C

D

A B A négyszögvonal 4 szakaszból álló sokszögvonal.

A négyszög a síknak azon része, amelyet a sokszögvonal alkot az általa határolt belső tartománnyal.

NÉGYSZÖG = NÉGYSZÖGVONAL + BELSŐ TARTOMÁNY

OLDAL C

CSÚCS

D

A B A négyszögvonalat alkotó szakaszok a négyszög oldalai. A szomszédos szakaszok közös pontjai a négyszög csúcsa.

C D

A B

Ugyanannak az oldalnak a végpontjai a négyszög szomszédos csúcsai. A nem szomszédos csúcsok szemközti vagy szemben fekvő csúcsok. Szomszédos csúcsok: A-B, B-C, C-D, A-D

C D

A B

Ha a négyszög két oldalának van közös csúcsa, akkor ezek a négyszög szomszédos oldalai. A nem szomszédos oldalak szemközti vagy szemben fekvő oldalak. Szemközti oldalak: AB-CD, BC-AD

C
D

A

B

Ha egy mértani alakzat konvex, akkor bármely két pontját összekötő szakasz is az alakzathoz tartozik.

C

D
A

B

Ha egy mértani alakzat nem konvex, akkor találunk olyan két pontját összekötő szakaszt, amely nem tartozik teljes egészében az alakzathoz.

C
D d1 A

d2

B

A négyszög átlója az a szakasz, amelynek két végpontja a négyszög két szemközti csúcsa.
A négyszög átlóinak d1 és d2 a megszokott jelölése.

’ 

D

C  ’

’ A

  B ’

A négyszögnek 4 belső (, , , ) és 4 külső szöge ( 1,  1,  1,  1) van. Ezek páronként szomszédos illetve szemközti szögek. Szomszédos belső szögpárok: -, -, - , - Szemközti belső szögpárok: - , -

A négyszög külső szöge a négyszög belső szögének a mellékszöge (szomszédos szöge és összegük egy egyenes szög).

 + ’ = 180  + ’ = 180  + ’ = 180  + ’ = 180

Bármely négyszög elkészíthető két háromszögből. Tanultuk, hogy a háromszögek belső szögeinek az összege 180. Így tehát a négyszögek belső szögeinek összege 2  180 vagyis 360

 +  +  +  = 360
A konvex négyszög külső szögeinek összege ugyancsak 360

’ + ’ + ’ + ’ = 360

Számítsd ki a négyszög hiányzó szögeit, ha adott két belső és egy külső szöge:

 = 56 = =  = 47

’ = ’ = 52 ’ = ’ =

 + ’ = 180 56 + ’ = 180 ’ = 180 - 56 ’ = 124

 + ’ = 180  + 52 = 180  = 180 - 52  = 128

+ ’ = 180 47 + ’ = 180 ’ = 180 - 47 ’ = 133

 = 56  = 128 =  = 47

 +  +  +  = 360 56 + 128 +  + 47 = 360 231 +  = 360  = 360 - 231  = 129
+ ’ = 180 129 + ’ = 180 ’ = 180 - 129 ’ = 51

MEGOLDÁS:

 = 56  = 128  = 129   = 47

’ = 124 ’ = 52 ’ = 51 ’ = 133

Számítsd ki a négyszög hiányzó szögeit, ha adott egy belső és két külső szöge:

=  = 44 = =

’ = 102 ’ = ’ = 69 ’ =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful