MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

BARBARA MARCINIAK

1997 2006 2011

www.ingerii-cerului.ro www.angels-heaven.org

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

CUPRINS

Ambasadori prin timp Despre călătoria Creatorului Prim Ce sunt zeii voştri? Amintiri din zona liberului arbitru Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Descătuşarea istoriei Fuziunea dimensiunilor Dincolo de tirania totală Noi graniţe profunde
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

O nouă paradigmă a Luminii Numele jocului E formidabil să fii purtător al luminii Cine vă vrea? Emoţiile - un secret din cronicile Timpului Iniţierea Pământului prin integritate Eretici înainte să le vină vremea Limbajul Luminii Simfonii ale conştiinţei Aprinderea flăcării lăuntrice Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Legământul de a evolua tridimensional Fluxul de Lumină al Galaxiei DESPRE AUTOARE

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

2

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

(1)

Ambasadori prin timp
Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers, care atinsese perfecţiunea. Voi înşivă vă străduiţi să o regăsiţi aici, pe Pământ, iar noi am venit să vă susţinem. Împlinirea, sau transformarea, a fost vestită de mulţi de-a lungul timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor influenţa întregul Univers. În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm— creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline. În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim, care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim. Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor conduce întreaga orchestră. Ei ne sunt, la fel de mult nouă ca şi vouă, înaintaşi şi vă considerăm cu îndreptăţită mândrie vechile noastre rubedenii. Primilor Arhitecţi ai acestei planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN. Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor". „Prezentul" nostru încorporează şi probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex. De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat, curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea. în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers. Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile conductoare energetice, înconjoară din toate părţile planeta. Razele luminoase converg spre Pământ din sisteme stelare arhaice cu care aţi colaborat de mult timp încoace. Toate sunt canalizate către suprafaţa planetei.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

3

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

la bordul navelor intergalactice. deoarece permite auto-geneza limitelor. am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni. Încă de la începutul timpurilor. aţi fost constant alimentaţi cu această energie de provenienţă cosmică.Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii. Tranziţia e pe punctul de a densitatea tridimensională ca materialitatea se risipeşte. Dar pentru a le scoate la lumină trebuie să credeţi mai întâi de toate în existenţa acestor informaţii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 4 angels-heaven. Intrând în Epoca Luminii veţi descoperi lumi a căror existenţă nici măcar nu aţi bănuit-o. în definitiv. destul de bine trecutul tumultuos al planetei. Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de a progresa spiritual. legătura cu Creatorul Prim şi cu plenitudinea creaţiei sale. Unul din obiectivele cu care aţi fost încredinţaţi este schimbarea acestei paradigme despre credinţă. transformarea dimensională care va diminua să vă permită accesul spre dimensiuni superioare. Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. Pleiadienii. am plantat. numai că trebuie să vă amintiţi. În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. Încă de pe vremea Convergenţei Armonice. De-a lungul timpului am sădit. decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare. printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri. Amintirile. Cunoaşteţi. de a dezgropa adevărurile sădite adânc în fiinţa voastră. Epoca Fierului. Epoca Industrială şi Epoca Informaţiei. în acelaşi timp. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în 1999 şi conştientizaţi. Va fi uluitor. amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. În prezent aţi atins un nivel atât de ridicat. încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau chiar mai mulţi ani din secolul trecut. Aţi propria evoluţie. Întrebările care vi se ivesc în minte au acest rol.org ingerii-cerului. vă vor năpădi din toate ungherele. Mulţi alţii au ajuns în aceste părţi ale galaxiei cu un scop anume. Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. Mulţi v-aţi început misiunea terestră în timpuri demult apuse. Veţi călători.ro . Aceste învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină. căci sunteţi deja perfecţi. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului şi pe voi ca parte a întregului. realităţi. propria voastră identitate. prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor din dimensiuni superioare. mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi. Asemenea copiilor care îi idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile. şi nu numai ele. Aţi reuşit să treceţi de atâtea ere: Epoca Bronzului. cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. către sectoare diferite ale sistemului solar. de genul unui post de radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă. nu suntem. v-am oferit sprijin. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi trăit o sută de ani într-un deceniu. societatea voastră demonstrează în mod evident aceeaşi preferinţă de a diviniza. se produce. să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi celorlalţi. Lumea tridimensională este plină de astfel de capcane. mulţi dintre voi. chiar dacă alţi câţiva au intenţii diferite. unde răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu. aşadar. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave. Nu e nevoie să vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă. Astfel se manifestă super-conştiinţa.

Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea conştientă a lumilor. membri ai Familiei de Lumină. limita actuală a progresului nu poate fi depăşită. La auzul numelui de Pleiadieni. înainte să ajungeţi pe Pământ. Noi suntem puntea de legătură dintre Familia de Lumină şi multe alte sisteme. fapt care vă permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim. aţi fost trimişi pe Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. Şi poziţia noastră este tot de renegaţi.ro . însă prin lăcomie. ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii. Dragostea este constituentul de bază al Universului. În dragoste stă cheia. de a vă reaminti—dar nu de a acţiona în locul vostru. propriul nostru sistem are nevoie de schimbare. şi de sprijinul multor entităţi. în 1988. V-aţi bucurat nespus când vi s-a oferit această ocazie de a pătrunde într-un loc şi într-un timp atât de semnificative. Aţi fost ! asiguraţi. tocmai pentru a facilita schimbarea sistemului nostru. Pentru aceasta este nevoie de renegaţi precum Familia de Lumină. Ne-am înmulţit şi am ajuns să depăşim o sută de entităţi din mai multe sisteme. vrem să stabilim un canal de mediere. Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această existenţă. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 5 angels-heaven. în prezenţa ei. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii. Cum am mai spus şi înainte. tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le pierduserăţi. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen de vibraţie îl poate susţine. Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi. Acum ne intitulăm Pleiadieni Plus. Tehnologia actuală nu va mai putea progresa mult de una singură. ceea ce este un lucru profund. însă. la rândul vostru. surse de inspiraţie. dar toţi Pleiadieni. altele spirituale. Amplificarea conştiinţei voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană. Vrem să distrugem paradigmele de credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. prin intermediul informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe. Eraţi siguri pe puterile voastre. Energia se poate concretiza prin orice formă de creativitate. care prin noi doreşte să experimenteze. fiindcă omenirea nu vrea să înţeleagă necesitatea dublării ei prin dragoste.Existenţa limitelor permite. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă izvor de inspiraţie pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină. unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm. care v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa. datorită experienţei acumulate pe Pământ. Sunteţi cu toţii fiinţe importante. menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale. Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de inspiraţie. care sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea. se deschid toate posibilităţile. În locul acestora. Astfel. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care abia în aceste timpuri se materializează şi. Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. de aceea.org ingerii-cerului. grupul nostru avea între cincizeci şi şaptezeci şi cinci de entităţi—unele fizice. Când ţi-am vorbit pentru prima oară. aţi deveni. de expansiune a psihicului nostru. de evoluţie în ultimă instanţă. Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă. apariţia şi consolidarea unor structuri interne. care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit mult timp şi să-l poată transforma. iî veţi ghida şi pe alţii. ajutorul pe care vi-l oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc. aveţi o străfulgerare. Planul la care luaţi parte este foarte amplu.

Chiar şi aşa.ro . Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură covârşitoare. trebuie să determine evoluţia conştiinţei voastre. mecanisme de decriptare a codurilor stocate adânc în trupurile voastre. aveţi capacitatea de a institui. tocmai pentru că existenţa voastră fizică se desfăşoară concomitent cu ele. Aşa vrem şi noi. Vrem să lucraţi în lumină. iar noi le vom aduce la suprafaţă. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei. Dar nu este singura versiune existentă! Toate învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel. puterea gândului v-a dus acolo. atunci. cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi. Urmăriţi de fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea viziunea de ansamblu. Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Informaţia este lumina. ce vă spunem noi nu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 6 angels-heaven. Vă ajută la ceva ceea ce v-a spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. pentru că trebuie să depăşiţi cuvintele şi să vă deschideţi mintea. care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani. Când te afli de unul singur într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate. dar în acelaşi timp se ţin deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla. Prin învăţăturile pe care vi le oferim vă dăm ocazia de a vă extinde definiţia asupra realităţii. Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare libertate a voinţei şi a expresiei. când vă priviţi aşa-zisele părţi întunecate. Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii. Aici scopul nostru este să vă asistăm. chiar şi aşa. îi puteţi elibera pe cei captivi în propria lor minte. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. uneori. Şi noi. implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor. nu putem face nimic care să provoace schimbarea. de a vă propulsa către noi culmi ale conştiinţei. te linişteşti. Nu vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. Un anumit grad de credibilitate şi senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. nu împărtăşim însă această viziune. Noi doar vă informăm. Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive. nu în întuneric. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. depinde de voi cum folosiţi informaţia. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. pentru ca. acceptând ezitările şi temerile de dinainte. să vă deschidem ochii la ce se întâmplă cu adevărat. Ne impută că riscăm mult prea multe. Această versiune a cunoaşterii.org ingerii-cerului. Ceea ce ne conduce la cea mai importantă axiomă: gândul este un creator în sine. de adevărata cunoaştere care zace în voi. voi vă conduceţi viaţa. să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul acestui proces. din viitorul vostru şi.ce am plănuit pentru voi. Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt. după cum am amintit şi cu altă ocazie. De la voi va pomi transformarea. Să acceptaţi gândul că. pe care v-o detaliem noi. nu noi. Este intenţia noastră declarată. Aici sunt datele. Ca membri ai Familiei de Lumină. Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi pe valori absolute. Ceea ce veţi face voi ne va afecta şi pe noi. Venim. ţi se face frică. După ce ascultaţi relatarea cuiva. ignoranţa este întunericul. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma radical experienţa şi existenţa pe această planetă. de fapt. să readucă la viaţă memoria de la nivel celular—amintirea a ceea ce aţi fost cândva. să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere. la fel ca şi voi. Dacă însă aprinzi lumina ca să descoperi sursa zgomotelor. avem misiunea de a schimba sistemul în care ne aflăm. prin rezonanţă.

este cu siguranţă singura varianta. Este nevoie de voi. după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei. Povestea va evolua şi ea în permanenţă.ro . Voi înşivă v-aţi ales această cale. mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea. absolut. noi trebuie doar să vă atragem atenţia. E parte din misiunea noastră. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu. Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi. Cu toţii veţi înţelege.org ingerii-cerului. aşadar. Orice v-am spune astăzi. că aveţi un scop în viată. V-aţi antrenat pentru a face faţă acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste faţete. să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de alţii. Datoria voastră este să vă amintiţi ce ştiţi deja. alături de valoarea existenţei umane. Încrederea în acestă cunoaştere este vitală. pentru că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul Prim. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi. Toate cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru. dar este treaba voastră să vi le amintiţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 7 angels-heaven.

Prin extensia sinelui său. Daţi-vă şi voi acestui univers. Creatorul Prim le-a grăit acestor extensii ale sale: „Mergeţi şi zămisliţi şi aduceţi la sânul meu toate aceste zămisliri. unde totul este permis." Aceste extensii ale Creatorului Prim. pe care o aveau cu toţii în fiinţa lor. pentru noi. Planul era incredibil de ambiţios. Creatorul Prim a atras în acest univers energiile şi esenţele vieţii. Se găsea în proximitatea multor portaluri intergalactice. zeii creatori au conceput diverse specii. pe care toţi urmau să o împărtăşească. Familia de Lumină a creat acest centru al tranzitului informaţional întocmai cum îl plănuiseră. Nu intră în discuţie civilizaţiile pe care voi le numiţi Lemuria şi Atlantida. o sută de mii sau un milion de ani erau egali cu zero. În afara cadrului temporal. Zeii creatori nu erau supuşi rigorii timpului pe care îl cunoaşteţi voi.(2) Despre călătoria Creatorului Prim Omenirea este rezultatul unui experiment. era un loc menit să adune cunoaşterea din nenumăratele sisteme galactice." Oare nu era aceasta o misiune cât se poate de simplă? Cu alte cuvinte. posibilitatea de a participa la dezvoltarea universului. Planul sortit Pământului era cu adevărat grandios. A binevoit să dea de la el aceste daruri. Pentru ei. la rândul lui. de a se desfăta şi de a se exprima în sinea sa şi pe sine. Încă dinainte. Fiecare succesor îşi asigura. aici pe planetă. într-un sistem galactic a fost instrumentat un plan de transformare a Pământului în centru intergalactic al transferului informaţional. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 8 angels-heaven. lanţurile moleculare—şi au codificat în aceste catene identitatea. Creatorul Prim şi-a început experimentele creatoare în acest univers cu scopul de a se explora. frecvenţa şi sarcina electrică—cu scopul de a crea viaţa. Cu mult timp în urmă. Şi ea a apărut în urma unui proiect. Primii Arhitecţi ai Pământului erau membri ai Familiei de Lumină. Energii din diverse locuri au fost canalizate atunci spre Pământ. entităţi care lucrau şi erau asociate cu un aspect al conştiinţei denumit lumină. au început sa experimenteze cu energia Creatorului. Pământul ar fi devenit o bibliotecă intergalactică. succesorul. oferindu-i din propria esenţă şi dându-i astfel. Pământul era bine cunoscut ca o planetă minunată.ro . S-a muncit mult atunci. ca de altfel creaţia în plenitudinea ei. până când s-a stabilit câte o ambasadă pentru fiecare galaxie. o sută de mii de ani trec la fel de repede ea un an terestru. unde s-ar fi experimentat diverse moduri de a stoca informaţia prin intermediul frecvenţelor şi al geneticii. din care s-au născut altele în timp. Unii dintre zeii creatori erau reputaţi geneticieni.org ingerii-cerului. ca şi multe alte modalităţi de a le crea. numai că acesta este deosebit prin faptul că a fost creat ca zonă a liberului arbitru. prin care undele energetice străbat enormele zone ale spaţiului. Vorbim despre civilizaţii cu adevărat vechi. acestea aparţin modernităţii. pe care le vom numi de acum încolo zei creatori. unele umane. Multe dintre civilizaţiile avansate ale timpului au oferit mostre din propriul ADN pentru a fi reprezentaţi în enciclopedia vie a Pământului. Lumina este informaţie. Creatorul Prim le spunea: „Pe mine mă dau vouă. Unele specii umane au ajuns astfel să dezvolte civilizaţii foarte avansate în urmă cu cinci sute de mii de ani. aflată la periferia unui sistem galactic şi uşor accesibilă din toate punctele Universului. făcând uz de poziţia lor înaltă. Există şi alte universuri. îngropate adânc sub calota glaciară a îndepărtatului continent austral Antarctida. Au modificat. Şi-au creat o ierarhie proprie. unele animale. În urma acestei acumulări gigantice de informaţie genetică. pe care le-a transmis mai departe prelungirilor sinelui său. ca toate creaţiile voastre să se regăsească în mine. Până la urmă.

Asemeni merelor care pot fi pregătite şi mâncate într-o multitudine de feluri. anumite entităţi au descoperit că pot să se hrănească de pe urma modulării frecvenţei în forme specifice ale conştiinţei creaţiilor lor. Conştiinţa comunică în permanenţă. Cel mult. îi stimulau şi le menţineau intacte puterile. Teritoriile sunt create şi menţinute prin intermediul unor energii speciale din mai multe motive. Specia predominantă. al cărei ADN avea douăsprezece catene. Neinformată. în acelaşi timp. La sosirea noilor stăpâni. ADN-ul uman a fost redus la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 9 angels-heaven. lumina este echivalentă cu informaţia.Proiectul Bibliotecii Vii de pe Pământ a ajuns într-un final să fie disputat de tabere adverse. Chiar credeţi că nimeni în spaţiul cosmic nu şi l-a revendicat? Au avut loc ciocniri. Cunoaştem aceste evenimente drept „cotropirea" Pământului.ro . cu greu putem accepta această eră ca începuturile civilizaţiei. nu-i aşa? Radioactivitatea şi reacţiile nucleare erau foarte intense în acele timpuri şi pârjoleau Pământul. Au ajuns pe Pământ şi au modificat specia umană anterioară. Lor le plăcea să se hrănească cu haos şi frică. A fost aidoma tendinţelor „cotropitoare" ale companiilor financiare de pe Wall Street. care este pentru el sursa de hrană. Aceşti cuceritori de acum trei sute de mii de ani sunt uriaşii de care se vorbeşte în Biblie. stăpânitori. Ea vibrează. Pe parcursul propriei evoluţii. care au dus la crearea unei dualităţi. specia devenea mult mai lesne de controlat. care îi putea hrăni pe ei şi care să le confere putere. Zeii creatori. Nu v-aţi întrebat niciodată cine stăpâneşte Pământul? Doar este un teritoriu de prima mână. Zeii creatori au invadat Pământul acum aproximativ trei sute de mu de ani—în epoca propusă de savanţi drept zorii civilizaţiei omeneşti. Cu timpul au înţeles că acesta era modul de hrană al însuşi Creatorului Prim. În acele vremuri. Omul originar era o fiinţă colosală.org ingerii-cerului. printre care cel al conştiinţei omniprezente în natură. primite de la o multitudine de civilizaţii avansate. Aceste energii pot fi manipulate să vibreze la o anumită frecvenţă pentru a servi drept sursă de hrană. iar întunericul nu este decât lipsa acesteia din urmă. Le-au rearanjat ADN-ul. ea nu a fost decât o fază timpurie a omenirii moderne. Cuceritorii au alungat lumina o dată cu instaurarea lor pe Pământ. suferiseră multe distrugeri şi acum se răzleţiseră. Asta vă face să vedeţi lumina dintr-o perspectivă cu totul nouă. care au putut să-şi aroge dreptul de a face tot ce poftesc—tocmai pentru că Pământul era o zonă a liberului arbitru—au preluat conducerea. voiau aceste teritorii pentru motive numai de ei ştiute. În istoria primitivă a acestei planete s-au dus lupte în spaţiu pentru dominaţie. la fel conştiinţa poate fi pregătită şi ingerată într-o sumedenie de moduri. Noi proprietari aveau: apetituri şi preferinţe diferite de stăpânitorii anteriori. la atingerea Unor valori electromagnetice precise. Din acelaşi motiv. noii. aceasta le dădea posibilitatea de a controla procesul în permanenţă. una dintre grupările care şi-au disputat supremaţia asupra planetei a câştigat acest teritoriu. Acesta din urmă îşi trimite extensiile cu scopul de a menţine o anumită frecvenţă electromagnetică. se pricepeau de minune la experimente genetice. Aprofundaseră ştiinţa creării vieţii şi. În realitate. Numai aceste stări îi puteau hrăni. Nici unul din aceşti stăpâni nu a permis băştinaşilor—oamenii—să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. sau poate fi făcută să vibreze. Era destul de tentant să pui stăpânire pe o asemenea bază de date. astfel încât fiinţele omeneşti să nu mai poată emite decât într-un anumit interval limitat de frecvenţe. Unii zei creatori. în tăbliţele babiloniene şi sumeriene şi în toate celelalte texte sacre ale omenirii. oamenii.

prin intermediul frecvenţei de lumină. la scară macrocosmică.org Noi. asemeni unui gard electric. purtătoare de informaţii—acolo unde ea fusese pierdută. ADN-ul priginar a fost porţionat şi împrăştiat în celula umană. din care nu aţi mai fost capabili să emiteţi decât pe anumite frecvenţe pe care ei le puteau controla. puţine astfel de iradieri au penetrat cu succes fieful terestru. Au apelat la Familia de Lumină ca să se insinueze în acest proiect.org ingerii-cerului. modificând astfel frecvenţa planetei pentru a vă asuma stăpânirea asupra acestui teritoriu şi asupra voastră înşivă. ADN-ul devine funcţional. de informaţii. ashtarsheran. Hrana multora este dragostea. la început la nivel individual. într-un moment în care noii proprietari s-ar fi dezintegrat în absenţa frecvenţei lor specifice. pentru a vă menţine într-O poziţie de subordonare. Chiar dacă. De-a lungul timpului. Este o ştire extrem de importantă. stări care trebuie înlăturate din viaţa omului. ca membrii ei să se întrupeze rând pe rând şi să aducă lumina—sub formă de raze cosmice creatoare. Cu timpul. dar în stare dezactivată. Prin unificarea tuturor acestor fire. care permitea numai fluxul informaţiilor acceptate de zeii creatori. cedarea planetei însemna înţelegerea în profunzime a liberului arbitru din zona Pământ. Unora vi se pare că vă amintiţi ca prin vis. foamete şi dependenţă. pe care toţi aţi fost de acord să o purtaţi aici. pe care şi Arhitecţii Primi au plasat-o ca frecvenţă fundamentală pe Pământ Numai că hrana zeilor creatori este formată din frică. Arhitecţii Primi ai planetei nu au de gând să cedeze teritoriul de bunăvoie. Ar putea chiar să fie pusă în cap de afiş. Am venit pe această planetă să reactivăm memoria umană—să conferim întregii specii umane amintirea a ceea ce a fost cândva. Pleiadienii. lumina a reuşit sa străbată această barieră. În fiecare celulă umană se găsesc filamente fotocodificate. Afectivitatea este o sursă de hrană. în consecinţă razele purtătoare de creativitate din spaţiul cosmic nu au avut la ce să se conecteze.ro . ne-am întors în timp—în ceea ce ar putea fi numit propriul nostru trecut—în postura de reprezentanţi ai luminii. nu v-a rămas decât dubla elice a acestuia. Au fost purtate multe războaie ca să se împiedice infiltrarea luminii sau a informaţiilor care ar fi trezit oamenii la realitate. Am făcut acest pas pentru a împărtăşi cu voi o anumită frecvenţă. ADN-ul uman fusese deconectat. În ciuda aparentei înfrângeri. a fost deconectat. apoi in colectivităţi din ee în ce mai numeroase. La rearanjarea din trecut. pentru a vă putea crea o realitate proprie. fire extrem de subţiri de energie care sunt purtătoare. pe Pământ nu mai rămăsese nici o altă frecvenţă de lumină care să o poată recunoaşte. iar o nouă specie umană a luat fiinţă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 10 angels-heaven. Îndeosebi frecvenţele luminii —informaţiile—au fost împiedicate să pătrundă pe Pământ. pentru a rearanj a ADN-ul rasei umane modificate. Familia şi-a început astfel lucrarea într-un sistem unde lumina şi informaţia erau absente. Arhitecţii Primi au înţeles că. Restul de informaţie. Ce rol aveţi voi în toată această poveste? Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. haos.două catene. Arhitecţii au stabilit astfel un plan colateral care să intre în vigoare o dată cu alterarea frecvenţei pe Pământ. fusese deconectat. razele cosmice au determinat modificarea legilor genetice ale omenirii şi s-au insinuat în fiecare entitate. Planeta a fost apoi împrejmuită cu o barieră de blocare a frecvenţelor. Nu facem decât să readucem la suprafaţă cunoaşterea care este îngropată adânc în Voi. Nu ar avea nici un motiv să o facă. filamentele foto fuseseră împrăştiate. nelinişte. Însuşi faptul că în acest moment citiţi această carte demonstrează apartenenţa voastră. lipsită de importanţă pentru supravieţuirea omului. într-un final.

Sarcina de a modifica modularea frecvenţei care controlează specia umană implică rearanjarea ADN-ul ui şi a filamentelor energeticc pe care le deţine fiecare dintre voi. unde trebuie să ne angajăm în luptă.org ingerii-cerului. Pentru a vă recăpăta puterile de membri ai Familiei. Aici se articulează planul. Şi voi sunteţi programaţi să îndepliniţi anumite sarcini care. care vă permite să desfăşuraţi acest proces. mental. Înfăţişarea umană este.ro . După cum ştim din. Voi subminaţi sistemele. Conexiunea lor este un semnal de activare a celor douăsprezece centre de energie. În curând veţi şti limpede cine sunteţi şi care vă este misiunea. Sunt cunoscute sub denumirea de chakra şi se aliniază după rotaţia celor douăsprezece corpuri celeste ale sistemului solar pe care le cunoaşteţi până acum — douăsprezece surse de vibraţii ale realităţii tridimensionale. ADN-ul vi se va multiplica de la două la douăsprezece catene. moment în care v-aţi fi întrupat cât mai mulţi pentru a vă îndeplini misiunea. înmagazinaţi razele cosmice în corpul pe care îl gestionaţi ca oameni.Cine este atunci responsabil de eliminarea lor? Chiar voi înşivă! În postura de membri ai Familiei de Lumină. sunteţi cunoscuţi pretutindeni ca purtători ai informaţiei şi modificatori ai frecvenţelor. Când trăiţi pe o anumită frecvenţă. Nu este treaba voastră să-i convertiţi pe alţii. o dată cu reapariţia memoriei. ca membri ai Familiei de Lumină. Era nevoie de o îndelungată experienţă pe Pământ ca să fiţi pregătiţi pentru perioada în care ar fi demarat modificarea frecvenţei. cele care vă diferenţiază. Acestea interacţionează între ele în interiorul şi în afara corpului. în timp ce alţii abia acum se dumiresc. misiunea vi se pare copleşitoare ca anvergură. emoţional şi spiritual. membrii Familiei de Lumină încep să se regăsească între ei. Unora deja vi s-au rearanjat cele douăsprezece catene nucleare. Planeta susţine. sau chakra. E în fiinţa voastră să căutaţi pericolul şi să îl sfidaţi. care vor menţine astfel un tranzit informaţional permanent. iar perfecţiunea voastră se răsfrânge asupra tuturor. aceasta îi afectează pe toţi cei din jur. Pretutindeni. pentru propria voastră expansiune. Rotirea lor generează informaţie: MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 11 angels-heaven. trebuie să aduceţi informaţia pe Pământ camuflată. Este un progres individual fantastic pentru oricine participă la un astfel de proces. nu pe. Doar vă infiltraţi în respectivul sistem şi vă comportaţi ca nişte receptacule. Aţi fost de acord. oriunde v-aţi afla. să vizitaţi Pământul de nenumărate ori— sub multe înfăţişări şi în diverse epoci—pentru a studia terenul şi a afla cum stau lucrurile— adică pentru a vă antrena. ca Familie de Lumină. capabili în orice moment să vă învingeţi propria frică şi să demonstraţi planetei că frica este totalmente inutilă. Numai Pământul poate găzdui astfel de evenimente: este locul fierbinte. şapte dintre centre sunt plasate în corpul omenesc. însă. se conturează în planul de modificare a frecvenţelor pe care îl aveţi de îndeplinit pe Pământ Veţi începe cu menţinerea unei frecvenţe specifice prin intermediul căreia veţi supravieţui. iar evenimentele de aici vor avea efecte în multe alte lumi. iar cinci în afara lui. Mulţi vă înţelegeţi deja misiunea. Tot voi. tradiţii. Trebuie să puneţi accentul pe lucrurile care vă unesc. Acceptarea identităţii ca frecvenţă înseamnă acceptarea identităţii dintre pulsaţiile electronice şi totalitatea corpurilor fizic. sunteţi toţi nişte renegaţi. care va prinde un ritm ameţitor în următorii douăzeci de ani. în această manieră. numai un camuflaj. evoluţia întregului Univers. Acestea corespund unor centre energetice. Acum. Mai multe milioane vă aflaţi deja în misiune pe Pământ şi aţi acceptat să menţineţi frecvenţa care vă ajută să duceţi totul la bun sfârşit. Acest lucru vi se întâmplă deja. cât şi în afara corpului. Atât de mulţi reuşiţi să atingeţi perfecţiunea. E nevoie de asta—evoluţia voastră va afecta evoluţia întregii planete. aflate atât în interiorul.

dar mai ales în spirit şi în intenţii—împletiţi într-un receptacul telepatic al energiilor pan-cosmice—Universul se va transforma integral. culturile chiar. Prin rearanjarea ADN-ului uman în cele douăsprezece catene se va descoperi o incomensurabilă sursă de informaţii şi un izvor nesecat de putere. Postura de membri ai Familiei de Lumină nu vă permite decât să observaţi.ro . vor fuziona. creatori conştienţi. ca membri ai Familiei de Lumină. veţi găsi puterea de a susţine mutaţia în structura voastră celulară. Veţi înţelege că vă puteţi crea experienţele. Indivizii. deci evoluţia implicită a celor care vor menţine frecvenţa schimbării. veţi conştientiza ceea ce sunteţi de fapt. Prin simpla alăturare a indivizilor.org ingerii-cerului. Mai mult. cu atât o mai mare concentraţie din aceste energii vor fi canalizate către Pământ. Când voi. Trebuie să înţelegeţi necesitatea acestui proces evolutiv. a unsprezecea cu întreaga spirală galactică. Prin ele veţi obţine o informaţie uimitoare. că aveţi şansa de a deveni. veţi putea deschide cele douăsprezece centre de informaţie. spre capetele Universului şi transmit mişcarea ADN-ului pe care îl purtaţi în voi. iar ultima cu un loc îndepărtat din Univers. La deschiderea ultimelor trei chakra. şocantă pentru întreaga lume. Nu-i acesta cel mai bun plan? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 12 angels-heaven. Numim mutaţie procesul de restructurare a ADN-ului. în trup.se învârt în acelaşi ritm cu sistemele chakra care se întind departe. A zecea chakra asigură legătura cu sistemul solar. multe „ordine ale lumii noi" vor apărea. Pământul chiar este un loc minunat în aceste vremuri. Cu cât sunteţi mai mulţi cei care menţin frecvenţele înalte. veţi fi capabili să introduceţi energii extra-terestre în existenţa cotidiană. iar haosul şi confuzia vor împânzi lumea. dar fiţi siguri că haosul şi confuzia sunt necesare pentru prăbuşirea vechiului sistem şi reconstruirea celui nou în lumină. un loc unde trebuie să te afli cu orice preţ.

Piatra de temelie a existenţei şi a conştiinţei este tot creativitatea. Ştim că va sta în puterea noastră şi de aceea suntem atât de dornici. Dar aproape de entitatea Creatorului Prim nu ani fost niciodată. mult mai rar. chiar să mergi la vot. să putem măcar să-l privim sau poate chiar să fuzionăm cu el. E important să pricepeţi că structuri ierarhice şi birocratice există. exploratori înnăscuţi şi executanţi fideli ai dorinţelor sale. Multe dintre acestea au influenţat evoluţia Universului. vă activaţi divinitatea lăuntrică. Conştiinţa reprezintă cunoaştere. Chiar şi Pământul. există ierarhii în cosmos. ea nu a fost inventată. Pe Pământ. cu mult timp înainte sa fi fost creat. iar voi aţi ajuns să-i desemnaţi drept zei. într-un timp mai scurt sau mai îndelungat. dar le-a dăruit extensiilor sale amorfe conştiinţa. nu era decât un plan în minţile magnificelor fiinţe care şi-au propus să îl creeze. Ne percepem ca extensii ale Creatorului Prim—mereu în căutare de informaţii. totuşi. Pământul habar nu are cine guvernează Universul. Poţi să Cultivi pământul. Dacă totuşi am putea să-l atribuim cuiva. după ce vom evolua suficient. îndepărtate de la Creatorul Prim.ro . Cu alte cuvinte. uneori ascunse. individualizaţi în cursul periplului său nesfârşit. Aceste Vremuri sunt martori ai cercetării fără precedent a dimensiunilor lumi i şi ai dominaţiei asupra planetei: dar nu numai asupra planetei. Din dragoste faţă de creaţia sa. ele nu erau decât energii luminoase din spaţiul cosmic. deocamdată. Reprezentările voastre despre „Dumnezeu" nu sunt decât frânturi minuscule ale Creatorului Prim. de pe Pământ. care să îl hrănească. cl nu s-ar aplica decât Creatorului Prim. într-un proces de auto-descoperire şi auto-conştientizare. dar că ele percep timpul diferit comparativ cu voi. Hrana pe care el o extrage din aventurile noastre este apoi convertită în energie care să susţină noile sale creaţii. E posibil să fi fuzionat cu o parte a Creatorului Prim care a vibrat pe aceeaşi frecvenţă cu a lor. Dacă vă încredeţi în ceea ce ştiţi.(3) Ce sunt zeii voştri? Ideea de divinitate implică o mulţime de concepţii greşite. Universurile sunt înţesate de fiinţe inteligente care. suntem toţi parte din Creatorul Prim. bucurându-ne la rândul nostru de o existenţă interesantă şi plină de provocări. Numai că vibraţia totală a sa ar dezintegra instantaneu corpul fizic. să-ţi plăteşti dările. ci asupra întregului Univers. iar cunoaşterea este ceea ce vă apropie cel mai mult de Creatorul Prim. Însuşi Creatorul Prim este un fragment din ceva şi mai mare. Ţineţi minte: conştiinţa se află în toate lucrurile. Aproximativ în acelaşi fel.org ingerii-cerului. În schimb. Dorim cu ardoare ca. Poţi foarte bine să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. ci a existat dintotdeauna. Evoluţia conştiinţei şi capacitatea de a stoca informaţia determină apropierea de Creatorul Prim. El este într-o stare de permanentă descoperire a sa ca creaţie a altei creaţii. Nu toţi trăiesc în aceeaşi structură temporală. cât de puţin ar fi. dar să ignori orice structură birocratică ori politică. care poate lua astfel forme nenumărate. Creatorul Prim s-a retras în sine. Chiar cei care avem Cea mai înaltă frecvenţă a vibraţiei nu reuşim să ne ţinem aproape de el. Nu suntem destul de antrenaţi pentru a suporta intensitatea emanaţiei sale. mulţi au simţit la un moment dat că au fuzionat cu divinitatea. Termenul de Dumnezeu îl folosim. care nu este capabil să stocheze un volum practic infinit de informaţii. Ce consideraţi voi a fi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 13 angels-heaven. au evoluat spre forme şi funcţii care le permit să se exprime într-un mod creativ. Asemeni ierarhiilor.

V-aţi ales cu deosebită grijă liniile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 14 angels-heaven. de fapt. pentru că voi vă hrăniţi cu mâncare. Toţi aceşti zei au ajuns aici pentru a învăţa şi a evolua prin exersarea creativităţii. Toate au fost influenţate în varii moduri şi măsuri de cei pe care îi consideraţi zei. Unii au avut un real succes şi şi-au învăţat bine lecţia. Nu există nici măcar un text scris pe Pământ care să spună adevărul despre ei. Ei s-au constituit în factori cu un impact major asupra sensului actual al istorici pe Pământ. extrem de puternice.un an. Hrana altor fiinţe este conştiinţa. aceşti zei din vechime? în realitate. Orice soi de mâncare a avut conştiinţă într-un anumit moment al evoluţiei ei. pentru că numai astfel se pot hrăni. iar alţii au comis greşeli devastatoare. Vor să comute întregul Univers pe frecvenţa dragostei ca acesta să îşi reînceapă expansiunea şi să genereze alte şi alte lumi. emiteţi pe o anumită frecvenţă de vibraţii care îi alimentează pe aceştia. Sunteţi reprezentanţi ai grupului renegat de Lumină şi pentru acest lucru aţi fost de acord să reveniţi pe planetă. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii. Din perspectiva noastră. E dificil să înţelegeţi acest concept. ca specie. Aceste fiinţe de lumină. totuşi. fie că aţi fript-o. Nenumărate civilizaţii v-au străbătut planeta timp de milioane de ani. totuşi. pe care îi consideraţi zei. în virtutea identităţii voastre spirituale. Dacă reuşiţi să acceptaţi asta.org ingerii-cerului. Numai că această paradigmă este pe punctul de a suferi o turnură completă. fără a lăsa un singur vestigiu în urma lor. alţii îl percep ca pe o frântură dintr-o zi. ele au ajuns să fie întruchipate ca nişte creaturi înaripate sau mingi de flăcări. eu un scop anume: să fiţi pregătiţi pentru reîntoarcerea zeilor creatori. v-au jalonat de fapt istoria. de la sine înţeles că manipulatorii aveau tot interesul să-şi creeze o versiune proprie cu care să-i poată controla pe oameni. erau fiinţe capabile să modifice realitatea şi să manipuleze spiritele naturii după bunul lor plac. Planeta va suferi un şoc cultural—o surpriză de proporţii. în aceste vremuri. când în realitate erau o combinaţie de energii luminoase extra-terestre. menit să vă zdruncine din temelii felul în care percepeţi lumea. iar voi veţi fi bombardaţi cu informaţii cu totul ameţitoare. Vi s-a inoculat că aceştia erau zei adevăraţi şi vi s-a poruncit să îi veneraţi. Adevărul va ieşi la iveală. o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Aveţi o misiune de îndeplinit. Mai sunt şi cei care se hrănesc din vibraţia dragostei. Prin răspândirea în toate societăţile şi culturile arhaice.ro . ele au fost reunite sub o singură entitate. cerurile s-au aprins din nou. erau surse uriaşe de energie. iar acest grup tinde să readucă hrana dragostei pe Pământ. aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o din grădină. V-aţi preluat corpurile fizice cu intenţia de a le transforma. vă daţi seama şi de ce Pământul a fost lăsat într-un aşa hal de paragină în ultimele mii de ani. a conştiinţei şi a propriilor energii. care să provoace schimbări majore de paradigmă în toate credinţele pe care le aveţi. Dintotdeauna. Conştiinţa hrăneşte altă conştiinţă. Vai de cei care nu vor să vadă! Pentru că ecoul acestei revoluţii se va răspândi în lumea întreagă. Iată că. nu le puteau avea. În cărţile Bibliei. Sunteţi aici. Lumea este plină de indicii şi artefacte referitoare la aspectul acestor fiinţe. drept pentru care este uşor de înţeles atitudinea umană de prosternare şi admiraţie în faţa lor. Cine erau. Unii sunt deja pe Pământ. planeta le-a suportat vizitele. oamenii au transferat în portofoliul divinităţii toate lucrurile şi puterile pe care ei. în care au experimentat diverse reţete genetice pe tulpinile umane. Periodic. Este. Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie.

l-au rearanjat şi v-au lăsat doar cu catena dublă care vă menţinea în ignoranţă. Aceasta este numai o istorisire. Informaţia genetică fusese învălmăşită. scânteietoare din toate punctele de vedere.genetice pentru a obţine un avans considerabil. un fir epic. Accesul la informaţie v-a fost blocat într-un mod brutal. aveaţi capacităţi extraordinare. Vă pot manipula în atât de multe feluri şi pot schimba realitatea oricând doresc ei. ADN-ul uman era intact. într-adevăr. O dată cu înfăptuirea manipulării genetice. perfect catalogată. Dar nu ne adresăm logicii. Ei sunt creaturi impresionante venite din spaţiul cosmic. Modelul biogenetic originar al omului fusese ticsit de informaţii şi avea posibilitatea de a călători interdimensional. iar voi aţi fost nevoiţi să continuaţi cu un minimum informaţional. era dubla elice. pentru a o remodela pentru interesele şi nevoile proprii. era ca şi cum te-ai fi găsit deasupra unui morman imens de Cărţi smulse de pe rafturi. Prin intervenţia lor. Numai aşa veţi putea înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat şi vă veţi da seama de importanţa voastră în proces. Înainte de a fi cuceriţi. Informaţia rămasă disponibilă şi. Asemeni corporaţiilor Care preiau cu forţa anumite afaceri din cauza abundenţei de fonduri de pensie. Din pură ignoranţă. În putere. V-aţi ales cu toţii câte o istorie genetică în care mulţi membri ai Familiei de Lumină au fost implicaţi. Ca să credeţi că sunt zei cu adevărat. nu a vizitat niciodată planeta aceasta. Corpurile voastre poartă şi acum amintirea strădaniei de a menţine cunoaşterea pe care zeii v-au smuls-o şi frica de aceştia. Zeii au preluat cu forţa această realitate. care se hrănea cu ignoranţă. Cuceritorii reuşiseră să amalgameze toată informaţia genetică a omului. orice informaţie ţi-ar fi trebuit. zeii creatori au conchis că oamenii ştiau deja prea multe. Majoritatea bazelor de date din conţinutul acestei au fost deconectate. făcând loc echipei negre. era într-o stare amorfa. După deconectarea genetică a informaţiei. Noi versiuni experimentale ale speciei au fost activate. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 15 angels-heaven. imperios necesară pentru supravieţuirea speciei. lăsându-vă în imposibilitatea de a mai modula frecvenţele după bunul plac. să o facă total inutilizabilă. Dumnezeu. si care şi-au disputat dominaţia asupra Pământului. dar rămăsese întreagă în interiorul celulei. care să evidenţieze implicarea voastră în toate aceste evenimente. Înainte de asta. Din postura îndrituită de stăpâni ai acestei planete. dezastrul a fost comis. în acelaşi timp. Acestea au preluat specia anterioară. oamenii puteau exista simultan în mai multe dimensiuni şi erau egalii zeilor. dar la vechea bază de date nu s-a renunţat total. întrun haos total.org ingerii-cerului. asemeni unei monumentale biblioteci unde puteai găsi instantaneu. specia locală se apropia periculos de mult de cei care se dădeau drept Dumnezeu. Tot ei au alungat de pe Pământ şi Familia de Lumină.ro . la fel fondurile planetei se găseau din abundenţă în vremea apariţiei acestor zei. Până acum nu aţi avut de-a face decât cu zei comuni care nu doreau decât să vă inducă în eroare pentru a vă determina să îi adoraţi. v-au rearanjat materialul genetic. Şi voi sunteţi pe punctul de a readuce la viaţă această identitate multidimensională. oamenii au ajuns să-i numească zei. acest dominion al liberului arbitru de la periferia spiralei galactice. ca entitate. Au deconectat frecvenţa informaţiei la nivelul ADN-ului. are.ci memoriei latente. Dumnezeu e prezent deja în toate lucrurile. Numai aşa puteaţi deveni uşor de manipulat pentru acele conştiinţe care pretindeau a fi Dumnezeu..

Au rămas aici fiindcă şi-au dorit planeta din interese personale. secondat de acumularea de energie. Numai că totul a luat sfârşit cu ciocnirea dintre zeii creatori. Fără o locaţie bine definită unde să-şi exercite funcţia. dacă este utilizat eficient. Haosul poate aduce cu sine şi o nouă reorganizare. Erau buni cunoscători ai geneticii şi creau prin manifestarea directă a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 16 angels-heaven. Datele sunt adunate laolaltă prin acţiunea energiilor electromagnetice provenind de la Creatorul Prim. care va permite tranzitul mult mai multor informaţii. se va produce o restructurare a sistemului nervos. Dacă aceasta nu va fi temeinic ancorată şi înţeleasă. ca şi dinastiile europene care preferau căsătoriile între diverse case. Datorită acestei libertăţi universale putem să tragem o sumedenie de învăţăminte. starea sa actuală. Zeii au încercat diverse combinaţii pentru a studia rezultatele. Înainte să cotropească planeta acum trei sute de mii de ani. nici posibilitatea multidimensionalităţii. Unii dintre voi. Zeii creatori vin din spaţiul cosmic.org ingerii-cerului. care ne ajută să evoluăm. ea nu poate susţine lumina. la nivelul planetei. care hibernează momentan. la rându-ne. Noi catene se formează prin torsiunea filamentelor fotocodificate. Alţii ar vrea să îi elimine din „clubul zeilor creatori" pentru că dovedesc o nepăsare totală faţă de creaţiile lor. veci. esenţă a inteligenţei şi amprentă unica a speciei umane. cu scopul de a-şi întinde stăpânirea peste mai multe teritorii prin astfel de alianţe. totul este permis. nu veţi fi voi înşivă în. Aşadar.ro . noi opţiuni şi noi moduri de a trăi şi exista.Zeii creatori au fost cei care au demarat proiectul de modificare a ADN-ului. după cum atestă străvechile manuscrise de pe Pământ. Mare parte a celulelor nervoase. la nivelul conştiinţei. Veţi bătători drumuri. O dată cu reorganizarea la nivelul ADN-ului. evoluează. Fragmentele amalgamate în care se păstrează istoria şi conştiinţa Bibliotecii Vii se rearanjează treptat. acolo unde şi locuiesc. ingerii-cerului. cei care vă recunoaşteţi ca Păstrători ai Luminii. îşi vor relua atunci funcţionarea. la rândul lor. Aşa că trebuie să fiţi bine pregătiţi. veţi suporta o transformare completă a realităţii şi. Obiectivul vostru este reciclarea acestei energii mai întâi în voi. Nu facem decât să oferim asistenţă în cadrul acestui proces. codul nu se poate activa şi manifesta. Încuiaţi într-o odăiţă unde nu vă puteţi mişca. a căror esenţă este conştientizarea. vă limitează drastic libertatea şi v-aţi săturat de această opresiune permanentă.ro Aceste cărări vor crea noi realităţi. intre care entităţile spaţiale au învins. tocmai pentru că le-a croit altcineva mai întâi pentru ei. colapsul actualei societăţi este iminent: în . fără să fi fost avertizaţi în prealabil. În acest univers al Creatorului Prim. iar prin aceasta reuşiţi să străbateţi cărările conştiinţei fără măcar să rostiţi un singur cuvânt. Ei. ADN-ul evoluează. Raze cosmice vă bombardează zilnic corpul pentru a opera aceste mutaţii. trebuie să stabilizaţi o anumită frecvenţă. Mulţi vor ajunge să simtă subit această suprasarcină energetică. care este acelaşi lucru cu informaţia. La fel s-a întâmplat cu acest cod începând cu multe milenii în urmă: a fost silit să încapă într-o porţiune minusculă a ADN-ului iniţial. pe care alţii le vor parcurge mai târziu cu uşurinţă. Zeii creatori s-au unit între ei şi şi-au împletit astfel arborele genealogic. întreaga planetă va resimţi aceste transformări. Asistăm la un colaps temporal. Aveţi darul de a atrage lumina. de aceea. lucrul cel mai important care vi se întâmplă este reorganizarea ADN-ului. unii dintre zei au contribuit la realizarea bazei de date a Biblioatecii Vii şi la proiectarea acestui gigantic centru informaţional care a unit galaxiile intre ele. Chiar acum. poate—şi va genera—haos.

forţelor vitale. din partea zeilor—aceasta din cauză că se tem să nu îşi piardă sursa de hrană. să îi învăţaţi ce înseamnă să fii responsabil. Nu le catalogaţi drept malefice. pentru a permite penetrarea planetei cu energii extra-terestre. la rândul lor. Mulţi vizitatori din spaţiu sau folosit de energia păsărilor. Aceste fiinţe din spaţiu sunt parte om şi parte reptilă. La un moment dat. Pleiadienii. Trebuie doar să înţelegeţi că ele sunt dezinformate. Cu explorarea sentimentelor vine şi menţinerea frecvenţei. De pildă noi. să devină buni părinţi. Vă amăgiţi profund în cazul în care consideraţi că toate reîncarnările voastre au fost în corpuri omeneşti. frontierele şi experimentaţi orice este nou. Acestea au nevoie de sprijinul vostru. Zeii sunt legaţi intim de voi toţi. Intervalul de modulare a frecvenţelor a fost modificat în ultimul timp. Este o viaţă bazată pe frică. până la urmă. după care capacitatea de a redifuza aceste raze. Unii sunt insectiformi. iar unii începeţi deja să accesaţi şi memoria reptiliană. mai numeroase. Dar cine sunt aceste fiinţe. Unii zei creatori au aprins scânteia vieţii doar pentru a îşi satisface anumite nevoi. care la rândul lor generează saltul evolutiv la nivel intracelular. Nu pot opera modificările necesare fără intervenţia voastră—planeta trebuie schimbată din interior. care nu preţuieşte altă existenţă. Aţi fost ţinuţi departe de explorarea sentimentelor proprii tocmai pentru că acestea vă oferă adevăratul tablou al problemei. Dar toate astea le simţiţi deja. Energiile nu fac altceva decât să vă pună în legătură cu razele cosmice ale creaţiei. care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi venite din spaţiu. pentru că nu cunosc şi cealaltă cale. în deplină înţelegere a acesteia. Diminuarea frecvenţei fricii pe planetă va antrena apelul la surse alternative de frică. Deocamdată. Extindeţi-vă. aşadar." Ar fi o prostie. Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să freacă la hrană din MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 17 angels-heaven. Aşa s-au hrănit cu sentimentele voastre. conştientizează în profunzime propria lor creaţie. Numai atunci va fi gâtuită sursa de hrană a zeilor creatori. Aceeaşi este şi situaţia zeilor creatori. este lipsit de substanţă fizică. O singură experienţă nu este suficientă. pentru a o înţelege „pe propria piele". Dacă examinaţi desenele egiptene. veţi găsi reprezentări ale păsărilor şi ale reptilelor. pentru a sfârşi în dependenţa faţă de apendicele de cunoaştere pe care îl mai au şi faţă de viaţa pe care au creat-o. este greu pentru voi să înţelegeţi amploarea acestui proiect. sud-africane şi nord-americane.org ingerii-cerului. dar care se foloseşte de ea. suntem asociaţi cu zeii păsări şi reptile. nu seamănă toţi cu Şopârlele. Ele sunt puntea de legătură cu corpul spiritual. Unul dintre marile secrete care v-a fost tăinuit tuturor până acum este belşugul care însoţeşte orice trăire afectivă. Cine sunt ei? Reptilele. Observând evoluţia voastră. Strălucirea vieţii este prezentă la orice nivel. de aceea creează. Povestea se va contura pe măsură ce veţi afla mai multe. care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi despre forţele întunericului.ro . În unele cazuri. Acesta există numai în sfera multidimensională pentru că. Zeii creatori pot avea diferite înfăţişări. Vă veţi aminti propriul trecut. s-au răzvrătit şi s-au rupt de cunoaşterea adevărată. Îi numim Şopârlele fiindcă ne place să relaxăm un pic atmosfera şi să glumim. pentru a nu vă speria foarte tare. sisteme de dezinformare. în timp ce în altele s-au opus unele celorlalte. după cum atestă multe culturi străvechi. Ar fi ca şi cum aţi mânca la acelaşi restaurant toată viaţa şi spuneţi „Nici un fel de mâncare nu-mi este străin. Nu am venit la voi pentru a vă speria—ci doar pentru a vă informa. învaţă lucruri importante despre viaţă. să le purtaţi de grijă. acceptaţi să învăţaţi de la copii. învaţă. păsările au colaborat cu reptilele. Când vă hotărâţi să deveniţi părinţi. fireşte. V-aţi reîncarnat pentru a experimenta creaţia. sub toate formele ei.

la fel cum şi zeii creatori vă subestimează puterile. cel de ultimă instanţă.org ingerii-cerului. magnetismul sistemului îşi face simţită prezenţa. Sunt atât de obsedaţi de putere. Numai voi. Iară nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii. S-au folosit de zona înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri. Numai că. spre Jupiter. este cel al Orientului Mijlociu. Sarcina voastră este să înţelegeţi: şi să răspândiţi mai departe această înţelegere pe toată suprafaţa planetei. Cu fiece modulare a frecvenţei într-un sistem oarecare. Toate aceste faţete ale. Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi. dar dacă nu găseşti portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei. aceşti zei creatori au uitat cine i-a creaţ! La rândul lor. Voi atrageţi toate experienţele ca un magnet. Zeii creatori din vechime sunt atraşi în aceste timpuri pe Pământ datorită planului divin. Trebuie sa ia parte la el şi să conştientizeze că modificarea frecvenţelor lor este iminentă. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului interdimensional. Pentru a ajunge pe orice planetă. Se subestimează brutal puterea luminii pe această planetă. la Creatorul Prim. ultima carte din pachet. încât şi-o disputa între ei. Natura dramei care se petrece aici este interesantă. timp de trei sute de mii de ani. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora.dragoste. la fel ca majoritatea oamenilor. Acest atracţie magnetică readuce în mod normal energiile expulzate din sistem pentru a participa la evoluţia acestuia. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 18 angels-heaven. În strălucirea lor orbitoare se găsesc şi pete întunecate. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte. Numai aşa vă veţi putea întoarce. Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. le-a fost permis accesul pe Pământ. erau originare dintr-o colonie spaţială cu un oarecare grad de civilizaţie. Dacă stăm să ne gândim. Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi reialităţi. trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces. de exemplu. pentru a acumula în baza voastră de date sentimentele condiţionate de aceste experienţe. stabilizând astfel nivelul energetic şi generând putere creatoare. a cărui supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri. localizate între fluviile Tigru şi Eufrat. te vei trezi într-un loc dezolant şi sterp. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as.ro . şi-au uitat zeii. cu scopul de a fuziona. ca membri ai Familiei de Lumină. ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. Se opun deocamdată acestei transformări. Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doâr acceptarea totală a dragostei şi a luminii. din orice specie ar fi fost aceştia. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită agitaţia afectivă de la sol. Vechile civilizaţii mesopotamiene. câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri. nu aţi uitat nimic. Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. Încă se ambiţionează să-şi creeze propriile realităţi. Unul dintre portalurile imense. Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii. Kuwâitul se află în mijlocul acestui teritoriu. voastre trebuie reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. polimorfismul ei şi omniprezenţa voastră multidimensională. Într-o oarecare măsură. Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori. De ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră. Tot de el se folosesc şi Şopârlele. de unde controlează operaţiunile.

Veţi simţi diminuarea acestei energii când din ce în ce mai mulţi o vor abandona în favoarea alteia. doar să vă facem să renunţaţi la ele. Asta trebuie ţinut minte." Evoluţia nu are sfârşit. Voi veţi modifica realitatea din interior. Şi noi practicăm aceleaşi metode. interzicând astfel libertatea de a alege. Această sursă de hrană este vitală pentru ei. convingânduvă de realitatea liberului arbitru. Văd şi ei că pe frunţile voastre scrie „Demolatori de sisteme". cum nici sfaturile noastre nu vor avea valabilitate perpetuă. pentru a determina o modificare a frecvenţei în voi? Am procedat identic cu creatorii voştri. la rândul nostru. Nu îi considerăm malefici. Dacă vă întoarceţi privirea spre trecut. atunci când. formată din totalitatea pulsaţiilor electromagnetice ale corpurilor fizic. alt loc din spaţiu. Moş Crăciun sau Zâna Măseluţă. ci. nu descoperiţi că şi noi v-am modulat frecvenţele de emisie? Nu v-am ademenit. Gândiţi-vă la cum vă veţi simţi după ce veţi renunţa la modularea frecvenţei sau la logică. Chiar în acest moment. Legătura voastră cu aceste fiinţe rezidă în faptul că voi sunteţi extensii executante ale lor. Spre binele vostru. Nu sunt neapărat greşite. Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. Vrem doar să vă spulberăm iluziile. unde îşi au cartierul general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului. Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. dar vrem să vă determinăm să abordaţi viziunea de ansamblu. Emit în afara zonei terestre fluxuri colosale de energie vie. mental. Energiile care guvernează această planetă vă dirijează sistemul de credinţe după bunul lor plac. din postura voastră de demolatori ai sistemelor. E una din îndatoririle pe care le îndepliniţi cu profesionalism. cinci miliarde şi jumătate de oameni gândesc. fapt care determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. modifici şi vibraţia planetară.org ingerii-cerului. Dar de aici vă preluăm noi. cum nici adevărul ultim nu poate fi vreodată cunoscut. care predomină şi cum se exteriorizează ea? Nu apreciem comportamentul nimănui şi nu indicăm poziţii ierarhice. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 19 angels-heaven. Amintiţi-vă de identitate ca frecvenţă. Zeii care şiau proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei. Pierd controlul planetei şi se vor orienta mai întâi către portalul Orientului Mijlociu. Nu vrem să desconsiderăm vechile voastre unelte. Vrem doar să vă arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. ar fi cazul să renunţaţi la credinţele gen Moş Crăciun. imaculaţi. să spargem balonaşele de săpun şi visele voastre false.Aceştia au renunţat Voluntar la o parte din fiinţa lor pentru a se dedica exclusiv proiectului la care lucrau. aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea pentru a-şi recăpăta teritoriul. Când aţi descoperit adevărul despre Iepuraşul de Paşti.ro . Vi s-a mai spus că gândul are puterea de a se materializa: se realizează—într-un. O altă formă de energie va veni şi vă va spune: „Pleiadienii au avut dreptate când v-au învăţat aceste lucruri. Imaginaţi-vă câtă energie este emisă din toate aceste gânduri. Ori de câte ori preiei emanaţia cuiva şi o modelezi după bunul tău plac. veţi accepta rolul de Păstrător al Frecvenţei. aţi aflat că nu-i decât o legendă romanţată care înconjoară aceste energii pe care atâta amar de vreme le-aţi venerat ca zei. emoţional şi spiritual. V-aţi ataşat pro fiind de anumite credinţe şi convingeri care nu vă mai sunt de niciun folos. Nici măcar nu eraţi capabili să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea.

Dimpotrivă. ca toţi ceilalţi. ci şi cu cea a întregii planete şi chiar a galaxiei şi Universului. Abia atunci veţi fi aflat identitatea adevăraţilor zei. unii au ajuns deja. Maeştri geneticieni. După cum am mai afirmat. a istoriei în plenitudinea ei. Numai că în aceste vremuri. Dar abia după ce stăpâniţi tehnicile de menţinere a frecvenţei veţi fi pregătiţi să-i întâlniţi. laolaltă cu faţetele lor pluridimensionale şi permit astfel articularea imaginii de ansamblu. ai guvernelor sau ai altor structuri. Zeii au venit. Trăiţi în aceste vremuri în care energia prinde viaţă. să vă sperie sau să vă controleze. Trebuie să învăţaţi să discerneţi între multiplele forme de energii extra-terestre. Agitaţia curenţilor de aer demonstrează efervescenţa la nivelul atmosferic. Au existat şi alţi zei creatori. au posibilitatea de a lua diverse forme. Conştientizarea propriei istorii vă permite deschiderea ochilor străvechi. sunteţi speriaţi de Şopârle fiindcă ele par cele mai diferite de voi. copii ai Creatorului Prim. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 20 angels-heaven. Merg pe străzi şi sunt membri ai academiilor. Toate sentimentele voastre provin din acesta trezire a energiei şi a conştiinţei. Este unul din motivele pentru care asistaţi la o generală stare de agitaţie în această perioadă. Văd legătura şi cauzalitatea lucrurilor. intraţi în contact nu numai cu propria axă temporală. Iar alţii nu au intenţii tocmai onorabile. toate formele de viaţă sunt posibile. La deschiderea acestor ochi interiori. Voi sunteţi zeii. nici reptilele nu sunt. ci divină. Învăţaţi să faceţi deosebirea. Aceştia.ro . dintre care şi cei cu aspect uman. Ani vrut să vă arătăm în detaliu cine sunt aceste zeităţi pentru că ele vor reveni pe Pământ. iar trăsăturile lor corporale sunt la fel de aproape de acesta ca şi ale voastre. Cum oamenii nu sunt toţi răi. Şi aveţi posibilitatea de a vă selecta partenerii. alţii abia acum învaţă şi se perfecţionează. acea energie sigur nu v-ar fi folositoare. dezvăluirea adevărului o poate şoca. O evoluţie uluitoare a capacităţilor magice nu este dublată neapărat şi de o evoluţie spirituală pe măsură. sunt în egală măsură. nu au vedere umană. Unii au deja puteri depline. veţi descoperi că multe figuri impozante ale sistemului patriarhal au aparţinut familiei Şopârlelor. ochii lui Horus. Ca Univers al liberului arbitru.org ingerii-cerului. E de la sine înţeles că atunci când lucrezi cu o specie care a trăit izolată atât de mult timp.Dacă răsfoiţi amintirile trecutului vostru reptilian. Sunt şi ei observatori şi transmiţători de energie. Încercând să vă manipuleze.

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru
La începutul timpurilor, unele fiinţe tânjeau să creeze. Dar pentru aceasta, era nevoie de o intervenţie extrem de subtilă în creaţia deja existentă. Toate aceste fiinţe au fost colaboratorii, asociaţii şi păstrătorii unui aspect al conştiinţei denumit lumină. În multe situaţii, Păstrătorii Luminii s-au reunit şi au conlucrat în diverse dimensiuni ale realităţii. Au proiectat, au făcut schimb de opinii şi au stabilit o dată fixă la care planul lor va intra în funcţiune. Unii dintre membrii echipei de lumină au anticipat planurile Creatorului Prim: ce ar face acesta, unde ar acţiona la un moment dat şi cum ar putea fi el stimulat. Entităţile au descoperit metodele de întrebuinţare a luminii, aşa că şi-au planificat cu grijă acţiunile. Mai multe sule de milenii, aceste fiinţe s-au pregătit să ducă la bun sfârşit ceea ce concepuseră. Au avut grijă îndeosebi să se pregătească pentru ceea ce credeau ei că va fi un iminent cutremur cosmic, declanşat de Creatorul Prim. Toţi şi-au dovedit abnegaţia şi devotamentul în antrenament. Multe rămăseseră să fie studiate înainte; de implementarea acestui plan îndrăzneţ. Intenţia lor era să ducă lumina, deci cunoaşterea, în realitatea care o respingea. Ca şi cum ai încerca să păşeşti cu un pantof care nu-ţi este pe măsura. Entităţile erau puse în situaţia de a găsi un plan prin care lumina să nu mai fie respinsă. Voi sunteţi aceste fiinţe, iar timpurile sunt aproape. Timpul a fost ales cu grijă, deoarece toţi simţiţi în adâncul sufletelor voastre că prezenţa voastră aici nu este gratuită. Voi sunteţi cei care demarează mişcarea de eliberare din chingile acestei realităţi, din firele subţiri aidoma sârmelor de otel care vă ţin sub apăsarea ideilor fixe despre voi şi despre cosmos. Pentru cei care v-aţi hotărât deja să acţionaţi conform planului şi să acceptaţi conştiinţa luminii, a sosit vremea. Din acest moment, acţiunile voastre vor da roade. Trebuie doar să primiţi energia în corpurile voastre. Trebuie să vibraţi în acelaşi timp cu energia pentru a elibera culoarele sinelui, energiile afective care vă ţin blocaţi la nivel fizic. La o examinare mai atentă, veţi descoperi multiplele faţete ale sinelui pe care le puteţi tranzita prin arterele sistemului nervos activat de conştiinţă. Vă veţi da seama de ingeniozitatea cu care a fost proiectată propria voastră societate, astfel încât să vă ţină departe de explorarea părţii voastre celei mai intime şi mai spectaculoase. Voi, Păstrători ai Luminii, veţi imagina o multitudine de realităţi pe care le veţi transfera în conştientul colectiv al planetei. Primii care se vor bucura de aceste trăiri veţi fi voi înşivă, instaurând pacea şi dragostea interioară, în armonie deplină cu ceea ce sunteţi, cu acţiunile voastre şi cu acţiunile celorlalţi în ceea ce vă priveşte. Veţi accepta tot ce este necesar pentru a atinge un nivel cât mai avansat de retenţie a luminii. Originea acestor informaţii se pierde în negura timpurilor, dar corpurile voastre le păstrează intacte. Vă cerem şi vă reamintim, în acelaşi timp, să descuiaţi acest cufăr cu informaţii nepreţuite şi să faceţi săpături cât mai adânci în memorie. Călătoriţi pe aceste cărări ale amintirilor, intraţi căt mai adânc în trecutul vieţii acesteia şi ale celor dinainte—doar aşa vi se vor înfăţişa raţiunile conştiinţei. Abia după o adâncă scrutare a conştiinţei, la capătul călătoriilor, încarnărilor şi evenimentelor prin care aţi trecut, veţi reuşi să acceptaţi plenitudinea propriei fiinţe. O deschidere senină faţă de gesturile pe care le repudiaserăţi, faţă de adevărata identitate sexuală şi chiar faţă de dispreţul pentru viaţă pe care l-aţi manifestat în alte încarnări va
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

21

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

activa o chakra intermediară, poziţionată între al patrulea şi al cincilea centru energetic corporal, înconjurând timusul. Este punctul nodal dintre propriul sistem nervos şi fluxul informaţional care vă va regenera organismul, călăuzindu-vă spre dragostea lipsită de prejudecăţi. Dacă acceptaţi şi aprofundaţi noile perspective, veţi înţelege mult mai temeinic activitatea la nivel planetar. Veţi da şi altora ocazia să se armonizeze cu vibraţiile pe care le pot detecta. Unele dintre ele sunt total lipsite de ritm, dar fără doar şi poate că există toate cu un scop anume, concretizat în fortificarea sinelui spre o cunoaştere integrală a realităţii. Numai sinele poate da votul decisiv pentru calea pe care o va urma sufletul, drumul vostru prin această realitate. In planul originar, Pământul era un centru de schimb informaţional între toate sistemele galactice. Arhitecţii Primi nu au renunţat la decizia lor. Şi ei aparţineau Familiei de Lumină, iar voi i-aţi cunoscut pe câţiva îndeaproape. Ia gândiţi — vă puţin la asta. Vrem să vă trezim amintirile. Faceţi efortul de a înţelege amploarea transformărilor care se petrec cu specia voastră, ca să puteţi acţiona în deplin control şi cunoştinţă de cauză. Arhitecţii Primi sunt în stare să traseze mai multe cursuri ale evenimentelor, incluse în realităţi distincte. Am pomenit şi înainte de potenţialităţile infinite din acest Univers al liberului arbitru. Aşadar, variaţia imprevizibilă a timpului dincolo de graniţele acestui sector galactic se traduce în imposibilitatea voastră de a cunoaşte ce se întâmplă acolo. Aceasta a condus la impresia unei păci eterne care, în concepţia pământenilor, s-a instaurat în ceruri. La scara macrocosmică a evoluţiei, nu e un interval mare, dar vouă, blocaţi în cadrul temporal al Pământului, vi s-a părut o eternitate. Lumina generează informaţie, după cum întunericul o ascunde. În viitorul apropiat vă va fi lesne să alegeţi bobul de neghină dacă evadaţi din spaţiul tridimensional. Trebuie doar să fţi capabili să deosebiţi lumina, dătătoare de informaţie, de întunericul care dezinformează, sau care induce în eroare, sau care, pur şi simplu, tăinuieşte informaţia. Şi lumina, dar şi întunericul provin de la Creatorul Prim, care a dat naştere tuturor celorlalţi zei creatori. Le-a dat libertatea de a zămisli lumi: să înţeleagă cum să creeze viaţa, cum săşi asume responsabilitatea faţă de creaţia lor, cum să devină adevăraţi părinţi ai planetelor ctitorite. Dar ca părinte înveţi fără încetare. Zeii creatori s-au luat pe ei înşişi şi s-au re-creat, iar lumile astfel concepute le-au hrănit tot din ei înşişi. În mitologia egipteană există o legendă despre un zeu creator care, masturbându-se, a clădit lumea. Zeul s-a multiplicat în nenumărate alte identităţi minuscule, pentru a dăinui viu în propria sa creaţie. Este necesar să vă accesaţi porţiunea de memorie prin care sunteţi legaţi de zeii creatori. Care sunt aceştia? Care sunt adversarii lor? Cine sunt cei care au venit aici să vă controleze? O parte importantă a misiunii voastre constă în accesul neîngrădit la memorie. La revenirea lor pe Pământ, mulţi veţi exclama: „Ce fiinţe minunate! Cât de bucuros sunt că au ajuns! Ce de miracole pot înfăptui!" Unii vă vor da impresia că au venit să tămăduiască şi să mântuiască lumea. Numai că, în ansamblu, vă veţi fi orientat greşit. Dincolo de aceste aparenţe, nu se va produce decât înlocuirea unor forme de autoritate şi control cu altele, la fel de nocive. Cu alte cuvinte, oamenii vor trece la un alt sistem de credinţe. O adevărată stretegie de marketing va încerca să vă bage pe gât aceste entităţi. Şi programul este deja în desfăşurare.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

22

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Spre deosebire de gloata pământenilor, voi aparţineţi Familiei de Lumină şi cunoaşteţi multe lucruri de care alţii nu au habar. Aveţi idee de intenţiile acestor fiinţe, în adâncul sufletului vostru. Vă veţi scârbi de oamenii care continuă să ignore aceste adevăruri. Mulţi vor ajunge să-i idolatrizeze văzând minunile pe care zeii par să le facă în aceste vremuri mari. Omenirii i se va părea că o nouă şansă îi surâde, că vremea unei noi epoci de aur se apropie. Însă surpriza de proporţii nu se va lăsa aşteptată: toţi se vor convinge că asuprirea nu are limite. Scopul vostru este de a asigura suveranitatea individuală a tuturor, astfel încât oamenii să devină uniţi între ei. Dar fraternizarea nu le va reuşi tuturor. Vibraţiile unora vor fi disonante. Printre aceştia, sunt cei care simt necesitatea de a fi controlaţi, de a răspunde în faţa unei autorităţi cât mai înalte, îndeosebi de natură religioasă. În aceste condiţii, Familiei de Lumină nu îi rămâne decât să îşi creeze, în urma infiltrării pe planetă, o sferă planetară proprie, un nou Pământ. Cu toţii ne ciocnim de autorităţi care ne conduc. Cine este, aşadar, conducătorul vostru? Cine este Dumnezeu? Conceptul de Dumnezeu trebuie aplicat Pamatului. Trageţi toţi învăţăminte. Unele fiinţe, dezinformate în ale spiritului, neagă existenţa forţei spirituale. S-au înconjurat de principii ştiinţifice şi tehnologice în care nu mai este loc pentru suflet. andjeli-neba.com.hr Dacă înţelegeţi sau credeţi în cele spirituale nu este neapărat necesar ca oricine care evoluează să îmbrăţişeze aceste concepţii. Treburile nu stau deloc aşa Poţi ajunge să manipulezi fără pic de efort materia şi realitatea, fără să-i înţelegi mecanismele spirituale. Acesta este purul adevăr. Unii călători interstelari, ajunşi pe Pământ, vor fascina mase întregi de oameni, dar vor rămâne inerţi în plan spiritual, tocmai pentru că nu urmăresc nici un scop înalt în perindările lor. Deşi putem toţi. teoretic, să urmărim un astfel de ţel, evident că nu-l vom conştientiza cu toţii. Pe Pământ sunt fiinţe toarte puternice care nu au ajuns decât la un nivel primitiv al afectivităţii—sunt inconştienţi din punct de vedere afectiv şi spiritual; asemeni lor, în spaţiul cosmic găsiţi entităţi extrem de puternice, dar lipsite de spiritualitate. Forţele lor sunt colosale. E ca şi cum, atunci când i-ăţi întâlni, aţi sta faţa în faţă cu Goliat. E important, deci, să ştiţi cum să vă strecuraţi printre vibraţii de diferite frecvenţe, pentru a vă insera în cadrul temporal care vă convine. În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic, ea se orientează asupra unor noi zeităţi. Zeii reptilieni au anticipat colapsul sistemului lor şi prefigurează o nouă stratagemă, un plan de diversiune. De aceea e important ca, în mijlocul ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică, tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul fiinţei voastre, de unde viaţa reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă. Această zonă implică, astfel, dihotomii profunde, printre care şi existenţa tiraniilor. Aici, toţi aveţi capacitatea de a vă crea singuri realitatea. Puteţi opta să creaţi chiar şi prin intermediul altcuiva. De fapt, mare parte a omenirii permite altora să creeze şi să dicteze în numele ei. Prin manipularea frecvenţei, aţi fost convinşi să căutaţi răspunsurile în afara voastră. La apariţia altor şi altor zei, voi sunteţi pregătiţi să-i idolatrizaţi, întotdeauna la fel de supuşi: Complici în atitudinea voastră, stăpânitorii au devenit şi ei dependenţi de voi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

23

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

unde experimentul va fi rămas nesupravegheat. E cazul să vă renegaţi lecturile. Dintr-un viitor şi mai. Ca şi pe Pământ. îndepărtat. să îşi descopere puterile prin contemplarea rodului său. Ce veţi face cu ele? Unde le veţi călăuzi? Oare vă iubiţi. În anii care vin. pământenii. El îi permite existenţa pentru ca. ulterior. experimentul este reprogramat. Propriile voastre vibraţii. vă călăuziţi singuri în viaţă. Grupuri întregi vor adora acest zeu fals. Vizează armonizarea întregului Univers pe aceleaşi note. Trebuie să învăţaţi ce este autoritatea—fiţi singura autoritate în ce vă priveşte şi nu cedaţi în faţa altora. fără să aveţi puterea de a depăşi momentul. părinte. în acelaşi fel emitem energii în locaţii diferite. sub diverse înfăţişări. aşa cum un părinte îşi admiră copiii. El învaţă de la toate lucrurile existente pentru că el există în toate lucrurile. Creatorul Prim vrea să vă îndepărtaţi de la el pentru a vă întoarce cu cele mai noi găselniţe. însă. Se aşteaptă. O reţea infinită de raze creative uneşte galaxiile între ele şi vă transportă gândurile spre alte planuri ale existenţei. Nu sunt interesaţi numai de restabilirea libertăţii de emisie pe Pământ. o activare universală care să pornească de la aceşti centri. care este nebunia. După cum şi noi atragem energii din diverse sisteme. Încercaţi să înţelegeţi ce impact şi ce putere imense aveţi asupra altor sisteme. pe care le transformăm astfel —fără ca măcar să avem habar de asta. fie ei autoritate oficială. Dar ei vor oglindi cu siguranţă identitatea pământenilor. Nici nu vă cunoaşteţi puterile. Mulţi vă veţi simţi frustraţi. Veţi vedea lucruri pe care alţii nu le pot observa. în acest sistem. Mult mai important. iar energia alocată lui se transformă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 24 angels-heaven. la fel şi Creatorul prim apreciază creaţia în ansamblu. pentru că acestea vă reprezentau. Se plasează în zone cheie. nu este obligatoriu ca toţi vizitatorii din ceruri să aparţină Familiei de Lumină. Partea umană din voi a delimitat binele de rău în cadrul acestei ierarhii celeste. Cum aţi învăţat şi voi să vă apreciaţi temele. veţi fi martorii unei manii colective la nivel planetar. În procesul de mutaţie aţi acumulat energii colosale. Creatorul Prim şi-a concentrat energiile asupra acestei zone a liberului arbitru îngrijorat fiind de o viziune sumbră a viitorului. Posesia luminii nu este o sarcină uşoară: odată interorizată.Dacă. să preluaţi conducerea. Voi sunteţi parte a acestei transformări şi aveţi misiunea de a vă infiltra. care depăşesc perimetrul planetei: vor să modifice ADN-ul universal.ro . profesor sau zeitate. dar pătrunderea luminii este definitivă. de aceea sunteţi atât de periculoşi. Energia va declanşa o reacţie în lanţ şi va acapara toate celelalte energii din calea-i. aşadar. gândul ia traiectoriile cele mai variate în spaţiul cosmic. Deja întrezăriţi acest viitor sumbru. Până acum s-au scris tone de cărţi pe acest subiect şi le-aţi citit pe toate. la anumite frecvenţe. renegaţi-vă identitatea pe care v-aţi stabilit-o. unde provoacă simultan implozii. E necesar ca oamenii să fie duşi de nas înainte să înţeleagă ce li se întâmplă. Nu mai vreau să fiu cunoscut drept membru al Familiei de Lumină. ci vor mult mai mult: plănuiesc restructurarea ratei de vibrare a Universului. pe voi înşivă? Arhitecţii Primi au în minte planuri îndrăzneţe. rupeţi acest lanţ al slăbiciunilor şi începeţi să gândiţi cu adevărat." Unii vă veţi dori să vă puteţi întoarce. pentru a-i oferi prilejul de ale contempla şi de a evolua. E vremea ca voi.org ingerii-cerului. Nu veţi putea afirma: „Părăsesc echipa luminii. îi hrănesc pe mulţi locatari ai unor sisteme galactice îndepărtate. Arhitecţii Primi au deşteptat interesul Creatorului Prim. Marea probabilitate a dictaturii extinse pe intervale de sute şi chiar mii de ani se prefigurează în această versiune a Universului. urmând ca frecvenţa universală să se modifice cu timpul. procesul devine ireversibil.

org ingerii-cerului. oare. Cei capabili să discearnă adevărul vor fi uluiţi în faţa prostiei care animă idolatria servilă a maselor pentru acele fiinţe care pretind a fi zei creatori. Exista. Dacă v-am fi povestit chiar tot. Există şi cei care fac joc dublu. dar pe ei cine îi duce de nas. Mai mult. Ei vă manipulează clar în această direcţie. Poate vor vindeca unele boli pe care. şi mutilarea unei vaci de către extraterestri? Comportamentul lor nu diferă cu nimic de cel al propriei voastre specii. Aceste previziuni se vor adeveri. spre perfecţiunea cărora tind neîncetat. Încercăm să vă extindem paradigmele de gândire şi identitatea pentru că trebuie să fiţi pregătiţi. V. Fii tu reprezentantul meu oficial. Ei jonglează cu realităţile. Chiar şi zeii creatori au fost creaţi de alte entităţi. La rândul lor. fără să se asemene câtuşi de puţin celor pe care îi consideră creaţia lor. Şi oamenii se complac în această stare docilă. pe care au hărţuit-o prin experimente şi răpiri." Extratereştrii vă oglindesc atitudinile. zeii sunt capabili de lucruri mari şi vă vor ului cu tehnologia lor. care a pactizat cu zeii şi vă veţi retrage deoparte. fără să aibă iniţiativa de a-i ţine piept. pe care numai voi o puteţi duce la bun sfârşit. voi sunteţi manipulaţi în interiorul mai multor realităţi. în sincronicitate. habar nu aveţi ce urmează. a tuturor. a universurilor chiar. iar membri ai Familiei de Lumină vă sprijină neîncetat. Ca specie. Abisul dintre conştiinţa zeilor şi cea a creatorilor lor s-a format în cursul manipulării lumilor. Doar aşa vă puteţi menţine identitatea neclintită contra nenorocirilor care se vor năpusti spre Pământ. Mulţimea se supune necondiţionat voinţei liderilor. dar este cazul să o aflaţi. chiar şi în faţa celor mai mari calamităţi şi a sorţii potrivnice. de fapt. Vă amintiţi acel film.ro . tot ei le-au răspândit. profesorul sau şeful meu. Problema e destul de complicată. în universalitatea planului nostru—nu aveţi de ce vă teme de legile meschine ale omenirii. Oare e atât de greu de înţeles că noi zeii sunt reptile? Vi se pare amuzant? Ţineţivă bine. Numai că aceste entităţi se limitează la a reflecta întocmai lumea în care trăiţi: toleranţa voastră nejustificată faţă de faptele conducătorilor din lumea întreagă. Trăind după codul pe care vi l-am împărtăşit—încredere în identitate. sunteţi pe punctul de a vă îmbarca în cea mai grozavă aventură. difuzat la TV acum câţiva ani? Pelicula permite să vă formaţi o oarecare imagine despre viclenia fiinţelor din spaţiu. Aşa că trebuie să vă daţi seama de numărul de realităţi în care sunteţi captivi. fapt care a condus la proteste făţişe din partea organizaţiilor care studiază fenomenul OZN. Dar numai de voi depinde să aplicaţi cunoştinţele pe care vi le-am oferit şi să le împărtăşiţi tuturor celorlalţi oameni. Dragii noştri oameni. Oamenii i-au acuzat de dispreţ total faţă de specia voastră. vreo diferenţă esenţială între opresiunea guvernelor şi a mass-media asupra voastră. ei nu fac decât să reflecte înapoi către sursă credinţele şi dramele voastre. Vi se va face silă de societatea de pe Pământ. Dimensiunile eterice sunt alături de voi tot timpul. Şi spune-mi ce să fac în continuare. Conştiinţa umană este inevitabil atrasă spre fuziunea cu realitatea extraterestră. cine îi ţine captivi în lumile controlate de ei? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 25 angels-heaven. oamenii îi vor idolatriza pentru puterile lor titanice. de mult aţi fi dat bir cu fugiţii. Conştiinţa planetei poate fi formulată cam aşa: „Fă tu şi pentru mine. nu a unei singure specii. dându-i e cercetătorilor pământeni informaţii preţioase despre armele biologice. manipulatorii nu au nevoie decât să ştie în câte lumi acţionează astfel. Fără îndoială. Cei pe care îi consideraţi „băieţii răi" şi cu care guvernele au pactizat se confruntă cu aceleaşi dileme ca şi voi.Vrem să vă daţi seama de ambiguitatea situaţiei în care se află aceste fiinţe care orbitează în jurul planetei. Eu nu-mi asum responsabilitatea.

conştiente. Neuronii trebuie activaţi prin ocolirea gândirii raţionale.ro . veţi ajunge într-o bună zi la o senzaţie copleşitoare de atotcunoaştere: precum o lucrare de o mie de pagini. Printr-un sentiment profund. dezvoltat cu grijă. care caută întotdeauna precizia ultimă.Trebuie să simţiţi lucrurile astea.org ingerii-cerului. concepută şi redactată în cinci secunde de inspiraţie divină. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 26 angels-heaven.

tendinţa voastră este de a evolua. pe care însă trebuie să ştiţi să o interpretaţi. ci să sfidaţi pentru a crea armonie. pentru că e nevoie de un număr cât mai mare de frecvenţe pentru acumularea energiei care să înlăture vechea frecvenţă. acestei traiectorii evolutive continue pe care o urinaţi. Vom ridica totul din ruine. în ritmul vostru. Înţelegeţi toţi că sunteţi parte a unui plan divin. ele se petrec la nivelul ADN-ului. proiectanţii speciei umane. rezultatul ingineriei biogenetice la care voi nu aţi contribuit deloc. Fiinţele timide au preferat Pământul considerând că dacă dovedesc curajul de a pătrunde în cunoştinţă de cauză într-o asemenea zonă atât de turbulentă. facilitează accesul ia memorie. Toţi sunteţi necesari. lanţul nucleonic se va conecta la ansamblul celor douăsprezece chakra. Motivul principal rezidă în evoluţia ADN-ului. Cu o intuiţie fantastică. ocupaţi fiind cu alte identităţi. Indiferent de realitatea în care sunteţi. Acest interval a fost stabilit de primii zei creatori. în diferite proporţii. deocamdată. Oamenii ceilalţi vă resping deoarece nu sunt programaţi să reacţioneze. aţi reuşit să vă activaţi aceste coduri. căruia îi facilitaţi evoluţia către o formă extrem de eficientă de stocare a acestei istorii.ro .org ingerii-cerului. Haideţi să le fim recunoscători tuturor celor care s-au decis să participe la această monumentală modificare a frecvenţei. dar au venit aici doar ca observatori." Planurile genetice au fost scoase din nou la lumină pentru a studia care sunt purtătorii genelor recesive şi ai corzii de lumină din interiorul acestora. va fi ca o recomandare pentru a-i propulsa într-o stare superioară a conştiinţei. Înaintea încarnării. Etapa următoare constă într-o intensificare a activării. Ajunge să fii în preajma celor care întreprind activitatea voastră pentru a-ţi regenera puterile. în fond. Bineînţeles că procesul se dinamizează şi mai mult dacă veţi coopera. Cu aceeaşi misiune aţi venit şi pe Pământ. ceea ce dovedeşte că. Deschiderea spre lumină determină rearanjarea fizică a corpurilor voastre. Fundamental. la rândul lor. să sfidaţi realitatea înconjurătoare—nu pentru a stârni discordie. Întreaga specie este modificată biogenetic de cei care v-au creat şi care periodic vă restructurează ADN-ul. Aceşti centri sunt vortexuri care transferă informaţia. trebuie să depăşiţi neîncetat frontierele impuse din afară. ca membri ai Familiei de Lumină trebuie să Vă depăşiţi condiţia şi să deveniţi supra-fiinţe—este punctul vostru forte. obiectivul vostru era să menţineţi active codurile genetice care. iar unii au răspuns „Recunoaştem că suntem renegaţi. De aceea. Evenimentele acestor vremuri sunt o reacţie directă la mutaţiile suferite de corpul fizic. cu scopul de a reveni printre voi pentru a readuce specia umană la configuraţia iniţială. în ciuda neimplicării reale. parţial. Este. v-aţi ales ascendenţa genealogică în care se găseşte: cea mai mate concentraţie de filamente foto cu potenţial evolutiv.(5) Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Purtaţi în voi istoria întregului Univers. Alţii ştiau de schimbare. Astfel reuşiţi să respingeţi acea frecvenţă. anterioară a vibraţiilor. Atunci când cele douăsprezece catene se vor fi poziţionat. Dar după aceea v-aţi întrupat şi aţi uitat tot. în brice situaţie v-aţi afla. Chiar când nu sunteţi prezenţi pe planetă. Au fost convocaţi mulţi pentru acest proiect. Haideţi să ne întoarcem pentru a corecta proiectul. Neînţelegerile voastre cu ceilalţi se datorează. Unii sunt programaţi să nu răspundă niciodată. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 27 angels-heaven. Vi se poate întâmpla să vă treziţi noaptea şi să simţiţi aceste transformări.

Oasele.Acesta este.ro . deoarece oxigenul alimentează acest cod şi activează ADN-ul rezidual (care nu are. în esenţă. într-adevăr. Viteza cu care organismul vostru Suferă mutaţiile i-a determinat pe unii savanţi să vă declare bonavi. un om de ştiinţă l-ar descrie ca pe un filament de legătură. Totuşi. acest ADN este responsabil cu percepţiile interne ale propriului organism. există unele porţiuni pe care ei nu le pot interpreta. De cele mai multe ori. durata de viaţă şi multe altele. Veţi cunoaşte instantaneu lucruri de care habar nu aveaţi înainte. La alinierea finală a scheletului veţi fi martori ai unui efluviu gigantic de energii cosmice izvorâte din toate nodurile energetice ale Terrei. V-au construit asemeni caselor pe care vrei să le extinzi pe viitor. Transformarea se va răsfrânge asupra tuturor celorlalţi: oameni. pentru ca acum să fie reactivat. Sunt. este un salt imens trecerea de la două la douăsprezece cordoane. motiv pentru care le consideră superflue şi le denumesc „ADN rezidual. De fiecare dată am accentuat importanţa oxigenării în învăţăturile noastre. Chiar şi aşa. se trezeşte la viaţă în sfârşit. ADN-ul acesta vă va schimba complet vederea. Am mai discutat de modul în care aţi fost zămisliţi de către zeii creatori. Diferenţele se datorează capacităţii diferite a fiecăruia de a menţine respectiva frecvenţă. Au convins guvernul să investească miliarde de dolari în cercetarea ADN-ului. este o stare de conştiinţă imposibil de atins. mutaţiile au loc în timpul somnului. Aceşti primi zei creatori şi-au arătat generozitatea când v-au dotat cu o fantastică forţă vitală şi cu nenumărate capacităţi extrem de utile. Partea adormită a ADN-ului. De fapt. care a suscitat atâtea discuţii printre oamenii de ştiinţă. Este modul de funcţionare a sistemului. dintr-o realitate tetradimensională. astfel încât chiar şi cei mai primitivi să o poată susţine. Toate aceste atribute sunt împrăştiate în corpul fizic sub forma filamentelor fotocodificate care încep să se structureze. un filament. flux pe care îl veţi capta în corpul vostru şi care va genera restructurarea intracelulară a filamentelor. Arhitecţii originari ai corpului omenesc erau fiinţe binevoitoare. şi oameni care depăşesc douăsprezece catene. nimic rezidual în el)." Dar nu sunt pe calea cea bună. Numai că transformările din organismul vostru nu sunt un semn al bolii: voi suferiţi mutaţiile şi restructurările în mod natural.org ingerii-cerului. Cu alte cuvinte. în timp ce alţii îl vor integra abia spre sfârşitul deceniului. Iar voi sunteţi în chiar acel moment în care constructorii voştri vor să vă „extindă" fiinţa. ceea ce vă permite să recepţionaţi informaţii integrale. de fapt. Acel „ADN rezidual" la care fac referire oamenii de ştiinţă a dormitat în celulele voastre atât de mult timp. Marea majoritate a pământenilor şi-a înrădăcinat concepţia MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 28 angels-heaven. iar dimineaţa conştientizaţi stranietatea unor senzaţii pe care nu le-aţi mai avut. Evoluţia catenelor din corpul omenesc trebuie să determine accesarea unei frecvenţe comune pentru toţi. Sistemul evolutiv conceput de primii zei creatori care vă permite să accesaţi simultan mai multe dimensiuni şi frecvenţe se bazează pe evoluţia celor douăsprezece catene corespunzătoare numărului egal de chakra—şapte corporale şi cinci extra-corporale. îndeosebi structura scheletului. Unii vor evolua rapid către noua structură de ADN. pentru marea majoritate a oamenilor. Unii sunt chiar foarte îngrijoraţi de această evoluţie. Cercetări de ultimă oră ale savanţilor au relevat identificarea unor coduri în diverse zone ale ADN-ului. Deja este foarte greu pentru unele persoane să ţină pasul cu aceste prime schimbări de la început. auzul. au o deosebită importanţă în codificarea informaţiei. schimbările se vor amplifica şi veţi ajunge să dezvoltaţi simţuri şi capacităţi noi. Cu timpul.

cotropitorii Pământului. Dar structura interioară a celulei se reface treptat. conectate la chakrele corespondente—şapte în interiorul corpului. la fel ca şi chakre le corporale. Mulţi păstrează acest centru aproape de corpul fizic. cea a sexualităţii şi cea a simţurilor perceptive. care vor forma în final cele douăsprezece cordoane. Haosul se va instaura negreşit. Teoretic. a doua generaţie de zei creatori. care relaţionează identitatea persoanei cu dimensiunea ei imaterială. a unsprezecea şi a douăsprezecea chakră sunt mult mai departe. Pluteşte cam la jumătate de metru deasupra capului. Avem de-a face cu evoluţia celor douăsprezece catene. A noua chakră este şi ea prin apropiere. care dezvăluie lumea de dincolo de materie. Abia când ajungem la cele cinci chakre din afara corpului trebuie căutate noi modalităţi de a le identifica. Primele trei sunt chakra supravieţuirii. Spiritul şi evoluţia sinelui sunt în pragul unui boom informaţional: energie pe gratis—totul va fi disponibil. Unele trasee sunt MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 29 angels-heaven. V-au deconectat inteligenţa amestecându-vă filamentele din componenţa ADN-ului. Cunoaşteţi-o. iar ultima se va poziţiona într-o zonă îndepărtată a Universului. A unsprezecea va ajunge în sistemul galactic. Veţi constata o schimbare profundă a existenţei cotidiene prin descifrarea mesajelor recepţionate prin aceste vortexuri. viziunea. exerciţiile nu ridică probleme foarte mari datorită localizării lor fizice.unei realităţi unice. Înţelegeţi-o. chakra a noua se va îndepărta spre straturile superioare ale atmosferei. În procesul atât de anevoios. Vibraţia lor comună va activa sistemul chakra. Credeţi în ea. Cu prima categorie. locului şi modului în care veţi putea acţiona în parametri optimi. neofitul se poate adresa unei alte persoane care a trecut deja prin experienţe similare pentru a solicita ajutor. facilitaţi trecerea celor din urmă. Cea de dinainte este cunoaşterea de sine. fiind un vehicul al luminii care acţionează prin simpla intenţie de a acţiona. cinci în afara lui. datorită diferenţelor lor inerente. Catenele se rearanjează în grupuri de câte trei. Lumea fizică nu oferă decât indicii ale lumii spirituale. Persistenţa în această idee va însemna prăbuşirea omenirii. au fost nevoiţi să vă reprogrameze ca să puteţi fi controlaţi. A cincea este chakra din gât. Mulţi încă învăţaţi cum să vă descoperiţi eul exaltat. Cea de-a zecea. Voi sunteţi deschizătorii de drumuri. în ciuda imaterialităţii lor. Celor care sunteţi primii vi se va părea extrem de greu. memoria interioară se trezeşte la viaţă. numărul de catene şi de chakra este mult mai mare. supuşi transformării în momente diferite. A patra chakră este inima— centru al compasiunii şi al legăturii cu realitatea. în condiţiile de faţă. Este o verigă de legătură. Şi toate sunt legate de filamentele foto. Odată drumul acesta parcurs. la câţiva metri distanţă de corp. Dacă reuşiţi acest lucru. legată de vorbire. pentru că ele stabilesc legături şi cu alte entităţi. Oameni diferiţi. La integrarea celei de-a noua catene. Fiecare aţi primit o anumită ordine—o fişă cu specificaţiile momentului.org ingerii-cerului. se va plasa în sistemul solar. milioane şi miliarde de fibre minuscule în celulele voastre. Transformarea nu se va produce simultan la toţi oamenii. Numai că. A şaptea este chakra coroanei. A zecea. conştiinţa oamenilor nu poate suporta mai mult de douăsprezece fără a-şi periclita echilibrul. nu va mai trebui să depuneţi efort. atotcuprinzătoare. Odată cu restructurarea intracelulară. Cum v-am mai pomenit. A opta chakra levitează împrejurul vostru. din momentul alinierii şi activării ei. Aceste centre vă vor ţine informaţi în permanenţă. fiindcă nu sunteţi programaţi să reacţionaţi simultan. în locul ordinii dorite. devenind un fel de centru planetar care vă menţine conectaţi la realitate.ro . independentă de memoria experienţelor. A şasea este al treilea ochi.

De ce anume se leagă sexualitatea? Cine a legiferat modul corect de a o manifesta? De asemenea. Veţi fi stupefiaţi să daţi de urma atâtor evenimente şi chiar întregi fragmente din viaţă. de existenţă cărora nu mai ştiaţi nimic. Puteţi să descoperiţi urmele unui contact cu extratereştrii. în acelaşi timp. iar voi puteaţi călători în voie printre dimensiuni. în special dinainte de a împlini doisprezece ani. În prezent.deja indicate. Paznicii. La rândul vostru. planeta este supusă expansiunii realităţilor. cu atât grăbiţi transformarea şi pentru ceilalţi. întrebuinţaţi acest cuvânt cu sensul de protector. Capacităţile v-au fost eliminate intenţionat de fiinţele care vă controlează astăzi. Trebuie să ştiţi că fiecare realitate îşi are paznicii ei. În vremuri demult apuse. Credeţi că ştiţi deja cine sunteţi. petrecut în copilărie. se ascunde în fata cenzurii. în paralel. Vă va uimi capacitatea sistemului nervos de a întrerupe fluxul informaţional pe care mintea nu îl poate procesa. La început. multe abilităţi pe care le dobândiserăţi fiind dezactivate. pe care apoi să le întrebuinţaţi pe parcursul a mai multe decenii de evoluţie afectivă. dar pe care o ţin departe de alte entităţi . Minţile v-au fost supuse unui control strict. Vrem să vă arătăm că. Nu e timp de studii aprofundate în psihanaliză. Corpul emoţional. unicitatea şi darul speciei voastre. care se schimbă de-a lungul timpurilor. Trebuie să vă dezvoltaţi instrumentele de cercetare într-un infim interval de ordinul orelor. Trebuie să parcurgeţi integral calvarul sentimentelor. trebuie sa înţelegeţi contactele şi energia care vă înconjurau în permanenţă în tinereţe. cu gânduri nobile. Mare parte a materialului care trebuie confruntat are de-a face cu sexualitatea. veţi deschide acest univers al emoţiilor spre zone pe care le-aţi ţinut ascunse faţă de voi înşivă pe parcursul acestei vieţi. aţi eliminat astfel de contacte deoarece nu aţi fost susţinuţi în impresia de realitate pe care v-o creau. partea din voi pe care nu aţi înţeles-o şi pe care este necesar să o abordaţi pentru a-i înţelege scopul. Este. fie că eraţi participanţi activi sau pasivi. Folosim termenul paznic într-un sens neutru. nu sunt neapărat entităţi binevoitoare. deoarece numai în el veţi regăsi nedisimulată exprimarea corpului omenesc. în accepţiunea noastră. Vălurile protectoare cu care a fost înconjurat Pământul au împiedicat posibilele voastre încercări viitoare de a obţine informaţii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 30 angels-heaven. Aveţi amintiri bazate pe evoluţia voastră în această viaţă. omenirea emitea în frecvenţe dimensionale mai înalte. Uitarea provine parţial din ampla restructurare căreia i-aţi fost supuşi. Astfel de amintiri au fost înlăturate de corpul emoţional în virtutea caracterului lor de tabu. aflat în legătură cu corpul spiritual. mai multe existenţe ale voastre au amintiri diferite una de alta şi diferite toate de ale voastre.ro . iar lipsa acelor abilităţi v-a eliminat toate şansele de reuşită. Se poate ca amintirile să năvălească împreună eu structurarea informaţiilor—amintiri despre situaţii delicate sau scoase din context. Noi îi considerăm responsabili pentru realitatea pe care o păzesc. Sau puteţi descoperi forme de sexualitate pe care nu le înţelegeaţi în momentul participării la ele. reuşind să manipulaţi materia. prescris de filtrul extrem de îngust al corpului mental. este absolut necesar să începeţi cu o minuţioasă investigaţie în realitatea voastră interioară.org ingerii-cerului. nu le permit acestora din urmă să intervină în nici un fel în realitatea lor. Pentru a le putea accesa. Prin explorarea multidimensionala amintirile ascunse vor reveni la suprafaţă. cu condiţia ca voi să vă conectaţi la respectivele cadre temporale. Cu cât vă preocupaţi mai mult de evoluţia proprie. Entităţile care vă păzesc realitatea pot să interzică accesul celor care doresc să vă elibereze. Aţi blocat accesul la aceste amintiri şi la cele conexe pentru că nu le puteaţi interpreta prin intermediul corpului emoţional.

Într-un caz ideal. Vălul vi s-a aşternut atât de bine pe ochi ca să nu scăpaţi şi începeţi să strigaţi: „Ce caut iar aici? Plec imediat!" Cei care înţeleg dimensiunile superioare s-au simţit adeseori singuri aici. încât aţi fost îndoctrinaţi încă de la sosirea voastră că nu puteţi controla propria realitate. Nici nu aţi putea să izbândiţi fără ajutor. inteligenţa şi tot ce vă înconjoară. E ca şi cum v-a mai rămas ceva nerezolvat. Dacă nu descoperiţi acest adevăr şi nu credeţi în el.org ingerii-cerului. Şi totuşi aţi venit să faceţi ceva care vă va impulsiona călătoria şi care vă atrage ca un magnet. înregistrările rămân în memorie şi acum le puteţi accesa. În inocenţa voastră. Este imperios necesar să v-o amintiţi. Milioane sunteţi în această stare şi vă sprijiniţi reciproc. răsucite printre alte multe fire.Chiar şi aşa. mai ales. prin intermediul memoriei celulare. Veţi reuşi să le procesaţi dintr-un unghi neutru. scopul care le uneşte pe toate de anumite locuri în care aţi trăit şi de multele identităţi pe care vi le-aţi asumat. să vă deziceţi de această realitate. mai sunt şi alte aspecte ale sinelui vostru care au înţeles cum stă treaba şi revin în acest cadru temporal pentru a-şi canaliza energiile şi pentru a modifica realităţile. Vă regăsiţi deja şi vă împletiţi conştiinţa—fire subţiri. Aveţi control total asupra a tot ce vă înconjoară.ro . Veţi înţelege astfel că adevărata existenţă v-a fost tăinuită. Singura cale prin care veţi activa noua frecvenţă pentru a determina viitorul vostru pe Pământ ar fi să vă abţineţi de la orice judecată asupra rolului vostru în întregul proces. pe Pământ. V-a fost impusă supremaţia circumstanţei şi dependenta de alţii. fiind parte a planului care vă determină să faceţi unele lucruri. a vieţii pe care le aveţi acum. Încă o dată insistăm asupra importanţei timpului în care trăiţi şi asupra fericirii pe care o va aduce—trebuie mimai să doriţi schimbarea. Grăbiţi-vă cu explorarea corpului. nu din ipostaza de actanţi pe care o aveaţi înainte. După reconectarea ADN-ului veţi descoperi interrelaţionarea complexă dintre evenimentele acestei vieţi şi. veţi putea depăşi (pre)judecata şi veţi reuşi o înţelegere a ceea ce s-a întâmplat într-adevăr pe Pământ. Nu sunteţi singuri. Va fi uneori dificil. Cu toţii aveţi lucruri la care nu vreţi să renunţaţi. Întreaga planetă a fost supusă unui control atât de strict. veţi fi nevoiţi să treceţi prin experienţe mai puţin fericite. ca de mătase. le-aţi permis altora să vă controleze ADN-ul. (6) Descătuşarea istoriei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 31 angels-heaven. Dar dacă nu doriţi aceste lucruri şi nu vreţi să renunţaţi la nimic. trebuie să înlăturaţi paradigma existentă. O tapiserie minunată se va ţese fără pic de efort. Chiar dacă vă tot repetăm că sunteţi responsabili de sufletele voastre. Nu aveţi la dispoziţie ani întregi pentru a studia. în această zonă a liberului arbitru. rămâneţi supuşi ai dorinţelor altora. E un lucru extrem de complex şi de important: simţiţi-l. Este total greşit! Voi singuri vă controlati ADN-ul. a identităţii. Ca să-l puteţi duce la bun sfârşit. pentru că fiecare are ceva de care nu se poate despărţi.

ADN-ul este esenţialmente un cod, întrucât materialul genetic este alcătuit din acele filamente de lumină codificată—fire minuscule care conduc informaţia asemeni sistemelor cu fibră optică. Stâlpul de lumină de care vă folosiţi pentru a vă autoactiva şi pentru a absorbi informaţie este, la rândul lui, compus din filamente. Acestea pot transmite cantităţi uriaşe de date, pe care corpul vostru le preia. Aliniate într-o anumită ordine, oferă imaginea de ansamblu a adevăratei istorii. Filamentele răspândite prin corp se aseamănă unei biblioteci gigantice—atât de încăpătoare, încât conţine întreaga istorie a Universului. În trecutul îndelungat al Pământului s-au perindat multe specii prin aceste unghere ale Universului. Eraţi; obişnuiţi cu ideea că omenirea ar fi apărut pe Pământ. Numai că oamenii au fost implantaţi aici. Curând, veţi fi şocaţi la descoperirea scheletelor unor creaturi necunoscute până în acest moment. Astfel de dovezi au fost descoperite deja în America de Sud, doar că s-a scris despre ele numai în ziarele de scandal, pe care majoritatea le-aţi desconsiderat. În momentul în care conştiinţa umanităţii va atinge o frecvenţă de recepţie, concretizată prin orientarea psihicului social către modificarea paradigmei prezente, atunci Pământul îşi va oferi secretele prin nenumărate căi, printre care noi configuraţii meteorologice, schimbări tectonice, descoperiri în psihicul uman etc. Veţi reuşi să dezgropaţi o istorie cu totul şi cu totul nouă. Sarcina vostră de căpătâi constă în controlul deplin asupra propriului ADN, în intenţia şi voinţa de a-i asigura evoluţia. Să cereţi şi să doriţi aceasta nu e un lucru simplu, deoarece implică tranzitul frecvent de la o identitate la alta. Din perspectiva istorici voastre pluridimensionale, v-aţi întrupat într-o multitudine de persoane, iar unele experienţe au fost de-a dreptul dureroase şi v-au solicitat extrem demult. A sosit momentul să depăşiţi dificultăţile şi să exploraţi istoria ascunsă în corp—pentru asta trebuie să permiteţi torsiunea filamentelor în catene noi şi să urmăriţi fluxul informaţional direcţionat prin aceste noi structuri. Nu vi se va părea întotdeauna logic. Veţi ajunge să înţelegeţi că logica se pretează unor anumite zone, funcţii, scopuri, dar nu ea vă generează identitatea. Unii o folosesc abuziv. Accesul nelimitat la ea vă poate cauza stres corporal. Nu e nevoie de înţelegerea logică a experienţelor prin care treceţi. Aveţi grijă de voi, menţineţivă buna dispoziţie şi gândiţi-vă tot timpul la evoluţia iminentă. Veţi întâmpina multe greutăţi pe acest drum, pentru că urcaţi pe scara identităţii, formată din sistemul de chakre. Ele sunt în legătură directă cu alte existenţe ale voastre, răstimp în care aţi fost activi într-un domeniu sau altul. Aveţi obligaţia de a vă descoperi adevărata identitate în decursul următorilor ani. Filamentele fotocodificate sunt formate din lumină, sunt parte şi expresie a ei. Ele există cu milioanele în fiecare celulă şi au corespondenţi filiformi în afara corpului vostru. Sunt codificate în modelul geometric al Limbajului de Lumină, capabilă să etaleze adevărata voastră identitate. În vremurile anterioare, echipa neagră crease o barieră de netrecut pentru aceste filamente. Ele sunt asemeni razelor luminoase concepute într-un limbaj geometric. Provin dintr-o bază de date cosmică şi stochează informaţia. Mulţi nu aveţi nevoie de vindecare fizică. Dar vă este necesară o formă de educaţie spontană, un implant cu alte cuvinte, pentru a fi pregătiţi. Aşteptaţi-vă tocmai la această intervenţie în următorii ani. Îndeosebi celor care cunosc puterea cristalelor le va fi mult mai uşor să canalizeze filamentele pentru a activa şi alte corpuri. Vor reuşi ca, în propriul lor corp, să îşi activeze filamentele pentru obţinerea cunoaşterii instantanee. Ar însemna apogeul educaţiei ca proces. Din umbră veţi fi asistaţi de alte fiinţe de-a lungul acestui drum anevoios. Le veţi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

32

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

recunoaşte la un moment dat, după cum veţi recunoaşte şi alte realităţi care gravitează în jurul vostru. Nici una din „cărţile" aranjate în biblioteca filamentelor intracelulare nu a fost „arsă"—ele au fost pur şi simplu trase de pe „rafturi" şi îngrămădite în mijlocul „sălii". Ca şi cum aţi păşi întro astfel de sală, de mărimea unui stadion şi toate cărţile ar fi fost scoase de pe rafturi şi lăsate să zacă pe podea. Poate doar printr-un noroc enorm să găseşti ceea ce cauţi. Şi cum voi, oamenii, sunteţi obişnuiţi să nu vă încredeţi în puterea norocului, nu aţi găsit nimic din ceea ce căutaţi până în acest moment. Deşi informaţia a rămas intactă în interiorul vostru, nu v-aţi putut folosi de ea pentru că nu ascultă de regulile logicii. Cum să vă folosiţi de ea, aşadar, acum, când i-a venit vremea? Ea singură vi se va dezvălui. Aici este cheia procesului. Nu este nevoie să o căutaţi undeva anume, pentru că e în natura fiinţei voastre să o găsiţi. Restructurarea catenelor de ADN implică şi repoziţionarea lor într-un nou sistem nervos care tocmai se formează şi care va permite conştientizarea instantanee a informaţiei. Sunt procese care trebuie învăţate, începând cu dezvoltarea noului sistem nervos, care implică absorbţia intracorporală a luminii, oxigenarea sistemului, accelerarea energiei şi integrarea cât mai multor idei şi experienţe. Fiţi martori a ceea ce se întâmplă în voi, ca să ştiţi cum puteţi controla procesul pe mai departe. Dacă nu poţi depăşi o experienţă delicată, nici nu vei reuşi să accesezi alte informaţii—de parcă ai reciti la nesfârşit aceeaşi carte, fără îţi dai seama că mai există şi altele. Trebuie să parcurgeţi întreaga istorie, nu doar un fragment minuscul al ei. Istoria este indisolubil legată de sufletul vostru. Aţi depus un legământ, ca membri ai Familiei de Lumină, să păstraţi vie amintirirea tuturor existenţelor voastre. Vă acceptaţi în întregime trecutul şi toate experienţele pe care le-aţi avut, reuşind astfel de fiecare dată să vă transferaţi în alte realităţi care necesită transformare, pentru a vă respecta jurământul dinaintea Familiei de Lumină. Acordul nu prevede alte restricţii, execuţia misiunii fiind lăsată la libera voastră iniţiativă. ADN-ul tricatenar activează centrul simţirii. Sentimentul este calea sau biletul de liberă trecere către eul spiritual. Negarea lui este echivalentă cu interdicţia de a pătrunde în dimensiunile spiritului. Hristosul a spus: „Cunoaşte-te pe tine însuţi." Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă. E acelaşi lucru. Aţi primit aceste sfaturi cu mult timp în urmă, dar cu timpul ele au fost răstălmăcite, astfel încât oamenii să nu mai priceapă ce specie măreaţă au fost cândva şi că, pentru a se întoarce la gloria de odinioară, era necesar să îşi rearanjeze corpul fizic. De fiecare dată, transformarea trebuie să se producă în interior. Dacă vreţi schimbarea pe planetă, vă sfătuim să începeţi, cu voi. Dezvoltaţi-vă. Depăşiţi frontierele sinelui. Deveniţi multidimensionali, coexistaţi în lumea astrelor, călătoriţi în afara eului fizic. Nu mai acceptaţi definiţii înguste de genul: corpul se termină „aici", adoptând viziunea pe care societatea v-o îndeasă pe gât pentru a vă controla. În zona liberului arbitru, controlul este o parte a ecuaţiei, fiindcă există întotdeauna cineva care doreşte şi are posibilitatea să preia controlul. Dar voi aparţineţi Familiei de Lumină. Cărei ierarhii şi căror zei le daţi socoteală? ADN-ul reprezintă relatarea vie a adevărului şi a vieţii. Dacă veţi fi capabili să încorporaţi istoria, vă veţi transfera în alte realităţi fără medierea CD-urilor, a benzilor video sau a cărţilor. Le veţi putea experimenta nemediat. Multe culturi arhaice au reuşit să identifice rămăşiţele Bibliotecii Vii împrăştiate pe planetă. Astfel se explică profundul respect pe care îl nutresc faţă de Pământ şi faţă de animale, ca şi cunoaşterea interrelaţionării subtile a elementelor naturii. Toate aceste culturi au fost susţinute şi au rezistat de-a lungul timpului pentru ca voi să aveţi astăzi un loc de unde să vă începeţi pregătirea.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

33

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

ADN-ul conţine codul. Aici stau înscrise expresia identităţii voastre, planul acestei existenţe, istoria Universului şi desfăşurarea vieţii voastre pe Pământ Totul, ascuns la nivel intracelular. ADN-ul Ş iniţial al primilor stăpânitori ai planetei, tot oameni, avea un număr de douăsprezece catene. Prin urmare, ele sunt în legătură cu multe alte surse de informaţii care utilizează acest număr. Ţineţi minte că realitatea reflectă alte realităţi. Cordoanele informaţionale au conectat omul la centri informaţionali corespunzători din interiorul şi din afara corpului. In curând, Pământul va suferi o aliniere pe care Arhitecţii Primi au stabilit-o pentru a reface sistemul celor douăsprezece lanţuri, cu scopul de a reda stăpânirea planetei oamenilor— odinioară specia dominantă. Încă din faza de proiectare, s-a hotărât ca numai stăpânitorii planetei să deţină cheia cu care se putea descifra informaţia stocată în Biblioteca Vie. Cum este legată Biblioteca de sistemul celor douăsprezece vortexuri informaţionale? Prin activarea chakrelor, informaţia caută o modalitate de a se exprima, de a se exterioriza. Anumite lucruri stimulează procesul, aducând informaţia în prim plan şi evidenţiind-o. Conexiunea cu sistemul chakrelor vă permite recepţia energiei care provine din alte douăsprezece surse complementare. Activarea propriilor chakre determină o reacţie în lanţ care propagă informaţia. În acest fel, creierul va ajunge să funcţioneze la randament maxim, asemeni unui computer. Există nenumărate posibilităţi de descifrare a cunoaşterii ascunse, prin accesarea celor douăsprezece dimensiuni paralele. Paşii sunt nenumăraţi. Am putea să-i comparăm cu măsurile de securitate luate de guvern când este vorba de informaţii ultrasecrete: acesta utilizează amprentele digitale şi multe alte metode de identificare pentru a permite, accesul la informaţii. Este absolut necesar să descoperim şi în cazul nostru o multitudine de coduri, pentru a preveni descoperirea secretelor care se încearcă a fi descifrate. Activarea catenelor de ADN coincide cu activarea, rotirea, mişcarea şi deschiderea vortexurilor informaţionale corespunzătoare—douăsprezece chakre sau discuri eterice de energiei Astfel începe rotaţia celor douăsprezece. Alinierea energiei atrage după sine activarea celor douăsprezece corpuri celeste din sistemul solar. Ele reflectă energia înspre Pământ, care astfel devine activ din punct de vedere bioenergetic. Din ce în ce mai multe grupuri se aliniază în jurul acestui număr—rotaţia celor douăsprezece universuri, de exemplu. Spirala rotaţiei va antrena haos în noua conştiinţă, mai ales în momentul reconectării la planetă a celor cinci vortexuri extracorporale, care vor revărsa fluxuri imense de energie asupra Terrei. Menţinerea sistemului cu douăsprezece catene nu va reţine informaţia speciei. El nu va asigura decât mutaţia minimă care să permită propulsia omenirii spre un alt nivel de conştiinţă. Va fi atins un nou nivel de frecvenţă, pe care fiecare îl va resimţi în felul său. Putem vedea procesul ca naşterea unui nou soare în atmosfera terestră. Cu siguranţă că lanţurile de ADN nu înglobează toate filamentele fotocodificate. Totuşi, sistemul celor douăsprezece va fi suficient pentru a vă dezvălui tuturor, ca specie, adevărul despre identitatea voastră. Voi, ca membri ai Familiei de, Lumină, ştiţi deja cine sunteţi. Oamenii sunt cei care şi-au uitat obârşia. Aparenţa voastră umană vă face să uitaţi, uneori, adevărata identitate. Dar partea nepieritoare a fiinţei voastre este cu voi, pentru a vă reaminti. * Numim Pământul Bibliotecă Vie fiind, conştienţi de reprezentarea pe care v-aţi făcut-o cu toţii despre o bibliotecă: un loc unde informaţia este bine clasificată şi disponibilă. Ne folosim de
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

34

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

e de datoria voastră să le descoperiţi.ro . Celelalte biblioteci. toate speciile trăiau în armonic pe planetă. pot fi descifrate din perspectiva filamentelor codificate şi noului vostru corp hipersensibil. Vrem să vă formaţi cu toţii această imagine. Arhitecţii aveau motive întemeiate pentru a construi bibliotecile. aparent indescifrabile pentru logică. în acelaşi timp. Numai că sistemul celor douăsprezece a fost adoptat la scară planetară. În primă instanţă. de fapt. există mai multe coduri de acces. Unele entităţi energetice. După restructurarea ADN-ului şi conexiunea acestuia la vortexurile informaţionale veţi asista la activarea Bibliotecii. E important de reţinut că datele din cele douăsprezece biblioteci au fost depozitate în mai multe straturi. Dar de ce sunt aceste informaţii atât de preţioase? Împrăştiate în insecte. Energia va produce modificări la nivel genetic. Acest sistem va reveni. aveţi la dispoziţie mai multe căi de acces în Bibliotecă. Momentan doisprezece este numărul de legătură—priviţi de jur împrejur şi vă veţi da seamă. Familia de Lumină a venit pe Pământ să recepţioneze energie de la Arhitecţii Primi. stocarea datelor şi accesul ulterior la informaţie. Curând vă veţi reîntoarce la el dacă veţi reuşi să vă depăşiţi trecutul. Energia din treisprezece transcende logica şi sistemul forţat. Multe lucruri. sau lumi. Cu alte cuvinte. să vă găsiţi propriul vostru colţişor pe planetă. unii aveau mai multă libertate de acces decât alţii.analogie pentru a vă forma imaginea unui periplu amplu în interiorul unei biblioteci gigantice. S-a ajuns astfel la diverse proiecte de biblioteci. rolul jucat de oameni în administrarea bibliotecii era onorant. când aceşti coloşi ai regnului animal păzeau planeta. Nu aţi reuşit însă să citiţi această informaţie sau să o găsiţi la raft. cu atât puteai accesa mai multe date: Era un motiv de mândrie să fii. Nimeni nu se va mai simţi singur ştiind că există viaţă inteligentă care doreşte să comunice cu omenirea. Dacă ar fi să considerăm oamenii drept nişte cârduri de acces în bibliotecă. eraţi programaţi iniţial în sistemul celor treisprezece." Asemeni sistemelor de securitate ale guvernului. Aşa cum am mai spus. Voi. sunt cu totul diferite de aceasta. Erau pregătiţi special pentru a ocupa aceste funcţii şi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 35 angels-heaven. De aceea. liber şi totuşi legat intim de mecanismele bibliotecii. Nu aveţi deci posibilitatea de a afirmă: „Am acces total la informaţii. că stabileşte o legătură cu altceva. Veţi ajunge să iubiţi Pământul. porci. De câte ori pe an avem lună plină? De treisprezece ori. Multe istorisiri acreditează acest privilegiu. A fost preferat pentru a va face să vedeţi. în flori. Păstrătorii Timpului. Sarcina Păstrătorilor Timpului era să conceapă un proiect care permite evoluţia conştiinţei. iar energiile erau captate din spaţiu pentru a forma Biblioteca. cozi de măgar sau urechi de iepure. îndeosebi în era dinozaurilor. Cu mai multe milioane de ani în urmă. Fără mediere umană nu se putea accesa informaţia şi cu cât era mai înaltă frecvenţa vibraţională a respectivului om.org ingerii-cerului. dar a fost stabilit de comun acord pentru a vă permite accesul în alte realităţi. Acestea se vor construi în sistemul celor douăsprezece catene care activează corpul. la un moment dat. Doar oamenii au fost desemnaţi să acceseze informaţiile. Mulţi se vor împotrivi. argumentând că sistemul nu este eficient din lipsa naturaleţii fluxului. biblioteca va avea şi ea măsuri de siguranţă. Este o formulă codificată. din cauza tiraniilor care ameninţau să acapareze totul. Aceasta a fost situaţia timp de milioane de ani. rearanjând filamentele. Fiinţele umane vor deveni o valoare în sine prin capacitatea lor de accesa datele Bibliotecii terestre. se temeau ca aceste informaţii să nu ajungă pe mâini greşite. Nu exprimă ritmul vostru natural.

care îi deschidea anumite magistrale informaţionale. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 36 angels-heaven. Dacă nu eşti atent când o abordezi. individul nu întrevede finalitatea. Asemeni altora. La rândul nostru. Tocmai din acest motiv. sexualitatea nu este un lucru de joacă. De aceea este important să deţineţi controlul asupra sexualităţii şi să fiţi siguri cui o împărtăşiţi. ca să vă daţi seama de integritatea lor. vor dori să le acceseze prin voi. Este necesar să-i studiaţi bine pe cei care vi-o împărtăşesc. întrucât stârneşte emoţiile. dragostea trebuie să îi confere un scop. Când întreţineţi relaţii sexuale cu o persoană. îi deschideţi. Dacă îţi foloseşti sexualitatea ca să activezi informaţia. însă. este în strânsă legătură cu afectivitatea. Tradiţionaliştii consideră că permitem mult prea uşor accesul la informaţii. În curând. În momentul în care individul îşi creează imaginea extinsă a sinelui. Frecvenţa dragostei. suntem conştienţi de colapsul iminent al planetei. solicitanţii avea nevoie de informăţii specifice. vă oferim nenumărate posibilităţi de a stoca informaţii. Vrem să vă iubiţi şi să vă onoraţi corpurile. puterea va fi în mâinile voastre. Dacă reuşiţi să vo însuşiţi ca pe un bun propriu. Dacă vă întoarceţi privirea spre scripturile şi manuscrisele Antichităţii. deci nu are rost să mai ţinem vreo poartă ferecată. pentru că poate fi folosită greşit. nu se putea obţine o cantitate mare de date. Este un proces foarte complex. Nu este necesar să vă căsătoriţi pentru a fi convinşi. previne dezintegrarea fiinţei şi accentuează concentrarea asupra conceptelor complexe care urmează a fi recepţionate. de fapt. veţi avea revelaţia unor legături intime între zei şi fiicele oamenilor. din cauza suprasarcinii informaţionale care nu este dublată de dragoste. Sexualitatea este modul prin care se activează acel permis de liber acces în bibliotecă.ro . rămânând numai la decizia voastră dacă doriţi sau nu să o exprimaţi.când o fiinţă dorea să obţină informaţii de pe planetă. Frecvenţa luminii nu poate transmite concepte foarte complexe din cauză că este separată de afectivitate. Veţi ajunge să descoperiţi şi rolul important jucat de sexualitate în proces. aşadar. Nu vrem să fiţi momiţi sau mituiţi prin ea.org ingerii-cerului. cu trecerea anilor. fără de care nu poate concepe complexitatea totului. pentru a-l cunoaşte pe celălalt. Fiţi. Dar dragostea trebuie să existe. altfel. poarta către alte biblioteci. poţi atrage energiile chiar în lipsa oricărui partener. veţi profita de ocaziile care vi se ivesc pentru a o exprima. Este cheia spre arterele informaţionale. Prezenţa dragostei. să vă asiguraţi înainte de a deveni intim cu cineva că acea persoană într-adevăr vă iubeşte. fuziona cu tranzistorul uman. extrem de atenţi la frecvenţa sexualităţii. îi veţi atrage şi pe alţii care. din motive necunoscute. Informaţia trebuie să aibă cale liberă de acces prin sistemul de credinţe al individului. Este modul de preluare a unor astfel de concepte pe Pământ: ele sunt transmise pe frecvenţa dragostei. numai că el nu era apt din punct de vedere electromagnetic să le acceseze. În absenţa dragostei. Acum vă informăm doar. în felul acesta. Dacă persoana avea acces doar la coduri inferioare. ce descoperiţi se plasează între voi doi. Pentru a rezuma. pentru că veţi descoperi ce li se întâmplă altora care nu au grijă de puterea lor. Celelalte date nu erau ascunse faţă de respectivul. care sunt cheia de accesare a datelor din Biblioteca Vie. efectul ei stabilizator. poţi atrage energii nedorite. Aceasta implică şi un risc mare. Accesibilitatea voastră fată de cei care doresc să intre în bibliotecă vă va prilejui întâlniri extrem de interesante. persoana poate să explodeze literalmente. pe voi înşivă.

Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău.ro . vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii s-au simţit bine. Erau special pregătiţi să se reîncarneze în cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. pentru că vă aflaţi într-un loc unde întunericul îşi exercită controlul. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi diferite—cea a trezici şi cea a somnului. cum se făcea în vremea Egiptului antic. v-aţi pregătit pentru aceste lucruri pe parcursul multor alte reîncarnări. iar ochii arhaici îşi vor aminti şi vor vedea puterile eului. Cei care doriţi să redeschideri aceşti ochi. Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar de concepţie. El are ochi doar pentru o singură parte din voi. Sunteţi renegaţi acum.org ingerii-cerului. făcute după chipul şi asemănarea zeilor. a morţii şi a visului. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai multe realităţi. Apartenenţa la materia terestră şi existenţa într-un cadru temporal cate începe de acum 200. Părinţii ştiau dinainte ce copii vor avea întrucât aflaseră prin vis.000 până la 300. Sufletul. fiţi convinşi că societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise. ochii iui Horus care vă scrutează interiorul. Dacă vă gândiţi doar la istoria modernă. In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată deschide complet aceşti ochi către alte realităţi. mai ales că nu este singura care trece prin astfel de încercări. doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. între angelic şi diabolic. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 37 angels-heaven. Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial. de mult timp încoace. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Cei mai avansaţi abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Veţi refuza discursurile despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia. a constituţiei voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte. nici măcar în cadrul unei secte. Noi credem că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi. o luptă crâncenă între lumină şi întuneric. are o viziune total diferită asupra voastră. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru reuşesc să utilizeze aceste talente. Pentru existenţa pe Pământ s-a dat.(7) Fuziunea dimensiunilor Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. De aceea. Numai prin cunoaşterea nevoilor personale. Când se deschid aceşti ochi vă veţi recunoaşte adevăratul potenţial şi veţi înceta gâlceava cu voi înşivă. trebuie să adoptaţi cu brice preţ starea de bine. A sosit vremea să încorporaţi aceste exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. pe care nici nu v-aţi imaginat-o până acum. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil. încât negarea voastră continuă le-a eliminat. Încă nu e momentul să oficializăm. Adevărul este că sunteţi fiinţe grandioase. pentru a-i convinge şi pe cei din jur să o facă. Atunci la ce nivel vă situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă. În ciuda darurilor primite. Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică. asupra voastră s-a exercitat un control atât de sever. maeştri ai redeşteptării.000 de ani este un câştig imens. E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să faceţi anumite lucruri.

Pentru cei care veniţi din vechime—care aveţi la activ o experienţă bogată a vizionarismului —avem o misiune specială. numai că au fost compartimentate şi etichetate diferit de către oficialităţi. Din când în când. urmează faza de negare. Dacă doriţi să primiţi mai repede acest dar al viziunii. Dacă am asemui existenţa cu un tom de un metru grosime. îndoiala este şi ea un gând. înţelegeţi ce vi se desfăşoară dinaintea ochilor. o dată cu apariţia mişcării New Age. Trăiţi în deceniul pe care l-am numit „fără nume": anii 1990. Dacă în gând purtaţi dorinţa de a vă accelera creşterea şi dobândirea puterilor. deoarece mintea logică nu mai poate oferi explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri.ro . unde sunteţi capabili să vedeţi. Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi. Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi. una extraordinară. veţi parcurge volumul în întregime. Activaţi-vă acestă vedere. când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior. aminitirea ei îngropată adânc în voi. vi se va întâmpla şi în realitate. Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. vă sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de identitatea voastră tridimensională. în continuare. dar nu au înţeles viziunile pe care le-au recepţionat. la amintirea ei. să simţiţi într-o altă natură. că gândul este o entitate autonomă. întrucât nu susţine evoluţia naturală a realităţii. Suferiţi în acele momente un transfer în alt nivel de vibraţii. aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. a manipulării. Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi. modificarea implicită a felului în care trăiţi vor determina activarea ochilor arhaici. Gândiţi-o. Prin vieţile voastre viitoare. Transferul procesului din sfera intelectului în cea a fizicului. spuneţi-o răspicat. chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. chit că aţi fi fost culegători de căpşune sau aţi fi scormonit prin tomberoane după vreun chiştoc de ţigară. toate aceste evenimente semnificative se vor fi întâmplat deja. echilibrul delicat din sistemul nervos se va strica. Prosternaţi-vă în faţa fiecăreia. că se constituie în esenţă a înţelegerii. Am discutat înainte despre sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre. care se va împlini de la sine. care se mişcă agale. a controlului asupra acestei lumi. păstraţi-vă răbdarea. Fiţi asemeni ţestoasei. voi v-aţi situa abia în primele două pagini. la înţelegerea importanţei lor ca parte şi ca sumă. Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. În lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi. Până la sfârşitul lui. Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică. Individualitatea v-o puteţi exprima MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 38 angels-heaven. Însuşi cadrul oficial este în pragul colapsului. Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului corporal actual.org ingerii-cerului. La fel. Multe sunt de pe acum în desfăşurare. pentru că altfel puteţi cădea în capcană. De cele mai multe ori. ori de câte ori vă îndoiţi. tălmăciţi viziunea şi celorlalţi. aceea de a vă deschide ochii arhaici şi de a retrezi o cunoaştere veche. Încă o dată ţinem să precizăm că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând.Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori. Gândul este un creator. este întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur. Nu blocaţi focul primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. printr-o fuziune generalizată a conştiinţei. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi adevărata identitate.

conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu este echivalentă cu delimitarea lor corporală. poate. Este epoca eului care conştientizează importanţa parţială a gândirii. În ce constă transformarea? Simplu: oamenii devin fiinţe multidimensionale. atunci când este cazul. cârmaci ai sufletului. uneori doar în şoaptă. ceea ce nu este un lucru rău. călăuzele. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 39 angels-heaven. Într-adevăr. Sfidaţi normele omenirii. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai multe locuri deodată. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să vă propulseze de-a lungul existenţei. A sosit vremea de a merge înainte. evoluând spre o entitate cu totul diferită de ceea ce era cu puţin timp în urmă. Experimentul este gigantic. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. a libertăţii de conştiinţă. Gândiţi la scară mare. aşa este. pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente. în sfârşit: eul care poate să se transfere conştient de la o realitate la alta. Amintiţi-vă că sunteţi nişte renegaţi. rolul ei limitat de consiliere. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul vostru fizic pentru a emana în realitate. Este momentul în care omenirea suferă o mutaţie fizică generalizată. Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor. când aveţi nevoie de o schimbare majoră. eul vostru nu va fi anihilat. care deţin adevăruri ascunse vouă. deşi va trebui. ca şi noi de altfel.ro . cel care poate accesa conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe. nu cea care gândeşte. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. afectiv. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. Deocamdată bâjbâiţi. Sunt legate de voi şi se folosesc de voi. Epoca despre care s-a tot scris şi s-a vorbit.org ingerii-cerului. de fapt o eliberare. Să ai capacitatea deplasării. de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi. Începe aici. doar de asta sunteţi aici. Ce sunt eurile multidimensionale? Aţi fost convinşi că există părţi ale voastre unite între ele. pur şi simplu. Vă găsiţi la un punct de cotitură. trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. In schimb. Voi însă. Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. Din contră. într-un ungher al Galaxiei. Epoca eului multidimensional a sosit. În orice caz. deveniţi unul cu celelalte aspecte multidimensionale ale eului. Ele există într-adevăr. este la picioarele voastre. El trimite un val de modificare a frecvenţelor Spre zona terestră. la marginea Universului. Într-o oarecare măsură. Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează restructurarea întregului Univers. La capătul lui veţi primi răsplata după care tânjeşte sufletul. cel care poate realiza bilocaţia sau dispariţia. o renunţare. vă veţi obişnui curând cu el. logic. faceţi cunoştinţă cu ele. Primiţi energia în corpul fizic şi folosiţi-vă de ea. cu cel feminin. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o zonă într-alta. să luptaţi pentru ea. dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare. Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. Fuziunea aspectului masculin. ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe realităţi. Apoi acţionaţi. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil din cele două părţi. Îndrăzniţi. Unii nu pot.întotdeauna. Drumul pe care trebuie şă-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. el va fi încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional. să urmeze această rută a conştiinţei.

Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim. sfârşind prin a vă transforma în propriul vostru Creator Prim. se poate să Vă plimbaţi şi. partea cea mai dificilă— şi prin care treceţi acum—e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. să simţiţi ceva diferit în sinea voastră. Toate acestea sunt aspecte ale voastre. dar şi ca specie. Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. veţi constata că toate aceste experienţe v-au îmbogăţit. când îl conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să surie clopoţelul înainte de a lua vreo notă proastă. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte. Îşi va cunoaşte toate aspectele. într-o clipită. În momentul în care vă veţi putea experimenta capacităţile. vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. având în acelaşi timp grijă să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei. controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi se va ivi ocazia. vederea altora îţi produce un atac de cord. fie o manifestare violentă. Sunteţi vegheaţi în permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră. Numai aşa veţi fi pregătiţi. Simţiţi-vă bine în el. dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se întâmplă. iar voi ziceţi „Fir-ar să fie.ro . nu pentru a vă înfrâna. la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi. astfel încât El —omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele conştiinţa. De la El aţi primit misiunea de a împinge la infinit expansiunea acestui univers şi a celor care provin din el. fără nici o legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. istoria voastră ascunsă. la rezultatele obţinute. în cazul unui eveniment extraordinar." Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis. Cunoaşterea înseamnă creştere. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 40 angels-heaven. mai târziu. cultivaţi această intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale. Asta în cazul manifestării violente. Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie extrem de subtila. fără legătură cu realitatea fizică. alunecaţi în alt spaţiu unde este prezentă o versiune simultană a voastră—trăind simultan cu voi. Ele vin din toate colţurile Universului. Aspecte ale eului personal. Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi. folosiţi-vă la maximum de corpul fizic. să anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. o fracţiune de secundă. Corpul spune un lucru şi mintea îl contrazice. În principiu. vor apărea pe nepusă masă. îmi strică gazonul. Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. Corpul spune ceva iar societatea altceva. în special cunoaşterea transformărilor interioare. Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni tetradimensionali. Abia la sfârşit. Vă puteţi trezi într-o bună zi cum. Acesta este doar începutul. veţi putea menţine active cinci şi chiar mai multe dimensiuni simultan. Asta depinde de esenţa sinelui. comutaţi în universul fanteziei. Ce pot învăţa dinei?" Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe. va trebui să învăţaţi să le şi folosiţi corect.org ingerii-cerului. Unele te blochează numai când te gândeşti la ele. după cum veţi decoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic. după cum fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte.sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp. În celălalt caz. Ca indivizi. privind un manechin în vitrina vreunui magazin. Dedicaţi-vă tot timpul pe care îl aveţi misiunii acesteia.

inclusiv a opoziţiilor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 41 angels-heaven. Testul— care constă în transformarea unei realităţi în beneficiul vostru—vă dă prilejul de a scruta energiile şi entităţile aparent întunecate. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul. în acelaşi timp. aspecte distincte ale sufletului individual intră în situaţii conflictuale cu ele însele. îl acord cu lumina şi cu informaţia. pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă. Faptul că există o luptă eternă între lumină şi întuneric nu vă este de ajutor. dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina pentru a provoca transformarea totală a planetei. iniţierea se extinde asupra voastră.com Ceea ce numiţi voi rău este parte a unui plan mai mare. v-aţi identificat cu timonierul lui. în care conştiinţele se manifestă scindat. tocmai pentru a vă facilita fuziunea cu ele. Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea. dar sunt expresii ale acestora—din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra Sistemului Solar. motiv pentru care aţi uitat multe. este caracterizat de dualitate. Vi se pare că vă dăunează şi de aceea îl respingeţi. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă." V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric. Este destinul acestei planete. Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei. îl călăuziţi. Din contră. întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Orice ezitare va fi fatala. Este. Intenţia Creatorului era de a menţine liberal arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică. Existenţa opoziţiilor care scindează sinele e la fel de naturală ca şi omniprezenţa Creatorului Prim. fiindcă şi ele sunt părţi din voi. existenţa lor unificată şi relatarea acestei experienţe. De fiecare dată când va aplecaţi asupra luptei dintre bine şi rău. vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă. comutaţi între aspecte diferite ale sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. Scopul este fuziunea finala a lumilor. întunericul va fi atras spre lumină. aţi fost nevoiţi să vă adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două catene de ADN. Aparţin eului multidimensional. pe care voi. Cum le veţi sări în ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină." Este atât de simplu. Extensii sau reîncarnări multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un război nesfârşit. m-am săturat de întuneric. Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor. şi destinul vostru. Vă călăuziţi sufletul. Concret. Ca parte inextricabilă a planetei. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care vi le oferim.Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii. Ca membri ai Familiei de Lumină.ro . Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure. Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor. făpturi de lumină. La stabilirea pe planetă. Mai mult vă induce în eroare. Aşteaptă soluţii şi răspunsuri. acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost propriii voştri duşmani. Lupta dintre bine şi rău. în neputinţa de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. Iar acum. universe-people. Acest univers al Creatorului Prim. Necunoaşterea vă produce teamă. urmată de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri. când în sfârşit vă treziţi şi conştientizaţi drumul pe care o veţi lua. nu a Universului în general.org ingerii-cerului. Aspectele dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii. Entităţile de care vă temeţi sunt tot parte din voi.

sunteţi călători printre toate speciile. sprijiniţi-vă reciproc. fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. veţi re-crea un Pământ liber pe de-a-ntregul. dar nu le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. Mă întorc repede. Propovăduiţi unificarea realităţilor. Experimentul uman a emis pe MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 42 angels-heaven. Vor fi şi dintre cei care nu vă doresc printre ei. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe var îngrozi acum. vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din interiorul superfiinţei proprii. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt şi fişe de non-umanoizi. Nu va mai fi necesar să citiţi cărţi sau să vedeţi vreun film. au fost extrem de utile progresului spiritual. este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. fiind la muncile câmpului şi discutând cu altcineva. vă veţi apropia de tărâmurile superioare ale recunoaşterii. Un exemplu edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. veţi aduce cunoaşterea. însă tindeţi către frecvenţa dragostei. pentru a răzbi până la capăt. Planeta Vă suferi o scindare temporară. Separaţia eurilor vă permite libertatea de mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită. Vi se poate întâmpla. Momentan. În prealabil. la care majoritatea nu are acces. desecretizarea lor în beneficiul omenirii. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ. convocat de urgenţă într-o altă dimensiune. membri ai Familiei de Lumină. acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se par potrivnice. Nu aveţi limitări de reîncarnare pentru o singură specie. Nu toţi doresc să fie liberi. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină. Vi se va părea normal ca unul dintre voi. Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim. Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău. mergeţi la sigur. numai că. căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă. În toate acestea. Cunoscând sistemul din interior." Vă aşezaţi undeva şi vă eliberaţi personalitatea terestră. transferaţi acea personalitate unde este nevoie de ea. Bogăţia nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe realităţi paralele. Oponenţii voştri vor avea şi ei câştig de cauză. Veţi şti precis unde anume. să se scuze şi să vă părăsească o perioadă. Pricepeţi? Printr-o creştere necontenită. Colaboraţi în armonie. Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. Nu trebuie să forţaţi nota. Dar voi. pentru a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. sau la cules de căpşune. La fel de bine cum sunteţi acum oameni. Habar nu aveţi deocamdată la ce se referă frecvenţa dragostei. spărgând zidurile groase ale conştiinţei care v-a ţinut în loc până acum. Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor. Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni.înţelegerea voastră superioară. provine din calitatea de membri ai Familiei de Lumină. în perioadele respective. în ciuda atrocităţii unora din faptele voastre. îi veţi rămâne captivi pe vecie. prin varietatea infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă. Puteţi acumula prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim. puteţi fi reptile sau orice altă creatură. ale insectelor ori ale păsărilor. noi doar vă amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. Sunteţi un evantai de personalităţi. Vă veţi scuza spunând: „Sunt apelat. sunteţi implicaţi în frecvenţa luminii. pentru că le sfidaţi zeii. În cazul ideal. ca membri ai Familiei de Lumină. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. să auziţi subit un sunet. În deplin control şi cunoştinţă de cauză. care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la inhibiţii. Informaţi-vă înainte de a creai. De aceea. iar dragostea este creaţie.ro .org ingerii-cerului. Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente. chiar compozite. Propagaţi frecvenţa dragostei— creaţie—şi pe cea a luminii—informaţie—în toate straturile sufletului vostru. Lumina este informaţie.

S-a instaurat stare de carantină—sigilarea planetei. Pentru asta sunteţi programaţi. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă.org ingerii-cerului. aşa că s-au supus vechii frecvenţe. care caută să se sincronizeze conştient eului călăuză! Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. au penetrat scutul terestru. ca receptori ai razelor cunoaşterii. acolo unde începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia. va dispărea. Le creaţi pentru a vă sprijini. Cunoaşterea aprofundată vă va dezvălui pluralitatea eurilor. pentru a le propaga apoi în toate direcţiile. făcând loc eului colectiv. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 43 angels-heaven. trebuie să o luaţi de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. veţi fi obligaţi să înţelegeţi şi să acceptaţi asta." Ţineţi minte. Cei care sapă ştiu că nu au nevoie decât de ei înşişi. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi celorlalţi. Răspândiţi apoi cunoaşterea printre oameni. Au. aşa că trebuie să vă obişnuiţi cu ea. Razele cosmice purtătoare de creaţie. nevoie de un receptor la nivelul solului. Au bombardat Pământul. V-aţi pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi. totuşi. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii. Trebuie să ştiţi că viaţa înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi asupra lor. Credeţi-ne când vă asigurăm că voi. O înţeleg ca parte din plan. nu ar genera decât haos şi confuzie. V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia. Pentru asta v-aţi pregătit. demarând modificările cu propriul corp. Nu o consideraţi dăunătoare. Sunt convins că mă poate ajuta. Aici interveniţi voi. Trebuie să menţineţi frecvenţa. ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi. Există o limită maximă a cunoaşterii imposibil de depăşit fără asumarea identităţii multidimensionale. aducând modificări în raporturile voastre cu ea. Noi declanşăm doar rememorarea şi activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate.frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300. Eul singular. cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci.ro . membri ai Familiei de Lumină. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă va învingeţi frica. Fără acesta. prin ci înşişi. generaţi un nou stil de viaţă şi o nouă frecvenţă care Va modifica frecvenţa la nivel planetar. membri ai Familiei de Lumină. să găsească alte posturi. tradiţional. Aceleaşi melodii demodate! Oamenii nu au fost capabili. v-aţi documentat în detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în misiune.000 de ani. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera frica. Cu acceptul Vostru.

Mulţi membri ai Familiei de Lumină s-au încarnat pe teritoriul Statelor Unite fiindcă vor face progresele cele mai însemnate aici. păşiţi în lumină. Învăţaţi să vă controlaţi corpurile pentru a vi le menţine nemişcate sau active. Veţi fi chemaţi. Vă aventuraţi şi voi în aceste zone. Sunteţi mulţi cei care au demarat schimbarea pe Terra. după caz. Sunteţi aici ca să activaţi ceva din voi. Tirania de aici a luat o turnură interesantă.org ingerii-cerului. Şi ei vor simţi noua frecvenţă. Controlul limitează numărul de frecvenţe. purtând titlul de Păstrători ai Frecvenţei. Cunoaşterea vă va purta dincolo de nevoia de frică. dar vrem să vă şi stabiliţi aici.(8) Dincolo de tirania totală Tirania totală a societăţii nu este controlul exercitat de legea marţială. ca demolatori ai sistemelor şi potenţiali Păstrători de Frecvenţă. Este manipularea psihologică a conştiinţei. Modificarea şi menţinerea unei frecvenţe proprii va antrena vibraţiile toturor celor din jur. să străpungeţi haosul cu noi frecvenţe care să atingă dimensiunile fizice. Veţi fi nevoiţi să vă exploraţi interiorul şi să vindecaţi rănile afective sau fizice. numai prin medierea frecvenţei proprii. V-au ţinut departe de cunoaştere prin controlul frecvenţei. Frecvenţele pe care le recepţionează planeta sunt foarte puţine în prezent din cauze diverse. El vă determină să cercetaţi în toate direcţiile. Statele Unite nu au ajuns încă la concluzia că MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 44 angels-heaven. asemeni cantităţii de informaţie. care vă bombardează cu haos şi confuzie. atât de profund insinuată în realitate. e un loc în afara limitelor pe care vi le-a stabilit societatea. Dar nu trebuie să repetaţi istoria planetei cu orice preţ. Este misiunea voastră. Fişa postului vostru prevede informarea voastră cu orice preţ şi informarea oamenilor. Mutaţiile voastre electromagnetice determină modificarea frecvenţelor de emisie. Trebuie să atingeţi un nivel minim specificat al cunoaşterii şi să îl menţineţi. prin îndârjirea voastră. Simţiţi că trăiţi pe tărâmul libertăţii şi al cutezanţei. ca să le puteţi arăta şi altora luminişul. Planeta are modul ci propriu de a reacţiona. La un moment dat veţi elimina frecvenţa de manipulare. Mai mult. încât cei manipulaţi nici măcar nu conştientizează statutul de sclavi. de la guvern la echipa care conduce lumea şi la cei din spaţiu. fiindcă nu sechestrează omul. Intervalul este nelimitat. Frecvenţa vă permite emisia şi recepţia pe lungimea de undă pe care o doriţi. Lipsa informaţiei şi a controlului vă face imposibilă vizualizarea tabloului general. Este şi ţara negării generalizate. Încercaţi să găsiţi cărări în jungla sinelui. Sunteţi aici ca să înlăturaţi blocajul frecvenţelor. Toţi vor prelua cunoaşterealumină-informaţie pe care v-aţi străduit din răsputeri să o meţineţi. ca membri ai Familiei de Lumină. pentru a reuşi să recepţionaţi informaţia. Prin ea emiteţi raze purtătoare de inteligenţă. Prin ea.ro . Atât de mult timp cei care şi-au închipuit că sunteţi proprietatea lor v-au înghesuit ca pe oi într-un ţarc—toţi. pe care trebuie să le identificaţi cu precizie. nici nu le trece prin cap că mai există ceva dincolo de limitele care le-au fost impuse. Veţi putea să faceţi acestea fără să rostiţi vreun cuvânt. un cod propriu—ADN-ul—şi să răspundeţi chemării sale. de posturi la care vă puteţi conecta. însă este cea mai controlată societate experimentală de pe faţa pământului. Ea este decretul vostru de graţiere. care se va propaga ca o undă de şoc pe suprafaţa întregii planete. chiar şi la atitudinile inedite pe care le adoptaţi pentru a scăpa de ineficienta celor vechi. acolo unde capacităţile voastre sunt cerute. Noi suntem dincolo de ceea ce vi s-a spus că există.

înţelegeţi că de fapt altcineva nu vrea unirea lor. oamenii se vor trezi. intervenţia este iminentă. cu zăhărelul. munceşte". Se vor mânia din cauza neputinţei de a face altceva mai bun. Nu vedeţi cum segmentează: această.org ingerii-cerului. Manevrele politice ale prezentului. mişcare? Sunteţi duşi. cu surle şi tobe chiar. Astfel forţele le sunt mărunţite. dacă nu respectă viaţa şi Pământul. trăieşte. Ei bine. Este necesară schimbarea conştiinţei. Tărâmul materiei îi adună pe toţi laolaltă. vă veţi mânia. Viaţa în Statele Unite se cotează în funcţie de câţi bani ai în buzunar şi de câţi îţi ia guvernul. Tot televiziunea este responsabilă de promovarea lipsei de activitate. Experimentul este atât de precis reglat ca să vă facă să vă îmbolnăviţi de la semnalele subliminale emise prin televizor.unele lucruri nu sunt în regulă. Statul vă părea în pragul colapsului. Sunt unul din dispozitivele de bază prin care conştiinţa vă este manipulată zilnic. „supravieţuieşte. Vi s-au vândut diverse aparate electrocasnice care controlează frecvenţele. Dacă înţelegeţi intenţiile lor. moment în care puteţi înceta. fiindcă toţi sunteţi contribuabili. Mândria şi integritatea vor ţâşni din ochii lor. Rând pe rând. în special în Statele Unite. aşa că aşteptaţi-vă la o restructurare a priorităţilor.ro . Lumea materiei a fost de prea multe ori abuzată tară pic de înţelegere a lumii eterice care o înconjoară. Impozitele vor crea cea mâi mare debandadă în State dar şi cea mai mare coeziune. obez. unde opresiunea era făţişă. Parte a Planului Divin. Uitaţi-vă înjur. Corupţia şi stângăcia lui. veţi afla metodele prin care încearcă ei să vă ascundă adevărul. Vor conştientiza potenţialul uriaş pe care fiecare îl poartă cu sine. Furia este prima izbucnire a afectivităţii după ce oamenii vor înţelege că au fost manipulaţi atât de mult timp. a unui trai sedentar. Anii viitori vor fi martori ai cooperării şi interrelaţionării la nivelul întregii ţări. face ca spectacolului respectiv să-i fie adăugate imagini subliminale care să vă jaloneze în continuare libertatea gândului. fiţi siguri că o să cadă. Să luăm spre exemplu mişcarea New Age. Aici se exercită un control camuflat mult mai strict decât în fosta Uniune Sovietică. vino-latimp. Treziţi-vă o dată. Oricine ar fi. sunt menite să vă separe. oameni buni! MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 45 angels-heaven. Ori de câte ori oamenii trăiesc separaţi şi se apleacă doar asupra diferenţelor dintre ei. Mesajele vă menţin pe un traseu fix de genul. Vă recomandăm cu căldură să aruncaţi la gunoi televizoarele. susţin şi bunăstarea societăţii medicale. doar-doar vor reuşi să va împiedice să realizaţi scopurile pe care le aveţi în comun. şi o ţară întreagă se va înfuria. cum au fost prezicerile pentru vremurile care au să vină. Mai sunt cazuri în care se emite şi informaţie utilă—poate chiar o emisiune a mişcării New Age. Tehnologia actuală este una dintre cele mai eficiente metode de control al frecvenţei. Fiindcă fiica împiedică înlăturarea Sistemului american. segregarea referitoare la ideologia politică. O mişcare inteligentă i-a permis guvernului să obţină ce dorea de la voi fără să vă ceară acordul când a mărit impozitul pe benzină: criza Orientului Mijlociu. el va fi eliminat cu forţa. taci-din-gură. faptul că informaţia vă parvine prin intermediul TV-ului. oamenii vor fi nevoiţi să se întrebe care-i standardul lor de viaţă. Poate că nu vă închinaţi aceluiaşi Dumnezeu. Avem aşadar o întreagă generaţie sinucigaşă din cauza televizorului—cu această ocazie. lipsa de respect faţă de viaţă şi faţă de Pământ îl vor pierde. Abia după ce vor pierde tot. dar asta va apropia oamenii unii de ceilalţi. dar sigur plătiţi toţi impozite. Scindarea a fost plănuită de la început. Vedeţi cum se fac astfel de manevre? Dacă mai urmează câteva taxe de acest gen.

mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa. pasive. Aceasta-i marea deosebire. cel mai indicat ar fi să renunţaţi la ziare. Totuşi. punându-le la dispoziţia tuturor. va trafica aceste invenţii. Tehnologii avansate vor elimina într-o mare măsură blocajul frecvenţei: pot ajunge să modifice calitatea aerului şi a apei. Am amintit de existenţa unor entităţi care se hrănesc din corpurile voastre emoţionale. Dar computerele? A doua prezenţă ca număr din domeniul aparaturii electrocasnice în State este computerul. radio şi TV. Ascultaţi cu atenţie vocea interioară. Există tehnologii capabile de lucruri nemaivăzute. O întreagă economie subterană. se folosesc de potenţialul vostru mental pentru a genera energie în folosul lor. Cei care ştiu de existenţa acestor imagini au impresia că nu pot fi afectaţi. vă pot etanşeiza locuinţa de bombardamentele nocive care v-ar putea ştirbi integritatea energetică. refuzate pe piaţa oficială. Sunteţi învăţaţi numai prostii. Cum procedaţi dacă trăiţi într-o societate care apreciază numai distincţiile? Vă motivaţi spunând: „Cred că-mi pot construi singur lumea. Adevărul este că dacă urmăriţi evoluţia personală. a stresului şi a diverselor tentaţii de care vă puteţi debarasa—doar aşa vă veţi limpezi mintea. iar MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 46 angels-heaven. psihologia sau ştiinţele medicale. vă împrumutaţi în toate părţile. Chiar dacă nu au fost special proiectate să îndeplinească această funcţie. Limpeziţi-vă gândurile. mai ales dacă se întâmplă să lucreze pentru vreo companie mare şi să fie conectaţi la serverul central? Companiile sunt şi ele implicate în controlul psihic. Sunt unic şi suveran asupra fiinţei mele. Adăugaţi la asta electricitatea statică prin care rămâneţi blocaţi pe anumite frecvenţe şi veţi înţelege modul în care sunteţi transformaţi în vite paşnice." Găsiţi calea de a explora realitatea ignorând distincţiile. care va avea ca bază trocul. Ce unealtă eficace ar fi acest televizor pentru ei! În lumea întreagă miliarde de oameni emit hrana aceasta în atmosfera terestră. Să ne gândim numai la casele în care există două. Este un pas extrem de important! Toate produsele: electronice au proprietatea de a bloca frecvenţele. Menţineţi-vă independenţa faţă de media o vreme şi veţi înlătura frecvenţa haosului. Modul în care este ea folosită contează în final. în funcţie de programul urmărit în acel moment. Nici tehnologia nu are nimic rău în sine. plătiţi o grămadă de bani ca să dobândiţi cunoştinţe învechite deja. trei sau chiar patru televizoare şi veţi fi de acord cu succesul răsunător al programului. Trageţi din greu. nimeni nu poate rezista tehnologiei actuale şi efectelor devastatoare pe care le are asupra frecvenţelor voastre.ro .O tehnologie dezvoltată cu ajutorul fiinţelor extraterestre stă la baza emisiilor subliminale de la TV. a fricii. In anii nouăzeci vor ieşi la suprafaţă noi şi noi invenţii—rămase în economia subterană. matematica. Programul de control al conştiinţei umane prin mesaj e subliminale se desfăşoară dej a la scară planetară. sunt incompatibile cu frecvenţele umane. Nu am nevoie de toate aceste titluri care să-mi definească existenţa. E un lucru pe care computerele de acasă nu îl pot face. producătoare de hrană pentru alţii. dar scopul pentru care a fost întrebuinţată o face nocivă.org ingerii-cerului. dar nu vă pierdeţi în ea. O altă zonă fertilă de exercitare a controlului este sistemul educaţional. Câţi dintre cei care stau o zi întreagă în faţa calculatorului la serviciu nu suferă de dureri cumplite de cap seara. Nici măcar nu mai e nevoie de războaie pentru a-i stârni—filmele sunt substitute excelente ! Cei care au ajuns să devină dependenţi de TV renunţă benevol la nestematele informaţionale îngropate în minte şi imediat accesibile dacă s-ar uita în jur. Înţelegeţi acum cum a fost folosită energia împotriva voastră? Televiziunea nu este un lucru rău în sine. trăiţi în această lume. Educaţia înseamnă căutarea cunoaşterii.

Violenţa stradală din marile oraşe este un alt mijloc subtil de a vă controla. Lucrul pe care toate fiinţele omeneşti îl aveţi în comun este jefuirea propriilor emoţii. violenţă. Washington D. Cei care-şi pierd viaţa dintr-un accident sau prin violenţă îşi aleg sfârşitul. dar nu v-au permis să aflaţi puterea pe care aţi avea-o prin ele. Nici măcar nu aveţi nevoie de avort: dacă nu doriţi să rămâneţi gravide. aşa vei putea controla poporul. nivelul violenţei a crescut în aceste oraşe. sare în apărarea ci şi este înjunghiat mortal de atacatori. Au avut grijă alţii să se joace cu ele ca şi cum ar fi fost marionete. haos şi. Agasându-vă permanent cu aceste interdicţii.cunoaşterea se dobândeşte şi într-o călătorie prin deşert. Nu strică să treceţi şi prin experienţa şcolii. Când din ce în ce mai mulţi veţi fi proprii voştri stăpâni. şi altele—sunt adevărate rezervoare pentru energie. Nu trebuie să vină neapărat dintre paginile unei cărţi. Dă-le oamenilor posibilitatea de a alege. iar fiul ci. cele bazate pe frică. de către unele facţiuni guvernamentale. captatoare imense unde energia se acumulează din tot continentul nordamerican—cel puţin până acum. Polemica pro. pentru a genera haos. Disputa pro." Sau. prin frica emanată. generate de războaiele Orientului Mijlociu. fără să fie implicate în vreun fel. În ultimul timp. Este biletul vostru de intrare spre magistralele informaţionale. după toate aparenţele victimă nevinovată. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 47 angels-heaven. chiar şi numai în chestiunea avortului. ştiut fiind că menţinerea la cote controlabile a tulburărilor publice este un instrument eficace în manipularea poporului. Să ne imaginăm situaţia în care o femeie iese împreună cu familia şi este atacată. Ce ar avea de câştigat? Previn coalizarea femeilor între ele şi a bărbaţilor între ei în State. Forţa vitală v-a fost pângărită. dar nu vă bazaţi pe corectitudinea ei infailibilă.ro . au fost de intensităţi nemaivăzute. Ar părea uneori că victime nevinovate sunt prinse în învălmăşeala evenimentelor. Dibăcia vostră constă în puterea de a supune mintea voinţei. îi hrănesc pe manipulatori. eliberează-i. Fiinţele cu vibraţii inferioare— îndrăznim să le spunerii aşa—reacţionează numai la un interval mic de frecvenţe. permite-le să tindă spre un trai mai bun şi nu-i vei mai putea controla. Toate aceste angrenaje sunt menţinute în mişcare la nivel fizic şi asistate la nivel eteric datorită faptului că. Sunteţi de o bogăţie fenomenală. New York. Cum aşa? Prin puterea voinţei. De fiecare dată. opozanţii o vor polariza printr-o amplificare a ei care generează haos şi confuzie. Dezbină şi cucereşte. Cei care vă controlează reuşesc să vă separe prin paradigme care accesează forul vostru afectiv cel mai adânc. Megalopolisurile americane—Los Angeles. Ori de câte ori o parte a cetăţenilor se împotriveşte alteia. cercul se strânge împrejurul afectivităţii. Este chiar aptitudinea pe care stăpânitorii planetei nu doresc să vi-o descoperiţi. şi vă veţi menţine frecvenţa. n-o să vi se întâmple. nu sunteţi obligate să cereţi voie guvernului ce să faceţi cu corpul vostru.şi contra-avort nu e o polemică la nivel uman. Cu fiecare salt evolutiv din istoria oricărei societăţi.org ingerii-cerului. la fel de bine: „Aştept un copil. ea se poartă doar în cadrul anumitor state. conducătorii au de câştigat. Aţi fost îndoctrinaţi să credeţi în neputinţa voastră—că singura voastră salvare stă în liberal plac al divinităţii. Frica amplificată a acestor oameni hrăneşte alte entităţi.C. Stările afective extreme. apar activităţi opuse diametral care-l precedă. vor să vă convingă că nici o femeie nu îşi poate controla procesele intracorporale. deşi nu s-a întâmplat niciodată aşa. Ţin oamenii înspăimântaţi." Fiind propriile voastre stăpâne. Orice femeie poate să gândească: „Nu sunt încă pregătită pentru un copil.şi contra-avort a fost special stârnită în Statele Unite.

fiindcă prin el vă veţi asigura protecţia şi informareă.org ingerii-cerului. Ei sunt în căutarea unei frecvenţe de fiică. Faceţi-vă un obicei din a lucra cu cordonul de lumină. dacă vreţi cu adevărat să schimbaţi ceva. cercare doresc să te controleze îşi vor pierde interesul pentru tine. se va schimba. să deveniţi membri cu puteri depline ai Familiei de Lumină. asta pentru că perspectivă se lărgeşte mereu. Fiţi convinşi că. Planeta se îndreaptă spre o confruntare majoră cu anumite entităţi. să-i încorporaţi. haotica. Folosindu-vă conştient de pace şi dragoste. Stăpânitorii Pământului i-au împiedicat pe oameni să-şi dea seama că trăirile lor afective sunt asemeni unui lan de grâu. Frica şi haosul au fost predominante pe Terra din cauza entităţilor care le-au creat continuu. Veţi fi din ce în ce mai mulţi în viitor. Dacă menţii o anumită frecvenţă şi suveranitatea asupra fiinţei tale. sursa lor de hrană. pentru că veţi colabora pentru a vă consolida poziţia. Permiteţi-i să pătrundă la baza coloanei. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 48 angels-heaven. Dobândiţi controlul. alţii nu se vor atinge de el decât dacă le permiţi.ro . înveşmântându-vă într-un scut auriu de lumină. veţi modifica drastic structura acestei zone: veţi reda oamenilor libertatea de alegere a frecvenţei. Au dezbinai şi au cucerit pretutindeni ca să creeze respectiva frecvenţă. apoi mai jos până ce atinge pământul. De asta se ocupă echipa adversa. Repetăm: noi nu am venit să susţinem frica. iar prin plexul solar să ţâşnească asemeni fântânei. ca să vă meţineţi un statut neutru. Dacă vei culege tu grâul. Cu ajutor acestei zone a plexului solar veţi învăţa să discerneţi prin sentimente. Trebuie să vă umpleţi cu energie stâlpul luminos. pe care-l poţi recolta.Încerjeaţi să priviţi orice lucru din perspectiva de ansamblu.

rezultând interpretări diferite în funcţie de specificul fiecărei culturi. cu alte cuvinte. Tehnologia este exterioară tridimensionalităţii. cât şi în alte zone—activitatea extraterestră va atinge un climax prin care se va autodemasca. e nevoie de o cantitate enormă de energie. nu informarea. avansul tehnologic este uimitor. juraţi că este real. a proliferat o tehnologie întreagă de influenţare a minţii. Însă în cazul acestei planete. acolo unde contactul fizic cu acele fiinţe nu poate fi dovedit. sunt destinate influenţării unei colectivităţi umane. Au alte motive. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 49 angels-heaven. artificialul din ele fiind imposibil de detectat. Aproape toate manifestările OZN au fost realizate prin inserţie holografică. Proiecţia aceluiaşi individ a fost transmisă simultan mai multor culturi. Doar că alţii. deşi le camuflează drept lumina.(9) Noi graniţe profunde Din moment ce frecvenţele le sunt controlate. totuşi. de genul celor proiectate în noapte. Pentru a transfera cu succes insertul. sunt modalitatea prin care voi creaţi realitatea. deci ei trebuie să reducă insertul la cele trei dimensiuni. iar ea se materializează prin tehnologiile actuale care v-au modificat radical stilul de viaţă. Entităţile produc inserturi holografice—evenimente dramatice care simulează perfect realitatea—pe care le expediază prin portaluri înspre realitatea voastră. cei ce le întrebuinţează urmăresc alte scopuri în afară de iluminarea oamenilor. Sunt surogate ale unor evenimente inexistente. Vechimea multimilenară a acestor fiinţe. să ajungă la voi. Inserturile holografice simulează realitatea 3D. pentru a mima o anume continuitate a acesteia. Scopul lor ultim este controlul. Cu acestea. O anumită cantitate de informaţii a reuşit. Numai că ele sunt construite cu scopul de a ghida psihicul uman. Tocmai din această cauză avem legende paralele care diferă în aparenţă pe tot întinsul Pământului. Realităţile pot fi clădite şi inserate ulterior asemeni filmelor. permiţând schimbul între sisteme. Una din schimbările menţionate este apariţia filmelor. Şi nu sunt nimic altceva decât o parte a tehnologiei existente. încât nu le puteţi deosebi de cea naturală. multe daruri şi influenţe din afară au fost suprimate. Din punctul nostru de vedere. capacitatea oamenilor de a dezvolta tehnologii a fost redusă drastic.org ingerii-cerului. Acele magnetice indică alte mărimi în interiorul inserturilor din cauza frecvenţei diferite a câmpului. printre care se insinuează inserturi menite să menţină conştiinţa omenirii în limitele controlului exercitat la scară planetară. Dacă pătrundeţi într-un astfel de insert. În felul industriei cinematografice de pe planetă există industria holografică din spaţiul cosmic. le conferă un randament sporit în controlul oamenilor. printre care mai ales apariţii de obiecte pe cer. fiinţe mult mai evoluate. adăugate realităţii pentru a umple goluri în istorie. concretizată în controlul strict asupra frecvenţelor umane.ro . Acestea. Cu ajutorul unor fascicule de lumină. când—atât în Orientul Mijlociu. Rolul lor e să manipuleze psihicul martorilor. Vă veţi antrena ca să le descoperiţi în perioada imediat următoare. reuşesc să pună la punct realităţi atât de „reale". împreună cu televiziunea. Se vor produce evenimente semnificative. Într-o societate unde schimbul cu exteriorul şi călătoriile în afara sistemului sunt mai dese. Experienţele holografice. prin care să se realizeze fuziunea temporară a dimensiunilor. Inserturile au fost întrebuinţate pe Terra pentru controlul şi manipularea conştiinţei şi pentru dezinformarea sistematică a omului—limitarea cunoaşterii lui. inserturile sunt direcţionate spre planetă prin portaluri. Inserturile pot fi detectate cu uşurinţă prin câmpurile de energie care le împresoară.

Omenirea a fost ţinută în beznă datorită celor două catene rudimentare incapabile să acceseze informaţia. Parte a îndatoririi de membri ai Familiei de Lumină va fi să împreunaţi dimensiunile. Veţi simţi de fiecare dată când încearcă să se insinueze în realitatea în care vă aflaţi. Învăţaţi cum să folosiţi centrul afectivităţii şi veţi activa sursele informaţionale din interior. Vă veţi ocupa de voi înşivă. De aceea. Tehnologii de genul acesta vor fi mult mai frecvent întâlnite în următorul deceniu. nas. Omenirea este în pragul deşteptării la adevărata realitate. sunteţi obligaţi să vă deschideţi centrele afectivităţii şi să le arătaţi tuturor celor din jur calea. Cum faceţi deosebirea între control şi independenţă? Parte a experienţei terestre e să vă frigeţi puţin. Graniţele acesteia sunt mult mai profunde decât vă imaginaţi. urechile. Omul trebuie să înveţe cum să interpreteze energiile. Trebuie să-şi extindă simţurile dincolo de limitele ochilor. nasul. Va trebui să vă orientaţi către alte simţuri daca doriri o evaluare corectă a experienţelor. de fapt. Cu ajutorul lui. Voi aţi fost aleşi să implementaţi noua frecvenţă pe Pământ. ca să nu vă puteţi folosi de ca. Pământul e pregătit să treacă. veţi deveni bogaţi. Vă blochează într-o singură realitate. Una dintre ele. îi veţi descoperi miracolele şi potenţialul.org ingerii-cerului. este reacţia afectivă. cum eraţi obişnuiţi să-l categorisiţi.Prin ce diferă dimensiunile? Şi cum sunt ele legate între ele? Fiecare are un ritm propriu de deplasare la nivel molecular. Prin ea veţi onora viaţa şi pe voi înşivă. Pentru a se transfera dintr-o dimensiune în alta. Aceasta—eul psihic. fie ce-o fi. o cale de acces spre planetă care permite inserţia unor energii în căutare de civilizaţii. Cu ajutorul afectivităţii v-aţi fi menţinut autonomia asupra propriei fiinţe. Nu vă veţi mai simţi în regulă în proximitatea lor. trebuie să regăsiţi portalul adecvat care să MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 50 angels-heaven. pe urechi. Inserturile vă amplifică emoţiile aţâţ cât este necesar ca să-i hrănească pe alţii şi să vă menţină în stare funcţională. drastic desconsiderată de toţi. menţinând în paralel sistemul nervos între anumite marje de fluctuaţie—trebuie să duceţi până la capăt fuziunea. noul prag al evoluţiei. Fiecare expunere la inserturi vă va provoca o stare de rău. Printr-o grijă şi o educare continuă a propriului corp. Este un izvor nesecat de bogăţii. urechilor. gura şi pielea sunt înşelătoare. când. ca să ştiţi apoi cum să vă feriţi. Afectivitatea vă va ajuta sa separaţi inserturile holografice. pentru că vi s-a dăruit şi încredinţat păstrarea luminii interioare. intuitiv—v-a fost blocată prin control al frecvenţei. a corpului pe care să-l întrebuinţaţi cum puteţi mai bine. O dată trecuţi de sfera planetară şi intraţi în spaţiul din afara centurilor de conştiinţă. Căutând neîncetat. pentru a integra percepţia realului. încredeţi-vă în acest corp. inserturile trebuie să parcurgă toate zonele intermediare căutând punctele de legătură dintre două dimensiuni alăturate. Este purul adevăr: a sosit vremea să evoluaţi. vi se arată doar o porţiune din ca. nasului. Am pomenit de portalul Orientului Mijlociu ca despre o poartă. Vi se pare că percepeţi integral realitatea. Am mai spuso. Frecvenţa va genera prăbuşirea structurilor ce au la bază ADN-ul bicatenar. gurii. veţi Observa în sfârşit că nu este o povară inutilă. fiindcă filamentele şi codurile primite de la Familie delectează încercările de manipulare. ochii. veţi regăsi în ungherul cel mai retras al fiinţei voastre integralitatea de care să vă folosiţi. Le veţi atrage pe toate în această realitate. De mici v-aţi obişnuit să vă bazaţi numai pe ochi. să o iradiaţi din propriile corpuri pentru a declanşa vibraţia panplanetară. Familia de Lumină vă schimba situaţia. gură şi piele ca să interpretaţi existenţa.ro . ca viaţă care v-a fost data Spre păstrare.

Este purul adevăr. adevărata misie a Hristosului. O versiune a vieţii sale a fost minuţios elaborată printr-un film holografic. sau înscenări. Portaluri există pe continentele sudamerican.ro . Fiţi atenţi. A deschis drumul multora care aveau misiunea de a sădi o nouă realitate care să pregătească o nouă conştiiinţă a omenirii la finele unui ciclu care lua sfârşit în aproximativ douăzeci de ani. comercială am putea afuma. aşadar. Însă odată cu ele au pătruns şi nenumărate inserturi holografice. a fost modificată intenţionat pentru a vă convinge şi pentru a vă controla prin intermediul ei. implicit a diverselor entităţi care doresc să acceseze planeta. la rândul său. distrugător de sisteme şi membru al Familiei de Lumină. Este locul fierbinte. Sau revenirea lui Hristos. Un astfel de insert ar fi şi vizitarea Pământului de către extraterestri. Fiţi. au ieşit la suprafaţă multe civilizaţii. în afara oricărei ameninţări din exterior. cu mare băgare de seamă la propriile reacţii afective când vă veţi confrunta cu asemenea apariţii din ce în ce mai dese. Un bun exemplu de insert holografic din trecut şi carp a modificat vizibil cursul istoriei a fost răstignirea lui Hristos. facem cum credem de cuviinţă. în lucrarea altcuiva. pe toată suprafaţa globului terestru. inserat şi rulat sub licenţa realităţii. Înscenarea jucată sub ochii omenirii şi menţinută vie în amintirea ei nu este. mântuitor. Numai că entităţile celelalte şi-au zis: „Ce ne facem acum? El foloseşte portalul. ca să răspândească frica folosindu-se de intenţiile altcuiva. care au început veritabile drame religioase în Orientul Mediu. Hristosul nu a venit ca o entitate ci ca un colectiv. pe care probabil o veţi descoperi pe viitor. Amplasarea lui în mijlocul teritoriilor străbătute. Orice asemenea intervenţie nu ar veni din lumină. Planul Hristosului era de a iradia lumina-informaţie. în funcţie de cum ar fi evoluat lucrurile. până când omul s-ar fi dovedit vrednic de a se înţelege pe sine. Asta dovedeşte cel mai bine posibilitatea şi libertatea oricărei entităţi de a interveni. Parte a ei nu a fost decât un insert. totuşi. pe curând. după cum filmele sunt mult mai des realizate în California decât oriunde. Versiunea transmisă vouă. va fi tot insert. manipulând conştiinţa în alte direcţii decât cele vizate iniţial. sprijin pentru omenire în ceasul întunecat. iar o altă parte. Este modul prin care se menţine blocat şi intact orice sistem. folosindu-se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 51 angels-heaven. încredinţat cu misiunea de a aduce lumina prin portalul Orientului Mediu. Unul din „detaliile" care v-a parvenit deformat a fost calda primire de care s-a bucurat Hristosul. în China. Cum să pui la îndoială cuvântul Bibliei? Cum să ne îndoim de aceste adevăruri? Tocmai fiindcă au fost ordonate de organizaţii patriarhale impuse cu forţa. au fost transmise prin portal pentru a suci minţile şi credinţele populaţiei. Energiile aduse de fiinţele hristice au fost acceptate cu inima deschisă de toţi. sau orice aparentă dovadă de a adopta un sistem diferit de credinţe. Cum să ne mai folosim de energii? Fiind un Univers al liberului arbitru." Astfel au ajuns să creeze insertul holografic al Hristosului răstignit.vă readucă în culoarul temporal dorit. Orientul Mijolciu este locul de întâlnire a mai multor dimensiuni. Prin patriarhat s-a reuşit amplificarea controlului energetic pe Pământ. Hristos a fost un colectiv de fiinţe care s-au manifestat într-o epocă istorică. pe care noi îl ţinem doar pentru noi. asiatic. nord-american. Mulţi ne-ar acuza de blasfemie şi de pact cu diavolul. Sau întoarcerea oricărui zeu. de crize îi conferă opoziţie ideală pentru a emite inserturi şi pentru a direcţiona neştiutorii înspre orice credinţe. Portalul în discuţie aparţine Orientului Mijlociu şi este imens. Adevărul despre Hristos e că a fost. dezvăluind omenirii adevăratul miracol care se găsea în fiecare. în ultimii patruzeci — cincizeci de mii de ani. in zonele de tranzit. Conjunctura vortexului permite inserturi mult mai frecvente aici decât în oricare alt teritoriu.org ingerii-cerului. Multe asemenea inserturi.

Peste un anumit timp. ci celei afective. E mai bine ca ei să subestimeze deocamdată lumina. Arcturus.de ea şi manipulând-o pentru a obţine foloase proprii. Mulţi aveţi implanturi care reacţionează la aceste radiaţii. Când informaţia este orientată spre voi. Devine frustrant pentru mulţi. Vrem mai mult decât orice MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 52 angels-heaven. auziţi diverse tonalităţi sau simţiţi ca un fel de vibraţie electrică străbătându-vă corpul. voastră spre libertate. Toţi aveţi mecanisme interioare care să menţină noile frecvenţe. Informaţia este ca un curent pe care. Veţi fi asemeni unor aparate radio în următorii ani. Ce vi se întâmplă la nivel corporal? Întrebaţi-vă: „Cine sunt eu? Cum se poate? Cine este înlăuntrul meu?" Veţi scoate la iveală adevărata identitate şi veţi înţelege multe. Implanturile nu dăunează. V-am încurajat să renunţaţi la gândirea logică fiindcă va intra în conflict cu noua energie informaţională şi electronică. fiindcă le veţi accesa direct de la sursă. Influxul masiv de entităţi şi nave extraterestre se concretizează în intermedierea şi transportul luminii pe Terra. Pleiadele şi altele. Orion. veţi fi la curent cu absolut tot ce se petrece înjur. Nu vă daţi seama de ce trebuie distrus sistemul? Nu pricepeţi cât de complex este controlul frecvenţei? Oare nu întrevedeţi cât de străvezie este realitatea? Sau că vă este la îndemână să controlaţi această realitate—dacă vă puteţi coaliza ca să acţionaţi din preaplinul puterii care v-a fost oferită.org ingerii-cerului. Toate implanturile se activează în prezent.ro . pentru a primi energiile extra-planetare. aşa-i? Şi lotuşi. dacă nu-l puteţi controla. Pământenii au fost programaţi să reacţioneze în prezentul acesta. Sunt eterice şi aţi apelat la ele chiar voi. îl veţi resimţi într-un mod neplăcut. filtrate apoi prin sisteme distincte şi emise către planetă. pornite după un abandon îndelungat şi pregătite să recepţioneze pe noua frecvenţă. vă vom reaminti în permanenţă cine sunteţi. mai ales când dormiţi. stăpânitorii ar lua măsuri imediat. aşa că nimeni din cei încarnaţi acum nu poate pretinde că nu a sosit timpul. menite să împiedice recepţia informaţiei. noi vă vom învăţa. În momente diferite ale zilei. Pe moment. pe când altele au nume cunoscute— Sirius. evitând mecanismele de intereferenţă psihotronice care blochează frecvenţele. Încrederea vă va aduce în preajmă o entitate luminoasă care va va instrui personal. Nu ne adresam sferei logicii. Pentru asta. Dacă s-ar afla de mulţimea celor care restabilesc controlul asupra propriei fiinţe şi de amplitudinea cu care emit pe noile frecvenţe. Misiunea este dintre cele mai înălţătoare—o slujbă de invidiat—şi ajutorul pe care îl primiţi din toate părţile vă ajută să ieşiţi la liman. trebuie menţinut într-o anumită stare. Multe poartă un simplu număr în cataloagele astronomice. În acest răstimp. vă oferim toate aceste informaţii ca să vă mişcăm. să credeţi în capacitatea minţii şi să creaţi cu ajutorul ei? Am pomenit de indiferenţa cu care este tratată lumina. Cantitatea mare de date pe care le veţi primi vă va mări încrederea în voi înşivă. Mulţi vă simţiţi deja straniu. Şedinţele de channeling vi se vor părea perimate. poate că nu îi afectează pe mulţi. Fasciculele luminoase provin din sisteme stelare arhaice care au meţinut colaborarea cu Pământul de mii de ere. Razele sunt captate de nave din proximitatea Pământului. pentru că ea este cheia. Aşa este. Veţi avea o legătură telepatică directă cu navele care emit pe noua frecvenţă. să vă facem să simţiţi şi să va amintiţi—nu mai gândiţi totul atât de mult. corpul trebuie să fie pregătit să o primească. vă vom arăta ce beneficii puteţi obţine. nu vă veţi mai obosi să treceţi printr-o şedinţă de channeling pentru a obţine informaţii. Nu v-au fost introduse forţat în cursul vreunei răpiri. dar cu timpul impactul insertului holografic ajunge să fie cunoscut. în acest Univers al liberului arbitru. din moment ce acest asistent va înlocui total mediumul uman anterior.

ca.org ingerii-cerului.ro . Pe ce ritmuri veţi dansa.să vă sprijinim. Concentraţi-vă asupra dansului din voi. ce magie veţi practica şi spre ce noi limite veţi împinge conştiinţa ca să redefiniţi posibilităţile? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 53 angels-heaven. în calitate de membri ai Familiei de Lumină. să reuşiţi eliberarea speciei umane.

Maiaşii numeau acest ultim soare Alcyone. se materializează. aveţi în faţă ceasul cel mai întunecat dinaintea răsăritului şi vă întrebaţi dacă soarele va mai apărea oare. Sunteţi conştienţi de unicitatea voastră în Univers. Aparţin unei organizaţii străvechi.org ingerii-cerului. Entităţile acestei organizaţii de elită s-au îndreptat de multe ori asupra Pământului pentru a-şi face lucrarea aici. aţi depus un legământ ca să suferiţi mutaţii complexe. Dacă întâlniţi undeva scris „Accesul interzis!". membrii Familiei provin din biblioteca centrală a Universului. A voastră şi a multor altora. Voi. de slăbiciuni sau de micimea contribuţiei la întreg. vă faceţi planurile şi apoi călătoriţi. Energiile cosmice converg către Pământ. Ca să simplificăm lucrurile. printr-o ancorare prealabilă a frecvenţei în interiorul vostru. toate sunt în egală măsură stări prin care conştiinţa. Alţii îi dau tot felul de denumiri.ro . indiferent de construcţia ei. o frăţie a Spiritului care le cere lucrări în diverse sisteme astrale. căreia i s-a spus curcubeu. altfel nu v-ar fi atras spre lectură această carte. Misiunea lor arc loc la fiecare împlinire a ciclului. Voi toţi sunteţi Vestitorii Noilor Zori. schimbătoare prin realitate. Plămădesc lumina spre folosul civilizaţiilor. Familia de Lumină provine dintr-un cartier general al operaţiunilor—o sursă de emisie din depărtările Universului. Este lucrarea voastră. Nu e nevoie să puneţi în balanţă puterile. Vestitorii Noilor Zori realizează fuziunea interioară a tuturor acestor energii pentru a elibera zorii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 54 angels-heaven.(10) O nouă paradigmă a Luminii Cine sunt Vestitorii Noilor Zori şi care este rolul jucat de ci? Ei sunt purtătorii razelor solare. iar lumina este informaţie. slăbiciunile sau influenţele voastre cu ale altora. diseminaţi informaţia în toate sistemele stelare din Univers. catalizaţi evoluţia omenirii şi acceleraţi saltul evolutiv către conştiinţă şi inteligenţă. Vestitorilor. o societate apărută în timpurile de demult. vă deschidem ochii asupra voastră înşivă. Vestitori ai Zorilor. membri ai Familiei de Lumină. fiindcă nu vi se adresează. vă continuaţi deplasarea. Soarele emite lumină. Readucând lumina pe planetă. Pentru voi. Pornind de la acest soare şi menţinând o mişcare în spirală. pe aceleaşi căi pe care planeta îşi dispersează razele către Univers. iar un soare este în centrul Universului. aducătorii luminii şi ai cunoaşterii. pentru a evolua spre niveluri superioare ale conştiinţei. Sori centrali sunt presăraţi pe toată întinderea Galaxiei. Este natura voastră. facilitându-vă descoperirea propriului interior. atât în Cosmos cât şi pe Pământ. lumina se insinuează prin beznă. pentru a permite fuziunea energiilor în fiinţa Vestitorului. Opoziţie privilegiată vă va facilita îndeplinirea jurămintelor depuse. fiecare verigă este parte a întregului. e punctul vostru forte. În definitiv. nu a exteriorului. sau lumina. Voi sunteţi membri ai Vestitorilor. Dintr-o dată. Vă delectează revoltele pe care le iscaţi şi zdruncinările prin care demolaţi sistemele. doriţi răsăritul. Omenirea menţine puntea sacră dintre cer şi pământ. Acţionaţi prin scindarea eurilor pe care le trimiteţi în fiecare dimensiune ca să o schimbaţi. Pentru asta v-aţi pregătit pe tot parcursul existenţelor voastre. De unde o fi apărut? Cum să vă schimbaţi modul de a gândi? Cum e posibil ca totul să fie cufundat in întuneric şi în clipa următoare să ţâşnească lumina? Voi. Intraţi în toate lagărele încercuite pentru a-i elibera pe captivi. La orice contact cu populaţia locală conştientizaţi diferenţa. Ea vă permite să depăşiţi lenea şi ignoranţa vieţilor anterioare. când orizontul evenimentelor se aliniază.

Conştiinţa este asemeni unei oglinzi care se deplasează de la Creatorul Prim în jos. misterioase. sunteţi purtătorii unei inteligenţe rare. Lumina este imperiul conştiinţei.Uneori se întâmplă să vă încarnaţi timp de mai multe sute de milenii în acelaşi sistem. făcând posibilă actuala configuraţie a evenimentelor. Dacă ştiinţa poate fi găsită pe planetă. „Am avut 247 de incarnări aici. Am avut următoarele realizări. ca în momentul în care auziţi chemarea. vă va veni uşor să vă manifestaţi în orice formă doriţi. menită să transforme Terra şi împrejurimile ei. nu vrem să ajungeţi să vă credeţi mai buni decât oricare alt profesionist. Cei care şi-au activat memoria şamanică. lucrează în echipe. Nu intraţi niciodată în sistem de unul singur. răstimp în care vă pregătiţi pentru momentul in care îl veţi distruge. cât şi ca prezenţă activă. până la cea mai neînsemnată târâtoare de la nivelul pământului. în căutarea căreia sunteţi. Dacă totuşi reuşiţi să distrugeţi sistemul şi să creaţi o nouă paradigmă de lumină. sunt sigur că îmi voi aminti totul. este o parte intimă din Creator. De exemplu. cărora le dăruieşte conştiinţa. Aveau capacităţi magice. Conştiinţa de sine. care vă ghidează din nucleul acestui astru. din culturile ancestrale. Ceea ce vă relatăm acum e doar cât puteţi înţelege voi acum.org ingerii-cerului. Creatorul este la fel de prezent în lumină ca şi în aşa-zisul „rău". Se puteau transforma în animale şi multe alte forme la alegere. Este locul unde s-a plănuit declanşarea revoluţiei—nu neapărat în Statele Unite. Dacă mă alătur planului de distrugere a sistemului. Nu vrem să consideraţi lumina mai nobilă decât orice altceva. Sunt cuvinte mari pentru conceptul pe care vrem să vi-l revelăm. Pământul este un loc activ acum. Există nenumărate imperii ale conştiinţei. vă veţi simţi ca şi cum aţi avea un orgasm cosmic. Tendinţa sa este de a fi conştient de sine prin toate elementele create. prin care menţineau procesul în stare de funcţionare. în atâtea şi atâtea forme. un loc fierbinte. de-a lungul Lanţului Fiinţei. Era o cunoaştere profundă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 55 angels-heaven. Un colectiv are întotdeauna şanse mult mai mari de a finaliza cu succes decât un singur individ. Fiecare imperiu conţine o energie similară. Membrii Vestitorilor. iar planul trebuie abandonat dintr-un motiv sau altul.ro . fiindcă şi cel din urmă serveşte tot unui scop divin. cu siguranţă ea poate fi găsită şi în cosmos. petreceţi un număr de existenţe pe Pământ. ceea ce permite existenţa multor asemenea imperii. Deşi sunteţi legeţi direct de lumină prin specificul profesiei voastre. înţeleg că o parte considerabilă a învăţăturilor din aceste culturi se referă la călătoriile interdimensionale şi la polimorfism. vă oferim întotdeauna mai mult. Alţii se adapă de la surse diferite şi se lasă purtaţi de intenţii diferite. Experienţa poate deveni frustrantă. ci la nivel planetar. astfel încât Universul ca sumă a părţilor să devină auto-conştient şi să recunoască prezenţa Creatorului Prim în el. atât ca făuritor. Ori de câte ori vă vorbim şi voi ne demonstraţi că înţelegeţi. Şamanii erau veneraţi pentru aceste puteri. ai Familiei dacă vreţi. Dacă învăţaţi conştient legile creaţiei. Vă reamintim de omniprezenţa Creatorului Prim în creaţia Sa. Aveţi nevoie de ceilalţi fiindcă nu puteţi menţine de unul singur frecvenţa. voi sfida legile şi îmi voi duce sarcina la bun sfârşit. cu un scop bine definit în toată existenţa. Deja descoperiţi singuri aceste lucruri." Uneori nu este dat să fie aşa. Asemeni razelor şi spiralelor de lumină din soarele central. să spuneţi. Cumulul existenţelor proprii vă recomandă. Aveau o anumită Zestre genetică prin care intrau în legătură cu întreaga populaţie. Chiar Familia de Lumină provine dintr-un astfel de imperiu. pe cele ale manipulării şi ale controlului realităţii.

Unele creaturi inteligente se manifestă aidoma oamenilor şi îşi joacă desăvârşit rolul. Unele fiinţe se teleportează. amintirile le rămân intacte." Şi porniţi! Este activitatea voastră comună. moment în care vă veţi da seama că. la rândul lor. când schimbarea este iminentă şi dimensiunile ameninţă să se prăbuşească. Ca membri ai Familiei de Lumină. Aţi trecut prin atâtea existenţe terestre ca să vă duceţi la bun sfârşit îndatoririle. cunoscători în domeniul geneticii.000 de ani. Poate că entităţile pe care le simţiţi diferite de localnici şi diferite în acelaşi timp de Familia de Lumină au venit să observe. Din momentul în care primeau informaţia. vă îndepliniţi misiunea mult mai bine într-un realitate multidimensională. să înţeleagă. Nu sunt decât „bunuri" care v-au fost oferite ca să vă manipuleze.ro . alteori le sunt obturate. aveau diferite posibilităţi de a o distribui. Dar care sunt? Destul de simplu: insinuaţi frecvenţa luminii — informaţie în sistemele limitate care nu o pot accesa. indiferent MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 56 angels-heaven. În tridimensionalitate. sperând că pot fi de faţă când marea conflagraţie se va produce. Este domeniul vostru de competenţă. în unele situaţii. specia locală era într-o oarecare măsură inteligenta. deoarece sunt condiţionate de legi diferite. Conştiinţa vi se va extinde în următorii ani. Trebuie doar să vă reamintiţi cine sunteţi. aveţi multe capacităţi supraomeneşti. sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Reacţia în lanţ se va propaga în toate dimensiunile existenţei şi ale conştiinţei. printr-un curent electromagnetic al conştiinţei. Aspect al identităţii pe care îl împărtăşiţi cu ceilalţi. oamenii comunicau între ei. Actualmente. O carte de vizită pe care v-ar fi trecută profesia ar suna în felul următor: „Membru al Familiei de Lumină. Distrugător de sisteme. Spaţiul cunoscut nu vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. Ca o caracteristică. stabilind contacte direct cu fiinţe din spaţiul extraterestru. La cerere. Diferitele dimensiuni ale realităţii generează experienţe diferite. De aceea vă recunoaşteţi cu uşurinţă colegii când aceştia accesează realitatea fuzionată.Mulţi extratereştri. Parte a noii conştiinţe aduse prin evoluţia omului odată cu restructurarea ADN-ului este şi rememorarea adevăratei identităţi la nivel individual şi colectiv. experienţa vă este limitată drastic. Nu ne referim la informaţiile neutre. Disponibil pentru modificarea sistemelor de conştiinţă în cadrul Universului cu liber arbitru. renegat în afara acesteia. cu milioanele de membri ai Familiei de Lumină. În aceste vremuri agitate. din cauza controlului de frecvenţă. pentru a purta apoi informaţia către sistemele din care provin şi care evoluează. Cu mult timp în urmă. Frecvenţa şi pulsaţiile cerebrale sunt cele care determină realitatea singulară a omului actual. să accesaţi celelalte dimensiuni din interiorul sistemului şi să le deschideţi ochii oamenilor—localnicii acestei planete. informaţia este diseminată cu ajutorul tehnologiei—dispozitive care vă sunt exterioare. Conştientizaţi asta şi vă veţi distanţa de drama oamenilor şi de dilema referitoare la controlul frecvenţei. Aveau un sistem evoluat de recepţie a informaţiei.org ingerii-cerului. prin decizia zeilor cotropitori. generate de computere: e vorba despre informaţia transmisă biologic. se încarnează sub aspect uman. posedă capacitatea de a se restructura la nivel molecular astfel încât să pară umani. acum 300. energiile se acumulează pentru a participa la conflagraţie. de fapt. Evenimentul va depăşi sfera celor trei dimensiuni. camuflaţi în fiinţe umane. Sunteţi fiinţe programate magnetic şi biogenetic. supuşi atât de mult timp prin control al frecvenţei— către noul sistem. Numai aparenţa vă este umană. să participe chiar. Anterior instituirii acestuia. care vă ţine captivi de atâta timp. Nu le este uşor să ţină minte cine sunt cu adevărat.

E de înţeles mirarea care îi cuprinde pe unii clin voi când sunt puşi în faţa unei misiuni atât de dificile. calitate de membri ai Familiei de Lumină. Dacă nu obişnuiţi deja să o faceţi. indiferent de domeniul de activitate. mai ales când trebuie să începeţi schimbarea de la voi înşivă. timpul lor a expirat! Mesageri din partea luminii. Este responsabilitatea voastră. Cu actuala tehnologie. Aşa stau lucrurile. este puterea gândului de a se transforma în experienţă.000 de ani. membrii Familiei de Lumină au cunoştinţe detaliate despre metodele de captare a energiilor. Prea multă pace devine sâcâitoare. în realitate. Doar aşa veţi putea stăpâni lumina. lumea a fost proiectată de Familia de Lumină cu mult timp în urmă.de distanţă. Toţi vă ştiu meteahna. ca să fim drepţi. Chiar voi. care să permită controlul. fără să apeleze la aceste tehnologii artificiale. operarea şi manipularea speciei. nu o căutaţi în afară. filamentele fotocodificate se strâng împrejurul corpului. Cei care s-au hrănit cu frică şi haos vor fi nevoiţi să-şi schimbe hrana sau să părăsească locul. Momentan. când de fapt ar trebui să dezvolte tehnologia în interior. Tot ce există este consecinţă a gândului. Tuturor vă plac situaţiile dramatice. istoria se află în corpul fiecăruia dintre voi. conştiinţă de care vă puteaţi folosi. Trebuie să vă schimbaţi atitudinea.org ingerii-cerului. în. Sunteţi pe planetă pentru a capta şi redirecţiona energiile spaţiale spre ADN-ul care e pe cale să se modifice. Oamenii nu-şi pot închipui cum ar putea istoria lor să se întindă pe un interval mai mare de câteva milenii. O să descoperiţi şi să integraţi istoria umanităţii pornind de acum 300. Scopul vostru e să aduceţi informaţia.ro . ca să puteţi lămuri dilemele oamenilor. E motivul care v-a determinat să conceperi acest plan. Prin dispozitive electromagnetice. să execute comenzi şi să răspundă la stimuli printr-o frecvenţă unică: frica. himmels-engel. sau să o preschimbe. Cu toate astea. În realitate. În fiecare nouă dimineaţă şi zi să vă spuneţi clar ceea ce doriţi să vi se întâmple. Răspunsul electromognetic prin frică este urmat de o emisie a conştiinţei. Omul creează în afara sa. ca şi cum abia aţi fi ajuns pe Pământ. Mari rezerve de conştiinţă erau disponibile pe planetă. conştientizarea schimbării şi o sursă de hrană care se armonizează cu toate acestea.de Învălmăşirea bibliotecii umane a păstrat o rămăşiţă la locul ei. folosindu-se de dispozitive interne. După ce entităţile aparţinând altor familii pe care aţi ajuns să le numiţi „negre" au luat cu asalt planeta. vă veţi lămuri neclarităţile pentru a trece la faza experimentării. s-au descurcat de minune să meţină lumina la distanţă. v-aţi decis să vă întoarceţi pentru a declanşa un nou raid— luând. Vă tot place să apelaţi la trecut de fiecare dată când vă confruntaţi cu ceva nou. Timp de 300. ca şi cum transmisia inteligenţei s-ar realiza prin fibre optice. Primul lucru pe care vi-l cerem e să încetaţi să vă mai bazaţi pe trecui când trebuie să faceţi ceva. Unde se îndreaptă frica? Unde converg toate emoţiile? Am menţionat anterior că emoţiile sunt o sursă de hrană. paradigma voastră nu se poate extinde dincolo de capacităţile luminii. lumina.000 de ani. să ne limităm la tandemul lumină — întuneric. aţi fost Arhitecţii Primi. Distrugătorii sistemului trebuie să elimine această sursă. nevinovaţi ca un bebeluş şi gata de a lua în piept viaţa de zi cu zi. Ţineţi minte. Reputaţi călători şi investigatori. Echipa neagră şi-a îndeplinit misiunea de a ţine lumina la distanţă. ar cam fi cazul să treceţi la fapte! Numai aşa vă puteţi edifica realitatea. ascunsă cu mare grijă din calea omenirii. frica a predominat pe planetă în formele cele mai felurite cu putinţă. Conştientizând acest obiectiv vă veţi planifica mutările conştienţi. Marea taină. vă este permisă doar o capacitate limitată de construcţie a realităţii. Deocamdată. deşi dincolo de ea se găsesc multitudini de alte echipe şi imperii. înainte de apariţia zeilor cuceritori. în calcul evoluţia spirituală care v-ar fi asigurată prin colaborarea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 57 angels-heaven. care a putut să funcţioneze în nişte parametri. bineînţeles.

Pogorârea luminii la suprafaţa planetei.Creatorul Prim. Colaborarea dintre specia nativă şi Arhitecţii Primi va permite integrarea rapidă a luminii.ro . Penetrarea luminii va determina o reacţie lăuntrică. îi va afecta pe mulţi. cu atât mai rapidă cu cât o veţi propaga în cantităţi mai mari. prin intermediul corpurilor voastre. care să vă ajute la recuperarea planetei din ghearele zeilor creatori.org ingerii-cerului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 58 angels-heaven.

Fiţi atenţi la modele. Ca şi cum cea mai potrivită şansă şi cel mai mare bine v-ar înrâuri cu fiecare nou prilej. Dacă nu acceptaţi o anumită experienţă pe care aţi avut-o. Fluctuaţiile voastre provin din bombardamente repetate cu vibraţii de menţinere a controlului care vizează tulburarea minţii. atenţia concentrată pentru momentul decisiv. chiar dacă vi se par învechite şi monstruoase şi nu vreţi să le revedeţi. Aveţi încredere în ea." Procedaţi de fiecare dată ca şi cum un scop impecabil v-ar determina să acţionaţi. Conştientizaţi. da-mi poşeta!". sora sau iubitul vă pot fi de folos peste douăzeci de ani.(11) Numele jocului Ca să supravieţuiţi în viitorul apropiat." Nu vă judecaţi. Unii sunt conştienţi de impactul profund pe care îl va avea conştientizarea asupra întregii planete şi îşi doresc să nu se producă în veci. că disensiunile cu mama. a super-conştiinţei." Numai astfel—printr-o suveranitate asupra propriei fiinţe şi o conştientizare clara a dorinţelor—veţi putea accelera procesul. Prea târziu! Evenimentul a avut loc deja. Ţineţile pe toate în acelaşi dosar. Adoptaţi cu toţii acest mod de a fi şi recunoaşteţi în fiecare eveniment o şansă unică de a evolua spre o conştiinţă din ce în ce mai înaltă. Poate pentru a atrage atenţia asupra altui lucru. consideraţi-o cea mai bună ocazie de a evolua. Fiţi încrezători că veţi găsi de fiecare dată ceva ce vă poate ajuta. Meţineţi constant această atitudine. Rămâne de văzut cât voi continua să fac acest lucru. Spuneţi: „Ce interesant—fac asta de fiecare dată. altcineva e vinovat. Vreau ca trupul să mi se regenereze de la sine. V-aţi putea vindeca de vreo boală. în acelaşi timp. Nu faceţi uitate dramele personale. Spuneţi doar: „Îmi asum responsabilitatea faţă de toate evenimentele în care m-am implicat. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 59 angels-heaven. Gândurile produc în permanenţă lumea în care trăiţi. Cu toţii trebuie să vă meţineţi limpezimea manţii. Ceea ce experimentaţi e consecinţa directă a ceea ce gândiţi. Nu ştiţi niciodată ce rezultate veţi obţine dacă acţionaţi după aceste precepte. Menţineţi atitudinea. s-ar putea să descoperiţi că este un alter-ego. e imperios necesar să acceptaţi ideea manifestării gândului. Ne întoarcem în trecutul vostru pentru a vă asigura de asta. înainte de a găsi o modalitate de a-l schimba. dar nici nu vă aşteptaţi la nimic. Vreau asistenţa integrală a Spiritului.org ingerii-cerului. Nu vreau să deţin ce am creat. Accept să fiu responsabil pentru tot ce mi se întâmplă. Nu văi fie frică de propria creaţie. Revigorarea şi recunoaşterea propriei puteri trebuie să vă fie grijile de căpătâi. când. Nu mai trăiţi în viitor sau în trecut. Dacă nu-mi va fi pe plac. Gândul primează. indiferent de gradul de nocivitate după care le-aţi arhivat. Nu aţi interiorizat conceptul încă pentru că nu înţelegeţi ce înseamnă să stai în ritm şi să fii şi informat în acelaşi timp. Voi depăşi orice dificultate ca să mă dau drept exemplu pentru întreaga omenire. le veţi privi dintr-o lumină nouă. Sfârşiţi odată pentru totdeauna cu frica cu care le ocoliţi. trăiţi doar clipa. v-aţi putea lecui o anume fobie. Vreau să emane starea de sănătate. fiindcă în momentul în care v-aţi întoarce spre cel ce vă ameninţă. pentru a îndrepta anumite deficienţe pe care nu pot să le văd. Spuneţi-vă: „Oare ce vreau de la mine? Doresc să evoluez mai repede.ro . Niciodată n-o să le vedeţi inversate— experienţa să determine gândul. Dacă mergeţi pe stradă şi cineva vă ameninţă din spate: „Am un pistol în mână. Experienţa îi urmează întotdeauna. priviţi-o în faţa. Evoluţia singură vă va demonstra unde vă îndreptaţi. Îmi pun întrebarea de ce fac lucruri care nu-mi sunt pe plac. fratele. Vi se pare un cuvânt fără semnificaţii deocamdată. Acţionaţi ca şi cum nu ştiţi nimic.

Bucătarul. sau vă îngrijoraţi ca nu cumva să vă fie servite alte bucate? După ce aţi dat comanda. când comandaţi meniul preferat. Victimele fac alte victime. Învăţaţi să-i comandaţi vieţii ce doriţi de la ea şi aveţi încredere că. sau dacă vă permiteţi să serviţi respectivul fel de mâncare.Sfârşiţi-le. nicidecum de stări tensionate pe care să le daţi uitării. nu se apleacă deloc asupra a ceea ce simt. doar ea vă poate purta către alte realităţi. E greu de acceptat că aceşti aparent neajutoraţi copii sau cei care suferă de foame îşi creează propria realitate. fiindcă au reuşit să-şi creeze o realitate. Nu vor şti să-mi prăjească ceapa după gustul meu şi nici nu-mi vor pune pe platou ciupercile pe care mi le doresc. Dacă înţelegeţi asta. Credeţi. Ori de câte ori vezi o astfel de persoană.org ingerii-cerului. cereţi să vi se aducă aşa cum le doreaţi şi abia apoi vă apucaţi de mâncat. Vă rugăm. Învingătorii îi fac şi pe alţii să învingă.ro . ţineţi minte. Costă cincisprezece dolari. Conferiţile statutul de nestemate ale experienţei. numai aşa vă veţi cinsti pe voi înşivă. este proprietatea voastră şi voi îl veţi plăti. Poate că uneori vă gândiţi: „Nu-mi pot permite ceva aşa scump. O să iau ceva care costă cel mult şapte. acceptaţi-vă partea de vină şi permiteţi-le reintrarea în ciclul conştiinţei. Poate că nu e o realitate din care să trageţi învăţăminte—sau în care să simţiţi că trebuie să vă implicaţi. bucătarul îl prepară. cea mai mare iluminare vine luptând cu cele mai catastrofale dificultăţi. o dată dorinţa manifestată. spuneţi pur şi simplu chelnerilor: „Îmi doresc meniul X". numai că voi controlaţi întregul proces. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 60 angels-heaven. emiţi gânduri care o categorisesc ca atare şi măreşti probabilitatea ca ea însăşi să se eticheteze astfel. dar că alţii nu o pot face—în speţă. găsiţi-le un deznodământ fericit. Afectivitatea este strâns legată de aceste întâmplări şi. bebeluşii sau chiar copiii mai mari. iar ospătarii vi-l servesc. urmaţi chelnerul la bucătărie gândindu-vă: „Probabil n-or să-mi găsească salata favorită. le mulţumiţi. îl găteşte. ca să puteţi culege învăţăminte din toate. nu îl pregătiţi voi înşivă. Nu conştientizaţi încă toate conexiunile ascunse dintre evenimente: mass-media nu prezintă decât aşa-zisele fapte exterioare. cu ajutorul energiei spirituale. Nu din ziare veţi afla cum ar putea evolua toţi cei implicaţi într-un eveniment oarecare. Deşi îl comandaţi. Şi în viaţă este la fel ca într-un restaurant. ca aveţi puterea de a vă crea realitatea. pentru simplul fapt că niciun ziar nu deţine acest torent informaţional. Cineva trebuie să parcurgă şi tărâmurile nepătrunse pentru a le ridica la lumină. În momentul în care sunteţi servit. Când comandaţi ceva. Participanţii la o astfel de dramă. Credeţi că aveţi puteri creatoare limitate la doar câteva zone ale realităţii? Puteţi pretinde că nu deţineţi suveranitatea decât în segmente restrânse ale propriei existenţe? Renunţaţi aşa uşor la ce este al vostru dintotdeauna din simplul motiv că societatea vă interzice accesul? Daţi-vă seama că evenimentele nu se materializează din neant. vă poate fi de un real ajutor. unde se pare că victima a fost identificată. abuzaţi de adulţi." Modul în care vă comportaţi la restaurant este un indicator destul de precis al comportamentului vostru în general. să-i priviţi pe cei prezentaţi drept victime neputincioase." Nu. având încredere în măiestria bucătarului. La restaurant. Uneori. instauraţi pacea. dovedind o ignoranţă crasă faţă de încărcătura emoţională care însoţeşte fiecare dramă umană. ca de fiecare dată când mai citiţi relatarea vreunui eveniment sau a vreunei drame la ziar. Dacă nu vă convin bucatele. De aceea. La restaurant nu e nevoie să vă gândiţi la fiecare ingredient şi la modul cum va fi încorporat în meniu. Nu vă va fi servit dacă nu îl comandaţi de la bun început. Veţi fi convinşi că vi le vor servi aşa cum vă aşteptaţi şi nu vă mai faceţi griji. Obişnuiţi-vă să ascultaţi necazurile altora şi să trageţi învăţăminte din ele. vi se va aduce la îndeplinire. nu reuşesc să coreleze afectivitatea cu gândirea. unii dintre voi. aşadar.

Voi v-aţi făcut treaba comandând. unii vi se vor opune. eliberaţi-vă de nevoia confirmării unei întregii societăţi. înţelegeţi că aţi putut încorpora mai de timpuriu principiile divine pentru a le arăta şi celorlalţi calea. Decât să depuneţi cel mai mic efort. A încerca e diferit de a face. sa exprime. Fac. Acceptând lumina în corpul vostru deveniţi un bun exemplu pentru toţi. Lămuriţi-vă dorinţele. Aveţi încredere că va veni. păstrându-vă în acelaşi timp individualitatea. Toţi aveţi capacitatea de a conlucra. Gândiţi-vă la părinţi şi la ce credeau ei. Mai degrabă. să fiţi convinşi ca prin gânduri vă articulaţi lumea. Confirmaţivă voi înşivă.org ingerii-cerului. mai bine renunţaţi. comandaţi-le şi terminaţi cu toate grijile inutile. Manifest. La fel să vă comandaţi şi vieţile. magnifice care vă stau la dispoziţie. Întreaga planetă se afla în afara limitelor. Dacă acceptaţi să staţi la coadă. încearcă să îşi modifice structura. Dacă veţi arăta cum depăşiţi legile realităţii. Sunteţi toţi speriaţi pentru că aţi fost crescuţi într-o morală care v-a pistonat permanent: „Lucrul asiduu este singurul care merită recompensat. Ar trebui se traduce prin suveranitatea altcuiva la care aţi consimţit să vă supuneţi. funcţionează! Eu am putut să o duc la bun sfârşit. Daţi-vă seama că nu există limite. V-aţi îndatorat profund prin neputinţa voastră. pentru că or să creadă că le-aţi luat ce le aparţinea de drept şi că nu-şi vor recupera respectivul lucru decât deposedându-vă de el." Atâtea ore am petrecut arătându-le că nu au de ce să-şi facă griji dacă se manifestă. Calea corectă este ca orice aţi face. Dacă nu veţi reuşi să mai învăţaţi ceva pe planetă. Gândul este generator de experienţă. nu veţi putea înţelege că a accepta infiltrarea principiilor divine în propriul corp şi implantarea lor pe toată faţa Pământului." Uitaţi de încercări. tocmai fiindcă credeţi că nu este suficient pentru toţi. Sunteţi cu toţii produse ale propriilor gânduri. ca să verificaţi dacă a preluat comanda şi nici nu-i daţi indicaţii despre cum să o execute. Le veţi transmite: „Hei. Când cineva încearcă să trimită o scrisoare. fiindcă încercarea nu-i decât o scuză: „Am încercat. nu vă consideraţi mai norocoşi decât ceilalţi. Realizez. Acum. De o mie de ori am încercat. Prea multă muncă înseamnă că ceva nu e în regulă. Scoateţi din vocabular expresii de genul ar trebui sau a încerca. Vrem ca voi să trăiţi în lumină. Ori de câte ori folosiţi această sintagmă. Oricâte daruri aţi primi din spirit şi din materie. nu puteţi atinge desăvârşirea. veţi învăţa totuşi că aşa stau lucrurile în multe realităţi. Dacă ar fi să daţi bani de câte ori spuneţi aceste cuvinte. omenirea în cauză trebuie să-şi manifeste o nouă conştiinţă prin care să înveţe cum să facă orice fără cel mai mic efort. Şi voi veţi reuşi." E obligatoriu să supuneţi analizei ideea de trudă şi originea ei. Dacă nu depuneţi efort. să vă iasă din prima şi fără cel mai mic efort. temându-vă să luaţi ceea ce alţii nu au. va fi un exemplu al luminii pentru toţi din jur. Vrem să vă învăţăm pe toţi secretul acestor vibraţii înalte. S-a considerat că totul există în cantităţi limitate şi că numai unora le este dat să facă. aţi rămâne datori vânduţi. Poate să încerce la nesfârşit. Va fi dificil pentru unii. Faceţi-vă singuri un cadou şi încredeţi-vă în capacităţile excepţionale. Intenţionez. nu veţi reuşi nimic.ro . Cum să te aprobi singur când o viaţă întreagă au făcut-o alţii pentru tine? Cuvintele vă pot conferi putere sau vă pot lipsi de ea. Nu agasaţi Spiritul cu tot felul de întrebări. Vă reamintim că sunteţi propriii voştri suverani. Obişnuiţi-vă cu această abordare şi veţi reuşi să schimbaţi percepţia conştientă MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 61 angels-heaven." Folosiţi în loc expresii de genul: „Creez. Activarea manifestă a dorinţelor voastre va înrâuri şi celelalte persoane.Cu câtă nonşalanţă divină comandaţi meniul la restaurant.

pentru ca patronul să fie impresionat şi sa vă plătească. Înţelegând. Vă veţi frustra cumva că nu faceţi voi înşivă treaba? Bineînţeles că nu. Dacă vi se pare că toate sunt grea de făcut. Veţi reuşi să transformaţi lumea indiferent de starea ei.org ingerii-cerului." Şi totuşi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 62 angels-heaven. întrebându-l: „Cum procedaţi ca să le căraţi?" La care el mi-a răspuns: „Pur şi simplu. Gândiţi-vă. cărămizile.asupra vieţii. „fără efort". să vă întrebaţi dacă nu există alternative. imperfecţiunile. Cu toţii credeţi că ştiţi cum să faceţi rost de ei. Vi se pare că pentru a câştiga bani trebuie consumate energii considerabile. Aţi face ceea ce trebuie ca să fie cărate.ro . vă veţi remodela trupul. Ţineţi minte: după cum resimţiţi realitatea şi o programaţi. Acum observaţi diferenţa? Banii sunt o problemă pentru toţi. ce creaţi atunci? Mulţi aţi cinstit. cum vă veţi descurca? Aţi putea zice: „Le iau una câte una şi le car. Personal. Dar pentru aceasta trebuie să ştiţi regulile jocului—că sunteţi un produs al gândului. şi tot Universul ascultă de această legitate—şi să vă clarificaţi cum vreţi să fiţi. altfel consideraţi că sunt bani „murdari. Cu voia voastră." La rându-ne. ea vă va răspunde. „vreau să mi se întâmple cutare lucru fără să depun efort. cu atât veţi trudi mai mult pentru ei. pe parcursul multor existenţe." Obişnuiţiva cu aceste cuvinte. Nu înseamnă că vă deziceţi de responsabilităţi—imaginaţi-vă că e o nouă metodă de a căra. „Daţi-i drumul! Sfidaţi totul! Faceţi doar ce vă place! Faceţi imposibilul!" Avem încredere în voi. Starea psihică dă numele jocului. membri de familie sau oameni de societate pe care i-aţi crezut reprezentanţii unei etici profesionale şi ai unor sisteme de valori. de fapt să controlaţi realitatea fără să irosiţi energie preţioasă. realitatea se va schimba. faceţi-le parte din exprimarea zilnică. aţi putea apela la altcineva. care să fadă treaba pentru voi. Nimic mai fals. De ce nu vi s-a întâmplat până acum? Fiindcă nu i-aţi permis—inconştient. Am discutat odată despre o stivă de cărămizi cu cineva. Vă îmboldim. v-aţi împotrivit. Vi se pare normal să trageţi din greu ca să câştigaţi. vârsta. l-am sfătuit: „N-ar fi mai uşor dacă angajezi pe cineva să facă treaba în locul tău?" Dacă asta ar fi meseria voastră." Asta înseamnă. Amintiţi-vă că creaţi realitatea după cum gândiţi. Aşa veţi fi. Spiritul vă va oferi compensaţii nebănuite. de exemplu. pe care o puteţi folosi în alte direcţii. întrucât veţi primi motivaţia şi puterea de a renaşte de la voi înşivă. Tot voi v-aţi ocupa de cărămizi. le iau una câte una şi le duc unde am nevoie. totul. Dar nu v-aţi gândit să puneţi sub semnul întrebării aceste coduri. Dacă credeţi. Cu cât credeţi că doar munca grea e sursă de venit.

fiindcă vedem acum cât de lesne vă lăsaţi duşi de nas. De aceea vă pregătim. clipă de clipă. Ar fi timpul să reuşiţi să vă manifestaţi. deoarece legea divină prevede libertatea de decizie. la nivelul conştiinţei. ca şa nu vi se joace „farse" cosmice. Cu această ocazie vă veţi informa despre propriile intenţii şi scopuri. sau „Întoarcerea Tricourilor Albe. Voi sunteţi cei care impuneţi ritmul în care vă transferăm cunoştinţele. fiindcă trebuie să încorporaţi matricea informaţională din cosmos. simţită prezenţa. E momentul să vă ridicaţi din mediocritatea conflictelor zilnice. nici liderii voştri politici habar nu aveţi îşi fac. Prea mulţi s-au amestecat în evoluţia terestră. altfel nu vă urniţi din loc. bune şi rele deopotrivă. pline de har şi de duh. Evenimente despre care nici voi. sunt rodul gândurilor voastre. va suferi schimbări de esenţă. Am mai mărturisit tacticile pe care le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 63 angels-heaven. Vă prevenim. Specia voastră e pe cale de a descoperi informaţii tulburătoare în anii ce au să vină. Amintiţi-vă că lumea şi împreună cu ea. Ni se pare extrem de important să reţineţi că ne aflăm întrj-uri Univers al liberului arbitru. Filamentele sunt responsabile de activarea matricei extra-corporale. iar evenimentele prin care treceţi. Mulţi v-aţi schimbat în timp. ceea ce face ca voi să fiţi o Familie a Informaţiei. care permite totul. E cazul să vă schimbaţi complet imaginea despre voi şi să dărâmaţi zidurile care vă împresoară. Identitatea voastră este povestea Familiei de Lumină. Suntem nevoiţi să vă mai minţim. Terminaţi cu toată prosteala despre zei—că ar fi fiinţe pogorâte din ceruri. să o conectaţi la psihicul propriu şi să emiteri informaţiile către planeta întreagă. ignorând această normă: până şi străvechiul nostru neam li s-a alăturat. Sistemul vă va paraliza. Familia de Lumină este unanim recunoscută pentru predilecţia de a instaura societăţi unde lumina abundentă vehiculează totul.(12) E formidabil să fii purtător al luminii A sosit momentul să vă redimensionaţi identitatea. promova şi experimenta controlul asupra conştiinţei. Alte conştiinţe—familii ale războiului—petrec şi miliarde de ani în timpul vostru pentru a studia. mereu se vor găsi unii care doresc să stăpânească peste ceilalţi. Doar dacă va gândiţi la cum eraţi anul trecut. iar timpurile sunt aproape. veţi vedea câtă putere aţi acumulat în acest răstimp. Aţi abordat prea simplist felul în care unele fiinţe le controlează pe celelalte. Inevitabil.ro . cum îşi creează propria realitate. iar vouă nu vă va veni să credeţi în ce hal aţi fost minţiţi. Am insistat pe ideea multidimensionalităţii—conform căreia puteţi fi în mai multe locuri deodată. încet-încet. Universul de dincolo de limitele temporale permite derularea tuturor scenariilor în zonele cu liber arbitru. Mai devreme sau mai târziu vă veţi îndoi de Cuvintele noastre. să vă faceţi opţiunile în deplină cunoştinţă de cauză. din ordin al Familiei de Lumină. aşadar amintiţi-vi-l cât sunteţi aici. V-am pomenit şi de miriadele de lumi născute din Pământ." Vaţi luat un angajament.org ingerii-cerului. voi. Idealul ar fi ca fiecare să simtă. Ce vrem să spunem? Lumina este informaţie. Fiţi mai circumspecţi când aflaţi de fiinţe pogorâte din ceruri. Dar trebuie să evoluaţi pentru a solicita benevol informaţii. preferând o vreme să refuzaţi dezvăluirile noastre. Desluşiţi cine sunteţi şi fiţi cine trebuie în lumile pe care le colindaţi. ca să vă apropiaţi cosmic de drama planetei.

Lumina le va anihila pe toate. În vâlvătaia ei distrugătoare. unde locuiţi. când vă pierduserăţi în haosul propriei conştiinţe. că realitatea se înfiripă din gândurile voastre—şi arhitectonică a noii lumi zămislită prin Familia de Lumină. Să dezlănţuie haosul noii conştiinţe asupra Terrei. Matricea informaţională se suprapune astfel matricei terestre pentru a amplifica noi probabilităţi în viitorul planetei. Singurul responsabil de ruina materiei este lumina. v-aţi stabilii o identitate din raportul cu exteriorul. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 64 angels-heaven. înălţate din cenuşa celor vechi. Vă puteţi înţepeni într-o paradigmă potrivnică. se vor nărui în faţa noii conştiinţe planetare. Curând. fiindcă lumina transformă totul în calea ei. fiindcă aveţi concepţii bine înrădăcinate despre profilul unui distrugător. voi sunteţi responsabili de propria voastră evoluţie prin faptul că vă inspiraţi din bogăţia interioară şi deveniţi astfel exemple pentru cei din jur. Deschideţi-vă simţurile interioare şi detectaţi confuzia generală a oamenilor. Banii ori proprietăţile materiale. La fel. temelie a noului sistem—convingerea că voi înşivă vă creaţi. Vă este greu să acceptaţi statutul de distrugător.ro Gândiţi-vă doar la comunităţile din care faceţi parte şi veţi observa cum fundaţiile pe care oamenii şi-au clădit vieţile se năruie. dar să nu capete putere. deveniţi unul cu el. Cu mult timp în urmă. Sperăm că v-am sădit încredere în suflet. Frecvenţa luminii ascunde istoria identităţii voastre şi a conştiinţei personale. sentimentul de siguranţă corespunzând identităţii conferite de ADN-ul bicatenar. dar decizia finală voi o luaţi.org ingerii-cerului. Trusa de prim ajutor este ascunsă în trup. toţi se vor îndepărta de realitate. lumina dă naştere unor sisteme noi. Lumina din corp va iradia planeta. Mulţi vor striga: „Feriţi-vă! Vine lumina!".ro . hotărâre şi putere a voinţei. trebuie să înlăture actuala ordine prin noua frecvenţă. În lipsa voastră şi a probabilităţilor. iar membrii Familiei de Lumină. Purtătoare de informaţie. Da. Nu vă puteaţi hotărî cine sunteţi. Pământul se expune unei conflagraţii de proporţii şi origini cosmice. Iar ca să modificaţi frecvenţa. Amintiţi-vă de cum vă simţeaţi în urmă cu un an sau doi. Temelia se scufundă încet şi mulţi nu vor să-şi dea seama.adoptăm uneori faţă de voi. chiar sunteţi nişte distrugători. pe care dacă nu o depăşiţi. Toate realităţile vă vin în întâmpinare. în vremea zeilor cuceritori. adică o va conecta la informaţie. nu cu voi înşivă. Oamenii au frica în sânge şi ea apare când conştientizează deşertăciunea vieţii lor actuale. Dacă v-am fi depănat povestea de-a fir a păr. cât să supravieţuiască. dacă să aveţi copii pe care apoi să-i creşteţi şi multe alte dileme. v-aţi fi luat demult tălpăşiţa. Pe lângă ea. Învăţaţi să-l folosiţi. Tot ceea ce au reprezentat cele două catene va fi dat uitării o dată cu trecerea la sistemul celor douăsprezece. extinde sisteme care să le înghită pe cele precedente. nu veţi înţelege plenar realitatea. Păstrători ai Frecvenţei. Misiunea vă solicită să fiţi extrem de activi. Motivul năruirii stă în noua informaţie care o anulează pur şi simplu pe cea anterioară—ca urmare a activităţii voastre. În consecinţă. e nevoie de dedicare. iar experienţa va fi mai traumatică acolo unde conştiinţa se încăpăţânează să nu renunţe la ce e vechi. Noua ordine se ridică încet. Dar ca să vă descurcaţi. v-am strecurat o nouă sursă de informare. cu cine să vă împrieteniţi şi cu cine să mai rămâneţi prieteni. trebuie să apelaţi la toate resursele disponibile. Atâta vreme planeta a operat pe o frecvenţă inferioară. Cine să vă salveze când situaţia ia o turnură nefavorabilă? Unde e echipa de salvare? Tot voi sunteţi. ingerii-cerului. Dar vă ocupaţi de sistemele unde acţionează echipa neagră şi unde ignoranţa e la loc de cinste.

Telepatic îi înştiinţaţi pe ceilalţi de prezenţa voastră. E cazul să reveniţi asupra graniţelor între care v-aţi izolat. Accesul luminii în corpurile voastre va declanşa schimbarea ireversibilă—uneori lipsită de seninătate şi veselie. * Va fi necesar ca. Creatorul Prim este în egală măsură prezent în echipa întunecată ca şi în Familia de Lumină. E formidabil să fii purtător al luminii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 65 angels-heaven. continuaţi să vă înconjuraţi de limite. cum unii dintre veţi au constatat deja. dacă vă gândi ţi de unde aţi plecat. Experimentele au continuat.această parte fundamentală a fost ascunsă pentru ca entităţile cuceritoare să vă facă sa regresaţi şi astfel să vă ţină sub control: Experimentele şi mutaţiile biogenetice. Se prea poate să nu reacţionaţi pozitiv la stimuli—în unele cazuri în care veţi simţi stări contradictorii. Nu veţi mai avea nevoie de ele. barând calea evoluţiei. Graniţele cu care voi înşivă vă făliţi sunt cele care vă împiedică să recepţionaţi informaţia. N-am venit printre voi ca nişte flecari. vă veţi plânge şi veţi susţine că vi s-a făcut ceva împotriva voinţei voastre." Şi noi suntem membri ai Familiei de Lumină. Creatorul Prim este in toate. Spargeţi graniţele şi renunţaţi la definirea şi apărarea oricărui aspect al vieţii. Sfidează conştient regulile omenirii canalizându-şi pentru asta conştiinţa şi energia. purtători şi distribuitori de informaţie. vă veţi înfricoşa. „Suntem cu voi. Noi vrem să vă amintiţi cine sunteţi cu adevărat şi ce jurăminte aţi depus— misiunea pe care o aveţi de îndeplinit pe Pământ. de negativism. denumite generic „Căderea". peste puţin timp. Într-o bună zi. care este parte a înălţării spirituale. pentru că singuri veţi sparge vechile paradigme pentru a cunoaşte realitatea în ansamblu. extinse pe perioade îndelungate.ro . Un atare nivel al perfecţiunii şi al ataşamentului îl vizăm. Straturile exterioare ale realităţii sunt date la o parte ca să vă permită accesul spre tărâmurile spiritului. cam cum vă informăm şi noi. Ignoranţa omului a atins cu această ocazie cotele maxime. ei fiind singurii conştienţi de puterea lor de a crea realitatea. Veţi da vina pe alţii. să vă şoptim cuvinte mieroase care să vă facă să vă simţiţi bine. Lumina înseamnă focalizarea frânturilor răzleţe de informaţie. Chiar aţi înregistrat progrese remarcabile. Asta înseamnă progres spiritual. vă oferim poveştile care vă captivează şi vă stimulează să vă îndreptaţi spre zone de care vă temeaţi—unde vaţi angajat în adâncul sufletului că veţi călători. voi le-aţi nutrit fiindcă trăiţi într-un Univers al liberului arbitru. poate că veţi reuşi să înlăturaţi voalul poveştilor. iar existenţa voastră vă garantează reuşita operaţiei. Şi totuşi. Consideraţi-ne majoretele voastre. Milioanele de membri au sosit deja pe planetă şi ajută la reîntoarcerea luminii în zona tinde Tricourile Negre au deţinut posesia de prea mult timp. referitoare la ceea ce credeţi că puteţi face şi ceea ce vi se pare imposibil. Marea majoritatea pământenilor împărtăşeşte aceste păreri. S-au alimentat din sentimentele voastre de frică. numai că ei nu aparţin Familiei de Lumină. Faptul că existaţi şi că puteţi evolua şi că permiteţi propriei vieţi să urmeze un traseu ascendent vă permite să vă bizuiţi pe evoluţia corelată a tuturor celorlalţi membri. Vi se pare că aţi evoluat. că vedeţi totul mai clar şi că aveţi viziunea de ansamblu. Limitele vă ancorează încă în frecvenţa realităţii actuale. Dar până atunci. să îi puteţi deosebi pe adevăraţii Păstrători ai Frecvenţei de impostori. Cunoaşterea v-o dezvăluim prin istorisiri. războinice şi avide. Primii vor fi aduşi pentru a crea o stare de echilibru pe planetă.org ingerii-cerului. le-au reuşit întru toiul.

Matricea terestră se modifică o dată cu dispariţia principalei surse de hrană a zeilor cuceritori şi cu eliminarea blocajului de frecvenţă. care vă vor urma. de supremaţie pe care le abordează. mai ales în aspectul său exaltat. prin simplul fapt că noile frecvenţe le vor permite. străpungând craniul şi umplându-vă de lumină. un ou eteric strălucitor care vă înconjoară şi vă protejează. care creează. Fiţi sinceri: „Cred în asta." Cineva v-ar putea avertiza: „Ai grijă. Vibraţiile sunt cărăuşii inteligenţei. Oriunde v-aţi afla. Mai întâi de toate. de bucurie. Deocamdată. Ţineţi neabătut frecvenţa luminii. să folosiţi stâlpul de lumină. Continuitatea trebuie menţinută în exerciţiul cu sinele. Stilul vostru de viaţă. Totul porneşte de la individ. susţine acordarea pe noile frecvenţe. sfidând cutumele omenirii şi modificând frecvenţa planetară—şi veţi înţelege că permanenţa voastră face mai mult decât toate cărţile şi înregistrările din lumea întreagă. Dă-mi şansa să trăiesc în lumină. Dragostea de sine şi de Pământ. Dă-mi de lucru şi arată-mi de unde să încep. Acceptaţi curajoşi penetrarea luminii." La care voi să-i răspundeţi: „Nu cred în răceli. starea de libertate. Este dependentă de locuitorii ei şi evoluează în pas cu ei. a exaltării şi a frecvenţei înalte este ireversibil. să împrăştii lumina de-a lungul MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 66 angels-heaven. evoluţia este necesară la nivel individual." Tot timpul. Întrebaţi-vă cât timp vă este necesar pentru a o îndeplini cu succes şi veţi găsi singuri răspunsul: „Înpermanenţă. Pentru a atinge pragul de accelerare veţi accepta. Veţi simţi înrâurirea luminii ca pe o bucurie intensă. planeta este supusă unei iniţieri. Planeta are nevoie disperată de entităţi dispuse să-şi exploreze eul exaltat. împreună cu convingerea că veţi remodela frontierele omenirii.călăuzele pe calea spre amintire—sprijinul de care aveţi nevoie pentru a descoperi miracolul lumii ascunse din corpul vostru. trebuie să vă mulţumiţi cu controlul eficient al frecvenţei proprii. trăiesc cum ştiu. Nu vă ascundeţi de ea—trăiţi-o." Astfel de cuvinte îi ajută şi pe ceilalţi să se trezească. în lumină şi cunoaştere. fiindcă e în fiinţa voastră. şi frecvenţa dragostei. de acum înainte. Continuitatea respectivă—pe care e necesar să o menţineţi—înseamnă că în fiece clipă sunteţi datori să descoperiţi în voi înşivă starea de exaltare. care informează. o undă vibratorie de afectivitate. să rostesc numai adevărul. De fapt. fără să vă apucaţi să-i „salvaţi" şi pe alţii. ca să acumulaţi informaţie. Spuneţi ce ştiţi când discutaţi cu familia sau Cu prietenii. Aprofundaţi-i semnificaţia—triumful. E parte a divinităţii din voi. Vizualizaţi-l ca o coloană care intră prin cap. Nu vă ambalaţi că ştiţi toate aceste adevăruri.org ingerii-cerului. Legământul cu energia luminii. cum ne place să-l numim. Nu e necesar să colaboraţi în permanenţă cu noi sau cu oricine altcineva. vreau să mă pun în slujba ta. cum vă străbate şi iese prin plexul solar ca să formeze o sferă luminoasă. trăiţi în lumină. vă dă puterea de a iradia schimbarea.ro . fiindcă nu-mi folosesc corpul să mă îmbolnăvesc. Nimic nu depăşeşte în intensitate relaţia pe care o aveţi cu sinele exaltat. spre o existenţă a posibilităţilor nelimitate—când miracolele se vor petrece zilnic. Viaţa în lumină îi va atrage şi pe alţii în jurul vostru. Deşi acţionaţi în grupuri şi sunteţi conduşi de un număr de entităţi. Nu e cazul să vă îngrijoraţi. Este misiunea voastră. Priviţi-vă şi nu uitaţi ce drum aţi apucat—gândiţi-vă că atrageţi lumina şi înălţaţi frecvenţa propriei fiinţe. Imaginaţi-vi-l din profunzimile cosmosului. De aceea. poţi răci. Esenţa ei stă într-o anumită frecvenţă. intervenţia continuă a energiei în vieţile voastre. Vă ruga: „Spirite. Faceţi tot ce vă stă în putere să vă menţineţi conştiinţa şi înţelegerea a tot ce se întâmplă veşnic treze.

" Daţi-i drumul. chiar aşa poate fi numită organizaţia voastră. Între străini discutaţi o grămadă de subiecte.ro . până când îl veţi pricepe. Nu să te speteşti strigând: „Vă salvez eu. Culesul e în toi—culesul celor aleşi. dar la serviciu sau acasă sau cu alţi cunoscuţi.şi de-a latul Globului". căci vă plângeţi mereu de neîncrederea de care daţi dovadă. Categorisiţi în funcţie de curaj. Cei aleşi sunt chemaţi. O carte căzută de pe raft e o invitaţie de a o citi. iar odată cu înţelegerea schimbării vine trânsformarea fiecăruia din voi. Dacă sunteţi propriii voştri angajaţi. Înseamnă că trebuie să renunţaţi la multe lucruri pentru a trece la altele în care vă încredeţi. că orice gândiţi se va înfăptui. iar Spiritul vă îndeamnă să distrugeţi şi modelele de care încă mai ascultaţi. Încercăm să vă convingem cu fiece ocazie de acest adevăr. Vreau o accelerare. fiţi gata să acceptaţi căi pe care logica le-ar elimina din start. ca dovadă că singuri v-aţi asumat identitatea şi călătoria pe aceste meleaguri. pregătiţi-vă de decolare şi fiţi gata să înţelegeţi semnele care vi se trimit. De ce nu vă spuneţi: „Sunt călăuzit de divinitate. Încrederea e deocamdată un concept teoretic pentru voi toţi. daţi-i drumul. vă va dăuna. Statutul nu este însă de ajuns pentru a mări rândurile membrilor care pleacă în misiune. Comunicarea şi limpezimea minţii vă vor ghida pe calea progresului. de-asta. Cum trebuie să fie „cei aleşi?" Toţi care auziţi vorbele noastre şi vă plecaţi urechea spre cântecul trupurilor voastre veţi fi aleşi. viaţa vi se va schimba. Logica se agită fiindcă se simte încolţită şi-i este frică. Spuneţi-i ce vieţi în schimb. Odată convinşi. Acum este momentul prielnic. Ceilalţi oameni au coduri latente care abia aşteaptă să le reactivaţi. Laşitatea arătată acum va produce laşitate şi mai târziu.org ingerii-cerului." Însă dacă nu simţiţi că e OK şi nici logic nu vi se pare corect. Cum se manifestă încrederea? Trebuie sa fiţi siguri de puterea gândului de a crea lumea în care trăiţi—să credeţi. Voi înşivă. Ia mai gândiţi-vă. Înţelegeţi că a venit vremea schimbării. evoluţia permanenta îi va propulsa şi pe cei de lângă voi. mai gândiţi-vă. Nu-i obligatoriu să expire timpul. tăceţi şi nu mai spuneţi nimic. Ocaziile ivite nu se expediază cu răspunsuri ca: „Îmi pare rău. N-aţi vrut să le dezvăluiţi celorlalţi cele mai adânci convingeri pe care le aveaţi. Simt că e bine chiar dacă mi se pare absurd şi aşa o să fac. Nu aparţineţi unui club exclusivist—şi totuşi. Când cineva vă iese în cale şi doreaţi să întemeiaţi o relaţie. aleşii. Statutul de membru se obţine voluntar. Deceniul schimbării a început. să stai cu braţele în sân înseamnă să-ţi pierzi timpul. cu nonşalanţă divină şi cunoaştere interioară. Când cereţi o accelerare. Şi-aşa nu aveţi un etalon după care faceţi selecţia. sunteţi reactivaţi în aceste momente. Asta înseamnă să munceşti. Vreau să lucrez la capacitate maximă şi să risc." Ci să îndeplineşti singur munca într-un mod prin care toţi cei din jur să beneficieze de ea. Dacă îl simţiţi cum se înghesuie în voi fără să faceţi nimic. Chiar voi v-aţi ales. Mulţi aţi trâit în anonimat până acum. Puţină îndrăzneală faţă de Spirit nu strică. n-o faceţi. iar Spiritul vă va trimite în misiune. unele destul de delicate. Peste numai câţiva ani. dar nu pot. Vreau o accelerare!" Fiţi hotărâţi. de genul: „Ştiţi ceva? Haideţi să trecem la fapte! V-am cerut-o şi vă zic din nou. Cine v-a ales? Voi înşivă. Când vă treziţi susţinând „N-o să reuşesc" sau „E lipsit de logică". Gândiţi-vă bine în ce domenii puteţi activa şi încheiaţi un contract cu Spiritul. Sunt cuvinte emblematice. Aţi venit aici cu sarcini precise şi vremea lor e acum. Vă îngrijoraţi prea mult de deznodământ şi de aparenţe. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 67 angels-heaven. chiar dacă aparenţele vă zic să vă mai gândiţi. Încă o dată atragem atenţia ca va trebui să daţi dovadă de un curaj ieşit din comun. Bazaţi-vă pe ceea ce simţiţi. Vă va da ocazia să negociaţi şi să întocmiţi un contract atâta timp cât sunteţi capabili să vă înălţaţi vibraţia.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 68 angels-heaven. Fiţi integri şi cu băgare de seamă. Nu vă lăsaţi intimidaţi de încercările la care veţi fi supuşi. entităţi spirituale. ci pur şi simplu să întrevedeţi divinitatea şi perfecţiunea ei. veţi repeta aceeaşi îndelungată eroare a pământenilor: să veneraţi pe cineva care promovează frecvenţa dragostei ca şi cum ar fi sfânt.evenimentele vor lua o turnura atât de neaşteptată. Dar să nu mă ataşez prea. Este tot o parte din plan. sunt toate parte a planului de a vă face să evoluaţi. Cea mai mare greşeală! Puteţi fi sclipitori şi să depăşiţi limitele omenirii. multe fiinţe extraterestre. să le numim „scenarii". vă stau la dispoziţie. încât orice alt drum în afara luminii vă va fi fatal. Să fiu în siguranţă aici. reuşiţi să deschideţi calea celor care vin în urmă. Lucruri pe care nu le înţelegeţi încă. Repetaţi-vă: „Tuturor călăuzelor şi susţinătorilor din călătoria mea planetară: vreau ca totul să se termine cu bine. în evoluţia către o conştiinţă globalizantă în care să se oglindească plenar." Chiar dacă misiunea este apanajul vostru. Să primesc şi să răspândesc dragostea. vi se pare că inteligenţa impică automat veghe spirituală. Nu trebuie să fiţi neclintiţi—doar hotărâţi. Veţi reuşi astfel să simţiţi creaţia fără să o judecaţi sau să vă înspăimântaţi din pricina ei. Ştiţi că frecvenţa luminii poartă informaţia. Ideal ar fi să purtaţi frecvenţa luminii-informaţie—adică să vă informaţi—şi să o alăturaţi dragostei. Dacă puteţi înţelege esenţa umană şi cea planetară. Transformarea voastră va antrena schimbarea planetara. Amânarea nepermisă vă va lua prin surprindere şi veţi fi spulberaţi de valul schimbării —la propriu chiar. vi se vor revela. fără să practicaţi frecvenţa luminii sau a dragostei.org ingerii-cerului. Să mă simt bine şi să nu-mi lipsească nimic. cereţi-l clar de la Lumină. Limpeziţi-vă imaginea realităţii. tare de lumea materială.ro . Fiţi cu băgare de seamă pe cine chemaţi să vă sprijine. Evenimente care în aparenţă nu aveau nici o legătură între ele se vor integra tabloului de ansamblu. Ori de câte ori aveţi nevoie de ajutor. Aşa veţi şti că trăiţi în lumină şi nu vă fie fiică s-o faceţi. Dragostea lipsită de informaţie poate traumatiza. Dacă vi se pare că dragostea nu vine din interior. Pe Pământ. Purtătorii Luminii vor intra în scenă cel mai probabil în anii care urmează. Frecvenţa dragostei infuzează respectul pentru creaţie.

Informaţia vă ajută la modificarea frecvenţei. temându-vă de fiecare dală că nu aveţi pregătirea necesara sau că nu veţi face faţă. sau veţi rămâne pur şi simplu părinţi de copii ori veţi munci în locuri neînsemnate. Evoluţia voastră va antrena schimbarea mulţimii. Ţineţi minte. Meditaţia vă poate MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 69 angels-heaven. Care să fie acela? V-aţi gândit vreodată? Cine ar vrea să existaţi? Existaţi cu un scop fiindcă sunteţi parte din Lanţul neîntrerupt al conştiinţei. Fiecare poveste a noastră vă lasă în urmă informaţii. Tot el conţine şi planul detaliat de acţiune pentru viaţa în curs. Universurile există în număr şi în structuri nelimitate. Principalul obstacol pe care-l întâmpinaţi este gândirea logică. Esenţa Vehiculului pe care îl ocupaţi şi a energiei pe care o emanaţi se găseşte în scopul vieţii voastre personale. să le considerăm tot cu liber arbitru. obişnuindu-vă cu ele. dar densitatea scăzută îl va face să pară mult mai extins.org ingerii-cerului. Conştiinţa se manifestă ca sumă a tuturor părţilor fiindcă numai în strânsa interacţiune a lor îşi poate detecta prezenţa. De îndată ce vă dovediţi controlul asupra frecvenţei informaţionale. Le veţi primi prin codul nucleic. Cu alte cuvinte. părţile sunt independente şi izolate între ele. formele de conştiinţă ar putea exista izolate unele de altele. mai bine zis. simţindu-le.ro . sub formă umană. întâlnim exact extrema opusă. integraţi-le în contextul planetar trăindu-le. Cum contribuiţi însă la evoluţia întregului? V-aţi putea închipui o altă persoană care să vă preia obiectivele şi să le folosească pentru nevoi personale? O entitate despre care habar nu aveaţi că există? În Univers se aplică de cele mai multe ori principiul dominoului. Când întâlniţi o persoană speriată şi vă daţi seama de asta. iar toţi cei cu care intraţi în contact vor suferi transformări. astfel. Scopul vostru este să fiţi purtători ai luminii şi. După cum o sută de bani fac un leu. lucrurile nu sunt cum par pe dinafară. Sau. vi se vor da misiuni. Mulţi vă cunoaşteţi deja codul şi destinaţia. Căutaţi acest scop. să răspândiţi informaţia către toţi ceilalţi. Veţi înţelege că există sisteme complete ale existenţei care nu au absolut nimic în comun cu existenţa pe care o ştiu pământenii. Nu aşa se întâmplă în universul acesta. transmiteţi pe calea undelor esenţă fiinţei voastre şi celorlalţi. la cel mai înalt prag al perfecţiunii. unde părţile interacţionează unele cu altele pentru a forma întregul. Unii veţi avea în continuare slujbe cât se poate de banale. Ca fiinţe electromagnetice. Poate credeţi că profesia actuală nu e demnă de o misiune atât de nobilă—să zicem că sunteţi ospătar. Respectivul univers poate fi mult mai redus ca acesta. dacă vă acordaţi simţul pentru acest gen de recunoaştere. Sistemul în care părţile se manifestă izolat este mult mai spaţios. toţi suntem parte a întregului. la fel o veţi recunoaşte şi când e fericită. Nimeni nu există în afara sistemului. Sistemul terestru aparţine unei zone a liberului arbitru. Faceţi-le un loc în vieţile voastre. fără să toleraţi oscilaţii ale identităţii. Aveţi misiunea de a purta informaţia şi de a ajunge. conştiinţa spaţiului este mai amplă.(13) Cine vă vrea? Toţi existăm cu un scop. Cu toţii veţi avea însă un interval limitat în care să asimilaţi informaţiile care vă vor fi indispensabile. Într-un univers cu structură diferită. În alte zone. Ştiţi că îl puteţi accesa în ungherul cel mai adânc ai fiinţei voastre. ai fi pe cont propriu fără să asculţi de nicio structură ierarhică. Informaţia este lumină şi reciproca e valabilă. Pe Pământ. un număr oarecare de universuri formează o aglomerare de energii.

de acum înainte. unde vă aflaţi şi ce paşi să faceţi în continuare. V-au fost de folos toate aceste meserii pentru că aţi creat diverse aspecte ale realităţii pe care le veţi întrebuinţa în evoluţia sistemelor şi era necesar să ştiţi cum se comportă oamenii. v-aţi catapultat în acest ciclu existenţial pentru a înţelege ce stă la baza blocajului liman. Sunt supărat? Nu mă simt în siguranţă? Ce mă face mai fericit? Să mă simt în siguranţă? Ce avantaje am de la fiecare mod de a vedea lucrurile? Cum mă văd eu? Cum mă simt?" MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 70 angels-heaven. numai că. iar logica a fost atât de intens susţinută şi aplicată în ultima perioadă istorică. Sfatul nostru e să vă folosiţi deocamdată de logică. care se străduieşte să prindă imaginea de ansamblu. stabilizarea în beneficiul speciei umane. să le alinaţi durerea. Dacă staţi şi cântăriţi modul în care zeii cuceritori v-au repoziţionat antenele şi v-au reconstruit ADN-ul. dar frecvenţa va fi recunoscută. E motivul pentru care s-a accentuat procesul de modificare a ei. iar evoluţiă şi noile lor capacităţi nu s-ar mai înfăptui în veci. care se lasă condusă de zei.ajuta să vedeţi cine sunteţi cu adevărat. Vrea să preia controlul. Vă vorbim ca şi cum nu aţi fi oameni pentru că acesta e adevărul nu sunteţi. Sunt obişnuiţi din naştere cu această frecvenţă. Readucem discuţia despre regresul ADN-ului şi despre frecvenţele impuse care au permis controlul discreţionar al speciei. Nu vă daţi seama că această a doua parte care acţionează în afara logicii vrea să vă arate ceva? Vă oferă experienţa vie despre modalitatea de acţiune umană şi despre cum să îi găsiţi pe semenii voştri. Puteţi astfel să acţionaţi din interior şi să schimbaţi sistemul! Conflictul cu minţea logică se regăseşte şi în disensiunile dintre partea umană din voi. Dar eu ştiu că şi cealaltă variantă este valabilă. Cum să înţelegeţi cât de greu le vine celorlalţi când vouă vi s-ar părea floare la ureche? Oamenii au fost prea mult timp manipulaţi cu ajutorul frecvenţelor. Sursa nu va fi detectată cu precizie. Constataţi cu surprindere că evenimentele propriului trecut v-au pregătit pentru ce avea sa urmeze. având ca efect o generalizare a suspiciunii şi a fricii într-o zonă a sinelui atât de strict supusă controlului. Voi va dovediţi membri ai Familiei de Lumină şi v-am cunoscut eurile multidimensionale.ro . Alteori aţi lucrat la restaurant şi aţi învăţat să pregătiţi şi să serviţi mâncarea. Frecvenţa devine recongoscibilă. o veţi ancora la suprafaţa planetei. Gândiţi-vă: „Mă voi ţine de logică ca să vad cum se comportă. Meditaţia înseamnă comunicare. Din viitor. În momentul în care menţineţi frecvenţa fără să o luaţi razna. pe termen lung v-ar deranja lentoarea şi in capacitatea umana. fapt care se întâmplă chiar acum. ba au mai şi proiectat nenumărate scenarii care să vă influenţeze—pentru a vă extrage mult dorita energie psihică şi a o consuma numai pentru ei—veţi înţelege cu cine vă confruntaţi. înţelegerea ei. Este o modalitate eficientă de a vă informa şi de a vă alimenta.org ingerii-cerului. darămite să mai dorească să caute informaţii pe cont propriii în forul lor interior. că oamenii sunt înspăimântaţi de ce ar găsi acolo. iar ceilalţi pot conta pe voi. mai ales sub aspect curativ. Scopul vi se va dezvălui clar şi va avea de-a face. Zeii vor să menţină planeta dependentă de logică—dar o logică a fricii. Aşa i s-a impus să acţioneze. fără concursul logicii şi dacă nu aţi fi încă profund legaţi de înţelegerea raţională. Dacă v-ar fi fost atât de uşor să treceţi la înţelegerea exclusivă prin intermediul intuiţiei. Le voi observa pe amândouă. cel mai probabil. Vă spunem despre cum să vă comportaţi faţă de oameni pentru că îndatorirea voastră e să vă amestecaţi printre ei. îl puteţi detecta. Controlul se va accentua şi el în paralel. Poate că aţi fost şi voi fruntaşi ai cercetaşilor şi aţi fost puşi să antrenaţi novici. să treziţi în ei acel sâmbure luminos fără de care ar pieri negreşit. emisia către ceilalţi. şi partea din Familia de Lumină. cu stabilizarea frecventei: captarea ei. nicidecum rătăcire.

* În alte vremuri. Nu vedeţi că revenirea îndoielii este o parte din Planul Divin? Înseamnă să înţelegeţi cum se simt cei care vă calcă pe urme. Acceptaţi responsabilitatea în domenii la care nici nu v-aţi gândit până acum. Cu zahărul ce-ai avut? Strici tot ce era mai important. ghidaţi fiind de divinitate. Vă cerem să depuneţi legământul că veţi trăi o viaţă mai curată ca până acum. Tot ce fac mă ajută să mă dezvolt fizic şi spiritual. Chiar dacă acţionaţi fără o viziune." Aşa trebuie să procedaţi de acum încolo. În frecvenţă stă cunoaşterea voastră. e problema voastră. La fel se întâmplă eu energiile catalitice sosite pe Pământ. localizat în inimă. asemeni prăjiturii renăscute din haosul amorf al ingredientelor. În voi stau închise virtuţile care vă vor propulsa spre desăvârşirea fiinţei. daţi-vă drumul la tainiţa sufletului. Aveţi fiecare un rol bine definit în reţetă. Observaţi-vă comportamentul şi petreceţi mai mult timp singuri—chiar dacă uneori vă e greu şi vă cuprinde singurătatea.org ingerii-cerului. simultan. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 71 angels-heaven. aveţi libertatea de a alege cum şi unde veţi intra în aluat. In frecvenţă stă identitatea voastră. Din ele va renaşte ceva cu totul nou. Cum să vă convingem să renunţaţi definitiv la aceste limite—să încetaţi cu mărginirea în care vă simţiţi atât de bine? Cea mai înalta năzuinţă e să vă vedem nemărginiţi şi liberi. Apoi procedaţi în felul următor: „Le-am dat amândurora şansa de a se afirma—ce vreau. ne veţi mulţumi pentru aceste întâlniri cu voi înşivă. Modul cum vă manifestaţi se supune unui algoritm. Fiţi milostivi cu voi şi cu ceilalţi. de nesiguranţă a tuturor.ro . care unesc structurile individuale într-un haos aparent. să fiţi bogaţi sau săraci. locul şi momentul propice. Trăiţi-vă vocaţia de Păstrători ai Frecvenţei. impecabilă. faina.Fiţi atenţi la toate detaliile. pentru a modifica frecvenţa. ordinea divină este mai prezentă ca oricând. Majoritatea oamenilor nu vor întrezări ordinea superioara de dincolo de haos—amestecul care urmează reţeta. Ca şi cum aţi alege. De asemeni. Lumina aprinde filamentele fotocodificate şi restructurează ADN-ul. Să reuşim să vă facem să trăiţi fiece clipă aşa cum doriţi ar fi încununarea unor deziderate importante ale noastre. Procedaţi ca şi cum aţi fi permanenent în cunoştinţă de cauză. vi se întâmplă fenomene care vă readuc pe drumul cel bun. Spuneţi-vă: „Divinitatea mă îndrumă. Să ne gândim la situaţia în care aţi coace o prăjitură. chiar dacă nu îl puteţi detecta momentan. fiindcă tot ce vă apare în cale e menit să va înveţe ceva. Depinde de cât de departe vă împingeţi limitele proprii. Când le amestecaţi. Mai târziu. dimensiuni multiple erau deschise la nivelul planetei. Fiţi gala să deschideţi centrul compasiunii. Cineva v-ar putea reproşa: „Vezi că le strici. de fapt?" Ştiţi bine că vreţi să evoluaţi. untul sau zahărul. să evoluez. ele s-au închis treptat ca o consecinţă a hăului întunecat care a cuprins populaţia. Cine nu ştie că amestecul ingredienţilor trebuie pus în cuptorul încins s-ar uita descumpănit la coca albicioasă şi i s-ar părea irosită. în ciuda dificultăţii evidente. Că vreţi să vă fie greu sau uşor. Sunt la locul potrivit şi în momentul potrivit. Fiţi atenţi cum reacţionaţi la ce vi se întâmplă. Ai stricat ouăle. conştienţi de puterea creatoare a gândurilor voastre. Sunteţi liberi să alegeţi cum vă veţi trăi viaţa. În ultimul mileniu." însă ar dovedi că nu înţelege magia căldurii catalitice. parcă leaţi învălmăşi haotic. În starea de confuzie generală. însă trebuie să v-o trăiţi neapărat. Fiecare ingredient este un întreg în sine şi are o structură proprie: ouăle.

Planul nu are o scadenţă fixă. omenirea a crezut orbeşte tot ce i s-a impus.“ Să luăm cazul şofatului: trebuie să ştiţi să conduceţi maşina ca să obţineţi permisul de conducere. m-am calificat. numai că. recunoaşteţi dilema omului: necesitatea de a schimba definiţia sinelui. Momentul acela ţine de voi. zeii sunt veşnica problemă care tulbură planeta. la nivelul sistemului nervos. V-au hărţuit fără încetare planeta prin ceea ce numiţi religie. Simpla prezenţă pe Pământ este o faptă îndrăzneaţă. Dar nu toţi vă îndrăgesc. Conştiinţa implică exprimare. fiindcă unii nu sunt capabili de sentimente şi emoţii. Din punctul vostru de vedere. Ei bine. Chiar dacă vă aflaţi în starea respectivă. Oricât v-aţi fi împotrivit. Unul după altul. că sunteţi profesorii muzicieni. vă miraţi: „Oare ce mi s-a întâmplat?" Pentru că aşa vă veţi simţi la fiecare pasaj interdimensional. aţi fost mereu liberi. întrucât cei meniţi să aducă schimbarea trebuie să fie autodidacţi. se întorc. Cum să se adapteze? Înţelegerea Planului Divin şi aplicarea lui ţin de cât de bine reuşiţi vă înţelegeţi şi să vă controlaţi ca individualităţi. Veţi descoperi voinţa şi planul care stau în spatele acestor schimbări şi prin care veţi găsi calea spre divinitate. Voinţa şi mintea vă vor ajuta sa vă hotărâţi asupra modului de construcţie a realităţii. Frecvenţa corporală vi se modifică şi totul înjur se schimbă. găsindu-vă în imposibilitatea detectării frecvenţelor. Că şi copiii lor. E foarte important de reţinut. La scară redusă. nu o conştientizaţi întotdeauna. Voi le atrageţi spre planetă şi veţi declanşa fuziunea dimensiunilor. Epoci de-a rândul. pot avea final cu totul neprevăzut. Simţiţi cum energia musteşte în voi. Celor cărora le este teamă şi refuză să se schimbe le va fi dat să simtă prăbuşirea dimensiunilor. Toţi cei ce lucraţi cu oamenii. Scopul a fost ca alţii să vă ţină sub control. cârmuire sau chiar inspiraţie. sau prestaţi muncă fizică. vă simţiţi rău. Omenirea va avea acces la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 72 angels-heaven. sau orice aţi fi. Vi se mai întâmplă să va treziţi în alte dimensiuni fără să vă daţi seama. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru schimbările drastice pe care vi le rezervă viitorul apropiat. privind îndărăt. zeii Cuceritori nu v-au permis decât o exprimare limitată. Am venit noi să vă atragem atenţia.Însă ele. mai ales în locurile sacre ale Terrei. Iar voi—proiectul lor. Dar cine sunt ei? Creatorii voştri. unii nici n-aţi ştiut că ei există.ro . De ce? Fiindcă nimeni nu v-a pomenit măcar că ar fi posibil. Planul Divin însuşi— noua matrice—ţinteşte planeta şi vizează reunirea dimensiunilor. vouă. depinde de viteză cu care oamenii i se vor adapta. Iar altora le plac realităţi diferite de a voastră. şi a realităţii. în alte cazuri. Ca şi cum ar fi prinşi la mijloc între două ziduri de beton care se apropie vertiginos unul de celălalt. realităţile paralele. Deşi evenimentele declanşează întotdeauna alte evenimente previzibile. Dar acum. Ciocnirea dimensiunilor este cu totul altceva. fie că sunteţi cadre medicale. Se petrece o modificare la nivelul întregii fiinţe. Stăpânesc regulile şi le folosesc după bunul meu plâc. Mulţi vor fi în această situaţie. pe care dacă le treceţi puteţi să afirmaţi: „Da. vibraţiile se întorc. Pământul va fi zguduit în curând. Totul stă în evoluţia inevitabilă a conştiinţei. Societatea vă supune multor teste. Vor suferi traume serioase dacă refuză evoluţia şi se încăpăţânează să menţină percepţia greşită despre ei şi despre ceea ce îi înconjoară. sau. Dar de fiecare dată simţiţi această trecere. li se întâmplă deja.org ingerii-cerului. Iar la întoarcerea din călătorie. nu aveaţi şanse de reuşită din pricina simplificării ADN-ului. Nu-i decât începutul fuziunii dimensionale. unde legile firii sunt altele. Câţi dintre voi ştiu să-şi controleze corpurile după bunul plac? Puţini.

ori de câte ori e necesar. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 73 angels-heaven.informaţii din surse cu totul diferite faţă de cele actuale. Le-am poreclit „Tricourile Albe" şi „Tricourile Negre" ca să mai destindem atmosfera. deci trebuie să se debaraseze de stereotipurile prin care percepe momentan realitatea. lumea moare aici. Sistemul nervos va fi bombardat cu date. ca deschizători de drum în recepţia informaţiei. Toate fac parte din Planul Divin. Nu aţi călătorit atât de mult ca să faceţi ceva uşor. Totuşi. Vine anotimpul uscăciunii şi al morţii. vă veţi putea înălţa la o stare de perfecţiune. şi aşa aţi fost dintotdeauna. încât nu vă veţi mai recunoaşte. Voi. Frumuseţea dispare cu desăvârşire. totul e pe bune şi Planul Divin se întrevede la fiece pas. membri ai Familiei de Lumină dispuşi să stocaţi în voi informaţia." Aceleaşi lucruri i se întâmplă Pământului. v-aţi eliberat mai întâi şi aţi depăşit pragul prea strâmt al identităţii aparente. nimic nu e de glumă. Ne-aţi auzit discutând despre forţele luminii şi ale întunericului. Planul e plin de ramificaţii şi împleteşte multe tipuri de forţe. Este esenţa Planului Divin: fuziunea eurilor. totul se usucă în jur. De atâtea ori aţi spulberat pardigmele perimate. Florile şi frunzele mor din cauza gerului. Cei care locuiesc în ţinuturi cu vară permanentă se sperie la vederea unei alte regiuni. Unele corpuri îl pot primi. Dacă aţi avea acces la un singur minut din memoria voastră multidimensională. fiind trimise special în acest scop. an de an. Veţi evolua atât de mult. acţionând ca o conductă pentru energiile din tărâmurile spirituale şi reuşind să fuzionaţi dimensiunile şi să eliberaţi conştiinţele spre o nouă percepţie. Nu vă va fi uşor. Cu sprijinul lor. Înciuda morţii şi a distrugerii inevitabile care vor urma. nu disperaţi—ele se instaurează ca şi toamna. sub cele mai felurite înfăţişări şi forme.org ingerii-cerului. Îşi spun: „Dumnezeule. V-aţi aminti că.ro . toamna. aţi ajuns oriunde era nevoie de schimbare. Nici nu trebuie să fie uşor. căruia îi va urma anotimpul renaşterii. aveţi datoria de a stabiliza temeinic frecvenţa în corpul vostru. aţi înţelege la ce facem referire. Sunteţi renegaţi.

org ingerii-cerului. dar împuţinarea ADN-ului a dosit-o în culoarele lăturalnice ale timpului. simţiţi vibraţia acelor locuri. Ei fac toate mişcările şi conduc sistemul. Momentan. De aceea stăruim asupra misiei voastre eliberatoare: descătuşaţi amintirile.(14) Emoţiile . v-au desemnat eliberatori ai cunoaşterii. Codurile şi armoniile numerice pe care ADN-ul primordial le înglobează sunt resurse inestimabile: formule geometrice ale luminii care vor sta la baza renaşterii biologice universale. Afectivitatea este o comoară în sine. cunosc sorgintea acestor locuri. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 74 angels-heaven. după cum am mai spus. Fără emoţii nu puteţi obţine comuniunea. Energia redirecţionează forţe universale care trebuie să se alinieze în aşa fel încât conştiinţa globală să le reunească într-un tot indestructibil. apoi în toată amploarea Bibliotecii Vii. Şi omul păstrează în el. Ne-au chemat—printr-o regresie temporală—să vă venim în ajutor la redeschiderea analelor din ADN-ul uman. Corpul mental este strâns unit de cel fizic. Universul are nevoie de voi fiindcă sunteţi posesorii unei însuşiri rarisime: afectivitatea. iar cel emoţional e ataşat de corpul spiritual. Dacă vizitaţi zonele cu istoric străveche şi vă aruncaţi ochii peste vestigiile culturilor arhaice. Atât de mult timp aţi stat în carantină. în ea stă puterea de a transcende realităţile şi de a parcurge toate stările de conştiinţă. fuziunea energiilor şi le înlesnesc reflectarea.ro . fără să aibă habar măcar. Oamenii au nevoie de emoţii pentru a se pune în legătură cu sinele spiritual. specia umană vibra plină de viaţă. Evenimentele de pe Pământ îşi vor găsi ecoul în multe alte locuri. ca valoarea existenţei omeneşti să-şi recapete locui binemeritat pe frontispiciul creaţiei. care va conduce la unificarea conştiinţei. au înţeles că trebuie să intre în legătură cu alte universuri.un secret din cronicile Timpului Mai sunt multe entităţi în acest Univers care n-au descoperit emoţia umană. Pământul şi celelalte sisteme în care existaţi simultan sunt implicate în redescoperirea afectivităţii. Acesta din urmă îşi dovedeşte autonomia dincolo de limitele corpului fizic. încât au uitat să vă scoată de acolo. Energia este canalizată spre experienţe noi. Sunt bătrâni chiar şi faţă de sistemul nostru şi sunt onoraţi ca înţelepţi de vază. Potenţialul universurilor unificate se dezvăluie chiar în aceste momente. Ştiţi că trebuie să găsiţi chei. Stau la cârma Universului—este profesia lor. Momentan. Aşa cum fiecare aveţi câte o profesie. Cei din vechime. Dar mai suntem şi dintre cei care nu v-au uitat. În afectivitate găsiţi răspunsurile. În trecutul îndepărtat al Terrei. călători prin Univers. planeta îşi ascunde temeinic secretele. însă nu atât de bine ca să nu ne dăm seama că sunt legate de sentimente. Eforturile pe care le depuneţi ca să vă restauraţi deplinătatea şi bogăţia eului multidimensional vor fi continuate de încercările altora de a propulsa Universul într-o nouă octavă—extensia spaţiului. sarcina lor e să îndrepte Universul spre descoperiri. cheia evoluţiei universale. Activitatea este atât de importantă în înţelegerea spiritualităţii fiindcă stă la baza oricărei trăiri. Sunt supranumiţi Păstrători ai Fiinţei în sistemul acesta. Păstrătorii Timpului cunosc temniţele cu informaţie şi v-au găsit. întocmai cum un căpitan îşi conduce vaporul. Vă vom sprijini în efortul de a le restructura mai întâi în voi. când voi vă descoperiţi valenţele ascunse. că piatra mută conţine indicii şi că din roca pe care o contemplaţi va reînvia ceea ce a stat ascuns timp de milenii. Teritoriul este neumblat. Mulţi au uitat de oameni. Din propria experienţă. Emoţiile coordonează împletirea. Viitorul este pentru noi toţi o enigmă.

să învingeţi neputinţa sinelui. aşa că vă ţineţi cât mai departe de tabuuri. angelo-luce. din cauză că vă temeţi de ce simţiţi. eu încerc!" Apoi concentraţi-vă asupra a ceea ce se întâmplă şi lăsaţi-vă sentimentele în voie. destinaţia voastră finală. dacă vă comportaţi într-un fel anume. Durerea vă face să simţiţi. cât o să mai şovăi? Fie ce-o fi. la rândul lor. dar fără să mă implic prea mult. Nu vă descurcaţi în momentul în care sentimentele dau năvală. Fără simţire. dar să nu vă implicaţi în ea. Cui i-e frică de astfel de sentimente şi vrea cu orice preţ să le ocolească mai are multe de învăţat. vă provocaţi durere numai ca să vă demonstraţi puterea şi sa vă treziţi la viaţă. Încredeţi-vă în toate sentimentele. Vi se pare că sunteţi secătuiţi şi vă gândiţi: „Iar am dat-o-n bară!" Printre concepţiile voastre s-a strecurat un senzor care. Vă scârbiţi de ea ca de mâncare mucegăită. Este legătura voastră cu viaţa. fir-ar să fie. sămi testez puterea. Nu mai ocoliţi subiectul. Afectivitatea are o scrie de scopuri bine definite în cadrul psihicului. Nu punem problema că nu aţi şti să simţiţi. Mulţi vă temeţi să daţi frâu liber emoţiilor şi vi le refulaţi. motiv pentru care ele au fost supuse controlului strict pe Pământ. ca să vă atrageţi singuri atenţia ca nişte încăpăţânaţi ce sunteţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 75 angels-heaven. Provine din faptul că emiteţi judecăţi asupra a ceea ce puteţi şi ce nu puteţi face. vă este frică să simţiţi. Aţi avea multe de învăţat dacă vă exprimaţi fricile care. le consideraţi o dovadă de imaturitate. căci mă va durea şi mă va trage la pământ. Chiar când nu sunteţi în stare să simţiţi altceva. darămite în altele. să intercalaţi un zid pe care stă scris: „Nu intraţi. de parcă nu v-ar folosi la nimic. Nu le permiteţi să se manifeste. Sentimentele în care vă ancoraţi fac posibilă fuziunea dimensiunilor. Vă încurajăm din tot sufletul să vă încredeţi cât se poate de mult şi să vă bazaţi pe ceea ce simţiţi. V-ar plăcea să ziceţi „Abracadabra" şi relele să dispară pur şi simplu. A venit totuşi vremea să nu vă mai păcăliţi şi să luaţi emoţiile în piept. Aici este sursa mâniei. fiindcă este tot energie emoţională în stare latentă. Vi se pare că oamenii vă dispreţuiesc dacă faceţi cutare lucru. în loc să le acceptaţi aşa cum sunt şi să vedeţi unde vă poarta. Intraţi în el şi abia apoi susţineţi că nu vă creează probleme. Însă până şi frica se va materializa în realitatea voastră. spunându-vă: „Ei. v-ar stârni mânia. umflându-vă în pene că aveţi control asupra lui. Gândiţi uneori: „Vreau să particip. pentru că vi se pare nocivă. doar aşa îţi vei extinde afectivitatea şi în alte realităţii Câtorva vă este frică şi să participaţi în realitatea de acum. Celor mai mulţi vă este frica de centrul afectivităţii. Şi mânia are un scop.it Cel mai important lucru pentru voi toţi este să fiţi acceptaţi.ro . Abia atunci simţiţi că trăiţi." Să te încrezi în sentimente înseamnă să depăşeşti judecăţile şi. o daţi afară şi o aruncaţi cât mai departe. Deci mult mai simplu ar fi să vă hotărâţi. Doar acolo vă veţi deprinde cum să manipulaţi cu succes toate versiunile sinelui. ori de câte ori depistează vreo emoţie.Doar emoţiile vă fac accesibilă lumea non-fizică. Accelerarea evoluţiei ţine de amplificarea emoţiilor. Mulţi refuzaţi să depăşiţi barierele emoţionale. Aţi vrea s-o aruncaţi la coşul de gunoi. Înţelegeţi că şi frica şi mânia există cu un scop. pericol!" şi să staţi cu piciorul pe frână. declanşează alarma. de emoţii. Tuturor var plăcea să vă trăiţi viaţa. să-ţi laşi emoţiile să curgă de la sine. Ele nu sunt decât metode de depăşire a frontierelor personale şi n-ar trebui să le ocoliţi. Fiţi convinşi că vă arată o cale către conştiinţă. Singurele la care v-a fost permis accesul nelimitat au fost neputinţa şi fiica.org ingerii-cerului. nu există învăţare. N-am încredere în viaţă. de teamă că vă veţi răni. Frica de un anumit lucru vă face să vă ţineţi departe de el. că-i durere sau mânie. Trebuie sa înţelegeţi că sentimentele sunt calea de acces către realităţile multidimensionale. ci că vă este frică s-o faceţi.

Găsiţi motivul lor—locul de unde le-aţi „cules". Chiar dacă vă copleşeşte mulţimea de defecte pe care vi le găsiţi. Filtraţi cu atenţie situaţiile în care vreţi să deţineţi controlul. nu ştiţi ce va urma.ro . ce interesant!" Nu vă mai luaţi de cap ori de câte ori vă simţiţi în impas. Controlul e o stare care vă convine de minune şi vă e la îndemână. nu mă mai las înşelat. Voi înşivă emiteţi judecăţi şi vă opuneţi schimbării. Iubiţi-vă sentimentele. vă confruntaţi cu sursa lor. Tot ele vă indică precis cursul evenimentelor in noua realitate. Logica se va atrofia în curând şi. Viaţa ca întreg nu mai este la fel. Cu puţin exerciţiu. n-o să ajungeţi vreodată să vă simţiţi liberi. Dacă vă gândiţi obsesiv cum să vă supravegheaţi. Simpla intenţie de a vă centra în acel punct vă va conferi libertate de mişcare. nu abandonaţi. ca pe clei. Fie că vaporul e gata să se scufunde sau navighează în ape calme. îi daţi înainte. Data viitoare când veţi mai avea o astfel de situaţie. Încăpăţânându-vă şi persistând în greşeală. aşa că pregătiţi-vă să renunţaţi la multe. N-ai pus cum trebuie clei. Fiindcă emoţiile nuri hrănesc numai pe alţii. Oricât ar fi de greu să te confrunţi cu un tabu. Credeţi că nu cunoaşteţi suficient chestiunea şi aţi vrea s-o controlaţi. libertatea de mişcare v-o oferiţi însă singuri. Hrana şi identitatea ca frecvenţă vi le obţineţi din afectivitate. pe buze şi pe degete v-aţi pune clei? Şi controlul trebuie aplicat cu la fel de multă grijă. Corpul emoţional este singura legătură cu corpul spiritual. vă veţi bloca la un moment dat. tocmai pemtru că refuzaţi să fiţi puşi faţă în faţă cu ele. afectivitatea este singura punte spre acceptarea lui. Gata! M-am eliberat!" Ce bine ar fi atunci! Este exemplul clasic de evitare a afectivităţii. Modelul uman precedent. Îndârjiţi-vă spunând: „Uau. De pe acum." Ca Membri Familiei de Lumină. scapă-mă de neputinţe. dar care e în vigoare încă.org ingerii-cerului. lucru pe care logica nu-l poate face. Numai că sentimentele şi convingerile voastre contribuie substanţial la ridicarea acestor ziduri care vă împresoară şi atunci când trebuie să le dărâmaţi. ci întâi de toate pe voi. Nu vă opuneţi doar fiindcă vi se pare că pierdeţi controlul şi sentimentele se învălmăşesc. dar şi de MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 76 angels-heaven. mă ajută". ştiu ce mi se-ntâmplă. Ce. Acceptând că aţi greşit şi că trebuie să schimbaţi ce aţi greşit. mergeţi înainte. fără afectivitate. veţi reuşi să menţineţi sub observaţie centrul afectiv. V-ar conveni să cereţi: „Pulbere magică. Veţi avea de înfruntat propriile voastre limite. abia acum va treziţi. activat de sistemul celor douăsprezece chakre.Când vreţi să controlaţi totul în jur. frecvenţele tind să se modifice. Apropiaţi-vă de ele fiindcă vă sunt ajutoare de nădejde in ascensiunea spre sinele multidimensional. Fie ce-o fi. Nimeni altcineva nu vă stă împotrivă. să le călcaţi în picioare. Sentimentele indică modificările de frecvenţă. încercaţi să găsiţi sursa neputinţei. veţi sesiza o schimbare. V-ar conveni să aruncaţi la coşul de gunoi toate problemele. veţi rămâne pe dinafară. Sentimentele vă arată direcţia de urmat. printr-o atitudine de genul „Îmi convine neputinţa mea. Şi tot ea vă activează adevărata identitate. La fel şi controlul: te-ai înţepenit şi te ţine captiv împotriva voinţei tale. Tot ce vi se pare dificil va deveni dificil de rezovat. ai rămas înţepenit. Nu vă lăsaţi păcăliţi. Mânia nu este un afect gratuit. Ştiu că am ceva de învăţaţ. în timp ce desfăşuraţi o activitate oarecare. vă limitaţi drastic intensitatea afectivă şi vă blocaţi singuri accesul la libertate. Ambele vă îndrumă într-o direcţie. Centrarea nu înseamnă imobilitate. Dar trebuie să ştiţi când şi unde să-l folosiţi. Au nevoie de emoţiile lor. nu va lipi bine. Dacă nu pui clei exact unde trebuie. numai că trebuie să vă învingeţi teama de ridicol pe care o aveţi în prezenţa lor. Cum nici frica nu este. gândiţi-vă imediat: „Gata. vă dictează: „Deţineţi controlul. dar nu vă daţi seama încă de bogăţiile pe care ele le tăinuiesc.

laolaltă cu negarea şi neasumarea responsabilităţii.schimbat. aşa că mă las îndrumat. alegerea este a voastră." Cu amintirile ştirbite şi în lipsa încrederii. Frica. Urmez energia şi voi afla pe parcurs cum mă schimb şi ce trebuie să elimin. vă blocaţi tocmai pentru că nu mai pricepeţi nimic şi nu sunteţi pregătiţi de schimbare. Dacă credeţi că vă ajută. dar nu de mai multe ori. Oare nu aţi ales să simţiţi doar bucurie? În fond. Afectivitatea scoate la iveală umanitatea din fiecare. vorbăria are ca scop atragerea atenţiei. de două sau chiar de trei ori e suficient ca să vă împărtăşiţi experienţele. Sunt rampa de lansare de care veţi avea mereu nevoie. or tocmai asta nu vreţi. Înseamnă să va alăturaţi maselor care se uită la televizor şi se simt victime fără să înţeleagă nimic. Şi ceilalţi îl resimt la fel de acut. acceptaţi şi aceste senzaţii. Toate emoţiile sunt nestemate nepreţuite. Vă aflaţi într-o stare haotică şi toţi se ţin departe de voi fiindcă emanaţi haos. un uragan puţin mai la nord. O dată. Durerea resimţită prin emoţii trebuie sa vă facă să aflaţi sursa ei. Fără el nu veţi reuşi în veci să îndepliniţi extrem de dificila misiune de care vă tot vorbim. săriţi peste acţiune. Ţin tot de esenţa voastră. Veţi vedea totul din alt unghi. Să vă negaţi eul emoţional înseamnă să faceţi cea mai nesăbuită prostie. scopul ei şi mai ales cum de aţi ajuns să vă transferaţi durerea la nivel emoţional. energia pătrunde prin chakre şi vă deblochează informaţia. care vă vor dezvălui adevărata identitate. interveniţi. Nu-i nevoie să spuneţi chiar totul tuturor. pentru că între timp veţi fi dobândit o anume compasiune. dar şi fizic. Negarea emoţiei echivalează cu tulburări majore la nivel planetar. Evenimentele care s-au aglomerat în jurul vostru v-au împiedicat şi înainte să vedeţi adevărata faţă a realităţii. Vă recomandăm să practicaţi exerciţii fizice. Chiar dacă lumina pătrunde în corp. E momentul să vă înfruntaţi dificultăţile. Evenimentele se succed fără nici un moment de respiro. nu să le transformaţi în circ naţional. atâta timp cât nu vă pierdeţi în el pe vecie. unde memoria celulară a fost activată. În porţiunile deja ajustate. fă cându-vă să resimţiţi durere. iar evoluţia mea să se desfăşoare sigur şi armonios. nu găseşte matricea liberă. dar spre avantajul vostru. O tornadă mică aici. vă blochează accesul. V-aţi prins? Vorbind mereu de ale voastre. Conştiinţa şi înţelegerea tot mai vaste pe care le deţineţi vă permit o evaluare mult mai corectă a stadiilor de evoluţie personală. dar aici este darul cel mai de preţ. Respectaţi-vă ca şi înainte prietenii. fără să izbucnească necontrolat şi să devasteze iremediabil peisajul psihicului vostru. Sunt părţi ale corpului emoţional prin care fluxul informaţional a fost oprit. atât la nivel emoţional. încercaţi numai să nu vă implicaţi în vieţile lor. o erupţie vulcanică minoră ici-colo şi toate sentimentele se exprimă liber. fiindcă şi ei întâmpină la fel de multe dificultăţi. altfel.ro . fizic. În fond. emoţional şi spiritual—pentru ajustarea matricei energetice. Nu vă debarasaţi în silă de ele. Încercaţi mai degrabă să înţelegeţi că înainte percepeaţi realitatea diferit. care e un proces în plină desfăşurare. Mai este nevoie să vă reamintim? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 77 angels-heaven. Chiar dacă factori necunoscuţi vă activează centrul afectiv şi vă simţiţi aiurea. Chiar dacă ceva anume vă îndurerează. E foarte important ca oamenii să se încreadă în ceea ce simt şi să se lase călăuziţi de afectivitate. Vreau totuşi să mă schimb armonios şi în deplină siguranţă. Neantul nu este dăunător în sine: puteţi să-i fiţi oaspeţi. mai târziu îl veţi privi cu alţi ochi. tocmai pentru că vorbiţi în loc să faceţi sau să vedeţi. Esenţa lor este de a capta energiile cosmice şi de a le transmite prin toate aspectele corporale—mental. Sunt călăuzit şi urmez un plan bine conturat. fiindcă şi ceilalţi au problemele lor. În multe alte realităţi nu o veţi găsi. nu faceţi decât să le prelungiţi agonia. Este cheia vieţii în realitatea voastră. ca şi cum nu v-ar mai plăcea dintr-o dată cum eraţi înainte. Vă permite accesul la corpul spiritual.org ingerii-cerului.

ro .MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 78 angels-heaven.org ingerii-cerului.

Doar în pragul distrugerii iminente. Însă cum trebuie să. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 79 angels-heaven. o adevărată încrengătură de acţiuni secundare şi de efecte intervin în calea succesului. Terra.ro . Dar cum să extindeţi asupra căminului vostru. V-am trezit dorinţa de autoperfecţionare şi ne pare nespus de bine. o colectivitate de fiinţe care simt. De unde provin toate ideile a căror utilitate reală nu o întrezăreşte nimeni? Poate din faptul că anumite persoane câştiga bani frumoşi din vânzarea de pesticide şi fertilizatori. deoarece s-ar putea să vă mai folosească. Singuri trebuie să deveniţi responsabili. la rândul lor.(15) Iniţierea Pământului prin integritate Minunatul Pământ e o comoară atât de profundă şi de generoasă. Analizaţi-vă îndeaproape gândurile şi toate ungherele tainice ale psihicului. vă lasă să descoperiţi singuri aceste adevăruri. mai ales în Statele Unite. Fiţi în permanentă comunicare cu. despre cum trebuie să se comporte faţă de gazda ei. energia pozitivă pe care o receptaţi voi? Oare câţi aţi reuşit să străbateţi acest teritoriu sacru. Tot ce prinde bine individului poate fi extins asupra planetei. Din dragoste divină faţă de voi toţi. Frumuseţea ca stare de spirit vă va transfigura permanent şi veţi face din înfrumuseţarea planetei un obiectiv principal. Sădiţi ideea adânc în voi şi descoperiţi-vă răspunderea pe care o aveţi faţa de planetă. Pământul vă învaţă cum să deveniţi responsabili dându-vă voie să-l zdrenţuiţi la suprafaţă şi în adâncime. încât atrage fiinţe din adâncimile spaţiului. cu aspect de covor. Orice vă propuneţi să realizaţi. Ascultaţi-o cum vă şopteşte rugător: „Vouă v-ar plăcea sa vi se toarne pe piele pesticide?" La fel păţeşte şi planeta. Cercetarea amănunţită ar fi un prim pas în acţiune. Lumea voastră asistă la o uşoară încetinire. şi să-i dovediţi astfel Pământului cât îl preţuiţi? Astfel vă puneţi în legătură cu planeta aceasta superbă. Oriunde aţi merge menţineţi contactul cu Pământul şi transmiteţi-i starea voastră de bine. Planeta vă înţelege şi. Sunteţi într-o simbioză. că mergeţi pe jos. firul se întinde fără să se rupă. se obţine numai prin pulverizări repetate de pesticide şi prin adaos de fertilizatori chimici. dar şi din acceptarea rolului de călăuză. ascultaţi-o şi încercaţi să învăţaţi cum să convieţuiţi armonios. nu fiţi pripiţi. când omenirea îşi va fi bătut prea mult joc de casa ei. Fiinţele care o formează iubesc conştiinţa globala din care fac parte şi vor. ca o mamă iubitoare. ca toţi să înţeleagă că trebuie să respecte şi să iubească planeta.org ingerii-cerului. să găzduiască alte conştiinţe. consideră că un gazon imaculat în jurul casei exprimă statutul social avansat. Uitaţi-vă cu atenţie la ce aruncaţi sau la tot ce nu cunoaşteţi. Închipuiţi-vă că şi voi. mai devreme sau mai târziu. planeta va face ce îi stă în puteri ca să dea omenirii o lecţie de respect. Închipuiţi-vă că sunteţi un fir luminos. Pământul îşi va dezvălui secretele şi puterea. Tipul de conştiinţă care predominăîn aceste vremuri. Găsiţi aceste calităţi în adâncul fiinţei voastre şi lăsaţi-le să pulseze în voi. într-un mod asemănător. Implicaţi-vă cât mai mult în acţiune. găzduiţi bacteriile şi celelalte vieţuitoare de la suprafaţa pielii şi din interiorul corpului vostru deopotrivă. Este o entitate simţitoare. Împletirea milioanelor de fire în jurul planetei va baleia cosmosul. procedaţi cu Pământul? Ştiţi deja cum să cereţi în permanenţă binele suprem pentru voi înşivă. Terra. venite să se minuneze în faţa frumuseţii lui. cu maşina sau cu avionul. Grija faţă de Pământ contribuie substanţial la această linişte dinaintea furtunii. Dar gazonul acesta desăvârşit. Procesul ia mult timp. după care va urma o accelerare nemaiîntâlnită.

Şi totuşi. în căutarea propriei iniţieri şi a unei frecvenţe superioare. Dar dacă schimbările ar avea loc chiar lângă voi. Pământul se luptă din răsputeri să-şi recapete integritatea. să vă încurajeze. Marile companii bancare vând ipoteci companiilor de asigurări. Dar schimbarea va fi spre bine. încât unele ţări vor interzice utilizarea automobilelor.E foarte probabil să se petreacă schimbări importante care să surprindă conştiinţa umană şi să i se dovedească unde greşeşte. dezonorată şi urâtă. Planeta se simte îmbucătăţită. Tot ce se întâmplă depinde de dorinţa celorlalţi de a se schimba. pretinzând că problema a apărut de nicăieri. Permanent au existat evenimente care să vă stimuleze. dar oamenii s-au gândit că problemele se rezolvă de la sine. Numai că nu sunt conştienţi de efectele nocive pe care toate aceste aparate le au asupra conştiinţei umane. Sunteţi o singură fiinţă. iar vouă vă va da ocazia de a vă iubi.ro . Toţi vor înţelege mai multe şi se vor simţi mai în largul lor. sau în oraşul cel mai apropiat? Ce se va întâmpla când marile oraşe ale lumii vor cădea.C. Mulţi pot părăsi brusc planeta. cât mai multe haine. „plicticoasele" probleme ecologice nu conving pe nimeni să cumpere ziarul. Dacă voi vreţi să vă schimbaţi. este un organism complet. În plus. Pământul va oferi o sumedenie de învăţăminte. Dispariţia instantanee a douăzeci de milioane de persoane din cauza unor modificări tectonice majore s-ar putea să-i pună pe toţi pe gânduri. Vestul e preocupat de un alt standard de viaţă: să adune cât mai multă aparatură electronică. Dacă oamenii continuă să refuze schimbarea—care constă în acceptarea faptului că datorează Pământului tot ceea ce au şi ce sunt—atunci planeta va iniţia singură schimbarea. Poate că atunci cei rămaşi în urmă se vor trezi. Planeta vă iubeşte şi vă găzduieşte pe toţi. voi şi Pământul. înseamnă că transformarea va fi avut loc deja.? Nu v-ar înspăimânta oare îndeajuns cât să vă regândiţi sistemul de valori? Ziarele au un rol decisiv în redeşteptarea maselor. Cu toţii aţi aflat de previziunile modificărilor terestre de atâtea ori. Oamenii vor începe să priceapă că lumea nu este sigură. S-ar putea. Când oamenii vor considera prioritară calitatea vieţii lor şi vor respecta în toate formele ei viaţa pe Pământ. nici limitată. cât mâi multe automobile. Organizaţiile pentru protecţia mediului au tras de mai demult semnale de alarmă. Atitudinea se va întoarce împotriva lor. În tot acest răstimp. iubind Pământul. Încă vreo câteva calamităţi de genul uraganului Hugo sau al MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 80 angels-heaven. fiindcă încep să anunţe fenomenele catastrofice. se schimbă. Sunteţi siguri că nu vi se va întâmpla tocmai vouă. cartierul şi poate chiar oraşul. Şi e pe punctul de a-şi regăsi integritatea. Ca şi cum v-aţi muta într-o altă locuinţă. poate altora. mulţi vor face pe prostul. contribuiţi la mobilizarea generală. totul. Lucrurile se vor înrăutăţi atât de mult. Transformările prin care trece planeta pot contribui esenţial la înlăturarea sistemului.org ingerii-cerului. Unora nu prea vă vine a crede. mai ales că oamenilor nu le convine să li se vorbească de responsabilităţi. care vor antrena căderea altor sisteme. unul după altul? Cum v-aţi simţi să vă treziţi dimineaţa şi să auziţi la radio că s-a deschis o falie între New York şi Washington D. Schimbarea frecvenţei antrenează o transformare plenară. Dar evenimentele sunt printre voi de multă vreme. într-un alt capăt de lume. şi să vă aducă la concluzia că schimbarea globală este absolut necesară. care investesc masiv în acţiuni cotate minim la bursă. Vor aduce în pragul falimentului companiile de asigurări. Mişcări abia cunoscute astăzi vor lua o amploare fenomenală. Ce responsabilitate vă revine vouă? Cât de dispuşi sunteţi să vă schimbaţi? E vremea să lăsăm vorbăria şi să ne apucăm de treabă.

Curajul prinde viaţă tocmai pentru că oamenii nu mai au nimic de pierdut. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri.ro . animalele.org ingerii-cerului. încă. ajunge săi re-creeze întreaga sta separaţi unii de ceilalţi mai mai multe războaie. Şi animalele va stau la dispoziţie ca ajutoare de nădejde. Pretind: „Vreau doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală. Dacă aveţi nevoie de călăuzire. Pământul e mai înţelegător decât vă aşteptaţi. Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar." Dar cele mai incredibile lucruri se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată. Lumile se vor scinda la propriu. dar sigur. iar acestea urmează să se intersecteze în deceniul care urmează. dragostea li s-ar întoarce înmiit. întrebaţi: „Operez corect? Sunt susţinut de dragoste? Iubesc oare planeta". nu numai la nivel naţional. Casa. Este formată din energii. Râdeţi fiindcă vi se pare o idioţenie să comunici cu o entitate care nu vorbeşte. Şi totuşi. Nu se pune problema să schimbaţi lumea. evenimentele s-ar armoniza mult mai bine. Corpul şi planeta sunt cele mai de preţ giuvaeruri pe care v-a fost dat să le purtaţi. intersectări de dimensiuni unde realităţile se prăbuşesc una în alta. Pământul va fi răvăşit de cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc. proprietatea şi tot teritoriul s-ar umple de energiile pozitive pe care le-aţi emana. priviţi imaginea de ansamblu. doar atât. ca toţi ceilalţi. dimpreună cu războaie şi economie subterană— cât credeţi că va mai rezista structura oficială actuală? Pe hârtie. totul merge ca uns. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură. Unele realităţi vă vor şoca. Se poate rezuma la modificarea percepţiei asupra realităţii. Ar fi piatra de temelie a unei civilizaţii înfloritoare. Aveţi puterea minţii care să vă ajute să conştientizaţi ce vreţi cu adevărat. În fiecare clipă aveţi şansa să vă treziţi. În spaţiul vecini din spaţiu vor înţelege şi Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor.cutremurului care a zguduit San Francisco. vor planetă. Şocul nu implică în mod necesar distrugerea. pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. de parcă toate ar fi în regulă. lucrurile pe care le fac?" Toate bogăţiile Pământului le puteţi folosi dacă îl iubiţi şi îl respectaţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 81 angels-heaven. Revenim astfel la fluiditatea lumii. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. dacă ar proceda astfel. Atitudinea normală ar fi una de respect şi de veneraţie faţă de ele. dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire zdravănă. mai ales că fiecare are un nivel diferit dincolo de care trebuie să treacă pentru a-şi modifica paradigma. Cecurile se plimbă în ritm ameţitor între bănci. Mulţi nu vor să accepte. Între timp. Dar dacă în industrie. fără îndoială. Schimbările terestre vor contribui. Daca suficienţi oameni îşi creează conştient realitatea. Dar oamenii nu vor mult de două decenii. Pământul şi oamenii deopotrivă. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac şi totul se schimbă înaintea voastră. Misiunea lui e să vă hrănească şi să vă sprijine. Sunt evenimente mult mai ample. Fiţi siguri că vă creaţi singuri realitatea. ci să vă schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. O astfel de conştiinţă se înfiripă lent. la prăbuşirea sistemului. înainte de a porni sonda. orice lucru beneficiază de sprijinul Creatorului. Orice aţi vrea să faceţi. care se materializează după gândurile celor care se află în lumea respectivă. Făcut din dragoste. Vi s-ar părea ciudat să vedeţi o echipă de sondori cum. oamenii încep întrun târziu sa se lămurească. fără pic de durere sau stricăciune. cer permisiunea de a străpunge Pământul. până când unii vor recunoaşte ce sunt cu adevărat. oamenii pe care îi întâlnesc. Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite realităţi prin intermediul gândului. în învăţământ şi altundeva s-ar angaja toţi să iubească tot ceea ce există înjur.

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva. Cineva vă monitorizează în permanenţă pentru a putea observa modificările care se petrec în corpul vostru. Restructurarea sistemului nervos este asemănătoare trecerii de la o autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară, pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate. Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele fotocodificate, ca să emită noile informaţii. Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca şi voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul se descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi. E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi reformat odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă ajute în timpul fuziunii realităţilor. Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica armonia terestră. Când va veni vremea să plece poate chiar douăzeci de milioane de oameni, cei care rămân vor suferi o transformare serioasă la nivelul conştiinţei. La plecarea unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi. Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna, în acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce un nou sistem şi o nouă energie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

82

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţivă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să răspundeţi: „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în mijlocul dărâmăturilor?" Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit. Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze. Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu." Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte: „Doamne, oare a înnebunit lumea? Eu în ce să mai cred? Ce trebuie să fac pentru a supravieţui?" Iar Spiritul vă va îndruma. S-ar putea să trebuiască să renunţaţi la tot ce aveţi. Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi. Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite. Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile care vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă evoluţia individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în discuţie evoluţia cîtorva zeci; ne referim la transformarea întregii specii. Ca oamenii să se trezească e nevoie de evenimente. Vă provocăm, pe această cale, să vă trăiţi curajoşi viaţa şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina. Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor. Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea. Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor asculta de aceeaşi cunoaştere interioară. Noile tehnologii vor fi bazate pe dragoste. Tehnologia în sine nu arc nimic nociv. Problema cu tehnologia actuală e că este folosită pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească. Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie. O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale— eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţă subterană enormă pentru invenţii. Ele nu vor fi prezentate în magazinele tradiţionale, fiindcă autorii lor ar fi linşaţi dacă s-ar afla despre capacităţile lor. Tranzacţiile se vor efectua în secret între comunităţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

83

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Ar fi une dintre cele mai fructuoase experienţe să cooperaţi cu un grup care ar iubi Pământul şi l-ar face să răspundă, la dragostea lui. Furnizându-i informaţii despre ce aveţi nevoie şi dovedindu-i dragostea voastră, planeta vă va hrăni şi va avea grijă de voi. Acesta este secretul.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

84

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Docilitatea aţi preluat-o de la băştinaşi. care implica acceptarea si dăruirea sexuală în deplină cunoştinţă de cauză—eliminarea vestimentaţiei era preferată înfofolirii excesive pe care o practica pudica generaţie anterioară. altfel aţi exploda literalmente. Aţi preferat. Principalul motiv pentru care experienţa fizică vi s-a părut atât de frustrantă este că aţi acceptat fără crâcnire limitele pe care alţii vi le-au impuş.ro . ci în valuri. chiar dacă acum ideile voastre sunt luate peste picior. În ultimii ani. Asistaţi la o redeşteptare globală. Vă veţi convinge singuri. Anii nouăzeci sunt momentul propice pentru reintegrarea spirituală a planetei—nu a unor grupuri răzleţe. s-ar crea un haos de nedescris. Se vor speria atunci. Tărâmul spiritual este nespus de frumos. Vor încerca să-şi ţină ascunsă „nebunia" faţă de soţie. aşadar. Activitatea voastră trezeşte această conştiinţă şi îi trezeşte şi pe ceilalţi. Atunci a avut loc prima trezire şi vi s-a demonstrat că paradigmele pot fi schimbate. fără nici o limită. Apropierea de spiritualitate presupune îndepărtatea de materialism. Dar mişcarea nu a trecut de stadiul incipient.(16) Eretici înainte să le vină vremea În anii şaizeci a început pregătirea. e mult mai flexibil: călătoreşti oriunde mult mai rapid. În răstimpul unui singur deceniu v-aţi îndepărtat serios de valorile generaţiei anterioare. s-au dovedit strălucite într-o epocă mai târzie. au căutat să-l regenereze şi să-l estetizeze. vă mărturisim că am găsit membri în toate ungherele Pământului. Tot voi trebuie să transformaţi electromagnetic planeta— să o reconectaţi—şi să-i conectaţi energetic şi pe oameni. să vă cufundaţi în această societate întunecată şi să uitaţi voi înşişi de lumină (cu excepţia câtorva frânturi care vă mai străfulgera mintea) ca să deveniţi parte integrantă a lumii în care aţi poposit. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 85 angels-heaven. aşadar să schimbaţi radical valorile societăţii umane. Ereticii au sosit înainte de vremea lor. Veţi trece la autonomie destul de curând. ca să găsiţi colegi de muncă oriunde v-aţi afla. Pandemia se va răspândi pe Glob. aţi fi refuzat să rămâneţi pe aceste meleaguri. în căutare de noi şi noi aventuri. Ideile eretice. Anii şaizeci au fost plini de evenimente. Călători înfocaţi. Dacă v-aţi fi păstrat memoria intactă. Energia le va imprima o stare frenetică fiindcă nu vor fi capabili să o înţeleagă şi să o manipuleze. Echipa de Lumină şi-a asigurat toate bazele terestre. din cauză că oamenii nu-şi vor sincroniza sistemul nervos cu energiile cosmice. Vă veţi trezi numai când veţi fi capabili să manipulaţi lumina. O uşoară nesincronizare a curentelor şi corpul ar fi volatilizat.org ingerii-cerului. Îmbărbătaţi-vă. oamenii sau apropiat mult de partea fizică a corpului lor. ori de câte ori s-au insinuat pe Pământ. Naşterea conştiinţei a fost urmată îndeaproape de redeşteptarea ideilor de pace şi libertate. Din interior. fiindcă trebuie să fiţi pregătiţi să purtaţi şi să retransmiteri informaţia. soţ sau copii. În primul rând. ci a întregii planete. ca să le semănaţi cât mai mult şi să vă puteţi amesteca nevăzuţi printre ei. Nu vă treziţi toţi deodată. Chiar aţi făcut un pact să nu vă împotriviţi. va trebui să integraţi societatea actuală în lumea multidimensională a Luminii şi a Spiritului care v-a născut. Dar toate n-au fost decât pregătiri în vederea pogorârii Spiritului. Gândiţi-vă doar la câte entităţi vă asistă din realităţile spirituale şi la conştiinţa globală căreia îi aparţineţi. Dacă îşi vor descoperi părţile multidimensionale vor crede că au luat-o razna. de pildă mişcarea pentru pacea mondială sau pentru exprimarea corporală liberă. Dacă s-ar trezi toţi simultan.

vă luptaţi s-o dobândiţi oriunde. Cu excepţia cazului în care. Să ne gândim puţin la copilul de treizeci de ani. Unii vă aflaţi pe drumul luminii de douăzeci şi cinci sau chiar treizeci de ani. Aţi preluat conceptul de stabilitate că pe ceva în întregime mulţumitor. Chiar dacă intelectul. Iar voi. cei mai noi. care să declanşeze evoluţia corporală cu ajutorul conştiinţei energetice. Cheia stă în armonie. Va veni în curând vremea să transmiteţi Spiritul pe anumite frecvenţe şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să înţeleagă ce li se întâmplă. înlesneşte penetrarea stâlpului luminos prin care Paznicii transmit cantitatea de energie pe care o suportă fiecare. Aveţi nevoie unii de alţii. Vă veţi simţi ca un nou-născut hrănit conform unei reţete care. încercând să le luminaţi pe toate. nesocotiţi voinţa supremă şi acţionaţi doar din voinţă proprie. nu mai sunteţi nevoiţi să căutaţi noua frecvenţă. fiindcă depăşiţi puterea lor de înţelegere. Valurile deşteptării se vor amplifica. întuneric. iar viaţa întru Spirit se va permanentiza pe Pământ. Aşa se explică acumularea fantastică de energii la nivelul planetei. Mulţi orbecăiţi prin culoarele întunecate ale fiinţei. De aceea. în funcţie de performanţele fiecăruia. dintr-un spirit pur distructiv. Sistemul nervos poate procesa doar informaţia care ajunge la nivel celular. puteţi transforma vibraţiile ample ale Universului în frecvenţe potrivite vouă. Armonizarea interpersonală este absolut necesară. Asta vi se întâmplă. Voi sunteţi schimbarea. spre marginile Galaxiei—cu escală pe Pământ. Păienjenişurile neumblate de mult timp pot fi din această viaţă—unele din fragedă pruncie—sau din existenţe anterioare. prin importanţa misiunii voastre. ajunge la vârsta de treizeci de ani. Datorită lui. anihilaţi. Profesia voastră de cărăuşi ai luminii vă obligă să aveţi o fantă în aura corporală. Toate vi se vor întâmpla în următorii douăzeci de ani. Cei mai vechi dintre voi vor fi călăuze pentru toţi ceilalţi. Printre cele mai curioase trăsături ale conştiinţei umane este căutarea stabilităţii. Fiţi răbdători şi înţelegători cu cei care simt energiile. haos. Dezarmonizarea va repeta dezastrul Atlantidei şi al celorlalte calamităţi. O simultaneitate totală nici n-ar fi posibilă. Fracţionarea a început. Cei din urmă vă vor acuza de vrăjitorie şi satanism. la funcţiile acestora şi la debitul hormonal. Schimbarea este latentă şi modul în care se va manifesta ţine mai ales de deciziile pe carele luaţi. taberele s-au ales: cei care preferă câmpurile vibratorii înalte sunt în facţiunea luminii şi cei care se simt atraşi mai degrabă de frică. sunteţi indispensabili. şi mai multă. aflată chiar în zona superioară a capului. dar nu vor să reacţioneze la ele într-un mod care să le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 86 angels-heaven. psihicul integral sau eul insistă: „Mai multă.Reţineţi că sistemul nervos este cheia care deschide ochii arhaici şi cuferele memoriei.ro . la cât trebuie să asimileze acel organism ca să crească atât de mult şi de repede! La organele lui. de care cei mai mulţi oameni se tem ca de diavol. poate şi voi îi aveţi în familie. dar alţii abia v-aţi alăturat extraordinarei aventuri. Aceasta. Am pomenit de scindarea globală şi de ocazia de a vă transfera în lumea de lumină. unde aflaţi identitatea şi originea voastră. Voi stabiliţi frecvenţa vibraţiei pe care cei mai noi o vor prelua. adică de câmpuri vibratorii joase surit în facţiunea întunericului. control şi confuzie. Paznicii sunt conştienţi că. schiţa a fost deja trasată şi vă va căuta ea corpurile. vi se pare că. Mare parte vor să asiste la transformarea radicală a planetei pentru a fi pregătite în momentul în care propriul lor sistem va trece prin asemenea evenimente. sunteţi sortiţi pieirii. Planul pentru planetă are ca scop împrăştierea razelor cosmice provenind de la Creatorul Prim până departe. fără stabilitate şi siguranţă. din ce în ce mai multă". într-un singur an.org ingerii-cerului. Mulţi se recunosc în caracterizarea de mai sus.

veţi descoperi că toate căutările voastre vor ti încununate de succes. Oare puteţi înţelege tot ce vă spunem? Indiferent ce faceţi. scoateţi-vă singur din priză şi răcoriţi-vă. În următorii zece . obosită. Poate că veţi dormi şi optsprezece ore în şir. Părul vă indică fidel starea de sănătate. În filmul Karate Kid. Vi se va părea că se petrec prea multe lucruri dintr-o dată: multe informaţii de procesat. crezând că sunteţi leneşi.fie benefic. sub formă de date procesabile. Sunt veşti bune. prea mulţi oameni cu care să discutaţi.org ingerii-cerului. voi ştiţi în adâncul sufletului că treceţi prin toate existenţele ca să acumulaţi experienţă care vă va servi. dar nici măcar nu-şi dă seama de descoperire. vă veţi simţi mai uşori. dar nu puteţi vedea momentan întregul din cauza eului vostru limitat." Vă prefaceţi că nu vi s-a întâmplat nimic. Poate că unora vă trebuie mult somn în astfel de momente. Odihniţi-vă apoi. Noi vă solicităm la maximum. Vă este necesar. Foarte bine. fiindcă ei vă arată condiţia corpului vostru. Abia atunci vă deconectaţi de această realitate şi vă integraţi altor MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 87 angels-heaven. Uitaţi-vă la ochi. I se dau sarcini pe care el le consideră inutile. băiatul este nerăbdător să înveţe cât mai repede karate. Doar aşa vă veţi manifesta curiozitatea. Înţelegeţi-i cât vă stă în puteri—chiar în cazul în care se distrug—tocmai pentru a învăţa o lecţie de la viaţă. Pielea se vă învigora. deşi sunteţi bombardaţi permanent de energii care vor să vă înalţe spiritual. pentru construirea unei imagini cât mai fidele a unei realităţi. contemplându-le ca pe faţetele unui diamant şi recunoscându-vă în fiecare. Sunt limpezi? Oglindesc străfundul sufletului? Aveţi faţa ridată. Când şi când veţi simţi că energia s-a infiltrat prea adânc şi vă pierdeţi calmul şi atenţia. La un moment dat veţi pricepe semnificaţia fiecărui eveniment în economia întregului. Frecvenţele le veţi regăsi în fiecare lucru. acţionaţi pentru a elimina starea respectivă. chiar şi părul. Odată energia integrată la nivel corporal. Bunul simţ vă va fi mereu un aliat de nădejde. unde să vă restabiliţi identitatea plini de curaj. veţi privi existenţele prin care sufletul vostru a trecut. sau sunteţi aduşi de spate? Fremătaţi tot timpul din cauză că nu puteţi menţine energia—iar corpul tremură fiindcă nu ştie ce să mai facă? Vă muşcaţi buzele? Fiţi atenţi la toate aceste detalii. Chiar dacă oamenii nu sunt conştienţi. de voie bună şi de încredere. Nu vă amărâţi. Nici nu vă imaginaţi în câte locuri călătoriţi şi cât de repede vă refaceţi fizic în timpul somnului. Dar când veţi avea nevoie. Mai gândiţi-vă şi luaţi în calcul cât de mult aţi putea evolua într-o singură existenţă. Dacă aţi şti numai în ce ritm alert evoluaţi. Fragmentele se adună laolaltă. Într-o bună zi. Îşi găseşte un maestru. a Planului Creatorului—ori de câte ori vă forţaţi peste măsură şi ieşiţi din parametri stabiliţi. Şi voi sunteţi ca acest puşti. Dar nu înţelege că fiecare învăţătură îi va sluji pe mai departe. Abia atunci veţi interacţiona cu celelalte părţi ale conştiinţei pe care deocamdată nu o puteţi înţelege. Când vi se întâmplă. Ca un prăjitor de pâine. v-aţi aşeza degrabă unde aţi apuca şi v-aţi împotrivi: „Nu pot s-o fac. Aşa îi puteţi recunoaşte pe cei care nu pot lucra cu energia. sau calmă? Ce poziţie corporală aţi adoptat? Staţi relaxaţi? Vă ţineţi drepţi. într-o Epocă de Lumină. imaginaţi-vă că sunteţi un simplu aparat electric şi deconectaţi-vă de la sursă. Tuturor vi se va întâmpla.ro . Uitaţi-vă în oglindă şi gândiţi-vă la ce vedeţi. Vrem să intraţi într-o stare generalizată de confuzie ca să vă umpleţi de energie. Intenţionăm să vă atragem în zone înalte. Fiţi tot timpul atenţi ca voinţa voastră să nu se interpună în calea celei divine. El vă vă indica tot cep bun şi tot ce e rău. chiar şi când mâncaţi o pizza. pătrunzând în zone de care nici măcar nu aveaţi habar. vă apropiaţi de divinitate. Prea se întâmplă repede.douăzeci de ani veţi trece de la o stare fizică densă la cea de creaturi de lumină.

unde învăţaţi multe.org ingerii-cerului. Unii aţi mai avut deja experienţe extra-terestre şi v-aţi întors să-i îndrumaţi şi pe alţii.realităţi. Într-un restaurant italian comandaţi lasagna. am povestit despre izolarea Terrei cu mult timp în urmă. încât să vă motivaţi singuri în vederea evoluţiei şi a dobândirii puterii. Poate că veţi dori să mai poposiţi şi să daţi o mână de ajutor la reconstrucţia noului Pământ. Oraşele de lumină vă aşteaptă Cu porţile deschise către alte dimensiuni. Aşa că-i veţi lăsa pe alţii să se bucure de noua planetă şi o veţi părăsi pentru noi şi noi misiuni. Trasaţi noi cărări de existenţă pe măsură ce vă dezvăluiţi identitatea. Oricât de ridicole ar părea analogiile. Alţii v-aţi văitat că vreţi să se sfârşească odată izolarea de ceilalţi. să vă susţinem răbdători. în restaurantul Pământ aveţi la dispoziţie corpul fizic. planeta va fi cea care vă va înălţa. Marii înţelepţi care se găsesc în rândurile voastre s-au hotărât să se încarneze în specia umană pentru a oferi exemple celorlalţi care nu pot trece de un anumit nivel. Printre cele mai importante realităţi—şi cea mai greu de înţeles aici. Vrem să vă acordaţi şansa de a afla cine sunteţi cu adevărat. departe de societatea de consum. dar după milioane de ani a deviat mult de la planul iniţial. Chiar în acest vremuri. în căutare de aventuri spectaculoase. Obiectivul vostru final este să fiţi preluaţi de către navele energetice care survolează planeta.ro . comandaţi mâncare chinezească. La întâlnirile de channeling primiţi încurajări din toate părţile. Altceva nu mai găsiţi în meniu. Deşi e greu de acceptat. nu trebuie să vă abandonaţi corpul fizic pe planetă. dar nu pot face treaba în locul vostru fiindcă sunteţi în aşa fel construiţi. Restaurantul Pământ există fizic. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 88 angels-heaven. vrem să le pricepeţi esenţa. Veţi stabili legături cu spaţiile dintre realităţi şi veţi avea multe astfel de experienţe. dar numai la scară redusă. Ca să revenim. V-au trebuit existenţe de pregătire pentru a ajunge la perfecţiune. Ţineţi minte. * Dacă intraţi într-un restaurant chinezesc. Mulţi v-aţi încarnat de atâtea ori aici. Saltul ascensional şi încheierea călătoriei sunt posibile pentru majoritatea speciilor terestre. Şi traiul în sânul naturii. De multe lucruri vă putem convinge. cei din urmă şi pentru toţi ceilalţi de pe planetă şi din jurul ei. Dar mai târziu veţi prefera noi misiuni de transformare a altor lumi. v-aţi întors pe Pământ. Pentru voi. De aceea am venit şi noi. aveţi suflet de renegat în voi. Planeta a fost creată cu un scop. E de înţeles. ori de câte ori doreaţi să faceţi ceva. noile timpuri au sosit. Folosim doar concepte simple ca să înţelegeţi intenţiile noastre. pe planetă—este semnificaţia experienţei morţii. pe care ochii tridimensionali nu le pot sesiza. Pământul va fi atunci o nestemată nepreţuită în coroana galactică. a fost condiţia primordială. graţie rearanjării structurii moleculare. Din toate regnurile biologice vă vin ajutoare. După îndeplinirea misiunii terestre. dar v-aţi frustrat din cauză că. Dacă vă amintiţi. dar spectaculoasă. Călătoria a fost grea. Unora li se pare imposibil să reuşească fără susţinere. în nici un caz hamburgeri. deci pe planetă acţionaţi aşa cum se obişnuieşte aici—prin intermediul corpului fizic. vă veţi schimba ritmul în care vibrează corpul fizic şi îl veţi lua cu voi. Dar voi veţi extinde lista de bucate—cu reţete care au fost testate şi validate de multe ori. mai puţin de faptul că nu sunteţi obligaţi să muriţi. Unii aţi reuşit să restabiliţi parţial controlul şi să vă înălţaţi deasupra celorlalţi. Cunoscători fiind. uitaţi de fiecare dată ce anume.

vouă şi celor din jur. că acest loc. Va veni o vreme când aşa vor pleca toţi locuitorii ei. Integral.org ingerii-cerului.ro . MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 89 angels-heaven.Scopul final al Terrei este ascensiunea. O dată ajunşi în cosmos. deci integral controlabil printr-un efort al conştiinţei. este. veţi naviga în locuri îndepărtate. şi el. Vă veţi demonstra. un rezultat al planurilor divine. aparent solid şi incontrolabil.

Majoritatea aveţi implanturi şi cei care nu le aveţi. veţi lucra cu cele douăsprezece forme până când organismul se deprinde cu ele. Mai depinde şi de cât de mult credeţi în disponibilitatea faţă de cei care vă oferă sprijinul. Pentru început. Există o sută patruzeci şi patru de mii de membri în ierarhia spirituală. la finalizarea mutaţiei. Unii o cunoaşteţi sub denumirea de vehicul Merkabah. Capabil să zboare autonom. figura pentagonală. Toţi oamenii au potenţialul de a se schimba. celor care îşi educă corpul. Abia după o perioadă mai îndelungată. Spirala vi se pare familiară fiindcă aţi întâlnit-o frecvent în cadrul multor culturi şi societăţi.org ingerii-cerului. Dar mulţi vor anula procesul fiindcă nu doresc să se alinieze conştiinţelor superioare. Nimeni nu este implantat fără consimţământul său. veţi fi obligaţi să le obţineţi dacă doriţi să vă eliberaţi. unde servea drept vehicul al ideilor. forme simbolice cu viaţă proprie. Ca formare. şi cu totul alt lucru să cunoaşteţi conştiinţa divină care însămânţează planeta— intelectul suprem.(17) Limbajul Luminii Avatarurile şi maeştrii au pătruns în matricea lumii dimpreună cu instrumente proprii de predare. câte un fragment din Limbajul Luminii. organizată geometric. abia atunci puteţi primi un implant cu forme geometrice. Fiecare maestru are însemne proprii. poate fi o piramidă. Ce importanţă are această figură geometrică? Structura piramidală se constituie ca acumulare a conştiinţelor pretutindeni în cosmos. Instrumentele utilizate pe planetă sunt artefacte extra-dimensionale. iubitor şi dispus să vă ajute—şi care vă cheamă la sânul ei. Dar implantul îl primiţi numai când credeţi cu toată fiinţa în lucrurile pe care le consideraţi imposibile înainte. performanţă de care majoritatea vă îndoiţi cu hotărâre. Este structura omului descătuşat. Împreună constituie Limbajul Luminii.Mutaţia arc ca obiectiv transferul vostru în alt tărâm experienţial. Una e să ştiţi cu adevărat cine sunteţi. însă este o structură perfectă. În funcţie de alinierea pe care o solicitaţi. Cu cât MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 90 angels-heaven. pentru că a detectat semnalele ascunse în culoarele timpului. Acumulează energia de pe Pământ şi o emite în spaţiul cosmic. Facilitează de asemenea. toate cele o sută patruzeci şi patru de mii de structuri lingvistice vă vor penetra organismul Expansiunea pe care o veţi trăi în acel moment nu poate fi descrisă în cuvinte. Ierarhia funcţionează prin intermediul dragostei. Structura Limbajului de Lumină facilitează recepţia luminii şi a informaţiei. Această figură pentagonală reprezintă fiinţa umană în stare de deplină libertate şi expansiune—omul nemărginit. care transmite într-un mod unic informaţia. Toţi aveţi o structură lăuntrică. a cărei înţelegere vă scapă. Alte implanturi vor avea formă de linii paralele. veţi primi un tip bine definitivat de implant. Trebuie să vă încredeţi în existenţa unei ierarhii. E o metodă de a învăţa fără cărţi sau elemente intelectuale. preluarea nemediată a informaţiei. implantaţi toţi în matricea terestră. astfel încât să vă asigure dezvoltarea. Veţi primi implanturi şi sub formă de sferă şi de piramidă. care a îndrumat omenirea de la începuturile ei. vă respectă aşa cum sunteţi şi se pregăteşte de noul salt evolutiv al conştiinţei. de cub şi de vehicul Merkabah. este foarte dificil de creat.ro . iar voi sunteţi în posesia a o sută patruzeci şi patru de mii de noduri energetice pe care le veţi integra la nivel corporal. Forma acestuia variază de la individ la individ.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 91 angels-heaven.org ingerii-cerului. spirala ocupă un loc de căpătâi. Celulele corporale conţin istoria netrunchiată a Universului. Alţii veţi alege structura piramidală. Sau se poate întâmpla că v-a plăcut mult geometria ca elevi. este un semn că ele va ajută. căruia îi corespund structuri specifice din Limbajul Luminii. După primirea primului implant vor urma altele şi altele. Veţi primi exact implantul care se potriveşte cel mai bine dezvoltării voastre în acel moment. Aveţi impresia că din punct de vedere geografic. Când visaţi forme geometrice. iar Limbajul Luminii se articulează din spiralarea filamentelor fotocodificate. Aceste forme le regăsiţi oriunde v-aţi utia în jur. Dar evoluţia alături de ca vă va face să înţelegeţi că are atât de multe dimensiuni încât v-aţi putea petrece tot timpul din lume—ca să folosim o expresie a voastră—cercetând-o. Încorporarea spiralei e numai un pas din îndelungata călătorie. după dezvoltarea fiinţei voastre. Prin meditaţie trebuie să interiorizaţi mişcarea spiralei ca şi cum v-aţi afla în turbionul unei tornade.ro . Ascunse adânc în junglă. Alegerea formei de implant nu o faceţi în mod conştient. Aşa accesaţi formele respective. Spirala vă descuie propriul vostru interior. deşi nu ştiţi decât un aspect al ei. Vizualizaţi apropierea unei asemenea forţe colosale. Formele cunoscute se vor transforma mai târziu în figuri pe care conştiinţa nu le poate cuprinde deocamdată. Vă veţi da seama la ce ne referim. Specia umană are capacitatea de a se manifesta în cele două direcţii. fără ca măcar să părăsiţi planeta—veţi reuşi să integraţi implantul. Nu este inserţia cea mai spectaculoasă prin simplul motiv că nu există distincţia comun . forma divină. fiţi atenţi care forme par mai mari decât celelalte. Mulţi veţi debuta cu implantul circular. ADN-ul însuşi este spiralat. Măiestria stă în a face atât călătoria interioară cât şi pe cea exterioară şi să fiţi conştienţi în acelaşi timp că ele se contopesc. Contopirea energiilor va atrage în cele din urmă întreg alfabetul luminii către fiinţa voastră şi el vă va învăţa. Mai aveţi multe asemenea minuni de descoperit. Ea evoluează în permanenţă. piramidele se sustrag cunoaşterii umane. Vă integraţi astfel spiralei universale prin care circulă adevărul. extrem de răspândită pe suprafaţa Pământului. unitatea şi plenitudinea. dar şi călătoria spre Universul înconjurător nu au sfârşit. Dar trebuie să vă doriţi din tot sufletul să primiţi implantul Merkabah. Aveţi toate şansele de a intra în posesia acestei biblioteci nepreţuite clin voi în cursul acestei vieţi şi tot atunci vă veţi deprinde să o interpretaţi. În geometria Limbajului de Lumină. Intraţi în horă. Numai că nu trebuie să fugiţi din calea ei. Veţi găsi spirala în multe dimensiuni. Este un alt fel de a înţelege că drumul spre interiorul vostru. În deplină cunoştinţă de cauză însă vă alegeţi felul de a trăi. Zi de zi acordaţi importanţă altor şi altor lucruri. Ori de câte ori o vizualizaţi. Dacă doriţi să aflaţi forma implantului. fiindcă veţi găsi în ea porţi către alte realităţi. deşi sunt încă locuitori ai planetei. să-l simţiţi în corpurile voastre—să vă dezlănţuiţi conştiinţa şi să o purtaţi în toate călătoriile pe care le faceţi. Multe nici măcar nu au nume. cu atât ele se vor petrece mai repede. astfel încât să menţină continuitatea conştiinţei. Dacă vreţi să vină într-adevăr. Cei dornici într-adevăr să se convingă că nu există limite vor prelua structura Merkabah şi se vor putea deplasa oriunde în lume cu ajutorul ci. însă multe lucruri alunecă dintr-o realitate într-alta şi vă scapă. dat fiind că v-aţi familiarizat timp de mai multe existenţe cu această formă geometrică. Unii aţi încercat deja să-l utilizaţi în călătorii şi ştiţi cât de folositor poate fi.spectaculos. uneori îngropate sub movile de pământ. vi se va părea că o cunoaşteţi bine. omenirea nu mai are ce descoperi.acceptaţi mai mult ca „miracolele" să intervină în existenţa cotidiană. ci să vă lăsaţi prinşi în vârtej.

Terra au fost închisă din cauză că susţinătorii Luminii au fost înfrânţi. Veţi ajunge să construiţi case după forme geometrice complexe. Energia se acumulează în unghiuri şi în forme. ea este esenţă a frecvenţei şi se materializează în forme geometrice. cercurile din lanuri sunt trasate cu ajutorul unor ultrasunete pe care urechea omului nu le poate detecta. pentru că se subînţelege faptul că formele şi unghiurile reţin energiile.org ingerii-cerului. linii şi o mulţime de alte desene. sumă a experienţelor care transmit cantităţi enorme de informaţie. Toate aceste imprimări sunt frecvenţe. formele din lanuri sunt circulare. Războaie incredibile au fost duse şi vestigiile lor au rămas ca zone aride pe toată faţă Pământului. manifestată cu ajutorul limbajului formelor. aşa că lumina şi întunericul fac parte din Creator. sau povestea. Secretul Marii Piramide se ascunde în folosirea specială a formelor şi a unghiurilor. Nu ne referim la o navă cosmică oarecare. De aceea.Formele geometrice din care se compune Limbajul Luminii provin din experienţele celor care au mai trăit pe planetă şi care au sfidat cutumele omenirii. Va veni acea vreme când un flux gigantic de energie va mătura întreaga planetă. autonome în sfera activităţii. Energiile erau discriminate înainte ca parte bărbătească şi parte femeiască. Chiar dacă unele cercuri au fost produse de nave. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 92 angels-heaven. aşa că trebuie să vă deprindeţi cu utilizarea tuturor formelor din jurul vostru.geometric. Mult timp planeta a fost izolată şi declarată zonă în carantină din cauza forţelor care se războiau aici. Cântecul. fiindcă se creează un blocaj energetic. Inteligenţa e dincolo de cuvântul vorbit şi de cel scris. De fapt. Vremurile de haos şi confuzie s-au instaurat după disputa dintre zeii creatori. însă geometria lui nu a fost înţeleasă de ceilalţi. Timpul a unit evenimentele. nicidecum procese sau acţiuni. Creatorul Prim este în egală măsura în toate. După trecerea unui anumit ciclu de la ultimul şir de războaie. inteligenţa poate îmbrăca orice altă formă şi cel mai adesea ea se înfăţişează ca o undă. Pitagora începuse să-i înţeleagă esenţa. sau chiar limba sunt gravate aşadar pe suprafaţa Pământului. Vă simţiţi mai bine când dormiţi în mijlocul camerei decât dacă aveţi patul înţepenit într-un unghi de nouăzeci de grade. Toate simbolurile vor stabili o nouă frecvenţă şi de aceea se vor înmulţi. În ultimul val de războaie. Lumina nu iese triumfătoare de fiecare dată. Astrologia dovedeşte că unghiurile manifestă energii şi că unele evenimente sunt condiţionate strict de apariţia unor unghiuri precise.ro . Adeseori. cum sunteţi şi voi activi în propriul corp. de unde diverse entităţi vin şi vă vizitează frecvent în această perioadă. Timpul a venit. În mijlocul camerei fiind. Inteligenţa pătrunde sub formă de valuri şi creează forme geometrice pe Pământ. Geometria înseamnă inteligenţă superioară. Pe fiecare astfel de sistem se fundamentează câte un univers. energiile vor putea trece din nou de portaluri pentru a atinge planeta. iar lumina este ghidată către planetă. menite să implementeze formele lingvistice. pentru a îşi regăsi comoara din ei. Veţi mai descoperi şi puterile speciale ale diferitelor unghiuri şi chiar starea de disconfort pe care v-o provoacă unele. La fel e şi cu formele. care în puterea nopţii aterizează pentru a lăsa cercuri în lanul de porumb şi apoi pleacă în mare viteză. fiindcă trebuie să înveţe cum să se accepte în toate aspectele ei. Au evoluat mai departe în structuri geometrice. fără să vă limitaţi la pătrate şi dreptunghiuri. în urmă cu zece până la douăsprezece mii de ani. Multe din locuinţele Pleiadienilor au forme necunoscute pentru voi. lumina trebuie să-şi încorporeze şi partea întunecată. E modul de creare şi transmitere a energiilor. Se vor transforma în triunghiuri. Realitatea tridimensională oferă deschiderea multor portaluri. Cercurile şi toate celelalte desene din lanurile de cereale vi se par lipsite de înţeles. Entităţile acestea au o existenţă de sine stătătoare într-un sistem lingvistico . energia vă înconjoară clin toate părţile.

aşa vor putea fi şi ele interpretate. cu ajutorul ei. Am mai menţionat că formele geometrice conţin o inteligenţă intrinsecă. Se insinuează în realitate pentru a vă dovedi că mintea raţională nu poate deţine controlul asupra tuturor informaţiilor. lipsit de logică. Dar ele se manifestă ca unde magnetice cu frecvenţă proprie. Ei întrezăresc partea amuzantă a tuturor lucrurilor. Formele care se deschid la suprafaţa Pământului sunt porţi. Evidenţiază informaţia într-un mod subtil. Noi mai glumim când auzim de ei. Vă vor susţine când vă va fi greu în noua postură de comutatori ai frecventei. într-un mod amuzant şi evident. iar limba zeilor creatori exprimă. dar unii sunt readuşi la viaţă fiindcă sigiliul care izola planeta a fost rupt. Majoritatea cercetătorilor în domeniul cercurilor din lan gândesc în loc să simtă cercurile. s-ar activa instantaneu. Cercurile de pe câmpuri sunt expresii fenomenologice ale conştiinţei. Cercurile din lan depăşesc logica omenească. Cu alte cuvinte. În primul rând.Cele mai multe au fost zărite în Anglia şi prin Europa. Ele forţează depăşirea limitelor. teritoriul insulelor britanice este presărat cu spirale megalitice şi cu siluete din piatră care au modelat profund capacităţile intuitive ale localnicilor. Dar sunt şi pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice şi în America de Sud. Atunci să-i vedem cât le mai pot ascunde. Fenomenul este. Au inteligenţă proprie şi. Sunt plasate pe continente diferite şi alcătuiesc o Centură de frecvenţe care va activa matricea terestră. deşi i-ar plăcea. Oamenii s-ar tulbura profund dacă ar vedea nave neidentificate aterizând în diverse MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 93 angels-heaven. Marea Britanie este de-a dreptul înspăimântată de ele. astfel că. inscripţii energetice. dacă ar fi imprimate simultan pe un câmp oarecare. Forţează o societate orientată spre logică să recunoască ceva absurd. deşi mulţi vor sa credem că ele nu există. Chiar şi aşa. la rândul ei. Multe au fost trasate de aşa-numiţii Maeştri Desăvârşiţi. se vor uni într-o reţea care să cuprindă planeta. Grafiile terestre sunt rezultatul evoluţiei conştiinţei. Formele evidenţiate pe planetă vă vor fi de un mare ajutor în manipularea frecvenţei şi în traiul întru lumină. Au sosit pe aceste meleaguri datorită spiralelor care le atrag înspre planetă.ro . Numai că limbajul nu este prezent în întregime pe Terra.org ingerii-cerului. din simplul motiv că britanicii au o conştiinţă orientată spre logică. fără să ameninţe în vreun fel viziunea asupra realităţii. şi toate celelalte pictograme gravate în piatră sunt produsul aceleiaşi inteligenţe planetare. Ştim că emisiunile de ştiri vor pregăti anunţuri despre cercurile din lanuri. centrii aceştia s-au îngropat adânc. pe care nimeni nu-l poate desluşi deocamdată. Va fi interesant. Cercurile există din mai multe motive. Formele geometrice se aseamănă hieroglifelor. care pot fi modulate şi modificate. Însă altfel le-ar înţelege cunoscătorii limbii secrete sacerdotale. din moment ce aceasta din urmă infirmă existenţe lor chiar ca probabilitate. Şi ele. De aceea forţează extensia viziunii asupra realităţii. Să ştiţi că o evoluţie îndelungată dezvoltă un uimitor simţ al umorului. Formele se leagă unele de altele. ele forţează deplasarea realităţii. Le găsiţi chiar şi în Statele Unite. Este doar o mică parte a puterii desenelor din lanuri. Evenimentele se întâmplă pentru a intersecta conştiinţa celorlalţi oameni. De fiecare dată când realitatea parc inexplicabilă se deschide o nişă în cadrul conştiinţei. susţinând preeminenţa afectivităţii în raport cu gândirea. Matricea se va auto-regla pe frecvenţa care susţine evoluţia omenirii. cum s-au putut traduce hieroglifele inscripţionate pe piatra de la Rosetta. Dar ele sunt mult mai interesante. În cursul miliardelor de ani în care Pământul s-a aflat pe orbită. Mulţi au intrat în hibernare. un mesaj propriu pornind de la aceeaşi bază scriptică.

Trezirea voastră îi ajută pe alţii să vă identifice şi să vă recunoască. fără a se rupe sau usca. Vă ocupaţi de el şi îl menţineţi la un nivel ridicat. Dar când porumbul se culcă la pământ în cercuri concentrice. Sunteţi monitorizaţi în permanenţă. oferind mâncare foarte bună. Odată ce aceasta a atins un anumit nivel. nu e un lucru chiar atât de grav. fără a vă supraîncărca circuitele. Nu vedeţi cum se joacă energiile cu voi? Trebuie să faceţi anumite lucruri pentru a înţelege.ru Limbajul se dezvăluie planetei sub formă de poveste—o unitate de informaţie cu frecvenţă proprie care vă ajută să menţineţi frecvenţa proprie. să zicem Că v-aţi deschide un restaurant şi s-ar stârni mare vâlvă. Cu alte cuvinte. prin intermediul unor dipozitive care urmăresc evoluţia şi locaţia conştiinţei. Într-o bună zi.ro ." Formele geometrice vă ajută să trimiteţi frecvenţa oriunde şi să menţineţi un flux constant. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 94 angels-heaven.locaţii. aducânduvă la un alt nivel. angelysveta. apare cineva care vă propune: „Ce-ai zice să ne extindem? Să ajungem peste tot. soseşte şi ajutorul din afară care va edifica alte zone cu frecvenţă identică.org ingerii-cerului.

Mai departe. Aşa era întrebuinţat în vechime. Înainte să învăţaţi cum să folosiţi sunetele asemeni egiptenilor antici. care s-ar năpusti să profite de darul pe care-l aveţi. vi se pare normal ca şi lumina să fie separată de sunet. veţi rămâne uimiţi de ce veţi percepe ca rezultat al exerciţiilor de simfonie a conştiinţei.(18) Simfonii ale conştiinţei Lumina vă informează. Craniile predecesorilor. În anumite zone din Tibet. acolo unde genealogiile monastice datează de mii de ani. Este unda care pătrunde prin orice substanţă. nu aţi fi în siguranţă din cauza celor din jur. să accesezi inteligenţele care au ocupat odinioară acele cranii. era de fapt un modulator de frecvenţă. In Egiptul antic. Poate aveţi impresia că sunetul şi lumina sunt două fenomene complet separate. precipită moleculele şi rearanjează realităţile. fiindcă percepeţi lumina cu ochii şi sunetul cu urechile. Prin exerciţiu veţi învăţa să cultivaţi energia astfel încât să obţineţi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 95 angels-heaven. ankh-ul. Sunt în formă de craniu pentru a vă determina să vă înţelegeţi propriul craniu şi importanţa oaselor voastre. Cei care utilizaţi sunetul când trataţi alte persoane. Concentraţi-vă. Maeştri tibetani defuncţi. îndeosebi locurile sacre. informaţia este stocată în corpul fiecăruia în structura osoasă. la întâmplare. Planeta nu e încă pregătită ca o astfel de putere să fie încredinţată oricui. trebuie să învăţaţi modularea frecvenţei prin intermediul sunetului. trebuie să vă demonstraţi integritatea. sunetul se scurge în pământ şi afectează vibraţiile planetei. prin sunete. Cooperarea cu sunetul poate debuta sub formă de „joacă" în propriul corp. care determină astfel anumite alinieri ale informaţiei la nivel molecular. ceea ce vă încurajăm să deveniţi. Ştiţi ce scop au craniile de cristal? În general. Sunetul este un instrument care vă ajută mult la transformare. Datorită acestor zone perceptive diferite. Aşa exersau şi şcolile de Mistere din vechime şi se dovedeşte a fi o tehnică extrem de eficientă când e practicată în grup. Ca Păstrători ai Frecvenţei. barierele corpului dispar şi permit accesul liber al informaţiei. Dacă v-aţi dovedi dibăcia. Acordarea mai multor indivizi pe aceeaşi frecvenţă Vă va demonstra ce puteri incredibile aveţi. La fel. deoarece e parte din lumină. Îl foloseau doar cei capabili să menţină frecvenţele şi să controleze cu ajutorul lor realitatea. călugării au păstrat craniile maeştrilor. Astfel de practici se vor înmulţi în perioadele următoare. le deschideţi acestora căi de acces a informaţiei către propriul corp. Şi sunetul este un mijloc de transport pentru informaţie. Informaţia se acumulează în os şi în piatră. Vă înaltă întrucât informaţia vă face să vă simţiţi puternici. poţi. Ţin ascunse în mare taină. Toate le veţi primi când o să vă arătaţi destul de înţelepţi pentru ele. Dacă intri într-o asemenea încăpere. Peste câţiva ani. în camere şi cripte secrete. La contactul cu anumite sunete. structurile cristaline sunt aidoma computerelor holografice: transmit omului evoluat sau celui conectat pe frecvenţa lor o cantitate gigantica de informaţie. Ankh-ul seamănă cu un diapazon şi e bun conducător de sunete. să se descompună în mod natural. Veţi fi supuşi unui test iniţiatic unde trebuie să dovediţi că sunteţi capabili să manipulaţi această putere. limpeziţi-vă gândurile şi lăsaţi undele să vă traverseze. Se împletesc una în jurul celeilalte şi conduc informaţia spre receptor. în acest deceniu.ro . păstrează informaţia stocată în piatră. fiindcă structura scheletului prezenta sensibilitate la frecvenţe.org ingerii-cerului. ele se întrepătrund în profunzime. care reuşiseră să depăşească mai multe realităţi erau lăsaţi neînmormântaţi. simbolul vieţii. De fapt. O mare parte din structurile edificate în trecutul planetei.

Are un limbaj şi o formă proprii. va creaţi singuri o ambianţă sonoră. Sunetul activează stări afective intense. Puteţi simţi bogăţia acestei forme de comunicare şi multidimensionalitatea Universului ori de câte ori simţiţi mişcarea sunetului. Energiile se amplifică treptat. conductorul care menţine tranzitul către chakrele extra-corporale. aţi rămâne fermecaţi la vederea lui. Daţi naştere la ceva inedit. Însă sentimentele vă ajută să recunoaşteţi celelalte zone. Creaţi o ocazie. chiar dacă numai în subconştientul uman. Simţiţi mişcarea şi limbajul sunetului când vă mişcaţi corpul sau doar o mână. Veţi fi din ce în ce mai îndrăzneţi în creativitatea prin sunet. deci cu descifrarea informaţiei. Afectivitatea este o vibraţie. oboaie şi tube pe viitor. Reacţiile mulţimii creează un zgomot de fond. vă amintiţi de corpul luminos. Fizic. Dacă permiteţi sunetului să vă parcurgă corpul. Veţi ajunge departe dacă folosiţi sunetul corespunzători. Doar afectivitatea vă apropie de ele. fiindcă erau singurii într-o epocă a întunericului care puteau desluşi armoniile sonore. Sunetul este vehiculul. Renunţaţi la ideile preconcepute şi primiţi diferite melodii şi energii care să vă invadeze corpul. Ia gândiţi-vă cum se reflectă sunetul pe stadioane sau în aulele academice. potenţialul sunetului nu puteţi decât să-l întrezăriţi la început. Ei vor fi flaute. reuşeau să stabilizeze informaţia prin sunet. Pentru a menţine amintirea vie. undele vibratorii joase au fost orientate înspre aceşti receptori geniali. afectivitatea vă dezvăluie cele mai diverse stări de conştiinţă. Iar mai târziu. fără ca persoana în cauză să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 96 angels-heaven. de profunda dragoste cosmică şi de alte lumi.org ingerii-cerului. pe care acesta o acceptă instantaneu. Printr-o călăuzire constantă îi puteţi înţelege. veţi regăsi frecvenţa îndelung căutată. sau să vă pierdeţi subit entuziasmul. piane. În unele realităţi. Datorită sentimentelor pe care le iscă. ca să nu intervină vreun accident. dacă se armonizează cu sunetul. Când sunetele le străbat corpurile. sunetul se dezvăluie vederii. amploarea.propriul ankh. Veţi ajunge să descoperiţi fără niciun ajutor miracolele pe care sunetul le poate înfăptui. Frecvenţa este legată de evoluţia catenelor intra-nucleare. Prin energiile pe care le reuniţi sub termenul de afectivitate puteţi interpreta semnele şi definiţiile. fiindcă ele sunt nişte detectoare extrem de precise. de pildă Beethoven sau Mozart. uneori însă şi stări de tristeţe copleşitoare. Simţiţi la nivelul corpului o bucurie imensă. Sunetul are o frecvenţă specifică recunoscută de corp. La fel şi cu voi: când mai mulţi scoateţi aceleaşi sunete deodată. Marii muzicieni. Este blocată între limitele eului şi refuză să-şi recunoască alte teritorii. Daţi-i unui copil pentru prima oară plastilină şi nu va şti ce să-i facă. aşa că-i arătaţi cum să modeleze biluţe şi bastonaşe şi va înţelege câte se pot face cu plastilina. De fapt. Armoniile sonore determină activarea corpului. v-aţi juca fără să cunoaşteţi implicaţiile reale ale folosirii ei. Fără să-i cunoaşteţi întrebuinţarea. harpe. în lipsa oricărui alt mijloc logic de acces. Corpul caută frecvenţa după care tânjea şi pe care sunetul i-a oferit-o. îşi va descoperi şi educa creativitatea. de care să profite energia. Dacă aţi putea să vă reprezentaţi sunetul. E ca şi cum aţi da o unealtă foarte eficientă unui copil. iar sunetul vă pune în relaţie nemijlocită cu afectivitatea. Sunetul va evolua.ro . Deveniţi canale de transfer. La fel. După cum vehiculul nostru uman ne permite să vă vizităm realitatea prin corpul ci. din neglijenţă sau neştiinţă. Îngăduiţi ca instrumentele voastre corporale să fie parcurse de energii sonore. ca să se manifeste prin voi pe Terra. tot aşa permiteţi şi voi vibraţiei să însufleţească planeta prin voi. acestea din urmă vor emite game sonore din cele mai diverse. Oamenii vor deveni instrumente. Logica nu dezvăluie stări ale conştiinţei întrucât se îndârjeşte să accepte o identitate unică. simţiţi cum forţele şi energiile vitale se manifestă prin intermediul corpul ui vostru.

să ştiţi ce vreţi. care vă rosteşte răspicat vrerea. sub forma emisiei pe această frecvenţă. Poate să genereze explozii sau chiar să distrugă şi să refacă realităţi. zgâlţâielile şi mişcările în cerc creează astfel de energii. simţiţi o senzaţie de disconfort. desigur. deblochează informaţia şi frecvenţele inteligenţei. În memoria celulară sunt mărturii ale puterilor sonore şi când le conştientizaţi. Sunetul emis printr-o mişcare circulară sau din circumferinţa stâlpului de lumină formează o coloană care străpunge orice mediu.org ingerii-cerului. Este proiectul la care lucraţi în prezent. Rămâne subjugată. Doar anumite combinaţii de sunete. Trebuie. Reprezintă un salt imens la nivelul conştiinţei. Frecvenţa se manifestă asemeni unui blocaj. incantaţiile în cerc erau practicate înaintea oricărei bătălii. Armoniile provoacă modificări. Vă împiedică să vă concentraţi atenţia asupra oricărei alte activităţi. În triburile războinice. poate fi atins extazul. El se străduieşte să categorisească totul. pentru că prin sunet se blochează frecvenţa conştiinţei. Iar atunci când vă alăturaţi vocea unui grup. insinuate.ro În al doilea rând. Dacă planeta întreagă va crea o armonie în gândire. de asemeni. La auzul acestor incantaţii războinice. Unii rămâneţi înmărmuriţi când vă auziţi vocea. creând şi amplificând astfel o undă sonoră în jurul cetăţii. însă sunetul scapă oricărei clasificări. prin structura corporală. după încheierea armoniilor. Cuvântul magic este armonie. Dacă nu vă este mintea limpede. Invocaţiile războinice erau adresate forţelor metafizice. trebuie să ştiţi că sunetul precipită energiile. Ia mai gândiţi-vă la televizoare şi la toate celelalte sunete pe care le emit aparatele electrice. Armoniile rezultate vor servi multor lucrări. rămâneţi devastaţi. Va porni de la voi. Când descoperiţi ce puteri vă conferă. în primul rând. De parcă aceasta din urmă nu poate să se integreze nici unei realităţi. rămâne experienţa directă ca să luaţi contact cu el. Ce simţiţi în momentul în care sirenele încep să sune prin oraş? Frică. în sensul că deschid porţi. Este una din întrebuinţările aberante ale sunetului şi vă modifică frecvenţele. Aţi întâlnit desigur relatarea biblică a prăbuşirii Ierihonului. astfel încât să nu se mai integreze în nici o altă realitate. iar sunetul va călători din ce în ce mai departe. Energia astfel rezultată poate fi orientată în orice direcţie. Ridică o coloană de unde. adunând frecvenţele una peste alta. cu rugămintea de a-i însoţi pe luptători pe câmpul de bătălie. Dansurile şamanice. îl puteţi întrebuinţa ca să-i manipulaţi pe alţii. Este o experienţă profundă. Într-un mod grosolan.ro .conştient în proces. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 97 angels-heaven. Evreii au înconjurat zile de-a rândul zidurile oraşului. Aceasta a presat din exterior zidurile şi a determinat distrugerea lor. fiindcă au puteri nemaiauzite. Dar trebuie să fiţi atenţi să menţineţi o linişte perfectă la încheierea simfoniei. Tăcerea prelungită. Sunetul vă duce în zone unde intelectul nu mai face faţă. Emiţătorii cunosc efectele sunetului asupra psihicului uman. va reuşi să evolueze. Toţi cei care vin în contact cu sunetul află că trebuie să fii responsabil când îl foloseşti. ingerii-cerului. iar oamenii sunt simpli ascultători ai simfoniilor pe care ei înşişi le creează. zornăitul diverselor instrumente. Spiritul interpretează. accesaţi o inteligenţă colectivă care individual vă era inaccesibilă. Războinicii foloseau astfel de sunete împotriva inamicilor deschizând portaluri prin care energia se înmagazina într-o coloană înaltă. sunetul se va torsiona şi îşi va amplifica impactul de două sau chiar patru ori. Folosirea lui greşită poate fi intenţionată. Se va transforma într-un dor nespus de a readuce armonia speciei umane—revenirea la puterea psihicului colectiv şi a învigorării simultane a tuturor indivizilor. vă hipnotizează şi vă ţine captive conştiinţa şi inteligenţa. extrem de relevante. cu ajutorul respiraţiei. Intenţiile voastre faţă de sunet sunt. Este ţinută prizonieră. determină absorbţia intra-corporală a frecvenţelor şi. fiindcă sunetul are puteri nemărginite.

nelinişte. pentru a modifica vechile frecvenţe prin puterea sunetului vostru. Vor evolua.org ingerii-cerului. Vă provoacă stări de mânie. colectivele conştiinţelor planetare. Voi veţi fi solicitaţi să îi reprezentaţi pe ceilalţi. se armonizează cu aceştia şi cu lumina.ro . Cei care ascultă de ghizii spirituali. Şi noi vă împărtăşim nemulţumirea din mai multe motive. Mintea şi gândurile vă călăuzesc experienţele indiferent de metoda şi tehnologia întrebuinţate. haos şi tulburare numai când auziţi că sunteţi manipulaţi. Fiţi încrezători că nu sunteţi neputincioşi şi că mintea: este izvorul nesecat de creativitate. Scopul ultim al fiecăruia este evoluţia şi eliberarea. Stabiliţi punţi de lumină şi emiteri fascicule luminoase care menţin deschise portalurile. mult mai repede cei care înţeleg chemarea de a folosi sunetul în lucrarea lor şi care recunosc chemarea spre evoluţie. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 98 angels-heaven.Ne deranjează să vedem câte forme de control al frecvenţei vă împresoară şi vă domină. trăiesc într-o stare de simbioză cu corespondenţii lor din alte dimensiuni.

Nimeni şi nimic nu vă împiedică să vă manifestaţi. Planeta a ajuns să fie supusă la tot felul de planuri şi acţiuni menite să suresciteze din ce în ce mai tare afectivitatea. Ca să-şi consolideze puterea. care i-a adus pe bărbaţi şi femei într-un conflict puternic. în situaţii cheie. angajament pe care cu toţii vi l-aţi luat. Sunteţi fiinţe plenare şi abia vă dumiriţi de însemnătatea acestui fapt. după cum aveţi nevoie în egală măsură de feminitatea şi masculinitatea interioară. Închipuiţi-vă ca entitate feminină în căutarea propriei identităţi şi veţi observa că identitatea masculină vi se opune în permanenţă. care să permită reîntregirea fiinţei proprii. ci şi întreaga specie. îndeosebi psihicul colectiv. Eliberaţi-vă de dramele personale şi desluşiţi simbolismul din spatele lor. trebuie să eliminaţi structurile separaţioniste ale trecutului. cei care vă împingeau să vă revoltaţi unii împotriva celorlalţi. Care este victima? Cine arc dreptate şi cine greşeşte? Dar ce spune drama din fiinţa fiecăruia? Ce e această oglindă din afară care reflectă ce se petrece în voi? Accesul în celelalte dimensiuni nu poate fi realizat fără contopirea dintre bărbat şi femeie. Descoperiţi cu surprindere că aveţi nevoie de corpul emoţional. Timpul pe care îl petrecem cu voi va trebui răscumpărat prin teste severe.org ingerii-cerului.ro . Plenitudinea vă va deschide privelişti pe care nici măcar nu vi le-aţi imaginat. A fost o separare profundă. în urmă cu aproximativ cinci milenii. menţinându-se în viaţă şi profitând de tulburările generatoare de afectivitate. Schisma le-a servit de minune prin haosul iscat. care trece mai întâi prin voi. Nu vă fie teamă să vă exteriorizaţi trăirile. armonia aceasta încorporează eurile extraterestre. Cine vă desparte. Afectivitatea vă deschide porţile cunoaşterii aprofundate. Scopul pentru care aţi ajuns pe planetă este de a vă infiltra.(19) Aprinderea flăcării lăuntrice Planeta îşi caută în permanenţă echilibrul. Ca să spulberaţi paradigmele trecutului. Şi bărbaţii s-au slujit de nenumărate ori de intuiţie şi afectivitate. unde să vă dovediţi priceperea de a-i învăţa ce ştiţi pe cei din jur. De felul lor. Prin orice vindecare. Procedaţi astfel pentru a înţelege masele şi a trasfera energie către ele. Fiindcă arc în alcătuire toate clementele posibile. pe cele multidimensionale şi pe cele masculine şi feminine. cu atât apărea un potenţial mai marc de energie afectivă. Nu vă mai cramponaţi pe diferenţe şi pe aşa-zisul conflict dintre sexe. care v-au inoculat paradigmele separaţioniste şi v-au instigat cu ajutorul frecvenţelor din motive proprii. Cu cât erau mai mulţi implicaţi în evenimente. Ca să vă arătăm cât de fragmentaţi vă simţiţi. Vibraţiile masculine au preluat conducerea recent. nu vă însănătoşiţi doar voi. A fost pusă la cale de zeii cuceritori care au supus planeta şi au preluat controlul asupra realităţii—hrănindu-se. în fond? Zeii cuceritori. Trebuie să găsiţi o cale să le împăcaţi pe ambele în interiorul fiinţei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 99 angels-heaven. vă arătăm acea stare de separaţie pe care aţi scos-o inconştienţi în afara fiinţei voastre. s-au dezis complet de puterea anterioară: mişcarea matriarhală şi feminitatea. femeile se folosesc de intuiţie şi afectivitate. De oricare separaţie ar fi vorba—genetică sau rasială—trebuie să o eradicaţi. dar după schismă nu le-au mai luat în consideraţie. ca să ajungeţi la plenitudine. Vi se pare că parte a nemulţumirilor din prezent au de-a face cu velnicul conflict bărbat—femeie. Zeii cuceritori au fost instigatorii. în calitate de membri ai Familiei de Lumină. De ce s-a produs? Dintr-o înscenare. E momentul să conştientizaţi asprimea vremurilor pe care le trăiţi. Vă sunt necesare toate dacă vreţi să supravieţuiţi şi să înţelegeţi frământările actuale ale planetei.

Sunteţi obligaţi să acoperiţi întreg spectrul experienţelor umane. De fapt. Nici părinţii. Este o cooperare a frecvenţelor acceptată reciproc. vă discreditaţi şi vă consideraţi. dimpotrivă. Nu ignoraţi progresele pe care le faceţi. Sinele duce o luptă interioară. ca să aflaţi. În cadrul experienţei colective i purtaţi cu toţii energii eliberatoare. încât uitaţi adevărata identitate. se obişnuieşte ca tatăl ei să o cedeze viitorului soţ. Li se întâmplă tuturor. ca şi când vi s-ar întâmpla numai vouă.ro . Adevăratul conflict se duce între bărbatul şi femeia din fiecare din voi. Deseori vi se întâmplă să vă cufundaţi atât de profund în experienţa umană. Stabiliţivă pentru voi înşivă la ce vă aşteptaţi de la o relaţie. personajele masculine iau toate deciziile. Fiţi blânzi şi generoşi cu voi înşivă. şi sunt mulţi în situaţia voastră. Misiunea voastră este să generalizaţi pentru toată planeta eliberarea frecvenţelor. Dacă renunţaţi să vă mai ataşaţi atât de strâns de drame. unde autonomia să vă aparţină în întregime. Veţi înţelege că aveţi. printre Oameni. Vă legaţi de celălalt după cum energiile voastre rezonează. tot ce trebuie modificat. fiecare partener are idei preconcepute despre cum trebuie să se comporte celălalt. când descoperiţi frecvenţele libere. sunteţi aici să suferiţi transformări în numele întregii specii. cu relaţiile cu apropiaţii voştri. vor trece automat în lumea ce vă înconjoară. chiar dacă rămâneţi constanţi în relaţiile cu ceilalţi. ca să mai uşuraţi lucrurile pe termen lung. Blocajul evolutiv prin frecvenţă şi manipulare genetică se manifestă prin îngustarea drastică a frecvenţei de emisie. de-a face cu o pluralitate de energii.org ingerii-cerului. La căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Dacă reuşiţi asta. Desigur. În toleranţa reciprocă dintre partea masculină şi cea feminină veţi găsi puterea de a vă îngădui între voi ca indivizi pe toată suprafaţa Pământului şi chiar în întreg Universul. Dacă vor fuziona în interior. Sunt atuurile voastre. vă veţi simţi eliberaţi. Multe dintre vechile cutume de relaţionare vă irită acum. Ca membri ai Familiei de Lumină. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 100 angels-heaven. veţi începe cu propria viaţă şi familie. pe care le consideraţi cele mai stimulatoare. Nu este bine să trataţi totul la nivel personal. Relaţionarea este cooperare. nu e un sentiment gratuit. sau o fuziune a modulării de frecvenţă. toate tind să se unifice la nivel experimental. accelerat. nici partenerii nu au vreun drept asupra voastră. pe fondul unor sciziuni externe din ce în ce mai dese. De aici şi individualitatea fiecăruia. Nu vă pricepeţi încă să îi reuniţi. Iar în cursul acestor eliberări cel mai bine ar fi să învăţaţi să fiţi liberi. Veţi redefini conceptul de relaţionare şi cooperare. cât de adânc împlântat este sentimentul nevolniciei şi cât s-a îndepărtat energia Zeiţei de conştiinţa speciei. veţi transmite noi vibraţii întru împăcarea femeilor şi a bărbaţilor. Din păcate. Ori de câte ori simţiţi că vă reuşeşte ceva. Cu alte cuvinte. Schimbarea trebuie să aducă şi extinderea spaţiului în junii fiecăruia.voastre. În orice relaţie. Reîntregirea vă va demonstra că realitatea nu se scindează. Sunteţi acum creaturi a căror evoluţie a fost blocată printr-o frecvenţă şi aveţi misiunea de a readuce oamenii în punctul în care îşi pot relua. Tocmai fiindcă sunteţi membri ai Familiei. trebuie să vă îndepărtaţi de Ea ca să vă apropiaţi de oameni. transformarea fiinţei lor. Dar toate trebuie să se petreacă într-o comunicare veşnic deschisă. Mai bine v-aţi evalua rezultatele. Trebuie să preluaţi controlul asupra propriei existenţe. de fapt. ca membri ai Familiei de Lumină—instrumentele personale—din domenii care se apropie cel mai mult de conştiinţa individuală. începând cu nivelul celular. pe voi înşivă şi pe ceilalţi. a avea o relaţie implică în cele mai multe cazuri o stare de dominare. nedemni când vă evaluaţi activitatea. Rezultatul îndelungatelor călătorii este că vreţi să îndepărtaţi dominaţia bărbatului asupra femeii.

purtătoare a magiei şi a intuiţiei. Doar după ce veţi învia flacăra dublă în voi. Energia bărbatului s-a blocat. masculină şi feminină. Vă deschideţi centri ai simţirii. Femeile au energiile la nivelul gâtului. Bărbaţii tind să aibă mai multe blocaje decât femeile. îi înnebunesc pur şi simplu. Trebuie să vă îndreptaţi privirea spre imaginea de ansamblu. Energia a fost înadins blocată la bărbaţi. ca parte a dublei flăcări. a fost de acord să renunţe la ambele— femeia ca şi conştiinţă feminină.Vibraţiile masculine renunţă la putere în egală măsură cu cele feminine. Lanţul supunerii. nu vă cramponaţi pe sexualitate gratuită şi stimulare corporală. Energia feminină. Căutaţi emoţia în orice gest cât de mic. pregătindu-vă pentru momentul în care flăcările vor arde laolaltă într-un corp. Bărbaţilor le vine foarte greu să înţeleagă femeile. nu numai ca entitate fizică. Acum e momentul. pentru ca aceasta din urmă să profite şi să preia conducerea. Vremurile schimbării le vor permite femeilor să vorbească. întrucât în urmă cu patru — cinci mii de ani au fost de acord să nu scoată un cuvânt despre magia şi intuiţia care erau în posesia lor. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 101 angels-heaven. complet şi nu o persoană care să umple un gol pe care n-aţi reuşit să vi-l umpleţi singuri. pe care îl aveţi cu toţii. Din punct de vedere electromagnetic. Frecvenţa sexualităţii vă va aminti de partea divină din fiecare. înţelepte în ceea ce priveşte viaţa. O predau guvernelor care îi duc cu zăhărelul: „Vino. Nu îi învinovăţim pentru asta. la rândul său. Stai drept şi trage pentru noi. parcurgând traseul dintre prima şi a doua chakră şi oprindu-se în dreptul celei din urmă. Dar considerăm că energia părţii bărbăteşti pe toată suprafaţa Pământului a rămas la nivelul celei de-a doua chakre. în acelaşi corp. Ne referim la evoluţia conştiinţei. indiferent de structura fizică. Reţineţi că femeia aduce viaţa pe planetă. Sugerăm ca vibraţia masculină—dar şi cea feminină care îşi foloseşte aspectul masculin—să accepte sentimentele ca expresie a sexualităţii. Dacă te măcelăreşte careva. stimularea va deschide noi frecvenţe în fiecare din voi. iar bărbaţii se supun. Societatea patriarhală s-a aflat sub influenţa aspectului masculin al sinelui. fiindcă nu poţi da naştere fără să simţi nimic—doar dacă te alături mişcării patriarhale care dezvoltă medicamente care blochează simţurile. fiindcă viaţa iese din corpul femeii. De aceea.org ingerii-cerului. ci înţeleasă ca integrare a eurilor masculin şi feminin în plenitudinea sinelui. Femeia. sursă a vieţii şi a creativităţii pe toată planeta. Astăzi. partenerul pe care îl căutaţi va fi. nici nu o poţi preţui. ea este şi purtătoare a afectivităţii. localizată în penis. te vom îngriji la spital şi vom da şi ceva bani. Stimularea emoţională are nevoie de angajare şi de încredere afectivă. Mişcarea patriarhală din ultimele cinci milenii s-a îndepărtat de procesul naşterii ca să se preocupe de experimente ale războiului şi ale genocidului. al renunţării benevole la putere se întregeşte astfel.ro . Aţi făcut diverse experimente cu conştiinţa şi aţi descoperit ce funcţionează mai bine. Dar dacă o simţi şi participi la crearea şi la naşterea ei. Majoritatea culturilor arhaice pământene. Iar bărbaţii au ca sarcină să le înţeleagă pe femei şi pe ceilalţi bărbaţi simţind şi acceptând afectivitatea ca factor secund al sexualităţii. Dubla flacără înseamnă cele două părţi. Centrul simţirii nu a mai fost activat la bărbat Totul e parte din experimentul care se desfăşoară în ultimii patru — cinci mii de ani. nuţi e de-ajunş?". făclia dublă nu mai este căutată ca partener extra-corporal. Ce naiba. pune-ţi în pericol viaţa. au fost feminine. Dadă nu poţi simţi viaţa. s-a supus vibraţiei masculine. o preţuieşti mult fiindcă ajungi să o cunoşti în profunzime.

Carapacea externă va dispărea. să ucidă şi să domine întrucât nu a mai simţit nimic. a născătoarei şi a celei care deţine puterea sângelui—forţă vitală—şi care o poate reda Pământului au fost uitate de mult timp. Femeia a convenit să-şi cenzureze centrul vorbirii pentru a-i permite bărbatului să preia controlul sistemului. Vechile legende care relatează magia femeii creatoare. descoperind partea care o hrăneşte şi care o alimentează permenent cu viaţă. Aveţi nevoie de echilibru. Este singură stăpână pe viaţa ei. Nu va dura trei decenii. dintr-o dată. care-i vor atinge pe toţi prin valuri de lumină. Dar vă mai spunem că la venirea constantă a undelor se va petrece o evoluţie la unison a conştiinţei populaţiei. centrul afectivităţii li se va deschide. la fel cum şi bărbaţii trebuie să înţeleagă cum este să fii vulnerabil ca bărbat. A ieşit în lume şi se simte puternică. Vorbim de evenimente colective. Nici femeile nu vor scăpa de impact. Inevitabil. Este pasul următor pe care trebuie să-l facă bărbaţii ca să se echilibreze cu evoluţia femeilor. Dar totul se îndreaptă spre stabilitate şi egalitate. Nu vă vom spune cum sau de ce fiindcă probabil nu veţi înţelege. fiindcă totul a fost atât de dureros. când i s-a oferit ocazia de a discuta liber. Zeiţele şi zeii se folosesc toţi de aceste energii.org ingerii-cerului. deoarece chakra din inimă se va deschide. frecvenţele se vor amplifica sesizabil. Numai că multe femei au ajuns să-şi cenzureze centrul afectiv în procesul de deschidere a centrului vorbirii. Unde sunt poveştile Zeiţei—cea care iubeşte. Va fi o schimbare rapidă pentru ei. se trezeşte acum în voi toţi. Şi se temperează singură. Am afirmat că vibraţia bărbaţilor se va transforma într-un interval de timp mic. Asta se va întâmpla cu vibraţia masculină. A reuşit să ducă războaie. Se întoarce cu spatele şi părăseşte laboratorul unde nu va reveni în veci. Ori se va petrece paşnic. Femeile trebuie să îşi redefinească ideile de feminitate şi putere. ca în cazul femeilor. Cât de curând. centrul simţirii i se deschide subit. s-au protejat. Au început să se comporte exact ca bărbaţii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 102 angels-heaven. Reîntregirea masculinului cu femininul din interiorul fiecărei femei o face să simtă lucrarea noului ADN. Poate să se plimbe acum fără voalul care-i acoperea faţa şi hotărăşte singură când şi cu cine să se mărite. Îşi dau seama că nu le place ce li se întâmplă şi pun la îndoială autoritatea. Femeia simte că trebuie să trezească principiul feminin care stă ascuns în ea. În Statele Unite. pentru a-şi manifesta compasiunea pentru bărbaţii care încep să-şi manifeste afectivitatea. care simte şi leagă vieţile una de alta. fiindcă astăzi bărbaţii sunt deja într-o stare de confuzie. pe care îl emite apoi de jur împrejur. care le acoperă câmpurile energetice. Într-un anumit moment. simte şi hrăneşte? Şi bărbaţii aveau energie de la Zeiţă. Energia feminină. De pildă. un laborant realizează experimente pe un animal când. Este frecvenţa care va predomina pe Terra. când bărbaţii se vor lupta din răsputeri să-şi controleze sentimentele. pe care o venerau deopotrivă cu femeile. a ajuns să stăpânească principiul masculin din ea. Dar de-abia de acum înainte îşi vor amplifica adevărata capacitate afectivă. Femeia şi-a deschis pentru prima oară gura în urmă cu treizeci de ani. Simte durerea pe care animalul o încearcă şi capătă oroare de experiment. lipsită de caracteristicile puterii masculine? Femeile s-au ascuns într-o carapace dură. Într-un corp feminin. este responsabilă pentru deciziile pe care le ia. ori va fi deschis cu forţa. Ce e atât de plăcut la un bărbat vulnerabil? Dar la o femeie independentă— versiunea feminină a puterii. iar lumina corporală va iradia din inimă.Bărbatul şi-a blocat centrul afectivităţii pentru a prelua conducerea pe Pământ. Astfel se vor desfăşura ostilităţile. Să înţeleagă ce înseamnă să fii puternic ca femeie.ro . şi bărbaţii îşi vor deschide centrul afectivităţii.

Nu se va mai potrivi aşteptărilor voastre în noua viaţă. compasiunea şi hrănirea.Ca să se asigure că vă vor supune pe deplin în aceste ultime milenii. unde ea se contopeşte cu zeitatea masculină. V-am atras atenţia că nu în afară trebuie căutat partenerul din dubla flacără. Bărbaţii încearcă din răsputeri să-şi dovedească masculinitatea. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 103 angels-heaven. a Zeiţei născătoare şi a afectivităţii. Ţineţi cont că afectivitatea este mijlocul care vă poate scăpa de pe planeta aceasta. simţi ca niciodată în vreo altă relaţie şi veţi da relaţiei cu celălalt o personalitate proprie. recunoaşteţi latura intuitivă. Ambele genuri dezvoltă arhetipuri în vederea obţinerii unor versiuni de masculin şi feminin holistice. Nimic nu evocă imaginea feminină a puterii. care îndeplinesc ordinele date şi rămâneţi în starea de separare care v-a fost impusă. Din punct de vedere cultural. Bărbatul şi femeia trebuie să se completeze unul pe celălalt. Şi viziunea asupra masculinului este distorsionată din considerente similare. V-am mai povestit că sunteţi nişte cobai. care cuprinde intuiţia. este calea către eul multidimensional. S-a sfârşit cu separările inutile. experimentele au fost făcute din dragoste şi compasiune. nu de nevoie. masculinul şi femininul. Bărbaţii devin interesaţi de ceea ce simt şi consideră: „Ce bine! Pot simţi asta!" şi nu cred că sunt mai puţin bărbaţi din această cauză. Ca femeie. cu toată valoarea intrinsecă pe care o conţine. Tot ea poate reactiva imensa Bibliotecă Vie de pe Pământ. sunteţi întruchiparea vie a acestei esenţe. Din cauza bărbaţilor şi a societăţii patriarhale care a condus planeta în ultimele milenii. nici nu e de mirare că separarea s-a menţinut în toată această perioadă. Vă veţi. ca şa stabilească relaţii bazate pe încredere. Societatea îi consideră pe bărbaţii sentimentali neputincioşi şi lipsiţi de masculinitate. însă în ultimă vreme v-au făcut să degeneraţi incredibil de mult. stând alături de latura puterii. iar cealaltă Spiritului.'' Fiecare veţi fi compleţi în sine şi vă veţi alătura altei persoane completă în sine şi care vă oferă un teritoriu cu totul nou pentru a fi explorat. iar femeile se străduiesc să ţină pasul apelând la acelaşi prototip masculin. Ei au pus bazele tuturor instituţiilor religioase. nu să fie potrivnici. aţi venit să scuturaţi bine planeta şi să readuceţi lumina printre locuitorii ei. Arhetipurile se apropie din urmă. dorinţă şi liber arbitru. Una aparţine Pământului. receptivitatea. estratereştrii v-au impus un nou set de mituri. Când cele două limbi ale dublei flăcări se împreunează. în absenţa afectivităţii. E cazul să vă descoperiţi esenţa discreditată atât de mult timp. Nu v-aţi înţelege cu o persoană care nu s-a reîntregit încă. nu aveţi nici un exemplu de bărbat puternic şi sentimental deopotrivă. fiindcă nu au o imagine clară a puterii feminine.org ingerii-cerului. Ca membri ai Familiei de Lumină. Vă veţi împreuna doar din dorinţă şi din recunoaştere reciprocă. Oamenii vor începe să vină spre voi fără să depuneţi cel mai mic efort. Trebuie să v-o creaţi. Iar bărbaţii trebuie să descopere Zeiţa în ei înşişi. Veţi deveni modele pentru voi înşivă prin noile relaţii. a raţiunii şi a intelectului. Fiţi atenţi la bogăţia energetică din versiunea feminină a sinelui. Fiinţele reîntregite sunt în căutarea altora de felul lor. pentru a forma un întreg. noi frontiere şi o nouă definiţie. Nu există în cultura voastră un panteon feminin. Mulţi veţi înţelege că instituţia căsătoriei nu are nici cea mai mică importanţă.ro . Nu sunt de genul:Am nevoie de tine să mă completezi şi să mă îmbărbătezi. ţinând femeile subjugate. ca să nu se mai încreadă în schisme şi războaie. Fuziunea celor două tipuri de energii vă determină să căutaţi entităţi în care se petrec fenomene asemănătoare. În unele situaţii. creativitatea. pentru vindecarea şi reîntregirea lui. Fiinţa voastră trebuie să găzduiască cele două esenţe. Aţi rămas automate reci.

asemeni unui monarh care primeşte ovaţiile supuşilor. Dăruiţi-vă dragoste şi încurajări. fiindcă vă pot dezvălui multe. Eşti minunat.În încercarea de a integra extremele în acelaşi corp. Toate vor merge după voia voastră. Întâlniţi-vă cu voi înşivă şi declaraţi-vă: „Te iubesc. În schimb. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 104 angels-heaven. Mâi întâi. nu pe ce fac cei din jur. ca să vă convingeţi că o meritaţi. Redeveniţi întregi. împreună cu acesta. iubiţi-vă în permanenţă şi totul va fi în regulă. Nimeni nu trebuie să vă iubească în locul vostru. Trebuie să realizaţi imposibilul. vor ieşi la iveală alte şi alte dificultăţi. Concentraţi-vă pe modul în care evoluaţi. Cel mai greu vă vine să acceptaţi că meritaţi să fiţi iubiţi. Eşti cel mai bun sine posibil." Dacă vă acordaţi demnitatea iubirii de sine.org ingerii-cerului. pe sinele vostru. Sunteţi pregătiţi astfel pentru o relaţie cu altcineva care e complet şi.ro . Puterea şi reîntregirea vor trece de partea voastră fiindcă va iubiţi şi aveţi încredere în ceea ce sunteţi. să le facă să colaboreze în armonie perfectă. Nu aţi venit să cerşiţi dragostea de la alţii. compleţi. Primiţi-le cu inima deschisă. veţi simţi schimbarea. veţi realiza o transformare extrem de dificilă într-un sistem întunecat. puteţi accesa teritorii nepătrunse. sine al meu. Apelaţi la androginul lăuntric şi determinaţi-l să accepte dialogul între extreme. lipsit de informaţii despre adevărata istorie.

că ori de câte ori se petrece între doi indivizi. Uneori sexul nebun este nemaipomenit şi minunat. În cazul mai multor parteneri. Cel mai bine este să vă limitaţi la o singură persoană. Dacă este pentru toată viaţa. sexualitatea v-a rămas întreagă în corpul fizic. Simţiţi cum se acumulează energii privind în ochii celuilalt şi. fiindcă nu aveţi un model de urmat. Multe altele. Vi se parc greu să aveţi încredere în voi. dincolo puţin.ro . dar nu când le folosiţi ca pe o distracţie lejeră cu celălalt. ea invocă o spiritualitate eliberată şi care se priveşte pe sine ca pe un creator Şi totuşi. Vă puteţi vedea cumva din exterior ori de câte ori aţi deschis un canal de comunicare prin sexualitate şi intimitate. E musai să spulberaţi conotaţiile negative din jurul sexualităţii din chiar aceasta existenţă. Adânc în mecanismul sexualităţii găsiţi o frecvenţă tangibilă. Monogamia tinde să se preteze majorităţii foarte bine deoarece vă găsiţi un corespondent stabil pentru frecvenţa voastră. deschişi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 105 angels-heaven. Dar printr-o relaţie învăţaţi să vă încredeţi. dar nu este neapărat necesar să staţi lângă aceeaşi persoană toată viaţa. minunat. V-am vorbit de persoanele care se slujesc de lumină. dar înţeleasă de puţini.(20) Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Atunci când biblioteca din voi a fost amestecată. Nu datează din timpul acestei existenţe. în afară de frica de a renunţa la gardă şi la limite. iar ADN-ul împuţinat până la limită de date şi de memorie. Are un renume rău pe planetă şi chiar în propria voastră structură celulară. înfierbântându-vă. iar sămânţa voastră se împrăştie. este puntea care vă duce spre nivelurile superioare ale conştiinţei. intraţi în carapace şi vă rezumaţi la sexul primitiv. au atins aceste stări înalte de conştiinţă. puneţi-i capăt şi găsiţi pe altcineva care se acordă cu vibraţia voastră. De fapt. V-a pistonat ca să vă ţină sub control. Scopul său iniţial a fost răstălmăcit până în prezent. Ea vă pune în legătură cu frecvenţa extazului. aveţi tendinţa să vă ascundeţi identitatea: aici daţi câte puţin. cel în care trupurile şi spiritele vi se unesc în totalitate. Noi doar vă sugerăm că mai există şi altceva în afară de el. împărţiţi totul cu persoana de lângă voi şi alegeţi acelaşi drum. să nu căutaţi libertatea pe care sexualitatea v-o pune la dispoziţie. din cauză că societatea v-a inoculat timp de mii şi mii de ani ideea că sexualitatea ar dăuna. care va mijloceşte contactul cu divinitatea şi cu informaţia. fiindcă relaţia în sine vă reflectă ca o oglindă. După ce au reuşit să-şi găsească partenerii potriviţi pentru o relaţie monogamă. iar nimeni nu vă împiedică să încercaţi. I s-a dat destinaţia de reproducere. arareori arc o legătură cât de mică cu spiritualitatea. simţind că nu puteţi face saltul alături de persoana de lângă voi. vă blocaţi unii centri ai simţirii. Fiţi credincioşi. fără să aprofundaţi intimitatea. dar şi să examinaţi cum v-aţi putea folosi energia sexuală prin toate eurile multidimensionale. genital. Dar dacă nu-i aşa şi ajungeţi într-o situaţie când nu mai comunicaţi şi nu vă mai ajutaţi reciproc. Mulţi v-aţi folosit sexualitatea ca să vă distraţi. În existenţa intimă se dezvoltă încrederea. ţine de mii de ani de practică eronată.org ingerii-cerului. căutată de mulţi. în loc să vă exploraţi atât intim cât şi spiritual. Se numeşte orgasm. desigur—ca o modalitate prin care specia şi-ar menţine esenţa şi s-ar conserva în timp. Este atât de prost înţeleasă pe Pământ. Corpul a uitat orgasmul cosmic de care este în stare. arătându-vă tot ce nu puteţi vedea din perspectiva voastră. Organele sexuale sunt căi ale plăcerii prin care se transmit frecvenţe curative şi stimulative pentru corp şi care conferă înălţare spirituală. fiindcă celălalt este prea înspăimântător şi intens.

Tărâmurile spirituale au fost zăvorâte în calea corpului omenesc. care stabilesc legătura cu eul spiritual. Iar ele au crezut. Istoria propriei sexualităţi vă afectează nespus sufletul. Bineînţeles.org ingerii-cerului. Ne cerem scuze de pe acum membrilor oricărei biserici. care o reverberează mai departe în tot corpul. Anumite şcoli mistice au avut oarece informaţii despre utilizarea tainică a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 106 angels-heaven. Contează doar vibraţia iubirii şi căutarea ei. A treia şi a patra chakră vă pun în legătură cu eurile emoţional şi compasional. Este tot ce v-a mai rămas după înlăturarea istoriei. V-au convins că singurul motiv pentru care vă este oferită sexualitatea este ca să faceţi omuleţi. să impună ierarhii şi grupuri privilegiate. Nu-i adevărat — trebuie să înţelegeţi că doar voi decideţi dacă să aveţi un copil sau nu. dacă şi-ar fi putut explora sexualitatea fără teama continuă de a nu rămâne însărcinată. Mai degrabă. Sexualitatea este o frecvenţă. oricât de infam vi s-ar părea sau de dificil. Nu vă mai judecaţi. Omul nu a făcut decât să amestece o groază de norme externe în individualitatea expresiei sexuale. de a regăsi tărâmul spiritual interzis. bisericile au ajuns să promoveze sexualitatea în scopul procreării. adoptaţi o atitudine neutră—orice aţi descoperi. nu vi s-a mai spus asta niciodată. Acesta din urmă este partea multidimensională din voi—prin care sunteţi prezenţi simultan în mai multe forme.Multe din fricile pe care le aveţi le-aţi creat singuri. Ele au apărut ca organizaţii menite să controleze religia şi dezvoltarea spirituală şi să ofere multora un loc de muncă. Decizia şi intenţia sunt cele două componente ale materializării. Nu-i atât de complicat pe cât aţi fost făcute să credeţi. Ne permitem acum să imputăm Bisericii secretizările. Însă orice religie care informează operează pe frecvenţa adevărului. consideraţi că nu vă puteţi controla acea parte corporală. probabil că ar fi descoperit. aţi fost trimişi în misiune pentru a conştientiza toate realităţile în care vă aflaţi. Nu vreţi să ţineţi seama de adevăr fiindcă uneori vă doare prea tare şi vă autopedepsiţi. De obicei. Femeilor li s-a tot repetat că trebuie să suporte sexualitatea ca să-şi slujească bărbaţii şi nu pot controla procesul naşterii. alături de bărbaţi. parte femeiască şi parte bărbătească. prin comportamentul din viaţa sexuală. Conştiinţa vă permite să abordaţi diverse frecvenţe. Descoperirea frecvenţei ultime a sexualităţii reiese din experienţa dragostei. Ne place atât de mult să vorbim despre sexualitate fiindcă este un mister de nepătruns pentru pământeni. Iubindu-l şi cinstindu-l pe celălalt nu mai contează că sunteţi diferiţi ca bărbat şi femeie. să vă amintiţi adevărata identitate şi să modificaţi ritmul Universului acestuia.ro . Dacă femeile ar fi avut această capacitate în ultimele milenii. Numai sexualitatea vă mai permite acum să descoperiţi cum eraţi înainte. Cu acordul vostru. nu vedeţi biserica în ipostaza unei surse de informare. Puţine au fost cazurile când o biserică a ţinut să informeze într-adevăr oamenii. Nu arc nici în clin nici în mânecă cu heterosexualitatea ori homosexualitatea. în fond. este în strânsă legătură cu cele două fiinţe umane care îşi provoacă reciproc plăcerea într-un mod care deschide frecvenţele conştiinţei. Normal ar fi ca sexualitatea să fie explorată prin sentimente. până astăzi. de a intra în legătură cu eul spiritual şi cu creatorul spiritului lor şi. pe care le împliniţi în momentul fuzionării flăcării duble. Pricepeţi că aţi fost puşi să acumulaţi date şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă. Datorită şansei pe care sexualitatea le-a acordat-o oamenilor de a-şi recăpăta memoria. Dragostea trebuie dezvoltată în cadrul fiecărei relaţii. indiferent de violenţa pe care o implică. că sunt mult mai libere decât li s-a spus. Inclusiv în chestiunea naşterii. I s-a creat o reputaţie foarte proastă sexualităţii. a amintirilor şi a identităţii voastre.

Acceptaţi că dificultăţile proprii au toate un scop. Dar toate sunt parte din identitatea voastră pe care nu vreţi să o acceptaţi.ro . Se contopeau printr-o experienţă care îi propulsa în alte sisteme de realităţi. Pur şi simplu nu contează că vă ataşaţi de un partener de sex opus sau de acelaşi sex. Ca să recepţionaţi impactul integral al identităţii voastre. vă veţi unifica multiplele corpuri ale sinelui multidimensional în cadrul corpului fizic. Pot apărea rezultate devastatoare chiar ia nivelul corporal. permiteţi încorporarea celor douăsprezece catene şi rearanjarea filamentelor fotocodificate. că sexul trebuie practicat numai după căsătorie şi aşa mai departe. Să termin cât mai repede cu ea ca să n-o mai văd. lăsat intactă frecvenţa experienţei orgasmice prin sexualitate ca să vă puteţi aminti de identitatea spirituală. dar nu vreau sa mă centrez afectiv pentru asta. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 107 angels-heaven. herpesul şi toate celelalte maladii cu transmitere sexuală. Mai ştim şi că uneori. Aţi citit prin ziare şi v-aţi speriat de propria Voastră exprimare. legătura cu spiritualul şi dorinţa de a da viaţă. Dacă acestea sunt determinate de frecvenţa dragostei. Îmi doresc o accelerare rapidă. În momentul când energia sau istoria personală vi se dezvăluie. relaţionat la rândul său cu corpul fizic.sexualităţii. cea mai întâlnită metodă prin care oamenii atingeau tărâmurile superioare şi se înălţau pe ei înşişi spre frecvenţe extra-planetare era unirea electromagnetică prin dragoste. Sunteţi toţi fiinţe electromagnetice şi când intraţi în contact fizic cu un alt om. aruncate la ghena de gunoi ca pe nişte lucruri mizerabile. Pricepeţi? Înainte de restructurarea ADN-ului. Ţinem să subliniem din nou că nu facem discriminări sau judecăţi despre partenerul alături de care vreţi să experimentaţi dragostea. Ziceţi cu toţii: „Vreau să evoluez. Cu mai multe mii de ani în urmă. Procesul este strâns legat de corpul mental. Dar toate astea fac parte dintr-un program de marketing. Ori de câte ori integritatea şi dragostea lipsesc în împreunarea umană. allthe-world-downloads. nu este pe placul nimănui. Mai ştia şi că nu era obligată să dea naştere unui copil dacă nu şi-o dorea cu adevărat. puterea. sunt noile boli: SIDA. Astfel. ba chiar vă sfătuim să renunţaţi voi înşivă la (pre)judecăţi. îl categorisiţi cu cuvinte de genul: „Urăsc această parte din mine. În timpurile recente—ultimii două mii de ani—s-a ajuns la ideea că femeile nu ar avea nici un fel de control asupra naşterii." Conexiunea voastră cu eurile multidimensionale se face prin sentimente şi la acest nivel vă opintiţi de fiecare dată. vă împletiţi frecvenţele unul cu celălalt. intuiţie şi. Sunt parte a programului învechit. energia feminină trebuia să se retragă.org Unele astfel de programe de astăzi. Pentru ca societatea patriarhală să închidă cercul şi să pregătească planeta pentru noua transformare a conştiinţei. Femeia îşi înţelegea puterea.org ingerii-cerului. Dar secretul pe care vi l-am divulgat a fost ţinut cu străşnicie până acum. intuiţia. bucurie. se pot întâmplă lucruri incredibile. Mulţi aţi vrea să le vedeţi îngropate. Este vorba aici de doi oameni care se împreunează fizic în modul pe care ambii îl acceptă şi creează dragostea. energia Zeiţei îşi desăvârşea lucrarea în mulţi. când viziunea socială era de sorginte matriarhală pe Pământ. centrul afectivităţii. corelat cu cel spiritual. Prin ele învăţaţi. când intervine ceva neaşteptat. Mulţi au avut experienţe realmente profunde prin intermediul propriei sexualităţi. că sexualitatea ar fi ceva rău şi dezgustător. cei doi îşi fac reproşuri unul altuia. care creează o şi mai mare repulsie faţă de sexualitate şi de exprimarea ei. fiindcă o împart unul altuia. în fond. energia şi înţelegerea sexualităţii tipic feminine au fost suprimate. Corpul emoţional." Dar ştiţi ceva? Problemele pe care le întâlniţi sunt comorile voastre. Vi s-a.

asta-i rău. De fapt. Deşi refuzaţi să rămâneţi cu persoana respectivă. Dar vor apărea alte aspecte. Dacă respectaţi un criteriu. Vă simţiţi singuri. Dacă nu găsiţi acea persoană. Redefinirea sinelui şi a filamentelor determină o nouă definiţie a identităţii. vă înfuriaţi sau vă debusolaţi. Dacă nu v-aţi mai plânge atâta de milă. experienţa sexuală rămâne datorită transferului electromagnetic. Societatea v-a ordonat: „Asta-i bine. Vi se pare că fără o astfel de relaţie nu vă ridicaţi la aşteptările societăţii. Poate să vi se pară confuz şi chiar înspăimântător să puneţi în practică ce învăţaţi acum despre voi înşivă şi despre fuziunea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 108 angels-heaven. mai departe. Aţi crescut cu acest model de comportament. Sumedenie de entităţi roiesc în jurul vostru. Faceţi doar asta şi de cealaltă nu vă atingeţi. nu rămâneţi niciodată singuri. vă încredinţăm că e partea din voi de care vă temeţi cel mai tare.V-aţi învoit să suferiţi mutaţii. trebuie să luaţi în considerare toate inconvenientele de care v-aţi ciocnit până acum. Aici este cheia. pe care părinţii şi societatea vi le-a inoculat. din experienţa pe care v-o împărtăşim. Blocaţi într-o situaţie care implică dragostea. Multora vă plac poveştile prin simplul fapt că vă captează atenţia. Din moment ce lumina este informaţie. Momentan. Însă de fiecare dată uitaţi şi vă îndreptaţi spre o nouă relaţie care să vă reîntregească. dragostea de sine şi folosirea propriei energii se vor transfera în relaţia cu celălalt. Treceţi prin modularea frecvenţei. Vă este frică să deveniţi apropiaţi de voi înşivă—să rămâneţi singuri cu voi. Călătoria trebuie să onoreze corpul fizic şi unicitatea sinelui în contact cu cei din jur." Cine v-a dat legile? Cine a fost legiuitorul în toate cazurile? V-aţi blocat pentru că sunteţi incapabili să descifraţi simbolurile propriei voastre limbi. nu vă mai plângeţi celuilalt că nu se pliază nevoilor voastre. Din acest motiv. Împreunarea corporală. liniştea. poarta spre tărâmurile superioare ale conştiinţei.org ingerii-cerului. Experienţa sexuală. la câte îi poate arăta sinelui. De nenumărate ori v-am arătat că atitudinea cea mai benefică este să iubiţi şi să cinstiţi Pământul. Dragostea de sine şi renunţarea la căutarea permanentă a unui partener vă face să fiţi receptivi la ofertele altora. Aşa că ajungeţi în impas. Obişnuiţi-vă să fiţi singuri. mulţumiţi cu corpul pe care îl aveţi şi cu identitatea recăpătată prin sexualitate. să atrageţi lumina în corp şi să faceţi să înflorească Familia de Lumină pe Pământ. vă vine greu deoarece căutaţi iubirea în afara voastră. care se răsfrânge şi asupra sexualităţii. Dacă vă hotărâţi să alegeţi un anumit partener alături de care vibraţi. Veţi reuşi să vă vindecaţi rănile şi vă veţi aduce alinarea şi bucuria în suflete. după o experienţă sexuală vă este imposibil să eliminaţi din voi energiile celuilalt. Hormonii activează anumite energii la nivel intracelular. Sigurătatea nu e decât o stare psihică. aţi afla că o cantitate imensă de date este focalizată spre voi şi v-aţi dori să rămâneţi singuri pentru a vă concentra asupra recepţiei. de suprafaţă. chiar într-o simplă îmbrăţişare.ro . dragoste de sine şi intimitatea cu voi. intimitatea. Ea trebuie să strălucească în fiecare dintre voi şi. Sexualitatea este cea mai anevoioasă problemă fiindcă este sinele secret—cel de care vă tot ascundeţi. Nu are a face cu soţi sau soţii. Din voi. incomprehensibilă pentru voi. iar esenţele celor doi parteneri trec dintr-unul în celălalt. dar nu primiţi ce vă doriţi. să vă confirme. mult mai înfricoşătoare. învăţând să o amplificaţi pentru pragul de informare constantă. Fără poveşti ce v-aţi face? Fiţi atenţi la propriul organism. fluxurile hormonale intracorporale vă invadează organismele. Este foarte important să vă preţuiţi şi să nu vă mulţumiţi cu o dragoste aparentă. permite un schimb de frecvenţe. căutaţi mai departe până când întâlniţi pe cineva care e compatibil. Acceptaţi lucrul cu sinele şi permiteţi-i evoluţia. sexualitatea nu vă este extrem de clară din cauză că vă amplificaţi şi vă studiaţi frecvenţele. Căutaţi pe cineva care să dea un sens vieţii voastre.

Învăţaţi să utilizaţi energia stimulatoare a sexului fără să recurgeţi la vreo altă persoană. mărginite din cauza proastei circulaţii a curentului electric. Spuneţi: „Dumnezeule. vă este. Nu-l puteţi auzi în cele mai multe cazuri fiindcă sunteţi fixaţi în modele comportamentale pe care ştiţi Că trebuie să le. cu atât veţi putea să controlaţi cum să vă folosiţi corpul. Nam nevoie—ba am nevoie. Veţi ajunge în situaţia în care nu vă veţi mai putea apropia de cei care nu operează la voltaje similare cu ale voastre. Ocupaţi-vă de energia care v-a fost încredinţată. nu pot privi. Sunt propriul meu stăpân. Experienţa orgasmului determină vindecarea şi restructurarea întregului corp. mai ales cu cine să fuzionaţi prin sexualitate. şi vreţi să rămâneţi întregi cu orice preţ. În loc să intraţi în criză şi să vă isterizaţi. dacă vi se pare că nu sunteţi aşa cum v-aţi dori să fiţi. El determină expresia afectivităţii la nivel individual." înainte şi înapoi. încrezători în legitimitatea şi îndreptăţirea ei. Liniştiţi-vă mintea. Vă gândiţi: „Nu fac nimic deocamdată. Nu veţi reuşi. După cum amperajul curentului electric creşte în permanenţă. Mulţi încă nu vă puteţi concentra pentru ceea ce este necesar. Cu alte cuvinte. fiţi atenţi cum sunteţi—cum staţi. Ca să fim sinceri. îi încorporaţi şi părţile rele. Aveţi impresia că vă fragmentaţi. Iubirea nu implică o constanţă eternă faţă de o singură persoană. fizic.ro . Când veţi învăţa cum să apelaţi la voi pentru a afla răspunsurile. unde se află toate răspunsurile. aţi crea automat această experienţă fiindcă v-aţi simţi pregătiţi. Observaţi-vă şi corectaţi-vă. Priviţi-vă fără prejudecăţi. eul interior va grăi. Vă tot repetaţi: „Sunt întreg. unde să-l conectaţi şi unde să-l aşezaţi. Potoliţi-vă mintea. dar nu doriţi schimbarea fiindcă vi se pare că nu veţi mai fi voi. Lipsa dragostei şi a apropierii împiedică schimbul. exploraţi energiile practicând arta masturbării. Am nevoie de altcineva. Este pur şi simplu o relaţie atât timp cât relaţia este fructuoasă printr-un respect reciproc şi un schimb neîntrerupt de energii între voi doi. dacă vă repetaţi prin cuvinte. Cu cât conştientizaţi mai bine procesele.org ingerii-cerului. Asta nu exclude sexul reuşit. ce mi se-ntâmplă? Îmbătrânesc oare? Mă ofilesc? Ce se petrece cu mine?" Nu vă îngrijoraţi. Sunt atras de acea persoană. Nu îl găsiţi formând un număr de telefon şi cerându-le celorlalţi soluţii. Sunt prea înfricoşat. dacă vorbiţi sau tăceţi. tot aşa experienţa orgasmului creşte continuu în intensitate datorită conexiunilor tot mai complexe ale sistemului nervos. fiindcă energiile se transferă între voi doi integral. Prin frecvenţa sexuală faceţi schimb între voi." Luaţi energia. Incompatibilitatea rezultă din nepotrivirea frecvenţelor. Dacă v-aţi convinge caprin expresia sexualităţii v-aţi amplifica în cel mai înalt grad evoluţia. Ca şi cum aţi încerca să puneţi un picior de mărimea patruzeci şi cinci într-un pantof de mărimea treizeci şi cinci. Găsiţi acel loc al tăcerii şi al seninătăţii. Vi se întâmplă tuturor.celălalt. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 109 angels-heaven. circuitul se închide. Nu veţi mai fi compatibili. cum vă folosiţi mâinile. Cum adică? Adică oriunde aţi fi. convinşi că veţi face tot ce vă stă în puteri pentru voi. Să vedem ce se întâmplă cu energia din mine. dar nici nu determină deschiderea circuitului. eliberaţi-o din corp şi folosiţi-o în alte scopuri. Sau poate că simţiţi stimularea sexuală şi rămâne să vedeţi ce e de făcut. Veţi ajunge în situaţia în care trebuie să vă iubiţi ca şi când v-aţi ţine pe voi înşivă în braţe ca pe un nou-născut. Cu un sistem nervos primitiv veţi avea experienţe sexuale extrem de limitate. Trebuie să fiţi conştienţi însă că în cadrul procesului evolutiv va interveni la un moment dat o temperare a sexualităţii. schimbaţi. Uneori vă veţi îndepărta de astfel de transferuri. Frecvenţa o primiţi de la altcineva dacă între voi doi s-a înfiripat dragostea. Nu. dacă au loc reacţii chimice între voi şi un partener care nu vă este pe potrivă.

Dar aceasta nu este decât o variantă a fuziunii între oamenii care evoluează prin voltaje identice sau similare. nucleul vostru dur. Mare parte a energiei planetare din acele vremuri. aparatele electrice nu se potrivesc la prize. „Doamne. Aţi abandona şi nu v-aţi mai încumeta să continuaţi fiindcă v-aţi diminua aşteptările. Trebuie să vă formaţi singur unul. Trebuie să fii îndrăzneţ pentru asta. Încrederi-vă în energia planului cosmic care va declanşa o nouă mutaţie pornind de la dorinţa voastră de a vă înţelege din ce în ce mai mult. Deşi mare parte a datelor au fost răspândite prin tot corpul. În străinătate. Vrem să pricepeţi că imaginea de ansamblu se anunţă mai grozavă decât a îndrăznit vreunul din voi să creadă. Veţi creşte. Mulţi veţi rămâne şocaţi amintindu-vă cum aţi întrebuinţat sexualitatea. În următorii ani expresia sexuală va îmbrăca noi dimensiuni. A venit vremea unei noi revoluţii prin care vă veţi ataşa emoţional de o altă persoană. cine ar mai fi putut să Vă controleze şi manipuleze? Populaţia trebuie să renunţe la conotaţiile negative şi la prejudecăţile cu care au încărcat experienţa sexuală timp de atâtea milenii. Însă alături de o persoană care evitaşi se închide în sine. Realitatea în care vă aflaţi ne interesează fiindcă aveţi la dispoziţie atâtea indicii despre cum să deşteptaţi lumea. Aţi sfărâmat paradigma în multe feluri. dar au tăgăduit puterea pe care o are de a deschide frecvenţele. nu veţi reuşi. sex eliberat şi dragoste şi corpurile la vedere!“ aţi exclamat. în măsura în care aveţi un partener dornic să urmeze aceeaşi rută şi să fie deschis la schimbare. a evidenţiat o nouă paradigmă care v-a separat de generaţiile anterioare.Veţi afla importanţa hranei din vibraţii prin fuziunea sexuală. Vibraţia sexuală a rămas conexiunea cu identitatea cosmică. A fost ceva minunat. alăturată inhalării experimentale de substanţe halucinogene. aveţi nevoie de un adaptor. Vă veţi aminti extrem de limpede diversele expresii ale sexualităţii după cum aţi trecut prin realitate—ca bărbat şi ca femeie. însă conceptul a fost greşit înţeles şi înstrăinat într-un final. Puteţi să-l folosiţi ca metodă de a vă aminti cine sunteţi şi ca să modificaţi frecvenţele corporale. Unii au refuzat să se sincronizeze acestor frecvenţe fiindcă sexualitatea i-ar fi purtat pe aripile libertăţii şi ar fi putut înţelege multe. Într-o clipită.ro . MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 110 angels-heaven. V-aţi cheltui energia în încercările de a crea mecanisme de adaptare. Graniţele s-au îndepărtat instantaneu. să străbată sistemul nervos şi să vă alipească minţii cosmice prin ieşirea din corp. capacitatea de a crea viaţa: v-a fost lăsată ca să înţelegeţi care este esenţa fiinţei voastre. V-aţi speriat fiindcă nu aveţi deocamdată un model de urmat. Acceptaţi că pe Pământ sexualitatea a fost punica către frecvenţele superioare. Tânjiţi cu toţii după profunzimea relaţiei dintre doi oameni uniţi prin vibraţii. este acela al sexului. Anii şaizeci au marcat deschiderea explorării sexuale. stabilind noi direcţii şi noi stiluri de viaţă. De aceea. iar adevărul despre sexualitate a fost ţinut ascuns.org ingerii-cerului. Dacă vi s-ar fi indicat calea spre ieşire. probabil cu hainele pe ci. V-au confirmat că vă poate ajuta în procreere şi orgasm. exploratori avizi ai sexualităţii. Aţi fost manipulaţi şi vi s-au impus graniţe. Dacă există un domeniu pe care toţi sar să-l judece. V-a fost dăruită ca frecvenţă. Ar fi un efort copleşitor. Aveţi toţi idei bine înrădăcinate despre ceea ce e bine şi rău din punct de vedere sexual. Ar fi epuizant să vă adaptaţi în permanenţă la noi şi noi vibraţii ori de câte ori v-aţi implica într-o relaţie sexuală. V-aţi separat de generaţiile care credeau în război şi nu simţeau—generaţia care îşi exprima sexualitatea numai în întuneric. paradigma s-a modificat.

org ingerii-cerului.MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 111 angels-heaven.ro .

în ciuda experienţei bogate. proaspătă. De două sau trei ori pe zi acordaţi-vă câteva minute limpezirii gândurilor. şapte în interior şi cinci în jurul corpului. învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra degetului mare. Să am de toate din belşug. Este cel mai eficient conductor. ei bine. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi menţineţi controlul orice ar fi. locuinţa şi hrana să nu-mi lipsească. La sfârşitul exerciţiului. Cultivaţi-le şi folosiţi-vă de ele pentru a strânge informaţii şi a modifica probabilităţile. Chemaţi-le la sânul vostru: „Vreau să trăiesc în armonie. metodele cele mai eficace sunt intenţia. dar aţi menţine rotaţia în continuare. Ţineţi-le strânse." N-aţi fost crescuţi cu o astfel de mentalitate. Puteţi să o accesaţi zilnic. însemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii. Sunt centri informaţionali. Mai este însă una. de preferinţă de izvor. Importanţa respiraţiei are de-a face cu oxigenarea întregului organism. Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii. vă recomandăm să beţi cât mai multă apă. Ce vă face să vă simţiţi uşuraţi. ca şi cum v-aţi ţine bine pe picioare. Ca o concluzie. deschideţi larg ochii şi legănaţi-vă spre stânga şi spre dreapta.(21) Legământul de a evolua tridimensional În ceea ce ne priveşte. Imaginaţi-vă o rază care se infiltrează în toţi centrii chakra. respiraţia. trebuie să descoperiţi în voi lucrurile care vă fac fericiţi. Vă menţine sistemul deschis şi operaţional. vă văitaţi zicând: „Mai avem nevoie de ajutor şi de data aceasta. Părăsiţile pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi să le folosiţi cin nou ori de câte ori MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 112 angels-heaven. Procesul este menit să accelereze mişcarea circulară a sistemelor chakra." Lăsaţi-vă călăuziţi pe calea care vă duce la destinaţie garantat. împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. numărând şi învârtindu-vă în paralel. limitaţi. Frecvenţa ei o denumim pilon sau fascicul de lumină. Am observat că unii. capabile să vă modificaţi frecvenţa extrem de rapid. măcar o dată pe zi trebuie să aibă exerciţiul vostru.org ingerii-cerului. plini de viaţă? Cum să răspândiţi liniştea pe Pământ? Oricare ar fi dorinţele. Deplasaţi-vă de la stânga spre dreapta. ca să pot trăi viaţa din plin. ca să le pot împărţi cu cei din jurul meu. purificată. Poate că dorinţele voastre par altora. mai întâi în afara culoarelor timpului şi apoi în propriile vieţi. Astfel. indiferent de câte ori v-aţi învârtit. de trei ori pe zi. Vreau să fiu sănătos şi plin de energie creatoare. numai că trebuie să activaţi memoria internă ca să le accesaţi. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii. Conştienţi de propria valoare. Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. care vă susţin capacitatea de recepţie şi interpretare a datelor. să vă stabiliţi clar ce doriţi să experimentaţi la începutul fiecărei zile. Întrucât sunteţi fiinţe electronice. Deschideţi centri energetici din corp şi din afara lui prin invocarea luminii. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o evoluţie lentă. creează o mişcare circulară care antrenează la rândul ei filamentele fotocodificate—ele se restructurează şi ajung să formeze cele douăsprezece catene ale noului ADN. Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei: rotaţia. imposibile. nu se ştie cât timp v-a mai rămas de petrecut pe Pământ—ori în dimensiunea actuală. întrebuinţarea pilonului de lumină şi rotirea. vortexuri care din momentul activării se rotesc neîncetat. toţi deţineţi informaţiile. Este vital pentru cei care doresc să ajungă într-un echilibru corporal deplin să exerseze constant un program de respiraţie profundă. Formula nu este deloc complicată.ro . ţineţi-le vii în suflet.

va MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 113 angels-heaven. uitând că misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe Terra. exerciţiul şi puterea voinţei. Aşezaţi-vă lângă un copac. Dar veţi afla destul de curând că evoluaţi din ce în ce mai repede şi dacă nu sunteţi bine consolidaţi pe Pământ—de unde să coordonaţi celelalte euri—sistemul nervos poate claca. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel de cuvinte deocamdată. Veţi simţi fluxuri imense de energie şi veţi putea să le redirecţionaţi unde şi când aveţi nevoie de ele—devenind astfel supra-oameni. intraţi cu picioarele în apă. La ce folos că există. ar fi doar o sursă de murdărie. fiindcă se cere primită.org ingerii-cerului. mare parte din informaţiile pe care le cunoşteaţi cu toţii din surse secrete au foit fost făcute publice. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în pragul schimbării. Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge cote extreme. uitând cu totul de lumea înconjurătoare.ro . citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. Numai în cazul în care te foloseşti de darurile naturale de genul puţurilor de petrol. Sau înotaţi. Voi ce frecvenţă susţineţi. Aspectul esenţial al acestui proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune. creezi o sursă constantă de energie. Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. Tranzitul interdimensional. Conflictul între energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma. Ieşiţi în sânul naturii şi rămâneţi o vreme acolo. Din ce în ce mai multă energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum. V-ar suprasolicita sistemul. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date. pungilor de gaze naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului. în ceea ce priveşte toate capacităţile şi virtuozităţile. O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va ajuta să pătrundeţi în toate aceste lumi. veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi. Luaţi un scaun şi aşezaţi-vă în lumina soarelui. însoţit de modificarea frecvenţelor şi de accelerarea energiilor. Toate sunt aproape. Vi se oferă o resursă naturală extrem de preţioasă. care să-i înrâurească de acum înainte pe toţi. sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în aceste momente? Este esenţial să vă cunoaşteţi cât mai bine identitatea şi misiunea în astfel de momente. fiţi atenţi cum vă folosiţi de ea. cu întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mâi mari. Dacă o utilizaţi cu înţelepciune. dacă nu sunt amenajări care să furnizeze petrolul atât de preţios? Fără amenajare. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la transformările mondiale. În ultimul an. Toate sunt elemente primordiale ale planetei. nu puteţi accesa informaţia care vă sta la dispoziţie. Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. Mulţi dintre cei care habar nu aveau de relatările cu extratereştri sau de metodele de perfecţionare corporală au devenit subit interesaţi. În lipsa unei fermităţi a identităţii. trebuie să le simţiţi pe toate direct.veţi mai avea nevoie. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi. Se va amplifica întrucât conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe. care depăşeşte graniţele Statelor Unite. Cum trebuie procedat? Sunt primordiale intenţia. sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci v-aţi panica. Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia. Evoluţia întregii specii umane. dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde asupra sistemului nervos. Se aseamănă unui puţ de petrol.

ci doar că trăiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi pozitiv ori negativ—doar o trăiţi.determină transformarea rapidă a sistemului nervos care. să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată a conştiinţei. Se întâmplă să vă certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi. Corpul. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Afirmaţi: „Ce minunat! Am mai găsit ceva aici. Nimic mai falş! Le puteţi controla în permanenţă. De aici. Planul misiunii voastre terestre iese la iveală cu cât săpaţi mai adânc. trebuie să meţină controlul. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. Permiteţi energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul. nu aţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă. Eliberaţi informaţia şi nu vă mai frustraţi considerând că aţi încheiat anumite capitole ale vieţii. N-aţi mai ti pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi toate energiile şi informaţiile Terrei. fierbinte!" Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire. Doar prin exerciţii fizice sau prin meditaţii cu cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor. Nu veţi mai reuşi mult timp de acum. Exploraţi-i limitele.ro . Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup. Învăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată. Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. Lăsaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de multidimensionalitate. Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la informaţia multidimensională. Trebuie să accesaţi informaţiile stocate în structura osoasă. Iar o altă persoană vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât de intense se petrec în sinea voastră. lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipăt—atunci scrutaţi-vă afectivitatea. asta este opinia voastră. Muşchii s-au mărit şi au împiedicat difuzarea informaţiei de la nivel osos. Punem iar accentul pe aceste cuvinte. Unii vă lăudaţi că reuşiţi de fiecare dată să vă depăşiţi afectele. trebuie să-i permiteţi tranzitul. cronică a experienţei personale din timpul vieţii. Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi. Ce MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 114 angels-heaven. dar nu încercaţi să o interpretaţi. îl îndrumaţi. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a îmbrăca scheletul.org ingerii-cerului. Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea voastră. Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. menţinând Pământul ca sursă a decodării informaţii. chiar şi electrică. Ca şi jocul din copilărie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect. de unde să obţineţi o imagine multe mai clară a evoluţiei evenimentelor. fiindcă acolo este adevărata istorie a neamului omenesc. Ori de câte ori le simţiţi. „mai cald. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o. Dacă simţiţi starea modificată şi primiţi energie. Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat emoţia. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru informaţie. aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure. nu mintea. depăşind logica şi aprofundând experienţa. Vă va ajuta pe unii. Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. În situaţia în care analizaţi. ca să permiteţi tranzitul informaţional ori de câte ori apare. Ţineţi minte trăirea. Trebuie să recunoaşteţi toate versiunile de stări modificate. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie. că au o menire precisă şi că nu vă stau în cale. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei voastre. se raliază informaţiei. Aveţi nevoie de afectivitate. înainte fiindcă „performanţa" voastră aduce distrugerea. Mai curect ar fi să afirmaţi că în starea actuală a lucrurilor. informaţională ori vindecătoare. importanţa pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului. ca traducător al informaţiei.

Dar nu îi ajută cu nimic. din cauză că trăiesc în cuşti metalice supraetajate. sunt adevărate festinuri prin care vă hrăniţi cu informaţie. încât se pierd în procesarea datelor. are o putere nemaiîntâlnită. E inutil să procesezi într-una şi să le răspunzi celorlalţi: „Nu apelaţi la mine. Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână. nu sunt ucişi cu dragoste. Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult. să locuiească împreună cu voi. Aşa au stat lucrurile mult timp pe Pământ. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi intenţiile. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă însoţi. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru. Deschideţi căi ale conştiinţei către întreaga planetă.. încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun. care. singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este aceea a emoţiilor.ro . Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului. Trebuie să accesaţi toate corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. Toate la timpul lor. în încercarea de a spori vibraţiile. Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţă. Nu sunt îngrijiţi cu dragoste. când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele. iar cel emoţional şi cel spiritual la fel.. Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor. însă. Trebuie să înţelegeţi că sunteţi mult mai mult decât entităţi fizice. procesez. Expresia Vreau. Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt. Existaţi în mai multe realităţi. Vreau să folosesc intuiţia în orice împrejurare. temându-vă că după rezolvarea problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă. La abator. este nevoie de o examinare atentă a dramelor care vi se întâmplă. Poate consideraţi că are nevoie de anumite combinaţii nutritive. După cum ştiţi şi voi. deoarece corpul. se va îndepărta de anumite mâncăruri. Iar voi înghiţiţi această vibraţie. poate deveni un stil de viaţă. Nu vă mai simţiţi bine bine mâncând ce obişnuiaţi să mâncaţi înainte. M-am adâncit în muncă şi nu pot să găsesec calea de ieşire. să utiaţi tot ce aţi fost învăţaţi până acum." Fiţi decişi în legătură cu ce doriţi." Da. vitele. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai târziu. iar alternativele vor ieşi la iveală. Dar prezentul e diferit. Aceasta e viaţa lor. porcii şi găinile crescute pentru came nu sunt hrănite cu mâncare adecvată. iar el vă va spune de ce are nevoie. Procesarea trebuie văzută în perspectivă. Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: „Vreau să evoluez. E de dorit. iar voi toţi sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic. Toate trebuiau să se întâmple sub auspiciile iubirii. dându-le hrană potrivită şi ducându-i la abator cu milă şi dragoste cunoaşte diferenţa. nu doar pentru voi. Să-mi schimb regimul alimentar. fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. din cauza vibraţiei prea intense a unor alimente. Lăsaţi corpul să se exprime liber.org ingerii-cerului. în schimb. Apropriaţi-vă acest ideal. E bine că toată curăţenia pe care v-o faceţi acum e partea cea mai uşoară. în aşteptarea unui alt festin. Cine locuieşte la ţară şi creşte găini şi porci. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică. Corpul omenesc evoluează şi se transformă.bine!" Folosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur—ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi născut şi sunteţi teribil de bogaţi. îi întorc dragostea şi ridică standardul vieţii omului. Gândiţi-vă să vă schimbaţi regimul alimentar. Îngăduiţi-vă schimbarea. Şi da. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 115 angels-heaven. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice—numai hrană nu. Corpul emoţional este legătura cu corpul spiritual. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei. Ştim că mulţi v-aţi schimbat regimul alimentar. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului. să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie. Pentru ei.

deşi pot fi conectate încă de pe acum. Indivizii trebuie să se orienteze singuri către multidimensionalitate. ritualuri şi ceremonii care să dovedească ataşamentul de care sunteţi în stare. Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe planetă. permiţându-vă să vă prezentaţi onorurile Mamei Terra. întrucât deţineţi cheia Bibliotecii Vii. trebuie să vă hotărâţi ce vreţi sa faceţi cu dorinţa respectivă. Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem. Semnificaţia lor o stabiliţi singuri. artefacte sacre. Nu există fiinţă în planul terestru care să nu simtă impulsul de a evolua. Dar ca să o structuraţi şi să vă demonstraţi seriozitatea în raport cu ea. scoţându-vă în afara evoluţiei. Unii v-aţi putut da seama că sunt conectate. Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. Puteţi continua cu structurarea propriei vieţi conform dorinţei voastre exprese. v-am cere să deveniţi impecabilii Păstrători ai Frecvenţei. Totul poate fi umplut cu energie. în deplină cunoştinţă a adevăratei identităţi. la acţiuni. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor activa complet. veţi avea puteri telepatice. în funcţie de amintirile pe care le împărţiţi cu ea. Ce vreau să fac în continuare?" Dorinţa trebuie să apară prima. Vă propunem o rugăciune trăită. mai mult decât ciuruit şi el? E o provocare să renunţi la tot ce-ţi prisoseşte în viaţă. dar e esenţial să o faceţi. Ridicarea unui altar este fundamentală pentru activarea ritualurilor. În situaţia a doua. ciuruită la subraţ de molii sau la partenerul pe care l-aţi dus în spate timp de treizeci şi cinci de ani. prin care fiece moment să fie plin de însemnătate şi să vă călăuzească graţie modului de acţiune şi atenţiei acordate rugăciunii. al fiinţei fără limite. care să activeze maximal activitatea cerebrală. plimbându-vă pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara.Adevărata sănătate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare. creăm scântei de lumină care dezvoltă breşe. Bisericile îi învaţă pe oameni să se roage şi să implore zeii pentru lucrurile dorite sau pentru iertare. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară. Lucrurile ajung să existe fiindcă cineva s-a hotărât să le confere energie. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de intense. Mai apoi. Dar câţi v-aţi gândit serios să renunţaţi la haina purtată în ultimii cincisprezece ani. Atunci. încât îi afectează pe toţi cei din jur.org ingerii-cerului. Ele precipită memoria celulară şi vă reaminteşte de străvechile învăţături pe care le purtaţi cu toţii în trup. Trebuie numai ca mintea individului să activeze voinţa pentru a o folosi în restructurarea realităţii. Rugăciunea adevărată implică o conştientizare profundă a obiectelor din jur: altarul. Energia creşte în funcţie de capacitatea voastră de a o controla. Veţi şti totul. noi şi cei asemeni nouă vă vom aduna pe toţi laolaltă în grupuri ca să vă reflectaţii unii pe alţii şi să vă încărcaţi cu energie electromagnetică. Aşa ia amploare psihicul colectiv. deoarece se petrece în interiorul vostru. Ritualul vă plasează într-un prezent etern. Ea este conştientizarea activităţii. cel mai important. Cea mai mică modificare interioară determina emiterea unei frecvente de recunoaştere pe care o preiau ceilalţi.ro . Mâine s-ar putea s-o uitaţi. Prin noua viaţă veţi împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur. Ca şi cum v-aţi ruga în timp ce mergeţi şi vă trăiţi normal viaţa. iar voi toţi veţi fi genii. creierul operează la capacitate maximă. Toate portalurile deschise şi planurile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 116 angels-heaven. dar şi eliminarea lucrurilor fără sens. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel. activează toate aceste învăţăminte. Dar. Nici unul dintre cei care au venit nu ar fi făcut-o fără să simtă impulsul. O parte a sinelui ia următoarea decizie: „M-am hotărât: voi urma această cale. trebuie să participaţi la evenimente. Ştim că astfel de sugestii privind renunţarea la obiectele lipsite de sens vă zguduie pe unii. Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice. însă deocamdată nu s-au activat.

auto-accelerare. vehiculul fizic pe care îl ocupaţi momentan." Vă vom momi şi vă vom împinge de la spate promiţându-vă o groază de recompense. Trebuie doar să acceptaţi evoluţia. Puteţi compara acest avânt cu avântul de pe o trambulină pe care n-o veţi mai atinge din cauza înălţimii saltului. De lumină ca informaţie aveţi nevoie ca să găsiţi dragostea. fără să înţelegeţi că dragostea este în voi. Nu sunt suficiente cuvinte în vocabular ca să exprime amploarea emoţională a tărâmului non-fizic. Vă sfătuim să acţionaţi conform impusurilor care vă şoptesc la ureche. Vă va transforma iremediabil. Cartea în sine este un proces şi un declanşator. apoi întărindu-vă şi apoi activând codul nucleic prin informare. Ele nu ţin de domeniul fizic şi al celor trei dimensiuni spaţiale. ca Păzitori ai Luminii sunteţi cu milioanele pe Terra. chiar dacă modul de manifestare va fi diferit pentru fiecare. veţi dobândi până la urmă un control superior. înţelegerea ulterioară a infuziei multidimensionale cu lumină. atât de profund MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 117 angels-heaven. să vă daţi drumul de acolo şi să rămâneţi suspendaţi în aer lângă solul solid. Dar ca să nu vă neliniştim peste măsură. Nici un lider mondial nu va face treaba în locul vostru. o consideraţi exterioară vouă. Să treceţi dincolo de graniţă.ro . Deşi nu vă promitem că dificultăţile vor înceta vreodată. Sinele vă îngăduie să participaţi la joc. aveţi grijă de el. Doar de atât este nevoie ca să iniţiaţi contactul cu Familia de Lumină. Să trăiţi în mai multe dimensiuni înseamnă să deschideţi canalele şi să rotiţi potenţiometrele pentru frecvenţe diferite. Săriţi din ce în ce mai sus până când atingeţi tărâmul Spiritului. lăudaţi-l. entităţile de lumină. mai întâi informându-vă. fiindcă sunt pregătite. Dacă dragostea apare înaintea luminii. frecvenţa dragostei nu poate fi înţeleasă. „Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Este procedura pe care toţi şamanii din vechime o practicau şi o cunoşteau la perfecţie —un mod de a unifica formele inteligente de viaţă şi de a ajuta evoluţia omului. Acum ne dăm şi noi seama că parte din misiunea noastră ca învăţători este să împărtăşim stilul nostru de viaţă sistemelor care evoluează. în afară de cazul în care părăsiţi planeta. Cuvintecheie sunt ascunse în această carte. Experienţa va fi extrem de intensă. Iubiţi-l. ca să puteţi recepţiona toate transmisiunile şi informaţiile. mulţimile se vor pune însele pe treabă. mai bine zis.org ingerii-cerului. După informare şi. Traiul multidimensional este un mod comun de viaţă pentru noi. Acum. Fiţi pregătiţi să vedeţi cu cine vă va face cunoştinţă lumina. evoluaţi cu toţii către acest proces. de mii de ani: veneraţi şi zeificaţi totul. Spiritul cuprinde o infinitate de idei. spre o evoluţie cât mai rapidă. * Dragostea este experienţa de dincolo de lumină. iar Pământul este o Bibliotecă Vie. Învăţaţi să citiţi simbolurile şi să vă urmaţi impulsurile până la capăt. Nu înseamnă că vă rătăciţi sau că moleculele vi se împrăştie haotic. Şi procedaţi întocmai ca toţi ceilalţi pământeni. Ne-am hotărât să venim pe planetă în lumină.prevăzute pentru perioada în curs tind să vă îndrume spre auto-motivare. în loc să fie în fiecare dintre voi. Vrem să reuşiţi să ajungeţi până în vârful muntelui. cinstiţi-l. nu vorbiţi urât de el şi menţineţi-l psihic la capacitate optimă de funcţionare. şi cine sunt. Fără frecvenţa informaţiei. veţi putea simţi frecvenţa dragostei. Să recunoaşteţi ereticul care se zbate în fiecare din voi: partea care ştie şi care va spulbera realitatea actuală pentru a instaura noua paradigmă a conştiinţei. crezând că dragostea este lângă voi. prin care puteţi să extindeţi celelalte euri spre vindecarea masivă a conştiinţei. Munca voastră trebuie să implice într-o mare măsură sinele.

vă cheamă să o răspândiţi—nu dându-le indicaţii celorlalţi. Veţi fi priviţi ca supra-oameni. Frecvenţele trebuie împărtăşite tuturor. Numai voi ştiţi că este expresia unei vibraţii a extazului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 118 angels-heaven. ci permiţându-le să simtă modul cum vibraţi în momentul în care se apropie de voi. vor fi foarte solicitaţi în perioada imediat următoare. îngemănată cu cea a creaţiei şi cea a iubirii. Cei care pot controla fenomenele menţionate. reflexia energiilor înalte îi va împiedica pe cei cu energii joase să vă vadă măcar. să le arătaţi că stă în puterea lor să fie ca voi. Vibraţia vă va menţine conectaţi şi îi va învălui şi pe cei care vă urmează. ar trebui să ştiţi. Sunteţi nepreţuiţi. ca să le fie de folos. şi nu vedem vreun motiv ca să nu puteţi toţi.org ingerii-cerului. Dar nu înseamnă că trebuie să vă retrageţi dintre oameni. E direcţia de evoluţie a Pământului.ro .încât vă veţi plimba abordând invariabil un zâmbet larg din care ceilalţi vor înţelege prea puţin. De fapt. Frecvenţa informaţiei. Trebuie să-i învăţaţi. Dar cei care nu preiau vibraţia nu se vor putea apropia de voi.

ro . informaţii pe care le considerăm utile pentru scopul comun pe care îl împărtăşim cu voi şi care ne vor ajuta să acumulăm energii împreună. dimpotrivă. pe care o aveţi fiecare în amplul plan. ca specie. multiple niveluri de informaţie sunt ascunse între paginile acestei căiţi. Credem că materialul pe care vi l-am dezvăluit în carte va readuce la lumină cunoaşterea ascunsă din fiecare. Vă va face să înţelegeţi versiunile diferite ale realităţii iluzorii. Nu să vă simţiţi rău. Nicidecum să vă apucaţi să predicaţi sau să o daţi contra cost. Infuzia de unde luminoase la nivel galactic provine din viitor. Le vedeţi de jur împrejur şi simţiţi clătinările conştiinţei. schimbările din interiorul planetei. care vor jalona riturile de trecere pentru toţi oamenii. Totalitatea evenimentelor în desfăşurare îşi sapă un curs propriu în realitatea individuală a oricărei persoane. Îndrăzniţi zi de zi să străbateţi planeta trăind în lumină şi să o împărtăşiţi tuturor celor care vă ies în cale. Considerăm că am inspirat planeta—deşi succint—printr-un mesaj care are cheia adevărului. Procesul de deplasare către noua octavă a înţelegerii—amestecul dimensiunilor şi înălţarea spre un nou teritoriu—îi va familiariza pe toţi cu înţelegerea morţii. a unor învăţături fundamentale—care implică şi o codificare. prin portale deschise de voi la suprafaţa planetei. pe parcursul călătoriei îndelungate şi a poveştii pe care v-am destăinuit-o. în noile acorduri ale manifestării luminii. Dorim să transmitem acest mesaj în capitolul final. determinându-vă să vă angajaţi că veţi deveni sursă de inspiraţie pentru voi înşivă. în această versiune a realităţii. a veşnicei pofte de viaţă. a văilor cu tinereţe fără bătrâneţe. Dar vă susţinem în încercarea de a escalada cele mai înalte piscuri ale conştiinţei proprii. Ea se desăvârşeşte sub pecetea lui douăzeci şi doi. de asemenea. ca şi cum evenimentele s-ar învălmăşi inexplicabil. să o recunoaşteţi. Chiar dacă vi se pare că se transformă în haos şi confuzie. ne adresăm direct sufletelor şi inimilor fiecăruia dintre voi. conflictele iniţiate. învălmăşeala arc o ordine proprie. să căutaţi în simplitatea fiinţei voastre scopul existenţei fiecăruia dintre voi. Ideile expuse. asistaţi în permanenţă de maeştri ai noştri. În cele mai neaşteptate moduri. Prin mesajul final. Ea este esenţa cunoaşterii voastre. iar inspiraţia îşi croieşte drum printre toate. Vrem să vă urnim pe toţi din locul unde aţi înţepenit. ca să ne folosim de vibraţia numărului douzeci şi doi. Veţi mai găsi noi platouri ale conştiinţei şi un talaz galactic de lumină venind din viitor. să păşiţi în faţă ca membri ai Familiei de Lumină. să conştientizaţi misiunea. a creativităţii nesecătuite. contrafăcută şi. cu puteri mistice. Vă cerem să auziţi chemarea. Este asociat cu transmiterea.(22) Fluxul de Lumină al Galaxiei Conştiinţa înseamnă trezirea maselor de oameni care locuiesc pe Pământ. chiar şi potenţială. Oamenii se trezesc acum. V-am prezentat. soluţiile sugerate. în căutarea confortului interior. să înfloriţi o data cu ea. Evenimentele sunt orchestrate şi croite să vă reunească într-un colectiv. Va fi nevoie de lumină. Nu contează doar modul de armonizare a cuvintelor. cu numărul douăzeci şi doi. Simţim că veţi beneficia de orchestrarea pe care am dirijat-o din culise. să reamenajaţi grădina care este Pământul în ceasul marii sale treceri. am vrea să regăsiţi confortul. V-am stimulat pe fiecare în parte cu mesaje care dau de gândit.org ingerii-cerului. Cartea în sine determină uri proces de înţelegere şi interpretare. Are rolul de a ademeni partea eului atât de mult timp ascunsă şi amorţită. din coduri şi aranjamente MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 119 angels-heaven. Ci să trăiţi în lumina adevăratei identităţi.

Veţi afla în anii următori că treceţi dincolo de viteza luminii prin cunoaşterea voastră. hrănindu-se din propria fiinţă şi capabil să proceseze o multitudine de date. se regenerează de la sine şi se umple pe sine. mai liberă în exprimare şi care îşi caută sursa. trebuie să vă hotărâţi cu care rămâneţi. mai tânăr. care nu se auto-distruge. Ţineţi minte. când stingerea vechii lumi este iminentă. veţi difuza prima infuzie de lumină în corpurile tuturor oamenilor. Familia de Lumină. Talentele voastre vor fi. Cu toţii tânjiţi după asta. pentru a vă elibera din starea de soliditate. Înălţarea frecvenţei vă permite transformarea în corp luminos. Şi aţi ajunge la corpul de lumină. Va deveni mai plin de viaţă. Vă reamintim că fluxul de lumină al Galaxiei se întoarce din viitor şi are ca ţintă Pământul. adânc îngropate în fiinţa fiecăruia. Trebuie să fie suficient de mare ca să-i elibereze pe toţi cci captivi prin controlul frecvenţei. Edificarea corpului de lumină implică transformarea într-un supra-om. iar impactul va fi resimţit ca şi cum planeta întreagă ar fi o conştiinţă unică. Încetaţi să mai ascultaţi de societate! Vă va fi cel mai greu să vă eliberaţi de ea. demonstrându-le că funcţionează prin vindecare şi să propuneţi alte idealuri de civilizaţie şi de cooperare. aşadar. Pe măsură ce planeta se apropie cu paşi repezi de marea schimbare. Veţi arăta calea când ceilalţi sunt cuprinşi de disperare că nu găsesc soluţii prin metodele tradiţionale—care nu se mai pot aplica. Puterile. Care este sursa autorităţii voastre? Îngăduiţi-i sinelui intuitiv să preia comanda. cât şi între dimensiuni. de tranziţie. care este cel sacru. Veţi nişte supra-oameni. materia este lumină Captivă. Prin edificarea corpului de lumină.ro . Va jongla cu realităţile prin transferul de conştiinţă de la o locaţie la alta. dar vor preda întregii planete cele mai importante lecţii. dacă mintea logică nu şi-ar face griji inutile dacă se poate sau ba. Va conţine toate datele încriptate şi le va decodifica la comandă. Evoluţia vă va prelungi cunoaşterea în timp şi o veţi trăi şi o veţi împărtăşi. Dar moartea este mereu urmată de renaştere. care implică spiritualizarea existenţei cotidiene. talentele şi informaţiile la care veţi avea acces provin integral din sinea voastră. Receptaculul vostru de lumină se va mări neîncetat. Aveţi în voi sinele social şi cel spiritual. Nu aveţi cum să fugiţi şi să vă ascundeţi. cartea îşi propune să vă reamintească pe ultima şută de metri că toate vorbele noastre le ştiţi deja. veţi fi cu toţii strânşi ca fascicule de lumină. determinaţi restructurarea moleculelor—relaxarea strânsorii materiei. să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 120 angels-heaven. milioane care faceţi loc în propriile corpuri talazului gigantic. l-aţi putea simţi. Vă vor cere să le arătaţi credinţa voastră de acrea realitatea prin gând. Este parte a clădirii corpului de lumină—nu la fel de dens. Extinderea longevităţii prin regenerarea celulelor şi mărirea vieţii acestora revine la modă. cât se poate de binevenite. E momentul să împărtăşiţi şi celorlalţi descoperirile şi minunatele căi de a manipula vehiculul fizic în vremurile de faţă. Corpul de lumină va îngloba materie parţial eliberată şi lumină. Iar voi. Corpul de lumină reprezintă mutaţia completă a speciei. se vor arăta în toată forţa străvechile profeţii.org ingerii-cerului. căci comunităţile vă vor ruga să le arătaţi alte căi în viaţă. Vor fi mult mai intense decât v-aţi aştepta şi se vor mlădia după conjucturile de moment. Este capabil să comunice atât în interior. Am sugerat prin carte că lumina va genera mare parte din haosul ce va să vină. La începutul zilelor ce vor veni. nu societatea decide dacă se poate sau nu. ceva moare şi altceva nou îi ia locul. ca şi cum ai schimba canalele de televiziune între ele.pe care nu e deocamdată posibil să le recunoaşteţi. Îl veţi simţi încărcat energetic.

a fiinţei. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 121 angels-heaven. Suntem aici în calitate de Familie de Lumină ca să vă redăm liberul arbitru şi libertatea de a evolua. Cu siguranţă îi va catapulta pe toţi într-o versiune superioară a succesului. care vă determină să citiţi cartea de faţă şi să urmaţi şoaptele care se răsfrâng în spirale aurii prin coridoarele propriei fiinţe. În cuvintele de încheiere ţinem să vă mulţumim tuturor celor care recunoaşteţi sursa de lumină ca parte a identităţii voastre. stea luminoasă. vouă şi întregii planete—în locul în care noua Bibliotecă Vie. în viitor. De aici. cea mai înaltă.org ingerii-cerului. pe care nimeni alticineva să nu le valideze în locul vostru. vă recunoaştem. Vă onorăm. fără ca eul propriu să înţeleagă neapărat totul. va străluci peste orizonturile multor lumi inteligente. Experienţa provine îndeosebi din situaţiile în desfăşurare. Valul energetic poate fi simţit într-o multitudine de feluri.invariabil în situaţiile care vor urma. Ne face o deosebită plăcere să vă susţinem de-a lungul acestui proces. nu din cele trecute în amintiri. trecutul vostru să se intersecteze cu prezentul nostru pentru a catapulta toată fiinţa spre o nouă octavă. suntem aici să vă susţinem. vă veţi deplasa rapid printre realităţi.ro . Aşteptăm ca. Dacă abordaţi totulprin prisma ordinii şi a cauzalităţii divine. totul depinde de fiecare.

Grecia. al ideii că Pământul caută în vremurile acestea să se rccreeze. Consideră că siluirile în sine sunt legate de vortexuri energetice care adăpostesc cunoaşterea unui psihic superior. în Atena.com www.ashtar-sheran. nouă luni mai târziu. Cu această ocazie. De atunci.angels-heaven. More than 7000 pages in Czech and 18000 pages in other languages and 3000 pictures about Cosmic people you can find on the internet: www. A început activitatea de channeling în mai 1988. Colectivul pleiadian număra iniţial de la şaptezeci şi cinci la o sută de entităţi.org ingerii-cerului. la finele unui periplu de trei săptămâni printre minele Egiptului şi Greciei antice. Barbara Marciniak este un medium cu reputaţie internaţională din Carolina de Nord. Învăţămintele Pleiadienilor pot fi comparate cu cele ale şamanilor. Barbara a fost impulsionată să reviziteze anumite temple şi noduri energetice—Marea Piramidă de la Gizeh.(23) DESPRE AUTOARE Pleiadienii sunt un colectiv de flinte extraterestre din sistemul stelar al Pleiadelor. Mexic.cosmic-people. a transferului paradigmatic şi a spiritualităţii. globală şi cosmică. Acropolele atenian şi minele oracolului din Delfi. Bali şi Australia.angels-light. Au vorbit prin intermediul Barbarei Marciniak din 18 mai 1988. Egipt. Barbara este convinsă că experienţa ei cu Pleiadienii a fost un dar de o valoare inestimabilă.org www. Barbara a înfiinţat cursuri şi centre de meditaţie pe tot întinsul Statelor Unite şi a mediat excursii la noduri energetice importante din Peru.org www. afirmă ca au fost concepuţi cu ocazia Convergenţei Armonice. I-a oferit oportunităţi nesperate de transformare personală. pentru care va fi veşnic recunoscătoare.ro . şi sunt născuţi în Atena. indicând o unificare de forţe cu alţi extratereştri. determinându-i pe oameni să se descopere în lumea paradoxului.org MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 122 angels-heaven.com www. Acum se denumesc ei înşişi ca Pleiadieni Plus.universe-people. templele de-a lungul Nilului. Grecia. acel corp colectiv străvechi de conştiinţe care servea ca intermediar între tărâmul fizic şi cel spiritual.

andele-svetla.anges-lumiere.andjeli-neba.stahuje-200-zemi.cz www.anioly-nieba.anjeli-svetla.angeles-luz.cz www.cz www.es www.feny-angyalai.vesmirnilide.ru www.andelenebe.de www.cz www.vesmirni-lide.anjeli-neba.we-arent-slaves.org ingerii-cerului.hu www.angelo-luce.200-countries-download.hr MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 123 angels-heaven.nejsme-otroci.himmels-engel.andele-nebe.cz www.andelesvetla.ro .org www.www.cz www.it www.cz www.org www.sk www.com.sk www.all-the-world-downloads.cz www.org www.cz www.eu www.cz www.stahuje-cely-svet.pl www.angely-sveta.universe-people.

anjos-ceu.cennetin-melekleri.engelen-hemel.ro www.ro .eu www.www.eu www.se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 124 angels-heaven.angeli-raja.ingerii-cerului.nl www.web.himmelens-anglar.tr www.org ingerii-cerului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful