Kaedah Pengiraan Skor Komposit 2010

Pengiraan skor komposit adalah gabungan antara Gred Purata Sekolah (GPS) dan Standard Kompetensi Pendidikan Malaysia (SKPM). Untuk mendapatkan skor komposit, 70% adalah dari GPS manakala 30% adalah dari SKPM. Skor Komposit = 70% GPS* + 30% SKPM

*Peratus GPS ini adalah purata 2 tahun peperiksaan iaitu tahun semasa dan tahun sebelum

Bagi mendapatkan nilai di atas, GPS peperiksaan awam di sekolah perlu di tukarkan terlebih dahulu kepada bentuk peratus. Walau bagaimana pun, bagi sekolah yang mempunyai lebih dari satu peperiksaan, nilai 70% GPS adalah berdasarkan gabungan 2 peperiksaan awam atau lebih yang mempunyai pemberatan sebagaimana yang dipersetujui dalam Lab NKRA Peringkat kebangsaan 2009. Pecahan peratusan adalah seperti di bawah:

Jenis Peperiksaan UPSR PMR SPM PMR + SPM SPM + STPM PMR + SPM + STPM

UPSR 100%

PMR 100% 40% 35%

SPM

STPM

100% 60% 95% 60%

5% 5%

Formula penukaran adalah seperti di bawah: Peperiksaan UPSR PMR SPM 2008 SPM 2009 ke atas STPM Formula (1-(GPS-1)/4) x nilai pemberat* (1-(GPS-1)/4) x nilai pemberat* (1-(GPS-1)/8) x nilai pemberat* (1-(GPS)/9) x nilai pemberat* (1-(4-GPS)/3) x nilai pemberat*

*Bergantung kepada berapa banyak peperiksaan awam sesebuah sekolah. Sebagai contoh, sekolah ABC1234 mempunyai keputusan seperti berikut: Peperiksaan PMR SPM STPM 2008 1.11 2.17 0.00 2009 1.11 1.85 2.17 2010 1.10 1.79 2.20

.x 2)+(170 x 3)+(116 x 4)+(90 x 5)+(46 x 6)+(35 x 7)+(13 x 8)+(2 x 9) 1780 =2. Jika perkara ini tidak dibuat.79 Nilai di atas adalah untuk pengiraan GPS yang mempunyai A+.Untuk mencari skor komposit 2009/2010.x 2)+(B+ x 3)+(B x 4)+(C+ x 5)+(C x 6)+(D+ x 7)+(E x 8)+(G x 9) Jumlah duduki (989 x 1)+(319.2009.x 2)+(B+ x 3)+(B x 4)+(C+ x 5)+(C x 6)+(D+ x 7)+(E x 8)+(G x 9) Jumlah duduki (505 x 0)+(484 x 1)+(319.x 2)+(170 x 3)+(116 x 4)+(90 x 5)+(46 x 6)+(35 x 7)+(13 x 8)+(2 x 9) 1780 =1. Untuk pengiraan GPS yang disetarakan bagi ketiga-tiga tahun (2008.075 Nota: Proses ini perlu diulangi untuk tahun 2009 untuk disetarakan dengan GPS tahun 2008.B+ B C+ C D E G Bil duduki (A+ + A) Gred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC1234 989 319 170 116 90 46 35 13 2 1780 Sekolah (A Gabung x 1)+(A.B+ B C+ C D E G Bil duduki Gred 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC1234 505 484 319 170 116 90 46 35 13 2 1780 Pengiraan GPS sekolah yang mempunyai A+ (julat 0 hingga 9) adalah seperti berikut: (A+ x 0)+(A x 1)+(A. ia perlu disetarakan (normalized) kerana keputusan SPM 2008 tidak mempunyai gred A+. Formula bagi julat 1-9 adalah seperti berikut: A Gabung A. Gred A+ dan A perlu digabung. Tetapi satu masalah yang timbul adalah untuk membuat perbandingan dengan skor komposit 2008/2009 untuk tujuan mencari lonjakan. Bagaimana penyetaraan (normalization) dibuat? Sekolah A+ A A. keputusan peperiksaan untuk kedua-dua tahun tersebut perlu dipuratakan. perbandingan adalah tidak setara dan keputusan yang dijana adalah tidak tepat.2010).

Bagi skor komposit 2011 nanti.64 +1.04 Skor komposit 2010: 61.185)/3) x 5 =1. .10 2.115-1)/8) x 60 =51.15+2.98 Jumlah GPS = (34.10)/2=1.2010.Penentuan Skor Komposit 2009/2010 Setelah dibuat penyetaraan.20 Purata (1.98) x 70% = 61.08 2.11 2.04 = 90.8 x 30%=29.115 (2.11+1. keputusan peperiksaan bagi ABC1234 adalah seperti berikut: Peperiksaan PMR SPM STPM 2009 1.105 (2.185 Peratus (1-(1. tidak perlu dibuat penyetaraan kerana kesemua tahun perbandingan (2009.17+2.39 SKPM = 96.20)/2=2.39 + 29.08 + 51.075)/2=2.2011) adalah setara iaitu ketiga-tiganya berasaskan keputusan yang mempunyai A+.105-1)/4) x 35 =34.17 2010 1.43% Penutup Penggunaan penyetaraan ini adalah untuk kegunaan bagi pengiraan 2010 sahaja.08 (1-(2.64 (1-(4-2.15 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful