You are on page 1of 125

Dr.

Hikmet Kvlcml
Halk Savann Planlar

Yaynlar

Halk Savann Planlar

Dr. Hikmet Kvlcml

Yaynlar Dijital Yaynlar ndir - Oku - Okut - oalt - Dat

Bu kitap ilk defa: 1970 ylnda Tarihsel Maddecilik Yaynlarnda yaynlanmtr. Bu kitap KXz sitesinin dijital yayndr. Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak basmak ve datmak serbesttir. Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

Yaynlar Yaynlar

NDEKLER Yay nevinin Notu AYRIM I Trkiye Halknn rgtlendirilmesi Halkn rgtlenmesi Ne Demek Deildir? Halkn rgtlenmesi Ne Demektir? Trkiye'de Halk rgtl mdr? Halk rgtlenmesi in Pratik Teklifler. Halk rgtlerinin Ynelii AYRIM II Klasik Anlamyla Strateji ve Taktik Nedir? Strateji Nedir? Strateji Gdm Nedir? Strateji Gdm Nasl Kullanlr? Strateji ile Taktiin liki-elikileri Strateji inde Taktik Nedir? Taktik inde Taktik Nedir? Sosyal Taktikte Dv ve rgtn Parola ve Biimleri Nedir? Taktik Gdm Nedir? AYRIM III Genellikle Askercil ve Sosyal Strateji-Taktik Ordular Savayla Snflar Greinin likisi Savalarn Bilince karlmas Askercil ve Sosyal Savalarn Olumlu Olumsuz Yanlar Snflar Greini Yasaklamak Vatana hanettir. Askercil Strateji ve Taktik Sava-Cephe Sosyal Ztlklar Sava-Cephenin Teknik ve Kltr elikileri Sosyal Strateji ve Taktiin Diyalektii Sosyal Devrim Demokratik Devrim-Sosyalist Devrim Dnyada: Devrim- Snf Evrensel Sava-Evrensel Devrim-Rusya 3

9 10 11 14 17 22 27 27 30 32 34 37 40 42 45 51 51 53 54 55 57 59 62 64 65 67 70 71
5

AYRIM IV Dnya rneklerinde Strateji ki Devrim Basamann Plan Devrim Basamann Plan Burjuvazi Yerine Proletarya ncl Filipin Modeli Devrimcilik in'de Demokratik ve Sosyalist Devrimler. Sermayeci: Millet Haini in Devrim Savanda Strateji in'in Birinci Strateji Plan Stratejide Pratik Devrimcilik Aktif Strateji ve Sa-Sol Oportnizm AYRIM V Anadolu ve stanbul Sosyalizmlerinde Strateji (Evrim Kona) Sol ve Sa Sapmalar. Sosyal Devrim ve Gen Trkler. Trkiye'de Birinci Kuvaymilliyecilik (Birinci Demokratik Devrim=Birinci Kurtulu Sava) Ankara: Proletarya Demokratik Devrimi Trkiye'de ki Sosyalizm Anadolu Sosyalizmi-Grbz Gler-Kyllk Anadolu'nun Toprak Problemi Anadolu MDD: zgrlk-Bamszlk G Yerine D Glere Dayanma Yabanc Sermayeye Dman-Dou Dnyasna Dost te: Cihan Emekileri-Trkiye Aznlklar Politika Dnm: Anadolu Sosyalizmi'nin Sonu lk Demokratik Savan Askercil Kona Sosyal Ekonomi-Snflar-Strateji Taktik Mcadele rgtleri AYRIM VI Trkiye'de Strateji Plan zerine lk Asgari Programnn Eletirisi Son "Demokratik nklap" Teorisi Demokratik Devrim-Milli Kurtulu Anlamlar Birinci Kurtulu-kinci Kurtulu Nedenleri Snflar Sava ve Klasik Halk Kavram 20. Yzylda Halk Kavram Orta Snf Finans-Kapital ile Tefeci-Bezirgan Kaynam "GrbzGler"DevrimciGelenei Gereklerle Strateji Plan Vurucu G

75 75 76 78 79 81 83 85 87 88 90 93 93 94 96 97 98 99 101 102 103 105 106 107 110 111 112 115 115 117 118 120 121 123 124 125 126 128 130

AYRIM I TRKYE HALKININ RGTLENDRLMES Modern ada hi kimsenin unutmamas gereken en byk hakikat udur: RGTSZ MLLET KLE MLLETTR!.. Tarihncesi renildikten sonra bu hakikat bsbtn daha byk anlam kazand. nsanlar sosyal rgtllklerini yitirdikleri gnden beri ve yitirdikleri lde klelemilerdir. lkel sosyalist toplumda bir tek insan yoktu ki, KAN(*) rgt dnda kalsn. Kan rgt iinde yaayan her kii ise, hi kimsece kle edilemez idi. Onun iin, KAN rgtnden darya atlmak (Bat Ortaanda aforoz edilmek, bizim Alevilikte boykota uramak [dkn konuma dmek]) lmden beter saylrd. Medeniyetin en byk icad: Toplumda byk ounluu rgtsz brakmak yoluyla, kleletirmek ve bir avu aznl, tepeden trnaa rgtleyip efendi imtiyazna kavuturmak oldu. "Hrriyet" bayrayla ynlar peine takp derebeylii deviren kapitalist snf baka trl davranmad. Size istediiniz hrriyeti en bol keseden her zaman verdi. Yeter ki, siz iveren snf gibi tekilatlanmayasnz. Bir yol da sizi rgtsz brakt myd, artk iiniz bitikti. Dnyann ve ahretin btn hrriyetleri sizin olsun, cret kleliinin boyunduruunu Zalolu Rstem olsanz boynunuzdan karamazsnz. nk danksnz. Bir avu tekilatl adam, sizi, teker teker, tavan avlar gibi avlar. Kaplan olsanz, diledii tuzaa drp, tutsak eder. Tek szle, insann insan ezip smrebilmesi, rgtsz brakabilmesi sayesinde olur. Trkiye Halknn geri lke srleri durumundan kurtulmas, gerekten, nl deyimiyle: "ADA UYGARLIK DZEYNE" ulam sahiden insan olmas m isteniyor?
(

*) KAN: lk insanlar snflara blnmeden nce "Kan" denilen rgtlere ayrlrlard. O Kan bir tek airet iinde herkesi iine alan kan kardelerinin belli sayda rgtdr. Trkedeki damar kan da, ilk beylere verilen Han ad da, o ilkel sosyalist insan rgt olan Kan'dan gelir. (H.K)

Bunun rgtlenmekten baka bir yolu yoktur. rgtlenmemi insann insanlkla ilgisi kopmutur. Trkiye Halk iinde biricik kurtulu yolu, ad ister "RGT" olsun, ister "TEKLT" olsun bir derli topluluk iinde organlamaktr, organize olmaktr. Yoksa ne denirse densin... Halk kleliin u veya bu biimi iinde zincirlenmi kalacaktr. Halkn rgtlenmesi ne demektir? Geliigzel bir parti, herhangi bir sendika veya kooperatif iine sokulmas m? te bu nokta, hele bizde epey aydnlanmaya deer. HALKIN RGTLENMES NE DEMEK DELDR? Toplumda rgtsz insan olur mu? Kapitalizmde, btn retim, leim, datm, hatta yer yer tketim aralar sistemlice rgtlenmitir. Her fabrika, kapcsndan direktrne, makinesinden dmesine ve teline dek, belirli bir rgt dzenidir. Btn o saysz sk ekonomik rgtllk, elbet i Snf gibi dolayl yoldan btn halk ynlarn da grnr grnmez rgt iinde toplar. Ne var ki, bu rgtler, son durumada hep iveren snfnn egemen hesaplarna gre ayarlanmtr. Halk o rgt iindedir ama o rgte "halk rgt" denilemez. Btn sosyal, politik, kltrel, hatta dincil alanlarn rgtll de byledir. En ileri lkelerden Amerika'da, ngiltere'de, Fransa'da on milyonlarca insan, dernekler, kulpler, sendikalar, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar ve benzerleriyle sarldrlar. En geri lkelerde bile sryle siyasi partiler, siyasi cemiyetler ve benzerleri, halk ynlarn hatta gnll olarak oylarn seve seve toplayp ynetirler. Okullar, kurslar, seminerler, klalar, poligonlar, camiler, kiliseler, havralar hep birer rgttrler. Bunlarn iinde en transandantal lklerle insancl veya insanst deerler ynlara alanr, benimsetilir hatta bu rgtlerle kalabalk insan kmeleri kanl alanlara koturularak yrtlr. Ancak btn o binbir ekonomik, politik rgtte "anlar kimin iin alar"? nemli olan ey bu rgtler iinde yz binlerce, milyonlarca insann rgtlendirilmi bulunmas deildir. O rgtlerin hangi sosyal eilim deirmenine su gtrdne baklr. Yoksa, aslnda toplumun kendisi en byk rgttr. Ama sosyal snfl toplumda egemen olan rgtllk: Egemen snfn rgtlldr. Alt snflar ve halk, o aktif egemen rgtn iinde ala tutulmu balklara benzerler. Halk oltaya yakalanm balk gibi srkleyen rgtlere halk rgt denemez.

Ona bakarsak, en baya koyun srs de bir eit rgttr. Srnn banda obanlar, oban yamaklar, beki kpekleri, hatta sr iinde obann en ok martt gzde kolar, her yerde ba eken "ksemen" koyunlar, tekeleri ve ilh... bulunur. Btn bu elemanlaryla her sr az ok "RGTLENM" demektir. Ancak bu gdlen rgte "koyunlarn rgt" denilebilir mi? HALKIN RGTLENMES NE DEMEKTR? Bugn TRKYE HALKINI RGTLENDRMEK en nemli meseledir. Halk rgtlendirme zinciri hangi halkasndan yakalanp ekilecektir? Bunu anlamak iin, halk rgt sznn, herkese bilinse bile, bir daha ne anlama geldii zerinde aklama yapmak gerekir. Meseleyi daha iyi gze arptrmak iin bir Amerikan Cumhurbakan'nn demokrasiyi tarif ediindeki terimi gz nne getirmeliyiz. Demokrasi: Halkn, halk ile birlikte, halk iin ve halk tarafndan idare edilmesidir. Demokratik bir lkede halkn rgtlenmesi de, bu prensiple yryebilir. Halkn rgtlenmesi: 1) Halk ile birlikte rgtlenmek, 2) Halk iin rgtlenmek, 3) Halk tarafndan rgtlenmek... Bu art derinliine, geniliine; inceliine kalnlna yerine getirmemi olan bir rgte ve rgtlenmeye, halk rgt yahut halk rgtlenmesi ad verilemez. 1- Halkla Birlikte rgtlenme Dorudan doruya halk ynlarnn kendi rgtlerini kurmasdr. Halk deyince, bu szcn iinde kimler vardr? Ksaca, en bata LER ile KYLLER vardr. u halde halkn rgtlenmesi deyince, dorudan doruya iilerin ve kyllerin rgtlenmeleri akla gelir. Bunda en ufak bir aldan, en gln veya en korkun karklklara yol aar. Ar Lapalis'in hakikati gibi gelse de, tekrarlamaktan ve bir daha tekrarlamaktan ylmayalm: Halkn rgtlenmesi, halkn yani madde retimi yapan ynlarn, iilerle kyllerin rgtlenmesi olmaldr. Baka trls olabilir mi? Bizde ve her yerde oldu, oluyor ve olacak. rnek verelim. "CUMHURYET HALK PARTS" herkesin dilinde ksaca "HALK PARTS"dir. Zaten ilk ad sadece "HALK PARTS" idi. Ama bu rgt gerekten "HALKIN" partisi oldu mu? Akas,

Halk Partisi Trkiye'deki iilerin ve kyllerin rgt mdr? Hatr iin yahut ss iin, laf olsun diye konumayalm. lerici CHP'lileri kmsemek, halka kar besledikleri ak duygusunda eksik bulmak ve kimseleri krmak iin sylemiyoruz. Bir oldubitti olarak, Halk Partisi hibir zaman halkn partisi olmad. Yani iiler ve kyllerle birlikte kurulmad, hatta byle olmak iin de herhangi bir iddiaya kalkmad. "Halk Partisi", bir sra ilerici aydnlarn paravana roln oynadklar ve tam halk d glerin perde ardndan ar bastklar bir rgt oldu. Yani onun ad "HALK PARTS" idi. 2- Halk in rgtlenme Halk Partisi'nin halk iin ve halk uruna yazmad destan, dkmedii yk kalmad. Krslerde, kitaplarda her ey hep kyasya halk uruna feda edilmi grnd. lkin "TRK OCAKLARI"nda, sonra "HALKEVLER"nde takm takm ssl hanmlar ve beyler ara sra kylere dek, atl, yaya, otomobillerle uradlar. Dnyann en parlak halk sylevlerini, en bilimcil halk sevgisi dolu szcklerle alklattlar. Yerine gre, yeni kurulan fabrikalarn rnlerine kyl yurttalar altrmak iin, antalarndan karp kylye sunduklar ekeri yemesini veya kuma giymesini retmek istediler. Bir zamanki "Demokrat Parti" (Trkesi: HALKI PART), sonra onun yerini tutan "Adalet Partisi" baka trl halk akl gtmedi. Halk Partisi'nden daha baskn kmak iin, benzin istasyonlarndan cra kylere doru, kimi ark giyip, kimi yalnayak yol aldlar. Halk iin ikencelere katlanacaklarn ilan ettiler. Gezdikleri kyde, kentte fakir fukarann ellerini sktlar, sofralarna oturup orbalarn kakladlar. Bylece halkla birlik olmu grndler. Halk iin yapmayacaklar ey yoktu. Bununla birlikte, her iki parti de, byk halk ynlarn pelerinde srkledikleri, onlar kurtulua kavuturmak iin savatklarn syledikleri halde ne grdk? Hi deilse "ORTANIN SOLU" parolas atlmadan nce, bu halk fedaisi geinen partilerin hibirisi kyde ve kentte: Tefeci-Bezirganlarn smrsne kar gerekten alan halk RGTLEMEDLER. ileri ve kylleri hep il yavrusu gibi dank grmekten rahatsz olmadlar. Beride ise, Babil andan kalma eraf, ayan ve hacaalar, dilerinden trnaklarna dek hem rgtl, hem bilinli tutuldular. Hele en kodaman kapitalist ve emlak sahiplerini rgtlendirmi bulunan Finans-Kapital, kanunlarn stnde gizli davranlar ve rgtlerle

her yerde hazr-nazr bir g oldu. Tefeci-Bezirgan rmcekleri, ehirde olduu gibi, kasabada ve kyde dahi, "DEVLETLMZ" denilen rgtten yararlanp yuvalarn salamlatrdlar. FinansKapitalin gtt bu Tefeci-Bezirgan snf, kendi kurduu "DEMRKIRAT" veya "KIR-AT" semboll Adalet Partisi'ni deil, mill mcadele gelenekli Halk Partisi'ni bile penesine geirdi. En sonunda, halk iin belki ok iyi dileklerle kurulmu Halk Partisi bile, "Memleketin efendisi" saylm kylden, halktan kesinlikle tecrit edildi. imdi, "ORTANIN SOLU" parolasyla bile, CHP, halk iine dt Finans-Kapital amazndan kolay kolay kurtaramyor. 3- Halk Tarafndan rgtlenme Birinci Trkiye Byk Millet Meclisi'nde ilk Anayasa kurulurken, bir "HALKILIK PROGRAMI" dzlmt. Mill Mcadele gnleri o Program savunan milletvekilleri, ok ateli nutuklar verdiler. Bu nutuklarda aynen: "Kyller arklaryla ve oraklaryla, esnaflar nlkleriyle ve ekileriyle, iiler kasketleriyle ve tulumlaryla" arlyorlard. Halk kendi klk kyafetiyle, kendisi olarak Millet Meclisi'ne, btn devlet kurulularna ve memleket idaresine girecekti. Girebildi mi? Girse, Trkiye'de yarm yzyldan beri demokrasi tabanna oturmu ve memleket gerekten kalknm, dnyann en ileri lkeleri arasna girmi bulunurdu. Olmad. Bugn Trkiye'de halkn rgtlenmesi deyince, Birinci Trkiye Byk Millet Meclisi'nin tuttuu yoldan ie balamal. Trk milletinin o ilk heyecanl realizmi canlanmaldr. Halkn kendisiyle, halk iin rgtlenmesi ancak ve yalnz HALK TARAFINDAN RGTLER kurulmas ve bu rgtlerin btn lkede ekonomik, sosyal, politik, kltrel ve ilh... rgtlerde bilfiil denetlemeyi ve gdm ele almas gerekir. Yoksa, "HALK" szc kutsal bir blf gibi insanlar aldatmak zere kullanlm duruma debilir. Birinci Kuvaymilliyecilerin btn iyi dileklerine ramen hibir eyi en son durumada gerekten HALK N yapamam olmalar bir hakikattir. Bu ters sonucun ba nedeni: Hibir rgtn (ne siyasi partilerin, ne ekonomik, sosyal ve askercil rgtlerin) hibir zaman HALK TARAFINDAN, halk iin, halka yaplmam bulunmasdr. Halkn kendi aklyla ve eliyle kurmad bir rgte, kendi inisiyatifini ve gdmn vermesi beklenemezdi. Ad halk rgt deil, kendisi halk rgt olan bir rgt, halk tarafndan doarsa, halk iin dnce ve davranlar glenebilir.

Bu noktada HALKA GVENMEK birinci metottur. Halk cahildir yahut geridir, baaramaz, beceremez kuruntular, hep halk tanmamaktan ve kendine gvenememekten yahut yalnz hacaalarla Finans-Kapitalistlere gvenmekten ileri gelir. Halk rgt halktan baka her eye dayanrsa elbet l domu olur. Yukarki bal, arttan her birlik olursa, doacak rgt halkn rgt olur. Bu arttan birisi yarm kalsa, halkn rgt temelinden yklr-. TRKYE'DE HALK RGTL MDR? Bugn Trkiye'de tarihe halkn, hatta milletin ncs, objektif olarak (eilimleri ve rgtlenmeleriyle) SINIFIMlZ'dr. i Snfmzn ekonomik rgtleri genellikle yerli yabanc gangsterlerin elindedir. Ne kooperatifler, ne sendikalar, sryle yerli-yabanc ajanlarn ve casuslarn saldrlarndan yakasn kurtaramyor. i Snfmzn adna kurulan Siyasi rgtler bile, teoride burjuva sosyalizminin dncesine pay veriyor: Pratikte kkburjuva sallantlarnn aksak davranlarna uruyor. Kyllmz ise, 7 bin yldan beri brakld da banda, kurda kua, cine eytana smarlanm bir len sofrasdr. rgt bakmndan derisi yzlm kzl et gibi, her mikrobun, her virsn, her hastaln, her illetin saldrsna aktr. Kyllmz, kangrene evrilmek istenen rlplak bir rgt yoksulluu ve yokluu iinde kvrandrlyor. alan kyl ynlarmzn, velev kendi iinden yetimi gangsterler elinde olsun, kendisine az ok bir derli topluluk getirecek en ufak ekonomik rgt, sendika ve kooperatifi yoktur. Ancak yeni yeni girikenlikler deneniyor. Siyasi rgt bakmndan sahnemizde KYL adn bile duyurmak istemeyen eilimler at koturuyor. Kyl adn, yazl olduu tahtadan silen, Antika zorbalkla Modern faizm kargaas bir aldatmaca buldatmaca orta-oyunu nnde elimiz kolumuz bal duruyoruz. Bereket oynadklar ortaoyunlarnda Modern ve Antika zorbalklar, kendi gz kararmlklaryla kendilerini halktan aka kopartyorlar. Ve bu sersemlikleriyle vnp kaslyorlar. "CUMHURYET KYL MLLET PARTS" bu beyinsizliin son rneklerini verdi. Yzde yz Finans-Kapitalin bir "KE"ler partisi idi. Finans-Kapital her ihtimale kar byle bir "KE"ler topunu da alargada [hazrda] tutmak istiyor. Yerli yabanc Finans-Kapital adna, Hitlervar peremler takarak, Stalinvar Kafkas gmlekleri giyerek, "ERGENEKON ARSLANLII" satan

bu szde partinin adndan baka hibir yerinde ne "CUMHURYET", ne "KYL", ne "MLLET" adna sacak bir zerre yoktu. Entelicens Servis yahut CIA Trkiye'de bir Hilafet'in veya Saltanat'n kurulmas gereine inand gn: Cumhuriyet'in yerine "ABDLHAMT"; istibdatl "ULU HAKANLII", kyllerin bana 7 bin yllk ark Derebeylii anlamnda "BEYL" geirmekte birinci girikin bu yeni "MLLYET HAREKET PARTS" olabilirdi. Byle iken, Blkba'lar andan kalma bir gelenekle o "Cumhuriyeti-Kyl-Millet" szckleri demagojik bir etiket olarak srklenip duruyordu. ok kr, son kongresinde Nazilerin Gamal-Ha'na benzetilen -Ay'lar (gizli polis ifresindeki ayl esrarcl) kendisine aka amblem yapamadysa bile, aka "Cumhuriyeti" ve "Kyl" szcklerine dayanamayp, onlar bile adndan karp att. Btn bu rnekler ve sembolik tutumlar, Trkiye'de nasl halkn gerekten rgtlenmesine deil, adna bile, ii ve kyl szcklerine bile dman olunduunu ispatlar. Ona ramen Trkiye'de halkla, halk iin, halk tarafndan kurulmu rgtler yok mudur? Bu ynde balca iki eilim gze arpyor. 1- Halk Partisi: Pek eskidir. Gemiteki uzun denemelerinden km ac sonularla her gn biraz daha irkilerek karlayor. Bu SONULAR yalnz CHP iin ac deildir, memleket iin bsbtn ackldr. Dnyada hibir yabanc basks altnda kalmamak iin Kurtulu Savanda zafer kazanm Trkiye, Cumhuriyeti kuran Halk Partisi'nin elinde 30 bin Amerikalnn emrinde yzlerce yabanc ss olmak durumunda, smrgeletirme abalarna ak alandr. O yzden CHP iindeki lkcler artk Finans-Kapitalin Trkiye yzeyinde yaygn bir hacaalar rgt olmaktan kurtulma savandadr. "ORTANIN SOLU" Birinci Kuvaymilliyecilik denemelerinden g almaya almas gereken bir RNESANS olsa, yakr. Byle bir gelime ancak kylere dek dalm CHP rgtlerinin ve CHP yedeindeki rgtlerin iine ve gdmne saysz kyl yurttalar girerlerse gerekleebilir. Oysa 27 Mays ertesi Siyasi partilerin kylerde rgt kurmas yasaklanmakla, binilen dal kesilmi bulunuyor. Halk Partisi, henz bir "KYL PARTS" olmaktan ok uzaktr. Halk Partisi'nin zerine gemiteki yanllarn gelenek ve grenekleri eki ta gibi btn arlyla kmektedir.

2- i Partisi: Pek yenidir. Gemiten kaynak almak yle dursun, dnn olumlu varlndan konu aanlar, daha dn Haysiyet Divanlar ile parti dna atlmak gibi sonularla karlatlar. Bu sonular yalnz TP iin deil, memleket iin de ac olmaktan geri kalamazd. Dondurulmu birka yz bin oy, seimden seime milletin alnyazsn deitirebilir miydi? Bu ynde epey topyalara yol ald. O yzden TP son iki kongresinde silkinmeye alt. Artk burjuva sosyalizminin, Trkiye yzeyinde kalm yaygnca bir kkburjuva aydnlar rgt olmaktan kurtulma abas ciddiye alnmaldr. BLMCL SOSYALZM tezleri, gemiteki lke ve evren denemelerinden g almaya alan bir RNESANS eilimi olmaldr. Ancak, kimi ehirlere ve kasabalara dek ve tek tk kylere dek benekler atm bulunan TP rgtnn ve TP yedeindeki rgtlerin iine pek ok ii yurttalar da girip ounluu ve gdm bilfiil ele almadka, i Partisi henz bir PROLETARYA PARTS olmaktan uzak kaldn grmezlikten gelmemelidir. Byle ak szllkler kimi POLTKACILAR'n holarna gitmeyebilir. O gibilere hibir ktleme ve ktmserlik sratmakszn, eskilerin bir deyimini anmaktan kendimizi almayalm: "K NOKSANINI BLMEK GB RFAN OLMAZ"... Osmanlcann "RFAN" szc ok derin anlamldr. RFAN: nsann yalnz BLDN deil, BLMEDN de rahatlkla BLNCE karmas demektir. 7 bin yllk geleneki DOU medeniyetleri iin de, 5 yz yllk en modern BATI medeniyeti iin de "RFAN", bilimin en yce basamadr. nsan alaltmaz, tersine en salam geliime eritirir, "ERM"letirir. Kii iin gibi konmu grnen irfan prensibi, gerekte, toplum insan ve rgtler iin dorudur. Trkiye'de gerekten ve iten inanla HALK RGTLER urunda yola km olanlar yalnz "BLGN" olmakla yetinirlerse, halk onlara "BLG" damgasn vuruverir. Noksanlarmz bilincimize karmak, bizi daha eksiksiz kld lde glendirebilir. "Bilgilik" taslamaktan kurtarp, "bilginlik"ten ok stn olan "RF OLMAK" mertebesine yeder. Eksik gediklerimizi bize gsterenler, Z DMAN'larmz bile olsalar, onlara en derin teekkrlerimizi borlu oluruz. Yanlmz gstermekle, manen veya maddeten lmedikse, yanllarmz dzeltmemize, olgunlamamza, daha gl yaamamza yol atklar iin, dmanlarmz bize en byk DOSTLUU yapm demektirler. Uyarmak, uyandrlmak gcmze gitmemeli. Ac da gelse, houmuza gitmeli. Hekimlikte "ACILAR" itah ac saylrlar.

HALK RGTLENMES N PRATK TEKLFLER Trkiye'de, halk rgtlendirmenin pratik yollarn aratrmak iin aba ve sz harcayanlar aznlkta kalyor. Var olandan daha iyisi olamayaca m dnlyor? Yoksa olmayan rgt yaratmaktansa, olana buyurmak m daha kolay geliyor? Bunlardan daha iyi veya daha baka rgt olamaz, demek, var olan rgtlerin geliemeyeceklerini, dolaysyla L olduklarn, hatta yaarken gmldklerini ne srmektir. "Buyurma kvanc"na gelince, buyurmak iin bile ortada gerekten buyurulmaya deer bir eylerin bulunmas gerekli deil midir? Demek, her bakmdan, Trkiye'de halkn en verimlice rgtlenmesi urunda dnce ve aba harcamaktan ekinmek yersizdir. O yersiz durumda kalmamak iin zerinden vakit de gemi bulunsa, yaplm kimi "TEKLFLER"i iki szckle anmak gerekiyor. nk, o yaplm teklifler eski ve an biiminde de olsalar, onlar zaman am ama olaylar henz aamam grnyor. Hele o tekliflerin grdkleri "MUAMELE", anlmalarn bsbtn gerektiriyor. O tekliflerin, hi deilse yirmi otuz yldan beri Trkede yazl, basl biimleri, kitapklar, kimi kiilerimizin elindedir; ellerinde bulundurmayanlar da, isterlerse, kolayca bulabilirler. Onlar, iveren snf yasaklamadna gre, "solcularn" sansr etmelerinde yararllk bulunmamaldr. En gaddar ve satlm Finans-Kapital zlgd altnda bile o teklifler, uradklar haksz provokasyonlardan ve uzun kovuturmadan sonra "klcnn hakkna" BERAAT etmilerdir. Burjuvazinin bile en anti-demokratik kanunlarla YASAK edemediini, halk sevenlerin, halk rgtlenmesini isteyenlerin kendi kendilerine yapmalar inanlr ey olmamakla birlikte, bizde olaandr-. arkta her "Sahip-zuhur", tarihin birinci yln kendisiyle balatr. Yap lm her teklif, ad stnde, en sonunda bir "teklif"tir. Kabul yahut reddedilebilir. Yeter ki kabul de, reddi de teorice ve pratike ilenerek yaplm olsun. Yaplm her teklifin btn iddias: Yap labilecek baka binlerce teklife bir ek veya balang olmaktr-. Nasl "Bundan nce teklif yaplmamtr" denilemezse, tpk yle: "Bundan sonra baka teklif yaplamayacaktr" dahi denemez. Nitekim, yaplm ve yaplacak baka teklifler olur diye, yaplanlar elinin tersiyle itmeye bile tenezzl etmemek pozlar, ne bir lkeye, ne bir kiiye hibir ey kazandrmaz. Olsa olsa, alacak yolu bir sre daha molozlarla tkar. 1- Geliigzel hevesle deil, bir mr boyu deneme ile zetlenmi olmak,

2- Benzerlerince nedense bir trl almam olmak, 3- stenirse her zaman bulunmak... gibi nitelii bulunan bir ka teklife iaret etmeden gemeyelim: A) 1935 yl " SINIFININ SOSYAL VARLII", "EMPERYALZM-GEBEREN KAPTALZM", 1937 yl "DEMOKRAS: TRKYE EKONOM POLTKASI" gibi "Marksizm Bibliyotei" ve "Emeki Ktphanesi" serisinde yaynlanm incelemeler oldu. Bunlarda, Trkiye'nin nasl bir FNANS-KAPTAL temeli zerine oturtulduu ve o temele gre hangi stratejik ve taktik mcadele parolalar ve biimleri gerektii, ekonomik ve sosyal Trkiye orijinalitesi iinde rnekleriyle verilmi bulunuyor. Parola: "ANTEMPERYALZMANTFEODALZM"dir. Aama: "DEMOKRATK NKILP" (yeni szcklerle: "Demokratik Devrim")tr. Gerekeleri birliktedir. B) 1954 yl "KUVAYIMLLYECLMZ" gerekesiyle, "SYASETMZ" rneklemesiyle VATAN PARTS kuruldu. 1957 seimlerine katlncaya dek, bu proleter RGT'ne kar yaplmadk provokasyon ve bask braklmad. 1960 ylna dek adn duyurtmamak zere (Amerikan Dileri Bakan Trkiye'ye geldii gn ad ve z antaj arac gibi kullanlarak) o proleter rgtne katlanlar gn gsterilmeyen karanlk yeralt hcrelerinde ikencelere uratldlar. 2 yl sonra stanbul 2. Ar Ceza Mahkemesince BERAAT ettirildiler. Filiz kapl VATAN PARTS TZ ve PROGRAMI geri alnd. V.P. Tzk ve Programnn zellii udur: Bir ii partisi bugn iktidara gelirse, akama kalmadan ne yaplabilecekse, onlar, ak olaylar ve rakamlarla verilmi tekliflerdir. Genel teorik gerekelere hi kalmamtr. Yalnz hemen yaplabilecek zmler ne srlmtr. Hibir zm, RGTLENME dnda ele alnmamtr. Btn zmler, ilk sznden, son szcne dek birbiriyle organik (rgtl) balaryla baldr-. Ona ramen, Trkiye'nin orijinalitesi zerine ilenmi teorik aratrmalarn kompleksliinden ylgn grnerek uzak duranlar, o ar basitletirilmi pratik uygulama tekliflerinin semtine bile uramamaya zel zen gsterdiler. Oysa Vatan Partisi, hibir ey yapmadysa, Trkiye'deki 30 yllk sosyal grein deneylerini platformlatran bir ideolojik taban koydu. O taban zerine en ufak tercme ve arma kokusu tamayan "genel durum muhasebesinden" yola kt. Trkiye'de "DEMOKRATK NKILP" aamasndaki TAKTK karakteristie uygun teklifleri iledi. Demokrasi, orada bir genel laf deil: Elle tutulur "HRRYETLER" biiminde ve-

rildi. "ENDSTR" konusunda " SINIFI" problemi, "TOPRAK" konusunda ky ve kyllk problemleri, "SZLK ve PAHALILIK" mekanizmas ile poplarize edilerek zmlere baland. Terim tekerlemelerinden uzak kald. Btn bu uzun yllar boyu aranm, taranm konular, hep "sylenmemi sz sylemek" hevesiyle atlannca, ister istemez btn iyi dilekler ve cokun "devrimci" atlganlklar kksz, bolukta ve gdk kalmaktan kurtulamad. Kimse kp anormallie demeyince, kimsenin ka gz iin kelleyi koltua almam olanlarn, her trl kkburjuva "tevazu" maskaralklarna metelik vermeksizin, sorumluluk grevini bir yol daha yerine getirmeleri gerekti. C) 1960 yl 27 Mays sonras, "kediye gre budu" bir "DEVRM" nndeydik. "Dur bakalm, npcak" denilemezdi. te orada "AAMA" yeni bir momentteydi. O momentin aktrlerine sunulan biri genel, tekisi zel iki "MEKTUP" yahut "LYHA", sonradan basld: "KNC KUVAYIMLLYECLMZ". En karmak gelen tarih tezinin o andaki stratejik ve taktik aamaya karlk den uygulamas, ilkokula giden ocuklarn anlayabilecekleri dille yapld. Trk Ordusunun "DEVRMC" gelenei, Trkiye gericiliinin altta green pehlivanl tarihcil nedenleriyle gze batrld. Ekonomi asndan, Trkiye'deki ve dnyadaki Finans-Kapital oyununun bizi ve dnyay hangi amazlara soktuu, resm istatistiklerin rakaml diliyle teker teker akland. Bir yldr Bat dnyasn Srat kprs zerinde sallandran DOLAR-ALTIN oyunu sekiz yl nce Trkiye'deki anomalileri ve yeni smrge belirtileriyle saylp dkld. "Bamszlk" zerine koparlan kuru grltlerin, bn kiileri oyalamaya yarayan bir kayk dv olduu, olaylarla "saptand-sapland". Ancak btn o iki kere iki drt ederce kesin aklamalar, hemen HALKI RGTLEME yrngesine oturtuldu. 27 Mays "KNC KUVAYIMLLYE" denilen "Demokratik nklp" idi. Atatrk devrimlerinin savunucusu olmakta samim ise, tpk BRNC KUVAYIMLLYE denilen "Demokratik Devrim" zerine Mustafa Kemal'in yapt gibi, Trkiye'de yeni bir SYAS PARTLER ayarlamasna gidilmesi gerektii rnekleriyle anlatld. "Bldan [yukardan] EMR" alr almaz, anszn sahneyi tutuveren "SOSYALZM"in "keskin nianclar" bile, sylenenleri ks dinlemie kulaklarnn ardna attlar. 27 Mays, sistemli kaamaklarla, nceden haber verildii gibi "Grsel'i gtrd", gericiliin Antika Ve Modern kumunu kertti. Yeni momentin durgun hava-

sna gre yeniden teorik aydnlatmalar konana girildi. Trkiye'de neden "HER EY VATAN N" denilirken, "HER EY RKETLER N" olduu, 30 yl sonra bir daha, bir daha tekrarland. "TARH-DEVRM-SOSYALZM" kitabn ok koyu bulanlarn boazlarna lyk bir sulandr ile "TRKYE'DE KAPTALZMN GELM", Trkiye'de iki yz yldr "Morilik" edilmi mzmin "Demokratik Devrim" illetinin iyzn yle zetledi: Trkiye'de 1863'ten 1908 devrimine dek gemi 45 yl iinde, ancak 5 irket kurulmutur. Geri o be finans kapital yuvac, koca mparatorluun bana gereken suyu dkmeye yetmi ve artmtr. nk, o 5 irketin ardnda ve iinde pusu kurarak Truva at gibi Trkiye kalesini fethe gelen ve kale iindeki beinci kolla yani Babil andan armaan kalm tefeci-bezirgn sermaye ile her trl ibirlii ve elbirlii yapan finans kapital hazretlerinin arkasnda, halkn "YED DVEL", Osmanl ketebesinin [kitap yazanlarn] "Dvel'i Muazzama" dedii Bat kapitalizmi yatyordu. (Sosyal nsan Yaynlar, Trkiye'de Kapitalizmin Geliimi, s. 76) Bugn hl deryalar gibi "ktisat" geinen ulemmzn, Trkiye'de yzlerce irket har vurup harman savururken bile, yerli bir Finans-Kapital bulunmadn stp stp temcit pilav ettikleri gz nne getirilsin. Devrim strateji ve taktiinin alfabesi olan SOSYAL SINIFLAR konusunda neden yle domuzuna ezbere atmasyonculuktan kurtulamadmz kendiliinden anlalr. Snf ilikilerini net grmeyenlerin ise, snf RGTLER'nde ve HALKI RGTLENDRME iinde sade suya forml tekerlemelerinde alacak bir yan kalr m? Kimsenin kusuruna baklmasn. "Aman, evirin kaz yanmasn, Devletlm uyanmasn". Derken 1964 ylna gelindi. Bir tara sol dergisinde (alt'da): "Silahlarn tenkidine varmayacak tenkit silah" ile Trkiye i Partisi'ndeki eksik gediklere yle deinecek olundu. "Vay, sen misin, Zt- ahanenin nefs-i hmyunlarna toz konduran"? yle sayld; alt kapattrld. Asl teklifler "UYARMAK N UYANMALI, UYANMAK N UYARMALI" adl pembe kapl kitapkta, neredeyse, rica yollu yaynland. Hi kimsenin "TAHT'I BAHTI OSMANS" konu deildi. Tersine "Ol saltanatn yerinde yeller esmemesi" iin yalvarlyordu. PARTS rgt olarak, ciddiye alnd. Hemen gerekletirilebilecek ak seik teklifler denendi. Tekliflerin zeti: i Snfmzla, kyl ynlarmzn ekonomik ve politik rgtlenmelerine yarayacak zincirleme zm parolalar ve davran biimleri ze-

rineydi. Amerikan Emperyalizminin "Bar Gnllleri" ky imamnn karsnn neleri sevdiini jurnal ederken, niin " GNLLLER" ve "KYL GNLLLER", "HALK GNLLLER" rgtlenmesin idi? TP iinde "Bizi kyde ldrtmek istiyor" fobisi "uyand". TP dnda byk "STRATEJ" manevralarndan kimseye "KAFASINI KAIYACAK" vakit kalmad. Tekliflerse, ldrc deil, yaatc olabilirlerdi. Gerek strateji ve taktik aamasnn elle tutulur yerli mal uygulamalar idi. lerinde yaplamayacak yahut "yksek teori"ye aykr hi bir ey gsterilmedi. Tekliflerin kendileri dnda kalm kkburjuva eilimleriyle, akla smaz alerjiler kkrtld. Tekliflerle, sanki pimi aa su katlmt. zerlerinde bir an pratike durmaya kalkanlar, Tanr Zeus'larn grnr, grnmez oklaryla yldrmlandlar. Ve konu gme gitmi duruma sokuldu. Bu ksa olduunca nankr hatrlatmay neden yaptk? Belki zararn neresinden dnlrse kr olur diye. ylesine elle tutulur konular, belirli srelerce hasralt edilemez deildirler. Marks Usta ona "SUSU KUMKUMASI" (conspiration de silence) demi ve gemitir. Yaknmaya demez. Batda "SUSU KUMKUMASI" denilen davrana, ne denli eskiysek o denli alzdr. Trkiye'de halktan ve devrimcilerden gelen her dilekenin zerine oturuvermek, yzyllardan beri uygulanr. Bizim Antika "Erbb' umr"umuz [yneticilerimiz], heybet versin diye takndklar kavuk, cbbe ve pozlaryla, hasr stndeki ilteye oturup, halkn dileklerini dinlerlerdi. Holarna gitmeyen eyleri, oturduklar hasrn altna iteleyi iteleyiverirlerdi. O "Byk adam"larn o denli "Byk ileri" vard ki, birtakm "Neydi belirsiz"lerden veya "Babozuk"lardan iletilmi ufak tefek tekliflerle deerli vakitlerine kyamazlard. Byle batt Osmanl mparatorluu. Sosyalizmin Krallarna, mparatorlarna, Komutanlarna, Babularna selam olsun. kinci Emperyalist Evren Sava'ndan nce ve sonra yaplm halk rgtleme tekliflerini sal sollu insanlarmz, artk "susu kumkumas" kesilip "hasralt" edi byklklerinden saknsalar hem halkmz iin, hem kendileri iin iyi olur sanyoruz. Her teklifi yapan "HASIM" olsa ve "Karnca" kadar nemsiz de bulunsa gzden karmamal. imize gelmese bile, belki daha olumlu armlara kap aar. Halkmzn "Hasmn karnca da olsa nemse" sz bouna tutmamtr-. Ekonomik ve politik alanda HALKI RGTLENDRMEK zerine imdilik baka TEKLF yapmyoruz. Unutulmu geenleri di-

riltmekle ie balanabilir. Gemi teklifler yanlsalar, dzeltilirler. Eksikseler, tmletirilebilirler. Yoksalar bile, var edilebilirler. Ancak onlar hi olmama dndrmek, bugnk HALK RGTLENMES boluunda direnmeye varr. Grlebildii kadaryla, henz MNMA PROGRAM zerinde eski teklifler dzeyine varlamamtr. O yzden varlmam bulunan dzey bir trl alamyor. Onlar atk sansyla gsterilen pehlivan atllar, bolukta tehlikeli perende atmaya benziyor. Niye elde hazr ve kendine gre snanm tutamaklar varken eli bo kalmal? "Daha iyi" ortaya konulmadan, "Az iyi" dmanl kime yarar? Yeni SENTEZ mi aranacak? Evet, her sentez elbet eski tezle antitezin inkrdr. Ama bu "NKR", eski tezle antitezin sbjektif mantkla yok saylmas deildir. Objektif gerekliin geliimi iinde maddeci diyalektikle yani TENKT silahyla inkr edilmek ciddiye alnabilir. Yoksa, ortada ne prensip, doktrin ve ne de dnce ve davrann geliimi olamazd. HALK RGTLERNN YNEL Bugn, halk rgtleme yolunda, RGTLENMENN KENDS bir yana braklm, rgtlerin YNEL'leri, DAVRANI'lar kzkn tartmalara konu ediliyor. Dorusu, yn ve davran belirsiz rgtn olmas ile olmay arasnda byk ayrt yaplamaz. Bu bakmdan, tek yanl kalmamak artyla, ynn yakc nemi zerinde durulmaldr. Bunun en iyi rnei, byk grltlerle ortaya atlan bir zamanki YN dergisinin, Trkiye'de YNSZL fikirletirmeye kalkmas yznden urad sonutur. Da bir fare dourmutur. nk, ad YN olan bu dergi, daha doarken, Kadroculuk adn alan bir LMPEN DEOLOJ'nin (Paavra Fikriyatn) "Devletiliimiz" zerine kvrd sprntlk dnceleri, genlie ve devrimcilie neredeyse "stad" yn diye yutturmaya almtr-. O yzden, daha sat yerinde iken SOL yanda kendisince bir kkburjuva "Hayr-er" felsefesi yapm, sosyalistleri "yi-Kt" ayrmnda paralam, krk yllk satlm ajanlar lk kabadaylar gibi piyasaya srmtr. Bylesine ynsz bir davrann, herhangi salam temelli bir RGT yaratmas yle dursun, domu rgtleri, ynszlkler iinde yozlatrp soysuzlatraca kendiliinden belliydi. Ve yle de oldu. "Ne kendi eyledi rahat, ne dnceye verdi huzur..."

O saptma madalyasnn br yn de, RGT dnda, YIIN ve BLN RGT tesinde, fizik tesi hakikatler arann andran yn iddialar olur. Bizde her nne gelen, yle sanyor ki: rgt kurmay herkes, arda mal satn almakta olduu gibi, anadan doma bilir. Onu bilir de, rgtn yneliinde kimse ne yaptn bilmez. rgt ile ynelii birbirinden nasl ayrlabilir? Oras hi aklanmaz. O zaman, ne YIIN RGT, ne BLN RGT, bir trl yrngesine oturamaz. Birtakm dzmece tarikat hlar, yndan bakla kesilmie kopuk, teoride bsbtn yrtk prtk teyelleme mritikler, ortalkta "H!" eker dururlar. Oysa, modern adayz. 14 yzyldan beri bizim Hazret'i Muhammed "Htemel Enbiyaym: Peygamberlerin Sonuncusuyum!" demeyi bilmitir. O gn bugn, sihir, by, nefes bitmitir. Bilinli RGTE dayanmyorsa, kimse kimsenin "Keramet"ine inanmyor. nsanca yan yana yahut kar karya gelip, dnce ve davranlarn llp tartlmas gerekiyor. Delideryal "cezbe dervilii antika ykl alar iin ar kesici bir iki idi." Tek bana varlk: "Ya Allah, ya eytan" eskidenmi. Bugn tek bana kiiye ya "ANARST" yahut "KAIK" deniyor. Bir kiiyse, en az bir kii daha bulacak; kiiyse, mutlak bir araya gelip belirli RGT'n dnce ve davran DSPLN'ine uyacak. Yoksa, devenin kuyruuna dnlr. Krk yl, ne uzanlr, ne ksalnr. in modern maddeci diyalektii unutulmamak artyla, ortadaki rgtlerin ynelileri dorultusunda aratrmalar, her zaman yaplabilir. Ve bu aratrmalar, kkburjuva yrtnmalarna dmemek, dozunu karmamak artyla, kimsenin tekelinde saylamaz. Birok dnce ve davranlar, birok ikircikliklerden, sallant ve ereltilerden kurtarmak birinci problem olur. Nitekim, balca ikirciklikler, sallantlar ve ereltiler, halk rgtlemenin STRATEJ ve TAKT zerinde odaklayor. Bugn Trkiye bir "Devrim" iinde mi bulunuyor? Bunu ciddi ciddi soran akll genler ok. Dnya bir bunalmlar ve devrimler a iindedir. Trkiye o dnyann bir paras olarak bunalmlar ve devrimler a iinde yayor. Ancak yle bir genel ada olmak baka eydir; o an zel DEVRM KONAINI yaamak baka eydir. Bulunduumuz ada, arka arkaya bir sra, hatta bir sr bunalmlar ve devrimler oldu, oluyor, olacak. O devrimlerin kendileri ayr konaklardr; o devrimler arasnda da bir sra, hatta bir sr durgunluk, birikme ve evrim konaklar geer. O birikim, evrim ko-

naklar da bal balarna ayr konaklardr. imdiki (diyelim 1969 Nisan 10 gn) Trkiye bir atlayan DEVRM konanda mdr, yoksa biriken EVRM konanda mdr? En son 27 MAYIS olay geti. O bir DEVRM kona adn alabilir. retici gleri, yani igc ile teknik gc engelleyen retim ilikilerini (domuzuna smr ve sosyal haklara bask dzenini) az ok dzeltti. Cinayet saylan "Sosyalizm" eilimi 27 Mays ardndan az ok bilince kt. Bu bakmlardan 27 Mays', "kediye gre budu" bir devrim saymamak yanltr. 27 Mays nasl bir devrimdir? "DEMOKRATK DEVRM"dir. 27 Mays "MLL" midir? Btnyle milleti kapladna gre milldir. Geri millet AKTF davran ile devrim AKSYONUNA kalkmad. Ama gen ordu glerinin kollektif aksiyonuna, nce iyimser tarafsz kalyla, sonra yeni Anayasay benimseyii ile, yaplm KTDAR deiikliine, yani zorlu devrime millet OY verdi. O bakmdan da, 27 Mays, Mustafa Kemal'in gtt Birinci Kuvaymilliye, Birinci Kurtulu Sava adl "Mill Demokratik Devrim"in at yolda, kinci Kuvaymilliyecilik yahut kinci Kurtulu Sava yahut "YEN KURTULU MCADELES" diyebileceimiz "kinci Mill Demokratik Devrim"in bir kona olmutur. imdi 27 Mays olaynn neresindeyiz? Herhalde "DEVRM KONAI" iinde deiliz. Bunu anlamak iin Byk Millet Meclisine bir gz atmak bile yeter. Bir ara smet nn'y ayakta dakikalarca alklayarak bir kurtarc (27 Mays Devriminden kurtarc) olarak selamlayan, Paa'nn izmesini yalayan Finans Kapital Partisi, ilk frsatta, Washington'dan iareti alr almaz, nce Paa'y alaa etti. Sonra "MLL BRLK KOMTES" geleneini srdren Tabi Senatrleri, Anayasaya aldrmakszn "DEMRKIRAT"n nallar altnda inemeye alyor. yleyse, geirilmi ksa 27 Mays devrim konandan telerdeyiz. Sonra gelen 9 yllk biriki ve EVRM konandayz. Onun iin imdi, bir devrim kona stratejisini yahut devrim kona taktiini uygulanr grmeye kalkamayz. Hi deilse dorudan doruya, dolaysz "DEVRM" grevleri ile kar karya bulunmuyoruz. Sosyal adan devrim mcadeleleri, devrim rgtleri, devrim parolalar (son zamanlar: "Soan" benzeri deyimiyle "Slogan"lar) ve devrim biimleri gnn TAKT olamaz. Hangi OBJEKTF durumdayz?

Biriken EVRM konandayz. Bu birikim, k-ykseli halinde midir, ini-alal halinde midir? Bu tartlabilir. Dnya gidiiyle ok canlca esinlenen GENLK hareketleri bakmndan k, ykseli eilimindeyiz. Gerek sosyal devrimin ancak byk YIIN hareketi ile motorunu bulaca dnlrse, ii ve kyl ynlarmzn henz genlik lsnde bilinli ve enerjik bir davran gsterdii sylenemez. Yalnz, gangster sendikaclar elinde bile ekonomik hareket ve grev'lerin gelimesi, yer yer toprak meselesinde kyllerimizin bilinli yurttalk haklarn savunma girikenliklerine tek tk de olsa katlmalar zel bir karakter kazanyor. EVRM konanda strateji denildi mi, srf strateji olarak (Kesin anda kart glerin en zayf yerine, ileri glerin irisini yma) ana prensibi elbet bata tutulur. Ancak "KESN ANI SEMEK-KESN VURUU YAPMAK" konu deildir. Onun iin: STRATEJ NDE TAKTK ve TAKTK OLARAK TAKTK biimleri, parolalar gnn konusu olur. Strateji inde Taktik: Bize, evrim konann IKI basamanda m, yoksa N basamanda m bulunduumuzu aratrp gsterir. Taktik Olarak Taktik: O iki basamaktan hangisine en uygun decek MCADELE ve RGT BM'lerini ve PAROLA'larn, nce BZE uygulama yollarn belirtir, sonra YIINLARA benimsetme ve benimseme yollarn belirtir. Trkeye "K TAKTK" adl kitapk evrildi evrileli, onu yeni okuduklar iin tebrik edilmeleri gereken sosyalistlerimiz arasnda, sosyalizmin o adan teorisi ve pratii zerine epey eletiriler geti. Bu tartmalarn hepsini izleyebildiimizi syleyemeyiz. En gze arpanlarndan, grebildiimiz kadaryla yetinerek hepsine baknca, iki eksik gzmze arpyor: 1- Her eyden nce, yukarda deindiimiz gibi, meselenin KONULUU net olmuyor. Doru ve yanl KONULAR'dan ok, yenilmi veya yenmi KOYANLAR nem alyor. ki ey birbirinden ayrlamazsa da, kartrlmamaldr da. rnein Vatan Partisi yenildii iin onun prensipleri atlanyor. O zaman Trkiye'nin 50 yllk sosyalizmine svlyor! 2- Sonra, STRATEJ AAMASI der demez, her ey kendiliinden zmlenivermi gibi dnlyor. Oysa, her strateji aamasnn her lkede, her ada ayr ORJNALL nem kazanr. Bu

orijinallie damgasn vuran SOSYAL SINIFLAR karakteristii genel formllerle geitirilemez. Az ok "Uzun mrl, ok sabrl", epey nankr derinliine aratrmalar ister. Hi deilse devrimci kadro, o aratrmalarda n sonunu tutar dnceli ve davranl olmaldr. "DEMOKRATK DEVRM" parolas zerinde durulmas ok iyi oldu. Bir yanda kii ekimesi gibi gsterilmek istenen dnce ve davranlarn EREVE'sini olsun aklad! te yandan, dnce ve davranlarn belirli disiplinle konulup zlmesine kap at. Ayrca, her parola gibi, basit bir forml olarak, hele aydn genler arasnda abuk ve kolay tekrarlanmas olaanlat. Bununla birlikte stratejide olsun taktikte olsun: PAROLA, drt balca elemandan yalnz bir taneciidir. O parola mutlak bir BM veya MUHTEVA (Z) kazanmaldr. O parola ile biim, mutlaka MCADELE RGT elemanlarna eksiksizce ve salamca kavumaldr. Yoksa, bir parola ile, ordusuz, kurmaysz, haritasz, taktiksiz, yedek gsz bir "Babu"un byk bir meydan muharebesini kazanabilecei gibi, en azndan tuhaf bir valyelie dlm bulunulur. Trkiye'de sosyal dnce ve davranlar zerine yaplacak eletiri ve tartmalar yrngesine oturtmann zaman gelmitir Yrnge, artk bo palavraclktan kurtarlmak isteniyorsa bir tek kar yol kalmtr: Sosyalist Partinin Minima (asgar, en az) Program'n namusluca ele almak ve uygulamaktr. Zerrece okuduunu anlayan Sosyalist iin, Trkiye'de en gelikin Minima Program: 1954'ten 1960'a dek savam bulunan ve 141. maddeyle sulanamayaca Muhkem Kaziyye haline gelmi olan Vatan Partisi' nin (Tz-Program-Gerekesi-Yaynlar-Eylemleri) ile tm Teorisi ve Pratii'dir.. TP ancak o teori ve pratik asndan deerlendirilebilir.

AYRIM II KLASK ANLAMIYLA STRATEJ VE TAKTK NEDR? "Kautsky, tipik bir kkburjuva filisten (zndk) politikas gdyor: BR SLOGANIN LAN EDLMES, iin iinde bir ey deitirir sanyor. Ve ynlara da o sama dnceyi alyor." (V. . U. Lenin, Dnek Kautsky) "Strateji" ve "Taktik" szckleri askercil sava terimleridir. Zamanla, insanolunun her alandaki davranlarnda kullanlr, hatta ktye-kullanlr bir acemi edebiyat gsterisi oldu. Biz burada zellikle sosyal mcadele alannda herkesin basite bilmesi gereken KLASK anlamyla strateji ve taktik deyimlerini zetleyelim. Askercil savata olsun, sosyal grete olsun, gerek stratejinin, gerekse taktiin bir kendileri vardr, bir de gdmleri. Hepsi zerinde, hi kimsenin tartamayaca ana elemanlar durultarak gzden geirmeye alalm. STRATEJ NEDR? STRATEJ denince belli bal iki ey akla gelir: 1) zgcn "BALICA VURUUNUN YNN BELRLENDRMEK", 2) "DOLAYISIYLA DA BR AAMA SIRASINDA VURUCU GLERE YERLERN ALDIRII (dispositionu) DZENLEMEKTR." Daha bu tanmlama yaplrken, stratejinin u iki ana eleman ortaya kar: 1- YN, 2- GLER. Sonra bu iki ana eleman iindeki zel ayr blmler gz nne getirilir. Stratejide YN'e, daha duruca VURU YN denilir. Vuru ynnde iki karakter aklanr: a) Genel olarak VURU AMACI, b) zel olarak BALICA VURU.

Stratejinin GLER ana eleman da, "GLERN YER ALII" ad ile anlr. Glerin yer aln anlamak iin iki kme ey aklanr: a) Glerin Kendileri: 1- Z GLER, 2- YEDEK GLER belirtilir. b) Glerin Yer Al: zellikle z glerin yedek glerle ve birbirleriyle karlkl ilikileri, etki tepkileri belirtilir. Demek, ister askercil sava alannda olsun, ister sosyal mcadele alannda olsun, ilkin stratejiden sz edildi mi, onun yukarda zetlenen btn ana elemanlar ile, o elemanlara karlk den btn blmleri hep birden, duru ve dzenlice yerletirilip planlatrlmaldr. Byle bir dzen ve plan iyi ve doru ilenmedike stratejiden konu amak, edebiyat yapmak olur. Edebiyata en az dayankl olan sosyal mcadele yan, strateji ve taktik yandr. nk bu yan, bir ar duygusaln kuruntu dnyasnda yaktrlm ve seslere, szlere evrilmi uydurmalar deildir. Gerek glerin kyasya karlamasdr. Askercil strateji gibi sosyal strateji iin de gerek VURU YN, gerekse GLERN YER ALII "her aamada deiir". Ama "verili bir aama boyunca ayn kalr". Sosyal aamalara gre sosyal stratejinin nasl gelitii zerine genel szlerdense, rnek vermek daha retici olur. Sosyal stratejinin klasik rnei, btn geriliine ramen, belki de geriliinin kkrtt kompleksler yznden, arlk Rusya'snda denendi. Bunlarn doruluu veya yanll zerinde durmak "uzmanlarnn" bilecei itir. lkokul kitaplarna gemi biimleri yle blmlendirilebilir: I. Aama: DEMOKRATK DEVRM (1903-1917) Glerin Yer Al Vuru Yn
a) AMA: 1- arln Devrilmesi 2- Derebeyi Kalntlarnn b) BALICA VURU: 1- arla anlap devrimi nleyecek olan burjuvaziyi tecrit 2- Dolaysyla kyll kazanmak a) GLER 1- ZG: i Snf 2- YEDEK G: Kyllk b) GLERN YER ALII: i Snfnn Kyllkle ittifak

II. Aama: SOSYALST DEVRM (1917 Mart-Ekim) a) AMA: 1- Emperyalizmi devirip savatan kmak 2- Sosyalist devrimi baarmak 2- YEDEK GLER: -eride (dolaysz yedek g): Kylln fakir tabakalar. -Darda (dolayl yedek gler): Komu lkelerin i Snflar b) BALICA VURU: 1- Emperyalizmle anlaarak devrimi kesecek olan kkburjuva demokrasisini (Menevik, S.R'leri tecrit) 2- alan kr ynlarn kazanmak. b) GLERN YER ALII: i Snfnn fakir kyllkle ittifak a) GLER 1- ZG: i S n f

III. Aama: SOSYAL KTDARIN TEMELLENDRLMES (1917 tesi) Vuru Yn Glerin Yer Al
a) AMA: 1- Bir lkede proletarya iktidarn salamlatrmak 2- Devrim tek bir lkede kalmaz. Dnya aamasna girer. 2- YEDEK GLER: eride: Yar proleter ynlar ve orta kyller. Darda: leri lkelerin kk kylleri. Smrge ve kul lkelerin milli hareketleri. b) BALICA VURU: 1- Emperyalizmle uzlama nclne kalkan kkburjuva demokrasisini tecrit. 2- Dolaysyla kyll kazanmak 2- Darda (dolayl): i Snf devriminin smrge ve milli kurtulu hareketleriyle ittifak. b) GLERN YER ALII: 1-eride (dolaysz): i Snf ile orta kyl ve yar proleterlerin ittifak. a) GLER 1- ZG: i Snf

Sosyal strateji belirli bir lkede bu aamay hep birden gz nnde tuttu. Bu aamalardan birini tekisi ile KARITIRMA'y ne denli yanl sayd ise, birini tekisinden TECRT etmeyi de en az o denli yanl buldu. Ondan sonra gelmi gemi btn denemeler, o strateji diyalektiinin btnlne verilen nemi gsterdi. STRATEJ GDM NEDR? Kendiliinden anlalaca gibi, bir toplumda ne sosyal ynler, ne sosyal gler, u veya bu kiinin yahut partinin icad yahut kuruntusu ile domaz. Tam tersine btn kiileri ve partileri o sosyal yneliler ve gler ister istemez alp srkler. Btn mesele o akla srklenen insann bir saman p gibi mi yuvarlanaca, yoksa bilinle aka m uyaca konusunda toplanr. Yoksa 9 ayn dolduran ocuun doumu nasl nlenemezse, Tarihte Antika Tarihcil Devrimler (medeniyetlerin ykllar) nasl nlenememise, tpk yle Modern Tarihte derebeylik ve kapitalist devrimlerinin doular da nlenememitir. Sosyal devrim eer gereklik ise, ondan u veya bu kiileri, hatta partileri sorumlu, hele sulu saymaya kalkmak, bilim d ve bouna sama bir gaddarlktr-. Sosyal olaylar bilinle gtmek neye yarar? Bu olaylar daha insancl llere sokmaya ve Marks'n deyimiyle "Doum sanclarn lmlatrmaya" (Kapital, nsz) yarar. Tersine, sosyal olaylarn bilincini kazmak, doum sanclarn ve kanamalarn arttrmak olmutur. Fransa'da "ULU DEVRM" denilen devrimin yeryzndeki en iddetli devrim oluu, Fransz mstebitliinin [zorbalnn], devrime ngiltere'dekinden yz yl sonralara dek engel olabileceklerini ummalarndan ileri gelmitir. Rus Devrimi'nin deheti de, ancak ar istibdadnn deheti ile llebilecek aptadr. Milletseverlik devrim bilinliliidir. Sosyal olaylar bilinle gtmek, tabiat bilimlerinde olduu gibi, sosyal glerin KANUNLARINA uyularak yaplr. Yukarki klasik sosyal aamalarda bir hakikat gze batyor: Her aamada da ZG, hep ayn SINIFI olmutur. 20. Yzyl lsnde bu ana olayn nemi aktr. Yalnz her aamada deien gler, hep: YEDEK GLER olmutur. Onun iin: "Stratejinin gdm demek: Verili bir aama srasnda devrimin esasl amacna ulamas iin btn yedeklerden aklcl (rasyonel) olarak yararlanmak demektir." Bu gereklii askercil strateji daha basit deyimleriyle gze arptrr. ki kart ordunun Z gleri her zaman ne ise odur ve

az ok hazrlna gre btnyle gdlr. ki zg karlarken en ok dikkat edilen ey: Dost ve dman YEDEK glerin durumlardr. Yedek gler hesaba katlmadka ve ayarlanmadka, hi bir zgcn alnyazs kestirilemez. Sosyal yedek gler klasik sosyal bilimde iki gruba blnr: 1- DREKT (Dolaysz) Yedek Gler, 2- ENDREKT (Dolayl) Yedek Gler. Bu iki ana grup da, ayrca, her lke iin: a) Yedek Gler, b) DI Yedek Gler, olmak zere ikiere blnrler. Bu blmleri gze arptrmak iin alt alta dizelim: Dolaysz (Direkt) Yedek Gler a) YEDEK GLER: Kyllk ile ahalinin ara tabakalar. b) DI YEDEK GLER: - Komu lkeler i Snflar, - Smrge ve boyunduruklanm lkelerin devrimci hareketleri, - i Snf iktidar. DI dolaysz yedek glerden yararlanlrken, zgcn "stnln btnyle korumakla birlikte kar gleri tecrit etmek ve kar glerle mtareke yapmak iin, bu yedeklerin bir blnden vazgeilebilir." Dolayl (Endirekt) Yedek Gler a) YEDEK GLER: Proleter olmayan yerli snflar arasndaki ztlklar ve ihtilflar. yedek gler "Kart gleri zayflatmak iin yahut kendi yedeklerini kuvvetlendirmek iin kullanlabilir." b) DI YEDEK GLER: Kart burjuva devletleri arasndaki ztlklar ve savalar. D yedek gler de "Taarruzu baarmak iin yahut ricat rtmek iin kullanlabilir." Dolaysz i yedek glerin nemi kendiliinden bellidir. Onlar salanp akllca kullanlmad m, tek bana zgcn baars tehlikeye der. Dolayl yedek glerin nemi "Her zaman dupduru gzkmese bile"zamannda bu glerin "BALICA" rol oynadklar gzden rak tutulamaz. Birinci Emperyalist Evren Sava 1914'ten 1918'e dek btn deheti ile hkm srmeseydi: 1917 yl Rusya'snda nce demokratik devrim, ardndan sosyalist devrim bunalmlar; gene 1919

Trkiye'sinde Birinci Mill Kurtulu Sava bunalmlar o denli hzla g patlak verirdi. Ayn emperyalist sava, Rusya'ya ve Trkiye'ye komu lkelerin (Bulgaristan, Macaristan, Avusturya, Almanya, hatta Fransa, ngiltere ve Amerika'ya dek) i Snf hareketlerini, smrge ve ezilen uluslarn devrimci ayaklanlarn (in ve Hint'ten Fas'a dek halk direnilerini) alevlendirmek yoluyla, gerek emperyalist tilf devletleri (Amerika, ngiltere, Fransa grubu), gerek ttifak devletleri (Almanya grubu) iinde ve aralarndaki ztlklar kkrtmasayd, ne Rusya'da sosyalizm iktidar, ne Trkiye'de demokratik cumhuriyet iktidar, kolay kolay salanamazd. Demek, emperyalizm anda, bir lkenin sosyal ve politik stratejisi, her zamankinden ok bir BTN dnya meselesidir. Btn dnya iinde bir lkenin ZGC (i Snf) deerlendirilir. Bu deerlendirmede: Gerek dolaysz yedek gler, gerek dolayl yedek gler, hep birden gz nnde tutularak dnlp davranlr. Bunlardan biri atlanld m, strateji gdm beklenmedik aksama ve gdklklere urayabilir. Her trl aksamalar nlemenin tek yolu: Her lkenin z ve yedek glerini en karakteristik orijinaliteleri ile toptan ele almaktr. STRATEJ GDM NASIL KULLANILIR? Stratejinin gdm deyince, onun iinde balca drt MOMENT bulunur: 1) "En kesin anda", 2) "Hasmn en yaralanabilir yanna", 3) "Glerin en irisini", 4) "Ynak yapmaktr". Strateji gdmnn ana kurallar olan bu drt momentin anlamlar zerinde azck duralm. I- "EN KESN AN" hangisidir? Buna "Kesin vuru ann semek"denir. Strateji dnce ve davrannn en son talan "KESN MOMENT" yakalamaktr. Diyalektik ustal gelir burada toplanr. Kesin moment, nerede, nasl anlalr? "TOPLUMDA" "BUNALIMIN EN KESKN U KERTESNE VARMI" olmasndan anlalr-. Bunalmn son kertesine geldii nereden belli olur? Konu toplum olduuna gre, sosyal snflarn ve tabakalarn dnce ve davranlarnda, bunaln -sz yerinde ise- "neyrengi noktasna" gelmi bulunmasndan belli olur.

Bunalmn "nirengi noktasna" geliini gsteren dnce ve davranlar nelerdir? Toplumda karlkl etki ve tepki iinde bulunan sosyal GLER'in belirtileridir. Bu belirtiler balca sosyal g bakmndan aratrlr: a) ZG bakmndan bunalm momenti, b) YEDEK GLER bakmndan bunalm momenti, c) KARIT GLER bakmndan bunalm momenti. Bunlara ksaca deinelim: a) ZG alannda bunalm, en bata izlenecek momenttir. Modern toplumda zgcn bunalm son kerteye geldi demek, u demektir: "Proletarya (i Snf)'nn tm birden burjuvaziye kar en keskin devrimci davranlar istemeye balar." Ancak, bu isteyi tek bana yeterli deildir. zgcn isteyii iinde "NC"nn yani Proletarya Partisinin, onu tutan ilericilerin ve asl zg proletaryann eilimleri vardr. Bununla birlikte ne nc ve ilericilerin ve ne de i Snfnn eilim ve istei mill lde BUNALIM iin yeterli olamaz. "Yalnz bana nc ile yenmek, olaan ey deildir". zgcn: i Snfnn yalnz kendisinin "Sonuna dek savamaya hazr oluundan"emin bulunmas yetmez. zg, "Yedeklerinin dayanandan" da "EMN" (garantili) bulunmaldr. b) YEDEK GLER alannda bunalm, ikinci olarak izlenecek bunalmdr. Yedek glerin sosyal bunalm, zgce dayanak olularndan anlalr. Bu durum kyllerin, esnaflarn, aydnlarn ve teki i ve d yedek sosyal glerin i Snfn destekleyii ile kendini gsterir. Yedek glerin zgce dayanak olacaklar ne zaman ve nasl belli olur? "Btn mtereddit ve kararsz ara elemanlar, yani kkburjuva demokrasisi yeterince maskesini drm ve pratikte ifls etmi" olduu zamanda ve yerde kendini gsterir. Ancak, yedek sosyal glerin bunalm da, byk sosyal bunalmn "KESN ANINA" gelmi bulunmasn salamaya yetmez. Halk ynlar, alt sosyal snf, tabaka ve zmreler her zaman smrden ve baskdan illallah deyip yaka silkerler ve bunalm iine derler. Alt snf ve tabakalar iinde beliren bunalm, egemen st snf, zmre ve tabakalar da kaplamaldr. Halkn bkmad, "stemezk!" demedii an yoktur. zgle yedek glerin smrye "stemezk!" demesi yetseydi, toplumun bunalmdan hi kurtulamamas gerekirdi. Toplum bunalm,

mill bunalmdr. Millet ve toplum lsnde bunalm iin bir nc art daha gerekir. c) KARIT GLER alannda bunalm arttr. Kart gler de, kendi yanlarndan "EDEMEZK" demelidirler. Bu nereden sezilir? uradan: "Kart olan btn snflar kendi aralarnda yeterince yrtnrlar ve karlkl mcadeleyle zayflarlar." Bu art bir araya gelince, stratejinin KESN ANI gelmitir. II- "HASMIN EN YARALANABLR YANI" neresidir? Bunalm talandran nc art, kart glerin en yaralanabilir yanlarn da iinde saklar. Kart glerin en yaralanabilir yanlar, "En gafil avlandklar" yerleridir, "Kart glerin dank bulunduklar andan yararlanmaya almal "dr, denir. Bu faktr, kendiliinden belirecei gibi, her aa ve yere gre (zamanla ve meknla) olaanst deiken olur. Hibir n formlle dogmatikletirilemez. Kesin an seildi ve kart glerin en yaralanabilir yanlar kavrand m, stratejinin nc ve drdnc faktrleri dinamizmini bulur. III- KESN SONU ALACAK GLERN EN RSN; IV- KESN SONU ALINACAK YERE YIMAK. Bu son iki artn dinamizmi ylesine birleik ve kaynaktr ki, onlar birbirinden ayrmak anlamszlatrmak olur. Gler belirli yere ylmazlar ise "EN R" olamazlar. Belirli yerde ve anda glerin en irisi toplanmamsa "YIINAK" yaplmam bulunur. "Kesin yere, kesin anda dmannkine ok stn gleri toplandrmal: Yoksa, daha iyi hazrlkl olan ve daha iyi rgtl bulunan kart g, devrimci gc yok eder." Yunan'n "En gafil" avland Afyon cephesine Mill Kurtulu Ordusunun "En irisi" ylmasayd, 30 Austos Zaferi g elde edilirdi. STRATEJ LE TAKTN LK-ELKLER Buraya gelinceye dek, stratejinin en klasik ve amaz GENEL KURALn zetledik. Bu kurallar kavranlr kavranlmaz, STRATEJNN DYALEKT birinci plana kar. Stratejinin diyalektii, birbirini etki-tepki altnda tutan iki anlam tar: 1- Diyalektik gidiin (BRKM-ATLAYI) yahut (EVRM-DEVRM) konularna gre stratejinin uygulan; 2- Her iki zt (elikili) konakta, stratejinin baarsna en elverili TAKTN yakalanp kullanl.

Bylelikle, strateji ile taktik soyut lafazanlk olmaktan kar, canl ve gerekte yaanan DYALEKTK LK-ELK iinde geliir. Buna STRATEJ NDE TAKTK ad verilebilir. Bu adan, stratejinin ana gidii dnda kalm bir taktik dnlemeyecei ve taktik adn alamayaca gibi, taktik momentleri som ve objektif olarak hesaba katmayan bir strateji de dnlemez ve strateji adn alamaz. Bu gerei, daha anlalr ve basit olan ASKERCL olaylar daha iyi aydnlatabilir. Askerlikte bir HARP (Sava) vardr: 1914-1918 Birinci Emperyalist Harbi, 1939-1945 kinci Emperyalist Sava gibi... Bir de, o savalar iinde yrtlm MUHAREBELER (Savamlar) vardr: anakkale muharebesi, Kanal muharebesi, Kafkas, Galiya, Balkanlar, Alman-Rus, talyan-Avusturya, Alman-Fransz ve ilh... Savamlar gibi... Kabataslak benzetme yaplrsa denilebilir ki, strateji: Kesin sonuca ulaan savan, harbin gdmdr; taktik: Kesin sonu getirmeyen ksa sreli savamn, muharebenin gdmdr. "Stratejinin amac, harbi kazanmak ise, taktiin de zerine ald hedefler vardr. Taktik, falan veya filan muharebeyi kazanmaya almaktr; falan veya filan kampanyay sonuna vardrmaktr. Verili bir devrimin k veya ini dnemi srasnda duruma uygun falan veya filan mdahale taktiktir. Taktik, stratejinin bir parasdr ve bir paras olarak stratejiye uyar." Daha bu sylenirken, strateji ile taktiin Cz-Kll (Kesinti-Tm) olarak ilikili ve elikili bulunduklar kendiliinden anlalr. Her iki ey hem birbirinden ayrlamazlar, hem ikisi birden ayn nemle ele alnrlar. En sonra harbi kazanalm da btn muharebeleri kaybedelim denilemez. Bir tm sava kazanabilmek, belirli savalar (muharebeleri) kazanmakla olur. Hibir esasl muharebe kazanlmakszn, bir harbin kazanld hemen hemen hi grlmemitir. Kazanlmsa, bu, sava d kontenjanlarn ar basmalarndan baka nedene balanamaz. Sava gdmnn doruluuna deil, kr tesadflere balanabilir. kinci Emperyalist Evren Sava'nda Alman Nazilii bir sr Avrupa, Afrika savamlar kazandlar. Strateji bakmndan bu zaferler "Pirs zaferleri" oldu. Almanlarn, bindikleri dal kesmelerine dnd. Btn dnya yedek glerini kendilerine kart duruma soktular. Gene de, en sonra Stalingrad muharebesini yitirmedike, yenilgileri balamad. Trkiye'nin Mill Kurtulu Savanda: Emperyalist Yunan Ordusu boyuna ilerlerken bir sr muharebeler kazand. Ama

Trk Ordusu, I. ve II. nn, Sakarya, Dumlupnar muharebelerini kazanmam olsayd, HARB kesin zafere ulatramazd. Demek, taktikle stratejiyi ne birbirinden ayrmak, ne birbiriyle kartrmak, BLM ve BLN getirmez. Strateji plannn gereklemesinde taktiin oynad byk rol deerlendirilmedike, strateji bo bir uvala dndrlr. Stratejiyi lkrd olmaktan karp, kemii, eti, organlar ve tmyle canl gerekliine kavuturan dnce ve davranlar, uzun, sabrl, gsterisiz, hatta ou kez ok NANKR bir sra TAKTK'ler olur. Onun iin, hangi strateji aamasnda bulunulduunu bilmek kadar, o aamann ne trl bir TAKTK basamanda yaandn dnp, ona gre davranmak da nemlidir. nk, strateji, bugn artk kimse iin "sr" olmamas gereken, GENEL karakter tayan bir TEORK PLAN'dr. O plan uygulayacak tutumlar, yerine ve zamanna uygun taktiklerdir. Strateji btnl: para para ve ou zt olan taktik basamaklarn bir araya gelmesi ile doar. Kabaca benzetirsek: Strateji bir MERDVEN'dir, taktik onun BASAMAKLARI'dr. Merdiven durumunu yaratmayan basamaklar (Stratejisiz taktikler) dnmek nasl ham kuruntu ise, yani SAMALAMAK ise, tpk yle, basamaksz bir merdiven (Taktiksiz strateji) dnmeye ve uygulamaya kalkmak da gln ve sama bir anlamszlk, ukallk olur. Artk "bugn" deil, 42 yldan beri (yani deme "Stratej"lerin annelerinden henz doduklar gnden beri) sosyal strateji, yllar yldr (dnlmek yle dursun) uygulanaduran arca belli bir genel plandr. Trkiye'de bile "ASGAR PROGRAM", Mtareke yllarndan beri programlanmtr. Bu plandan haberi olmayanlara, kimi "Lpalis'in Hakikatleri"ni grltlce hatrlatmak bir sra "ASGAR" artlar yerine getirmek zorundadr: a) STRATEJ BTNL yok edilmemeli, "Asgar Program" savunulurken, "AZAM" Program yasaklna kalkmamal. Minimal program da, maksimal program da bilim ve bilin d braklamaz. b) STRATEJNN Z PROBLEM yitirilmemelidir. Hele "Devrim Stratejisi" sz konusu ise, "KTDAR" z problemi dnda, soyut strateji pozlar taknmak, toyca kolay olduu kertede, (birisinin dedii gibi) tehlikeli perende atan "CAMBAZLIKLARA" "dne"bilir. c) STRATEJ, TAKTKLE orba edilmemelidir. Dpedz "TAKTK" meseleler ele alnp tartlrken byk "STRATEJ" yapldn

sanmak, teoride ve pratikte ANAR'yi bilim ve bilin yerine geirmek, kafa kargaaln "kafasz igzarlk" mertebesine karmak olur. Bu artlar yerine getirmek tercme dnle olmaz. Bilimcil Sosyalizmde "TURZM"e en az elverili alan strateji ve taktik lkesidir. Strateji ile taktiin, iice ve karlkl etki-tepki halinde, hem ayni-hem gayri bir tek PROSE olarak kavranlmas, bize taktiin nemi kadar karakteristiini de belirtir. Sosyal gidi iinde balca iki trl TAKTK ayrt edilebilir: a) Strateji iinde taktik; b) Taktik iinde taktik. Taktiin SOM karakteri ancak bu iki adan incelenirse kavranabilir. STRATEJ NDE TAKTK NEDR? Strateji iinde taktik: Belirli bir strateji aamas iindeki MOMENT'lere (Diyalektik anlara) gre, iki zt karakter tar. Yukarda dokunduk. Strateji aamas: Ya EVRM-BRKM basamanda olur; yahut DEVR M-ATLAYI basamanda olur. Strateji aamasnn evrim kona ile devrim kona iinde gdlecek taktikler: Kar karya gelen glerin belirli dengesine gre, birbirinin zdd ynler gsterir. Genellikle trl yneli taktii yahut taktik ynelii gze arpar. 1- TAARRUZ (Saldr), 2- RCAT (Gerileme), 3- MDAFAA (Savunma)... Aslna baklrsa, taarruz da, ricat da birer mdafaa (savunma) biimidir. Kimi olur, saldr: savunmann en iyi biimi olur; kimi ise gerileme... Onun iin, genel olarak savunmann iki zt biimli esas taktii gz nnde tutulur. Taarruz yahut ricat, ikisi aras taktikler, bu iki davrann genel izgilerinden yararlanabilir. A) Taarruz Taktii: Gerek evrim, gerekse devrim konaklarnda taarruz taktii kullanlabilir. Bu kullanmda temelli iliki karlkl glerin orantsna baldr. Kesin anda kart glerin en YARALANABLR yanna ylm bulunan devrimci gler "DMANINKNDEN OK STN" iseler, gdlen taktik: Hi gzn krpmadan, var gle, tutulan ynde btn engelleri hie sayarak TAARRUZU gerekle tirmektir. Bu strateji iinde taarruz taktii dnce ve davranna en yakn rnek, Mustafa Kemal'in Dumlupnar Taarruzu ile, "Kemalist"

devrimlerdir. . . Paa [smet nn], hakl olarak biri askercil tekisi sosyal olan o iki taktii ayn paralelde koyarak yle der: "Durum, bir asker hareket zamannda, kumandanlar arasnda bir tedbir yznden vukua gelen ihtilftan ok farkl deildir. Mesel byk taarruz tedbirleri, hazrlklar srasnda olduu gibi... Bu tedbirlerin nasl tatbik edilmesi lzm geldii esasl bir plan icabdr. Btn kuvvetleri bir tarafa topladk. Her taraf zayf braktk." (nn'nn Hatralar, Ulus, 3 Nisan 1969) "Dumlupnar Taarruzu" ile "apka inklb" taarruzu ayn taktikle, devrimci taarruz taktii ile yrtld. Kesin vuru an iyi seildii dmann "en yaralanabilir gafil yanna" daha stn glerin "en irisi" yld iin, baar kazanld. Strateji plan iinde taarruz taktiine gre glerin gdm balca iki unutulmaz prensibe dayanr: 1- Pek saldr, 2- Baar morali... 1- Pek Saldr: Taarruza kalkncaya dek, dman gafil avlamak iin, gerekli yna yapmak iin hi bir tedbiri unutmayacaksn. Ama bir yol taarruza karar verdin mi: saldrda gz kara olacaksn. Ne harp, ne devrim ocuk oyunca deildir. akaya gelmez. "Sakn devrimle oynamamal ama devrime baland m, onu sonuna dek gtrmek gerektii dncesi kafaya iyice yerletirilmelidir." "Bir yol tutulan yn, btn engellere ramen deitirmeksizin gtmelidir." "Devrim bir yol balad m, azami grbzlkle davranmak ve her ne pahasna olursa olsun, taarruza gemelidir. Mdafaa devrimin lmdr." (Lenin) 2- Baar Morali: Strateji amacna birden varlmayabilir. Ancak, zaferin de devrimin de geliimi insan iidir. nsan ise, yalnz "Moral: Maneviyat" gc ile ileyen bir makinedir. Moral gcn ve inancn besisi BAARI'dr. Boyuna baarlar gelitirerek moral stnl koruyacaksn. Kesin sonu ynnde, her an bir baar elde edilirse inancn dayana moral glenir. "Her gn, hatta bir tek ehir sz konusu ise denilebilir ki, her saat, pek byk olmasa bile, bir sra baarlar kazanlmaldr. Ve her ne pahasna olursa olsun 'MORAL STNL' korunmaldr." (Lenin) Emperyalizme ve gericilie kar km Mustafa Kemal Devrimlerinin, szde savunulmas iin "MDAFAAYA" geirilmesi, devrim-

lerin nce kllendirilmesini, sonra yozlatrlmasn, en sonunda da, (Emperyalist ve gerici kar-taarruzlar nnde) kendi kendilerini inkr etmesini getirmitir. B) Ricat Taktii Kart gler ar basacak byklkte ise, srf "Kabadaylk" uruna "TAARRUZA" geip erimek, ne askercil, ne sivil taktik ustal saylamaz. Gerek evrim, gerekse devrim konanda: "DMAN GLER OK STN" iseler, "MANEVRA" harekt, askercil deyimiyle "OYALAMA TAKT" gdlr. "Dmann gc stn ise, muharebeyi kabullenmek zararl ise ve gleri dzeltme bakmndan gerileme, ncy ezilmekten sakndrmann ve yedekleri korumann tek arac ise, yedeklerle birlikte manevra yapmak" tutulacak biricik yoldur. Demek ricat da gelii gzel olmaz. Bir ama ve arala yaplr. Ricat taktiinin balca ama artlar unlardr: 1) nc ve zgc ezdirmemek; 2) Yedek gleri muhafaza etmek. Ricat taktiinin balca ara artlar unlardr: 1) Zaman kazanmak; 2) Dman datmak; 3) Taarruz glerini derlemek... ve ilh... O zaman, geri kart glere grnr epey ayrcalklar, yerler balanm olur. Ama bu ricat, ama ve ara artlarna uygunca yaplm ise o balar, "BZ GLENDREN BR MTYAZ" olurlar. Strateji iinde ricat taktii dnce ve davranna en yakn ve baarl rnek, Mustafa Kemal'in emperyalizm ve feodalizm karsnda tuttuu, nl "HATTI MDAFAA YOK, SATHI MDAFAA VAR" prensibi ve slogandr. Anadolu'da derebeyi, tefeci-bezirgan ayaklanlar ile Yunan taarruzu gnleri: I. ve II. nn savunmalar birer baar sayldklar halde, "stn Yunan gleri" ve ihtiyatlar tehlikeye dren eraf ayan saltanatl nnde: Trk Ordusu ve Ankara hkmeti yer yer ricat etmeyi bildi. Dman datmak, yedek gleri muhafaza etmek gerekliydi. Sakarya Savanda, Yunan ordusu, baar kazanamaynca ricat zorunda kald. Trkler gene, temas yitirmemekle birlikte, taarruza gemediler. Zaman kazanmak, kesin saldr iin derlenmek gerekiyordu. Anadolu Devrimi de yle strateji iinde uzunca ricat taktiklerinden sonra kesin saldrlarn yapabildi. Mill birlii salayacak olan Anadolu ordular birliini korumak zere, Mustafa Kemal "Yver'i Hass' Hazret'i ehriyr"liini kulland. Sivas Kongresine dek, kom-

prador ittihatlarn "AMERKAN MANDASI" teklifleri tartld. Birinci Millet Meclisi kurulduktan sonra bile "MAKAAM'I MUALLY'I HLFET [Hilafetin ulu makam]i kurtarmak taktii gdld. Zafer kazanlr kazanlmaz, ne saltanat kald, ne hilafet, "MANDA" bir daha -hi deilse- aza alnmad. Savata olduu gibi barta da ricat, bozguna (zgcn ezilmesine, yedek glerin dalmasna, kopmasna) varmadka, gerileme, taarruzu hazrlamak iin hz alma olur. Gerek askerlik ve devrim bilimi: Taarruz sanat gibi, ricat sanatn da bilimle ve bilinle uygulamak sanatdr. Onun iin: "Devrimci snf, hem taarruz sanatn, hem ricat sanatn bilmeksizin yenmenin olanaksz bulunduunu anlamaya balamtr." (Lenin) TAKTK NDE TAKTK NEDR? Bal bana taktik olarak taktik nedir? Askercil veya sosyal glerin, LERLEY (Taarruz) yahut GERLEY (Ricat) konaklarnda tutacaklar SAVUNMA yollardr. "Taktik, orantlca ksa bir Met'ler (Denizin kabarmalar) veya Cezr'ler (Denizin ekilmeleri), ykseli veya k srasnda zgcn ynetimini (Sevk ve idaresini), davran izgisini (Hatt hareketini) belirlendirmekten ibarettir." Bu davran, her defasnda olaanst KIVRAK ve ESNEK olur. En ufak ezbercilie ve softala hi gelmeyen yer, tekrar edelim: Taktik alandr. Strateji olarak strateji, belirli aamas iinde (Dondurulmamak artyla) ne denli DEMEZ kalrsa, taktik olarak taktik en az o denli DEKEN olur. Bu deiiklik nasl yrr? Her zaman, her diyalektik deiiklik gibi, sz yerinde ise, vaktinde TERSNE DN, ou ZIDDINA ATLAYI biiminde yrr. nk, her ey gibi, karlaan askercil veya sosyal glerin arasndaki DENGE sk sk deiir. Hele bu denge tersine dner dnmez, taktik yneli ve ynetim hemen tepesi taklak olur. O yzden beyin zarlarnn kalnlamam olmas gerekir. Yoksa, her taktik dnemete arlr kalnr. Elde DSPLN'den baka tutamak bulunmaz. Askerlikte ve aknlklarn panie varmamas iin: "KR KRNE TAAT" prensibinden daha iyisi bulunamamtr. Sosyal harekette hdklkleri ve disiplinsizlikleri nlemenin yolu DYALEKTK BLM VE BLN haddesinden geer. Sosyal taktiin klasik tanmlanmas yle zetlenir:

"Taktik izgiyi gderken, eski parolalar ve mcadele ve rgt biimleri yerine yenilerini geirerek o biimleri birbirleriyle kaynatrr ve ilh... Taktiin konusu: Sosyal mcadele ve rgt biimleridir; o biimleri duruma gre birbirinin yerine geirmek veya birletirmektir." Demek, ister askercil olsun, ister sosyal olsun TAKTK denildi mi, onda birbirinden kan ve birbirini btnleyen iki ana eleman yatar: 1- MCADELE (Dv, Gre, Kavga), 2- TEKLT (Organizasyon, rgt). Ne mcadele rgtten ve ne de rgt mcadeleden ayrlamaz. Mcadele RUH ise, rgt BEDEN'dir. Mcadelesiz rgt Ruhsuz bedene, rgtsz mcadele bedensiz ruh kuruntusuna dner. Mcadele ile rgt birlikte koyup yrtmeyen giriim, kurusk yaygara koparmaktr. Gerek mcadelenin ve gerekse rgtn de ayrca ikier z vardr: 1- PAROLA (iar, Slogan), 2- BM (ekil, Form). Parola: Dvn ve rgtn ayrt edici bayradr. Biim: Dvn ve rgtn billurlamasdr. Mcadele ve rgt ancak parola bayraklamas ve biim billurlamas ile tecelli eder, darlar, elle tutulur. Bu elemanlar hep birden deyimlendirirsek, taktik denildii zaman u drt ey birbiriyle en sk bal olarak gzmz nne sralanr: 1- Dvn Parolas, 2- Dvn Biimi, 3- rgtn Parolas, 4- rgtn Biimi. Her eyden nce bu drt eyi ayn zamanda ve hep birden karlkl etki-tepki, iliki-elikileri ile ele almayan bir dnce ve davran TAKTK adn alamaz. Ad takmak kolaydr. Dil kemiksiz, kaydrlr. Ancak, bilimcil anlamda bir TAKTK, ancak DVN ve RGTN PAROLASI ve BM doruca konulduu yerde ve salam konulabildii lde var olabilir. Hemen analm. O drt bal eleman btnn herhangi bir kitapta yazld gibi ezberleyip tekerlemek: Ne taktik yapmak, ne taktisyenlik olur. Gerekten taktik, her zel askercil veya sosyal durumda u ynde uzun, derin ve geni olmakla kalmayp, alabildiine dinamik, iin uyanka ve zekice baarlmasn ister:

I- DURUMA EN UYGUN dv ve rgt parola ve biimleri bulunmaldr. II- ORTAYA ATILMI DAHA NCEK dv ve rgt parolalar ile biimleri varsa, onlardan hibirisini atlamakszn, onlarn yerine hangilerinin geece i belirtilmelidir. III- ESK ve YEN durumlar ve uygun dv ve rgt parolalar ile biimlerini, birbirleriyle ilikileri ve elikileri bakmndan eletiricil anlamda dzenlemek gerekir. Bu nedenlerle, kendiliinden anlalaca gibi, strateji gibi taktik de, ne Tanr buyruu olarak gkten hazrca zembille iner, ne herhangi bir dhinin anszn, daha nceki abalar dnda tuluat buluu ile doar. Her 4 alanda yaplm, yaplacak ulusal ve uluslararas btn denemeleri her 3 trl abalarla sentetize etmeyi ister. Bu iin ne denli sabrla, alak gnllce EMEK birikimi ve mutlak ORJNAL savalar sonucu gerekleebilecei ortadadr-. Her alanda dnyann ve her lkenin KARAKTERSTK ORJNALTES hep birden iyi kavranr ve doru ilenirse, yerine getirilecek grev TAKTK adn alabilir. Bunu yapamayann, ikide bir "Strateji" ve "Taktik" gibi smarlama lkrdlar azna sakz etmesi, bouna gevezelik yapmas olur. Dou'da byleleri oktur ve hatta, daha kts, pek de "geer akadr". Eskiler "R' MDERZAD" (Anadan doma ir) olur sanrlard. Onun iin, pek doru drst ir kmamtr. "ANADAN DOMA STRATEJ", "ANADAN DOMA TAKTSYEN" yoktur. Kyasya teori abasnn kyasya pratik abas ile gelimesinden, doru strateji ve doru taktik yetiir. Ve bir yol da yetiti mi, donup kalmaz, alabildiine gelitirilmeyi bekler. SOSYAL TAKTKTE DV VE RGTN PAROLA VE BMLER NEDR? Dedik. Her stratejik "merdiven"in iinde belirli taktik "basamaklar" iin gerekli dv ve rgtler gibi, o dv ve rgtler iin de uygun parolalar ve biimler ayr ayr olur. Btn o elemanlarn son rneklerini iki balk altnda derleyebiliriz: 1- Taktik Dv, 2- Taktik rgtlenme. TAKTK DV: Taktik mcadelenin parolalar ve biimleri, balca sosyal alanda younlar: 1) YERNDE MCADELE: Binbir eidi ile szlemeler, propagandalar, grevler ve ilh... biimlerine girer. Her dv biiminin

o an iin kendisine en uygun parolalar fkrr. Ekonomik grevin biimi ve parolas bakadr; politik grevin veya ksm yahut genel grevin parolas ve biimi bakadr. 2) LKEDE MCADELE: Toplantlar, konferanslar, ak, kapal oturumlar, seminerler, yryler, gsteriler, igaller ve ilh... hep kendi zel BM'leri ve zel parolalar ile yaplrlar. Emperyalizm anda hi bir lke tekilerden baka yldzda deildir. Bunun Birlemi Milletler'den blge anlamalarna, baka sryle uluslararas kurum ve kurullara dek yaygn ve etkin mcadele alanlar kimseyi ekimser brakamaz. Her lkede semtler ne ise, dnyada lkeler o hale gelmitir. lke dvleri her zaman ancak btn semtlerin ve btn dnyann dvleri iinde anlam kazanr ve deerlendirilirse, gerek taktikten sz edilebilir. Dnyann, bir lkenin, bir semtin sosyal grelerinde dv biimleri ve parolalar l ldr. Her sosyal snfn, zmrenin, tabakann, hatta her ya, cins ve her dil, din ve ilh... karakterli yurttalarn ve insanlarn, yurt ve dnya mcadeleleri zel biimlere brnp, zel parolalarla yrtlr. Bu alandan ne biri, ne tekisi yalnz bana yeterli mcadele saylamaz. Ancak her dv birden karlkl etki ve tepkileri ile deerlendirilir ve gerekletirilirse, sosyal hareketin TAKTK MCADELE'sinden veya mcadele taktiinden sz edilebilir. TAKTK RGTLENME: Taktik mcadele gibi taktik rgtlenme de, kendi zel parolalar ve biimleri ile, balca trl olabilir. 1- EKONOMK-KLTREL LEGAL RGTLER: Sendikalar, kooperatifler, sigortalar, yardmlama sandklar, eitim kurumlar, aratrma dernekleri ve ilh...dir. Hepsinin biimleri ve parolalar ayr gerekler ve gerekelerle belirlendirilir. Bunlar daha ok sosyal snf llerine gre ayarlanrlar. 2- LEGAL YIIN RGTLER: i mmessilleri, kyl heyetleri, grev komiteleri, mcadele rgtleri, g birlikleri ve ilh... GENLNE insan topluluklarn kendi zel biimleri ve parolalar iinde rgtlerler. 3- SYAS RGTLER: Tmyle bir lke ve dnya lsnde amalar ve aralar bulunan, yeleri DARLIINA rgtlenmi iyice SEKN bulunan Siyasi kulpler, Siyasi dernekler ve her tr Siyasi partiler ve ilh leridir. Bunlarn biimleri ve parolalar elbet ekonomik, kltrel ve yncl rgtlerdekinden baka olur.

Toplum gidii iinde, zaman zaman kimi eski, kimi yeni olan btn o mcadele ve rgt biimleri ile parolalar, st ste ylp, insanlarn nne uvalla boaltlmak iin domamlar, yaplmamlardr. En kaotik (Mahercil) grnen dvler ve rgtler bile, bir sosyal eilimin determinizmi altnda belirlenirler. Her ada ve her aamada, sosyal snf, zmre ve tabakalarn iliki elikilerine gre biimlenirler ve parolalanrlar. O mcadele ve rgtlere canyla bayla katlm lkc, zeki insanlar, o snf ve yn eilimlerini keif ve icat ederek, ayklayp rgtleyerek bilimletirirler ve bilinletirirler. Yn eiliminin gereklerine adapte ederler. Anadolu Mill Kurtulu Sava balarken, ta nn savalarna gelininceye dek, gerek millet, gerekse ordu ynlar DAINIK ve BEZGN idi. Emperyalizmin ve derebeyi saltanatnn ne srd saldrgan ve zalim gleri ise en modern parolalar ve biimlerle, dilerine trnaklarna dek silahl idi. Byle bir dmana kar, hemen ayn apta bir DZENL ORDU ile klamazd. Ordu yerine, gerek ordunun, gerekse milletin nce dankln ve bezginliini, ylgnln giderecek en olaan dv ve rgt biimleri ve parolalar bulmalyd. O bozgun ve yenilgi ortamnn dv ve rgt biimleri ile parolalar ise, uzun boylu aranmayacak kadar ortada idi. nce teker teker kiicil, sonra semt semt blgecil SYANCIKLAR ve DVKLER sanki kendiliinden parolalarn, rgt biimlerini yaratmlard. Bu, halkn en uyank, en atlgan ve en yiit nclerinin girimi bulunduklar "KUVAYIMLLYECLK" sava idi. Kurtulu Savann bu birinci taktik kona, btn dnyada GERLLA (ete Harbi) denilen taktikle balamt. lk Kuvaymilliyecileri, muazzam emperyalist ve derebeyi saltanat gleri nnde savar grenler, nce kmsemiler, sonra alay konusu etmiler, en sonunda Anadolu savalarn her gn, "Dgler, Bgler"(Dallar, Ekyalar) diye millet ve dnya nnde amurlamaya almlardr. Oysa LK KUVAYIMLLYECLK taktii, tipik bir RCAT taktii idi. Gerileyerek savunmakla zaman kazanld. Dman dankla uratld. Stratejik gler, cephedeki yerli yerlerine konulup, ynlarn morali saland. ete sava, milletin ve ordunun ynn ve moralini stratejik amalara belirli biimler ve parolalarla ynetince, KUVAYIMLLYECLK'in ikinci taktik kona geldi. eteciliin yerine DZENL ORDU dv ve rgt iin gerekli biimler ve parolalar geirildi. Bu ikinci taktik konanda da, gene srasnda ricat, srasnda saldr yapan, temeli

SAVUNMA olan taktik biimleri ve parolalar nerildi. I. ve II. nn savamlar savunmada ricat unutmad; Sakarya Savam savunmada taarruzu gelitirdi. Btn bu taktik dnce ve davranlar, en sonra KESN sonulu Dumlupnar taarruzunu hazrlayp gerekletirmeye yaradlar. Askercil taktiin ayrntl uygulamalarna paralel sosyal taktik uygulamalar da vardr. arlk Rusya'snda, gze arpan taktik konaklar ve uygulamalar yle klasikletirilmitir:
Taktik Kona TAARRUZ (1903-1805) Mcadele biimleri ve parolalar rgt biimleri ve parolalar Fabrika komiteleri, devrimci kyl heyetleri, grev komiteleri. 2- Dumaya (ar Meclisine) boykot. i-kyl Sovyetleri, az ok ak Sosyal Demokrat Rus i Partisi 1- Ekonomik grevler yahut hatta, tam skn. RCAT (1907-1912) Duma'ya katlma. Parlamento mdahaleleri 2- En az hedef tekil eden Sosyal Demokrat i Partisi 1- Legal rgtler: eitim dernekleri, kooperatifler, sigorta sandklar vb. gibi

1- Blgecil grevler, politik grevler, genel siyasi grev

TAKTK GDM NEDR? Buraya dek btn belirttiklerimiz, Strateji ile taktiin boyuna diyalektik karlkl etki-tepki ilikisi ve elikisi iinde bulunduklarn gsterdi. Stratejik aamalar da ayn kurala uyarlar. Belirli bir aama iin ama: STRATEJK ZAFER'dir, yani; kesin baardr. TAKTK ise, zaferi hazrlama ve en iyi sonulandrma aracdr: "Verili bir durumda, stratejik zaferi hazrlamak iin gereken azam sonular elde etmek zere btn mcadele ve rgt biimlerini aklcl (rasyonel) olarak kullanmaktr." Btn bunlar, tekrar edelim, belirli bir tek aama iin dorudurlar. Ancak hayat, hi bir zaman "TEK" aama deildir. Bir aama bitince, o aamann strateji amac, ondan sonra kanlmaz olarak gelen yeni aamann ARA' olur. nk, yeni aamann strateji-

si amalamtr: eski strateji yeni aamada artk taktiklemitir. Strateji ile taktiin byle karlkl olarak birbirlerini NKR edileri, sonra NKRLARIN NKRINA varlar, sosyal gidii ynetir. Her belirli aama iinde btn taktik amalar ve aralar da, zaman zaman ayn diyalektik olumluluk ve olumsuzluk MOMENT'lerinden geerler: TAKTK ARALAR: "Btn Dv ve rgt Parolalar ve Biimleri"dir. O aralarn hepsi birden, geliigzel mi kullanlacaklar? O zaman, toplum maher yerine dner, btn dnce ve davranlar samalamaya varrd. nk, ne yapld ve yaplaca bilinmez yahut bir yaplanla tekisi bozulurdu. Onun iin, her taktik momentin de kendine has bir amac bulunur ve o amaca gre taktik ynetim gdlr. TAKTK AMA: her belirli momentte "MAKSMAL SONU" verecek aralar hem SEMEY ve hem de en RASYONELCE KULLANMAYI bilmekle elde edilir. En "AKILCIL" olan, yani en "AZAM SONULAR ELDE EDEN" taktik amaca nasl varlr? Baka deyimle, taktik aralar nasl ve neye gre seilip ayarlanr ve gdlr? Balca u iki objektif ve somut gereklie gre: 1- Sosyal Durum, 2- Yn Dzeyi. 1- SOSYAL DURUM: nsanlk 20. Yzyldan beri kapitalizmin emperyalizm konana, yani: KESN BUNALIMLAR ve DEVRMLER ana girmi bulunuyor. Bunda hi kimsenin kukusu olamaz. En unutulmu yeryz blgelerinde her gn patlak veren altstlkleri kim unutabilir? Ancak, bu ada dahi, grld gibi, bir dziye, her gn, her saat ba bir "DEVRM" yoktur. En giderilemez "BUNALIMLAR" en sinsi biimleriyle bile, bir sra kabarmalar, orantcl yatmalar, metler, cezirler ile geliirler. Yalnz "Deliler iin her gn dn bayram" vardr. Her gerek prose gibi, sosyal bunalmlar ve devrimler gidii de: kimi karak, kimi inerek, imdi ykselerek, sonra alalarak geliir. Her zaman: bir uzunca EVRM'in ardndan, bsbtn ksaca bir DEVRM hecmeleri [ataklar] birbirini kovalar. Ayrca, yeryz bir makastan kma lkeler mozaii de deildir. Hele kapitalizm, lkeler arasndaki ETSZCE GELM ayrtlarn son kerteye dek abartm bir dzendir. Kapitalizmin "Tesviye" ettii dnyada, her lke, hem teki lkelerle BTK KAPLARDAK AKICI gibi bal, karlk etki-tepkili, hem kendi BALIBAINA'lnn

MUSLUKLARI ve AMORTSRLER ile apayr -moda deyimi ile"bamsz" durumdadr. Bu diyalektii kavramayp da, o eliik durumlardan yalnz biriyle ambale olmak skolastiin batana saplanmak olur. Zaman gelir, bir lkede, toplum hi beklenmedik anda bir DEVRM k gsterir. Bu az ok ksa sren kn ardndan, daha uzun bir ini balar. "AKILCIL" taktik odur ki: Toplumun bu objektif (nesnecil) gerekliini tam vaktinde yakalayp, ona gre en uygun gelecek mcadele ve rgt parolalar ile biimlerini kavramay ve uygulamay bilir. Buna toplumun OBJEKTF durumuna uygun TAKTK denir. Birinci TAKTK AN SEM budur. Toplum gidiini bir zincire benzeten byk sosyal gdcler, her aama merdiveni iinde tutulacak basama semeye: "ZNCR SRKLEYECEK HALKAYI YAKALAMAK" derler. "Verili anda proseler zinciri iinde yakalanabilecek halka bulunmal, o halka ele geince btn zincir ekilerek stratejik zafer artlar hazrlanmaldr." "Sosyalistim, demek yetmez, verili her an iin, zincirin yakalanacak ve aslp ekilince btn zinciri kuvvetle tutmaya yarayacak ve ondan sonraki halkay ekmeye elverecek halkasn bulmaldr." 2- YIIN DZEY: Zinciri srkleyen halkay bulmak, yalnz objektif toplum durumu ile bitmez. Bu, 1969 yllar Trkiye'sinde toplum durumunu grp kavram bir NC RGT'n bulunmas da yetmez. Bu da 1920 yllarnda Mustafa Kemal'in "Trkiye Komnist Partisi"ni kurmu olmasna benzeyebilir. yle bir rgt gerekten kurulmu olsayd bile Trkiye'de emperyalizmi ve derebeyi saltanatn devirmek elden g gelirdi. "YALNIZ NC LE YENMEK OLAAN DELDR." Kapitalizmin eitsizliki geliimi yznden, modern tarihte yle objektif durumlar vardr ki, orada toplum ve btn lkeler, en keskin bunalm ve devrim iine girmi bulunur. Ama tarih "Durum"larn kendiliindenlii ile yahut "nc" rgtlerin srf dilemesi ve yapmas ile deil, NSAN YIIN'lar ile yrr. Eer ortaya km bunalm ve devrimi az ok kendi kanunlar ile gdp insanlk iin en yararl sonuca vardracak bir "YIIN" ortada yoksa, bir ey yaplamaz. Antika Tarihin btn "TARHCL DEVRMLER" buna tank olmu rneklerdir. Tm dnya bunalm ne olursa olsun, nc ne derse desin, evrimi "AZAM SONULARINA" vardracak olan ynlar, henz o

tarihcil grevlerine uygun bir dnce ve davran dzeyine varamamsalar, bu gereklii kavramamak gaflet olur. O zaman, ortaya atlacak en "LER", en "DEVRMC" dv ve rgt parolalarna ve biimlerine, -asl tarih yapcs olan- ynlar, gerekli ilgiyi ve eilimi, katlm gsteremezler. "YIINLAR DEVRM CEPHESNE GDP" uygun yerlerini alamazlar. En parlak stratejik ve taktik sloganlar havada kalr. Byle bir tutum, hi ordusu bulunmayan bir genelkurmayla dnyay fethetmeye kalkmak gibidir. Ynn tutmayaca parolalar ve biimleri ortaya atmak, orduya hi anlamad dille, bilmedii, yapamayaca kumandalar vermeye benzer. Byle durumlarda, en iyi dilekli "Strateji" veya "Taktik" iddialar ve gsterileri, Strateji ve taktikten baka bir ey olacaktr. nk, srf kumandan ve kurmay ordudan, ncy yndan koparp ayrmaya yarayacaktr. Tek szle, devrimcilii ve devrimi, gericilie kurban edecektir. Taktiin balca bilimcil rol: "Ynlar devrim cephesine gtrp uygunca letirmeye elverili klacak ve hareketin durumuna en uygun gelecek mcadele ve rgt biimlerini birinci plana karmaktr." Bu rol baarmaya yarayan taktie "TAKTK" denir. Buna ynn SOMUT durumuna uygun TAKTK denir. kinci TAKTK AN SEM budur. Birinci SOSYAL DURUM halkasn yakalamak ne denli OBJEKTF artsa, bu ikinci YIIN DZEY halkasn yakalamak da en az o denli SBJEKTF artlarla ilikilidir. "Yn byle kollarmz kavuturup beklemeli" mi? O zaman, bu dnyadan el etek ekme tutumuna dlr. Buna sosyalizm deil, FATALZM ad verilir. Diyalektiin en kesin iledii yer, Sosyal Durum-Yn Dzeyi nnde NC-YIIN ilikileri alandr-. Taktiin gerek roln baarmas ne zaman olur? Ynlar "BU BYLE GDEMEZ!" dedikleri zaman. Ynlar, "bunun byle gidemeyeceini" ne zaman kavrarlar? "DEVRMC PAROLANIN DORULUUNU" kavradklar zaman. Ynlar, devrimci parolann doruluunu ne zaman kavrarlar?.. te burada, gerek taktiin z ile kar karya gelinmitir. Dnyann her yerinde ynlarn ezel sz: "LAFA KARNIMIZ TOK!" demek olur. Yedi bin yldr, snfl toplumun her egemen tecellisi, insan ynlarn en son durumada hayal krklna uratm, aldatmtr. O yzden ynlar, lafla, srf propagandayla, tahrikatla [ajitasyonla], kitapla, yazyla, sylevle bir taktiin ne

doruluunu, ne eriliini kolay kolay kavrayamazlar. "rein tad, ancak die vurmakla tadlr-." yleyse, nasl taktik gdlecek? ki ey, ayn zamanda hi unutulmayarak: 1- Propaganda-Ajitasyon-rgtlenme yaplmal m? Bu canl insann soluk alp almamasn sormaya benzer. Toplum yayorsa, hepsi yaplacak. En korkun yasaklar bile propagandann, ajitasyonun ve rgtlenmelerin hi birisini hibir zaman durduramamtr. Bak da grme, dinle de iitme, yola k da yrme, kime, nasl denilebilir? Denilse, kim dinler? Bir lkede sosyal konularn propaganda, ajitasyon ve rgt d ilan edilmesi, tabiatn kanunlarna aykr olunabileceini sanmaktan baka anlam tayamaz. Ama yalnz bana propaganda, ajitasyon ve rgt, hem hi bir zaman ynlarn btnn gerei denli etkileyemez, hem etkilese bile, candan inanmaya, hele canla bala davranmaya gtremez. Btn o dnce ve davranlardan sonra ne gerekir? Ynlara kendi dlarndan yanstlacak ilemlerin, eylemlerin yerine, kendi ilerinden gelme ve sanki kendiliklerindenmie yaptklar ilemler, eylemler gerekir. 2- Olaylar, Ynlarn Diine Vuruu Ynlar, bir taktiin doruluunu kendi yaay ve davran ile deneyip snamakla kavrar ve benimser. "Cemaat ne derse desin, Hoca bildiini okur" atasznde Cemaat YIINLAR ise, sz tersine evirmek gerekir: Propaganda, ajitasyon, rgt ne derse desin "YIIN BLDN OKUR". Ynn bildii ise, tarih boyunca denediidir, snaddr. Cumhuriyet, Trkiye'de 40 yldr "Laiklik" propaganda, ajitasyon ve rgtlenmesi yapar. Kylmz, Osmanl Dirlik Dzeni anda Mslman kurallarnn kendisine bedava toprak dattn, atalarnn denemesiyle gelenekletirdii iin, geride, eriat yanl olarak kalmtr-. yi taktik, yalnz doru taktik deildir. Ynlarn o doruluu snamalarn da salamay ve o adan deerlendirmeyi bilen taktiktir. Bu i, ynlarn pratik davranlar dnda, hele ynlarn dnda hi baarlamaz. Krslerde, salonlarda, meydanlarda, hatta dada bayrda, nutuk atmalara, yn byk altndan gler, geer. Gzyle grmeli, eliyle tutmal, diiyle, trnayla snamaldr. Onun iin: "Bir musibet, bin nasihatten yedir" denmi. Tek szle, strateji gibi taktik de YIINLARA MAL EDLRSE anlam tar.

AYRIM III GENELLKLE ASKERCL VE SOSYAL STRATEJ-TAKTK Aslnda "Strateji" ve "Taktik" szckleri, askerlik zanaatnn deyimleridir. Tanmlamalarn yapacaz. Askercil Sava da, Sosyal mcadeleler de hep insancl eliki ve atklar olduklar iin, Sosyal mcadele pratiinde de Strateji ve Taktik durumlar vardr-. Askercil sava bin yllardan beri bir bilim ve zanaat haline geldiinden, daha iyi bilinen askercil sava terimleriyle, sosyal mcadele gidilerini zihinlere daha duruca sokmak dnlmtr. Yeter ki, Askercil savala Sosyal mcadelenin kesin ayrtlar, hele kimi ztlklar unutulmasn. ORDULAR SAVAIYLA SINIFLAR GRENN LKS Toplumda yalnz askercil ilikiler ve atklar yani srf Ordular sava yoktur. Byk Fransz Devrimi'nden beri, en bata gereki burjuva tarihcileri, Tarihin bir Snflar mcadelesi tarihi olduunu grmler ve yazmlardr. Bilimcil Sosyalizm, o burjuva bilimindeki kefi, daha derin ekonomi nedenlerine balan ile aklam olmaktan baka bir ey yapmamtr-. Gerek Tarih biraz daha iyz ile ele alnnca, hakikat daha seikleiyor. uras apak gze batyor. Snfl Toplumlarda, srf askercil saylan eliki ve atklar, bal bana, bamsz birer alnyazs deildirler. Askercil atmalar ve elimeleri iine alan, daha dorusu belirlendiren ey: Sosyal elimeler ve atmalardr. Esas z olan eliki SINIFLAR GRE (Klassenkampf: Lutte des classes) denilen genel atkdr. Ordular sava ile Snflar grei, ok kez, birbiriyle hi ilgisi bulunmayan eylermi gibi konur. Byle koyuun bir nedeni: Ordular Sava ile Snflar Grei arasnda bulunan elikiler ve ztlklardr. Ancak bu ztlk, bir kuruntu rn deil, tarihcil bir gerekliktir. O karakteriyle ne yok saylabilir, ne sama diye bir yana itilebilir.

Askercil Savala Snflar Greinin ilikisini "inkr" etmenin ikinci nedeni: Tarihi ve Toplumu iyi bilmemek ve anlamamaktan yahut bilmez ve anlamaz grnmekten ileri gelir. Bu da, Ordular Sava ile Snflar Grei denilen iki insancl gereklik arasndaki hem ilikileri, hem elikileri, hem aynlklar, hem gayrlklar gz nnde tutmamak iin bir sebep olamaz. Medeniyet (Snfl Toplum) kuruldu kurulal, Ordular Sava, hep ve her yerde: Snflar Greinin ikincil (sekonder) rn oldu. Antika Tarihte de, Modern Tarihte de, yakndan baklnca, grmezlikten gelinemez ki, her Askercil Sava, dorudan doruya veya dolaysyla, Sivil mcadeleye "VEKLET" etmi ve etmektedir. Belirli Toplum aamalarnda, Snflar Grei, herhangi nedenle, normal bir SOSYAL DEVRM salayamad gn, onun yerine Ordular Sava, ya dorudan doruya yahut dolayl yoldan bir TARHCL DEVRM yaratma rn zorlamtr.. O yzden, Askercil sava kkrtclar, her kanl sava tarihin bir itici gc olarak selamlarlar. Aslnda itici g askercil savan kendisi deil, getiriyorsa, getirmi olduu Devrim lokomotifidir. Bu i zemberei gremeyen veya grmek istemeyen, yzeyde oyalanan yahut oyalayan Sosyal Devrim dmanlar, Ordular savann her eidindeki erdemleri saya saya bitiremezler. Faizmin, Emperyalist Sava bile, srf sava olduu iin, rnein Mill Kurtulu Sava kadar vmesi, bir yiitlik ycelii olarak gklere kar, hep Ordular Sava sayesinde Snflar Greini nleyebileceini yahut kmaza sokabileceini ummasndan trdr. Egemen snf, elde edebilecei askercil ZAFER mekanizmas ile, Sosyal Devrimi yenilgiye uratt kar yana doru iteleyeceine inanr. Bunu baarp baaramad ayr konudur. Buna karlk, Dnyann her yerinde Snflar Greinin demokratik geliiminde iyilik grenler, hemen her zaman Sava dmandrlar. nk, belirli Sosyal Snf anlamyla aydnlanmam bulunan her Askercil Sava, bir kr dvne dnebilir. Tesadfen olumlu bir sonuca varm her askercil sava, Sava olduu iin deil, ardndan Tarihcil veya Sosyal veya Politik, Teknik ve ilh... alardan olumlu bir DEVRM getirdii iin yledir. Ordular Sava, sk sk bir felket ve afet haline geliyorsa, bunun sebebi, Toplumda herhangi bir sosyal devrime yol aamam bulunmasdr. Ordular Savann korkun olumsuzluklarn, Sosyal Devrimden baka hi bir ey nleyemez ve durduramaz.

SAVALARIN BLNCE IKARILMASI Antika Tarihte, Askercil Sava, Snflar Greini uzun sre bir Sosyal Devrime ulamaktan alkoydu. O yzden, ikide bir medeniyetin bat ile baka bir medeniyetin douu arasna hep birer TARHCL DEVRM soktu. Ordular Sava, nce yaayan bir medeniyeti ykyordu. Modern ada, o zamana dek grlmemi bir ey oldu: nsanlarda SOSYAL SINIF BLNC dodu. Snf Bilinci, bir medeniyetin yklmas yerine, bir sosyal snf TAHAKKMNN devrilmesini gerektirdi. Ancak her iki ada da, Askercil Savala, Snflar Greinin zt ikiz kardelii deimedi. Yerine ve zamanna gre nemli ve kadim ada TARHCL DEVRM, modern ada SOSYAL DEVRM biiminde oldular. Sosyal Devrimciler bu olaylar icat etmediler, kanunlarnca gttler. Ve Askercil Savalar, srf Devrim getiriyorlar diye, ne Allahlatrdlar, ne de AMA veya ARA gibi kullanmaya kalktlar. Askercil Sava, Toplum bunalmlarn kan, ate, gzya tufanlar iinde keskinletirerek zmeye alr. O bakmdan insana yaraan gereklik bilincini rafa kaldrr. Neredeyse en ilkel hayvancl igdleri dirilterek azdrr. Btn bu ve benzeri aykrlklarla karktr diye, Ordular Savann objektif ve som sonular grmezlikten gelinemez. Askercil Sava, "insanln Tarihncesinde" (Marks) ortal kasp kavuran bir YARIM BLNL, uykuda gezen altstlktr. "Yarm hekim insan candan, yarm hoca dinden imandan eder" olduu gibi -snflar greinin bir eki olduunu kavrayamad srece yar-bilinli olan Ordular Sava da, srf bir altstlk getirdii iin, mutlak ve her zaman DEVRMC yahut olumlu sonu getirmi saylamaz. Sivil mcadele gibi, askercil sava da hep Toplumun: ekonomik, sosyal yaps determine eder (belirlendirir). O belirleni lsnde altstlkler Yar bilinli yahut Tm bilinli olur ve sonularda olumluluk yahut olumsuzluk ar basar. Askercil Savalarn altstlklerini yaayanlar gibi yaatanlar da yzeyde kalmaya mahkm bulunduka, yani sosyal belirleni gerei yzeyde kalmaktan kurtulmadka kendi yaptklarna kendileri de aarlar. Savan nedenlerini kendiliklerinden derinletiremezler. nk, nceden izilmi bir "alnyazs" tadklarna inanmlardr-. Askercil Sava derinletirip tm BLNCE karmak, sosyal devrimin tm bilincine ulamaktr. Psikonevrozlarda (Ruh-sinir

rahatszlklarnda) alt bilince "pskrtlm" (rfule) etkenler bilince karld m, hasta iyileir. Askercil Sava, insanln egemen Toplum eilimleriyle alt bilincine pskrtlm zorlu semptomlardandr, hastalk belirtileridir. Sava hastaln gidermenin tek yolu: Onun sosyal, yani snflar grei asndan nedenlerini aydnla, bilince karmaktr. Askercil Sava, yzeyde kalmaya mahkm nedenlerinden kurtararak derinletirmek, bylelikle Bilince karmak: Sosyal Devrim Bilincine ulamak olur. ASKERCL VE SOSYAL SAVALARIN OLUMLU OLUMSUZ YANLARI Ordular Sava ile Snflar Grei birbirleriyle "asillik"-"vekillik" ilikisi iinde bulunduklar iin, aralarnda ynla paralellikler doar. Ama o paralellikler, olaylarn i yaylarn kuran ZITLIKLARI (elikileri) yok saymaya elveremez. Bir yol, Ordular sava da, Snflar grei de, Objektif ve Somut olaylardrlar. Falan veya filan kiinin istei veya kuruntusu ile olurluk ve olmazlk gstermezler. u Padiahn, u Paann harp isteyip istememesi hi bir zaman elinde olmamtr. Her sava, en son durumada, en geni ll Toplum elikilerinin ve ilikilerinin sonucu ve sentezidir. Sava en bata gden, belki, "Ben istedim, oldu" sanr. Gerekte isteyii, elinde olmayan eilim ve eitiminden domutur. Snf grei de tpk yledir. Sosyal ve Askercil Savalar objektif ve somut olaylardr diye, insan ve iradesini yamyass etmezler. Bu savalar, FATALZM putu, KAZA-KADER Tanrs deildirler. NSAN 'dirler. nsan, ne Ordu savann, ne Sosyal grein kr gc, otomat makinesi, sele kaplm p deildir. Belirli ekonomik, sosyal, politik artlarn kanunlarn bilim ve bilinle kullanarak aktif ve dinamik rol oynayan ba aktrdr. Askercil ve Sosyal savalar, hi metafizie ve skolastie gelmezler. Gene de onlar insanolu, snfna ve durumuna - karna gre ya srf OLUMSUZ yanlaryla yerin dibine batrp sadece lanetler; yahut srf OLUMLU yanlaryla gklere karp insanst tanrcl tapn konusu yapar. Oysa bo efsaneletirmeler yersizdir. Askercil savan da, Sosyal grein de hem olumlu, hem olumsuz yanlar gerektir. Her iki olay btn ile deerlendirmek gerekir. Her iki olay arasnda, Toplumun belirli aamalarnda tersine orantllk gze arpar.

SINIFLAR GRE: Antika Toplumlarda, dorudan doruya vard sonular bakmndan ok OLUMSUZ grnd. Hibir gerek devrim yaratmakszn koca Medeniyeti rtyordu. Oysa, dolayl yoldan kadim snf savalar, en sonra Barbar aknlarn ekiyorlard. Barbar aknlar aracl ile en son durumada eskimi medeniyeti ykarak, yeni bir Medeniyetin douuna yer hazrlad iin dolayl yoldan OLUMLU sonu veriyor demekti. ORDULAR SAVAI: Hi deilse Medeniyeti yeryzne yayabildii ve baka trls yaplamad alarda, yahut rm bir Medeniyeti yk anlarnda dorudan doruya vard sonu OLUMLU grnd. nk dolaysz yoldan yeni bir Medeniyetin yldzlamasna yahut Tarih yolunu tkayan eski bir Medeniyetin molozlarn ortadan kaldrmaya kap aan TARHCL DEVRMLER'e yarad. Tarihcil Devrimin ardndan yeni bir Medeniyet dodu. Modern ada, Ordular sava ile Snflar sava arasndaki iliki ve elikiler tersine dnd. Snflar grei BLNCE kavutuka Sosyal Devrim biiminde sonsuz OLUMLU hareketlere dolayszca yol at. Askercil sava, BLNSZLK'ten kaynak ald lde, amalarn tersine eviren sonsuz OLUMSUZ'luklara yol at. ar'n 1905 ve 1914 Savalarna girii, arl yok eden sonular hzlandrd. Yzyl Sava, vaktiyle Avrupa'da Kapitalizmin dou ortamn hazrlamt. 19. Yzyla dek, Askercil savalar, son kertede hayvanca zorba ve kanl zmler dayatrken, zaman zaman en insancl SOSYAL DEVRMLER'e kap at. Bylece, Modern ada Askercil Sava, gitgide yerini Snflar Greine brakt. Ordu Savalar olumlat lde, Snf Savalar olumlat. 20. Yzyln EMPERYALST SAVALARI, Kapitalizmin elikilerine en ufak bir srekli zm salayamad lde, insanla yakmaz ve smaz bouna yakc ykclk biimine girdi. Hele Atom a, Askercil sava dpedz hayvanca bir intihar durumuna getirdi. Buna karlk, her Evren EMPERYALST SAVAI sonunda boyuna genileyen ve bilinlenen snflar grei, en insancl SOSYAL DEVRMLER (Mill Kurtulu Savalar ve Sosyalist Devrimler) gelitirdi. SINIFLAR GREN YASAKLAMAK VATANA HANETTR Yeryznde snfl toplum dodu doal, Toplumun geliimi, Snflar greinin gidiine uydu. Batda Kapitalizmin douu, ngiltere'de "ARK MSTEBTL" denilen tutumun bir trl tutunamay ortamnda gerekleti. Bat Kapitalizminin ileri gidiinde

balca insancl yay: Snflar Savann gerekliini, bir trl pskrtemeyiidir. Antika Douda ise, tam tersine, batak gerilik snflar savan szde inkr ederken, hep st snflar yararna en azgn utanmazlkla uygulamtr. Zavall Dou Toplumlarnda herkesin dilinden drmedii "ZULM" adl ey, alt snflarn mcadele haklarn YASAKLAMAK"tan baka bir ey deildir. Ezen smrc snflar elinde SINIF SAVAI, tek yanl dayanlmaz bir TAHAKKM silahdr. Bu silah, her zaman egemen snflarn tekelinde, ekilmi yaln kl, namlusu halkn alnna dayatlm tfektir. Smrenlerce, smrdklerine kar en haksz ve en canavarca SINIF SAVAI gtmek tahakkmclerin en vazgeilmez hakk saylmtr. Bu Zulm, Uzak ve Yakndou'da, toplumun nce geliim hzn kstekleyip arlatrarak durdurmutur. Sonra, bu durgunluk yznden soysuzlam Sosyal yapy, ta temellerinden yka yka, insanlar kleletirmenin binbir sinsi ve itil uygulamalarn gerekletirmitir. Bir toplumda, en byk nfus kalabal olan alkan ynlar, her trl savunma hak ve gcnden yoksul brakmak, sanld gibi, yalnz alt snflar ezmekle kalmamtr. stteki zalim snflar, hazr yiyicilik uruna zulmden baka hi bir dnce ve davran gtmedikleri iin, her trl yaratclktan uzaktrlar. Kle insan ise, angarya iinde azyla ku tutsa hi bir iine yaramayacan bilmektedir. Toplumun btn nefes borular tkanm, altl stl btn snflar soysuzlamtr. Zalim, mazlum her insan toptan ekonomiye, retime, topluma yabanclamtr, insanlktan kmtr. Her gn biraz daha umutsuzlaan kapkullar, dardan Kapitalizm gelir gelmez, Smrge srlne yatknlamtr. Antika Firavun ve Nemrutlar yahut onlar maymunca taklit edenler, kimseciklere gk dedirtmeden, dirlik dzenlikte t karmadklarn sanm ve avunmu olabilirler. Tarih ortadadr. Zalimler yalnz "Halka huzur vermemek"le kalmamlar, kendileri de ou bin bela ile "Cihandan" yklp gitmilerdir. Snflar savan durduramamlar, yalnz tek yanl olumsuzluu ile kanserletirmilerdir. Bu kanserleme, lkeleri le, insanlar bsbtn kleye evirmitir. Demek, lkesini ve milletini lafta deil, ile seven her kii ve her snf ve zmre, biraz namuslu ve vicdanl ise, Snflar Savan bo yere yasaklamaktansa, tersine bilince karp kolaylatrmak zorundadr. Snflar savan yasaklamak: Her zaman, tek yanl tahakkm biiminde azdrmak olmutur. Snf ztlklar kr kuvvet birikimi yaptka, Toplumun toptan batn getirmitir.

Alt snflarn Demokratik Snf Savalarn yokua srmek, Kadim Toplumu ykla, modern lkeleri gerilikten smrgelemeye doru srklemitir. Tarihi deitiremeyiz yahut yeni batan iletemeyiz. Ama ada Toplum insan emei ve bilinci ile yryor. Emee ve bilince Demokratik insanca kurallar esirgemek, bir milleti ve lkeyi hem geri brakmak, hem ok daha ac ve kanl kargaalklara smarlamaktr. Ne denli kara istibdat gelenekli olursa olsun, her lke modern demokratik Snflar Savann bilimcil anlamna tolerans gstermelidir. O zaman, Marks'n Kapital nsz'nde belirttii gibi, Sosyal Devrimin "Doum sanclar daha mlayim" olur. Bu bakmdan, bugn, srf Sosyal Snflar savan nlemek kastyla Askercil Savalar kkrtmak, bir lkede vatan hainlii, millet dmanl, dnyada nsan hainlii, Medeniyet dmanldr-. Konu, yani Snflar Sava bu denli nem kazannca, onun kurallarn bilmek de en az o denli nemli olur. Kurallarn aktel ve en ok dillerde dolaan diyalektii, Askercil Savatan alnma Strateji ve Taktik biimlerinde belirir. O yzden Klasik Anlamyla zetlediimiz Strateji ve Taktik konusunda, Askercil ve Sosyal ayrntlar biraz daha ilememiz gerekir. ASKERCL STRATEJ VE TAKTK Trkiye'de, Halk rgtlenmesinin kendisinden ok ynelii zerinde niin durulduu anlalamayacak ey deildir. Bir yldr sren yneli tartmalar biraz durulurken, konu daha objektife ve somuta ele alnmaya deer. Strateji szc zerinde ok duruldu, Taktik szc daha az kullanlmad. Bu iki terimin tanmlamalar ne denli ok yapldysa, karlkl ilikileri o denli az ele alnd. Oysa, diyalektik prose zerine yaplan her TANIMLAMA, ister istemez FORMLLETRME'ye ve geliimi bir anlk tek yanll ile dondurmaya varabilir. O zaman, kimi kafalarda Strateji ve Taktik terimleri nce ezbercilie, "Hafzla" doru kayar. Ardndan metafizik kategorilere "benzetilip" transandantal hakikatler gibi korunmaya balar. Geri ve kltrsz lkede yaamann verdii ilkelliimiz ve arkl ruhumuz, o terimleri bsbtn "eyhlerin kendilerinden menkul kerametleri" gibi esrarengizletirir... Artk, her soluyuta bir ka n tekrarlanan Strateji "Hu!" ekileriyle dervilikten baka yaplacak i kalmayverir. Stratejinin ve Taktiin en yaln biimleri Askercil Savata bellenir.

Askerce STRATEJ nedir? Osmanlcada ona "Sevklcey" (Ordunun iletilii) denir. Yanl tercme deildir. Bir lkede Savaacak rgtl glerin en belli ballarna Ordu (Arapa: CEY) denir. Ordular: Cephede ate hattna girenler, geride Yedek bekleyenler diye ayrlrlar. Gerek ZG, gerek YEDEK ordular, dman kuvvetlerine kar gnderip "Ynak" yapma iine askerlik gzelsanatnda STRATEJ ad verilir. Askerlik gzelsanatnda Stratejiye byk nem verilir. Hatta modern byk Genelkurmaylar iin, Strateji baarl oldu mu, yani Ordularn Cephede ynaklar doru hesapl ve tam zamannda baarld m, ZAFER muhakkak saylr. nl Alman Strateji Von Schieffen'e gre iki Ordunun kar karya gelinceye dek ve gelince beliren gler dengesi, Savan kaderini kestirir. Ondan tesi, savaanlarn bilecei itir. Genelkurmayn yapaca ok az ey kalmtr. Askerce TAKTK nedir? Osmanlcada ona "TABYE" (sava eitimi) denir. Asl, Greke "TAKTKE" (Yn) szcnden gelir. Dmanla karlam Ordularn, Sava alanndaki artlara en uygun biimde ve yordamda tertiplenerek kullanlmalarna TAKTK ad verilir. Taktikte ama, kesin sonu alncaya dek, BOZGUN vermeksizin, yerine gre Saldr (Taarruz) yahut Gerileme (Ricat) yahut Savunma (Mdafaa) yollarn beceri ile uygulamaktr-. Savan Askercil veya Sivil olmas, sava olmasn ortadan kaldrmaz. Gene de Askercil sava Stratejisi ile Sivil Sava stratejisi birbirine kartrlmamaldr. Askercil Sava, Sivil Savan bir ZEL BLMDR. Askercil Sava: Daha ok YZEYDE kalr ve daha ok SLAHLI biimde olur. Sosyal Sava DERNLNE inen ve daha ok SVL biimler alr. Askercil sava OTOMATK denecek kurallarla iler. Sivil Sava OK KARMAALI denge altstlkleri geirir. Askercil hareket -Paann dedii gibi- "ZEK deil TAAT" ister. Sivil hareket, ancak Zeknn nda bilinli disiplin bekler. Bununla birlikte, Askercil Savata bile "ZEKSIZ TAAT" formln, biraz ar ciddiye alanlar arabuk yaarken ta kesilip "Heykelleirler". Ancak, zeksn itaatine kurban edemeyenler, askercil skolastik emberini yarp oyuncak edilmekten kurtulur ve yeni bir r aarlar. Mustafa Kemal, Abdlhamit stibdadnn alad "Kr krne TAAT" formlnden, daha askeri okulda frlayp kacak zeksn

kullanmasayd: Suriye'de, Makedonya'da gizli devrimci aksiyona girerdi. Mustafa Kemal, Komprador ttihat Hrriyetinin alad "TAAT"ten, Filistin ve Suriye Cephelerindeki olaylarn itiiyle kurtularak zeksn kullanmasayd: Alman Emperyalizminin Von Papen-Falkenheim gibi ajan-komutanlar nnde bir Paa-kuklas olur, kalrd; Mtareke kabinelerinde "ngiliz Muhibbi" yahut "Amerikan Mandacs" bir anl mezar ta gibi unutulur, Antkabir'de yatamazd. 27 Mays'n Devrimci askerleri, mutlak askercil "taat"in sirkesini, sarmsan Anayasa bilincine stn tutsaydlar: Trk Ordusu'nun Horasan Erleri andan kalma "Tarihcil Devrim" gelenek ve greneklerini ne yaayabilirler, ne yaatabilirlerdi. 27 Mays'tan sonraki geliimde beliren btn eksiklikler: askercil "Kr krne itaat" alkanlklar lehine zeklardan bile bile yaplm fedakrlk telkinlerine dayanr. Trkiye'de retici glerin geliim temposu yalnz " SINIFI"nn aksiyonu ile hzlanabilirdi. 27 Mays, Trkiye'de i Snf dnce ve davranlarna ilk defa tolerans gstermekle, Aalarla irketlerin 27 Mays'tan bekledikleri "itaat" uruna, "Zek"larnn daha arca zincirlenemediini ispatlamtr-. Zamanmzn en askercil kaynakl aksiyonlar bile bu denli sosyal karakterli bilim ve bilin istemektedir. Bu bilim ve bilin, Strateji ve Taktiin: SAVA-CEPHE-GLER-PLAN gibi drt bal btn alanlarnda ayr ayr nem tar. SAVA - CEPHE SOSYAL ZITLIKLARI Askercil strateji ve taktiin uyguland SAVA: Herkesin gz kapal olsa bile grd ve bildii, kanl bakl ak seik ordular bouudur. Snflar grei: Hi kimsenin "Gzn drt amadka" asla gremeyecei, grse bile kolayca kavrayamayaca kara ynlar hareketidir. Toplum dzeni asndan askercil savan yalnz kendisi ak seiktir: nedenleri gizli kalr. Snflar savann nedenleri oportada bulunduu zaman bile kendisi her gzn gremeyecei kadar ok yanl ve karmaal olur. Askercil Savata CEPHE, "kr krne, parman gzne" denecek biimde bellidir. Ordular arasndaki snr, bir taraf dalga gese, kar taraf ate ederek, lm tehdidi ile ona bu cephe farkn hatrlatr. O belli yere savaacak insanlar, eyler, dnceler, "Ynak" yaplr-. Yld m, o cepheyi top skmez veya ancak "top sker".

Karlkl gler, Cepheyi olaanst bir titizlikle damgalarlar. Her iki taraf, baka niformalar, bayraklar, istihkmlarla, akla geldik ve gelmedik saysz iaretler kullanarak, kendisini karsndakinden "Kesince ayrt" etmek iin var gcn harcar. ki Ordu, ta uzaklardan birbirine parman uzatp gsterir: "Dman!" Ne rahattr byle bir cephede savamak. Kart ordularn birbirlerine kar yaptklar szde "Sava hileleri", ocuk oyuncandan daha uydurma ve yzeyde kurnazlklardr, ou. Bir "Askercil sr" bile, iki tarafn da azck dikkatle bakar bakmaz seiverdii saklamba oyunlarna benzer. Sivil sava yle mi? "Cephe", maher yerinden kargaaldr. nk, egemen snflar, binlerce yldan beri snanm "sava hileleri" ile btn kartlar her an birbirine katmakta usta tilkidirler. Alt snflar arasna sokulan fitler, yaplan basknlar, akla hayale smayacak kertede ok ve eitlidir. O yzden, en bir arada bulunmalar gereken, etle trnak olmu insan kmeleri, eyler ve dnceler darmadank bulunur. Niin? nk, Tarihte her stn snf korkun denecek bir aznlktadr. Onu bildii iin, en meru gsterili kanunlarnn bile, alt snflar yararna ilememesi urunda akla gelmedik "stratejemler" (harp hileleri) bulup buluturmutur. Hukuk davas m? Herkes aabilir: yeter ki o iinde Temyiz bakanlarnn bile ynelemeyecei binbir kanun ve milyonla madde, usul ve ilh... yollarda ve baka yollarda en usta ve (en ate pahas) avukat doyurabilsin ve iinden klmaz mahkeme ve bilirkii, bilmezkii, iini bilmezlikten gelmez kii ve daha nice kii ve ilh... masraflarn, harlarn, deme gcn kendinde bulsun. Yani en basit hakk almak iin, hakl olmak deil, az buz paral olmak dahi deil, Karun olmak gerekir. Ceza davas zerine artk hi konumayalm. Yalnz Vatandan dava ama yetkisi bulunmay ve ceza davalarn, ancak Bakanlk (ktidar Partisi) emrindeki savcnn aabileceini dnmek ve biraz derinletirmek yeter. "Demokrasi" adna kelleler uurulan dzenlerde bile en haykrc hak arama yollar bylesine yalnz Parababalarna, nfuz kodamanlarna ak kalnca, geri kalan st snf eylemlerinin nerelere dek dayandklarn kestirmek g olmasa gerektir. Kanunlar bile ileyemez duruma getirilmi bir toplumda, "Legal" (resm-kanun) ve "alen" (ak, seik) olduu Anayasalara yazlm Devletin, he-

men btn gerek vurucu gleri "GZL" alr ve ilerler. "Esrr' Devlet" [Devlet Srr] denildi mi, btn akan sular, "Yeraltna" geer. Hepsinin "adlar" aktr: Gizli Polis, Gizli Emniyet, Gizli Casus, Gizli Dernek, Gizli Kulp, kaplarnda "ieriye girmek yasaktr!" yazl daireler, yaplar, alanlar, aklanamaz "Bulumalar", Toplantlar, Oturumlar, "rtl denekler", maskeli formller, iki yzl "Haberler" btn ilikilere egemendir. Btn o gizli kapakl dnyann topuna birden, zerine "Devlet Srlar" adyla anlan "Meruiyet" perdesi indirilir. yi mi, kt m? Gerekli mi, gereksiz mi? Bunu aramayalm. Olanlar byle oluyor. O nedenle, Sosyal "CEPHE" de her olay: "Bsbtn karanlklarn en karanlnda, her ey daha karanlk" olur. Karanlkta kr dv oynanr. "Bu gidi, iyi giditir" denir. Sivil insancklar, "Ol mhler ki, derya iredir, deryay bilmezler". Ne ademolunun sivil yaants, sosyal dnceleri, ne sosyal eyler birbirlerinden ayrt edilemezler. Hibir Sosyal varlk, ne kendisini, ne karsndakini aka anlayp, ona gre davranamaz. Bu artlar altnda, birbirlerine en kart olan gler, i ie, karmakark, hatta kaynak grnebilirler. Her gnk rneklerini kim saymakla bitirebilir? Yerine gre 8-10-12 liraya satt bal, fakir balkdan, belediyesi, balkhane, vergi ve her eyi yklenerek 3 veya 4 liraya satn alan stanbul'un iki balk kral, boazlara, denizlere egemendirler. ktidara da egemen olmak iin ne yapar? liklerine dek soyduu fakir balklarn en uarlarna bir gece ikier ie arap iirir. Meyhaneden yaln ayak ba kabak frlayan gmleksiz zrt balk, koltuunun altna kstrlm elli santim uzunluundaki saldrmasn ekip ortala dalar: "Hyt! AP'ye kar kan her kim ise, Ortann Solunun da, Blkba'snn da, Paasnn da anasn, avradn ha!" diye haykrr. Fikir Kulbn talar. Taksim'de, Toplum Polisinin bombas ve copu altnda Mslman baklar. Paa dahi "Ar"l baklanan, coplanan, karakolda ikenceye, Cezaevinde hapse uratlan "Sol"a kar, o saldrmal "Oy davarlarn" kazanma sevdas ile, bana ta attran Bayar'la oban ak sahneleri tertipler. Gel de CEPHE'yi ayr. Bu ortamda en kart gler, eyler ve dnceler bir trl ynaklap CEPHELEEMEZLER. En umut verici yaklamalar ve birlemeler, en beklenmedik anda ve en umulmadk biimlerde torpillenir. Her g ve her girikenlik il yavrusuna dner. En "Bilim" ve "BLN"inden yanna sokulunmaz "sosyal" dnce ve davranlar, "Ayama gelirse, tenezzl eder, kendi-

sine sk bir sosyalizm dersi veririm!" gibilerden, Sosyalist Tanrnn yeryzndeki biricik Elisi alm ile, anarinin domuzunu, Disiplinin boas diye satmaya kalkr. Egemen Snflarn yaptklar kargaalk tezei stne ty diker. SAVA-CEPHENN TEKNK VE KLTR ELKLER Btn Anari, en ok "Anarizme yer vermeyeceiz!" ln atan egemen snfnn rgtledii curcunadr. Bunu yapmaya mecburdurlar. "CEPHE" szc daha sylenirken bilinir ki, tek yanl bir nesne deildir o. Her Cephe, en azndan ikinci bir baka Cephenin kartdr. Her kart Cephenin amac, karsndakinin cephe kuramamas, kurmusa, doru Strateji ve Taktik tutturamamasdr. Bu amac gerekletirmek, kar Cepheyi bozguna uratmak ve sava kazanmak demektir. Her Askercil Sava Cephesi, kar cephenin kuruluunu, Stratejisini, Taktiini baltalamak iin btn hilelere bavurur. Ancak Sosyal Snflar grei, Askercil Savatakiyle kyaslanamayacak kertede ok ve yaman tuzaklarla doludur. Bu farkn bir balca nedeni de, Askercil Savala Sivil Sava arasndaki teknik yap bakalna dayanr. Askercil Cepheler DAHA KURULURKEN, iki taraf da, az ok ET ve bir araya gelemez biimde BAIMSIZ zt gldrler veya hi deilse yle saylrlar. Savan sonu gelmedike, iki zt Ordudan ne biri, ne tekisi, ne alttr, ne sttr. "lan" edilen srf Savatr. Belli olan Cephelerdir. Sonunda kimin ALTA gidecei, kimin STE kaca, Cephelerdeki Savaa baldr. ki tarafn nceden atp tutmalarna baklmaz. Ak koyun, kara koyun Sava oyunundan sonra belli olacaktr. Sosyal Grete Cepheler daha KURULMADAN, iki taraf ETSZLN ve BAIMLILIIN daniskas iindedirler. Taraflardan biri en mutlak anlamyla EGEMEN-ST sosyal snftr, tekisi YENK-ALT sosyal snftr. Bu tartlmaz en ilkel hakikattir. O nedenle, Egemen-st durumda olanlarn btn abalar statkonun korunmas uruna harcanr. Arada, bir trl "LN EDLEMEZ" olan tek ey, her gn her saat yaplan snflar savadr. Bir trl aklanmamas, belirlendirilmemesi egemence istenen tek ey: CEPHELER'dir. Kimse, ne olacan nceden kestiremez. Savan sonunda durum, bir altstle veya deiiklie gidebilir de, gidemez de. Egemen akm, hi bir deiiklik olmamas u runa elinden geleni arkasna koymaz. En ak koyunu karaya boyar. Sosyal snflar savanda, sttekilerin iki cephe kurulmamas iin harcadklar abalarla btn Medeniyet Tarihi dolup tam

bulunuyor. Btn insafsz smrlerle insanlar iki dman kampa ayrm olan kurtlar, her zaman kuzu postuna brnrler ve "suret'i haktan" grnrler. Her insann Adem ile Havva'dan doduu retisi altnda, hemen "Be parmak bir mi ki, kardeler bir olsun!" ihtar pusu kurar. Sanki kardelerin ka, gz, boyu posu meseleymi gibi, sosyal eitsizlii kanserletirenler, gz gre gre soyup soana evirdiklerine, kimi baya, kimi bilimcil hep ayn maval okurlar: "Hepimiz bir gnein altnda amar kurutmuyor muyuz? yleyse, can kardei, kan kardei eitleriz. Sakn ola birbirimizin kafasn kralm ama hatrna toz kondurmayalm. Yoksa, maazallah, gne Batdan doar, katr dourur, Deccal kar, Dnya batar. Ey zrtler zibidiler, uymayn eytana! Tanr sizi zrt yaratm. Zengin ne yapsn." in en korkun yan, bu son dediklerinin doru oluudur. Teker teker, her st Sosyal Snf kiisi, kendi durumundan niin sorumlu olsun? "Allah" yahut "Toplum" onu yle "YARATMITIR". Zrt kii, milyonerden dosayd, Egemen eitim ve retimle byseydi, baka trl m davranabilirdi?.. ve ilh. ve ilh... Yani, kr kuvvetlere balanm sosyal determinizm bile, alt snflarn aleyhine kant kaplar aar. Egemen felsefeler ve ideolojiler yetmedi mi, i bitmez, balar. Anayasa "Dnce ve davran hrriyeti" salanmtr. Ancak "Kanun dairesinde". Kanunun "dairesi", iki balk Kralnn iki bardak arabn ier imez "Fikir" evlerini, gsteri sokak ve alanlarn basan saldrmal zrt balknn "KUTSAL OY"u ile sandktan km Byk Millet Meclisi dairesinden kar. kt gibi kalsa hak rahmeti say. Davalar, Polisler, Komandolar ayr ayr insanlarn eitimlerine, eilimlerine, bklmlerine, itilimlerine, gdlmelerine gre yorumlanrlar. "Cmlesinin rivyetleri muhtelif, amma, maksudu bir": Cephe ayrtlarn ve iaretlerini birbirine "KESNCE KARITIRMAK"... Bu uurda, var yok etmek, you var etmek! Egemen snflarn hem "sorumlu" olmadklar, hem sonuna dek "savunduklar" Sosyal Snf ayrtlarnn varolular "su" deil, Snflar elbet var olacaklardr-. Snflarn var olduunu, bir karlkl CEPHE yarattn grmek, hele gstermek "SUTUR". Egemen snf ayak takmna aktrmadan smr ve basksn yrtmek zorundadr. Oyunbozanlk edemezsin. Oyunu konumak bile: "Dost" kardeler arasna "FT" sokmaktr. Cinayettir, alaklktr, ihanettir. Daha neler deildir ki... Sosyal Sava Cephelerini grenlere yle

ok svlr, gsterenler yle ok dvlr ki, oportadaki snflar savan anlamaya kimsede can, takat braklmaz. Btn snr talar yerlerinden oynatlr. aretler, ikide bir oradan, buraya kaldrlarak yollar orman edilir, balar bozkra evrilir. Sosyal BLN denilen ey, esrar kumkumasna dner. Onu benimseyenler armha gerilir. Hele btn bunlarn hep klna dokunulamaz Demokrasi ve Hrriyet adna yaplmasna ne buyurulur? SOSYAL STRATEJ VE TAKTN DYALEKT Askercil Savatan ylesine bambaka olan Snflar Grei iin kurulacak Strateji ve Taktik plan nasl kurulabilir? Balca iki aratrma ile: 1- KARI CEPHEDE, 2- KEND CEPHESNDE gerekten var olan sosyal glerin btn iliki ve elikilerini gz nnde tutmak ilk itir. Kar Cephe iyi bilinmelidir. nk, cephe demek, birbirinin her trl plann bilme ve bozma dzenine girmek demektir. Bu dzen, kart gler kadar, kendi glerini de kavramay ister. Kendini ve karsndakini bilmek, kitaptan kmakla olur. Gerek bir Strateji ve Taktik plan, be satrda zetlenebilir. Ama o zet iin; ok uzun, ok etin, ok sabrl, hatta hepsinden ok kahredici abalar gze almak gerekir. Bu abalar iine, doktrini alfabesinden yce cebirine dek inceleme kadar, pratik aksiyon snamalar da girer. Devrim aksiyonunun, kapitalist toplumlarda, Asker Lisesi, Harbiyesi, Harp Akademisi gibi hazr okullar yoktur. Okul, hayattr. Hayatta Sosyal Savalarn momentlerini iyi deerlendirmek iin u iki yoldan bakas olaan deildir: 1- Kendinden nceki kuaklar boyu harcanm emekleri (atlamak veya bilmezlikten gelmek deil), tam eletiri yoluyla SENTEZLETRMEK; 2- Kendi kua boyunca uzun mr ve ok sabrla katlanlacak (hemen yanlmaz Papa usta kesilmeden nce), dayankl ve tutarl IRAKLIK geirmek. Tekrar edelim: "ir'i mderzd" gibi, "anadan doma stratej ve taktisyen" yoktur. Bu alanda Ajitasyon ve Propaganda: insan gcn ete harbinden ordulamaya gtrecek rgtlenmeyi temel bilmelidir. O zaman da, iki utan saknmaldr: 1- Toplum ilikilerinde deiiklik olmadka Strateji ve Taktik deiikliklerine kalkmak, gvensizlie kap aar;

2- Toplum deiikliklerini gzetmeksizin "Nass' Kat" [Anlam ak olan Kur'an ayetlerinden] alml, yanl "Buyruklu-Teori"ler, Strateji ve Taktik skolastiine kaar. Diyalektik Strateji ve Taktiin z "SINIF KTDARI", biimi "NET BTNLK" olur. Z BAKIMINDAN: Sosyal Devrimler -Fransz Tarihisi Michelet'nin belirttii gibi- hep kendisini unutturarak, hi beklenmedik anda patlak verir. Bundan insanlar sulamak, yamuru mahkemeye vermek kadar samadr. Dnyann hibir Abdlhamit'i 1908 Devrimlerini nleyemedi. ktidarlar, haber aldklar 27 Mays' durduramadlar. Su nerede, kimde? Bu artlara gre, insan iradesi ve abas iin tek yol kalyor: ar basacak problemi vaktinde kavrayp, davranmaktr. Devrim momenti bir an olduu iin KARAR ve KTDAR andr-. Ve ktidara gelmek kolay, ktidarda kalmak gtr. Devrim iin Devrim olmaz. Bu adan her lkenin kendi ORJNAL SINIF ilikileri ve elikileri, yeterince aydnlanmad m, her ey askda kalr. Yoksa, Dnya Strateji ve Taktiinde en usta eller, hi bir kehanete yer vermeyecek zenginlikler brakmtr, diye formller yatak, dek edilemez. BM BAKIMINDAN: Modern Toplumlarn geliimi, Antika Toplumundaki gibi kopuntulu deildir. rnein, arlk rejiminde 1905 Devrimi, 1917'nin yalnz ubat-Mart aylarnn "Demokratik Devrim" aamasn deil, Ekim-Kasm aylarnn "Sosyalist Devrim" aamasn da dupduruca, nete koydu. Nitekim, birinci Sosyal Devrim aamas ile ikincisinin aral alt ay srmedi. in'de o aamalar hissedilemez bir geliimle birbirinden kt. Onun iin, Sosyal Devrimin bir tek aamas, tekilerinden soyuta ayrlamaz. Hepsi birbirini TMLEYECEK biimde konulur. Yoksa, anlamak istemeyen ili dl demagoglar, atlak arayp, yark amak vesilesi bulurlar. Konu somut netliini ve tmln yitirir. SOSYAL DEVRM Bilimcil Sosyalizm, bundan 110 yl nce "SOSYAL DEVRM" olayn yle zetledi: "Toplumun maddecil retici gleri, geliimlerinin belirli bir basamanda (Stufe), daha nce var olan, o gne dek ilerinde kmldadklar retim ilikileriyle yahut o ilikilerin hukukul deyiminden baka bir ey olmayan Mlkiyet ilikileriyle elikiye derler. Bu ilikiler, retici glerin geliim biimleri iken, onlar

zincire vururlar. Bylece bir Sosyal Devrim a ortaya kar. Ekonomi Temelizisinin (Grundlinie) deimesiyle birlikte o yaman styapnn tm daha yavaa yahut daha abucak altst olur." (Karl Marks, Zur Kritik der Politischen Oekonomie, nsz.) Demek, "Mlkiyetin el deitirmesi" yahut "Daha geri bir retim tarzndan, daha ileri bir retim tarzna gei" gibi Devrim tanmlamalar az ok yzeyde kalr. Toplum olay olarak Devrim deyince iki eyin elimesi ortada bulunur: 1- RETC GLER, 2- RETM (Mlkiyet) LKLER. RETC GLER, Marks-Engels'e gre 4 baldr: 1. Corafya, 2. Teknik, 3. Tarih, 4. nsan... lk ikisine CANSIZ yahut MADDECL retici gler diyebiliriz. Son ikisine CANLI yahut NSANCIL retici gler diyebiliriz. Cansz-Maddecil retici glerden TEKNK: aktiftir. CORAFYA: pasiftir. Bir lkenin ekonomik corafyas az ok Tekniin geliimi ile ilenir. Teknik gelimezse, corafyann deerlendirilmesi olamaz... Canl-nsancl retici glerden TARH: pasiftir; NSAN: aktiftir. Bir lkenin Tarihcil gelenek ve grenekleri, ancak nsanlarnn Kollektif aksiyonlarmla ilenir. nsanlarn Kollektif aksiyonlar gelitike, Tarihin ekonomik ve sosyal nem tayan gelenek ve grenekleri deerlendirilir. Bylece, Toplum geliiminde BA AKTF rol oynayan retici gler: Teknik ile nsan olur. Corafya ile Tarih retici gleri az ok verili bulunurlar. Bir lkenin Corafyas ne ise odur, bir Ulusun Gelenek ve Grenekleri ne ise odur. Corafya Tabiattan, Gelenek Grenek Tarihten geldikleri gibidirler. O retici gleri Teknik ile nsan ileyip deerlendirecektir. Bu bakmdan Corafya ile Tarih retici gleri, matematiin "Sabit" deerlerine benzetilebilirler. nsann Kollektif aksiyonu ile Teknii deiken aktifler olarak rol oynarlar. Onun iin, Sosyal Devrimde Teknik ile Kollektif aksiyonun gz nnde tutulmas, pratik yneli bakmndan ou yeterli grnebilir. Sosyal geliimin MADDES Teknik, RUHU Kollektif aksiyon ile zetlenebilir. Ancak, bu gereklik, Corafya ve Tarih retici glerinin gerekliini hi saymaya gtrmemelidir. Yeryznde baka baka LKE ve ULUS'larn Sosyal hareketlerindeki bakalklar, Corafya ve Tarih retici glerinin derinliklerde ne denli nemle rol oynadklarna belge olur.

RETM LKLER (Mlkiyet Mnasebetleri): Adlar stnde, retici glere klflk eden, az ok statik BM'lerdir. Biimin ze, zn biime karlkl etki ve tepkileri unutulamaz. Ancak, retim ilikileri, boyuna gelien retici Glere uyarak deiirken bile srtmeler az olmaz. Tarihte retim likilerinin retici gleri engellemeleri ne denli ar olursa, yani Mlkiyet ilikileri Teknii ve insanlarn Kollektif aksiyonlarn ne denli ok nlemeye alrsa, Sosyal Devrim o denli abuk ve yaman olur. Faizmin bana gelen budur. Zorbalk, yrtc kuun mr gibi ksa olur. Akll Emperyalistlerin faizmden ise, DEMOKRAS'yi nermeleri bundandr-. Bu nedenlerle, Sosyal geliim iki Konakta olur: 1. Evrim aamas, 2. Devrim aamas... Snfl bir Toplumda EVRM AAMASI uzun srer. Bir Sosyal Snf iktidar, verili retim ilikileri erevesinde, uzlamazlklar uzlatrp biriktirir. Birikim, son haddine geldi mi, retim ilikilerinin erevesi atlar. Olduka ksa sren DEVRM AAMASI balar. Bu altstlkler srasnda KTDAR bir Sosyal Snf elinden baka Sosyal snf eline geer. Asl SOSYAL DEVRM, Politik Devrimle tamamlanm olur. Bu kural, u veya bu insann dileinden kmamtr. Modern Tarihin, en az be yz yllk servenleri incelenerek bulunmutur. Bilimce, bu gr tartlabilir ama sulanamaz. Meer ki, Demokrasi yalan olsun ve Faizm gdlsn. DEMOKRATK DEVRM - SOSYALST DEVRM Sosyal Devrim nerede ve ne zaman grlr? Marks, onu da 110 yl nce yle dsturlatrd: "Bir Sosyal biimleni, gelimelerine bol bol yettii retici gler gelimedike hibir vakit alta gitmez ve daha yksek yeni retim ilikilerinin maddecil varolu artlar eski Toplumun kendi kucanda yumurtalanm bulunmadka, o yeni ilikiler hibir vakit eskilerinin yerini alamaz." (K. Marks, age) Demek, Sosyal Devrimin yeri ve zaman genel olarak iki arta baldr: 1- Eski retim ilikilerinin mlkiyet biimleri, gelikin retici glere DAR gelmi olmaldr. Ama bu yetmez. 2- retici glere bol bol yetecek yeni retim ilikileri, yeni mlkiyet biimleri, eski Toplumda domu bulunmaldr Modern ada,

kapitalizm her alanda kollektif mlkiyet kanlmazlklarn (rnein Devletilii) kendisi yaratmasayd, Sosyalizm doamazd. Bylece, Sosyal Devrim denildi mi, akla gelen ey: Toplumun iinde bir biim ile teki biim arasnda, hem KOPUMA'nn, hem de BALANTI'nn oluudur. Bu diyalektik Kopumal Balant: Sosyalizmin, Kapitalizmden dnyaya gelmesi olur. Gnlk konulara gre: Modern Kapitalizm olmayan yerde Modern Sosyalizm kurulamaz, forml ortaya kar. Modern Kapitalizmin domas DEMOKRATK DEVRM ile olur. Demokratik Devrim olmayan yerde, Sosyalist Devrim olamaz, hatta dnlemez bile. nk: "Dorucas, insanlk, ancak zmleyebilecei grevleri nne koyar." (K. Marks, age) Burada Sosyal Devrim asndan gerekli "YER"i ve "ZAMAN" kim, nasl belirlendirecek? Dnce ile davrannda "DYALEKTK MADDECL" kullananlar, kullanmay bildikleri lde Sosyal Devrimin yerini ve zamann belirtecekler. Yoksa, Marks'n o Devrim formln ve prensiplerini medrese kafas ile ezberlemek, soyuta tekrarlamak, samalamaya varabilir. Prensipleri ok iyi bilen nice nl "MARKSST"lerin balarna ok geldi. Dz mantkla, yalnkat metotla ileyen (Skolastik ve Metafizik metotlu) dnrlere baklnca: Marksizm gerei, Sosyalist Devrim, Demokratik Devrimin ardndan, burjuvaziye yol aarak yryecektir. Burjuva Demokratik Devriminin ayak izleri, 19. yzyl boyunca yalnz "LER" denilen "BATI" adl Kapitalist lkelerde Sosyal Devrim boyutlar kazand. yleyse SOSYALST DEVRM ister istemez "LKN" ve "HAKKIYLA" ancak leri-Bat lkelerinde grlebilirdi. Yoksa, Mill Demokratik Devrimin "TAMAMLANMADII" bir yerde ve zamanda Sosyalist Devrime kalkmak, avantrdr, yenilgidir, samadr ve ilh... "KNC ENTERNASYONAL KOCAKARILARI"nn: "Demokratik Devrim tamamlanmakszn: Sosyalist Devrime girilemez" kanlar ok parlak ve doktrine uygun grnyordu. Gelin grn ki olanlar yle olmad. "leri-Bat" lkeleri, bugn hl kapitalizm gidiinden kl kadar telere kopumamak iin, Yeryzn kanl Maher yerine evirmek gcn ve hakkn kendilerinde buluyorlar ve hatta "Demokrasi", "Hrriyet" gibi laflarla gerine gerine savunabiliyorlar. Az yahut ok "GER", "GELMEM", "DOULU" ve hatta "ASYALI, AFRKALI, LATN AMERKALI" damgalarn yemi lkelerde ise, ard arda Sosyal Devrimler, Sosyalist Devrimler patlak verdi, veriyor, durmakszn verecee de benziyor.

Bizim beenti veya tiksintimize kalmam. leri-Bat denilen lkelerde sokaklarda bile sosyalizm akyor ama Sosyalist Devrim yok. Batllarda Sosyal Devrim: Derebeylii ykp, Demokratik Devrimi tamamlayp gerekletireli hani oldu. Aradan yzlerce yl geti, onlar Sosyalizme geemediler. Buna karlk Geri-Dou lkeleri, yzlerce yl geriden iine girdikleri Modern Sosyal Devrimler anda, Demokratik Devrimlerini daha yapar yapmaz, hemen ardndan SOSYALST Devrimlerini de baardlar. Elbet Sovyetler Devrimi bu gidii dayatt. Ama Rusya'nn kendisi de ne gelikin, ne Batl lke deildi. Lenin'in deyimiyle "ASYALILIK" damgasn tayordu. Stalin'in deyimiyle yaremperyalist, yarsmrge bir alt kaval st ihane geri, mstebit Toplumdu. Amerikal John Reed'in dedii gibi, "Dnyay Sarsan On Gn" iinde Tarihin arkn deitirdi. Burjuva veya Kkburjuva dz mant ile bu bir "TERSLK" deil miydi? Terslikti. Ancak, bu terslik "GEREKLK" olmad m? Oldu. Hele 50 yllk gelimeden sonra, tartlmas bile gln den bir gereklik oldu. imdi olanlar inkra gidemeyen Devrim dostu veya Devrim dman olsun herkes yalnz unu aratrabilir: Nasl oldu da Sosyalizm, ileri lkeler dururken, Gerilerde patlak verdi? Yoksa Marksizm yanld m? Yanlmak yle dursun, Marksizm'in en ak ispatlaycs bu olaydr. 1- Dnya, Amerikan Cumhurbakan adaylarnn bile parola haline getirdikleri kertede "BR TEK DNYA" olmutur. Orada, ilerisi, gerisi deil, her lkenin retici glere kard engeller lsnde yaratt dengesizlik barol oynamaktadr. leri kapitalist lkeler, biraz da Dnya soygunlar sayesinde edindikleri maddecil dayanaklar sayesinde "Sosyalizmi sokaklara dkecek" kadar "HR" brakmakla maksatlarna eriyorlar. O sayede, ekonomi bakmndan retici Glere kar engel olan retim ilikileri (en bata kutsal mlkiyet ilikileri) boyuna az ok deiiklie uratlabilir. Bu deiiklik lsnde, ynlar oyalanabilir. 2- Geri lkelerde i tam bunun tersi olur. Geri kapitalizm, sadakaya muhtalndan, vatann yabanclara satarken, bu hyanetini ve cinayetini rtbas edebilmenin yolunu, geri kafall ve antika retim ilikilerini son kerteye dek savunmakta bulur. Mukaddesat-

veya "Nurcu" ve ilh... gerici tutuculuklar, szde ilerici ve sosyalistleri yldrmaya alrken, lkenin kalknmasn ve yeterince gelimesini salayacak retici Gleri engeller. Bu engelleri arttrdka, tapay atar. Demek eylerin kendiliinden olular ile geri lkenin egemen snflar smr ve basklarn arttrdklar lde, bindikleri dal keserler. Geri kalmak, dar kafal polis Devletini getirdii lde, lkenin retici ve devrimci glerini engelliyorum sand lde diyalektik tecelli ileri lkelerden ok, geri lkelerde sosyal Devrimleri dayatr. Marksizm'in genel kural, bylece bir kez daha doruluunu belirtmi bulunur. DNYADA: DEVRM - SINIF Sosyal Devrim iin doru olan: "Kendi omuzlarmz stndeki kafamzla dnme" prensibi, Devrim Stratejisi ve Taktii iin bsbtn geerli ve arca gereklidir. u veya bu kalp yoktur. Her lkenin, genel Dnya artlar ortasnda kendi orijinal Sosyal snf ilikileri ve elikileri vardr. Dnya lsnde genel Sosyal gidi, daha 20. Yzyla girilmeden btn akl ve duruluu ile belirmiti. Toplum, inanlmaz bir kalp deitirmek durumuna girmiti. Daha 19. Yzylda Kapitalizmin alnyazs, kendi eitsiz ve dengesiz geliim kanunlaryla izilmiti. Yeryz bir makastan km, dpedz bir toplum btnl gstermiyordu. lkelerin ngiltere ve Fransa dndaki byk ounluu, az veya ok kapitalist retim yordamna giritikleri halde, henz hibirisi modern Sosyal Devrimlerini btnyle gerekletirememiti. 19. Yzyl ortasna gelinir gelinmez, her gelien lkenin kapsn Sosyal Devrim krarca almaya balad. Bu Modern Sosyal Devrim ne ve nasl olabilirdi? Hemen btn Kara Avrupa en azgn gericilikte Mstebit Derebeyi Otokrasileri altnda eziliyordu. Bu ezili, temelde modern retici gleri engelliyordu. Ama retici glerin beyinleri ve canlar yoktu. Daha dorusu retici Glerin ellerini, ayaklarn kmldatan canlar ve beyinleri kme kme insanlar: Sosyal Snflard. Bilimcil Sosyalizm, o Sosyal Devrim atmosferi iinde hangi Sosyal Glerin ve elikilerinin kmldandna bakt. Ona gre, an genel Strateji ve Taktik kurallarn zetledi. Karl Marks, Mstebit Derebeyi Saltanatlarna kar savaan 3 balca SOSYAL G ile onlarn genel eilimlerini sayd: 1- LBERAL Byk Burjuvazi: ANAYASACI (Merutiyeti) Hkmdarlk istiyordu.

2- RADKAL (Kktenci) Kkburjuvazi: DEMOKRATK CUMHURYET istiyordu. 3- DEVRMC i Snf (Proletarya): SOSYALZM istiyordu. Artk eylerin adlar konulmutu. Lkrd karambolne yer yoktu. LBERALZM denince bunun KALIN BURJUVAZ olduu; RADKALZM denince, bunun KKBURJUVAZ olduu, kendiliinden anlalyordu. 19. Yzyl boyu SOSYALZM denince o eilimin, i Snfnn geliim kertesine gre, PROLETARYAdan kaynak ald su gtrmez bir olayd. Btn bu eilimler ve akmlar, sonralar, iyice kartrlmak zere, yani halkn beynini kartrmak zere, birok renkte sis perdeleri altnda nanslatrlacaklard. Ne var ki, artk Terminoloji oyunu tutmayacakt. nk her Terimin ardnda yatan yahut saklanmak isteyen Sosyal g gn na kmt. Mesele, somut uygulamalarda aykl ve Diyalektik mant elden brakmamakta toplanyordu. Marks'tan daha uzun mrl olan Engels, Dnyann urasnda, burasnda geen Sosyal Devrim olaylarn daha som biimleriyle yakalayp zetlemekten geri kalmad. Bilimcil Sosyalizm uyumuyordu. Hibir olay ne grmezlikten geliyor, ne atlyordu. 1894 yl, Sicilya'da kan a kyllerin kargaal zerine Engels, hi yanltya yer brakmamak ve topyaya dmemek iin: "TALYA'DA nmze kan Devrim; bir Kkburjuva DEMOKRATK DEVRM olacaktr"dedi. Bu sz arasnda sylenivermi gibi gelen kesin ve ksa aklamalar, Marks ve Engels apnda iki dev dncnn mr boyu aralksz kahredici abalarla yaptklar ve ancak on, on be cildini yaymlayabildikleri derin aratrmalarn kyasya basitletirilmi sonularyd. O sonularn formllerine temel olan dalar gibi olay ynlar ve bilim yaps gznne getirilmedike ve enikonu ilenmedike, dnyada ve bir lkede "durum muhasebesi" yaplamazd. EVRENSEL SAVA - EVRENSEL DEVRM - RUSYA O zamanki Avrupa'da ve Dnyada en ar basan mstebit Derebeyi Saltanat arlk Rusya's idi. talya'dan ok daha geri ve "ASYALI" bir lke olan Rusya'da, Devrim asndan Tarihcil geliim nasl olabilirdi? Balca konu gelip o soruya verilecek karla dayanmt. Btn Stratejiler ve Taktikler oradan kacakt. Onun iin, Marks, mrnn sonunda Rusa renip, Rus Toplumunu kendi orijinal kaynaklarndan incelemeye dek atldyd. O bakmdan, ne Sosya-

list Devrim, ne onun Marksizm'le ilikisi en ufak tesadfe balanamaz. En byk Tarihcil ve Sosyal Determinizm gereidir. Gerek Marks, gerekse Engels, 19. Yzyl sonlarna doru her eyden nce Kapitalizmin EVRENSEL BUNALIMLARI konana girmek zere bulunduunu sezdiler. Bunalm, yalnz ekonomik, yalnz politik, yalnz sosyal olmakla kalamazd. Btn Sosyal Snfl Toplumlarda olduu gibi, kapitalizmde de her trl Ekonomik-Sosyal-Politik bunalmlarn tek kesin zm Askercil bunalmlar yoluyla olur. Bunlar nl adyla Harpler, Savalardr-. Savan Sosyal Devrimle iliki ve elikisini ise, hi kimse, Bilimcil Sosyalizm dozunda kavrayamamtr. Marks, o zamanlar Almanya'daki dostu Dr. Kugelmann'a yle yazyordu: "Btn diplomata yapmacklara ramen, yeni bir Sava, 'un peu plus tt un peu plus tard' (biraz daha erken, biraz daha ge olsun) kanlmaz eydir; ve bu Sava bitmeden nce iddetli halk hareketlerine gitmek g olacaktr. Yahut, hi deilse bu hareketler yercil (lokal: mevzi) ve nemsiz kalacaklardr." (K. Marks, Kugelmann'a Mektuplar, 8 Mays 1874) Bylece, Bilimcil Sosyalizm hem 1914-1918 Birinci Emperyalist Evren Sava'n tam 40 yl nceden grp haber veriyor, hem o Savan getirecei Sosyal Devrimleri belirtiyordu. Epey ok unutulan hakikat bir yol daha ortadayd: Devrimlerle Savalar birbirlerini doururlard. Kapitalizm, onulmaz sinsi (kronik) bunalmlarn, i elikilerinin zehirli meyvelerini, keskin DI BUNALIM demek olan SAVALARLA son kertesine getirdii gn: "DDETL VE EVRENSEL NEMDE" Sosyal Hareketlere ve Devrimlere kendi eliyle yollar aacakt. Elifi elifine yle olmad m? Uzakdou'dan Yakndou'ya dek, nerede az ok bir SAVA patladysa, orada az ok DEVRMLER patlak verdi. Ama btn o savalar LOKAL kaldka bu DEVRMLER de lokallikten teye geemedi. En sonunda birikimin tm arl ile BRNC EMPERYALST EVREN SAVAI grledi, "VE BU SAVA BTMEDEN NCE DDETL HALK HAREKETLER" Tufan gibi dnyay sard ve BRNC EVRENSEL SOSYAL DEVRM dnyann altda birinde kesinlikle stn geldi. in'de, ran'da, Trkiye'de yercil Savaklarn kkrtt yercil Devrimciklerin atlad konak bu oldu. Dnya Diyalektiinin bir en byk tecellisi daha oldu. Onu da Marks-Engels Yzyl nceden grdler ve gsterdiler. Yeryznn bir ufak blgecii olarak Bat Avrupa, Sosyal Devrim asndan, ar-

tk "Ununu eleyip elei duvara asm"durumdayd. Btn hametine ramen Eski Avrupa Bats yerine iki YEN Evren douyordu: Douda RUSYA, Batda Birleik AMERKA... Bu iki uca kayan Kapitalizmin geliimi, CHAN SAVALARI klndaki BUNALIM'larna girdii gn, nereye varacakt? Problem bu idi. Ve kendiliinden ortaya kyordu. Engels, o her zamanki kanatl gerekilii ve ei bulunmaz alak gnlll ile problemi ele ald. Olacaklar, bir mektubunda inanlmaz aklkla ve dorulukla nceden grd ve gsterdi: Devrimin arlk merkezi Bat Avrupa'dan DOU'ya doru hzla kayyordu. Marks'n haber verdii Birinci Emperyalist Evren Sava eli kulanda geliyordu. Bu Sava patlad gn (Engels'in deyimiyle) "Gaina'da (Rus arnn zel yuvas bulunan semtte) tutsak olan ar" dayanamayp tekerlenecekti. Devrim en byk Halk zaferiyle sonulanacakt... Evet, Bilimcil Sosyalizm, Devrimin ne zaman, nerede ve nasl geleceine dek syleyebilmenin diyalektik metodunu elinde tutuyordu. Ortada kehanet yok, her bilim gibi, gerek sosyal bilimin de kulland kanunlara uygun NCEDEN GR vard. Yeter ki bu gr, benimsemek iddiasnda bulunanlar, yani "MARKSSTLER" kavrayabilsinler. Ancak buradaki "KAVRAYI" srf tek kii "DEHASI" anlamna gelmez. Kiinin, kavrayabilecei ortamda bulunmas gerek. Bu ortam artk Bat Avrupa deildi: Rusya idi. Ve bunca kalantor Batl "MARKSST STAD"lar dururken, gerilerin gerisi arlar lkesinde yle bir sahici MARKSST kmakta gecikmedi. Diyalektii, sofizm tekerlemeciliinden ayrarak kyasya kullanmay bilen bu insan, 3 yl sonra kopacak 1905 Devriminin ve 13 yl sonra grleyecek 1917 Devriminin yanlmaz aksiyon adam olarak, daha 1902 yl, arln alnyazsyla lkenin nereye gideceini btn bocalayanlara yle haykrd: "imdi, Tarih bizim nmze yle dolaysz grevler koyuyor ki, bu grevler, baka herhangi bir lke Proletaryasnn, olmu, olacak btn DOLAYSIZ grevlerinden OK DAHA DEVRMC'dir. Bu grevlerin gerekletirilmesi, yalnz Avrupa gericiliinin deil, fakat (imdi artk syleyebiliriz) Asya gericiliinin de istihkmn ykmak grevlerini gerekletirmek, Rusya i Snfn Uluslararas Avrupa i Snfnn ncs durumuna getirdi. Biz kendimiz de, ayn kertede esiz rneksiz keskinliklere ulam enerjili bir hareketten bin kat daha geni ve daha derin bir hareketi canlandrmay dnrken, hakl olarak, bizden nce gelmi gemi

atalarmzca, yani 1870 yl devrimcilerince o zaman yararlklar gsterilerek tutulan o erefli mevkie geeceimizi hesaba katyoruz." (Lenin, Ne Yapmal, 1902, c. V, s. 138) Ve dedii, Marksizmin dedii, yzde yzden ar gerekleme ile yerine geldi. Ancak, o derin kkl teorik ve orijinal aratrma ve aba zerine kurulu Strateji ve Taktik, lafebelii olmaktan karak, Devrim Glerine YN verdi.

AYRIM IV DNYA RNEKLERNDE STRATEJ Strateji zerine genel szler her zaman yetersiz kalr. Ancak her lkenin kendi somut zellikleri iinden rnekler alnrsa o genel soyutluktan kurtulunabilir. K DEVRM BASAMAININ PLANI Engels'in "Gaina'da tutsak"olan ar zerine syledikleri kehanet deildi. Rusya iin o bilimcil ngr harfi harfine gerekleti. "Demokratik Kkburjuva Devrimi", arabuk mantkl sonucuna vard. Sosyalist Devrim'le izlendi. Devrimin mutulaycs: Birinci Emperyalist Evren Sava'na habercilik eden 1905 Rus-Japon Sava zerine patlak verdi. Bu olay, Askercil sava ile Snfcl savan artk "kiz karde" olduklarn, bir yol daha gsterdi. Binbir demagoji ve yem borusu ile oyalanm ezik, yenik ynlar, besbelli, Askercil sava o "Maara yl uykusu"ndan uyandryordu. lmle gz gze geli, insanl Devrimin gereine inandryordu. Geliimin arlk Rusya'snda abuklamas ibret vericidir. 1904 yl alan savata, arlk Rusya's arka arkaya Manurya, Kore ve in alanlarnda Japonya'ya bozuldu. Bunun zerine Rusya'da "niversiteli-i" hareketleri hzland. 1905 2 Ocak gn, Port-Arthur Japonlara teslim edildi. 20 Ocak gn, iler i sresini azaltp, cretleri oaltmak iin ar'a bavurdular. Kabul edilmediler. 22 Ocak gn, bata iki Pop ile ar'n resmi ve sa'nn Ha bulunarak yola dld. lhiler okuna okuna "ar Baba"ya dileke gtryorlard. Geberecek dzenlerin byle yangna krkle gidileri ok olur. iler kurun yamuruna tutuldular. drt bin insan ld.

15 ubat gn, ar'n amcas, Moskova Valisi Ulu Dk Serj ldrld. 3 Mart gn "Seim Kanunu"karld. Mays'ta "Zemstvo" adl, (Asiller + Papazlar + Kyller) karmas blgecil idare delegeleri, tek dereceli Duma (Millet Meclisi)'ne evrencil seim yaplmasn istediler. Haziran ay, Odesa, Finlandiya, Lehistan, Kafkasya kargaalklar ile geti. Karadeniz ve Kronstadt filolarnda isyanlar patlad. te bu kyamet almetleri ortasnda, kendisini dayatan somut Devrim, btn Partilere hangi Strateji ve Taktii gdecekleri problemini koydu. RSDP (Rusya Sosyal Demokrat i Partisi)'nin OUNLUKU kanad Lenin'lerin Taktiini, AZINLIKI (Menevik) kanad Martinof'Iarn Taktiini gdyordu. O zaman nl K TAKTK kitap yaymland. Orada, iki Sosyal Strateji aamas (Taktik szc kullanlarak, u yan yana ve alt alta gelmi iki szle) zetlendi: DEMOKRATK DEVRM: 1. Aama: "Proletarya (i Snf), Otokrasinin (Mstebit arln) direncini krmak ve Burjuva kararszln tecrit etmek zere Kyllk yn ile Demokratik Devrimi sonuna dek baarmaldr." SOSYALST DEVRM: 2. Aama: "Burjuvazinin direncini krmak ve Kyl ile Kkburjuvazinin kararszln tecrit edebilmek zere, Proletarya, Halkn Yar-Proleter elemanlarnn yn ile ittifak yaparak Sosyalist Devrimi gerekletirmelidir." (Lenin, ki Taktik, Collected Works, C. VIII, s. 56) Sonra, ounlukular Devrim yollarnda askercil bilimle oka dp kalktklar iin, "Taktik" deyimi ile "Strateji" szcn ayrt etmeyi rendiler. Terim taslamak deil, yn nemliydi. 1905 yllarnn ayrntl Taktik tartmalar ortasnda Strateji plan o denli durulukla zetlenmiti. zetlenirken de Demokratik Devrim Sosyalist Devrimden ayrlp hasralt edilmemiti. Sosyalist Devrim "Karatavuun yumurtas gibi" saklanmamt. Hele Sosyalist Devrimi "azna alamazsn"gibi kallvi tehdit seslerini gmbrdetmek hi akla gelmemiti. DEVRM BASAMAININ PLANI Kanl 1914-1918 Kapitalizm bunalm, Bilimcil Sosyalizmin ngrsne uygun olarak 1917 Devrimlerini getirdi. Her ey, o iki cmlelik plana gre geti. Ondan sonra, vakitleri ve nakitleri bol olan kuak, gerekleen Devrimin hazr zaferine kavutular. Olmu Sosyalist Devrim zerine baar kazanm "Strateji

ve Taktik" konularnn ayrntl "Teor/"sini gerine gerine tartp, formlletirdiler. O kadar ki, bu teorik tartma ve formllerin kitaplarn okuyanlar, Devrim Strateji ve Taktiinin, somut 1905 ve 1917 Devrim Pratiinden deil, o Devrimlerin, srf soyut Strateji ve Taktik teorisinden ktn sandlar. Ve bir lkede, tarihcil orijinal ekonomi ve snf ilikileri doruca aydnlatlmak zahmetine katlanlmakszn, kkleri kitapta kalm, kulaktan dolma, soyut ve genel Strateji ve Taktik formllerini tekerlemek Devrim iin yeterli olurmu gibi ezberci mollalklara dld. Oysa Rusya'nn Pratik Devrim Stratejisi ve Taktii, genel Devrim Teorisine byk aydnlk getiren basamakta topland: 1- Demokratik Burjuva Devrimi basama, 2- Sosyalist Proletarya Devrimi basama, 3- Sosyalizmin Temellendirilmesi basama. Her basamakta belirli sosyal gler, belirli durumlara gre rol aldlar. Sosyal glerden hangilerinin birbirlerine kart olduklar, hangilerinin birbirleriyle dayank bulunduklar, hangilerinin ikisi-ortas (tarafsz) kaldklar deiti. O deiikliin bilinci, Sosyal Strateji biimleri iine giren gleri yerli yerinde buldu. Askercil savata Ordu'larn cephelere doru ynelileri ne ise, Sivil Snflar greinde Sosyal Kmelerin (Snflarn, Tabakalarn, Zmrelerin) kartlk iinde ynelileri odur. Askercil savata nasl her Ordunun bir zgc, bir Yedek gc varsa, Snflar savanda da tpk yle bir zg ve bir Yedek g ayrtlanr. Askercil savata nasl her Cephede kart gler varsa, tpk yle Sivil Snflar greinde de her davran ister istemez cepheletike, ona zt bir kart cephe ve g olur. Askercil savata nasl dmanla dayanmas olaan saylan gleri Tecrit etmek gerekirse, tpk yle Sivil Mcadelelerde de kar cepheye geebilecek kararsz gleri Tarafszlatrmak gerekir. Bu hesaba gre her Strateji plannda, balca Sosyal gler drt blmde toplanabilir: 1- zgler, 2- Yedek Dayank (Mttefik) gler, 3- Tecrit edilecek gler, 4- Kart gler. Bu drt bal glerin, anlan Sosyal Devrim basamanda kmelenileri, ister istemez yle oldu:

II. Burjuva Demokratik Devrimi 1. Ozg 2. Yedek g 3. Tecrit edilecek g 4. Kart g Derebeyi istibdad i Snf Btn Kyllk veren Snf Proletarya Sosyalist Devrimi i Snf Orta Kyllk Sallantl kkburjuvalar veren Snf

III. Sosyalist ktidarn Temellendirilmesi i Snf Yoksul Kyllk Sallantl kkburjuvalar Egemen snf kalntlar (Nepmanlar, Kulaklar vb.)

BURJUVAZ YERNE PROLETARYA NCL Yukarda anlan iki ve Devrim basamann Strateji planlar daha gz nne getirilir getirilmez, ne denli iinden ktklar lkenin kendi yzde yz yerli mal olduu kendiliinden anlalr. Onu, her nne gelen lkede elifi elifine uygulamaya kalkmak kadar toy softalk olamaz. Nitekim, o plan btn gcyle Birinci Emperyalist Evren Sava ardndan gelen Sosyal Devrimlerin tek byk baarl rnei olarak kald. kinci Emperyalist Evren Sava ardndan gelen bunalmlar ortasnda byk baarl Sosyal Devrim rnekleri iinde en orijinal ve en ilgin olanlar Emperyalizmin Smrge ve Yarsmrgelerinde grld. Sovyetler Devrimi alt Smrge, st Emperyalist bir geri lkede olmutu. kinci Emperyalist Evren Sava'ndan sonraki Sosyal Devrimler, dorudan doruya Emperyalizmin kurbanlar arasndan Sosyalizme atlaylar oldu. Bunlarn hepsinde gerekleen trl Strateji planlarn burada sralayamayacaz. lerinde, en az Sovyetler Devrimi kadar Dnya Tarihinde bir dnm aan in Devrimi anlmadan geilemez. Elbet bu, ne Dou Avrupa'daki, ne Latin Amerika'daki, ne Afrika'daki, ne Asya'daki Sosyal Devrimleri kmsemek anlamna gelemez. Konu, btn ayrntlardan bir krkambar aratrma yapmak deil, ibret almaktr. Sosyal Devrimler, biliyoruz, 17. Yzyldan beri, bir ya lekesi gibi ngiltere'den Kara Avrupa'sna geerek, oradan Dnyaya yayldlar. Bunlarn hepsi Demokratik Burjuva Devrimleri idiler. Ksaca: "Demokratik Devrim" denilebilecek olan veren Snf Devrimleri,

19. Yzyl sonlarna dein, patlak verdii lkede KAPTALZM'in kurulmasn veya glenerek iktidara gelmesini salyorlard. Ancak, daha 19. Yzyl balarndan beri, Byk Sanayi retimi ve Ekonomi Bunalmlar (Kriz'ler) ile birlikte i Snf Devrim alanna kt. ngiltere'de artizm, Fransa'da 1830 Hareketleri ve Ayaklanmalar, Burjuva krklemelerine ramen, i Snfnn motoru ile ilediler. Btn Avrupa'y saran 1848 Devrimleri, yer yer burjuvaziye iktidar garantiledii halde, Proletarya ile teki Halk ynlarnn i ve kader birliini ortaya koydu. nsanlk lsnde Devrim glerinin yepyeni bir stratejisini yaratt. 1870-71 Fransz-Alman Sava zerine patlak veren Paris Komunas, dorudan doruya i Snfn iktidara getirdi. Bu iktidarn mr, sresi deil, karakteri ve kalitesi nemli oldu. lk Sosyal Devrimi tarihte veren snf amt. Ama o da bir smrc snft. Paris Komunas da bir Sosyal Devrimdi. Ama orada ilk defa smrc olmayan, bilfiil alan ve smrlen i Snf iktidara gelmiti. Bu, tarihte Antika an Kle isyanlarna hi benzemeyen, grlmedik bir sosyal olayd. Paris Komunas, 1871 Mart 18'inden Mays 28'ine dek 71 gn yaad. Ama hibir Strateji ve Taktik n plan gtmeksizin, bir Sosyalist Devrimin btn zaaflarn ve kuvvetlerini ortaya dkt. Ve bir gerei ispatlad: veren snf artk Tarihte Devrim ncl karakterini tmyle yitirmiti. ki lkenin Kapitalistleri tepierek sava karrlarsa, smrdkleri kurbanlarnn bana i Snf geerek devrim ncl yapyordu. imdi ne olacakt? leri lkelerde veren snf bir daha Sosyal Devrim olmamas iin elinden gelen ve gelmeyen her eyi yapacakt. Ne var ki, Geri lkelerde veren snf iktidara gelmek istiyordu. Son deneme Rusya'da yapld. arlk yklr yklmaz, i Snf Sosyal Devrim ncln ele ald. 20. Yzyln birinci yarm, Demokratik Burjuva Devriminin, gerekten Demokrasi getirdii yerde Sosyalizmin kanlmaz bulunduunu ispatlad. FLPN MODEL DEVRMCLK 20. Yzyln ikinci yarsna girilirken, geri kalm her lke, ne denli beyin ykanmasna uratlsa, u olayla kar karya geldi. Kapitalizmin Genel Bunalmlar ve lm anda bir lke, Kapitalizmi kursa bile glendiremez. Bunun dnyada en trajik rnei Trkiye'de oldu.

Trkiye'de: Birinci Mill Kurtulu Sava, her trl eksik artklaryla bir Mill Demokratik Devrim savayd. Nitekim Birinci Byk Millet Meclisine sunulan ilk Anayasa (Tekilt' Essiyye) taslann "Dibace"si (nsz), sonra "Halklk Program" adn ald. Halklk: "Demokrasi"nin szde Trkesi idi. Kyller "mbarek oraklar" ile, Esnaflar "mein nlkleri" ile, iler "kasketleri" ve "ekileri" ile Millet Meclisine girsin, deniyordu. (Meclis Sylevleri) "DevletSnflar"ndan bakas giremedi. "Hele zafer kazanlsn" diyerek Halklk Program hasr alt edildi. Zafer kazanlr kazanlmaz, Halk ynlar "Reaya" durumundan teye pek geemedi. Bu Reaya'y (Gdlenleri) gdenler 150 yldan beri Burjuva dn davranlar ile kyasya artlanmlard. Batan kara Devlet fideliinde kapitalizm yetitirmekten byk erdemlilik bulunamad. Sonu, yarm yzyl sonra en kr gzn grmezlikten gelemeyecei kertede kazklatt. 150 irketin, Trkiye ekonomisini, politikasn, kltrn tekelci yoldan smrne en iyi klf "Sosyalizm dmanl"yapld. Hele "Reaya-Halk"n geleneklemi "Moskof" dmanl, iimizdeki Emperyalizmi, Mason localar kadar emniyetli ve kazanl bir snak durumuna soktu. Bir de 27 Mays'ta gzlerimizi anca baktk ki, At alan skdar' gemiti. Sivas Kongresi'nde gerekletirilemeyen Amerikan mandal: NATO, CENTO, SEATO'nun atom emsiyeleri altnda, Trkiye'yi uluslararas Finans-Kapitalin "Topa-et, e-et, Zevkeet" dedikleri kasaplk koyun eti etmiti. Mill Kurtuluun yerini yabanc slerin ABC silahlar tutmutu. Ve Trkiye dnyann en geri, en dinamizmini yitirmi lkeleri srasna girmiti. Neden? ok basit. kinci Merutiyet ann Komprador burjuvazisine nclk eden ttihatlk, Sivas Kongresi'nde Kuvaymilliyecilie, aktan aa "Filipin" tipi Demokrasi taprmt. Birinci Kurtulu Savann keskinlii bu projeleri altst etti. O projelerin sahiplerini "stikll" (Bamszlk) Mahkemelerinde temizledi. Modas oktan gemi 19. Yzyl modeli Komprador burjuvazi silindi. Bunu Trkiye'de, Halk smrp Milleti esir eden Yabanc Sermaye'ye kar kutsal bir ekonomik ve sosyal Zafer olarak selamlayanlar ok oldu. Bunlarn unuttuklar bir ey vard: Komprador sermayeyi iktidardan indiren Devletiliimizin banda i Snf deil, veren snf suyu kesmiti. Devrimin en nemli prob-

lemi ktidar: burjuvazinin, hem de soluk aldrmamacasna antidemokratik tekelinde bulunuyordu... Tek szle Monopolc [Tekelci] Kapitalizm Trkiye'nin ekonomi temeline de, styap ilikilerine de artsz kaytsz diktatrce egemen oldu. Monopolc Kapitalizmin ad nedir? Finans-Kapital'dir. Demek, devrim-mevrim, bamszlk-mamszlk, dalavere-malavere, Komprador sermaye ikinci plana itilmi, Finans-Kapital Trkiye'nin iliine, kemiine ilemiti. "Rekabet" daha Cumhuriyet doarken "Gayri-mer!" ilan edilmiti. Rekabet: Kapitalist bilinsiz geliiminin tek hayvancl geliim yolu idi. O yol bile tkanmt. Artk Trkiye'nin "Muasr medeniyet seviyesi" yahut "ada uygarlk dzeyi" diye sslenip pslenen baya Kapitalist dzeninin bile ilerleyici biiminde ileri lkelere yetimesi ba kuruntu idi. kinci Emperyalist Evren Sava biter bitmez koparlan Antisosyalist isterik fobi krizi, ngiliz-Fransz-Alman Finans-Kapitalleri yerine Amerikan Finans-Kapitalini MississipiZrhls biiminde nce karasularmza "kurtarc" artt. Bu ar "O yarimin eski huyu" idi. Komprador burjuvazi Birinci Emperyalist Evren Sava'nda Trkiye'yi Alman Finans-Kapitaline smrge yapmak iin bir baka zrhly: Gben zrhlsn kucaklam, "Yavuz Zrhls" adyla ona ne Karadeniz havalar yakmamt. Birinci Mill Kurtulu Stratejisi, Filipin tipi Komprador sermaye egemenliine karyd. Komprador yamurundan kanld. Beterin beteri Finans-Kapital dolusuna tutulundu. Derimizdeki Komprador kanseri, iimizin iini kemirici Finans-Kapital metastazlar ile kaplad. Sudan'da bile Ordu genliini ayaklandran Tarikat Finans-Kapital egemenlii, "Oy davarlar"na gvenerek, bldrcn avlar gibi cadde ortasnda niversiteli genleri kurunluyor. kinci Mill Kurtulu Stratejisini gnn konusu ediyor. N'DE DEMOKRATK VE SOSYALST DEVRMLER Birinci Kurtulu Savandan kalma bir forimiz (keyifli bbrlenmemiz) var: "Biz bize benzeriz!". Dorusu, herkes en ok "kendisine benzer". Ancak dnyada Trkiye'nin hi benzeri olmad m? 20. Yzylda Demokratik Devrimle grbz bir Kapitalizm dzeninin kurulamayacana btn "nc Dnya"rneklerle doludur. Ama dnyada o gerei hibir lke in evreni kertesinde gze batrmad. "lk" Mill Demokratik Devrim rn "Mill Kurtulu" rneini bizim icat ettiimiz ok sylenir. Oysa bu "icat", Trkiye gibi Yarsmrge in'de daha nce belirdi. in'in Antika saltanat,

Trkiye'dekinden en az on yl nce ykld. ing Sllesi 1911 yl devrildi. Ancak, ne Komprador burjuvazi deiti, ne Feodal aalk kalkt. Bir devrim frazeolojisi ile Kompradorluun yerine FinansKapitalin yerli kolu bir trl geirilemedi. O zaman, in'de savaan insanlar, kk burjuva olan Mill Demokratik Devrim'in temelinden deitiini, en kanl olaylarla balarna vurula vurula, anlamak zorunda kaldlar. Hele Birinci Emperyalist Evren Sava'nn a trenini yapt Dnya Bunalmlar ve Devrimleri a, bu yolda en ufak ikirciklie yer brakmad. "1914 yl Birinci Dnya Sava patlak verdikten sonra ve 1917 Rus Ekim Devrimi sonucu dnyann altda biri Sosyalist bir Devlet kurduktan sonra, in'in Burjuva Demokratik Devriminde bir deiiklik oldu." (Mao Tse Tung, Yeni Demokrasi) 1917 rnei, 19. Yzylda beliren gerei, iki kere iki drt ederce ortaya kard. 20. Yzylda iveren snf hibir namuslu ve mantkl sonulu Sosyal Devrim nclne giriemez. Hele gl bir kapitalizmin bulunmad geri lkede, burjuvaziden herhangi sahici bir Demokratik Devrim beklemek, l gznden ya ummaktr-. Her ciddi ve gerek Demokratik hareketin ban artk kapitalist snf deil, i Snf ekebilirdi. Bunu, anlamak istemeyenlerden baka herkes iyice kavramt. Bu basit doru, Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basndan 5 gn nce in'de patlak vermi 14 Mays 1919 hareketiyle bir yol daha ispatland. in'de azck "kendi kafasn" kullananlar, o tek doruyu grmemezlik edemediler: "in Proletaryasnn gtt btn devrimci snflarn ortak idaresi altnda yeni bir Demokratik Toplum'un kurulmasna varlacaktr. O zaman in'de Sosyalist bir Toplum kurulabilmesi iin Devrim gelierek ikinci aamasna geecektir." (Mao, Yeni Demokrasi, s. 17) Bylece, ilk defa Lenin'in "ki Taktik" aratrmasnda ayrntlar ile iledii Devrim Stratejisinin iki basama, ana izisiyle in Sosyal Devriminde kendisini bilinlere dayatmt. Mill Demokratik Devrim ile Sosyalist Devrim birbirinden kag eder biiminde konmuyordu. Eer Sosyal Devrim "bata i Snf gelmek zere" yryecekse ve buna iten inanlyorsa, Sosyalist Devrim, "Mill" olduu lde, Demokratik Devrime "Nmahrem" kalamazd. Genel Devrim Stratejisi, dnyann her geri yerinde olduu gibi, in'de de konulmutu. Yalnz ayrntlar, in geliiminin ta kendisinden baka eye, keramet taslayc atmasyonlara, braklmad.

SERMAYEC: MLLET HAN in'de modern Sosyal Devrimin "Yeni bir Demokratik Toplum" yaratmas iin iki art yerine gelmeliydi: 1- "Proletarya gdm", 2- "Btn devrimci snflarn ortak idaresi"... Yoksa, ortada ister Hkmdarlk, ister Cumhuriyet biimi Devlet bulunsun, Toplum yapsnda bir gerekten Demokratik Dzen kurulmu olamaz. Hatta ona "Demokrasi" etiketi de yaptrlsa sahte kaar. 20. Yzyln gerektirdii sosyal yapda ve anlamda normal bir Demokratik Topluma iveren snf gelemez. Burjuvazinin ba ektii bir dzen ancak iveren Diktatrln yaratabilir. in Devrimcileri bu konular yle zetlediler: "lk aama in burjuvazisinin Diktatrl altnda bir Kapitalist Diktatrln kurulmas deildir ve olamaz." (agy) Bu kan, "ki Taktik" yazarnn 19. Yzylda bulduu gerei tekrar ediyordu. Bu kan, Mao'lara soyut bir teori mantndan gelmedi. ki Emperyalist Evren Sava arasnda geen uzun boucu yllarn somut in olaylarndan kt. Sun Yat Sen orta zenginlikte bir kyl ocuu idi. "Ben bir Kuli olu Kuli'yim. Fakir dodum, gene fakirim." (J. J. B, in Devrimi, s. 32) diyordu. Tayping isyanclarna hayran idi. 1894'ten 10 Ekim 1911 ylna dek 10 ayaklanma yapt. Gene de 12 ubat 1912'de kurulan Cumhuriyeti, 10 Ekim 1915'e dek Yuan-h Kay gibi bir avantryenin elinde anariye drd. Sun Yat Sen ancak 1917 Sosyalist Devriminden ilham alnca, "Salam bir birleme blgesi"nin ekirdeini kurdu. 1919'da Japon mallarna tccar boykotu ile mill diren yayld. 1922'de Komintern'le anlanca, gelen Borodin ve Joff gibi uzmanlarla: "inlilerin en zayf olan rgtlenme yeteneini glendirdi." 1926'da: "Burjuvazinin de desteiyle d dmanlar kovuldu. ehirler, ieride gl rgtler kurmu komnistlerin yardmyla savamadan teslim oldu." (agy., s. 35) Bylece in btn ile kurtulu yoluna girmiti. 1925'te Sun lnce, kurduu Kuo-Min-Tang (Mill Halk Partisi) Komprador burjuvazisinin eline geti, i Snfna ihtiyac kalmadn sanan "anKay-ek 3 Nisan 1927'de anghay'da komnist avna balam ve birka gn sonra da Hankov'daki devrimci hkmeti devirerek Nanking'i bakent ilan etmi ve Cumhurbakan olarak hkmetin bana gemiti." (agy., s. 36)

Neden? nk: "O gne kadar yabanclarn kovulmasndan baka bir ey dnmeyen hkim snf (Kompradorlar), birdenbire halkn ynetimi ele geirmesi ve kyllerin feodal beylere kar ayaklanmasndan korkmu, kendisini kurtaracak bir adam bekliyordu... Bu ortam iinde karlar birleen burjuva ve yabanclar, yrtme organ olarak ang' setiler." Seilen adam ibana getirme grevini Fransz Elisi ykmlendi. Bir yandan ang'la, dier yandan Tu-Yeh-Sen'le iliki kurdu. Tu, afyon ticaretiyle uraan kudretli bir gangster etesinin efiydi. Ve bir sabah Nanking'deki binlerce komnist, ya hemen bulunduklar yerde ldrldler veya hapislerde korkun ikencelerle lme gnderildiler. Ayn anda, ordusunun elindeki btn blgelerde ang, pheli btn birliklerin silahlarn ellerinden aldrtyor. Ordu, Kyl, i ve Sendika liderlerini tutuklattryordu. Son aama olarak da Hankov'u ele geirerek, devrimci hkmeti devirdi ve birok kiiyi daha ldrtt... "Yeni Kapitalistler ve in'de geni lde yatrm yapan yabanc kapitalistler, daha ok yatrm yapmak iin Komnist tehdidinin kaldrlmasn art kotuklarndan, Kuomintang, lkenin kalknmasna yarayacak kaynaklarn byk ksmn komnistlerle savamak uruna harcamaya zorlanmtr." (agy., s. 37) AP'nin son gnlerini andran bu tutum: Yabanc Casuslar + Yerli Kaak Gangsterler Ynetimi, veren snfnn iflas demekti. Buna Vatan hainlii de gelip katlmakta gecikmedi. 1931, 1933, 1935 yllar Japonlar "in milliyetiliinin AIRILIKLARI ve KIZIL TEHLKEY NLEMEK iin" in'e her saldrdka, "Kuvvetli Adam" an-Kay-ek, hemen dmana lkeler teslim ederek, "Ate Kes" yapt, dman anayurduna buyur etti. Bunun zerine nce rencilerle tacirler, sonra gene renci gsterileri ile "btn lkede" i grevleri patlak verdi. Kyl ile Ordu barp direnmeye giriti. "atma ve Sava uzadka, Kuomintang'n yetersizlii beliriyor ve Parti kitleden gittike ayrlyordu. Buna karlk Kungcantang (Sosyalist Partisi) halkla bir oluyor ve gittike daha geni bir ktleyi etkilemeye balyordu." (agy., s. 40) 7 Eyll 1941 gn Japon, Pearl-Harbour'da Amerikan filosuna baskn yapnca, in burjuvazisi, eski efendileri Bat Emperyalistlerine kar bile kahpece ihanetlere giriti. 1943 yl, ang'n plan gerei, 42 in generali birlikleriyle birlikte Japonlardan yana

getiler. Japon ordusunun % 60' inli asker oldu. in generali Pang-Ping-Hsun: "Peiping (Japonlar elindeki Peking) radyosundan ulusal kurtulu iin komnistlerin ve yabanc Emperyalistlerin (Amerika'nn) kovulmas gerektiini, 8. Ordu'ya (i-Kyl Ordusu'na) kar giriilecek saldrnn Bakomutanln yapacan bildiriyordu." (agy., s. 59) Bylesine gz dnm bir beyinsiz veren Snfnn Mill Demokratik Devrime nc olmas yle dursun, kestirme yoldan intihar etmemesi iin en ufak bir kar yolu, ne Allah, ne eytan gsterebilirdi. ang, sanki btn gcyle "Kzl Haydutlar" dedii i Snfn ve Mao'yu iktidara getirme fedailii yapyordu. ang kimdi? Geri bir lkede 20. yzyl ortasnda Kapitalizmi korumak isteyen kallelik ve yobazlk stad bir generaldi. O yzden: Menderes'i "nn bile"kurtaramad gibi, in burjuvazisini Amerika bile kurtaramad. Btn yollar, Mao'ya ve in i Snfna ald. N DEVRM SAVAINDA STRATEJ te o gerekten "Kzlca kyamet" ortasnda in sosyalizmi, in ynlarnn kendini dayatan Stratejisini izmek zorunda kald. Snflar Sava, Anadolu Kuvaymilliyecilii gibi, bir D Sava klna girdi. Anadolu'ya, yorgun Emperyalistler ufak akn Yunan kralcln srmlerdi. in'e, dorudan doruya byk ve kararl Japon Emperyalizmi, kabna smayarak tamt. Bu kanl Tufan nnde in devrimcileri, Strateji ve Taktik bakmndan ble ayrldlar: 1- "BOZGUNCULAR": tpk Mtareke stanbul'unun feodal Saray' ve bir blk Komprador burjuvalar gibi panik yaratyorlard. Hi muazzam Emperyalist ordularna kar gelinir miydi? "in, Japonya'nn dengi deil"diyerek hemen teslim olmaktan ve Emperyalizmin insafna snmaktan baka kar yol grmyorlar, gstermiyorlard. Bunlarn hesab akt. Uluslararas Finans-Kapitalin maskesiz uakl ile geinip gideceklerdi. Cepheleri karda, belliydi. 2- "KR YMSERLER": in devrimcileri arasnda idiler. Kimi "keskin Sosyalistler" yahut "kolay Devrimciler" gibi, "Fazla aba gstermeden, abuk zafer kazanlacak" sanyorlard. Ezberledikleri birka "snanm"forml Sloganlatrp ortala yaydlar m, ynlarn ahlanvereceini ve dmann in "YeccMecc"leri ortasnda kendiliinden eriyivereceini umuyorlard.

Byleleri iin, uzun boylu dnp davranmaktan, ynlar kendi denemeleriyle sabrlca eitmekten ise, falan lkede tutup, filan makale veya kitapta yazlm Strateji ve Taktik lakrdlarn "doru" renip yaymak, her eye yeterdi. Kim uraacakt, Marks'n yahut Lenin'in yazmad Uzak ve Yakn in Tarihi, in olaylar ile! karsn, efendime syleyeyim, sahneye bir yanlmaz Papa pozu ile. Yayarsn, anladn m, be bildiri ve ajitasyon. Ne Japon kalr karnda, ne Feodal, ne Komprador. Bunlar, Antika Osmanl'nn: Dermi hakm, bilmediim nesne kalmad: Dnyay bildi, bre, nefsini bilmedi. dedii tonton "Hakm: Filozof" klkl, Salon yahut Kitap devrimcisi tatl su "Avantryeleri" olarak in Devriminde ad aldlar. 3- "MAOCULAR": Ne zorlu bozguncularn, ne kolay "baarl" szde devrimci avantryelerin palavralarna ve pozlarna aldanmadlar. Teslim olmak lmden ktyd. O tartlamazd. (Emperyalizm + Feodalizm + Kompradorculuk) ile sava ocuk oyunca sananlar da olaylarn dili ve eli ile itelediler. Baka lkelerde Sosyal Devrim nasl baarya ulamtr? Proletaryann youn bulunduu byk ehir adl merkezlerden yola kp, Kylere doru gelimekle. E, in'de, Emperyalizmin kahredici teknik stnl, ehirleri dmann en gl bulunduu yerler haline getirmiti. Devrimi ehirlerde intihar ettirmek mi, yoksa Kylerde yaatmak m olas idi? Bunu, bizim Kurtulu Savandaki rneine vuralm. Kuvaymilliyecilik elbet, stanbul, zmir gibi byk kentlerin devrimci glerinden giriim alarak esinlenmiti. Ama Anadolu'da balam, Anadolu'da baarya ulamt. Emperyalizmin ve Feodalizmin ve Kompradorluun en gl olduu zmir ve stanbul ehirleri iinde Kuvaymilliyecilii odaklatrmak, hareketi domadan bodurmak olurdu. Maocular, tpk bizim Kay Boy'u lb'lerinin, Osman Gazi'lerin, Orhan Gazi'lerin Bizans nndeki davranlarndaki Strateji ve Taktii uyguladlar. in, her eyden nce ezilip soyulan byk Kyl ynlarnn kaynayan katran kazanyd. O kazana girilecek, orada kaynayanlarla yanp dvlerek, uzun, sabrl, ylmaz ve "dnk", "dnek" olmayan zekice savalacakt.

N'N BRNC STRATEJ PLANI in devrimcilerinin Sosyal Sava Strateji ve Taktikleri, allm ve ezberlenmi Devrim Stratejisinin tersi, zdd oldu. ehirlerden kylere deil, Kylerden ehirlere gidildi: "Krlk blgelerde sler kurulmas... ehirlerin kuatlarak sonunda zapt edilmesi." (Lin Piao, Yaasn Halk Savann Zaferi, 1968) Strateji, olaylarn kanlmaz itiiyle ve kesince bu oldu. Byle bir dnce ve davrann nice "derin sosyalist bilgin" kafalar sersemlettii ve Maoculara nasl "Sosyalizmin Bilimi" ve "Komnizmin Baarl Deneyi" adna, ne yaylm ateler atrd rnekleriyle anlabilir. in Devrim Stratejisi, Dergilerde yahut Krslerde, elde Kzl Kapl Kitap, tartlarak domad. Hatta uzun sre hangi kiilerin ve hangi rgtlerin yarat olduu zerinde bile durulmad. Da banda, elde silah, bozula dzle savalarak, o Stratejinin dorultusuna ve doruluuna eriildi. Devrim iinde bilince karld. Varlan ve bilince karlan in Strateji plan, artk Rusya'daki klasik Strateji formln drt yerinden atlatp geniletti. ine bir yn yeni canl elemanlar katt. Devrim ortamnda karlalan btn gler ve kar-gler olaanst zelletiler. Bugn hl "Sosyalist Devrim Aamas" nerede balar, "Demokratik Devrim Aamas" hangi saatte biter gibi sorular konu deildirler. Hayat, her zaman kitap formllerini aar. "Aama" denilenler Devrimin atei iinde birbirine geebilir. Bunu dnyann en klasik Proletarya Devriminde bile grmemek iin kr olmak gerekir. Hibir lkede Demokratik Devrimin falan yerde, filan gn "tamam" olduu ve o "tamamlanmadka", "Sosyalist Devrim Aamas"n kimsenin dnemeyecei gibi kurusk ideolojik pekliklere dlemez. in Devrimi'nin Strateji plan, ok "aklevvel"i artacak kertede "Kargaalk" iinde "Yalnkat"tr. Demokratik Devrimden Sosyalist Devrime doru uzanan bir tek prosedir. O prosenin en keskin Momenti: Japon emperyalizminin saldrs altnda belirir. O momentte in Sosyal Devrimi kesin olarak Mill Demokratik Devrim karakterini tar. O "aama"daki plan, sosyal ve politik snf, zmre gleri olarak bugn bir kesit gibi gz nne koyabiliriz. O kesitte daha anlalr olmak iin, genel Strateji plannda 4. sraya koyduumuz Kart gleri burada 1. sraya alrsak, yle dizebiliriz:

Mill Demokratik Devrim Basama Kart Gler: Japon Emperyalizmi, Japoncu Kompradorlar, Japoncu Byk Toprak Aalar. iler, Kyller, ehir Kkburjuvazisi. Mill Burjuvazi, Orta ve Kk Toprak Sahipleri, Direnten yana Byk Toprak Sahipleri.

zgler:

Yedek Gler:

Tecrit Edilecek Gler: Amerikanc-ngilizci Kompradorlar, Amerikanc-ngilizci Brokrat Burjuvalar. STRATEJDE PRATK DEVRMCLK "Zafer"e dek sren in Sosyal Devrim Strateji Plan'na dikkat edersek, iki karakteristik gze arpar: 1- Bu planda gerek Devrimci Somut-Objektif sosyal glerden her birinin o andaki eilimleri dnda hibir nyarg ve yaktrma yoktur. Bir Atom Reaktr ne ise, Devrimci rgt odur. Ezbere pein formller, her an deiebilecek Elektron, Proton, Ntron, Mezon ve ilh... elemanlar gibi, in toplumunun beliren btn Sosyal glerine gre deitirilir. Mcadele, Sava, dnce ile davran ayn lde ahenkletirip kullanmay bilen insanlarn aratr ve zm abalar olur. Devrimci mcadele budur. u veya bu parlak lafla karsndakini "mest" eden edebiyat deildir. nsan pratik atein iine, heves ve skse iin girmez, atei toplum madenini ilemekte kullanrken kafasn da kullanr. Kendisi gibi maden eriticilerle tartrken, her ne pahasna olursa olsun hakl kmak, hatta srf karsndakini yenmek ve stn kmak ama olamaz. Ama: demiri tavnda dvmektir. "Bu i ill benden sorulur" yahut "Ya o, ya ben" gibi dekadan Osmanl Aa-Paa dkntl skmez, skmemelidir. Her eletiri, bir "ne i yansn, ne kebap" yollu yavan kkburjuva "elebi" taslakl olamaz. Ama her senin tekerlemeni ciddiye almayan at-

latc "taktika" mahutluu ile tartmak iin tartmak da yahut her trl tartmadan ok bilmie "saknmak" da, "Devrimci Eletiri" deildir. Hele, hibir somut ve objektif problem koymadan, karsndakini "mat etme" sevdal, ahbap avular aras dnce hokkabazlklar, kt Bizantizm'dir. Yalnz kl krka yarp, kullanm deeri bulunmayan matahlar yapmak, emekleri israf etmek ve emekileri datmak olur. in Devrim Stratejisinde Bizantizm soysuzlamas yok. yapanlarn son kerteye dek arkadaa elbirlii ve iten, bbrlenmesiz, anlayl, rgtl ekip almas var. 2- in Devrim plannda ikinci gze arpan zellik: in'e Japon Saldr ile Trkiye'ye Yunan Saldrtl arasndaki paralelliktir. in'de Japon Emperyalizmine kar yaplan Mill Kurtulu Sava, Trkiye'de Birinci Mill Kurtulu Sava srasndaki duruma epey benzer durumlar yaratmtr. lk Kuvaymilliye savanda bir numaral kart g: Soyut olarak; Emperyalizm + Feodalizm + Komprador Burjuvazi'dir. Ancak bu soyut kart gler somuta ele alnd m, hi de ylesine genel bir forml torbasna doldurulup rafa kaldrlmakla bitmeyecei anlalr-. Emperyalizm: lkeyi batanbaa teslim ald halde, Mill Kurtulu hareketinin karsna kan kart g Yunan Ordusu'dur. Trkiye'de Yunanca konuan Merkez ve Tara Rumlar vardr. Ama onlar da, Emperyalizmle birleik Kompradorlar dnda, aznlktr-. Btn ile Trk-Mslman Millet-Halk tabakalar, ya zg, ya Yedek G yahut Tarafszlatrlacak G durumundadr. Yeri gelince ayrntlarn grrz. in'de, Yunanlnn yerini Japon tutmutur. Japon'un arkasnda btn Emperyalizm yoktur. Yunan'n arkasnda da btn Emperyalistler tek vcut deillerdi. Kuvaymilliyeciler Yunan'a kar talya'y, ngiliz'e kar Fransz' kollamakla, Emperyalistleraras elikilerden de yararlanmay kmsemediler. Sonradan, her Emperyalistin bir Emperyalist olduu "unutulmasayd", Mill Kurtulu Hareketini bir Yunanllarla Sava klnda yrtmek, yerinde bir Strateji ve Taktikti. Ne var ki, "Unutmak" bir determinizmdi. in'e Japon Emperyalizmi saldrnca: Emperyalist d dmanlar da, Emperyalizme bal i dmanlar da olaanst daraltlmtr. (Emperyalistler-Aalar-Kompradorlar) aras elikilerden de yararlanlarak, kart gler kltlmtr.

Buna karlk, belirli Tarihcil ve Sosyal-Ekonomik nedenlerle, Trkiye'de baarlamayan olaylar, in'de gelitirilmitir. Bata i Snf gelmek zere, Kkburjuvazi de Demokratik Devrimin zgleri durumuna girmitir. in Toplumunun i-Kyl-Esnaf snf ve tabakalar dna den btn teki Snf, Zmre ve Tabakalar hibir ezbere formle kaplmakszn, somut tutumlarna gre ele alnmlardr-. Hem bu ele al tekyanl olmamtr. Yani, Sosyal ynlarn, anadan doma eilimleri ne ise onunla yetinilmemitir. i Snf ile Halk Devrimcileri, gsterdikleri aba, Beceri, Baar lsnde Millet kmelerini etkilemeyi bilmilerdir. O aba-Beceri-Baar lsnde zgler dnda kalan (hatta kimi kart gler iinde olan) sosyal kmeleri ya Mttefik Yedek G yapmlardr yahut Tarafszlatrp Tecrit etmilerdir. AKTF STRATEJ VE SA-SOL OPORTNZM Demek Devrim Stratejisi ve Taktii, kritik momentlerde, basma kalp l planlar dergisi deildir. Patlak veren bunalm prosesinde, kaynaan som olaylara gre dnlp davranlr. Kim bir numaral saldrgan dmanla birleiyorsa, o, snfna, zmresine baklmakszn haindir ve dmandr. Kim belli dmana kar sava gze alyorsa, o, burjuva da olsa, toprak aas da olsa Devrimin Yedek Ortak mttefik gcdr. Kim dmanla sava gze almamakla birlikte, ibirliine de kalkmyorsa, o tecrit edilir, tarafszlatrlr. Dnyann her yerinde: Kba'da, Cezayir'de, Vietnam'da ve ilh... uygulanan btn Devrim Stratejileri aa yukar hep o dupduru anlay ve pratik davran dorultusunda gerekleti. Bu snflar anlay, olaylar teleskopla veya mikroskopla seyredip, yukardan Strateji kesmek, Taktik bimekle edinilmez. Bir satlk kkburjuvann bir zamanlar yeraltnda yumurtlad deyimle, olaylara, "Mterakkp ve Murakp"seyirci ve klah kapc olmakla da batan savlamaz. Hibir gerek sava, pasif bir "Samedn" [Gksel] yarg veya metafizik ilham (esinti) sonucu doan Strateji ve Taktikle gdlmemitir. zgcn, her eyden nce ve her an, kendisine Yedek Gleri kazanmak zere var gcyle aktif davranyla, dncesiyle gelitirilmitir. zglerin kendileri gibi, teki gler de (Mill Burjuvazi, Komprador Burjuvazi, Kk, Orta, Byk Toprak Sahipleri), srf hazr devrimcilerin, yaktrma Stratejileri veya Taktikleri

"bunu byle istedii" iin Yedek yahut Tarafsz g oluvermemilerdir. Tam tersine, Devrimci gler btn zeklarn, bilimlerini ve girikenliklerini seferber ederek, mttefik kazanma yahut tarafsz klma uruna kyasya savamlardr.. O yzden kinci Emperyalist Evren Sava ardndan gelmi btn baarl Sosyal Devrim Stratejileri, diyalektiin olaanst "Srama momenti"ne uydu. Bunu, in "MillBirlik Cephesi"kadar aka aydnlatan deneme olmamtr. "Mill Birlik Cephesi"ndeki gerek devrimcilerin, gerek dosta, gerekse dmana kar tutumlar, hibir nyargya tutulmad. Cephe iinde, her yerde olduu gibi, "sa" yahut "sol" oportnizmler eksik olmad. Sa oportnizm: Masallardaki "evir kaz yanmasn; Aman! Devletlim uyanmasn" metodu ile Devrimcilii (bir hanm "ideologumuzun" mutfak felsefesi ile) abala evirdi. Birka hazr reete ile dostun da, dmann da tenceremize atlp kendiliinden kaynayvereceini sand. Sol oportnizm: Derlemekten ok datmaya, rgtl cephelemekten ok, ta ta stnde brakmamacasna ne yaptn bilmez ypratcla zenmekti. Chen-Tu-Hsin'in yapt Strateji ve Taktik nerisi: "Hep dostluk, dvme yok: SA OPORTNZM" idi. Wang-Ming'in nerdii: "Hep dv, dostluk yok: SOL OPORTNZM" idi. Geri lkeler iin her iki oportnizm de ayn kapya kt. Hayatn grbz ve tetik gleri ile alaa edildiler. Saysz sosyal gler Devrimden yana kazanldlar. Bu kazan kendiliinden gelmedi. Btn sosyal glerin hepsiyle, yerine gre hem dostluk, hem dv gdld. Bu yce sosyal matematii anlamayanlarn, ezbere ve lafla Devrim mhendisliine kalkmalar, kendi kendilerini glnletirmekle kalsa, bir ey denemez. Hareketi soysuzlatrmalar ho grlemeyecek eydir.

AYRIM V ANADOLU VE STANBUL SOSYALZMLERNDE STRATEJ (EVRM KONAI) SOL VE SA SAPMALAR Trkiye'de "Strateji" tartmalar, kimi TP gdclerinin i Partisi dnda, herhangi bir "sosyalist" dnce ve davrana dayanamaylarndan kt. O "patentli" toleransszlk, TP'in Trkiye'de daha geni Halk Cephesi kurulmasnda ekimser kalmasndan teye dek yozlat. Buna -hi deilse gsterilerine bakarak- "Sol Saptma" diyebiliriz. "Ben sosyalistim. Tenezzl etmem! Elimi pene nder olurum!" O saptma, grnte "Sol" etiketini taknyor, hatta "en ortodoks sosyalist" geiniyordu. Szde "uzlamaz" tutumu ile Trkiye'nin ilerici eilimleri arasnda sekter ayrlklar yarattka, en kt sacla ortal bo brakyordu. Hele: "Sakn birleilmesin, kmldanlmasn: yoksa Faizm gelir!"anlamndaki titizlenmelerle, bilerek bilmeyerek: "Eller Yukar!" kumandas veriliyordu. Bu saptma savunucularnn sbjektif (kimesnecil) niyetleri ne olursa olsun, o dnce ve davrann objektif (nesnecil) sonucu, Faizmin mjdeciliini ngr maskesiyle yapmak ve gericilie vesile hazrlamak oluyordu. Byle bir "Soldan gerilii" uzun boylu tartmak, zahmetine pek demez. arabuk takke der, kel grnr. Sol saptmaya kar kanlmaz olarak yaplan eletiriler de tutarl bir dayanmay baaramad. Dzenli Ordu yerine ete sava eilimindeki kkburjuva ortammz, dnce ve davranlar epey soyutlatrd. Olay'larn yerini Kavram'lar tuttu. Trl nedenlerle, heyecanl bir "Devrim Stratejisi" tartmas yzeyleri kaplad. Bu hava, Trkiye'nin aceleci ve acemi sol evrelerinde, imdiye dek hi kimsenin aklna gelmemi "Sloganlar atmak" biiminde yankland.

"Strateji Sloganlar" denilen ey, Trkiye'nin orijinal Sosyal Snf ilikileri dnda kitapl yaktrmalara kard. Falan veya filan "Otorite" kaynaklar: Trkiye'nin kendi Tarihcil ve aktel iliki ve elikilerinden bamszca deerlendirildi. Ve bir blk tartmalar, kriteryumlarndan uzaklatka, her biri ayr ayr Sosyal Snf ilikilerimizi aydnlatamayan genler arasnda bir "Sa saptma" izlenimi yaratt. Gerekte Strateji parolalar, biri biimcil, tekisi zcl olan iki eksikle ortaya atlmtr. BMCL Eksik udur: Trkiye'de Devrim Stratejisi zerine atlan sloganlar "yeni" olmaktan uzaktrlar. Dnyann btn geri lkeleri yle dursun, Trkiye iin de ok eskidir. Trkiye'nin eski Strateji ve Taktik biimlerini ve parolalarn bugn sk sk tekrarlamak yetmez. Onlarn krk yldr hangi dnemelerden geerek, hangi aama gnnde ne denli deiiklikler, hatta altstlkler geirdii nemlidir. Bu nemli geliim, yzeyde ve soyut kalmayan, tekerlek formllere dntrlmeyen teorik ve pratik ilenimler ister. Bu da gereki, alakgnll, sabrl aratrmalar bekler. Gnn problemi budur. rnein: "Demokratik Devrim"slogann ele alalm. SOSYAL DEVRM VE GEN TRKLER Trkiye'de Mill BURJUVA Demokratik Devrimi, Fransz "Byk Devrimi" ylnda (1789) Taht'a kan Selim IlI'ten beri belirdi. 19. Yzyl boyu, 4 byk Politika Kutbu: (ngiltere-Fransa) ile (Rusya-Trkiye) diye, ayrca birbirine zt ikier kutupta toplat. veren snf: ngiltere ve Fransa'da ktidarn yerletirdi; Rusya ve Trkiye'de bir trl yerletiremedi. 19. Yzyl, Rusya'da da, Trkiye'de de en ar STBDAT dzeni ile sona erdi. 20. yzylda, kapitalist Anayurtlar (Metropoller) Tekelci Sermayeyi baa geirince, Geri lkelerde kendilerine rakip olacak Mill Burjuva Demokratik Devrim'lerini baltaladlar. O zaman geri lkelerin en ilerisinde, Rusya'da 1905'ten 1917'ye dek Mill Demokratik Burjuva Devrimi, i Snfn ncle zorlad. 1917 ubat-Mart'ndan 7 Ekim gnne dek, hemen 7 ay iinde Burjuva Demokratik Devrimi, PROLETARYA Demokratik Devrimi oldu. Dnya Tarihinin bu sosyal dnemeci, ister istemez, btn lkeler gibi Trkiye iin de etkiler, tepkiler yaratt. eride KUVAYIMLLYECLK hareketi balad. Bu hareket de, Trkiye'nin tek Orijinal zelliine dayanan GENLK (Gen Trkler) dnce ve davran

oldu. Her zamanki gibi o zaman da, ORDU Genlii Davran yoluna girdi; sivil AYDIN genlik Dnce yoluna girdi. Emperyalist Savata Kara Avrupas'nn lkesinde okuyan GEN TRK'ler, Mill Demokratik Devrimin Burjuva karakteri yerine Proletarya karakteri aldn sezmekte gecikmediler. Hemen hepsi Sosyalizmi buldular. Bunlardan Trkiye Sosyalizm Tarihinde iz brakan Gen Trk, iinde bulunduklar Avrupa lkesinin sol akmlarna uydular. Fransa'da okuyan efik Hsn ile svire'de okuyan Sadrettin Cell daha ok Fransz sosyalizmini benimsediler. Jean Jaures'ten Henri Barbusse'e doru gelien akm, Trkiye'de balam olan Kuvaymilliyecilik davran nnde dnceletirmeye giritiler. Sadrettin Cell'in svire renci rgtleri lsnde nerdii dnceler Mill Kurtulu Sava'nn ilk ideolojik tasla gibiydi. Fransa, Trkiye'yi yenmi bir Emperyalist lke olduu iin, efik Hsn, yurtdnda rgtl bir davrana ortam bulamad. Vanl Kzm gibi kalifiye iiler ise, Anarkosendikalizm hareketine katlabildiler. Nejad ve arkadalarnn bulunduklar Almanya: Hem Karl Marks'n memleketi idi, hem de yenik Emperyalizmin urad devrimler ve kardevrimlerle alkanan Orta Avrupa merkezi idi. Onun iin daha 1919 Mays ay Berlin'de yaymlanan KURTULU, ilk Bilimcil Sosyalizm eilimlerinin dergisi oldu. Trkiye, Alman "mttefiki" ile kader birlii yapt iin, Almanya'daki Gen Trkler ve kalifiye iiler sayca da hatr saylacak bir kalabalktlar. Bu nicelik ve nitelik, Kurtulu grubunu daha ilk adm atarken teori ile pratii birletirmeye itti. Kurtulu dergisinin ilk says, dorudan doruya i Snfnn hem Ekonomik rgtn: "Trkiye i Dernei"adyla, hem Politik rgtn: "Trkiye i ifti Frkas" adyla kurulmu gsteriyordu. Dergi, yaymlad "MANFESTO"sunda balca iki prensip ortaya att: 1- "Trkiye'nin Bat boyunduruu altna girmesini nlemek." 2- "Trkiye'yi Modernletirmek, ada seviyeye getirmek." Bu iki prensip de, apaka, Trkiye'de o gnk Tarihcil ortama gre "Demokratik Devrim" Stratejisini ilk biimi ile ortaya koyuyordu. 1- Trkiye'nin "Bat boyunduruundan" kurtulmas, tek szle "ANTEMPERYALZM" demekti. 2- Trkiye'nin "Modernlemesi", tek szle Derebeylikten kurtulmas, alafranga deyimi ile "ANTFEODALZM" demekti.

Trkiye iin Sosyal Devrim Stratejisi, henz ocuk yata insanlarca konuluyordu. u veya bu ayrntsnda bilgi ve deney azlnn rol ne olursa olsun, ok yaydan kmt. Hedefine varmak iin, yabanc lkelerden geip kendi toprana ayak basmas gerekiyordu. Gerek Stratejiyi dorultmak iin 40 yl bir "dhi"nin "zuhur"u beklenecek deildi. Dervi katlan, zincirbent abas ile alp savamak yolu alyordu. TRKYE'DE BRNC KUVAYIMLLYECLK (BRNC DEMOKRATK DEVRM = BRNC KURTULU SAVAI) Trkiye dnda eski Osmanl gelenei ve grenei ile Gen Trkler dnp davranrlarken, Trkiye iinde Kuvaymilliyecilik, dnmekten ok davran yolu ile ayn sonulara dedi. in'e seksen Emperyalist parmak att: Japon'un saldrs direnme yaratt. Trkiye'ye de seksen eit Emperyalist kazk gibi girmiti: Yunan'n saldrs barda tard. Yunan zmir'e girer girmez, genlik, isyan duyusu ile doldu. Almanc ttihat Kompradorlarn kodaman elebalar Trkiye dna katlar. Kalan teki Kompradorlarn elindeki Tekiltmahsusa'dan Rauf Bey gibi birka eleman katalizrlk edince, Ege blgesinde direnme balad. Sayl Tekiltmahsusac-Kuvaymilliyeci erkez Ethem Bey'in anlar o bakmdan ilgintir. Ve u gerei belirtir: Anadolu'da ilk Kuvaymilliyeci direni silahl biime girer girmez, karsnda somuta kimi buldu? Emperyalizm'den nce yerli Tefeci-Bezirgan Snfn. Salihli'de cephe kurulurken, ilk Kuvaymilliyecilerin ilk kurunu, istilc Yunan Ordusuna deil, Padiah "Eraf ve Mtegallibe" Aalara kar atld. Bylece, Mill Kurtulu Sava daha en ufak bir plan veya ideoloji ortaya atmadan, dvn kendi kyasya kesinlii yznden en keskin ekonomik ve sosyal snf Stratejik ve Taktik determinizmini buldu. Dadaki ekya ile Tekiltmahsusa etesine, kimse giritii atmann Tefeci-Bezirganlarla Finans-Kapitale kar olduunu retmemiti. Kavga ciddileince, sosyal snf ilikileri otomatike Kuvaymilliyecilii, nce som (Aa + Yunan) ikilisine kar kard. Bunun bugn bilinen soyut ideolojik anlam: Antifeodalizm ve Antiemperyalizm idi. Bylece, Bat Emperyalizminin lk Metropol serlerinde okuyan kayrlm Trk rencisi ile Smrgeleen Trkiye'nin da balarnda kanl ekyalk yapan Trk kyl anar-

istleri ayn Strateji ve Taktiin belirli parolalarnda bulumulard: Antifeodalizm-Antiemperyalizm! ANKARA: PROLETARYA DEMOKRATK DEVRM Kuvaymilliyecilik geliti. Tefeci-Bezirganlk ile Finans-Kapitalin bunaka kkrtmalar altnda Alaehir'de, Erzurum'da, Sivas'ta nl nsz kongreler topland. Halkn gerilla savana Ordu genlii de katld. Ankara'da Byk Millet Meclisi kuruldu. Onun Yasama ve Yrtme rgtlerinin bana getirilen Mustafa Kemal Paa, ayn "Mill Demokratik Devrim" Strateji ve Taktiinin sloganlarn benimsedi: Antifeodalizm-Antiemperyalizm ilk prensipler oldu. Yalnz, o gnn Strateji ve Taktik gdmnn inceliini, asker igds ile yneten Mustafa Kemal Paa, Antifeodalizm ve Antiemperyalizm sloganlarn daha zel biimde ele ald. "Antiemperyalizm" deyimini: "Emperyalizm ve Kapitalizme kar mcadele" olarak yorumlad. Antifeodalizm (Derebeylie kar) olmay da, daha ok siyasal anlamda: "Saltanata kar" olu gibi koydu ve bu koyuunu bile "Bir Mill sr gibi vicdannda" saklad. Bylece Antifeodalizm ve Antiemperyalizm sloganlar, Birinci Trkiye Byk Millet Meclisi'nin Bildirisi oldu. Durum, Trkiye'de artk 19. Yzyl tipi Mill Demokratik Devrim yerine, 20. Yzyl tipi Mill Demokratik Devrim'in getiini anlatt. lk "Tekilt' Essiye" (Anayasa) kanununa "Dibce" [Balang] edilen "Halklk Program" da bunu belirtti. O zaman, sahnede rol oynayanlarn, iinde bulunduklar gidie hangi n, son ve ynn ar basacan hesaplamalar beklenemezdi. Yalnz, daha o zamandan, Demokratik Devrimin, Sosyalist (Antikapitalist) Devrimle i ie girdii, unutulmaz olaylarla kendini gsterdi. ki Devrim konann etle trnak oluu, ok ilgin dekorlarla sahneye konuldu. Bir Amerikan casusu (CIA ajan), o gsterinin "sembolizmini", byk altndan glerek yle anlatyor: "Ankara'da bir moda alm yrm. Milletvekilleri birbirlerini "Yolda" diye armakta. Hatta krmz tepeli kalpaklar giymekte, Bakanlklara da 'Komiserlikler' denilmekte idi." (G. S. Harris, Trkiye'de Komnizmin Kkleri, Gnaydn, 1969, Tefrika 9) Bu bir oyun muydu? Sonradan yleye benzetildi. Biz o Devrimciler kadar ciddi insanlarn Kurtulu Savayla alay ettiklerine katlamayz. Toplum yapmz gibi Kuvaymilliyeciler de ikircikli idiler. Yalpalamadan edemezlerdi. Akm onlarn eilimlerini belirtiyordu.

TRKYE'DE K SOSYALZM Mill Mcadele balarken, Trkiye ikiye blnd: 1- Payitaht (stanbul), 2- Tara (Anadolu)... Gerekte bu ayrm, Osmanl mparatorluunun: 1- Payitaht, 2- Memleket ayrmnn Emperyalist saldr altnda abarmas idi. Sosyalizm de o lke ayrmna uydu: 1- Payitaht stanbul'da: Ortam daha ziyade Bat Kapitalizminin en ok gelitii ekonomik ve sosyal bir yap tayordu. Onun iin Proletarya Sosyalizmin bilimcil eilimi Strateji ve Taktik biimlerini ve parolalarn belirtti. 2- Tara Anadolu'da: Daha ziyade Prekapitalizmin en soysuzlam (Derebeylemi) ekonomik ve sosyal yaps dipdiriydi. Byle olduu iin, Anadolu'da sosyalizm, ister istemez kkburjuva eilimine uydu. Strateji ve Taktik biimleri ile parolalar bir eit kylc Poplizm asndan kondu. Gerekte Trkiye, hem Kapitalizm, hem de Prekapitalizm krmas ve karmas melez bir toplumdu. Sosyalizm bu ikiz sosyal yapnn tm orijinal snf ilikilerini en somut biimleriyle ele alacak bir Strateji ve Taktie muhtat. Ne yazk ki, objektif durum; nasl stanbul'u Anadolu'dan ayrd ise, tpk yle, stanbul Sosyalizmi Anadolu Sosyalizminden ayr, hatta bo dt. Anadolu Sosyalistleri, Bilimcil Sosyalizmi az biliyorlard. Ama Anadolu'nun Toprak problemini aka ve yzeyde kalsa bile, en orijinal karakteristiiyle ok iyi kavryorlard. Tersine, stanbul Sosyalistleri, Bilimcil Sosyalizmi, yzeyde kalsalar bile, herhalde Anadolu'dakilerden ok biliyorlard. Ama Anadolu'nun geni Toprak ilikilerinin orijinal karakterini hemen hi kavrayamadlar. Payitaht-stanbul Devrimcileri gibi, Tara-Anadolu Devrimcileri de, Halk tirakyun Frkas'nn deyimi ile: "Marksizm Platformas" zerine oturuyordu. Ama gerek dnya, gerek memleket olaylarna daha yanarken, stanbul'dakilerin Bat'dan esintili ve "Batl" olduklar, Anadolu'dakilerin "Dou"dan esintili ve "Doulu" olduklar her eylerinden besbelli oluveriyordu. Problemleri koyu ve zleri o bakmdan yer yer elikiler gsteriyordu. stanbul Sosyalizmi de, Anadolu Sosyalizmi de gene ayn deyimle: "Marksizm usullerinin yardmyla" olaylar ele alyor ve ngrler ortaya atyordu. Ancak bu Metod ve Prensip birlii, "Teori" durumuna girebilmek iin Trkiye apnda Topluma uygulanma-

lyd. 1922 balarnda ise, Sakarya Zaferi zerine, Emperyalizm, Trk-Yunan savana "Mtareke" teklif ediyordu. Ama ortada iki ayr Trkiye yatyordu: stanbul-Anadolu! 2 Trkiye, 2 Devlet, 2 Hkmet vard. Sosyalizm, bu iki blgede hangi Strateji ve Taktii uygulayabilirdi? Bu, iki Trkiye'nin sosyal yap zelliine gre beliren sosyal glere bal idi. stanbul Sosyalizmi: Batc eilimi ile i Snfna tutundu. Anadolu Sosyalizmi: Doucu eilimi ile Kyl Tabakalarmza dayandn ilan etti. Ondan sonra her ey bu Stratejik ve Taktik yneli olumluluuna ve olumsuzluuna gre geliti. Hareketin alnyazs, szcln edecei Sosyal Snfn kanlmaz durumuyla izildi. ANADOLU SOSYALZM-GRBZ GLER-KYLLK Anadolu Sosyalizmi, dayand Sosyal Gcn karakteriyle damgaland. 1- eride Trkiye'de "Kyllk"ve "Kylclk"gcn zg gibi koydu. 2- Darda Dnya'da "Dou" ve "Douculuk" politikasn z politika sayd. nce kyl zerine Anadolu Sosyalizminin Demokratik Devrim parolasna deelim. Anadolu Sosyalizmi, evresine bakyor. Ekonomi temelinde "Mill Byk Sanayinin yokluu"nu, dolaysyla da i Snfnn vurucu zg olamadn gryor. Kurtulu Sava kime dayanacak? "Kk mlkiyet ve retmen kyllerin ounluu temeline"... Emperyalistlerin Yunan'la Mtareke tekliflerinden gn nce (4 Mart 1922) Mustafa Kemal Paa da "Memleketin Efendisi Kyldr" diyor. Hangi "kyl"? Ky Aas da, kk Ekinci de "kyl"saylyor. Anadolu Sosyalizmi aklyor, "Efendi" olacak kyl: 1) "Ar vergilerle beli bklm", 2) "Byk iftlik sahipleri ile mtegallibenin"ezdii, 3) "Hkmet cihaznn yetersizliinden dank ve bitkin" olan retmen Ekincilerdir. nn ve Sakarya zaferleri: "gsteriyor ki, o bitkin kyller henz zinde (grbz)dirler, doru alyorlar ve kendi yaama haklarn savunarak ekonomice refah hakkn bir daha neriyorlar." (Bildiri) Bylece kyllk Sosyalizmin "Zinde Kuvveti"oluyor.

Anadolu Sosyalizmi, "Zinde" kyllkle lkede nasl bir Strateji ve Taktik dnyor? Minima Program karl olarak "Asgar Metalip" (En Azndan stekler) deyimi ile anlatmak istedii "Mill Demokratik Devrim" biimini ve parolasn ortaya atyor. Bu program iinde, Antiemperyalist savan "Kyl, i haklar" ile salama balanacan dnyor. Gel, "u nemli zamanda (30 Austos zaferine 6 ay var) Sosyal yaantmzda birok ackl ve takntl (rz) olaylar vardr ki, onlara pratik dnceler ne srerek demek istemiyoruz." (Bildiri) diyor. Anadolu Sosyalizmi, Kyl "Grbz Gc"n: "Milli bamszln savunmasna hizmet eder hadim klmak" iin hangi Taktik biim ve parolalar ne sryor? ok basite: Toprak, Vergi, dare konularnda "Derin ekonomik bir yenilik yaratmak" istiyor. Bu "yenilikler" nelerdir? "Herkese biliniyor ki son 3 yl iinde ekilen topraklar ve hayvanlarn miktar nemli azala uramtr." nk kyl "btn retim gcn cepheye vermi" bulunuyor. "Vergiler ve gmrk resimleri oalm ve ihracat da azalmtr. Ayn zamanda kylnn rnlerinin fiyat ise, orantca pek az ykselmitir." (Bildiri) Gryoruz. Burada Maksima Program, yani Sosyalist Devrim zerine bir tek szck yoktur. Ve o "Mill Demokratik Devrim" Strateji ve Taktiinin bile uygulanmas: "Harbin hitamn mteakip" (Savan bitimi ardndan) istenmektedir. Niin? Gene hep: "Harpten sonra... memlekette Mill Hkmetin yaamas iin, kyllerin ona kar olan ilgi ve yneliini srdrmek" gerekir. "Savan bitiminden sonra kyller boyuna kendilerinin yaptklar fedakrln karlnda dl verilmesini" bekler. Btn o gerekelerle, Anadolu Sosyalizmi u Demokratik Devrim Stratejisini ortaya atar: "Zamann bize nerdii bu Asgar stekler zerinde biz Memleket ve Meclisteki sosyalist ve halk gruplaryla ve Mustafa Kemal Paa'nn "Kyl Memleketin Efendisidir" szn kendisine ir (Slogan-Parola) edinen elemanlarla eylemcil ve pratik esaslar zerinde anlamaya hazrz." O esaslar hangileridir? En bata Toprak meselesi gelir.

ANADOLUNUN TOPRAK PROBLEM Anadolu Sosyalizmi, kendi iinde yaad gereklii bir fotoraf gibi kavrad. stanbul "Marksist'lerinin sonuna dek kavrayamadklar ey de bu oldu. Anadolu Sosyalisti, hibir doktrin erevesine smakszn en ampirik yoldan evresindeki halk ynlarna bakyor. Hi yanlmakszn u gzlemi yapyor: "Bizde halkn en nemli blm kyllerdir". Sonra, slm eriatna uygun Osmanl Dirlik Dzeni'nden kalma byk Mir Toprak prensibini ele alyor: "Topraklar kamunundur. Yani, arazinin rakabesi [sahiplii] Beytlmle [Kamuya] aittir. Tasarruf edenler iletmenin kiracs demektir." Bylece, Anadolu topraklarnda -Sovyet Devriminin Rusya'da yapt toprak reformuna benzer bir durum- be yz yllk Kanunlar gerei kendiliinden vardr. Anadolu Sosyalizmi, en son (Dirlik Dzenine trpan atm) "ArazKanunnmemi Hmayun"u hkmlerini biliyor. Ve yle zetliyor: 1- Toprak ilemeyenden alnr: Kanun "topraklar iletmeyenlerin elinden alr. letenlere verir." 2- Toprak ileyene verilir: "On iki yl st ste topra nizszca ekip bien, tasarruf hakkn edinir. Byle bir emekiye hemen tapu verilir." Ne var ki, btn Bezirgan kanunlar gibi, Osmanl Toprak Kanunu da, "uygulanmaktan yoksun" kalmt. Anadolu Sosyalizmi anlatyor: "Bir kye gidersiniz, bakarsnz ki be, on aile, kyl olduu halde topraktan yoksun, herkesin hizmetkr olmakla geiniyor. Beride birka bin dnm arazi yllarla iletilmeden yoksun ve ona ehirde veya kyde olup toprak iletmeyen sahibi tarafndan msaade edilmedii iin kimse yanamyor. Biz kyler biliyoruz ki, bir Bey yahut bir Efendi tarafndan naslsa tapusu olmak dolays ile bitiiklerinde be on bin dnm arazi bo yatp dururken, zavall kyller toprakszlktan adeta perian ve a kalyorlar. Zavalllar kimi o bo yerlerde hayvanlarn otlatmaktan bile yoksun braklyorlar." "rnein, kyn iinden yahut civarndan byk bir su geiyor. O kyde olmayan o su zerinde bir deirmen yaptryor." "Hkmetler imdiye kadar mahlt (boalm, sahipsiz) yerleri arttrma ile satmaya bakyor. Bu usul gereince topraklar iletebilecekler deil, paray verebilecekler tasarrufu baaryorlar." "Paras olan bir ky semtindeki bir topra tapuya balyor. Kendisi ifti

olsun olmasn, ehirde otursun oturmasn o topraa artk sahip kyor ve oturduu yerde "otlakiye" adyla hatta mera hakk olarak yararlanyor." stanbul Sosyalistlerinin sonradan renecekleri ve zerinde bir trl derinleemeyecekleri Trkiye Toprak probleminin zmn Anadolu Sosyalizmi, yle kestirme parolalarla yapyor: 1- "Ky kyllerin, Topraklar ekip bienindir." 2- "ehirde oturup kylerde deirmen, yaplar, topraklar tasarruf edilemez." 3- "Fakir kyllere alet ve edevat." 4- "Kyl Yardmlama Sandklar." ANADOLU MDD: ZGRLK - BAIMSIZLIK Anadolu Sosyalizmi, kylc idi. Ama "Platonik" kylc idi. Ne kyl Anadolu Sosyalizmine girdi, ne Anadolu Sosyalizmi kylye iledi. Hele insan ile, hayvan ile, topra ile, rn ile "Reaya"la (gdlen iftilie) yatkn olan kylln Sava mantna uygunca Ordu emrinde bulunuu, Anadolu Sosyalizmini kylden bsbtn tecrit etti. O yzden "vesikal" olmayan sosyalistin kye ayak basmas bile yasakland. Yeil Ordu denemesi, "Vesikal sosyalistlik"e bile kyl iinde kk saldrtlmayacan gsterdi. O zaman u paradoks ortaya kt: Anadolu Sosyalizmi, dayanmak istedii kylden kopuk kald. Kyly, kyl gcyle rgtleyip kmldatamayacan anlad. zgcne kumanda edemeyen bir Kurmayn, Strateji planlar kurmasna benzeyen bir durum belirdi. Bu durumda Anadolu Sosyalizmine yapacak tek ey kalyordu. Sosyalizm bir i siyaset rn olamaynca, her eyi d politikadan beklemek zorunda kald. Btn Stratejisini d siyasete gre dnd. Ve bu ters dncesini Bildiri'sine bir kural gibi soktu: "zm hi geciktirilmeye gelmez olan kimi Meseleleri bile D Siyasetimize tabi klmak mecburiyeti vardr." D politikada madem ki Bat, Emperyalistti. Demek biricik d siyaset Dou'ya yneli olurdu. Trkiye'nin ekonomisine iki yol grnyordu: 1- "Bat ile Misak' Mill dnda anlaarak, lm deinde yatan Bat'nn Dou'yu smrmesi ile kendi lmn biraz daha geciktirmesine imkn vermek"; 2- "lke iinde BURJUVA DEMOKRATK metodu ile reform yapmak ve Emperyalizme kar ileride diretebilmek ve balam olan MLL

DEVRME ounluk olan kyllerin katln saptamak ve srdrmek iin, gerei gibi ekonomik yenilikler ve rgtler yaratmaktr." Bu ikinci yol: "Biricik doru ve kurtarc aredir." Bunu yaparsak: "Gerek tm Dou iin ve gerekse TBMM Hkmeti iin her trl yardm gstermekte bulunan ve Trkiye'nin ZGRLK ve BAIMSIZLII'na en esasl ve gl bir taraftar olan Rusya Sosyalist ralar Cumhuriyetiyle var olan ilikilerimizi ve kardeliklerimizi" bozulmaktan koruruz... "Dou'da ve hele Yakndou'da MLL DEVRM'ler dnemine girmi bulunuyoruz. yleyse d politikamz, bize karde ve her zaman iyi dilekli olan Irak, Suriye, Hicaz, Msr ve ilh... Dou slm lkelerindeki uluslarn ve topluluklarn Bat istilclarna ve onlarn adamlarna kar mcadelede, ZGRLK ve BAIMSIZLIK iin rpnan bu kardelere her trl yardm temeline dayanmaldr." Demek, bugn Trkiye'de hl en son ve yepyeni bir "Slogan" diye ortaya atlan btn Strateji ve Taktik plan, 48 yl nce Anadolu Sosyalizmince, ayn "Marksizm" asndan ak seik programlatrlmtr. Hatta daha btnlkl olarak konulmutur. Szckleri imdiki "ilerici" jargona gre dilimize evirirsek, Anadolu Sosyalizminin Strateji parolas, bizi artacak kertede gnmzde nerilen "Sloganlarn ta kendisidir: "BURJUVA DEMOKRATK MLL DEVRM" "ZGRLK ve BAIMSIZLIK MLL DEVRMLER DNEM" imdiki benzerleri gibi, onlarn da btn eksii, u iki "ufack" noktada toplanr: 1- Devrimin Sosyal Snf temelini unutur; 2- Devrimde candamarn ktidar olduunu unutur. G YERNE DI GLERE DAYANMA "Szck" olarak pek "Doru konulmu" grnen Anadolu Sosyalizminin "Devrimci Strateji Slogan", laftan ie geirilmek istenince hangi sonular verebilirdi? En iyi dilekle heyecanl uykuda-gezerlii yznden anlalmaz kalmak sonularn en acs oldu. Bir yol, Mustafa Kemal'in: "D politika, politikadan yn alr" anlamna gelen realizmini, Anadolu Sosyalizmi tersine evirmiti. Bu terslik, Buharin'in, " ilikileri d ilikiler determine eder" yollu metafizikletirdii grne aldann ta kendisiydi. Diyalektikte byle tek yanl forml yoktu. Hem d ii, hem i d karlkl etki-tepki altnda brakrd. Yalnz d politikay ele alp her eyi

onunla belirlendirmek, prosenin bir daln koparp atmak, diyalektiin yayn yok etmek, insan tek ayakla yrtmekti. Bu ters prensip Bildiri'nin sonunda yle zetleniyordu: "Partimizin bu problemlere olan bak, btn dnya Komnist Partilerinin ve onlar kendi evrelerinde toplayan yesi olduumuz nc Komnist Enternasyonalin de bakdr. Bu esas da Trkiye idare makinesinin Btnln (tamamiyetini) ve tam Bamszln salamann, TBMM Hkmetinin Dou'daki Devrimci etkisini arttrmann, ralar Cumhuriyetiyle olan iliki ve antlamalarmz glendirmenin ve kyllerimizin pek hakl olan dileklerini vermenin yollardr." Anadolu Sosyalizmi, sz yerinde ise ocuk kandrr gibi, hem kendisinin ve hem de 3. Komnist Enternasyonal'inin ayn "esas"a dayandn mutuluyor. Nedir o "esas"? Sraya koyalm: 1- "Trkiye idare makinesinin btnl": Bu idare makinesinden en ok yaknan kendisidir. nk o makine, ne yazk ki kkn Osmanl Derebeyliinin bozuk makinesidir. Onun "Btnln salamak", ondan sonra grlebilecei gibi, Trkiye'de her ileri adm ksteklemek olacaktr. Demek bunu bilmiyor Anadolu Sosyalizmi. 2- "Tam Bamszln salamak" da iki yanl yorumlanabilir. Kimin "Tam bamszl"salanacak? Anadolu Sosyalizmine gre "Trkiye dare makinesinin". Oysa, Kurtuluun yolu "Mill Bamszlk"tr. Anadolu Sosyalizmi bunu ayrt edemiyor. Ya benzemesin, "Devletilik" gibi bir "Bamszlk"tr tutturmu, gidiyor. 3- "TBMM Hkmetinin Dou'daki Devrimci etkisini arttrmak: Bu da Anadolu Sosyalizminin safln gsteriyor. Ondan byle bir ey isteyen kim? Daha Erzurum Kongresi Sylevi'nde, Trklere rnek ve ibret olsun diye: Irak, Suriye, Msr, Arabistan, Hint, Bulgar, Macar, Rus, ve ilh... "Mill direnmeleri" saylmtr. Ama bu rneklere Trkiye'nin etkisi, ancak Galip Emperyalistleri Trkiye'ye satamaktan vazgeirtme amac ile ne srlmtr. Bu yanltdan sonra gelen asl iki "esas": Yukarda deinilen, birbirinden kma iki ynelitir. Srasn deitirelim: 1- "Kyllerin pek hakl dileklerini verme": Sosyal ilikilerde, almay bilmeyene verilir mi? Mustafa Kemal Paa, 1922 Ekimi'nin 1. gn Sultan Vahididdin ngiliz zrhls ile kanca, 3 Ekim'de

Saltanatn kaldrlmasn istedi. Tartma uzaynca yle bard: "Hkimiyet verilmez alnr. Evvelce Osmanl Hanedan gasp etmiti. Bugn millet geri alyor... Bu yaplacaktr... Yoksa, belki birka kafa kopacaktr." Kyller "Pek hakl"olabilirler. Hak "alacak"gleri var m? 2- Anadolu Sosyalizmi ona inanmyor, belli. O zaman bolukta bir tutunacak sap aryor. eride bulamadn, dardan bekliyor: "Sovyetler Cumhuriyetleriyle ilikilerimizi glendirmek." Bir Partinin tek umut kaps bu oldu mu, ayaklar yerden kesilmi demektir. YABANCI SERMAYEYE DMAN-DOU DNYASINA DOST O zaman btn konu gelir u soruya dayanr: Kyl ne ister? (Metalibi ne?) Anadolu Sosyalizmi, hi kylye danmadan, birka neri yapar. Bunlar iyi dilek ve saflk antlardr. SERMAYE DMANDIR: "Amerika, Belika ve Fransa'dan memleketimize gelen her trl sermayedar irket ve Mmessillerini daima ihtiyatla kabul etmek gerekir... Memleketimize girecek yle bir sermaye mcadelesinin neticesi, iki saldrgan kapitalist grubun etkisiyle, Trk ve Arap, iki ulusun mcadelesi olacaktr." Nereden nereye? Bata: "Misak' Mill bugn bizim dahi umdemizdir [ilkemizdir]" diyen Anadolu Sosyalizmi, Mill snr dnda kalm Araplarla aramz almasn diye Yabanc Sermayeye kar kyor! Geri, Emperyalistlerin "Bizim iin pek ar artlar dikte ettirmek" tehlikeleri de anlyor. Ama Kyl buna ne der? Bir eyrek yzyl sonra grdk: kinci Emperyalist Evren Sava biter bitmez, Trkiye kaplar Yabanc Sermayeye alnca: Petrol irketlerinin her yol kavanda kurdurduu benzin istasyonlar, kyde kentte Demokrat Partiye taban oldu. Ve Trkiye s oldu. Hl kyl oylar sandktan Demirel'leri, Trke'leri karyor! Kylnn klavuzu Tara Tefeci-Bezirgan kargalar olduka, burnu kapitalizmin tersinden nasl kalkabilir? DOU DOSTTUR: "Bizim Cihan Emperyalizmine kar umum Dou'nun birleik bir sava ve savunma cephesi rgtleme bilincini, Dou siyasetimizde esas bilmemiz ve bu bilinci gten ie (kuvveden fiile) karmak iin btn slm lkelerinin Kongresi ve Dou uluslarnn genel ittifak kurulmas ve zel Dou lkeleri konferanslar gibi toplantlar tertiplememiz gerekir."

Dnn: Yunan henz Sakarya ve Haymana boylarndan srlm, "slm lkeleri" Lawrens yetitirmesi Nuri B Essait tipi hkmetlerle smrgelie boulmu. "Dou uluslar"ndan Ankara'ya ancak Dii hsan Bey ve Mustafa Sagr gibi ngiliz casuslarndan bakas gelemiyor. Bizim Anadolu Sosyalizmi, uluslararas "kongrelerle konferanslara" baylyor: "Bu kabil Kongre ve Konferanslarn sonucu slmlk dnyas iin ok yararl olaca ve Dou dnyasnn Kurtulu hareketini kolaylatraca tabi olmakla beraber, Cihan Emperyalistlerinin hayalhanesinde yaamakta olan Cenevre Konferans -ki Amerika hkmeti de, Ekonomi imtiyazlar iin bize adamlarn gnderdii bir srada, bizim Konferansa katlmamamz nermitir- bizi armamalarna kar fiil ve etken (messir) bir karlk tekil edecektir." Yani, Emperyalizmi Dou-slm konferanslar-kongreleri ile atlatacaz! Realist bir asker olan Mustafa Kemal, glecek durumda olmad iin, o eit slmc, Halifeci eilimlere ciddi ciddi karlklar verecektir. TE: CHAN EMEKLER-TRKYE AZINLIKLARI Trkiye nasl kalknacak? Kolay szler dncenin yerini tutar. CHAN EMEKLER: "Umum Doululara bundan byle, Avrupa ve Amerika'nn Kapitalizm ve Emperyalizmi ykmak iin drt yldan beri mcadele etmekte bulunan cihan emekileriyle dayankl bir dayanma (metin bir tesant) yaratmak, Dou'nun milyonlarca kyllerinin yararlar adna btn ezilenler (mazlumlar) birleerek, ezen (zalim) Emperyalistleri ykmak zere kalkmak zaman artk gelmitir." Gzel deil mi? Anadolu Sosyalizmi "Cihan emekileri"nin "drt yldan beri mcadele" ettiini sanyor. "Artk zaman gelmi" iken hep Bat Emekileri ile Dou Kylleri dayantlar m, "Zalim Emperyalistler" yklacaktr^. "Plan" mkemmel. Kim uygulayacak onu? Bat "emekileri"; smrge ar-krndan nlerine atlan krntlarla yerlerine oturdular. Hl "kalk"amyorlar. Emperyalist arkr ise Dou kyllerinden szdrlyor. Demek "Cihan Emekileri" iinde en byk kalabalk olan Batl i Snflar, ounlukla "arkn milyonlarca kyllerinin menfaati namna"o gn bugndr kln kmldatmyor. Sendika gangsterlii ve sade suya "Demokratik Sosyalizm" biiminde Patronlaryla el ele yryor. Bizim kyl bunu ne yapsn?

Hi. Geriye tek Sovyetler kalyor. TBMM'yi tanyor. AZINLIKLAR: Gene d etkenlerden ie yardm iin Anadolu Sosyalizmi bir neri daha yapyor: "Encmen'i Mahsusa m rifetiyle Yunan Komnistlerini... ngiltere'nin bir er ve tahakkm leti olan Kral Konstantin ordusunu, inklpkr yollarla ihtill ettirmeye davet... iin derhal bir beyanname neredeceiz" diyor. Bu yerinde neri bir arta balanyor: Rum aznlna sayg. "Bizim bu ilerimiz Devrimci askerlerimizin saval istidatlarn glendirme, Yunan Burjuva generallerinin bize kar savamalarnn 'Mill mahiyete' dair propagandalarn red ve Yunan askerlerinin Ordumuza hi korkmakszn teslimini salama. Yunanistan'n i durumunu, igal hususlarn ama bilmekle beraber, bu hususun kolaylatrlmas iin Hkmetin Aznlklar Haklarna daha ok zenili olmas gereine inanyoruz." "Devrimci lke karlarna aykr hareketlerde ve giriimlerde bulunduu zere kesin belgeler bulunanlar mstesna olmak zere, btn vatandalarn eit haklardan yararlanmalarn salamak bizce bortur." Bizim kyl buna ne der? "Yunan hkmetinin o enaatlerinin (alaka ktlklerinin) asl nedenleyicisi olarak, biz, Yunan Subaylarn ve Generallerini, Burjuvalarn biliyoruz"der mi, diyebilir mi? "Devrimci Askerlerimiz" Anadolu'da Trk-Rum kyl ve kasaballarnn "eit" yaayabileceklerine inanamadlar, ileyecek yaralar "Mbadele" (Yunanistan'daki Trklerle, Anadolu'daki Rumlar dei-toku etmek) ile kapattlar. Mbadele kimlere yarad, kimleri tarad? Ayr konu. Plaka [apul], eitlie baskn kt. Gereklik ve olaylar bu. POLTKA DNM: ANADOLU SOSYALZM'NN SONU Anadolu Sosyalizmi, "Marksizm platformunda"olduunu sylerken, politikann bir "Sosyal Snflar" sava olduunu hatrlyordu. Ama Modern Politikann, yalnz ve ancak Modern Snflar erevesinde konulabileceini unutuyordu. Kyllk bir modern snf, hatta 1919 kyll bir "snf" deildi. Yalnz bana kyllkle bir Modern Politika Stratejisi ve Taktii kurmak, yalnz "kuruntu" olurdu. Anadolu Sosyalizmi iin doru olanlar, Devrimci Askerler iin de doruydu. Onlar da Mill Glerin Kurtulu Savana girdikleri gn, modern bir Sosyal Snfa dayanmay, igdleriyle sezdiler. Kyl

iin Ahiret teorisi ile Plka Pratii ar basyordu. Ahiret teorisi ile Plka Pratii, kyll ancak Yedek G durumuna sokuyordu. zg ne olabilirdi? Sovyet Elisi Aralof Yolda, Mill Mcadele'nin Bat Cephesini gezerken, gece yarlarna dek, Mustafa Kemal Paa ile smet Bey'in merakla renmek istedikleri ey hep: Sovyet Ordusu'ndaki Siyasi Komiserler konusu idi. Btn incelemeler sonunda Mustafa Kemal Paa'nn tek hayflan u oldu: "Nerede Rusya'daki i Snf?" O TBMM'de yoktu. stanbul'dan Anadolu'ya silah karma gibi ldrc, nankr ii yapan i Snf yerin altnda idi. Buna karlk stanbul'un Alman dostu ttihat Komprador burjuvazisi ile Anadolu'nun Antika TefeciBezirgan Snf, iyi saatte olsunlar gibi, Devrimci Askerleri drt bir yanlarndan sarp sarmalamlard. Onun iin daha Mustafa Kemal Paa Samsun'a inmeden, ngiliz "stihbarat" Albay Rawlinson, Erzurum'da Kzm Karabekir Paa'ya: Hilafet ve Saltanat kaldrmaya dek varan btn bir "Demokratik Cumhuriyet" program teklif etmiti. O yzden K. Karabekir Paa, uzun sre, Ankara'nn sol manevralarn ve Sovyet ilikilerini homurdanarak anlayszlkla karlayacakt. Oysa Sovyetler durumu biliyordu. 30 Kasm 1920 gnl Pravda'ya Stalin unlar syledi: "Son olarak Trkiye, genel olarak Trkiye'ye ve zellikle Kemalist'lere yneltilmi olan Sevres anlamas dnemi, phesiz sona ermektedir. Bir taraftan Kemalist'lerin tilf Devletlerine kar mcadelesi ve ngiliz smrgelerinde bu mcadele temeli zerinde glenen kaynama, te yandan Vrangel'in ezilmesi ve Yunanistan'da Venizelos'un dmesi, tilf Devletlerinin Kemalist'lere kar olan siyasetini nemli derecede yumuatmasn gerektirmitir. tilf Devletlerinin kesin "tarafszl" ile Ermenilerin Kemalist'lerce yenilmesi, Trakya ve zmir'in Trkiye'ye geri verilme plan sylentileri, tilf Devletlerinin ajan Sultan ile Kemalist'ler arasnda grme sylentileri, stanbul'un boaltlmas plan ve son olarak Trk Bat Cephesindeki durgunluk... btn bunlar tilf Devletlerinin Kemalist'lere ciddi olarak kur yaptnn ve Kemalist'lerin belirli bir saa dn yaptklarnn belirtileridir. tilf Devletlerinin iltifatlarnn ne ekilde sonulanaca ve Kemalist'lerin saa dnlerinde ne denli ileri gideceklerini sylemek gtr."

Bu gzlemden tam bir hafta sonra (7 Aralk 1920 gn): "Trkiye Halk tirakyun Frkas", "Hkmete Programn tasdik ettirerek resmen faaliyete"geiyor. ki hafta nce (23 Kasm 1920), stanbul Hkmeti Ankara'ya, "Yeni gelen ngiliz Elisi: Ermenistan, Grcistan ve bir zaman sonra zmir nemli meselelerinde Osmanl Hkmeti yararna bir zm biimi salanacan" bildiriyor. 5 Ekim gn: zzet Paa (Sadrazam) ile M. Kemal Paa Bilecik'te bulutular. erkez Ethem ayaklan, bir ay nce Bat Cephesine smet ve Refet Beylerin, Moskova'ya Fuat Paa'nn gnderilileri 8 Kasm 1920'den 5 Ocak 1921'e dek srer. Arada I. ve II. nn Savalar (6 Ocak-27 Mart 1921) ve Londra Konferans geiyor. M. Kemal Paa 10 Mays 1921 gn "Anadolu ve Rumeli Mdafaa Grubu"nu kuruyor. 10 Temmuz'da Sakarya Sava balyor, bitiyor. 20 Ekim'de Fransa ile "Ankara tilfnamesi" kuruluyor. 4 Mart 1922 gn tilaf Emperyalistleri Mtareke teklif ediyorlar. l Nisan 1922 gn tirakyun Bildirisi unu yazyor: "(Parti) Faaliyete balad gn, Hkmet ile olan ilikilerimizi, ne yazk ki, bozmak ve kartrmak isteyenler bulunmutu. Bu vesile ile Partimiz yelerinden ve Dou Devrimi'nin en itenlikli yolcularndan Tokat Milletvekili Nzm Arkadan henz Mecliste bo bulunan mevkiine dnmesi kararnn bugne dek alnmam olmasn nemle belirtiriz." Gazi "Nutuk"unda yle der: "4 Eyll 1920 gn Tokat mebusu Nzm Bey, 89 oya kar 98 oyla Meclise ileri Bakanlna seildi. Nzm Bey, dakika kartmakszn, byk acele ile Bakanlk makamna gidip grev yapmaya balad. Sonra, Yrtme Kurulu Bakan da bulunmam dolays ile beni ziyarete geldi. Ben, Nzm Beyi, kabul etmedim..." "Nzm Bey'in daha Sivas Kongresi sralarnda, kendisinden aldm safsatalarla dolu kimi mektuplaryla ne zihniyet ve mahiyette olabileceini anlamtm. Nzm Bey, mebus olarak Ankara'ya geldikten sonra, her gn yeni yeni Siyasi faaliyetler gsteriyordu... Kendisi ve aracs ile yabanc mahfillerden kimi ile temas yolunu bulmu ve tevik ve yardma da kavumay salamt." "Bu ztn, Halk tirakyun Frkas diye, ciddi olmayan, srf kar kopartmak amacyla bir Parti rgtledii ve onun banda Mill olmayan faaliyet sevdasnda bulunduu mutlak kulamza alnmtr. Bu ztn, yabanc mahfillerine casusluk ettiine de asla phe etmiyordum." (Nutuk, 1927, Ankara, s. 312-313)

LK DEMOKRATK SAVAIN ASKERCL KONAI lk Bilimcil Sosyalizm metodu, ilk buu [buhar] gemisi gibi, ister istemez "dardan" geldi. Daha gelirken olaylarn akyla, kendiliinden, Trkiye iin Demokratik mcadele ve rgt biimlerini ve parolalarn ortaya att. 1919 Eyll'nn 20. gn stanbul'da "Trkiye i ve ifti Sosyalist Frkas" kuruldu. Ama, o yl yaplacak seimlerde, Trkiye'nin: "i-ifti ve Orta halli halk ynlar"nn "Haklarn savunmak zere mcadele alanna atlmak"oldu. O sra Sivil Sosyal Snflar mcadelesi, yeniden orantcl (izaf) oturmuluk (istikrar) aamasna girmiti. Mcadele ve rgt biimleri ile parolalar evrimci konan Taktiine uydu. Ancak, ileride Mustafa Kemal'in "Nutuk"unda, neredeyse sz szne belirtecei bir Doru vard: "Milletimizin varlna suikast edenlerin i ve d bir hyanet emberi", TSF iin stanbul'u, TBMM iin tm Trkiye'yi sarmt. Trkiye i-ifti Frkas'nn dare Heyeti: "stanbul'da mcadeleye devam ile kuvvetlerimizi israf etmektense, faaliyeti snrlandrmak" taktiini gtt. Bu nedenle: "Birok bilinli arkadalarmz Anadolu'da Mill Bamszlk (stikll) mcadelesi" iin Anadolu'ya getiler. "ilerden ve aydnlardan ok sayda Parti yeleri Mill Mcadele cephesinde yer"aldlar. O zaman, Sosyal Snf Savann dv ve rgt biimi ile parolas, ister istemez Devrimci Askercil Sava konann Taktii durumuna girdi. Anadolu zaferi zerine yle bildiriler yaynland: "Emperyalist soyguncu altna taparlarn elinde maa olan Yunan Kral ve Paalar": "1) Anadolu'nun kahraman ii kylleri, "2) Mustafa Kemal Paa'nn zeks, "3) Btn dnya ii ve fakir kyllerinin koruyucusu Rus Bolevik yardm ve dostluu, "4) (...) Yunanistan'da Komnist arkadalar" sayesinde yenildi. "Anadolu ii ve kylleri kurtuldu ise biz hl esaret altndayz. Arkadalarmz sabahn seherinden gecelerin yarsna dek alarak bir lokma ekmek iin" "Ezici Kumpanyalarn, Tccarlarn, Vapur, Para, Mlk sahiplerinin klesidir." (Aydnlk, Say 5)

SOSYAL EKONOM - SINIFLAR - STRATEJ "Mill Mcadele" zaferle sonulanr sonulanmaz, Demokratik savan Askercil kona yeniden Sivil Sosyal karakterine geti. Yeni mmet olmaktan km Trkiye'de Sosyal Strateji ve Taktik asndan nce Osmanl kalnts blge ayrlr: 1- DOU ANADOLU: Tarm ekonomisine bile pek girememi Gebe Toplumdur. "eyhlerin, Beylerin keyfi idareleri... rnn 4'te 3'n alr. hayvanlarndan ayrt edilemeyen Halk, bakanlarn bir Put gibi sayarak uyar." "Halkn en byk varl, onu hi brakmayan srf cahilliktir." (efik Hsn, Trkiye ve tima nklp) 2- ORTA ANADOLU: Karasaban, ev dokumas, kan aral: "yoksul kk toprak sahibi" kylleri, "Feodal aa, ky mtegalibesi, vurguncu, d ve i sermayenin amansz soygun ve basks altndadr." (. Hsn, agy) 3- KIYI ANADOLU: "Padiah iftlikleri", "Yarclk yoluyla byk toprak sahiplerine, vurgunculara bir soygun ve smrme alan olan, bsbtn topraksz veya pek az toprakl geni bir yarm proleter yn vardr." "Hkmet gc iftlik sahiplerinin, mtegalibenin ve faizcilerin en tabi mttefiki, yabanc sermayenin en gvenli aracdr."Sermayenin byk ounluu yabanc, 20 yldan ar ii hareketi gerektir. Bylece Trkiye'nin ekonomik ve sosyal yapsnda insanlarn 3 Toplum a birbirlerini bozarak i ie bulunur: 1- Soysuzlam Tarihncesi (Dou), 2- Kapitalizmncesi (Orta), 3- Kapitalizm... Adlar konulmam olsa da, gzlemi doru yaplm bu heterojen Toplum iinde, Sosyal Snflarn Stratejik ve Taktik Devrim durumlar pratike yle zetlenir: "Deniz kylaryla birlikte Bat Trkiye'nin enerji dolu proletaryasnn Orta Trkiye'nin geni ezilmi Halk ile kuraca pek tabi ve gerek karlkl karlara dayanr birliin verecei g, Sosyal Devrimin zaferini elde etmek iin en byk faktr olacaktr. Ve bu zafer, bugn sosyal hareket iin elverili artlardan yoksun, bsbtn geri kalm Dou Trkiye ezilmilerinin de yzyllk boyunduruklarn krdracak ve onlar hrriyetin mutlu ufuklarna kavuturacaktr." (agy) Aklamada bugn eksikler bulunabilir. Ama hibir yaktrma yoktur. Trkiye'nin orijinalitesi vardr. Kitaptan hayata klmtr-. Geliilecektir.

"Trkiye ii hareketinin bilinli ncleri", ynn "btn dileklerini byk bir dikkat ve ie ileyicilikle inceleyip pekitirecektir. i Snf da o dilekleri kendi sava alanna katarak eylemcil ve itenlikli ncln zerine alacaktr." (agy) TAKTK MCADELE RGTLER 15 Nisan 1923 gn TSF'nin stanbul'da bulunan yeleri toplandlar. O genel ekonomik ve sosyal Strateji plan yetmezdi. Onun hangi Taktik konanda, ne yaplaca bilinmeliydi. O Taktik ise, havada szckler ve sylevlerle gdlemezdi. Hemen toplanan TSF yelerince: "karlar ortak olan ii ve iftilerin ve btn yoksul ve orta hallilerin Siyasi haklarnn ancak Siyasi bir Parti tarafndan savunulabileceini takdir ederek, geici bir dare Heyeti seilmi..." ve Halk "Dayanma ve ibirliine armakla grevlendirmi"oldu. imdi, Trkiye'de iine girilen Taktik konan hangi Mcadele ve rgt biimleri ve parolalar birinci plana kacakt? Besbelliydi. "Asgar Program" uygulanacakt. "Geici Ynetim Kurulu"o gn "Trkiye i ve ifti ve Orta halli Halk Ynlarna" bildirisini yayd. Bildirinin Balangc ie bu aklamayla girdi: "imdiden, Heyetimiz, i-ifti Partisinin imdiki durum (hl'i hzr) iin ASGAR PROGRAM olarak kabul ettii esaslar ve parolalar (iarlar) zetle perinleyip sizlere sunmay uygun bulmutur." Asgar Programda 15 madde, yeni Taktik konan Dou ve rgt biimleri ile parolalarn birer birer sayd. Onlar bugn daha duruca sralamak iin yle blmlendirebiliriz: A) DV PAROLALARI: 1- Mill Egemenlik ve Temsil: Resm mdahaleden ve her trl etkilerden hr, Orantl Seim (Temsil'i Nisp) ile olacak. 2- Seimde 18 yanda olan kadn erkek gizli oy kullanr-. 3- "ar" ve "Temett" vergileri yerine, varlkla orantl gelir vergisi alnr. Ylda 500 lira (imdiki 7500 lira) [1970] kazan, vergiden bak tutulacak. 4- Yabanc Sermaye'nin Reji ve Tekeli yerine: Millletirmeler yaplr-. 5- Gnde 8 saat almay snrlandran Kanunu. 6- Gece iine 2 kat gndelik. 7- Kadn ve ocuk iilere zel korumalar.

8- 14 yandan kk iilere, yar ve yar renimi gndelik denerek salanacak. 9- ilere hr Grev hakk. 10- Halka serbest Gsteriler yapma hakk. 11- Memurlara Siyasi hak ve memur azl ve tayinlerinin otonomluu (muhtarl). 12- Yetim, Dul ve Sakat maalar asgar geim endeksi ile orantl olur. B) RGT BMLER: 1- D Ticaret Devletletirilecek (Devlet rgtne girecek). 2- Sanayi ve Ticaret de, Ulatrma da Ekonomi Bakanlnn kontrolne alnacak (Devlete rgtlenecek). 3- Tarm, Ticaret ve Sanayi Kooperatifleri rgtlenecek. 4- ilerin Sendika ve Kooperatif Birlikleri kurulacak. 5- Kyllerin Sendikalar ve Birlikleri kurulacak. 6- Memurlarn Sendikalar ve Birlikleri kurulacak. 7- Askerlik ksa sreli bir ii-kyl Okulu olacak.

AYRIM VI TRKYE'DE STRATEJ PLANI ZERNE LK ASGAR PROGRAMININ ELETRS Gryoruz: Trkiye'de Demokratik Devrim aamasnn Evrim Kona, gerek Stratejisi, gerekse Taktii ile zamannda, yerinde konmutur. Antiemperyalizm ve Antifeodalizm dorultusunda gerekli Dv ve rgt biimleri ile parolalar 50 yl nceden beri ak seik vardr. O Programn ka ay yahut ka yl "Piyasada" grnd, ksa mrl bir yaant salayabildii ikinci kertede kalr. Problem, btn o prensiplerin iki, , be ayda bir km 8-10 sayl Dergide yahut bir parack kt stnde kusurluca yaymlanm bulunmas ile llemez. O Asgar Program maddelerinden bugn hemen hibiri yadrganmyor. Birou zerinde epey gelimeler oldu. Gene de, onlar ne Toplum geliimiyle, ne Halk rgt ve dvleriyle alm saylamazlar. Bugnk sosyalistlerin, "gelinin kap arkasnda baltay bulmas"na benzeyecek davranlarla, her eyi yeni batan ve hi iitilmedik gsteride "cat" edip, "yal" olaylar ehlevente [Boylu poslu, en, gzel gen] atlamalar deil, eletirerek deerlendirmeleri ve gelitirmeleri grevdir. Yar m yzyl nceki davran belki yadrganacak yanlar gizler. rnein 1923 yl, daha Emperyalistlerle Bar yaplmadan giriilen seimde, TSF adna Dr. efik Hsn unu yazd: "Mdafaa'i Hukuk gibi memleketimizi bir muhakkak lmden kurtarm bir rgte yardm etme yoluyla, kranmz demek hepimizin borcudur." (Aydnlk, Mays 1923, s. 15) TSF'nin seime katlmamas bir boykot deildi. Tersine, "rtickr Derebeylik artklarna" kar, "Devrim yapan" Mdafaa-i Hukuk tutuluyordu. Katlamayn nedeni, seim iin: "Beklenmedik karar herkesi hazrlksz bul"mutu. "Seimlere dek olan ksa sre iinde hibir akmn billrlamas olas deildi."

Gene de "tarafsz" kalnmyordu. "Mill Egemenlik ve Mill Bamszlk, d ve i tehdit ve tehlikelere urak bulunduka, ayrcasz herkesin" (Mdafaa-i Hukuk Birinci Grubu'nun "Devrim esaslar ve silik reform tasavvurlar" ile) "yetinmemek ihtimali yoktur." deniyordu. Ama bu kan Mdafaa-i Hukuk'un "Gsterecei her adaya muhakkak oy vermek deildir." Eer seime "i Snfnn gvendii" adaylar sokulmazsa, "Sosyal Devrime egin [yatkn, eilimli], en ileri fikirli ve emein haklarna en saygl olanlar ayrp srf onlara oy vermek uygun olur"du. Btn istenen ey: "Her trl... maddecil ve anlamcl baskdan uzak" serbest seimdi. Yoksa ekimser kalnmalyd. i, Kyl, Ortahalli'ler iin "Asgar Dilekler" tesine geilmiyordu. Yarm yzyl nceki aamann Devrimci Asgar Programnda bugn tartlabilecek bir tek madde bulunabilir. Antifeodalizm taktii bakmndan 15'inci madde yle der: "Derebeylik artklar olan ve kylleri feci bir tarzda yama ve gasp eden mtegalibenin, ferd teebbslerle asayii ihll etmelerine meydan brakmayacak ekilde inzibat usulleri dzeltilmelidir." lkin kara cmle karkl var: Mtegalibe kendisi mi "ferd teebbs" yapp birlii bozuyor. Yoksa, hem "kii girikenliini" ve hem de "asayii" mi bozuyor? Sz aceleye gelmi. Sonra, ikinci k doruysa, iki eksik beliriyor: 1- Derebeyi artklarna kar Mcadele ve Parola atlyor, bunlarn zel rgt ve Biimleri durultulmuyor. nk somut politika denizine henz soyut prensiple yeni giriliyor. 2- Antifeodalizm, yalnz "Asayii", bilemedik "Kii girikenliini" engelledii lde mi ve srf "Disiplin metotlar" erevesinde mi yrtlecek? Her iki eksik, o zamanki sosyalistlerin nasl "Asgar'nin asgar'si" bir program gttklerini gsterir. Antiemperyalizm de yle soyut ve srf "yabanc sermaye"ye kar bir dnce ve davrantr. Sermayenin yerli olanndaki karakter, genel bir "Zengin tabaka" deyimi ile geitirilir. Btn bu eksikler imdi anlayla karlanmaldr. O en az program bile bugne dek gereklememitir. En kyasya ezici tepkilerle boulmutur. "nzibat usulleri"nde bile, karakollar telefonlamayla kalnm: Trkiye kyne Sosyalizm deil, Kapitalizm olsun, kinci Emperyalist Evren Sava sonlarna dek serbest girememitir. . Hsn'nn deyimiyle: "Marks'n Devrim iin gerekli grd madd

artlar yerine gelmi deildi." "ktidardan yararlanan bir ksm kk ve orta sermaye sahipleri", "yabanc sermaye ile ibirlii inii" zerine hemen kaymt. SON "DEMOKRATK NKILP" TEORS 28.09.1937 gn yazlm: "Demokrasi: Trkiye Ekonomi ve Politikas Hakknda" bir Trke kitap yaymland. lk "Asgar Program"dan 14 yl sonra, problem Trkiye'nin daha gelikin somut olaylar asndan ele alnyordu. Orada: DEMOKRAS = (ANTEMPE RYALZM+ANTFEODALZM) biiminde parolalamt. Trkiye'nin ekonomisi ve politikas balk altnda zetleniyordu: 1- Endstri, 2- Toprak, 3- Sulh (Bar). Aratrma, veba illetinden kanrca, yuvarlak ve szde bilimcil forml tekerlemelerini bir yana att. ENDSTR blmnde u prensipler ak ve kesin olay ve rakamlardan karld: "Trkiye Cumhuriyetinin Tarihi, MLL KURTULU biiminde DEMOKRATK NKILP tarihidir. Kurtulu: EcnebiFNANS-KAPTAL'ini kovmaktr. Devrim: Trkiye'yi MODERNLETRMEK'tir." "Modern teknik Trkiye'ye ANTEMPERYALST biimde girerse kurtuluu salamlatrr." "Modern igc: "DEMOKRATK haklarn kazanm demektir." inin DEMOKRATK haklar, Trkiye'nin endstrilemesi iin hayat bir meseledir." "Tekniin ilerlemesi, bata i Snfnn DEMOKRATK MCADELES sayesinde olur." "Trkiye endstrisi DEREBEY ARTIKLARI'ndan kurtularak en mkemmel makinelere kavuur ve modernleir." "Demek iiye DEMOKRATK haklarn vermek, memleketin geliimi icabdr." "inin DEMOKRATK haklar verilsin ve bylece MLL KURTULU'un en nemli bir SAFHASI daha gerekletirilsin." Yukarda geen "NKILP" szcnn imdiki Trkesi "DEVRM"dir. "SAFHA" szcnnki de "AAMA" olmutur. "MLL DEMOKRATK NKILP SAFHASI"sznn "MLL DEMOKRATK DEVRM AAMASI" biiminde Trkeden Trkeye tercme edilmesi, baka bir anlam getirir mi? Forml olarak hayr. Ama yalnz

o formln tercmesi, somut Trkiye ekonomi ve politika ziinin yerini tutabilir mi? Gene hayr-. TOPRAK blmnde u prensipler ak ve kesin olay ve rakamlardan karld: "Her MLLYET davas gibi, ona bal olan her DEMOKRAS NKILBI da, her eyden nce temeli topraa dayanan bir KYL MESELES'dir." "Trkiye'deki asl DEMOKRATK NKILBIN konusu KYL ounluudur." "Klasik, anlamyla DEMOKRAS demek, genellikle kyde ve ehirde her trl DEREBEY ARTIKLARINI temizlemek, zellikle kyly toprak sahibi etmektir. KYE DEMOKRAS'yi sokmakla, FNANS-KAPTAL'i sokmak iki bambaka problemdir." Burada dahi "Demokratik nklp" sz, "MLLYET" szc ile yan yana getirilerek bir slogan balonu iirilmek istenmemitir. Marks'n tam 100 yl nce (6 Nisan 1868 gn) yazd u gerek ele alnmtr: "Her zaman u kanda oldum ki, SOSYAL DEVRM... ciddi olarak tabandan yani byk emlak (Fonsiyer) mlkiyetinden balamak zorundadr." (K. Marks, Kugelman'a Mektup) Bu dorunun 100 yl sonraki Trkiye'de ald zel orijinallii uzun yllarn emeinden birka satrla olsun kartlmtr. Bu orijinalite, Endstri alanna da, Toprak alanna da Finans-Kapital'in girmesi ve Derebeyliin onunla kaynaarak bsbtn yerleip kklemesidir. Bu orijinalite kavranmadka, Trkiye'de gerek sosyal Strateji ve gerekse sosyal Taktik alanna yaktrlacak her yuvarlak forml, "Yabanclamak"tan kurtulamaz. Otuz, krk yllarn gerilerine dlr. Can alc ekonomik ve sosyal gereklerden caylr. Yabanc kitaplarn derli toplu szlerinden sigara ekitirir, kahve hprdetilir gibi keyif kartmak: Devrimci dnce ve davranla kartrlr. DEMOKRATK DEVRM - MLL KURTULU ANLAMLARI Gnn pratik, somut problemi nedir? Devrim Stratejisi mi? O, 50 yldan beri konulmutur. nce onu bilelim. Sonra, yeniden bir daha ve bir daha da konulabilir. Tek artla: Tercme veya adapte forml papaanlndan saknlacak. Yaplm yerli aratrmalar eletirici gzle (yanl dzeltilip, dorusu atlanlmayarak) deerlendirilecek, Gnn ekonomik ve sosyal orijinallii iinde iletilip gelitirilecek.

yle zahmetlere katlanlmyor. Tam tersine: Boyuna ar basan Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgan snflar zerinden sranlp geiliyor. Hangi gn gelecei bilinemez, nasl momentlere basaca kestirilemez Gelecek Devrim'in snf elikileri dnda, ezberlenmi kolay speklasyonlara kaplnyor. 1919 ile 1969 arasnda 50 yl geti. zii (muhtevas) ve biimi deien toplumda, Stratejik aama 50 yl nceki gibi bugn de "Demokratik Devrim" klf iinde sunulursa yeterli ve anlalr olur mu? Klf, biim kolay saylabilir. Alafranga konumann altlk kompleksli insanlarmza daha ho gelebilecei dnlebilir. Yapma ve dar bir evre dnda ynlar iine gidildi mi klfn da nemi byr. Dnyann her lkesinde "Demokratik Devrim"yle dursun, "Sosyalist Devrim" bile yerli adyla poplarize edilmeye baklr. Trkiye'de da bandaki obanndan, ilkokula balayan ocuuna dek herkes, 30 milyon nfusumuzun 30 milyonu da "Kuvaymilliye" szcn iitmitir ve az ok anlar. Haydi ona yeni kua yabanclatrdk. "Kurtulu"tan daha "ztrke", snanm, yerli, popler szck olur mu? Trkiye'de "Mill Kurtulu"un bir "Mill Demokratik Devrim" olduu kime anlatlamaz? "Kurtulu" szc iinde hem "Demokrasi", hem "Devrim" derleik ve birleiktir. Ayrca, "kinci Kuvaymilliyecilik" ve "kinci Mill Kurtulu" parolalar, Trkiye'nin Devrimci eyleminde yer alm birer terimdirler. Bu terminoloji 1945 ylndan beri, 25 yllk som savalar denemesinden geerek geldi. Hareketin sreklilii mi nemlidir, kopukluu mu? Kald ki, Trkiye'de "Demokratik Devrim"in zel karakteri: Dn bir "Mill Kurtulu" olmasdr ve yarn da bir "Mill Kurtulu" olacadr. Dn d Emperyalizm'den kurtulunmutur, bugn de Emperyalizmin i basks d basksndan ayrt edilemeyecek kertededir. Mesele srf bir terminoloji inceliinde kalsa, modaya dkn bir geri lkede "Alafranga" szckler de belki daha ekici srml olurdu. Halkmz, "Avrupa mal"na, yerli maldan birka kat ar deer vermiyor mu? Belki "Kurtulu"u tutmaz da "Demokratik"i nemser. Ancak terimlerin zilerine sra gelince, i bsbtn deiir. O zaman "Birinci Kuvaymilliyecilik" yahut "Birinci Mill Kurtulu" terimleri ile "kinci Kuvaymilliyecilik" yahut "kinci Mill Kurtulu" terimleri yalnz orijinallikleri ile deil, anlam zenginlikleri ile de nem kazanrlar.

BRNC KURTULU - KNC KURTULU NEDENLER ster Kuvaymilliyecilik olsun, ister Milli Kurtulu densin, neden "Birinci" ve "kinci" sra numaras gerekiyor? Asl problem burada balyor. nk, hangi terminoloji kullanlrsa kullanlsn, henz hi kimse, 1919 ile 1969 yllar arasndaki Devrim veya Kurtulu konusunda bir sra, bir ncl soncul geli bulunduunu aka inkr etmiyor. Problemin nedeni, srf: "O zaman yl 1919'du, imdi 1969'dur" gibi mekanik bir atlatmaca rakam ayrd ile batan savlamaz. Neden "ciddilikle" aranacaksa ve bilimcil sosyalizmde ciddilik: Ekonomi temeli ve sosyal snf yaps demekse, ie oradan balamak art olur. Trkiye'de 1919 ylnn ekonomik ve snf eliki ve ilikileri ile 1969 ilikileri ve elikileri hangi bakalklar gsterir? Bu soruya gereki karln bulmakszn, 1919'un niin Birinci ve 1969'un neden kinci olduu zerinde yaplacak her aklama, kkburjuva bilgiliinden ve burjuva yaktrmaclndan teye geemez. A) EKONOM taban asndan: 1919'da da, 1969'da da Trkiye'de Kapitalizmin iliki-elikileri nndeyiz. Ama bu iki Tarih arasnda, ne dnya iin, ne Trkiye iin Kapitalizm olduu gibi kalmamtr. 1- (1919) Kapitalizmi: Bat'da Tekelci Kapitalizmin Birinci Emperyalist Evren Sava ile temelinden sarslp, yer yer yklma biimine girdi. Ayn Kapitalizm, genellikle Dou'da, zellikle Trkiye'de, ok daha ilgin bir karakter gsterdi. Trkiye, 19. yzyl ortasndan beri Finans-Kapital'in yabanc irket hegemonyas altna girdi. Ancak bu hegemonya Trkiye'de Bezirgan-Komprador tipi ekonomik ilikileri 1919 ylna dek egemen kld. Birinci Mill Kurtulu Sava: Komprador Kapitalist ekonominin hegemonyasna kar bir dv oldu. 2- (1969) Kapitalizmi: Bat'da olduu gibi Trkiye'de de, Finans-Kapital tekelciliini egemen kld. Kapitalizmin 19. yzyl yadigr olan Komprador ekonomi tipi gibi, Prekapitalizmin antika Tefeci-Bezirgan ekonomi tipi de egemen olmaktan kt. kinci Mill Kurtulu Sava: 1923 ylndan sonra, nce yava yava, Mustafa Kemal'in hastal ile birlikte sramalar yaparak Komprador ekonomiden egemenlii tekeline geirmi bulunan Finans-Kapital tahakkmne kar bir dv halini ald.

B) SINIFLAR yaps asndan: 1919'da da, 1969'da da Trkiye, Kapitalistler snfnn, Burjuvazi'nin egemenlii altndadr. Kimi yaktrmaclarn sandklar gibi, "Kkburjuva" iktidar yoktur yahut srf kolay devrimcilerin kuruntu evlerinde vardr. Ama Kapitalist Snfnn egemen olan Zmresi 1919'da Komprador Burjuvazi idi, 1969'da Finans-Kapital zmresidir. 1919 Sosyal Stratejisi ile 1969'unki arasnda ayrt, o iki apayr sosyal zmrenin eilimlerine gre yn ve anlam kazanr. zg Proletaryann durumu yleydi: 1- Birinci Kuvaymilliyecilik (Eski Mill Kurtulu): Trk milletinin Komprador burjuvazi ile Derebeyliin STBDAT ve TAHAKKM'ne kar KURTULU Sava idi. O Savata, i Snfmz eylemce savaa btn gc ile katld. Ama ounluu durumca yabanc Emperyalist gali altndaki (stanbul, zmir gibi hemen btn Marmara, Boazlar, Trakya, Ege, Antalya, Kilikya: Adana hatta Zonguldak blgelerinin) byk ehirlerde pratike tutsak (esir) bulunuyordu. Trkiye i Snfnn geirdii biricik pratik devrim denemesi, Merutiyet gnlerinde oldu. O da, Komprador Burjuvazinin Kumpanyalarla birlikte i Snfmz en basit insan haklarndan yoksun etmesiyle sonuland. O bask altnda, proletaryamz en ufak Sosyal Bilin gsterisine yol verilmeyen basit bir "Snfn kendisi" olarak smrlyordu. 2- kinci Kuvaymilliyecilik (Yeni Mill Kurtulu): Trk milletinin Finans-Kapital zmresi ile Derebeyi artklarnn Tekelci SMR ve TAHAKKM'ne kar KURTULU savadr.. Bu Demokratik Kurtulu Savanda, Trkiye i Snf, 50 yllk nicelik (kantite) ve nitelik (kalite) birikimi ile gelimitir. Toplumumuzun ve Politikamzn HALK CEPHESNDE en dinamik ve en ilerici balca zgc, nc Sosyal Snf'dr. O karakteri ile, Demokratik haklarn aradka, her gn daha bilinli ve rgtl olan bir "Snf kendisi iin"durumuna girdi. SINIFLAR SAVAI VE KLASK HALK KAVRAMI Trkiye'de "Sosyal Devrim Stratejisi" hi deilse Aydn Genlik arasnda epey poplarize edildi. nk, objektif sosyal durum, iki dnce ve davran cephesi yaratt: 1- Devrimcilerin tuttuklar Halk Cephesi, 2- Tutucularn kkrttklar Kart Cephe.

Tutucular iktidarda olduklar iin, Devrimcileri kolayca sulandrp cezalandrabiliyorlar. ne srlen "Su": Yllar yldr hep "Kanl htill" kartma iddiasdr. imdiye dek hibir gerek "Devrimci", tek insann burnunu kanatmad. Deil ki kanl kargaalklar zlesin. Silahl iktidar devrimi yapan 27 Mays devrimcileri bile, "Kansz" olmakta vn buldular. Buna karlk, "Tutucular" Cephesi her gn kan ierek sarho oluyor. Eli bakl, gz dnm gericiler, her gn, her yerde, herkese saldryorlar. Karagz perdesindeki Osmanl Yahudisi gibi: hem vuruyorlar, hem "Ne vuruyorsun, be!"yollu baryorlar. ktidarn zabta kuvvetleri, gericilerin ldrdklerini sulu karmaya abalyorlar. yleyse, olaylarn adn koymak gerekiyor. Olaylar, ak seik bir "Snflar Sava"dr. Bu savan biimini Tutucular belirlendirdiler. Devrimciler Demokratik gre diyorlar. Tutucular, Demokrasiye dayanamadklar iin, Anayasa'y da ineyerek, zorbaln her biimine giriiyorlar. Snflar dvn kanl Snflar savana eviriyorlar. Hem de 6. Filo nnde namaz klarak, uluslararas Finans-Kapital adna Amerikan (CIA), ngiliz (Entelicans Servis) casuslarnn planladklar kanl sava Trkiye'de uyguluyorlar. Kim bunu grmezlikten gelebilir? Grlnce de, ak Snflar Sava'nda hangi glerin, ne rol oynadklarn doru grmek ve bilmek ok grlemez. Trkiye Halk Cephesi'nde hangi ordular ve gler kmldanr? Soru, ilkin, her "Devrimci yaynlar" hatmedenin cesaretle, kolayca dktrebilecei denli basit bir formlle karlna kavuturulabilir sanlyor. Btn kargaalklar da hep o "Simplicismus" dedikleri ar yalnkat basitliklerden kyor. Hazr formllerin gz kamatrclndan biraz bamz kaldrp olaylarmzn zerine eildik mi, konunun hi de szckler denli kolay kavranlp zmlenemedii gze arpverir. O zaman en yalnkat kavramlarn gerekte daha yaln kavramlara indirgenmesi gerektii anlalmaya balar. En yaln szcklerden birisini ele alalm: HALK nedir? 19. yzylda, Halk denildi mi, hemen iki kme insan ounluu ortaya kard: 1- i Snf (Proletarya), 2- Kkburjuvazi (Kyl, esnaf, dar gelirli). Buna karlk teki [tarafta] aznl [oluturan ve saylar] gittike azalan iki kme insan da vard:

1- veren Snf (Kapitalistler, Burjuvazi), 2- Byk Emlak Sahipleri (Fonsiyer Mlkller). Gerek Burjuvazi, gerekse Byk Emlakliler btn zmreleriyle iki egemen snf idiler. Her ikisi de, Trkiye'de "Avam", Bat'da "Kamu" (Komn) denilen Halk szcnn kavram ve gereklii dnda kalrd. Denebilir ki, klasik sosyalizm, hatta Bilimcil Sosyalizm ana-kitaplar iine "gmlen" nice dehalar, Halk bugn de BurjuvaziByk Mlklkler tezi karsnda cepheleen; i-Kyl antitezi kmesinden baka bir ey saymazlar. 20. YZYILDA HALK KAVRAMI Ne var ki, 19. yzyln her eysi gibi, o klasik sosyal snflar kavram da, 20. yzylda epeyce deiti. Yer yer altst bile oldu. Kapitalist Snf iindeki birok "Zmreler, "YABAN" (Vahi) Kapitalist durumuna girdiler. Ayn burjuvazinin snf ats altnda, byk veren ounluunu kapsayan "Yabanlar, bir eit veren ve Byk Emlak Sahipleri aristokratlar olan Finans-Kapital zmresince alt edildi. Her zmreden en kodaman kapitalistleri ve en kodaman byk emlak sahiplerini Banka-irket kubbeleri altnda sultanlatran bu Finans-Kapital zmresi, egemen snflar iinde aznln aznl idiler. 50-100 milyonluk bir muazzam emperyalist Anayurdu iinde, ou parmakla saylan birka yz aileyi sayca gemiyorlard. Byle bir durumda, leylein yuvasndan (Finans-Kapital tahtndan) atlm btn teki az ok kalabalk az byk, az tekelci, orta, kk kapitalistler ve emlak sahipleri zmreleri ne olacaklard? Yava yava kendilerinin de sezmeye baladklar gibi: Egemen snf olmak durumundan gittike uzaklatrldlar. Egemen snflktan hayli km bulunan o "Yaban"verenler ve Emlak Sahipleri nereye itilmilerdi? ster istemez Halk ynlar ynne ve yanna... Bu, 19. Yzyl kitabnn pek yazmad bir olaydr. Yeni gereklikte "Yaban" burjuvalar ile yaban emlak sahipleri bir bakma "Halk" srasna girmi saylabilirler. Hele bizde, bu tip sryle "Kapitalistler" ve "Emlak sahipleri", mlkiyet imtiyazlarn boyunlarnda bir lle (krek mahkmlarnn bukas) gibi tadklarn sk sk anarlar. Onun iin artk "HALK" denildi mi, bu deyim iinde balca u kme ynlarn bulmamak elden gelemez:

1- i Snf, 2- Kkburjuvazi, 3- Yaban Kapitalistler ve Yaban Emlak Sahipleri. Bugn, Emperyalizmin kandrc binbir yaldz kaznd m, yeryznde her klasik kapitalist lke, be aa on yukar bu snf ilikileri ve elikilerini gsteriyor. Ancak biz klasik kapitalizm lkesinde yaamyoruz. Buras Trkiye! Trkiye'nin "Bizi bize benzeten" zellii var. Trkiye'de normal kapitalizmin sosyal snf ilikilerinden baka, bir de Prekapitalizmin (Kapitalizm ncesinin) sryle sosyal snf ilikileri ve elikileri, ok korkun gl dileri ve trnaklaryla Ekonomimize ve Politikamza saldrm bulunuyorlar. ORTA SINIF Bat'da sosyal snf olarak Tefeci-Bezirgan Snf artk pratike YOK'tur, Trkiye'de VAR'dr. Hem dehetli vardr. Bu "varlk" 20. yzyl ortamnda ilgin sonular ve ilikiler yaratr. Klasik egemen snflarla (yani Kapitalist ve Emlak Sahipleri snflar ile) Halk ynlar arasnda karlkl bir -sz yerindeyse- alveri olur. Egemen snflar, kendi ilerinden "Yaban = Vahi" saydklar birok Kapitalist ve Emlak sahipleri zmre ve tabakalarndan pek ok elemanlar Halk ynlar iine atarlar. Bu ne egemen, ne ezilen snf saylamayacak insan ynlarna: "Orta Zmreler"ad verilebilir. nk, gerekten ORTADA: "ki Cami arasnda beynamaz"dedikleri eitten ARAFAT'ta ve ARADA skp kalm kmelerdir bunlar. Kkburjuva olamazlar m? Hayr. Geri o kodaman Finans-Kapitalist canavarlar yannda "Yabanlar pek "Kk" kalrlar. Ama Kkburjuvadan ok ayr seiktirler. 1- Kkburjuva gibi, kendi iletmelerinde bedenleriyle de almazlar. 2- Kkburjuvann yannda altrdklar birka ra ve kalfa yahut yardmc "ameliye"yi gemez. Orta Zmreler bir hayli gndeliki ii altrp smrrler. Ne var ki, Finans-Kapital kodamanlar, bu Orta Yabanilerin de smr kaymaklarn, binbir dolambal yoldan szdrp ekmeyi bilirler. Ve Yabani'ler de bunun az ok farkndadrlar. Hele "Devletilik" ad verilen Tekelci Kapitalizmin kyma makinesi ile ilikileri, kasap dkkn nndeki kedi-kpekiklerin durumunu andrdka, honutsuzluklar durmadan artar.

Emperyalist sosyologlarn, zellikle Anglo-Sakson "bilginlerin "Orta Snf" diye ikide bir "Burjuvazi" yerine kullandklar terim, bu kme insanlara uygun debilir. Burjuva sosyal bilimi, bilerek, Finans-Kapitalistle bu Yabanleri birbirine kartrr. Onun grevi kartrmaktr. Yaban veya Orta zmreler: ehirde ve Kyde az ok MODERN (yani Kapitalist) retimle ilgili Vahi Kapitalistlerle Orta Emlak sahipleridirler. O karakterleri ile Antika "Tefeci-Bezirgan" s nfndan ayrt edilirler. "Yaban" Orta zmreler az ok giriken ve modern olduklar iin, Tekelci ve Hazr yiyici Finans-Kapitalle atk olurlar. Bu eliki normal Kapitalist Serbest Rekabetten apayrdr. Serbest Rekabette her kapitalist eit oyun kurallar iinde giriim yapar. Orta zmreler iin byle bir eitlik yoktur. Her ey imtiyazl Tekelcilik elindedir. Yaban iin ne en yeni bir teknik ve metot aratrma ve salama yolu aktr, ne herhangi demokratik bir sosyal ve politik olanaklar umulabilir. Finans-Kapitalin byk Banka ve irket aalar, Devlet Kapitalizmi ile satlk politika, basn ve kltr mekanizmalar btn yollar tkamtr. Toplumun tm Ekonomi temeli gibi, binbir styap kurul, kurum, iliki, ara ve gereleri, her trl moral, ideolojik biim ve parolalar Kodamanlarn emrindedir. FNANS-KAPTAL LE TEFEC-BEZRGAN KAYNAIMI Finans-Kapitalizm her eyi tekelinde tutmakla yaman gl grnr ise de, kendi kii says azald lde dmanlarnn saysn da arttrr. Bu korkun yalnzlama iinde, btn baars: El abukluunu andran statko bysn srdrmekte toplanr. By zld gn, Finans-Kapital, tahakkmnn tuz buz olacan eliyle tutmua bilir. Onun iin, Toplumda kendisine yzde yz borlu ve bal bir Yedek G arar. Bizim nl Antika Tefeci-Bezirgan Snfmz bulur. Ve onunla lesiye, ldresiye kenetlenir. Trkiye'de Finans-Kapital ile Tefeci-Bezirgan Snfnn ittifak yeni ve tesadf deildir. Krm Sava'ndan (19. yzyln ortasndan) beri Borlar ve irketler Trkiye'nin barna yerleirken, gkte arad mttefikini yerde Tefeci-Bezirgan Snfta buldu. Aa yukar btn Smrge lkelerde, Kapitalizmin salamca bir yerli temel zerine rahata yerleebilmesi, hemen hemen ayn mekanizma ile oldu. Yarsmrge Trkiye, yzyllardan beri dedii Kapitalist Avrupa'dan olumlu ve ileri sanayileme gidiini alma-

d. Kapitalizm Serbest Rekabeti olumlu anda kaldka, Trkiye (kimi insanlarn kimi hastalklara tutulmaz olduklar gibi) Kapitalizme kar "bak" kald. Durumu somutlatrp anlalr klmak iin, fizik alanda "Rezonans" denilen olaya benzetebiliriz. Radyo nasl dmesi ile ayarlanan kendi rezonansna uygun ses dalgalarn alrsa, tpk yle, Osmanl Trkiye'si de kendi snf yapsyla ayn rezonansta bulunan Sosyal Dzene kar ilgi duyar, onunla iliki kurabilirdi. Gelien, ilerici Serbest Rekabet dzenli Kapitalizm, ken gerici Tefeci-Bezirgan dzenimizle ayn rezonansta dmyordu. O yzden, sk sk belirtildii gibi, en ileri, devrimci davranmaya alan Trkiye insanlarmz bile, Bat'nn proletarya devrimcilii eilimleri dururken, en gerici sosyal akmlarna uymaktan kurtulamadlar. Ve orada Bat uygarlnn, her eyden nce bir Modern endstri yarat olduu zerine yaplm btn dnce ve davranlar, sessiz sedasz olmama dnd. Gel zaman, git zaman, Trkiye Krm Sava ile birlikte Bat Finans-Kapital saldrsna urar uramaz, i deiti. O zamana dek Bat'nn her eyini "Gvur" diye domuz gren egemen Trkiye Tefeci-Bezirgan dzeni, anszn Gvura kar iinin iinde bir sempatik "rezonans"duydu. Artk "Gvur", kendisine svlrken bile hayranlk duyulan bir stn-Bay, Szeren sayld. nk Kapitalizmin lm deine giren Tekelci Sermaye biimi ile Trkiye'nin yatalak Tefeci-Bezirgan Sermaye dzeni arasnda ayn "dalga uzunluu"nu gsteren bir sosyal rezonans vard. Bat Finans-Kapitali de, Dou Tefeci-Bezirganl da, kendi sistemleri iinde ken, gerici, lme mahkm birer dzendiler. Yeryznde birbirlerinden baka el ele verecek kimseleri yoktu. Biri gvur, tekisi Mslman myd? Onun kolay bulunurdu. Gvur biraz daha Oryantalist kesilerek, Dou esrar ve by geleneklerini ispiritizma masalarnda ruh ararak mistikletirirdi. Mslman, dnyay elinden gvura kaptrsa bile, Ahrefin anahtarlarn sata sata zenginleerek, Gvurla ayn "Mukaddesatlk" prensibinde sarma dola olabilirdi. "GRBZ GLER" DEVRMC GELENE Her Tezin bir Antitezi olur. Tefeci-Bezirgan Snfn, memleketi yabanc sermaye apulunda ve borlar batanda koyu Mslmanlk adna en azgn Gvura bir kt Komisyon karl satveriini,

kyl yutard. Esnaf yutard. Hatta henz Kyl-Esnaf artlln yitirememi i bile, yutmasa da boazndan zorla geirtenlere g yetiremezdi. Milyonlarla Trkiye nfusunu maddece ve anlamca kle eden bu "Gvur-Mslman" kenetlemesi, hi tepki uyandrmamazlk etmekte kyamete dek srp giderek egemen kalabilecek miydi? Buna, Trkiye'nin Tarihcil retici glerinden Gelenek-Grenek Vurucu Gleri elvermezdi. Fatih Mehmet'ten ve Gen Osman'dan nc Selim'e, Tanzimat'a, Merutiyet'e, Cumhuriyet'e dek uzanan tepkiler tankt. Trkiye'de 4-5 yzyllk Osmanl gelenei ve grenei, Toprak ekonomi temeli zerinde gdc bir "Snuf' Devlet" rgtlemiti. retmen Halk, en bata iftiler (Reaya=Gdlenler) adn alr, gdc Dirlikilerin idaresine uyard. Dirlikiler (lmiye-Seyfiye-Mlkiye-Kalemiye) adlar ile 4 "Devlet Snf"nda rgtlenmilerdi. "Memleket" onlardan sorulurdu. Trkiye, sinsi veya alevli bir bunalma dt m, "Devlet Snflar" kaynar, teki "Sosyal snflar"dan sanki bamszma, "Memleket"in alnyazsn izmeye giriirlerdi. Ancak "Devlet Snflar"nn szde ahbazca bamszlklar yzeyde kalrd. Onlarn giriimleri, Trkiye'nin sosyal yaps ynnde belirleniyordu. Trkiye Ortaa yapsnda ise, Devlet snflarnn vurucu g olarak getirdikleri zm, Ortaavri oluyordu. Trkiye, az ok modern ekonomi ve toplum ilikileri iine girmise, Devlet Snflarnn vurucu g olarak getirdikleri zm az ok modernleme ynne gidiyordu. Bylece son durumada kesin sonu, Trkiye'nin ekonomik ve snfl yapsna gre alnyordu. Bununla birlikte, "Memleket" alnyazsnda Devlet Snflarnn, Tarihcil retici glerden Gelenek-Grenek Vurucu Gc olarak oynadklar rol ortadan kalkmyordu. 1919-23 yllarnda Kuvaymilliyeci Kurtulu Sava gibi, 1960 yl 27 Mays dnce ve davranlar bunu tekrar tekrar aka ispatlad. Her kezinde, Sosyal Snf eilimleri, Devlet Snflarnn vurucu gc ile kendilerine yol ayordu. Bu vurucu gcn gze arpan elemanlar: Eskiden Seyfiye ile lmiye, sonralar: Ordu ile Bilim diyebileceimiz kurumlar oldu. Bu, kimsenin stnden atlayamayaca bir gerekliktir. Bu gereklik olumlu Tarihcil gleri birinci planda kollektif aksiyona gtrr. Gerekliin teorik anlam: Hemen btn geri kalm lkelerde (Osmanl Memleketi etkisiyle olsun olmasn) her gn patlak veren

pratik olaylarla bir daha belirtiliyor. "Asosyal"yahut "Anormal" bir olay ortada yoktur. Ortada, geri lkelerin Ekonomik ve Sosyal gidiinde kmaza girmi S nf liki-elikilerini kmazdan kurtarp, zembereinden boandran bir gerek Vurucu G vardr. Bu Vurucu G, Trkiye'nin Modern yakn Tarihinde, olumlu Modern geliim ynnde etken oldu ve oluyor. Bir avu Finans-Kapital kodaman, Antika Tefeci-Bezirgan Snf ile el ele verip Memleketi korkun smr ile satmaya kalkt myd, Vurucu Glerimiz Halk'tan yana karak o gidii gslemekten geri kalmyor. O zaman, (Finans-Kapital + Tefeci-Bezirgan) ittifak tezine kar, gelenekil ileri vurucu glerin halkla ittifak antitezi gerekleiyor. GEREKLERLE STRATEJ PLANI Ksaca zetlenen Sosyal Yap ortam iinde, kendiliinden iki cephe karlayor: I- Gerici-Emperyalizm Cephesi: A) zg: Modern Finans-Kapital: en byk ehir merkezlerinde yuvalanmtr. B) Yedek g: Antika Tefeci-Bezirganlk: hemen btn Tara Kasabalarnda yuvalanmtr. En byk ehirlerin de, her ehirde olduu gibi kasabalar, kendi iinde kasabal, yani Tefeci-Bezirgan sektr vardr. Bugn Finans-Kapitalin zgc, kendi ekonomik, sosyal, kltrel alar yannda, Antika alardan beri halkn ve zellikle Kylnn geim boaz ve sosyal politik ruhu zerine reklenmi Tefeci-Bezirgan Snf yedek gc sayesinde oy ounluu salamaktadr-. II- lerici Halk Cephesi: A) zg: Modern i Snf + Proletarya Aydnlar: byk ehir merkezlerinde, byk yedek glerden tecrit edilmektedir. B) Yedek gler: Antika Kkburjuvazi+Modern Orta Tabakalar. Yedek Gler: Devrimci durumlarna ve antuzyazmlarna gre yle sralanabilirler: 1) Kk ve Orta Aydn zmreleri (Dar gelirliler), 2) Fakir ve Orta Kyl ynlar (Ky yar-proleterleri), 3) Kk ve Orta Esnaf tabakalar (ehir yar-proleterleri). Orta Tabakalar: Emperyalizm Cephesiyle Halk Cephesi arasnda, Finans-Kapitalin Arafat'ta tutmak istedii Orta Tabakalar kmede toplanabilirler:

1) Byk Aydnlar, 2) Orta ve Kk verenler, 3) Orta ve Kk Emlak sahipleri. Devrim, ne bir Kiinin, ne bir veya birok Partinin, ne bir Zmre, Tabaka veya tek Sosyal Snfn Dilei ile olmu olacak ey deildir. nceden llp tartlmas, yla, gne, saate vurulmas kimsenin elinde deildir. Geldi mi, onu hibir g nleyemez. Devrimi su sayacak varlk anasndan domamtr. Kendisi kendi gcyle kendi meruluunu herkese benimsetir. O bakmdan Devrimi nceden Su saymak ne denli Don Kiot'luksa, insanlar Devrimci diye Sulamak da, en az o denli bouna zorbalktr. rnein Trkiye'de 50 yl boyunca u veya bu eilimde dnen ve davranan insanlar, boyuna "htillcilik" veya "Taklb'i Hkmet"ilikle [Darbecilikle] cezalandrldlar durdular. Bir gece yars, 27 Mays gece yars, hi beklenmedik yerden htill patlad. Sabaha kar zafer kazand. Bir saat nce htill'in lakrdsn azna alan vurup asmaya hazr nice kii ve zmreler, o saat htillin baarsn selamladlar. E, neye yarad o yllar yl damgalanp ezilen insanlarn aclar? Devrim dmanlar asndan hibir eye... Devrimciler asndan, Devrime insancl hak vermeye. Devrim bylesine objektif ve somut bir sosyal kanlmazlktr. Onu nlyoruz sananlar, kk selleri, bentler ardnda byk Tufan yna durumuna sokanlar olmulardr. Devrimi tutanlar ise, Tufan'n yakp ykcln en az zararla insancllatrarak verimli klanlardr. Modern Sosyal Devrimcilik: Antika adaki Medeniyet klerine son verdii iin, insan var Medeniyeti kurtarnca en byk "Tutuculuk" yerine gemi olur. Tarihin diyalektii iinde roller birbirinin tersine dnm olur. Byle bir Toplumda, Devrim Stratejisi, Marks'n deyimi ile: "Doum sanclarn lmlandran" ebe hekimliin tutumuna uyar. Anann (Toplumun) ve ocuun (Devrimin) gerek iliki ve elikileri gz nnde tutulmakszn, kitap kartrmak yanltc olabilir. Devrim Stratejisi Kehanet ve Byclk yarmas deildir. Trkiye'nin var olan som snflar savanda objektif g ilikilerini (kuvvet mnasebetlerini) olduklar gibi kavramaktr. Yukarki emada Halk Cephesi'nin zgc olan i Snf ile Proletarya Aydnlar: Kkburjuva tabakalar ile candan ittifak yapp, Orta Tabakalar ntralize edebilirse, (Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgan) Cepheyi yenik drebilir. Trkiye'nin "Devlet Snflar"gelenek-greneklerinden yararlanp, Orta Tabakalar iyilik diler (hayr-

hah) durumda, tarafszlktan da ileri sempatizan duruma getirirse, Devrim sanclarn herkes iin en ok "lmlatrm" olur. Bu genel durumun bir de zel alternatifi vardr. Devrim yaman Mill kriz ve srpriz biiminde gelirse, Emperyalizmin zgc olan Modern Finans-Kapital bir anda tm yedek glerinden, TefeciBezirgan snfndan tecrit olunabilir. Halk Cephesi nnde Emperyalizmin en byk dayana ve balca yedek gc olan tm Tefeci-Bezirgan Tara Eraf, Ayan, Hacaa gruhu inmelendirilmi bulunur. Birinci Kuvaymilliyecilik ile 27 Mays devrimleri bu olayn en son tanklardr-. VURUCU G zg srasnda i Snf yanna Proletarya Aydnlar diye zel bir blk Devrimci koyduk. Bu ne demektir? nce "koyduk" derken, sanki "biz", yani u satrlarn yazar, kendi karihasndan, yani sbjektif (kimesnecil) aklndan -btn Kkburjuva ulemasnn pek moda ettikleri esnaf deyimi ile- bir katk uydurmu gibi anlalmasn. Bu ok feci bir yanlg olur. Eer zellikle Trkiye'nin ve benzerlerinin Devrim Tariheleri iinde, dn Burjuva Devrimcileri, bugn Proletarya Aydnlar adyla anabileceimiz bir blk devrimciler olay bulunmasa idi, bizim yle bir deyime kalkmamz, en hafifinden, dpedz topi (kuruntu) olurdu. Byle bir blk insan Trkiye'de vardr, gerekliktir. Bize den o gerek olayn Teorik kavranl ve yorumu olur. Trkiye'de Gen Osman'dan beri, oportnistlerin "Tepeden inme" diye ktlemeye yeltendikleri bir "Yukardan" etkili ilericilik ve devrimcilik eylemcileri vardr. Onun benzerlerini Bat'da, hatta Deli Petro tipiyle Rusya'da da grrz. Daha ok dou halindeki Burjuvazinin zlemleri ynnde bir geliim saylabilir. zellikle Tarihcil Devrim gelenek-grenekleriyle kurulmu toplumlarda bu eilim daha bal bana bir anlam tar. Trkiye'nin en az Tanzimat'tan beri gemi devrimcil olaylarna bakalm. Antika "lmiyye-Seyfiyye"ikilisinden zellikle "Seyfiyye"ye karlk den, tek szckle Ordu: hep dzenlice ileri Devrimci Aksiyon Vurucu Gc olmutur ve olmaktadr. Bu bir "tesadf" veya "ans" deildir. Osmanllk "400 arslandan" (Engels'in "Askercil Demokrasi" dedii) Gebe Savallarn (cengver Gaziler, Sava lb'lerinin) kurduklar ve 500 yl gttkleri bir toplumdur. Trkiye'nin gerek ekonomik temel, gerek styap sosyal (snf, hukuk, politika, idare, kltr ve ilh...) ilikileri kesintisiz 500 yl

"400 arslan" gelenek-grenei ile yrtlmtr. Toplumun geni taban, usuz bucaksz "ifti" denilen "Reaya" (gdlenler) Temel ve styap ilikilerinde yalnz pasif arlklar ile u veya bu yana akarak, tarihin gidiini belirlendirmilerdir. "Memleket" denilen varlkta Gdc (oban), hep o "400 arslan" gelenekgrenekli ve Osmanl argosunca "Sahib'l Erz" (Yerin Sahibi) ad verilen gler olmutur. "Sahib'l Erz"in asl anlamn biliyoruz. O, sonradan Tefeci-Bezirgan vurgunu ile soysuzlatrlm "yerin mlkiyet sahibi" deildir. (Sahip Arapa Koruyucu, Dirlik dzenci) anlamna gelir. "Sahib'l Arz: Topran Koruyucusu" demektir. Daha geni anlamyla, "Sahib'l Arz": Toprak ekonomi ve politikasnn dirliini ve dzenini salayan kimse demektir. Ve ilk lkc lb "Sahib'l Arz"lar, gerekten feragatli, fedakr Toprak nizamclar olmulardr. Onun iin, onlara en genel anlamyla ve en ztrke szckle "Dirliki" ad verilmitir. Dirliki ne idi? Toprak zerinde ne Mlkiyet (mal edinme), ne Tasarruf (ileyip yararlanma) hakk bulunmayan, mr, barta, Toprak dzenini adaletlice korumak iin; savata, yad dmanlarn o dzeni rselemesini silahla nlemek iin, sava eitimi ve savala geen fedai idi. Dirliki'nin eriat ve Kanun buyrultularna ramen sonra (Tefeci-Bezirgan smrs ile) ypranan, Kesim (Mukataa) Dzeni ile soysuzlaan biimi, ilk ideal, Batllarca valye tipi ile kartrlmamaldr. Gerek Birinci Kuvaymilliye gnlerinin, gerekse 27 Mays Devrimi'nin Vurucu Gc olan Ordu lb'leri, Tarihimizin o idealist Dirliki gelenek-greneklerinin temsilcisidir. Bilimcil Sosyalizmde, Gelenek-Grenek adyla zetlenecek Tarihcil retici Gler ile Kollektif Aksiyon (Elbirliiyle Eylem) nsancl retici Gler vardr-. Trkiye Devrimler Tarihinde Ordu, o 500 yllk Dirliki lk lb'inin (Tarihcil Gelenek-Grenek + nsancl Kollektif Aksiyon) glerine en orijinal odak olmutur ve olmaktadr-. Niin olan eylerin adlarn koymayalm. En son Birinci Mll Kurtulu Savanda olduu gibi, 27 Mays Devrimi'nde de Sosyal Snflarn ynnde, neredeyse bamszma grntler alan bir Vurucu G vardr. Bu Vurucu G, "Devleti" ve "Memleketi" koruma ve kurtarma sorumluluunu duyan Antika Osmanl "Snf Devletinin, (lmiyye + Seyfiyye + Mlkiyye + Kalemiyye) diye adlanm 4 Devlet Snflar'nn Tarihcil ve Sosyal kalntsdr. Bu

olumluluk, "Kalnt"dr diye hor grlemez. Zaten hor grene metelik vermez. Pratikte vardr, Teoride yerini ister istemez alr-. O Vurucu G, belirdii gibi, en derin ve en geni Tarih ve Toplum olanaklarna dayanr. Onun iin, hem bugnk Trkiye Toplumunun, hem dnk Osmanl mparatorluu'nun trl iliki ve elikileri iinde o Vurucu Gcn en inanlmaz canl elemanlar ve etki-tepkileri yaamaktan kalmamtr. Toplum iinde "Alev" yahut "Trkmen" adl varlklar, Eski Osmanl mparatorluundan birer para olan zellikle Arap lkeleri (Msr, Cezayir, Libya, Sudan ve ilh... ve ilh...) devrimci rnekleri gzlerimiz nndedir. Vurucu G, gerici iktidar, sras gelince, bir gecede vurup drebiliyor. Ondan sonras, ne geen zg'n niteliine kalyor. Bu nitelik kardevrimci ise, vurucu gcn devrimcilii amortize edilerek gme gider, nitelik devrimci ise Sosyal Devrim yrngesine oturabilir. Demokratik Devrim zgc olan i Snf yanna konulan Proletarya Aydnlar deyimi, o Devrimci Vurucu G'n daha zel karl olur. Vurucu g: Proletaryann kendi yaps iine giren nc rgt deildir.