Més x S@rrià

Butlletí del PSC de Sarrià de Ter. Gener 2009. Número 6

Sarrià de Ter

sarriadeter@socialistes.cat

LA CRISI ECONÒMICA TAMBÉ AFECTA SARRIÀ DE TER: .TORRASPAPEL VOL TANCAR LA FÀBRICA .EL GOVERN ZAPATERO APORTA 733.439€ PER SARRIÀ DE TER PER AFRONTAR INVERSIONS I GENERAR OCUPACIÓ
El PSC de Sarrià de Ter manifestem tot el nostre suport i solidaritat a les persones treballadores de la fàbrica Torraspapel de Sarrià de Ter, davant la pèrdua de més de 200 llocs de treball. El grup socialista mostrem la nostra perplexitat davant la mesura que Torraspapel ha presentat per la fàbrica de Sarrià de Ter, ja que no només és una fàbrica que genera ben eficis, sinó que a més nodreix de tècnics qualificats i coneixements a les altres fàbriques. Pel PSC l’ERO és totalment injustificat i deixa la fàbrica de Sarrià de Ter ferida de mort, per la destrucció dels llocs de treball i pel tipus de producció que es preveu implantar, amb poca inversió i garanties de continuïtat de cares al futur... (segueix a l’interior...)

En clau d’humor

La VEU del portaveu

Temps de crisi, temps d’oportunitat
La crisi econòmica també esquitxa Sarrià de Ter. L’ERO sobre la fàbrica Torraspapel potser n’és l’element més evident, però no és l’únic!. També hi ha una gran afectació, a Sarrià de Ter, de la crisi immobiliària, que ha fet alentir notablement el ritme de construcció d’habitatges, amb les corresponents conseqüències sobre els ingressos municipals, que aquest any 2008, se n’hen ressetit especialment. Però per mitigar la complexa situació i afectació de la crisi sobre Sarrià de Ter el govern Zapatero destinarà fins un màxim de 733.439 € per què l’Ajuntament de Sarrià de Ter destini a inversions i al foment de l’ocupació. El PSC de Sarrià de Ter valorem molt positivament aquesta mesura del govern Zapatero vers els ajuntaments, doncs ens permetrà afrontar inversions i millores per al nostre poble assumintne el 100% del cost.

Des del PSC de Sarrià de Ter us desitgem un FELIÇ 2009!

Aquesta és una oportunitat que no podem deixar escapar, una oportunitat en un mar de crisi... Roger Casero Gumbau, portaveu http://rogercasero.blogspot.com

crisi a Sarrià de Ter. Torraspapel, pressupost ‘08, impostos ‘09 i 733.439 €
El PSC davant Torraspapel
El dijous 6 de novembre la notícia va saltar als diaris. Aquell mateix vespre els tres grups municipals ens vam reunir a l’Ajuntament. Des del primer moment des del PSC ens vam activar, analitzant la situació, fent reunions amb el Comitè d’Empresa, amb el govern municipal assistint a la manifestació del 13 de novembre, estant en contacte amb els parlamentaris del PSC al Parlament de Catalunya i al Congrés i amb els representants territorials del govern de l’Estat i del Departament de Treball. Des del PSC de Sarrià de Ter hem plantejat propostes alternatives a l’ERO i, sobretot, des del primer moment ens hem oposat a qualsevol intent de requalificació dels terrenys industrials de Torraspapel. El PSC també va presentar i aprovar al Ple, conjuntament amb els altres grups municipals, una moció de suport als treballadors de Torraspapel i per la continuïtat de la fàbrica amb garanties de futur.

Assumpció Vila, Loli Fernández i Roger Casero a la manifestació dels treballadors de Torraspapel del 13 de novembre. Iolanda Jiménez s’hi va afegir a Girona. Més imatges a http://picasaweb.google.com/rogercasero

733.439 € de l’Estat per Sarrià de Ter
733.439 € és la màxima quantitat que pot disposar l’Ajuntament de Sarrià de Ter dels 8.000 milions d’euros del Fons d’Inversió Municipal aprovat pel govern Zapatero. A Sarrià de Ter algunes de les obres que es podrien fer són la supressió de barreres arquitectòniques en alguns sectors que encara resten pendents, una nova fase del Pavelló Municipal, la reforma de l’edifici consistorial, de l’edifici Rafael Masó, la urbanització del carrer Josep Flores o la renovació dels serveis i les voreres de Sarrià de Dalt... Els ajuntaments hem de presentar les sol·licituds dels projectes a realitzar entre el 10 de desembre de 2008 i el 24 de gener de 2009 i les obres s’han d’iniciar abans de mitjans d’abril. Els projectes no poden estar previstos al pressupost 2009 i han de garantir el foment de l’ocupació, és a dir, cal vetllar perquè les empreses adjudicatàries contractin treballadors en situació d’atur. Pel PSC de Sarrià de Ter 733.439 € són la gran oportunitat que tenim per millorar els nostres equipaments i serveis per l’any 2009, una mesura que sens dubte contribueix a mitigar la indicència de la crisi a Sarrià de Ter.

Pressupost ‘08 - Ordenances Fiscals ‘09
El pitjor del pressupost ‘08 de l’ajuntament de Sarrià de Ter és que al moment de presentar-lo al Ple semblava que el govern no l’havia elaborat, doncs fins i tot alguns regidors es sorporenien per la insuficiència d’algunes partides, com la de la Festa Major o les subvencions d’esports. D’altra banda és molt greu que fins el mateix dia del Ple el govern no ens donés el detall de totes les partides del pressupost, mostrant una preocupant manca de respecte no només pel grup municipal socialista, sinó sobretot per totes les persones, veïns i veïnes, que el nostre partit representa. Per aquests i d’altres motius, el PSC de Sarrià de Ter vam votar en contra de la proposta del govern del pressupost 2008. Pel que fa a les ordenances fiscals ‘09, després que el govern rebutgés les nostres propostes, el grup municipal del PSC ens vam abstenir.

Propostes del PSC per la millora de les ordenances fiscals 2009. Afavorim les famílies i el medi ambient. IBI - Proposta d’augment moderat del 2% del tipus impositiu - Passar del 30% al 50 % en la bonificació per a famílies nombroses - Fraccionament del pagament per als domiciliats (60-40) Taxa escombraries - Bonificació 25%: joves emancipats menors de 30 anys, famílies nombroses, famílies monoparentals - Bonificació 10%: ús de la deixalleria comarcal (proposta de mínim 6 vegades) - Bonificació 90%: petits industrials i comercials que disposin d’una certificació ambiental - Bonificació 30%: petits industrials i comercials que acreditin l’inici del procés per obtenir una certificació ambiental - Bonificació 40%: petits industrials i comercials que acreditin selecció i tractament propi de la FORM i restes vegetals

Vols rebre aquest butlletí per e-mail?. Envia’ns un correu a: sarriadeter@socialistes.cat

Breus apunts d’actualitat Propostes del PSC per millorar Sarrià de Ter
Consell de Cultura de Sarrià de Ter
El PSC proposem que es recuperi el Consell de Cultura amb una major participació de les entitats recuperant així un dels espais de participació ciutadana que existien durant l’anterior mandat i que el govern actual ha prescindit. Pel PSC el Consell de Cultura s’hauria d’integrar per representants dels grups municipals, per responsables dels centres i/o equipaments municipals de l’àrea de cultura, els centres escolars de Sarrià de Ter, per representants de les entitats culturals així com per persones rellevants a nivell local en l’àmbit de la cultura, artistes locals, professors universitaris i estudiants. També proposa la possibilitat que les entitats esportives i les associacions de veïns també puguin participar-hi. Pel PSC de Sarrià de Ter són molts els temes que es poden debatre en el marc del Consell de Cultura, com la definició dels usos de l’edifici Rafael Masó, els projectes que s’estan definint de museïtzació de diferents espais de Sarrià de Ter, el seguiment del projecte de nova biblioteca, auditori i centre cultural, la programació i formació teatral o els premis literaris Sant Jordi.

El Casalet d’estiu
Des del PSC de Sarrià de Ter hem demanat al govern municipal que en la programació de les activitats d’estiu de l´any vinent es recuperi l’opció d’inscripció per setmanes al Casalet. L’opció d´inscripció per setmanes a les activitats del Casal Esportiu (3 a 12 anys) i del Casalet (1 a 3 anys) és una opció que s’ofereix des de fa anys a Sarrià de Ter, flexibilitat que permet ajustar les activitats de lleure dels infants a les necessitats de les famílies per compatibilitzar les vacances escolars amb els horaris i vacances laborals dels pares i mares. Des del PSC esperem que aquesta ocpió es recuperi a l’estiu vinent, i sobretot que es mantingui també al Casal Esportiu (3 a 12 anys).

Festa Major – Comissió de Festes

El PSC de Sarrià de Ter considerem que el model organitzatiu que ha volgut imposar el nou govern no és viable i reclamem que es recuperi la Comissió de Festes. El grup socialista ja va reclamar, al Ple de setembre del 2007, que la programació de la Festa Major es decidís en el marc de la Comissió de Festes i no de manera unilateral des del govern. La Festa Major no es pot programar exclusivament des del govern; les entitats han de participar de les decisions, debatre’n el model, les activitats i el calendari. Si el sistema de participació del nou govern és que ells prenen les decisions i les entitats només hi són només per treballar, val més recuperar la Comissió de Festes i que sigui en aquest marc on es prenguin les decisions. El PSC també proposem que el Concert Jove es faci amb el consens i participació dels joves de Sarrià de Ter, recuperant l’espai que tenien de decisió i organització dels anteriors concerts dins la Comissió de Festes.

Moció per la millora del finançament dels ajuntaments
La moció, presentada pel PSC i aprovada per unanimitat, dóna suport a les accions que porten a terme les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) i estatal (FEMP) en defensa de la millora del finançament local i en les seves negociacions amb el Govern espanyol per donar una resposta satisfactòria a les necessitats de finançament dels municipis.

Decàleg de Valors
El PSC proposem que el Consell Escolar Municipal (CEM) elabori un decàleg pel foment dels valors que han de transmetre les entitats i organitzacions educatives i esportives de Sarrià de Ter a través de les seves activitats, especialment les dirigides a infants i adolescents. Pel PSC el Consell Escolar Municipal és el marc idoni per elaborar aquest decàleg, doncs hi són representats tots els àmbits educatius del municipi, alhora que també hi podria participar del plenari del Consell d´Esports per debatre, elaborar i consensuar el decàleg.

psc@sarriadeter.cat

sarriadeter@socialistes.cat

La nostra activitat municipal
Estiu 2008:
El PSC proposem que el PUOM contempli l’increment de l’espai d’equipament del CEIP Montserrat per garantirne la futura ampliació. Demanem al govern que mostri un major interès i im plicació en el projecte de la nova biblioteca i que aquest conpempli l’energia geotèrmica. El PSC proposem que es faci una campanya informativa sobre prevenció de robatoris i consells de seguretat i que es programin xerrades de la policia local als barris. Presentem la nostra proposta per les ordenances fiscals 2009. Proposem que es recuperi la Comissió de Festes. Demanem que el procés de redacció del MIEM sigui participatiu per tots els grups municipals.

Tardor 2008:
Article d’Assumpció Vila al Diari de Girona: Torraspapel, el cost de la solidaritat. El PSC ens reunim amb el Comitè d’Empresa de Torraspapel, amb el govern municipal i assistim a la manifestació dels treballadors de Torraspapel, el 13 de novembre. Demanem més informació sobre el possible traspàs dels Serveis Socials municipals al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Demanem, novament, que s’iniciï el procés d’elaboració del Pla Local d’Igualtat de Sarrià de Ter. Participem activament als actes del 25 de novembre: dia internacional contra la violència masclista. Proposem que es recuperi el Consell de Cultura.

ELS BLOCS DEL PSC DE SARRIÀ DE TER
PETITES GOTES FREDES TREMOLANT,

EL BLOC DE ROGER CASERO
rogercasero.blogspot.com

EL BLOC D’ASSUMPCIÓ VILA
avilasimon.blogspot.com

Preguntes sense respostes... (?)
Per què més d’un any després que el PSC presentés una sèrie de millores pel BUS de Sarrià de Ter el govern les segueix ignorant i les millores encara no arriben? Perquè malgrat les nostres peticions, el Pla Local d’Igualtat 2009-2011 encara no s’ha començat a redactar? Perquè malgrat la insistència del PSC, el govern no defineix els usos de l’edifici Rafael Masó?. Perquè la seva indefinició pot suposar perdre una oportunitat de finançament a través de l’1% Cultural de l’Estat? Perquè el govern respon amb evasives davant les nostres preguntes sobre el traspàs dels Serveis Socials municipals al Consorci Gironès-Salt? Perquè el govern va girar l’esquena als joves per la preparació del concert jove de la Festa Major? Perquè el govern no ens va informar de la crisi de Torraspapel fins que la notícia va saltar als diaris, malgrat saber-ho des de setmanes (mesos?) enrere?. ... seguirà... (?)

Segueix l’actualitat i l’activitat del PSC a Sarrià de Ter:

sarriadeter.socialistes.cat
Edició i text: Grup Municipal PSC Sarrià de Ter. Fotografies: A. Jaime i R.Casero. Vinyeta: E. Massegú.

Sarrià de Ter

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful