You are on page 1of 8

Signature Not

Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.02.24 10:51:32
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 12516
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(1)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ. «DEFENCENET».

Καταστατικά
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ −
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ.
«DEFENCENET».................................................................................
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «GLOBUS BC− ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC»..........................
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.».
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέρ−
γειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ.
«ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.». ..........................................................................
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KARVOUNIS TRANS».
Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.».

1

2
3

4

5

6

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση της έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού
και παθητικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΟΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ». ..................................................................... 7
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.»........................................................................................................ 8
Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοί−
νωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «TRUCK & BUS pb
sellers φορτηγά − Λεωφορεία Εταιρεία Περιορι−
σμένης Ευθύνης» με δ.τ. «TRUCK & BUS pb sellers
Ε.Π.Ε.»........................................................................................................ 9

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 4.247/23−11−2011
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑ−
ΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο της οποίας στα βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 25.11.2011 με
αριθμό ΓΕΝΙΚΟ 19027 και ΕΙΔΙΚΟ 5336 τροποποιήθηκε
το καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «DEFENCENET (ΝΤΙ−
ΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)»
με δ.τ. «DEFENCENET», έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός
Ακαδημίας αριθμός 5, ΤΚ 10671, με Α.Φ.Μ. 999333730
Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθμ.
2.806/12−12−2005 καταστατικό της Συμβολαιογράφου
Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, που έχει κα−
τατεθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών,
την 16−12−2005 με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 18103 και ΕΙΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ 4816, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) με αριθμό
φύλλου ΦΕΚ 12974/21−12−2005, όπως αυτό εν συνεχεία,
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3.101/18−12−2006 πρά−
ξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, που
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών, την 20−12−2006 με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 197994 και
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 5399, περίληψη της οποίας δημοσιεύ−
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε)
με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 13812/21−12−2006, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 3.229/25−5−2007 πράξη διορθώ¬σεως και
κωδικοποιήσεως καταστατικού της Συμβολαιογράφου
Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο
της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 12−7−2007 με αριθμό ΓΕΝΙΚΟ
12065 και ΕΙΔΙΚΟ 3404, περίληψη της οποίας δημοσιεύ−
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.)
με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 7757/13−7−2007.
Συγκεκριμένα ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής, στις 10−7−1982, κάτοικος Νέας Σμύρνης
Αττικής, οδός Βουτζά αριθμός 13 και κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΕ 593852/12−6−2007 δελτίου ταυτότητος του

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 125017180
Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Υπηκοότητος και Ιθα−
γένειας, ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των
εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, κατόπιν της από
15 Νοεμβρίου 2011 αποφάσεως της αυτοκλήτου εκτά−
κτου Γενικής Συνελεύσεως, το πρακτικό της οποίας και
προσυπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΑΡΙΑ Σ.
ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αποφάσισε:
α) Να τροποποιηθεί το άρθρο πέντε (5) του καταστα−
τικού, κατόπιν της εκ μέρους του μεταβίβασης όλων
των ανηκόντων σε αυτόν οκτακοσίων (800) εταιρικών −
μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός
και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα οκτώ χιλι−
άδων (48.000), που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής του
στην εν λόγω εταιρεία, λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριό−
τητα, νομή και κατοχή, προς τον VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV
(ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ
ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ
ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορο, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία στις
15−1−1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9, Κυψέλη
ΤΚ 11254 και κάτοχο της υπ’ αριθμ. 194385410/18−5−2006 Βουλ−
γαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την 18−5−2016, με Α.Φ.Μ.
123858194 Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, αντί του πραγματικού, αληθούς,
δικαίου, ευλόγου, αγοραίου και αναλόγου μεταξύ παροχής
και αντιπαροχής συμφωνηθέντος μεταξύ τους ισόποσου με
την συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μεταβιβαζομένων
μεριδίων τιμήματος ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000)
και ούτω ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, να εξέλθει της εταίρείας.
Οπότε κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, συμμε−
τέχει στο εταιρικό κεφάλαιο ως μοναδικός εταίρος ο
VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV
ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA
ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) και το άρθρο πέ−
ντε (5) του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό
των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000), το οποίο
κατά ρητή βεβαίωση του ώδε εμφανισθέντος, VASIL
(ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV
ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA
ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έχει καταβληθεί
ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, στο ταμείο της εταιρείας.
2. Το κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε οκτακόσια
(800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα
(60) το καθένα, τα οποία και ανήκουν όλα στον μοναδι−
κό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του
NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και
της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) ο
οποίος και κατέβαλε ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο
των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) και ανέλαβε
όλα τα οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, που συνιστούν
την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του.
3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο,
το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου
έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της
εταιρείας, καθώς και η έδρα της.
2) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 8 υπό
την επικεφαλίδα «Διαχείριση − Εκπροσώπηση», κατόπιν
παραιτήσεως από αυτήν του έως τώρα διαχειριστή της
εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο οποίος και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη
για την μέχρι τώρα διαχείριση του και να ορισθεί διαχειρι−
στής της εταιρείας για όλη υπόλοιπη την διάρκεια της ο
VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV

ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA
ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) οπότε η παράγρα−
φος 1 του άρθρου οκτώ (8) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 8ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπρο−
σώπηση της εταιρείας ανατίθεται, δια του παρόντος
και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της, στον μοναδι−
κό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του
NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και
της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ)»
3) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου δώδε−
κα (12), υπό την επικεφαλίδα «Μείωση Κεφαλαίου» κατόπιν
τον Ν. 3661/19−5−2008 και να αντικατασταθεί ως εξής:
«2. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν
μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO)
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) και το εταιρικό
μερίδιο κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO) τριάντα
(30) (Ν. 3661/19−5−2008).», καθώς και τέλος
4) Να κωδικοποιηθεί εκ νέου, μετά τις άνω τροποποι−
ήσεις του, το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα ακό−
λουθα:
Επωνυμία: «DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (ΜΙΝΤΙΑ)» με δ.τ. «DEFENCENET»,
Έδρα: Δήμος Αθηναίων
Μοναδικός εταίρος: VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑ−
ΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ
ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA
ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορος, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία
στις 15−1−1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9,
Κυψέλη ΤΚ 11254 και κάτοχος του υπ’ αριθμ. 194385410/18−
5−2006 Βουλγαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την
18−5−2016, με Α.Φ.Μ 123858194 Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, Βουλ−
γαρικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας.
Κεφάλαιο: Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000), διαι−
ρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδα των ευρώ
εξήντα (60) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον
μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική
μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία,
Σκοπός: Α) Η παραγωγή και εκμετάλλευση προϊόντων
media και ειδικότερα η παραγωγή και εκμετάλλευση πά−
σης φύσεως εντύπων, περιοδικών κάθε είδους και εφημε−
ρίδων, Β) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών προγραμμάτων, Γ) Η παροχή υπηρεσιών
σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες
σε εθνικό ή διεθνή επίπεδο, Δ) Η δημιουργία, προώθηση
και εμπορία παντός διαφημιστικού υλικού, Ε) Η παροχή
υπηρεσιών προμηθείας ή μεσιτείας διαφημιστικού χώρου
ή χρόνου σε οιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, ΣΤ) Η παροχή
υπηρεσιών δημιουργίας, προώθησης και εκμετάλλευσης
ιστοσελίδων και γενικά προϊόντων ίντερνετ, Ζ) Η αντιπρο−
σώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ως προς τα
ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες, Η) Η σύνταξη μελετών
αναφορικά με θέματα στρατηγικής, γεωπολιτικής, εξο−
πλισμών και παρεμφερή, Θ) Η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στις ανωτέρω δραστηριότητες,
Διάρκεια: δέκα (10) έτη και
Διαχειριστής: για ολόκληρη την (υπόλοιπη) διάρκεια της
εταιρείας ο ως άνω μοναδικός εταίρος, ο οποίος δύναται
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει και σε τρί−
το πρόσωπο την άσκηση των πράξεων της διαχείρισης.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(2)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«GLOBUS BC− ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με δ.τ. «GLOBUS BC».
Με την υπ’ αριθμ. 55.050/18−11−2011 πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ν. Πουλαντζά − Αγρέβη, η
οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών, στις 25.11.2011 με αύξοντες αριθμούς γε−
νικό: 19048 και ειδικό: 5341, οι: 1) ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
του Ιωάννη − Οδυσσέα και της Αρίστας Καλλιαροπού−
λου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, επιχειρη−
ματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανή−
σου αρ. 39Α, (Α.Φ.Μ. 032264571 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και
2) ΤΑΝΙΑ − ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΡΤΕΝ ΝΤΥΜΕΝΙΛ, του Ζαν Φραν−
σουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου,
που γεννήθηκε στο Παρίσι, το έτος 1982, επιχειρηματίας,
κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 39Α,
με Α.Φ.Μ. 112147540 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, μόνες εταίροι της,
εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μασ−
σαλίας αριθμός 20, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «GLOBUS BC − ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC», η οποία είναι εγγεγραμμένη
στο Φορολογικό Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, με αριθμό
φορολογικού μητρώου: 095509582, σύμφωνα με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, της 10ης Οκτωβρίου
του έτους 2011: Α) Προέβησαν στις εξής τροποποιήσεις του
κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής: 1) Στο άρθρο 2ο, το
οποίο αναφέρεται στην έδρα της, όπου έδρα της Εταιρείας
ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Μασσαλίας αρ. 20,
τροποποιείται εξ ολοκλήρου. 2) Στο άρθρο 3ο, το οποίο
αναφέρεται στον σκοπό της, τροποποιούνται οι υποπα−
ράγραφοι α, β, γ και δ της παραγράφου 1. 3) Στο άρθρο
13ο, το αναφερόμενο στη διαχείριση της, όπου διαχει−
ρίστρια ορίσθηκε η Μαρία Λαμπροπούλου του Ιωάννη
− Οδυσσέα, μετά από παραίτηση της από την ιδιότητα
αυτή (ως διαχειρίστριας), αφού προηγουμένως τηρήθη−
καν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
14ου του κωδικοποιημένου καταστατικού της, ορίσθηκε
διαχειρίστρια η εταίρος ΤΑΝΙΑ − ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΡΤΕΝ ΝΤΥΜΕ−
ΝΙΛ, του Ζαν Φρανσουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας
Λαμπροπούλου και 4) Στο άρθρο 14ο, το οποίο αναφέρε−
ται επίσης στη διαχείρισή της, διαγράφεται ολόκληρη η
παράγραφος 1η
Β) Προέβησαν στην κωδικοποίηση του καταστατικού
της ως άνω εταιρείας, τα κύρια σημεία του οποίου είναι
τα εξής: «Συνεστήθη με το υπ’ αριθμ. 18730/2004 συμ−
βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Τσι−
ράκη − Ζαχαράκη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «GLOBUS BC − ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC».− Σε ξενόγλωσσα κεί−
μενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας
θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη
γλώσσα. Έδρα της εταιρείας με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων, ορίζεται ο Δήμος Αθηναί−
ων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
επιτρέπεται να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε
άλλους Δήμους ή οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Η
εταιρεία μπορεί επίσης, ύστερα από απόφαση της Γε−
νικής Συνελεύσεως των εταίρων, που καταχωρείται σε
πρακτικό να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε
μέρος της Ελλάδος ή στο εξωτερικό.
1) Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παροχή κάθε είδους και μορφής διαφημιστικών
υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η επιμέλεια,

3

παραγωγή και παροχή κάθε είδους διαφημιστικής υπη−
ρεσίας μέσω τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύ−
ου και κάθε άλλου διαφημιστικού μέσου. Γραφίστικες
εργασίες δημοσιεύσεις δειγματοδιανομές και υπηρε−
σίες αγοράς χώρου και χρόνου. Η έκδοση, η επιμέλεια
εκδόσεως, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και προώθηση
διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, η εκπόνηση
ερευνών αγοράς, καθώς και η παροχή υπηρεσιών με
αντικείμενο την ενημέρωση και μόρφωση του κοινού,
όπως η διοργάνωση κάθε είδους εκθέσεων, διαλέξεων,
μαθημάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
β) Η έκδοση και η επιμέλεια εκδόσεως κάθε είδους
βιβλίων και συγγραμμάτων ημεδαπών και αλλοδαπών
συγγραφέων, η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών
και κάθε άλλης ίδιας ή ξένης εκδόσεως καθώς και η
έκδοση, επιμέλεια εκδόσεως, σχεδιασμός, εισαγωγή,
εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους εντύπου, περιοδικού
και φυλλαδίου. Η παραγωγή αγορά και πώληση βιβλίων
χαρτικών ειδών και άλλων ειδών βιβλιοπωλείου.
γ) Η πρακτόρευση, κυκλοφορία και εμπορία των ανω−
τέρω εντύπων ίδιας ή ξένης εκδόσεως. Η μετάφραση
από οποιαδήποτε ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντι−
θέτως κάθε είδους βιβλίων, εντύπων και επιστημονικών
συγγραμμάτων.
δ) Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών δη−
μοσίων σχέσεων, διακόσμησης κτιρίων, εξωτερικών και
εσωτερικών χώρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως
η επιμέλεια διαμόρφωσης και η διακόσμηση εξωτερικών
και εσωτερικών χώρων, γραφείων, χώρων εκθέσεων και
εκθεσιακών περιπτέρων.
ε) Η εκτέλεση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω εργα−
σίας και δραστηριότητας και η παροχή κάθε συναφούς
προς τα ανωτέρω υπηρεσίας.
2) Η εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί:
α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε
τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε
εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκα−
ταστάσεων της και
στ) Να αναθέτει τη διαχείριση της σε άλλα νομικά
πρόσωπα και να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων επι−
χειρήσεων.
Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) ετών.
Το κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα
οκτώ χιλιάδων (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600)
εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.
Σύμφωνα με ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, το
κεφάλαιο αυτό, καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο
της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Η εκ των
εταίρων Μαρία Λαμπροπούλου εισέφερε το ποσό των
ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων (14.400)
σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα
συμμετοχής, αποτελούμενη από (480) εταιρικά μερίδια,
β) Η εκ των εταίρων Τάνια − Κυβέλη Μαρτέν Ντυμενίλ,
εισέφερε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων
(3.600) σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία (1)
μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν είκοσι
(120) εταιρικά μερίδια.
1. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως
από την Διαχειρίστρια της που διορίζεται παρακάτω.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

2. Διαχειρίστρια ορίζεται η Τάνια − Κυβέλη Μαρτέν
Ντυμενίλ του Ζαν Φρανσουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της
Μαρίας Λαμπροπούλου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής,
η οποία μπορεί νόμιμα και έγκυρα να εκπροσωπεί την
εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώ−
που, τραπεζών, δημοσίων υπηρεσιών και δικαστηρίων
παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και να διεξάγει κάθε
πράξη διαχείρισης της εταιρείας, χωρίς περιορισμούς.
4. Η διαχειρίστρια οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε
περίπτωση προς τις διατάξεις του Νόμου, του καταστα−
τικού και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.
5. Η διαχειρίστρια μπορεί με ευθύνη της, να διορίζει
εγγράφως πληρεξουσίους, παρέχοντας σ’ αυτούς το
δικαίωμα να ασκούν όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα
που έχει ως διαχειρίστρια.
Η διαχείριση, που ανατίθεται με το καταστατικό αυτό
στην Τάνια − Κυβέλη Μαρτέν Ντυμενίλ του Ζαν Φραν−
σουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου,
μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της
Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται, με την πλει−
οψηφία που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
καταστατικού.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ − ΑΓΡΕΒΗ
F
(3)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.».
Με το με αριθμό 13.242/23−11−2011 συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Περιστερίου Μαρίας Χρ. Λαζάρου,
που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βι−
βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών σε τόμο με
αύξ.αριθ. 19031/2011 και Ειδικό Αριθμό 5337 οι 1) Βασί−
λειος Δαλθανάσης του Ιωάννη και της Δέσποινας και
2) Βασίλειος Νιζισκιώτης του Αθανασίου και της Αλεξάν−
δρας, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.» δηλώνουν ότι:
Α) μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας από το Δήμο
Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, στον Δήμο Αθηναίων και ορί−
ζεται διεύθυνση των γραφείων και εγκαταστάσεων της
η οδός Δράκοντος αριθμός 74, Β) επεκτείνεται ο σκοπός
της εταιρείας και προστίθεται στο άρθρο τρία (3) η εξής
παράγραφος: «1. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφό−
ρων ειδών γενικά, προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Νοσοκομεία Δημοτικά κ.λπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα
και καταστήματα» και Γ) ορίζονται διαχειριστές της
εταιρείας και οι δύο εταίροι.
Μετά από τα παραπάνω και οι δύο εταίροι αποφασί−
ζουν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 19
αντίστοιχα, του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία
έχουν ως εξής:
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
και διεύθυνση των γραφείων και εγκαταστάσεων της
η οδός Δράκοντος αριθμός 74.
2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του
άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του καταστατικού ίδρυσης, να
ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση

υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου
Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην
δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος, δε σημαίνει, δε, μετά−
θεση ή μεταφορά της έδρας της εταιρείας, η οποία από
κάθε άποψη και για την περίπτωση της δωσιδικίας έχει
έδρα την πόλη της Αθήνας. Σ’ αυτή την έδρα η εταιρεία
θα ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις
ακόμη της ειδικής και άλλης δωσιδικίας.».
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι: Α] Η εισαγωγή, εξαγωγή
και εμπόριο 1) συνόλων ή μερών μηχανών καταμέτρησης
χαρτονομισμάτων ή κερμάτων, 2) αυτόματων μηχανών
πώλησης καφέ − αναψυκτικών − τσιγάρων − ζαχαρωδών −
προφυλακτικών − κάθε είδους σνακ σε συσκευασία,
όπως σάντουιτς − γαριδάκια − πατατάκια κ.λπ., 3) οι−
κοδομικών υλικών (σιδηρικά − τζάκια − πλακάκια κ.λπ.),
4) οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα − φωτιστικά κ.λπ.), 5)
ειδών εξοπλισμού γραφείων και καταστημάτων, 6) μη−
χανών και σκευών χώρων εστίασης, 7) ηλεκτρομηχα−
νολογικού εξοπλισμού, 8) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
τροφίμων και ποτών, 9) Εκμετάλλευση αυτομάτων πω−
λητών πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών,
10) Παραχώρηση χρήσης με ενοίκιο των αυτομάτων
πωλητών που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας
και 11) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ταμειακών μηχανών
και συστημάτων, Β] παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση
και συντήρηση των ανωτέρω και συναφών ειδών που
επιδέχονται συντήρηση, Γ] Η ανάληψη επί προμήθεια
αντιπροσωπειών συναφών προς τα ανωτέρω είδη, Δ] Η
εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών, και Ε] Χον−
δρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά, προς
το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργα−
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία Δημοτικά
κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
Η ανάληψη και εμπορία των ως άνω εργασιών θα
πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο
ή ομοειδή σκοπό, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, β) να
συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και νομικό τύπο και
γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ.
στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.»
Άρθρο 19ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Οι διαχειριστές ορίζονται και ανακαλούνται με από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης. Από την συνέλευση της
31/10/2011 και μέχρι την τροποποίηση αυτής η διαχείριση
των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη
εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν
στους εταίρους − ιδρυτές δηλαδή τους Βασίλειο Δαλ−
θανάση του Ιωάννη και της Δέσποινας και Βασίλειο
Νιζισκιώτη του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, οι οποίοι
είτε από κοινού είτε χωριστά μπορούν να ενεργούν όλες
τις διαχειριστικές πράξεις.
Οι διαχειριστές θα ενεργούν για λογαριασμό της
εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε
κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρι−
κής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την
εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της
εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από
κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνουν
πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή
τους κάθε από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές
εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό,
διοικητικό, ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος,
ούτε το συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επι−
τροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές
επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή
και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπε−
ζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές
μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά
διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν,
καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να
δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για
την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών,
εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από
αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγ−
γραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για
την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργη−
ση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό,
τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν
τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοι−
χεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους
δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’ αυτούς την
αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν
και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας,
προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά
στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και αρμοδιότητες
τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της
εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γε−
νικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης
και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εται−
ρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαί−
τηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά
της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν
πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Τα−
μείο, Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο,
Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και
από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξο−
φλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και
άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα
που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα
της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό
της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς
της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν
σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαρι−
ασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς
και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που
αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και
είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής
επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώ−
σεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη
μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγ−
γύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων
σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντο−
λών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις
της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση
επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συ−
ναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν
προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές
υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και
μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με
οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρί−
νουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περι−
ουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και
επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε

5

όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν, συνάπτουν και
λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της
εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις
της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή
νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με
παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλειες και γενικά
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογρά−
φοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις
συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν
με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, πληρεξούσιο τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο
ή μη, μόνο για είσπραξη χρημάτων και αξιόγραφων. Η
παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή
είναι ενδεικτική γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955
όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το
παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί
στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και
διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκο−
πό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν
κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού
σκοπού.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΛΑΖΑΡΟΥ
F
(4)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.».
Με το υπ’ αριθμ. 320/11.11.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιο−
γράφου Αθήνας με έδρα την Αθήνα Αναστασίας Παναγι−
ώτη Μπλίκα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό
Γενικό 18811/2011 και Ειδικό 5256, εταίροι της Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΝ
Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.», 1) Δημήτριος Μακρυ−
βέλιος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην
Αμαλιάπολη Μαγνησίας, το έτος 1946, κάτοικος Αθήνας
(οδός Ζακύνθου, αριθμός 19), επιχειρηματίας, κάτοχος του
με αριθμό ΑΗ 002250/30.6.2008 δελτίου ταυτότητας, που
εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος και με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 015344548 της Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Γλυφάδας, 2) Γεώργιος Ξανθούλης
του Ναπολέοντα και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη
Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1950, κάτοικος Αθήνας (οδός
Αμερικής, αριθμός 10), δικηγόρος, κάτοχος του με αριθμό
Χ 170654/5.3.2003 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε
από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και με αριθμό φορολογικού
μητρώου 022062105 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσί−
ας (Δ.Ο.Υ.) Δ΄ Αθηνών, 3) Μαρία Ξανθούλη του Γεωργίου
και της Ιωάννας − Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Χο−
λαργό Αττικής, στις 6.5.1991, κάτοικος Διονύσου Αττικής
(οδός Πλάτωνος, αριθμός 42), φοιτήτρια, κάτοχος του
με αριθμό ΑΕ 011974/13.1.2007 δελτίου ταυτότητας, που
εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και
με αριθμό φορολογικού μητρώου 079456479 της Δημό−
σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίου Στεφάνου,
4) Άγις Μεταξόπουλος του Αιμίλιου και της Ιωάννας −
Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το
έτος 1983, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Πλάτωνος,
αριθμός 42) και προσωρινά υπηρετών τη στρατιωτική
του θητεία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
Αυλώνα, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κάτοχους δελτίου ταυτότη−

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

τας στρατιώτη ΥΓ του Γενικού Επιτελείου Στρατού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αριθμό 2097624/31.10.2011
και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079873921 της Δη−
μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίου Στεφάνου
και 5) Καλλιόπη Βλάμη του Μενελάου και της Πολυξένης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Αθή−
νας (οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 33), δικηγόρος, κάτοχος
του με αριθμό ΑΙ 643890/5.11.2010 δελτίου ταυτότητας,
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης και με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 116424410 της Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚΓ΄ Αθηνών, όλοι ελληνικής ιθαγενείας
και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, προέβησαν, σύμφωνα με
το νόμο, στις παρακάτω πράξεις:
Α) Οι αφενός συμβαλλόμενοι Γεώργιος Ξανθούλης
του Ναπολέοντα και της Μαρίας και Καλλιόπη Βλά−
μη του Μενελάου και της Πολυξένης τα ανήκοντα σε
αυτούς κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή
και κατοχή, εξήντα (60) εταιρικά μερίδια στον πρώ−
το και είκοσι (20) εταιρικά μερίδια στη δεύτερη της
άνω εταιρείας, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού με−
ριδίου ευρώ τριάντα (30,00), ήτοι συνολικής αξίας των
εταιρικών μεριδίων ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων
(2.400,00) και ειδικότερα συνολικής αξίας ευρώ χιλί−
ων οκτακοσίων (1.800,00) των μεριδίων του Γεωργίου
Ξανθούλη και ευρώ εξακοσίων (600,00) των μεριδίων
της Καλλιόπης Βλάμη, τα πώλησαν, τα μεταβίβασαν και
τα παρέδωσαν, άλλως τα εκχώρησαν, λόγω πώλησης,
στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κα−
τοχή των αφετέρου συμβαλλόμενων εταίρων Μαρίας
Ξανθούλη του Γεωργίου και της Ιωάννας − Ευαγγελίας
και Άγι Μεταξόπουλου του Αιμίλιου και της Ιωάννας −
Ευαγγελίας και ειδικότερα: α) ο Γεώργιος Ξανθούλης
πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε τα εξήντα (60) εται−
ρικά μερίδια του προς τη Μαρία Ξανθούλη, αντί συνολι−
κού τιμήματος χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ, ήτοι
ανά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και
β) η Καλλιόπη Βλάμη πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε:
i) τα έντεκα (11) εταιρικά μερίδιά της προς τη Μαρία
Ξανθούλη, αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων τριάντα
(330,00) ευρώ, ήτοι ανά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε
εταιρικό μερίδιο και ii) τα εννέα (9) εταιρικά μερίδια της
προς τον Άγι Μεταξόπουλο, αντί συνολικού τιμήματος
διακοσίων εβδομήντα (270,00) ευρώ, ήτοι ανά τριάντα
(30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και, μετά την από
αυτούς μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων,
αποχώρησαν από την εταιρεία.
Β) Στην τροποποίηση του Άρθρου πέντε (5) του κα−
ταστατικού της εταιρείας που αφορά το εταιρικό κε−
φάλαιο και τα εταιρικά μερίδια.
Γ) Στην τροποποίηση του Άρθρου τρία (3) του κα−
ταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της
εταιρείας και
Δ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρεί−
ας σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά
τις παραπάνω τροποποιήσεις, για την καλύτερη και εύ−
χρηστη εκπροσώπηση αυτής στις συναλλαγές της και
το οποίο έχει σε περίληψη ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή
Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»
και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το
εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται
σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα
γραφεία της εταιρείας είναι στην Αθήνα επί της οδού
Αμερικής αριθμός 10. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφα−

ση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται
με συνηθισμένη πλειοψηφία, να μεταφέρει τα γραφεία
της σε άλλη διεύθυνση καθώς και να ιδρύσει υποκατα−
στήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο
εξωτερικό.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η παροχή παντός τύπου υπηρεσιών που αφορούν
επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο την
ενέργεια κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συ−
στημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα−
νεώσιμες πηγές ενέργειας υπό οποιαδήποτε μορφή
ανάληψης ή ανάθεσης του έργου, πρωτογενώς, εργο−
λαβικώς ή υπεργολαβικώς.
3) Η εμπορία παντός είδους προϊόντων και συστημά−
των παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών
ελληνικών και αλλοδαπών οίκων εμπορίας παρεμφερών
προϊόντων.
4) Η παροχή παντός τύπου υπηρεσιών σε κάθε στάδιο
ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίων υγρών καυσίμων
αλλά και στο στάδιο της διαμεσολάβησης και διακίνη−
σης (με οποιοδήποτε μέσο) καυσίμων και ενέργειας.
5) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση
Πρατηρίων υγρών καυσίμων, ιδίων ή τρίτων, είτε αυτοτε−
λώς είτε μέσω συστημάτων συλλογικής διαχείρισης.
6) Η ανάληψη έργου τροφοδοσίας των Πρατηρίων
υγρών καυσίμων μέσω βυτιοφόρων, ιδιόκτητων ή μη.
7) Η εμπορία, τροφοδοσία και εξοπλισμός, συμπε−
ριλαμβανομένης της εγκατάστασης των Πρατηρίων
υγρών καυσίμων με προϊόντα, συστήματα κάθε μορ−
φής τεχνολογίας ή μηχανήματα που εντάσσονται στα
πλαίσια λειτουργίας αυτών.
8) Η εμπορία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ενοικίαση
κινητών ή ακινήτων δυνάμενων να διευρύνουν το πεδίο
της εμπορικής δραστηριότητας των Πρατηρίων υγρών
καυσίμων.
9) Η συνεργασία με τρίτα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογία
(τεχνικών, κατασκευαστικών, οικονομικών, φορολογικών
κ.λπ.) για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων υγρών
καυσίμων, αλλά και κάθε άλλης σχετικής επιχειρηματι−
κής δραστηριότητας εγχώριας ή διεθνούς.
10) Η σύνταξη μελετών και παροχή επιστημονικών υπη−
ρεσιών σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα.
11) Η εκμετάλλευση, μεταβίβαση και παραχώρηση
δικαιωμάτων χρήσης σήματος και ονόματος χώρου
(domaine name) πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς
και η σύναψη συμβάσεων κάθε μορφής διεπιχειρημα−
τικής συνεργασίας, franchise, διανομής, μεταφοράς τε−
χνολογίας.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες
και εταιρικά σχήματα οιουδήποτε τύπου ή μορφής με
τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφω−
νείται για είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα που
περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Συνέλευση των εταίρων
μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας
της Εταιρείας με απόφαση της, λαμβανομένη με πλειο−
ψηφία των 3/4 τριών τετάρτων του αριθμού των εταίρων
εκπροσωπούντων τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ −
ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι έξι χιλιάδες (6.000,00)
ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια,
που το καθένα έχει αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Κάθε
εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρεί−
ας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από
τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο
κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει
καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της. Η συμμετο−
χή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής:
α) ο Δημήτριος Μακρυβέλιος του Γεωργίου συμμετέχει
στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελού−
μενης από εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας
τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ,
β) η Μαρία Ξανθούλη του Γεωργίου συμμετέχει στην
Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενης
από ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο
χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ και
γ) ο Άγις Μεταξόπουλος του Αιμίλιου συμμετέχει στην
Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενης
από δέκα (10) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τρια−
κοσίων (300,00) ευρώ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με αυτό το κα−
ταστατικό ο Δημήτριος Μακρυβέλιος του Γεωργίου και
της Μαρίας.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΜΠΛΙΚΑ
F
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KARVOUNIS TRANS».
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 33.598/23−11−2011 συμβολαίου
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Κα−
ταπόδη, εταίρου της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με
την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ − ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΙ−
ΚΙΖΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», νόμιμα καταχω−
ρισθέντος στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό
18954 και ειδικό 5312 της 25ης/11/2011, τροποποιήθηκε
το με αριθμό 33.540/ 31−10−2011 καταστατικό Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ «KARVOUNIS TRANS», συνταγέν υπό του
Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Κατα−
πόδη, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17383
και ειδικό 4865 στις 4−11−2011 και σε περίληψη στο με
φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ.ΑΕ, ΕΠΕ και
ΓΕΜΗ) (ΚΑΔ: 162379), όσον αφορά την τροποποίηση του
άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, του σχετι−
κού με το σκοπό της άνω εταιρείας, το οποίο, μετά την
τροποποίηση του, έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας εί−
ναι οι πάσης φύσεως οδικές μεταφορές είτε εθνικές είτε
διεθνείς με φορτηγά οχήματα δημόσιας χρήσης, καθώς
και συνοδευτικές ως προς τη μεταφορά υπηρεσίες, όπως
και για τη μεσολάβηση μεταφοράς εμπορευμάτων.

7

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλο−
δαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε
εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και
δραστηριότητα,
β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιο−
δήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω
σκοπούς ή/και δραστηριότητες,
γ) ν’ αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε
εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και
δραστηριότητα,
δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής,
ε) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε
εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε
μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή
παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,
στ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην
ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
ζ) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έρ−
γων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να
ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω
συμμετοχής,
η) ν’ αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δρα−
στηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιο−
πραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς
της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην
εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά
να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις πε−
ριστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά
με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της».
Επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εται−
ρείας.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011
Ο Συμβολαιογράφος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
F
(6)
Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.».
Περίληψη του υπ’ αριθμ. 485 /14−11−2011 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Ι. Καλογερο−
πούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών
του Πρωτοδικείου Αθηνών την 24.11.2011 με αύξοντες
αριθμούς Γενικό 18890/2011 και Ειδικό 5287.
Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει
στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της Λεωφ. Πεντέλης
αρ. 7Α με (Α.Φ.Μ. 997721281 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), η οποία
συνεστήθη δυνάμει του υπ’ αρ. 289/9−7−2010 συμβολαί−
ου μου − καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης− το οποίο καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών
του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12−7−2010 με αύξοντες
αριθμούς Γενικό 11015/2010 και Ειδικό 3362 και σε περί−
ληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7530/12−7−2010 Φ.Ε.Κ.
(τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου
και της Βασιλικής, σύζυγος Θεοδώρου ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ,
οικονομολόγος, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός
Ποσειδώνος αρ. 1, (Α.Δ.Τ. Χ.582899/27−5−2004/Τ.Α. Βρι−
λησσίων) και 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του
Βασιλείου και της Αικατερίνης, πολιτικός μηχανικός,
που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Ποσειδώνος αρ. 1Α,
(Α.Δ.Τ. Χ. 565341/19−9−2003/Τ.Α. Χολαργού).
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ της άνω εταιρείας ορίστηκαν και οι
δύο (2) ως άνω εταίροι Αικατερίνη Αλογογιάννη και Δη−
μήτριος Δημητρόπουλος, ενεργώντας, είτε από κοινού,
είτε καθένας χωριστά.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Οι εταίροι έχουν την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(7)
Ανακοίνωση της έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού
και παθητικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΙΔΗΣ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνεται η δημοσίευση της από 14−11−2011 έκθεσης
εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920,
ως ισχύει, σύμφωνα με την οποία κατά την 31−12−2010 η
αξία του ενεργητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» ανήλθε στο
ποσό των 298.170,91 €, του παθητικού της σε 262,170,91 €
και η καθαρή της θέση στο ποσό των 36.000,00 €, προκει−
μένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία (άρθρο 67
του Κ.Ν. 2190/20).
Αγία Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(8)
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
Η Γενικής Συνέλευση της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα με το υπ’ αριθμ. 27/14.11.2011
πρακτικό της την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας
κατ’ άρθρο 41 του Ν. 3190/1955 ως εξής:
Η εταιρεία έχει κεφάλαιο Ευρώ εκατόν ογδόντα χι−
λιάδων (180.000,00). Θεωρείται σκόπιμο να μειωθεί το
ανωτέρω κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ
χιλιάδες επτακόσια (158.700,00), ήτοι έκαστος των εταί−
ρων θα λάβει Ευρώ εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια
πενήντα (79.350,00). Καθώς το πόσο αυτό της μείωσης
δεν υπάρχει όλο σε ρευστό θα πρέπει να μειωθεί και
με μείωση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων
της εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνεται οι εταίροι να
λάβουν έκαστος από ένα διαμέρισμα ιδιοκτησίας της
εταιρείας επί μίας πολυώροφης οικοδομής κτισμένης
επί οικοπέδου ευρισκομένου εντός του οικισμού Γεωρ−

γιουπόλεως του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος
του ομωνύμου Δήμου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών
764,96, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με δημοτική οδό
και ιδιοκτησίες Νικολαράκη, Γρυλλάκη, Φραγκίσκου Κο−
κολάκη, Γεωργίου Κοκολάκη και Ιωάννου Σταυρουλάκη,
το οποίο ακίνητο ανήκει κατ’ ισομοιρίαν στους Ιωσήφ
Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας και Γεράσιμο
Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας.
Ειδικότερα ο μεν Ιωσήφ Σταυρουλάκης του Ιωάννη
και της Σοφίας θα λάβει το υπό στοιχεία II Διαμέρισμα
του ισογείου αξίας Ευρώ 79.340,68 (στην οποία αξία
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23 %) και Ευρώ 9,32 σε με−
τρητά, ο δε Γεράσιμος Σταυρουλάκης του Ιωάννη και
της Σοφίας θα λάβει το υπό στοιχεία A3 Διαμέρισμα
του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου αξίας Ευρώ
60.598,59 (στην οποία αξία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
23 %) και Ευρώ 18.751,41 σε μετρητά.
Συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί
κατά Ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια
(158.700,00).
Αντίστοιχα θα μειωθούν τα εταιρικά μερίδια ως εξής:
Διαγράφονται εταιρικά μερίδια αξίας Ευρώ 79.350,00,
ήτοι 2.645 εταιρικά μερίδια, από την κυριότητα του Ιω−
σήφ Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας και εται−
ρικά μερίδια αξίας Ευρώ 79.350,00, ήτοι 2.645 εταιρικά
μερίδια, από την κυριότητα του Γεράσιμου Σταυρουλάκη
του Ιωάννη και της Σοφίας. Συνεπώς το εταιρικό κεφά−
λαιο θα είναι μετά την ανωτέρω μείωση Ευρώ είκοσι
μία χιλιάδες τριακόσια (21.300,00) και θα διαιρείται σε
επτακόσια δέκα (710) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός
τριάντα (30,00) Ευρώ. Εκ των εταιρικών αυτών μεριδίων
ο Ιωσήφ Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα
διαθέτει τριακόσια πενήντα πέντε (355) εταιρικά μερίδια
[συνολικής αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενή−
ντα (10.650,00)], ήτοι ποσοστό 50,00 % και ο Γεράσιμος
Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα διαθέτει
τριακόσια πενήντα πέντε (355) εταιρικά μερίδια [συνο−
λικής αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
(10.650,00)], ήτοι ποσοστό 50,00 %.
Η απόφαση πρέπει να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρ−
θρο 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του
Ν. 3190/1955.
Χανιά, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΜΑΡΚΟΣ Ε. ΠΕΡΡΑΚΗΣ
F
(9)
Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνωση
καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύ−
στασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «TRUCK & BUS pb sellers φορτηγά −
Λεωφορεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ.
«TRUCK & BUS pb sellers Ε.Π.Ε.».
Στην ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «TRUCK & BUS pb sellers φορ−
τηγά − Λεωφορεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» κμε
δ.τ. «TRUCK & BUS pb sellers Ε.Π.Ε.» που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 8064/4−8−2011 (τ.Α.Ε. − Ε.Π.Ε.) διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «6340/3−08−2011»,
στο ορθό: «6342/3−08−2011».
Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑ − ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*11125162511110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004