Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova Disciplina: Criminologie şi penologie Anul de studiu: IV LISTA

DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN

DISCIPLINA: CRIMINOLOGIE ŞI PENOLOGIE
1. Persoanele private de libertate pe timpul cât se află în penitenciar, au dreptul la libertatea conştiinţei şi religiei? 2.În timpul executării pedepsei privative de libertate, este garantat dreptul la informaţie? 3. În penitenciar, se acordă dreptul la petiţionare persoanelor private de libertate? 4. Dreptul la corespondenţă, este asigurat, în timpul executării unei pedepse privative de libertate ? 5. Pe timpul executării pedepsei privative de libertate, persoanele lipsite de acest drept, pot purta convorbiri telefonice cu persoane din exteriorul penitenciarului? 6. Persoanele private de libertate, au dreptul de a primi vizite,? 7. Pe timpul executării pedepselor privative de libertate, asistenţa medicală este asigurată acestei categorii de persoane? 8. Cetăţenii străini care execută pedepse privative de libertate, pot primi asistenţă diplomatică şi consulară? 9. În timpul executării unei pedepse privative de libertate, se poate încheia o căsătorie? 10. Persoanele private de liberate pot deţine bani asupra lor pentru a face cumpărături? 11. Respectarea normelor de igienă individuală şi colectivă, este la latitudinea fiecărei persoane private de libertate? 12. Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare este la latitudinea administraţiei locului de detenţie? 13. În cazul unor abateri colective, comise de persoane private de libertate, sancţiunile pot fi colective? 14. Care sunt regimurile în care se pot executa pedepsele privative de liberate? 15. Care sunt regimurile în care se pot executa pedepsele privative de liberate? 16. Care sunt regimurile în care se pot executa pedepsele privative de liberate? 17. Care sunt regimurile în care se pot executa pedepsele privative de liberate? 18. Ce presupune regimul de maximă siguranţă? 19. Ce presupune regimul de maximă siguranţă? 20. Ce presupune regimul de maximă siguranţă? 21. Persoanele din regimul de maximă siguranţă, beneficiază de toate celelalte drepturi specifice tuturor persoanelor private de libertate? 22. Ce presupune regimul închis aplicat persoanelor private de libertate? 23. Ce presupune regimul închis aplicat persoanelor private de libertate? 24. Ce presupune regimul închis aplicat persoanelor private de libertate?

este permis unei persoane private de libertate? 53. poate fi deschisă de personalul penitenciarului? 48. beneficiază de regim alimentar specific în cazul în care suferă de o boală ce impune acest lucru? 41. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 37. Ce presupune regimul semideschis aplicat persoanelor private de libertate? 30. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 36. Libertatea credinţei religioase în timpul executării unei pedepse privative de libertate.Persoanele private de libertate. Ce presupune regimul semideschis aplicat persoanelor private de libertate? 29. în cazul în care acesta are pe rol un proces penal? 47.Apariţia unor legi care au legătură cu executarea pedepselor privative de libertate. Persoanele din regimul închis.În unităţile de penitenciar funcţionează cabinete medicale care să asigure starea de sănătate a persoanelor private de libertate? 42. Corespondenţa unei persoane private de libertate. se face în prezenţa unui reprezentant al penitenciarului? 50. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 39. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 35.25. Persoana privată de libertate. Cum se procedează în cazul unui bolnav care nu poate fi tratat în unităţile spitaliceşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor? 45. Dreptul la viaţă. Persoanele private de libertate.Există situaţii în care o corespondenţă a unei persoane private de libertate poate fi reţinută şi deschisă? 49. Ce categorii de persoane private de libertate pot beneficia de regimul deschis? 34. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 40. Întâlnirea apărătorului cu persoana privată de libertate se poate face în incinta penitenciarului numai în timpul orelor de lucru cu publicul a penitenciarului? 51. Ce presupune regimul deschis aplicat persoanelor private de libertate? 38. Ce presupune regimul închis aplicat persoanelor private de libertate? 26. este asigurat în unităţile de penitenciare? 43. vor fi făcute cunoscute persoanelor care execută o astfel de pedeapsă? . beneficiază de toate celelalte drepturi specifice tuturor persoanelor private de libertate? 33. este asigurată? 52. Întâlnirile dintre o persoană privată de libertate şi apărătorul său. Ce presupune regimul semideschis aplicat persoanelor private de libertate? 28. Ce presupune regimul semideschis aplicat persoanelor private de libertate? 32. Accesul la informaţii de interes public. are dreptul la un apărător. Cum se procedează în cazul unui bolnav care nu poate fi tratat în unităţile spitaliceşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor? 44. Ce presupune regimul semideschis aplicat persoanelor private de libertate? 31. mai pot avea acces la actul de justiţie? 46. beneficiază de toate celelalte drepturi specifice tuturor persoanelor private de libertate? 27. Persoanele din regimul semideschis.

Persoanele private de libertate au dreptul să primească 1. Personalul penitenciarului. o persoană poate urma cursurile şcolii primare? 58. În documentele de încheiere a căsătoriei. O persoană privată de libertate. Care este condiţia esenţială pentru ca o persoană privată de libertate să poată beneficia de instituţia liberării condiţionate? 73. ce se va trece? 70. Persoanele private de libertate. pot primi vizite şi din partea altor persoane decât membri de familie? 63. la câte au dreptul? 66. În timpul executării unei pedepse privative de libertate. Persoanele private de libertate. Persoanele private de libertate.Cine susţine lecţiile pentru persoanele private de libertate aflate înscrise la cursurile şcolii primare? 59.54. femei. cine va oficia evenimentul? 69. o persoană îşi poate schimba apartenenţa la o altă religie decât cea declarată iniţial? 56. când se consideră că a executat pedeapsa pronunţată de instanţă? 76. Pentru o persoană liberată condiţionat.Persoanele private de libertate. O persoană privată de libertate. etc)? 67. pot primi vizite de la membri de familie? 62. Întâlnirile persoanei private de libertate cu apărătorul ales. are obligaţii atunci când apar acte normative noi de larg interes cetăţenesc? 57.200 de ţigări lunar de la membri de familie.Care sunt sancţiunile disciplinare ce se pot aplica unei persoane privată de libertate? 72. O persoană care execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu cunoaşte limba română sau are deficienţe de înţelegere. ojă. pot deţine sume de bani în cont? 68. la rubrica „locul încheierii căsătoriei”. este considerată „vizită” şi se ia în calcul la numărul acestora lunar? 65. Ce instanţă pronunţă hotărârea librării condiţionate? 74. va fi încunoştinţată de apariţia unei legi care o priveşte? 55. poate urma cursurile unei instituţii de învăţământ superior? 61. Liberarea condiţionată. Liberarea condiţionată a unei persoane private de liberate se poate revoca? . În cazul realizării unei căsătorii în timpul executării unei pedepse privative de libertate. Cine eliberează actele care atestă unei persoane că a absolvit una două sau mai multe clase ale şcolii în timpul executării unei pedepse privative de liberate? 60. Timpul petrecut în libertate de liberarea condiţionată şi până la împlinirea duratei pedepsei cum este considerat? 77. Minorii. şampon. pot primi de la familie şi folosi materiale cosmetice (ruj. este considerată „vizită” şi se ia în calcul la numărul acestora lunar? 64. este obligatorie şi instanţa este obligată să o pronunţe? 75. Întâlnirile persoanei private de libertate cu apărătorul numit din oficiu. În timpul executării unei pedepse privative de libertate. este obligată să se supună percheziţiei efectuate de cadrele administraţiei locului de deţinere? 71.

Cine reglementează relatiile sociale care se nasc in cadrul executarii unei pedepse privative de libertate ? 101. Când se poate constata că o persoană privată de libertate este disciplinată? 86. Ce stă la baza fracţiei de executat din pedeapsă pentru a putea beneficia de liberare condiţionată? 79. Precizati unde este definită pedeapsa ca o masura de constrangere aplicata in scopul reeducarii si a prevenirii de infractiuni ? 103. O persoană privată de libertate care a avut pe timpul executării pedepsei un comportament de excepţie. a participat la multiple activităţi de reeducare dar nu a executat fracţia din pedeapsă. O sancţiune disciplinară primită în timpul executării unei pedepse privative de libertate. În ce bază se făcea aplicarea pedepselor pentru faptele comise.78. Cărei ramuri de drept aparţin normele juridice care privesc relatiile sociale ce se nasc cu ocazia executarii pedepselor ? 100. Cine a făcut prima atestare scrisa despre locul de executare a pedepselor ? 96. Cine hotărăşte liberarea condiţionată? 92. Care era caracteristica fundamentala a locurilor de executare a pedepselor de către cei condamnaţi ? 98. O abatere având aceiaşi gravitate. Ce constituia “Jus Valahicus” ? 95. comisă de persoane diferite în timpul executării pedepsei se poate sancţiona diferit? 87. O sancţiune disciplinară primită în timpul executării unei pedepse privative de libertate. Care erau locurile unde executau criminalii pedepsele ? 97. Starea de recidivă. indiferent de natura sa ? 104. în vederea liberării condiţionate? 80. se poate libera condiţionat? 81. O persoană care a executat fracţia minimă obligatorie în vederea liberării condiţionate.Care au fost primele legi care vizau si aplicarea unor pedepse pentru anumite fapte ? 99. va avea obligatoriu influenţă asupra liberării condiţionate a persoanei care a comis-o? 89. Ce semnifica “Datina norodului” ? 94. Când se poate constata că o persoană privată de libertate este disciplinată? 84.În ce constă scopul principal al pedepsei ? . poate influenţa liberarea condiţionată? 91. Cine alcătuieşte obiectul de studiu al stiintei penitenciare ? 102. Când se poate constata că o persoană privată de libertate este disciplinată? 85. poate avea vreo influenţă asupra persoanei care a comis-o? 88. se poate libera condiţionat? 83. nu va acorda liberarea condiţionată la propunerea penitenciarului. Din ce se compune fracţia din pedeapsa executată. Ce nu trebuie sa cauzeze pedeapsa. ce se întâmplă? 90. Două persoane care au fost condamnate la aceeaşi pedeapsă şi au început executarea pedepsei în aceeaşi zi. dar a avut un comportament inadecvat pe timpul executării pedepsei. În cazul în care instanţa de judecată. se pot libera condiţionat la 82. pe teritoriul Daciei dupa cucerirea ei de catre romani ? 93.

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ? 113. Cine a abordat problema criminalitatii in operele literare ale antichitatii ? . De când au început studiile stiintifice despre criminalitate ca fenomen social? 127.Ce fel de pedepse se aplicau demnitarilor în perioada antică ? 132. Ce a constituit modelul de inspiratie a pedepselor ? 130. Care au fost primele ţări care au folosit probaţiunea.Cum era considerată comiterea unei infracţiuni ? 128. Unde au apărut primele preocupari pentru legiferare si pentru cunoasterea legii ? 133. Cine a promulgat prima lege privind probaţiunea infractorilor primari ? 119. mai au vreo şansă să 124. Care dintre legiutorii de mai jos au ramas in istorie pentru asprimea legilor elaborate ? 134. Cui aparţine asertiunea conform careia : “pedeapsa constituie sanctiunea pentru fapta comisa si trebuie orientata catre un scop care sa constituie temeiul juridic al aplicarii” ? 135. Judecătorul delegat de la un penitenciar.Cine a avut iniţiativa realizării închisorilor celulare ? 110.Cum era apreciată o pedeapsă aplicată uniu făptuitor? 129. În ce condiţii persoanele private de libertate pot deţine bani în moneda naţională sau valută ? 111.Ce act normativ reglementează probatiunea din Romania? 122.Care au fost elementele de noutate în domeniul probatiunii engleze aduse de legea din 1907 in comparatie cu cea din 1887 ? 120. Unde a apărut libertatea supravegheata ca modalitate a probaţiunii? 118. Ce gânditor antic a identificat pentru prima oară rolul preventiv al pedepsei ? 136.Cum se aplicau pedepsele în antichitate ? 131. Precizati care dintre domnitorii enumerati a interzis functionarea inchisorilor in case particulare? 106. Care dintre domnitorii de mai jos solicita raport saptamanal despre cei incarcerati si despre faptele ce le-au savarsit ? 109. Când a fost atestată probaţiunea ca instituţie in Marea Britanie ? 115.105. Liberarea condiţionată din executarea unei pedepse privative de libertate este obligatorie? 125. Ce a constituit esenţa probaţiunii? 117. poate condamna o 126.De când datează consacrarea probatiunii în legislaţia SUA? 114. Care este cea mai veche manastire cunoscuta ca inchisoare ? 107. Persoanele condamnate la detenţie pe viaţă. Ce presupune probaţiunea ? 112.Cine se ocupă de activitatea de probaţiune in Romania ? 123. Cine a hotarat ca infractorii inchisi pentru datorii mici sa fie obligati sa lucreze pentru a plati despagubirile ? 108.Cine a introdus perioada de probatiune de un an de zile ? 121. Cine asigura probaţiunea în Marea Britanie? 116.

Carui criminolog apartine opera “Omul delincvent” ? 164. Unde îşi are sediul. Cine a analizat pentru prima oară rolul factorilor sociali in determinarea criminalitatii ? 144. Unde au apărut primele preocupari pentru legiferare si pentru cunoasterea legii ? 160. Cine a elaborat teoria potrivit careia raspunderea pentru savarsirea faptelor antisociale revine societatii ? 148. Care dintre lucrarile de mai jos au influentat in mod decisiv criminologia? 138. Ce gânditor antic a identificat rolul preventiv al pedepsei ? 161. De când au început să se desfăşoare studiile stiintifice despre criminalitate ca fenomen social ? 157. Unde se află sediul Societatii Internationale de Criminologie ? 153. Cine a reprezentat modelul de inspiratie a aplicării pedepselor ? 159.137. Caruia dintre autorii de mai jos apartine aserţiunea : “triumful dreptului natural conform caruia toti oamenii sa fie egali in fata legii si sa aiba aceleasi drepturi si obligatii” ? 140. Care a fost teze principală elaborată de Lombroso ? 142. Cine este cunoscut ca fiind parintele criminologiei antropologice ? 143. Cine este autorul lucrarii “Despre infractiuni si pedepse” ? 163. Cum se intitulează revista Societatii Internationale de Criminologie ? 156. Cum era apreciată în antichitate pedeapsa pentru crima? 158. Ce categorie de criminologi sustine ca factorii preponderent biologici determina criminalitatea ? . Cărui cercetător criminolog i se recunoaşte paternitatea criminologiei ca denumire ? 146. Care este principalul obiectiv al Institutului European Pentru Controlul si Prevenirea Criminalitatii ? 154. Ce criminologi sustin ca factorii preponderent biologici determina criminalitatea ? 147. Institutul European Pentru Controlul si Prevenirea Criminalitatii ? 155. Cine este autorul celebrei lucrari cu impact asupra criminologiei “Despre infractiuni si pedepse” ? 139. Cine a analizat rolul factorilor sociali in determinarea criminalitatii ? 165. Ce categorii de factori sunt consideraţi de criminologii francezi determină criminalitatea ? 149. Cine este cunoscut ca fiind întemeietorul criminologiei sociale ? 145. lucrare importantă în dezvoltarea criminologiei ca ştiinţă? 141. Carui criminolog apartine opera “Omul delincvent” . Sub ce denumire s-au desfăşurat primele manifestari stiintifice desfasurate la inceputurile criminologiei ? 151. Care dintre lucrarile de mai jos au influentat in mod decisiv criminologia? 162. dandu-le un nou avant ? 152. Cine a influenţat antropologia criminala ? 150. Care este considerat momentul ce internationalizeaza cercetarile criminologie.

Ce presupune observarea stiintifica ? 170. ca metoda de cercetare in criminologie ? 168. Care din întrebarile aflate in structura chestionarului il pun in tema cu aspectul cercetat ? 194. Ce asigură reusita chestionarului. Care criminolog are meritul de a fi făcut o clasificare bazată pe opt tipuri de criminali ? 178. Ce a influenţat semnificativ antropologia criminala ? 167. ca tehnică de cercetare criminologică dobandeste caracter sistemic ? 185. în tehnica de cercetare criminologică ? 186. În ce constă deosebirea dintre metoda clinica si celelalte metode ? 174. Ce presupune metoda comparativa ? 179. ca tehnica de cercetare in criminologie ? 181. Cum este apreciată a fi observarea. De ce este condiţionata realizarea scopului propus de experimentator ? 172. De câte feluri poate fi observarea ca tehnică de cercetare criminologică în raport cu telurile urmarite ? 183. Ce criminolog considera ca notiunea de tratament imbraca in criminologia clinica cel putin doua acceptiuni ? 175. Ce presupune metoda tipologica ? 176. În ce constă experimentul in criminologie? 171.166. în cerecetarea criminologică ? 191. Care este scopul principal al metodei clinice? 173. observarea. Ce conditii trebuie sa indeplineasca intrebarile din chestionar în cercetarea criminologică ? .Care dintre tipurile de chestionare studiaza factori de natura subiectiva ? 189. Ce releva. Care este principala cale de obtinere a rezultatelor scanate prin folosirea chestionarului ? 192.Cine a elaborat conceptul “ Planul in cinci dimensiuni de alcatuire a chestionarelor” ? 190. de câte feluri poate fi observarea ca tehnică de cercetare criminologică ? 184. Care este rolul intrebarilor filtru? 195 Care este rolul întrebarilor de control ? 196. Normandeau despre observatorul anonim. Ce condiţie trebuie avută în vedere Intrebarea esentiala. Ce au la bază metodele de predictie ? 180. conditii: 193. Ce reprezintă observarea ca tehnică de cercetare criminologică ? 182. Ce presupune observarea empirica ? 169. teoria lui A. pentru grupurile studiate ce se află in penitenciar? 187. Care este motivul pentru care este utilizat chestionarul in cercetarile criminologice ? 188. Ce presupune observarea. Ce are specific observarea ca tehnică de cercetare criminologică. In ce situatii. Dupa modul in care observatorul percepe problema in realitate. Cum este definit interviul în cercetarea criminologică ? 197. Reprezentanţii cărei şcoli criminologice au realizat primele tipologii criminale? 177.

interviul ? 199. în cercetarea criminologică . Ce presupune.Univ. dupa gradul de formalism ? 200. Care este criteriul care clasifica interviurile in sensibile. Care sunt cele mai utilizate teste in cercetarile criminologice ? Lect.198. Care este rolul analizei de continut ? 211.Dr. care sunt caracteristicile generale ale testului ? 212. Ce lipseste interviului ghidat fata de interviul formal ? 205. Cine conferă substanta interviului ghidat ? 206. În ce constă diferenta dintre interviul conversatie si interviurile formal si neformal ? 203. neutre si severe? 209. in principal. În ce constă specificul interviului formal ? 201. Care este esenta interviului neformal ? 202. Costache Gheorghe . Cum poate fi apreciat interviul. Care este criteriul care face distinctia intre interviul direct si indirect ? 208. Care dintre interviurile enumerate nu este recomandat in cercetarile criminologice ? 210. Cum este considerat interviul clinic ? 207. Care este substanta interviului conversatie ? 204.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful