Rujukan Imam An-Nawawi, (1996), Hadith 40, Selangor : Dewan Pustaka Fajar, Kamus Dewan, Edisi keempat. (2007).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Ibnu Kathir , (2007),Tafsir Ibnu Kathir, Kuala Lumpur : Pustaka Jiwa http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-melantik-wanita-sebagai-hakim-syarie :diambil pada 17-3-2012
http://www.harakahdaily.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=25342:-konsepkebebasan-kehakiman&catid=102:terbaik-dari-blog&Itemid=136 : Diambil pada 17-3-2012

Subhi Saleh (1997), Politik Dan Pentadbiran Dalam Islam,Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Affendi Awang (2011), Kaedah Pengajian Syariah, Kuala Lumpur : Open Universiti Malaysia Abdullah Haddad (2011), Nasihat Agama Dan Wasiat Iman, Singapura : Pustaka Nasional Kassim Salleh (1992), Ijtihad : Sejarah Dan Perkembangannya, Selangor : Jabatan Perdana Menteri Abd Al-Karim Zaidan, (2010), Sistem Kehakiman Islam, Selangor : Pustaka Haji Abdul Majid Abd Al-Karim Zaidan, (2006), al-Wajiz fi usul Al-Fiqh, Beirut : Resalah Publishers Abd latif & Rosmawati, (2001), Perbahasan Usul Al-Ahkam, Selangor : Pustaka Salam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful