MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ARHIVELE NAȚIONALE Nr. 1775 Bucureşti, 01.02.

2013

Comunicat de presă “Bilanțul Arhivelor Naţionale – între realizări şi perspective”

În data de 30 ianuarie 2013, la sediul central din Bucureşti, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţilor Arhivelor Naţionale pentru anul 2012, în prezenţa secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Tohăneanu, a secretarului general adjunct, Rozica-Alina Oprea, precum şi a numeroşi invitaţi. Activitatea Arhivelor Naţionale s-a desfăşurat în anul 2012 în condiţii dificile, determinate de austeritatea bugetară, cadrul juridic învechit şi existenţa unei discrepanţe vizibile între mijloacele alocate şi sarcinile numeroase la nivelul instituţiei. În pofida acestor neajunsuri, Arhivele Naţionale au avut realizări importante în domeniile principale de activitate: păstrarea şi conservarea documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României (F.A.N.); evidenţa şi prelucrarea arhivistică documentelor; accesul la documentele F.A.N.; controlul respectării prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Cu acest prilej, directorul Arhivelor Naţionale, dr. Ioan Drăgan, a lansat proiectul strategic al instituţiei pentru perioada 2013-2016, care vizează construirea unei instituţii funcţionale, adaptate la necesităţile societăţii româneşti şi exigenţele secolului al XXI-lea. Aceasta presupune consolidarea statutului juridic al Arhivelor Naţionale, implicarea în efortul de perfecţionare a administraţiei publice la nivel

central şi local, realizarea unui program de construcţii şi dotări speciale pentru păstrarea şi conservarea F.A.N., asigurarea colectării, conservării şi asigurării F.A.N. în parametrii prevăzuţi de lege şi de normele europene, asigurarea capacităţii Arhivelor Naţionale de a controla şi administra patrimoniul arhivistic digital al României, îndrumarea şi controlul prestatorilor de servicii arhivistice din sectorul privat, asigurarea securităţii F.A.N., recunoaşterea profesiunii de Arhivist şi Arhivar, asigurarea unui acces lărgit la arhive, reluarea procesului de copiere a documentelor referitoare la români existente în arhive străine, consolidarea rolului de instituţie naţională de cercetare şi educaţie, promovarea arhivelor în societatea românească şi afirmarea în viaţa internaţională. Acest proiect ambiţios de renaştere şi modernizare a uneia din cele mai vechi instituţii a statului român, temelie a identităţii naţionale şi a democraţiei, pretinde un efort sporit din partea Ministerului Afacerilor Interne, ministerul de tutelă, precum şi o implicare a Guvernului României.

Din raportul prezentat de către directorul instituţiei menţionăm următoarele:

În domeniul resurselor umane s-a constatat în ultimii ani o diminuare masivă şi accentuată a personalului, ajungându-se la un număr total de 729 de posturi, dintre care încadrate numai 671. În cursul anului 2012 a avut loc schimbarea conducerii instituţiei şi organizarea unor concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere vacante. În ceea ce priveşte activitatea logistică a Arhivelor Naţionale, s-a constatat lipsa acută a finanţării pentru continuarea lucrărilor de investiţii şi aprovizionarea cu materiale specifice domeniului arhivistic care să vizeze funcţionarea la parametri normali a instituţiei. O situaţie favorabilă o reprezintă inaugurarea, în anul 2012, a unui nou sediu pentru Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale care corespunde standardelor europene privind arhivarea şi conservarea documentelor. În anul 2012, Arhivele Naţionale au întocmit un proiect de lege de modificare a art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale, în vederea instituirii unui cadru legal şi unitar

pentru funcţionarea operatorilor privaţi de servicii arhivistice care să preia actele cu valoare practică în bază cărora să poată fi eliberate copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare. Întrucât proiectul de lege nu a fost încă legiferat, a fost înregistrat un număr de 116 procese, având ca obiect şi cauze obligarea Arhivelor Naţionale la preluarea documentelor care nu fac parte din F.A.N.. Arhivele Naţionale deţin o cantitate de 327.000 de metri liniari de documente, grupate în 37.668 fonduri şi colecţii, reprezentând aproximativ 37% din documentele ce constituie F.A.N., constatându-se o întârziere semnificativă a preluărilor la termenul de 30 de ani a documentelor create de către autorităţile publice centrale şi locale, din cauza lipsei de spaţiu şi dotări. În anul 2012, o cantitate de 4.132 metri liniari de arhivă a fost supusă prelucrării arhivistice, efectuându-se operaţiuni de fondare, ordonare, inventariere, selecţionare şi pregătire pentru microfilmare. Accesul liber şi neîngrădit la documentele F.A.N. prin intermediul sălilor de studiu din sistemul Arhivelor Naţionale s-a menţinut, ca şi în anii anteriori, la parametri ridicaţi, fiind consemnați 12.000 cercetători. În ceea ce priveşte utilizarea în scopuri practice a documentelor în anul 2012 s-a înregistrat un număr de 45.741 de cereri adresate de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. În anul 2012 au fost efectuate 6166 acţiuni de control şi asistenţă de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Arhivele Naţionale au continuat în cursul anului 2012 derularea proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale”, SMIS 14180, care urmează să fie implementat până în anul 2014. Proiectul beneficiază de o finanţare europeană de peste 5 milioane euro şi constituie cea mai importantă realizare a instituţiei în domeniul modernizării după 1990. O problemă reală o constituie lipsa personalului specializat în domeniul IT, situaţie ce nu a putut fi remediată din cauza sistării încadrărilor din sursă externă la nivelul întregului sistem bugetar. Activitatea de relaţii internaţionale a Arhivelor Naţionale a presupus participarea la conferinţe şi congrese internaţionale şi implementarea prevederilor acordurilor de cooperare încheiate cu partenerii străini.

Arhivele Naţionale au avut totodată şi rolul de instituţie de cercetare şi educaţie, organizând singure şi în parteneriat cu instituţii şi asociaţii profesionale 94 de expoziţii şi 41 de sesiuni ştiinţifice şi simpozioane. Personalul instituţiei a valorificat informaţiile documentare prin elaborarea a 445 studii şi articole, publicate în reviste de specialitate. Lipsa finanţării a avut un efect negativ asupra folosirii ştiinţifice a informaţiilor din documente, mai ales în componenta editorială. În raportul prezentat s-a apreciat că, în general, instituţia face faţă cu dificultate misiunilor ei sociale. Au fost enumerate şi o serie de fenomene grave pe care le are de înfruntat: incapacitatea de preluare integrală a documentelor din F.A.N.; afectarea integrităţii documentelor din cauza condiţiilor necorespunzătoare de păstrare; substituirea Arhivelor Naţionale de către alţi agenţi publici şi privaţi în ceea ce priveşte păstrarea documentelor istorice; incapacitatea de a controla şi gestiona documentele electronice; tendinţa altor instituţii publice de a-şi transfera responsabilităţi către Arhivele Naţionale. Din materialele prezentate şi din discuţiile pe care le-au generat a reieşit, pe de o parte, determinarea corpului profesional al arhiviştilor de a ridica instituţia la exigenţele actuale ale societăţii româneşti, iar pe de altă parte, necesitatea stringentă de intervenţie a factorilor responsabili în sprijinul unei instituţii vitale a statului român, marginalizată şi neglijată de prea multă vreme, în prejudiciul întregii societăţi.

Dr. Ligia-Maria Fodor Arhivele Naţionale Bdul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti Tel.: 021.303.70.80/10334; 0732.670.369

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful