaun makan dan Elaun Harian Mengikut kategori gred dan juga kategori negara yang ditetapkan Eg kumpulan 1 -44 di Jepun elaun makan RM 180.00, sewa hotel RM 360.00 jika lojing RM 180.00 Jika bertolak daripada tempat luar negera lepas jam 6 ptg layak mohon elaun harian Jika transit dan terpaksa menunggu jika lebih daripada 6 jam layak mohon elaun harian Jika makan disediakan dan tidak layak elaun makan atau elaun harian maka layak mohon kemudahan makan yang tidak disediakan spt sarapan 20% elaun makan. Tidak layak tuntut elaun makan jika bertugas lebih daripada 3 bulan atau penganjur sediakan makanan.

Bayaran Sewa Hotel

Layak tuntut bayaran sewa hotel atas kadar sebenar ikut gred Eg gred pegawai selain gred utama/Khas A dan ke atas kadar bilik biasa Jika tempoh bertugas lebih dari 3 bulan tak layak tuntut Jika tidak guna hotel boleh tuntut loging ikut kadar ditetapkan Jika penginapan disediakan maka tak boleh tuntut hotel atau loging

Elaun dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan

Pegawai boleh buat persinggah jika penerbangan melebih 12 jam dan perjalanan itu paling singkat Boleh sekali semasa pergi dan balik Masa persinggah layak tuntut elaun makan atau Harian dan juga bayaran sewa hotel/loging Kelayakan ini boleh juga dituntut jika perlu singgah dan bermalam semasa dalam perjalanan disebabkan oleh ketiadaan kapal terbang atu kemudahan lain.

Elaun Gantian Tetap

Elaun ini layak dituntut jika bertugas lebih dari 3 bulan tapi kurang dari 6 bulan.

(elaun makan + elaun Lojing) x Jumlah hari

Pengiraan bermula dari hari tiba hingga pulang. Jika dalam tempoh ini pegawai kembali ke tempat asal tetapi tidak melebihi 7 hari maka tempoh tidak dikira terputus.

Belanja Pelbagai
Belanja pelbagai yang boleh dituntut:

Tambang pengangkutan awm tempatan Bayaran telefon, telegram, pos dan faks atas urusan rasmi Belanja dobi disokong dengan resit bagi tempoh tidak lebih 3 hari bertugas Cukai lapangan terbang disokong dengan resit Bayaran ekses baggage untuk brang rasmi disokong dengan resit 3 % daripada jumlah tuntutan perjalanan sebagai gantirugi berkaitan dengan pertukaran kepada matawang asing 15 % daripada wlaun makan bagi maksud bayaran tips, gratuities atau porterage Bayaran paspot antarabangsa dan visa yang disokong dengan resit

Belanja Keraian

Pegawai yang dibenarkan oleh Perbendaharaan membuat perbelanjaan bagi mengadakan keraian rasmi semasa bertugas rasmi diluar negara dan jumlah perbelanjaan yang berpatututan

Elaun Pakaian Panas

Tuntutan wlaun Pakaian Panas sebanyak RM 1,500.00 sekali dalam tempoh 3 tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negara beriklim sederhana/sejuk. Tuntutan boleh dibuat sebelum pergi atau selewatlewatnya 3 bulan selepas pergi bertugas.

Belanja Perubatan
Sekiranya pegawai bertugas di luar negara dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan perubatan layak membuat tuntutan belanja perubatan tertakluk pada syarat:

Belanja perubatan munasabah. Jika boleh gunakan perkhidmatan Kesihatan Negara di dinegara berkenaan Belanja untuk rawatan biasa sahaja Jika mendapat rawatan wad tidak layak menuntut elaun makan dan bayaran sewa hotel/lojing semasa di hospital Bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan dan pegawai hanya dikenakan bayaran wad menurut kadar yang ditetapkan bagi dalam negeri. Walau bagaimanapun jika manjalankan tugas rasmi bayaran ditanggung oleh kerajaan Bagi negara yang mewajibkan pengambilan insurans peruabatan bagi mendapatkan rawatan hopital, bayaran premium ditanggung oleh kerajaan

Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Hadir di Mahkamah

Pegawai yang disapina oleh mahkamah untuk memberi keterangan bagi pihak Kerajaan atau keterangan pakar adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran lain seoelah-olah bertugas rasmi. Segala bayaran yang biasanya dibuat oleh Mahkamah atau pihak lain kepada pegawai tersebut hendaklah diserahkan kepada kerajaan kecuali yang dibenarkan disimpan di bawah Fees (Public Officers Regulatins, 1953)

Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Kenghadiri Istiadat Pengurniaan

Pegawai atau pesara yang diundang dan menghadiri istiadat pengurniaan untuk terima pingat atau Darjah Kebesaran Persekutuana tau Negeri layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran seolah-olah bertugas rasmi. Bagi pesara tuntutan dikemuakan kepada Jabatan Perdana Menteri dan kadar mengikut gred jawatan yang terakhir sebelum bersara. @ tetamu yang diundang dan menghadiri Istiadat pergurniaan Pingat atau Darjah Kebesaran bagi pegawai layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran di mana kadarnya mengikut kelayakan pegawai tersebut Pegawai yang diundang dan hadir untuk menerima Pingat Posthumous dan 2 orang tetami yang diundang dan hadir bersama pegawai layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan kelayakan pegawai yang meninggal berkenaan Tuntutan kepada JPM.

Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama

Pegawai baru pertama kali dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan yang diarahkan melaporkan diri di mana-mana tempat di Malaysia layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan keluarganya dari rumah kediamannya ke tempat yang diarahkan bertugas mengikut kelayakan tambang perjalanan yang layak mengikut jawatan ditawarkan. Keluarga termasuk pasang dan anak yang belum mencapai umur 21 tahun Termasuk anak tiri dan anak angkat yang diiktiraf undangundang Anak yang daif sebab lelemahan otak atau jasmani, had umur tidak terpakai.

Elaun, Kemudahan dan Bayaran Bertukar atau Berpindah Rumah


Pegawai yang bertukar ke luar stesen layak menuntutu elaun, kemudahan dan bayaran membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut. Tuntutan elaun menggunakan borang spt dalam Pekeliling Berbendaharaan Bil 4 tahun 1995 Perbelanjaan mengangkut kenderaan dengan disokong dengan resit Boleh buat tuntutan elaun pertukaran pendahuluan diri bagi pemberian pindahan, elaun gantian kanan dan bayaran sewa hotel sahaja. Pengangkutan barang melalui kapal laut hendaklah menggunakan perkhidmatan syarikat berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tuntutan wlaun ganitan makan , elaun penginapan mengikut pekeliling bertugas rasmi Pengangkutan baran melalui jalan darat tuntutan mengikut jarak perjalan sebenar atas kadar yang ditetapkan dan perlu kemukakan resit/bil/inbios. Sekiranya kemudahan makan, penginapan dan pengakutan barang disediakan maka tidak boleh buat tuntutan Tuntutan perlu dibuat dalam 1 tahun daripada tarikh melaksanakan arahan

Berpindah Rumah
Bagi pegawai berpindah rumah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran membiayai perbelanjaan perpindahn rumah tersebut. Berpindah rumah dari rumah sendiri/sewa/kerajaan ke rumah kerajaan atau rumah yang disewa dibayar oleh kerajaan. Pindah dari rumah sendiri /sewa/kerajaan ke rumah yang dibeli dibawah skim Pinjaman Perumahan kerajaan Tuntutan perlu isi borang Tuntutan mensyaratkan pegawai mendiami rumah tersebut Perpindahan rumah tidak melibatkan pengangkutan maka boleh tuntut 50% saja Tuntutan elaun perpindahan rumah hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan lepas pindah Kadar tuntutan seperti dalam Pekeliling.