KALKULACIJA CIJENA

(NABAVNA CIJENA) SEMINARSKI RAD

PREDMET: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE PROFESOR: ASISTENT:

. KALKULACIJA NABAVNE CIJENE……………………………………………….2.Decembar 2009..…3 2.5 3. SADRŽAJ 1.. Paritetni faktor…………………………………………………………………….7 4........…2 2. LITRATURA………………………………………………………………………….9 5. Podjela………………………………………………………………………….3 2.2.3.7 3.10 2 ...1.. UVOD……………………………………………………………………………….. Direktna metoda……………………………………………………………………6 3. KALKULACIJA……………………………………………………………………. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….…. Metode u kalkulaciji………………………………………………………………..5 3.3...4 2.. Pojam i karakteristike…………………………………………………………….1. Procentna metoda…………………………………………………………….

odnosno profit samog poduzeća. troškovi i kalkulacije presudni su iz dubljeg razloga. Stoga imamo više vrsta ili podijela kalkulacija. Prilikom nabavke neke robe neophodno je platiti dobavljaču novčani izraz tj. jer svaka novčana jedinica troška odražava se na poslovni rezultat. Poduzeća moraju brižno pazititi na troškove. Niti jedno računanje ne bi bilo moguće bez matematike i njenih zakonitosti pa tako se i kalkulacija zasniva na matematici.1. cijenu robe koja se kupuje. Nabavna cijena je zanimljiva iz razloga što svaka druga kalkulacija zahtjeva poznavanje ove vrste cijene i dijelom je sadržana u svakoj kalkulaciji. 3 . poduzeća donose odluke o proizvodnji i prodajama na temelju troškova i cijene dobara. UVOD Troškovi i kalkulacije leže u srcu mnogih poslovnih odluka. Svaka privredna djelatnost zasniva se na nekom vidu kalkulacija ili izračunavanja. Obzirom da postoji više vrsta kalkulacija. Ipak. U mnogim od njih riječ je svakako o kalkulaciji cijena. U narednom tekstu je obrađena tema kalkulacija i kalkulacija nabavne cijene iz koje možemo da se upoznamo s ovom temom i njenom svrhom i načinom izračunavanja. jedna od njih je i kalkulacija nabavne cijene.

Njome se označavao kamenčić koji je služio kao sredstvo za računanje. Zadaci kalkulacije:  Da obuhvati sve troškove (popisivanje troškova prema određenim stajalištima vrstama.S obzirom na cilj kalkulacije imamo:  Prethodne  Obračunske  Konačne Prethodne kalkulacije izrađuju se prije zaključivanja posla. Cilj svake kalkulacije je izračunavanje cijene. Upotrebom ove riječi u privrednoj praksi došlo je konačno do oblikovanog pojma kalkulacija. Kalkulacija služi za:  donošenje poslovnih odluka  kontrolu troškova  kontrolu ekonomičnosti  ocjenu svrsishodnosti troškova  povezanost troškova i učinaka  ocjenu pravilnosti raspoređivanja troškova  Kalkulacija u preduzeću. cijene robe obuhvati i obračun svi troškova koji su nastali u toj nabavi ili prodaji. Pojam i karakteristike Pojam kalkulacija ima korijen u latinskoj riječi calculus. ima zadatak da na jedinicu nabavke. Konačne kalkulacije izrađuju se zato da se utvrde postignuti rezultati za svaku nabavku a služe za finansisku analizu obavljenih poslova. Kalkulacije se mogu podijeliti sa raznih stanovišta. što zavisi od broja ponuda dobavljača. koeficijent prijenosa) 4 . Za svaki veći posao izrađuje se prethodna kalkulacija u više varijanti.koeficijent strukture.2. Kalkulacija je djelatnost koja je sastavni dio funkcije preduzeća i kojom treba da se utvrde elementi cijene i cijena robe. KALKULACIJE 2. Danas se njome označava izračunavanje cijene. mjestima troškova)  Da rasporedi troškove (prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke . kao dio računarske funkcije preduzeća.1. odnosno prodajne cijene. Od te riječi nastala je italijanska riječ calculare koja znači izračunavati. Obračunske kalkulacije izrađuju se radi obračuna razlike u cijeni i porezu. i to da se provjere uslovi posla.

I na kraju imamo nekoliko vrsta kalkulacija i to:  Proizvodne  Industrijske  Zanatske  Trgovačke  Kalkulacije u unutrašnjoj trgovini  Kalkulacije u spoljnoj trgovini Ovo je osnovna podjela.2. one se mogu dalje dijeliti prema pojedinim granama proizvodnje i prometa ali to je teorija privredne matematike. pa će i tehnika kalkulisanja biti različita. Već smo pomenuli da je cilj kalkulacije izračunavanje cijene. Fakturna cijena je cijena po kojoj se roba kupuje. Stoga kalkulacije treba dijeliti na kalkulacije u proizvodnji i u trgovini. država može intervenisati kada to zahtjeva tržište. Nabavna cijena dobije se ako na fakturnu cijenu dodamo sve troškove nabavke. Podjela kalkulacija Preduzeća imaju različite zadatke i poslove. mjestima i nositeljima troškova) prilagodljivost (usklađenost tehnološkom procesu) preglednost (da se lako uočava njena struktura i sadržaj) ažurnost (da se izvrši obračun na vrijeme) usporedivost (da se može uspoređivati sa prethodnim pa čak i kalkulacijama drugih)  ekonomičnost (veća korist od njenih troškova)         5 . U našoj zemlji cijene se slobodno formiraju. Prilikom kupovine i prodaje javljaju se sljedeće vrste cijena:  Fakturna cijena  Nabavna cijena  Prodajna cijena U narednom izlaganju razraditi ću kalkulaciju nabavne cijene. Bitna razlika postoji između proizvodnih i trgovačkih kalkulacija. Pravila izrade kalkulacije tačnost ( tačan obuhvat troškova) dokumentovanost (za svaki trošak mora postojati odgovarajući dokument) potpunost (da se obuhvate svi troškovi) diferenciranost (razvrstavanje po vrstama.2.

2. KALKULACIJA NABAVNE CIJENE Kada fakturnoj cijeni dodamo sve troškove dobijemo nabavnu cijenu.3. 3. 6 . Oni pokazuju koliko poduzetniku stoji nabava pojedine vrste robe. Međutim direktna metoda je najjednostavnija i najtačnija. Kada se kupovnoj vrijednosti dodaju zavisni troškovi dobiju se troškovi nabave ili po obrascu: + Kupovna vrijednost (cijena) zavisni troškovi Troškovi nabave (troškovi kupnje) Troškovi nabave prvi su stupanj u kalkulaciji robe. može se raditi po tri metode:  Direktnom metodom  Procentnom metodom  Paritetnom metodom Sve tri metode daju isti rezultat. Metode u kalkulaciji Izračunavanje slobodne nabavne I zatim prodajne cijene. te je najviše u upotrebi.

Troškovi podvoza 2300. procentom i paritetnom. 3. Fakturna vrijednost 10000 kg kafe à 9. potom zavisne troškove i konačno radmo kalkulaciju nabavne cijene.48 KM 4. Na fakturnu vrijednost dodala sam troškove nabavke i dobila nabavnu vrijednost.Primjer 1 Trgovinsko preduzeće "UPI" Sarajevo kupilo je 10000 kg kafe po 9. Zadatak ću riješiti služeći se prethodno pomenutim metodama u kalkulaciji:direktnom. Direktna metoda Prvo utvrdimo fakturnu vrijednost. 94760 = 9. 1.1.20 KM za 1 kg.00 KM 2.48 KM 10000 92000.48 KM: 94760/10000=9.00 KM 94 760.00 KM 460. 3. Izračunati nabavnu cijenu za 1 kg kafe.00 KM. nabavnu vrijednost sam podijelila sa količinom i dobila nabavnu cijenu koja iznosi 9. U mom primjeru to je 92000. znači da je prodavac dužan utovariti robu u vagon i do utovara snosi sve troškove i rizik. prevoz i istovar 3.00 KM 92 000.00 KM 2760.00=94760. Kalkulacije Fakturna vrijednost Troškovi nabavke Nabavna vrijednost Nabavna cijena: Pomoćne radnje: 1.00+2760. franco vagon Skoplje.20 KM 2. Faktura: Ako 1 kg kafe iznosi 9. prevoz i istovar su 480.476 ≈ 9.00 KM 7 . Franco vagon. Troškovi nabavke i podvoz. Konačno.467 ili zaokruženo 9.00 KM 2 760.00 KM.20 KM onda će 10000 kg iznositi (10000*9.00 KM 2300.20) 92000.

00 KM -prevoz i istovar 460. Paritetna metoda Nabavnu cijenu po paritetnoj metodi dobijemo tako što prvo nađemo ukupnu nabavnu vrijednost.00 KM 9. Tako dobijeni procentni prinos sabere se sa fakturnom cijenom i dobije se nabavna cijena.00 KM. Fakturna vrijednost (10000 kg à 9.00 KM.00 KM Nabavna vrijednost 94760.3. Poslije toga. Potom ukupne troškove koji iznose (2300.20) 92000.20 KM za 1 kg).48 KM 8 .00 KM 2760. dobijenim procentom izračunavam procentni prinos na fakturnu cijenu po jedinici robe.476 ≈ 9.200 0.00 KM Troškovi -podvoz 2300. Procentna metoda Kao i kod prethodne metode i ovdje prvo treba izračunati fakturnu vrijednost koja u mom primjeru iznosu (10000*9.2.276 KM 100 100 Ovako dobijeni procentni prinos dodaje se na kupovnu cijenu i dobije se nabavna cijena za 1 kg: Fakturna vrijednost + 3% troškovi Nabavna cijena 3.20 * 3 = = 0. P= I * p 9.20 KM) 92000. Sada utvrđujem koliko procenata čine troškovi u odnosu na fakturnu vrijednost.00+460) 2760. množimo fakturnom cijenom. Potom nabavnu vrijednost podijemo fakturnom vrijednošću robe I dobijeni količnik.3.276 9. p= 100 * P 100 * 2760 = =3% I 92000 Dobivenom procentnom stopom 3% iznalazim procentni prinos na kupovnu cijenu (na 9. Iz opće formule I:100=P:p dobiti ću procentnu stopu. koji pretstavlja paritetni faktor.

1 kg kafe iznosi 9. Ukoliko želimo dobiti što tačniji rezultat onda kod ove metode paritetni faktor treba računati na više decimala.03 znači: ako kupimo robe za 1 KM.20*1. 9 .476 ≈ 9.48 KM Prema tome.03=9.Dijeljenjem nabavne i fakturne vrijednosti dobije se paritetni faktor: Paritetni faktor= 94760 = 1.48 KM.03 KM 92000 Paritetni faktor 1. koliko nas ta roba staje sa troškovima. Dobijenim faktorom pomnožimo kupovnu cijenu i dobijemo nabavnu cijenu: 9.

jer u tom slučaju proizvodnja nije isplativa i opstanak poduzeća u takvim okolnostima nije ekonomski opravdan. Ujedno vrlo je važno da troškovi nikad ne budu veći od prihoda poduzeća. 10 .5. Neophodno je pomenuti značaj ove kalkulacije u svim privrednim djelatnostima jer je neizbježna i jako važna kod svake nabavke. ZAKLJUČAK Na osnovu već definisanog načina izračunavanja kalkulacija i kalkulacija nabavne cijene nemoguće je donositi neke zaključke o samom načinu izračunavanja. Potpuno shvaćanje troškova i kalkulacija nužno je za razumijevanje kako se ekonomska oskudnost na tržištima pretvara u cijene.

http://www. 2000.LITERATURA 1.hr 11 . IP "SVJETLOST" Sarajevo. 2. Privredna matematika.poslovniforum. Nedžib Žerić-Husref Šarić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful