Ciclul de dezvoltare al animalelor

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

lumina si hrana. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală . viaţa la animale. Noteaza titlul in caiete. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea.III. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V.notează Conversaţia informaţiile in caiete. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei.bienale. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”.fruturelui de mătase si lăcustei. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura. Captarea Atenţiei 5’ IV. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. Observă. descoperă asemănările şi deosebirile. perene.vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. Trei tipuri de plante:anuale.

Evaluare VII.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru.VI. Rezolva sarcinele din fişa de lucru. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie. Frontala VII. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. Fişă lucru de Munca Evaluare individua. a rezolvării fişei. discutarea lor. Conversaţia .se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete.

3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2. 2005. b) Forme de organizare: individual. explicaţia.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. expunerea. lacustei. RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui. “Ştiinţe”. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date. frontal 2. observaţia. Bucureşti.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia. .RESURSE UMANE:30 elevi 4.

......c).....Ei seamănă cu un peştişor..Manual de Ştiinte clasa a IV a............................ în ordinea firească (larvă......... deci devin crescându-le adulţi................... Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile................. omidă..... 3........... ...........Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase. e)...b).......d)....2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1....... ou. mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte.................. Ce etapă lipseşte? DATA 4............... în broaşte. Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui....... adult..... Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante....... mai întâi picioarele din spate..... Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente.......... Gradat........... Astfel.....Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:........... 2............ nimfă): a)................... ..................................... Apar şi picioarele din faţă..........editura Cartea universitara.......................... coada se micşorează şi dispare.............

mor. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult . fără picioare. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult.Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta. numite mormoloci. -din ouă ies larve. -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1. -mormolocii au corpul lung.buburuza.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. din care ies larvele. . cresc şi se dezvoltă.mormolocul devine adult. ouă → larvă → adult 3. -branhiile dispar şi apar plămânii.Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii. Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina . se hrănesc. depuse de broască în apă. Ele se nasc.ţanţarul. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi.cărabuşul de mai cariul.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2. -dar parcurge numai trei stadii. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă. se înmulţesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful