Filiera teoretica, profilul real specializarea matematidi-informatica rdiera vocational a, profilul militar, specializarea matematica-informatica

Marian ANDRONACHE • Dinu SERBANESCU Marius PERIANU • Catalin CIUP ALA • Florian DUMITREL

Matematica
pentru examenul de bacalaureat

Ml

MATEMATICIENILOR ~

Clubul matematicienilor este un proiect dezvoltat de Grupul Editorial Art. Copyright © 2012

Cuprins

~
GNpEditorial Toate drepturile asupra aeestei lucrari apartin editurii. Reprodueerea integrala sau partials a continutului lucrarii este posibila numai cu acordul prealabil seris al editurii.

..•..•. .E
Partea 1. ALGEBRA/GEOMETRIE(clasele IX-X) Tema 1.1 - Multimi de numere. Multimi ~i elemente de logica matematica Tema 1.2 - Functii definite pe multimea numerelor naturale (~iruri) Tema 1.3 - Functli, Proprietati generale. Lecturi grafice .
r:/:J

o

7 196

Referenti stiintifici:

prof. drd. Livia Harabagiu prof. gr. I. Eduard Buzdugan Tehnoredactare: Cornel Draghia Coperta: Alexandru Da~
Tiparit la C.N.I. "Coresi" S.A.

10 197 14 200 19 201

Tema 1.4 - Functia de gradull.

Functia de gradul alII-lea

Tema 1.5 - Puteri ~i radicali. Ecuatii irationale............................................. 204 24 Tema 1.6 - Functia exponentlala ~i functla logaritmica. 28 207 32 208

Ecuatii ~i inecuat]] exponentiate ~i logaritmice Tema 1.7 - Numere complexe Tema 1.8 - Metode de numarare. Elemente de combinatorlca. Matematici financiare Tema 1.9 - Vectori in plan. Geometrie vectcrlala. Geometrie analitica Tema 1.10 - Trigonometrie. Aplicatii ale trigonometriei produsului scalar in geometria plana Partea 2. ALGEBRA (clasele XI-XII) Tema 2.1- Permutari. Matrice. Determlnanti Tema 2.2 - Sisteme de ecuatii liniare ~i ale

Descrierea

CIP este disponibila

la Biblioteca Nationala

a Romanie]

36 209

978-973-124-824-0

40 210

Pentru comenzi va puteti adresa:

Departamentului DijUzare
C.P. 22, O.P. 84, Cod: 062650, sector 6, Bucuresti telefon 021.224.17.65 0721.213.576 0744.300.870 Se acorda importante reduceri.

46 213

55 216 64 219


3

.... Limite de functll.....1.. ANALiZA MATEMATICA (clasele XI-XII) Tema 3. Metode de nurnarare.Structuri algebrice..........5....... 85 235 Algebra/Ceornetrie Clasele IX-X Partea 3.2 .8......Limite de ~iruri.......... I Partea 4...2 .... Lecturi grafice (clasele IX-X) Functia de gradull.....10... Mullimi ~i elemente de loqica rnatematica (cia sa a IX-a) Tema 1. Tema 1... Tema 1........1.. Numere complexe (clasa a X-a) Tema 1......................3....... Elemente de trigonometrie.... Geometrie analltica (clasele IX-X) Tema 1.............. VARIANTE DE SUBIECTE Tema 4..3 ... Functli ~i ecuatli trigonometrice (clasa a X-a) .................II In t egra bll e un .Fri'"•.. Tema 1..........4 .Tema 2....Polinoame cu coeflclentl intr-un corp comutativ.. 97 239 Tema 3....7. Functil definite pe multimea numerelor naturale (slrurl) (cia sa a IX-a) 124 258 Functil............Subiecte date la examenul de bacalaureat 143 280 Tema 1.9... Vectori in plan........6. Elemente de cornblnatorica (clasa a X-a) Tema 1..Variante de subiecte propuse spre rezolvare Exponentiale ~i logaritmi (clasa a X-a) 156 304 Tema 1...... Mullimi de numere......... Functii continue..... Tema 1. Geometrie vectorlala... Functii derivabile...... 118254 Te ma 3 •3 .. Proprletati generale....74 226 Tema 2. Ecuatil irationale (clasa a X-a) in anii anteriori Tema 4......4.........Primitive..............2............ Functia de gradul al ll-Iea (clasa a IX-a) Puteri ~i radicali...1 .......

a lui x.i partea fraclionara a unui numar real Defini~ie.J7f ] .. E 4..Y IE. unde {a} reprezinta partea fractionara a c) r : " Vx E R.[x] se numeste partea fractionard Proprletatl 1.{-. pentru orice x. 1. 1 ].Tema Multimi de numere ... Multimi ~i elemente de logica matematica 1. b) q : . 1. d) Calculati [ < U ~ ~ w Variante bacalaureat. Se noteaza: [x] = max {p IE I p ~ x} ." Variante bacalaureat 2009 3. 3.J2). IE .J2}. [X]=X<=>XEIE. x-1<[x]~x. Probleme propuse 1. {x}E[O.{3x} = 3{x} . e) Calculati [( J3 + ~ ~ • 7 . Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii a) p: . {x} = {y} <=> x. 4. [x]~x<[x]+l. Fie x E .Ji] + [ . VXElR. .+ [ .. [x + n] = [x] + n <=> n E VXElR. VnEN*\{l}. 3y E lR astfel incat X2 + y2 = 2012 ". pentru orice x numarului real a.1 lR . a) Calculati [ J2012 J+( 2+. 1·2 2·3 i I c) Calculati [ J2009 ] + 3· {-~} . {x + n} = {x} <=> n IE. +[x+ n~lJ=[nx].J2] + . Determinati valoarea de adevar a afirmatiei: "Suma oricaror doua numere irationale este un numar irational.. E R".y E lR".l)..+ . E 3. 2.. VXElR. 2012·2013 b) Calculati [_1_+_1_+ . Numarul real {x} = x .[x]+[Y] = [x+ y]. 2. [X]+[x+~J+[x+~J+ . VXElR. Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal dedit x se numeste E par/ea fntreagii a lui x. Identitatea lui Hermite. {x} = 0 <=> X E IE . Partea intreaga . unde [a] reprezinta partea intreaga a numarului real a.JiOo]. februarie 2008 . 2.

. 2 S. [a.6. a) Aratati ca [x] +[ x+~J = [2x]. a) Aratati ca {{x } + y} = {x + {y }} .. c .2]1[2x]==2[x]}.. Z E lR . 8. .februarie 2008 =0 . Va. . Variante bacalaureat . lR* . lR . log32. a si b care 15. ••• . Se considera A = { X E lR I( x + 2) ( x2 . Fa -log3 b E N' . eel mai mare element al lR ~i x2 + l +Z2 = xy+xz+ yz...5. atunci x b) Determinati multimea {Ca.februarie 2008. c) b) E N x N x N care verifica conditia 2° < b < log. b) c A} . Se considers multimile A . b) E Nx N I numere Fa + ~ naturale = 2} . +a2012• 32. Aratap ca [ . atunci a 23. Dati un exemplu {(a... Dati un exemplu de doua numere a + b E N* ~i a.0) .2} ~ {x E IR I x2 +mx+4 == o] ..bc ~ O. pentrucare (m2-1)x+2>0}=lR.ala2~'" a) -Ii. c) Aratati ca multimea B {x E A I [x] = O} are eel putin 2012 elemente.J n + n ] = n . = Y = z. pentru orice n EN. Vx.2 Ji. U 33. Se considera multimea A + bJ31 a. Determinati 14. irationale a ~i b care indeplinesc conditiile 16. Determinati numerele naturale din multimea A 13. ~ 2.ll. a) Aratati ca !:+!!. = [-3. Determinati x+ Y+ Z stiind ca x2 + l + Z2 +4x+6y-2z 26. E 10.fi I a. a EZ pentru care = {a {x E IR I X2 -ax+ 4 == o] n{O. 2 t.{O 2 4 6 " t . Ordonati crescator numerele. x 29.2} == {x E IR I x +mx+n .3.. {x E lR I 1 < . == 7. 1. .. 27. y ~ 1 . tntreaga a numarului real a.y. Y E lR ..\ Ar~ . unde [a] reprezinta partea {a} reprezinta partea 18.to == o]. Va. Determinati mElR E lR. b) Determinati multimea B == fractionara a numarului real a.} Aflati cardinalul fiecareia dintre multimile A .a a 1 2••• • Determinati nurnarul de elemente de doua indeplinesc conditia .. An B ~i A uB . B = {O. a < b.. ~ . Variante bacalaureat .n) E IRxlR pentru care {1. ale multimii A = {aI' a2'--:}"" } t. a) Aratati ca daca x.b > O. enunt adaptat 22. pentru orice x.48.2] 13 {x} == I}. ifj. si {J3} apartin multimii A. YEA. Determinati un element (a. Determinati me IR pentru care {1. pentru orice x b) Aratati ca daca [x + a] 9. 7. Y E lR . ~l 1 2 b) Aratati ca x~ y -1 + y. ~. b a b) Aratati ca (a+b)(b+c)(c+a) ~ 8abc. Variante bacalaureat 2009. ln2. y) E lRx lR pentru Care x2 + 2xy + 2l 24. Se considera fractia zecimala infinita a..fi+J3 x s 2} .2. 1 r. multimii A = {a0'--1' t 4 11 = ao' a a l 2 ••• • Determinati suma elementelor 31. ifj. 12. In2. b E Z} . Se considera fractia zecimala infinita ~~ = 0. enunt adaptat 1 c) -.4. Se considera multimile A = {x LUll -".J. Determinati (m. a/ .l. . b. . 6..z E ca x2 + 3xy + 4 y2 ~ 0. E lR Ilxl < 2} ~i B 50} . Determinati = multimii B = {I a=b Ila.3 -. B .2011} 0. 1 "7 = 0. unde 19. Determinati perechile 20.februarie 2008 a) Aratati ca numerele ~4+2J3 b) Aratap ca X· YEA.4 ) ~ O}. Aratati = [x + b]' pentru {xElRl orice x E =b. 2 {x E [ -1. Aratati ca [~J = 0 daca si numai daca x > 1.b) E Rx R I a2 +b2 +4 = ab+2a+2b}. Variante bacalaureat 2009 +14 = O. Calculati al +a2 + . 1.b E Z . Determinati (x. pentru orice x. Fie x E 21. Aratati ca J3 ~ {a + b.3. An B n Z . 2 t: !c • 9 ./ x -1 ~ xy .9. a) Determinaj] multirnea A=={xe[O. i I >0( a2"" } . ~ ~ w ~ Variante bacalaureat .. lR I (x -1) ( x E 0 13 )s o}. 1 d) -. 28. ~ . Determinati cel mai mic element al multimii {x ~1. y. Se considera numerele x. pentru orice x.b Z. b E Z} . 25. Se considera fractia zecimala infinita a. Determinati multimea 30./x-l atati ca --~-. b) Aratati ca {{x + Y} + z} = {x + {y + z}} .

Tema
1. $iruri
Definitie.
Sirul de Sirul de numere Vn~l. reale ( xn ) n;,1 este reale

1.2
1. Aratati ca sirul (an)
>1 ne:

Probleme

propuse
este crescator.
Variante bacalaureat 2009

Functii definite pe multlmea numerelor naturale (~iruri)

cu termenul general a = ~ n n+3 de termen general a n = n
2

2. Aratati ca 'I sirul (a n ) n~l' t· (Xn ).;'1 este monoton (strict) crescator daca

-

n este strict monoton.
Variante bacalaureat 2009

Xn~xn+1 (xn<xn+I),

numere

mono ton

(strict)

descrescdtor

daca

3. Aratati ca sirurile urmatoare sunt monotone. I I I a) x =--+--+ ... +--, Vn~l n n+I n+2 n+n b) xn =

Xn ~xn+1 (xn >xn+I)' Vn~l.

J;+l-J;;,
n

Vn ~ 1.

Definitie. Sirul de numere reale (Xn

tl

este mdrginit inferior daca exists un numar

c) »: =

real (notat cu) m astfel meat m ~ xn' Vn ~ 1. Sirul de numere reale (Xn )."1 este mdrginit superior cu) M astfel incat xn ~ M, Vn ~ 1. Daca sirul (xn margin it. daca exista un numar real (notat

L k (k+I )' Vn ~ I .
k=1

I

tl

este marginit atdt inferior cat si superior, spunem ca sirul este

4. Aratati ca sirurile urmatoare sunt marginite. n I a) xn = Vn ~ 1. k=1 k k+l k +Z

L ( )( )'
2k+I
2' k=1 n

b) xn =

2. Progresii aritmetice
Definitie. Sirul de numere reale (an )."1 este Proprietati
1. an 3.8n-

0

progresie

aritmetica

de rape r daca

e (k+l) k c) Xn = Il-, Vn~I. k+ 1
k=1

n L

Vn ~ l.

an+1 - an = r, Vn ~ 1 (adica diferenta oricaror doi termeni consecutivi este constanta).

5. Fie progresia aritmetica (an a) Determinati a13•

to

astfel meat as = 7 si

a

2l

= 43 .

= al +(n-l)·r,
_n{al+an)_ 2
a -al

Vn ~ 1. -nal+r n{n-l) 2 r#O.

2. a

n

=

an_I +an+1 '"' > 2 2 ' vn_ .

b) Stabiliti daca numarul2015 este termen al progresiei? c) Calculati suma T = a2 + as + as + ... + a2012 • 6. Calculati a4
-

,Vn~l,unde8n=al+a2+··.+an·

suma primilor 20 de termeni ar progresiei

aritmetice

(an

LI'

stiind ca

4. n=-n

__ r

+l, Vn~l,

a2 = 4 ~i al + ~ + as + a6 = 30.

Variante bacalaureat

2009

7. Determinati xEIR stiind ca x, (x_l)2
8. Determinati aritmetica.

si x+2

sunt in progresie aritmetica. x + 1, 1- x
0

3. Progresii geometrice
Definilie. Sirul de numere reale nenule (bn Proprietati
1. bn

numarul real x stiind ca numerele
0 -

si 4 sunt in progresie

tl este 0 progresie

geometricd de rape q daca

9. Aflati a E IR pentru care numerele 2
10. Calculati sumele. a) 1+4+7+ +100; c) 1+ 3 + 5 + + (2n + 3), n

1

,

To+2 + 1, 2 +1 + 1 sunt in progresie aritmetica.
Variante bacalaureat 2009

bn+1 = bn • q (adica raportul oricaror doi termeni consecutivi este constant).

= b. . «:

Vn ~ 1

E

N* ;

b) 2+6+10+ ... +2010; d) 1+ 5 + 9 + ... + (4n - 3), n

~
1 E

•..

N*.

IC(

--- --------------------------

2. b; = bn_1·bn+p Vn ~ 2. qn_l bl--, q#l 3.8n= q-l ,unde8n=bl+b2+ { nb., q =1

V

11. Aratati ca suma primelor n numere naturale impare este un patrat perfect. ... +bn. 12. Se considera sirul (an Stiind ca pentru orice n E N * are Ioc egalitatea 2 + n , demonstrati ca sirul (an ).;'1 este 0 progresie aritmetica, al + a2 + ... + an = n

LI.

~ ~
W

~ ~

--------------------


11

13. Determinati numarul natural x din egalitatile: a) 1+ 5 + 9 + + x = 231 . b) 1+3+5+ +x = 225.

30. Calculati ratia progresiei geometrice b) + b, == 24 .

(b') n2c cu termeni pozitivi, daca I ).~o si S;

b, + b2 == 6 ~i Examen Baca/aureat 2011 == bo

x+(x+l)+ d) 2+5+8+
c)

+(x+x) =45. +x = 57.
Variante baca/aureat 2009

31. Se considera progresia geometrica cu termeni pozitivi (bn astfel tncat b, -bo == 15 si b2 +bo == 5. a) Determinati b2• b) Calculati S8' 32. Fie progresia aritmetica

+ b, + ...+ bn,

14. Determinati al zecelea termen al sirului xpx2,7,10,13, 15. Fie (an ).2c1 progresie aritmetica. Stiind ca 0
Cl:J

...
= 10, calculati

(an

LI

cu elemente

numere

naturale.

Aratati

ca ratia

+ al9

a6

+ a16·
2009

progresiei este un numar natural. 33. Fie progresia geometries

Variante bacalaureat

16. Se considera progresia aritmetica (an ).2c1 astfel incat a2 + a3 + al9 a) al +a2 + ...+a21; b) a2 +a4 + ... +a20.

+ a20 = 8 . Calculati.

(bn LI

cu toate elementele numere naturale. Aratati ca ratia

progresiei este un numar natural. 34. Stiind cli doi termeni ai unei progresii geometrice sunt b) = 6 si bs == 24, determinati termenul b.,
Model subiect MEeTS, Bacalaureat 2011

17. Se considera progresia aritmetica (an b) Daca S3n = 9Sn si a4

tl ~i Sn suma primilor
.

n termeni ai progresiei.

a) Daca al + a4 = 100, an_3 + an = 200 ~i Sn = 600, determinati n.

35. Se considera functia /: JR~ JR,lex) == x + 1 . Calculati suma

= 21,

calculati al

/(2)+ /(22)+ ...+ /(29).
sunt in progresie aritmetica si progresie sunt in progresie geometrica ~i 2,17,a
Variante bacalaureat 2009

18. Aratati ca daca numerele reale a,b ~i geometries, atunci a = b = c .

C

36. Se considers functia

t: JR~

JR,/ (x) == 3x + 1 . Calculati sumele:

19. Determinati a,b E JR stiind ca numerele 2,a,b sunt in progresie aritmetica.

SI = /( (-3t)+

/((-3y)+

/( (_3)2)+ ...+ /(( -3YO) (x) == 5x -1. Calculati sumele /(3)+ ...+ /(50), S2 = /(0)+ /(1)+ /(2)+ ...+ /(50) ~i
JR,/

20. Fie a.b,c numere naturale in progresie geometries. Stiind ca a + b + c este un numar Variante bacalaureat 2009 par, aratati ca numerele a.b,c sunt pare. 21. Determinati 22. Fie ecuatia x > 0 stiind ca numerele 1,x -1, x + 5 sunt in progresie geometrica.

S2 = /(0)+ /(1)+ /(2)+ ...+ /(11).
37. Se considera functia

J :JR~

SI == /(0)S3 == /(2°)-

/(1)+ /(2)-

x2 - 4x + a
x2 + ax + 2

= 0, cu radacinile

XI XI

si x2. Determinati

a

E

JR* stiind ca

/(i)+ /(22)- /(23)+ ...+ /(29).

XI' x2' 3x2 sunt in progresie geometries.
23. Fie ecuatia
=

0, cu radacinile

si x2•

Determinati

a

E

JR stiind ca

XI' x2' x; sunt in progresie geometrica. 24. Determinati primul termen al sirului ao,apa2,4,8,16,32, ....
Variante bacalaureat 2009

25. Determinati primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi bp6,b),24, ...

26. Se considera numarul real s = 1+ 2 + 27. Aratati ca s = 1-

1

22 + ...+ 2100.

1

1

Aratati ca s

E

(1; 2).

1 1 1 2+"4-8+"'+ 1

1 2 22012 >"3'

28. Fie a=I+ +"'+510

1

5

si b=I- +52"-53+"'-SU'

5

1

1

1

1

Calculati

[a]+[b],

unde [x]

este partea intreaga a numarului real x. 29. Aratati ca, pentru orice
X E

IR este adevarata egalitatea

(1+ X +X2 + ...+Xll _Xii == (1+ X+X2 + ...+ xIO)(1 + x+ ... + X12) .

t


13

Tema

1.3
I:
E

3. Functii pare, impare, period ice.
Definitie. Fie D ~ JR 0 rnultirne nevida centrata in origine ('v'x ED<=> -x ED).

Functli, Proprietati generale. Lecturi grafice
Fie A ~i B doua multimi nevide. Spunem ca element x E A ii corespunde un unic element I(x) A ~ Beste B . o functie daca fiecaru]

a. Functia f :D ~ JR este functie para daca I( -x) = I(x), 'v'X ED. b. Functia f: D ~ JR eeusfunctie imparii daca I(-x) = - I(x), 'v'x ED.
Proprietiiti 1. Daca f: D ~ JR este 0 functie impara ~i

A se numeste domeniul functiei f, iar B se numeste eodomeniul functiei f Dona functii sunt egale daca au acelasi domeniu, acelasi codomeniu si aceeasi lege de definitie. Grafieul functiei
Imaginea functiei

° ED,

. atunci f(O) = <=> 0(0,0)

°

E GJ

.
0

2. Suma f + g: D ~ JR a doua functii pare (impare) f,g: para (impara). 3. ProdusuVcatul functie para si una 4. Compuncrea functie para si una orice xED a doua functii pare/imp are este impara este 0 functie impara. a doua functii pare/impare este impara este 0 functie impara.
0

D ~ JR este tot
A

functie
0 0

f: A ~ Beste

multimea GJ = {( x,f(x»)

Ix

E

A} c A x B .

f: A ~ B sau (multimea valorilor functieifi Imf = {y
E

este multimea

B I 3.x E A, f(x) = Y} = {j(x)

I x E A}.
IA(x)=x, 'v'xEA.

I d. . ~ functie para. ProdusuVcatu mtre . 0 functie para. Compunerea dintre

Observatii. 1. M(u, v)

E

GJ <=> feu) = v.

2. Functia identica a multimii zt este IA :A~A,

Definitie. Functia f :D ~ JR este periodica cu perioada T daca f(x+ T) = f(x) , pentru pentru care x + TED. Cea mai mica perioada pozitiva (daca exista) se

1. Operatii cu functii
Definitie. Fie D ~ JR 0 multime nevida si functiile f,g: D ~ JR. Atunci:

numeste perioada principala. 4. Simetrii ale graficului unei functll
Definitie. Dreapta x = a este axa de simetrie pentru graficul functiei f: D ~ JR daca f(a - x) = f(a + x), pentru orice XED astfel incat a - x, a + xED. f: D ~ JR

• suma functiilorj''si g este functia j" + g: D ~ JR, (f + g)(x) = f(x) + g(x); • produsul functiilor j'si g este functiaf· g: D ~ JR, (f. g)(x) = f(x)· f: D ~ JR
g

g(x);

Punctul daca f(a-x)+

M (a, b) f(a+x)

E

xOy este eentru de simetrie pentru graficul functiei = 2b, pentru orice xED astfel incat a-x, a+x ED.

• daca g(x);c 0, 'v'xED, cdtul functiilor hi g este functia Compunerea gof:A~C, funqiilor. Fie f: A ~ B ~i

(L)( x) = f(x) . g g(x)
functii. Functia

Observatii. 1. Graficul unei functii pare este simetric fata de axa Oy. 2. Graficul unei functii impare este simetric fata de origine.

g : B ~ C doua

(go flex) = g(j(x»)

, 'v'XE A, se numeste eompunerea functiilor g ~if

S. Functll injective, surjective, bijective, inversabile
Definitie. Functia f: A ~ Beste: • injective daca pentru orice xl'x2 • surjectivd dad pentru orice y Definitie. Functia f: A ~ Beste avem incat go f = 1A ~i fog
E E

Observatie. Compunerea functiilor este asociativa, dar nu este comutativa.

2. Monotonia

functiilor

.

A,

XI

;c x2 avem f(xl);c
E

f(xJ; = y;

Definitie. Fie D ~ JR 0 multime nevida. Functia f: D ~ JR este monoton (strict) crescdtoare daca pentru orice X,Y I(x) ~ fey) (f(x) > fey) ).
E

B , exista x

A astfel incat f(x)

D, x < y,

avem f(x)::; fey) daca

(f(x) x,y
E

< fey) ). D, x < y,

• bijectiva daca este injective si surjectiva. inversabila daca exista
0

functie g: B ~ A astfel

Functia f: D ~ JR este monoton (strict) descrescatoare

= lB. Notam g =

r'

si spunem ca

r'

este inversa functiei

f

Observatii. 1 D . aca raportul functia de variatie RJ(x,y) f(x)-f(y) >0, 'v'x,YED,x;cy, atunci

Observatii 1. Functia f :A ~ Beste injective daca ~i numai dad este indeplinita una din conditiile:

f este

strict crescatoare, iar daca RJ ( x, y) <

°,

x-y 'v'x ;c y , atunci

a. Pentru orice xl'x2 E A astfel incat f(xl) = f(x2) , rezulta XI = x2• b. Pentru orice y E B , ecuatia f(x) = yare eel mult 0 solutie x EA.
2. Functia f: A ~ B e surjectiva daca si numai daca este indeplinita una din conditiile: a.lmf=B. b. Pentru orice y element x B , ecuatia f(x) = yare = y. eel putin solutie x EA.
E

i
I

f este

descrescatoare.
0 0

~

2. Compunerea a doua functii monotone, de aceeasi monotonie, este crescatoare; compunerea a doua functii monotone, de monotonii diferite, este descrescatoare.

functie functie

~ :::liE
E 0
1&.1

!;(
:::liE

3. Functia f: A ~ Beste
E

bijectiva daca oricarui element y

B ii corespunde un unic

A astfel incat f(x)


15

Se considers functia I: JR ~ JR. 6.J(X)=ln(3-X). imaginiie functiilor log si go I . b) g:JR~JR. 18. x-I a) I: JR*~ g X =X () JR. Functia t· functiei t' f· A ~ B bijective f :A . este perioada pentru functia I: JR~ JR. Fie I: JR ~ I: JR ~ JR JR 0 functie para.~JR. Determinati a E JR stiind cii functiile I: JR ~ JR. Fie functia I: JR ~ JR. Se considera a E I: JR~ JR. . Aflati a E JR. Aratati cii urmatoarele functii sunt impare: (1. I(x) = Xl 1 -.J(x) orice x E Aratati cii f 0 I ~. Determinati: c) r ({0. Determinati cate 0 perioada a) Aratat! cii 1 ~ Im I .J (x) = 1x . Aratati ca functia I: [3. cpei pentru fiecare dintre functiile de mai jos. 27. 22. = 4. -I) apartin graficului functiei +1 partea intreaga a lui a. mare va ioare a functi ·1este"2. +00) ~ I: JR. 8] ~ JR. I: JR~ JR. I(x) functie para.81 + 13 . Se considera functiile I:JR. Bacalaureat X4 -2X2 este egal cu -1. r+r . •.2}). o f. Variante bacalaureat 2009 defmim multimea a) r (A) E JR 1 I(x) A} . 3 Determinati l(x)=y¢:>x=F1(y). -'0. Aratat! eii ~ DU ------------------- Examen Bacalaureat.ll numai daca este bijectiva. Inversa e a B es t e funetl·af-I. Pentru E submultirne A a lui JR 5. Aratati ca functia 9. 0 20. 3. • 17 . 2010 23. = X4+axl + 2X2+bx+ 1 este 11.~JR. pentru care functia I: JR~ JR.. B ~ A care indeplinei. 0) si B(O. septembrie 2010 17.(x) = 2" x+2" -I. I (x) = {x} + { 2x} . I(x) = X4 .+oo»). I(x) = {3x} . I(x) g(x) = ax + 1 se intersecteaza intr-un punct pe axa Ox. n-ori pentru ~ :::E 0( :::E JR. = 2x+l. r' ({m}) are un singur element. Pentru functia multimii A = {x I:JR~JR. Calculati (f 1)(0). este strict descrescatoare.unde 16. iunie 2006 12. Aratati ca/nu este injectiva.a2) x + 4 este constants. I (x ) = ~ =g0I . I (x) = x( e' + e-X) + a este impara. +00) ~ JR.8J).J (x) = +x +1 si 1m I imaginea functiei f 2. t xEA si YEB. l r (3. Examen Bacalaureat. Se considera functia I: JR ~ JR. 7. 8.• :::E I 0 functie irnpara. I(x) = Xl -8x. I(x) = 1.~JR.J(x)=ln(X+. I ( x) [_x_J x = 2 este constanta ' [a] este 21.d aca i.. Fie 26. = a}. atati 2 19. Aratati ca functia I: JR~ JR. Determinati a E JR stiind cii functia I: JR ~ JR. X X functiile I : JR ~ JR. 15. Se considera Determinati suma eiementeior din functiile si g(x)=ax+b.JX2+1). f (x) =~ + x + este intervalul x -x+l JR.3)~JR.. b) I: JR* ~ JR. b E JR astfei incat log 4. Aratati eii ~ este perioada pentru functia I: JR~ JR.J(x)=2x+1 = IR . 2009. . -------------------------------Probleme propuse 1.x 1 este constanta. Se considera functia multimea A = {a E JR 1 I(a) 28.J(x)={~}+{x}. I(x) = Xl +mx+n. 13. I(x) = Xl + d) 1:(-3. Aratati ca minimui functiei I: JR~ JR. 3+x 0 10. I(x) 2011 a) I:JR~JR./(x)=Xl-4x+2 E = Xl - 25. Aratati ca functia 10 I descrescatoare. ---. Aratati ca originea axelor de coordonate apartine determinati eel mai mare element al graficului functiei f l.4. = {x l I (x) = x2 -1. 3J . Determinati multimea valorilor functiei I: JR ~ (x) = Ixl· g(X)=X2. c) Ar.1 E Im j" . +a . JR 1 I (x ) ~ 2} . si orice n E N* ..g:JR. g(x)={~}+{~}. Aratati ea imaginea functiei f: R~ lR. ca -.. I(x) = 14x-81-214-2xl este constanta. Determinati m.. l I: (0. I(x) = (1.X . Determinati a + b e JR pentru care functia I: JR~ lR. Variante bacalaureat 2009 0 I este strict Examen Bacalaureat. I (x) = 2x -1 si "I g :A TlJ) ~ TlJ) A. 1 b) Aratati ca cea mal.. Se considera functia I: JR~ JR. 4x ~i g: JR ~ JR . Determinati JR stiind ca log c) l:lR~JR. I(x)=x-I ~i g:JR. Aratati ca functia d) Determinati unde m e JR pentru care multimea E r ([3. n JR stiind ca puncteie A(I. f 1 [.lte propnetatea: . es t· tnversa b I·1. Se considers functia l I: b) JR~ JR. 24.2x . Determinati oct: u ~ a.!.

I(x) = x2 -2x+2. Fie este injectiva. _lL a + 1.4 c) Verificati daca functia I: JR~ JR. I(x) x3 + 1 nu este injectiva. 30. Aratati di exista (a.cEJR. Tema 1.. enunt adaplal 0 functie functia j": JR ~ R Notam H ={T ElRl l(x+T) E = I(x)} . Calculati r 1 (4) . A '\. _. +00) ~ [a. b) Aratati ca daca I.00) ~ (1.A. Aratati ca functia I: [1.X R. d) Aratati ca functia I: N ~ N .. Determinati inversa functiei bijective I: (0. atunci functiaj" este strict crescatoare.0 Variante bacalaureat. /' +00 X --00 -2. Fie g: JR ~ JR inversa functiei bijective g(O) + g(3). se nume~tefunclie de gradul al II-lea. Func~ia de gradul alII-lea Functia I: JR ~ JR. atunci functia 31. x H . Monotonia ~i punctele de extrem --00 -2. I(x) = x2 +x+ 1 este injectiva.2009 Functia de gradull. Aflati a E Z pentru care functia I: [1.00). I(x) = 22x-1 • 32. b 2.a] ~ JR.. a>O f(x) axa de simetrie x = -~. VXEJR~ a>o { 11<0 a>o { 11:S. I(x) Monotonia. I (x) =x + ~ este inversabila. X f este x f(x) strict descrescatoare. I (x) = x2 + 4x este surjectiva. 11 < 0 f(x) ~ gradol al don •• sgn(a) Observatii f(x) >0.. I(x) = ax + b . 34. +00). f(x)=ax2+bx+c(cu a.sgn(a) 0 sgn(a) I: JR ~ JR.. Se considera functia I: JR~ JR.. f(x) = ax' +bx+c parabola v(-~ -~) x 1. a>O a<O • 19 . 11 = 0 f(x) sgn(a) o 0 . I(x) = ax + b (cu a. 4a b +00 '\.sgn(a) sgn(a) f(x)~O.2008. I(x) = 3x + 1 nu este surjectiva. Calculati 2. +00). f(x) = ax' +bx+c = a[ (x+ . T2 E H . VXEJR~ x 3.11 > 0 Graficul 2a' 4a f(x) functiei ' sgn(a) 0 sgn(a) f(x) <0.b)EJRxJR 38. +00). Se considera pentrucare lol=IR' 0 infmitate de perechi semnul f~ 1. Functia de gradull 1. 2008 . 2009. 35. Graficul functiei I: JR ~ JR. a) Aratati b) Aratati ca functia I: lR ~ ca functia I: lR ~ lR. x Variante bacalaureal. b e JR. a) Aratati ca daca T E H . + 7. enunt adaptat --00 -2. I(x) = x2 + 33. Variante bacalaureat 2007.29. 2a care are ramurile orientate in sus daca a> 0 ~i injos daca a < O. I: JR ~ JR 0 functie bijectiva cu 1(1) = 2 ~i 1(1(1») = 4.. Daca a < 0 . a<O I(x) ? -4. Aflati a E JR pentru care functia I: (--oo. Variante bacalaureal 2009.atunci .+00) ~ [2.a~O). se numeste functie de gradulI. Functia de gradul alII-lea Functia f:JR~JR. Daca a> 0. Semnul fun tiei de gradul I Variante bacalaureal.b. a ~ 0 ). Forma canonica. VXEJR~ este 0 a<o { 11<0 de varf f: JR ~ JR. atunci I. Determinati inversa functiei bijective I: JR ~ (0.a)2 - 4~2l' unde 11 = b -4ac. 2008 = ax+b este 0 dreapta de panta a. 36. I (x) = = x3 + X + 1 este injectiva .T E H . februarie 2008 37. I(x) = x3 + 2x + 3. b 2. 2 Variante bacalaureal..

Determinati solutiile intregi ale inecuatiei x2 + 2x . Aratati ea solutiile ecuatiei x2 + 2x + -2 _1_ functia ' parabolei y = X2 + mx + 4 . Probleme propuse graficul functieij'sa 14. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatiile. Determinati eadranulI. graficul 1lR ~ lR : 1:~~ R. care si strict descr Xt ( ~ esca oare pe ~. este + b este bijectiva. 11.16 ( ) >0. Determinati g: ~ ~~. Vx E ~. a) Determinati m stiind ca functia b)Determinati m stiind ca A(1. I IC( E~ stiind ea distanta de la viirful parabolei de ecuatie y = x + 2x + a Variante bacalaureat 2009 U c) Determinati m stiind ca 1m(1) > t. functia 0(0.aJ . x +I 1 1 este strict crescatoare pe [ .(x) 1 c) punctul stiind cii 2 sunt irationale. 23. Se considera functia b) Determinati intervalul a x +2x = 1~ : ~~. a) Ix -11 ~ 3 . stiind ea l(m-x) = l(m+x). la axa Ox este egala eu 1. 2011-model subiect g(x) = -3x+3 sunt simetrice fata de dreapta x = 1. Determinati g: lR ~~. 16.31+ 14- xl = l.1 (0) = 1. Vx E ~ Variante bacalaureat. a) axa Ox.+00 ) si strict descrescatoare pe ( -00. +ooJ 2a . d) Ix .-.8 < 0 . 2. l(x) l(x) . Rezolvati in multimea nurnerelor intregi inecuatiile. c) Ix + 21+ Ix2+ X - 21= 0 .3] ~ [a. g(x) = ax+ b stiind ca graficele functiilorl~i g sunt simetrice ~ata de: 17. min J = . 4. Determinati 6. Determinati functia de gradul I al carei grafic trece prin punctele A(l. Variante bacalaureat. m m E~ descrescatoare. m E~ = x .1 (1) = 3. Fie XI' x2 radacinile ecuatiei ax2 + bx + c = 0 . +00) . 1(x) 2 . 2 1.O) I. x+2 X x +1 c) X2 . Determinati a. b) _2X2+3x+5~0.februarie Bacalaureat 1 S. Functiaj" este strict crescatoare pe • Daca a < 0. Determinati multimea valorilor functiei 19. strict crescatoare care in2008 2010 ----------------------------------------------------1. Se considera functia = 0. Ecuatia de gradul al II-lea cu radacinile XI ~i x2 este x2 - sx +P 13.00) =x l(x) + x+ 1.jebruarie 2008 1 -~ = 4a se atinge in punctul (de maxim) x = _!!.b a. 7. 9.. b) Ix -11 + Ix + 11 4 . 2. Rezolvati in multimea numerelor intregi inecuatiile.... 3. Determinati functia 1 de gradul al doilea daca 1 (-1) ~ ~ UoI ~ ~ = 1. x2 . b E ~ E~ stiind ca functia 1: [1.• Daca a > 0.. XI +X2 = XI +X2) 3 3 ( 3 -3XIX2 (XI +X2). 12. 2h . g: (-00. Se considera functia deplinesc conditia (f 1)(x) = 4x + 3. 1:(0. care se atinge in puncmj (de minim) x = . E~ stiind ea imaginea functiei m E ~ astfel incat functia 1: ~ ~ ~. a) ~ R. ~ b) 112-4xl c) Ix2 -11 < 1. - . d) (x-2) ( x2-3x+2)~0. unde 1:(0.4] ~ [1. a) -~2.3 sa fie strict [1.2x +2 .2~ . x-I X x+4 .7]. b]' 1 (x) = ax = (m2 - = -2x + 1 este 1:~~ R. Variante bacalaureat toate functiile de gradul intiii 0 1:~~ ~ . c)lx+21+lx2 -41 Observatii. a) 3X2-5x+2~0. _!!.a . a) Ix+21 ~ 1. c) x4-5x2+4<0.-J .. d)Determinati m stiind ca 1m (1) = 1m (3) . ~ ~. =b ca..2m + 2 . sau ~i graficul functiei 18. S. (3) . y = X2 + (2m -1) X + m' + m este in 2 1m :~ ~ ~. XI +X22 = ()2 +X2 XI s = XI + x2 si P -2XIX2. Determinati nu intersecteze axa Ox. Rezolvati in multimea nurnerelor reale inecuatiile. Atunci ~ +-Xi ~-Xi 10. g(x) = l(x) a) Determinati imaginea functiei 10101 stiind ca functia 1: [1. Determinati multimea valorilor functiei 20.. b) IX2-41 = 3x. Variante bacalaureat 2009 • 21 .0) . 2) ~i B( -1. Variante bacalaureat 2009 Bacalaureat ~ R. =a b) -~-. (X) E = m -1 x 2m+2' +3 m E~ \ {-I} E~ stiind ea varful parabolei ~ •. = 2x +1.0). max Functia [-!!. I.00) s 2Ix-31. 1 (x) s 1. Sa se determine bijectiva. Gf~. 22. Se considera functiile Variante bacalaureat 2009 c) Determinati 21. Determinati a . 2a 2a 8.4~ . Rezolvati in multimea nurnerelor reale ecuatiile: a) Ix+ll = 21xl. { Relatiile lui ViCte. l(x) =~ -4x+1. este strict crescatoare. Determinati astfel incat 2009 = XI . Determinati valorile reale ale lui m pentru care dreapta x = 2 este axa de simetrie a Bacalaureat 2011 = x2 b) axa Oy.

24. Determinati a, b 25. PunetuIV(2,3) Calculati 1(3). 26. Determinati
2

E

IR stiind ea varful parabolei y = X2 + ax + b este V( 1,2) . parabolei asoeiate functiei f:IR~IR, I(x)=.l+at+b.
Bacalaureat 2011

37. Se considera ecuatia

X2

-

(2m -1)x + m -1

=

0, m

E

IR eu radacinile

Xl

si

X2•

este varful

Determinati valoarea minima a expresiei X;X2 + Xl xi . 38. Se considera ecuatia Detenninati x2
-

(2m + l)x + m + 1 = 0, m

E

IR eu radacinile

XI

~i x2•

a, b

E

JR stiind ell dreapta

x

=

2 este axa de simetrie pentru parabola

m E JR stiind ca x~ x2 = xlxi .
= 0au sernne opuse.

y = - x + ax + b si ea punetul este M (1,2) apartine aceleiasi parabole. 27. Determinati m E JR stiind ea varful parabolei asociate functiei 2 + 2x + m2 se afla pe graficul functiei g: JR~ JR, g (x ) = X2 . I (x) = x 28. Se considera functiile

39. Determinati m E JRstiind cll radacinile ecuatiei x2 + 2 (m -I) x + m -I

I: JR~

JR,

40. Se considera ecuatia ax' + bx + c = 0 cu coeficienti reali si cu radacinile Aratati ca daca XI . x2 < 0 , atunci XI' x2 E JR si XI 41. Aflati
:I;

Xi ~i x2•

x2 . 2 E JRI x - 2x + m +

1m : JR~

JR,J;

(X)

= mx' - 2{ m -I)x+

m + I, m e JR' .

m E JR stiind ca {x E JR I x2 - X + m
sunt ill progresie aritmetica.

=

O} n {x

10 = O}

:I;

0.

a) Determinati m stiind ca graficul functiei j; nu intersecteaza axa Ox. b) Determinati multimea valorilor functiei h. c) Determinati imaginea functiei g: JR~ JR, g (x) = h (sin

42. Fie ecuatia xl·,a,x2

x2 + 2x + a = 0 cu radacinile

Xi si x2. Determinati
x

a E Z stiind ca

x) .

d) Determinati m stiind ca dreapta x = 2 este axa de simetrie pentru graficul functieij" e) Determinati m stiind ca I(x) > 0, "ix E JR.

43. Se considera functia

I:

JR~ JR,I

(x)

= -2-

x +1

.

1) Determinati

m stiind ca I(x)

> 0, "ix > o.
-

29. Determinati m E JR pentru care ecuatia x2 30. Fie functiile I: JR~ JR,f(x)
0

a) Determinati multimea valorilor functieij. b) Determinati m e JR stiind ca I(x) < m, "ix E JR.
2010

x + m' = 0 are doua solutii reale egale.

Bacalaureat

c) Determinati

n E JR stiind ca I(x):?: n, "ix E JR.

= 2x+a

~i g: JR~ JR, g(x)

= x2 -a.
= (a+l).l

Determinati
2010

44. Fie XI si x2 radacinile ecuatiei x2 + x -13

= 0.
b) Calculati

a E JR pentru care (f 31. Determinati

g)(x) > 0, oricare ar fi x E JR. I(x)

Bacalaureat

a) Calculati x;.x;
c) Aratati ca

+~

X:z

x;.x;

a E JR pentru care graficul functiei I:JR~,

+3(a-l)x+a-l,
2009

+X:z -12

+.x; -12 E Z, "in EN. ecuatiei

+2X:z -13

+~

+2.x;-13

X:z

intersecteaza axa Ox ill doua puncte distincte.
Variante bacalaureat

S; = x~ + x;
radacinile

32. Se considera functia I: JR~ JR, I(x)
a) Determinati a stiind ca ecuatia I(x)

= (a -1)x2 + 2(a + I)x + a + 1 , a E IR . = 0 nu are nicio solutie.

45. Fie

XI si x2

x2 + x - 3 = O. Determinati

a, b E JR stiind ca

b) Deterrninati a stiind ca inecuatia I(x)

> 0 nu are nicio solutie.

~d~ . ·1 .. ra aCllll e ecuanei x 2 + ax + b = 0 sunt - I. ~l -.1 , Xl x2
46. Determinati
0

c) Determinati a stiind ca graficul functieij este tangent axei Ox. d) Determinati a stiind ca varful parabolei asociate graficului functiei dreapta x = 2 . 33. Determinati I(x) astfel incat valoarea 2 = x + (2a -1)x + a2 + 1 este egala cu 2. a E JR minima a functiei

ecuatie de gradul al doilea cu coeficienti intregi care are

0

radacina

I se

afla pe JR,

XI =1+J3. 47. Determinati numerele reale a si b stiind ca solutiile XI x2 - ax + b = 0 veri fica relatiile XI + X2 = 3 si xlxi + X2X~ = 6 . x+ y =3 48. Rezolvati sistemul { ~ + Z. = ~ , unde Y
X

I: JR~

si

X2 ale ecuatiei

) 34. Aflati a E JR pentru care functia I: (l, +<xl ~ JR, I (x) = x2 + (2a -1) x + a2 + 1 este strict crescatoare. 35. Aflati aEJR pentru care functia 1:{~,2)~JR, l(x)=-x2+(2a+l)x+a2+1 .l +(2m+3)x+m+I=0 49. Rezolvati sistemul este strict crescatoare. 36. Determinati mEJR astfel incdt radacinils veri fica pe rand conditiile. 1 a) -+-=1;1 XI X2 b) Xi2 =x2,2 •
c)
.1

X

E JR, Y E JR.

2
X

XI ~i x2 ecuatiei

2X+ y2 = 3 , unde { x2 +2x- / =2

E JR, y E JR.

IXI-X I =1;
2

d) xl+l=x2.


23

Probleme propuse

Tema

1.5
functie putere. daca n este impar,

1. Ordonati crescator numere1e a) b) c) d)

Puteri ~i radicali. Ecuatii irationale
Functia Functia respectiv Functia f: JR~ JR,f(x) f: D ~ JR,f(x) D = [0, +00) daca
= x" , unde

.fi,:if4,~.
J3,~,~.
1 1 1

Variante bacalaureat Variante bacalaureat

2009 2009

n E N, n ~ 2, se numeste n E N, n ~ 2 , si D

=~ ,

unde

= JR

n este par, se numeste functie radical de ordin n.
este f: [0,00) ~ JR,f(x)
=~ . = Fx , iar functia

radical de ordinul2

radical de

J3 -.Ji' J5 - J3 ' 17- J5 . t: t: .fi +J3 2.J6 -;3, -;2, ,,6, 2 ' J3 +.fi .
41r

ordinul 3 este f: JR~ JR,f(x)

2. Aratali ca [
= x2n si g(x) = 2~

if,;] = 1, V n EN, n ~ 2 , unde [a]
4J3

este partea intreaga a numarului real este numar natural.
Variante bacalaureat

a.
2009

Proprietali
1. Functiile f,g: [0,00) ~ [0,00), f(x)
,

unde

n E N*,

sunt functii

3. Aratati ca numarul a = ~7 + 4J3 + ~7 -

bijective, fiecare fiind inversa ceIeilaite. 2. Functiile f,g: JR~ JR, f(x)
= x2n+l ~i g(x) = 2n+rx,

unde

n E N*,

sunt

functii

4. Fie x E JR astfel mcat x+5. Fie functia

bijective, fiecare fiind inversa celeilalte. 3. Functia putere de exponent impar este strict crescatoare pe JR. Functia putere de exponent par este strict descrescatoare pe (-<Xl, 0] ~i strict crescatoare pe [0, +00) . 4. Functia radical de ordin impar este strict crescatoare pe JR. Functia radical de ordin par este strict crescatoare pe [0, +00) . 5. Functia radical de ordin impar este convexa pe (-<Xl, 0] ~i concava pe [0, +00) . Functia radical de ordin par este concava pe [0, +00) .

1 1'21'31 = 4. Calcu ap x +2" x x f (x) = x2
-

~l

x +3' x

f :JR~ JR,

4x + 2 .

Ordonati

crescator

numerele

f(I),/( .fi)'/(~).
6. Fie n E N \ {0,1} fixat. Determinati un numar a E JR\ {O;I} pentru care

~a~a~a ...J; EN.

~

n

radica1i

7. Daca

x=~5-a+~4+a, .

aE[-4,5],

determinati

in

functie

de

x

expresia

Proprietiili ale puterilor
Fie a,bEJR*, 1. aO a' S .~=a a r,sEQ. 2. a'· as = a'H; as
;

= 1 si
r+s

l'

= 1;

3. (a. b

r

= as . bS

;

4. (a'

r

~5-a·~4+a
= a"s ;

8. Aratati ca ~2~2J2J2

E (1,2).

bs'

pentru a > 1 avem a' < as <=> r < S 7. { pentru a E ( 0,1 ) avem a' < as <=> r > S

.

9. Aratati ca ~6~6~6 ...!if6 E (1,6), pentru orice n E N, n ~ 2. 10. Determinati
a E Q daca ~ 21~ = 2Q .

Proprietiili ale radicalilor
Pentru n, kEN· 1. a,bEJR si n,kEN, n,k~3 impare sau pentru aE[O,+oo), bE(O,+oo) ~i

.

~4

numere pare, avem 11. Aratati ca 3.

po

fi =a' ,

(.fi + 1)( ii
1

+ 1)( Vi + 1) (1{[2 + 1) = ~ -1 . 1 1 1 este natural.
2009

==
I

n~ Vb

=~

ifb"

b*O'

4. ~

=nd:/. , sia:
12.Aratati ca numarul

..:(
U

7. ~<ifb<=>a<b.

==r: +.fi J3 + J3 J4 + ... + -;99+-;100 ci: r.;;:;;, 1+-;2 2+ 3 3+ 4 -J5
este intreg.

~

--------------------------------

------------------13.Aratati ca numarul ~3-J29-12J5

Variante bacalaureat

==
~
c(

==
2S

14.Fie XElR astfel incat ~5-X+3~ 15.Numarul.

V.j

+x

.. = 3 . Deterrninap

,~ V 5 - x . V 3 +x .
1~

e:tolvati In multimea numerelor reale ecuatijle.

.JlOl .

seris sub fiorm a de fractie zecimala infinita este egal eu

_) F+8 - 6~
b) ~-6~-1 eonsiderafunetia

= 1.
+J4x-3-4.Jx-l
= 3.

Variante bacalaureat Variante bacalaureatJebruarie

2009 2008

D e t errrunap a2• 16.Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile.
II)

.Jx+2

= x.

f:[I,+oo)...-+lR, f(x)=Jx-2.Jx-1

+Jx+3-4.Jx-1

.

23. Se
a) Rezo1vap eeuapa b) Determinati 14.S

b) .Jx+l=x-5. c) x+..{; = 6. d) .Jx + 1 = 1- 2x . 17.Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile.

f (x) = 1 .
stiind ca ecuatia

m E lR

f (x)

= m admite eel putin

0

solutie reala.

e

eonsidera funetia f: [1,+00)"'-+ Rezo1vati eeuatia

lR , f(x)

= J x+ 2.Jx-I +Jx +3 +4.Jx-l

.

.Jx2 - 2x + 1 = x + 1. b) .J2x-l = x.
II)

II)

f (x)

=3 .

Bacalaureat Variante bacalaureat Variante bacalaureat Variante bacalaureat Bacalaureat

2010 2009 2009 2009 2011

b) Pentru m E [3, +00 ) , aratati ea ecuatia

f (x ) = m

admite 0 singura solutie reala.

c) .Jx-l +.J2-x d) .Jx+l=5-x.
e)

= 1.

ls.Rezo1vati in multimea numerelor reale ecuatiile.
II)

I..{; -11 = 2 .
.J x + 4 + 2 .J x - 4 .Jx-4 .Jx+4
x-4 x+4

.Jx +~

= 2.

b) Jx+I+Vx-3=2.

18.Rezolvati urmatoarele ecuatii:
II)

c) x + 2' + Fx
d) X+log2
e) Bacalaureat 1999

=4 . =2 . Variante bacalaureatJebruarie
E

=!.!..
3'

x+\fx

.J x + 1 + ~

=5.
2

2008

b) ~X+4 +2~X-4

=!.!..
3

26.Determinap pereehile (x, y)

lR pentru care x + y + 6 = 2.Jx -I + 4J y + 2 .

19.Rezolvap urmatoarele ecuatii:
II)

27.Rezolvap in multimea numerelor reale urmatoarele inecuatii.
II)

~(x+2)(x+3) .Jx+2 ·.Jx+3

=.J12. =.J12 .

.Jx+2 < x.

b) c)

.J x + 2 ? x .

b)

20.Rezolvap
II) ..{;

in multimea numerelor reale ecuatiile.

~h_X2

z i.

Variante bacalaureat

2009

x+l

+ X +1=~ ..{; 2

b) .Jx2 + x -1 +.Jx2 + X+ 2 = 3 . c) _x_+

2+..{;
x

=!Q
3

2+..{;
~x+l
=2

21.Rezolvati in multirnea numerelor reale ecuatiile,
II)

b) ~x-l=l-x. c) ~1- x = 1+ x .
d) ~ x Variante bacalaureat 2009

+ 1= 1- 2x .


27

.log2 3·1og3 4· . Cu alte cuvinte. Vx>O. + In n(n+'rx .~xponentiala ~i functia logaritmica.. * log31 + log.. Functia exponentiala de baza a este convexa pentru orice a E (0.c) E NxNxN care verifica conditia 2 < b < log. Aratati ca au loc urmatoarele a ~bE Bacalaureat 2008. 1 + .. · 1 og31'32 1) Observatii• 1. Proprietiti 1. x+loga x2 +loga x3 + . Aratati ca: a) log. log a b =--.Pf'"C = Ig"2 + 193"+ 19 + . j. * 1. Daca a = e . * 1. Fie a > 0. definita prin: a) f(x) c) f(x) e) f(x) ~ ------- Functia logaritmica de baza a este concava daca a > 1 si convexa daca a E (0. 2 + . b _ d) D e) E= 3. .Tema 1. /log2012 · =y daca si numai dad! a" =x . x E (0.)I-x2 log.. + n+1 . log...::.x > 0. a * 1) este functia g: (0. Va. f(x) = a' .•. = log a' c Va "b c > ° In log X= gx =---. 45 .'oeterminati 2""" un triplet (a. a Functia logaritmica de baza a (a> 7. Vp E JR*. 3. 3. a p x.. Proprietiti1e logaritmilor 1. a 1 * 1. a b) Exprimati. Vx.. logo 1 = 0. VXEJR.3) . 5.. log a x" 4. i • 29 . logo a" =X. numiirul b = log1218..y > 0. Operatii cu logaritmi 1. +loga x". a * 1 ~i x » o. .. Calculati suma S = [lg 1]+ [lg 2] + [lg3] + ..11 2a+3b _lga+lgb 2 {I'4' 9}.. Schimbarea bazei unui logaritm ~gbx 1.-. Va> 0.IIf A = log. 1og31O 2OO8 ] .b E N care indeplinesc . in functie de a = log. + 19iO 2. 7 logs 2) . 4 a ". logaP X d) Exprima!i.. ifj E (v'2. Vx> 0. 4. Unicul numar real y cu proprietatea numeste logaritmul numarului x in baza a si se noteaza logo x . Bacalaureat 2009. 1ogax=-l--' Va.1 . Variante MEdC echivalente: b) 19a + b = 19a + 19b ~ a = b . 3 -log4 9 . b > * 1) este functia f: JR~ (0..b.1) u(1. +------19i + 192+ . logo x aY:::: X Probleme propuse y. g(x) = log a x . (x2 -7 x + 12) .b. 5.(0) . log.00). c.1) .). in functie de a = log2o 2.. numarul log. ~ :E w --------------------------- ------------------- = log. Vx.00) ~ JR. logo a = 1. b) 3 E (log.--log2 Ig2·1g4 194·lg8 Ig2n ·lg2 n+I 1 log21 + log. d) 3. Vp E JR.. 2.6 Func~~a.168 . numarul c = Iog. unde a.. 5 E (2. Fie a. b) f(x) d) f(x) = 19(x + 1)+ 19(x -1) . Funclia expcnentlala ~i functia logaritmica Functia exponentiala de baza a (a> 0. c) Exprimati. (tgx) + log2012 (ctgx). ~ Calculati sumele: . i >C( Bacalaureat 2008 .1) . a. a) 19a + b = 19a + 19b ~ a2 + b2 = 7ab . Ecuatll ~I mecuatii exponentiate ~i logaritmice 1. 0. v x » 0. 2+ . n E N*. Aflati domeniul maxim de definitie D al functiei f: D ~ JR.. log2IO + 1 2 10 . 9. 3 ~i b = log. c) 2 E ( log. x = 19x se numeste logaritmul zecimal al lui x.b log. 60 . Consecinti: .. = log2 (2x = . Variante MEdC 5. alogQx=x." Calculati: log2 10 + log.. unde x> °.b > 0.. Va> 0. 1 = -loga 4. Daca a = 10. logox+logoy=logo(~)' 2. ogb a 2. logo b . c) logJ2 b) log3I2 -Iog. 4. + [lg10 8. logo x-logo y = logo (. Functiile ex~onentiala de baza a si logaritmica de baza a sunt functii strict crescatoare daca a> 1 ~l strict descrescdtoare daca a E (0..J5) . 1 1 1 n + + . Logaritmi Definitie. 2 2 drll a+Sb _lga+lgb v g 2J3 2 -3b ~a.conditia ~ -l~g3 b E N* . .vati exemplu de numere a. a * 1. numarul b = log. 0 1 1 2 3 999 . °. a) Exprima!i. 2.. = logx+2(2-x).... 19a In a . 2. ifj -Iog. 41+log236log. in functie de a = log. 2. 1) f(x) = loglxl(x2) .y>O. 6 -log2 15 . 2. in functie de a = log. + 191000 .numiirul loge x = In x se numeste logaritmul natural allui x. 27). se /"'. C 1b) a. ei .x>O.4) . = ploga x.b B = In ~ + In 2rx + In 3$ + .2009. F~c~iile exponentiala de baza a si logaritmica de baza a sunt functii bijective. numarul b = logs 20 . fiecare fiind mversa celeilalte. unde n EN. . 3 2 c) g-5-- .1) .. Variante MEdC 1 9.

210gs(3x-7) j) 1+ log2(x+ 1) = log2 (x+ 2) . log. Bacalaureat 2003 21. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log2 + 5-x 1 (£ +v'x+ 2)+ 210g4 (v'x+2 e) 22x+1+ 2x+2 = 160 . Bacalaureat 2009. (2x -1) = log . Aratati ca a.:. J) ( . 23. h) log2 x+log. b) 10gHI (x2 -3x+ I) = 1. Rezolvati urmatoarele ecuatii in multimea numerelor reale: a) (3x)1+1og3x=81. f(x) f: (0. . log. x + log a 23 X + log a J. c) (0.00). x-loge loge x x c) log9(2x + 10) ·logx+l 3 = I..25)4-x = 32 .00) \ {I}. c) (~JHI .1) u (1.b.00) un numar real flXat. 8x sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. b) logx(9x) + log . x si log2(x+4) b) 73-lxJ = 49 . Se considera numerele reale a. 26.[. c) log2 (3x-2)+log2 d) logH2 (2x2 + 5x + 2) = 2 . Rezolvati ecuatiile: a) 2x +4x =20. Variante MEdC = 22. b) X1og2(4x)=8..4 X + . . X e) Ig2 x . Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) (2--J3t 2x °.51g x + 6 = g) log. a) Aratati b) Aratati ca functia ca functia f: (0. =%. 625 81 b) 9x _3x = 72. h) log2 (9x + 7) = 2+ log2 (3x + I). 2 2' j) logv'll (x + 1. 24. (x+2) = 4. 9x _ 3 . 4\ 8x sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.c E (0.J2 x+ log~ x = 14. ca. Determinati x E lR pentru care numerele 32x-1.. d) 16x -3·4x = 4. g) log2(x+I)+log4(x+I)+log8(x+l) b) log2 [4 -log3(X+3)] d) logs(x+ = 1. • 31 .c > ° astfel incat log. 4 2 j) 41g x -10 Ig2 x + 36 = °. Bacalaureat 2009. Rezolvati in multi mea numerelor reale ecuatiile: 2 a) 4x -5x+6 = 16x.. 4)X '(125)X-1 e) ( 25 8 16. d) log~ (2x) + 310g2 (4x) = 13 . log2(x-2). 13. a. (l. a log a 2 * 1... daca x =a E 10ga~+IOgx~ .3· 2x+1+ 8 = h) 2 + 16· TX x °. c sunt in progresie aritmetica. Rezolvati ecuatiile: .00) \ {I} in progresie geometrica. 12. =2. loge X sunt in progresie aritmetica. 4x. d) 3x-. = log. Aratati ca are loc X 22. 20.x E (0.x). b. 3x ~ ~I + 6 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. (x + 4) + log . b.8H2 = 16x+3. X. 19.m =2 . r.)4+X-x2 3r. °. b) Aratati ca E(x) = ~IOga x.. log.I)u(l.. 18. Variante MEdC • Fie a E (1.pentru orice x E (0. e) log3(5-x)+210g3 v'3-x = 1. Demonstrati = _n_loga n+1 15. =x- 11. log. Rezolvati ecuatiile: a) log2 (10g3(logs x») = 0. 2x este injectiva. . pentru orice numar real x. b.c.00) ---+ JR. log. a) Aratati ca.4x+1 . f(x) = x+ log .xE(O. + log a n(n+1) X x .00) ---+ JR. e) log. pentru orice n E N* . = -1. b) Aratati ca exista un unic numar real x pentru care numerele 2x. (20 . b) 2x .unde xE(I.:. c sunt in progresie geometrica. 2x este injectiva. 1). c) 10g3(2x2 + 1) -log3 (x + I) = 1 . Rezolvati ecuatiile: a) 24x+1= 512.310g27 x = 6 . numerele 2x.a) c) Rezolvati ecuatia E(x) .v' x + 2) -£) = log2 x. 14. Se considera expresia E(x)=~loga~+logx~+ a) Verificati egalitatea E(a) = 1. (9x -6) = x.oo) astfel incat logax.. J) 22x . Aflati numerele reale x> 2 pentru care numerele sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. c) 5x c) 310g1oox100 = 4 log lOx 10 . Fie numerele distincte egalitatea log x-log a b a.(0) si numerele a. Fie numerele a. = 9 . log. b.3 =. x = 4.. = (7 + 4-J3fx b) (v'2+IY +(v'2-IY =6. Rezolvati urmatoarele ecuatii in multimea numerelor reale: a) 210g3 (9x) . g) 3 + -10· y+1 + 27 = = 10. Fie x E (0. d) 101og2 = 21og2 x x.. daca x > a { ~logx a. 17. 5 25.10. "t a) log2 bx2 -x-2) = 3. Aratati ca 1+ loge a = 210gb a .27.oo).

Triunghiul ABC este pozitiv orientat daca sensul A-B-C. --+--E~. .(cos(qJl-qJ2)+isin(qJ -qJ »). D(d) in planul xOy. AB 1. 2008 ? e) ( cos 7r + i sin 7r) E IR . Forma trigonometrica a unui numar complex Pentru orice numar complex nenul Z = x + iy exista si sunt unice numerele reale r>O si qJ E [0. + i10 'y2+i)4 laY ~ . b-a b.. ale numerelor complexe in geometrie = ~ 1.. AB II CD ¢::> d-c -- E IR \ {O} } se numesc numere pur imaginare. parcurs pe cercul circumscris triunghiului ABC.n k = 0' 1 n -I . a. daca x = 0 si y < 0 . I Zl + z2 I :<:. c-a B'(b')..a = (b -a)(cosa A vem r = I Z 1=~ x2 + y2 si qJ = arctg (-. 3. atunci qJ= 3. C(c). + i)(3 . Ra acini'L d e or.ilO .r ~ ~ . . =. Z 1+ i + P + ..'i COSqJl z sm e. 1. A'(d).3(2 .atunci b=a(cosa+isina).atunci qJ= .diInUI n ale numarului complex Z = r(cOSqJ+isinqJ) ~d~ .. 4 4 i. Atunci: = x + iy E este numarul complex . 21l") astfel incat Z = r( cos qJ+ i sin qJ) .1. Triunghiurile la fel orientate ABC si A'B'C' sunt asemenea daca b'-a' c'-a' = b -a. = I Z Observatii.( cos( ) . Z2 = Zl . + isina) . p . 1-3i 1+3i 2008 (I + i)2008+(1_0 EN.. +(2_i)4.2009.Z2 E C .p . Zl . ~ respectiv partea imaginara a numarului complex z.2009.i)2008EN... ~ /- 5' ~ 4+~ 4-~' Bacalaureat 2007 .. . AS. CD) a b+a = arg-- . y = Irnz . +(3-i. \fz E C.Z2 E C . A. . B(b). I' g• A. C'(c').) . variante MEdCT 101( •. +~ . m(AOB) = arg. llU I" da b-a . Z2 I = I Zl 1·1 Z2 I.fiY r: v i ~ • 33 . I Zl I + I z2 I. Consideram punctele A(a). B. Bacalaureat 2008 . m(AB.a c-a 1R*. E C. -=--. • Numere complexe C Patrulaterul ABCD este paralelogram daca si numai daca ZA + Zc = ZB + ZD d-c b-a = {Z = x + iy I x. atunci c.!. I. Atunci: -b -c-a a. f.t rotatia de centru M si ungbi u. 1. C sunt coliniare dad! si numai daca b . z·.' qJ+2k7r) _ + I SIn n ' k . ) + kst . =x- iy .2i) .Z2 = r2 (cos qJ2+iSInqJ2)' + 1.unde i 2 = -I . :::: : : ~ si y ~ 0. Tnung hiurile myers onentate ABC' ~I A'B'C' sunt asemenea daca -lUn e i c'-a' c-a Observatie. B(b). y E 1R.. = r(COSqJ+isinm) » 11) )fr(2 2OO8).(1. unde x. notam x = Rez. z2 r2 I 2 Fie n E!~' n > 2 .fif E Z.2i)(2 . C(c). b-a 1R*. Z2' \f Zl .i)(1 + 20 . coincide cu sensul direct trigonometric. in caz contrar triunghiul ABC este negativ orientat. b-d -c-d Ea. Atunci: a. .. c-a \fzl. n -I. c. I de ordinul n ale unitiitii fonneaza multimea U t n {z E dzn = I} = {cos 2k7r +i . b'-a' = =--= . 2.0 . . ZI r: 4... Formula distantei dintre doua puncte: MN IZM - ZN I. + i)2008+ (1. D sunt concic Ice sau co miare ca --: A4.(I_i _ ( .z2 C. B(b).. Atunci: (1- 2i)(3i _1»)4 . Operatii cu numere complexe scrise sub forma trigonometrica FIe ZI .. Conjugatul unui numar complex Proprietati: 1. daca x > 0 ~i y < 0 Daca x = 0 si y > 0 . variante MEdCT 3• . = sunt Zk =~(cosqJ+2k. \fzl' Z2 E C . I Zl . Fie A(a). n . Elementele rnultimii ilR* = {iy/ y E ~3. ~ (1. \fz 2 1 . 2. Radaclmle Demonstrati ca: 25 25 u) --+--EZ' ~ 4+3i 4-3i ~ +3i ' / ~(I ~ 1-3i lll>. Izi = 1. z . ~ 2.0 . Aplicatii ~. A(a). e. b. rup -r . Fie punctele 0(0). ... . Zl +z2 = ~ +z2' Z 1=~ x2 + l .L. Z E ilR* daca si numai daca z = -z. Z E IR daca si numai daca = Z • 2. (l_i)(I_P)(I_P) . YCalculati: Probleme propuse aYi . Y E 1R} . unde k = {~. I z I~ 0. B. C. d. Daca C = R~ (B) .. Dad! Z = x + iy . ZIz2 = 'ir2 ( cos( qJl+ qJ2)+ i sineqJl+ qJ2)).. C(c). numerele reale x ~i y se numesc partea reala i . z" = r" (COS + i sin nqJ) .0. ( ») Z r -qJ +ISIn -qJ. 3. este multimea numerelor complexe. \f Zl . 4. e n . 2.7 2. Fie R'J.. I z 1= 0 ¢::> z = O. m(BAC) = arg--. Daca B=R~(A).. ' \f Z E C . 2k7r/ } Ism -. b.Tema 1.!.CD d-c ¢::> -- E b-a E ilR* . Modulul unui numar complex z = x + iy este numarul real I z Proprietati: 1.

~) 7l7"
/.

Determinati

x, y

E

lR stiind ell x(l + 2

I

o + y(2

- i) = 4 + 3i .
E

('\11. Aratati ca daca OJ este solutie a ecuatiei x2 • ~ relOCegalitatea Demonstrap aElR.
(a-bOJ+cOJ2)(a+ba/-cOJ)~O.
2

-

x + 1 = 0 , atunci, pentru orice a, b, c

E

lR

b) Determinap numereJe reale a pentru care ~

2 +ai c) Aflati a
E

lR.

lR pentru care numarul

Z

=

2 are partea reala egala cu -. a (1) + 1-2i +i 5
Baca/aureat 2008 - 2009, variante MEdeT
Z

1

ca 2 Re a :5; lal ,

unde a este solutie a ecuatiei

x2
2

-

2ax + a2 + 1 = 0 ,

,;4.

f

Determinati numerele comple~e z care veri fica relatia
Z E "... Il.-

+ 7i

= 6· ~ .

J

a) Demonstrati ca daca a E lR ~i a > ~ , atunci solutiile ecuatiei ax au modulul 1. b) Demonstrap ca daca modulul egal cu 1 .

-

(2a -1)x + a = 0

"Dt .. '/ e errrunap ~

iind z+11 = _ . stun ca -z+3 2
Baca/aureat 2008, variante MEdeT

a E lR

si

lal < 2,

atunci solutiile ecuatiei

x2

-

ax + 1 = 0 au

~ Determinati numerele complexe z care verifica relatia 2~ + z = 3 + 4i .

@. Determinati
WDeterminap
a) c)

modulele solutiilor ecuatiei 2009x2 - 2 . 2008x + 2009 = 0 . argumentul redus al numerelor complexe nenule z care veri fica relatia: b) 1~-il=lz-lI; d) z2 = -2i . ale numerelor complexe

~ a\Fie z E C . Aratati ca daca 2z + 3~ E lR , atunci
~Fie

Z E lR .

z+~=lzl;

Z E C . Aratali ca daca Z2 + ~2

~

21z12, atunci Z E lR .
Baca/aureat 2009, variante MEdeT

I?J\
\ ~
..I

.
a) Calculati

16 + -; , stiind

Z2

4

tJ. Demonstrati
}'
~o~:trat~

Iz- il = Iz -11 ;

ca oricare ar fi z E C* imaginile geometrice

ca Z este solutie a ecuatiei Z2 - 4z + 16 = O.

0, z, ~ si z + ~ sunt varfurile unui romb.
~: ar ~
Z

..,
II:

. Z5 27 b) Calculati 27 - -; , stiind ca z este solutie a ecuatiei z2 + 3z + 9 = 0 .

E ;)
:l

z, tz,

. .

+.

E ~* ~ imaginile geometrice

ale numerelor complexe

I Z

~I

I Z

sunt varfurile unui patrat.

.5
)

.: ~
i ;

c) Calculati z2 - ~ , unde z este solutie a ecuatiei z2 + 2z + 4 = 0 .

z

Dernonstrati ca imaginile geometrice ale solutiilor ecuatiei x3 = 1 sunt viirfurile unui triunghi echilateral. ca:
Z

\t:~tat~ ~

c~ dac~ z E C~ ver~fica relatia Z2 + Izl2 + ~2 = 0, atunci z2010 = ~ 2010 atati ca daca z E C
Z E C'

~ ~emonstrati

verifica relatia Z2 -lzl2 + Z 2 = 0, atunci Z2010= ~2010 verifica relatia z+;~ = 0 • atunci

/1'- a) imaginile
.•

~ Anitati ca daca

(1:1

J

geometrice ale numerelor complexe sunt situate pe dreapta de ecuatie x + y = 0 .

care veri fica relatia (z + i~)4 = 0 care veri fica relatia

=-1.

b) imaginile geometrice ale numerelor complexe sunt situate pe dreapta de ecuatie x - y = 0 . astfel incat

z

(z -

i~t 0
=

" Deterrninar] numerele complexe z care veri fica egalitatea:
a)
\..,'

z2

= i~ .

b)

-2 ,/Z=IZ.

.

Izi = 1 , atunci Izl = 1 , atunci
(Z2009

Z2009

+

2~

~

z
z2~
1~

2.

~Rez~lva!i In rnultimea numerelor complexe ecuatiile: a) Z + 100 = 0 ; b) z2 = 2i . c) z - 4z + 5 = 0 ;
2

b) Aratati ca daca z

E

C astfel Inciit

I

z2OO9

-

2.

d) z2 - 8z + 25
, j) (Z+I)3

'

=0, .
'

c) Aratati ca pentru orice z E C are loc relatia Demonstrati ca pentru orice z E Care

e) Z4+8z2-9=0'

g) z2 - (1+ i)z + i = 0 ;

(Z+I)2 z+1 + -+--+1=0' z-1 z-1 z-1 h) iZ2 + (3 + i)z + 2 - 2i = 0 .

loc relatia

I;-~I
:5;

_ ;2009) (~2oo9

+ i2OO9 )

~

0.

2.

Baca/aureat 2008 - 2009, variante MEdeT

F·ie

1Tb\{(2k) a E~

'll}' + 1 rc I k E a-

~l Z

= l-cosa-isina..'

') 1 O. Aratati ca, daca e este solutie a ecuatiei x2 + x + 1 = 0 atunci tru ori 2 ' nCI, pen once a,b,c E lR 2 + ce) ~ O. are loc egalitatea (a + be + ce )(a + be

1+ cos a + I Sill a

Ar~ . ca R e z = 0 . atatl ~
{

. ( 1 + i tg ip • Aratati ca 1- i tg ip

In = 1+ i tg nip , oncare .
1- i tg nip

ar fi n E Z si ip E lR\ qrc

I q E Q} .
3S

----------------------------------,---:O:b:s:e:N:a:t:~~.;F~AO~~~n~~~BO~~~m~~~A~:
-t

Tema
.

1 .8

Metode de numarare. Elemente de combinatorica. Matematici financiare
1. Probleme de numirare
Pentru orice n
E

and functiilor injective f: A ~ Beste egal cu A;;,. 1. Daca n ~ m , num t' _ 1 _ arul functi ilor bijective f: A ~ Beste egal cu Pn - n .. ." Daca m - n , num t' . a •..Daca A, B c IR f?l n ~ m , num amI functiilor strict crescatoare/descresc toare . 3. t este egal cu

f .A ~
.

B

C;.
Newton
n-Ibl

3. Binomullui
nOn (a+b) =Cna
n •

N* se noteaza cu n! = 1· 2 ..... n si O! = 1. multimi finite cu n elemente este 2

+ na

cl

+ + ck an-k bk + ...+ cnb" , pentru orice a, b E
.., n n

.
IC f?l n EN.

*

Numarul submultimiJorunei

Regula sumei. Daca un obieet A poate fi ales in m moduri, iar un obiect B poate fi ales in n moduri, astfel tncat nieio alegere a lui A sa nu coincida eu vreo alegere a lui B, atunei alegerea .Jui A sau B " poate fi realizata in m + n moduri. Regula produsului. Daca un obiect A poate fi ales in m moduri, iar pentru fieeare astfel de alegere, un obiect B se poate alege in n moduri, atunci alegerea pereehii (A,B) poate fi realizata in m- n moduri. Principiul incJuderii ~i excJuderii. card( A uB) = card A + card B - card( A nB) .

1 Dezvoltarea binomials are n + 1 termeni. • ~ .. 1', - Ck n=k bk (termenul de rang k + 1) 2. Termenul general al dezvoltarii este k+1 - na

3. C: se numeste eoeficientul binomial al termenului Tk+l•

---- ------------------------------------------------Probleme propuse
~eterminati n!+(n+l)! _~ n E N pentru care (n -1)!+ n! - 4 . n!+(n+l)! (n -I)!

ii:l
Ie

2. Elemente de combinatorici
0 (Xl,X2, submultime
••• ,Xk) E ~, k-ori

E
~
~

<

4

ordonatii

cu

k

elemente

a

multimii

A

este

un

k-uplet

,Determinap

n E N pentru care
X E

- 2 .

in care Xi:l=Xj, pentru orice i,j = l,k, i:l=j .
•.. ,

5
E este !
i

!
q

Determinap

N, x ~ 3 astfel incat Cix-3 = 3. N, x ~ 2 astfel incat C; +

Variante bacalaureat 2009

Permutari.
0

Fie A = {aI' a2,

an}

0

multime cu n elemente. 0 permutare a multimii A ~Determinap x
E

, f :A ~

multime ordonata formam cu cele n elemente ale multimii A. Orice functie bijective A defineste 0 permutare a multimii A.

A; = 30.
2

/ fDelennina~ n Eli, n' 2 astfel incat C; + ~ = 18.
6. Aratati ca (20!)2 divide numarul 40! • / Rezolvati in multimea numerelor intregi inecuatia C:n+5 > 10 .
t'

Nurnarul permutarilor unei multimi cu n elemente este p" = n! ipermutari de n). Prin conventie, Po
= 1.

Aranjamente.

Numarul submultimilor

ordonate cu k elemente dintr-o multime cu n

Variante bacalaureat,

.

2008

elemente este A! = _n_!_ (n-k)!

= n- (n -1)· ....(n - k

+ 1) (aranjamente de

n luate elite k).

. • a) Rezolvati ecuatia b) Determinati
-: 10 Cl5

.4;;+2

~

+ Cn2
n

=

4

. = 3. Variante bacalaureat, 2008

c: = ---- n!
n

Combinari. k!.(n -k)!

Numarul submultimilor _ n·(n-l)· ... ·(n-k+l) k!

cu k elemente dintr-o multime eu n elemente este (combinari de n luate elite k).

x

E

N astfel meat Ci~~2
Cl2 16

Proprietati 1.Formula combinarilor complementare: 2. Formula de recurenta pentru combinari: . tu 3.

C:

/
= C;-k ;
Ck+1 n

9. Calculati

+ Cl5 +

II

+

C13 Cl3 17 18' I02

c: +
n

= Ck+1 n+l
.

1 .---. -+'rOo Calculati

100 C2011

+2 CIOI + C 2011 2011
CI02 2013 E .

c~+ c! + ...+
=
n

C;

= 2n

4. 6

C~

+ C~ + C: + ... = c! + c; + C; + ... = 2n-1

}1: Aratati ca C;+b = C!+b' pentru oricare a,b
~ . ..:I Aratati . ca ,(2.
CIOO 2012

N*.

s. ic:

n

Ck-l n-I'

Ck+1 Ck _n __ ~

k + 1- n +1 .

< C 2013'

I912

/-


37

~alculati

C,oo- C,20 + c,ri
X E ~
ltJ>

-

C,~ + C,80 -

c,'g .

.• .; •. ....-. Determinati

4 pentru care C0,-,2 L-,o + CIO + C,60 + C 8 + C'O = 2X . 10 + '0

. h J)eterrDlnat, numarul elernentelor unei multimi care are 45 de submultirni cu exact

)B:"

Determinati n stiind

ca C~ + C~ + C; + ... = 1024 .
4

z:- -;,.4..q(J~"
IO

(a.-",)

II>-

doulel~ment~* c) Aflal1 n E ""

pentru care multimea A={1,2, ...,n}

are 35 de submultimi cu exact

•••.~ , ~

~Vu. alculati C

. C,ooo+ C,'oo + C,~ + ...+
0 2

c,':

uei elemente. . da mulpmea

'00 .

c'oo + c'oo + c'oo + ...+ c'oo

A - {O", 2 ..., 9}. Determinati, numarul submultirnilor multimii A _ 1 d) Se di tr care exact doua sunt numere pare . care au S elemente, in e Variante bacalaureat 2009 pe
X

Determinati termenul care nu

n contine

din dezvoltarea ( if;+

l

JOO

30

(

•18. Fie

a
-1

E R'

. Aflati tennenul care-l contine pe

a'

din dezvoltarea

(a' + J.;

J
2009

d trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 2, 4, 6 sau 8? Cate numere de atru cifre distincte se pot forma cu cifrele 1,3, S, 7 sau 9? • b) Cate nurnere de p tru ifre nu neaparat distincte, se pot forma cu cifrele 1,3, S, 7, 9? c) Cate nurnere e pa c , Variante bacalaureat 2009
II)

Aflati numiirul functiilor

Variante bacalaureat

31. II) Aflap . nurnaru 1 functiilor ~ b) , ~ c) Aflall. numaru I functiilor t· d) Aflati numarul functiilor
e) Aflati numarul functiilor

• Determinati x stiind ca suma dintre termenii al treilea ~i al patrulea din dezvoltarea

(2x
~

Y sa fie 20·

2

X •

Variante bacalaureat, februarie 2008

• Determinati numarul termenilor rationali din dezvoltarea

(.fi + ifi)'oo .

j) Aflati numarul functiilor

I: {1,2,3,4} ~ {1,2,3,4} cu p~op~etate~ 1(1) = 1(4). I· .,{O 1, 2} ~ {2, 3, 4} care venfica . relatia 1(2) = 2. I· .,{O 1, 2 , 3} ~ {0,1,2,3} cu propnetatea. 1(0) = 1(1) = 2. I: {O,I, 2,3,4} ~ {0,1,2,3,4} cu propnetatea 1(1)~=1 . I: {1,2,3} ~ {1,2,3,4} pentru care 1(1) este numar par. strict monotone I: {1,2,3} ~ {1,2,3,4,S} .
Variante bacalaureat 2009

i
CI:

5 ...:
IS:
oJ

.

21. Calculati sumele: CO 2C' 22 C2 22n+' C2n+' a) 2n+' 2n+' + 2n+' - ... 2n+' . 2 20C;g. b) C~o +3cio +3 C;o + ... +3 c) C,oo+S2Cl~ + ... +S,oc,'g .

32. II) Determinati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea numerelor naturale de doua cifre acesta sa fie patrat perfect.
b) Deterrninati probabilitatea

~ :>
~

22. Din cei 18 baieti ~i II fete aflati intr-o clasa se alege 0 echipa de 7 elevi. a) Determinati in cate rnoduri se poate alege aceasta echipa. b) Determinati care este numarul de echipe care se poate forma stiind ca sunt 4 baieti. 23. Determinati nurnarul de segmente orientate cu extremitatils convex cu 100 de laturi. in varfurile unui poligon

ca, ale~and un nurnar din multimea numerelor naturale de trei cifre, acesta sa aiba exact doua cifre egale. . . c) Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea numerelor naturale de doua cifre acesta sa aiba suma cifrelor egala cu 4. d) Calculati probabilitatea ca, alegand trei cifre din multimea {0,1,2, ...,9}, acestea sa . . tur I ca, alegand un numar dill pnmele 40 de numere na a e nenule, acesta sa nu con tin a cifra 7. . . j) Deterrninati probabilitatea ca, alegand un numar din pnmele 30 de numere naturale nenule, acesta sa contina cifra I. . g) Se considera multimea A = {1,2,3,4,S,6}. Alegem la intamplare 0 submultime
e) Determinati probabilitatea

fie toate pare.

; ~

2~
~ ~ ~ ~
C

Aflati numarul de submultuni ale multimii {I, 2, 3, ..., 18} care contin elernentul "1". probabilitatea fie strict crescatoare. ca alegand
0

r 25. Determinati )

functie

I:

{1,2,3} ~ {1,2,3,4,S}

aceasta sa

.
I

nevida B a lui A. Determinati probabilitatea ca B sa aiba toate elementele irnpare. ca, alegand
0

!
i

26. Determinati probabilitatea indeplineaseg

functie

I : I, 2, 3} ~ {o, 1,2, 3} , {o,

Variante bacalaureat 2009

aceasta sa 33. Calculati probabilitatea ca, alegand un element din multimea acesta sa fie numar rational, 34. Se considers multimea A
=

••

proprietatea 1(0) + 1(1) + 1(2) + 1(3) = 1 . ca, alegand
0

{J;z In EN,

n < 100} ,

i

27. Determinati probabilitatea fie surjectiva.

functie

I:

{1,2,3,4,S} ~ {1,2}, aceasta sa

{1,2,3,4,S,6}.

Calculati

probabilitatea

ca, alegand

0

i
I
>C(

pereche (a,b) din produsul cartezian A x A, produsul numerelor a si b sa fie par.
CU

28. Un elev se joaca cu cifrele I, 2, 3, 4 si cu literele a, b, c, d, e,J, formand "cuvinte"
S astfel de sernne diferite (cifre sau litere) intr-o ordine oarecare.
a) Cate "cuvinte" poate forma elevul? b) Cate .cuvinte" se pot forma astfel incat prirnele doua sernne sa fie cifre? c) Cate astfel de "cuvinte" poate forma elevul astfel incat sa foloseasca numai litere?

u

~

:::E w

~

29. a) Aflati nurniirul de submultimi cu 3 elernente ale multimii

A = {I,2, ..., 8} .

:::E


39

)=~·~+~·. 1 ~ ~ ----------------------------------------------------- 41 . 9.V ~·G+.V(X'. 8.y)=v(x'. Daca dreapta d are ecuatia d: ax + by + c = 0. Punctele B(xB'YB) ~i C(xc. Fie A(XA'YA). v liil·lvl _ _ (-) v ii '2' <_. Relalia lui Sylvester. II d2 ~ care are acelasi sens cu ~ pentru k > 0 si sens opus lui ~ .OA .~. Fie H si 0 ortocentrul. Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC daca si numai daca OA + OB + OC = 30G . pentru orice punct 0 din plan. ii(x. Pentru ~ un vector oarecare din plan si pentru un Doua ~ drepte = m2 • sunt paralele daca si numai daca au pantele egale. (-::-::-) U. J) 1r Proprietalile produsului scalar ~. . punctul .Yc)· ABC. Produsul a) .: a1x + b. respectiv centrul cercului circumscris triunghiului ABC.YA)] .~=~. Atunci OH = OA + OB + OC .1~1=~x2+y2.y) si scriem ii(x. 1.y')~XX'+y'y'=O. =1 ii 1·1 v l·cosM. '/ u·v< 0 ~ (-::-::-) 1r u. Geometrie vectortala. doi vectori din planul xOy.m2 = -1 . 1 determinantului.Tema 1. pentru orice punct 0 din plan. Consecinta Inmultirea numAr real care trece pin punctul A (x A ' Y A ) si are panta data m are ecuatia J:Y-YA =m(x-xA)· 2. 1. de modul egal cu I k 1·1 ~ I ~i [AB] E d.9 cU Fie do dreapta in planul xOy.V >-. Geometrie analitica 1. 6. Pentru doua puncteA ~i B din planul xOy avem AB = (xs -xA)i+(ys 1 =0. 3. Dreapta in plan. adica k.d ) = ( l-k ---OB l-k ' pentru orice punct 0 din plan laxA+bYA+cl ~ va2 +b2 . 2 x determinantului este AB: x A xB Y YA YB 1 1 =0 . 3. ii(x'. este egala cu 2. .2 4. Ecuatia generals a unei drepte d este d: ax + by + c = 0 .Yc) Proprietali importante. Panta dreptei d este tangenta unghiului format de dreapta semiaxa pozitiva Ox. Dreapta Vectori in plan. in paralelogramul ABCD avem AB + AD = AC . Daca dreapta d are ecuatia d: Y = mx + n .y). 4.v)= si v(x'. Atunci 10. atunci m este panta dreptei d.v.I daca !i. Distanta d. Fie A(XA'YA) ~i B(xB'YB). AB = OB .y=y'.y)l.=!i#2.- Ecuatia dreptei AB cu sensa cu ajutorul e/ cos = ii . avem OA + OB = 20M. d) . sensa cu ajutorul xA Xc YA YB Yc 1 1. ~i d2 sunt perpendiculare daca si numai daca ~ . Teorema medianei (forma vectoriala).Y . cos(ii.y + c1 = 0 Relalia lui Leibniz.pentru k < 0 . A = XAi + YA] .y. k~ este un vector cu aceeasi directie ca si ~. Dreptele d. pentru orice punct 0 din plan. Pentru un punct M astfel incat MA = kMB . Proprietati importante. b vedorilor cu scalar. Punctul M este mijlocul segmentului daca si numai daca. Doua drepte 6.. Pundul care imparte un segment intr-un raport dat. ii·v=xx'+y'y'.y')~x=x'.~ I sunt coliniare daca si numai daca A(XA'YA)' B(xB. S. A (x A ' Y A ) si dreapta d : ax + by + c = 0 este dintre AB --- --l-k- dA. - R~Y. cl u·v >O~ '/ aplicatii ale determinantilor in geometrie. 3. Vedori in planul xOy Un vector ~=xi+y] arecoordonatele Fie ii(x.y') 2. ii(x.y) (x. Vectori in plan Regula paralelogramului: Regula triunghiului. m= __a . Aria triunghiului 1 SABc="2\Ll\.)lIv(x'.. avem OM = --OA S.y')~~=L. Vectorul de pozitie al punctului A(X A' YA) xOy este .YB) \5 ~ y' xA A == xB Xc YA YB Yc 1 ~ 7. '+' x2 + y2 X'2+ y. consideram util sa introducem aici cateva scalar dintre vectorii ii si v este ii·~ b) . b # 0 . a2 b2 c2 Chiar daca nu este scopul acestui capitol. ii·v=O~iil. x' E . 1 ~i C(xc. atunci panta dreptei d este egala cu in triunghiul ABC avem AB + BC = AC . 8.undeLl=xB 11.

7.. Determinati unghiul dintre vectorii ~ si ~ stiind ca = 3. e ~ ~ 2. Aflati a E a: l- i :. atunCI triunghiul ABC este echilateral.Se 4] ~i ~ = 27+ 3] este obtuz. Calculati modulul veetorului AC + Bfj. Dernonstrati ca punetele A.. A C = -57 + 12j I~+~I. Se considera triunghiul ABC ~i punctele M. Variante bacalaureat 2009 • aft pentru care veetorul .l). AB = 4 si AC = 5.P mijloacele laturilor AB. IV. C dcavectorii ~=2i+3] si ~=(a-l)7+] auaceea~ilungime.~. 13. = aEll'. = 2 si . lungimea medlanel dIDA. Determmati ~petennm .j este de 60 . C(-l.. Arata!i ca M este centrul de greutate al triunghiului ABC. 10.) - - -- coordonatele vectorului AD.) Q lR pentru care unghiul dintre vectorii ~ = 7 + j ~i v = ai . bisectoarel III . at . unde D este proiectia lui A pe dreapta BC. 24. Aratati ca triunghiurile ABC si MNP au acelasi centru de greutate. Variante bacalaureat 2009 AB=-47+3j. cj ~ u ~ ~ triunghiului ABC. In planul xOy se considera vectorii . In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(I.' de lungime 5 perpendicular pe .' lID An· AC . Se considera vectorii . AC=I+2j.-2) Variante bacalaureat 2009 ~ w == ~ == • 43 b) Determinati un vector.' . cu lungimile laturilor AB = c. Determinati aria triunghiului ABC stiind ca BA = 27 + j si BC = -7 + 3] . Paralelogramul ABCD are AD = 6. t' oordonatele lui Q astfel mcat MNPQ sa fie paralelogram. Fie H ortocentrul . Determinati _ - m > 0 astfel incdt vectorii u _ - . ~ = -3J3 ._ -:+ 3-. -I). Se considers Variante bacalaureat 2009 = -47 + 3]. 1s. . hi I ABC astfel iDcat AB=-4i+3j. BC = 7 + 2].ul~ +y_2::::0.3) si B(-3.• lID Probleme propuse 1. dl~ A . Determinati ecuatia mediatoarei segmentului AB. Se considera triunghiul MNP ~i punetul A astfel ineat MA numereie reale a si b pentru care PA = aPM +bPN. Determinati considera triunghiul ABC astfel tncat lungimea inaltimii din A. 2)7 . . Aratati ca sernidreapta [AD este bisectoarea unghiulUi BAC. Variante bacalaureat 2009 21. 3.N.4). 2. Aratati ea punetele M. Se considera patrulaterul ABCD si punctele M si N mijloacele laturilor AB ~i CD. . · a III 11. Se considera paralelogramul ABCD si punetul E astfel iDeat AE = ~ AB . Determinati • ~ c:c ~ :.: 25. c) cos(~). . si ~ = (m 22. = 2MB. de 60°. J)etet1l11na1 C Examen Bacalaureat 2011 d sistemul . Se considera triunghiul ABC si punctele M. I~I 3 = = I~I I~I si cos(~) = 120 u = 47- 3]. unde G este centrul de greutate •. Se considera tnung. vectorului si ~ b) A G. respectiv AC. triunghiul ABC astfel tncat AB u. 1- Detennina\i ". Se considera triunghiul ABC si punetele M.j . DF = 2FE .mi ) 'i ~i ~ sa fie perpendiculari. BN 21. . - = "3 MN.P astfel incat AM = ME.. o u · 9. Arltati ca unghiul vectorilor ~ = 5727. p( -l. iunie 2011 in 4. u I~I 4. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latura 4. al 0 • ~ CP = 2PA . . Se considera paralelogramul ABCD si punetele E ~i F astfel ine' ___ at AE = EB. N(-3. BC. -2). BC=47+3]. A C = b si un punet D astfel inc at AD = bAB + cAC . CO Ina . pete~ a: vectorului BG . Fie vectOnI U . 30. lUOgtmea . In planul xOy se considera triunghiul ABC astfel lncat AB Determinati perimetrul triunghiului ABC. Determinati coordonatele triunghiului ABC. . J)eterrmnat1 a E l'" ~ un . Se considers triunghiul ABC eu laturile AB = 3 si AC = 4. = ~(BC + AD).] . I ABC are masura unghlUIUl A hlU Triung AC=51+l2j. • . Aratati ca AN + BP + CM = 0 .P sunt eoliniare.. Calculati Examen Bacalaureat.. F si C sunt eoliniare. AB =4 si m(:4DC) = 120 0 • Calculati \AD+ AB\. = 47 + 3] . nsiderA tnung 1 . e coo . unde G este centrul de :reu~te ~ triun.P astfel incat AM = 2NC si Examen Bacalaureat 2010 29. Detennina\i numerele reale a si b pentru care CE = aAB + bAD. ~ ~ 12.2) . . . determinati numerele reale a ~i b pentru care AD = aAB+bAC . 14.N. 33. . ABC. Aratati ca MN 26. B(3. Aratati ca daca AH + BH + CH = 0. s. == astfel tncat Variante bacalaureat 2009 31. 8.• w 6. N . Determinati: a) . Daca D este punetul de intersectie dintre bisectoarea unghiului A si dreapta AB. h'ulABCastfelincat AB=41+3j.. BN::::2NC si AP = 2CP .3J este paraleJ eu dreapta _ -: -: _ -: -. ca pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc _ _ 0 Deterrninati cosinusul unghiului format de vectorii u = i + 2j si v = 3i . Dernonstrati egalitatea MA + MC = ME + MD. a) Determinati un vector ~ de lungime 6 coliniar cu u.I). Se considera triunghiul ABC. unde A(2. Fie M un punct din planul triunghiului ABC astfel incat AM + BM + CM = 0 . rdonate xOy se considera punctele M(l.

b).2) vectorul u = i + j . . D( 4.unde a.: ax + y + 2011 = 0 si d2: x . a E la dreapta determinata de punctele B (1. 37.. 1) ~i B( -1. 54. a 42.. Determinati d:x+ay+b=O. Determinati a E IR pentru care distanta d2 : x + y + a = 0 este egala cu 2. pe A(-1. B(0. 55.0) ~i lR pentru care dreptele d.: x + y + 2011 = 0 ~i • s i t 48.5) la mediatoarea segrnentului [AB] . I).34. centrul de greutate al triunghiului ABC.: 3x + 4Y + 2 = 0. .2) si B (-1. Examen Bacalaureat 2010 i 41. v) astfel incat AM = BM = CM. Determinati coordonatele punctelor C ~iD pentru care patrulaterul ABCD este paralelogram cu centrul in M 36. Determinati m E A (1. C(6.-3) ~i ~ Q ~ . 52.b e Z: Aratati ca. 53. -1). B(-2.5) ~i B(2.2) C(O.1).12).B si C sunt necoliniare. ABC este un numar b) Aratati ca daca b este numar par.2y = 0 sunt care contine punctul A(3. d. A (1. Determinati coordonatele punctului M(u.3). stiind ca dreptele a+b stiind ca punctele d. 3 " ~ II: 45.-3) . Fie G(I. Determinati a E lR pentru care dreptele distincte d. .6) ~i C(12. d2: 3x + 4Y = 0 = ~i d3 : 3x + 4 y + a = 0 stint ecbidistante. Bacalaureat 2011.I) . : y = -2x +b Examen Bacalaureat 2001 38.-I) :1=1 . Calculati distanta de la punctul A (2. 43.3).J)e terminati ecuatia dreptei d. dreptele ~ 49.3) si B(O. 51. In sistemul de coordonate xOy se considers . B(2. A(3. B(1.• 1&1 a:: •.-3) si este perpendiculara 7.1). 2) ~i este perpendiculara pe dreapta ~ . 5) ~i este paralela cu vectorul ~ = ii39. Determinati ~ ~ ~ J ecuatia perpendicularei in A pe dreapta AB. Scrieti ecuatia dreptei ce contine punctul A(2.1). si C(a. Se considera punctele A(1. Determinati ecuatia medianei corespunzatoare laturii [BC] in triunghiul ABC. Determinati coordonatele punctului M SO. Determinati paralele. model subiect MEeTS 46. 2) si B( -2.0). J)eterminati coincid. paralele. in in sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(1. unde A(2. in planul xOy se considera punctele A(l. IR stiind ca dreptele d. 47. Determinati a astfel incat dreptele AB si CD sa fie paralele.Fiepunctele II) a + bE lR stiind ell dreptele =0 ~l d. : x + ay + 2 =0 si d2: y = 3x + 1 sunt in sistemul cartezian de coordonate xOy se considera punctele A(6. -3) . ~i d2 : x + 2y + 4 0 sunt simetrice fata de axa Ox. Scrieti d :x ecuatia + 2y + 5 = 0 .1.3). -I) ~i M(1. 40. Se considera punctele A( -1.2) y + 2 d.. B ( 5. a). Determinati coordonatele punctului C.O) IR .5).1) apartin dreptei 2pentru care AM = "5 AB . 35. Determinati ~ C distanta de la punctul M (1. 44. in sistemul E de coordonate xOy se considera A(2.: mx + ( m . C(1. Determinati ecuatia dreptei Care trece prin punctul M(1. daca 2a + b atunci punctele A.3) . 0) ~i este paralela cu dreapta AB. AB .I). b) Determinati punctul C E Ox pentru care AC .5). atunci aria triunghiului natural impar.. a) Determinati ecuatia dreptei care trece prin 0(0. In sistemul de coordonate xOy se considera punctele dintre Determinati ecuatia inaltimii din C.5) si B(-I.4) si C (2. B(-2.. sistemul de coordonate xOy se considera punctele A( -2.

sin (-1. Elemente de trigonometrie Cercul trigonometric este un cere de raza 1.. Formule pentru triunghiul dreptunghic. a . 2 a . 3. tg(Jr+a) = tga. iar r este raza cercului inscris. + b) + tgatgb ~J. Vx E [-1. ctg(2Jr-a)=-ctga.cos 2 2 1 + cos 2a a=--2 sin(arcsiny)=y.2 sin 2 a = 2 cos? a-I. ctg(Jr-a) = -ctga. 3 aJ3. 2.!. 6. \fYE[-l. tg(kJr+a) 5. SABC 2. 2. . sinasinb=. Formule trigonometrice fundamentale. tg(~-a )=ctga. 1 cos 2a = cos" a . slDacos b =.~ . Periodicitatea functiilor trigonometrice. b = AC si e = AB . 8 • sin 2 a= 1.SIDC = 2R. sin 2 a + cos' a = I . 4.b slDB e = -. " 0' Formula lui Heron 2. Formula fundamentala a trigonometriei. R este raza cercului circumscris triunghiului. ~] este inversa functiei sin: [ . 2t 10 Pentru t=tg: avem SIDa=--. Formule pentru aria triunghiului.3.1[ SIDa. sin(~-a) =cosa. vXE[-~'~l = cosa.1] ~ [ . cos(2Jr-a)=cosa. lar me di lana di A este mo = -1 BC . ( f. sin(a±b) = sinacosb±cosasinb. cos(~-a )=sina.10 9.arcsin(sinx)=x.Tema 1. sinx = y ~ x = arcsiny. iar axa Oy se numeste axa sinusurilor. tg 2a----.cos 2a . . cos(2kJr+a) tg(-a)=-tga. cos(Jr-a) = -cosa. Aplicalii ale trigonometriei ~i ale produsului scalar in geometria plana 1. sin(2kJr+a) cos(-a)=cosa. 3. h = . x E [.b astfel incat sa aiba sens urmatoarele forrnule. In orice triunghi ABC avem a2 = b2 + e2 .1]. Daca no tam cu S ABC este aria triunghiului ABC avem: a-h S BC = __ A 2 0 = absinC 2 SABC abe -I' == pr . ctg(-a)=-ctga. cosacosb=- 2 2 1 [ cos(a-b)+cos ( a+ b)] • . cu centrul in originea reperului cartezian. + b . = ~p(p-a)(p-b)(p-e). Teorema cosinusului.tga ± tgb .2be cos A . • . Reducerea la primul cadran. Paritatea functiilor trigonometrice. unde h este IDa timea corespunzatoare 4R A Iaturu a. y (0. Pentru urmatoarele formule consideram nurnerele reale a. peste semiperimetrul triunghiului ABC. Transformarea sumelor in produse ~i a produselor in sume Trigonometrie. 1.4. be.1] . Functii trigonometrice inverse ~i ecuatli trigonometrice Funqia arcsin :[-1. 1. sin 2a = 2 sin a cos a.1.1]. arcsin(-x) = -arcsin x.1) a • sina±sinb = 2sin a±b cos a+b 2 2 a +b 2cos--cos--' 2 a.l]. Proprietali. sin(2Jr-a)=-sina. Pentru orice k E Z avem: be a' = .b) + SIDa+ b)] .0) 2. sin(Jr-a) = sin a.b 2' d. Aplicatii ale trigonometriei ~i ale produsului scalarin geometria plana x Consideram triunghiul ABC cu notatiile cunoscute: a = BC. 2. a Teorema sinusurilor.[cos(a-b)-cos(a+b)] 2 b• cos a+cceb= C e.slDA = -. cos(a±b) = cos ccos s z sin c sin a . VkEZ. In orice triunghi ABC avem -. 2 • 2 1+t 1-t cosa=--2' l+t 2t tga=--2' 1-t a e kn. ctg(kJr+a) = ctga..~' 2. ctg(Jr+a) =ctga .2. 6 2 3. • 47 . a cosa-cosb=-2slD--slD--. ( .~ . ctg(~-a) =tga. sin(Jr+a) = -sin a. ~ ] ~ [-1. ID 0 a 2 Formule pentru triunghiul echilateral.. Axa Ox se numeste ~i axa eosinusurilor. tg(2Jr-a)=-tga.= __ h 2 2 0 . = sin a.sin 2 a = 1. = tga. tg(Jr-a) = -tga.b 2 2 . Ipotenuza BC avem: . sin(-a)=-sina. aJ3 r = -~I mediana dIDA este mo = ho = -. Daca triunghiul ABC este echilateral cu a2 latura a avem: S BC = -A J3 4' aJ3 R = --. 1-tg2a _ 2tga 7 • t g ( a_ . Daca triunghiul ABC este dreptunghic cu . y E [-1. cos(Jr+a) = -cosa. .

calculati cosx. arctgx+arcctgx=-.. "Ix E [--1. Funqla ardg : lR ~ ( -2'2 este mversa fun cpei tg: (Jr Jr) Jr Jr) . 4. tr 2 15. 7. acesta sa fie solutie a ecuatiei sin:' x + cos' kEZ. Aratati . Bacalaureat 2011. Calculati: sina+cosa . XE[O. ~ ) s. 1.Jr]. Jr] ~ [-I. Calculati: y E lR . . Pentru x E lR ecuatia tg x = y are solutii pentru orice ) ~ multimea solutiilor este egala cu {arctg y + kr: I k E Z} . (7r) v ~ :E sin --x :E ~ x 4 r ~ si ctg(arctgx)=~. Comparati numerele sin I ~i cos I . 2 7.. ·sin20110. VXElR·. a E ( ~ . (7r E 0'4 . tg78° . Pentru sin a = ~. ¢::> . . 480 sm .arccos x. Stiind cii sinx = 2~ si x E (~ . Vy E lR . Fun~ia arccos : [-I. Fie multimea A= egalitatea tgx + ctgx = 2 . g(x)+k1r. iar {O''6' . sin 2. . Aratati cii sin 2x = I . y E lR. Pentru x E lR ecuatia cos x = y are solutii doar daca y E [-I. 10. x E (0. ° ° . Calculat1: a) S = sin 2 10+ sm 220 + . tr U' tgx) = x.sm 140° = cos 2130° . Jr.1].4. sma 6. calculati sin 2a . sin (arccos b) 2sin2 a+l cos' a x) = cos (arcsin x) = Jl-x2 . Daca sinj(x)=sing(x).~} tg( arctg 9. ••. ) (-x) = -arctg x.VxE[-I. arctg( 3. kEZ. Pentru x E IR ecuatia sin x = y are solutii doar daca y E [-I. eoS( arccos y) = y. arccos ( -x) = x. iar multimea solutiilor este egala cu S. Daca J3 {± arccos y + Zks: I k E Z} . ----------------------------------------------------- 16. sin 3} . • ° .tr ). Calculati VXElR. Vx E [O. Proprietati. S. Daca a E lR astfel Incat sin a + cos a = ..--0 =4.E lR . Proprietati. cosj(x) =cosg(x) . 1. 23tr . 11. alegand un element po i ~ multimea solutiilor este egala cu {arcdg y + kst I k E Z} . I]. b) tga. j/] ° ° b) cos 12·smU. Daca ctgj(x)=ctgg(x).. 4. s. Jr] este inversa functiei eos: [0. 12. atunci j x)=g(x)+kJr. + sin 2900 . . arccos (cosx) = 3. iar multimea solutiilor este egala eu {(_1)* aresiny+kJr S. . I] . kEZ. ctg/areetgy)=y. ).. j(x)=±g(x)+2kJr. 7r 2' 2 )' x Care este probabilitatea X ca. 37r}.. etg X= y 2. b) cos l" + cos Z" + . model subiect MEeTS Funqia arcdg : lR ~ (0. "Ix E lR. j(x) =(-1)* b) P=sinlo·sin2°· 2. • sin lOcos 10 4. 8.t]. ~ J I ~ ~ . tgx= y 2. .1]. Jr) este inversa functiei ctg:(O. Q!) Fie x un numar real care verifica 14.. arcctg(ctgx)=x.I]. = y.I].atunci 6. tr). Determinati eel mai mare element al multimii {sin I. :E =I? Bacalaureat 2010. x E ( -~. VXE(O.st:.VxElR.tr ). tg(arcctgx)=~ din multimea A. Calculati: a) tg 1° . 2 . cos x e j ee x e arccos j-. 3 • 49 .tgl8° . tar :.atunci VXE[-I. Daca tgj(x) = tgg(x). Jr) ~ lR . . I]. Vx E ( -~. ca sm 40° . tr c) sm . 1. tr . calculati: a) sin 2a. + sin 360° . kEZ. 2.tr). tg 89°. arcsinx+arccosx=Jr. 1. VYElR.!. ~ ~ x = arcctgy. Calculati: a) S = sin 1° + sin 2° + b) P=cosIo·eos2°· 3. . Vy E [-1. ·cos20110. Fie a) a E R astfel lncat tga = 2 . I >c:C ! ~ j(x)=g(x)+kJr. I] ~ [0. ~ -2'2 ! ~ i) ~ Proprietati. I 4 Ariitati ca --0 . +cosI79°. Pentru x E lR ecuatia ctg x = y are solutii pentru orice y E R. I k E Z} .Jr] YE[-I.. 7.. tg 2° . b = sm 108 cos48 -cosl08 6 Calculati a = • 1+tg78° tgl8° lll> lA.atunci Probleme propuse . sinx-cosx . Variante bacalaureat 2009 l ~ 3 arectg(-x)=tr-arcctgx.. a) sin 75 cosl5. arctg ¢::> x = arctgy.

J2 . Determinati. in care.I arcsin (_ J3 3)+ arcsin 1 .calculati sin(a+b). + arcsin x =!:.. 40. e R. g J2.) tr = aratati ca tgb . Calculati lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. .O]. Determinati aritmetica. d) cos ( tr . 17. .ABC. 2tr) . 42. b) cosx=--. Se considera triunghiul ABC cu A = tr si B = tr .. xe(O. se considera triunghiul ascutitung.I arctg J3 3 arcsin (I I 2 3 e) arcctg ~ . stiind ca BC = 3 cosA=-.. Rezolvati ecuatiile. X d) tgx=-J3. X X E lR. Calculati cos C . Se considera triunghiul ABC in care a + c = 2b . 2tr] . 30.arcsin ~ } e) tg (2arctg . Daca a. a) Aria triunghiului ABC.tga + tgb· tga = -1. E lR. d) sinx = l+cos2 2 E R. c) sin x + cos x = I. BC = 4 si m (4:A) = 60·.arcsin 3" . a) sin(x+ b) Raza cercului circumscris. ~eterminati numerele naturale a pentru care nurnerele a. e) sin 2x = cosx.b =: si cosa+sinb=~ . laturilor unui triunghi obtuzunghic. c'. Variante bacalaureat 2009 19. 4 3 26.tr). Aratati ca sin A + sin C = 2 sin B . I) 3) .J5. stiind ca AB = 6 si BC = 8 . b) Perimetrul triunghiului ABC. tgB = 3 . 33. b = 3 ~i c = 4 . 23. Se da triunghiul ABC cu raza cercului circumscris R = 6 ~i A = tr . Variante bacalaureat 2009 '5 ~ ~ III 3 ~ ~ • 51 . 34. Fie triunghiul ABC. x e [0. Demonstrati ca triunghiul ABC este isoscel. a2 sin 2B = abc atunci R ' b) arctg J3 + arctg x = tr . AC = 4 ~i A = 2.. . Aflati ABC este adevarata relatia t' xElR. Determinati lungimea celei mai mici inaltimi a triunghiului ABC cu laturile 5. 2 g) sin2x=- J2.)=cos(x~} X 29. Determinati lungimile aritmetica cu ratia 1. 32. ~. 2 c) 3 sin x + J3 cos x = 0. X e 2 [0.beR astfel incat sina+cosb=l astfel lncat a . Calculati BC . Determinati masura unghiului C.. Calculati. b e ( 0. Se considera triunghiul ABC cu laturile a = 3. x E [0. Variante bacalaureat 2009 terminati raza cercului inscris si raza cercului circurnscris unui triunghi cu laturile J1. 24. XE[-tr. Se considera paralelogramul distants de laD laAC..••. J2 2 xelR. Variante bacalaureat 2009 18.1]. laturilor unui triunghi dreptunghic cu laturile in progresie ABCD cu AB = 6. Examen Bacalaureat 2011 22. 1 ~l • 39.. Aratati ca daca cos" A + cos" B = 2 cos" C . d) arctg ( J3) + arcctg ( J2) + arcctg ( -J2) . Rezolvati ecuatiile. tr) 21.hi~ . Pentru a. sin 3x sunt in progresie x e [0. Aratali ca cos 20. "3 . j) sin x = cosx. I e) arcsin. a) AB· AC. . X ~ •. sin 2x. 2 28. atunci triunghiul ABC este dreptunghic. Aratati ca daca in triunghiul triunghiul este dreptunghic. 2 stiind ca numerele sin x. Se considera triunghiul ABC. E [-1. Fie ABC un triunghi cu tgA = 2. 2' b'. a) arcslll 1 + arccos 2 J3. Aratati ca daca sin 2 A + sin 2 B = sin 2 C . Calculati: . Calculati raza cercului inscris in triunghiul ABC stiind ca AB = A C = 5 ~i BC = 8 . 6 si 7. c) Sill (tr . are loc relatia sin B + cos B = sin C + cos C .4tr].arcctg (-J3) . J2 2 2) .!. 31. De 3 4 si 5. Se considers triunghiul ABC cu AB = 6. atunci a2 + b2 = 2c2 25. 41. Calculati sinusul unghiului ascutit dintre diagonalele dreptunghiului ABCD. a) sin x = .!. 6 27.. a+ 1 si a+2 sunt lungimile J8. x. Calculati: a) sin (2 arcsin ~). c) Raza cercului circumscris triunghiului ABC.

1.Partea Algebra Tema 2. Determinanti (cia sa a XI-a) Sisteme de ecuatli liniare (clasa a XI-a) Tema 2. Polinoame cu coeflcienti lntr-un corp comutativ (clasa a XII-a) . (clasele XI-XII) Permutari. Tema 2.2. Structuri algebrice (clasa a XII-a) Tema 2.4. Matrice.3.

Determinanti 1. ><C E _ :E ~ (1... 0" . :E • ..(4.5). . semnul unei permutari Oefinitia 2.. :E I •. Exemplu de permutare. atunci permutarea ( 1 0"(1) 0"(2) 2 . ar. 0 pereche ordonata (i.) oricare ar fi 5.2).5). si se numeste permutarea identica... a(2) = 1.. Tnmultirea permutarilor. .(3.(1. O"(n») n E Sn se noteaza e'.. j) E x {I.. 2. Permutari Oefinitia 1..Tema 2. a(3) = 3 si a(4) =2. 2. 2. Matrice. Inversiuni. n} se numeste permutare de grad n.&(e) = 1.. .4). n n) are proprietatea ae = eo = 0" .•. .5). 1 2 3 4 5) ( 5 1 432 Inversiunile permutarii a sunt (1. unde 0" este operatia de compunere a functiilor se numeste produsul permutarilor a si r ~i se " noteazl!. 0" .. (3.n} eu i <j ~i a(i) > aU). . se numeste inversa permutarii a si are proprietatea 0"0"-1 = 0"-10" = e.. 6. Functia 0" =(4 1 2 3 4) 1 3 2 este 0 permutare de grad 4. .. Daca a E S. Numarul inversiunilor unei permutari a se noteaza mea) iar numarul (_l)m(cr)se noteaza &(a) si se numeste semnul permutarii a. iar daca &(a) = -1 (deci mea) este impar) se numeste permutare impara. Multimea permutarilor de grad n contine n! elemente ~i se noteaza Sn.) = &(a)· &(. &( o") = &(a) oricare ar fi Exemplu.1 Permutarl. Daca &(a) = 1 (deei mea) este par) atunci a se nume~te permutare para.. Fie a si • doua permutari de grad n. Inmultirea permutarilor este asociativa. 2. 3. Proprietati 1. T E Sn. Fie n un numar natural nenul. S.. Permutarea a 0. n} Proprietati 4. E {l. . ~ k ori 2. deei au sens expresii de forma (/ = 0" . pentru orice a E Sn si orice numar natural nenul k... a functie bijectiva a : {I...(1.&(a.. Se numeste inversiune a permutarii a E S.. . pentru orice 0" E S.3). Fie 0" = 0" E 0". deei mea) = 7.4). n} ~ {I. 0" . Permutarea e = ( 1 2 1 2 . In A acest caz a(l) = 4. &(a) = -1 si a este permutare impara.

Determinan~i Defini~ia 5. Numarul L e (a) aI0'(I)a20'(2)'" aM(n) ueS" se numeste = (aij). 3. . este asociativa 2.. Matricea (Cik) E Mm... AB"* BA.+ ainbnk pentru ordin n este determinantul unei matrice patratice de ordin n. Pennutarea E (J E Sn cu proprie~til _ [~ ~ ::: . an = 2. Teorema(!Ui~)amilton-CaYley . B) _ a matricea B se obtine din A prin schimbarea locului a doua linii. n) cu toate elementele egale cu (0 = O2 unde O2 = Multimea matricelor de tip (m..) U Opera~ii cu mat rice Adunarea matricelor.. j} se numeste transpoZifj' t: e~ = InA = A . Atunci: ret'erito' det(A) == det(AI).: 3. n» cu elemente din multimea S.. 0 -I 2) 3 I EM2. Datorita acestei propozitii . p} se a12\ = all a22 -a12 a21. Fie A ~ ~ ::. Matricea (aij + bij) E o ~ ::.. m} x {I. acolo unde are sens. iar multimea lor se noteaza MnCs). Orice transpozitie este 0 permutare impara. A(B + C) = AB + AC si (B + C)A = BA + CA.. . i I AS 7oprieta~i. (25) Proprieta~i 7. a21 a22 ~2 ~3 numeste produsul matricei A cu matricea B ~i se noteaza AB. ~1 se n 8. a22 = -I si a23 = I. Mm. (A + B) = (A + B)(A + B) = A + AB + 'le la num * . calculul algebric nu respecta regulile _tie.P(S). 2.•• ~" : ~] E Mn (S) are proprietatea AIn . in acest caz.2(Z). Ozl -a13a22 a 31.. Un determinant de = ailblk + ai2b2k +. 5 3 4 2 6 l J.S). Cum. {I. _". A=(I 2).: . (J (i) = j. ~ ~ Proprieta~i Daca operatiile de mai jos au sens... Fie i.~ I .R sau C.n(S). 2 Fie A = C d E M2(S)' Atunci A . . oricare ar fi Exemplu. 2... Matricea (xaij) E Mm. ·Determinan~i de ordin doi. Inmu1lirea matricelor este operatic algebrica pe multimea Mn(S).p(s) unde Cik a2n ann . Transpusa TrIInspusa unei A' == (bJI) E matricei A = (aij) EMm. Fie A E Mn (S). = G 2 3 4 5 6) E 001 S6' umeste matricea unitate. atunci det(A).. n} ~ S se numeste matrice cu m linii ~. orice proprietate a unui determinant :::E • 3. in general. \all ~I orice i E {I. A=(I ° 3 exemp I u. = 0. are sens pentru orice A.j • Determinan~i de ordin trei. ~ I~ .n)' o u. deci inmultirea matricelor.. adica produsv' ffi .Definijia (J 3. lnmultirea matricelor. determinanlu[ matricei A ~i se noteaza det(A) sau anI an2 si XES. AB E Mn(S). . B E Mm. in care elementul de pe linia i si coloana j reprezinta imaginea perechii (i.al2 = 0. 2. ~ Z 0( . • :: c ~ ~ 57 . J)aCl AB == B'A. ° ° 00) se noteaza Om. unde all 2 -I 1 ° = I. Fie A = (aij) E MmAs) = (aij) E Mn(S).. A inmul~irea cu scalari. . matrice. 3. 10. a21= 2. are la r " 2. 0 functie A : {I.. n) se numeste matrice patratica de ordin n. Q . j) prin functia A. n) cu elemente din multimea S se noteaza Mm. I n coloane (sau de tip (m.n(S) se numeste produsul matricei A cu scalarul x si se noteaza xA. element care se noteaza aij E S. D mu este adevarata si pentru coloane.I de exemplu. matricea de tip (m. 2.:. atunci: 1.. Defini~ie 4. n} _ {i. (AB)C = A(BC).(a + d)A + (ad . deci inmultirea matricelor eSte distributiva falii de adunarea matricelor.I ~ij E {l. 3.n(S) se numeste suma matricelor A si B si se noteaza A + B. A stf e. 2. atunci (ABl r = Ak~ si (A + B)* n = L C:A*-. n}.. . Matrice in cele ce urmeaza S reprezinta una din multimile IE...n(S) si B = (bjk) E Mn. n} cu i ~ j. Fie A.. iar m ~i n sUo! doua numere naturale nenule. j E {I. m} si k E {I.n(S)' 0 matrice de tip (n.n(S) este matricea m} M n... atunci --det(A). 2. ( lj = e. (iJr = (iJ). ere.. 2 2 B'A B2 + . B = (bij). (iJ) = (ji). . 2.3(Z)~i AI =[_1 2 I]EM3.12a2Ia33-alla23a32' a ~I On ~2 On ~3 = ~ I On ~3 + al2 On ~I + ~3 Ozl~2 - o ~ ~ Q . Fie A = (aij) E Mm. D~~A are? linie cu toate elementele egale cu 0.. (j) = i ~i (J ( k ) = k pentru orice k se noteaza (ij) .) z ~ ~ ::.=0 B.m (S) unde bji = aij pentru orice i E {l. ..) u III .. .cu A B E M (S) ..I Exemplu.. . B E MnCs) si.)2 9.bc)fz (in general. Imaginile unei astfel de functii se aseaza intr-un tablou (tablou de tip matriceal) cu III linii si n coloane.

b. Fie matrieele eu elemente reale A == G :) si B == ( ~ :). este ~ YI x2 Y2 a) Rezolvati ecuatia ax == b. ' 6. Dad! B se obtine din A prin adunarea liniei i eu linia j inmultita eu un numar a E S atunei det(B) = det(A). (1 2 3 4) 4 1 2 3 . Atunei det(A) == ail Oil + ai2 Oi2+. Daca B se obtine din A prin inmultirea elementelor unei linii eu un numar a E S atunci det (B) = a det(A). b) Determinati e-'. b) Calculati AB. 59 . 4. 2341 3142 4312 • Aria unui triunghi. ~I B 1 1 E = (1 1 1). 0 . Aratati . b) Calculati o": 2.x 84. 2008 E ca ecuatia a == ( == a nu are solutii in 86• 5. Numarul S. . ain Oin(dezvoltarea dupa linia i). ' 7. flij (minorul (ij)) este determinantul matrieei obtinuta din A prin supcimarea liniei i ~i eoloaneij. = m( X4 -I m( a) a-I). c E 84. • Ecuatia unei drepte determinate b) Determinati eel mai rnie numar natural nenul k astfel ineat (ab 1 1 == 0 . c) Rezolvati ecuatia ax = (I 4 2 3 3 4). B E Mn(S).+ X 100 == 02 . Aratati ea daca AB == BA . S. a= (1 2 3 4 5) 4 1 325 a) Calculati A + B. Consideram 1 2 3 4). Bacalaureat. B(X2J'2) si C(X3J'3) se noteaza eu fl == x2 X3 s. Daca A are doua linii egaJe. 2A ~iA . . a. 11. Fie permutarea fl == b) A. Atunei: a) 8ABC == 1 -I z ]. re permutarile a = 3 a) Calculati at si ta . XI a. 84• . det(AB) == det(A) .Fle permutarea a = .b 32145 2145 E 85. c) Aratati ea toate elementele lui A sunt permutari pare. . b) Determinati numarul elementelor lui A. E solutie a ecuatiei xb' = a3x. 5 9. C sunt eoliniare o. BA ~iA2. a = • 1 2 3 ( 24536 4 5 6 ). Fie matncele eu elemente reale A == (0 1). c == (1 2 3 4). 2 ¢:> 7. 1 a) Determmap b) Aratati ea c) Aratati . • Se considera permutarea a E 86. Bacalaureat. 2009 •• Fie A == 0 F. a . b) Calculati a2012 . ea X + X 2 +. a) Determinati inversiunile lui a si calculati e ( a) . Aplicatii ale determinantilor de doua puncte.x 85.2B. Aratati permutarile a == ( k ca 6 divide k. 6. si eu 8ABC b) Aratati ea a4 == c) Determinati 0 Pentru punetele A(Xl' Yl).. (1 1 -1 2 2] 1 ( 1 si B = 1 (2-1 0 3 1 1 1 . E 8 . Aratati ca AB == (BA) I . 3. Fie permutarea a) Determinati numarul inversiunilor lui a . Fie permutarile 1 2 3 4 5) si b == (1 2 3 4 ~). x Y Ecuatia dreptei AB. atunci det(A) = o. 2009 aria triunghiului ABC. B. det(B) orieare ar fi A. ----------------------------------------------------Probleme propuse 1. Bacalaureat. -1 0 1) . 1 2 X E S4 . == (_I)i+J flij se numeste complementul algebric al elementului aij din matrieeaA. 1 c) Fie k E t == e . 2008 Z astfel ineat b == e. atunei A == B. YI Y2 Y3 a) Verificati daca c este solutia ecuatiei ax == xb. b == (1 2 3 4).• Fie matneea eu elemente reale X == (0 a) Determinati eel mai rnie numar natural nenul k astfel ineat a' == e . a == (1 2 3 4 5) E 85 si multimea A 2 3 4 5 1 = {an In EN}• . 10...4. unde A(XIoYl) si B(X2J'2). Bacalaureat.. + 8.

J -:J Calculati det] A2 . J Adaptare bacalaureat.oncare 32. 2J 0 0 0 . 2 oricare ar fi a) Verificati egalitatea det ( A) = det ( B) b) Demonstrati ca An . b) Demonstrati ca A2 . principala a matricei A. 25. a) Aratati ca tr(aA) = a tr( A). I 19. Aratati ca An = (tr(A)f cu A20J2= 02 . Calculati An. oricare ar fi A E M. ~ 16. Calculati An. Fie A E M2 (C) cudet(A) =0. 17.A .. n EN". XEM2(lR). Fie A=(a bJ E M2( C). Fie matrieea X = (~ :J E M2 (lR). 2008 E M2 (lR).A)( 13 + A + A ). Fie matricea A = (: a) Aratati ca det] 20.. Fie matricea A Determinati valorile reale = 1 0 [ -1 2] 1 -1 .Fie matricea A a) Calculati A3 =[~~ ~J. X E M2 (lR) . 31. 18. oricare ar fi numarul n ~ b) Aratati ca tr(A + B) = tr( A) + tr(B). -1 -1 23.. Calculati .12). (A . 000 • 26. ( -J3 b) Aratati ca daca AA'=A'A 22. ! J Adaptare bacalaureat. 30. B~n'}M'" (C) (Ill).)2008 b) Calculati (BA r .oricarearfi nEN. . Calculati X +X2 + .5A . F. 2011 (a+bY -(a-bYJ b) Aratati ca det(AtA) = O. n EN".Fie matricea A = ( 2 a) Calculati det(AA'). 21. 28. n EN". 2 (a+b)" + (a-b)" 2 .. Rezolvap ecuatia X = 1:). 2008 a) Calculati AB si BA. (a+b)" + (a-b)" A. Adaptare bacalaureat. Se considera matricea A = -1 a) Calculati det ( A) [ 1 -1 -1] 1 1 -1 E M3 (lR) .B" = (2n C . -1 2 2 2 -1 E M2.e matricele A~(I 2 3) EM" (Ill) I. A = (~ ~) E E 15. G ~). Calculati M". Fie matricea A = (~ . 27. Fie A = (5 -8) 1 -1 33.12..n EN". .Rezolvatiecuapa X3=(_~ 2 b) Calculati (13 . A2 -tr(A)A+det(A)12 =° .)20J3 .A . Fie matricea -~l M2( lR). notarn eu tr(A) suma elementelor de pe diagonala 29. B).3 1 E M2( lR). • 61 . L (C) si a E C.. Rezolvati ecuatia X2 = ( ~ 3 14.3(lR). Pentru 0 matrice A E M. 0 1 X E M2 (lR) . Aratap ca A2 = 02 .213 = 03. Demonstrati teorerna lui Hamilton-Cayley: AEM2(C). Fie matricele cu elemente reale A ale numarului a pentru care = (~ :} B = (~ ~ J 24. Fie matricea M = 0 [o 0 -1 -1 . o AB = BA.:. Aratati ca An = 2 b a (a+b)" -(a-b)" [ 2 arfinEN·.Fie AEM2(C) E ) i j -1)( A - 1 natural.n~2. +X10• 13. 1 r. atunci (a-d)(b-c)=O. si B=(_~ -:J. . A' A) ~ 0 . a) Aratati ca exista a b) Calculati lR astfel incat A2 = aA..Fiematricele A=(_~ !.

2009 45. Fie numerele reale a.tEIR. functiaj": lR ~ IR. k=I.b)(e . = a a 2 b b 2 c c 2 = (c-b)(c 1 -a)(b -a). B (2. Adaptare bacalaureat. a = 2 d 2 a d d3 = (d -a)(d -b)(d -c)(c-b)(c-a)(b-a) . cu coordonate naturale.~. = BA = ( A . Ca Icu Iatl . c3 2 b) Demonstratl ca A +B =A 20J3 +B 2013 . A U2 =a 2 1 b2 b3 1 c .a+ 3). b) Calculati aria triunghiului ABC. UJ = a a3 1 b b3 c c3 1 a f(a) ~l . B(I.. Fie punctele A( -1. EJ = a) Sa se calculeze A4.4). Se considera matricea A = [~ 1 a) Calculati det(A). de pe graficul functiei J. b. C(a. C(3. a) Aratati ca V.-I). ~ 1 0 ~J E 1 M3 (lR) . B(I.2). Fie punctele A(O. b) Aratati ca A = B. cu a E 1R. Fie A=(O ~ 1 ° ~i B=(c~st smt -sintJ.D sunt coliniare. 2008 -IJ . BEl = EIB si BE2 = E2B aratati ca B = ali. oricare ar fi punctele ~. 0). 0) Aratati ca punctele A. b) Demonstrati ca aria triunghiului ABD este egala cu aria triunghiului A CD.B= e 3 M2( 1R). 46. unde a este un numar intreg .B(1. 1).Fiepunctele A(-I. .3 si matricea A=(a J bJ 2 a b2 a JEM2•3(1R).C nu sunt coliniare pentru nicio valoare a lui a. Dezvoltati dupa prima coloana determinantul x-3 41. 6). 48.~ ~ :::liE apartin unei ~ :::liE drepte care trece prin origine. b3 3 \5 ~ x x-3 x AA') ~ 0. a). cost a) Fie X E M2 (1R) cu AX = XA. Determinati valorile reale lui a pentru care aria ~ triunghiului ABC este egala cu 1. 1 • 2 -1 1 1 2 5 4 49. 40. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia x x ° ° ° 1 3 -2 1 0) Demonstrati ca punctele B. 0). b) Demonstrati di A2 -A-213 35. 0).~.j{x) = x3 + 2x + 3 ~i determinantii 1 c . Adaptare bacalaureat. 4) si C(-I. aria triunghiului cu viirfurile in aceste puncte este un numar natural divizibil cu 3. 1 A= a a3 1 b b3 a3 1 be. r.B. -1). Adaptare bacalaureat. C sunt coliniare.2. b) Scrieti ecuatia dreptei AC. SO. x-3 ~(akA). 2009 cosnt .a)(b .2. b) Daca B E G ~]. •. ( smnt -sinntJ cosnt . A~[~~ HB ~[~ ! ~)E~(R) °3.B(I.• 37.Seconsiderapunctele 0) Demonstrati ca det( b) Demonstrati -3 x x =0.FiepuncteleA(0. 0) Scrieti ecuatia dreptei AB. -1). Se considers matricele A = ( _ ~ :]. = ca det ( AA' ) ° daca si numai daca punctele ~.C. f(b) fee) 36. Aratati ca exista a. pentru orice n E N* . c. 47.a) .5) si D(2. Fie punctele A (1. 8). : J. 2010 • 2 63 . b E lR astfel lncat X = ( : b) Aratat! ca B" = c) Calculati A 2OO8 • 0) Aratati ca A = (a + b + e)(e . b) Determinati valorile lui a pentru care aria triunghiului ABC este egala cu 1. Bacalaureat. C(3. Se considera matricele a) Aratati ca AB .3. B. 0) Demonstrati ca punctele A. E2 = ( ~ 44. )2013 =03' b) Aratap ca V4 . 2) si C(2.. c) Aratati ell pentru orice trei puncte distincte.34.

Mm•n (C) are solutia unica X = CS-I. Nurnarul r se numeste -c Observatfl. Ecuatii matriceale Fie A E Mm rangullui A daca: a) exista un minor nenul de ordinul r. (daca exista) sunt nuli. + am2X2 + . Pentru A E Mn (C).n{C) (adica matricea coeficientilor necunoscutelor) se numeste matricea A E M. inversabile (C). matrice inversabila. atunci E Mm... . E (~1 4 ~3 3 ~5 5 -~). Daca det(A) :t 0.~.n E ff. Teorema 1. det(A) i1 matricei obtinuta din A prin inIocuirea a termenilor liberi.2= I~~I este minor de ordinul 2 ~i D. si toti bordatii lui D. Daea A intregi. A == (aij) sistemu!ui. Matricea A * se numeste adjuncta lui A.k linii si n .x. D. Mn D. Matrieea . D.. X2... X Mm•n C) are solutia unica X = £1 C. a elementelor unei linii si ale unei coloane disponibile din A). (C) este inversabila daca ~i numai daca det(A) :t O.n si 1 ~ r ~ min(m. atunci £' = _1_A*.. b. atunci £' E . Un sistem liniar de tip (m. Rangul matricei Om. 1 2 4 -7 este minor de ordin 3. ..~_a.n (C) . Un sistem Cramer are solutie unica. r = rang(A) <=> a) b) a) b) exista un minor nenul de ordin k.2 Sisteme de ecuatii liniare 1. D.'. n).Prin solutie a sistemului intelegem un n .A:t Om. x2 = . 2. X b) Ecuatia XB = C. Daca pentru 0 matrice A exista 0 matrice B cu proprietatea din definitie. r = rang(A) <=> c) EcuatiaAXB = C. E £' EMn(Q).este determinantul dAd un e u este . Fie ~~. rnatricei A a sistemului. Atunci: Proprietiti 1.n Cramer se deterrruna as e: x.0.I= 111este minor de ordinull. Matrice inversabile Definitia 1. n) si matrice A se numeste sistem Cramer daca m == n si matricea sistemului este inversabila. Sistemul { iar bordatii lui D. i ~ w Rangul lui A este 2 pentru ell " =I~ ~=-3.. . Solutia (XI. E Mn (C) (lR. £' M. adica rnatricea £1 nu are neaparat elemente Mm. Daca A E M.+ amnxn = bm ~l. Fie A E Mn (Q). 1 eterrrunantu M. xn) a unui sistem . este un minor de ordinul r + 1 obtinut din adaugarea la D.) .k coloane se numeste minor de ordinul k al matricei A.2 D.p sunt tl(33) = 2 123 1 -1 = 0 si 2 1\34) =2 12] 1 51 O. E M m. (1R) ..r eu eoloana b =[ a complementilor algebrici ai elementelor matricei A.un minor nenul de ordin r. 3 3 3 3 6S .. Daca AEMn(Q). exista D. = -. xn) E en eu Tema2. + a'2x2 + . n). xn = -."_~~~.. Calculul inversei unei matice. 9 n). + a'nXn = b. Exemplu 3.n (C). se noteaza cu A-I ~i se numeste inversa matricei A. si toti minorii de ordin r + 1 (daca exista) sunt nuli. E 2. iar D. = ~ • se nume~te sistem liniar cu m ecuatii si n necunoscute (sau de tip (m.. A = . X Mm. Daca A = ( : A-' _I_A*=_I_(d = det(A) det(A) ! J. Fie A 1. Exemplu 2. BE Mn E E (C) doua matrice ( si C E Mm. (Un bordat al lui D. Matricea B E proprietatea ca numerele xpx2. E C.n este O. Matricea A E M. 3. se noteaza cu A* matricea transpusa COlo""ei .n( C) si 1 ~ k ~ min(m. ~ tf 1 D. ~ 325 ~l a) Ecuatia AX = C. m. atunci Beste unica cu aceasta proprietate..!~:Z_::::'::"':::~~n_x.uplu ordonat (Xl' X2. • Rangul unei matrice Exemplul 1. Daca det(A):t 0.. 9 D.43 Definitie 4. aij E C. (C) astfel tncat AB = BA = In.. .atunci (Z). Un determinant obtinut din determinantullui A prin suprimarea a m .. . ~ ~ Definitie 2.xn verifica cele m ecuatii ale sistemului. D.. Teoremi 2. (C) se numeste inversabild daca exista 0 matrice [)efinitia 3.atunci 3. Sisteme liniare allx.. cu am. -bJ a 0 atunci A* = ( d -c -bJ a Fie A .. b) toti minorii de ordin strict mai mare decat r (daca exista) sunt nuli.3= -1 -3 2.n(C) are solutia unicaX=£ICS-I..

numita solutia nula.x+:y+:Z=~4 3x-3y-3z devine X+Y=I-a. Un sistem omogen este compatibil.Capelli).. E o 4. Se obtine in final un sistem pentru care stabilirea compatibilitatii iJtlediata.. 2. • 67 .3.ex. 2 . y = 1.. =2 {X+2Y-Z =2 X+2Y-Z X+2Y-Z=2 !X+2Y-Z=2 y-z=O y-z=O. Teorema 2 (Kronecker=. Calculati £'. x+2y-z-t =2 =2 x+2y-z+t =2 x+2y-z+t S.. = xn = 0.!. 100 .. Fie A E 0 1 Mn( Z ) <=> det(A) = ±l. Atunei rang( A )= rang(A) ¢:> toti minorii caraeteristici sunt nuli (Teorema lui Rouche) • Rezolvarea sistemelor compatibile. Un sistem liniar de matriee A este compatibil daca ~i numai daca rang(A) = rang( A ). Fie un sistem liniar de tip (m. atunc] matrieea obtinuta prin adaugarea la A a coloanei b. . • Stabilirea compatibilititii. Restul se numese linii (coloane) secundare. . ex E 1R. 2x+y+z=4 -3y+3z=04. m are coeficientul O. se noteaza A ~i se numeste matricea extinsd a sistemului.. n). y=2-a ----------------------------------------------------Probleme propuse 1. Determinati inversa matricei A = [~ ~ 1) E M) (Q) . • Metoda lui Gauss Sistemele liniare (S) si (S') eu acelasi numar de necunoseute daca au aceleasi solutii. Un sistem liniar lara solutii se numeste incompatibil. Daca solutia este unica.m} inmultim 6. Deoareee sehimbarea locului ecuatiilor intr-un sistem liniar (S) transforma sistemul mtr-unul echivalent putem presupune ca all O.Daca r < m. Fie un sistem liniar de tip (m. . atat cat este posibil. In ecuatiile 2. Sistemul . Definitie s. se numesc eehivalente ¢:> Pastram prima ecuatie ~i continuant procedeul. Fie un sistem liniar de tip (m.. .Se determina r = rang(A) ~i fie flp un minor nenul de ordin r (minor principal). 4.Pentru fiecare valoare a parametrilor se obtine un sistem Cramer care se rezolva. Mn( Z ) inversabila in Mn( Q ).ZZ==61 = -9 -6y-6z = -12 _ {X+y+Z=1 y+z=2 Fie z ex. Un Dao' A este matricea unui sistem liniar ell coloana termenilor liber b" [i]. Pentru fiecare i E {2. Determinati valorile "ale ale lui a pentru care matricea A" [~ 2 -1 este inversabila 1 3 2) a in M)(IR).. el se numeste compatibil determinat. { ~l {~.Necunoscutele corespunzatoare coloanelor seeundare se numesc necunoscute secundare si se tree in membrul drept ea parametrii. 3. atunci sistemul are solutii nenule ¢:> det(A) = O.r = n. • Sisteme omogene Definftje 6. In acest fel. Proprietiti. Aratati ca £' rang(A) < n. EI are solutia Xl = x2 = . o 1 m prima ecuatie cu necunsocuta Xl _5. Aratati ca matrieea A = [~ ~ "* 21] este inversabila pentru orice valoare reala a lui m. { Sy . {-. iar in caz contrar compatibil nedeterminat. Determinati inversa matricei A = (~2~) ~ E M2 (Q) . Daca m = n. Un sistem omogen are solutii nenule ¢:> este eompatibil nedeterminat S. 6. . S. Un sistem liniar se numeste omogen daca top termenii liberi sunt nuli. Exemple. 3.2z = 3 3z = 3 =1 Sy-2z = 3 ! -x+3y-z Sistemul are solutie unica: X = 1. r = rang(A) = rang( A ) ~i flp un minor principal al lui A. de matrice A. Sistemul este -3y+Sz-4t 0=1 incompatibil.~. ex). 3. z = 1..to. .. pentru celelalte este Ilecunoscute.• Sisteme liniare sistem liniar se numeste compatibil daca are solutii. In eaz contrar este compatibil nedeterminat. .Liniile (eoloanele) corespunzatoare lui flp se numesc linii (coloane) principale ale lui A. Fie A = [~ ~ ~) . are solutiile (-1. atunci sistemul nu are necunoscute secundare si este compatibil deterrrunat. { 2x+y+3z-2t=1 3x+3y+2z-t =4 - ! -3y+Sz-4t=-3 =-2 -3y+Sz-4t { = -3. se calculeaza bordatii lui flp cu elementele fiecarei linii disponibile din A ~i eoloana terrnenilor liberi (minorii caracteristici). .l?aca.Ecuatiile corespunzatoare liniilor secundare se numese ecuatii secundare si se suprima. n) si matriee A. all si 0 adunam cu ecuatia . n). .

Rezolvati sistemul { 3x+2y+z = 27 ~1 E 1R.b. b c) Calculati A-I. Rezolvati sistemul IR astfel Incat A2 = aA + bl-. Determinati rangul matricei A = [ : E ~ ~ M2•3 (1R).. 4 3 =9 =7 x + Y .y-4z =-1 = -2 . a) Determinati a. 121 ~). Rezolvati sistemul { -7x + 3y + 2z 5x-4y+z 9. 0 8. 5x-2y+7z=3 24.2z = -2 . 2 2J E 3X+ y+4z =-1 =5 16..b 2 l 14. Determinati valorile reale a lui m pentru care matricea A XEM3•2(1R).7. ~)=(~1 ~). Determinati rangul matricei [~ 5 ~ b ~1) in functie de a.1 ~) ~ este egal cu 2. 19. -1 1) are inversa egala eu . Determinati inve rsa adjunctei matricei A = [~ ~ . = [~ . Determinati rangul matricei [~ =~ 2 ~ ~1 a ~1] in functie de a E a ! i 3 25. D~crminap rangul matricei A = [~ ~ n 21. Fie A = 2 [223 3 3 2 . Determinati rangul matricei [~ ~i~ ~~] 2 in functie de a. 2 -1 m I i i 13. =2 .X 1) 22.X M2 X(. x+4y+4z 2X-3Y+5Z 15. 26.3z = 3 . Rezolvati ecuatiile matriceale: ~( 1 a -2 -1) X (10 3 = 4 1 -2 . x+5y-4z 2x+y-z=3 = -1. adjuncta sa.2z = 9 .c E R . Determinati valorile reale a lui m stiind eli matricea A = ( . x+y-4z=-2 18. Rezolvati sistemul {X+3Y+5Z = 4 2x + Y . 4X. Determinap inversa matncei A = [ 1 111 1 1 IJ o o 0 1 1 0 0 1 11. . 69 . 12. { x + 3Y .~ -:) b) xC _~)=[-~~]. Rezolvati sistemul { x+y+z=3 -x + 2Y . Rezolvati ecuatiile matriceale: a) b) (1 2)X (1 -1) . Rezolvati sistemul { . are rangul2. J)etenninali rangul matricei A = [! !~} ~I 1 O.2z 4x+3y+7z=2 . . 20. -5 8 23. Determinati valorile reale ale lui a Ii b pentru care rangul matricei A = [ : 11. XEM2(1R)· 3 5 = 2 3 E (1R) .

+ A(. Fie matricea A = 2 2 0 si B = 1 .yo = 2.b . Aratati ca pentru orice Y+z =0 2X-3Y+4Z-5t 41. 2009 b) Determinati n E IR pentru care sistemul are solutie unica. Bacalaureat. 2X. c) Determinati inv(~rsa2ma~c]ei =-1 1 are 0 29. ~iL E MI. A = 0 0 0] 1 0 0 ( 1 1 0 E MJCIR). 2008 x + 2ay + z x+ y-2z=0 =0 30.Fie solutie unica. 35. IR pentru care sistemul are solutie unica. Fie sistemul { 2x- y+z = m . Determinati toate valorile reale ale lui m pentru care sistemul { x + y + mz = 3 este 3a 3b 3c incompatibil. b) Aratati ca rang (A) :: ~ ::~]. x+ 40. n. b) Aratati ca ecuatia AX = Bare infinitate de solutii X M3. 38. to) cu Zo = to = o.3(IR) = dA . Aratati ca sistemul de ecuatii liniare { X 33.c) = a mx+ y+mz=l unde a. 2008 39. Fie matricea A = (: 1 a) Calculati det(A). b) Aflati rangul matricei h + A + At.\ (C) .p ElR. Bacalaureat.y-2z =12 a) Calculati rangul matricei A.y+3z 37. Aflati valorile reale ale lui a pentru care sistemul de ecuatii liniare 2ax+ { y+z =0 Adaptare bacalaureat. a E 1R. i 32. zo.Y = 6 3x-4y =0 este incompatibil. 2] Bacalaureat.Yo.m. • 71 .m E i x + (2m -1)y + 3z = 1 x+my+(m-3)z = 2m-l IR . = rang (A) + rang ( B). 0 { x +Y +Z= 2 x-2y+2z =-1 infinitate de solutii. Aratati ca sistemul de ecuatii liniare E 1 4 -3 a) Determinati rangul matricei 5 A·. cu a. IR pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. c) Aratati ca( A + B)" = An + B" .27. 2009 ~ < w + 2y+z=1 ax + 3Y + 2z = 0. beR Adaptare bacalaureat. Determinati a. Va. n =4 E 1R. b E IR pentru care sistemul { 2x + Y + Z = b x+ay-z = are eel putin doua solutii. ~ ~ 1001 0000 a) Determinati m si n pentru care sistemul admite solutie Xo = 2. •. Se considera sistemul { a) Determinati =-1 . Fie sistemul de ecuatii liniare { 5x . X+2Y =1 b) Aratati ca rang ( A + B) my+2z =1 . 1 este compatibil nedeterminat. Adaptare bacalaureat. 34. Aratati 3x-4y+z=1 ca pentru orice valoare reala a lui m sistemul de ecuatii liniare IR astfel incat A2 -x + Y + 2z 2= mare 28..zo = l. =p x+9y+mz+t=3 5x-6y+lOz+nt v ~ < ~ ~ ~ (a+l)x+ valoare a lui a sistemul are solutie unica. nx+ y-2z 31·Fie A=[~ 0000 ~ ~] ~i B=[~ 0110 ~ ~]. C E lR '. { x+4y+m z=-3 X+Y+Z=b+1 a) Calculati A3. c) Determinati m si n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 2008 36. p E IR astfel incat sistemul admite solutia (xo. 2009 3x. Se considera sistemul { a) Determinati b) Determinati m m E E a) Calculati AB + BA. b. oricare ar fi nEW.unde m. b E IR . t. X+2Y-3Z=3 a ~ 2.• I i •. b) Aratati ell exista matriceleK EM3.1(1R) c) Aratati ca exista d E astfel incatA =K· L. Fie matricea A [2 a .

Bacalaureat. r sunt distincte doua cdte doua. m -x+2y+z=0 E 1R. Adaptare bacalaureat.. Bacalaureat. z Ii( C2 ~ ~ . b) Aratati ca pentru orice a E 1R solutia sistemului este fermata din trei numere in progresie geometrica. unde a.y-2z = 6.y + z = 1 . q. a) Calculati determinantul matricei sistemului. Bacalaureat.m E 1R ~iA matricea sistemului. c) Determinati valorile lui m pentru care sistemul este incompatibil.. X+ay+(b+C)Z =0 = 0. Yo. a. atunci eel putin doua din numere p. Fie m E 1R si sistemul { x + my + z = 1 x+my+mz =-2 . Bacalaureat. 2009 2 ~ . ~ Xo 0 0 este constanta pentru once solutie ne ana a c) Pentru m = 0. 1R pentru care sisternul are solutii nenule. 2009 47. b) Aratati ca pentru orice a. ~ a) Aratati ca sistemul este compatibil determinat. 2008 E 1R si A matricea sistemului. q.c E 1R. sistemul are solutii nenule. Zo) a sistemului. 1) este solutie a sistemului. Adaptare bacalaureat. .. If. b 7x-y+az=b a) Deterrninati valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.. 2009 X+ y+z =1 a) Ca1culati determinantul matricei sistemului. exista b E Z astfel indit sistemul admite solutii toate componentele intregi. 1. Fie sistemul { ell x+by+(c+a)z x+cy+(a+b)z 1R. unde m mx+3y+3z =-1 1R. Fie sistemul 2x . Fie sistemul y + az = a . 1) este solutie a sistemului.: 0( a) Determinati a si b pentru care sistemul are solutia (1.n. Bacalaureat. ~ 5 ~ matricei sistemului. x + ry + r2z = r3 a) Calculati determinantul E z ~ 1R ~i A matricea sistemului.LI . b) Rezolvati sistemul in cazul in care p.rEC.. ..I ILl { x+2y+3z 3x. 2008 y-mz =1 E mx+ y+z =0 42.9. . "# 2 oricare ar fi m E 1R. 2X+ y+z = 0 43. Fie A matricea sistemului { 3x . c) Rezolvati sistemul stiind ca a"# b si (1. '\ Determinati valorile lui m pentru care sistemul are solutii nenule.y + mz = 0 . Adaptare bacalaureat.unde a. 2008 {X+2Y+Z=1 46. Se considera sistemul { mx + y + mz = 1-m . b 'I • Adaptare aca aurea. 1R.p E IR pentru care sistemul este compatibil. . 2009 ax+ y+z = 4 a) Calculati det(A). ~ i o Q . Fiesistemul {x+ py+ p2Z = p3 X+qy+q2Z=q3 . b) Aratati ca rang(A) a) Ca1culati det(A). Adaptare bacalaureat. aratati ca 2 2 2 ' Zo -Yo -Xo E (Xo. b) Determinati m . b E 1R.b) Determinati m. oricare ar fi a E 1R. b E 44.q. 1. Fie sistemul . • 73 . :3 u.' b l~ . . -x-y+4z=0 bit 2009 a) Calculati determinantul matricei sistemului. b) Determinati a ~i b pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. m e. {x+ay = 1 45. 2 + y2 + Z2 .b. r sunt egale. Fie sistemul omogen { x+3y+2z = 0. =0 . b) Determinati valorile lui a si b pentru care sistemul este incompatibil. 2009 =b . 2008 X- c) Aratati ell daca (-1. 1.undep. iar rangul matricei sistemului este egal cu 2. ~ :i . b) Determinati m E 1Rpentru care sistemul este incompatibil. c) Aratati ca pentru orice a E Z . 1). a x+z=1 SO.

bl.+). *) reprezinta Definitie 0 E G x G . atunci (H.Tema2.. ({-l.). x in grupul G. ~ 2 2 33210 101 Fie grupul (G.o) = ((0. ':i a: ~ c:f ~ z Grupul (G. Fie (G. fi Definitie morfism 4.) . Exista un numar natural nenul n astfel incat x" = e . (Mn (C).+). *) se numeste grup comutativ (abelian) daca legea . v ~ oricare ar fi x E G . Fie x E ( G. 0) doua grupuri...Y E H . *) . Proprietatea S.. an} este I } multime finita si . Definitie 1. Tabla operatiei o I .. ~ G2 este morfism atunci: 0) In 1(e 1 ) = e2 . (Q.) unde e este elementul neutru al grupului G si x" Definitie 6. (lR". H este subgrup al grupului E H orieare ar fi z cs: ~ G.1.*" este asociativd.1 ISi. 3} ~i a * b = la. +). atunci numarul elementelor lui divide numarul elementelor lui G. G . 0 submultime nevida H a lui G se numeste parte stabilii a lui bijectivii. 0 functie daca nurneste ordinullui x in G ~i se noteaza ord (x) . Daca =( (Q. G exista x' E 4.*" este comutativa. Daca (G1.a.2.) este grup finit.+). lege de compozitie interna pe G. iar este simetrieullui 1 (x) in G2 *". In cele H ce urmeaza (G. H::j. imaginea * a. 0) sunt doua grupuri si f: G. x.).Y lR si 1 este 2. « Exemplu de izomorfism: Fie (GI'*) = (JR. unde x' este simetricullui a: Exemplu: G = {O. matricea (a . unde Y' este simetricullui Y in grupul G. b)) se noteaza a * b .+).) . (Mn (Q).00). * a. " ~pentru fiecare pereche (a. Grupuri ce urmeaza G reprezinta 0 multime nevida. adica (x * y) * z = x *(Y * z) . atunci H 1 2 4 a2} este subgrup al grupului (S4') . (Q". *) daca si numai :E . adica exista e E E U 3. c) Toate elementele lui G sunt simetrizabile.*" pe G.. Daca H este subgrup allui G. atunci H este subgrup al grupului (G... at grupului a) x * Y (G. (lR. (Mn (lR).) oricare ar fi ~i I: E JR~ (0.. adica G este multirne finita. GxG ~ G.Y 0 E H . H este subgrup al grupului (G.. Cel mai rnic nurnarul natural nenul k cu proprietatea cii =e ~ o a: ~ grupuri de permutari: (Sn. H se numeste subgrup Gin raport cu legea . *) se numeste grup daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) Legea .. G astfel lncat E x *e = e *x = x .x . *) daca si numai daca x * Y I ::) U . Daca H este multime finita.. multime nevida G ~i 0 lege de compozitie internii .x . Se numeste lege de compozitie internd (operatia algebricdi pe Go functie Daca morfismul f: G. Cum I(x+ y) = 2x+Y = 2x ·2Y I(Y) X. se numeste tabla operatiei . oricare a fi x. Y E E H . +) .>" 3 2 pe G este 1. (C. x .YEG. f(x) = 2x .*" pe G.I * 0 1 2 1 1 3 o icC 0 1 123 0 2 3 4). *). y E G. Fie (G1. Z este subgrup al grupului 2. = Exemple de grupuri: <grupuri numerice: (Z.*" daca e x * Y E H . Perechea (G. Daca a Proprietiti: 2. Fie grupul (G.. Proprietatea 1. ~ G2 este functie bijectiva atuneif se numeste izomorfism.)Sn cu a . (x' se numeste simetricullui x).+).*" 0 H oricare ar fi x. *) daca: E daca G = {ai' a2.+). adica pentru orice x astfel incat x * x' = x'* X = e.. (G2..z b) Legea .*" are element neutru.3 Structuri algebrice 1. adica x * y = y * x .l}. • 75 .)..+).. *) .*" . *) este grup si cele doua grupuri (G. Definitia s. G daca H este parte stabila a lui G in raport eu legea . = a. *) si He G. = I(x)· (G2. (C.) . Definitie 3. l) ••• . ~ au acelasi element neutru. oricare ar fi x. oricare ar fi x. I: G1 ~ (y) G2 se numestc oricare ar ft de grupuri (sau simplu morjism) 1 (x * y) = 1 (x) 01 • 4 X. ~ :E ::) u: e .00 ). ~ non Xk • grupuri de matrice: (Mn e (Z). *) si H 0 submultime nevida a lui G.+). b) • perechea (G. 0. *) si (G2. Fie x Be E x .I 11. unde el si e2 sunt elementele neutre din G1 si respectiv G2 oricare ar fi • in cele b) 1(x ') = (J (x))' (I (x))' x E GI' unde • x I este simetrieul lui x in G1. rezulta cii1 este izomorfism. = { e. IJ b) x' E H oricare ar fi x Exemple de subgrupuri H. Teorema lui Lagrange. "est caz spunem di eele doua grupuri sunt izomorfe.y...

EQ}.+.{O} daca si numai daca n este numar prim. 3.. orieare ar fi x. + Z2 = ~ + Z2 = 1 (z.. iar si ..0" este comutativa. + Z2 ) = z. iar . a) Legea . :E morjism de inele daca: (-1.*" ~i .Z 2. ~ ~ VX.xy+3x+3y+2.. Pentru fieeare kE{O.U(Zs)={1. (C. i I a) Aratati ea legea . se numeste 2. .0" prin xo y =X+ y-5. Z2 = ~ . A Exemple: (JR. n) = 1. xP =e .0" are element neutru.0" sunt doua legi de impartirii lui a la n. daca At si ~ sunt eorpuri atuneifse numeste morfism de corpuri. 6. kin. ) .)..:. 0) se numeste inel comutativ daca legea .0" este distributiva falii de legea .. .) unde se noteaza compozitie interne pe A. +.+. U(Z9)={i.0" ...0" se numeste inmultire ~i se noteaza eu ". se noteaza eu a (mod n) restul multi me nevida. *.. r' =4. ) + 1 (Z2 ) .+. 1 (z.yeAt· c) f (1~ ) = 1A. Fie inelele (A" +. orieare ar fi x..) se numeste corp daca 0A *1 A si oriee x E A.4} :~ 'III e r.. (Q. 77 . Simetrieul elementului x E A .. 2." .y. 1(1)=1=1.). 0 functie I: A.Jd).. a) Verificati ca xoy=3(x+l)(y+l)-I.+.*) este grup eomutativ. Z2) = z. Ii + b = ~ orieare ar fi a. Inele ~i corpuri In eele ee urmeaza A reprezinta 0 Pentru un numar natural n. o :..l. ----------------------------------------------------Probleme propuse 1'Pe multimea numerelor intregi se defineste legea . In conditiile x e G si k = ord de mai sus.0" are element neutru. 9.+b se noteaza ••• III ~ ~ ~ 2. '5 ~ ~ Simulare bacalaureat. (Q( .8} (M.+.5. Exemple de corpuri: 1. Atunei elementul inversabile a este inversabil in Z.) unde d e Q. (x) . iar legea .I. Z2 = 1 (z. rezulta ea ord ( a) = 3 . x... • = 1 2 3 4 5) = e.YEJR. ). ) = Z... ~ H =Z n[5.:) In inelul (A..). I(z) =.1 Exemplu: Fie permutarea a = ( (J3 3 2 2 3 4 4 5J e S 1 5 s· Cum (J2 =( 1 4 2 1 3 5 ~i 2 3 4 5) b) f(x·y)=f(x)·f(y). Exemple de morfism de inele (corpuri) I: (C. .III Definitie 8.+" .+. 1. Legea . Cum Multimea elementelor ale inelului U(Z. n ~ 2 si un numar intreg a. xk-'} este subgrup eu k elemente allui G.+. *..0" este asociativa . +.). unul din inelele Z. Intr-adevar. Inelul (A.b E Z se numeste inelul claselor de resturi modulo n.Jd ~ Q si Q( Jd) ={a+bJdla.). :ffi id' b) Aratati ea legea . +. (Z.oriearearfi x. multimea {aEZla(modn)=k} (Z.{0 A} in raport eu inmultirea se noteaza x -t si se numestc inversullui x..0" prin x 0 y = ~ K + /-1 . t =s C( Inelul (A.7. Definitie 7. a) Aratati ea multimea :~ . A. r' =3.).C .0" prin xo y =3.b 3. x * 0A este simetrizabil in raport eu inmultirea. b) Aratati ca rnultimea ~ Definitie 9.+.. d > 0. legea .. x2 . (Z. (A).y EAt.) a) I(x+ si (A 2 ' +.2. r' =2.. (Q. b) c) 8. Inelul claselor de resturi modulo n 2. fe.Pe multimea numerelor reale se defineste legea . ~i si 8.0) ..Pe multimea numerelor reale se defineste legea .00) este stabila a lui Z in raport eu legea .00) este stabila a lui JR in raport eu legea . Tripletul (A. Fie n EN. x" = e.. +. n ~ 2 si a E Z . (C.) unde A este .. H (x) = {e. *.*". corp daca si numai daca n este numar prim. Q. .·) un grup finit eu n elemente.2.. adica x 0 (y * z) = (x (x* y)oz = (xoz)*(yoz).) este • U(Z.0" este asociativa.).0" . r' =2.3.. (JR. r' =5.) daca si numai daca y) *(x 0 z) ~i (a.4-' =7. JR..0" este asociativa. . (A.*" se numeste adunare si se noteaza eu . a) 1 (z.2.=8.2.·) ~ (C. rezulta ea (Z..n-l} multimea {O. 2002 • cC 2. pEZ<=>klp· 7. 0 b) Legea . . . Un morfism de inelej se numeste izomorjism dacaj este functie bijectiva. 0) se numeste inel daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 1. ••• ..-=t} se noteaza eu Z •. o -e i Q . 1 (Z2) orieare ar fi z" Z2 EC ..·).).:) Exemple de inele 1. r' =4 si r' =1.+. Elementul neutru al adunarii se noteaza 0A' iar elementul neutru al inmultirii se noteaza 1A • r' =1. ~ • 76 y) = I(x)+ I(y). Inelul a + b =. b) Aratati ea legea .z EA.+.+..4. . (1 2 3 4 5 Proprietati: Fie (G.

0" este asociativa. legea . b ElR. b) Aratati ea legea .0" . y. 5.0" . ~) s.} .b E Z} .{I} este grup = 1.0" ..• w a: 15. o C Z a: a) Aratati ca G este parte stabila a lui M2 (lR.00) =~ x+y . a) Determinati valorile intregi ale lui a pentru multimea Z . . nu are element neutru . .0" prin xo y = -3xy+ 7x+ 7y-14. Pe intervalul (0. a) Aratati ea pentru a = 6.: I oc( •.. Aratati ea legea este asociativa.0" . a E~'. b) Aleatuiti tabla inmultirii permutarilor pe G.0" are element neutru. .oc( · · b) Aratati ea legea . + . 2000 G ~ !.) U (0. 1O.0" . Pe multimea numerelor intregi se defineste legea .0" .!. a este un numar intreg. b) Demonstrati ca G este grup in raport eu inrnultirea matrieelor..0" are element neutru. EM Z. II) AriHali ca M este parte stabila a lui M2 (Z) in raport eu inmultirea matrieelor.0" prin x y = xy 5x 5y 0 + + + a. b) Determinati elementele simetrizabile ale lui Z in raport eu legea ..: .. 2007 este un numar real.. unde ". 2 3 4 9. =x Bacalaureat..... 1 100 Adaptare bacalaureat.. a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ..y Z CD b) Determinati elementele simetrizabile ale lui a) Aratati ea e = 2 este elementul neutru allegii (0.. c) Calculati :::..) c u. unde a b) Calcu 1'111 all * 2 16. Adaptare bacalaureat.) este grup.• c( Il) Aratati ea (x 0y) 0z = (. a: w w 11. numarul a2 + 1 nu se divide eu 3. II) Determinati numarul elementelor lui G..b : lR.. c) Aratati ea (G. in raport eu operatia . legea b) Aratati ea pentru a *.* . c) Determinali elementul neutru allegii . legea asociativa " 0" Prin 1~' Se considera multimea 3: )ia.) este asociativa .4.0" prin xo y=5xy+6x+6y+a." este inmultirea permutarilor. Adaptare bacalaureat..*" . 2007 M3 (~) in raport eu inmultirea matrieelor ~ c( b) Aratati ca (G.1 . b) Aratati ea G este grup in raport eu operatia de eompunere a functiilor.00) in raport eu legea ..*". Pe multimea numerelor rationale se defineste xo y =..00) este stabila a lui Q in raport eu lege a . (3..*" .. a) Determinati elementul neutru allegii Aratati ca daca x.00) si x* y = (0..* -. 1 1 1 -0-0-0 •••0-.00) se defineste legea . 2 a) Aratati ea multimea H =Q n[-2. Pe multimea G Il) x *y =x 1ogy. Pe multimea nwnerelor reale se considerll legea . atunei det ( A) = 1. ::.00) . z c( = {A E M2 (~)iA' A . xy 2-x-y+xy . i :::. b) Aratati ea legea ..b Il) z c( Ci2 w ~ ~ 11'1 W oc( b) Aratati ea toate elementele din (0. Pe multimea Z se defineste legea asociativa . Se considera multimea de functii G = {fa. Fie a = Bacalaureat.xy+2x+2y). Z E (0. .= 12} unde A' este transpusa rnatrieeiA. 11. . Pe multimea numerelor reale se defineste legea . b) Aratati ea H E (0. E £1 6. c) Determinati elementele simetrizabile ale 1ui b) Arataji ea orieare ar fi a c) Aratali ea Q in raport eu legea daca A EM. 2009 (x) =ax+b.. a) Aratati ea multimea s..: • ~8 • 79 . Pe multimea * .: w ~ ~ ::. E M = {(: si G = {an In EN'}.2) se defineste legea asociativa .. Pe multimea numerelor intregi se defineste legea . b) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ..0" prin xo y = xy-6x-6y+a.-1 ..0" .~~Ifa. atunei x = 1 sau y = 1. atunei det ( A) *. 2008 = (0.(. 3 2008 se defineste legea x 0 y Adaptare bacalaureat. b) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care legea ..0" .. 8. +.0" (0.*" definitA prin x* y = 2xy-6x-6y+21..·) este grup.{-5} este parte stabila a lui Z in raport eu legea . 7..y.00) se considers legea de compozitie • :::.. unde a d) Aratali ea daca A ~i EM.*" este asociativa.) ~ o o :::.!. Aratati ea G este parte stabila a lui patratice de ordinul 3....00) este parte stabila a lui lR in raport eu legea . 17.0" prin xo y = ~x\og. 12.6.0" prin xo y a) Aratati ea legea .0" are element neutru.!.0" .00) . Pe intervalul Dernonstrati ea operatia de eompunere a functiilor de la R in R este lege de compozitie pe G. 2008 este un numar intreg.. Pe ~ se defineste legea de compozitie x * y Il) + y + xy ...0" are element neutru.) in raport eu inmultirea matrieelor. Fie multimea G "" C ::r:: u c( · l~Fiemulpmea II) G={(~ T Ha>+ ::.0" este asociativa. x.)-I x y Z orieare ar fi unde . .!.2) sunt simetrizabile in raport eu legea .

/ (x) (JR. Se considera pe JR. 21. (( 0. ar fi 29. se considera legea x * y = xy .*" este asociativa . R} . morfism de grupuri.. oricare ar fi n E N* .*) este parte stabila a lui JR..20. Pe JR..{I}. a) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care legea . 31. = x-I este izomorfism de grupuri. * 2013 . Fie grupurile ((0. unde legea .x * x * ~ * non - 5 r+ b) Rezolvati in JR.*).0" si ..-).00 ). Se considera multimea G a)Aratapdi = {A (x) = (1 + 2x -x 4X) Ix 1-2x d) Pentru a E = 2 .. /( x) = T. in raport cu legea .* . a) Aratati ca/este /(x) = x+ a sa fie morfism de grupuri.t :E • 81 ..YER.. j) Pentru a real. )n .{2}. Fie grupurile (JR.0) ~ (JR. f :(JR.. * 2013 . *). rezolvati In R ecuatia x* x * x * x *x 1.2).2y + 6 ~i x * y = xy . calculati 1* 2 * 3 * . %S.. lui JR..0" este definita prin x 0 y = x + y-1..0) . Adaptare bacalaureat.. o .2x . calculati x * x * x = 287. 5 . Pe JR. e) Pentru a = -3 . e) Calculati 1*2*3* j) Aratati ca .* ..{2}.*" definita prin x * y numar real astfel mcat functia = -2xy + 3x + 3 y + a .. 23. b) Aratati ca legea nu are element neutru pentru nicio valoare intreaga a lui a.0" are element neutru. si (( -2..5y + 30 si mUltimea b) Calculati 1*2*3* . este izomorfism de grupuri. :E = -3 .. d) Determinati valorile reale ale lui a pentru care multimea ( -00..*) . c) Aratati ca legea . se considera legea .... calculati 1* 2 * 3 * . unde legea . b) Aratati ca legea ... Consideram grupurile (( 0..*" este definita prin x * y a) Aratati ca functia /: x + y + 7. c) Aratati ca G este parte stabila a lui JR.) + l + a . = A(x)A(y)=A(x+y).00 ) ~ G..oricarearfi ill x.0" x 0 y = xy .x . /(x) b) Calculati XI 0 reale ale numerelor a si b = ax+ b sa fie morfism de grupuri... e) Pentru a = 3 . aratati ca multimea ( -00. = 5 . a) Aratati ca functia ill t .... calculati j) Pentru a = (-1) * 0 * 1* 2 * 3 * 4 .= {-I}..*" sunt definite prin d) Pentru a e) Pentru a XEZ.).+) si (JR.00) .*" . astfel incat x * e = e * x = x . determinati valorile intregi ale lui p astfel incat x * p = p . *2012. 2010 28. a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care 1 * 2 = 0 . unde a este un numar intreg. 0). ecuatia x 0 x 0 x 0 x 0 x ((-1) * 2 ) * ( ( -1) * 2013) =a..4x a) Aratati ca 4y + 20 si multimea G = ( 4.+) ~ (JR..00 ).. c) Dernonstrati ca functia /: (0.. Se considera pe Z legea de compozitie data de x * y = 6xy + 6x + 6y + a .*" . b) Aratati eli/nu este izomorfism..0" a) Determinati x2 valorile este definita prin x 0 y = x + y + 3. b) Determinati a E JR. Consideram grupurile si (JR. *) este grup abelian.. *) .) si functia f :Z ~ Q' .) ~ (JR. b) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea . se considera legea . astfel tncat x * a = a * x = a oricare ar fi x E JR. n EN..!: u 24.+ ) ~ (JR.. 4..+). in raport cu legea .0) ~ (( 0. 0 X n .. *~ = (x f :(JR.{-I}.0" este definita prin 22. (Q*. = b) Dernonstrati eli G este grup c) Calculati 3 4 ( -1 -1 raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul doi. a) Determinati elementele neutre ale legilor . / (x ) = x + 4 este izomorfism de la grupul %J este grup ill raport cu legea .y + 2. unde legea . Fie grupurile (R. a) Determinati e E JR. *). * = (JR. 0) si (JR.. / (x) 1. = 5 .00 ) .0) . / (x) = x- 7. b) Determinati valorile reale ale numarului a ~i . a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care (1 * 2) * 3 = 1* (2 * 3) . aratati ea multi mea R este grup in raport cu legea .*" este definita prin .00).*".5x .*" este asociativa. unde legea .*" este asociativa pentru orice valoare reala a lui a.) = ex-I este izomorfism de grupuri. Fie grupurile (Z.. c) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea . c) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care xo y = xy+x+ y.*" . estegrup. astfel x2' incat functia G = (5. •. = ~x 3 32. unde legile ..) a) Aratati ca functia si (JR. unde n este un numar natural nenul si XI' ••• ..*" definita prin x * y ~ :E u.. +) ~i (JR. oricare ar fi x E JR.*" .(JR.. legea de compozitie data de x * y xy . b) Rezolvati JR. *) (G. Fie grupurile (JR.>" are element neutru pentru orice valoare reala a lui a. unde legea .I !.. X n E R 27. ecuatia x 0 x 0 x 0 x = 5 . unde a este un numar x* y= 4(x+y) 4+xy . %] este parte stabila a b) Aratati ca (G..00).0)..*" . oricare j) Pentru a = 5 . d) Aratati ca (G. 26. in raport cu legea .... Pe JR. 0).. 30. unde a este un f :(JR.{I}.. *10.) la grupul (G.

. (-2. T) unde x 1. c) Aratati ca functia f: Q ~ Q. (C·.. Aratati ca G este subgrup al grupului matricelor inversabile din M2 (lR) . Pe intervalul (0. E 43. b) Rezolvati ecuatia X2 = /2' X E G .~ Z.&. a) Aratati ca x 0 y = -2 ~ x = -2 sau Y = -2 . . x+l este izomorfism de 39. unde legea ".*" .." este inmultirea numerelor reale..2) * . Fie permutarea .f(x)=2x-2 ecuatia x*x*x=l. b) Demonstrati ca G este grup in raport ell lnmultirea matricelor patratice de ordinul3 * .. . Aratati ca (G.*). +.) la corpul b) Demonstrati ca G este grup in raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul2. II) Aratati ca A E M2 ('1.{02} i I 38• F· numaru I comp Iex ~ ie a) Calculati &42. .) .. a= (1231545'f3 4 5) E 2 a in grupul = COS-+lSlO-. b) Aratali ca inelul ~i x T y= xy-5x-5y+30.) . Fie multimea G={(~ ca daca H este subgrup cu n elemente al grupului ~)ia. T xn' cu n E N° si xl'x2... Fie n un numar natural nenul ~i multimea U. 7 46.). ca fun..) . . In inelul M.00 )..0 ) unde x * y = x + y + 2 si x 0 y = xy + 2x + 2y + 2 . Adaptare bacalaureat.. {}2 • Ie corpul (Z7'+'·) ~i H = E Z1 . 1..0 ) • c) Aratati ca functia f: grupul (lR.a) Aratat! ca functia grupuri. T) este corp. Pe multimea numerelor reale se definesc legile " 0 " ~i " * " sunt definite prin x 0 Y = xy + X + Y si X * Y = x + y + a.. & S "i H = {a* Ik E'1. este subgrup al grupului b) Demonstrati = {z E C Izn = I}. = A(2xy+x+ lR-{ -~}. Fie multimea G = {A M2 (lR)ldet(A) = I}.). 4'7 F. Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ..». Se considers inelul (Q. Se considera inelul (Z.. 37. Determinati elementele inversabile ale inelului ('1. c) Aratap . f () = A -2X (X-I) (Q.x)IXElR-{-~}}.3)· c) Aratati ca multimea H = {1. 7 este subgrup al grupului matricelor inversabile '5 ~ :I din M2 b) Determinati ordinullui s in grupul U42• ('1. 44.fi}.YEZ. ..12) este inversabila ~ Adaptare bacalaureat.b'CE'1.12)' +. . f ( x ) = A ( x) este izomorfism de la grupul arfi X. (Z.+. 34. cna f: lR• ~ G .)---+((-2.1. *) este corp.) la inelul ( '1. 2009 a) Aratati ca H este subgrup al grupului b) Determinati ordinullui (S5'·).+) ia 41.). 2008 ~ -e :I • 83 . oricare 33. oricare ar fi A.}xe+ lR~ G.4}. . x 1x Adaptare bacalaureat.&2 .00). oricare ar fi X. T). 35.).... Fie multimea G={A(X)=C:~x a) Aratati ca A(x)A(Y) 1~. 5. Fiemwpmea II) Aratati ca G~{XEM'(Z')X~(: ~)} multimea H = G . E Q. XI este izomorfism d) Calculati T x2 T X3T . unde a este un numar real.Y E 42.B E G. (C·.7. de la grupul (Q.. 1. Y = x+ y-5 a) Determinati elementul neutru allegii 1. H=Un• II) Determinati numarul elementelor multimii G. atunci h) Determinati inversa matricei B ~ ( !n det(A) E {ij. (( 0.2). 45.10. f ( x ) = x + 5 este izomorfism de la corpul (Q. 2008 36. Fiemw~ea a) Aratati ca G+(X)~[~ ~ .).2 este izomorfism de la inelul ('1. b) Rezolvatiin f:((O. (lR·... A· BEG.} . b) Determinati elementele inversabile ale inelului. AD.&13} este subgrup al grupului (C·.0" este distributiva fata de legea .. +.. 5. f (x) = x . (S5").. .) la grupul (G... c) Aratati ca functia f: '1. h) Determinati numarul solutiilor ecuatiei X' ~ G ~). a) Aratati ca U. Consideram inelul (M 2 ('1.*" definita prin x * Y = xlog.00) se considera legea . r)..y .. X E G.

..._1X·-1 + .4 . acestor p cu p prim. grad g).. Bacalaureat..i. grad (Jg)=grad • Funqia (J) + grad (g). coeficienti ill K. 2009 a) Determinati numarul elementelor multimii M b) Aratati ea AB EM. Catul si restul impartirii lui ~ ~ i! f ~ = a. Adaptare bacalaureat. Bacalaureat.gEK[X].2. cu rest. Inelul polinoamelor ~._IX·E E I + . l o atunci scrierea K . se numeste polinom in nedeterminata X cu coeficienti in K. ° f = amxm + am_1Xm-1 . • Gradul unui polinom Polinomul ak = nul si se a) Aratati ca H este grup in raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul 2.a) Aratati ea H = {O.. atunci 0 expresie de forma aX" + a.. lR.+ alX + ao se numeste forma algebricii a polinomului j. numit inelul polinoamelor in nedeterminata X cu f (2) = 3 . Zp) 1.+ a X + a . c) Aratati ca nu exista niciun morfism de grupuri f: relatia K [X] este inel.tO. C. • Tmparlirea la X . 2. Daca f E K [X]. se numeste coeficientul b) Determinati numarul elementelor de ordin 2 din grupul dominant al lui f definitie gradul Proprietili 1.) care sa verifice ' elementele ao. orieare ar fi A...t + ° si pentru k > n.+ a1x+ ao se nume~tefunc/ia polinomiala atasata luif Daca a E K . iar Doua polinoame din 3 in grupul (Z.al' .. (H._1x·-1 + . (z 6' +) ~ ( Z.pentruorice f. atunci functia J: K ~ K definita prin J(x) = a..+ alX + ao EK [X] are gradul n daca a. Daca X este un obiect care nu este K..+ ~ + alX + ao la X-a se pot determina dupa urmatoarea schema: • 85 . Schema lui Horner..bE Z'} M3 (Zs) . pentru orice f.)..gEK[X].a..Se considera inelul (Z6'+') ~i corpul (Z7'+")' A in cele ce urmeaza K reprezinta unul din corpurile Q . g._1X·-1 + .. Q E K Proprietatea 3.+ alX + ao EK [X] . Scriem grad (f) = n.a.X" + a.... 2009 50. 2009 Polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ (Q._IX·-I + . lR ._1X·-1 + .. i I In acest caz polinoamele c si r se numesc catul si respectiv restul impartirii luif la g. A f = a. elementul imparlirii j (a) E K se numeste valoarea polinomului f in punctul a ~i se noteaza f (a ) . B EM.X· + a.. Pentru astfel incat • Teorema polinoamele c si f.Se considera multimea H = {( ~ . C sau Z cu n N si ao. exista si sunt unice r E K [X] f = gc + r si grad (r) < grad (g) . in acest caz a. E K se numesc coeficientii polinomului K[X] sunt egale daca au aceiasi coeficienti. Restul impartirii lui f E K [X] la X-a este f (a ) .4} .) . f 2 A a) Rezolvati in corpul Z7 ecuatia 3x + 4 = b) Determinati ordinul elementului °.. Cu operatiile uzuale de adunare ~i inmultire a expresiilor algebrice..x· + a. )1m. se noteaza Multimea polinoame K [X]. a E Z" m = ±i}.al' . c) Demonstrati ca M este subgrup al matricelor inversabile din 49.Q.+ alX + ao' Polinomul ° are prin (J + g) ~ max (gradj. polinomiala a unui polinom Daca f = aX" + a.g E K[X). si scriem f = aX" + a... {X2000 b) Demonstrati ea Ix E Z7} = H Tema2. Polinomul avand toti coeficientii nuli se numeste polinomul noteaza 0.Fie multimea M ={[i r ~}a. grad -00.

... a Teorema E C .X + ao' cu ao. a a. g E K [X]. X. + a.m..x2 + x.... Atunci I = ge .. K.x3 + x2XJ X.Xn-' + bn_2Xn-2 + . are grad n... an * O._1 a. =X iar restul este r = bo = j{a). a == r (cos a + i sin f.. si un c. • Polinoame I ~i g .l1~XJ+. Ridicinile polinoamelor Definitie 4. Proprietiti 7.. Notaro a) w ~ E !C ~ cu • 87 . 1* 0. daca ao * 0). Polinomul K [X] se numeste un eel mai mic 3. t.a == 0. Fie si x._1 b'_2 . Fie t. Definitia 3. Fie l.. si b) dIll dig dllg =>dll d. ••• . Pentru orice doua polinoame I. b.m.c.. rationali. Fie 1== 2X3 _4X2 -5X +3 si x"X2. si g ~ a .m.m. -5 3 I.s E K[ X] exista un c...m. unde a._2 + a. atunci p I ao C . Daca polinomul g E ~i . E Z..Jd .xn E C radacinile polinoroului f .X3 E C radacinile sale. hEK[X]. Exemplu 1. a luij" ~ X-a If. Ecuatia x" .Atunci: C[X]. Avem S.X2X3=-2 m E ==""2.Jd E JR- I are toti coeficientii rationali si are Q . dE K[ X] este un c.X2 +. aa. d. Daca polinomul I are toti coeficientii reali ~i are radacina z Numarul radacinilor din C -JR ale lui I este numar par..Jd . Atunci multiplu eomun al luij'si g daca a)11 m glm b)11 h glh =>mlh.. ~i numerele ~ si q I an· ~ V Singurul polinom care are mai multe E p.X -' + . Un polinorn Fie polinomul 1= aX" + .+ a..m.X4 E C radacinile sale._2 ab. are solutiile rAdacini decat gradul sau este polinomul O..m. d cu a E l z. +al ao abo +ao r II b...m.. Divizibilitatea polinoamelor Definitie 1.pentru g Polinomul * 0 .. atunci are si radacina K se numeste riidiicinii a lui lui Bezout: a este radacina I E K [X] daca I (a) = O.. folosim notatia S. = S"S2 == s~ - 2s2 .l1~~+. radacina a polinomului an * 0.b. intregi 5. n Relatiile lui ViCte. Spunem ca g dividej daca exista e E K[X] astfel incar Exemple 2. Fie 1= aX" +an_.X3.. Scriem g If -4 x.+ b.._2 .X2X3X4=-3 cu coeficienti reali. deci daca exista eel mult n radacini in 8. K[X] cu x.l1XJ~+~XJ~-~ == 2.g +1 ~ ~ deci e =4X3 _7X2 +7X -5 si r= O..c. Fie 1==X4 +2X2 +3X -3 si X"X2.s E K[X]. E 2.. + x: ' unde k este un numar natural nenul E (sau k Z. q E Z. Analog pentru c. al polinoamelorj al polinoamelor K' este un c. in general. q) == 1._1 a.c. + a. radacina a + b.. 1= 4X4 _3X3 +2X -5. Un polinom f E C( X] de I E K [X] de grad n. X2 + XJ+ X4 + =0 X.. EK[X]. Proprietiti 4. are n radacini in C.X4 + X2X3+ X2X4+ ~X4 . 1* 0.a" .m. d E Q ~ •.m.gEK[X]. atunci I are si radacina a .m..a..X + bo.. dEK[X] se numeste un eel mai mare divizor eomun al/~i g daca a) dl/....l1XJ+ X.d. adica restul Definitia impartirii lui I la g este egal cu 0 . Daca a == Peste q • Ecuatii binome.m. (p.. b. = xt + x~ + .... f== (X -a)g.X +ao x"x2.c.d.c.a._l II bo " Catul este e = bn_. al ab.d. +X2 +X3 ==--==2 2 2.

unde t == x +. Determinati. functie de a E C . n -1 .!. Calculati: a) x~ + I po K[ X] este ireductibil dad si numai daca polinomul af este xi + x.!.. .+ ao forma sa algebrica.!. Fie f == X3 + 5X2 . Determinati gradul polinomului f==(a2-I)X4+(a-I)X2+(a+2)X+IEC[X] in g(x)==O se imparte cu Xk si se face substitutia x+. .2 sunt egale.. 11. al luij si g. Determinati restul impartirii lui f == ( X3 + 3X2 . 6. -4 I I 5 -4 -3 I I 0 + I.. a+2k1C) __ n + sm I n ' k == 0.4x + I == 0 <=> x2 + :2 - 4 ( x + ~ ) + 5 == 0 <=> r -2- r ..X + 1)20 ~i f == a40X40 + a39X39 + .x + I == 0 si x +. in aeest eaz ecuatia f (x) == 0 se ordinea factorilor si asociere in divizibilitate (g este asoeiat in divizibilitate eu h daca exista a E K astfel incat g == ah). unieitatea fiind pana la • Ecuatii reciproce. si XI'X .3X3 + aX2 + X + 5 se divide cu X + I .gn EK[X] astfel incat I=s.Ecuatia . b) -+-+-. Fie f==X3_3X2+5X+7EC[X] Calculati: a) XI + x2 + x3• b)-+-+-.X K[X] cu f == gh si grad (g) ~ I.4t + 3 == 0.!. 7.d. f E IR [X] este ireductibil in IR [ X] daca ~i numai • Fie f==X4-3X3+2X2+X+IEC[X] grad(J) == 2 si Ll < O. catul ~i restul impartirii a doua polinoame reciproce sunt polinoame reciproce. grad (h) ~ 1.+ a. Un polinom f 12. I I ireductibil. al luij si g si un c. 11. Determinati un c. se imparte f la X + I ~i catul este un polinom reciproc g de grad 2k. Un polinom reciproc de grad impar are radacina Xo == -1.4X3 + X + 5 la polinomul X2 -1 .2. Aflati catul si restul impartirii polinomului g ==X2 +X -2. a) Calculatiji l). 2.Xn-' + .. Fie f == X4 + X2 + 1 si g == X3 + 2X2 + 2X + 1. Un polinom 2 3 EC radacinile sale.==t. • 89 . Un polinom K [X] de grad 1 este ireductibil. x x t. 14.3X + I E C[ X] . x Exemplu 4.X + ao E C [X] pentru orice k == 0. f E K [X] cu grad (J) ~ 2 care are 0 radacina f E K[ X] cu gradul 2 sau 3 este ireductibil E E f in K este reductibil. f e C. Teoremi. Determinati valorile reale ale lui a pentru care resturile impartirii polinomului f == X3 + 2X2 + aX -I la X + 1si X . Atunci exista in mod unie polinoamele g"g2. n. == 3 <=> x2 . iar cele 4 radacini ale lui g rezulta din rezolvarea x ecuatiilor x +. f == X 5 - 3X4 + X3 + X2 .Xk == V nr( r cos a+2k1C . Produsul a doua polinoame reciproce. L Determinati valorile reale ale lui a pentru care polinomul f == X4 . t unde g == X4 _4X3 + 5X2 -4X 5x . f == 3X4 + 4X3 + X2 + 2X . E K [X] eu grad (f) ~ 1.m.X . b) X . == I <=> ~ .c.. folosind eventual schema lui Homer. 111 daca ~i numai daca nu are X2X3 radacini in K . Calculati: ~ 2. a) (1 -x )(1 l -x2)(1 -x3)(1 -x4). b) Determinati ao + a40· 4..5X + 2 la X -I. proprietiti 10. Determinati valorile reale ale lui a si b pentru care polinomul • Polinoame irecluctibile Definitie 5. XIX2X3 == I -e v ~ Observatii 1. Determinati restul impartirii polinomului f == X30 . --------------------------------------------------Probleme propuse 1. .. 5. xlx2 xlx3 Proprietiti 12... 15. Avem g(x) == 0 <=> X4 . Fie f == (X2 + X + 1)20+ (X2 . Un polinom f ireductibil daca nu exista g.c. si X"X . oricare ar fi a E K· . Pentru a afla radacinile unul polinom reciproc f de grad 2k + I.3 la polinomul Din schema lui Homer -3 -I rezulta ca f == (X + I)g.h E E K [X] de grad mai mare sau egal decat I se numeste X2 + X + 2 divide 3 + 3X2 + aX + b ..sv=s. polinomul f == X4 + X O. catul si restul impartirii polinomului f == X5 +4X3 -2X +5 la: a) X + I.4x2 + 4t + 5 == 0 <=> 3.m. + x~ + daca grad (J) == I sav xi . numeste ecuatie reciprocd.3x + 1 == O.[X] este ireductibil daca si numai daca grad (J) == 1.X ~ 2 3 4 EC radacinile sale. Orice polinom 13.m. Fie f jreductibile se nu. Polinomul meste reciproc daca ak == an_k f == aX" + an_.m. c) x. Rezulta t1 == 1 si t2 == 3.m.2X + 3 E C [X] si XI' x2' X3 E C radacinile sale..

2008 radacinilor luif 19. Bacalaureat. 2008 a E Z3 pentru carej'este ireductibil in Z3 [X].Y divide I(x) Z.2X + 1 cu a E lR si xI'X2. 2009 29. Bacalaureat. Fie 1 = X3 _X2 +3X -5 4 4 2 2 x. b) Pentru a = 2.b E IR astfel incat polinomulfsa = aiba radacinile XI.X3 radacinile sale. + xi + xi f 11 . . = 8 . Fie polinoamele l.xi )(1 . Bacalaureat. ireductibili inlR[X]. 2008 17. . . Fie 1 = X4 + mX2 + n cu m.5X + 6 ~i g = X3 + X . 2006 b) Demonstrati ca polinomul g nu divide polinomul si 1(1) sunt impare. b) Determinati valori1e reale ale lui a pentru care x~ + xi + X: + x. atunci a) Descompuneti g in factori ireduetibili in c) Sa se arate ca daca a. descompuneti 1 in factori ireductibili in lR[ Xl. + a X + a fi 79 l o 0nna 15.Xl'X4 E C radacinile sale. b..X3 2 2 E C radacinile sale.b) Determinati a. Fie 1 = X3 +4aX2 +20X +b cu a. a) Aratati ea numarul 1(3) . Bacalaureat. Calculati: a) aw a) Calculati 1(0) + 1(1) + 1(2). X E lR . unde a ~i b sunt doua a) Determinati radiicinile lui 1.x~ )(1. Fie polinomul 1 = X4 + 2X3 + aX2 . 1=(X_1)IO+(X_2)IO~i g=X2-3X+2. = 2 . Fie polinomul 1 = 3X4 . a) Determinati valorile lui a si b pentru care g divide b) Pentru a =-3 ~i b = 1 descompuneti 1.2009 polinoamele 1 = X4 + aX3 + bX2 .) . + x. determinati radacinile luij'din c) Determinati E Xl 16. b.Fiepolinomul I=X3-3X+m cum ElR si X"X2. b) XIx2 +XI X3+X2XI +X2X:!+X3XI +2 j este ireductibil in Z2 [Xl· X3X2· X79 + . c) Pentru m b) Aratati ca (XI -xS +(X2 -xS 18.x. Fie = n = 1. b) Verificati ca x~ + x~ +xi = 9(x~ + xi + x:) -18. b. CE Z. a) Pentru m = 2 determinati radacinile lui b) Calculati x: + x. 2009 • 23. Z .c a) Determinati a. 2009 cu a E numere reale.2. 1 si X3 = -2. E i ~ I b) Aratati ca x. 1 in factori 1 la X2 lR si x" x2' x3' x4 E C radacinile 27.. neconstante. a) Calculati -+-+-+-. 2008 + 2X2 +3X +45E Z[ X] si E 4 C[Xhi 2 X"X2. Fiepolinomul a) Determinati 1=4X3-12X2+aX+b a. 1. Fie 1 = ( X2 + X + 1) 40 + (2 X . Adaptare bacalaureat. 2008 a) Determinati m si n stiind ca Xl = 0 ~i X2 = 1.x: )(1 . a) Calculati (1. iar numerele 1 are 1(0) n]Xl. E polinomul h Q [X] cu h ( 0) = 1 si care are ca radacini inversele Adaptare bacalaureat.gElR[X].X2.b. n E lR si Xl' X2' Xl' X4 C radacinile sale. c stiind ca 1 are radacinile b) Sa se arate ca daca/are radacina E b) ao +al +a2 + +aso· c) ao +a2 +a4 + +aso· Z3' Bacalaureat. c) Determinati valorile lui m 1. = X2 = 0 24.bElR. 2009 28.X3 in progresie aritmetica ~i 14.X3 E C. 2009 ~ 21. radacina rationala. 1 are toate radacinile intregi. Adaptare bacalaureat.b E lR ! E astfel incat polinomul X2 -1 divide f lR pentru care i • 91 . c nu are radacini intregi. Calculati: 22.X +1 )40 ~l . 3 Adaptare bacalaureat. atunci f c) Determinati restul impartirii lui 1 la g. b) Determinati valorile lui m pentru care x~ + xi + x: + x. cu a. Se considera polinoamele a) Aratati eii =X j = x 3 + X + 1E Z2 [X].1(1) este par. b a) Determinati XI.X3 = 32a E C radacinile lui. 20.Y eu a. 2008 If c) Rezolvati ecuatia 1(3x ) = 0. Bacalaureat. oricare ar fi X. Bacalaureat. 1 1 1 1 XI x2 X3 x4 b) Determinati restul impartirii luij'la (X c) Aratati ca polinomul 1nu are toate radacinile reale. Adaptare bacalaureat. Fie polinomul 1 = aX4 +bX +C. 25.I(Y).2X3 + X2 + aX -1 sale. 2 -120.X2. 1 = asoX SO + a b) Aratati ca 1nu se poate scrie ca produs de doua polinoame cu coeficienti intregi. E lR ~i XI. a) XI +X2 +X3 . 26. Q. Fie polinomul 1 = X3 +aX2 +bX +c cu a. E Bacalaureat.X + 9 cu radacinile XI'X2. X2.X3 in cazul a +(XI -xS =3 si b = O. Se considera polinomul 1 = X3 -9X2 . sa algebrica. Fie polinomul 1 = X 3 +2X 2 +a E Z3 [ X ] . J2 . a) Determinati catul si restul impartirii lui -1 . Fie polinomul 1 b) Determinati = X4 .5X2 + 4.

unde (0. + 0. f == X3 + X2 + aX + 1 este ireductibil peste Q .pX2 + qX . Detenninati valorile intregi ale lui a pentru care are eel putin 0 radacina rationals. f nu are toate radacinile reale. +1)2 +(X2 +1)2 +(X3 +1)2 +(X4 +1)2. Se considera a E toate radacinile reale si p == 3.30. Se considera polinomul Aratati ca pentru once 36. Se considera polinomul cu coeficienti reali a) Aratati ca polinomul f == X3 . X2. 47. b) Stiind ca polinomul fare lui q. determinati valorile lui 39. valorilor intregi ale lui 0 g==(X+lt 34. X3. X4 E C radacinile sale. nu are nicio radacina reala. Determinati restul impartirii polinomului 35. unde a E [9.r . toate radacinile reale si 0 b) Stiind ca polinomul fare e si d. Fie e E a) Determinati C [X] X30 (X + 1)20 la polinomul g == X (X _1)2 . . b) Aratati ca polinomul 2 E Z3 [X]. b) h == X2 + X + 1. Aratati cli polinomul f nu are nicio radacina reala. este reductibil peste Z3 .m. Se considera polinomul f nu are toate radacinile reale. b) Determinati un polinomul polinorniala ca f. Se considera polinomul cu coeficienti reali f == X3 -12X + m. Determinati X8 + 4X3 + 3 E Zs [Xl 0 E Zs astfel incat gEe [X]. Se considera polinomul f == X3 + 2X2 + X + 0 E Z3 [X]. f (x) g (x) == O.2X + 1.. cu p. Aratati ca polinomul f nu are toate radacinile reale. Se considera polinoamele cu coeficienti complecsi f == X4 -1 si g == X6 -1 . X4 E C radacinile sale. == X3 + aX2 + aX + 1.5X3 + 3X2 . Se considera polinomul a) Aratati ca polinomul nu are radacini In Zs' este reductibil peste Zs' == X4 + X3 + X + X3. Determinati 31.X + 3f f == == xso + 20X3 + 5X2 + 7 X + 1 la polinomul ~i f == 060 X 60 + 0S9 XS9 + . X2. b) Determinati numarul solutiilor distincte din C ale ecuatiei 32. a) Aratati ca polinomul b) Aratati ca polinomul SO. Se considera polinomul cu coeficienti reali f == X4 + 2aX3 + 3bX2 + eX + d ~i XI. care are radacinile X3. == b == 2 . Fie f 4X2 + aX + 1 ell a E Z. grad 4. Determinati valorile pentru care polinomul toate radacinile reale. a) Calculati (x. X4 E C radacinile sale. pentru f si g. Determinati valorile reale ale lui 45. catul impartirii polinomului f == X60 . 40. Se considera valorile reale ale lui polinomul polinomul 0 cu coeficienti cu coeficienti reali reali f f == X4 + 4X3 + 5X2 - 6X + a. Se considera polinomul cu coeficienti complecsi f de == X4 . r == 1 . q. r > O. j). f are toate radacinile reale. Determinati f multimea pentru care polinomul g == ( X-It Calculati e (-1 ) .m. a) Calculati x.(0) . forma sa a 1gebri ~ nca. a) Determinati un polinom • f f f f f f == X3 + X2 + X + 0 E Zs [X]. fare 0 radacina reala strict pozitiva.c. Se considera polinomul cu coeficienti reali f == X'20 + X4 + 3X2 + X + 5 la polinomul: Adaptare bacalaureat. determinati valoarea cu coeficienti reali polinomul f == X4 + aX3 + aX2 + bX + e. 2009 reale ale lui m pentru care polinomul fare f == X4 + 2X3 + aX2 . ~i un c..30X2 + X + 8 la polinomul f b) Aratati ca polinomul 46. 37. Se considera 42. sa fie ireductibil peste Zs' == 11 x" 11 x2' 11 x3' 11 x4 b) Aratati ca polinomul 49. 33. + x~ + x. ireductibil peste Z3' avand aceeasi functie 38.c. Determinati restul impartirii polinomului a) g == X3-1. c) t == XS-1. • 93 .2X3 + X2 + X -1 ~i XI.d. Determinati restul impartirii polinomului polinomul 00 reali f == ( X2 + X + 2 f + ( X2 . 44. a E Z3' polinomulf polinomulf este reductibil peste Z3' 48.m.m. 43. g E Z3 [X]. - f == 2X3 41.m. a) Determinati un c. Se considera 0 pentru care polinomul fare cu coeficienti toate radacinile reale. + x~.X + 1 si x" X2. Se considera polinomul cu coeficienti complecsi f == X4 .

1 Tema 3.Analiza matematica Clasele XI-xn Tema 3.3 Limite de siruri.2 Tema 3. Functll continue. Funqii derivabile Primitive Functli integrabile . Limite de functii.

'<In ~ I. pentru orice n ~ 1. Un sir este convergent limita finita. $iruri de numere reale $iruri marginite ~irUl (Xn)n~1 este mdrginit superior ~irUl (Xn)n~1 este miirginit ~irUl (Xn)n~1 este miirginit inferior daca exista ME dad! exista . Daca 0 ~ A < 1. (strict crescator) daca xn ~ xn+1 (respectiv xn < xn+I).•oo 3. n-+oo 6. in caz contrar sirul este divergent. atunci lim xn xn = 0 . $iruri convergente/divergente Sirul (xn)n~1 are limita A E IR (scriem lim xn n ••••oo Criterii de convergenta = A) daca orice vecinatate a lui A daca are eontine toti termenii sirului incepand de la un anumit rang. ~iru1 (xn)n~1 e descresciitor(strict Limite de ~iruri.an n ••••oo b + . Criteriul majorarii. = A. Fie sirurile (an)n~1 si (bn)n~1 astfel incat (bn)n~1 este strict crescator ~i nemarginit. Daca exista limita lim an+1 . Fie (an)n~I' (xn)n~1 si (bn)n~1 trei siruri astfel tncat an pentru orice n ~ 1 si lim an = lim b. m E IR astfel mcat Xn s M.b.1 Limite de slrur]. s. Functii continue.. n.Tema 3. daca este marginit inferior si superior. 4. Limite de functil. Atunci lim anxn = 0 . Functii derivabile • • 1. lema Cesaro-Stolz. Sirul (xn)n~1 este marginit daca exista M > 0 astfel incat I xn $iruri monotone ~irol (Xn)n~1 este cresciitor I s M. Un sir care contine doua subsiruri cu limite diferite este divergent. n-+oo = +<Xl . IR . • 97 . n .atunci n ••••oo lim an bn =A .. Criteriul cle~telui. n-. Fie (xn)n~1 un sir cu termeni strict pozitivi astfel mcat exista limita lim Xn+1 = A . atunci lim ~ = 0 . descrescator) daca xn > xn+1 (respectiv xn > xn+I). Daca (xn )n~1 este un sir strict crescator ~i nemarginit. Consecinta (OOM). '<In ~ 1. Teorema lui Weierstrass. Daca un sir are limita. 1. atunci orice subsir al sau are aceeasi limita... Fie (an)n~1 un sir cu termeni pozitivi. '<In~ 1.oo xn 2. '<In ~ 1. n-e-eo n-+oo n-e-ec s xn s b. convergent la zero si (x" )"~I un sir cu proprietatea ca exista A E IR astfel mcat IXn Atunci (x")n~1 este convergent ~i lim x" = A. iar daca A > 1. '<In ~ I. Orice sir monoton si marginit este convergent. Observatie. Criteriul n-+oo raportului.•oo AI ~ an . Fie (an)"~1 un sir convergent la zero si (xn)n~1 un sir marginit. Atunci lim xn = A . n 1 =A Ei . astfel mcat xn ~ m.atunci lim x.

atunci a f + jJg..)X = e . Teorema. Fie graficul functiei spre I: D ---+ IR astfel incdt +00 E (respectiv --(0) acumulare al lui D. Daca E I este continua in a ED.. Asimptote oblice. iar daca g(a)"# 0 . E I: I ---+ IR are proprietatea lui Darboux pe ~i l(x2) . X . Daca a E D este punct de acumulare pentru l)n . I : ---+ JR daca D Puncte de discontinuitate. Fie oblica la graficul functiei spre I: D ---+ JR astfel incat (respectiv spre +00. atunci 1-' i J ---+ I este continua. atunci !im I(xn) . I I +I lim ( 1+.. Daca I: I ---+ IR este injective daca si numai daca este strict monotona. Dad pn(--oo. . Atunci lim I(x) = I(a) .1) nu exista. m 0 . . 0 functie continua.b] astfel lncat I(u) = min j''(x) ~i I(v) = max j'(x) ).a la dreapta in a daca lim I(x) = I(a) (altfel scris I(a + 0) = I(a) ). g I: x-+a D ---+ E si g: E ---+ JR. I· g. max(j.a in a. este asimptotii o functie cu proprietatea lui Darboux nu are puncte de discontinuitate de speta I. +00) n D.n n---+oo n~oo continua la stanga ~i la dreapta In a . Criteriul cu limite laterale. v E [a.x2 este punct de c E (x. a E 2. Avem · 11m arcsinx x-tO X = . Atunci exista c (a. (a.Limite remarcabile de ~iruri -tOO. .a) si Dn(a.jJ E JR). Dreapta de ecuatie y = mx + n . atuncij este continua in a daca ~i numai daca tim/(x) x-to (-1. =e. Dad eel putin una Teorema. Fie I: [a. = A. q S -I o functie spune ca/este Daca a E I: D ---+ IR este continua pe D daca este continua in fiecare punct a ED. a E D este punct de discontinuitate de speta I al functiei are limite laterale finite in a ~i nu este continua In a. x-ta din limitele laterale nu exista sau este ±oo. Dreapta de ecuatie x = a este asimptotd verticalii la stdnga (respectiv dreapta) pentru graficul functiei f daca lim I(x) = ±oo (respectiv lim I(x) = ±oo). unde a +00 JR . daca I(x) X Iim I(x) = m x-too x { lim (j(x)-mx) x---+oo {!im si respectiv =n x-t-«> x-+-oo =m • E lim (j(x)-mx) =n 2. Asimptote verticale. se = I(a)). "# o functie I: I ---+ JR are proprietatea lui Darboux daca ~i numai daca imaginea oricarui (respectiv --00 ) daca lim I(x) = a (respectiv x-too interval prin functia I este tot un interval (cu alte cuvinte. Fie I: D ---+ JR si a un punct de acumulare allui D. q =1 q E astfel incat lim xn = a. • 99 . 1. x-+-oo --00. = { 1' 0. functia I:D---+JR In punctul a daca si =A .. 0 functie continua I: [a. care nu se anuleaza pe un interval I.min(j. Limite de functii x-ta Functia I: D ---+ JR este continua in punctul D n D' daca si numai daca I este Multimea punctelor de acumulare a ~nei multime nevide D c JR se noteaza D'.) =e.) exista Asimptote orizontale. n-too n n-too 1! 2! n! continua la stdnga in a daca lim/(x) x/a a) n D. Functii Functia Daca a continue D ---+ IR este continua in punctul a E I: E D daca pentru orice sir (Xn)n~1 cD = I(a). (--00. adica daca ~i numai daca I(a . 1I I.!.g) limita la stanga ~i la dreapta in a si lim/(x) lim x-too = lim/(x) x\.~) astfel incat I(c) = A. unde m. 0 I: I -v J este functie continua si bijectiva. I si orice A cuprins intre I(x. este asimptota orizontala la lim I(x) = a). iar g este lim(l+x)~ x-tO continua limg(j(x)) in b = I(a) E. Operatii cu funqii continue. n-+oo n-+oo DnD'. 0 functie continua S. x-tO x eX -1 lim--=lna. Daca functiile a ED. a este punct de discontinuitate de speta a II-a. 0 functie intervalul I daca pentru orice x. n +00 --00 ) JR. Proprietati ale funqiilor continue.s :D ---+ JR sunt continue in punctul sunt functii continue .g). I.+oo) numai dacaj'are a E JR este punct de acumulare are limita AEi x/a al multimilor I. respectiv E este punct de acumulare al lui D.b] ---+ JR 0 functie continua astfel tncat I(a)· I(b) < o. Dreapta de ecuatie y = a. x~a L este continua in a.. pentru orice interval J c I . se spune ca I este continua x\. = I(a) (altfel scris I(a-O) D este punct de acumulare pentru (a. x-tO x aX -I Proprietatea lui Darboux. Teorema lui Weierstrass.= lim ( 1+-+-+ .. are semn constant pe 1. Orice functie continua I: I ---+ JR are proprietatea lui Darboux. Fie I: D ---+ JR 0 functie elementara ~i a ED. 1.a 4. atunci Fie functiile Limite fundamentale.b) astfel incat I(c) = 0 . (1 + . lim--=I. rnu1timea I(]) este interval). atunci lim I(xn) = I(a) . x/a x\. q > 1 limq n n-7OO 3. ' 1 lim arctg x = I x-tO x tim(1+x)'-I=r x-tO X = g(lim/(x)) (0 functie continua comuta cu lirnita).b] ---+ JR este marginita ~i I~i atinge marginile (adica exista u. atunci functia go I: D ---+ JR este continua in a.0) = I(a) = f'(a + 0) . Continuitate laterala. Functia I: D ---+ JR are limita A E JR in punctul a E D' (scriem lim j'(x) = A) daca oentru orice sir (x )n~' cD \ {a} astfel incat lim xn = a.

x->a x-a Daca I'(a) E JR. Derivate laterale. .+oo)nD.a) si concava pe (a. intre doua zerouri consecutive ale derivatei f daca I. - se spune cal are derivatii la a.Ei. Atunci: Cl. Fie dar care nu este derivabila in punctul x = a .«. Daca I: I ~ JR este 0 functie derivabila pe un interval deschis I. u' sm u 2 3.b]~JR functie continua pe [a.a + r) sau invers. a functiilor compuse 2. (ua)'=aua-1. Derivarea functiel inverse. Un punct a E I pentru care exista + r) else numeste punet de inflexiune al functieij" dacaj'are Teorema lui Lagrange. b) astfel incat I'(e) = I(b) . laterale egale in a. si (f-l) '(b) = _1_. Fie I: D ~ JR 0 functie continua Teorema lui Rolle. u' u' ulna u' r=- este derivabila pe D daca este derivabila in orice punct x ~ I'(x) . atunci functie continua pe [a. (af)' = a f". b-a Consecinte ale teoremei lui Lagrange. (sinu)'=cosu·u'. I(x). (arctgu)' =-1 -2 +u . '<fxE U nD .u ' . (a -r.. Daca I: D ~ JR este 0 functie derivabila. pentru orice x E I . r > 0 astfel incat derivata in a (finitli Observalie. Fie I: [a. (lnu)' = -. Fie ~ 0. punet de maxim local daca exista U E V(a) astfel incat I(x):$. S. atuncij'este crescatoare pe I. (~ )' = . 0 functie derivabila cu derivata nula pe un interval I este constanta pe I. bijectiva ~i /.b).a)nD. Fie I: I ~ JR 0 functie derivabila. se numeste derivata functieij. 2. 4. 2. este 0 I ~ JR.. Proprietatile funqiilor derivabile Puncte de extrem. Dacal este derivabila in punctul a.a Fie I: I' se afla eel putin un zero al functieij.(a)::p 0. Daca u: D ~ E si I. D n D' daca exista limita 4. • a este punet de inflexiune al graficului lui astfel incat I(a) = I(b) . V Daca u si v sunt functii derivabile ~i u > 0. Fie I un interval deschis si I: a E I un punct de extrem local al I ~ JR. 0 . 0 functie I: D ~ lR a ED. = I. E ~ JR sunt functii derivabile.I(a) dreapta in a daca exista limita hm x'\..a>O. I: D ~ JR are derivata in a E D n D' daca ~i numai daca I are derivate = I'(a) . Fiind data 0 E JR . Ca/are u' 9. u 8. in acest caz.. (logau)'=--. b. I(x). derivabila pe (a. 1. Un punct de minim sau maxim local se numeste punet de extrem local al functiei J Daca a este un punct de extrem local al lui f. punctele de extrem local ale functieij'se gasesc printre zerourile derivatei (punetele eritiee). Daca a E D este punct de acumulare pentru (a.~~ . cos u u' 12. se spune ca/este derivabila in punctul x = a. Observatle. atunci I: D ~ E este derivabila.b]. 1'. atunci: (f + g)' = 1'+ g'. Reguli de derivare. 3. (ctgu)'=--. 13. (e"): = e" ·u'. I: I ~ JR 0 functie derivabila pe un interval!. in acest caz. difera printr-o constanta pe I. valoarea I(a) se numeste extrem local al functiei/(rninim functiei sau maxim). . . 6. '<fa E JR. (arccosu)'= vl-u- u' r=:: vl-u2 u' l+u se spune .a x-a Functia nOI. = . I(a). . de inflexiune. Daca a E D este punct de acumulare pentru (-oo.sin u . Atunci exista e E (a. intre doua zerouri consecutive ale functieij'se afla eel putin un zero al derivatei C2. FunClii derivabile Functia I'(a) I :D ~ IR are derivata in punctul a E Formule de derivare 1. Fie 1:[a. Dacal este derivabila pe I \ {a} ~i exista x=a si 1'(a)=A.b) astfel incat I'(e) = o. = Id (a) E JR . 0 Puncte unghiulare. atunci functia u" = e vlnu (v'lnU +V· :') = U (v'lnU + v :'). (Fu)' = u' = lim I(x). xED. . (cos u) . 10. (fg)' = J's + Ig' . (a) - 5. I '(a) limita lim/'(x)=A. Consecinla. fs'(a) = I/(a) Derivata unei functii (derivabile!) intr-un punct este egala cu panta tangentei la graficul functiei in acel punct.b] ~i sau infinita) ~i este convexa pe (a-r.aEIR*. (arcctgu)'=---2 . functia z-i« 7.b] ~ JR Consecmte. . (f ou)' = I'(u) -u". 11.I(a) . Teorema. a. un punct a E D se numeste: '<fxE U rvD . punct de minim local daca exista U E V(a) astfel incat I(x) ~ I(a). 1.4. Interpretarea geometrica a derivatei. Orice functie derivabila intr-un punct este continua in acel punct.u'. (~)' = I'gg~ Ig' . atunci 1'( a) = 0 .b). (tgu)'=-2-. (arcsin u) = 14.'(a) = 1/( a) = ±oo .I(a) derivata la stanga in a daca exista limita lim x/a x-a nOI.atunci/arederivatain x->a r1 este derivabila in punctul b = I(a) • 101 . Teorema lui Fermat.. b. de intoarcere. Atunci: • a este punct unghiular al graficului lui f daca eel putin 0 derivata laterals este finita. Daca unde a ED. vlnu este derivabila pe (a. 6. . 3. insa are derivate laterale in a. Daca I'(x):$. Atunci exista e E (a. S.atuncij" este descrescatoare pe!. functie f: D ~ JR.I(a) E i (numita derivata functiei j in punctul x = a).-. atunci ecuatia tangentei la graficul functieij' in punctul de abscisa x=a este y-/(a)=I'(a)·(x-a). (aU)'=aulna·u'. Doua functii derivabile cu derivatele egale pe un interval I. Daca I'(x) 4. • a este punet de intoarcere al graficului lui f daca fs'(a) = -00 ~i I/(a) = +00 (sau invers). V derivabila si (U )' = e I: I ~ JR 0 functie continua pe I ~i a E I. pentru orice x E I .

1 1'(4) =0 are exact trei radacini reale. 2. * g(b) . b. x a) Determinati asimptotele graficului functieij. b) Calculati lim (1 + I(x) x-+co c) Determinati multimea valorilor functieij" 7. 9. Daca I "(x) ~ 0. b) Calculati lim I I are proprietatea lui Darboux pe 1. Daca :ierivata sa I: I ~ JR este derivabila pe un interval I. b) Calculati limita sirului (an unde an = 1(1) +1(2) + +I(n) -In(2n +1) . exista I·· uruta I· -1m f'(x) x-Ho 1 g'(X) a) Aratati cii functia I este strict descrescatoare pe JR. Se considers functia I: JR~ JR. atunci b) Calculati lim f'(x). Daca (a b) astfel tncat g(a) . 10 (x) = e'": Pentru fiecare ::e I ><I: •.oo)~JR. In (x) = ILl (x). Fie functia f: JR~ JR. x 1!lI .Teorema lui Cauchy.. Fie functia 1:(O. f.) . ~ c) Determinati valoarea minima a functiei f 4. x-+co b) Aratati cii functia I este crescatoare pe JR.. c. . (a.. atunci I este convexa pe I. I(x) = ~ x -1 . g(b) . lim I(x) = lim g(x) =0 b.. c) Determinati asimptotele graficului functieij.00). x-+co 5.\ C 1 I .g: [a.b) astfel incat f'(c) g'ee) f(b). = 1"(1) +1"(2) + +f"(n) . Vx Un I \ {xo} si limita X->Xo lim I(x) = A g(x) E i. Fie functia I: JR~ JR. + In (a) .(a) + 12(a)+ . f(x) = eX -x-I. a) Determinati punctele de extrem ale functieij. U . Fie functia I: (O.. . Se considera functia I: JR~ JR.. 0 functie de doua ori x-+o 1(. Se considera functia I: (O. Daca I "(x) ~ 0. E atunci exista U E V(xo) astfel ca g(x) * 0.. c) Determinati imaginea (multimea valorilor) functieij" 3. Se considera functia I: JR~ JR. 2 8. a) Studiati derivabilitatea Probleme propuse 1. =0 . b) Aratati ca functiaj" este convexa. Se considers functia I: JR~ JR. 10. I(x) = In (1 + eX) . b] si I. Fie p ~ 2 un numar natural fixat si functia 10: JR~ JR. f(x) = ::e • 103 . cu a) Calculati I'(X) .x . a < b. atunci I este concava pe I. b E i. pentru orice x E I . pentru orice x x-x2ln E JR si orice n EN. c) a cu an m .t. I(x) = +1· x + . f(x) a) Aratati cii ecuatia f'(x) = (x-l)(x-2)(x-3)(x-4). Fie derivabila pe un interval 1.oo)~ b) Determinati asimptotele graficului functiei In· x+l . Rolul derivatei a doua in studiul funqiilor. x E JR. n-+co In (a) ::e w ~ JR. = J x2 + 1- x. atunci exista c (a. ~i I c JR un interval. b] . b) Determinati punctele de extrem local ale functieij.b] E si derivabile pe = a) Calculati f'(x) . c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij. 1'(1) 1'(2) 1'(3) numar natural n se considera functia In : JR~ JR.hi g sunt derivabile ~i g'(X) = /I. Se considera functia I: JR~ JR. un d e a En. I(x) r. c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" (x2 + 1). a) Determinati asimptotele graficului functieij. Vx iiii En. Daca a E Int(I) este un punct de inflexiune al functieij. atunci I"(a) Regula lui U81Hospital. x-+co c) Calculati lim f(x) . X-+Xo a. 11. I(x) = In(l+~). a) Aratati cii functia lim I(x) . * 0. 6. pentru orice x JR . b) c I c [a. a. Daca Xo x-txo X---+Xo [a. g :1\ {xo} ~ JR sunt doua functii cu proprietiitile: (respectiv lim Ig(x)1 =+00 ). x E I .. I(x) = x-ln a) Calculati functieij" b) Determinati punctele de extrem local ale functieij. li . c..b] ~ IR sunt continue pe [a.f(a) . a) Aratati cii In (x) = pn e'" . t~1 ' c) Calculati limita sirului (bn t~I' unde b. c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" I este convexa. Fie E c) Aratati cii e' ~ x + 1 . Atunci: a..g(a) Teorema lui Darboux. x E (0. I(x) = lnx..oo)~ JR. b) Aratati cii functiaj" este strict descrescatoare. pentru orice x E I: I ~ JR. ~ 1 1 1 b) Aratati ca --+--+--+--=0. E I \ {xo}.

Se considera functia f: JR ~ JR. f(x) = ~. f(x) = Vx +3x+4 . c) Calculati lim n-+oo t~I' unde V an = f{l)· f(2) .1) ~ JR. c) Calculati lim n (j( ~). c) Determinati multimea valorilor functieij. 6. 23. g(x) = f(x2) .. f(x) In(x+ 1) x ~. x-+oo 25.J = x~o 7. XE{l. f(x) = In(I+X). b) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 1 . c) Aratati ca functiaj'este marginita.oo)~ JR. b) Determinati punctele unghiulare ~i de intoarcere ale graficului functieij. f(x) = I+lxl lirn f(x) x-+-«> { a-cosx x2 .00) ~ JR.x< 0 . <0 24. fen) . a) Determinati asirnptotele graficului functieij.*~ JR.. X = O. 4. pentru orice x > -1 . f(x) a) Determinati asirnptotele graficului 21 e-~ . b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" c) Calculati lirn x" x-+oo f(~).1] 13. Se considera functia f: (0. = Ix + 1 b) Determinati dorneniul de derivabilitate al functieij" c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" 19. f(x) = 3 x+ lnx.x .~ JR.. b) Aratati ca graficul functiei admite asimptota spre +00 . 2 2x+3 a) Determinati asirnptota spre +00 la graficul functiei j b) Determinati lirnita sirului (an a) Studiati continuitatea functieij. Se considera functia f: (-1. b) Studiati derivabilitatea functiei j'in punctul x = O. Se considera functia f: (-1.00) ~ JR. pentru orice x > O.: Dete~nati intervalele de monotonie ale functieij" '1 Aratap ca In(I + x) ~ x .. f(x) = (x-l)M . { X 2 +eX. x~o continua pe JR. f(x) = x3 + 3x + 1. functiei In. n-+oo b) Determinap asimptotele graficului functieij.12. x-+-<O b) Studiati derivabilitatea functieij" in punctul x = O. . studiati derivabilitatea functieij" in punctul x x+cosx. x-+o x>o a) Calculati lim f(x). 21. Se considera functia f: JR. c) Calculati x-+o b) Aratati ca functia f este strict descrescatoare. x unde a E JR. . c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functiei g: JR~ 5. f(x) = lnx { -. x+be". Se considera functia f: JR ~ JR. ~ x~o . a) Calculati limf(x).00). JR.oo) x-I a) Aratati ca functiaj'este continua pe (0. Se considera functia f: JR ~ JR. 2X. Se considera functia f: JR.. . Se da functia f: JR ~ JR. c) Calculati lim x(1-ln f(x») . x-+o x<o E I-x a) Determinati asirnptotele graficului functieij" b) Determinati a..00) ~ JR. f(x) = (1 +. a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei j'in punctul de abscisa x = o. b) Aratati ca f2 (x)· f'(x) = x2 + 1. f(x) a) Calculati = _x_ (j (n) r. c) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul de abscisa x = 5 . 1 x< 0 c) Calculati lirn(j(x) x-+I x-cl )x-I . Se considera functia f: JR ~ JR. Se considera functia f: JR ~ JR. b c) Pentru a JR pentru care functia 2 f este = 1 si b =. f(x) = In(I+x)-x. lim f(x) x2 • • 105 . f(x) a) Calculati limf(x). { vlx-II. Se considera functia f: (O. a) Studiati derivabilitatea functieij" b) Determinati punctele de extrern local ale functieij" c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" 20.f (I) ) . 2 22. x E (0..!. Se considera functia f: JR \ {-~} ~ JR. c) Determinati derivata functiei fin punctul x = -1 . a) Determinati ecuatia asirnptotei oblice spre +00 la graficul functieij. Se considera functia f: (0.

. b) Aratati ca functiaj" este bijectiva. x 1 x E (0. Fie functiile f: JR--+JR.if. Se considera functia f: JR\ {-2. 39. Z6. x 2 30. 28. g(x) = arctg-.fen) = f'(cn) . Calculati lim an' n-eec c) Fie sirul (a) n n~O definit prin ao > 0 si an+1= f(an). Se considera functia f: (0.00). ~ a.O x .X-i.00) --+ JR. n + 1) astfel Incat fen + I) .. Se considera functia f: JR ~ JR. lim(J(n+l)-f(n)). c) Aratati cafare derivata in punctul x = 0 si determinati 1'(0). este convergent. \inEN.J x2 +x + I-. • X Vx + 2 . n->oo x -!n(l +x). = arctgx si g: JR*--+ JR. Se considers functia f: [0. f(x) .00) --+ JR. { x <0 x=0. b) Aratati ca j<n) (x) = An sin ( AX + n. f(x) X2 = cosj. pentru once x E 11'>. sgn(x) . unde a E JR . Se considera functia f: a) Calculati f'(x) b) Determinati punctele de extrem local ale functieij" c) Aratati sinx 7r) ( 0'"2 --+ JR. 35.. x E( b) Aratati ca j<n)(x) = (x2 +2nx+n(n-l))ex. x=o a) Aratati ca functiaj'nu are limita la +00 .J x2 -x +1 . b) Determinati intervalele de monotonie ale functieij. unde A E (-1. b) Demonstrati ca pentru orice n E N* exista un singur punct cn E (n. f(x) = x2ex . Se considera a) Determinati punctele de extrem local ale functieij" . ~). b)CaIculali f'(x)+g'(x). ) .00) --+ JR. x:#. f(x) = 0. x->o = { sin. b) Determinati c)CaIculali I'd (0) . c) Calculati lim j<n) (0) ..-1} --+ JR. 34.= -./5 si 5"/3. c) Calculati V-I )'(1). f(x) = x!nx.. f (x) = xEJR*. c) Calculati pentru orice n E N* ~i orice x E JR. 38. a) Aratap cafnu x+I. Se considera functia f: (-1.1).00). Se considera functia f: JR --+ JR. Se considera functia f: (0. 29. f(x) a) Aratati ca functiaj'este convexa. Se considers functia f: JR--+JR. pentru orice n E N* ~i orice x E JR.. 0. a) Determinati intervale le de monotonie ale functieij" b) Determinati eel mai mic numar real a pentru care f(x) c) Aflati numarul de solutii reale al ecuatiei f(x) 32. 1) . f(x) a) Calculati 36. functia f: JR --+ JR. Se considers functia f: JR ~ (-1. Se considera functia f: (0. Z7. c) Demonstrati ca functiaj nu este monotona pe nicio vecinatate a lui 0. Se considera functia f: JR--+ JR. Se considera functia f: JR~ JR. + j<n) (0) lim 3 n-+oo n = !nx-x. a) Aratati ca functiaj este strict crescatoare. f(x) = sin AX. f(x) a) Calculati limf(x).00) ~ JR. . b) Aratati ca functiaj este surjectiva.!. l reprezinta inversa functieij.(0) + . a) Calculati lim x" f(x) X->OO . c) Comparati numerele 3..0) u (0. pentru orice x E (0. f(x) a) Calculati f'(x). a) Determinati intervalele de monotonie ale functieij" b) Determinati multimea valorilor functieij" 40.(0) --+ JR. . f(x) = a) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" = m . f(x) \in EN. = x + e". n->oo b) Aratati ca functiaj" este derivabila pe JR. 1 tt . c) Aratati ca sirul (xn)n~O' definit prin Xo =~~i b) Calculati !~(f(:2 ). 33.f(. lim (f(X) x-><X) + Xg(X)) . 1'(0) + /.)). 111>* c) Aratati ca arctgx + arctg. b) Studiati monotonia functieij. unde m este un parametru real. f (x)= -x0. c) Calculati n-><X) a) Determinati asimptotele graficului functiei j. ca ifj + if? > 2V5 . unde r lim Cn . . f(x) =. c) Determinati multimea valorilor functieij" 31. x<o xn+1=f(xn). = ~ . = -2 --x +3x+2 • 107 . x~ 0 are proprietatea lui Darboux. 37.

51. . b) Daca a E IR . X E JR* . a) Determinati asimptotele graficului functieij" b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" • 109 ...00).. c) Aratati ea functiaj'nu este derivabila in punctul x = O.I(x) = -x-.I n (_1 n+1 )).. + I(n»).~ JR.00) ~ JR. x-n :L__ a) Determinati asimptotele graficului functieij. lim(J(an)-an)· n .. 1'(x) . pentru orice x E [-1.. a) Calculati . I(x) = _1_+_1_+ b) Determinati puncte1e de extrem local ale functiei f n (-Il c) Calculati lim j<k)(1) .3]~JR. atunci lim (1 + I (x»):~ = e/'(O) x . functia I: JR ~ JR. c) Determinati numarul punctelor de inflexiune ale graficului functieij" Baca/aureat 2009. real m pentru care ecuatia I(x) = m are exact I (x) = In ( 1- :2)- b) Determinati valorile parametrului doua radacini reale. I(x) = { XEQ 3 lim I(x) . x . Se considers functia I: JR ~ JR..• lim(j(O)+ oo 1(1)+ ... Se considers functia (1. I este continua pe 1R.I(n») . a) Aratati ca/este 2 lim x (j(x) b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij. 1im 1(1)+ 1(2)+ .• oo I:JR*~IR.. 1] ~ JR. varianta 28 oo (j(n + 1)..1].•oo - x=- nE N* 45. Se considera functia 1:[0.• oo 43. c) Calculati n . Se considera functia I: JR. x ..1'(0) = I} .. varianta 67 X. I(x) = ex2 • b) Aratati ca functiaj este continua in punetul x = O.. Fie multimea A = IR \ {1. c) Calculati 1im n2 n . { 44. I bijective. I(x) =!!. Baca/aureat 2009.n}. Se considera functia I: (0. n. Se considera multimea de functii M = {J: [-1..2.• (1. daca IE M ~i n E N* . I: E 42.....a) Calculati n. atunci lim x . x=o a) Aratati ca functia a) Aratati ca functia ca.xn = nf"(O) x 2 n+1 ...•o r (x) . u(x) = eX sin x apartine multimii M.• b) Aratati daca IE M ... + I(n) c) Ca 1 1 n ./(x)={x}·(I-{x}). Se considera a) Calculati Baca/aureat 2009.•oo cu an In (2)' +1 n 48.XEJR\Q I/(x)1 ~ lxi.. determinati numarul solutiilor reale ale ecuatiei I(x) = a . c) Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia I(x) = mx trei radacini reale. I(x) = In (1 +~). varianta 96 I 41. b) Determinati asimptotele graficului functieij. Vn EN.*~ JR.. 1(2) + .. Se considera a) Aratati ca functia I: JR ~ JR. lim n 2 oo (I (!). Baca/aureat 2009. fractionara a numarului real x.I(x) = xer . x c) Calculati lim (j(1)+ n .• I o .• b) Determinati domeniul de continuitate al functiei j. 1... 46... x:. -1) .. x a) Determinati intervalele de monotonie ale functieij...1] ~ IR I este de doua ori derivabila. u :[-1. are exact b) Calculati V-I )'(In 2).•1 x-cl a) Determinati asimptotele graficului functieij" Calculan b) Calculati I'(x).. Baca/aureat 2009.*~ JR. a) Calculati lim/(x) .. c) Studiati derivabilitatea functieiji $2..t 0 . c) Determinati punctele in care functiaj'nu este derivabila.00) ~ (0. n E N* ~i I: A ~ JR. varianta 84 eX -1 50. +_1_. Se considera functia I: JR. 1(0) I = 0. Seconsiderafunctia a) Calculati x .. c) Se considera sirul (ant~o definit prin ao > 0 si an+1 = I(an). II c) Demonstrati ca.•ook=O k! x-I x-2 . X oo unde {x} reprezinta partea 49.. I(x)=ex• 41.. b) Studiati derivabilitatea functieij'tn punctul x = O.00) . I(x) = n' n' { 0.-. Se considera functia I: JR. in rest x .. + I(n»)n. varianta 63 b) Studiati continuitatea functieij".

J" (x) are = e-x + nx2 - .<->00 (ant~1 defmitprin e) Calculati F. pentru orice n E N*. Fie functia f: JR~ JR. xsm-. varianta 78 lim x.1) . ca. varianta 50 • 113 . Vn EN. varianta 99 pozitiva. Se considera functia f: JR~ JR. Se considera functia f: JR* ~ JR.I) ~i an+1=a. 76. + f(n»)n n f(X)=x~X+ll· x-I Bacalaureat 2008. E a) Demonstrati ca. f(x) a) Calculati lim an ~i lim (al a2 ••• an ) . pentru orice n notata xn' si xn E N* . a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij" in punctul de abscisa x = 0. b) Aratati ca functia u definita mai sus este derivabila pe JR. Fie functia f: JR~ JR. = Vx3 -3x+2. Fie functia f: JR~ JR. x=O b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij" e) Determinati punctele de extrem ale functieiJ Bacalaureat 2009.1) . e) Fie Xo E JR si xn+1= f(xn). Se considera functia f: JR*~ JR. a) Aratati ca. Se considera functia f:JR\{I}~JR. Aratati ca sirul (xn t~o este convergent. a) Aratati ca dreapta de ecuatie x = 1este asimptota verticals la graficul functiei J b) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre +00 .00) ~ JR. Alte probleme selectate din variantele propuse de MEdCT 11. b) Aratati al E(O. a) Scrieti ecuatia tangentei ia graficul functieij" in punctui de abscisa x b) Aratati ca functiaj'are doua puncte de extrem. e) Determinati ecuatia asimptotei spre +00 la graficul functieij" Bacalaureat 2009. 1 Bacalaureat 2008. 7. Pentru fiecare n b) Demonstrati . f(x) = Vx3 +3x2 +2x+ I-Vx3 -x+l .a)Caicuiati b) Aratati ca iimna(f(n+l)-f(n»). este convexa.f(k) < ~. lim(f(I)+ n->oo a) Aratati ca functia t. e) Studiati derivabilitatea functieij" Bacalaureat 2009. varianta 91 (0. e) Aratati ca sirul (xn) este convergent. f este 14. x->oo Bacalaureat 2009. ca functiaj'este inversabila . f(x) a) Aratati ca graficul functieij'admite = -2-' x +1 asimptota spre +00 .) e) Calculati lim -. notata xn' tar xn e) Calculati lim nxn . Se considera functia fn : (0..-an+l. b) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre +00 .Seconsidera~irul a) Aratati ca an E Bacalaureat 2008. b) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 0. Se considera functia f: JR ~ JR.l . pentru orice n ~ 1. 1 x 0. -. unde n E N*. varianta 55 continua pe JR. a) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre b) Determinati intervale le de monotonie ale functiei j. f(x) a) Calculati x->o = xsin-.unde n->oo aelR. x ~. x E JR * . Vn~1. x"# ° lim f(x) . .). f(x) = (x -l)e =..t->o A. . lim (f(eX) . . 1 x limf(x). -Jk n~1 = 1. e) C a Icu Iati 9. varianta 83 o. n~ctJ n~OO B. u(A. ecuatia fn(x) = ° are 0 singura solutie reala. f(x) = Vx 3 - 3x + 2 . f(x) a) Aratati ca functia = { . +00 • (0. . e) Determinati ecuatia asimptotei spre +00 la graficul functieij. E JR. b) Calculati f'(x) . varianta 81 12. are 0 unica solutie reala u(A. e) Calculati 13.<->1 x-I x<1 . se considera functia fn : JR ~ JR. b) Aratati ca sirul (xn e) Calculati t~1este strict crescator. fn(x) = x" + lnx. pentru orice k e N* . ecuatia f(x) = A. . Se considera functia f: JR ~ JR. ecuatia fn(x) = E f(2)+ . f (x) = x3 + 3x .. b) Aratati ca sirul (an )n~1 este monoton. n ~ 1. pentru orice n E N * . n->oo (1 ° 0 unica solutie reala 75. n->oo 77.. pentru orice A. 2x . 6. E N. e) Calculati lim x(2arctgf(x)-1l"). 2x 3 ~ vk+i < f(k + i) .' 1+rn+i) n .

b) Determinati ecuatia asimptotei spre -00 a graficului functieij" e) Aratati ca sirul (xn t~l este convergent. e) Demonstrati ca functia f este marginita pe 1R. f(x) a) Aratati ca functiaj'este . varianta 42 ~i sirul (xn)n~o defmit prin e) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" Bacalaureat 2009. Tf))* e) Aratati ca daca functiaj'este continua in x = 0. f(x) = XSln-.-!-). Bacalaureat 2009. c) Demonstrati ca f'(x) ~ 0 . 'in E = x arctg x si sirul (xn LI definit prin Xl = 1 ~i + Inx . Se considera functia f: JR~ IR cu proprietatea ca xf(x) = e' -1 . = x arctg x -In 89. 79.f(x) ~ 1. a) Determinati asimptotele graficului functieij" b) Aratati ca lim xn = 1.n este convergent.f(x) x-eco f'(x) . varianta 77 x +x+a = --=-2-x -1 2 { a) Aratati ca functiaj 0. ecuatia fn(x) = rare a) Determinati ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul de abscisa x = 1. B3. . Bacalaureat 2009. b) Aratati ca ecuatia f(x) = 0 are 0 a) Aratati ca functiaj'este unica solutie Xo E (~. gn(x) = fn(x) + I. e) Pentru a = 0. .1}~ lim X-->OO JR. Aratati Bacalaureat 2009. f este strict crescatoare. b) Demonstrati ca functia f este concava. c) Demonstrati ca functiaj are doua puncte de extrem. strict crescatoare. b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij" E . x E 1R. varianta 76 82. ecuatia f(x) = cos- are eel putin 0 solutie in a) Calculati f'(x) . x=o 7r x b) Determinati valoarea numarului real a pentru care 3 este punct de extrem local al functieij" . f(x) = In(Inx). E N*. 'ix JR. este convergent la 2. f(x) a) Calculati lim f(x) x-->oo 2 • + Jl + x2 Xl ). Se considera functiile fn : (0. varianta 73 86 Se considera functia f: JR~ JR. • 11S .(~). Se considera . f(x) =x + 1) . b) Aratati ca functiaj este continua ill x = 0 daca si numai daca f(O) = I. varianta 90 84. varianta 48 81. e) Determinati valoarea numarului real a pentru care graficul functiei f adrnite exact 0 asimptota verticals. I(x) (J (x) r. f(x) a) Aratati ca functia = In (x 80. . Fie functia f: (Leo) ~ JR. co) ~ E JR. varianta 18 90.pentru orice x E JR. n a) Determinati asimptotele graficului functiei E f este convexa. determinati ecuatia asimptotei spre +co la graficul functieij" Bacalaureat 2009..co)~[O. atunci ea este derivabila pe 1R. b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij.. varianta 52 2x l+x b) Determinati valorile numarului real a pentru care functiaj'are trei puncte de extrem. sunt convexe. x E (0. x=o a) Calculati b) Calculati lim f'(x) x-->oo este derivabila pe JR. varianta 87 88.1]---+ JR. a) Aratati ca graficul functiei nu admite asimptota spre +co .co). Se considera functia f: JR~ JR. pentru orice n intervalul N*.--:' "x + I e) Aratati ca. n+l n = arcsin Bacalaureat 2009. Se considers functia f: JR~ JR.1]. . f(x)=-2x+l x+2 Bacalaureat 2009. varianta 10 b) Aratati ca functiile s. varianta 46 87. 1 X2 XE. n-->oo e) Demonstrati ca sirul (Y n t~o ' dat de Y n = Xo + Xl + x2 + . fn(x) = x" +In x. (_1_. 'in E N*. Bacalaureat 2009. a) Determinati ecuatia tangentei la graficul functieij ln punctul de abscisa x = e . :(0. 'in EN. Bacalaureat 2009. f(x) continua pe [0. N*. t~l b) Studiati convergenta sirului (xn e) Demonstrati ca f(x definit prin E = 1 si xn+l = f(xn). e) Calculati lim f(x + 1) . pentru orice n ca sirul (xn) n~l N*. + xn . varianta x 16 ~i functia I: IR\{-1. Bacalaureat 2009. . b) Aratati ca functia f' este marginita. f(x) Xn+l = f(xn). Se considera functia f:[O.78. pentru orice x E JR. functia I: JR---+JR. f(x) (1 + x2) • Bacalaureat 2009. Bacalaureat 2009.. e) Adrnitem ca.l).1] 0. co) ~ JR. n solutia unica xn. Se considers functia f: JR~ JR. Se considera functia f: [0. Bacalaureat 2009. Se considera functia f: JR~ JR. co) ~ JR. a) Aratati ca functia N*. Se considera functia f: (0.ll'<>. varianta 92 Xo = 2 ~i xn+l = f(xn). = {XSin 7r. = x2 +ax+5 2 r-. It.

Pentru fiecare t E JR considera functia x E J. g: JR~ JR. 'Vn E N*. varianta 8 c·• Aratati ca sirul (x n ) n2:I' x n 99. varianta 68 lim xn n400 E N. varianta 33 N*. este inversabila. oo] ~ JR. f(x) = x . se considera functia j. +.!.f(k) < -. b) Aratati ca ». .. b) Admitem ca. '(x). <~ 1 2k"k .<Xl). + ~ .<Xl) ~ JR.f(k) = 1~ • = ~V. Bacalaureat 2009. varianta 14 N. r. n > 2. b) Aratati ca I(x) strict crescatoare. '/ • y < a) Aratati ca functia I este ° pentru orice x E (0. Bacalaureat 2009.OO xn ca sirul (xn )n2:1 este convergent. ill punctul t = b) Aratati ca fie care functie c) Aratati cii functia l. unde xn este punctul de extrem al functiei In' n N* . ecuatia In (X) = ° are solutie unica. N. b) Aratati cii sin xn c) Calculati =~ Bacalaureat 2009. :JR ~ JR.(x) = x 3 +t 2 x. + .) 2 este strict descrescator. 'Vk E N* k Bacalaureat 2009. Xn+1= I(xn).!. n > 3. I "(x) = n(n-l)sinn-2 x-n2 orice sin" x. Vn EN. In (X) = sin" x ~i se noteaza I. ~) . I(x) 2 a) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 0. -Jk t2:1 1 -Jk s-). : JR ~ JR. n E N* . +.. Se considera functiile N.. exista cE(k.f( n) este strict descrescatotBacalaureat 2009. varianta 9 !. = _1_ Bacalaureat 2009. pentru orice n N. J. Pentru fiecare n J. Pentru orice n 2 3 n -In (n +. functia I: (0.. = 1 +. (x)n n2:1 este convergent. co) .+"'+ 1 r:: n-s n c) Calculati lim xn' unde xn este unica solutie a ecuatiei In (X) = 0.sin x . ~). pentru orice n c) Demonstrati ca sirul (an este convergent. varianta 7 1 c) Calculati lim xn+1 . 2(k+l) Jk+i k+l 1 < r. pentru orice n E N* . b) Aratati cii. n n400 i. Bacalaureat 2009. a) Aratat! ca functiaj este strict crescatoare.<Xl). pentru once k E N* . t E JR . pentru orice n b) Aratati ca.k+l) astfelillcat ~c c) Demonstrati ca sirul (an) n2:I' an = ~ +~ + . In are exact un punct de extrem xn. Fie functia f: (O. a) Aratati cii graficele functiilor In nu admit asimptotii spre +<Xl . a) Aratati cll functia I' 1 este strict cresciitoare pe intervalul (0. I(x) = x + cosx ~i sirul (xn )n2:o definit prin Xo E (0.<Xl) ~ JR. cu Xn abscisa punctului de inflexiune a graficului functiei din intervalul a) Aratati ca (0..nx-1./(x)= 1 / " X si. Vn EN. Bacalaureat 2009. E c) Calculati (0. varianta 94 t. Bacalaureat 2009. b) Aratati cii .pentru n EN. Se considera functia f :JR~ JR. get) = J.-I (1) este continua °.. pentru orice numar real kE(O. E E lim I(xn) n400 a) Aratati ca. functia In este convexa. pentru orice n E N...<Xl). varianta 69 • 117 . varianta 93 E n: 1 .. x E JR. Se dau functia I: JR ~ JR. f(k + 1) . unde (xn t2:1 este sirul definit mai sus. Bacalaureat 2009. JR . E 100. Se considera functia I: JR ~ JR.I. a) Calculati J. In (x) = x" . I (x) ' x E (0. n e: 2. n-. +~-lnn. b) Aratati ca. n ?3. Fie functia 1:(O.<Xl)~IR. ecuatia f(x) sirul y 91.. 1 x+ a) Calculati f'(x). n > 2. n ? 2 se defineste functia In : [0. n> 3. f(x) =n = lnx ~i sirul Xn = l+~+~+ . ~) si 98 • Se considera x-t l + In (22X + 3 ) .-:-:. are solutia unica xn· Aratati ca a) Determinati asimptotele graficului functiei 1. b) Aratati c) Aratati ca - 1 k+l < f(k + 1) .siru l( an ) n_" >1' an= 1 r+ 1 2" 2 1 r. varianta 98 In : [0.!. In (X) E = xn+1 -en + 2)x+ n.!. oo] ~ JR. E c) Calculati lim (xn n400 rn .

5.-12-dx=-ctgx+C Sill J l X dx = 2J".+00). a+l 2. idmite primitive. aEIR. Daca f 7.D=lR\{k7TlkEZ}. ~ 1 Jx +1 = arctgx + C . lR \{-l} D=lR.1.. Daca F: I ~ lR este 0 lR . J J X2 xdx=-+C. Orice functie S. g :I ~ lR doua = a J/(x)dx+ functii care admit primitive. D=IR·.+00). 6. aEIR·. a) .1. D = (-a.1. = I(x) + C .ln!x2-a2!+C. a E IR • primitiva a functiei I: I ~ lR .dx=-xJ". Jaxdx= ~xa +C. x2 _a2 8. +00). J~dx 2. f~=. D = lR . Jhdx=~x2-a2 aE(O.1. 2. J bdx x +a = In + ~ x + a (x J. D = (-a. 4. Fie functiile F: lR ~ JR.+oo). Jtgxdx=-lnlcosxl+c.4. . . D=IR\{-a}.-a)u(a. 0 x2 -a 1 Observatii. 2.+ a. x+a 4.D=[O. a E E lR. a E (0. D=lR\{±a}. JJ". D=(-co. Proprietati. 3. atunci nu admite primitive pe I. J(al(x)+ pg(x»)dx p Jg(x)dx. functie I: I ~ R are un punct de discontinuitate de speta I.!. Orice functie continua I: I ~ R admite primitive..+C. 4. Fie I. xa+1 2.2 ~.2.5. Multimea acestor primitive se noteaza cu J/(x)dx.+oo). = I(x)g(x)- a2 _x2 a -x a +C.)""?dx J "x x+a 2 2 2 2 ) + C. D = IR\ {} ±a aElR'.. 3. . Definitie. 1S.2. I(x) = (_2X2 _1)eD=IR. Primitive.2. a aEIR'. a E 10. D=lR.a=lnlxl+C. D=JR. F(x) = (x2 + X + 1)e-2x si I: lR ~ R. D = lR. 7. atunci exista infmitate de primitive ale sale. 2.a). 12. aE(O. Jsinxdx=-cosx+C. · au are proprietatea lui Darboux pe intervalul I. D=IR\{(2k. aEIR'. .. atunci J/(x)dx = F(x) + C .. 1. a a 6.1. 13.!. Jeaxdx="!'eax +C. Fie I ~lR un intervaL Spunem ca functia 0 x 1 J x2 _a2 dx 1 = -In -2a Ix-al x+a 2 x + C. D = lR . D = IR. +C. aElR. ----------------------------------------------------Probleme propuse 1. D = lR\ {( 2k + 1)7TI k 2 -2- E Z . Ictgxdx=lnlsinxl+C. a E ax+b IR . a rr=: lR .mde C este multimea functiilor reale constante. +C.lnlax+bl+C.2. I: I ~ IR admite primitive daca 6. D=(-a. x2 -a 1. } . • 119 . b) Aratati ca functia F este strict descrescatoare pe IR. J. J~dx=-~a2-x2 Formule utile 1. a E 11. 2 3 14.1. a) Aratati ca functia F este 0 prirnitiva a functieij" 3. 9. J x2 +a 2dx =-arctg-+C. Daca functia I: I ~ lR admite 0 primitiva. aElR'. D =(0. atunci I nu •• J~dx=lnlx+~x2-a21+c. Jadx=a. Jx a E 2 • 2 x 2 dx = -In x + a 1 +a 2 (2 2) + C. Daca functia I: I ~ lR este derivabila pe I. J~=lnlx+al+C.+ C. D=(-co. Jcosxdx=sinx+C.Tema 3.+oo). I~ dx = arcsin'::' + C. 5. .-a)u(a. Formula de integrare prin parti: Jf'(x)g(x)dx J/(x)g'(x)dx. 2.1)7T1kEZ}.x+C. = " x. +C. D=lR.1.+oo). exista functie derivabila F: I ~ IR astfel incat F' = I. 3.3.2-dx "x+a = 2~x+a lR. D=JR\{k7TlkEZ}. Primitive.!. D =(0. 1 J x 2dx=. 2.+oo)\{I}. a 2x . I cos1 x dx = tgx + C . Jxadx =-+C.+oo). D = lR. -:= 2 I-. atunci Jf'(x)dx t. bEIR. +C. Daca 0 I: I ~ lR care admite primitive are proprietatea lui Darboux. D=IR.

x->_ X . lll> lA.bEIR stiind ca functia I:JR~JR. admite primitive. unde [a] . 14. Se considera functia a) Aratati ca functia I: JR~ JR. xcl . 2. functia F are doua puncte de inflexiune. F(x) = (ax2 + bx + c). primitiva a luij a) . +00) ~ JR. Determinati 8.I (x ) = x +x +l 2/3 2 10.x E JR.. +x pentrux < 0 .ca eu atl m .c E JR stiind ca functia F este primitiva a functieij" • 121 .b. = eX(x + X + 2 a).f: aiD '.I a. . functiile F. ax+b. f(x) = 102 x-I X • . al Daca F este '. lA.f(x) = xrx . Determinati aEJR'~i F:JR~JR F(x) = 0 { X4 a E JR pentru care functia F: JR~ JR.. d lim F(x) .b E JR si functia axex -x x s0 I: JR~ JR.. Determinati numerele { 102 x+ 1. I 4 este partea intreaga a numarului real a.J x + 1.+00) ~ 1R..b E JR pentru care 16.c) Aratati ca functia F este convexa pe 1R. . f(x) . a E JR~i F: JR~ IR 0 parte fractionara a numarului real a. F(x) x->I = x(a In2 x + b 10 x + c). 1·j. b pentru care functia F este primitiva unei functiij" ~F aca este 0 . este primitiva unei a te ctu 2 + 1) + ax pentru x ~ 0 1o(x 2X2 -x = I : lll> Xs1 . este 0 primitiva a + cos x pentru x < 0 functieij" b) Demonstrati 11. I I .f: = (0. +00) ~ 1R. .I 0 . 6. Se considera functia G: JR~ IR.F(O) eterminati a stun ea = 1. I (x) = {x}( 1-{x}) admite primitive. 2 este 0 primitiva a functiei I: JR~ JR.0. x->o X 15.. b.. X3 reale a. Sa se determine xcosx+b. S. Se considera functiile F. +00) . b e JR stiind ca functia F este primitiva a functieif = xJ. . F(x) = 2--1x(10 x - 2) eo primitiva a functieif b) Daca F este c) Determinati 0 b) Sa se arate ca orice primitiva G a functiei I este 1 strict crescatoare pe [1. enunt adaptat. Se considera functia f: (0. Aratati (2X+l) exista numerele 2 + b) eos x +cxsinx F(x) = (ax ca F: JR~ JR. lim F(x) primitiva a Ul . I(x) = { ' . 0 Determinati a. c astfel meat functia F: JR~ JR. Se considera functia I:JR~JR. Determinati a. Fie a.b E JR si functia F: JR~ JR. x> 0 b) Daca F este c) Determinati 0 primitiva a luij. 2' x> 1 b) Determinati a stiind ca F este strict crescatoare pe JR. F(x) = .J3x + 1 . b.. b) Determinati a stun 13. I·j. 0 numerele a si b stiind ca functiaj este primitiva pe JR a unei alte functii. ~ D . F(x) = { a pentru x =0 functia F este primitiva a functieij. b E JR pentru care G este primitiva unei alte functii g: JR~ JR. G(x) { 1o(x +x-l)+ax+b. a. I(x) = x sin x . c E IR stiind ca functia F este primitiva unei functii I: JR~ JR. ... Determinati a. li F(x)-F(1) primitiva a Ul . I fun . I (x) = [x] cos (1 +2x)1r 2 admite primitive. Fie a. ~ I·j. + l- 17. a.arctg /3 . Se considera primitiva a luij functia 12. c) Determinati a stiind ca functia Fare doua puncte de inflexiune. . F(x) 0 = (ax + b)rX . determinati intervalele de monotonie ale lui F. +00) ~ IR. X2012 x pentru x < 0 + c) Aratati ca pentru orice a E JR. I· F(x)-F(l) pnmitrva a Ul . Aratati ea functia I: JR~ JR.f: IR ~ JR. d) Determinati punctele de inflexiune ale functiei F. Aratati ca functia I: JR~ JR. Determinati a. I(x)= { a pentru x=O ca orice primitiva a functieij'este strict crescatoare.+oo ) ~ JR. x2lnx+bx+c pentrux > 0 7. b.. 1 1 . • 3. 10(x + I) + b pentru x > 0 c) Aratati ca orice primitiva a functiei Ieste I (x) injectiva dar nu este surjectiva. Se dau functiile F. d ca x limF(x)-F(1) 2 x->l x -I = -.I l(x)=e-X(ax2+4x+a). a si f(x) = . I: JR~ IR. F ( x) = -3.ca cu an -. x ~ 1 (-1. c E JR stiind ea functia F este 0 primitiva a functieij. Fie F.. (0. unde {a} este Variante bacalaureat 2009. Se considera functiile F: JR~ JR.f(x) a) Aratati ca functia F: lox --Ix . a) Determinati a stiind ca F este strict crescatoare.ca cu atl im 2 x->l x-I 18. Se considera F(x) = (ax+b)/3x. 9. I I . 4.f:( -~.

X. Aratati f(O) = arctg x. x+3 s0 . x~O sin x. f(x) = {xe. f( x ) x -8 1. n 28. x=2 c) f:R~R. a) Demonstrati ca primitivele functiei b) f:R~R. ffo (x)dx 3. pe intervalul c) Determinati n.fn (x) = xn In x . in functie de f.J. XE(1. Aratati ca functiile urmatoare nu admit primitive. (x ) = xx' n EN. '\Ix E JR. ca 1cu 1an.)2 f2(X) 25. x-++oo X primitiva a functieij f-t. d) f(sinx. f(x) dx .f(x))dx. unde F este 0 (0) = 1. n EN. Se considera functiile a) Calculati • Variante bacalaureat 2009 stiind ca functiaj admite primitive. x. Inx+smx. ~. dx : .. -3. x2 + 1 e) f(sinx. Se considera functiile a) Calculati fJ.fn ( x) = _x_. JR. e) ff"(X)f(x)-U. X 27. n Jl b) Fie Fo primitiva functiei fo care indeplineste conditia Fo (0) = 0 . Fie f: R ~ (0.pentru care functia I: JR. e si f(fo (x)J. x> 0 _{arctg3(X-2). +00) a) fu(x) 0 functie derivabila.~ JR. n R ~ R. x:. xalnx + x pentru x » 0 admite primitive. a E JR. (x) dx .+oo). n~2. fn (x) = -c-. :JR~ JR. ( x ) dx ~i fA ( x ) dx . b) Aratati ca orice primitiva a functiei c) Determinati n. . 2. I" uruta im --. :JR ~ JR. Se considera functiile a) Calculati I. Se considera functia f: JR. 5 ~ • 123 . x +4 0 n EN. +00) urmatoarele primitive.t2 b) Aratati ca orice primitiva a functiei h este crescatoare. admite primitive injective. c) Aratati ca orice primitiva a functiei f2012 este concava pe intervalul (--<Xl. x~O x> 0 . f'(x) c) ff'(x)eX -cosx· f(x))dx . f(x) ={ x . '5 ~ ~ "(x) + f'(x))eXdx. f(x) = {xe X +1. pentru care functia h este J" functie bijectiva. :( +00) ~ JR. I' F(x) f ( 0 ) = 1. f'(x)·arctgx+ f(X))dx. f'(x) + cos x. primitivele: b) + f'(x))eXdx. b) f(-f'(-x)+ f(-x))eXdx. Determinati. x> 0 x:.astfel inciit xf (x) a) Determinati b) Pentru f c) Pentru 1.!to Determinati . in functie de f. ca functiile urmatoare admit primitive. i I 4. xlnr +I. ca orice primitive F a luif este strict crescatoare. ~i ff2 (x)dx. 0) .. 26.0). b)CaJculati elf: '/ f f~(:)dx. sunt convexe pe intervalul [~. Determinati. +00) . (x))dx. b) f: JR ~ JR. x s0 x> 0 Variante bacalaureat 2009 smx. a) fu functie de doua ori derivabila. Calculati Fo (1) .tO 1. 2 a) f: R ~ R. Fie f: R ~ (0. f(X)={S~X. +00) . x=O J. a) f:R~R. pentru care functia fn admite primitive descrescatoare (-3. f(x)= { . I(x) = ~ { X 2012 pentru x < 0 2- c) f rex) ~ f'(x) e dx . Pentru n E N' se considera functiile fn : (0. (x)dx I. 0 1) rX d) Determinati toate numerele n E N' pentru care orice primitiva a lui fn este convexa pe intervalul X f(x)-e f'(x) f2(X) (0. aratati I. +00) ~ JR.

. b] . !. Aceasta se noteaza cu r a cootinuape f(x)dx .F(a). daca limita b q>-'(b) 611->0 lim a(J. tp. Dacli 11. [a./j. '':>n ':>P':>2' j: ) CU ':>i == . f(x)dx F(b) .2. Numarul 11/j.b]~JR..Xi-!I I u :[a.11== max {Ixi . r .. b] ~ b J (J == este u(b) un continua I. atunci ntermediare /j. -I 1== .. r r 0 functie integrabila == care are primitive. [i iJ ..b] a.. Aria suprafetei plane cuprinsa intre graficul functieij. Fie a. F:[a.b] ~ 1R este continua. I] . b ] ~ atunci f este integrabila pe intervalul atunci [a.3 Funclii integrabile. Teorema exista c E fa f'(x)g(x)dx == f(x)g(x)l! - r f(X)g'(X)dx. f este f este integrabila pe intervalul r f(x)dx ~ °. astfel incat (a. ~ == f: [0. Daca f: [a. d] ~ [ a. Formula de integrare prin parti. f(x)dx+ r r CU VI == 1[ f(x)dx. atunci [ a. . 0 diviziune un sistem i == n a intervalului de puncte r Daca functia f: [a.b]~lR.~) Observatie• 116~->0 i~1 lim :tf( ~i)(Xi -Xi-!) este finita. Fie functia 0 • De cele mai multe ori In exercitii intalnim urmatorul caz particular. +00) este integrabila.Daca f: [a. Daca in plus functiile f si g sunt derivabile cu == derivatele functii continue. atunci t. a < b. b] [a. VXE[a. este functie continua.atunci IR este functie menotoua. b] 0 functie bijectiva. u(a) forma diviziunii /j. adica F'(x) == f(x) (0 < !< ~ < . Pentru functia f: [a. nmcte mterme di lare j: == (j: j: . Daca functia f: [a. (I este un interval) x -I n n X) .< xn == b) cu ~i E[Xi_pXi]. b] ~ IR si F: [a.n} 1...b) JR. qJ continua ~i tp' (t) '* 0. n} se nume~te )(Xi -xi-!) . b ] ~ IR este f: [a. n f(u(x))·u'(x). si F este primitiva oarecare a r If(x) I dx .. atunci (b . b]. d] .b E 5. A doua formula de schimbare I de variabila. sunt integrabile si f(x)~g(x)..1. • 125 .b]. Definitie• Functia == == Lf(~i i~1 Riemann asociata functiei j. r f2(X)dx.1] ~ lR. r Daca functiile f(x)dx s r f. este este integrale. E lR. Vc E V J. x::::a si X == b este egala cu f :[a. este functie continua pe intervalul de speta I. 10... . u: I ~ [a. Volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functieij in jurul axei Ox este egal (J(x) + g(x)) dx == r f(x)dx + r g(x)dx ~. g(x)dx Aplicatii ale integralei (formula fundamentals a calculului 0 defmite. atunci 6. Daca functia f: [a. == I) n n n ':> diviziunea echidistanta j: a intervalului [0. si sistemului de puncte 8. interval) Fie functia f: J ~ IR continua ~i functia cu derivata continua.i n E r :[0. ./j..b]. Jf ( -. Prima formula de schimbare de varlabila. b ] ~ IR 0 functie continua. aca derivabila cu derivata derivabila si F'(x) == atunci functia F(x)== ff(t)dt a o dx == lim f n->+«> i~1 n !:t (~). ~--------------------------------------------------- f(x)dx. .Aditivitatea in raport cu un interval. f(x)dx ~i ~==(~P~2' . F(x) == ff(t)dt a . Fie qJ: [c. I] ~ I. Derivata x [a.b)'atunci unei ff(x)dx== a f q>-'(a) f(qJ(t))qJ'(t)dt..n. Atunci functia F este primitiva a functieij..f(x)dx == J. fU'(x)f(u(x))dx a f f(t)dt. Vt E [ c. b] . b] ~ IR este integrabild pe intervalul [a. b] ~ [0.. == f(x)dx r r J. atunci [a.g:[a.I].. Daca f: IR este integrabila pe intervalul [0. qJ-I derivabile. Fie f: [a. Proprietati de monotonie si marginire.. . atunci ~. axa Ox si dreptele de ecuatii integral). de medie pentru integrale.< !!.a)f(c) .. '~n) asociat diviziunii iE{1. 3.b] ~ JR notam a(J. b].Tema 3. b] ~ lR. diviziunii /j. 12.b] ~ IR este uij. b ] ~ lR. si sistemul de .. b] ~ IR . /j. Fie f: [a. b] cu exceptia unui nuroar init de puncte de discontinuitate Proprietiti Formula importante Leibniz-Newton integrabila pe intervalul [a.~) iumita ~i suma ntermediare ~.. . b] ~ IR continua ~i functia continua. continua f: [a. D ~ fun cpa . == (a == Xo < XI < x2 < ..- '.

. 0 I 13. KKK a) fsinxdx. ox+ I fx 3 + x + 2 dx : x2 +1 ' c) Calculati lim n-H<Xl f I () dt . h) d) 1x2e-xdx.!. j) £"/4 --.F:JR~JR. b) f~4dx. b) Calculati f I (x) dx . !~ x j) f_l_dx. (1. b) fx2eosx3dx. x de grafieul functiei 4.-:-. Se considera functia I: JR ~ JR. o e eX • 127 . b) eX + 1 . Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). I. x+l E 1: Aratati ca F'(x) + 2/(x) fl(x)dx. j) +1. e) f-dx. I fxeosxdx. -I j) f\x-aretgx\dx. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). o 0 I 0 e In2012 X K "/3 sindx g) . b) e) 2( 0 f x-"x r)2 dx. +<xl ~ JR. Calculati urmatoarele integrale (formula de integrare prin parti): a) fxsinxdx.sin(sinx)dx. dx .. 2 2 o -I . I (x) = ex2 . I Caleulati urmatoarele integrale (prima formula de sehimbare de variabila): .. a) f(x2+1) o d) 2fx2 +x+l I ~ I 2 dx. 2 I g) Jx 2 In xdx . g ( x ) = x3 I (x ) . OX + If 0 If 1 g) If-3x 0 X 2 11. "X 1 1x-/ x 1 b) J~ex _ex ~1)2 dx.J(x)= = 1 If 1 If X j). 12' I O• Se eonsidera functiile 2K . s: e.4-3x 5. Il) 2 Calculati f I ( ) dx . 0 I c) fx[x]dx.r/61+eosx I x 0 . Calculati urmatoarele integra Ie (a doua formula de sehimbare de variabila): • dx II) + Idx .4-3x -I . o b) Determinati aria suprafetei plane delimitate de grafieul functiei Calculati g : JR ~ f 7. c) tgxdx. I X 2r( X+. 4-x If z +I c) ~dx. KI6 b) Calculati [13 2 dx g) eos2 x KI6sin xeos 6.b I(t)dt x2 I. o e) 2f l+x ~ l-x2 dx . b) f\x2-1\dx.b) e JR. F: () 0.r. c) Calculati J. nK 3. ox+l e) fx 2 3 3 K 1. a) f(x-ex)dx. I e) 1 5)dr. c) Vrdx.(2'-Z-'jdr. e2 e) flnxdx. -I e) f\x-sinx\dx.dx 2 2· x c) Calculati n~_ I lim fl (t ) dt . b) eosxdx.)2 dx. 0 -/x+2 2.. axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 si x = 1 . o n o. K -x+2 2 x -1 ~3 dx .Seeonsiderafunetiile Il) x 2 x+2x+2 4 ~i F(x)=aretg-2. c) 2fX2 + X + 1 dx .:-:. 0 x +1 3 d) f~dx· 2" rr:':: -1 x- b) Determinati aria suprafetei plane determinate dreptele de ecuatii x = 0 si x = 1l .-. d) fx-/x2+1dx. 1 a) f-2-dx. axa Ox ~i x~_r lim I . o x +1 I I b) 1 ~dx. I(x) + 1dx . fx c) -2-1dx. j) feosx. 12.2). e1 c) 1xexdx. oxdx. -I xf (x) dx . j In x dx . I d) ).. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton)..fj d) I a) Aratati ea F este 0 primitiva a functiei I. c) j(2X +Tx)dx. o 2 a) f\x-l\dx. dx.Probleme propuse 1. g) r=:» dx . I x = - () eosx+xsinx. Calculati urmatoarele integrale (aditivitatea la interval). o I d) fx{x}dx. t = x-sinx. Se considera functia Il) I: JR ~ JR. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). e) /4 --dx [KI6sin2 x 2 . x 2 eosx sr F() X = -. c) Aratati ea fl(x}:ix X E j) fin xdx . 1 a) f~dx.h I 2 II) Jxsinx dx. 1£ i) J In2 dx . Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). d) /4 [ etgxdx. x J) L~dr .

cl graficul functieij" nu are asimptote la +00 .O]. VXE[O. 1 ( 1+ t 2 ) ( 18. c! functia/este strict crescatoare. I COnsidem~irul (I ) n n~I' xn 2 dx . I+ x a) Determinati aria suprafetei plane determinate dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1 . l(x)~O. x (t) . l . x-+o n Calcu1ati lirn f considem sirul ~ c) Calculati 2 ~ ~ ~ _Il+e f_e-/(x)dx. I cc ~ • z: 19. c! graficul functiei/nu are asirnptote. enunt adaptat. 1r 2 b) Calculati hrn x-+o . ] . x 2 16. axa Ox Ii x'!ex. se calculeze f x I ( ) dx . I'(x). e)Cat CUlati II' I ureal2()1J9 Variante baca a x +2012 • o ca:: C z: c) Sa se calculeze lirn x-++oo ff(t)dt. Se considera functia a) Calculati f' ( x ) . ~ ca ~irul (I ) n n~1 este descrescator. Se considera a) Calculati functia f: JR ~ JR. Vx > O.Seconsidera functia Vx E (0. Se considera functia x ~ Arttati Ca I n+2 + 2012'1 1 e)Cat. 1+ P ) ~ ArItati ca qArltati . I (x) = I f arcsin -.f(x)= t2012 f-2-dt. 0 28 • 129 . 'derA functia x I: [1. o I x . +00) .e dt. +00) ~ JR. x Variante bacalaureat 2008 I c) Determinati multimea punctelor de extrern ale functieij" 17. fl(t o x x 2 )dt E JR . cu proprietatea ca xf ( x ) = sin x. Variante bacalaureat 1998. x VXE(-<Xl.l I(x) x-I' JR . x Arltati ca functia I este injectiva. 0 functie I: JR ~ JR. +3 )Jt4 + Idt. I(x) ::em ~i . I(x)x 1(0) . x x-+o culatt x'\. Se considera functia f: JR ~ JR. Se considera functia I: JR ~ JR. I = n 0 fl 4 . f:JR~JR. +1 ~ . x2 ot +1 f'(x) . lirn _xt a) Calculati lirn I ( ) . ti punctele de extrern ale functiei f . c) Calculati lirn f(x). . f (x) = x t2 [-2. Arltati ca functia f on este surjectiva.14. JR ~ JR.. :5: cos 1. x x fP I(t)dt. I (x) = _I considerA functia -2 . = f(t4 -4t o o 51 se arate ca functia I este integrabila pe intervalul [0.f (x) = fe _/4 dt .VnEN.'-dt1 t + 2 . b) Aratati ca ) I o de graficul functiei J.!. x-+_ 15.f I . < I e - < 1i 1- ~ e I: D II II II J a) Sa se calculeze f(t + 1)/(t)dt 3 ca sirul (In t~1este convergent.+oo) I: JR ~ JR. b) Aratati ca f(x) ~ 0. b) Aratati ca c) Aratatica I(-x)=-/(x). "" ::i ~ oJ cc II b) Sa se arate ca ff(t)dt= .!. Vx 1r E l(x):5:0. 51 se arate ca f I ( ) dx x I: (x) . f(x) ~ = f ~dt. Vx E JR . n=n+I. CUlatl lim I "-'+<lQ n· f: JR ~ JR. = (I n )n~l) I n = fe-x1dx • o Arltati ca e' ~ x+ 1. .

l+x 0 n b) Sa se demonstreze ca In = --In-I> 4n+2 Vn E N.. Se considera functia 4 I: [1. catre 0. Fie sirul 0) (Int~l' In = f(x-x2)" o Sa se calculeze 12. Fie functia I: JR ~ JR.2n+22 n + .. c) Sa se calculeze lim In' n . o b) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functieij in jurul lui Ox..2] ~ JR.1] 0) Calculati xf (x) dx ..X )2n 1n(X2 + l)dx . nlim ..• _ nI n • I Se considers sirul (In 0) Calculati 10. Fie sirul (In ~I' n LI' In = f( 2X_X2)" o dx.• -scc o x X ••• 1 I (x "fix . I c) Aratati ca Jf(x)dx o '2 2 = Jcos x dx . Se considera functia 1 I: JR ~ JR. +1 .• _ • n2 2 In' () 30. n .este convergent. Bacalaureat 2011 0) Calculati f I (x ) dx . o 0) Calculati Vn E "T' . e) Calculati .•-scc 2n2 +2'n+12 + n2 +2.ft - x2 • e) Arati ca lim -seo fl(t)dt 1 JR. n ~ 2. b) Sa se calculeze fl(x)dx.2] ~ JR.e) Calculati nlim . 1'1 Bacalaureat 2009. Se considera functia ~-I 4 I: JR ~ JR. 0 2 1< t-Jn d) Calculati _k2 Variante Bacalaureat 2009..3x + 2 .• _ nlim . nlim . 2] • 131 . 2 2 .• -sec 32. f 34. I (x ) = x2 . Vn EN'. model subject fl( Fx)dx . F (x ) = arctg x+ ~ In ( x2 + 1) este I primitiva a functiei I.\ a ~ . x pentru x E [0. ~ n +k e/ S~ se arate ca siru 1 ( an ) neN'..J (x) = -. I (x) = 2 1 . fl(t)dt b) Calculati c) Calculati x . n~2. +--C2n· 3 2n+ 1 1 2 1 2n 0) Sa se calculeze II .. b) Calculati lim fxn.. t~o' In 2 = f(l. I(x) = x 201. an = £"'-2--2' k=1 n +k b) Calculati aria suprafetei delimitate de graficul functiei g: [1. Bacalaureat 2009.n2 +n2 n ). X I =2nIn_1> VnEN.. V'nEN·. E • Se considera functia I I: [0...• _ lim ~o __ lim ( X 0) Calculati fX2011·/(x)dx.. x -I 33. g (x) = I (x) x si de axaOx.1] ~ JR. Bacalaureat 2009. x +2x+2 c) Aratap ca (4n+2) fr I (x)dx+ n fr-1 1 (x)dx = 0. model subject ca sirul (In 1 t~ltinde descrescator dx.+ 2n2 +2. b) Sa se demonstreze ca (2n+l)In c) Sa se arate 0) Calculati o b) Calculati e) Calculati I f (1. I (x) ={ x + e' pentru x E (1.t dx . Vn E N°.• _ f(1In' X o t dx . o n n.• -sec k-I b) Aratati ca sirul (In )n~1 este convergent. Se considera functia f: [0.J (x) = 1+~ . enunt adaptat lim n. model subject 0) Aratati ca F: JR ~ JR. 1 . Se considera sirul I In In = C2n --C2n 0 1 I 2 +-C2n.2] ~ JR.. 31.

36. pentru orice n EN.:) ..f I (x) = I x +x+ 2 1. dar nu admite primitive. b) Aratap ca sirul (In c) t~1este descrescator. +( -Ir--• I- 2n -I I-) 44. 'rIn EN. d) Calculati In' a) Calculati f f (x) dx .a) Aratati ~Afunctiaj este inte~abiIA. (I n )n~' 1 43. numerele reale a. g(x)= 2 ff(t)dt-rf(IOO6) o I 41.!+ n---Hoo + II + 10 este rational. 'rIn EN.. x I a) Determinati 2 n=s» . Se considers sirul =I . Se considera sirul (In a) Calculati II' t~I'n = f~l I x I + .I4n+1 I b) Calculati 10. c) Aratati di numarul I4n+2 c) Aratap ca numarul 10 +12 +. Se considera sirul (In) n ~I ' In = f--dx. 0 (In )n~O' I = n 0 f x3 +X2 +x+I x n dx. (I-. • ~ Variante bacalaureat 2009. c) Sa se calculeze a) Calculati 12. b) Verificati daca 12 . u: • ~ ~ b) Aratati ca sirul (In c) Calculati lim n---H<o t~1este descrescator. b) Calculati lim In . 2 f. I d) Aratati ca lim nI n = . EN. n--++«> 4 Bacalaureat 2011. o o .10 E Q .. model subiect c) Aratati ca 14n+1 E Q oricare ar fi n e) Aratati ca 12n+3+ 12n+1 E JR\Q. b) Sa se arate ca 12 =---12 n 2n-1 \fnE N.t.1]. Bacalaureat 2010 In • c) Aratati ca Rx( x2 + I)6n+1 + X3n+2 o Jf( x)dx n E Q. 'Ix E [0. Fie sirul (I ) n n~O' I = n f (X2 +x+I)n I 0 -x e I: . Se considera sirul a) Calculati 13. I id ~ 37. enunt adaptat Calculati II + 13 . 'rIn E N·..n> 2 . 12012 + . Se considera sirul (In .2012] ~ JR. I. JF(x)dx c) Calculati a) Aratati di sirul (In )n~1 este crescator. 38. Se considera functia g: JR~ JR. ~ Q a) Calculati II + 12 + 13. axa Ox ~i 40. . • 2 n 35. g (x) 2 .2012]~JR. Aratap ca c) Calculati n--++«> lim n(2 - Bacalaureat 2010 functia g:[0..•. I x" +1 b) Sa se arate ca In :s.b si c 'f stiind ca 'f x3 +X2 +x +I = -- a bx+c x +I + -2 x +1 . Aratali ca sirul (In t~1 este convergent. d) Aratari ca sirul (In t~o este convergent. e) Sa se arate ca lim 3 5 7 . nuesteinjectiva. = e ---x • 45. t~o' I I = n 0 f x3 +X2 +x+I dx.este irational. Se considera 0 functie continua f :[0. lim n-H<o lim In' n--++«> Variante bacalaureat 2009 42. a) n--++«> iJ c E 39.. b) Aratati ca lim fxn n--++«> o 2 +x+1 x f (x) dx= 0 . Se considera sirul (In) n~1 .!-. Se considera functia f: JR~ JR. Fie sirul (In )n~I' In n+12x-1 = f~ n X . b) Determinati ana suprafetei plane determinate de graficul functiei dreptele de ecuatii x = 0 si x = 2 . = 0 fx I n o dx.1 __ n - b) Aratati ca sirul ~i strict crescatoare x (In) n~1 In) este marginit.eec -'. lim n-•.!+.• o x +1 2 dx a) Calculati 10..

12 . d) Calculati n-+_ lim In. I"n: J.Larcctg-. O ~ ! ! f b) Aratati ca pentru orice c) Pentru aE (0. n-H«> 51. I: JR ~ JR. o f .. x-+o hOl2 X2013 = ~t. I n 21f b) Aratati ca sirul (In tl b) Aratati ca orice primitiva a functieij" este crescatoare pe intervalul [0. Se considera sirul (I ) a) Calculati II + 13 . Pentru fiecare numar n E N se considera functia t JR ~ JR. I: JR ~ JR. x o b) Calculati X-+- () . Se considera functia 2 x 48. o a) Calculati f I (x ) dx . Se considera sirul (xn a) Calculati XI . n a E 0.. este convergent. ) I n n:?:I' n = r"/\gn J /6 lf XcD: • a) Calculati f I (x) dx . Pentru fiecare numar real a definim sirul (In ( a )) n:?:1 In ( a ) = (1 + sin x ' o a) Calculati . f r dx . I (x ) = cosx 2-cos 2· i ~ ~ b) Calculati lim (x) • o d) Aratati ca lim xn = +<xl . -1r) .. If c) Aratati cll sirul d) Aratati ca sirul s ~ U j (J" (I) to (J" (2)to ..a) Calculati f g (x ) dx . 3 n 50. 2 c) Aratati ca xn = n-+_ J( 1+ sin x r dx . o este convergent. 12012 c) Demonstrati ca sirul (In t:?:1 defmit prin In = fg( x3)cD: este convergent. n-+_ n k=1 n !!. ~ 49. I a .calculati 4 ( lim In (a) . x I" () In X . = o J( 1+ cos x r dx . >0' n_ t" In = f-j--dt 3 2 t +1 . c) Aratali ca lim In = +<xl.t. b) Aratati ca sirul (In )n:?:O este strict crescator. c) Calculati Ink lim . o I I d) Calculati lim In n-+_ (1r) . o functia I (x) = arcctgx . Bacalaureat 2010 c) Demonstrap egalitatea J In = f_x. t:?:1 ' s. se considera sirul (In (a) tl o ' In(a)= ftgnXcD:. 1r) 2 o n-+_ lim f( 1+ sin x o r dx = +<xl . ] ..:) n-+_ sirul (In (a) LI este convergent. (I) . 54. c) Aratati ca pentru orice a E (0. (1r) . 47.. I b) Calculap lim 0-+0 (a) Bacalaureat 2011 a . este divergent.. lim fI(t)dt. 52. Se considera sirul (In) a) Calculati 14• . ~ a) Calculati ~ (1) + . J ot +1 f· t n b) Aratati ca sirul (xn )n~1 este strict crescator. ~ a) E ( ) 0. Pentru fiecare a l i Calculati II . Se considera sirul (In) n:?:l In = cos n XcD: . 46. 3 o b) Calculati fx o 5 g( x )dx. 2 I x +1 J3 c) Calculati 53. Se considers f xf (x) dx .dx.

6 . b) Aratati ca functiaj" este bijectiva. . In (x) = N.1]~ [1. a e arate ca valoarea mtegra ei . g(x)dx = 3. Se considera functia ecuatii x I: JR ~ JR. axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = . + r C) g(x)dx ~ a. atunci 1I(x)dx x. n Ert se considera functia In : JR ~ JR. Se considera functia I: 7r JR ~ JR.(x+n)' '5 57. (x+l)(x+2) . I(x) I (I) Calculati J xf (x) dx . Fie functia I: [i.fn(x)= ..3]. Sa se calculeze J I( ) dx . 0 c) Calculati lim x .+oo)~JR.e] ~ JR.• r IV x o J I (t 2 ) dt este impara. Se considera functia a) Calculati I(x) = In(x + 1) 2 ! • u E: ~ 58. . o a functia/admite primitive pe JR.. o -I a) Sa se calculeze JI ( x2 eX ) dx . 1"'+I/(x)dx nu depinde de numarul real a.• '" !!= i ~ • Q b) Sa se determine volurnul corpului obtinut prin rotirea graficului functiei axei Ox. 2 Bacalaureat 20lJ 61.Pentrufiecare . daca a E [1.. X a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei j... Pentru fiecare 1. Variante bacalaureat 2009 63. '<In~ 1. '<Ix~ 1. I e c) Aratati ca ~ 62. I in jurul b) Calculati 1~/(x)f"(x)+(J'(x)Y]dx.f (x) 1 = 1+ X2012 • 56.. 2 "In ~ 2 .3]..{x}). '\ Sa se demonstreze c t' b'I .. I(x) x3 + x2 +x+ 64. axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1 .a) Calculati II' j\r!itati ca functiajeste b) 4 bijectiva. x Variante bacalaureat 2009 2 b) Calculati x . 1 . . I_~ b) Aratati ca functia g: JR ~ JR. s J I(x)dx s 2.• Ix lim . . b) Aratati ca 0 s In c) Calculati n-H<lO s 7r. Aratati Ca r In (t3 )dt ~ x:!1 . I: lR ~ JR. i 4 = ~ 59. ""·_x .ului real x. a nUIll"'''' (I) se cons 1 lR ~ JR.. Fie ~ I: [0.deral functi I: a (x) = cos 55. ~ 1 fie functia I c) Sa se arate ca functia Je o dx+ J/(x)dx I = e. unde {x} este partea fractionara I a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f. Se admite ca functia I are inversa 1 a)Calcuap functia g.. o .. I (x) =x - arctg 1I (x)dx . o = ~lnx . I x./( x) 1. 1I(x)dx lJi dt . o U III 1&1 · !5 ~ c) Sa se demonstreze ca. g (x) = ~ ~ c)Calculati J rl(x)dx+ 4 0 I J/(x)dx=7r. I . Se considera functia I: JR ~ JR.la c) -x S s 0 If c) Aratati ca sirul (In) n~1 ' In = Jr (x) dx este convergent. I (x) = {x} ( 1. a) Sa se calculeze b) Sa se arate ca J I 12012 /2012 o u ~ . ~ '" ~ ~ 1:/4 -(2t+l -) (x) dx x E [0 +00) (x+l) . a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei j. fun In' c) Calcu1ati Ir1 (x)dx. axa Ox si dreptele de = -2 ~i x =0.J/(t)dt. 1 OO6 I )dt o x 2013 i . + r b) Calculati J( x2 + 2) 13 (X2 ) dx . Fie functia I: I JR ~ JR.. = X4 + x2 + Variante bacalaureat 2009 ~ nErt In :[O..

x +3 x ~ ~ a) Calculati Ix. JR~ dx . +00 ) ~ JR. c) Calculati Bacalaureat 2008 }i~ J In ( n 3n-1 X ) dx . ~ . 2 " 2 b)Ar1itatica fhoI2(sinx)dx= o I n _ fhol2(cosx)dx. a) Calculati aria suprafetei determinate ecuatll x = I t" = 1 . JR.I_ 1+lx-nl 1. I f (x)dx . Pentru fiecare numa 1 natural . aria suprafetei formate de graficul functiei :.« . c) Aratati ca sirul (In tl'In = II" 0 1 ° J. (x)dx 3n .__ E c) Calculap e n~ n Ir (x)dx.00) ~ JR.t. r 1k xn Vr:---. e 74. ~ 4 Jr-2(x)dx. se considera functia U 73. x ~l dreptele de c) Calculali n lim nI n • _ 72.) b) Determinati intervalele de convexitate ale unei primitive oarecare a functiei Z '" b)Sasearateca c) Sa se calculeze (n+2)In n _ lim In : =(n-I)In_2. " 4 _ a b) Aratati ca lim In = c) Aratati n °.) i e: ~ ecuatii x = si x = . . Se considera functia f: (0. I J I . 0 I •••• Se considera sirul (In) 'v' n ~I ' In = 0 X f n 3 X +X +1 dx. X· c. o ~ E II: f oX ~(x) dx . ] ~ JR. axa Ox si dreptele de (x)dx este convergent la 1. Se considera functia I: JR ~ JR.:. de graficul functiei t t~lste descrescator. n~3. Se considera functia a) Determinati 1 b)Calculafi Ix[. +00 ) ~ a) Calculati JR. +1 . 'inEN. t~1In Jr J x + Idx. 'in ~ 1. ffi 68. I = n 0 c) Aratati ca nJr(x)dx={n-l) o 'inEN.I (x) = x: + 2 . Pentru fiecare numar natural n E 71. ~ a: d ~ III 69.e.. 2-L. c) Calculati lim nIn• b) Aratati ca functia g este monotona pe JR.I(x) = x2~X4 + I. c) Aratati ca graficul functiei g nu are asimptote la 66. a) Aratati ca functia F : JR~ JR. b) Aratati ca sirul (In) n~1este strict descrescator. hOI3 • ~ u III :..axa r O.(n -1)1 n+2 n n~I' n-2 .. Se considera functiile a) Calculati = 1. F ( x ) = b) Calculati JI (t) dt este strict crescatoare. v n+l I(t)dt n _ 'in ~ l.(ex)J o 2 I: dx .!!../" (x ) = A. n n~2.I(x) = lox. b) Determinati volumul = I (x) corpului format prin rotatia graficului functiei g :[0. . Se considera sirul (I ) a) Sa se calculeze II . e JR~ JR. 'in ~ 1. g(x) = ! (Fx) I r I al Aratali ca In+3+ In+1+ In = --. /" (x) 0' ~l X = ~ xn +1. Se considera sirul (I n +00 .:x'-. 0 ~ ~ 67.I (x) = cos 2x . i. C) Aratati ca lim II" (sinx)dx o 65. Seconsidera~irul a) Calculati II' (Inti' In = Ixn~x2+ldx. c) Calculati lim x~+oo I" I(t)dt X I 8 l' . ] /" :[0. g (x) in jurul axei Ox. ' = I o N' definim functia a) Calculali II' b) Aratali ca sirul (I n /" : [0. ca In = _1_[2J2 .1.

2.Variante de subiecte 4. 4. Subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori Variante de subiecte propuse spre rezolvare .1.

f (x) = Xl -12x . Se considera sistemul { x + 2Y + 3z = 0. 2..Yo. 2. 3.·) este grup comutativ avand elementul neutru X(O). : ! e) Determinati multimea numerelor reale a pentru care ecuatia f(x) = a are trei solutii : reale distincte. pAlp E lR\ {-I}} . iulie 2012 sublectull 1. 2.4. ~-fW lim ~. e) Rezolvati ecuatia (X(p))l = 12 + 7 A. Determinati coordonatele punctelor de intersectie a graficelor functiilor f: lR ~ JR. s. b) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul are solutie unica. 3. pentru orice X(p).zo) a sistemului pentru care Xo > 0 ~i 2 2 2 3 xo+Yo+zo = .j . 6.2} si ~ = ai . alegand la intamplare una dintre submultimile cu trei elemente ale multimii A = {I. Calculati cosinusul ungbiului A al triungbiului ABC.X(q) b) Admitem ca (G. f(x)=x +2x 2 si g:lR~JR. Subiedul allll-lea 'l. Calculati probabilitatea ca. in multimea numerelor reale. unde m E lR. 4. determinati solutia(xo. 5}. b) Calculati . e) In cazul m = 2. Se considera matricea a) Aratati ca X(p)·X(q) A=(33 -2 -2)EM2(lR) ~i multimea G = {X(p) =12 + E G. 2X+Y+3Z=O 1.1 subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori Testull Examen Bacalaureat. . 4. Calculati modulul numarului complex (l + /)2. a) Aratati ca functia este crescatoare pe intervalul [2. Rezolvati.. x+y+mz=O a) Calculati determinantul matricei sistemului. unde X(p) E G. elementele submultimi] alese sa fie termeni consecutivi ai unei progresii aritrnetice. + (0) . inecuatia 2x+l ~ 4 .~=3. I • 1~ .g(x)=-x-2. Se considera vectorii ~ = i . E G. Determinati numarul real a pentru care ~. in care AB = 4. Determinati inversul elementului X(p) in acest grup. Se considera functia f: R ~ lR. AC Subiedul alII-lea = 5 si BC = 7.

+00) ~ (4. acesta sll fie format doar din cifre impare.5 • 3x + a = ° unde a este un numar real.9x .lx + mx + 4 = O} f: lR. x x c) Aratati cll (p + 1) ffP (t)dt + ffP+l (t)dt = XfP+l (x). 3.j(x) = 2 5 u: '5 o . Determinati associate ..1 .+oo). z Do 2. -1). Se noteaza cu g inversa functiei bijective f: (0. coordo. Determinati numarul real a pentru care vectorii ~ = 37 + a } ~i = a7 + (2a . 4. tr). i • ~ nati g(5) . sesiunea speclala numarul real m stiind cll multimile coordonatele varfului parabolei A 3. mai 2012. 1) se defineste legea = 13 de compozitie asociativll '71 [X] . U =x2 -3x+2. Calculati probabilitatea ca. ~ lR. +<Xl)~IR.-x __ x f x +3 b) Detenninati asimptota spre +00 la graficulj c) Determinati imaginea functieij" 2.Se considera functia f: (0. aceasta sa contina exact trei elemente. 2. is 1&.. f(x) = lnx. x (0. Se considera inelul (Zs. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(l ' 3) si B(7 . Determi- Testul3 subiectull 1. iulie 2012.. D e t ermman . b.c) =[~ ~ 3a2 3b2 = coliniari. Calculati raza cercului circumscris triunghiului ABC. Subiectul alII-lea 1. Examen Bacalaureat. 2 E stiind ca sin + 2cosx cosx x 3. 1og 3. cosx . pentru orice numar real x. 6. Calculati partea reala a numarului complex (1 2. pentru orice x ~ 1 ~i orice p > 0. 1.Seconsidenlfunctia a/ . Determinati probabilitatea ca alegand la l~tiimp are una ~tre submultimile lui A. b) Aratati ell A(x)· A(y) = A(x+ y)pentru orice x. 5}.. ~ lR. xo y xy 2xy-xy+I E/U -e ~ a) Aratati ca e = ~ este elementul neutru allegii de cornpozitie "0" . b) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f. in multimea numerelor reale.F(x) = xlnx-x ecuatii x = ca functia I '(x). . = 2x +3. E R. 1 1 1. subiect de rezerva + 2if - 1 si x = e.2. ~ ~~:~ali tri numerele reale x pen~.I. 4. Rezolvati. Se noteaza cu v c ~ ~ ~ ii 1&. este 0 primitiva a functieij. subiectul allll-lea 1. • . x2 +3 b) Calculati fl(X) dx. stiind ell AB = AC = 5 si BC = 6. + 00) . stiind ca AM Determinati = = {2} ~i B = {x functiei E lR. Se noteaza cu XI.) si functia f:Zs a) Calculati f(i) + f(3) . axa Ox si dreptele de Testul2 Subiectull Examen Bacalaureat. x+2 tap I: lR.In M (C) seconsideramatricele 3 atunci a) Calculati D(O. alegand la intamplare unul dintre numerele naturale de 2 cifre.j(x) . ~Zs' f(x)=x 3 13=(~ ~ ee 1&. 5. '/ tl ca +4x +3A c) Determinati numerele reale x pentru care (A(X»2012 = Pe multimea G = (0. . 5. ghi I l c~ daca a. ~ 6..1 -e ~ _ ~ b) Descompuneti in factori ireductibili peste Z polinomul P=X3 +2x2 c) Aratati "fun .. s cllafnu este surjectiva.!.+00) ~ lR. +2x2 +4x+3. +00) ~ R. tx« b. 4. y natele punctului M.. Detenninati sunt egale. f(x) = 2x+3 . c sunt lungimile laturilor unui triunghi ~i D(a b c) un lU este isoscel. ASeA co~sidera m~llimea A = {I.b. X2 solutiile ecuatiei x2 t Determinati a pentru care x 1 + x 2 + x 1x 2 -.1 \no ° s ~J °° 1 si A(X)=(CO~X isinx ~ iS~XJ' ° XElR.y 2. a) Arlltati ca functia F: (0.x < 1.J x2 + 3 = 32.3) } sunt Subiectul alII-lea 1.Se considera functia a) Aratati Aratati ca once primitiva a luij" este strict crescatoare pe (-I. AB 3 . 12) . c) determinantul matriceiA(a. cj 2.+. x) are rangul egal cu 2..J(x) = ~ . a) Calculati det (A(Jr» . o z +I 2x f(t)dt c) Calculati lim -.1 1:(-1. care m~tricea A(O. ecuatia 3 .

= . Rezolvati. august 2012 Testul5 Subledull a graficului functiei Bacalaureat 2012. ~ 2. + (0). Se considera functia f: IR~ (0. Stiind ca x E ) S. unde m m x+ y+mz = 0 JR ... . . 3) si este paralela cu dreapta d ~ deecuape 3x+2y-I=O.Jx2 +1. ~ e) Aratati cli rangul matricei sistemului este diferit de 2. . Determinati numarul d~ submultimi cu 3 elemente ale multimii A. ~ b) Aratali ca. ~ c) Demonstrati ell. g(x) = f(Fx) 2. ecuatia ftx) = mare 0 solutie umca m R.. ~ 1.·) e) Aratati ca polinomulfnu are radacini in Zs' Subiectul allll-lea 1. . / EZs[X]' E cli t: ~ G ~. 4. AB = Ji ~i (0.. Stiind ca BC e masura unghiului BAC este egala cu 45°. Determinati ecuatia mediatoarei segmentului [AB]. de intersectie ~ 2. +(0). Se considers sistemul de ecuatii { mx + m y + Z = 0. a) Determinati valorile lui m pentru care determinantul matricei si~temului este nul. Se considera multimea zt = {I. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 3x + 3X+' = 4 . pentru orice numar real m > 0. .2. Deterrninati rangul terrnenului care contine in dezvoltarea binomului (x + l yo . Se considera polionomul /=XS b) Affitap cli polinomul +4r +3. .. b) Demonstrati cli functia f este convexa pe JR. ~ :E 5 Testul4 . se considera numarul I p = x" eX' dx . Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctual A(3. Pentru fiecare n a) Calculati J. E N* se considera numerele In = f x" . Jr\.. A = x +. unde A(I. y = 2x -1 cu parabola y = 2x 2 2. Se considera sistemul de ecuatii (a + 2)x + ay + (a + l)z = 1 . ~ ~ 6.j(x) a) Calculati lim _x_ . ~ ! • 147 . I e) Aratati cli functia g: (0. Calculati distanta dintre punctele j f: JR ~ JR.edu.•o x . b) Aratati ca 2I e) P + (p + 1)1p-2 = e .. e) Pentru a = -2.x2 dx si In = f sin n xdx . ~ Examen Bacalaureat. ~ 1..10} . I b) Determinali ecuatia asimptotei oblice spre +00 la ~aficul functieij. IU e) Demonstrati ca J2n .9 b) Determinap valorile reale ale lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.b) Aratati ca oriee element din multimea G este simetrizabil compozitie "0 "... este strict crescatoare pe (0. S.3a .. rezolvati sistemul. f este reductibil grupul (ll(. 0) la .. . ..) si cos 2x = ~ calculati sin x. Yo. Aratati ca log2(Ji f • + FJ) + log2(Ji + FJ) = 2.ro) Subiedull 1. zo) cu Xo ..+.: . .. b) Calculati I. unde a { (a+ I)x+(2a-I)y+3z =2 lR . Determinati masura unghiului C al triunghiului ABC. Se considera functia f: JR ~ JR. 0) Aratati cli as = a pentru orice a Zs' peste Z s . X-+i<X) f(x) eX +e-x = 2 subledul allll-lea 1.+00) ~ JR. 3. / 1 (x) = ~ -1 este un izornorfism de la grupul (G. 4). pentru orice numar natural nenul n.J2n+2 - I2n . Yo. pentru nicio valoare a lui m. f(x) . Pentru fiecare numar natural nenul p. submultimi care contin exact 2 numere ~pare. pentru orice p >3. E Z Ilx + 11~ 24} .+ ne x-H"OO n 5] . e) Demonstrati in raport eu legea de 2. o f 0) Calculati I.Jt . Model MECTS (www. Xl4 ~ 4. sistemul nu are 0 solutie (xo. Determinati coordonatele punctelor de intersectie a dreptei e 3. ecuatia ~l + 7x = I+ x . x > 0 .. .3x+1. Subiedul alII-lea X ~ Subiectul alII-lea -x+ay+(2a+4)Z =1 E + my + m' z 2 2 =0 E 1. oricare ar fi m E lR . f(x) = x2 +5x+4 cu axa Ox. 6. o 0 " "2 2. Determinati numarul elementelor multimii A = {x . '5 a) Aratati cli determinantul matricei sistemuluieste egal cu 3a2 + 9a2 . f(x)-I 0) Calculap hm x . -2) ~l B(3. in multimea numerelor reale.. 1 ~ Calculati lim 2" ( en + 2en~ + . Zo numere reale strict pozitive.

si ) ndx .. 2.X + ao. pentru orice n ~ 2. + b2 = 6 si 2 2. • 48 X . . e) Aratati ca (4n+2) a) Calculati /z. a) Aratati ca functiaj'este strict descrescatoare pe (1. t". b) Calculati aria suprafetei determinate de graficul functiei g: [1. Triunghiul ABC are masura unghiului A de 60°. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia (% J (jJ < . Se considera functia f: [1.a.+00).o E C . e) Determinati a E a) Verificati daca Jegea de compozitie •••" este asociativa. Determinati numarul termenilor rationali ai dezvoltarii (1 + 5. y =~ atunci p ~i q sunt numere reale si (x + y + xy + 1) .*" admite element neutru.f (x) = x3 a) Calculati lim f(x) H_ fe-x) conjugate.are doua radacini distincte. • 3. 6..2) la dreapta determinata v'2t . e) Demonstrati ca (2n + 1) In = 2nIn-I. b) Demon~tra? ca functiaj'este descrescatoare pe intervalul [-1.1]. . de punctele B(l .00) ~ 1R. este convergent. a) Determinati restul impartirii polinomuluifla b) Aratati ca toti coeficientii polinomuluifsunt f = aIOX'o + a9X 9 + . E IR pentru care functia f: IR ~ 1R. C pentru care polinomul f are doua radacini distincte. Subiedul alII-lea 1. AB = 4 si A C = 5. b) Determinati asimptotele graficului functieij" e) Calculati xlim xf(x) .f(x) = x a) Calculati 2 - - 3x + 2 .f(x) = (1. Aratati ca Examen Bacalaureat. Se considera multimea H = {A a) Aratati ca (~ ~) E E M2 (1R) I A2 = A} H .g(x) = f(x) x de axa Ox. Se considera sirul (In 3x + 2.a" . daca A H . 4. ... b) Demonstrati ca sirul (In t.i. E b) Demonstrati ca. 2.pentru orice numar natural nenul n.2] ~ 1R. Subiedull 1. Calculati AB· A C . complex b) Aratati ca legea de compozitie . + a.2] ~ lR. subiedul allll-lea 1. e) Aratati ca multimea H este infinita. e) Determinati mE IR pentru care ecuatiaj'( x) = mare trei solutii reale disti mete. e) Rezolvati ecuatia x * x * x = 3 . Determinati a L" cu termeni pozitivi. Pe multimea IRse defineste Jegea de compozilie x. Polinomul f = (X + i)'o + (X . Dete~ati valorile reale ale lui m pentru care dreapta x parabolei Y = x2 + mx + 4 . daca b. august 2011 (v'2. t t' 2.•_ 2.l).a )x + 4 este constanta. Se considera functia f: (1.. p2 <4q. :::) U U c( Testu 17 = Examen Bacalaureat. Se considera functia f: IR~ 1R. Calculati ratia progresiei geometrice 2 este axa de simetrie a b3 +b4 = 24... rt" (x)dx+n r r-' (bn (x)dx = 0.J5)nz = {2} .0) ~i ceO. iil a: ~ ~ Testul6 Subiedull 1.f(x) = In(x+I)-ln(x-1). ' In = £ (1- x 2 f f( -Fx)dx . Subiedul allll-lea 1. numere reale. .. 2. Calculati distanta de la punctul A(2. iunie 2011 i a.atunci An E H . complex conjugate.i)'o are forma algebrica unde ao.

un punct de inflexiune.zER si A= [1 -2 3 1 -8J ~3 matricea asocia4 c) Demonstrati ca matricea A (x) este inversabila ~i calculati inversa matricei A ( x) . 4 sau cu 5? i ~ ::i :.J2. A C = 3 ~i BC = 5 . E 1.). x c) Determinati numarul solutiilor sistemului din multimea NxNxN . Determinati coordonatele punctului Q astfel tncat MNPQ sa fie paralelogram. (x2+x+1f-x 2. Calculati modulul numarului complex 2. are exact trei solutii reale I (x) =m subiedul allll-lea 1. e) Demonstrati ca sirul (In Ll definit prin In = r g( e) Aratati ca ecuatia f'(x) x3)dx este convergent. 2. oricare ar fi x.*) la grupul (ll(.2..1) se defineste legea de compozitie asociativa x * y = 2xy-x- xy y+1 a) Aratati ca rangul matricei A este egal cu 2. I (x ) = .~ lR.e) Demonstrati di toate radacinile polinomuluifsunt nurnere reale..!. EQ 5 ~ ~ i 1.ro) a) Calculati 10. b) Rezolvati sistemul in lR. Calculati ((1- i)(i -1) r. (0. g(x ) = e -x a) Calculati b) Calculati . Fie sirul (In L."tun ca x .Fiesistemul = X-2Y-8Z 3x+y-3z=22 -65 . 4. Determinati solutiile intregi ale inecuatiei x2 + 2x . Model MEGS (www. =.In = x2 + 1 o f I dx . I: 1. E grupql( G. £ g(x)dx . Pe multimea G = (0.1(2) .. Subiedul alII-lea a) Calculali (A(2)_A(O))201O..J(x) a) Calculali f'( 5) . sistemului.8). n~~ /(n+1)-1)n I ( ) -1 n . unde a > 0. Stiind ca doi termeni ai unei progresii geometrice sunt b3 termenul b7• =6 si bs = 24. A (y ) = A (x + y) . 5. Scrieti ecuatia dreptei care contine punctul A (3. Calculati lungimea tnaltimii [AD] . ecuatia e) Demonstrati ca functia I: G ~ R:. a) Verificati daca e Subiedul allll-lea 1. I(x) .10 E Q. R x R .2) si este perpendiculara pe dreapta d:x+2y+5=0.3. Se considers functia g: R ~ R. pentru orice m distincte. Triunghiul ABC are AB = 6. stiind ca loga x = 2loga 3. y E ~ ~ !: R . 6.3loga 2 . { x+ y+z = 28 1 1 e ~ 2. u 2:'" si sin x = -3. Determinati x > 0 .. Fie functia I: lR. iunie 2010 • ~ z -e ~ 4. S este elementu1 neutru al legii " * 2 b) Aratati ca orice element din multimea G este simetrizabil in raport eu legea .edu. Testul8 ut Subiedull a:: Bacalaureat 2011. 3(R). Determinati multimea valorilor functiei z = 1- iJ3 . £xSg(x3)dx. . matricea A(x) "(~ 0 -~x 0 ::J 1 5.o. I: lR.8 < 0 .Fi. = 0 are exact trei solutii reale distincte. N( -3. -1 x este un izomorfism de la b) Aratati ca graficul functieij'are c) Aratali ca.3) ~ (x) = In 3- i:i2 6 ~ .~ R. determinati Testu 19 Subiedull Examen Bacalaureat. d ~ • . oricare ar fi n EN. H. Aratati ca functia (") I: (-3. Cite elemente din multimea A Subiectul alII-lea = {1. c) Aratati ca 14n+1 .* H. b) Aratati ca A (x ) . I (x) = x2 + X + 1. 3+x x este impara . 2.-2).. din multimea M In sistemul de coordonatexOy se considera punctele M(1. b) Calculati ( = (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+1.y./(x) = X -5x+4. calculati cos x .-1) ~i p( -1. 3. . a...unde x. R.t 1. U c ~ ~ 3..J 2. Se considera functia a) Calculati lim x-+2 I: x-2 R ~ R. b) Verificati daca 12 .100} sunt divizibile cu .2) . 1.!.

= 2x+ a si g: JR -+ JR.n care are radacinile XI' x2' X3 E C. 6] a) Determinati valorile reale m si n pentru care XI = 2 + i . B( -2. B (-2.• .2. august 2010 (J g)(x) > 0. Fie multimea A = { 0. a) Determinati numarul elementelor multimi] A. in triunghiul ABC.3X + mX . /(x) = arctg~. Determinati a E JR astfel incat dreptele AB ~i CD sa fie paralele. -3) .In a) Aratati ca sirul = fn 2 ~. / (x) JR 2 2 = Ixl· . i ~ 6.n. c) Determinati punctele de inflexiune ale functieij" n+1 2 sunt strict pozitive.g( x) = x2 -a .Fie functia f :JR -+ JR. b) Verificati daca pentru a = -1 sistemul este compatibil.1). 2K 1. unde a E JR . .In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(2.. (In LI este marginit.Fie sirul (InLI.39. b) Aratati ca orice primitiva a functieij" este strict crescatoare pe intervalul [ 0. 1. bl '/ Aratati ca exista t' 0 matrice nenula MEA -1 3' 3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 4. ~ .f(x) pentru care 0 + 2z + 3 = 0 . Determinati m 4.pninati valorile reale m si n pentru care restul impartirii polinomuluifla polinomul XI' X ' X3 (X _1)2 este egal cu O.-3) si 5.}.Se considers x+l a) Determinati ecuatia asimptotei spre +00 la graficul functieij" b) Studiati monotonia functieij. acesta sa fie solutie a ecuatiei sin" x + cos' X = 1? ~ w a) Rezolvati sistemul pentru a = O. •.In ) !im f /(x)dx. i) M = [66 0 . subiect de rezerva r c) Calculati 1 x/(x)dx. 12 Subiectul alII-lea x+ y+az 1.5). Determinati a Z2 E JR Testu 111 Subiectull Examen Bacalaureat.J2 -1 este solutie a ecuatiei 2. 3 2 = X . / ( x ) = JR cos x 2-cos 2 x • c) Calculati n-++oo n (2 . } . Scrieti ecuatia medianei corespunzatoare laturii [BC] . 36. ~eterminati numarul elementelor multimii A = . 3 320IO} 2. ~ ] . Care este probabilitatea ca. atunci c) Aratap ca.Jx 2 3 . 1. x->+«> Inx 2. /(x) = {lx -3x+ 3 2 . astfel incat [ c) Determinap 2.. Calculati sin!!. subiectul allll-lea functia t : \{-l} JR -+ JR.Fie functiile /: JR -+ JR. Se considera functia a) Calculati 2. ~ ~ • 153 . Z E x + 2ay + z = -1 2ax + y + ( a + 1)z = 0 JR si a este parametru real. n E R si polinomul f a E R pentru care sistemul are solutie unica. b) Dete.Care dintre numerele 2if6 si 3ifj este mai mare? • {I.. Determinati multimea valorilor functiei si C ( 6. C(I. 2x + 1 = x + 1 . 3.5) JR pentru care ecuatia x x + m = 0 are doua solutii reale egale. (In i : -+ JR.b E z. alegand un element din ~ . ~ . iunie 2010. oricare ar fi x E JR. 6. b) Studiap derivabilitatea functieij" in punctul x = -2.Fie multimea de matrice A = {(: !)I a. reale si m > 0. -+ JR. n > 0. unde x. y. -1 X b) Aratati ca sirul LI este strict crescator. 3.Fie sistemul { =1 numarul termenilor rationali din dezvoltarea (1 + \i2t 5.Fie m. D ( 4. daca toate radacinile polinomuluifsunt c) Rezolvati in multimea A ecuatia X2 = 12 . a) Arata!i ca dreapta de ecuatie y = x este asimptota oblica pentru graficul functieij" spre +00. Subiectul allll-lea 1.Determinati E i . a) . In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A (3.3). I' ln j'(x) c) Calcu Iati 1m --. Aratati ca numarul i. multimea A. 3. Testu 110 Subiectull Examen Bacalaureat.

b. Calculati distanta dintre dreptele paralele de ecuatii x + 2y =6 ~i 2x + 4Y = 11 . a) Determinati m E =c a) Aratati ca determinantul sistemului este !!. a) Determinati numarul elementelor multimii allll-lea •. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia cos 2x + sin x = 4.BC = 2 . Pe multimea JR se defineste legea x * y = 2xy . 1. proprietatea ca a. . + b + e a2 + b2 + e2 0 x - b) Rezolvap sistemul in cazul in care este compatibil determinat.S}.4.f (x) = ·</2x-I . Pentru orice In=t!. Model MECTS (www.. *) ~i (lR *. (Jj + i) 6 • c) Aratat! ca In ~3. = An + A n + 1 + An+2 6. ~ ~ ~ w Determinati numarul tripletelor (a. JR pentru care toate matricele B n' n E rf sunt inversabile. Se considera sirul a) Calculati (I)n n>I' - In = 0 "dx J--::-x_-1 .}. 2n i I ~ ~ ~ f:(O.x n E If JR\ {-I} . -I) .2.b.ro) a) Calculati r 12( X ) dx . se considera sistemul { =b = a . x+I a) Determinati ecuatia asimptotei spre +<xl la graficul functieij.b.. x +x+ I + X + 1.Subiectul alII-lea 0 [ 5. c) Demonstrati ca functia Ieste concava pe intervalul b) Aratati ca sirul (In c) Calculati lim In .In (x) = Isin nxl si numerele ~ ~ Testul12 a: ~ d ~ U u VI w X Bacalaureat 2010. Fie multimea M=lR\{%}.+_1). Se considera multimea M = {0.f(x) y. AD subiectul al II-lea ax+bY+ez 1. G. G. 0 ~i det A2 = 0 .be) .ae . pentru orice x. si m ( <r.\f2x + 1 . = ( a c) ~tiind ca a2 (x.e) cu • S4 M si a < b < e .edu. c) Calculati lim (f(I)+ n-HOO cJ Determinati numarul solutiilor ecuatiei X' = [~ nx ca det A E :t. 2.be = = z -I . m E JR .c intre grupurile Subiectul w Z. demonstrati ca functia (M. In : JR~ JR. Pentru a.OO)~lR. b) Pentru m = 6 aratati ca (M.Calculati 3. ex + ay + bz bx+cy+az lR .(_I_+_I_+ 1> n + 1 n + 2 (Jof)(SI2). u.b. II + 12 + I) . Calculati produsul • scalar A C . Se considera functia I: lR ~ lR.ae . I: M ~ lR*.1. Pentru n E N*. = I : {-I} JR\ E ~ JR. Determinati partea reala a numarului complex 2. Se considers functia U U 2.3 y + m. Y.Seconsiderafunctia b) Aratati ca In ~ In 2 .f(x)=~ . situat pe graficul functieij" b) Determinati ecuatia asimptotei orizontale la graficul functieij'spre +<xl . z). Fie matricea A = a 670 a) Aratap ca A20lO = a °° ° °. n-HOO LI este descrescator. c) Pentru m *) este grup.I( x) 2 x 2 b) Calculati 1'( x). Y EM. 1r se considers functiile (-00... astfel indit +l °. Se considera multimea G = {( ~ :) a.e E °. I) 1 OJ 1 • EO )(IR) . = 2x-3 este un izomorfism 2.. 2. Subiectull 1. + I(n)]i&r -\f2n + 1 s • 1. z E -- b) Determinati a E JR pentru care det ( BI ) = c) Determinati a E °. + b2 + e2 x 2 - ab .3x .• 1.) . notam B. ab .BAD) = 60° .(x)dx. ~ b) Dati un exemplu de matrice A E G eu proprietatea i S ~ a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punetul de abscisa x = 0. e E JR' . paralelogramul ABCD are AB = 1..: • ~ Subiectul allll-lea f(2)+ . aratati ca sistemul are E infmitate de solutii = 6. ~ ~ • 1SS . lR astfel incat x * Y EM..3. x.

c) Rezolvati ecuatia (x * x) * x = 8. Subiectullll 1. 2 cu sinx = _~. Aratati ca/este functie impara. x+y Subiectullll 1. Fie In lim (1(-1) + 1(-2) + . 2.. Aratati cli sin x + .. c) Aratati caj(ej <j(x + 1). Fie (an ).h oricare ar fi n E N·.xy + 3x + 3y + 2. I(x) JR. Pe multimea Z se considera legea de compozitie x * y = 3. ecuatia . x E (0.-3)u(3.• "" . alegand 0 multime din multimea submultimilor nevide ale multimii {I. Se considera matricele A =( -1 2 -1). Determinati n E N pentru care n! + (n + I)! < 840. a) Calculati inversa matricei AB. 4. . b) Aratati ca legea .4. I(x) = In ::~ .)EM 2. Fie a E lR ~i functiile lui a pentru care log = I. o f. Fie I: (--<X). Variante Testul1 Subiectull 1 • Fie (a)n n~l 0 de subiecte propuse spre rezolvare Testul2 subiectull 1.J x 2 + 2x + 4 . + I(-n) + n). Fie multimea • u = 2T -3J si v = 4T + J.*" este asociativa.. Calculati tg = ~.6}. Calculati 13u -v I· 6 Aratati cli unghiul vectorilor . Fie functiaj": a) Calculati dacaX. Determinati ratia progresiei. Fie functiaj": JR.2x . 5. 4. 6. Pe multimea (0. b) Aratati cli/este strict descrescatoare pe JR. 2. 12 2 Subiectulll 1. 5}.2x . I (!). = -IT. 2. progresie aritmetica cu as + all = 20. ~ este • Fie x E (tr 3tr) .• "" c) Calculati limln• n . ~ JR.. 3.. Y E M ~iX + Y E M..) 1 X2 = 3X}. atunci XY 2. aceasta sli aiba un numar prim de elemente.. .. ~ JR.*".*" no are element neutru. Calculati ag. b) Daca (: c) Aratati ca . Fie m E lR ~i vectorii .J3 cos x :5: 2 . 0 lR. b) Aratati cli .+<Xl) ~ JR.. j(x) = 3x + 2 ~i g(x) = 2x + a. Rezolvati In multimea (0.s :lR ~ g I.2. b) Decideti daca .J3x . Y E Z . 3.. a) Determinati ecuatia asimptotei spre +co la graficul functieij. n+1 Vn ~ 1. Fie 4. b) Aratati ca IInl :5: 80.. 5. g(x) = ~ I(x) c) Calculati n . X =.~I0 progresie geometrica de numere reale. oricare ar fi x E JR.j(x) lim x x~oo = eX - 1. oricare ar fi x E R Subiectulll 1. co). c) Calculati In = =" fex o cosnx dx. Determinati valorile 3. • 157 .. x =8 . Care este probabilitatea ca. 1 :5:In :5:--. n a) Calculati II. ~ = i + m2] ascutit. co) se defineste legea de compozitie x * y a) Aratati ca legea ... = i1 + ]. Rezolvati In JR. {0. '. x E R a) Aratati ca ( 4 -2 -1 EM. (-1 3 ~l B = 1 M = {X 2) E ~(JR.J x~ + 1 dx.. oricare ar fi n E I~t. In punctul x = 0.arataticaa+dE a) Aratati cli multimea H = {3k + 2 I k E Z } este parte stabila a lui Z In raport cu legea . +<Xl) ecuatia x2 + 91og. b) Studiati derivabilitatea functiei g : JR. =~ .2 = 1. n E rf. c) Rezolvati ecuatia x* x* x* x = 5.• "" lim n(1 n+1+ In_I) . BY *. J2 1 2(n+1) n .. 1 2. cu proprietatea ca al + a2 + a3 = 2 ~i a4 + as + a6 = 16. n ~ 1. x E Z . Fie sirul (1n)n~I' a) Calculati II. b) Rezolvati ecuatia det(A c) Aratati ca (A + + xB) = 0..*" are element neutru.3. x. 2. ~ JR.

. Triunghiul ABC are aria egala cu Subiectulll 1. 1]. 2) este punctul de intersectie a dreptelor de ecuatii: 2x + ay = 4 si respectiv x .ff(t) x-+Ox 0 ~ dt.. n-+oo lim--.. a) Determinati inversiunile permutarii 5.- Testul6 subiectull 1. Fie dreptele d. 5} . 1] = 3} . c) Calculati lim In . "'" b) Aratati ca orice primitiva a functieij'este functie convexa. Rezolva!i ecuatia arccos X = ~ .fix) = x + a. Fie functia bijectivaj": (1..3y + I = 0 si 3x + y + 2 = 0. Aratati ca err *. e 2.. Fie functia f: (0.. Calculati tg2x.TestulS Subiectull as tfel i ~--.2x + 3. 5} si 't transpozitia (1 i). X dx . b) Aratati ca lR este grup in raport cu legea . 3..00) ~ lR.tgx = 4. b) Determinati punctele de extrem ale functieij" c) Determinati multimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuatia j(x) = m are exact trei solutii.?1 este monoton si marginit. 3. 2. axa Ox si dreptele x = -1. +). :. (I o 1 Subiectulll 1. FIe matricele A = 2 .. 4. multimii 4. U . Care este probabilitatea ca alegand 0 multime din multimea submultimilor A = {I. Fie a E lR ~i functia bijectiva f: lR. si d2• . functiei f in punctul Xo = 1.. 2. Determinati numarul elementelor multimii A = tr'\{} i {x E E Z I [ x. 4. 2.?!.'to". 6. 4. b) Determinati numarul de elemente ale multimii {o"] k E Z}. Determinati valorile lui a pentru caref=jl. Calculati modulullui z. ~ ::::E b) Aratati ca sirul (In)n".e-X• a) Calculati aria suprafetei marginite de graficul functiei J. 00) ~ [2. Fief: lR~ R . In = fx lnn . si d2 respectiv de ecuatii: x . w ~ ::::E • o 161 .: C < .I ~ ::J U . 3. Rezolvati in lR ecuatia sinx = cos2x. I+IZ 2. PelR defmim legea x* y = ~X3 + l +2012 . Subiectullll 1.y = b. Cate numere naturale de trei cifre au eel putin 0 cifra impara? 5. + arccos( . a: t- W :i ::J . I c) Calculati a) Calculati I. oo). Calculati Be. a) Dati exemplu de doua numere reale x si y astfel incat x * y este numar natural..Fie sirul (In)n".. c) Aratati ca grupul (R . c) Fie i E {2. f(x) = a) Studiati derivabilitatea I~xl . *) este izomorf cu grupul (R . a). Fie x E lR astfel incat ctgx .I . Fie permutarea a = ( 1 2 3 4 5) 1 3 4 5 2 E S5 .J3 . 3 . . 1. a un numar real si P punctul de coordonate (0. X [-I.: respectiv x = o. 5..*".FIe z E \l.~ ) = 7r . a si b stiind ca punctul A(1..j(x) 3. e mcat z+i este nurnar real.. 2. Determinati valorile lui a stiind ca Peste egal departat de d. latura AB egala cu 2 si unghiul A = 7r .~ lR . Determina!i numerele reale . Determinatij"". ea sa contina elementul I? 6.j(x) = r! .

X E IR . el sa fie AC. Care este probabilitatea ea alegand unul din numerele ~ .". 9" = 0.fi} este numar natural. orieare ar fi m e Q . Aratati ea BC si eu N mijloeullaturii f: {I. tt 2 eu sm x = . 6'<+ 2 . c) Rezolvati ecuatia x • x • x = 3. 2. n EN·. f(x) x-I. m e Q. b) Calculati ffi "" d . . F.x. b) Aratati ea c) Calculati °s n-+OO In s Jj . x = 1. 1rJ... 1+~ a) Calculati aria suprafetei marginite de grafieullui 2. 2} ~ {I.00) \ {l} este grup In raport eu legea ".: '5 .B)= 30° si raza eereului eireumseris egala eu 6. Calculati . ~ . Afiati eoordonatele simetrieului punetului A(I. m( <r. atunei x = 1 sau y = 1. ~ s ~ ffi ~ c) Calculati (A(O)Y. 4. 2) fata de dreapta x . 2. o -e ~ ~ ~ .2 BN . b) Demonstrati ea multimea G = (0. G. ~ .n} este egal eu 20. 13 . Calculati [z].Jxlog..:. 6. • 162 lim n n-+ao r 1 x2nf (x) dx . ~ . .) ~ (G.2y+ 5 = 0. 3.In triunghiul ABC notam eu M mijloeullaturii 3 AB = 2 AM . 3. a) Aratati ca daca x • y = 1. Fie functia f :[1.ie x E f(x)=u.Testul7 Subiedull 1. Fie functiaj": JR ~ JR. orieare ar fi x x+I x2n sin x dx . u. b) Aratati ca A(m) este inversabila.00). 2. + -< -In(n+l) 7 2n + 1 2' 1 1. I ~ Q Subiedulll 1. 2. < f(x) x < __ 1_. a ~ ~ :E Subiedullll 1. orieare ar fi x. a) Calculati II..FieG={ A(x) =[l~:X a) Aratati ea A(x) . etg2x. 00) se defineste legea de compozitie x. 1 -1 .. 1 smx+eosx .00). 00) ~ JR. 2.A.~ numar impar? s. f(x) = --.-+00 lim x f(x) . Aratati ca functia f este periodica. unde {x} reprezinta partea Testul8 Subledull 1.00) ~ JR.. y JR \ {-~}.e noteaza cu A(m) = [ ~ 2 -3] m 1 c) Aratati ea.!. Subiedullll (0. Pe (0. y . Aratati ea numarul (l+. x+l a) Aratati ea functia f este strict crescatoare.. Determinati numarul natural n.orieare 4n+2 ar fi n EN·. Fie sirul (In)n~I' In = 1 b)Calculati c) Calculati l x2f(x)dx. l f. 1 1 c} Aratati ea -+-+3 5 1 1 1 + . a) Aratati ca o este permutare impara. f(x) = In ~ = Inx-2 x+l . n :2: 2. Calculati perimetrul triunghiului ABC. Arata? ea f(x) este permutare para daca ~inumai dacax este permutare impara. y = . pentru orieare n E N· c) Aratati ca -. Fie permutarea u=(1 3 2 2 3 4) ~ifunetiaf:S4~S4' 1 4 4. b) Fie x E S4. x E b) Demonstrati ea G este grup In raport eu inmultirea matrieelor. Pentru fiecare m E Q . 2 . Fie Z E C astfel incat 2z! + Z + 2 = 0. 6. Rezolvati ecuatia 4'<. produsul eelor 24 de permutari din S4 este diferit de cr. A(y) E ~ l~~J I xER I{-n} E o . subiedulll 1. lim n In . b) Aratati ca grafieul functieij'nu are asimptota spre +00. a) Aratati ea f este strict crescatoare pe R. u 2. Fief: (0.. indiferent de ordinea faetorilor. Dreptele x = 1 si x = 2 sunt axe de simetrie ale grafieului functiei f: IR ~ IR . . (1r) -.3 . stiind ea numarul functiilor strict monotone fractionara a numarului x.5 . j{x) = d + 2x + 3 este monotona. 16 . a) Calculati det(A(m».\ . . 1 c) Aratati ea functia f: (JR. E (0. axa Ox ~i dreptele x = 0. Determinati a E IR stiind ea functia f: IR ~ 1R. Triunghiul dreptunghie ABC are m( 4:A) = 90°. .) f(x) = A ( x ~ ) este izomorfism de grupuri.XE[O.fi) { 2012+.Rezolvatieeuatia 2(eosx-sinx)= . 5. .

x E lR. 4.) 12A2 + A + h = 02}.cx:»~lR. = _1_. subiectulll * 5. Determinati numarul punetelor de mtersecns a grafieului funetieife. Fie triunghiul ascutitunghic ABC. ecuapa lo&(~ + 2) = log..• '" "" a U..Fief:(0.I Z . . a) Aratati c' matricea [-1~ -o~ apartine J multimii M 1.. 2.. Fie funetiaf: lR. At este transpusa matrieei A. c) Determinati a E 1R" astfel tncat (I. 0 I.Sx. Fie functiaj": (0.3 = 0. Calculati aria unui triunghi eehilateral inscris intr-un cere de raza 1. Fie M = {A E MlC lR..• '" x+l ~ • 165 . Aratati ca functiaj": lR.j(x) = x5 . = 0. . b) Aratati ea f(x+2)+2 c) Calculati lim x f(x) x . Ij. Aratati ea sinE > eosC. astfel ineat veetorii u = T +5 7 ~i v = 2 T + m 7 sunt eoliniari.a). 5} auj(l) j(2). .2x . x -3x+2 a) Determinati ecuatiile asimptotelor vertieale ale grafieului functieij. 4.~ lR.dl .u axa Ox. f(x) = a) Determinati ecuatia asimptotei spre +ex:> a grafieului functiei j. Testul10 subiectull 1.2}.2x3 + 3 nu este injectivli. f(x) a) Calculati si sirul (In)n~' . f(x) . Fie multimea M= {A E M2(lR. + 2. f(x)dx.. 4 2 . +2 orieare ar fix > 0. n . Se considera functia f: JR \ {1. _ .. Fie m 1 E lR. In = ::r: v ! f f(x)dx c) Rezolvati eeuatiaf"(x) . a) Calculatiji cx:» ~ R. c) Calculati lim (f(l) 2 + f(2) 3 =T X ' U. . 3} ~ {l. n].lntr-o clasa sunt 20 de fete si 10 baieti.•'" + .Testul9 Subiectull 1. 3. 6. Fie (S4.. calculati det(A). 2) si dreapta d de ecuatie x .I ..b E JR*. ) grupul permutarilor de grad 4 ~i a = a) Aratati ea matrieea (1 b) Daca A E ° 0) ° . IX ~ o C a:: b) Aratati ea sirul (In)n este monoton si marginit. c) Aratati ea multimea Mare 0 infinitate de elemente. 3. Ul apartme lui M G ~ ~ :} M si A este inversabila. b) Demonstrati ca oriee matriee din M este inversabila. . c) Calculati nl~ z -e r' l). 6. c) Aratati ea daca f: (S4'·) ~ (S4') este morfism de grupuri. Fie punetul A(1. Subiectulll 1.. 2..j(x) = x . n+1 b) Calculati lim (f(x))x. SubiectulllJ i cr: ~ SubiectulllJ 1. Determinati eoordonatele pieiorului perpendieularei din A pe d.) 1 A2 = At}. Cate eehipe mixte formate din 3 fete si 2 baieti se pot forma eu elevii din clasa? 5. Fief: JR ~ R. E a) Determinati ordinul permutarii o in grupul S4.(x) = ax + 3(1 . x . x E [0. Determinati numarul natural n astfel incat 1 + 3 + 5 +.. orieare ar fi x E lR. 4. ul c u: i .a = 0.I < CD a:: U. atunei 2. Cate functiij": {l. (2n -1) + (2n + 1) = 625. 2. 2. 2.\{1.. f(a)*G ~ : ~} b) Demonstrati ca G este grup in raport eu operatia de eompunere a functiilor. 2. Natati ea log23 > log34. Rezolvati ecuatia cos2x + cos22x = 1.3. 2x 2 • a 11'1 • b) Aratati eaf este strict descrescatoare.. xf(x)dx .y . Fie multimea G = {fa : IR ~ lR. f(X)=(x+I)ln(I+~l ~ 1. Aratat] ca v 1=2£6. + f(n)). Rezolvati in lR.~ lR.. b) Aratati ca multimea H = {r E S41 't permutare para} este subgrup al grupului S4. 0 JR "}. a a) Aratati ea fa J" = fab' Va. 0 fa )( x) = 8x .2} ~ JR. aratati ea cl + b2 .. 3. f(x) = 01 f-2.21 . ~) E c) Daca A =(: M ~i det(A) = 0.

. Fie matricea A = [~ 223 •. Fie functiaj": IR ~ IR . 5}. oo}.. a c n umarul 2.3~i g(x) = -~ + 4x + a. Fie sirul In = f(x2 +2x+2)" 0 dx. *y y2 = .Fle· . a ~ = r! + x . . in ~ctiile f.x = x -1 . a) Aratati ea functiaj" este bijeetivli. Scrieti ecuatia inaltimii din A a triunghiului ABC. . ale multimii {1. Caiculatif(-2) .11· Calculap partea reala a lui z. co) se considerli legea de compozitie asoeiativli x * y = (x . ."f(f(t)-I) c) Calculati lim ~(2n n-+oo 5n + 1) I . 1 2} --+R functie imparli. co). In triunghiul ABC. Fie multimea M= {X E M2(C) a) Verificati daca A E E l.f{x) = x2 -:. 4. ~ Z -e ii: UI " b) Determinati elementele nesimetrizabile din intervalul (2. punctul D E (BC) este piciorul bisectoarei din A a triunghiului si RI R2 sunt razele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABD. _..fi Ji + 3 0 + 1 + 1 + -. = A nu are solutii in Mz(C).<Xl) definim legea x a) Aratati ca x b) Aratali eli daca X c) Aratati eli ecuatia M. Fie functiaj": R --+ R.Fief:R~ 1. --+ R. Subiectullll 1. =). 2.. x2 _ y2 + 5. 2x 3. n~C(l o c) Calculati lim -.*" are element neutru. 4.)n~l definit astfel: = -1 si xn+l = f(xn)· Calculati }~ xn' in punctul x = ci ~ U ° a functiei g :lR. f(x)=-. y E b) Demonstrati di G este grup in raport cu legea .x E R. g(x) = {/ f(x) . f(O) . ~tal1 .1 este numar na turla.1. f' {-2 -I . *y = ~±(X2 _1)(y2 -1)+ I. 2. ~ Ar3tati ea cos2100 + cos250° + cos270° = ~. .* . (1. atunciAB =AC.!.. 2. 4). f(x) = eX' -1-x2. 2. -3) si C(3. XI ':i a:: ~ ~ a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de pe grafic. + bl-.h. a E R.2)ln(y-2)+ 2.~x2y_ • 2 2. Fie Z E C cu [z] = Iz . respectiv ACD. . co) --+ (1. in raport eu legea . asimptotele grafieului functiei g : IR' --+ R. f(x) 2. Cate submultimi ordonate cu 3 elemente. axa Ox si dreptele x = 1 eosx = ° si x = 1t. B(2. Rezolvati ecuatia 23x + 1 = 3 . 0). Fie punctele A(-I. 6. M. =). Aratati ca dac~ RI =R2. f(1) .Testull1 Subiectull 1. f(-I) .2x :+-.• a) ~ estul12 S&lbledull 1. 2 Subiectulll 1. a) Aratati cli legea de compozitie . g : R ~ R../2x+I este izomorfism de la grupul «0." ° 1 1+ J3 J3+ J5 J5 +. x E (2. -2). de abscisa Xo = I. oo)./(2). b) Calculati f x f(x) ox 0 dx . Fie punctele A(-I. oricare ar fi x E R . Detenninati valonle reale ale IUl a pentru care imaginile celor doua functii au exact un element in comun.• • 167 . contin elementul I? S. 5.2n I n n-i ). Rezolvati ecuatia {/I. 3. Subiectullll c) Demonstrap ca functia j": (0. atunei X2 = O2.. X E IR . 2 . Pe multi mea G = (I. 3. oricare ar fi x.f{x) b) Dete~ati \I) . g(x) = / (~) .*". dx.r = 02} si A = (~I ~3)' Calculati rangul matricei A2 . Determinati coordonatele simetricului lui B fata de A.. ~ i ~ b) Determinati numerele reale a si b astfel incat A2 = aA c) Determinati inversa matricei A. A _ • ••• '" ~J. Subiectulll 1. . 2. R. n EN'. c) Rezolvati ecuatia x * x * x * x = 5. x •. b) Aratati ca ~x) ~ X4. Pe intervalul (2. rminati numarul de elemente ale unei multimi care are exact 16 submultimi eu un of Dete t • nUInM impar de elemente. oo). ~ a) Calculati II. ~ ~ Q b) Aratat] ca lim In = co .. ) la grupul (G. c) Studiati derivabilitatea I c) Fie sirul (x. 3) si B(O. +sm x a) Calculati aria suprafetei marginite de graficul functiei J.

I a) Calculati II. Calculati 3. Fie functia bijectivaj": lR ~ lR . Fl. Fie multirnea G a) Sa se arate ca = {fk: lR.t{x) = 3kx M= {X ~l b.. (1 * 2) * 3 b) Calculati . Cate permutari ale multimii {I. c) Sa se arate ca multimea H = {hk I k E Z} este subgrup al grupului (G. Fie functiaj": JR ~ JR . + 2· 3k - b) Aratati ca pentru orice valon reale ale lui a c) Fie ~ IC( . det(A). E Z}.x E lR·. f(x) 1 1+ 1 = 1. Pe lR. I»X 2. = [2x]-[x] -[x+~J este periodica.Jl.j{x) = e' + 3x . 4. ( + 2.. ABC are loc relatia sinA = 2 sinE cosC.. Fie functiaj": lR ~ lR.• w a: l- M={(~ :) I a. b) Aratati ca daca X c) Rezolvati M2(Q) si AX = XA. Cate numere rationale contine multi mea iestul14 {. x 4. ::::I U U 2. Natati ca functiaj": R ~ R. 21t). ega I· itatea: C3 + C4 + C5 + C6 = C7· 3• Rezolvati ecuatia 4 = 2~ . Demonstrati . ..I)In-2 = nsinl .0). E a) Aratati ca orice matrice din multimea M..~ . I ° 1E . .. 1 2 D terminati numerele naturale n. X M2(Q). Determinati partea reala a numarului complex z 2. n = fxn sinx dx .Testul13 Subiectull 1. 5} au pe prima pozitie un numar par? 3 3 3 3 4 5. b E lR.. ~ )... b) Calculati f 1'01 1 • 168 c) Calculati nli~ Ix rex) 3 dx.j{x) = arctgx ... 2. a: "" c:i ~ ca f(x) > --i-I ' oricare ar fi x X 1 E [0.p E 2.fix) = x3 + X + 2..' 4).. 2) si G(~. a) Determinati punctele de extrem ale functieij" ~ ::::I U b) Calculati }~(f(-I)+ f(-2) + .J3 . oricare ar fi n c) Calculati lim n In.~ lR If. diferita de O2.. < ~ ° E J oX 1 -I ~(x) dx. + f(-n) + 3n . n ~ 3..cosl.5n). = :-6. este inversabila. k Z.. Calculati cosA. 6. n-+oo N.arctg(x + I). atunci X E :~:~:ea ~~J A = (: : cu a. pe~tru care i ::::I Q ecuatia X2 = A.. Triunghiul ABC are BC = 10 si raza cercului circumscris R = 5. definim legea de cornpozitie x * y = xy + 3x + 3y + 7. 3.2i . EM o 1 4 M a) Determinati valorile reale ~le lui a ~i b. e + 2).j{X) = arctgx.J2012} (rl 0 . +h 1+21 . h 0 fp = h+p' oricare ar fi k. Fief: JR ~ (. Subiectullll 1. n ~ 2 pentru care Cn + 2 Cn = 16 . X E r')(2) .Fiemultimea . Fie sirul (In)n<!l. 6. 2 15 Subiectullll 1. Subiectulll 1. mER c) Aratati c) Determinati valorile reale ale lui m pentru carej{x) ~ mx. 0) .bEQ} E si A=(: ~). E M3(JR) I det(X) = I}. +1 (x) dx .*" este comutativa . a) Calculati 2.• -e a. . . a) Aratati ca legea . determinati coordonatele mijlocului Be. . Rezolvati ecuatia AX = -:iff. .1. cu perioada ~. E III W >< CD w • Z b) Determinati numarul de solutii reale ale ecuatiei jix) = m. a: ~ -e ~ b) Aratati caIn + n(n . ~aca G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Rezolvati ecuatia sinx+J3 cosx = 0. oricare ar fi x lR. b) Sa se arate ca G este grup in raport cu operatia de compunere a functiilor. In triunghiul isoscel.. . 2. a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul A(1.*" nu are element neutru. [0. SlibledUl1 1. rangul matncei A este eel putm 2.. Aratati ca triunghiul ABC este :: F~e puncteIe A(1. 1 * (2 *3) c) Aratati ca legea ::::I Z -e a.

} au multimea imaginilor fermata din exact doua eiemente? 5.. ~ :::E • 170 • 171 .4. 4. leJ:IR~lR. R. cpei . 2. B(-3.j(x) = x3 + 3~ . eu F(O) :::O. p~c~ele de inflexiune ale graficului functieij" b) Studiati derivabilitatea functiei g :IR~ lR. R ezo Iyap ecuapa 3 E festul16 0241 n E N. Fie triunghiul ABC si ME (BC) astfel incat 5 AM = 2 AB + 3 AC .(2n -1) I n =. TriunghiuIABC are lungimile laturilor a.. DacllR = 4 ~i r= I.J. b) Aratati ca inelul (:£:. ~ fimctiiJ: {I. c) Calculati 0) Studiati derivabilitatea functieij" in punetul Xo::: 1... oricare ar fi A E M b) Aratati ca pentru orice A E M. . t' e Ul a pentru SIIblectul. 2.00). ':i II: 1.. si xoy=xy+2x+2y+2. 2 4 2n . x) o i I I ' ~ ~ :::E 1&1 b) Aratati ca sirul (In)n:?l este convergent. (0) ~ (-2. f: lR~ lR j{x) =~ + ax + I nu taie axa Ox. 3). axa Ox si dreptele b) Calculati z Q ~ ~ a) Determinati aria suprafetei X ::: -1. ° x+I J f(tg dx . 6. Calculati : 6.~ a:: = I I 2 I ::: 4 ~J.*". peternunap ?um~1 natural n ~entruAcare ~(1 + 3 ~ 3 +.Testul15 Subiectull 1.(C)i A' =(-: ~)} h este inversabila.Fiemu1timoa . c) Calculati x-+<X> lim xJ(x) . Fie numerele intregi ~ ~ a.. FieJ: IR~ IR. 1 4 +2 og2 -3= x . FIe punctele A(l..j(x) = x + X + a. n ~ 2} . b) Determinati punetele de inflexiune ale grafieului functieij. *. (0) ~ 1R.. 2). Care este probabilitatea ca alegiind un numar din multirnea numerelor naturale de trei cifre.j(x) = m(I + x).*).+ 3 ) = 6560. Fie functiaj": R ~ lR . 5) ~l M(-I. atunci matricea A 2. 2\. 3} ~ {I. Fie functiaj": (-1.. (0) ~ lR . a) Dete~nati.0) nu are divizori ai lui zero. 2. 3.. ~ . 4.' n 2 n E 1M· 1'1\1.. 3. ~ d 1&1 lim x-+<X> • (J(X»)-. J(x) = arcsin l+ x ~ o U J: :£:~:£:. Fie functiaj": [0. X E (-2.Consideraminelul (:£:. b) Aratati cll G este grup in raport cu legea . ) la inelul (:£:. Pe multimea G = ( . c) Aratati cll daca rang(A) = 2. g(x) = j/{x)lin punctul Xo = -2. a E R. b e Z stiind cli functia inelul (:£:. 4. 2).2. Ciite numere rationale contine multimea { ~l 2. x = 1. 1 J(x) =--2 I+x n EN . z ~ ~ ~ ~ (0. Determinati valorile reale al I . b si c. a). 4(x+ y) 4+xy M={AEM.J x + 2 = 5 . x 2 I 2.1 . Subiectullll 1. ecuatia Jf = A nu are solutie in M2( R).) lagrupul SubiectullJl (G. c) Determinati a. oricare ar fi numerele intregi a ~i b. 2.x x E IR.b si matricea A (b. Determinati valorile reale ale I . . J(x) = 2(x-I) x+I este izomorfism de la grupul A este 2.0). TriunghiulABC areAc'l + AB2 + AB· AC = sublectulll I. I :x: V ~ F' 2. peterminatl multimea valorilor intregi ale IUl a pentru care graficul functiei · .. 3./4 c) Calculati J f(x) dx . c) Aratati cll functiaj": (0. d: be a::' 1. ~ di UI a pentru care M se a fl a pe me iatoarea segmentului [AB]. Rezolvati in IR ecuatia <I x + 1 + . c) Aratati cll daca A E M. calculati ~~~ Subiectulll ec: Determinati masura unghiului A. a) Aratati cll rangullui 5 ~ i a) Calculati det(A). j(x) :::ax + b este morfism de la . a care J este impara. b) Aratati cll rang(A) ~ 2. si notam cu I = JJn(x)dx n .*".+. atunci a = 0 si Ibl= I.*. 2) se defineste legea de compozitie x * y a) Rezolvati ecuatia x * x = x. j.0) undex*y=x+y+2 u: 0) Determinati elementul neutru allegii . marginite de °graficul fun . el sll fie cubul unui numar prim? S. 0) Determinati prirnitiva F a functieij. c) Aratati ca 2n I n+ I .*.

6}. oricare ar fi n 2.Fle: • u w '" Z >CC -. Numerele = 2 +3. Determinap valorile naturale ale lui n pentru care dezvoltarea (1 + ifi y are exact 7 6. b) Aratati ca I . f(x) x+3 = -. 2.. Fie a E lR si vectorii Ii = T + 3 J . Subiectullll · 1• Fie fun ctiaj": lR \ {-4}~ R. oricare ar fi x. 1. ff c) Fie sirul (Xn)n~ldefmit astfel: Xl = 1 si Xn+l= fixn). c) Calculati lim (f(X»)X x-ecc [1. 6. b) Calculati ao + a2 + a4 +. :. b) Stabiliti daca existiivalori reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil nedeterminat c) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul are 0 solutie (xo. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB Subiectulll 1.. n EN·. b) Determinati numarul elementelor lui H. { 2x + my + 3z = x+3y+z=4 °. Fie sirul (In)n~1' In a) Calculati t = fctgnx dx. v = 3 T + a J . el sa indeplineasca conditia C~ < C~+I? 5. x+4 . 27. Fie funcpa f : 1ll> ~ lTll cu propnetatea ~ ~ 1) .y+2z BC C :~x 1~~x J Ix = 2M .1). b) Determinati imaginea functieij. Determinati x E lR. X c) Determinati perechile (x.v sunt perpendiculari. ca alegand un numar k din multimea {O. n EN·. Yo.+ alx + '-} Subiedullll +ao forma sa algebrica.f a: ..) x a) Determinati asimptotele graficului functieij.[XJ ~if = a2oX° + al~9 +. 4 cc Z o a: Q h 2 n+ 2. Rezo1vap in lR ecuatia log. Fie polinomulf = (X + X + 1)10 + (xz . axa Ox si dreptele x = 0. Determinati numerele reale x pentru care [x .. subiedulll =3 E a) Determinati valorile reale ale lui x pentru care det(A(x» = 2 . Se considera sistemul ~ s 5 u.fix) E =x 2 - 4x + 3 si In = r n-+OO f" (x) dx . 2) ~i B(3. • . ~ • 172 lim n-+CO In+1 • In 173 . = log) x . +. . ~r.-+00 =_1 __ 1 n n + 1 n' N· • ) Z b) Calculati c) Calculati f(x-2) 1 f2(X) dx. -e c) Calculati lim In. I. Fie corpul (27. E 5 -e w ~ 27 X 27 pentru care x) + 2/ = 6. ca f() x + 2f ( ~ = x + 3x + 2 ' oncare ar fi x 3.. 2. Care este probabilitatea = tgx.. y) E a) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil deterrninat.. Calculati j[Z). . a) Determinati aria suprafetei marginite de graficul lui J.. f(x) restul18 subiectull 1... BC = 5 si AC = 7.. X . unde m E lR . j§-I a) Determinati restul impartirii lui f la X-I. Fie functiaj": lR ~ lR . x termeni rationali. zo) cu componentele in progresie aritmetica.: ~ -e 0. 00). x+I a) Determinati asimptotele graficului functieij. ) si H = {x 3 E lR. f(n)Y n-+oo d w l: U 2 · 2.fj si 3 sunt termeni ai unei progresii aritmetice (a. a20. Determinati inversa functiei bijectivef: lR ~ (3..X + 1)10 E lR. 4. Calculati sinA. AC = 6 si 3x.oo)~lR. x = 1.. · a) Rezolvati ecuatia 5x + 4 = 1. 3. m ffi ff b) Calculati lim(1 + f(l) f(2) . 2.1] = {x}. . Calculati 5. A(y) = A(xy + x + y). + c) Calculati a7. y c) Aratati cii (A(3)Y = A(4n . Determinati ecuatiile dreptelor care tree prin A ~i sunt situate la distanta 2 de B. Ii + v si Ii . a E lR pentru care vectorii sinA. E lR}. f(x)=x ~ 1 .Testul17 Subiedull 1. Ix E 27}. Fie A(l. Calculati lim x•.I w b) Aratati cii A(x) . Triunghiul ABC are AB = 4. Rezolvati in lR ecuatia cosx 4. Aratati cii cu 2 r este numar irational. )'~I ratia r. Fie multimea M = {A(X) = = 4. -1). 2.

Yo. unde mE 1R. ( 1 1 ull E (0. 5. (0) -t lR .. b) Calculati aria suprafetei marginite de graficulluif. Determinati multimea B stiind cafeste surjectiva. + cosl78°. ~ c ~ · c) Fie A matrieea sistemului pentru m == -2. . . Determinali numarul real x stiind ca termenul din rnijloc al dezvoltarii (1 + x)8 este egal cu 70. Fie polinomulf == X .1 e. in polinomul fa == (X + at + (X - at. 2. B(-4.J x + 1 + log.•: Xo ~ Yo + Zo:1= 2012. == j{xJ. c) Calculati If Q C f(x) dx. 2 3. 1. Yo. c) Aratati ea pentru orice a E R. ° 4 5 b) Aratati . zo) este solutia sistemului.X4 E C radacinile lui. Aratati ca An :1=h pentru orice n E N Calculati determinarea matrieei sistemului. b) Determinati valorile lui a si b pentru care slste~ul estecompatibil nedetermmat. Rezolvati in rnultimea numerelor reale ecuatia x + 81og. 1&1 c) Calculati hm n4C1O . (f(l) "" ci ~ :z: v ~ZIlC 2.a2• b) Determinati radacinile luiJa in cazul in careJa are eel putin 0 radacina reala. Daca b eereului inscris in triunghi.. 2. (0 (0) -t (0 (0) astfel tncat (g ° f)(x) == X4 . calculati masura unghiului A.Testul19 Subiectull ~ ~ Z2 +z+ 1 1. 2· NAtati eaf este injective. .-. Fie hexagonul regulatABCDEF de latura 1.. . zo) ale sistemului pentru care x~ + y~ + z~ ~ =6 . Fie sistemul (a { 2 (a +2)x-(b2 -2)y+4z ==4 a2X II) E R. axa Ox si dreptele x == 1 ~ix == e.Fiefunctiaf:R-t II) Aratati ca exista a. g . ti numaruI natural x astfel meat: 1 + 5 + 9 + .1+ 1.X3.. Fief [0. .j{x)==5x + 10. + x = 496. b) Determinati imaginea functieij" +1 lui III 1&1 . a~c . (x+l)2 x+2 ~ c) Calculati: ~ f f(t) dt. V :» ~ o • z 1&1 a) Determinati restul impartirii luiJa la polinomul x2 . Calculati x-+'" >< CD Z ac c) Fie sirul (xn)n2: 0 definit astfel: Xo == 1 si x. SUbiedulli ! X+3Y+Z == x+ y+mz == x+2y+(m+l)z==0 ° ° . oI 3.unde a.. Fie numarul complex nereal z astfel mcat z este numar real. Fie sistemul: +C - fie punctele A(-I.(O.j{x) == cos(ln x). radacinile in C ale luiJa au partea reala zero. unde r este raza 6. 2). (0) -t R. b E R eu a < b astfel incat sa se poata aphca funepelfteorema Rolle. Caleulati eos2° + eos6° + cosl0° + . a) Aratati cafeste strict crescatoare. Fie functiaj. .. *. 4. Aflati lungimea biseetoarei 5. unde a este un numar real. triunghiu I .2x + 5. . :E :» v · R. r' f(x) a)Calculati I" == .1. b 1. (0) -t B. c) Aratati ca daca (xo. c. .dx .••. Calculati lAC +EF •.' • 174 x • 17 .sin x. x = 12 .' . Calculati modulul numarului z. orieare ar fi x fie funCt. a:1= 0. b) Calculati: o 2. b) Calculati: lim f(sinx) x-+ 0 x3 (1-~J(l-:J(I. 6) si C(3. 1 x+l + f(2) + f(3) + . )7 •• Aflati eel mai rnie termen al dezvoltarii "2 +"3 din A a I· a = 2r.j{x) == x . !~ f I" (x) dx .j{x) ==. Fief: [1.b-x. b) Determinati solutiile (xo. • . Triunghiul ABC are lungirnile laturilor a.!tIe".:J(I. Fief: R -t R . Subiectullll A. ca XI5 + x25 + X3+ x45 == • c) Aratati cafare exact doua radacini reale. f(x) = arctg. Subiectulll 1. b. (0). _b2 y + Z == 1 2 + l)x-(b2 -1)y + 2z == 2 . .+ f(n»)" 5 n a) Aratati ca oriee primitiva a lui R este concava. Ul 6.4X + 1 si XI>X2. . II)Calculati 2. -1). X == 6 . ti in multimea numerelor reale ecuatia . • pete(1Jl11l:'1 f. Subiectullll 1. Rez vat.. a) Determinati valorile lui m pentru care sistemul are solutii nenule.ABC .:J..

ei J)eterminati eoordonate Ie VCUIU W.Fief:JR~ JR. Aratati ea 6 divide mn. f(x)=. pentru oriee x. (Z. o a:: z CC :E Q Z c) Demonstrati ea lim x->o r f(t)dt 2 1 =. +2 x 4. Rezolvati ecuatia 4 = 3x x 1. 0 f 2. 1) este solutie a sistemului. a) Rezolvati in JR ecuatia x x 0 =8 .. orieare ar fi n ~ 1. 3. unei progresn anitm e tilee avan pnmu I termen 'd' . = 1 si an+1 = J12 + an ' n ~ 1.• E JR . Determinati n EN. c) Rezolvati sistemul pentru m = . sin a = % . Calculati raza eereului inscris in triunghiulABC euAB = 3. j{x)=~2+x-3. festul22 61biedull suma primilor zeee termern .2:Y + 3 = 0 . . sin x dx . Fief: JR ~ JR. eg """"1 . 6. Rezo1vati in JR ecuatia IOg2(X 1) = -1. al cu -10 si ratia egala eu 2. z .Jx2+1-x. astfel incat am = t" . 2. Fie a E (0.. c) Demonstrati ea lim an = 4 . n->ao = x" . y E (-1. :E 1.. -e . Aratati ea (-00. y 1 2. Determinati ecuatia dreptei ee treee prin punctul A(I. b) Aratati ea In+1 ~ In. 3 2. c) Determinati asimptotele la graficul functieij.:) b) Demonstrati ea M este grup in raport eu inmultirea matricelor. f(x) dx . I) si este perpendiculara pe dreapta de ecuatie x + Y ... +00)"# 0. 1 a) Aratati ea sirul (an)n~1 este crescator. a 2.gra fi eu I fun ctiei. e-eeo ~ 2. 1.). b) Aratati ea sirul (an)n~1 este marginit superior de 4..00).00) . IOg23)(] (1. BC= 4. e- x . atunei xo y E (-1. b) Aratati ea legea .• a:: III b) Aratati ea multimea c) Fie m. Consideram permutarile a) Calculati cr2• 6. a ~ ~ a:: ~ III a. Subiectullll 1.Testul21 Subiectull 1. 5.1 = O. Subiectulll 1. n EN' ~ i ~ {am 1m N*} are 3 elemente. C'te submu1timi ordonate eu 3 elemente are 0 multime eu 4 elemente? •• Serieti eoordonatele umn. c) Demonstrati ea lim Z. .:) o ~ . X 2 • 176 • 17'1 . n ~ 2. CA = 5.. = 0 . orieare ar fi n..j{x) eX f(x)dx = x .). ee reprezmta. c) Aratati ea daca x. . .0" este asociativa. m c) Aratati ea f: Subiectullll Z. Calculati eos a. Consideram sirul (an)n~1 deftnit prin al f(n) = A(n) este izomorfism de grupuri. 1).Caleulati ai 1. stiind ea A. Pe JR definim legea de compozitie x 0 Y = xy + x + Y . a) Calculati derivata functieij" b) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij" in punetul A (0. para b 0 1 . Consideram sistemul de ecuatii liniare x { + 2Y + z = 1 . b) Calculati determinantul matrieei sistemului. Pentru fieeare numar natural nenul n definim In a) Calculati 1/ . Consideramj": a) Calculati C • III X U CC b) Calculati 1 1 JR~ JR .j{x) 3. a =(~ 3 2 3) 1 ~l T = (13 2 31).f a) Aratati ea A (n ) . in drentei e ecuati s.unde m E JR . + .. ..+) ~ (M. punet ee apartm dreptei de ecuatie x . = 110 . Se considera multimea M ~ { A(n) IA(n) ~ C: n 1~nJ E n E Z} . = 72. A (m ) = A ( n + m) .. E -x+y+z=4 a) Determinati valorile reale ale lui m pentru care (-2. . 2 subiectulll x+Y+mz=o 1.t: lR ~JR.. Calculatij{f{I».

.+ . Caleulati lungimea veetorului 6.+ . Determinati valorile reale ale numarului m stiind ea abseisa varfului parabolei f: JR ~ JR .Testul23 Subiectull restul24 5&lblectull 1. X" X2. orieare ar fi n ~ 1.-+00 "" ci 1&. f(x l+x a) Scrieti 0 primitiva a functieij" b) Calculati JR.. = 00 • .. ecuapa h 8. (0). Subiectullll . f(x) = _1_2 . 1. :J Z Subiectullll -e ii: 1&. Fie functiaj": JR ~ ~ ~ f.j{x). Pentru fiecare numar natural nenul n consideram polinomul f" = a) Determinati radacinile eomplexe ale polinomuluij]. 5. i I 2 ) dx . b) Aratati ca inversa matrieei h . 2. 4.-+1 = 41 -x .ifi + if4) . ~ ~ • :J (0) ~ JR . .7 J au module egale. 21t) ecuatia sinx = ~ . Rezo I vati . X3' 5 u: 2. unde v.. 2. + x~+ xi . 1 1 1 1. 6. dx .~ ill ~ 1!l) + j{-9) +. (0) ~ JR. orieare 2 ar fi n ~ 1. f(x) = 2+3x.. 1 3. Calculati (1 + ifi )(1. b) Rezolvati in JR ecuatia det(A + xB) = 0. c) Calculati 1 1 xf(x) 3 dx .= ~ + mx +~ este ~gala eu 2. Fie functia f: JR ~ JR. orieare ar fi x E (-1. 4. Consideram functiaj": (0. • 2 3 n a) Aratati ea a ••. Rezolvati in multimea [0. 2 ~i v2 = 27 . c) Demonstrati eaj{x) ~ 0...!. c) Aratati eaj{xi = -2.1 U ::t: -e Z · . .1 x+I a) Calculati c) Demonstrati ea lim a. Calculati partea ~ intreaga a numaru lui Ul J21_ 2 . . + 1). 2. n ~ 1. Fie matrieele A u:: I- a: a) Aratati ea rangA + rangB = 3. 5. Rezolvati ecuatia smx = -1 ill multimea numerelor reale.X-I + X2) qX] are radacinile eomplexe · a) Aflati restul impartirii luifla polinomul Y . ~. 1 001 ° 0] i + BY = An E + en.1 x f'(x) ~ :::E • 178 • 17!i . c) Calculati inversa matrieei 13 + A. < U ~ :::E 1&..A este h + A + A2. AB = 3 ~iAC Subiectulll 2. 2. Caleulatij{-10) 3. JR eu sina = 0. Aratati ca veetorii VI = 7 + 8 J si v2 = 47 .x .a • 2 2 r +X' + 1 E C [x].!. x 2 2 1&. Fie a E v.3J .1 -In(x a) Calculati derivata functieij" b) Aratati ea functiaj''este convexa. (0) pentru care Jt/a f" f(x) dx = -1.J tg a. Consideram sirul a = 1+ . = 7 . Consideram functiaj": (-1. o z -e c) Determinati valorile lui a E (1. ff(x) dx . :i ~ '" U 1&.1 1.n b) Calculati . c) Aratati ea (A °° 000 1 1] 1 si 13 = [1 ° °.6. b) Aflati catul impartirii polinomului S la polinomulji.1.. Polinomulf b) Calculati =. a) Determinati rangul matrieei A2. x.+ . c) Demonstrati eafi dividef" daca si numai daca 3 nu divide n. Calculati perimetrul triunghiului ABC stiind caA = 120°. Consideram matricele A = [ :2 ~2 sublectulll [0 = 1.+ j{9) + j{1O). Determinati termenul din rnijloe al dezvoltarii (1 + ifif = 7. Calculati 1.f{x) = r! . f(x) 2 = _1__ .v2 . orieare ar fi n E N·.1 b) Aratati ea a • ~ 1+ ~ .

fi y = 3 + 2. J(x) = 1. +) . 2. 2). 1 2. aceasta sa aiba 3 elemente. cu AB = BA .x dx . 2. e) Dati exemplu de functie periodicaj" pentru care M = Z . Determinati Z E C stiind ca 2. e) Determinati asimptota la graficul functiei ~ ::::> u Subiectullll ~ ~ 1. 2. Aratati ca rangB::. 5. Calculati Subiectulll raza cercului circumscris unui triunghi ABC cu AB ' =5 si m(<x: ) C = 120 0 • = {l.. a) Calculati lim J(x) . 2) ~ lR.. J(x) = a) Calculati b) Calculati ~ 1 . 2 ffi ~ £ x J(x) . arcsin ~ dx . e) Fie BE M2 «(1)) .1) arctgx. o ~ ~ w £ J(x)· £ x J(x )dx 2 :::E I •. Subiectullll . Aratati ca 100'g7 EN.:( Z3 E C ale polinomului J =~ + ar + bX - a) Calculati det(A + fA).FieJ:lR~ lR o functie periodica si multimea M={tElRIJ(x+t)=J(x). atunci -t E M b) Aratati ca Me subgrup al grupului (lR. y =x 3x + 2. ~ w 2 dx = e) Aratati ca f/(x2) z -e £ J(x2) dx . B(O. Fie a. Cate diagonale are un poligon convex cu 10 laturi? S. . Aflati coordonatele punctului C stiind ca G e centrul de greutate al triunghiului ABC. Consideram functiaj": lR~ IR. Calculati tg ( a + . Determinati probabilitatea ca. Fie functiaJ: (-2. x +4 2 J catre co. IZ31 z t. I) la dreapta determinata de punctele B(2 3) Testul26 subiectull 1. A=[~ i Z2. Consideram multimea M C(-1. Fie a E lR cu tg a = ~ . x-e-l Xl -I b) Calculati derivata functieij. . I. a) Calculati Z.xlnx x a) Calculati derivata functiei j. oo) cu proprietatea ca e . 4.1 z r. ~ ~ ::::> . Calculati distanta de la punctul A(l.A = h. 2. 1) si G(-I.)4. Rezolvati in R ecuatia (1 +. 6. y = x2 - + 1 intersecteazii parabola de ecuatie . u VI w e) Demonstrati ca exista un unic punct e E (0. I = Iz21 = Iz31 = 1. lne = 1. b) Calculati liplJ(x). ~ .Testul25 Subiectull 1. Determinati punctul de maxim al functieij": lR~ lR.fi . 1. e) Demonstrati ca sirul an = tk k=' >CC U k +4n 2' n ~ 1. Consideram functia J: (0... alegand 0 submultime a multimii M. 3.. 1.Z2Z3. o . 4. Aratati ca functiaj": lR~ lR. Fie functiaj": lR~ lR. Aratati ca dreapta de ecuatie . J(x) a) Calculati b) Calculati = +-.5). b) Aratati ca Iz. e) Demonstrati ca a + b = o.3 (lR) astfel incat XA = B. ) . ~l Z + 2:Z = 9i ...I a) Aratati ca daca t E M. 2). b E lR astfel Incat radacinile z" veri fica Iz.Considernmmatricele a) Calculati detA. 5}.. 3. este convergent.. subiectulll 1. 2. b) Aratati ca A2 . nO U .<Xl) ~ lR. £ x J(x)dx . Fie matricea A = G ~J\fXElR}. Consideram punctele A(l. IZ21 ~I.j(x) = _x2 + 2x + 1.. unde fA este transpusa matricei A. :::E ~ =: :::E • 180 • 181 . b) Calculati range. 4. 6.j{x) = (x .j{x) = x3 + 1 este injectiva.I W a: I~ e) Determinati matricea X E M2.

= 3. c) Determinati punetele de extrem ale functieij.x . Consideram Il) =x 2 + e' si F: JR ~ JR.A este 13 ..~ A .00). f(x) m E JR si functiaj": JR ~ JR. c) Demonstrati ea nu exista a. E + x.terrninati partea reala a numar unn eomp ex z = ..f() eu sinx = ~. Pentru fieeare numar n a) Calculati II. Rezolvati in JR ecuatia sin ( x + : ) = 1.j(x) = 1n2x -Inx a) Calculatif'(I). SUblectulli JR eu tg a =. x +1 Il) Determinati asimptotele grafieului functiei m.. este injectiva. E 12 2. b) Aratati ea functia F este inversabila. stiind cap + q = 6 si pq q P 3. b) Rezolvati eeuatiaf"(x) = 0. 2. 50 J. 2 b) Rezolvati in Z ecuatia x = i. 2. e) Determinati m E JR stiind ea Ij(x) I ~ 1. 4.l . Determinati numarul submultimilor eu eel mult 3 elemente ale multimii {I. b. Consideram ine1ul elaselor de resturi (Z 12. ~ ~ • ~ Consideram matricea A = [~ 2 6. Calculati p +!!. a) Aflati valorile intregi ale lui a stiind ea este rlidlieina a polinomuluif b) Aflati valorile intregi ale lui a ~i b pentru earefadmite radacina dubla 1. 2" . Consideram polinomul f = X3 e) Aratati ea daca x Subledullil verifica x" = i. n-+oo • 183 . oricare ar fi x functiile f: JR ~ JR. Fie ABC un triunghi eehilateral de latura 4. Rezolvati in Z 12 12 ecuatia Z 2x = 6 . b) Aratati ea An = 14n-IA. I ea estul28 biedull x_. c) Aratati ell inversa matrieei Aratati ca determinantul sistemului este egal eu (c . 4 3J 6 9 x+cy+c II) 2 Z =C 3 a) Calculati rangA.. b) Determinati m E JR pentru earef'(O) = 1. N* . b E Z astfel ineatfsa aiba radaeina tripla.. Calculati ratia progresiei. Consideram functiaj": (0. n+l c) Demonstrati ea lim J. orieare ar fi n EN'. II) o ~ h .. Fie a E . Calculati 3 sin2a. = 0.Testul27 Subiectull 1. 1] ~ JR .j(x) = x + x. e-3 2 c) Calculati orieare ar fi n E a:: ~ C f rl(x) dx.b)(b . •• }\rAtati ea funetiaf: [0. . 00) ~ JR . . 3. e) Rezolvati sistemul. v ~ ~ . Calculati tg lx. C E JR ~i sistemul de ecuatii liniare z=a =b 3 • Subiectulll x+by+b2z 11. b) Aratati ea sistemul este eompatibil determinat. 5. 5. Fie ~ . c{onSideram num~rele distinete x+ay+a 2 a. I l+i n. a. 1.attmei x = i. E JR. }\rAtaP ca C100 = 2 C99 • .~ 1-1 . 6} ee contin eel putin un numar impar.. Calculati XI • f Ie .. o ~ • 182 b) Aratati ea In+2+ 2 In+1+ In = _1_. 13 + X2 + aX + b E Z[X] . (x+l)2 Calculati F( 1). J2 ° 1.. • ~ ~ ~ N* definim In = £_x_n_ dx .5x + 2 = 0. 6. +. ~ 50 + X2 - XIX2· 2.!. 50 fie ABCD un patrat de latura •• fie x E (~ J2 . 2. Calculati AB· AC . Q Subiedullil 1. x E (0.a). f(x) = r. F(x) = r f(t) dt . 0 progresie geometrica de numere reale are al doilea termen egal eu 2 si al cincj] termen egal eu 16. 4.a)(c . ). Calculati lungimea veetorului AB + DA . X X2 E JR radacinile ecuatiei ~ .

BC == 6. . F ie :(O. ~ ~ a: 1&1 .j{x) == lox.. A(y) == A(x + y). E c) Determinati m Subiectullll IR stiind ca X'X2 == 1. b) Determinati asimptotele graficului functieij" c) Calculan ~~(f(I)+ f(2) + . b) Functia h : [0.Testul29 Subiectull 1.3x + 2 cu axa 3. == In 1 + x . 0. 4 4.matrice A = [ ~l 2 aJ OlE 3 1 M3(Z). 1] astfel incatj{c) = c. Calculati sin2x. 2. •• Calculap C7 . Ordonati crescator numerele ~ . a) Aratati ca functia g : [0. n ~ 2. g(x) == x apartine multimii M ~ c) Aratati ca lim l r' f(x) dx == -1. Aratati ca 4~ + 3x + 1 > 0.cx:l)~lR.. Consideram functiaj": (0. subiedulll COSX 1.+ f(n». X2. Consideram polinomulj'e A" + X-X + l e C [X] cu radacinile complexe r. x-I . oricare ar fi x. 2. hex) == x2 + X + a apartine lui M Determinati a E lR . E ~ t- b) Aratati ca A(x) . Fie x E R astfel tncat sinx + cosx == 1.. a) Calculati restul impartirii lui f la polinomul g == X2. c) Demonstrati ca pentru orice functie f E M exista c E [0. Aflati a E lR stiind ca dreptele d. b) Calculati + x. x OJ ~. Fie functiaj": (0. y c) Determinati inversa matricei lR. 1-+0 1>0 r ::. XI x2 X3 x4 c) Aratati ca polinomulfnu are nicio radacina reala. c) Calculati £' pentru a == O. f(x)== {InX. b) Calculati lim f(x) . a) Calculati detA(x). avand radacinile C.. 2. 4 u. f(x) ~ .X4· - 13x + m == 0.x==1 a) Aratati ca functia x a) Aratati ca functia este strict monotona. I I I 1 5 '} f a) Rezolvati ecuatia pentru m == 0. . x E lR . oo] ~ lR .~ • 5.: 2. [0. Calculati lungimea medianei din A. ° ° sunt paralele. f 1. 2. IglOO ~i J0. co) ~ R.2y == si d2 : ax + y + 5 == 6. 1] ~ lR . Z -e ~ • 184 • 185 .ln triunghiul ABC avem AB Subiectulll == 5. • 3 2 IR. x#1 . stiind ca n + 135 == C. oricare ar fi x E lR . I. : x . Fie M multimea functiilor continuef: If (x) dx == ~ . CA == 7. Rezolvati in IR ecuatia arctg(x + 1) == tr . b) Determinati valorile lui a E Z pentru care rangA == 2.. ~ ~ CII I . Aratati ca unghiul vectorilor ii == 7 - 3] si V == 27 +] este obtuz. j{x) == ~ . I:L. festul30 SIIbiedull 4i. Subiectullll X2. a) Calculati b) Calculati f este continua in punctul x == 1.. b) Calculati -+-+-+-. i ~ Q ~ A( tr ). 1. 1] ~ lR cu f(x) dx . 6. X3. Determinati n EN.. Calcu1ati modulul numarului complex z == -3 + ~ Aflati punctele de intersectie ale graficului functiei f: IR ~ Ox•• Rezolvati ecuatia logec == log252x. Consideram Xl. oricare ar fi x > O.f(l) x-e l x-I c) Aratati caf'(x) ffi "'" ~ o o a: Q 1&1 rex (f(x) + ru» dx . Pentru fiecare numar real x consideram matricea A( x) == Si~x [ -sinx co. 2 Xl . + xi . Consid. 1] ~ R. 5. X3 E ecuatia cu coeficienti reali 2x3 + x2 a) Calculati detA.

~)i X. Calculati suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii (a + b)'o. oricare ar fi n EN' II: ~ d 2. 1) ~i 6. 1estul32 5&lbledull .CalculaP modulul numarului comp ex z = l+i ..!. 2 • c Z c) Demonstrati ca lim n1 =.J4 . s.. oricare ar fi n ~ 1. A in triunghiul ABC stiind ca A(O. ~i x E JR..). Consideram sirul (xn)n~1 definit prin ~ = ~ si xn+1= x. a) Aratati ca xn ~ 4 .Testul31 Subiectull 1.12A + 36 e) Determinati matricele h = O2. 3. atunci xy EM.. i ::l Q b) Determinati rangul matricei A . unde AI este transpusa matricei A. Rezolvap in JR ecuatia 10&2 = log93. Consideram multimea M a) Aratati ca = {cosq1r+ I q E Q}.Determinap punctele de intersectie ale graficului functiei J : JR ~ dreapta de ecuatie y = x. b) Calculati e) Calculati functia J: JR~ JR. 1 = [~ o o OJ . AB + AC. Fie matricea A . b) Calculati suma tuturor radacinilor complexe ale luif c) Demonstrati ca polinomul g = XO 2. Y EM. Aratati ca sinx . Fie functiaj": IR ~ JR . oricare ar fi x E JR . n ~ 1. - X . c) Demonstrati ca nu a) Calculati suma coeficientilor polinomuluif b) Aratati ca A2 . Subiedullll 1. e) Demonstrati ca sirul (xn)n~1 converge la 4. Calculap lungimea inaltimii din C(3. J(q) = cos qr: + isuxq« III ~ Z ~ a ~ • .2). r 1 J(x)cosx 12 dx.. 5.. Rezolvati in IR ecuatia 2)X (5)X+1 = 0 . dx . 1 0 Subledul" 1.xn ~ 0 . AI. fix) = x2 - 3. Subiedul" 1. J(x) = 1 .. 1 s z C III 2.. b = if4 si c =. oricare ar fi x E JR. b) Aratati ca J(x) ~. c Subiedullll 1. 1R. oricare ar fi X EM ~ exista nicio matrice B E M3( C) cu Jil = A.+) ~ (M. e) Aratati ca functia J: (Q. oricare ar fi n . 2. X-><Xl b) Demonstrati ca M formeaza grup cu inmultirea numerelor complexe. este morfism de grupuri.. si multimea M= {( ~ . > n+I a-ecc n +sm x a) Aratati ca orice primitiva a functiei J este injectiva. Verificati daca ab = c4• 2. Fie a = ~1024 . 2] ~ IR .j{x) = x . . e-x. oricare ar fi x E IR . Pentru fiecare numar n EN' a) Calculati 12• notam 1 = n r'~ k2x+3 b) Aratati di xn+1. sin(x + n) ~ 0..x ) ~ 0 .) a) Calculati A3 . Consideram polinomulJ= (Xo _2)10 -X -2 E C[X]. ( 5" -"2 6 cu 4. Fie matricea A = (~ . e c) Demonstrati cap)(x) = (-Ircx -n) . B(I. :E 5 r 1 J(x) dx . oricare ar fi n ~ 1. 4. e-X. /4 • 186 187 . 2. i ii2 A. a) Aratati caAX =XA. 1). Fie ABC un triunghi echilateral de latura Calculati lungimea vectorului 6.j{x) = 2x + 1.!. (JR) cu proprietatea cii isinq1r B2 B E M2 +B = A .• II: •. Ariitap ca sin (x + : ). III J3 .. Determinati numarul elementelor unei multimi M stiind ca Mare 32 de submultimi cu un numar impar de elemente.3 ..Y E JR}. Determinati imaginea functieij": [1. Consideram s Q b) Aratati ca 21 n+1 + 31n = _1_ .cos ( : .8xn + 20.12 1. a) Calculati limJ(x).2 divide f daca x.

2. Consideram functiaj": [0.JI.x2 dx.-9 -5) ~i 7 C _ (23 2 . Aratati ca B.X4/ + (X2 . { .X2)2 + (XI . Subiectullll 1. b) din multimea {l. Fie A = smx smx+cosx a) Calculati A + B. c) Aratati ca functia j": (0. Y E M. IR stiind ca polinomul f = X2 + 3X + 3 divide P. b E lR. 2] ~ [3. D verifies 3 AB = 2 AC + AD.. 4. oricare ar fi n E N* . 1( ) si cos a = Subiectulll ~. -1) este solutie a sistemului. Calculati probabilitatea ca.. AC = 8 si BC=7. b E lR.X3)2 + (X2 . 12· ! fW dx . Determinati termenuI dezvoltarii ( Fx + ~ J ce nu 11 contine pe x. An . ~ x . j{x) =.3} x {I. 4].saavema+b=5.Testul33 Subiectull arului • acnonara a numaru UI x = -123. fix) = 5 -x este inversabila. c) Calculati (Fly (2).) a) Aratati ca daca X. Calcu1ati masura unghiului A al triunghiului ABC stiind ca AB = 5.OO)}. atunci XY E M b) Demonstrati ca M formeaza grup in raport cu inmultirea matricelor.x2 . 6.. Rezolva~ in lR.[X].JI. Punctele A.2.+ .I . c) Demonstrati ca B" = C-' . 2. grupul multiplicativ al numerelor reale nenule la grupul (M. 1) - 5 i b) Aratati caAC = CB. b E ~ :: :::.calculati sin 2a. B.:. f(x) CD a::: U. Determinati ecuatia dreptei ce trece prin origine ~i este perpendiculara ecuatie x + 3y + 5 = 0. b E lR. Aratati ca functiaj": [1.x4f c) Demonstrati ca oricare ar fi a. pe dreapta de -j .• ~ -x+3y+z =b a) Calculati determinantul sistemului.X3)2 + (XI . . Calculatij'(I).X4)2 + (X3 . Calculati 2. dx si B = f"/2 cosx dx . 3. • 188 18 . Fie M={(I+2a -2a I-a a) I aE(-I. u ffi .f + X + 1.X3. b) Dete~at~ a ~~b pentru care (1. 6. C si D sunt coliniare. 2. . f(a)=( 2a-I a-I) este izomorfism de Ia b) Calculati (XI . Consideram functia f: IR~ lR. Stiind ca a E ( .3}. c) Calculati A . c) Determinati punctele graficului functiei f in care tangenta la graficeste dreaptay = 2x. Fie a. (01 1) l l' B _( 4 .. Fie polinomul P = X4 +3X3 a) Determinati a. S. Consideram sistemul de ecuatii liniare ax + Y . + lCII·a cu at! partea fro " 2 3 4 v restul34 5L1biectull ab. a) Calculati derivata functieij' b) Determinati asimptotele graficului functieij. ecuatia tg ( x + : ) = 1 . (0) ~ M. .. f(x) a) Calculati paralela cu b) Calculati = .. cu a. J. a) Aratati ca functia f este strict crescatoare . (0) ~ R. +4X2 +aX +b E lR. ~ :::. . "" ci Z is -e . Subiectullll :i -2a+2 2-a a U.2z = 1 . 5. Consideram matricele A = a) Calculati C-' . ° subiectulll 1. polinomul P nu are toate radacinile reale.. ). x +I 2. Q :i ~ 1 sinx+cosx b) Aratati ca A = B.) 2. 1] ~ R. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia x' + x> 12. C . 1 -- f"/2 1 ~ r. X-2Y+Z = 1.0 functiefde grad 1 arej{O) = 2 ~ij{4) = -4. c) Calculati aria subgraficului functieij. III Z >CC 1.: c) Determinati a ~l b astfel incat sistemul sa fie incompatibil. . 0. astfel mcat 2Q = 3 si 3b = 4. b) Aratati ca functiaj este surjectiva. Consideram functiaj": (-1. aviind radacinile X"X2.X4 E C.2. alegand 0 pereche (a. . C.I 2 = x . 2. .

Considemm matricea A ~ ( ~ II) 3 ~} t'l = 2 -1 . 6} si B = {n E N n divide 12}. b) Determinati inversa matricei A5. a. + C~ .j(x) = x2 si g : lR. para 1 1 e ogramului ABCD.+ I(n) n 2 • a) Calculati 1:(0). d2. 6. b) Determinati m E C stiind ca radacinile polinomului sunt In progresie aritmetica. Determinati I J. Consideram functia I: (0. Y EM c) Demonstrati M formeaza ine1 cu adunarea ~i inmultirea matrice1or. x(x +1) I(x)dx xl(x )dx 2 . 2. oricare ar fi x E IR . y ~ ffi ~ . 4.IC 1 1 . . 2. o ° stiind ca drepte1 e d I. r r .. Consideram progresia aritmetica an = 1 + 7n n> 1 Calculati . 5. oricare ar fi X. . •• in triunghiu1 triunghiului. - 3X + my . Rezolvati in lR ecuatia cos ( x . -1 -3 . m ti E stun d ca drepte1e d.bEQj. Rezo1vap ill ~ ecuapa 3 + + 9 = 36 . ' 2x + 4x -7 nu estul36 ° Sllbiedull consideram .n_. Pentru fiecare a E (0. 3. _ Fie 0 punctul de intersectie al diagona1elor 50 Determinati distanta dintre dreptele paralele d-: y = x si d2: y = x + 1. • 190 b) Aratati CaJlt+l s In> 'in~ 1. 'S f u: ~ . Aratati ca functia I este strict crescatoare. 2 . L. -+ lR. E (~. 2 Aratati fi ' . 1 Calculati determinantul l!l>' ~ . 2. Calculati raza cercului circumscris Subiedulll 1. .Fiemu1timea M={[a+b.. x 2x 1 l!l> ti J. X2.. c) Calculati 1im x-+oo rx l(t) dt . c) Rezolvati ecuatia X2 = A in multimea M2(JR) . z Subiedullll 1.. 3. • atap ca gra Ice1e functiilor I: lR. Consideram functiaj": (0. I(x) = x+lnx. Subiedullll 1. avand radacinile XI. ) = cos ( 2x + 4. cu m E IR .z = { -3x+my-z ° = I = X3 - 6X2 + 3X + m E qX] .fi 1 Calculati ~X2 + X2X3 + X3~ . 5. multimile A = {l.Testul35 Subiectull 1.. Consideram polinomul II) c) Rezolvati sistemu1 2x . c) Demonstrati ca sirul (In)n~1 este convergent.00) -+ lR.y . i d . !. X3 E C. Determinati n E f) . astfel incatj(c) = 0. v ~ b) Demonstrati ca exista c . subiectulll d2. (x) =. d3 nu sunt concurente. 1 -2 -1 m 1. Calculati raza cercului inscris in triunghiu1 ABC in care AB ~ AC = 4 si BC = 6. b) Determin at.... '2x-y-l-0 - 'd' ~I 3. x+ y-2z = Calcu1ati A . ABC avem AB ==2. x • A nUIllarul elementelor multimii A-B. au puncte comune.1 = 0. 1 .Sedaudrepteledl:x+y-2=0 a) . d2. Y EM b) Aratati caXY EM. Fie I = rsinn~dx n 2 a) Calculati ~ o !i :E >1 . OA+OB+OC+OD. oricare ar fiX.00) \ {I} consideram functia la : IR -+ JR. ° 2. g(x) = _ 2 Ill. Determinati coordonate1e punctului situat la intersectia graficu1ui functiei I : -+ R . aX a' x-I CJ + . Calcu1atl' t cu prima bisectoare a sistemu1ui de coordonatexOy. N stiind ca n 2 - 4n = c. d3 sunt concurente. I(x) = a) Calculati b) Calculati is z C b) Dete~nat~ va1o~le 1ui a pentru care graficu1 functiei are asimptota la +00 c) Determinati va1on1e 1ui a stiind ca!a(x) ~ 0. -+ JR . c) Determinati m E C stiind ca ffidacinile polinomului sunt in progresie geometries. •• Determinati va1ori1e lui n pentru care cto = C.. li 1(1)+/(2) a cu atl im n-+CXl 1).fi ° b a-b.00) -+ JR. A(: ==3 si A = 120°. R I(x) ==1-21-4.:. '1 t' suma pnnu or 1 terme .. II) a) Aratati ca X + Y E M.

d2 : y = 2x + 1 ~I d3 : x + ay + 1 = 0 sunt eoneurente. Calculati a + b. ~ ~ 1. a) Calculati t h 2 n+ < ~ b) Aratati ca I c) Calculati 2 . 4). Y E G. si B au fieeare eate 7 ~le~ente. 3. . atunei XY E G. . Calculati raza eereului 6. Notam In = 1 /.. 1 1 1 c) Calculati -+ -+ -. I-Xl l-x2 I-Xl Subiectullll 1. 1&1 1.)(1 .(x) dx.Fie/:[0. Fie A matrieea patratica de ordin 3 eu toate elementele egale eu 1.X2)(1.313)' b) Aflati n E N stiind ea det(An + 13) = 82. 1 . x=O !~ I(lnx) dx. a) Verificati daca matrieea ( 0 ~J c) Calculati A' 00.Jx2+1. a) Determinati catul si restul impartirii luij" la polinomul 5 b) Aratati ea daca X. . tar rnultimea A v B are lO elemente. l) este varful paraboiei y = x + ax + b. b) Aratati ca (r + 1)f"(x)j{x) = f'(x). : y = x. X2. 2. 3. Determinati a. u: . • 193 .'1:~]~ ::f:~:: n: l2 b) Aratati ea functiaj'este R. 1. pentru once n E N*. Fie x E IR eu tg x = ~. Consideram matrieele A = (~1~) ~i B = (~ ~). . :. V(-1.:::~ :=.oo). surjectiva. 2.Considerlimfunetia/:JR~ a) Aratati ea functia JR. Calculati tg (x + . orieare ar fi x E JR.~~m:.Fie polinomul 1= 2Xl -3X2 -X +5 E qX]. 2... ) . 6. Determinati numarul functiilor s~et monotone I: {I. 4} ~ {1. X3· g = 2X -1.. r . fi I = --sm . 2. a) Calculati det(A . ~ 1&1 ~ o ~ r £ I(x) 2. 4. c) Determinati asimptota grafieului funetiei/eatre +00. S. Aratati ca Z2 +Z atape(l Ell'!. B = 75° si AB = 4. 2. !: 5. 2 2 2 1.x.• c) Determinati inversa matrieei 13 + A. C onsiid eram mu Ipmea G = {(a -5b4b -1 - 5b a + 4b JIa 2 +9b2 = 1 a b e JR ' .Consideram functia I: JR~ JR. a) este C(b. c) Demonstrati ea G formeaza grup in raport eu inmultirea matrieelor. apartine lui G. :I ~ Subiectul III b) Calculati (1 . a ~ ~ ~ strict crescatoare. Aratati ea functia I: JR~[I. a) Aratati ea matrieea X = (~ :) verifica XA = BX :I Q ~ i ~ . ffi II). Determinati valorile reale ale numarului m stiind ell x + X + m ~ 0 . l(x)=x+. 2) fata de B(4. Calculati 2a + b. oneare ar I n n n +1 2 E 1'1 "'T* . restul38 1ll> SII Multirnile A 2 blectull A . f. I este a) Aratati ea functia I este strict crescatoare. avand radacinile complexe x. eireumseris triunghiului. Fie ABC un triunghi in care A = 30°.. 4: 5}: I)reptele d. oricare ar fi x 3. • 92 hOI3 . E 2.X3)' ./(x)= a) Calculati b) Caleulati c) Caleulati 1 x2 +3x+2 dx . Determinati numarul termenilor rationali ai dezvoltarii (1 + J3)'00 JR. } 1 b) Dernonstrati ea B" = ( 0 2n) • 1 ' orieare ar fi n EN. 12r Rezoivap ecuatia g =. D terrninati numarul eiementelor multimii An B. Simetrieul punetului A(1. F·ie Z=-+-IEC.oo)~JR. x n2 fl/(x) dx . I(x) = l+x4 este surjectiva. 2.(x) " {s:~n: ' n. I(x) = x+sinx. (n+l)1r. •. subiectulll ~etul Subiectul " 1.Testul37 Subiectull 1 J3.

6. 2 2.qEN. D e ~ din dezvoltarea ( x +x 3 1)6 S.13 ' pentru orice numar natural n ~ 2 .Y E M. Calculati lungimea medianei din A in triunghiul ABC. j(x)=~(x-I)2(x+I). +9X +m divide f.: -s -e 2.Fie functiaj": JR~JR . 6. orieare ar fi X. p·I(p. 2. e) Determinati punctele de inflexiune ale functieij. e)Aratatica 1 j(x)· f'(x) dx . Determinati valorile reale ale lui x pentru care arcsin x ~ 1i . b) Determinati punetele de extrem ale functiei. . Pentru ce valori reale ale lui m functia j: JR~ JR. a) Aratati ca X . e) Dernonstrati ca M formeaza corp lmpreuna cu adunarea A • • ~l inmultirea matncelor.q-I). 4 4. C(-I. Consideram polinomul j = X3 -6X2 a) Determinati m E Q[X]. I} . 3) . q ~ 2. e) Calculati aria subgraficului functieij. 1estul40 J2 SUbledull Determinati a E JR stiind ca (a. I}. Q stiind ca X-I b) Determinati radacinile polinomuJui pentru m = -4 .De e . Calculati cosinusul unghiului BAC .t 0. E sublectul /I [1 1 OJ 0 1 . x JR. 0). 1. 1.Consider1imfunctiaj:JR~ b) Calculati f'(x). Subiectul " 1. 010 a) Calculati rangul matricei A. Dati exemplu de numar real x astfel Incat + x sa fie nurnar rational nenul. s. Fie matricea A = [~ ~ terminati coeficientullui 4. B(3. cos4.q~3. e) Aflati valorile lui m e Q pentru care polinomuljare 0 radacina dubla. a) Aratati ca functia j nu este derivabila in x E JR\ {-I. 2. = O. b) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia grafieului functieij in jutul axei Ox.An-2 c) Calculati A 100.j{x) =x -IU 2 a) Calculati lim(~j(x) _x ).Consideram matrieea A = 0 a) Calculati £1.( . p. e) Determinati punctele de extrem ale functieij" 2. E Subiectullll {-I.q)= 1xP-1(l-x)q-1 dx. Q o cr: Z c( ~ • 194 • 19 .notiim I(p. = A2 .Consideram functiaj": [0. - 101 b) Determinati u. oricare ar fi X. a) Calculati q EN. Demonstrati ca sin 4 < O. . matrice nenula X M3 (JR) astfel incat AX = 03.Determinati sernnul numarului cos2 . Y E M.Pentru a) ffi II).bEQ}CM2(Q). a + 1) (\ (0. 1) si C(-1. Determinati n EN' astfel incat 7· n! < 1000. c:i w X u -e Z . v e) Determinati 0 E ~J.q)=(q-I)·I(p+I. p). b) Aratati ca An . 2).! => Q. 5 '. p. b) Aratati ea X· Y E M. ~~. oo)? 3. 3). Calculati 1(3. Rezo1vati in lR ecuatia Sill 2x = 2 cos x. E a. t rminati functiaj": lR ~ lR de gradul2 stiind caj{O) 2 :z. 2). 4). JR pentru care A3 = uA2 + vA .Jx + 1.Fie M={(: 3:) I a.q~2.j{x) = U + mx + 3 este crescatoars pe intervalul [2.Testul39 Subiectull 1. oricare ar fip. j(x) = .oricarearfip. 3. Fie punctele A(1. x-+<X> 4 +1.. 1.Consideriim puncteleA(l. 1] ~ R. B(3. Y EM. a: ~ ~ ~ ~ w ~ Subiectullll 1. b) Demonstrap ca Iip. q) = I(q.j{I) = 1 ~1j(2) = 8.p~2.

Pentru x . e st e descrescator.J2 < J5 < . I n+I >0. 21.~}. = 0 => .. n = XI.2) .I).y)=(O.fi]+[ + Z2 . 15.k+I)=>[X]=k./3 -I.1.(n+2)(n+3) ) ( I) d E 0'2 ' e und e marginirea siru I' b) x" = L.5 .x2+y2+z2+4x+ y+z=-4.J2 < a = I ~i b = 1. Pentru Pentru cu xy si obtinem inegalitatea avem ~ = 2. adica n" I rn+22 + Fn+lI ~ n + I + .( 4...J2 . c) {. => (. contraexemplu c) Propozitia este falsa..Solutii Ml ~ Partea 1. . b+c~2Jj..2 .J2 XE[k+±. [ ~n2 + nJ = n ~ n:5 n2 + n < (n + 1)2 ../3 +v'7t] = 10+[ 2.X2012} A. x -I a) --:5 x v' I r=: . b) in a) 2. b) xn+l .I~l deci B={0. Tema 1. 8. b) Impartim megahtatea '.fyE lR =>b=O ~i a=./3.!. A = (-2. x = -a 9..J2l] = 19...2}.y)2 + (x . +13{ 1.J3 +.k (k+l) (n+l) E(O. = lema 1.. if] .2 sau 4. 14. in final deci egal cu a=b.y=-3.+. . 13. 2012 2013 = 3·1 +5 ·2+7 [v'2009]+3.. deci m E {-5. Numerele I ~i 2 sunt printre radacinile ecuatiei x2 + mx + 4 = 0 . Observam ca solutiile intregi ale ecuatiei se gasesc printre divizorii lui 4. a) XE [k.5}. a)xn+1-x n 1 = __ I + __I + .. avem [X+±J=k+1 Pentru 2 si b = -. r+2xy+2i=(x+y)2+i=0=> 25./3EA. b) Inmultim intre ele inegalitatile b a inegahtatea ceruta. 19.J2).JiOo] ·3+ .~. inegalitati care sunt evidente..2} => A =[ 0.J3 I . 13 18.. ifb = 2 => a = O. x2 + l 24. daca x E A. {-J2} [_I +_1 + . ALGEBRA/GEOMETRIE (dasele IX-X) OE{4.4. lnIocuind solutiile I si 2 in ecuatia x2 + mx + n = 0 ./3 (ad + be) EA.YElR. obtinem sistemul m+n+I=O { 2m + n + 4 = 0 => (m./3 = a + bJ2 23. deci solutiile posibile sunt 1.z=l=>x+ (x . a) ~4+2.%)U{2}.!. ~ =1=>a=l./3 - bJ2f = a => contraexemplu x = I + J2 2012 \. n a) Se aplica inegalitatea mediilor pentru numerele si a+e~2~ ~i obtinem e) [(.1 Xn deci sirul (xn LI este crescator..fnE N· .~(k+I)(k+2) I( I = 2 1.J6 =>(x. +_I_-_I-J =0.~ x ~ 2" x -I ~ 2 (. Propozitia este falsa..+oo). + n+2 n+3 2n + 2 este crescator. I ( ) • a = ---=( )( ) > . 3... ~i [2x]=2k+l. y = b ~i z = 2 . x y Fa = 0. [-a + b] = 0 => b ~ a. 20.. n+1 l' . A=[I. a) Propozitia este falsa.. = c) este crescator. \. ~~o. -4} .1 x =.. 1 n+ n+ n n+1 ) > 0. < 2 = O.1). Prin inductie se b) Fie x=a+b.. 3 Multimi de numere..2) => A nB nZ = {-I} .33....b if]. deci eCI ) siru I () n.+ 1·2 2·3 2012·2013 2 2 3 ~I-( ...±)U[I. 5 si y = 2.!..b] = 0 => b :5a. =9 ~i card(AuB) 2. X2+3XY+4l=(x+Y~J +(y+3)2 +(Z_I)2 ~O. 6. x2 = 2 ~i -m = XI+ x2 = 3 .0)}. . an+1. atunci xy = ac + 3bd + . . 29.2 1 • an+1 - Funqii definite pe multlmea numerelor naturale (~iruri) {XElRl(x+2)(X2-4)~0}={-2}U[2. Solutia 1..27. care este adevarata din a). luam x = a.(769230) =>al +~ +"'+~OI2 =335. putin 0 b) ~ < . a) si y = 1.I ~ k=lk(k+l) ~ ~-_1-2J=I-_1_2 trl. contraexemplu pentru x = 1000 x2 + y2 . d) [. I n+I I n+2 I .. Solatia 2. ~ ~i ~.fX..2} elementul egal cu 2.to x" E A. 10. deci A are eel putin 2012 c a. 17.. Deci A = {(0. iar suma lor este = 44+ (2 + .1.=0. contraexemplu egala b) cu 2. arata usor ca. card(A)+card(B)-card(AnB) =34.. a) ./3}=.xn = ( n+2 I )( n I v4./3 =l+.. 28.(xy + xz + yz) = M . trei cazuri: v'x -I + ~ y -I :5 I . o2=3+2b2-2b.{-!}- =0 =>x=-2. . U1. x = y = z.to 0 inecuatia (m -I)x + 2:5 0 solutie. 21:+1 2 .----. egalitatea ifb = 0 => a = 4. eard(AnB) =>eard(A)=6.x2 .Jab. xn+1.)2 "X -I -I ~ 0 .b=1 sau XE[k. elemente. cautat 12. c) .. n) = ( -3. \. 4n + 4 4n 12 0 d .J2)( -J2 c) + 2) = 42.b = 16 De exemplu (0. a) {{x}+y}={x-[x]+y}={x+y}={x+{y}}.. b) X>I~~E(O. {{x+y}+z}={x+y+z}={x+{y+z}}.k +±} k E {0.(7 +6+9+2+3+0)+7 +6=9058. eCI siru an >1 este crescator. a)xn = ~k(k+I)(k+2) I(n I =2 ~k(k+l) n 1 . c) Xn=_1_ E(O./3.n2 + n = 2n > 0.32.16). 141 =0.!. Cum Fa .fjEZ.J2 sunt irationale. sau ~ =1. +19·9+10 =625. [X+±J=k 7.b E Z astfel tncat contradictie.!.k+±)=>[X]=k. 30. n+4 n+3 n+4 n+3 ne (an)n~1 AnN={1. +[.J2 . a+b~2. deci sirul 3. 31.9). este x=0..j. [ v'2012 ] + (2 +. evidenta.. d) . a) deci Fie este kEZ. +6y_2z+14=(x+2)2 3 26. ~=0. b) Daca [a .x. avem are deci cu maximul eel deci egalitatea este evidenta. .!. b) {x} = ~ => B = { -: . < 0.I)~[~J=o.z =44+3( -1)) = 46.J2]+ . __ I = = __ I + 2n 2n + I 2n + 2 16. '. Fie acum x =. 22. ~i [2x]=2k. -2.an = (n + 1)2 ../3EA. deci a = b = 2.I). b) Propozitia este falsa. Multimi ~ielemente de logicii matematica x = 2.(n + I) .z)2 + (y .-. x = -b. + 1 ] =[I-.. < log32 <In 2 < I < 2 . De exemplu a =. 5. De exemplu a) In2 <./3-IEA.(1.(142857) card(B) =17.y=e+d. card(A) =26. Presupunem ca exista [x] = 0 => {x. 11.J2 = 3..O).1.(36) deci suma deci sirul (xn) 10 cerutliesteegalacu 10.

... T=02+0S+0g+ . al +0:1+as +a6 =30=4a1 +llr=>al 8. = %(3n + I) = 57 => n = 6 => x = 17. 26. 2 9 2 -1 + .+(4n-3) =~(l+4n-3) 2 .I . +(-5~+ 1(50) =-125+250-1 19.. deci 2015=01009. + an) = 2n + 2 => an = 2n ._(_~) =_ 2( 3 1+->_ 28..5.. =0. 25. 2 + I = n + 2 tenneru. deei a=1. deei x = 4. =. xi = 3XIX2=> x2 = 3xI => XI + x2 = 4xI = 4 => XI = I => a = 3.-Xi . n~l. evident adevarata.c I. +b2 bl l+q a) Fie q ratia . 2 b =ac=>ac= ( a+ -2- C)2 ()2 => a+c =4ac=>(a-c) 1(11)) =210 . .. b=-2.eontradletle. Fie 013 = 00 + 13r = 23. Ratia progresiei aritmetiee este egala eu 3.. Evident s > 1. = a{1 + q + q2) = a[1 + q(q + I)J ~i cum 1+ q(q + I) este numar par.ZJ2 _Xl = I_Xl . +(3n-I)= r < 0. 2 2 1+ 3 + 5 + . + (4n 1-.: obtinern deei un sir in progresie 4n-3.--2 ( ==-. +(2n-I)=n2=225=>n=15=>x=29. 3k e N' : Presupunem "=aP·a ak+1 I-l = 511 . S2:: 1.. Tennenii din (2 SI=31-3+3 S2 sunt in 3 I{ 22)+ II = I{ 29) = +113.n . d) Fie n = II => x = 41.... 503 2+ 6+ 10+ . 2+5+8+ x+J =-2-(3x)=45=>x(x+I)=30=>x=5. ::::I V . geometriee. ...!. . deei S8 = bo-l-q =4=>q=2 32. 2 b) In suma sunt 201~-2 c) +1=503 suma tenneni. Fie q=- a serierea I ea fractie ireductibila.(al + a2 + . ==~(J+5!2)e(0'1)=>[b]=0. rezulta ea a este numar 2 + 1(50)) = 51·124 = 6324 . deei alO=28. sunt egalitatea este echivalenta 2n + 3 . (x _1)2 = X + 5 => XI = -I.1) <2 2101 . Fie q ratia progresiei 25-ori b) Tennenii sumei sunt in progresie aritmetica. deei 4 = a3 = a023 => ao =..a) al +a4 +an_3 +an =2(al +an) =300=> al +an = 150. 7. Os = 00 + 5r = 7 =:> 00 = -3... = al + kr < 0 contradictie. primul tennen ca (aa)=1 q e Q\Z . Deei r ~ O. 1+3+5+ ~ >< .cO .. b3 +b4 b3(I+q) 2 -= ( ) = q = 4 => q = 2 . +(x+x)= . 2 =2+2 36. par.2011=1349381. egalitatea din enunt este eu tenneni. -3) = ~(4n . () ( )2 • . a) Oz+a3+aI9+a20=8=2(al+0z1)=> +Gzo)=5(~ +azd =20...3 18 a . + an+l) . ~ ~ 17. -Xi =3. +--wi2 = 2 20=1>0 100-1 --+1=34 4 ) / 8 2 ( -+1 =-+2t+1=>/1=--'/2=2. 2 • 199 . a) Forma generals a termenilor din suma este =2n2 -n=23I=> progresiei.. si • U .. a) In suma sunt 1. =>bo=1 b2=4. deei 1+4+7+ deei . echivalenta eu 122 -1 = II ·13 in final [a]+[b]=l. 23..2 + 22 . d . = 3. al +Oz +···+Ozl =-(al 2 10 +Ozl) =42. + (2n -I) = n . 2013 3 2 3 I) 2 1 I-IT 5 I a=_5 =-(I-IT)e(I.. 27. eel I + 3 + 5 + .2)=>[a]=I. suma -3 + . ~ = ~(~ +". 6. Daca presupunem b ca c) x+(x+I)+ n~l. +3 10) + 31-(-3)" 1-(-3) eu a: ~ c} ~ ~ =>al = 2 2 =>r=2al :: ~(1 + 311) + 11.. 12. ) = 5 29. 22. b) a) Fie r ratia progresiei. deei ~ = q2 = 4 => '" = :~ =% => ~ = "'q6 = 96. 20. a) SI =(-5)+(-5~+ . / 2 5 • 10.2(I-x)=(x+I)+4=>x=-1 ecuatia 04-a2=4=2r=:>r=2. Cum aeR' =>4 . peN Avem bp+2"" =os" bP+1 bP+1 Fie c .. 4 5 1b= 1- ( 1)12 -S ( _. 11. b4-bo=bo{l-I)=bo{l+l){q2-1)=3{I+l)=15=>l are 9 termeni. 21.. a2 - al = r e Z.35. . x2 = 4... a -17 = 17 . +100=3 4(1+100)=1717. + 2010 = -(I 2 + 2010) = 503 ·1006 = 506018. x=3n-l. Fie q ratia • 198 progresie geometrica eu ratia 2. = ~(al 2 + an) = ~ ·150 = 600 => n = 8.. . + 21 => al + a21 = 4.!J)=420. 2(x-l)2 =x+(x+2)=>4 9. egalitate care se verifica irnediat. Ratia progresiei este q = ~ e Q.. • • a>1 b =aPa--=a--IlN.2) = 2n2 .(1(0)+ progresie aritmetica ratia =124. 14. deci 1+ 5 + 9 + .. x=2n-l. Suma ceruta este egala ell • . Sirul este 0 c) S3 = 5( 1. 2{Z-°+2 +1) =20-1+ 20+1 +1. 2 =O=>a=c=b.. b) Suma a: I::::I o u.!. 13.. 31. 1 III s = 1--+---+ 2 4 8 =6~1(02+02012)=671. ....37.I -e a.+29+9=22_1 +9=1031. a6+aI6=a3+aI9=10. obtinelll =2.Avem 24.2 + .. x. 16. b) Fie . b)S3n=9Sn=> 3n(2al+(3n-l)r)=9n(2al+(n_l)r) S.34. + 2n + 3 = n + 2 . r ratia c) progresiei. ~i notand I 1-101 __ 2_-2 I 1__ 2 . . I-... 33. b) Oz+a4 +···+Gzo =-(Oz 2 ratia progresiei. 15.+ c ~I. UJ " . geometrice b3 = 24 = l => q = 2 => b. +02012"= I I I -1+-+2"+···+---uiQs= 2 2 2 1)2013 ~ 6 ( 1-. Daca 5 Daca x=l. d) In suma sunt n termeni. b...1-}3 => ( I-x I-x I-x 30 (I-XZt -xl(1-4 =( l-XI)(I-}3). de unde eoncluzia.. aritmetica. Pe de alta parte 0n=2015=-3+2n=:>n=1009. Fie q ratia progresiei geometrIee. deei S2 = ~(J(O) o ~ Z .2 = 15 => a = 32 a+b+ C ~i 2b = a2 => b = 512. aP+1 a 1(2)+ este I.!..2 ) = ~(1- 3 9 210) • xi =4xi =>4 =1=>a=-3. Fie x=4n-3=>1+5+9+ n~l.I W an+1= (al + a2 + .. 023-05 = 18r = 36 =:> r = 2.

Functia f este strict descrescatoare pe intervalul (-00. \ix E JR'. 27.6}+{X. Punem conditiile f(x)=m ~i are 0 sigura radacina daca ~i ::t: CC Z i lerna 1.:) f(X)=y. verifica cerinta fo/=IR· obtinem I(x-T) =/(x) . hElR.8]). cli ~i a= [0. E JR. f( i=I.3=>aE{-1.y 9.»~x2>4~XE(-oo. deci f(I)~f(-1)~~~b~4== atunci f(l) = f( -I) . b) Deci f(I)=-1 max(J)=.Tema 1.rescAtoare. = u o a:: Z CC x 1.x2 = I. a) Functia j" este strict Pentru XE(O.23.» => a = 5. 1(0) = f(l) = I. Fie 37.I)EGfnOy. \ix E (-3. egalitatea devine atunci f(X+2)={X. 6. +T2)=/(x+7. f(l(O)) = f(O) 3 = O.+«. Pun em conditia ca ecuatia ~~~0~(-y+3)(3Y-l)~0~YE[~.) =0. x2 (y -l)-x(y Ecuatia 17.25. c. Daca f 0 ~:o~· 0 f(x) = 2" x + 2" -I.+oo) +E(O. x2E[4. decifeste constanta.6}=g(X)=>6 f(x) = 41x . Pentru g(3)=a~/(a)=3=>a=0. \ix b) 20.y)(x-I)(Y-I) f(g(x)) = g(l(x)).declfnu este injectiva.\iX EJR . f(x) = 0 => x( x2 -4) f(x) Q=>X(X2 \iXEJR. +00).deci =>g(x)=-2x-1. functiei deci u U ~ CC fog ~ este [-1.3l16.b)EJRxJRcubEJR \iXEJR ~i inlocuind ! ffi f(x) ~ -I.yx + I = 0 ~ are unica solutie . Pentru = x ~ 2(ax + b) + I = x. c) w • !OO f(-x)=ln(-x+v'x2+1)=ln G/noX={(-~. 2 fiind rl (4) = a => I( fof=IR~f(l(x))=x. (Jog)(x)=x2-1.4 Funqia de gradull. este perioada pentru perioada g.-2]U[2.1}.+oo). b) injectivlL d) Ecuatia (x) = deci I = = x3 -I). (x-I)(y-I -I \ix. x +1 I 2 \ixEJR. deci max A = 2.0) 1 este injectiva \ixEJR=> rezulta a=1 1(1) = 2..». deci a:O.». a) x E r' Deci perechile ({0. ~i in punctul plus de maxim f (1) = ~ x=l. f(X+±)={3(X+±)}={3X+l}={3X}==f(X)..O)}EGg f(_x)=ln3+x= 3-x (O.+oo).+00) => I( x) ~i cum g(O)=b=>/(b)=O=>b=-L [a. f(X)E(3. \iy E (0.3 Functii.fiind suma a doua functii strict crescatoare (1I'/2 deci este injectivli.".. deci 1 nu este 1(x) = 2 nu are nicio solutie 1 (x) = injectiva.+oo)) d) Ecuatia f(X)E[3.!.2}+{X+2}=H}+{x}=f(X)=>2 este f J6.9]~XE[-3. ~ x+ ~=-f(X). f(-x)=-x3+--=-f(x). :(1. c) 1(0) I( f nu este numar natural.3l f(x) y sli admita solutii reale ee deci Imf==[~._[x(ex+e-X)+a] ~a=O. \ixEJR~a2x+ab+b=x. w U f(x+7.+oo)=rl((3.» l admite <=:>x2 +x+ solutii reale daca ~i numai daca imaginea functiei YE[O. : JR~ JR. 36. f( X -x) = _x3 \ix E . descrescatoare. . 12. a) b) 5. 7. a) .O=>XE(-00.+«. 3. = deci suma ceruta este egala cu O. y E (I. deci rl: 31. ~+I • 201 .±v'3} c) = rl ({0. y-X (x. 24. Daca .I)=> x +1 ) < 0. x E [1. 34. deci n = -I m = O. ~i a) ffi f(x)=+-:o. dupa f(g(x)) n..YE(I. f(x)=O.xl = 0. Fie f(x)=ax+b=>f(I)=2.f(x) =(8-x) +(x-3) f(x). deci imaginea s=! este = -I+~. Arlitlim cli ecuatia 0. 18. decifeste = 0 => XI= strict 30. \iy E (1. f(J(I(x)))=3-8x. 13. deci 10.r a (y) = i(1 + IOg2y).+oo)~X=y+~. T 22. 1 nu 2 este surjectiva. <=:>x. Punem conditia f(-x)=-f(x). 14.!.!: 2. 11.f(-I)=O=>{a+b=~ ~i c :E -f(x). - -4) :O.3]=rl((3.!.-2] U[0. a) I j!' Im f ~i in plus (-I c) f (x) = I nu are nicio solutie.f(O) => f(O) = 0 => 0(0. numai daca m = -I . 21..+00).1] si strict crescatoare pe [1. singura 1solutie =0 ~ (0. 2. Proprietiti generale. f(±)=H}+{l}=~*f(O)=O. b) x cu x-T b=O sau a=-I 38.J ~ ~ I- Punand conditia g(x.+00) ~ (O. 15. +00). +00). ecuatia (gof)(x)=(x-I)2.2}) ~ f(x) E {0. 1(0) = . g(3)+ g(O) = -I E [5. \ixEJR~2(x+a)-1=2x-l+a~a=0. a 11\ CL :E f-I)=2~-2"EImf.+«.2}). \iXEJR ~_x(e-x+ex)+a= 1.r (y) = Deci Imf=[O. Avem f(-x)=f(x). +T2 EH. \ixEJR~7.0.+00) = Iml = 35. si g(O)=-1 ~ JR'. Dacajeste functie para. x4_2x2=(X2_1)2_1~_I~ x E {±I. 8.)=/(x). 32.2] = A.. + I) + y-I Ixl=y + IOg2y) E JR. f(x) '"'i x + z' -I ~(x) == 11+1-00 evident adevarata. j(X). 4. a) = 4 = 1(1(1)) (1.. \iXEJR.8]. deci y x = -I+~ 2 > 0.0) E Gf .-I. ~i (-I. Pentru x E[3.8]~ d .+oo) . _(0+ b)+4 ~ a + b = 0 . 19. Funqia de gradul alII-lea f(l) == si 0 f(O) b) = -I.+«. Lecturi grafice. pentru functia . Determi- =0 nlm strict pozitiva ecuatiei deci rl o ~ :: . a) ~ +.y±~ x = ~(I E[I. 2 33.II 29. ceea ce este adevarat. ~i f2 (x) deci = x + I ).X:J=-L y are solutie unica vv E [2.+«. l-a2==0=>a==±1 == 5.. d) +2x -x -a+b-O g(-~)=o =>a=l=b=>/(x)=x+l.21-412 .f(y) x. x * y.3}. 28 • Prin inductie n= I g(X+6)={X.3) .+00). = 2" I(x) + 2" -I = 2" (2x+ I) + 2" -I = 2"+1x+ 2"+1-I. Ecuatia l x+~ f(x)=y y ~ x . f este descrescatoare. \fxEIR~a=2"' I b 1 =-2".+00) ~ JR. \ixEJR~-TEH.2} ~ TEH~f(x+T)=/(x).-2)u(2. a) = a ~ a 9a = 0 ~ a E {-3.

\ {OJ . 0 ~ X E {3} .b=-1.Functia/este 2 PUUemconditia x ~ 2 ~ a ~~. Y = -6.41= 0 ~ X E0 ~i X IX+21=0 { Ix2_41=0~XE{-2}.V'xEIR.+oo). 6. a) {m > 0 ~ mE +00).. = 2 ~ 4a + 3 = 2 ~ a = ~.• c) Cum '" • A >0<=>9( a_I)2 -4( a+ 1)(a-I) <=>aE((-<XJ. Daca a * I avem conditiile I a+1 Q -I < 0. • m ~ 0 <=>X E(-I-.4~xE(l. ~ I ~ a ~ _. x. a=-5. d eCI x 2 -4 = ±3x ~ x E {}-4. iar Im/2 = [Yv.0. 21x-31 => 21x -31::. a) in a ~ • a+I*O a=1 ~i ecuatia final x E [-2.+oo)=[-3.+oo) = {1.-+oo )}{-I} Daca . b=7~ lex) Fie deci a=2. Deci .I)} c) Gf nOy eGg ~i (-~.+00). +00) . x. ~i deci punem conditia x.14. deci 1m/=[Yv.3) ~(3-x)+( pentru XE(4.-I)~I-x-I-x~4~xE[-2. -I) .!.!. a+b+c=3~a=b=c=l.+oo) /m (I) m -%. deci gG) A(I.5. a) sau {/(1)=7 1(4)=1' m-I >O~ 2m+2 m e y.2) ~i crescatoare 0 0 pe (2./(x)=~+x+l.+oo).I U 0( ~ U. ' 2 x-4 =-x->O~ I(x) > 0. a) Ix + II = 21xl <=> + I = ±2x ~ X E { -~.7]' j) Avem doua d) cazun f1'( --<XJ.0 <=> E 0'3 .I]u{2} . =0 28.2}. I v 2 36.1) ~ x2 E (0.::.2]. I} . deci +oo)=('!'. 35.-2. b=9.J2) 12. Avem a-b+c=l.+00). = I(x)=d+bx+c. c) x2 . f im -x) 21. = 2 ~ a = I =:>X2 + 2x -I = 0 => x = I ± a . d) (x. a=-4.deci • 202 16.m = 2 =:>m = -4.-+00) ~(x-3) b) 4-x) =O~x=~ Img = 12 ([-1. Functia I este descrescatoare 20. ::> 1(3) = 4.-1.IE (-1. pe = {(O. Xv=2~~ 27.-I)u(I. Daca a * 1 avem conditia 6. a) c) 3. < 0 <=> a + 1) < 0 <=> E (-00.1) .1]) = [%.J2. 26.Avem (0. deci >0 a<O.0) u( 4. 4. Xv =2 si Yv =3~ ~i 1(1) =2~b=-1. 8 2 IYvl=I<=>la-II=I<=>aE{0. XI~ 10. b) 413-xl::.3)eGgnOy=:>C(2. Punem conditia ca ecuatia I(x) = y sa admita solutii reale.I}.-1] nZ = {-3. m -00.8.7].J2).2x + 3. iar pentru xE(I.J2. Avem doua cazuri {/(I)=I /(4)=7 7. {IX+21=I 1X2 . a) 6. 2 - 18.+oo).4] ~x-3)+( 2 ~ 0 <=> -2x-1 x+I x2-16 c) x(x+4) 4-x) =1~XE[3.4). Functia b) Daca a = I inecuatia i I >C( 13. x ~ 0 .+<1:l) ~ Iml ::::I(m+x).4 ItIa n[O. 0 <=> a + I)::. ~I V'xEIR<=>dreapta mE(-oo. b) pentru Im/=/(IR)= /(1)=0.x-I ~O<=> (x+2)(x-l) xE (IJ ~O<=>XE -2'-2" U(I.] .2}.4)~xE((-2.1.+oo). 4x + 2 = 0 admite solutii.4~xE[-I. 0 <=> E (-00. xE[-I.I].3)eGf. c=l. 8( a d U. c) Functia /m 2". Fie l(x)=ax+b~/((J(x)))=a2x+ab+b=4X+3~{a2=4 b(a+I)=3 /(x)=2x+1. pentru Finalizare mE(O. /(x)=3x-3.-1] 8( a .a) ~+~=I<=>xl~ ~ ~ strict crescatoare pe intervalul (-00. xE(-4.+oo)~x-l+x+I::. =0~ 6. - 4 19. =2~a=4 =x2 -4x+7~ este descrescatoare.+00)) \ {-4} .-2. U g ~ .o)eGfnOx.J(2)=3=:> a+b =0 { 2a+b=3=:>a=3.. 2 30. a=-2.b) Gf nOy={(O.b]~ [1. xv>O 23.9.deci gGJ=o si g(O)=1 =:>g(x)=-2x+I.J. .3) .~J XI (.1.<0<=>4(m-I/-4m(m+I)=-12m+4<0~mEG. e) c) x +x-2=0 ~ d) Pentru XE( --<XJ. =1 ~i Yv = 2~ b =3.I x E Z rezulta cli avem 3 cazuri: {IX+21=0 ~ 2 1x . iar x = 2 ~ m -1 = 2 ~ m = -I.2 Gf<=>m=xv=l. a) x+ 2 E [-1.0.o J e Gf rsOx .O)eGfnGgnOx ~i cum = 0 ~i g(O) = -1 =:>g(x) = 2x-I. b=-I sau .1] ~ x E [-3. a) X-IE(-3.b=-3~ Se impune conditia Im/=(1.+oo) =[% +(0) . (Jog)(x)=/(g(x))=2(x -a)+a= Avem conditiile 32. .2)nZ={-3.15. • 203 .=0~1-4m2=0~m=±~.!.-I.3)~XE(-2. d) Xv = 2 ~ . a ~ « ffi ~ + x2 = 2(m-I) m ( IJ ::. este axa de sunetne 22. deci m = I .J2 E IR\ Q . > 0 ~ 4y . deci (-1. a) xEG.I)v(¥. deci 4 =XI +~ <=>m+I=-(2m+3) ~m=--3' ~ ~ U.+oo). v 4a 4 4 34.2))nZ=0. c) {x 2+ 2 :=1=>m=±.-+00).m2-2<0<=>mE(-. 4x + 2 > 0 admite solutii. deci Z I este strict crescatoare pe intervalul [xv.-1) u(I. pentru _1__ x+I xE[3. V'x E IR <=> E (~.41= I nu X E 0.. c) 6.+00))) x=m 8' = 1([1.y = 0 =:>6. m e (-00. este constanta. deci nu convine.'!'). Xv =-1 ~ I( -1) =m2 -1 =g( -I) = b) d) Functia I.I ~ ~ cum a>O obtinem a=2. b) Avem x . con di . deci I:IR~IR. =.a -I = 2 ~ a = 3' a 33.-I]=[a. m+1 =--~o m 11. X2 + X + I . = 0 <=> = -1 .IJnZ={I}.4} .)n(. I I = /(1([1. b) Pentru xE(-oo.3> 0 =:>y e [~. Ecuatia /(x)=O are solutii in intervalul (0. c) x2 E(I.. 12(x) = 2X2 . ~ X =. 2) = (x _2)2 (X-I) ~O ~ x E (-oo.I].!.? o. B(0. 29. Im/=[-5.%JnZ={-1.s U ~ 0( x x +I -4x-2 x+2 . 6..4]. 2m-2::.+oo ) m sau i ::l ~ ~ +(x-4) =O~x=~ 2 f1'(4.!.J2.b=I.l)} ~i ( -~.25.-I).0~mE(-oo.-2. . 1 Xv • ~I = 2 =:>. Notand a = X2 + 2x obtinem ecuatia a +. =2x2-a>0. 6. 31.!. a> Xv = 1.+00)) = ~I.2)( x2 -3x+ b) XE[ -1.+oo!.I]~I-x+x+I::. b) a=-2.-I} . = -12m + 4 < 0 3 mE(o.2] .2) ~ x E (-.

__ =22 4 6=212=2a~a=-.x2) = 0.if6 I I I 1 I I I 2-1 _.. Fie a radacina comuns. [~J = 1 <=> ~ +J(2Functia E [1.3+B4+···+~ <62+22"+"'+. 1<~6~6~6 10.fi + .. -. ~ a2 = 4. a=J(2+J3t 5.!..J4+"'+ 3+ 4 I)(~ + I) (t12 + I) (t12 .J3-.fi '!'+'!'_3.to si XI' x2 E lR . sau ~ = 2 . 42.5 1.fi)+ 99 + JiOo 100 -3t -. x2 = -1 .Ji 2 J7 + . • 204 Luam .!. So=2EZ. a) =0 <=> t:. U · XIX.049 .4+a c=r rrr. -3(X+~)=S2..!. Observam ca ecuatiile nu pot avea doua radacini comune (nu sunt 2 proportionaLi). de exemplu a = 2 2" .= 2 I-.!. b) . deci solutia finala este x = 2 . pe adevarata pentru V'n E N. n ~ 2. =6 12 =6 2" <6.... 12. a) Conditii de VS-x · -' ~ ::::l presupunem SiEZ. daca 0 rlidlicina este nula. Avem x2 . x2-9 =-2-' au eel putin coeficientii scadere radacina comuns.+oo) ..4ac > 0 ~ XI .2a + m + 10 = 0 ~ prin 0 a=1O~m=-90. daca XI +~ =O~m=-2' d) XI +1 =x2 ~XI 37. avem deci doua cazuri: daca XI = ~ ~ 6 = 4m + Sm+ 5 = 0 ~ 3 C) XI 2.-1: 2 I-. ~2.c)Prininductie(compLeta)dupan..I) = ( .'!'] =Jm/..1).-Ji3).!. c) Numerele sunt mediilor ~I a2 + a . 1 =62+2. iar daca 4a 8 radacinile sunt egale atunci 6 = 4m2 . Adunand cele doua ecuatii obtinem Solutiile 15.n < 2" . ~ m ~lR.4. x2 XI 13 ..bE(O. inegalitate -2=14. 2a=xl+x2=-2~a=-1. -It ./5 =~3-(2.. Pentru 49.2x + 1= 0 ~ x = I solutie..b=~. + X2X~= XIX2 (XI + ~) = 3b = 6 ~ b = 2 . m =-1.b } ~--~"ab 2 _+_ a.!. si p=xl~=-2. a) l(x)=y<=>yx2-x+y= =-../5 =-1 X+2~0 {X ~ 0 Ecuatia devine = 0 ~ XI = I.!.2) si " ~ =a 2" cum x~x2+xlxi=xlx2(xl+x2)=(2m-l)(m-l)=2m2-3m+1 1-'vava"a -6 = _. deci Y 2 Y obtinem X2 +4x-S solutiile (1. if4 (./5 ./5 =~3-~(2. ~ = -S./5 +V3+x)~ 16.. d U 0( ::t Z · -Ii = 1(26 . numai daca a=b. .2) ~i (2.J3 1 + . Ecuatii iratlonale < if5 = 1:tJ53< if4 = 1{j44.k}. 27 =S-x+3+x+~S-x·V3+x(VS-x o a=xl+x2=3. atunci Sk+I=-Sk+13Sk-IEZ s=Xj+x2=2 47. Prin ridicare la patrat avem x = O.!.~)./5 si 2 ~-I--I a 2 2ab .. -s.6 = 0 ~ a = 2 ~ x = 4.!. strict ~+ :2 =(x+~J descrescatoare K+ ~ =(x+~J intervalul I I 2 1 +X2 =2xl +1 =-2m-3~ _m2 -2m-I cu =O~ valoarea I este (-00.!.fi + I 2" -' a: w l- i ::::l o u. ::::l VI W U >cC sunt (1.2 = 0 ~ XI = 2. .fi m l =(. a) Puteri ~i radicali... +(JiOo-m)=9 de unde cerinta.V3+x = iar 14. S 12 + I) (I~ . a+b b ~i deci d) Se *' .Sx = 0 ~ XI = 0.. = 1.J31.I.: >cC 0( b) iar XI xi + 2X2 -13 daca + X2 X2 + 2x - 13 XI x2 37 -+-=--.J3 = 1(}4 < .J3.a + m = 0. x2 _ X .. minima egala cu 3./5 -. a2 . ~3-~29-12.( X = I ~ Y = ±I.V'iE{O.J3 +. X = ~S-a +~4+a ~ X2 =9+2~S-a. 38. 45.( -s.= 1(1). _1_+ 1+ . . 9.fi-I)+(. deci solutia finala este X = 0 .J3 2 t=. J3 r =4. 2 EN. iar pentru X =-S ~ Y = ±~..a) Conditii de existenta X ~ -1.. existents: I:. n radicali Alegem.. 2 deci 43. ~O <=> YE[-'!'. deci solutia finala este X = 8. a . { X~2 o a: Z 0( o ~ a +b max { a. atunci m = -1. 2 2 Avem c) n::. 13.3 = 0 ~ m = ± ~ 40.. ~ Fa 2+22"+"'~ =a =a .. X~O b) Conditii de existenta 1./5 =~(. X+I~O { X _ S ~ O· c) Notam Z ~ w w lema 1. 3 17.2) <=> I::.....(1. Cele doua ecuant 7.. XIX2 < 0 ~ m -1 < 0 ~ m E (-00.1).-1). JiOi = 10. = I~ <~ = I~ .. XIX2 3 deci ecuatia va 46. d) Conditii de existents: x+l ~ 0 E t' { 1_ 2x ~ O· cua ia cunoaste inegalitatea devine 3X2 . 48./5 + . Din a doua ecuatie obtinem ~ =. b) m > maxi =. x2 = ~ .39.44.I) = . I -~I=I~~ XI =-m-2~ +~-2xl~ =I~4m 2 +Sm+5=I~m=-1. x2 = 8.fi + I)(~ + I) (t12 + I) (I~ . 2.1) ~ I I r=r . b) Conditii de existents: Ecuatia devine deci x2 -llx + 24 = 0 ~ XI = 3.... a=-(~+~)=-. mini 1(-1).4+a rr=: ~ "S -a./5 -3) -. =--~mm{a..~=-.. x~x2 = xlxi <=> XIX2(XI . = b2 . cu egalitate daca ...Jx = a ~ 0. XI' x2 < 0 <=> ~ < 0 <=> ac < 0 ~ . 41.b) x~ = ~ <=>(XI -~)(XI 2 +~) = 0. 11. a t:. Luam XIX2 fi 3 x2-2x-2=0 x2=1-.b}.

-2 3 • peci f(x)=3<:>x=1. +00) . b) Analog..0 =:> - XI = 'X2 8' fi I 3' .I I _ a+2 . +--n(n+I) I) n In x ·Inx==--.J .--. 4 + log.=:> a 3 b) Conditiile 2 a II 3 de existenta 2 3 XI "x-4 52 = 5. _ u Z f ..y==2 cu solutia (2.-6 smgura solutle fiind x= I . x + loge x = 210gb = x(l + log. iar ecuatia devine J§ .5]. + loglO!10 ==loglO!I O! = I . Fa + .2). c) Conditia de existents este x> O. 2). a) x=7. b) = Iga.x .J33}2 a .Jx-I-It +(~Y+2-2t =0=:>x==2.)3 8.I .+00) = (2.5] 3-2.. Eeuapaseserie 27.+oo)) 1\[0. = . 25.Jx-I=/~O=:> )(/-3)2+)(2/_1)2 =3=:>/1-3/+/2/-1/=3=:> {2. c) -. Suma din enunt este egalli a:: L P . 5 < 3. 2 + log. c) .. ecuatia se d) 0. b) 1mf = [1..2] . 'J ogs .-1) u(2. 3 . Daca notam de existenta II 2 a +. ~ 2 x+ 2yrc x. 0. log26 log. x-l+2_ x~2 {xx ~ 5 .se procedeaza analog. 16 9 -e . b) ~x-l=a=:>a3+a=0=:>a=0=:>x=1. 0.!. a) f(x) = l.=:> al = 3. a2 _ I - 2" =:> x = I serie 1 6 Tema • 1.Jx-I +3 .x2. J <:> a2 + b2 = 7ab.2... I 60 .I _log32+log39 5 • IIJ Iogl2 I8_log3I8 log3I2 log34+log33 . I-=:> 2 +"x a -!Q 3 al - _ 3.a+2 .b og2 .3 =:> x = l--221. 999)=lg_I_=_3' 2 3 4 999 1000 1000' d) D=_n_. j) R \ {-I. c = 27 . a+I I 5 -I 3 I 5. Pentrli x < 0 inecuatia este satisfacuta. d) Ig (a+3b) 2. 125 < 128 =:> 3 = logs 125 < logs 128 = 7 logs 2. . c) c=lg(L3. Deei f(x)=I<:>XE[2. b). 5 _ a + 2 + ab og6 .1] .)3 ==ab<:>a2+6ab+9b2=12ab<:>(a-3b) =0<:>a==3b. . este strict crescatoare.1).= . 7.3.Jr=': x +4 =a>0 obtinern soMia unieli x = I .I a:: III 20. _ I 3 Pentru .. solutia finala este x = 5 5 t .x~0. x+2~0.-.00).:) o _x_ = a > 0 =:> a +. I . x + 8 ~ 6. 22. 9.-. . xE[I. ~ . 998. b.x2 ~ Pentru x ~ 0 inecuatia devine (x+2)(x+3)~0. pentrli oriee m E [3. c) x == . - +4 --=a>O x-4 x .. x2 _10 - 10 == -( 2007. 2 23. a == b == 16.a . a) Funepa f: [0.JX -1-3. Daeli pEN.!. obtinem: a) (2. a) Avem f(x) strict crescatoare. a)Condipi obtinern Inecuatie devine x2 b)Condipi x+2~0. = ~ =:> a 2 al _ 2 . Ecuatii ~ilnecuatll exponentlale ~i logaritmice a == b = 2.102007 + 1)+ 2008.In ina x = smgura solutie.11) 4 FunClia exponentiala ~ifunctla logaritmica. x2 = -ambele solutii sunt bune 5 . 2 .-2a+1 1-2a d eoareee . . c) Ineeuatia se serie 2 .2008. iar ecuatia devine x2 + 5x . n==---Iogax.og2 . d) x = I . este functie strict deseresclitoare.I I - . x2 = -2 .Jx-l. d) (-2. 10.x2=-6.2) \ {I}.j) -. a) Conditiile sunt x ~ I.=-3 =:> al = 3. e) 5.+00). f(x) 12. a2 = .c) Conditii de existenta d) Conditii de existenta {X~1 .-. x+4 sunt -> 0 . + 2 b) B== -+-+ 1·2 (I I 2·3 .. b) (1.+00) x2 ..2> 0 =:> x E (( -00.. a) f(x)=I.f (x) = ~ + if. xE[2. 3 -.:) . X :E cu log. a + . e) (-00. a) Conditii x> 0. ~ c) Ecuatia se serie 1.log.102008 . Se inmulteste relatia log._I n + I Ig2 2 n+ I 2 u ~ ~ e) E == loglO!2 + loglO!3 + .+00) si eumfeste strict crescatoare rezulta ea ecuatia f(x) = m admite 0 singura solutie -Ilx + 24 . x b) Notam * -I.+00) =:> m E [1. sunt x + 4 > 0.2].: i . Daca notam x-4 52 = 5.2 ~ 0 =:> x E [0.2X)3 =:> 8x3 . 2 Notam l- x +I ~ = a ~iobtinem a +. b) 8 < 9 =:> 3 < log.. a ~i se foloseste a doua formula de la . 1=:> x E [-1.. og3 . x2 = --.3) u (4. +00) ~ R.~ . I} .00) . a) A=logax+ ~ III n(n + I) +. cu 2008+ 9· 2 atunci [Igk] == <:> P ~ Igk < P + I <:> 10k P 2007 p=o ~ P ~ lOP+1 -1. j\Il8log se rezolva ~i eelelalte ecuatii: b) x = 3 .. x + 3 ~ 0 . x E (5. deci f este functie de gradul I i ~ • • 206 = x(1-log3 2). d) Ecuatia se serie x + I = (I .--. b) Itnf == [3.4 > O. b 9. 9 19b <:> ab = ( a. 3 I+a I 2 6. a 2 . a2 =. Notam (3+. Ecuatia se serie (. x . ambele Finalizare xE[-2. x2 -.Jx -I + II+1.+00) 1 =11 I . .x = (x + 1)3 =:> x3 + 3x2 + 4x = 0 =:> x = O.fl .. c) (-1. e) x = 8 .12x2 + 7x = 0 =:> x = 0 . 60 _ log23 + log. b) Conditii .. n+I n_Iog22==0. I 26.. CJ ogls 45 . a) .1 I 20I . a) Conditii solutii sunt bune.Jx-I + 21= 2.Ja + 3 = 3 =:> a = I =:> x2 + x - < 5 < 8 =:> 2 < log.:) x + x -I = a ~ 0 2 = 0 =:> XI ~i = I.J x -I . -21 = I.-I . Se impun conditiile de existenta.3)2 = I =:> x = 17 X = 5 b)Notlim I . deei injectiva. 3.' XI - -2 . lOP a ~ ~ ~ ~ ~ ~ =!. (. iar pentru a = 3" =:> x = I . x ~ -I o.J x -I . a) Conditiile 2 -I = ±2 =:> x = 9 singura solutie. 24.Jx-I-IH~ o ==I a+1 g b <:> (a+3b)2 g 2 2. x + 2 ~ 0. realii. 4.2) 9. 2 o u. x2+5x-6=0=:>xl=l.6 = 0 =:> x .11) Ig( a.00). . deei ecuatia f (x) = 2 are e) Conditii de existenta x ~ 18. .1)( 2-x )-1 =:>xl.=:> XI 19. b) 2.

23 -I 7 --=-.. 32.. A. PM sunt mediane ~i Neste centrul de greutate al triunghiului. -e a: w Q.sinB SASC 15 .[10 50· BA.BC.~ AE = --AB + --AC = --AD..v cos(~~ - · si G' este centrul de greutate al triunghiului MNP. Din teorema . 28. a) 9s. iar al patrulea cu I. a _ 5-: 5-. 90 243 b) -. MN=MA+AD+DN 29.(::: U· 1) -) = -6 . a) A~ = 28 .) 4 5. deci H = G de unde rezulta cli triunghiul ABC este echilateral..!.n=1O.. 1-.I)=QP(-I-x. 27 • Trei dintre numerele f(O). Daca d este mediatoarea segrnen • 210 . centrul 10. deei probabilitatea =.(AB+AC)=3}~AD=3 .=__ =-I~a=3. n = 7 .. AC +BD =(AD+DC)+(BC + CD) =3BC ~ lAC +BDI = 12.[50 25. 26 -1 63 1) 2·Cs I -.P sunt coliniare. .~nv-r. ) laturii 3 Cn = 35. atur Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Tema 1.(AC+AB)+ 2 2 27.-)_ + ~) . GG'=~(GM+GN+GP)= deci 4.2-y)~x=3.) .-2). 3- 3. d) C.. 2. b=. -J _ . 2'2 = 1.. -' a: w sunt mediane.2 = 30 d e fun ctu surjective. 3 de punctul E.50 -_.(AB+AC)=21+2}~ g) _ r2"..!. 32 c) .AC = AB. ~. __ ( 2 H(~GA+%GB )+GGB+%GC )+GGC+%GA )]=~(GA+GB+GC)=O. e) 32. b) Ai = 120 . N. 5 5 26. __ __ cl J ". c) AJ=6!=720. atunci 0 = HA + HB + HC = 3HG . M=G. m.d = 13 '" 5 + Fie _ _ I _ j~BG=-(BA+BC)=3 D I( -71-4} -: -.9 1. 120 10 36 e) -.v =~=-2~u.[10.v=\uI\vIcos(u.- :i = (-+ _)2 _~2 u v 5 . - deci M. c) 16' .-. C~ = 100 . U 3 17. in triunghiul Vectori in plan.~). c1utat este de forma v .~=13~ ~ . G=G'.) l- __ ) ~.f(2). b) C. in triunghiul ABD dreptele AO ~i DE AB _"'-- BD DC _213 ~ AC TB. 7 2 31.cos (~) +~2 +2~. AB = AC = 5 => MBC este isoscel. Din teorema bisectoarei avem 3 • :.1).3+2. 40 1) -' 12 AD". 900 4 c) -. b) 9. Geometrie analitica ABP dreptele BC. . 5 AD=_I-AB+ 5 1+13 =10. Daca G este deci ABC. AB BD b b c 1bisectoarei avem ==. de unde rezulta cerinta.2+(-4)·3<0=>cerinta. 22. 1~1=1~~J4+9= ~a_I)2+1~a=1±2J3 ~.!.-/1+4-/9+1 .!. 15. = bisectoarei avem . D'10 AB=" teorema 1(-4)2 32 5 AC + =.-.v =I~II~I.a 1+ } .2.. atunci ~i O=MA+MB+MC=3MG.cos ( u..b. MN(-4. 11. de greutate W=~(M4+AC)=~(MB+MD)' al triunghiului =(AD+ AB)2 =Aff +AB2 +2AD·AB·cosA=36+16+ _1~~sinB=Jl-cos2 B= :E a w 11\ • 9.AC·cosA 19.v\uI\vI _ 57r 33 Mijlocul segrnentul 6' • tului AB. iar F se afla pe mediana din D la .!. AN +BP+CM =. MN=MB+BC+CN. a) 64.IAD+ABl2 AD-. 21.' e al eu 18 + J306 deei perimetrul triunghiulut ABC este g (-: -') • - ~. CE=CB+BE=--AB-AD~a=-- - 3 4 {a>1 ~{a>1 2=> 2(a-l)2 =a2 +1 a=2±J3 AD.3. \j\ Fie 2 118 ~272 +99 .2 24 = 76 ~IAD+TBI=fj6· 7 ' ~(BA+BC)+~(CB+CA)=O..!.lBC {X+2Y=0 __ ~ x+4 y-3~X{ BDIIBC 1 ~a=2+J3 AD=xi+y} . Geometrie vectoriala.rJ_5 l'u- a t. O~m=3. AC = ~(-5r sunt egale cu 0 28. " functii nesurjective . 3 4.~ J3 . Q(x. ~ adunand aceste relatii obtinem MN = ~ ( BC + AD) . de unde cerinta..!.:.-I "3 u+v =".' 22 . 2 2 . I picioru bisectoarei di 10 A.y). 23.. 32. -=1 __ 22 =~~AD(5'y 5 . 10 3 =20. . Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC a: ~ ~ 30. b) 4x4x93=16·729. 6_ 5 a) Vectorul v c:lutat es v 16.... Sunt 4 cazuri favorabile. -t. c) 54 = 625 . 8.L • ~ :: MBD. adica este centrul de greutate al y=I~Q(3..f(3) este ~ 4 AB = ~42 + (_3)2 = 5._ (-3-: 4-') aeR .Bc -IBAI·IBq 15·. 30.Q = ~ 53 25 .cosB- JiA. ='3 I-} 1u +. 3 30 ' 2 __ AC-AB=-3ib) BC 2 122 g.b)Vectorul _ Fie D _ mijlocul .~ .~=5.) Z :.Fie 24. 31.!."' •• J _ + 12" ~. 64 •••.) -3l+4} . te de forma v = a 41 + 3} . 12. p = -30 .COS(~'~)=~I·I~I= lu v a +1 o o. 27 36 6 a)-.probabilitatea eerutll este .\ a) u. a)C~=56. 90 d) C~ -3 CiO =-. at.. d·eel sunt 2s . ~i cum 1~1=lall-3i+4jl=5Ial=5~a=± (-: _. 13 AC=~(-27i+99})~IADI= 5 18 1+13 __ 20.(-1)=_1_.cele constante.f(I).35..33. -2 b) . AG=3 AB+A - 1(- -C) 1[(2-: 3-')+(-2i-3-}·)J=-}~AG(0. 29. d) 125.~=m(m-2)-3= ~~= 1+1 s :. 18. Sunt doar dou' <I . a e R ~l cum v \-\=lal\4i+3)\=5Ial=6~a=±-u.=45.34. Fie 0 centrul paralelogramului. Fie E piciorul bisectoarei din A. BC. 1 ~ z ~ i < ~ u+v = u +U·V = __ 4·Jl3 u.~ _1. AB = BD =~~ AC DC 4 AE=~AB+~AC~ 7 7 a =~ 7' b=~. Avemconditii1e ~i b=-l. Fie D prciectia lui A pe Be.!.6.) . 7 7. Fie 0 centrul paralelogramului. . 13.J81 r::t+22s = J306 . AC DC c b+c b+c b+c lul'I~+~1 All este 2Jl3 panta dreptei AB este mAB c(_. - Deci FeAO=AC.

tg2° = sin 1°+ sin 2° + ..+sin2 44° +!+cos2 44° + .BC:x+y-I=0. deci d:x+2y-12=0.a=2011±2.'x=O=::..dz)=d(A... Mediatoarea =_1 .. Yd:y-2=-3(x-I). b) P= sin1°. Mediana ----=1+-=sina sina+cosa I tga 3 2 b) y. .. si . a) AB:2x+y-I=0 de unde cerinta..dz)=d(dIA). I..-2 .I)Edl d(dl... = 2 =::.52. me= mAD=-I=::. I > cos I .. dl=AB':x-2y+4=0.d2)=1-201+al d(dl.. tg44° .a 5 5 =4 =0 dar t: 2.y)=::. egala 46.a=2' I b=-4=::.a)Fleddreaptaciiutatli.. d:y-2=m(x-I). (Jr) . mAC'mAD= x·~. a) 35.' d) 1-6+4+al 5 1-12+12+al 5 =::.. Fie D mijlocul are . v y o :::I d(M. 3 YA+YB+YC 3 =::..cosx- ~sinx . Fie M(x... I = tg ( a _ b) = tga .:.. B(-4.....2 2 tz=t: .. I E (!:. (-sin 2°) + tglO.'C(O.{1+2a+b=0=::.1-6+41=I--6+4+al=::... Doar numerele 0 ~i Jr din multimea A verifica ecuatia. deci _1=3+/c=::.F3 = 4 ~ !coslOo .tga + tgb .. si d2 sunt 50. deci d i x+ y-3=0. d(A. a 2 . b) tga =--= --4' cosa 25 5 25 sin2 x + cos2 X 2 . unde 3 54 • le 2sin(a+b)= adunam. deci sin 2 probabllitatea ceruta este ..sin(a+b)=-~.34.' ~i BD.5..2) este mijlocul segmentului [AB].0) E pentru cii ! ~ 2'2 11. (Jr Jr) -. deci ! ~ .tgb =::. :Y + 3 = --3 (x .!:) =::. sin -sm = sm2cos2> 0 . ( ) 5 sin !!"-x 4 patrar obtinem sin2 a + cos2 a + 2sinacosa . Avem Fie I'Gz.a+b_1 -1+a+b=O' 53 m_m-2 . b) Aria 19. 3..C2. sin4O°·sin140°=sin2 40 =cos2 50° =( -coS1300t =cos21300. Cazul ~i 3 . unde panta dreptei d este m=-~. .+cosS9° +cos900 -cos89° -cosS8° . mile = -3 =::.F3 sin 10° = 2sinlOo cosf O''~ 2 2 ..a=l.. 18. 38. I 2' I 3 . tg45° .. cos20110 = 0. = -3 =::. ~lH<"'O 2 4 = .{A(-4. tgb 1+ tga· tgb sin2x =!(sinx+sin3x) 2 =sin2xcosx=::.+cosI79° = cosl'' +cos2° + . 20... :4x. deci D(2.d': 2 = 2(x-3). cazuri: ~i -0 a.dz)=d(AA)=::.Jf +f 3 =.. 2 .d: y --=-1 2 1 ( X+. din A 4o. ecuapa =::.b) Tema 1.fi A( -2011. Fie d' deci 7.. b=sin(lOSO-4S0)= a) ~.-coslo =0 d:y-5=m(x-2). =-1 =::.m=2· -3 =::. 48.. 16 4.. a) segmentului [BC] .2)=SimOxB. mAD = 4 =::. Ridicam la patrat fiecare egalitate 9 9 sin2 a+cos2 b + 2sinacosb +cos2 a+sin2 b+2cosasinb=% =::. ..4 =_2_ 3 a+3 2 3 . tg89° ~(U_6)2 +V2 =~u2 +(V_6)2 deci = tglO .d:y=-x. 2 I I tgx + ctgx = 2 =::. panta dreptei AB este -I ..u =7..fi.. • :E triunghiului ABC este egala cu 212 21 . 5'-~ M(7.C(I.. 5.41.10 Fie C(x.. smxcosx 9 3 E d(d2A)=d(d2A) sau 5 d(d3A)=d(d3. :::I md· md.sin2x=0 sau cosx=l c:i a=2 nu convine.15.. D 0.v=7. sin (23Jr Jr) .. ctg44° . I = 2sin x cos x =::.6)=::. cosa = -..M =~(u_12)2 +(v_12)2 =::. deci B'(0..+ cos2lo +0 =44.2)11 CD(3. .y-7 AD 'YG= =0.sin20 . tg2° .a+3) ) =::. M 1=1+2xc.. Aplica~ii ale trigonometriei scalar in geometria plana 2 a) S ~iale produsului S = sin2lo +sin2 2° + .. cos x=l-sm x=-=::. 39.dz). 45. paralele. Cazul 2. Prin n icare a idi I 'S _ ac ~ ~ ~ ~ '" ~ nu convine..36. tga = -I . 0) 2+F3 2(sm900+sm60 =-4-' i ~ ~ ~ ~ 12=2 Jr 1[. pentru ca sinl800 = 0 2. mAD' md = -I =::. hc 49. b) cosIo+cos2° + .2 5 - =::. b) cosU·sm 9' IXA+YA-11 ~ = .O)=::. 13.'3--=t=::..fi c) sin 12 =sm '3-'4 =--4-' J6 .Y + 3 = 0 . ctglO = I. Fie d dreapta cautata.. 23Jr.. cum dreptele d.1). 14. Finalizare numarul cautat este egal cu sin 2 . Trigonometrie. 4 S o ~ ~_ I _ -b I -.BC)= 4 ~ . 10.d'x+ y-O. = -2 -a a dreapta cantata. 3Jr • sml>sm'4=sm >sm 4 cu segmentului 3 [AB] 4 are ecuatia 4 d :x . sm2a = 2smacosa = --.y+S)=sAB(3. 43. .a=2a=-4 I' 2 dar =! =::.O). este mijlocul segmentelor AC -1+ YD -I =-2-=::.-2)} =d2 (JOy. de unde cerinta. sin20110 = 0.2 I) =::. 17.. = 2 =::. unde panta dreptei d este m=-I. 12.._S) ~i 2+XD I =-2-' 37.. sinlOo cos l O'' sin(30° + 10°) = sin 40° egalitate adevarata. sin '2 42 .3)Ed2· 2=::.7). + sin I80° + (-sin 1°)+ a) + (-sinI800) = O. rezulta trei A(-2. (0 !:) . deB d )=d(B '1 '3- d )---. cos2° . 2 2 2sin a+1 = sm +~os a =1+3tg2a=13 2 cos a cos a 6. ( AB( -4. b) P = cosIo...fi' 44. md 47.a+b=-2 7 55.1-12+12+21_1-12+12+al . Jr .2+.=::.. =_2.-1 . 3 .'cosX=--.. I I ml = mz =::.. 2- (I) . I U+12 +sm (23Jr Jr)] =4' U-12 ...2 r.... Punctul C(-1. pentru ca cos900 = 0 . deci -. (). 2x = I.... Punctul cii d.2) .. 51. .a=_2b=3=::.0)}=d2(JOx {B(0..\·(-I)=-l=::. 24 sin a 3 a) cos2 a = l-sm2 a =-=::. 8..-2=::. di A d )=d(B '3 '3=::.AM(x+I.d)=. ctg43° . cos!:= S 12a + b -II . 16. 2 =::. d(A. 2 sinx-cosx sinx-cosx -V Cazull.. sin2a = -~.I-S+31 ~. md.YA = mAM(x-xA) 42 • xG= XA+XB+XC =::... a=tg(7S0-ISO)=F3.

a2 b2 c2 + -2 = -2 => a + b = c => triunghiul ABC este dreptunghic 4R 4R 4R 24. (x + 1C)=eos(1C2 -(x+ 1C))=eos(x_1C).f}· b) 21. . cos" A+cos2 B =2cos2C=> (l-sin2 A)+ 2 b2 4R 2 X E 3tr k I k 'R} .2}. a + I ~i a +2 .3) n Z = {O.-=2R=>R= J¥6 3 . b) x= .Prin w < Z ridicare la patrat avem 1+ 2sinBcosB 2sm = ffi "" Q X .n h 12.!. tr . 4.-2tr+ 7tr}C[_2tr.76. a+b=1 d) smA 2~ 2 I) _cos(arcsin"3 =-VI-9. . deci laturile triunghiului sunt a. \ Daca C/ {±4 + 2 tr E ( ) 1.0 = -2=> min = -7 . . I SABCD 48 => SAOD 12= = = =. .0) . => =..fi6... Triunghiuleste dreptunghiccu aria 1.AC=vAB2 +BC2 -2AB·BC·cosB tz: < w CL ii: "j h 12. S 6176 7 ·hm. sin( 2arcsin~) = 2Sin(arcsin~ )cos( arcsin~) = 2~~1b) I) 7 I) ./3 BC 3 SinA=T=>R=2SinA=2..-~)..q. 2 cos A = a +(a+I)2-(a+2f 2a(a+l) 2 < b) ~ . I I 2 centrul dreptunghiului..LD final xe {!:. SLD 3(" BC 2 =36+16-2·4·6· -- I) 2 c. BC=2RsinA=6...A .0 . R 2a2 sinBcosB = 4 acsinB => acosB = c =>cosB = ~ =>triunghiul ABC este dreptunghic.=>xe{o. 40. 26. Dar triunghiul ABC este ascutitunghic rezulta 2 tgA+ tgB = I => C = !:. g) 2xe{-2tr+ 2S. Deci triunghiul are laturile 3.J76 -.)=.3 < 0 => a e (-1.4 si 5./3'~I_. e) o)!:.+2ktrlkez} 2 o u: i ::::I 29.cosC=cos ( tr. 6 6 3 ~ 14 d) ~+arcctg(J2)+tr-arcctg(J2)= ~-(.( 4+3 27. v 8 solutiilor este lR..6 3 3 c) AB ·AC = c-b-cos A =8. tgC = tg (tr .1 => x e {-~ + kr: I k e --2' -l d) Dacli notlim .. tr 2 6 deci X=-./3 33 . a2 -. a=sinxe[-l.\' c/ arcsin. r:..!.: Singura solutie este a = 2. 38 • F'Ie A unghiul 2 < 0 => a .obtmemecuapa a=2-a =>a./3. = !:../3· 2 162 24=3 tr tr 2 +!:.0) c) SA'DC = 6.!. lar R = -5 . Aria SADC BO·AO·sinO 2 AD·IX·sinD = = ::::I Z 25'sinO =---=>sinO=-.-I.. (01) ~l " E notam a = sinx si b = cosx obtinem sistemul { 2 2 a +b =1 eu cu (l-sin ipotenuza 2 B) = 2(I-sin2 C) => " ")) .Din formula lui Heron SABC=12=9r=>r=~. 39.5tr}. ~ . te a cea mal \TIlCa . 36. 3 2 9 2 3' 41. tr 4' 4' 5tr .=-. tr+ 8 . ~ QC cli B = C . I. 3S. tr =-cos cOS +SLD SLD = 4 3 4 3 28.3 -2= 32./3=. c) ~-(-~).4'sin 2" 2 3 =6.._L. . 2( .J6 34 F' .J6 4 .. cos ( 2 arcsin"3 = 1-2sLD arcsLD"3=9. a2 sin2B = abc => ..0) = 2~=> 4R a2 +b2 = 2c2 =0 COSX sau sinx =~=> x {2ktr I k e u{( _I)k ~+ktrl k ez}.1. 24 AC=10=>AO=5.:. Fie 0 2 a I e) arcsin-=-. -~+%. 3 3 e) 2sinxcosx=cosx=> 2 2 sin A +sin B = 2sin2C ~ ~+-2 4R "tr. =76=>PADc=lO+. .B) = S = 6 = p . a + c = 2b => 2Rsin A + 2RsinC = 4RsinB =>sin A +sinC = 2sinB.0]=> 4 4 deci multimea 5tr _ 7tr} 42 0\ sin xe {-tr+ .} .tgAtgB 4 0btuz. x a 11'1 cateta. -8 6 6 b) 23 sin 2 A + sin2 B = sin 2 C ~ -2 • 2 2 2 .. r => r = I' . 2B-2C 2 cos 2B+2C 2 = I + 2sinCcosC =>sin2B = sin2C => tr = 0 => B = C sau B + C = . BC. tg x = 2 _ .. b) ..• w a: l- sin A = )I-i = ~ => R = 2s~nA = 2 ~ 3 = /J5' .J76 . 30. +!:. 2252 AC·h 6 r:. 37.. is . -J2 +.tr+4. xe {4. ( 22.. n /U I e) 2tg(arctg3) tg(2arctg3)-I_tg2(arctg3) - =~. solutllie deci XE{OE-}· ' . (a+2)2=a2+(a+I)2=>a2_2a_3=0=>a=3. 3tr + !:... Aria ABC= . j) cosA= b2+c2_a2 2bc . 31.2a .2 Z} d) x=tr_E-=2tr. 0) xe{E-..

Apoi. Ii) det(X)=-7~(~ E b=3~A=B. Presupunem ca 2' ~ 22. r -0'. Y • b)3 + (a-b)3 = 2 si (a + b)3 -(a~ bi =4 ~ (a+ b)3 = 3 ~i (a_b)3 =-1 ~ a+b=if3 Fie X 0 l (a b)3 + (a _b)3 + 2 (a + b)3 -(a _b)3] 3 (a+b)3 .a)k=4. 3"-1 2)" -1] = 12 + B '--.2( A . b = c ~ . 2 ~ JJ] J3 2 2 2 2012 tr~~~l= 3 7! (A . 27. P E N* cu tr(X)'X~tr(X)'X=(~ b'' = e este 6.0 - :i ~ : I 21 .\ <::> I I - -4 (2) => XI 2 = ±( 2 8 3) . n7! n7! -Sin)" cos)" k-I = _220131 .Cum 21. A=/3+M. b) Vom demonstra 2_3B+212=02. . c) X4 este para.a 15. A = 12 + B ~ A" = (h + B)" == reZU!ta nI nI An+1_ Bn+1 = 3( A" . B. X = (a b) a b ~ X = 3 (I3-A)(I3+A+A2)=/3-A3=/3-03=/3' BA=[~I 1 ~2 2 ~l' 3 18 • 2 1 _ AB=(6) ~i ~a+ . Fie X deci 0 k) 0 i l' xG 2 ~)=X3 =X x=G ~) X.) B=(b . 4. n -I' ~ Jfl _ . A2 . 6 5 . a4 = b4 = e. + XIO = (10 3 A =03' b) o 55).Fie ':1' A=(a . Ca1cul = a ~aii = atr(A) .(a-b)3 (a+bi . 19. ~ \. b) 0'- 1(41325)2 = 1 5 . ITIlCnumar . 0 ~ r ~ 5 atunei a = o'" .) = 7. 3). EN".) = = O2 ~I Bn+1 3B" - + 2B"-1 ..xb <:> ax = xb. AB=G ~J 13.a) 0'- 1 = 6 (I 2 3 4 5 6) 1 4 2 3 5' =49 ~ det(X) =±7 .tr ( A ) A. ALGEBRA (clasele XI-XII) Tema 2. Inductie dupa n.B . (1... l6. 4).3An + 2A +1 . 2012. 10 AB = (2 + 5a a BA _ (2 . ~ ~)=tr(X)'X ~tr(X). nu solutie .X V n . a). a) ~a. b) Calcul direct.a- ~ b b) (BA)"=B(AB)(AB) == -I a= if3 2 -1. 2. (1.b) o = e.. Matrice.(a-b)3 .n~3.At)2 = -/2 2 ~ (A _ At tOO8 12 . 9. Daca k = 6c + r.. b) Prin calcul. AB=(BA)'. ~). 4).\ . P(2)' . 3 7! ~ -SID- 3 cos- A =2 eos- 2013 3 "" .Bn) .28 ~ tr2(X)X=(4 a) -2 -3 6) ~ tr(tr2(X)X)=1 ~ 3 tr (X)=1 1)=(0 ~ direct.6. Din egalitatea X + X2 + . c) cr este para ~ 0" e para.prinscadere =02 ~i B i = 3( A _ B) = (22 -1)( A .5 . Distingem cazurile I~)+(~ b) m(cr) = m(cr. a) OT Permutari. A = ( tr ( A ))"-1 A 2 = ( tr(A)) " A. (3.3.2B ~ 15 = 2 .:. .Partea 2. Rezultli ca An = (/3 + M)" = 13 + C!M + C. Rezulta det(X2) =49 ~ det(X)2 S6. adevarat det(X) = 0 ~ X3=tr2(X)X 6). 1 4 TO' =(5 1 = (3 1 2 4 3 4 1 2 5). 2 unde este matricea de la M3=03~Mn=03. Din b) A_At=(2 teorema 1 1 lui 2)_(2 2 1 -I 0 I). Cayley avem [co~.-IBA. tr(X) = 1 ~ X=(4 -2 -3 • = A2=3A~a=3.[~~l' ~ 000 " ec:« ==/2+ 2:C:2k-IB k • k-I 1 = 12 +-B 2 2:C:2k k_1 "I = 12 +-B[(I+ 2 24. solutie ~ det(X3)=0~ det(X)3 =O=> a) tr(aA) = ~aaii 17. Vx 25· F i) det(X)=7~X2- * o. I) 'A"+I-A" .M2 = 0 [0 ~erc tJ ieXo solupe. Vx E S6' 5. Prininduc\ie. -I 2 tr(tr(X)X)=16~ = 0 4~ k = 6c <:>6 k.tr(A?OII det(A) = 0 ~ A P(n)~P(n+ . . 0 ~ trCA)r=0 ~:2 "" A2 _ 5A _ 212 = O ~ A2 _ 5A . 14. A = 2 [ __ -. a)(l. Inductie t . (AB)A=6.B) . 29. deci cazul n = 2 este adevarat. Determinantul este egal cu I. 5a + 2 ' deci a = O. I = I. Determinanli 2 3 4 3 2 4 3 5). 7. Din A" .) Y .1 1.BA = (a + b 3a + 4b) b+16 5 19' deci Rezulta • a=l. +XIOO=02' 10) 2' (I . c/ C e I mal. 30. 0" ' k C aurmare.(I 2 3 4)=(4 431212344312-142 1 2 3)(1 2 3 I 4)_(1 2 3 4 )' 3 E i iul anterior. 10) 11. 12. b) tr(A + B) = t(aii i=1 +bii) = tr(A)+tr(B). I:)-G avem solutii. X = k Cum X M2 (lR) . -n 1 0 n(n+3)/2] -n 1 c) X=O'-I. a) m(cr)=4. a) x =a _I b.. Fie B = A-I = (4 1 -2 -8) a ia este adevarata pentru succesiv t' n -I ~I n. 8.b)412012~a2°12=e. AB = (a + a+4 BA=(~ ~X+X2+ 3 b + (2). 10. dID exercitiul anterior. b) IA = 5 . E(cr) . b) (I 2 3 4 5) ~ ab = 5 2 3 4 1 tr(X)X+ 7/2=02~(~ ~)= 2 tr (X)=16 ~ tr(X)=±4 ~ k .Cazul Obtinem A2 _ B2 = afirm n=l esteevident.12 = 12 ... c) xb3 = a3x <:> axb3 = a4x <:> axb3 = r axb . 2). 2 A2-3A+212 a) Da.cy=e<:><J'=e<::> k => +4X = ( 8 I:) ~ .X3=_X... X2=-I2. 0 solutie este c. Fie X =(: :). c e impara ~ X4 .det(A2012)=0~det(A)2012=0=> = ~(~:l= SID3 3 ~ A O • 20. a) Se obtine a) antenoarli rezulta a = d.16. b= if3 2 +1.X= -6 12) ( -4 -6 ~tr2(X)=-12.

H~: a +2a+3 b +2b+3 3 I a I I b b 3 c + a c 2a a' 2b . 38._I_A'. I004 JT sm I JT JT - sin I004 004 cos l ) JT JT = 1 . JT ~.fPEZ. . deci punctele sunt coliniare. b) Folosind binomul lUi x ~ AB:O 1 1 47. C+a rezultli a./+/. rezulta b = c = 0 ~i d = a. = (C-b)(c-a)(b-a)(ab+bc+ca). deci vectorii I O~ =o. ~) 8 -7. Cum SXYZ = 1 B ~ SXYZ 21 1 x - -31kl • unde <=>(a-d)(b-c)=o a) det(A) =-4. 822 = 1. . !l = I y 1 46. I I -1 I = 2 + a.. -1 8 det( A) = 2. 21 8 =3 22 ~ 44.0 <=> = __3 . .j rezultli. det( A) = 29 a • Sisteme de ecua~ii liniare ."je{I. 3x-3 =(3X_3)/X~1 3 X~3 I ~3 -~ I I ~Il= sou observand ca punctul det(AA' ··1 D este rmj ocu I se gmentului BC 50. I I 3/ I I -3 . a) !l = 3 2 5 2 1 = 0 . 832 5 0 22 Un U 32 . a ) 0 Cum d et( A) = -a + 3. 0 1 = 0 .-1 AA'= ( 2 2 2 0) 9 33.lJ. S ABC = 2 d a I -1 !l o -I 1= I <=>1 1=2 <=>1a + 21-2<=> a+2=±2<=>a=OsauQ d - o -I a+3 = I a 7 7 Z. /= c +2c+3 3 o ~ ! • 218 = A+ 21: : . /_ X:3 x x x-3 3x-3 =27(x-I). b) Se = 2 3 ~ cos!:.b. I I ~a. deci B = a12. A=> oc+bd = ab +cd .b. 32.!. 36. b) Prin calcul obtinern = A' . b) A2=[~1 -I ~1 -I =:J 3 ~i A2-A=21 34. 2c 3 .). b\ AC. Cum -. I b I c a I(a) 1 I b b n» 1 c = 6k . a) ~ =1. a b) b~a b3 _a3 c~a c3 _a3 =Cb-a)(c-a)! I 1 ~+w+~ 1= 1/11 3 Tem 2 2 ~+~+~ d2 . /~I ~ :t~1 ~ :/=-18.3 IE 1 -1 I ~ a. Z('J(. a) Punctele sun! coliniare <=> . b) A· A' Ca1cu1 direct. avem A inversabila <=> E * . 83313 23 8 13 4.' =-4 . Q) .=:>"£1 8 MnC33 ) ~ det(£I) E Z . 'I il 2 2 1 OIl2 4 1 I = I ./= 3 3 Cum A-I =~C -4} 3.B=1 . Rezultli x= l. . k E dot (A' A) = dot A' dot A = (dOl A)' > o. (8 11 U21• 12 1 8 22 .: 'S ~ 'n=l~ ~='6.. b) Prin calcul 1 ~Xk u Z ::l . E {I"2 3} . dl =1. 3s. 3 . !l _ a I = 3a + 7 . ~a. II -. det(A) =-5 * 0 ~A inversabila.[~1 s: 8 812 = -3. X~3 3x-3 . a) A4 = -412• b) Fie B = (. ci ~ ~ (C-b)(c-a)(b-a)(a+b+c). -1 ~ 6 I 8 1 =0<=>-2x-y+6=O.. 2 = -4.i. a) Cu notatia =xl +X2 +. b) Din -2- 13a+71 = I. 5 det(A) =±l.A = 213• 35. 823= 0. 821=-~. .2 a 3 )I = ~a. '((I+I)'-(l-i)')=4.bj = ai. c) A = [ . B=I. 2 prin inductie. do • 3 =6 6 4 a Z .b. a E Z obtinem a=-3. demonstreza t~ !l 1 Y Br s'. 48. t512= 2. .b./(b).~2 2 -Sin!:'] ( 2 =:>A 2008 = COS 004 . lR _ {3} . dar det( A)det (A-1)=det{In)=1 E Z ~I A' - s: ~1 0 ~ -:]. prin calcul avem ::E • ~ III ~ Ill: ~ 42. 49.-a.detCA) A = 8 . 1 . =3(X-I) rezulta cerinta. 28213 831] 811=1. :). UZIa b~a 2 b -a 2 c~a /=Cb-a)(c-a)!1 2 2 C-a b+a I I=(c-b)(c-a)(b-a). k = I"2 3 sunt coliniari. I ) J b) Din det(AA')=O I .! -: + bJ-. --5 [ = 0. 2 - '-' . A-I = det(A)·A . 8 =-4 • . a) Calcul direct.)2~o. . 831:~ ~ £1=. 37. Q) o . A inversabila. il=A 'J Fi. aria este egala cu 2.Aesteinversablla<=>det(A 2. a) Se arata prin calcul direct. s s . =:>det(AA) . .2. - p '. 1 .. Cone k' 43.3} _ " (a. /X:3 X~3 . . Y(b. *0 ~ A -I . 1..l_ ~b.\ 45·11. =81. P""'"'' X(aJ(a). Din BEl = EIB ~i I I _ 0 b\ • = I I I =O<=>-x+ Y. b) A2 =[~ I Newton rezulta BE2 = E2B (A + ~ :] I 2 = An + ~i A2 ..••. 41.

• c( ::::I 0 u. Dill definitie rezulta ca mversa este matricea A. 4 . Pentru ell AEMn(Z) 0 => A inversahila. (x.• S. egalitate la stanga 2) 0 => A inversabila => 3A-I.. . Cum X . Este si suficient. adjunctei I: a = 44 ~i 3 in caz contrar.713' deci A.lpoteza A =A impune det(A)=I~-m-3=I~m=-4.I.a) A2=[:.27.y. 14. Rangul matricei este cel putin 1 -1 3 a 2 3 3 2 I U ::::I . . det( A) = Il = 12 '" 0. det( A) = _ I °21 031J °Il = 022 032 ~2: I: . 023= I. a) det(A)=heO => A inversabila. Cum 6x = -131. Cum det(A) = I '" 0 => A inversabila => 3A-I. . 19. deoarece 11 1 -I 0 ::::I 0 Z c( CL 3 -1 0 = -I". Cum formulele este necesar s.2). det( A) = -m + 2. B. deoarece 11 2 -1 0 = -1 '" O. 021=-2 -I (-5 012 = I => A = 3 -I' deci X = b) Notam: ~i 2. iar bordatii lui IIp sunt nuli: 2 4 1 6 626 0 = 0 si 2 l- w a: . tl. .pentruca A2=aA+b1 3 01) 023 033 013. 22. trebuie ca III = 0.. (-1 1 11) -6' Este necesar ca m = 2. b) 1 -1 3 26. :)=>x=G :)(~ .L. deoarece 9._(2 I -7J -I 4 .I. 6 6 s.20. . Observam ca det(A) = -I".<:::" daell det(A)= ±I. Bordatii lui IIp sunt: 1l1=4 5 0 2 a =8a-32 3 ~i 1l2=4 5 2 3 0 2 1 =32-8b. deoarece liniile matricei A u -e 0 Z 0 a: z C =~r=(=: :)=>X=[=: 5 ~3 4 -2 0 ~J(=: :)=[-~ NotamcuAmatriceasistemului. a) rang(A) = 1.17. ==> pe care 0 A' E Mn (Z). I:~I (A) = 2. rangul este egal cu 3.A A = 13 .. =0. °21 = 022 =~. -22J "IV.2. Ily =60. A'.13' -n=G ~J urn". d(e:(A)) A= 1 ~ A' .det(A)A-1 . 3 1 -1=0. < . . 1 ~J 2 -1 IIp=l~ a) Notam: Pentru ca rang ~1=-8"'0. a". =50-15.y=l. deci A-I = A2 . °31 = 1 032= 0 => A-I = 1 033= 0 0 [0 0 0 1 IJ 0 . => A inversabila. 0 Il y =-131. [0Il A' = ~2 0. 25. Avem I~ I 2 -1 3 I 0 :1'" 0. A vem dot ( A) " •• -131 • 0 • doc' """. =36.y= .I =--7 I ( A-8J )· eCI 3 Up A _14 .c => A-I = ± A'. ~2 = -3.y. 24.z)=(I. i. Cum A . rezulta 18. 21. Notam cu A matricea sistemului. Cum det(A) = 0 si 3 un minor: III = I~~I (x. rezulta (inmultind A ~ ::::I .2 0 = 24 '" 0 . 4 3 2 < III a: W Z '" w A' . (x. A* = -7 [~2 -52 -5' A lternat . Deoarece . 0.. . Cum det( A) = 1 avem £1 = A' Atun . (x. det (A) = m2 + 5 > 0 . Consideram 626 -2 -2 8A =.z)=(I. rangul este 2 daca 3 2 1 4 a: w CL U -I ~) . deei A-I determinam eu ajutorul formulelor lui Cramer: x =-2.z=O. -~J. A2 - 3 2 -1 3 4 0 = 0 .z=-:... deci rangul este 2 daca 0 = 3.y.: i o A = (~ rezulta A' =(0. s.z)=(-I. X = B.. deci sistemul dat este Cramer."1 dat este Cramer. = -4 '" 0 => rang (A) = 2. A= -I [ 1 2 -2. avand doua coloane egale. deci matricea este inversabila. y = ----L.y.z=3.. A/ternativ. Solutia este data de 144 Il Il Il x= .0. b = 2. =-60. 3 observam ca A = 13 . vem A. A vem solutie h . b = 4 si 3 in caz contrar.0). .2 B=(I 012 021) ~I =5. deci X = -4 -7) 15 . b = 4. 17 de unde obtinem aA+bJ3=[3~:b 2a 3a :b 2a ~: 30 + b b) det( A) = 7 '" 0 J. £1 = _1_. E cum A-I = (det(A)rIA' Mn (Z).I. Cum 3 2 5 = -52 '" 0 .y=5. £1 =_I_'A*-[~ det(A) ~I ~I 0 0 0 I 0 -I. 11.. 6 6 Z 1 £1 = det(A) . 2 7. aceasta cu A-I) cii X = A-I .r =G I 3 4 2 0 1 4 = -5b + 20.6. rezulta x=l.e. Rangullui A este 2. CI . 30+b =17 { 20 = 16 ' 0 = 8 => b = -7.z)=(2.2). 15.e) Pentru K" 8 -3 -2 -e ~ A " [~ • 220 l2 J. pentru ca 2 -I 1 A-I = detl(A) . x=-5. AA' _ ' . (2 . A = B. m" L" (a b c) avem A " KL. 16. 12. Avem III 6 6 = -.I). sunt proportionale. rang (A) = 3 '" 0 ~i orice minor de ordin 3 este nul. 0 . 0. S. -I. . aceastaegalitateladreaptacuA-I)caX=B£1 10. a) (_~ -.2 = 0 => a = 4. 16 ca :~ 16 ::]... 3 sau b". 23. 3 b "" ci X w . Cum I 2 -3 -I 3 2 5 = 0 ~i 2 -3 -I = -0 + 44.1 ~) ~i B = (~ (inmultind ~I)..

c) 13 + A = [: 1 ~ 1 ~J. A2 = K(LK)L ab+2b2 +3bc 2ab+4b2 +6bc W+W+~ = K(a + 2b+3c)L ac+ 2bc+3c2 ] 2ac+4bc+6c2 =(a+2b+3c)A. Sistemul este compatibil determinat pentru : :]. avem " 11 2 pentru matricea sistemului.a2 +2ab +3ac 2 c) A2 = 2a +4ab+6ac [ ~+~+~ A/ternativ.] Z EM3. [2 1 22 -0 ] Este neeesar ea rangul rang (A) =2.2}. deoarece I~ ~11 = 3 * 0 .b) 0 13+A+A =[: I I 1 3 1 -I 3m + 2.n . Yo = 2.DeterminantulmatriceiAa I -I 2 -1 sistemului este 1 1 3 1 = O. Determinantul matricei A a I 1 -2 -I sistemului este 2a 1 2a I ~ = -4( 2a2 + a -I) . Determinantul 3 -1 12 (J3+Ar'= 1 . c) Daca n E lR - {3} .•. Zo = 1 in ecuatiile sistemului. Obtinem m = 1. si Pentru m = I.Z:: .a)A*=[~ -~ -~]. x+Y+z =3. rezulta rang(A"} = 1. I x+ y+z =1 + A) = I. \. 6 -2 -2 2 = _m2 -37 * 0. deci rangO) = 3 > rang(A). E lR . deci a = -1.1( C). ecuatia este echivalenta eu sistemul 1 {.2} . sistemului este a a+1 3 1 1 2 =2* o. 36. deoarece este prime Ie doua ecuaii ineompatibil. 33. 1 Conciuzia rezulta din teorema lui Cramer.(J3+Ar=[~1 det(J3 + A) 0 ~ ~]. in concluzie m e {1.37. det A = 2 -I 1 -3 1 = 3. 38. -1 a=-I ~i b=-2. 39. sistemul deoarece det(h 2 1 I 1 1 3 = 23* 0. sistemul este incompatibil. rezulta ca rang (13 + A + A') = 1. b) Sistemul admite 1 2 solutie unica daca determinantul matricei A a sistemului este nenul. m m m = m2 -2 este incompatibil. Sistemul este 1 -2 2 2 -I compatibil. sistemul Pentru de ordin 2 suot nuli.a) A2=[~ I ~ 0 ~]'A3=03. x+4y-3z=5 1 Cramer. Cum sistemul este omogen.29.{1. ~} . Determinantul 4 m2 I considerand A _ matricei A a sistemului este 2 1 1 1 a -1 = a + 1 . Determinantul . Rangul matricei A este 2. deoarece minorul earacteristic 1 I 2 este nul. II) inIocuind Xo = 2. 34. Pentru ca sistemul sli fie eompatibil.A~adar. suot - rnatricei A a sistemului este 28.eumdet(A"}-O . 3 -4 matricei A a sistemului este -1 1 yl 1 -1 1 toti minorii de ordin 2 suot nuli. rangul matricei extinse trebuie sli fie 2. In plus. sistemul este eompatibil determinat.::~. Sistemul este compatibil u: • I 4 -3 1 2 I 1 b+l b =0¢:>-b-2=0¢:>b=-2. Pentru n = 3 re~tli • 222 5 -1 3 -4 ci mogul matrieei sistemului este 2. Concluzia rezulta din teorema lui b) Daca X =[. Conform teoremei lui Kronecker.1m E lR.Cum 1 1 det(13+A+A')=0 ~itotiminorii ". Determinantul +3c)A . 35. m=2. matricei A a E lR - {3} . rezulta a -2 E { -I. obtinem n = 2 ~i m = 3 . ~+~+~ = (a+2b+3c)KL =(a+2b 2 deei d = a+ 2b+3c. 2 n Rezulta ca n 1 Determinantul matricei extinse a sistemului este 2 deci rang(A) = 3> rang(A) .

r sistemul este incompatibil.e = 0.5). p A este matricea adica 46. 47. cum .0 2 q -q 3 . ~ compatibil nedeterminat trebuie ca 19m u S -6 6-3m=21(n+12)=21(p+2)=0.{4}.5} . b) Daca 1:1 0. Daca m I.40. a) Fie A matricea sistemului.. z sunt in progresie geometrica. sistemul este compatibil. fals. Daca m=-I.4 ~i b =' -2 . a) Fie A matricea sistemului. deci rang(A) 3 = 2. luand det( A) =' 1 -I -2 b 3 -I -2 a=.. V'a E lR .I <C Q.. 0 bti tmem: 41. Pentru ca sistemul sa fie a: IU Z <C · 7 -I m=2. 43.11"1 ind m sistem Zo = to = 0 .I IU a:: .Z=-:. rang (A) = 1. I.sistemul devine: Consideram un minor 1:1p = t:.2 . in concluzie. Rezulta ca sistemul este compatibil.y-2z =-2 S. ca rang(A) = rang(A) < 3 (un de A este matricea sistemului)..I:1. deci det(A) * 0. · ~1=21*0 -3 => rang(A) ~ 2. 6. ~i 1:1c = 2 avem 2 3 = -a + 4.? .=O 2 x + 9Y = 3 Sx. tern so uu " '_ ' SlS . Avem det(A) = 1 m 1 2m-l 1 2 3 m-3 = (m -l)(m . rezulta ca 1 = 4. 1 a 0 45. Deci m = 1. sistemul * este compatibil. Din prima si ultima ecuatie. deci b) Daca p. fiind solutii ale ecuatiei f- o ~ pentru m = -I. 1:1= I q 1 r p2 1 P ll-.p=-2. a) Inlocumd 10 SlSte I tia (I I 1) obtinem a = 2 b = O.I 2 a + I a2 + I -. Avem 1:1 = det(A) = 2 o ~ Q.: >C( s ~ j 2 2X-3Y =-1 . avem rninorul 1:1 P =11 -II=2 *0 I I = I-I * -I ~I0 ~i incompatibil daca ~i numai daca I:1c= 2 -I * * 4. deci sistemul ". a) n ocum in si ~ o u. Sistemul {2X-3Y=-1 x+9y=3 are solutia la~ l1.m2). Avem det(A) = m m conform teoremei -I I:1c= I I -I I:1c= -I 1 3 I 3 -I lui deci -I -m I 3 m = 3(1. q. b) I:1p=l~ III a 2 101 . sistemul este compatibil nedeterminat pentru m = I. 1:1 P ~i =\q-p 2 r . b) Pentru m = I. deci rang(A) = 2. 1. + 9 Y + 3z =I . Daca m=l. sistemul este incompatibil E IC sunt distincte. Pentru m =: I -2 I a E 'l si pentru care (0. c) Pentru b = -2 . I sistemului.-L. -2) este solutia cu toate componenteie intregi.0 y i ? .6 Y=P la~ 2 . deci x. avem sistemul * . atunci 1:1 = det(A) l ax+Y+Z=4 care este compatibil pentru orice x + 2Y + 3z = 6 3x. 3 -p -p + I =. deci " = I * 0 . I ar + bt .y= . trebuie ca det(A) * 0 ~ -Sa + 20 * 0 ~ a E lR . sistemul devine j X+SY+2Z=1 x =0 101 I 2 a = a + I > 0 . 0 q-p L. a) Fie A matricea sistemului..atunci I x= d+l'Y= a_a d+l'z- d+I' 2 101 x=O.p p2 l-p2 2 I a:: "'" ci • IU :z: v o a:: Z <C <C Z o -I 2 2 =0. Deoarece 1:1 0. un minor principal 2 1 1 0~ b b 2 estel:1 P = I~~II· Sistemul este ~ ~ V >C( · III IU Cramer. a) Fie A matricea sistemului ~i 1:1 Z GO IU 7 -I 1 P =:det(A).:~:: .=a 1 =1. rang(A) = 1. Pentru a determina 2 1:1c = I I I = 0. .n=-12. calculam . 1:1 1:1 1:1 sistemul este incompatibil. in concluzie. de unde p=-2. in acest caz b) Solutia sistemului se obtine folosind x+Sy+2z =4 ceea ce insearnna ca sistemul este Cramer.y=~. m este compatibil determinat daca ~i numai daca m e lR . atunci 1 det(A) = 1 m I m m = (m _1)2. uebu1e 1 I 4 a I I 3 6 =b+T. iar rang (:4) = 2. compatibil determinat. Pentru ca sistemul sa fie 4 2 = I Avem: y2 = (a2 + 1)2 = -_. se obtine: * i I e pb + p2a = p3 C-qb+la=l . deci a b) Pentru m * ±I. ea este unica. Daca m = 1. Daca 1:1 = 0. I~ ~I lx+Y-2z=1 atunci A=[~ ~ I I -2 ~l ~i det(A) =: I I 2~ =0.a = X· Z . Rezulta ca c-rb+r2a=r3 lX = e y=-b z=a ~ este solutie a sistemului.r + 1 ~ • 224 • 225 . 1 =a . mul este incompatibil. 1 rang(A) = 3.atunclp .p -I = -6 I * 0 . r . c) i ~ ..{1. b) Dacii CUrn (-I. • " • • -3 -S 9 2 -3 -I 3 =0. l)estesolupaslstemuUl. a) Fie 2 -1 I 1 a = -Sa + 20. deci compatibil deterrninat. Rezulta cli sistemul este compatibil nedeterminat.:1' . b) Pentru ca sistemul sa fie compatibil nedeterminat..l:1y=O ll~ a =a. 3 10 S -6 = 1 9 n S -6 42. c) Daca m = I. sistemul este compatibil. . formulele lui Cramer x= .. -q + 1 .•. Y. 3 I I rang(A).-L. r2 0 r. . .p r- P q2 -P2\=(P-q)(q-r)(r-p). a) Fie A matricea sistemului. 44. = 4.

= ,a c p, en 'Pal,...."=1,-=~_ I. Deei, orieum Je-arn alege douli di = U <:::I 1- rt "F 1,= U ell raaaeInlle7 ( , tntre numerele p, q, r vor fi egale eu 1.

_
I -

_
12 1 ~113 =: -

-'''--::lRTI111-'~~~_ ,t0X'==x'ox = O-{-2}

48. a) Fie A matricea sistemului §i d = dettA) Atunci v=rCI d b) Sistemul fiind omogen, el are solupi nenule d ac a

_1

m I _I

1 3 -1

II
2 = 14m _ 4 . 4

°

ee- (x+2)(x'+

2) = 4. Daca x"* -2 ~ x' =-x-:-2 -2 eQ , deci toate elementeie Daca x=-2, Fie ecuatia 0(x'+2)=4 Avem
e

om

sunt simetrizabile. 6.
a)

nu are solutii, deci -2 (x
0

nu este e lR

A Ll

=

°

<::>14m - 4 =

°

<::>m =

3. 7

sitTIetrizabil.

x, y, Z E 1R . Vx,y,z

y)

0

z = x 0 (y

0

z), Vx,y,z
e lR

<=> (xy-6x-6y+ <=> a == 42.

a)o z =xo(yz-6y-6z+a),

R <::> (a-42)(z

-x) = 0, Vx,y,z

49. a) Fie A matricea sistemului §i d = dettA) A . 12 \ . tunci d = 3 om ogen, e are so utn nenule daca d = 2X + Y + Z = I

I

{ 3x - y = -x+2y+z

° ,
=0

°

I"

°

-

I

_ . m - -5m. b) SlstemuJ fiind
I

II

b) Deoarece

e e x = x o e = x, Vx e lR <::> xe- 6x- 6e+ a = x, Vx E lR

<::> e-7)+ x(

6e+a==O,VXElR <::>e=7 si a-6e=0<::>a=42.

7.

a)

Avem

xoy=(x+5)(y+5)+a-25. <::>a=20. b) Deoarece

<::>-5

_ m -

°

-I

2

AVetTI Xoy"*-5,VX,YEZ-{-5}<::>(x+5)(y+5)"*20-a,Vx,YEZ-{5} eox==yoe=x,VxEZ<::> a::20. (xo y)
0

<::>m = 0. c) Daca m = 0, sistemul devine . orma. x= A,y= 3A, Z=-5A. Atunci'

xe+5x+5e+a=x,VxEZ Fie x,y,zEZ. Avem

<::>x(e+4)+5e+a=0,

VXEZ <::>e=-4 si deci are element La

deci orice solutie nenula a sistemului este de f
2

8.

a)

xoy=5(x+6/5)(y+6/5)-6/5,
0

x; + y; + z; 35,,1 7 z; - y; = 15,,12=)
_X02

z = 25(x + 6/ 5)(y+ 6/ 5)( z +6/ 5) - 6/ 5 = x o(y
daca exista eEZ astfel incat

z), Vx,y,z

E Z.

b) Legea ceea a E Z -{6} e E (0,2) ce

....J a: lu..:

"'

d=!: :
I

c

::;IL,~L, a+b L,-L, °

o

:;)

i

o
Z

o

~ ~ :;)

.

nenule daca d . - , ceea ce am demonstrat la punctul ante . . cu 2,. z e.ste necunoscuta secundara, z = A A E lR . I nor. c) Rangul matncei sistemului este egal solutia sistemuhn, avem ca a + b + c = -I'd . ' re~ ta,r = A, x = -{a + b + C)A. Cum (I I I) , eCI sOlulllle slstemului sunt (A A ') , "este , , 1\" I\, E lR .

°

I~ :-C - a-bl b~ b:;!_/b_a
c-: C-a

SO.

a)

Fie

A

matricea

. slstemuJui

neutnl ~i d = det(A). Atunci

eox=xoe=x,VxEZ,

revine

x(5e+ 5)+ 6e+ a = 0, Vx E Z <::> = -I,a = 6. De aici rezulta ca pentru e element neutru. 9. a) Legea
2

legea nu are astfel Incat este

are

eLement

neutru

daca

exista

a-c =0. b) Sistemul fiind omogen, el are solutii

eox= x=e = x, Vx E (0,2) <::> (e-l)x simetrizabiL daca (:) x' = 2 Legea are
X

+(2-2e)x exista

= 0, Vx E (0,2) <::> = I E (0,2). e cu

b) x E (0,2)

§i numai

daca

x'E(0,2)

xox'=x'ox=l<::>xx'=2-x-x'+xx' 10. a) Avem x y = xlOg"y.
0

E (0,2), deci toate eLementeLe din (0,2) eLement neutru daca exista

sunt simetrizabile. astfeL Incat

eE(O,oo)

eox=xoe=x,VxE(O,oo)

Tema2.3
1. a) Fie XYEZn[5
'

xiog,,<= e!og"x = x, Vx E (0,00) <::> = 27 E (0,00). e

b) x E (0,00) este simetrizabil daca §i nurnai daca Dad x"*l, atunci x'=2iogx27 simetrizabile >0. Daca

Structuri algebrice
exista X'E(O,oo) cu xox'=x'ox=27 <::>(X,)log"x=27.

;;

~ "' ; • _

Ii}
~
Z

U

-'

c:i
• ~
U

~

ffi

,00 . Atunci xoy~5+5-5=5~xo EZ (xoy)oz=(X+Y-5)oz=x+y+ -10( y n[5,(0). b) Fie x,y,zEZ.Avem Z -xo yoz). 2. a) Fie Avem (x 0 y) 0 z = x 0 y)5 + Z5-I = 5/x5 + 5 5 X, y, Z E lR. . V Y +z -2 =xo(yoz) b) Cum <::>5/5 5 . eox=xoe=x VXElR<::> + e -I = x Vx E lR 5 ' di ' <::> = I <::> = I E lR rezulta a e e irecr, b) Trebuie demonstrat ca ori fi' c I este elementul neutru. 3. a) Calcul -I:::::> x + I > care ar x, y E (-I (0) rezulta a d . ,Y+I>O,deci(x+I)(Y+I»OObp , c x*YE(-I,oo).Avemx> 1 Y> eCI 3xy + 3x + 3y + 2 > -I 4 a) T b .' d nemxy+x+y+ 1 >0~3XY+3x+3Y+3'>0 x* ( .• re uie emonstrat ca oricare ar fi ' Y E 3,(0). Fie x> 3,y > 3 ~ (x- 3)( _ ). I x,y E (3,00), rezulta y 3 >0, deci x*y-2( 3)( ) X,y,ZElR. Avem (x*y)*Z-2()( xy-3 +3>3. b) Fie

)

x = I, ecuatia (x')o

= 27

nu are solutii, deci multimea elementelor

este (0,00) - {I} .

11. a) Cum x 0 2 = 2 0 x = x, Vx E Z rezulta cerinta. exista X'EZ cu xox'=x'ox=2

b) x E Z este simetrizabiL daca si nurnai daca ~3x'=7+_I_. 3x-7 ~ AAI = Atunci 3X'EZ<::>

1( °

"X

<::>x'= 7x-16 3x-7

3x -7 E {-I, I} <::> = 2 , deci singurul eLement simetrizabiL este 2. 12. a) Daca A, BEG x BIt

= 12 ~

(AB) (ABr = ABE AI

= AI~I

= AAI = 12 ~ AB E G, deci G este parte stabila a Lui M2 (R)

In raport cu inmultirea matricelor. b) Cum am demonstrat a), ramane sa verificam In continuare axiomele grupului: GI Operatia .,;" este asociativa. G2 Operatia "." are elementul neutru hE G. G3 Orice element din G este simetrizabil fata de ".": Daca A E G este simetrizabil 3A-1 E GI astfel lncat 1 0404- = A-IA = h. Avem A E G ~ A . AI = h ~ £1 = AI In M2(lR). Verificam AI E G. Rezulta din
AI(Alr = AlA = 12• Asadar orice element din G este simetrizabil fata de ".".

o
Z
II(

~ ~

:it


226

t:* y-3 z-3) +3 = 2(X-3)(y-3)(Z-3)+3 =x*(y*z), u am e E lR astfel • • (2e-7)(x-3)=0 V lib meat x*e=e*x=x,VxElR, ' En. Obtinem e = 7/2. 5 I tnI • a) Avem xoy=-(x+2)(y+2)_2. x,YE'\l,X,y~_2. Cum 2 X+2~0,y+2~0~xoY>_2 eox=xoe=x Vx Q I( -. b) , E <::>2' x+2)(e+2)-2=x,VXEQ<::>(x+2)(e+2)=2(x+2),VxEQ:::::>e=0
c)

,,*"

este

asociativa.

cs

deci adica Fie Cum

"

13. a) Cum 0'=(1

234 23415

5) ~

0'2=(1

234 34125'

5)

0'3=(1

234 41235

5)

~icr4=e,

dCCiG contine 4 eLemente. Avem: G = {e, o,

d,~}

(e fiind permutarea identica).

e e b) a0'2 0'3 e a0'2 0'3

aaa-2 0'3 e

a-2 aa-3 e 0'
2

a-3 a-3 e 0' 0'2 este compunerea permutiirilor verifi _,
ill

/a,b

= /a,b

° ii,o b

= /a,b,

\;I/a.b E G, deci ii,o este element neutru. 3°. V'/a,b E G, 3 f~..!!.. astfel 'incat
a' a

/o,b ° fl

;.~

= fl

;.-;;

b ° fo,b

= It,o

, deci orice element este simetrizabil.

18. a) Din x * y deci x

=I

rezulta cli

xIOSY) = 1, de unde logaritmand . contmuare axi
J-U II

in baza 3 avem log, y . log,

Ii" . . , Ope rapa " . este asocianva, ceea ce este evident. G : Operapa earn" . 2

C) Cum operatia "."

I orne e grupului. G .

veri fica axiomele grupului: Go: Trebuie demonstrat
cUID

element din G este simetrizabil fata de ". ", ceea ce rezulta din ~bla ::~~~nt 14.

a) Trebuie demonstrat
3b2] , a2

neutru ~are este e. G3: Ori~ permutiirilor pe G.

x E H:::> x * y > 0; presupunem prin absurd

= I. b) Vom ca \;Ix,y E H:::> x * y E H. Avem x * y = xlO8Y si ) loS)Y = I :::> x = 1 sau y = I, absurd, x * y = 1:::> x
X

= 0,

=

1 sau y

ca oricare ar fi A, B E M rezulta E Z. Cum AB = (alGz + 3~b2 alb2 + Gz~

l4

Ca

x

AB

E G.

. Fie A

=

(a

deoarece x, Y E H. Deci x * y E H. GI: Operatia ,,*" este asociativa. Pentru orice x,y, Z E H avem (x * y) * Z = (xIOgY) * Z = xlog)y·I08) , iar x * (y * z) = x * /08) z = xlog)z·loS) , adica ,,*" este asociativa. ) z Y

I

31.]
'1

b

l 3(alb2 + aA)] I a ala2 + 3~b2 si ala2 + 3blb2, alb2 + a2b l E Z, rezulta cii M este parte stabila a lui M (Z) in raport' . , 2 cu inmultirea matricelor. b) Fie :; 0, 1 sau 2 (mod 3). Pe rand, if + I :; 02 + 1 :; 1 (mod 3 if _ 2 a E Z :::>a ) sau. + 1 = 1 + 1 :; 2 (mod 3) sau if + 1 "" 22 + I :;2 (mod 3) deci if + 1 ;j; 0 (mod 3) c) Pr 2 • esupunem pnn absurd ca det(A) - 1 2 21~a-+l=3b2,falsdinb).d)DacaAEM 'A-I -~a -3b =_ _I _I ~I EM:::> det(A) E Z, det(A-I) E Z. C det(A )=det(A·A )=detI2=I:::>det(A),det(£I)E {-I I} . umdet(A). 15. Pentru orice x, y, Z E JRavern (x*( * )_ ' . DIn c) rezulta ca det(A) = 1. y Z -x+ y+z+xy+xz+ yz+ _() . xyz - x * y * Z , deci ,,*" este asociativa, b) Se arata prin inductie ca x * * * 1 1 3 I x2 ••• xn = (XI +1)(x2 +I) ... (xn +1)-1, de unde ~i B = (;2 2

,ai, b,

E

Z

as, b2

G2: Operatia ,,*" are element neutru. Cautam e
e xloS)

E

H astfel incat x*e

= e*x = x, \;Ix E

H, adica

=X

,

\;Ix E H, deci IOg3e = I :::> e

=3

E H este element neutru.
I

G3: Orice element din H este simetrizabil fata de ,,*". x E H este simetrizabil daca ~i numai daca 3 x'
E

H astfel incat x*x'
I

=

x'*x

=

3. Avem

xlO8)x'= 3 :::> logjr'

. logjx = 1 :::> x' = 3log) x

;

cum

3108)xE (0,00) \ {I} rezulta ca orice element din H este simetrizabil.

in concluzie,
19. a) Notam

H este grup in raport cu operatia ,,*".

u(a)=[~

~a

u:

OS

.

1*2

*...* 2008 =2·2
1]-1 Z

·i ..... ~:

o
Cum ab > 0, rezulta

0 cerinta. =

~l'
a

U(a)U(b)=[~
0

Ina;lnb 0

ab

~l=[~
0

In(ab) 1

0 0

1=U(ab).
neutru este

o

ab

-I =2008.

16.

a)

Cum

(x 0y) 0 Z =

-.!L..
x+ y

0Z =

xyz xy+XZ+ yz
<Xl).

b) Inmultirea E G,~ > O.

matricelor

este asociativa.

Elementul

u ;: •
;:) Z CC

c

~ ;:)

I 1 ( -+-+x Y

si

xyz -xy+ + ,rezultiica xz yz

(xoy)oz=

(I 1 ]-1
-+-+~ x y Z "este

I)
b)

= U(I) E G, iar

U(ar'

u(~)

in

concluzie, (G, .) este grup.

. ' oncare ar fi x, y, Z E (0,

.

20.

Pentru orice x, y, Z E (0,00), avem (x 0y) 0 Z = XYZ. . xy+xz+ yz' lar xo(yoz)=xo adica ,,0" este asociativa. c) Folosind fa tul ca 0" ...y ~0~0~0 2 ( 3 4 1 2+3+4 1 ( 2+3+4+5+6°7°8 0 ... 0_1_ =(~o.!.o~) 100 1 lIP esocranvs 0fo~o ... o_I_= 100 6 ... 0_1_= 8 (2+3+4+ ... +100rl= 100 (102 .99)-1 2 2 3 4 °5°6° ... 0 100 =(2+3+4rl

yz __ = xyz + Z xy + xz + yz ,
~I

III Q.

aplicand

a) avem

a) Calcul direct. b) Vom verifica axiomele grupului: Go: Trebuie demonstrat cii oricare ar fi A(x), A(y) E G, rezulta ca A(x) . A(y) E G. Aratand deja punctul a), avem A (x) . A(y) = A(x + y) ~i cum x, y E R, deci x + y E R :::> A(x) . A(y) E G; G1: Inmultirea matricelor este asociativa; G2: Existenta elementului neutru, observam ca Iz = A(O) E G, deci elementul neutru este chiar Iz. ; G3: Orice element din G este simetrizabil fata de inmultirea matricelor. Daca A(x) E G este simetrizabil, 3 A(x') E G astfel incat A(x) . A(x') = A(x') . A(x) = Iz.

~
;:)

>CC
CD

Z

'"

U

1 I) 1 1 1 °5°6 0708° ... 0 100 = (2+3+4+5+6)-lo~0.!.0 1 I) 1 ... °100=

Avem A(x) . A(x') = 12:::> A(X + x') = 12:::> x + x' = 0 :::> x'

= -x,

deci A(x') = (1- 2x x

-4x 1+2x

J si J

cum

III

x' E R, obtinem A(x') E G si orice element din G este simetrizabil. c) Observam ca (~I
1 5049 Altemativ, Atunci x 3 ( -I 4 -1 =(A(l)Y=A(n).

~1 = A(l) .

a: III
lito

o
CC

• III

c::i

Z

Q

~ ~

~


228

ox ° ( 1 1 1 ]-1 2 ... ox = -+-+ +_ P 1 1 1 n x x'" . entru XI = - X X _-_ I 1 I 2 x; 2' 2 n 100 :::> -0-0 1 (2 1 2 3 ... 0 100 = +3+ ... +100)-1 =-17 5049 • a) Trebuie demonstrat ca oricare ar fi f °f 10,,,, ,fo,1>, E G, rezulta f ° f E G Cum a,,,, 0,1>, - 10,0"0,1>,+,,, E G (deoarece ala2 0 pentru a a,,,, 0,1>, . ararat. b) Cum am demonstrat a) ra-ma' x'fi I 0 ~I a2 0), obtinem ceea ce trebuie 1° C ne Sa yen icam in c ti . . ompunerea functiilor este operape asociativa. 20. 3;n Enuare axiomele grupului: 1,0 G,fi.o(x) = x, \;Ix E lR astfel inciitfi.o 0
t' ."
y_

demons tram prin inductie

In

21.

a)

Observand

ca

x* y=(x-5)(y-5)+5,

din

-:3 ,...,

*e =e*x

= x , \;Ix E JR, avem (x - 5)(e - 5) + 5 = x, \;Ix E JR, adica (x - 5)(e - 6) = 0, \;Ix E JR, deci

i
v

e = 6. b) Din x * a = a * x = a, \;Ix E JR, avem (x - 5)(a - 5) + 5 = a, \;Ix E JR, adica (x - 6)( a - 5) = ~ 0, \;Ix E JR,deci a = 5. c) Trebuie demonstrat ca oricare ar fi x, y E G, rezulta ca x

*

*'

*Y

E

G. Avem x >

!;i
:iE
III

*

0, y > 5 :::> x - 5 > 0, y - 5 = 0 deci (x - 5)(y - 5) > O. Obtinem xy - 5x - 5y + 25 > 0 :::> xy - 5x - 5y + 30> 5, deci G este parte stabila a lui lR in raport cu legea ,,*". d) Cum am demonstrat c), camane sli verificam in continuare axiomele grupului abelian: G1: Operatia ,,*" este asociativli. Pentru orice z, y,
Z

~

:iE

E G, avem (x * y)

* Z = (x-5)(y-

5)( Z - 5) + 5 = x * (y

* z),

deci

,,*" este

asociativli. G2: Elementul

229

*" F' e" . re x e G '-5 1 . . "'-' x - +--e(5 G4: Operatia ,,*" este comutativa, Pentru x y e G arb'trar x- 5 ,co). . ' I e, avem x * y = (x _ 5)(y deci operatia ,,*" este comutativa in I' - 5) + 5 = Y * x . cone uzie, (G *) este ' e) 1* 2*3* ... *2012 = (I * 2 *3*4) *5 *(6 *7* ... *2012) =5 d' grup abelian. . ' eoarece x*5=5*x-5 V 1ll> Inductie dupa n. 22. a) (x*y)*z=x.(y*z)~(a-5)(z_ )_ - , xe"". J) x -0, VX,y,zEZ ~ a=5. b) Cutn
ell tarn u

neutru aJ opcranej ,,*" este 6 G·

'

.

0 . lernent di G . . nee e emen 10 este sunetnzabil Avem

fata d
t"

X

E

G astfel

meat

x*x'=x'*x=6.

(x-5)(x'-5)+5=6_

N

f(x)

* I(Y) functie

= f(x) de

+ f(y) grad

+ 7 = x + y -7 = f[x I, rezulta

+ y), V'x,y este

Jl(, ceci

T este deci

J1JVIU~LLl.

v'"u

este

ca

f

bijectiva,

izomorfism. 26. ~b=-3,

b)
a)

.2.3 •...*10

=/(8)*

1(9)* 1(10)* ... * 1(17)=f(8+9+

... +17)=/(125)=118.

l(x)./(y)==/(x+y),VX'YEIR~ rnorfism daca si numai daca

ax+b+ay+b+3=a(x+y)+b,Vx,YEIR

deci I

a E lR

§i b = -3 . b) Alegem

a = 1,/ (x) = x deci

3 . Deoarece .

I

este

eox=xoe=x,VxEZ~x(6e+5)+6e+a=0,VEZ element neutru, c) ((-I)*2).((-I).2013)=a ~(

~a=5 _6)2

_ 5 ,e - --6

!1: Z,

. deci

fiJIIctle

.

de

grad

I,

rezulta

ca

I

este

bijectiva,

izomorfisrn

Atunci

legea

nu

are

a x* y=6(x+I)(Y+I)-I. Prin inductie rezulta ca x .~. , Obtinem 1* 2 * 3 •... *2013=620'2. 20141-1 ~ A

.

. e

vem

) a-6 =0~aE{4,6}. d) A * -6'-'()( vetn ... x. x, +1 x2 +I) ... (x +1) I • - . x·P=p,VXEZ ~6(X+I)(P+I)=P+I

+

2(

27. a) ~ oX o ... ox. == I(x,)o l(x2)o ... oI(x.) = I(x, +X2 + ... x. +3n) = x, +~ + ... x. +3(n-I). 2 Y f(Xo Y) == I(x+ Y -I) = ex-'e -' = I(x )/(y), deci I este morfism. Cum I este bijectiva, rezulta functia I este izomorfisrn. b) xoxoxox=S~/(xoxoxox)=I(S)~ xoy=(x+I)(y+I)_I. Pentru X,YElR'

cI

QI(x)4==/(S)~e4X-4=e4~x=2. rezultli ca I(x)
0

28. a) Avem 1)(J(y)

~p=-I.
_

j) Avem

x.x*x=287~36(x+I)3-1=287~x=1
. . .

23

I(Y)

= (J(x)+

+ I) -1 = = xy -1 = I( xy), deci I

este morfism. Cum I

d

(

• a/

I. 2 .3

)

~ a - -3 . b) Daca legea este asociativa, rezulta din punctul ant' a _ 3]( 3) 3 ( )( enor c a - -3. Pentru a = -3 avetn ( x-2 x*y=-2 y-2 +2=> (x·y)*z =4 x-~ y-~)(z-~)+~=x*(y.Z)' Vx,y,zElR. ~ ~
c) Legea

= 1• (2 .3)

este bijectiva, rezulta cal este izomorfism. b) xoxoxo

x e x = (x + I)S -1 => (x + I)S = 2 => x = ifi -1 .
are elementul neutru p = 2 . b) Daca

29. 0) Legea ,,0" are elementul neutru e = 3 , iar legea "."

f
Il)

este morfism, atunci

I( = p e)

=> a = -I . Pentru a = -1 se veri fica usor ca
7X+ Y

I

este morfism.

30.

are element neutru

t: ~
daca

e = I,a = -3 d)

Daca(-co).]
2' pentru

~ 3e E lR x*e = e*x = V lR , x, XE este parte stabila

~x

(

-2e+2

)

+3e+a=0,VxeJR Reciproc, • In

Trebuie sa demons tram ca I ( x + y) = I ( x ) I (y) , adica

= T' 7 Y

,

ceea ce este adevarat, deci j

atun . 3 3 3 CI 2·2:$2'

morfism de grupuri. b) Pentru ca de unde a:$-3.

I:

Z ~ Q' sa fie izomorfism, stiind ca I morfism (din a), este

necesar ca I sa fie bijectiva, Cum pentru y = -1, nu exista x E Z astfel lncat 7x = y => I nu este SUJjectiva, deci I nu este bijectiva, ceea ce inseamna ca I nu este izomorfism. 31. a) Trebuie demonstrat ca Vx, y E G => x* y E F. Avem x > 4, y > 4, deci x - 4 > O,y - 4> 0; obtinem (x - 4)(y - 4) > 0, de unde rezulta xy - 4x - 4y + 16> 0, deci xy - 4x - 4y + 20 > 4, adica x* y E (4,00). b)

~ >cc

a:$-3,

atunci

X,y:$~

rezulta

3
;;
A.
1&1

~ ~

concluzie

"2

(-co~].
2 §i are

X*Y=-2(X-~)(Y_~)+ 2 a

2 e) F' . ie

este parte stablla daca §i numai daca Ca la 2 2 . neutru. . punctul antenor, Fie XEG.

s: -3

~< 9 3 a+ 2 _a+ :$-· 2 2 G_( 3)
-CO'2

X. y=-2(X-~](Y_~]+~

. Avem

Cum am demonstrat a), ramane sa verificam in continuare axiomele grupului: G,: Operatia ,,*" este
asocianva. Observand cli x. y =(x4)(y- 4) + 4] *z = (x - 4)(y4)(y4) + 4, avem pentru Vx, y, Z E G, (x* y)*z = [(x4)(z - 4) + 4, iar x*(y* adica z) =x*[(y - 4)(z- 4) + 4] = (x - 4)(y- 4)/z - 4) G2: Cautam e EG astfel ineat VXEG, deci

rezulta ca G este parte stabila. Legea este Cum xox'=X'OX=I~(x+~)(x'+~)=.!. 2 2 4 j) Prin inductie se arata di

:$ a::

Z

asociativa ~X'=~

element 3

+ 4, deci (x * y) * Z = x * (y * z),
x·e=e.x=x, x
EG

,,*" este asociativa. VXEG,

U

~ ::l

.

1

VXEG,

adica (x-4)(e-4)+4=x,

adica (x-4)(e-S)=0,

2

2 (2x + 3) < 2'

deci toate elementele

sunt simetrizabile.

e = S E G este elementul
este simetrizabil,

~ ffi
:z:
O ~
U

Z

a

x, *x2 * ... *x.

=(-2)'-'._IT

(XI'

1-'.2......

_~)+~,
2 2

neutru. G3: Orice element din G este simetrizabil fata de ".". Daca 3x' E G, astfel incat x * x' = x'* x = S, adica (x - 4)(x'-4) + 4 = S, deci x' = 4 + _1_. x-4 Cum x' E (4, +00) => orice element din G este ((O,oo),.)la iar

deci

1.2*3*

... *2013=3-1.3.5

2

.... 4023

24. al v

x'- 4

= _1_,
x-4

de unde rezulta

o

II).

Zc

~ Z c
~ •

1* 2 = 0 ~ ~9 + a = 0 ~ - 9 b r:;--~~-a-. ~ Avem (x*y)*z =3IX3+y3+ 3+2 _ ( c " z a -x· y*Z), VX,y,ZEIR. ~ Lege:! are element neutru ~3eElR,x*e=e*x=x,VxElR ~3/x3+ 3 __ \-I ~ e=r-ila dl V e =a -x, vXEll' . v Legea este asociativa §i are element neutru F' 1ll> • " 3/ . ie XE"" Atuncr xox =Xox=e~vx3+x'3+2=_~ ~x' __ 3'4:3. . 'if 4 + x E lR , deci toate elementele sunt
1[])
J

simetrizabil fata de G. c) 1:(0,00)~(4,00),f(x)=x+4 g1Upul f(x). (G,*), deoarece I(x,y) = I(x) */(y)

este morfisrn de la grupul (pentru ca l(xy)=xy+4 I

fey) = (x + 4). (y + 4) = xy + 4, deci I(xy)

= I(x) * I(y»

si de asemenea, I(Y),

bijectiva de Vx,y E (0,00) , izomorfism.

unde reZUltli/izomorfism.

32. a) Prin calcul se verifica usor ca I( xy) = I(x).

simetrizabile. e) Prin inductie dupa n se demonstreaza ca X
I

*X * *X
2'"

_ 3

• -

LJXt
h'

f.

3

+ n-

(I)

a, deci

.

decif este morfism. Inversa functieij" este b) Fie
U

g:

(-2,2) ~ (0,00 ),g(x) == 1~ I(u) * I(u)

= 2+x 2-x * I(u)

, deci f esu:

(-I)*0.1*2*3*4-<Ili4 -. j) Avem

E (0,00) cu I(u)
x =

= x. Atunci x*x.x

= 1(3)

3 ~ I( u ) = 1(3)

x*x*x*x*X=~5x3+16=>5x3+16=1=>x=_<I3.

~ u

= ifj , deci

1(\13) .

230

~} incat d . rezulta cerinta.' = x..x....a) Ca\cul direct. y( rnodn)).)A(Y.BeG. 38. d t rminam elementul neutru e2 al operatiei "T.z!0gx um x .(x.Jc = ~ 0 = ~h. 1.0 ". rezulta concluzia.Y . bii ctie deoarece . Daca A. e a tneuu u=« . avan lD . ~bse~lim cll lz. 36. • ~(a-I)x=o.y=eIOg.. => 2 0 = I. /(x+Y)=x+y V'x eZ.Deoarece ~. "C· lim tfel incat x 1. Ci! 35.yxlog" = (x. Atunci . deci legea este asoclatlVlI.\ D x A M (Z ) este inversabilll dacll ~i numai • aJ emonstrllm c" E 2 12 ac 1I detAE{l...33. +) la injectiva pentru cll dacllj(x) grupul (G. fUflctta·. 1 u. 3A(x') e G astfel incat A(x) .. .y e U•. surjectiva pentru cll orice element din G este de forma A(x) = f(2x det(AB)=detAdetB=I. In concluzie. cll ~ este inversabila in inelul Z •.'lfxlQ!. . = x + 5 este morfisrn de corpun. 2 Am obtinut A(x') e G. 13 = A(O) e G este elementul neutru => orice element din G este sirnetrizabil.< 11- }:::> x = y si ~i este x'eQ-{5}. a) Observam cll xoy=(x+2)(y+2)-2. .IOg.25 .e 1. r" y x e H.2 x -:e . . T _ 'If EQ adica (x-5)(ez-5)+5=x. b) Cum am demonstrat a).1.!.= 12.9. deci elemen neu astfel incat x T e2 = e2 x .(xoz)e> Avem a·b+n(-k)=I=>(a.t.. rezulta cerinta.. .) 10" sunt U. c) Functra I: este evident. 34.=>" presupunem ca a E !LJ • A ~ ~ · a 11\ stabila a lui Ss in raport cu compunerea permutarilor. X e el E IQ! as ". (x . I·Z~!LJ.:. V'xeZ.V'x.. trebuie mai intiii sll determinam elementul neutru fatll de operatia .) este grup. b) Din calcul => &42= I.. Daca {} 3x' Q-{5} x EQ ..e . 3h. Demonstram relativ prim cu n. Cum X'EQ. cautam e e astfel incat x=e=e o x. .I elernent neutru.}. A(x) = lz. .yog.. ~ 5x _ 24 x-5 . G2: ~xistenta elem. D· (1f1I 1. _ y e> x:. c) H este subgrupul generat de deci X is i Z ~ CC e.. 37. Fie • 232 xo x' = x'ox = -1 ~ (x + 2)(x'+ 2) = 1 ~ x+ 2 e {-I. 1.cu n E demonstreaza prin inductte dupa n..1l . '1l I ( ) x _ 2 = este lDversablla. d I inelul (Z +. eCI ". xeU(Z)~3x'eZastfe\ ~ U(Z) = {-3. I ( ).) este grup. e e .(x. .!. k EZ Z es e t 39.. de unde e=-IeZ este element neutru fatli de .-I} .+. deci H este subgrup al grupului lui (Ss.. z~ . "-. deoarece De asemenea." • tli astfel inca . versa rl:Z~Z.. .7. a) Cliurnrn e e "'! log. "*5 ~ 5x .5 . Pentru a dernonstra cll (Q. c) Functia f:R~G.Avem x. al e H => a" .!. Atunci ~= cll astfel tncat x(rnodn) = ~b = i. x 41. .0 V'x E Q .. b) Fie · x. . Q l(x)-x+5 este ~I IJe I ' 20. . . • If1I 2 eSte I y+log' log. 43. Deci elementele inversabtle a e me U ill 44 +.ori~e element din G este de forma A(x) == j(x). -. Apoi.x .zeR. T) este corp. (Z (a == h . 10g..! . deoarece f(x + y) = A(x+ y) = A(x)A(y). trebuie ca O. De asemenea. o 0 b) lnmultirea matricelor patratice de ordinul 3 este asociativa. A • rezulta cll a ~)-I I· I 1 . x tru inceput elementul neutru 11 al operatiei " .. Cum n = x· = 1 => ~ e U. ceea ce .v x e Z«. 5k 7 a) &42= cos30" + isin30" ~I4Ik.. da x a y = -2 ~ (x + 2)(y + 2) = 0 ~ sau y = -2 . fUflctta . A(x') '" A(x') .•• I • daell ~i numai dacll este ( Z. 1) = A observat faptul ell x T y d.. ) _ 6 deci -5 +5 . deci x' e R - {-.f = fly) => A(x) = A(y) => x = y ~if swjecti~~ p~ntru cll .. .7.el = el 1.1.. Z / (x) = x- 2 este morfism de inele d eoarec e vern: orice element din G este sirnetrizabil. a este 6. . l(xy)=xy+5=/(x)T f(Y)· Funcpa I:Q~.. c) Deoarece f(x)f(y) I = A( XY2. ••-Reciproc. ca XI x2 . = x" => H cU » Deoarece multimile au acelasi cardinal. rlimane sll verificam lD contmuare axiomele grupului: GI: Inmultirea matricelor este as~ciativll. aut tul tru pentru . F ie x e. == A(O) E G deci elementul neutru este chiar 12..l} ~ x e {-3. y) . _ • _ log. a) H este parte V'a".. = I. G3: Once element din G este simetrizabil fatll de mmultirea matricelor plltratice de ordinul 2. x . '= x I ~.rl(y)=y+2. verificat grupuri. _ (x _ 5)( _ 5) + 5). = x deci e I este lzomorfism urtJIaf . . . I) = A( 2· (X-I~y-I) + x. a) Fie 1= X ordH I det(AA-I) = det Z. b) 3b E Z.· ) x-5 If1I I(x) Q ~ ". (G. = -2 40.5.I (y) o I(x+ )-x+y+5=x+5+y+5 deoarece 'lfx Y E Q . E x' = -. adica (x+2)(e+2)-2=x.-). 'lfx e Q. -5 . " e2 E IQ! loX _ 6 E Q este elernentul neutru al operatier "T (am 6) . detAdet(A-I) (~). deci (x+2)(e+I)=0.a) A(X)A(Y)=[~ x+ Y ~ j=A(X+ 4x+y y). (G. x' = A(ill'+x+x') = == A(O) => ill' + x + x' = 0 => x' = 2~: I (daca.5 = x. Apoi. adica . 1) = A( y. Skr: =cos-+lslD-~-e2Z 7 7 7 elementului s in .1 1= COS-+ISlD7 grupul U42este (5".-1} .5)( ez .z)=(xoy). = -.log.5.n)=I. Daell 5 U deoarece AA.-. Avem xo(y.V'xeZ. Fie A(x) e G.5 = x. 1 + y. deci 11 = 5 e Q este .x. cj 14. T) este corp. de unde rezu L<1 ez . ~I . 2=2· rezultliclixesteinversabil. · (0 00 .) = f(xy) . A(x) e G este sirnetrizabil. in f(x)=A(x) este morfism de la grupul CR. b) Pentru a determina elementele inversabile ca + x (a n) -I . y z. z}. d) Se " () _ A adar f este Izomorfisrn de corpun V'yeR3Ix=y-5EQ astfe\ mcat I x _yo ~ ) N' si ..(y*Z)=e ) {} C . Avem A(x)A(x') prin absurd. 'd. y = I si cum det A = I => det(A-I) = 1.)k 5k".. _ 'If R adica x + 11 .x = x .y.eclf Izor~orfism.y. => ~ 2 2x+1 -.•• T T T x =(x -5)(x2 -5) ..!. -. rlimane sll arlltllm cll x "*5~ . atunci A-leG. Mal trebuie astfel incat 1I c I XY2.entului neutru. ca ." b) Determm"m pen neutrU al legll " ..). Prin 2. 10/(xy)=xy-2=/(x)0/(y).f este morfism de x T x'=x' T x=6. al inelului Cum Z.24"* 5x .cau m .Cum y( rnodn) ~ A~adar ~ ~ a: ~ 11.) la inelul (Z.(yz) = x V' If1I adica x + e . 42.. Cum A(x)A(-x)=A(x-x)=A(O) concluzie. + 1). . X e". . d x+ yelR. Cum x· 2 . Functia f este injectiva pentru cll f(x) = fey) ~ A( x... . _ 5 = I (x) 1. Q _ {5} orice elernent lD Y sa fie (x-5)(x inversabil. a' = ah+1 e H . rezulta (akrl ordinul '1l este elernent inversabil al inelului = a" e H (ao = e). deci apartine imaginii luif AeG.!. Y . / .k A E astfel element tncst inversabil ah+nk=l. deci apartine irnaginii luif Am obtinutj" bijectiva.>"= X og. d. a=1. Z 1'" ~ A =~ + . Q ale inelului. deci ordinul 5.o).: .0".1= nk . fals. avem: 1 . deci e = 5 e Q este elernentu 't x 1. deci = _2=x-2+y-2+2=/(x)*/(y). == ~b== 1 /I \ x rezulta n \ ab -I Bxista (arn deci folosit faptul cll astfel y~ incat ab . deci ABeG. 'lfx e Q.

x3)(l. a*-±I=> XIX2 2 A=>det(XI)det(X2)=0=>det(XI)=0 2 =02 A . A A concluzie. b) Fie X=(~ ~} ordX=2 dad ~i numai daca 2 X =12..~I b(a+c)=0. r=2. ~ Asi 1 A. deci X I 0 cu inrnultirea.4. 1 • 234 . b) (1. Reciproc. avem 4 solutii..OA. +x. i e {I. AtunCI XY = (XIYI 0 AA} AA} Cum XI.1l}.3S1 + 15.. 3. Prin b) F [~~ ie A = ~ ~ ~ eM.V'X. == .. fie det(A) e {AA A~} . A obtinem m. 1. AAA 001 Obtinem A.1.2. r =6S. Folosind proprietatile lnmultirii in Z5 se arata ca H este grup in raport cu lnmultirea tn8tricelor. +b-2. a=-I=> grad 2' fa Is.1 .. . o u.f=(X2-I)C+aX+b. prin insumare rezulta S4 = S3.11. Daca m = i. In 46.x. de' e CI det(A)e .2=4. nu are divizori -4 . {1.L2 . • t. g==(X2+X+ I)(X+ 1).0 - =(X2 +X +2)(X2 +I)+(a-I)X 10.. ord(3) = 6. Atunci mu Itimea M va avea 5·5 =•25 .c = 0.. Cum SI = I si ~ x: = x: _ 3xi + 5x . rezulta a2 = A [1 1' c2 .:x.12000 I. 2} . 13. Daca a =:3. A Ul Polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ grad(l)==4.•. Pentru I -I' A = =>{a+b=3 -a+b=9 I=X4 =>{b=6 =>r=-3X+6.x ) = 1(1) = 2.3=2.x.2 atunci b A A . 4 } 2 b) x 2000 ( xlOOO) ad'IC. .). XIY2+ x21 i)' a) Fie X.. obtinem a = A sau a = 2.. a) 3x2 == .4=2A2 A A A2 A2 A a+ 8=0¢:> a==-8. A tuner.(Z 6' +) --+ (Z' 7'") A ' k -1. ) I 2 b) X +X X+X XX . c . 3}. a=-3 +(b-2) a = 0 nu exista be Z3 astfel incat a2 + [ 2h2 = 1 .5. aca a = I. b) ~ S2 = (Xl +X2 +~)2 _ 2(XIX2 +X X3 +X2X3)=-5 I c ~(x. rezulta ca f(6) = 1.x.:. 1)' 1 1 I "'z :: -1. G A 2 (-b. ~ -12./2(+2+2 t= y ( (A) (A) (A) A A A A A 2 ·f 2 ·f 2 =3·3·3=6*-1.11 AA • = det ( A)12' 1(0). Analog. 1.! ~ X =a b 2ha . b) S 45. 1 m=(X2+X+ •. . 1=(X2+X+l)(X2-X+I). a) c=X4 _X3 +5X2 -5X +3.YeH.) -3x.5. Avem (XI x21 X=lo 1) si fi re B inversa ei.c e {0. Adica fiecare poate lua 5 valori .a)FieXI=(~ ~}X2=(. P entru b .. 2.2. . +X2 +X3 == XI+X2 +X3 -2 XIX2+XI~ +X2~ = 5+ X:=-5~+2xi-3. rezulta ca H este subgrupo b) Fie r == 2X + 9. Daca a Atunci in 5 elemente de ordin 2. I 12 =1. n( m + A)~ O. a) Avem 4 XIX2~X4 c) Cum M este 0 submultirne finita a grupului matricelor inve " ..2. Rezulta ca H este parte stabila a I . de unde al = b. I :2 ( mn i n\ + r(1 lo 0 do unde rezulta m2 ~ A .4. b = 0 D X_A A A A A A .xl)(I. Daca X = 12 rezulta a + 2h ==A y ab = 0 .\ A =-.7. 5.Xx.2 2 2 I)(X+ ( 1). X2 = a +2b A 2aA b 2 A2 ab 2 a2 +. a==l=> grad(l)=I. ~j B= 0 [I ~ bj A ci • ~ ~ ~ z 0( 001 1 0 eM.4 .4 1.B = 0 [I c. Se impune I ( -I) = I (2) ¢:>-a _ 2 4 3 =2a+ 15 ¢:>a==-5.~)(1._ = 0 atunci b . SO.) al raport (1)=2. ' -. atunci det(A)det(B) = det(AB) =1 cum detA. +x.x ) == l(l) = 2. de unde (x .oeste A e M2 (ZI2) Ainversabila AA ~ ~i element neutru in (Z6'+) A A A) =f ~i 1 element neutru in (Z.. Ramane m = 4 ~i n e Z5' deci Hare A2 ~2J.X2 _(a 0 c' - 2 ab+bcJ 2. atunci n = 0 ~i X = 12. Deci Xf E H .b. i e {I.OA D aca a = 3 c . = x ' { x 2000 x e Z7 } c H . 2.I) = 12.b2+Aa211)l=(a ala2 +2qb2 b F'ie 2hJ . I CI e emente. deci fiecare poate lua cate 4 va I .. Dm m'". a) ::> v Incluziunea inversa provine din 02000= 0. 3}.a b-f1j 1 0 001 . deoarece i i .YI e { -1.. deci det(Arl A' este inversa matricei A ste A' e d emonstreaza prin calcul ca A-I = A . 7 Lr=/(-I)=O¢:> l(l)==a+b I(-I)=-a+b 9. adica x2 = 1. b)c=X + 2X + 8X + 16X + 30. A2000 A6·333+2 A = _ b Z {AAAAA} -4. = ~ ~ ecuatiei sunt o~ ~AI)~i [o~ 2 2~l. stabila :at de inmultire. c) deci f ( x+Y)=f(x)'f(y). A d et ( XI ) = O. 12. D ac•• a -I.3.a2 =1 pentru ae{U}.yeZ6' eCI I x: = x~ _ 3x + 5 . S3 =-5S + 2S -9 == -164. rezulta A (d et(A). rezulta cerinta.Xz)(1. element mversabil in Z 12 . ~I M este parte a 49. + X. coo X 2 = A 0) . 2 XIX2=[ala2+2blb2 alb2 +a211 2(a. Tema2.x2)(l. atunci. 6. . (A ° sau det(X 2)=0 . b) Cum A (3) 6 = i ~i (3)* *-1 _ t . ~ ~ J Deoarece XI-I == X (det [2 A2 I r' (a-bl 1l J *-°2.x. d==X2+X+I 3 -~ I 2 3 si A A2 A A2 5 = 4 si 6 == atunci X2 e {OAl2A = H. rezulta XIYI e {-1. a) Cum in Z 7' 0 . 5 => S3 =-5 -3 +15=7 ~iS4 =7+15+ =27. d' eCI x = I sau x = 6. 1)(X2_X+ ( )2 X2 +X +211 ¢:> a=1 ~i b=2. ie{l. +x. b) 7 .I al + bl = 0 .3 ct vem XIX2~ insumare rezulta ca i ~ VI IU Sk ==x~+x~ +x~. " 6 Y21 i r . a) xl+x2+~=3.3 =3 =2.1 .48 a) a.x.3} . e 5 = 0. t rfi X XIS" un roo Ism u ro.4=64. Fie 2 4 =2 9 XIX2+ XIX3 + X2~ 2 . numarul elementelor multiunn G on. CI = O. rsabile din M 3(Z5) .: • -< c. Prin tnsumare rezulta S3 = S2 . 47.7. a) I (I) = 320+ 1 . Din . 22000= 23'666+2 A. a) a.2.c = 2. . 14. C=3X2+X+6. y m ~I ::::E • Presupunem ca e . 2.c2 =0 pentru ce{O .3S2 + 5S . 4.3.1. +X3 +2X2 +X2 +X +2 +(a-I)X 3 • ::> ~ •. Solutiile _ A.xl)(l.I)(x + 1) = 0 si cum (Z 7'+" ) este corp. r = 1(1) = 1.0 . b) Fie X=(a o b)..5. care nu convine. a) I =(X -xl)(X -x2)(X -~)(X -X4) => 1 2 4 (1. b) ao + a40 = 4 .X*-12· Obtinem este 4. 3}. atunci b = O.

3.. Sz =2 ~i ~+~+~+~=2=1.3 3 XI + x2 + X) == 2r2 + 3 ::::> + 3 ==II ::::> ==8 2? 2? 2 _ I 2 X3 . rezulta eli r = h.21.c e lR[ <x]. . bl r=l a « 8)X-7. 14 X -y 4 Un polinoro cu proprietatea rezultliconcluzia.oo). .. h ~ I ::::>g ~l hare coeficientii . lOb' tinem q =.:: c r.. b) Avem S4 -2S3 + Sz + SI -4 = 0.' . I 2 XIX) + X2X) . == si I ao +al +az + . a = /'(1) == 1. Folosim sirul lui Rolle pentru functia derivabila g:lR~lR.I b) X . "Ix elR. Avem &5 XI 2 b) (XI. Cum = r = I .I la g.lals.2S2 = 4 . 1E ~(x-~J +2(x-~)+a+2==0 IZ + 21 + a + 2 == .:) Z I. h cu h e Z i in z : Cum gra~ (f) = 3::::> I este dOminanti I ~i deci grad 'h > 1 [X] ~ grad!.' IUI.x2) + (X2 . X X + a r(6)": . Din 1(1)==a+b ~i 1(2)==2a+b rezulta cli a+b=I.16].)(I2. Atunci Pe tul implirtirii lui I r = aX + b ~I 1= (X + I) c + aX + b.obpnem g (x) = X3 -12x si + m .XI2)(I_ xi)(l-x. 236 . 1(0) + 1(1) + 1'(2') == 3' . de unde rezulta concluzia. g eatullmpartirii 2 g O)g(l)::::>k(k_ 1) impar.220 X2 . rezu Itli ca xI+xZ+X3 f"= 12XZ +6aX +2a.2xi + x.)(l + x) ==/(1)/(-1) _ ( 2)2 b) X2 + X2 2 2 2 '. -I 0 . _ -3 ~ . d . b) are radacinile iJ . b) Daca I ==g . b) Prime Ie doua relatii ale lui .x2 == 28. 41. 4 6 are 8 elemente 32 a) Fie C . b) Fie s 0 E C 0 rlidlieinli a lui h si r restul +3.2 ~ . c) Presupunem x) lil " . 26. + aso - 2 1(1) = 340+ 1 . rezulta cli /(-1)=0.•• g== X-I)(X-2).. de +( Z d . IIre ucn I ~ f tus are rlidlicini inZ ~ -I' X2 . 38 • II) Suma ceruta este egala cu Sz + 2S1 + 4 == z . Cum /(-1) = -22. a)xl•2=±I'X:!. avem fals. = 4c( -1)-22. C)I==(X2+X+ ::::> == ..4==±2.f'(I) = 80.. ~ 4 .30. avem !!. Pe de alta parte.-I]U[3. polrnomului/la X +k . 2 . a) XI == == X2 I. .._' . b) SI = 0.fare toate radacinile reale daca ~i numai daca 43. Pentru X e lR .a b -2 ~ 1&1 .O]U[~. c) a ::::>als-O - . .mfirutate b) 15. + Xj+ I-~ Cum X4 .+ I.0 I" "/ ~ x lui I la X2+X+2 2 se 0 bti pne a==-3. l1 oX:! X:! ~ SI =2. XI = .4a + 4. Fie p =-X -& radacina a lui 2 0+ az + a4 + ..Fle h==3X2+2X+6 Cum ( -h)() .3S2 . .2 sa . Atunei reG) = I( ) _ 2 . ==3a(3a-8) ~ 0.r. 44.x3 == ~ m == x 2 -2. .b==l. r e = 0 . reala. 1'(-I)=7~ . l1 oX:! X:! ~ ~ 1(2)==1 . Polinomul g=/(X)-/(-X) a Zk+1 Rezultli ca I(X)=/(-X)::::> _ 1(1)+ 1(-1) are =0 . 3 40 • 3 Presupunem cli / are toate radacinile reale. 18.res / /( &) = &4+ 3&2+ e + 6 .care verifica relatia cl 1(3x) . at: o ~ ratIOnale ale lui I pot fi' Q z c:c :E • .0. eel radacim X +x+l g = )4 =f(x) O.< .• a/ 0) == l{l) ==L: 0 ::::> nu are radlicini' I Z " Ireduetibil in Z 2[X]. = a a)I(3)1(1)==80a+2b=2(40a+b). Fie deei r = aX + b restul impartirii lui I la g. Deci a > O. 42. + Xj-I = 0.. C ==a _ r . deci toate radacinile sunt egale cu -I .:) • >< ~ at: u.mSI == 18. d eCI XI = Xz == X:!=. I 2 + X) + X4 == . Avem reG) ==1(&) = 3&2+2&+6 ==3(-&-1)+ 0 2&+ 6 == +3. 27. 36. XI x2 X) x4 XIX2X)X. .220 X. / impar I".24.OO).25. de == a + b + c. Daca a ~ 0 . Cum xl+xz+x3=p=3 si Din :E .f'(1) = 2a + b . deci si f" au toate radacinile reale.6b . S) = -3m i S _ 2' 9. g.~ XI == oX:! = I ~i X) == . b) r=O ~i 3x ==±I. ( ~I un cmmrnc este X2 + I)g b) MI' are 2 elemente deci U U U .• a e 2 ) este egala cu 0. 37. Fie .. ale lui / sunt I I -I) X + I .a+ . a) a + I . unde 0 1 == .2a = 8 ~ a == SI -2 2 S2 = 6. 13 = c. ..x2--1O.Y=9~ 3r::::-::.. 0": . eCI nu toate ra acinile sunt reale. Prin insumare obtinem S3-2SZ +SI +4-(~+~+~+~J=0. . rezulta I (a) < 0 . Rezulta J=s-« in Z [X] c. 33. u II) 1&1 CL I==(X-I)(X == c X -9.decignudividepolinomulj .4 ..+X+2.b . a) g==(X_I)(X2+X+2). J=(X _I)z C+X -21. deci S4 = -2 < 0. 23.f(1) = 2 r == 39. /(0) = 0. . deci 1(-1) a +b = /(1) = -20.X3==-2 7 b == -13. X3 = a + r ~l X + X + . Fie xeC. a) Cum gradul lui I 4. Cum !!. U XI == 2 = -1. 17. 2 ) . deci a e (-oo.: ee 0 rlidliclOli a lui g ~i r restul implirtirii e -3& +2&+6.. . 2 2 2 2 -2 XI +x2 +x) +X4 ==9<0.i = 1. 35. a) n g(-2)~0 g(2)~0 ~ ¢:> me[-16. (_I)==-a+b.a::::> a = 3 ::::>a = I. a) I=X(X +12X +20)=X(X +1O)(X +2)::::> ==0 _ 16. I . ~ = O. V xIXZX:!.2x.5X + I . e are 0 rlidliemli k mtreaga Notam ' .3 .X:!== -2. la g.2 ::::> = -a e Q. 1(-1)=-20. Atunei Rezulta J":(X _I)z c+ aX +b. Atunci f'. obtinem c( -I) = 0 .• 1'(' " " . u [rmea U4 U6 == 2 U . Atunei I(O)I(l)=(-k)(I -k) ( . 1 Avem Dacli X /(x}=O~ . Deci / nu are nicio radacina iar celelalte doua radacini I I I I j{-I) ( 1=(X+I)(X2+(a-I)X+I) Itdlicinile lui XZ + (a ~~O~aE(-oo. Radacinile IT /(x)==xZ(x+2)z+(x-3)z+a-9>0. . .a) rezulta S3 = -I. lui I la g. Avem ±2 radacini pentru g'. ::::>r-4::::>r==±2::::>x ==-1 -I 4 b = 12 22 . De aici c == d == 39. a) (I . Obtinern 20. 1(1)==0::::> a+b=-2 ' ~rhr unparp . a) l1 Xz X3 x4 xi .I -2 2 Un cmmdc este X2 _I . b) 2 2 Z X i .2a ~ 4 . x. Q)f(-X)=(XZ-X+lrO . r = 7X -. fals. / are toate radacinile reale daca ~i numai daca . Obtinem de alta parte. g are trei a e {-5 I} 31 I numai numerele ±I ~i ±-. a) XI + x2 + x) = -a ::::> = 0 ..x3==3::::>a=_ um x-y _.f'(-I)=a. . a)j{I)=j{_I)_ b) /(o) unde v 34 • F'ie r = aX2 + b·'" + c res tul J ~rh". distinete ~i grad (r .X2.atunCI lR . a) l(x)-I(y)==a(x4_y4)+b(x_y) ::::>a ==---4. ii lui/ . a) -+_+_+_==XIX2X)+ .X)/ + (XI. +aso = 1(1) =340 + I.38. .2 cl f « d ibil ( . b == 12. deci s.2a+b=1 a) 1(0)==n::::>n=01(1)-1 . I XIX2+ XIX)+ X2X) = 32a2 -120. fals.b = . .• X X e lR . g Imp ica 2"" + 2"" + 2"" + 2"" = .2. c) ~ + X2 + X2 . suma anterioarli 4a 2 rlidlicinli reala a. rezulta cli polinomul are 0 Din punctul anterior XIX2X) rezulta cli / xI..X3 + 3Xz .XZ.XIX X:!= -c ::::> = 2 b) .~e 0.20.b-l::::>r-I.} ::::>a== _ . . . este 3.:: 2 x2 = -.X)2 == 2(X2 + X2 + y2) _ 2( I 2 -. I' I I I I 5 0 d . Calculandj{l) 2' I~) (I) ..f(I) . I 1 I I 19. . c) b)h=4X4_5X2 1 +. Cu argumentele de mai sus rezulta eli r = X4 + 3X2 + <X + 6.c e lR[ X]. .a.: Q •. Cum ~ at: ~ c:i • 1&1 l: U XI .gurnentele la h.+m::::>m==-1.h) ~ 2 . Cum 2 I --L ~l X:!== -2 ~ m .4. . b) Pentru a = b == . I.) == (I-x. de mai sus rezulta eli r == c) Fie e e C p.X3>0. a) I==X(X -1)-9(X2-1)==(X2_1)(X_9)::::> b) Rlidlicmlle sunt ±l ±3 .219. I..*0::::> XlR[X] " 3 a2 nUdlvldepOlinomulf.b) ~ c)l==gc+aX+b . b) S =-2m==2 _ I 1)(X2 X ) 2 ::::>m--.0 Viete aplicate Avem IUI din enun] este X4 .6 XI + x2 + X:!== ~ X ==r. = (a _I)Z .

0 "2 I -.•-«> + x) = 0.. 2 si strict crescatoare pe eX -x-I 2 ~ 5./ ( -I) = Iin concluzie.•co ( In(x2 + 1)) X =+oo.:) III UI • [0 +00).j. deci E 2. 47: Rezulrg = . a /(x)=x4+4x4+3=3.. 'v'x E lR.•ee x . Dacli a = i.. x e R. 'v'XElR.deei 6~O(:::)4-4(a+2)~O(:::) -1.1 Avem x . rezulta cli 50. /=(X4+1)(X4+3). rezulta 1m/ = lR .:) CC A.rtea fel1'la 3. ="2 ~I X2•3 5±. ··1 2 a e Ul sunt solutiile ecuatu or x .5)(x2 . X +I x I Z c) lim lex) HOO = lim y -in(1 + y) = = lim 1.. c) /"(x) 2(x2 -I) fJ pUllctele de inflexiune sunt -I ~i 1.0) /'(X) = l-x .j. Daca a= 2. 0/ . 0. x f'(x) f(x) 4. 0) Avem lex) = (x2 . dreapta y = 0 este asimptota orizontala spre +00. rezulta eli a =30(229 l 1!l> _329).0 deci ~I . atunci ecuapa 1 + 21 + a + 2 = 0 are r. x +I x = lim/(. . 'v'x E lR. b) lim x-+o x I = -2 (se U Z >CC CD UI \110 aplica regula lui L'Hospital).cinile din IC 1 I· f . X400 2x X +1 (x2+lt (cu .'v'x>0.. Limite de funqii.1dlieinile 11.. b) d e Z CC UI • x f'(x) f(x) 7.1 Limite de ~iruri.e ~ gul lui L'Hospital). [3. Funqii continue. o o a: ~ >t -"2 I / }I >t 0 este strict descresclitoare. c) min j'(x) = -1 (vezi tabelul de variatie) . valorile intregi la gra ficul functieij''spre I b) f'(x) -00. a) intervalele [1.llinl/(x)=limxl x .• oo c) Deoarece / are proprietatea x-+co ale lui a pentru care/ este ireductibil peste Q sunt a E Z _ {_3. In concluzie. Funqii derivabile X4CO Cum /'=30(X2 Cum x2+x+2>0 • .e.. X-+"""'«l lui Daca a = 0. deci y = x este asimptota oblica / (I)= a + 3.x .. [2.q E Z. 'S u.•~ . unde rezulta P.. Ecuatia f'(x) =0 /(2)=/(3)=/(4)=a+4. atunci p.)X)=2_2ine=o. eel b) . hm lex) = lim x . 11.. Singurul punct de extrem al functiei este x = 0 (punct de minim). a firmati rezu It" ap I·' d teorema IUl.0) f'(x) -00 -2- ~E 0 "2 5 -2- ~E 0 -I x3=X. (cu L'Hospital!) .3]. deci / este strict descrescatoare.45./2 reale. c) Din tabelul de variatie rezulta 1m/ -I 1 +00 =[-~'~J.J5 . a (x _1)2 b) f'(x)=---~O.. . ./ . -I.: o ..o 2y y.e0. 0 X-+OO +++ ? +00 .. . 'v'x E Z3 .. atunci /(0) =0.y+1 = lim_lyO / 0 y. ·1 9 " "luaCIDI e reale. avem /(X)=X4+x3+x+2=X3+ 2+x+2= X +++ o . 'v'x E lR. b) lim(l+ 2 +1 x x . atunci cerinta. x2+1 deci j este crescatoare.• oo * '\..02(y+l) Functia j' este strict descrescatoare pe (-00.q. +x +2f {2X +1)+30(X2 -X +3t (2X " -I). ANALIZA MATEMATICA (clasele XI-XII) 3.' e ire ucti I peste Q daca ~I numai daca nu are radacini rationale.=== > 0.4} .. .!.eX1+I < 0. a) /'(x)=e" .:) i concluzia.. Cum q a . AI ternativ.(X+.inx+I. 'v'x E R . rezulta cli polinomul este ireductibil peste E 5.2] .. d ibil . 2. Cum de b) Cum 3 este 3. c) .intrucat x400 .'v'XElR. rezulta cli / are radacin! rationale daca si numai daca a = -3 sau a = I /( = O./x +1 -I = 1 . S . a ~ -1. x+ -q x: + I . daca si numai daca a E /(2) = 0 .. Cum xlim lex) = 0.) y. este descrescatoare si lim lex) = +00. Dacli = ±I. 49.5x + 6) ~i f'(x) are rlidlicinile reale functiei/pe XI {o. = 2(2x .. c) Din a) rezulta ca lex) ~ /(0) (:::)eX ~ x + I. Deci/ Oarboux (fiind continua). . i.0] [Q] =. . a) Cum b) XS = x. gradul lui / are riidlicini In Zs 3. a) Avem al = fl{O) . b) Calcul direct.•00 1 .'v'XEZ3. .. ~i x2-x+3>0 pentruoriee XElR rezulta ca /{x»O'v' X E A. a I " . Avem /(0)=a'/(1)=a+3.1dl!. 'v'x E Zs . 46./x2+d < 0..x -I = 0 i = 1 2 eU 2 6 = I.•eo =e ..j. = 2x+I_2x.. + 4> 0 rezulta clifare toate .. unde g = X + X2 + X + rezulta cli g este ireductibil peste Z3 . UI o . 48. lim lex) = 0.!./x2+J. tru UI a pen care / are radacini rationale. In(X2 + I) lim =-=hm-2-=0 X 00 [ooJ . x = -2ana tcan . Cum r. /(x))" a: 2 6. R0 IIe . Daca as -1 . a) f'(x) = __ x_ 2 -00 0 +++ 0 -. Cum gradul Iuij" este 3 rezulta cli polinomul est .5x + 5). . d if nu are rucio radliCIDlllireala.:) : = g( x). Cum gradul lui g este 3 ~i g nu are rlidlicini In Z3' +«> '\..q /1. ~ .o y b) limf'(x)= lim(2X+I_2in(I+. 2 .p.t... Vom determina valorile intregi ale I .5x + 4)(x2 . -I ? x . deci f ~ rex) • 238 1 ----).4].!. (x2 + I) x2 + 1 deci / este convexa.. /=(X2+1)(X2+X+2). I} .• a: lUI Zs daca ~i numai daca nu are radacini in Zs..•-«> lim lex) X = -I (cu L'Hospital!) ~i lim (f(x) x .U} . atunci /(i) = o.

0}. c) Trb.• ~ -. • . b) Functia este si f'(x)=x-I-Inx. a) Se arata prin inductie matematica. d enva b'IX pe I <1 limf'(x) IN.. x .!. Obtinern cafare un singur punct de inflexiune.1 1 = -2 . la f= ~ C uj c) Avem f"(x) 10. deci f (operatii cu functii continue). =0.2 1 §I x2 = r. Vx> -I. .. =2. x f" daca x < -2 3x . f(x) = In(x+l)-Inx.. Functia f(l- f" x se anuI aza doar i 2 .<Xl y->"'y+l y->'" Y -toO.daca ~x-1)2 x>I. a) ~n?f 01 =-. derivabila pe JR\ {-I. rezulta cll 2 =e .I) I '(x) = 3x + 1 . . c) Avem g (x) = I. f .2 X4 ' Is '(-2) .r-+OO .. b) Functia f este continua pe JR\ {O} §i derivabila pe c) !~x(I-lnf(x)= ~!!(X-x21n(1+~))=~FoY-~~+ y) =[%]=~~2(yl+l) =~.4xh ! ~ :t • 240 derivabilape f'(X)=I+~.x . rezulta elifare derivate laterale in x = -2 §i c) f"(x) = 3x . fd Inf(x) 1 '(I) = ~ ' decifnu In(x+lnx) x-I e derivabila in x = 1 .daca x xe(O.dreapta y = 0 (axa Ox) este asimptOtli orizontala spre si lim(f(x)+2x)= -oo lim(v'X2+1+x)=lim(v'y2+1_Y)=lim x->-oo y. de unde.In::~ f este x = O. adica 10(1+ x) ~ x.bli .. -0 j. = In(n+I)-1n(2n+l) . conform unei consecinn. de unde obtinem ca a.. 2 Vn~l.In[(I+ x~JX~lr~1 §i cum x~JX~lr~1 =e'~:~1 . I x . f(x) = -"2' 0 . In~= -102 2 .(X) f(x)=e In x J() §I limlnf(x)=liplXln x.!. este continua pe JR. . S' . x-O x->ol+\x\ elementare: =-1 §I puncte de inflexiune ale functiei sunt x = -I ~i x = I (vezi punctul a).0] si strict descrescatoare pe 1 JR\{-2. it: ~ ... _ _. 10(1+ y) _ [<Xl]= lim _1_ = 0. .. Cum f este continua pe ~ ~ ~ '(0) = -<Xl.•-ool+\x\ x .fare derivata.-2 deci dreapta de limf'(x) tl x = 2 si limf'(x) xJ. "/ utem scrie x continua pe JR ~i derivabila pe JR.. ' Vx > O. 0 xtl x+ ln x ecuatie y = 2x este asimptota oblica spre +co ."y.'---1-2 x (x+l) dreapta.-I si li~f(x)=+<xl.•-oo lim f(x) = 1.b) Din a) rezulta f(x) 19. lim f(x) x->-oo X I = lim y->".i ~ =xa-I.. (O..__ 1_-.I)u(l. Deoarece lim /'(x) = -<Xl ~i limf'(x) = +<xl. 17 a) Deoarece • 11. co] 0 parte §i de alta a acestui punct (faceti tabeluI de semn!).. t .(-<o. 1 b) Singurul punct de extrem local al functiei f este x = 3' c) f"()~ x .. decl lima.. a) (0. - 1L a) f'(x) = -~. ( ) }!. a) x = 0 este asimptotli verticala la stanga. ul lui g" obtinem ca punctele de inflexiune ale functiei g sunt X. . e) \itJl(J(X»X-1 =~we ~ InJ(x) x-I ~W~-I~W . =[~J=lim 1+:. anume x = e.1 + y _ _y . a teore .fe. deci x = 0 este asimptota verticals la dreapta. Cum I I) X + ~i f"(x)= 22x+12 >0....1 • (n+I)2 = In(~)-. o<.. 1 • 241 ...x + I est . rezulta ca 13.•'" .f(O) Ii I = m--=I. _. I} si f '() • 1••• II) urn . x~ r. c) Pentru .. . y = -x -I este asimptotli oblica spre -co iar y . cu 2 daca a = I . 2x x = 3/' VxeJR\{-II} 3~(x2-lf ' ."/ nicu punct de y 8...(a) = lim (p+ p2 + p3 + . mgurele 15. daca x> O.f(x) <"2' 1 V >0 x. Vx>O X (x + I) deci f este . ca limf(x) x.•" ' -toO. deci dreapta de ecuatie y = .. x +I Vx> -1. = stUdiind semn . I ..•-<oI-x x lim -=-I.O)§i fi(o. nO (I) 1+- X are asimptote verticalg §i nici asimptota spre +<xl.. conform unei consecinte a i &AI teoremei lui Lagrange. ' daca X<O si iI ~ ~ i§i schimba semnul de U (I. _. dar nu este derivabila in punctele x = ±I ~i /'(-1) = -<Xl f'(I) .. a) Functia f este continua pe JR. " 6(1-2x2) (2x2+3) 3 . rezulta ca 1mf = (-1. a) f'(x)=--( X c) Funcfiafeste b.•-I x->I t met UI agrange.1) 0) = f(l) = f(l + 0) = I.<Xl). §I nu 0""· este derivabila in x = -2.I). * O. b) f"(x) (x) = -<Xl §i ~ f (x) = 0.t. f() x =..(a) + h(a)+ n.. este continua rezulta ca in x = I. y->". c) f"(x)= 9(x2 2(x +3) VxeJR\{-II} _1)~(X2 _1)2 ' . • < - (I)· ..2 ---4 .->a> • a p'te!" lim a-eee p(p. f"( ~I X = -. . Graficul luifnu c) lim .+ I + y ~ . = 0 . .o = eO= I. Singurul punct de extrem al functiei j" este Singurul punct de inflexiune xaf(~)=xa . adica)" )_ - [0. + p·)epa . Vx> 0 . deci y = 0 este asimptota orizontala la 3 . .fe. Vx > -I.este asimptota orizontala spre +<xl.41) x f()lim --= x ..I!/. Deoarece = +<xl si Iimf'(x) = -<Xl.. tuI al rezulta cafeste J)in punc v hm f(x) x . decifnu teoremei lui Lagrange. ~ • rezulta ca limita ceruta este egala cu 0 daca a < I .L x.!.. b) graficul functiei spre -<Xl.1). .2. fd '(-2) =. Apoi..e . c/ 21nx-3 x3 .+oo b) U' I ' -.~[(I+ x > I avem 2 =e . respectiv cu +<xl daca a > 1 . n .fe. -Iun . + /..b) f'(O)=hm .fe §i !i~f'(x)=.iar Is '(0) = +<xl §i fd f este continua pe (0.". conform unei consecinte a este derivabila in x = 0 .<Xl).fe .2 2 extrem local al functiei j' este x=O.deunderezultaca b =1.~"'a) limf(x)=-<Xl x.l p convexa.<Xl).•o f(x). .deoarece . /.o .!. b) Deoarece 2 ' 2 rezulta O<a .. b) y = e este asimptota orizontala la graficul functiei spre (p _ I)p· a ~ 12. e asunp ota 0 rea spre +<xl. iar dreapta x=1 este asimptota al graficului la stiinga. ~ >0( asimptotli orizontala spre +<xl. b) f'(x) xf"() x = ... intrucat !. Se arata ca !t~f'(x)=-.) sunt ~ctii derivabila pe 1R si este stnct crescatoare. Functiaj" este strict crescatoare pe (-1. Singurul punct de inflexiune al functiei j'este x = 4x~ -3 . A vem f'(X)---- -3x+l 2h ' daca x< 3' I '(x) = 3x -1 daca x> 0 . a) Functia ~ f(O) = 0.. ~~7 . 2n+ I . x II deci dreapta de ecuatie verticala functiei x=-1 este asimptota verticala 4x = (l-x2/' orice Vxe(-I. -I) rezulta =~ p _ I. iar y = 0 este = l-x~x. intrucat pentru x> -2 . 9.. Is '(I) = 2. e oar III Xo = care este unicul punct de inflexiune aI functiei f.

= 1+ e"> 0.! :::I ~ 5 ~ ~i lim n(f(n)-I) n->a> = Iim n[ {In 3 + 3n2 + I-(n n-+a> :::e-I . Pentru ca I sa fie continua in 1 I'() x =2xsin--cos-. ~i atunci u(x) < u(O + 0) = 0 pentru orice x ~ 0. decij x <0 z.. '<IxE lR. ( eX -IJ x + -x ex. x . deci I eCI are derivata in .1 ~I hfD x x 0 X .00) .00). daca a > 1 . din a) rezulra a = 1 . dad! 21.o x. a) y .5) <=> .1 11. (x+l) ca u este strict 21..-. Asadar. xto x. I(x) .a> [A2.0) (0 +CO) .1) ~i I '(x) ::: _-_1 ='. II) +00.~i lim(x+I)=-«>=> x-+-<X) lim/(x)=-«>.(x) ~i lim (J(x)-x)= x-+-co lim eX =O=> y=x este asimptota => I 1a graficul1uilspre de tip [Ia> .0) = 1(0) 2 este continua pe lR .)) ~~(:2 I) . x E [0.a-I 1. rezulta ell. Pentru a doua limita avem: 1 /' () +g' () =-2-+ ( --2x x =0.. Cum (f(n»" ] + = [(1 + (f(n) -3n2 +n{ln3+3n2+I+n2 =-1.e E V.(0) c) Fie = 0 .::: +00. x E (0. Jim I (x) = Jim _1. Ii Din faptul ca larctgxl <~.•" ' x->a>. lim f(x) 2 x-+a>X = O. 'D.1(0) = 1'(0)· x<=>y = -x + 1 b) Jim I(x) X-+a> = Jim X-+a> 3/( 3x2 + 1 3 2 2 x =0 ~i /. b) Functia I este continua pe lR•. Jim I(x) x--+--<X) V x + 3x + 1) + x~ x3 + 3x2 + 1 + x2 deci dreapta de ecuape y = 1 este asimptota (orizontala) la graficul functiei/spre a). '<IxE lR => I x-+±oo este strict crescatoare este injective.x>I '(0) _ - prima Solupe altemativli: cum 1(0 .In 2. deci exista C1. surjectiva. care nu este interval. 2 I( 0) < f(b) > I(e).. co) . .I Cu regula lui L 'Hospital.0 I· ( 1.e ~ /. 2n -I 2.(0) = 00 . iar x = 1 este punct de intoarcere al graficului IUif e) Ecuatia tangentei este y . '(1) ::: ~ ~I Id (1).· f(x) 20 • IIr) Iun--=I X-+a>X ~I .o :2X) (I I) +x x-+-co = +00. ( .x+1 . ~I I 2. ~l <b<e cu ~ ~ 11. .. b) Functia I este derivabila .JI. 1 -I))f(~>-I JUCn>-I) Cum I are proprietatea lui Darboux ~i lim I(x) = ±<Xl .4Y + 3 = 0 . Jfaficul lui I spre +00. xto = lim(l- = lim xJ. Functia '<IXE(O.l arctgy rnxg(x)=lim--x=lim--=l. de~1 x = 0 este punct unghiular. . -'11) f(lR) = (-«>.1 CIIi= b) Deoarece lim I(x) .1(.1) . u:l a: i. Cum I· Un = lim vn = 0 .co)---+lR. 12(X)' . . rezulta cal speta.'Inr: 3. pe lR· ~i a ~ 0 < 1 ~i 1(0 .JI-x vX-l x> tui Darboux ~i este strict descrescatoare. -I) u {O}u(I.(5)( x . b) Avem I(x)::: { X . n ~ I. rezulta caf este derivabila in origine ~i /. S ~ 22. II) iJ(x)1 = x2 ·ISin. Cum 1(0 + 0) = ~~ ( x + bex) = b = I ( 0). Luand a pe V. ~(/(:2 ).!. b) /.1(0) 1 lim . f + g este constanta pe fiecare din ~i (0.. decij" nu are proprietatea lui Darboux. Rezulta ca 1(0-0)=2 daca 0=1.1(0) = li m xJ.--In(x+l) x+l x2 orizontala la d·· ecuape y = x este asimptoia oblica spre +00 e 3 = Jim :Vx +3x+4 x-+-I x+1 f'( X )_ - 212 + +1 '<IX>0 x2 -x+4 1(x3+3x+4)2 e) /. lim l(x)-f(O) x->o X . rezulta ca I (lR) = R .l y-+a> y = 1'(I)In2 = In2 .. I)] = Jim n->a>1(n3+3n2+1)2 c) Folosind teorema de derivare a functiei inverse obtinem: () r' = /.OO). '<IXElR. 24.1S x2. II) e) limn(l(ifi)-/(I))=r n-. E ::i • 24 . 0 V 0 vecinatate a lui O.-1] ·-1n arctg.:J )_~-In(x+l) ~sclitoare UI~-' este derivabila ~i u'(x)=-~<O.are leste lim I(x) = O. XE ..1(0+ 0)::: 1.. a) l(x)Sx+I. rezulta ell.-1)) = ~(2+ 1 are in origine 0 discontinuitate de consecinta a teoremei 1m Lagrange ' deducem cl1 /.o = 1 ' rezulta 11. ~I Id '() 3 0 = => I nu este derivabila in 1. Este suficient 1 .b) •. 0 .. Prin .(0) = 2 .= 0 => y = 0 este asimptota x-+a> x-eec X + 1 2. = (0. e) Conform eu X = Jim (1+----h)=1 X-+--<X) xe -«>. C2 E lR astfel incat arctg x + aretg . c. rezulta ca I este continua in x>o origine daca ~i numai daca a -1 - IDajoririi).. bm(f(x)_x)-lim X-+a> - 3 4 x+ x-+a>1(x3+3x+4)2 b) • '/ =0 . '<IXElR·. rezultli ea lim (f(n»" n-+a> 23 a) I(x) ffi' :0 . decij" nu are proprietatea lui Darboux. 1 x <0 . b) I'(x)= ' '<IxE (0.1 a: ~.0 0 ~i 1'(0) = 1 . (cu iteriul cnen Z origine.00) . .x.00») ~I X-+CIO < 0.0) . im n->a> n-+a> Q a: ~ ~ • o ~ o . = co .cosx -7+-X-2-' 1 '<Ix<O. e) Avem 1(0 + 0) = 1 rezulta cli 1(0. rezulta ca ~ oC 1.0) = -1 ~i 1(0 + 0) = 1 . b .(-1)= Jim I(x)x-+-I .1 =Iim xsin-v= 0 x->o X ca exista a.xto x = co ~l lim I(x) . deci dre apla +X:VX3 +3x+4 X +x2' _ X -- . . deci I'(x) strict descrescatoare.b.cosx) _ . Cumj" are proprietatea ...1(5) = /. ~ x 1 X '<Ix 0 => limf(x) x->o Deoarece * = O..(rl(l)) 1 1 '. 1(-1) x+1 = lim 1(x+l)(x2 x-+-I X -x+4) +1 ::: lim x-+-I _< 3 (x+ 1)2 _ ::: co. decij" este marginita. '<IxE (0.1(0) . un 6) I(x) . '(0) :::In 2 s I" .J 2 x-I Folosind ..1 I - 2 .1) . Iimita de ealeulat este nedeterminare = 1. + 2nf( .0 xJ. 1(0-0)=-«>..!. deci I este '(I) = /.0 sa aratam vn = 1 . X +1 x +1 I) ~ ~ c) Confonn unei consecinte a teoremei lui Lagrange.= C X 1 {C p x 2' 242 (-00. = +1-(. I este derivabila pe R .0 cli I este derivabila in x = 1. Inu este monotona Fie sirurile un = -f . Rezulta u:(O. Jd -2' 1 f.L/(I) n~.ist!i un rang N ~ 1 astfel incat Un'VnE V pentru n ~ N . lntervalele (-«>. '<Ix<O. = UN' b = 0 si C = vN .'(0) s =0 x-+-<X) . a) I este continua pe lR· (operatii cu functii continue!) si 1(0 .0) = +00.1(0) xto x.

obtinero liro(!(n+I)-f(n))". : tC b) Egalitatea se probeaza prin inductie sau cu formula lui ~lbD1Z. f(3) < f(5) ~ 1n3 inS rezulta JSln3<J3ln5~3.. decif e strict crescatoare- .~O este convergent. descrescatoare.)~=_I x-O c) Avero. co . 2 b) Functia u: (0.••• 'ratA e ap 881&-____ f "( ) -.. '<IneN. -m-l-oo 0 36. a) f'(x) derivabila ~l.intrucat '- C n -too.!. E "" . ~ I ca f(lR) = (-1.Pentru x=-l 30.!. sirul este convergent.:.'<Ixe(o.X )> +I Ixl.L x ~ ~ x ~ 2x ) = ±I . a ~ 2 I" lim xaf(x) Pentru a < .1] si strict descrescatoare pe [1.0}. a) si f(%-o)=. E f(n)) =0.I)Tabelul de variatie al functiei este: -I +++++++++ -00 f(b.al ale functieij" sun . '<IneN=> 0 => lim /n)(o) n->OO '" °.• v I. b) Existenta punctului .00) ..Ioc.11) f"(X)=-A2sinAx. sin J. ° ° ° X.1). b) Inductie dupa n . pentru orice n ~ I.00).t<k)(0)=3~)k-I)k=". decifeste surjective.(~I+~t 2 +~I+~+I obtinem . 2 ' :::) ~ ffi A.. De aici rezulta n an =(2mr) u(x)<u(o+O)=O..I >0 '<IxE(0. e2 ] ) ~i strict descrescatoare e.. d It' ca f nu are limita la +ex>.) ~ obtinem ca ecuatia f(x) = m nu are solutii pentru me (-1. xa-3 . • · . sun p \f(n) (0)\ < lAin -t • : t ~ ~if este strict crescatoare. (n. '<Ix> . d . f este convexa. '<IxE (0. cn . <X> ) • 1'(x) = ~.%).f( n ) - )=_sinF. c) Deoarece ca f'(x)<o.+i + x f'(x) f(x) Functiaj'este ° ---------. ( °. . rezulta ca din tabelul .O. u( x) = xcosx .sin 2 x eSte descrescatoare.'<IXE(O.'::').J x2 2x -1 .. g(x) = f(x)-m.-00 'f(n+I)-f(n)=-2sm \f(n+l)-f(n) I ~2sm strict crescatoare pe (0.oo))=[O.tt si 2 C2=-.'<IxE[e2.+i+-in) I~ [2 pe ' 0.1). deci f este strict este descrescXt C1 "1 ~ PentrU sirun e 2 ~oo ~i n = -+ 2 (7i 2 n7i) ~oo avero f(an)=I~1 x> si f are proprietatea lui Darboux oare J5. 3 3n2 n->oon3k=1 kr: \.n + I).. conform cu b).. +. c) Deoarece 1n3. ':i a: Y.[s J3 < JS ' 2 <5 . .. n ~i u'( x) = -x sin x < 0. c) Avero fen + I) .. deci lim(!(n+I)"""". 0] ~i este strict crescatoare pe 1n3. (0.fj ~ 32.~O descrescator x ••.%)... x sin x .an = -In(1 + an) < 0. b) Pentru orice de un e rezu a -cosFx ' __ tirol-cosFx =_lirol-COSY 2 . • ca't m · I -f'( 2 2 --inl_ 2 - -in .•eo .fen) = cn' e ca n-+OO c.oo). x I <X> ~ g(x) I~ f ( n + I) . c) sau /n)(o) '" A sm It t unctele de inflexiune ale funcl1el.) ~ R.e2) ' si f'(x)~0. if? ~ <~ - if) ~ f(5) < f(3) .+i 21Sin I 2(J. c) Folosind sirul lui Rolle pentru functia g: (0.I Daca a = lim an . Valoarea maxima a functiei este f(l) = -I. 1 n I n 3L.<Xl). de unde a = 33. II -O-tO..'<IxelR=>xk=T. are (pe I) si doua solutii pentru me (-00.[s . '<IneN. iar unicitatea f'( ) d este strict crescatoare pe (0.( °.L + h _ 1.oo)..n + I) astfel iil ~ ae[-I. l: VzC 2x + I 2 . c) Din b) rezulta ca Xn E (-1. b) f'(x) 3 I (I = -3 ~( 'ItX +~) 2)2 _1_) '<IxE lR \ {-2..I - ° +ex> . . x f((O. b) intrucat f are proprietatea rezulta lui Darboux ~i = lim o ~ z C x->i<o ~ h + 1.)n . 2 lim xa f(x) = . f(O+O)=1 31.x.rezultaca = 1. Cum Xl < Xo 39. ntt • 2.• +ex> pentruorice x>O.prin intrucat .00) .%).00). c) n I 3 . prin inductie se obtine cli (xn ).rezu l4 3 x->oo ° pentru ' a>~ 3 lim x f(x) = +ex> iar daca . i-2 ~ . n-+oo Fiind descrescator si marginit inferior de 0. (an ).'<IX>0=> din teoreroa IUI rezultA d f tul ca f' . X= 1 0 bti pnern C1=-.... adicafeste strict descresclitoare pe. J. exista cn Solul1e a e . N*. It mativa: Conform teoremei lui Lagrange.%)J=(.1I)f'(X)'" singura solutie pentru m =-1 Fx·(2-Inx) 2x ° b'\ f'(x) '. b) Conditia este echivalenta cu a ~ maxf(x) nO .JS 1n3 ~i . . > 0 x-x' vx» 0 deci . singurul punct de extrem al fractiei f c) Inegatitatea s~ sene : · x FoIosim apoi.+i - 2 -in de unde rezulta ca: J.00). 2 1'( x) (Fx) . x->OO a a ="3 ca f«-I. Ca unn are. pentru orice x > °.. (fiind continua).deunderezultaca fAO)x~O (Fx)2 y->O ° avero l "'-. f'(x) f(x) Cumj este continuaobtinem inductie obtinem -1 ----------0 +ex>• ° °_ +ex> 37. b) Tabelul de variatie al functiei x f este: 2xa _ .decifeste .ke n.J x2 + X + I lim f(x) Hi<o .7i 2 deci arctgx-+arctg-=-'sgn 17! eCI x 2 () x . '<Ixe llb •• j'(X)".11) xaf(x)= ~(X+2)2 +~x(x+2)+1fx22 = ++++++++++ . de unde rezulta deci u este strict tJIICle Cn - n+ e I (I ' + . trecand la limita in relatia de recurenta rezulta a = a -In (I + a) ..!.< . II) f'(x) = (x2 + 2x)e '<Ixe lR. deci punctele de ex~em . "Ix> -1 ~ x +! f este strict descrescatoare pe (-I. strict cresclitoare pe (0. +. Lagrange aplicata functieifpe = xcosx. = lim b <X> • 2 intervalul [n.00) -tlR. Fiind monoton ~i mlirginit. n-+«> 2"cn '-' ..3" n k~ n k~ I (n-l)n(n+I)=0=>lim2-'Lik)(0)=-.c)Deoarece Sirul f(x»o este strict an > 0..::.vx>.. fap tul ca f'(x) < .[s = JS 1n3 si. -I) . sirul (xn ). a) :::) [0. '<txE (0. '<IneN.!.lnX+1.~O este strict descrescator. de unde obtinem ca x = -I este 312' v x- ~ an+l . '<IxE (0. t 38. a) f este derivabila pe lR ~i f'(x) =.

liJOf(x) = 0 = f(O). Vx e JR•. decif este strict (n.• X /..terivabila pe [-1.1].n).n -1 .. ~i /"(x)=(2X+I~ X4 J) Ite --. 3 .1] ~i /. Vx > 0 ~ a. b) Explicitand functia j' t ' surjectiva. b) (j-I)'(ln2)= (~ /'r (In 2))=_1_=_2. /.40.(0) 1+ 1(0) . e. (cu regu Ia I' L'Hospital) Ul si 41.-0 0 x x . r= f(1) + fi2)2 + "')+ fen) = ~(n2+ 1»). {X(l-X). = -. in plus. Vx > 0 ~ x(x+ I) este strict descrescatoare.+00). ~i f(n.-+00 2' ...Ia ~..I) c) Cu definitia.. Considemm sirurile de termen genera I x. lim/(x) x.I]\IQ. /.n. Asadarj'are puncte de inflexiune .+1 == e. -e z c) f(x) gW g(x) I -m 1+00 (inductie) 0 e-m 2L--3 k=1(x-k) ' rezulta ca f(k+O) + I») = JR si. Vn e N ~ a.. x-I /'(x)==~. are proprietatea Iui Darboux. decifeste .2)(3 . b) /'(x) = .t.-I} (x + 2)"+1 unde rezulta IUl L ca 'tal) . este strict =a 1 n solutii daca a'# 0 ~i n -1 solutii daca a = O. e! .!.I).".. eY -I b) x y. a) Deoarece {x}==x.. a) I(n)= lim(f/(k))' *=0 00 (X+I)~X+2) =.(0) == rezulta ca f' e M ..•ec ~ . Se obtine n+ estesinguruip t .(I-_I_)) •.2) ..(x) = eX(sinx + cosx).1] . Se arata usor ca I este continua pe [0.g(x)==2-m eX x -00 este derivabila si g'(x)== VxeJR* .3]. I •••• a) = -00 ~ X = 1 este asimptota verticala la dreapta. x e [1.+00) .0). +00 lim a-eec descrescatoare.!. solutii reale daca ~i numai daca me (e. 46.!.• o 2x 0 x ..3] sau folosind corolarul teoremei lui Lagrange. Cum lim f(x) 0 < a. (V)n ~ I. este functie continua. -L x-+o x Iml = (0.• Jim f(x) ... Vn e N ~ (a ) crescator.IJ.+oo») are = (0.t--1-2 *=1 (x-k) = +00.. = - n ~l Y. deci y = 0 este asimptota orizontala. limu ~-.+1 2 00 .•co In (x2 + 1) 00 x ...m -m 1+00 -m I.n-l.(n-I. rezulta ca x -00 -00 0 I +00 +00 I ecuatia /"(X)= unnare.. x la O. rezulta ~ IU (J ( a. Cu ajutorul sirului lui Rolle deducem cli ecuatia are exact doua intervalele (-00.. Rezulta ca Inn+1 Inn+1 2 ==lim In(x+l) =[~]=Iim x +1 =.. Din f este ca ~ 15 pnn trecere la limita in relatia de recurenta ar rezulta ca I == == . Deci kef I I == . II) lim f(x) = 0. Daca I == ~!! atunci a.IA f"(x)-x' ospi .2).+I. VxeJR\{-2. VxeJR*. c) vem .~(f(x»)'-k ..) If-+CX> = I si lim g(y. 1 IntrUca't IiJD x . descrescatoare f(-oo. cum =+00 ~i f(k+I-O)=-oo. (x .1).3).•oo ± xtk x. b) Functia g:JR*~JR. ceea ce nu este posibil.. x'# O.g(x)==f(x)-m este derivabila ~i are limita in x = 0.k + 1»)= JR...•0 deci f este continua x = O.i.•O y f'(x)=--ex x2 • x->O .. " ...n -I . In(I+ I(x») lim :<-+0 x .•eo . prin trecere la limita rezulta ca c) Fie g(x) = f(x) .• oo lim I(x) = 0 ~ y = 0 este • 247 . zultA din .. x e [2.x). .ex. ex: ~ ~ xe[O. x .) ==lim n-+oo ea.m ==0 X intrUcat I x dH x n~ 0 ~ If(x)1 ~ lxi. 1n(1+/(x») . deducem ca g nu g(x) -m :> Q ~ ~. intrucat (x) ==f'( x) . folosind criteriul cu siruri pentru limite de functii. limf(x) = -00. 4e -2) . 1. a) ri x) = __ 1_ < 0. f(O + 0) = +00 si x . pentru orice k = I..: > I.(0) = 1 .' obtinem I(x) == (x -1)(2 . VneN* ' 3. == e de doua ori derivabila.. Vx e [-1.oo) (vezi tabelul de maijos!) = (-00. I '(x) lim--x .• oo = 0. -I ==Iim eX .) _ a. ceea ce este echivalent cu faptul cafnu are derivata in x = 0 .. Vx e [-1. X /. Cum 1(0) = 0... ~ ~'- fiecare din intervalele (k.) Functial este derivabila pe [-1. se obtine ca/nu Vx > 0 ~ ». to are limita.k I" f solutie pe > 0. g a) lim g(x. (2.2 /"(0) 2 xe[-I. Si functia I' este .. ecuatia n -I pentru orice k=l.x*-I=/(X)-x. a) x .+oo).x = [0] = lim I '(x) -1 = [0] ==lim -0 x2 0 x .• ~ ~ ~ 43..J k=1 (cu (-I)"n!.(1) •..+1 x =f(x)-x'~/'-*(X).t. deducem ca ecuatia are exact trei solutii reale daca ~i numai daca m e ( 0. c) Deoarece -- i: IU a.I = I . f(x) • f( (k.. ~ +00. 450 c) Ecuatia este echivalenta cu (2 x+l)e X 4' z 1 II) Daca xelQn[-I.k + I).-1} ~ i:/(k)=I-~2 *=0 2 -s i ..) n-eec = 0. b) Deoarece in Daca atunci If(x)I==lxI3~lxl. x . obtinem lim f" (X!+~x' = nt"(O) . eX. M= Jimof(x) .k adicli dreapta x = k este asimptota verticala.1]. < 0. Daca am avea I e (0.!... Vxe(O. .. > 0.!.• *=0 2*+1 3*+1 2.!.•0 x Singurul punct de inflexiune al functiei 1 f este Xo = -±.• o 1+ I(x) 1'(0) =-= /.J 2 X *=1 X X ••••• lim t (-1)* l*l(1) *=0 k! 00 = lim f(_I I_) = lim(I--I-_. x .x). rezulta ca Qiimf(x)==limx(l-x)=0 xtl xtl c) I(x) = In(x + 1) -lnx. deci I este . x . I 47. ~ i l- Cu sirul lui Rolle. Deci (a. /"(x) = 0 are 0 Ca :E • :> ~ ~ 1"((k. x-I == ~.• o 2 ri» ==-. x g'(x) ~ o 0 4e 2 .•ec 2x(x + 1) 2 1(1 + 0) == v ~ ~ == == • 46 este derivabila in x == ~i x ==2. deci este injectiva. atunci If(x)I=lxl· 0.b) e = X~l( X~2' VxelR \ {-2..f(O) x-o bel am e e convergente f(x) ..(x)= ••••• 2x+3 )2'VXelR\{-2'-I}~x=_i x2 + 3x + 2 unct de extrem local al functieij'{maxim c) f{n}(x)= (-I)"n! (x + 1)·+1 local).00) . (1. ..-I limx(J(x)-I)=lim-I-=hm--=I. Prin urmare. Deoarece Functia g:JR*~JR. -Ii n -' 42.I») pe fiecare dintre k = I.+1 I de _ I . 'H (1+ I(x»)x ~l .!... k = I.

if.a) f'(x) Qk 1 + (I). atunci a.' ++++ /' ++ +00 4 (.•eo 2 n reuniunea de intervale deschise. Daca I = ~ a. 'Ix > 0 .2~ . 2 .o 54. ¢::> i.)=~ n ..fi n n I I(un)1(0) ~ O.1' •••• rezulta Atunci ~(-I) f(k)(3)=3+"-'=--'--IP)(3)=3+LkT=3+ ~ k'k LJ_ k! k=O 2 k=O .•eo k=O ~ (. Aphcand teorema lui Lagrange pe intervalul n 1(_I_)=(~ n+1 [I 1'-.Deoarece a: ~ A=JR\{O.obtinem: • 0 2x 2 ~ ~ ~ xex-e"'+I.. unde P : R ~ R este 0 functie polinomiala . . .. 'v'x>O~a.•.x -I = '/ 2 .•.'Ix e JR\ {I} .. _ esteconvexa. Studiem continuitatea in punctul Xo = 0 . ~-Q~.pentru 0 X.•-ec f (x) = 0 . n n+1 n(n+l) = x~.~)ec.n + I) (c. < 1. •.~.. eCIes e mve . . a . a) f(-I-)) n +I asa incat I(~)= lim-n-f'(c. o ~ CC c) Nefiind continua cu punctele ~.!~ 53.Deci .). lim f(x) = +00.• " " b) Pe multimea limf'(x) =.)= -= I ~ 1 ~i ~-O n 1(0) ». . este Cum Ss.+I>x ~i f(if.1 1'(0) = lim I(x) .. Cum lirn rl(x} x-+"" r l este o a: ~ Q Z CC ». ' daca x * O.) ~~-::-2 < (n+ (n . .. Functia I este strict descrescatoare pe intervalele (-co.)=x+if. lim S. .!. x>1 f(x+l) f(x) = hm 2 x3+3x +4x+3_1 3 x ••••ec x +x+1 . Nu putem avea Ie R+. <-2-·FoloslOdcntenulcle~teIU1.(x) ( = - I)" 2. Pentru aceasta consideram sirurile u.1(k) k=2 49. =1. I este discontinua deoarece limitele laterale sunt nule... Cum I este contmu ~I x . b) lim I(x) = 00. -I II) x-+:t«> = 0 ~ y = 0 (axa Ox) este asimptota orizontalilia graficulluifspre :too. Prin urmare. 0) x-+oo .(2X2 -1). • 248 origine. If ca exista c. < n + I.-\ < rl(x) < if. 'Ix e R ~ J2 ±T sunt puncte\e de inflexiune ale ' • fun .I].I.. = Inrr(I-~) = In(fIk-1 k k=2 k k=2 x2' X X-+CIO . .• :t«> • .' poSI I.. a.1) ~i e?.jeste bijectiva. n . functiaj'nu este derivabila in aceste puncte.j'este continua pe multimea Au {O} .. Vx>O~f ~ • ~ pentru ca c. Valoarea minima a functiei este 2. decifeste surjective. ~I I (x) = x2 . =.-0 I(v. Asadar...+.. - .. oricare ar fi x e JR\ {I} . (k) ( 3 =4. 'In eN...Qe· (c _I)ec• b) f = x . = -= 0 ~ 0 . a) hm --x ••... prin urmare. a) I este continua pe uj a: I- JR*(operatii cu functii elementare!). deducem c. dreapta y = 0 este asimptota orizontala spre +00.. i f. -0 -. este strict crescatoare pe (1. . rezulta sirul este strict crescator. dreapta x = 0 este asimptota verticala.'>O. Tabe\ul de variatie este: (x-I) -<Xl 0 --/' 0 ~ 1 1 2 0 ~ .' .. care este x .) u (x) so.• 0 x [0] 0 eX I = lim -..O)= -co si f (I + 0) = +00~ Y X x-+:t«> X = 1 este asimptota verticala la stanga ~i la dreapta. 'Ix> I . Pnn urmare. n-+CD an ~ u ~ (n e N*) . e (n.. 'Ix > 1.!. Deci I = +00 ~Iatunci Iim -n-+OO an )-1 X z ':i a: ~ 1&.0 . In consecinta.•"" n + I __ I_)f'(c. lim I(x) = 00.Qk . .)=_I_f'(c.f(O) = lim eX .) ibil.. Avand in vedere ca f(x) k • ( = x + I + u( x) .>O. . ) x" 7 P. VneN.asimptota orizontala la graficulluifspre c) s..}.1' •••• R \ {I}~ JR. In puncteJe l(x)=O. c) Functia I este derivabila pe JR . a) f'(x) +00... I-~ 2 ~IimLJTf n . deci f mx admite asimptota la +oo X a f (1.+I)<x. exista c. continua ~i derivabila.•eo • j'(x) f(x) + + + + + + O ----o: I ---<Xl I +00 .1 ~ = 0 = 1(0). x-+o x-+o Punctele de extrem local ale functieifsunt 0 (punct de maxim local) ~i2 (punct de minim local).. decij'este continua in origine.x) = 1~ '(x) X 2 =x ~fof(x) = +00. iar valoarea functiei este ~. deci te i rsabila c) Pentru orice f(JR) = R.Jeste continua pe JR.~) n+1 n Iimn2(/(~)•.fIk+ k=2 k IJ= In(~' n+l) = In n+1 ~ n 2 2n t) r(X) = 2e-?. Arlltlim cafnu n · U derivabila in Xo = O.Vx>l~lim/(x)=O. n+ . pentru ca ar rezu = I ' . 0 2 b) f"(x)=". rezulta if. • Ita I I + I adicx! = 0 . deci este injectiva..-I = -.-I)=x-(3(~fxf 1 f'(x) -4if... + 1 este asimptota oblica la graficul lui f spre ±<Xl • Cum lim . e(-I-. d x e arata _x f(·) (x) = P (x)e-?l<1 W1 • prin lnductte up••n s e) .1 lilll s-+±<" M= 1 ~i lim (f (x ) ... Pentru orice x e JR avem if(x)1 ~ lxi.. c) Pentru orice n e N* .. ~i (0...• " " n 51.00). = -ln2.•"" . • •• • asa incat f(n + Q . b) f'(x) 2 x(x 2 lim I(x) ) > 0. Deci I este derivabila pe A. +00 Q • 2 c. deci are limita. * 0 . ~O ~i limf'(cn)= 2 •. Deoarece lim I (x) = -<Xl x to . functia este nula si. -0 0-0 . b) f'( '/ )=3x2+1>0 " VxeJR deunderezultacal Z avem fW-. de unde if.• " " . ctierj. Cum lim f(x) = lim e'" -I = I = 1(0) .c) f(x»O.f(n) = f'(c. . 1. Cum n < c.. deducem ca I nu este derivabila in un-O crescatoare. ~i se atinge in punctul x = 1. . c) Functia u: x rezulta cafeste continua ~iin origine. ceea ce nu este 0<1 ~ +00..rezultllca n ne·+1 Iimn2(j(n+I)-f(n))=+oo.1' •••• orice n e N* .u(x) = x -I este indefinit derivabila ~I (-I)"n! (x _ Q. I 1 = Lim(l+ 2" . = ~ ~ 0 ~i vn = .:= i:.1(·) (x) r = x~ de grad n cu coeficientul dominant (-I)" ·2· . > 0. b. (teorema lui Lagrange). < if. x Q.. de unde rezulta ca !~/(x) f(a.~..+I ' 'Ix * ) 1 . rezulta ca este strict cresclltoare..

. d ~ co. c) Fiind monoton si marginit....!_lnx)_I x-+"" X x-eco X X -. c) Aplicam din nou teorema dn E (n. 2 => Y . x. Deci / este strict crescatoare.§ an n~O este stnct crescator. Concluzia se obtine din faptul cll f este bijectiva.y .n . deci are lirnita..I_I . = 3.+~ =>f'(x)=/(x)... n . c) Cu teorema ~ (/')'(0) == I f'(r'(O)) de derivare a a functiei inverse obtinem: e) Avand In vedere ca (1-')' (I + ~) =. <: Q I = I + arctg I . rezulta cll/ x+ I lui Darboux (fiind continua). obtinem avem g(x) ~ g(O) == \Ix 0. . Cum / are proprietatea E I( x) X = I §i lim (J (x) . -I)=~..n + I]. Cum lim Inx = 0 ~i lim Inx = co. Cum [n.• bti tmem: lim nx.. surjectiva.elUstli . deducem 12. lui Lagrange lim/'(x) x-+<o functiei / = I'(dn) = I. /I) lim f(x) x . /(x).'( I ) == . Asemanator. Daca ar == 'Ix 0. ==limr'(~)-r'(O) •.•"" = lim /'(c ) x x-+oo = lim f'(x) SUJjectiva. > 0. . I .. = f-' (a.b].e-e-ec X x . rezul. eX e" . n a 2_ 0. 2 lR . rezulta existenta unui )_ I I. faptul a It . I-cosy . - an+.(n+I) -- n / == ..a e recurentl\ rezultll Din relatia a sUJjectiva. deCI. Curn are proprietatea 2_ Ok - ak .. . lui Darboux. ~ . Din an+.X+I-lnx=x:. m obtJIIe . x . x -COS-+-smx x I. rezulta cll 0 < 1'( x) ~ I + ~ < 2 pentru orice x> I . c) Folosind r'(n+')~_I r'(I) teorema de derivabilitate a functiei inverse avem: lui Lagrange mcat pe in erva Calcuilim . 2 obtinem a. > 0. Fie 0 = lim 0 (0 ~ 0 < I) ..an = arctgan > 0. d an. 0 ffi 11)0 1'(1) 3· Q. x .f'(O) 2 ci ~ v ~ % .•co 1' cos.co).(x) ==3x2 ~Iuzia =/(x). Intrucat ~i/este crescatoare. inverse cnei 0 bti nnem lim xn ==lim/_. de unde se obtine concluzia. ...x+I-lnx x2 functiei / I' + 1> 0.ln ~ x X. b) Din continuitatea functiei inverse. de unde f'(x) [a./(x) = /'(e) X • Cum /.. E a:: ~ spre +co. . Demonstrlirn prin iar daca a. 59.+. a -0 .an .'Ix E lR => lim / (x) == ±CO x •••• :t<>o . deci este injectiva.. d d e ucem cll lim = I. b) Cu teorema de continuitate b) /(x)=e c) Conform cxE(x.~ c.existA x. Apoi. (pentru 'In E t~oeste bine ao > 0. Din atunci ell din ipoteza este avem t~. ~I b) Din teorema lui Lagrange aplicata functiei / pe intervalul punct C n~ I avem =.) ==n + I .co))=[O. strict defmit. x [ lim/'() X--+te ..Y 1m --. deducem ca / (lR) == . II) _" . ' oncare a x> 0..(a -I)x -I ~ 0.. \In EN.. Deci I = co . conform teoremei lui Fermat.0) hm--= .b]..2 + a2 + . Pentru orice 0 asimptota oblica la graficullui/spre ~ +co.x-+"" z-eec =eo=I si limX+1-lnx=lim(I+. deci functia este este strict crescatoare.(a -I)x -I. • 250 . adica I = 0 . 0) lim x-+"" • OS ~ U .x I I (r'(I+~)) fi = _1_ --«>.0) I(x)-x Inx = Ax.n + 1) astfel mcat ~(I(n+I)58. = co. lui Darboux. \Ix ~ 0.a (I ) . -. 1(0)=0. pnn inductie obtinem an > 0. ~ c) Propozitia se rescrie sub forma exists ca g(x) == . JinX X teoremei astfel lox (()' x+I)lnx x aplicata . I). rezulta ca sirul (an inducpe ell a. Functia /fiind bijectiva. g ~ . oricare ar fi n ~ I .0h" V'kEN. l 1.. \In EN./(n) o /(n)) = lim/'(dn)= n-+oo x-+'" ci g'(O) == adica a ==2.x+I) 1 (. _ x ./(x)) §i lim(/(x)-x)=-lim x . rezulta cll ~ I limcos-=I X (I(x + I) ..-I)==~ II) Deoarece Jim / x-+:to:> 1'( x) == e' > 0.x +"2 este asunptota oblica a graficului functiei / este asimptota oblica a graficului funcpei/spre = I +_1_ > 0 \I x2 + I . Consideriind functia g: lR ~ lR. a. dreapta y = x -~ b) Functia/este exista a <b astfel incat f(a) == f(b) [a.a n+l = In(1 + a n+I" ) > 0 . V'x> o..•'" deci este injectiva. Deoarec e /(x+I)-/(x)=f'(cx).. an n~' es e strict escresclltor. de unde.an = _a < 0 \In E N· => () t . x> I . f are proprietatea rezulta ell f([O.•"":.propozitia adevarata. b) Avem 2 an+!.... I este rezulta cli I este strict crescatoare.V'x>O . ==(r')'(I)== E 1'(/-'(1))== f'~I)==±· lR .. P ican teorema de denvare r' (~) r' (0) ==0 .. E lR. rezulta cll / este strict crescatoare. teorema de derivare a functiei inverse rezulta ::> ~ j ~ x E (x. limf(x)=co x . c) Functia / fiind bijectiva. \In E N rezulta cll irul ( ) ..x + I]..I Jinln(u. rezulta E I(n + I) .• eo n.~ X~<D (J - a 2 . d .atunci == + cosx ~ 0. Intr-adevllr.'Ix 0.•"" n m re al.. ~ 0.. == fun ctiei mverse. x > 0 . CutD bl '. Fie = lim a 0 < I < +co Da II I lR . n-+co n-toClO E lR astfel incdt / (x. a+l Din I 1 ==/'(0) =="2. t lul x . avem x..x) = ~ ci f(lR) == decifeste lR. contradicpe. oricare ar fi x E R. . I ==(r')'(I)== f'(r'(\)) pentru x> I . 'Ix E lR . n+' .• O = 0 => y = x este . lR A li ' d .. bijectivll §i I'(x) E contradicue. pe intervalul .• '" n» • C E. 57. a functiei inverse se obtine din faptul ell bijectivli.. x-+ao x--+oo I '(x) = 1 (x) == ±CO ~i / are proprietatea • Intruciit ..- -I limeY-I -= y-+O --=1 y ~i x~~(J(x)-x)=co. X- I ~ / (x ) ~ x + 1. deci functia este lR limx:. Fiind descresclitor ~i . . x + I) . 'Ix E lR => f este crescatoare..=lime-:.•" ' ~-O -.• o ==1+_1_ > 0. X x-+oo 14 c~ . ~ ~ derivabila. pnn trecere la limita in relatia de recurenta obtinem 0) /(x) > O· o x ==lim(1 + in(1 +x)~) == + lne == b) Cum f'(x) I 2.. \In E N.. \Ix 1+ . sirul ( n este convergent.1/ lui Darboux si lim I(x) =:too => I(lR) = R => I este surjectiva. Pentru a == obtinem eX ~ x + 1. x n == I-i (n n+ I) ~ 1-' (I) ==1.) > r' (0) = 0 ca r' crescatoare)...1. Cum X lime X-+CCI -In-x -. f'(x) ._ .. [x. Folosind continuitatea functi .( x I 0<-<1 x ~nx. Trecand la limita ' 1h d n . n n ~ I.x + I) astfel incat /(x + I) . N rezulta ca (a n ) n~O este strict descresclitor.ox 56. 'Ix I f(x) == f(a). deci este injectiva. x-+±ao . pnn m ucpe obtinem an E (0.

d . deducem ca xn E (0. D·in faptul x-O X x Fiind marginit = I( x).n+l) Ii f(a Qn+1 = hm-. continuitatee functie f..b) Aplicand teorema lui Rolle functiei incat ~i fJ E (b. b) a _ _( )2 Vn ~ 1 deci (a ) . =-_..~I2n a~ + I . deci I este continua X-+Xo pe JR*. Fie I = ~!!IXnl· intrucatfeste rezulta cll lim Xn+1 lim I(xn) = n-+OO n~ I k E Z}..a2 1. Daca a E (0 I) di este convergent.C) "K xn+l-xn= ~-2(rn+i-Fn)=_I_"n+1 rn+i k=1 1 F. -.a2 an+1 a + n 1 + an+1 •• . I este ':i CIC IU ~ 66. rezulta ellI ca l(x)=k.Jk+l 1 . multimea punetelor de continuitate rezu ca.fJ) astfel r egala eu 0 daca.fJ] .a n-+"". Functia I fiind . ~iruI (xn) deducem ca A E (0.2k+1) I' ae . ~ deci (xn). [a. Cum I l(lR) = lR .!. ~ :: '} [k ' k + I] . mtervalul = n-+CIO lim f(lxn\) = f(t) .adica A ~ 1 . deci 1. a) 1'( x) = nxn-I +.0 U '(0)- - ( 2 1 - 1 a-I "m re ana n+1.+I + lnxn+1 > x. s ct E (k. 0.an+1 Dill relatia an =-.. Cum In (0 + 0) fn (1) = 1. De aici IU -. Vn E N* . e = 3(X2 + I) > ..Jc: < Jk ' de unde obtinem fiecare n~l exista XnE(~..!.) n ale functiei t' I din . Presupunand ~ o CC U(A)=f'(U(A)) 67. ••~ > 0 . I cpei atunci 0 = x. ~ 0 . Vn ~ 1 .<O. Functia lim x-eco f (x) x = +00 ~i f este continua. Vx E JR* . rezulta ca ~/(x) =0= I (0) . •.2k ~1~kE[2 n . f(x) 41 tAca lim(al.an)=0..~Iste marginit inferior de -2.f 1 lim I(x) = I(xo) . deci I este 1(2k -O)=k-I ~i 1(2k +0)= k . .C)limU(A)=limU(A)-U(O) '<-+0 :!i z ~ • A '<-+0 A. intr-adevar. de unde In A = n-+"" + In A) ~ 0 . I cu +00 daca a>"2.a2. Cum 1) . a) f'(x) = _e-x + 2nx . b) I(x) . Deci Xn ~ Xn+1' Vn ~ I.an 1. < An + In A . 1. 1.b] si [b. > 0.~ orig II' = Ixl. retU I ••. ~ . 70.an+1.rezulta-I-<_I"c k . c) Fiind monoton si marginit .. d eCI I este surjectiva. Se observe cll 0 este solutie a ecuatiei. Cum functia x ~ sin. deducem cll Iim ~ )a n-+CXI = 1+ In e = 2 . adica (1-1)2 = 0. Vx E JR:::> I:(x) = e. k E N* .1) . 1.Jk e -x. Vx E JR:::> fn este convexa. 1. c) Fiind monoton ~i marginit. aplicand teorema lui Rolle functiei fn pe fieeare dintre intervalele 2I [a.k+l). k E Z functiei este (0.CumckE(k.. Deci n->OO x.l+~J astfelincat In(xn)=O.a2. obtinem 0n+l /=0. a) Functia este continua bii . Cum continua ~i 64. nxn = 2 + __ -1 . daca ecuatia 2 ~ 2 • b) ArlItam ca ecuatia fn (n) = 0 are cel mult doua solutii reale si distincte. obtinem ca exista E (a.c] . Vx > 0:::> fn este strict crescatoare :::>fn este injectiva.00) \{2k c) Avem: I {2k I k E • Z} . b) Avem: l(x)=kEZ~XE[2k.a.I] sunt: 2~-1' 2nl_2' .a3 . deci sirul (xn ). I).1].!.:: + lnxn+1 = 0. lim (An lim =I. = inferior de 0. ojnz n. deci I este strict crescatoare. c) Din f(Xn)=0 . Din cele de mai sus I ~ ~ 0 < A < 1. < lnA. ar rezulta cll exista a E (a.fnu este derivabila in acest punct (nu are nici macar derivata). .deci ~ ~ - :E 3 I· 0= x: + In x. Punctele continua ~i f(lx\) _:O. < An si ln x. contradictie.~ <0 " f. I. Rezulta ea t. de unde '" Hill am ' treeiind la limita in relatia de recuren\A obtinern I = /2 -I + 1. k=1.(~).-_ . e un e l 1. a) Demonstram 3(2(~) U + I)'VAElR..k + I) astfel incat f. Din I. Conform ipotezei avem al E (0. sirul este convergent. Fie A = lim Xn . x E lR* nu are limita in Xo = 0..!. (rn+i _ Fn) _ 2> -2. xn > 2 1(1) = IV(k+I)- I(k)) < I-I . Daca / = lim an (0:0. ca pentru 5 i ~ l'-L -Xn adica e-r + 2n = 0.vn~l. deoarece xn < A..a de rela!t·a ~ ". Vn EN:::> (lxnlLo este descrescator.an .!..an). ltA c) \f(X)\ ~ lxi. 0 poem al.. E (0 00) este JR . n-+oon+l a X" X = n-?!--. lim ~ . + ln x. ' astfel mcat I(u(x)) = A .' cu I daca a _ I 2 din teorema IUl Lagrange pe intervalul -"2 ~I.(1+ ~).. are trei solutii reale a < b < c . b) Daca ar exista n ~ 1 astfel incat x. IU ~ ~ • 251 . Vx E JR:::>IXn+11 If(xn)1 ~ IXnl.an b. Prin urmarec multi fill unnare..+ 2n > 0. ~ x. E "" exista un singur numar real U(A) '1OI • •• • rezulta ca U _ I-I . deci intrucat surjectiva. rezulta ca limita ceruta este + f~ pe intervalul astfel tncat f~ (a) = I~ (fJ) = 0 . .an -1 > 0. / < 00) . Atunci existax .00)) = R.marginit inferior de 0 .. ~ irul este convergent .1.• ••• Solutie alternativa. Din b) rezulta si l(n+I)Prin urmare. Deoarece \/(x)\ . d e un d e re zul ta ca Im(f) = Z .!. y ' n n~1 este stnct crescator. 2k+l) . Cum a n ~ 0 .. pentru orice x E JR* . b) Functia j indeplineste conditiile Ck f:(r) = 0.2k+1). n+1 an . Vx E lR . x [21n ~ . . imp!'" faptul obtinem l(k+I)-/(k)=f'(ck)= 1 i:-. rezulta ca an+1E (0.= 2 x-+o X .Vn ~ I. trecand Lalimita in relati recurenta rezulta a In (L+ a ) _n =1+ n+1 / + In(l + /) = / 1+In(L . absurd.Jk+1 </(k+I)-/(k)< ~. a) Cum n" V (n + I) _ I (n )) 2n rn+i + Fn a _ . Deci an E (0.VXE(2k. rezulta cll exista un singur numar real I (0. I. Vx E R.1(0) = sin.• I'" 1 .(0 + 0) = -<Xl.···.. 3 U (0) + I) pnn in uctie. ine este discontinua in fiecare punct al multimii rezulta ell I este continua pe (2k .. sirul este convergent. rezulta x. b) Din teorema de derivar e a functiei inverse rezulta ca U este derivabila pe R ~i i :z:. . de discontrnuitate = 2(1--. absurd. a) Imaginea functiei x ~ log.1). + Inxn+l ~ X. = 1-(t)" t 1- 69. ~ Xn+1 ' "" ci ijectrva ' pentru ori ce /I.~1 e strict descrescator. 65. fn fiind bijectiva. • Intrucat x. Daca (1 n . rezulta ca lim nxn n-+OO =3 . I. n-t'" in orice punct Xo E JR* avem I.1).c) ~ ~ ~ •.al 1. = -<Xl ~i Xn > 0 astfel incat fn (xn) = O. . .2. \sin ~\ ~ lxi..este derivabila Ii I() ~l si f'(x) m x-+±oo' x =:too rezulta ca .an+1 d d -----. a < .

F(I) = . +«» . +«>) . 'S u: ./(I) x.. _ a-I ~ J.(0) = I ( 0) = Id (0 ) => a = b = 1 . b) Fie Goprimitivaoarecare ~ [I .. (n) = ~J!(x-(n-l»)(l-[ -1)J) = 0. deci ImG=[- de unde rezulta continuitatea luif.r .deci a = I. (1) = a = Fd '(1) = 0 => b = 1.•1 x2 -I 2 J2 20. 0 x2 + X + 1 > . b=~= In3 In3 19. IS C =- -4 15 .:) Z Q 4. F'(x)=T (a-axIn3-bIn3)=xF X => a 3 2.b = c. deci functia I admite primitive pentru a E (0. rezulta ca G este functie derivabila. -2-+ a pentru x o O x +1 « ~ ~ . deci este injectiva.:) Z c x + 5x + a + 3 = 0 => 6 5. V'xE lR => G este crescatoare. . deci F este convexa pe lR •• (I) b) x .fill + .!.••• c) F"(x)=(-4x)e-2X-2(-2x2_I)e-2X=(4x2_4 +2 e ) -2x . Primitive. f5 ID "" ci -x( -ax +2x a-2)+4-a) ( cu 6=16>0. x . 0 => a -4. este strict descresclitoare pe IR .2( x2 + X + l)e2x = I( x) . F'(x) =e X 2 x +3x+ a) ~ 0. deci f e strict 0] . x .. Din continuitatea in Xo = 1 gasim b = 1 .Deci 2 = a + b = Fd (1) = 1.:) i ~ d) F"(x)= ( x 2 +x+2 )2 ( 2x+1 _ I. G'( x) = 12. 3 a'-3 . 11. c) F'(x)=/(x)=(2ax+b)"x+1 2 Sax + (4a + 3b ) x + 2b + c limF(x)-F(I) x . V'x E IR => F . (1 2x) + 2 0. Din continuitatea in Xo = 0 • F'(O)= gasim a = c = 0.+i 2 5 b) Cum F'(x) < 0. 16.~~(i) c) Ecuatia 2 ±F'(I)=e(4 +a)=±=>a=2Ie 2 = 0 are doua solutii distincte.0. • 254 b) F'(X)=I(x) = x. deci b=c=2. c) 2. deci f... __ I_ In23 . 18.•. =/(1)=0. F este functie derivabila. E[~ 4' Id(n) = lim(x .2a+ C = 0.r. 1 f./3x+1 = = __ 1_.. aE[2.•o 1(0).3x+1 =>9ax+3b+2a=6x+2=>a=~ 3' 9.(n ) = lim (x . Aratam ( n -I» cos ca I este continua intr-un punct oarecare n EZ .. F'(x)=a.2.. = a-I = Id (0) F".. '/ g este strict crescatoare.(inx-2)+2. X = 2x + 2x => a = -. . x-en I'f.:) ~ b) ~F(. 1. decij'admite .n )cos (I + 2X)ll x\.• 1 x-I r=r: 2 + ax2 + bx + C r=r: =x"x+l => 2 x+l .. Daca G este primitiva unei alte functii g: lR ~ lR. deci continua pe lR .lim F(x)-F(O) x . a luij V'XE(O. x E I. (0) =0 = Id (0) = b si f's (0) = I => a = 2 . V' ( ) . 8. Id(n) = ~(x-n)(l-(x-n») primitive. ) V'XElR. a) F'(x) = ). din b) a w . c) F"(X)=I'( = 13 - 4a > 0 => a E ( -00.. a) F'(x) = (2x + l)e2. -e ~ z I o III • 6. Deci G'(x)=I(x»O .fill ] .n 2 I( n) = 0. descrescatoarepe (_I .•o x b) F'(x)~o. Avem lim x" In x = 0 pentru a E (0. l arctgx x x' *0 admiteprimitivepentru I(O)=lim/(x)=I.. > 0 . de unde rezulta continuitatea lui! +co . Functia F este derivabila pe IR. Functia admite primitive ~i cum nu poate avea discontinuitati continua. a) lim F (x) ./3x+I +(ax+b) _ ~ -. b=~ f.deci Gnu este surjectiva..•. de speta I. rezulta ca F este functie derivabila.+«». iar din derivabilitatea in Xo = 0 gasim b = 1 ./x + I. .••• lim F(x)= x c=2. x=O functia admite primitive (pentru ca este continua) ~i l(x»O. 3. +«» .Jx~=I(X)..+«> => G este crescato 10.. Daca F este primitiva unei alte functii I: lR ~ R .. 14. ~! s tri b) Pentru ct crescstoare pe [0. 0 => x = --2 punct de inflexiune .. F.+«>. (1) ~ >C V'XElR=>a>O )_ X =e ~i 6=16-4a2:5. iar din derivabilitatea in Xo = 1 gasim a = 0 . V'x lR => 6 E = 9 -4a:5. 2 b = -. Trebuie aratat ca I este continua intr-un punct oarecare n E Z . a). a) I(x)= 2 . V'XE] 1(0)=1 (pentru ca x ~i arctgx au acelasi semn).Tema 3.+ a ..+«» 15. a) Se verifica ca F'(x) = I(x).• o nO 7. r(x)=aIn2x+(b+2a)Inx+b+c=In2x=>a=l. II = 0. F'(x) = F"( x) ! 4X3 + 1 pentru x < 0 2x . I(n) = 0. Functia I este x?n continua pe lR \ Z.• III 13. F este u • o . = 0. b=-2.. ea trebuie sa fie b) Fie Go primitiva oarecare a luif c) Fie Go primitiva oarecare G(X)=F(x)+a. lim In2X=+«>. r(x) - = 2axcosx -sinx( ax2 + b) + c(sinx +xcosx) 2 = x sinx => a = -I. x . 17. Functia I este continua pe lR \ Z .

) oct CD U 11'1 1&1 · 28.. eX C. deci Fo (1) = 1. e Dacl n esteimpar 26 •• ) Fie F'(x»O.+00) si pe (-00.x2 + 4 x __16 =>F4(x)=--4x+8arctg x2 + 4 3 x+c. b) I este continua pe JR" (functie elementara) continua pe JR . JR. '.(x)dx= f-dx=~+C. F4 '(x) = _x_ x2 + 4 ~ 0. ff'(x)eX x +I ~(x))dx = f(x).O).: -e .deciFnuesteinjectiva. arctg x+ c. (x)dx = f x2: x2 + 4)+ ::I primitiva oarecare a functiei ~ III -00.a) ccs. primittve. lim x-+-t<O F4 ( x ) =+00 . (0) = 0"* fd (0) = I .Ix e (-3. 22. F'(x) J. Daca n este n (0. = lim 1(x) = 0 . '. primitiva a lui a: 1&1 f(f'(X)f2(x))dx=~f3(X)+C.) Z -e A. '.. Deci j" este continua pe .a) 12012=>F"(x)=f'2012(X) eX x) < 0 '. deci I este 4 __ x_=x2_4+ 14 ( X ) .• cr: A.• o = lim sin x . '.)2(x) f2(X) 25. rezulta surjectivitatea. f'(x)+cosx. eX b) Fo(x) c) Fie F +C J.r . I. x+ fe-xdx=-e-x l-x :E :::. de speta a l-a..0]. Fn'(x) f'(x) + C..9) dx=--3x+9lo(x+3)+C. (0) = f(O) =0= fd x->-<X> (0) .)2(X)+ f{x)f"(x))dx=f'(x)f(x)+C. ceJR. Fiecare dintre functiile are cite un puncte de discontinuitate . = '. · eXf(x)-exf'(x) f2(x) dx _ eX « f(x) +C. :::.I . f(J"(x) + f'(x))exdx = eX.f'(x))dx f(x). C . (x) => F"(x) = lox + I ~ 0.0). .Ixe(-oo. C.Ix e (-3. Iim/(x) x .a) 1 este Id{O) = y~{xlox continua +sinx) pe (0. cosx+ ff 2(x)dx= b) Fie c) Fie (1. deci nu admit de speta a l-a.•o x x = I= I{O). f'(x) dx > f(Jo(x)dx= f'(x) +C. este convexa pe [~.Ixe(-3. x+3 2 4 :::.c) lirn -x-++«> . iti x lui pnrm IV •• a r J4' . F4'(X)= xX+3~0.sinx+ =- e) f(sinx.0) => n este numar impar. = f(x). ~l litn F4(x) 0 = -00 ~i cum F4 : JR~ JR este continua.) Q c) f(x) dx= fexf'(x)-eXf(x) e2x f(x))dx dx= f(x) +c. dF~ F pn'tm'u'va oarecare a lui f. F4 Fn o primitivllalui 0 f4. = xn-1 ~3 < 0. . 27 •• ) u.Ix e( :::I • 256 • 25 R . 20ll X ( 2012 ci J: U cr: Z o a: Z Q 1&1 · d) f(U. dx= f'(x) I(x)' 4 dx =±lo( primitiva oarecare a functiei i - e) ("(x)f(X)-U..-. deci Xo = 0 Xo = 0 este punct de discontinuitate sunt puncte de discontinuitate F 0 primitiva oarecare a lui J.+oo ) => F Pentru b) 23.Ix e 3 JR . In => G"(x) = f'n(X) xn-l~ -x) > 0 '.• 1&1 If Jl f'(x).) U U · d) f(sinx.. .0) => n este numlir par. Deci/este continua pe JR .a) b) Xo = 2 ~i pentru c) f(J(x) + f'(x))exdx arctgx + = eX .0).{O)=/{O)=O. I b) I-n f~dx= fn(x) fJ._) ffo(x)dx= +C. I.Ix e F'(x)<O.+oo). d) Fie G 0 j: l1li cr: ~ fJ.+oo) ~i pe (-00. b) f(-f'(-x)+ c) f(-x))exdx=eXf(-x)+C. +00) . ~i F4 0 .0) ... b) Fie 4 = O.deci F4 este crescatoare.. X-H"«) 21. xn I-n f : dx= x3 2 f_x-dx= x+3 ( l- a: i :::.Ix e [~. X2 x-3+.+00) ~i numar par F'(x)= fn(x)~O.. fn . deci F4 este injectiva. '. deci admite primitive. '. f(x) + C. F(x) X . c) f este continua pe (O. a) de speta a I-a.0) => xn-I > 0 '.(x))dx= Z f7dx= fl"(x)e' 1&1 \1'10 a: fexf"(x)-exf'(x) e2x =0 :x + C => Fo( 0) = C -I = 0 => C = 1. I. fex _xeX x -rdx= eX +c.Ix e ( -00.X:3)dx=X-3lo(X+3)+C. iar . f(x)1) f g) 24. deci F este concava pe intervalul ~ I (-<Xl.IxelR=> F este injectiva.

If IC -1r " •• • • I " 4 c) ftgxdx o =-lnlcosxll~ =-In tz : ../3 +2ln 3+..Ji).../3·3· 2 -I e) A f(.!.i IX 2 +z x I 5 dx=-+In2 2 j) ....Ji) 0 0 3 3 2./3arctg(x.../3arctg..1 2.+1 4 = 28 15· 2 +2arctgx)I"3 =I+!:. d) _I f(2X -2-X)dx=(~+ In2 In2 TX)/I = -I If I 1) _lv4-3x2 O.---.2 1 I • · 258 ... _JI_x212 =!!.2..!... t: 1.3 4 _I I F"'=--~--X . -I 3 3 1 J.eo 0 Jx2 _11 +2Inlx+Jx2 2 _111 = 2 I -.x +1 I +1 2 ' dx= J(X +2X2 +1)dx=~+3.Ji 0 0 .Jix __ f-2-dx OX I Jdx=[ ._ 2x + e )/1 _ e ./3 ..--:dx= 2 2 Vx .!. r=re=: . . 0 +2 fF]4 _ In..3_IfFdx=-arcsm.3 =.i.!.. X 0 g) fl~dx=.lnl--21_)dx=..+I-~.. _ 1 1 1./3 r:. 3 5 x+l 4 2 2 3 c) . a) S.1 OJ ) -x+2 i f~dx= x -1 2 Kx+-2x 2) 2 -1 dx= (X2 -+In2 IX-IIJI =-+In-... dx = arcsin -X/I = -" .-(e-I)=~_e o In 1 2 2· 4) fJ 2 3 x+2 x dx= fJ x-I 2 x -1 2 2 3 dx+ 3 f .3..1+ In(1+ .Tema 3.!. 2+./I 1 I 1 3 1 = -. '1 o 1 n f:.... x2 + 1 o 1 f J 4-x 2 g) o v sx + 1 I f 2 r::./3 o 6 4(i-1) .---../3 2 2 --2--2..!.In2 + In3 Ii _I J~"'4-3x If I x _1 d --x .x 0J I 2 2 1../3/1 = 6.x f x ./3)11 .!. c) 0 3 ' x + 1 If If 1 fo J x 2+1 dx = J x 2 +1 dx + J x +1 dx = 2 V """"'--:11 I x2 + 1 + In(x + J x2 + 1)1 =.Ji I 2 )2 I 2x 2x 2X 2 2 b) ~lex ..3x + 1 dx r::.Jix fY In. + 3 dx = . a) 1(x-ex)dx=. I) 2)2 Jjf3~~X~2dx= l(x+-i-)dx=(x2 x + . 0 6 2 r..Jx2+1)1' ... a) fSinxdx= 2. o 1< +1 4· 2 b) f cosxdx= 1../3 142 2 II =0...2 + e2x)dx = (_ e. e) I 0 c) 1(2x +TX)dx=(~_ o In2 In3 TX)/I =_1 +_2_ In2 3In3· 0 2f I+x 2 J 2 dx= f o 1.o 3x2 + 1 3x + 1 3ll 3 0 .-?dx=arcsinxI6 2 0 vl.x dx+ r..../31 1 2" ..Ji 2 = arctg x II= !!../3" 9 0 3 27· •• II) o b) I IJ 1 dx=ln(x+. 20 6 X =In(I+. Functii integrablle 1 • a) 2 r( {X .J8 . 4 1 --x 3 x 2 1 x.eX dx = 1(e. 6 ' o b) 5 3 o 2 J(x-v'x) +l dx= J(X2_2xv'x+x)dx= 0 2 14_~ 3 5 ...

Je-4.Jx1: I 2 =16-2.r. c fl x-sinx -I Idx = 2 f(x-sinx}dx 0 = 2cosl-l. x ee2 ee2 ' 2 ee2 (. c) I o o o fxexdx = xexlo .!.!. Jlnxdx=e-2. I "'" o o I 15 2 e+I e ~ ! z c ~ III • b) fxcosxdx = xsinx I~./3 3 i) . SIDX If ". IC = 10. xl' 2013 I 2013 =0.J2). j) Icosx.Jtdl=-(I+. "IXE ( O. 0 e e b) f /(x}dx= F(X}\2/C =2-.fi . /C ~ " • • ~ ••• 4 • " 21T • 260 2f . tr tr tr •• 2 "3 2X + cos2X sin "3 1 g) f 2 dx= f-dx+ 2 dx= f 2 2 "sin xcos x sin xcos2x 1C sin x "3 1 /C "3 1 1C f-dx=-.Je.fSinxdx = -2. Q) 2 f(x-l}dx+ o f(1-x}dx=l.-dl=l+ln-.' I I = J-.1< 4 1< d) fctgxdx = In(sin x)l! = In. I I 2 ".!.Jx~dx=2. I 2 b) fx2cosx3dx=3sinx3lo dx ¥i =0. 6. altfel e) 'ln2012 I---x I x I I dx= __ ln2013 =--.-~+(.-~)=3. = 2eJX[ = 2(e. ~ 6 1< e) jlnxdx=xlnxl~ I -fdx=l.rK dx = -"2cosx 0 = I.+«> ) ..+2(-xe-xl~ 0 + fe-Xdx)=2-~.. 11+/ 1 •. o I I 0 3 2 I ./x+ldx I x+1_. + cos x I . I e) f-._~ x. " 3 g) 2 I-I --dx=-ln(l+cosx}\"3 " (. 0 II 0 b) ol+ex I f~ ?=. · d) I fx{x}dx= fx(x+l}dx+ ~ ~ 0 fx2dx="6./3. Q) Ix. (. Q) F (x)= -xsinx-cosx =/ () . =ln~ 3 4 t: /C " 1 CI: III 7. fxsmx o I 21. 2 e) . Q) fXSinxdx o " = -xcosx I~+ fcosxdx 0 /C = 1T • s. JX c) !j. I 1 d) II x + I /Vrr=:Idx= 3( x 2 3\1 + 1)20 = 2~ -I 0 :) o Z u • :) ii ~ ~ e) fl x-sinx -I I Idx = I f(sinx-x}dx+ -I f(x-sinx}dx 0 = 2cosl-l .2 = I(/-I}. cos" X 4. I 2 (.. -' ~ Q o 2 o III i :) u: ~ ~ c) fx[x]dx= fxdx=-.. I "I/X }2. j) I fln2 xdx •• = xln xl: -2 2 .fexdx = I. (. ~sm x 6" 6 4 1 " g) fx2lnXdx = ~ lnx 3 1'2 e -3 fx2dx Ie' 5e 6 -2e 3 . 2 x 2" d) fx2e-Xdx=-x2e-xl~ +2fxe-Xdx=-. 1 " j) f-2-dx=tgxlt=1.-2-dx=-ctgxl!=-1+. (.sin(sinx}dx=-cos(sinx}\: " o • :) ~ III Z j) flx-arctgxldx=2f(x-arctgx}dx=I-2 -I 0 I I (I) xarctgxl~- f~dx 0 I+x =1-'::+ln2. ocos x K " 4 h) Jln~ dx = 2. I 6 .rK _'!'lnx\' + 'r-\-dx=. I ¥i b) ~x2-1Idx= f(1-x2)dx+ 0 2 f(x -1)dx=2.Jx Inxl. Q) f~dx= x2 . 8.

2.!. If b) limf(x)-f(O)=f'(O)=3. a) b) c) f' (x ) = 2x~ x8 + 1 .JX4 +1 ~O \fxElR. decifnu are puncte xIf(t)dt c) Jim X->_ 0 x2 x2 -+cosx-I = lim 2 X->_ x2 x de extreJD· 17. x I . Deci . deci exista limita x x~ Jf(t2)dt. I b) o ff(x)dx=-~F(x)11 2 = lim 1= f-xf(x)dx= _11+e x=-I -I e-I . 2 . o I.+<xl) . ii! l+x2 I c) x x~~ Jf(t)dt . X 2 b) Aria este egala cu fif (x)1 dx = ~ c) . + Jf(t)dt] I = x~~(Jt3 I f(t)dt + Jf(t)dt] I = U W ~ ~ · c urn • t2+1e t 2 ~O.I If(t)dt= ff x ( - 1)( 1) dy=fif(Y)dy. lirn If(t2)dt x~( e' 1 = If (t2}dt + E~If(t2)dt:5: 1 x 1 2 ff(t )dt + lim If(t)dt x-H'" 0 0 0 X->_ I = +1 0 I ff(t2)dt+ =-~(arctg~-!:).Iarpentru e . f'(x)=(x4 -4x+3). a) f'(x)=_x_ex. tElR~ x ft2+1eldt~O. Y ~ w Q. . lim t > 0 . x 2012 ° _xt2+1 f t d. 8 .) Z cC :: ~ • 14. c) Pentru x > x:5:0 notarn x=-Y.f-_J(-t)dt= 11+e =" . l- l f l+eX I 21 = _11+ eX f(x) dx= 2aretgxLI i ~ u. f( x) X = lim x-++co 2x~ x8 + 1 = +00. o deei grafieul functieij'nu are asimptote obliee la +00.Jx4+1. 01 t2 1m -I· XI 1 d. deei grafieul functieij'nu = X-. 1 cz: Q ..f<O ~ • 262 f(x)=-f(Y):5:0. 2 2 o 4 c) =!: I aretgx-~)Ell~ .JX4 +1 I =(X_I)2(X2 +2x+3). a) f X2 f(x)dx=T+cosx+c.l'-+O 11. x = }i~[ff(t)dt x . 4 \fx>O. X.t= lim ( aretgx-..!. 2 III o >cC III Z cz: W c/ X->_ hmf(x)-lim . II) Aria ceruta este egala cu II f( x) Idx = arctg x I~=~.Y~O si X~. n7C 7C 7C •• II) f'(x)=(x4-4x+3). f(x) ~ lim ft2dt = +<xl.!... o x Avem 12. a) F' () x C/+l} 1)21+ ( --2 x --2 x4+2x2+2=- 2f( ) x. X->_ I 1 + t2 x->_ = lim ")""" =---=-. 1.X->_ f t2 + 1 e Idt ~ rtm f -2-dt t o X->_ 0 t + 1 15. 2X~X8 + 1 = 0 ~ x = 0 este punet de extrem.: • ~ 1L a) f(t3 + l)f(t)dt o I I I 1 = f-2 ol+t -2" Y dt =!:. o 2 1 b) Functia este strict crescatoare. w c) lim ff(t)dt n->_ 0 -~(F(n) n->_ 2 .c) EI~Jf(t)dt= K n~~(~-~)=~. x t2 \fxE(O. y~O .+CO "" c::i w • f'(x) lim X40+oo U :J: b) x->o ! z cC ~ f(-x) = -x t2012 !t2+ldt=-f(x). b) 2 b) I 1=.F(O)) _11+e f-I f(t)dt. a) limf(x)=o. 4 2 4 4 X->_ (x - arctg x) = +<xl. are asimptote orizontale la +00..

I I limitliobtinem lim I. el este convergent.+2_(I-xt]ln(x2+I)dx= I 2 2 J(1-4·(x -2x)ln(x +I)dxSO. • > 0. 7r . deci graficuI functieij'uu are asimptote orizontale la x-++«> x-++«> 0 2 n .+--C2 I n 2n 2 • 3· 2n + I n 0 F'(x)=_I_+~=/(x). 0 0 I + x2 4 ex' 1+ x2 n+1 c) In+1.)2n+112 lnS 2:+1 =2n+1 I ~i prin trecere la Consideram functia I: lR-+ R. ~ .x -I.-++«> I' I .on I .+I·ox2+2012 .x dx S 0 ~ sirul (I) I este descrescator. n-++«> + I 2n I c) I I 2n = f(1 -x )2 • UA.I =fx ••. 21. I .2013(n-l) ~ 2013(n+l) <nInS 2013(n-l) ~ Iim nI --n-++«> . 'S ~ ::> U U I(x) "0 4 lim--=Iime-X = I. n+1 lim I.+2+ 2012'In ~ In+2+ 2012ln+2 ~ 1n+2S 2013(n+ I)' 'tin e N I SinX --. 'tIx ~ I . x-++«>X x-++«> X +1 1C 1C 1< e..1_ I =C o --C2 I +-C2 2 -". II) lim x'>ol f arcsin-( -dt +I 2 I (2 .0. II) x-I 4 = lim2xarcsin-4-x'>ol X4 x +1 =. =0.f (x) = eX . . b) I(x) = x a.• o x x-+o x4 b) I'(x) = e. II) * R .decij'este continua pe [0'2] \{o}. •• z I lim I( = Iim 2xarcsin~ x) = +00 . decij" este strict crescatoare. 1m • .Xl 20. 2013 n+1 I. o 0 3 I 1 I e I b) 0 S Iim f(11 4 n Dar eX ~1+x2 ~-S--~ Je-x'dxS f--dx=!!'-. I f(1-x) o 4 dx=--- (1. f.In = fe-x' dx > 0 ~ sirul (In t. dx = Iim _1_ = 0 . z c 1&1 ~icum functiaI este strict crescatoare rezulta ca 1mI 23. deci graficul functieiI nu are asimptote oblice la +co.~ ( )' 'tin eN . fx·dx=--~ c.= [(l_X)2. I 25. 2 2 b) In+I-I.. Este suficient sa arlitliIn 27.'1 este monoton crescator. II) fx21(x)dx o = fxsinxdx = -xcos~~ 0 + Jcosxdx = n .10< f x dx s. extrem.x=O j Dec' . deci nu are asimptote verticale. . 2 I 2 I ii2 A. . II) 2 10= Jln(x2 +1)dx=xln(x2 I \2 2 x2 +1)1 -2f + 2dx=2lnS-ln2-2(x-arctgx)11 lI x 2 = 22. deci functia c) OSJ(1-xtln(x2+I)dxSlnSJ(1-X)2ndx=-lnS (1. n+1 x' lim I(x) ~ lim J arcsin~dt = +00.-++«> 0 b) 1'( X) = 2xarcsin +-x +1 bl I +2012-1 = v .> 0 'tIx e R ~ I este functie strict crescatoare. Jxn+2+2012xn x +2012 I 0 If n 1 x dx=--. ..2013 . x •. .+2 • I. II) l(x)~/(O)=O.'.x*O. 3 7r 11= x2+2012dx=2"in o I 0 2 If X I (2x )11 I 2013 +2012 0=2"in2012. II) 25 In--1+2arctg2-2 2 " .x2+2012 n+1 o 1 +00.-++«> ~ . deci este injectiva. II) • 264 26: . 0 I • = 1. 1 2013(n+l) I Inn <I < n . . dx= I . 1'( x) = eX -I = 0 ~ Xo = 0 este punct de Din tabelul de variatie deducem ca Xo = 0 este punct de minim pentru 'tIxeR . = 0 .. deci 26. n ~ If If "2 c) J/(x)dx= I "2 sin f~dxS I x o 2 Jsinxdx=cosl.dt+ lim (~-e-X)eR 0 X-+i<O e I ou este surjectiva. c) Functia/este continua. 'tin eN .dt)S I 0 x-+-+«> lim (fe-t4dt+ 0 }e-tdt)= I • ::> t4 fe.. deci I c) x-++<o lim I(x)= lim (fe-t4dt+ X-H"CO t4 }e.+2 +2012-1• =-SI n+1 I ~ • +2012ln~I. I+X2 I+x 'tIxeR.X)5 II I 5 n-++«> 0 0 5 b) II = fe-x' dx e J(I_X2)dx=~>~.irul (I) " n~l este descrescator ~icum sirul este marginit inferior de 0.

•_ I ~ !im }-2-I_dt= x-+_ I t + 1 lim (arctgx_!!. II) = -2nIn 2n-2 2n-l + 2nIn_1 ~ (2n + I)In = 2nIn_l..!.1)(1 --t 4 4 2)n-1 dx=-2nIn+-In_l~ n 2 In =--1 n I '\.2ln(X))\2 =~2 2ln2 .fneN n>2 4n + 2 n-' ..~ -. 511 = I <~'(2n-l)'(2n-3) 1- 4 c) Functia F: JR~ JR.. 21 2) + 1)1"-1 (x)dx = 3 b) In = I f( 2x-x2f .2n + 1 I ~ n!.1) ~ lim In = 0 . n-+_ In_I 4 n-+_ I 4nsi prin trecere la limit! in inegalitati 14 L e :.!.J4 .)=!!.~ n = 0 .!. 2 O..(2x-3)'( 2 2 x2 -3x+ 2 )"1 2 -~ I J(2X-3)2 2 I 1"-1 (x)dx = 2 30. j(x)dx !im Jx . o -% J( 4x2 -12x I 2 +9)1"-1 (x)dx = -~ J( 4(X2 -3x+ 21 JI"-I (x)dx. c) Jim ( + n n-+_ 2n2 + 2.. 2n + 22 + ... a) II = 2 f(2x-x2)dx=i.!.. dt = I 1&1 ..• ---)n + I = O. lim 2 ( _ x U Z C Z =~I 2n+l _ 2n n-I .• 0 X20~2 1dx lim J _ + x s n. n + 12 n2 + 2.!. x-H<O 1 Z C ~ ~.!. I n I lim n-+_nL. deci exist! limita lirn Jj(t)dt.. 3 Q II I g(x) I dx = -3x+ X 2 dx =(_ x + 3x.2xl + J[ 2x 2 2 I I 2 a: l- b) Aria ceruta este egala cu :» i b) V =tt fj2(X)dx=" o f(l-x2)dx= 0 2" .• lim _ I n J~ 0 2 1 = n. ~ . '\.. n ~ 2...= f k' 1 n 1+- k f ( )dx = -4 + -22 .(2n-l) Avem lim }j(t)dt~ x •..n ... I -2n 2 (1 --t I fj(t)dt b) lim 0 x-+_ X Jim x.• _ 4 4 • 266 ~ 212I. JI" (x)dx-~ dx x-. I I X2011 J--dx=-ln2 2012+ 1 oX 2012 I b) 0 s n-+_ 0 n.!. n+ . n2 + 2 = Jim 2 n n n-+_ k=12n + 2nk + n n n) c) Ap!icWl criteriul raportului Jim ~ =. x. a) IXj(x)dx= o I n2 IX~I-X2dx=-.3'" _Ix2 I + 2)'" =( X..=f:Jl-x2dx !im n-+-n n2 k =1 0 " = fl + cos2t d _ 1 ( Sin2t)/"2 " t-t+-=0 2 2 2 4 . e [0. • 0 o =. -2n _I f(lc) O~I n t2 -1)(1 -t 2)n-1 dt II...fne N.='1(I-t2f dt = t(l-t2f[1 +2n It2 (l-t2rl -I 4 22 de unde rezulta cerinta...~.(2n-l) S J4.c) lim lim n-+_ an = n-+_ kDI --2 + k2 -n L n n+k r "" n n!. 0 x2 -3x+ 2)" dx = L " . + 2n2 + 2.. ~-I 28. " 4 n 29... a) f _I 1 x2+2x+2 x !!:-I dx4 1 f ( 1)2 dx=arctg(x+l)14 _I x+ +1 . sJ4 S 11= (2n+I).• x2 _ I +2x+2 J 4 2 -.." k k=12+2-+- Altfel 0~In=--In_I~-In_I~2In-2~"'~-2II 4 obtinem !im n-+_In = O. I n = n.L. LL 2 2 2 b) JI" (x)dx = f(x2 -3x + 2)" dx =. .. 3 ••• oJ J( "')'" i = i(X .(I-X2)%11 3 I 1&1 . In conc1uzie am obtinut 0 < I < 2" 2n I li I . -.r.~ (2n+l).. -fj( e0 I nIl 4n+2 4 x )dx =arctg2--.-I -I =1.2n+l' .~. F(x) = Jj(t)dt 1 este strict crescatoare.deci "In I X sirul l+_ 0 n2 convergent.. J(2x-3)'( I I 2I Ing21"2 1-.

I x +1 2 ~ c) g(i)= 1 Arlitlim cli polinomul g = ( X2 + X + 1t+ . 11 1 ~ c) 10+12 + ... + ()n-I 1 1 -1 5 7 =10 +(-1 )n-I 12 => b) O~ lim fxnf(x)dx n-H<I) 0 I 1 ~ lim fxn dx= lim =0..5 n e'JI I 2n =--. b) I =f~~ n I xn +1 2 2 ..1 x" + 1 r I . n ~ 2. ( i +i+l I (x2 +x+lfn+1 +1)=> 14n+1 f = 2 1 o X + n+l n n+ deci eel -X . lim fxndx= lim _1_=0.2012).f(1006) f(x+lf ~ lim -'-1 n dx _ lim n+l n-++oo n n+l =r+co . II) c) O~ lim In = lim f 2 X dx s.34.2] si f(l) = Is (1) = 1*..1006) ~i strict crescatoare pe (1006. a) II + 12+ 13 = lim jJ--dx = lim _1_(2-n+I_I)=0. n-++OO 0 n-++c:c n + 1 • !68 c) Arlitlimcli polinomul g = X (X2 + 1t+ 1 + X3n+2 e Q[ X] se divide prin X2 + X + 1. 0 -1=.1]. deeif este integrabiIl\Pe [0.. o x +x+I 0 2 f f b) I =2-10-<2. n->_ I x" n->_ -n + I n+1 n+2 =10---10--=10 n n n +1 n+fl -1 2x n2 +2n+l 2 n + 2n >0.3 -. 2 2 1 2 b) Aria este egala eu flf(x) o 2 I dx = ff(x)dx 0 2 = fxdx + 0 2 f( x + eX)dx I = 2 + e2 - e.}x lim -n+l I-n I I I n . (n 1) = lim 10( 1+-n1)n =1..(X2 dx » fq(x)dxeQ. Vx < 1006. exis tli I 1 b) 1n+1 In = f-+-I -dx Ixn +1 . g=q.X se qeQ[X] divide cu astfel lncat 4 2 2 )4n+l.1 I-n J = 0 . 1--. pe (1. a) 13= I? f--:C--dt= 2 o t +1 I K 0 t--- t2 + 1 t} 1 1 1=---102. Vx> 1006 ~i g'(x) < 0. dar nu admite primitive (pentru cli are un punct de diseontinuitate de speta a I-a.:. +--eR 3 5 2011 \Q X I b) 12n + 12n-2 = ft2n-2dt o = _1_. n->_ n->_ x + X + I n->_ n->_ n + 1 o 0 I = 2 X dx= 1-I x+] I I x+l 2 n f- Xl) dx=I-Io-. a) 12 = f-2-dx=arctg2--.+ ()n-I -1 1 --+ ( -1 )n I => 1 0 o f o( I 1 2 2x+l )2 dx= '3arctg J3 1 3 Vol x++2 4 I = J3 0 2 ( "3-6" .1 2n . 42. ) ~ ~ _~ 1--3 +---+ 1 .... c) lim I = lim 2 X n +1-1 dx » lim n->_ n n->_! xn + 1 • n->_ Pe de alta parte 11 1 . n n c) lim n(2-1n)= n-++<o n +1 1n= ~>O. +--=-+I+-+-+ 3 5 2011 4 I t" d) O~ln = f~t~--=> o t +I o~ 1 lim 2 n->_ xn +1 I I f~ 1 -n+112] lim i~n->_ 2 xn = n->_ [ _x__ = n->_ ( -lim f.fd (1) = 2. X n n-++ao lim n 10...!.+ n .I .3J3 . -1=1 . deci este convergent. 0 c) Sirul (In t~1 este descrescator ~imlirginit inferior de 0. a) ff(x)dx= 1 2n .f--dx Ixn+l ~ 0.2] .4n+1 .1 2n .I--n-++ao n f(x+eXf dx lim I n . n-++CO I n I 41.. 2n-l Vn e N. deci nu este injectivli 2 1 36. fr(x)dx c) lim.deci. g'(x) = f(x) > 0. 35. IXI +X2 +x3 I I 2 dx = xdx = .1 n - • n+1 n->_ lim In =0.1 I 2n-2 =-----+--1 1 2n . a) f este continua pe [0.+12012 =10 +1+-+-+ .. 3 2 38.-. }~I~. deci functia g este strict 1 descresclitoarepe (0. Fie e 0 • 269 ...1 2n-l . de unde concluzia. 2 2 40 a) I =2-10--=>1 • n I-I d) O~ lim In = lim f_l-dx~ n->_ n->_ I x" + I 37. ..

1l= lim n-+ 210 . lim fn(I)=O.( X2 + X + 1) =:> f(x2 +X+ 1)q(x)f(x)dx o = fq (x) dx e Q.rAdlicinli a lui X2 + X + I =:>&2 + e + I = 0.1 ~ 4In+3 => I > n +1 n . lee"e deci sirul (In) n ~I este marginit si cum sirul t q e Q[ X] astfel Incat g = q.4(n-2) 1 => In ~-( --) 4 n+1 IU Q....2) .... +I)--]dx=----+ x+ 1 =I-. deci exista 1 O~I "1 n nIl = fe-~ dx s.!.-a/~ n-+ ... fle-tdl=-.!. rezulta cli sirul 46. a) II +13 = se divide prin (X + 1)( X2 + I). 0 1 1 1 2n+ 1 2n . • 27' ....!. 3 c'/·• Cum I sirul Y (I)n n~O este monoton crescator rezulta cli x4n+2_x4n+I+x+1 x +x +x+1 3 exists lim In' L4 n-+ .+ arctg3 . lim In= lim f. 'S -e Q.•••IO( n + 1) 3 In 1 (3 4' I 47.+I-In= fxse-~ dx ... rezultli • 270 n+1 fe-~dx>O=:>In+I>In' " 6 convergenta....••• n- limnI-1 4 V Z III IU ~ II: IU !no d IU o R (x o I 2n -x 2n-1 +x I 2n-2 ... . lim f. 0 este ~i monoton crescator..~Iste e convergent. ~ V U In+3+ In+2 + In+1+ In = -..... 0 n+1 b) Iimf2012(X)olim~ x-+o x2013 x-+o2013x2012 c) O~fn(I)= xn+1_xn n~ I 1 0 este descrescator. I dx= f OX +x +x+1 o(X+I)(X2+1) 3 2 I If x+1 x+} Altfel.••• Dar c) I4n+2. +I-ln2 elR 'Q • I Z V 45. fe-tdl= 30 I 4 e-2. Din ultimele douli relatii avem ~ • Z -e ii2 ~ • ~ In+3+ In+2 +In+1 +l. o 1 l+/.. 4( n . d) In+I-In= f 3 2 dx~O=>~irul OX +X +x+1 In f-T--d/~ o I + Ion I I 1 +1 n-+. fe-xdx=-e-xln =---<.deci~irul flndl=-=> (In(I)) n~O esteconvergent.arctg2 . a) 14 = f-f---dl 2 I +1 3 (I n ). a) f4 ()1 + It ()1 lim-l-=o=:> n-++oo = b) O~ lim fxnf(x)dx~ n~-toO lim fxndx= n-++«> 0 0 n+1 IimI n-+-toO n =0.•••212 + 1 3 In n+I-2n+l)dl=+oo.. &3 1 = 1. 2 14 3 14 -I + 1 2 I} = f 2 dl = I -I + -22 I +1 2 I +1 K 1= ... =--~4In n+1 __ n_<I< n 4(n+l) _n n .Ie-tr 30 3 0 +.:.. g( &) = &( -& )6n+1+ &3n+2= 0. 0 . a) fg(x)dx= fe-xdx=-e-xr 0 I ~-t ~ ~ ~ Z e I C b) fxSg(x3)dx= o c) I.I4n+1+ II + 10 = f o 2 dx e Q pentru cli polinomul g = X4n+2 _X4n+1 + X + 1 e Q[X] 44.!...Jt=..!.!.••• n-+ . dx=1[ n-+. f -:--u 013 + 1 2 X2012 1 2013 I 4 _ c) In+3+In+2+In+I+In-f I I xn+3 + xn+2 + xn+1 + xn o X +x +x+1 (In) 32 I n dx=fxdx=--. 3e monoton descrescator ~i cum sirul este marginit inferior(pentru cli 0 ~ In = flgnx dx).. => n-+ .

2 n-+-t«l lim (a+n(l-cosa))=+oo.xn = f (I + cos Xf (cos x) dx ~ 0 ..1 0-+0 a 0-+0 c) lim °r(I+Sinxf n-++oo J' o dx= fun °C(I+C!Sinx+C. 2 12012 .COS2X)dx =31i .. deci n-++«> lim ».. deci sirul (xn o t~1 strict crescator. o 2 !:. " b) xn+1. = +00. este b) • 72 «ct..f 2-cos2x 2-cos x 0 !l" cosx [ Ii] = 2 -cos2 X ~ 0. a) 12(Ii) = j(1 +sinX)2 dx J{I o o ~l + 2sinx + 1.. dx= lim 1 Jj Jj d) um Xn . ..2 I' 1+ Cnsmx+ Cnsm x+ .Sin2 n-++oo 0 J x+ .s -dt r f I 4 = lim -( --) n-+_ 4 n + I 1 () . n-+_ f xndx n-+_ X + 1 1C = lim _1_(1_(_1 )nJ = O...0 2-cos2t COSX " dt = . deci lim In !!.. Jj 1 1 In "6 t +1 d) O!> fun In = fun n-+_ f -c.- t 2' dt st t f co lim f-2-dt n-++«> t + 1 I ~ fun n-+_ . n-++cIO 4 - 2 0 -) ff (x)dx= f 0 o 0 2 . =+00.t 0 1< f cost 2-cos2t 1< dt !l" . n = I='xdx s In o n 7r 1r = Jdx=-:5:"2' 0 n • 273 . Ii d) lim In(-) n-+--kO 1C = fun _I_tgn+lx b) Fie F primitivlia functieij. deci sirul (In(a)) este convergent la n~1 21f c) fXf() = lim "3 " o . = lim n-+_ 2f(l+sinx) 0 n-+_ f( 0 2. )-'-> UA. lim f(1 +tg2x)tgnxdx 0 n-++«>+ 1 n I~=_1_ n +I = 0.• -t<IO lim [ 4"3 1C ftgnxdx+ 0" " ftgnxdx 4 1 " n-++oo o "3 19:<=1 = lim ftgnxdx = " 4 Pe de altli parte 21f If f x=1C+I"f ) -cost dx (t + Ii X2_COS2x ..)dx~ a n-++oo lim f(I+C!sinx)dx= 0 !:.fj - I lim !:..cos2 X cosx dx= f .. i (1+ CI sinx)dx= f n If _ fun (!!. n-+_ n + I . a) 11= fcosxdx=sinxl~=O. " 51._ liDl !:.Ii f cos 02-cos d.dx5. o !:. 2 n . .. X E 0'2 .. 2 54. b'/ li m---= (a) 0 lim (I +sma )2012=. 2 dx 0 1+ sm x COSX sm x=t = f--2I 0 1+ t I Ii dt =arctg tlo=-· 4 1C 4 n-+_ O.-++dJ 0 1C 2 X 2 ..+l.1< '4 C) tgx=t In= ftgnxdx= " fz-dt.))=+00 n-+_ 2 2 - . 0 lim ftgnxdx5. a) XI= f(I+COSx)1 dx=(x+sinx)IJ=!!. deci F'(x) = f(x) COSX f cosx dx dx+ x 2 .+n(I-COs!!..-++GO .. . I . n-++«> 3 ( ) Deci fXf(x)dx= o 21C "cosx 0 fX2_COS2Xdx- f cost t2_cos2tdt-1i f cost 2-cos2t " t- liol+sin2t dt =0 0 0 50.fjn+1 -I = +00. I b)~ic) O!> limln(a)= n-+-+-<o fun n-++oo ° n ftg xdx5.fj t n x dx- 1C x 2!l" • 3 n-++oo ftgnx~ n .

3]=>tE[0.I -1 ~ 0. h(a)~h(3)=0. este continua ~i I este strict crescatoare. lim I (x) = ~ . 2 a) Aria ceruta este egala cu nf(x)/dx = fcosxdx = sin x IJ= I.. I ~ n Monotonia: este desereselitor.3]. rezulta eli I este surjeetivli. lim I (x) = ~ . "!"dxJ=st . de c) Considerlirn functia h: [1. a) I 1 g(x)dx= 006 fl(x)dx= fX(I-X)dx=-. decij'admite primitive. I : JR --+ JR este continua ~i din lim I (x ) = +!X).• " . 57• a) 21+ 1 (r.[XInX I~. V'x~O. o I • 274 unde rezulta eontinuitatea luif.1] deci x = I(t) => dx = f'(t)dt 25 23 .+oo ••• X 0 Iim x-++oo -fCOS'd'= X 0 1x lirn ~=O X-i>. I 1&1 a: III . in x-++oo x4~ f 4 21+ I ~ 2 dl=In(/2+1+1)/4=In37.] E 4 => t E [0.I-!:. 222 In+1 .1 b) La punctul a) am aratat eli functia I .(a) = g (a) adieli .= x-.0 . V'a E [1. . !!. deei este injeetivli. deci . continua intr-un punet oarecare n E Z.1] x = I(t) => dx = I'(t)dt I I . Z 3 c) in faeem sehimbarea de variabila fr'(x)dx I 4 facem schimbarea de variabila I I rl(x)=t. X E JR rezulta cli functia I este strict eresclitoare.3] --+ JR.f«l l+x2 l+x2 I(O)=O=>I(x)~O. -2 -I III 1&1 OCC . pentru eli g V'aE[I. = 0.fl(/)d. 2 4 I" I 2 = I cos'"" xdx . lirn . +1+1 0 16 f consecinta functia 4 I este bijeetivli. . I o Aria este egala cu ~ ~ fl/(x)ldx= -2 f-(x+I)(x2+I)dx+ 5 0 f(x+I)(x2+I)dx= -I -2 e 0 deei Ie~ dx+ II(x)dx=e. .Ix.=eI eI&d.n <!!. - 1n » h . I'(X) = 1--- x2 ~0 V'x E lR => I este functie crescatoare pe JR ~i cum X • Aria ceruta este egala eu c) Aratam eli sirul (Int~1 este ~ monoton ~i mlirginit. 55. I Pf'(t)dt=tl(t)l: .4]=>tE[0.:) V ..1]. lR --+ lR . 3 % U deci {XE[I. o I = f _(x3 +X2 + x+ I)dx+ f(X3 +X2 +x + I)dx ="2. ~l b) In Ig(x)dx I "" c::i 1&1 obtinem fr'(x)dx= I I fif'(t)dt=tl(t)I~0 fl(t)dt=40 fl(t)dt=4-U=12· 0 • g(x)=t.(n) = lim(x-(n x?n -I)}(I-[ x-en -I)J) Id(n) = lim(x-n)(I-(x-n») x~n I(n) = 0. in eonseeintll functia I-~ I este bijeetivli. . Deci functia h este descrescatoare. • 275 .c) Din b) avem 0 < 1 - •.In JI o d eel ~Iru .lx [O. n/(x)ldx= j(x-aretgx)dx=0 I x211 -(xaretgx) 2 0 I If X 10 + --2 ol+x dx=---+-In2.fl(t)dt=> o fl(x)dx+ 0 fg(X)dx=3... -I c)in f rl(x)dx facem schimbarea de variabila I (x)=t.feosn xdx = feosn x(eosx -I)dx . deci este injeetivli. 2 I I I X c) o fe I /=te dx = Jt(&)ldl=I&/e I I e -I&d... I. Trebuie arlitat cli/este = 0.1] .. o x=/(t)=>dx=f'(t)dt b) Volumul cerut este egal eu I~ "11 (X)dx =st IInxdx = . 0 • "2 o 1x b) Iim . ~l prm trecere la limita rezulta " . I = -- (a) E [0. Il. I b) Functiaj'este continua pe JR \Z. h( a) = fl( x)dx + fg (x) dx _ a .)dl= 01 vIol 4" 3 - 3 b) I' (x) = 3x2 + 2x + I > 0.. din lim I (x) = +!X).3] . rezulta cli I x-++«> x-+~ este surjeetivli. < O o 0 . {XE[I. ~l I obtinem I z -e ~ ! ~ 10.

0) fxf(x)dx -I x:. obtinem c) It. x x 5 ~=arctgxl~= 4 ol+x f-2 I dx s. I~In = f... 0 c) =:> lim x .Jx2 + len+ J2 -(n -I) fxn-2. 0) f(x)dx=x1n(x2 I o I I I 2 +1\1 ..OJ..Jxn +Ien~ f(x" +1}n=_I_+I.fif(t)dt -I..(t3)dt= Il(t3+1)(t3+2) In n+1 este convergent la I.. g (a ) = ~ Q f f (x) dx . I Cum g este derivabilli ~ Pentru x e [0. 67. o 0 I n~ deci.k + Idt ~ 0 4dt = ~5 ft ft t«l.(-I--_I_) _ 2 2 x +1 x +3 dx- b) fX[iI(ex)] I 2 en= fx(ex +l)en= fxexen+ fxen=xexlo -exlo +-=-. 3 b) g(-x) = ff(t2)dt o -x x = .h(x2)dx= o f(x2+2) 0 I 2 (x +1)(X2 +2)(X2 +3) = I dx= 02 f'.. x t~II'2f . i c ~ o • IU J2 -( n + I) fx·.f (a) = 0. lim "-++<0 I" = 1=:> sirul (I") 63.•osin"x+1 2 f I dx _.. ndt=-. 1 l=lim ".jx+en=1n2-2 110 o x + I t=-y R 1-_I_)en=1n2_2 0 If rrt: 0) II = x-ix: +Ien= o 12(X2+1)2 2 3 o 2J2-1 =--.(X+2012) dx= fX+2013 _ hO'2 (x + I) I x+ 2012 dx =x + 1n(x + 2012) + C (x + 2)(x + 3) .'_ J( -t)f( I t < I' _1m -t)dt = . -(n -1)In_2 o 0 I I =:> 68 . t«l. 0 I 1 3 2 ~( arctgr ~ .. I deci inegalitatea este echivalenta cu ~ I I s ff(x)dx o s l. adica ceea ce trebuia demonstra I 61.(t3+n) d. 1 dx:51 =:> s'( a) = f (a + 1) .. g(x) = o 2..c ~ C onsiderllm functia g :JR ~ JR. Vn~l. _I 1 ".. 3 I .1) =:> sinx e [O. ff(x)dx~ 0 fdx=l. • 276 21 .(x + 2013) I lim x-++«.0) A= ~iI(x)fJx= I liI(x)dx=(~~(x+I)31 I I =~(2J2-1).~ arctg g[) H~. I I I b) f(x2+2). 1 < 3 I b) Xf(X)fO(X)+ I I (J·(x))2]dx = Ff'(X)f(X)]'dx = [f'(x)f(x)JI: = -2012.!. 0) ff(Fx)dx= o fx~en= 1 (X2 + 1)"2 2 3 - =3Ji-3' 0 2 1 2 c) If(X)dx = 2 f!(X)dx. x2 + I I x-I Vx~l. 0 VxeR..l g(x) = lim g'(x) = t«l =:> graficul functiei g nu admite asimptote oblice la X x-++oo 66... => fXf(X)dx = O. :5 OSlO" +l x f. Va e JR => functia g este constanta.) I o c) 0 0 2 VneN".!.•I+sin"1 I I 0 l+s1O"1 1. 0) f hO'2(x) dx= f(X+I)(X+2) .•_ g(x) = t«l =:> graficul functiei f nu admite asUnptoteorizontale la 62.JX2 + len = 2J2 -(n + 1)1. ~ +2. b) g'(x) = f(x) ~ 0 =:> g este crescatoare pe R... prin trecere la limita. 65.ff(i)dy=-g(x).sinl] =:> .

4 ==(n-l) Jcos·-2(2X)(I-cos2(2X))dx= o (n-l) fl"-2(x)dx-(n-l) 0 fl"(x)dx 0 .J 02x+l02 dx:5:-dx ---. 3n lim n f I..• rc + .+l f I xn+3+ X..~ 0 1f Ifl+COS4Xdx=1f[~II +.• -eec nI n = .. 2x] ~ lR. deci F este strict crescatoare..2013] I' () 12013.. lim n f --dx= X 3n-1 I n +1 n-++<o (2n + lim nln -2n .. n4>+co 73.. 2x) astfel ) x =!~/(cx =1.!! (x)dx s: = s: '4 Jcos· (2x)dx = sin 2xcos"! 2xl: + (n -1) jSin2 (2x )cos·-2 (2x)dx = 2 0 1 0:5:ft'e dt:5: ft'edt=_e_=> o 0 n+1 I lim ft'e1dt= n. exista Cx E ( x..•-sec Pe de alta parte 3In+3:5: In+3+ In+1+1. deci sirul este descrescator.• _ 0 e lim fl"(x)1x=o.E.. (x)dx= n 3... limitA 2 I 2 i ~ 1 u: • => lim I "4'+a) f n+1 n+I . J2 lim In =0 •. 0. deci sirul este descrescator. 3J6 74.+«» .deci fl(t)dt x =}~'! (2x-x)/(c) x • 278 .!.deci F este convexa pe (0.+I + xn 3 o x +x s I n dx=--.= 1{If COS x dx. a) fX'/(x)1x= I fX'lnxdx=~lnxl~ I 2 e e . x> 2013 x-2012 n n-H«I I n--++co I 70. 1((_1_ + _I_h = . 2~lx2+1 x2+3T 2 4 b) /. n+1 1 b) Fie F 0 primitiva oarecare a lui 1 b) In+1. F '()X = J2013X = 2014-x 1 '. I) _ I --2' +..11 II: lQ e relatia .X) 2. a) 4 rf 2" If s. 3.2013) ~i concava pe c) Avem 0:5:In :5:fx·dx = _1_ o n+l => lim In = O. 0 c) I..(!!.+1 -I... 12 e 'f2. e J fl"+l(x)1x+(n+l) I . x " IfI(x) ~ o~I _ If x2 + 2 0(x2+1)(x2+3) dx =.f~=~. 22 bl Y.(x)dx= jl+(:_x)dx+ !1+(X_l)dx=2ln2. a) j. '<IxE lR.-) . Din teorema de medie pentru integrale aplicata functiei 2x 2x x~x I: [x.t.!.!. '<In~ 1 . •. fl"(x)1x=ee I trecem la de unde cerinta. e e (x)1x+ lim -.Jx+Idx:5:0.In = OX 3 +x+I f -X 1 dx s.•-02.x>2013 (x-2012) . --=-=-=-.. lim e e 2 e 2 1 69. (2014.•- ~i n+1 O~ f. X E [0. a) In+3+In+I+I.=> lim f_x--dx 2(n+2) •. lim n fl" (x)1x = e" => lim n fl" (x)1x =e' .Sin4xJI]=1f2 . s: 4 e b) fl"(x)1x+n I fl"-I(x)1x= I fx'ln' xdx+n fln·-I xdx=xln' I I xr -n fln·I e I x+nfln'-I I x=ee.• 1. o 1 c) '<In~l. 12'XE(0'2013) F"(X)=f'2013(X)= { (20l3. 4 s: 2 = flcos2xldx= o fcos2xdx0 fcos2xdx=l.pe I de x·+1 alta Ifxn+1 parte 1 I 0:5:1 n I :5: 0 jx·J2dx=--=> n+l =0..Jx+1 in [mal n. 2 2 8 0 4 0 0 1C e Inx=t I c) fln' xdx I I = ft'e1dt. II" o .fi .• -scc I '4 1C !!.---:. =_1_:5:31 => __ 1_:5:1 :5: _ 1_ _ n+1 n 3(n+l) • 3(n-2) c) n . ca fl(t)dt=(2x-x)/(cx). n.-1 n-++oo .. = f(x·+ -x·).= I X. 1 . a) F' (x ) = I ( ) > 0..

1. deci matricea sistemului are rangul doi y=-a < U {2X+ y=-3a z=a~ ~x=-a.ex lim_e_-lim~= lim-= x"'_ f(x) •. cazuri favorabile nr.decifeste crescatoare pe [2. Yo' zo) .J 2x+3 dx= J~+ J-= ox + 1 . 2. +00 Ecuatia are trei solutii reale distincte daca ~inumai daca a E (16.. 6. 5} ~ 4 cazuri favorabile Numarul submultimilor cu 3 elemente este C~= 10 ~ 10 cazuri posibile..(-00.+ (0). functia 3p 2lp Ip Ip 2p 3p 2p 2. 3}.0 .0 (x + 1)(x+ 2) 0 x + loX +2 .1 I I (30d e pune t e) 2p c) =In(X+l)\~+ln(X+2)\~ =ln3 f(t)dt = (2t -In(t + 2» 2x_In2x+2 x+2 x x ~ r x.ex hm-=+oo x. deci X(p + q + pq) E G Ip 3p 2p G . p = ~ ...• 3x2 12 x"'_ 6x x x s. P = nr. x+IS2 S . ~J[p~art~e~a~re~al~a~e~st~e~eg~a~~~c~u~-l3 281 .•_ 6 g:lR~lR. 3.3x3 -12 j'(x) > 0 pentru orice X E [2. deci p = I ~isolutia este X(I) = X(7) = X«P 3. VARIANTE DE SUBIECTE Sotutia este (xo. exista X(-I: p) astfel incat 3p 2p Testull SUBIECTULI 1.X(-I: p )=X(O) X(_1-)esteinversullui I+p X(p) (30d e puncte) 2i ~ 2pIp 2p 2p Ip 2p 2p Ip 2p 2p 4p Ip 2p 3p II) c) J!-*-_I~X(-1-)EG~i -1+P l+p (x(P)i Ip 3p Ip (30 de puncte) 3p 2p 2p 3p f(x) a este 2. x+2y=-3a 2 2 2 2 xo+Yo+zo=3~(-a) + 2 =3 ~ a E {-I. I] 4..-1 . f(x) = g(x) ~ x2 +3x+2=O I XI--I~ YIX2 2~Y2 2<+1 22 < 0 (x(P)i + Ii -I) (P + 1)3 = 8 .+ (0) F este strict crescsroare I I I I dx vex) dx. cazuri posibile Submultimile cu 3 t~rmeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sunt: {I. 4.0 ~ p + q + pq pentrUorice X(p) E lema 4.16 a.-1) X(P)· X(q) = X(p + q + pq) P. (1+2.Partea 4. SUBIEaUL a 1111lea .q E R \ {I}~ (p + I)(q + 1)*.. (I + i)z 1211-2 Examen Bacalaureat. iulie 2012. 5} ~l {I.. u·~=3¢:::>a+2=3 a I AB2 + AC2 _ BC2 cosA= 2·AB·AC cosA =_1 5 g(x) pentru Rolle lui Sirul -00.1 Subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori *.a) SUBIECTUL alII-lea l..- . 4}. 3. II) ) j'(x) .(1. iulie 2012 X(P).. 2p Ip Testul2 SUBIECTUL I Examen Bacalaureat. {2. {3. 16-a.+00) f(x) > 0 pentru orice x E (-1.) =-3+4. subiect de rezerva ~ :E (30 de puncte) ~ 3p :E 2 ---------------~~~ • 1. 16) F'(x) f(x) pentru orice X E (-1.+ (0) limf(x)=+00 x"'''' .a) A~(: !J 2 I detA 3m 6 Sistemul are 0 solutie unica ~inumai daca det A*-O Finalizare m E lR \ {2} 2 detA=O~1.•_ r = 2x -In 2x+2 ' pentru x > 0 x +2 3p 2p po b) c) ~I 3p 3p 3p Ip lim 2 :E I *. I} +(_a)2 +a .

e) = 0 ~ a = b sau b = e sau e = a deei triunghiul este isoseel I 2p I 2p =_A=_l.IlnP+1 tdt 1 Ip Finalizare Ip ~ . valoarea maxima a functiei este Imaginea functiei este (-1.x) = 6x(x-l) c) ~ x = 0 saux =1 u: "" d !AI I I I D(a. pentru oriee x > ° J Ip 2p I F'==f rt) Aria este egala eu ~ In xjdx = 1 b 2p 2p 3p Ip I == F(x) I~1 = It. z -e ii2 !AI .l)(X -3)(X - f(i) == f(3) .b) D(a. I x.x) = 2 <=> D(O.T + nIX + 4 = 0 are solutia x = 2 ~ m = -4 Pentru m = -4 eele doua multimi sunt egale b 3 x =-_-_ v 2a-2 Y v i Ip 2p I % V C Q Z C I .~t = lit e) (p+l)IfP(t)dt 3p A. I x 2 Examen Bacalaureat. "~L'.l.:) V >C CD !AI • Exista minorul d = I~ ~I = 2 ~ 0 ~ rangA(O.P 1 I 2p 4a 4 Conditie: x> 0 310&. 3 ~i 4 4) = (X +4)(X + 2)(X + 1) este niei surjectiva este injectiva 3p 2p 2p 3p p == (X ..IlnP+1 tdt 1 = xlnP+1 3p x.· < 3° <=> x < 1 xe(O.. mai 2012.\ = 1 o u: 2Jl) Z = 6(b .(p+l).2J7) 6.:) b) ---1 = It.l. decifnu Imfnu poate avea 5 elemente. sesiunea spedala (30 de puncte) 3p 2p 2p Z '" • !AI rangA(O.l) 2 2p ~ ~ ~ !AI p!C Ip ~ • 283 .b. asimptota x-+-<IO ~ lim f(x) == I.e) 2. (30 de puncte) 4p ~f'(x) 3-9x (x2 +3)~X2 +3 Finalizare lim f(x) == 1 I .e) = 6 ·Ia b e a2 b2 e2 D(a. fP(t). ~ • 282 I !(3).I.= 6 f(l) = 6 Finalizare +. lim f(x) =-1 ."ECTUL allll-lea . (lnP+1)'dt 1 = t ·lnP+1 tl~ .2.x) = 0 D(O. 4 f(t) = 2J7 Ip 2p I ~ este derivabila ~i F'(x) = lnx.l.a)(e . +X2 =3 =a pare radacinile 1.1'--++00 ~ 3p orizontala spre +00 2p 2p 2p Ip vTt:ill'l4 U" """at'" r . decifnu t.a)(e . .b.x) ~ 2 Ip Ip 2p Ip Testul3 SUBIECTULI 1.b.l'--+-t<IO Din monotonie. M3~ sinx+2eosx=3eosx sinx=eosx x=!!.

pentru orice x e R f"(x) = ULalll-1 l..<Hsi hF rn 1 ?" Q\ sunt 90 de numere => 90 de cazuri posibile P=18 5.yeR. Ip 2p Ip 2p 2p b) ::E • .Lx_l-x+1 2 2 Finalizare = x pentru orice x e G ..=l=>x'=l-x 2 x e (0."..a) .I 2 2x.rr) ~ = b) [-I [-I 0 I 0 0 I 0 :: .--.+ (0) Ip 2. " 1 = x x.3.a) xol= 2 I 0x x·.. y e R 1 g'(x) > 0 => g este strict crescatoare pe (0.ye G l(x)I(Y) )(.6a + 9 = 0 a=3 SABe 2p I 2P I~ y) = --I = xoy = (~-I 1 (x-I)(y-I) xy pentru orice x... 1 = 2' .l-x_l+1 2 2 =x .(x+ A(x+ y)= Finalizare A2012(X) = A(2012x) 0 o I i'in(X+ y) isin(x+ y) o 0 cos(x+ y) 1 0 i( cosrsin y +sin xcos y) I o .4... cazuri posibile 2p- 'b) x x = 2' . 2p 2p 2p 2p 2p Ip c) 2p I "(x) > 0 pentru orice x real.: • ~ i .:) A(.• 1&1 A(.fX > e-lx o u .--l. z c ii2 1&1 c) [.. 3 ~= 5 xox.fX + e-Ix e.kx k Z -1006' e 2.:) • A.a) =12 4S ~ 2p Ip R = abc R= 25 8 (30d tel 3p 2p Ip rIm--=x x~+oo f(x) rIm---=2x x rIm---= 2 x~+«> X-H"(I) eX _e-x -0 b) I'(x) = eX~ e.x 2 "2 2.-.-1) e' + e-x = (X-I!'-I) •. 1111-1 ~V"'·--. cazuri favorabile = nr. P nr.5. a2 . pentru orice x e G ~ IIC 1&1 "" ci 1&1 - II =-~~(I-x2)31: =3 1 • II I z c ::E l.y e G pentru orice x.:) U JI =1 I II Ip Ip 3p Ip 2" 0 I 1C = fxJl-x2dx 0 r In 1&1 Z A(2012x) = 13 ~ cos(20I 2x) = I ~isin(20I 2x) = 0 x.rr) ~ = ~ o u. xx-x-x+ x x-x-x+ 0 t xr ' x'x . deciI este convexa e.b e {1.9} sunt 25 de numere => 25 de cazuri favorabile nh "" m= 11 2p ~) ?" . 0 cosxcosy-sinxsiny .a) 2" 1C JI = fsintdt 0 "2 I 2p t.V'x. pentru orice x. pentru once x. 7..x e G 0 Ip ab cu a. JI = cost 0 3p .fX + e-lx g(x) = 2 =>g'(x)= ifx pentru oricex> 0 x> 0=>.:) [ cosxcosy+sinxsiny A(x)· A(y) = 0 i(cosxsiny + sin xcosy) ~J ~J y) (30d-.1) feste biiectiva I(x 0 3p Ip 2p 2p Ip a 2a-3 6. r ---""} 3p + e' + X pentru orice x e R . 2p - c) 2p i I J2n -J2n+2 = fSin2nxcos2xdx '5 3p t2 dt = I2n ~ - !l-- • 284 - Cu schimbarea de variabila sin x = t obtinem J2n J2n+2 = ft2n• Jl0 s ~ '-- s • 285 ..Jx> 0 => e.

.X = X-> x+. (Fx J I i 20-i= C20 .2x este ecuatia asimototei oblice sore +<Xllazraficul functiei f f este continua pe JR..YA = _l{x-xA) 222 = _lx+!1 3p 3p 1 ' 1 'I' = = -' 1&1 6. 2p (30 de puncte) 2p b) 2Ip = xP-'{2xer')dx 1( . lim f{x) .3 = 3.' . -24:'>x+l:'>24 -25:'> x:'> 23 CardA = 49 2x-I= -3x+l x=2x=. Finalizare f(x)-O~x SUBIECTULallll-lea ::---feste derivabila pe JR ~i /'(x) lim f(x) -I = lim f(x) .. X-> __ lim(f{x)-2x)= lim{. .(p -1) I 1 er' xp-2dx 3p 2p de diviziuni ~ • SUBIECTUL alII-lea 1.jX2 +1-x)=O x->-V ..a) detA= -I a+2 a+1 3a+3 = 3a+3 3a+3 Finalizare b) c) a=-2=> Sistemul este compatibil detenninat detA a a 2a-1 a a 2a-1 2a+4 a+l 3 I a+1 = 3 1 = (3a +3) I a a 2a+4 a+1 3 =0 0 1 a 0 a-I 2a+4 -a+1 -2a-13 2Ip = e-(p c) Considerlim -1)Ip_2 => 2Ip +(p -1)Ip_2 = e functia continua f: [0.!] n 2p 2p (I' + 2e -. f{x) = xer' sirul Ip s. --.. lim-· I X-> n2 __ 0 ~i punctele intermediare ! n E [k n -I.t + .1 = 1.ro) ~ -x-5y+3z=2 X=-2..Testul4 2p Examen Bacalaureat.3) ~i (~. 4.4 Sp 2p 3p Ip f =X8 +X4 +3X4 +3 = X4{X· f = (X· + i)(x· +3) 2. 1. = (!) _cu 11. 0) 2p • 28j .11 ~ 2p n i=O.! I '2 >0( o AS = 0.) I = X· eX dx = _ex 1 120 = e-l 2 Ecuatia paralelei este Y .+<Xl f este surjective => x-+-oo X-++CIO ' deci 5.I 2 hi n (il' . Ink --.2 = 2.i. august 2012 Ip (30 de p uncte) 3P=2p3p 2p 3p2p 2p .. + ne".! sinA sinC 2 m{4:C} .. Model MEGS (www.1] ~ JR.jx lim __ 2 X +1 2 = I+ ~ (30 de nuncte) 2p x2 +1 Isaux--4 Distanta este egala cu 3 Notlim 3x = 1 ~i obtinem 1+ 31 = 4 I-I~x-O i 20-i Thl = C20. 3.. X 2 i -- b) c) 20-k-!=14~k=4 2 Rangul termenului este 5 2p Ip 2p adica j. X . IOg2(J7 + J3) + IOg2(J7 -J3) = IOg2(J7 + J3)(-J7 -J3) 2.) Finalizare 1 SUBIECTULI 1. ..30°. 3p 2 ~ ~ 1&1 ~ ~ c) • 286 f(O) =3 Punctele de intersectie sunt ( 2. deoarece m{4:A) > m{4:C} 2p .. X-> n en __ (k) = I Jf{x)dx n 0 = e.= 1 2a-l o~ r ~ detA"* 0 1- a X E { 1.edu.0 ~i lim f{x) .a) b) 1 4 1 y=-z=-9' 9' 9 A AS A AS A AS A AS A •. md=-2 3 ecuatia are solutie /'(x) > 0. deci solutia e unica 2". '<IxE JR => f este strict crescatoare => f este injective. er' )xp-'dx = xp-ler'lo .' ) =lim-·I-·en 2' .0 lim f(x) x->-.3} Ip 2p 2p Ip I • = lim _.(0) =1 3p 2p 2p ID 2p 3p 3p .- /. If X-> n i=1 __ 2Y =1 -2y-z=1 - TestulS $UBIECTULI Bacalaureat 2012. I! i :) Q BC = AB =>C=.f(O) x->o X x->o X . I U I 4p =4 +1)+3(X4 +1) 1.

) c) 2. sistemul se reduce la x + y + z .a) 1 m d= I i ::. lim x -3x+2 =-1 x3 + 3x+ 2 - 3 a 1 -=1 2 a=-. Alegem 2 numere impare din cele 5 in C. f( ° -I) = 4.-2nIn + 2nIn I=> (2n + I)In = 2nIn_ Vn ~ 2 " m m 2 m2 1 = -(m3 _1)2 u. Vx E lR .3..__ z C ~ 2p 3p 2p 5.) x*e = x <=>x+e-xe+ Verificarea relatiei (-1) 1 = 2x <=>(e+ I)(x-I) *X = 0. deci. -c ac 1&1 I I I Z '" • X-~E x E {f. este dreapta d'e ecuatie x = Xv = . 2 1 sm x=3 1 x2(1.lf} {(-It ~+klflk E = x. Vx E lR z} 3p 2p ID c) x*x*x x -3x 3 2 +3x+3 4 "" C z ~ V -e 1&1 4. I] f(l) 3p 2p = . 1]=> f este descrescatoare pe [-I. rangul este 1 Pentru m f. x2 = I. iunie 2011 (30 de puncte) 2p 2p Ip 2p 3p Finalizare: m .)I: lx4dx= = 2p 2p =15 ~ I n .deci e =-1 3.1 2 • 288 b) f'(A) = 3A2 3 ~ ~ I .l(x-I)(y 4 -1)(z -1) + 1 2. deci sirul este descrescator 3p Ip Ip 2p 2p 2p I .) Q m 2p 2p Ip 2p 2p 3p 4p Ip Ip 3p Ip 2p Testul6 Examen Bacalaureat.0 Aceasta ecuatie nu are solutii cu toate componentele strict pozitive Pentru m .I n+l = Finalizare 8 Ip 6. rangul este 3 -I)(z -I) + 1 ~i x* (y 4 Finalizare: legea este asociativa SUBIECTULI 1.. 1..l(x-l)(y * z) =. x--+~ f(x) lim lim --00 I 4. I<. = 1+3x+ 3x2 +X3 x(x +3x-4) = XI = 0. X:J = -4 1+ 7x 2 ° Ip Ip ~ -~ f' (x) ~ 0. b Axa de simetrie a parabolei . x--++oof(x) = -t«J. 'f x E [-1. 1 . pentru orice x E lR _m =2=>m=-4 2 ::. ± 1 In ~ 0 deci sirul este marginit inferior .4 SUBIECTUL allll-lea l.• 1&1 SUBIECTUL alII-lea 1.a) • Daca sistemul are solutii nenule. = 10 moduri 3p 2p 10 20 Ip 5.Jj c) In =X(I-x2)"I>n = -2n n(l-x2) l x(l-x2)"-'. y)* z =..2a ~ v 1&1 b) Trebuie sa aratam ca exista e E lR astfel incat x * e = e * x = x . (30 de puncte) I 2 n(n-I) =--21) 12 => n . ~ 3p >0 Ecuatia x * x * x = 3 este echivalenta cu (x . 1&1 c • Z (x. 1) Dreapta AB are panta 3.3 +x..a) ~ I 0 Q n(n ac f(-x)=-x3+3x+2 x-. es te y = -3x + 3 1 -3 Din studiul variatiei functiei deducem distincte daca ~i numai daca m E (0.Jj => smx= .x2)" dx ~ 0 pentru orice n.1 b) I I I I 0 0 ::. ~~ I 8 .1.- XE 0'2 I (If) . Alegem un numar par din cele 5 in 5 moduri Sunt 50 de submultimi Mijlocul sezmentului are coordonatele (2. atunci d = 0 In acest caz. cos2x=Ismx= 2 .(-2x)dx= = - Ip -I](l-x2)"-'dx Ip I I .4) ca ecuatia f{x) m are trei solutii reale 3p Ip 3p 12 = lldx-21x2dx+ =(X_2..: • ~ ~ ::. me di iatoarea are panta 1 5 Ecuatia me diiatoarei .) I ~ ac m2 1 (30 de puncte) 3p .3) (x2 + 3) = 0 => x = 3 ~ -n(n 1) 2p 2p Ip 3p 2p 0- I c.fi <2 2<J5 <3 Rezulta ca 2 este singurul numar intreg din intervalul dat « A.

10} • 291 .0) .2)i E IC[X] are doua radacini distincte complex aElR ~i a+(a-2)iElR. august 2011 (30 de puncte) 2p :) IJ III 1&1 SUBIECTULI 1. care 2p Ip 2. Th' = c.fik. de unde conc\uzia este asimptota verticals 2p 2p SUBIECTUL alII lea 1. inecuana d evme x <-x Z 2p SUBIECTUL allll-lea loll) f'(x)=_I x+l S =(-00. ••••1 < 0 pentru orice x> 1. b) = big' .0) Finalizare: =[: -x 1 0 -~ !'(2x-3)2 nr-I (x)dx = = -i f(4X2 -12x+8+1)r-l(x)dx =.00). ~ A(X)A(Y)=[: x 1 2 X. deci x=1 1 este lim continua pe (1. limita este x-e+ee lim ( x+l )-1 . h = X2 -aX q=2 l-a2 =0 a=1 sau a=-1 IJ ::z: Z 3.nedetermmare de forma x-++«' x-+~ X 0 1 (x) y [: b) X'][' 1 0 2: Y'] = ['~ X'-Y'] O I 0 (x+ Y)'] 1 4P' = A(x+ y) Cu regula lui I'Hospital.Ip ip lim 1(x) = +00 . are solutii distincte complex conjugate daca . I( 1)--I+I-a-i(a-2)+a+(a-2)i 1(-1)-0 Radacinile lui g sunt de forma XI = U + iv ~i x2 = U . q E lR .2) = 0 [0 o 0 0 0 2(xt'] = 0) 2p Ip 2p =1-2102 2 (A(x) .A(y))) = 0) ~ (A(x) . 0 Jim xl(x) = lim _I . cu p.A(Y) =[: (A(x)-A(y))2 x-y 0 0 2 (x -y) A= !'1/~)ldx=-!. unde u. de unde p2 < 4q concluzia b) Testul7 Examen Bacalaureat.-2 E lR ~i q = u Ecuatia X2 + px + q = 0 .deoarece I~O peintervalul [1.6. 2p • 290 I_=--=:L x-I x2-1 4.. rezulta convine (tr =(%f c Deoarece "2 > l .iv . de unde a=2. .ko.k E {0.0) - ~ (30 de puncte) x 1 0 Ii.1..b./~)dx. 2p o a:: Q Conform punctului b). ~ 1 X'][' 1 2y 1 0 x+y y'] 2(X + y) = Iim 10 x + 1 = 0 .~ -~x =A(-x) 2p 3p Ip Ip 2p Ip x' ] r r(x)dx-i r i:' (x)dx. 1 -(X +1)(X2 -aX Polinomul coniuzate +a+(a-2)i) + a +(a .. i 3 . deci y = 0 este asimptota orizontala spre +00 x-+-+aD x-H<o x-I 1o(x+l)-1o(x-1) . deci nu are alte asimptote verticale Ip 2p 2p y 2t .P si XIX2 q = 2 + v2 E lR p . ~i numai daca II< 0 .l 24 = 6g' • 2p Ip 3p 2p Ip 2p -e l1li1 Z a:: 1&1 c) "" c::i CC 1&1 ..( x-I )-1 -x -2 2 2 = x-++«> x-I = 2 lim +- 3p 4p 0 Ip Ip 2p b) A(x). v E lR Din relatia lui Viete rezulta XI+ x2 = . = b.A(y)tll c) Matricea A este inversabila 2p Ip 4p c) !'I" (x)dx 3p =~ !'(2x-3)'r (x)dx = ~(2x-3)(X2 -3x + 2)"[ de unde 2p (A(x)r' 2. sin" X + cos" X =2 sinx·cosx 1 2sinx·cosx sin2x 1 2p I'(x) .

pentru orice p E {0.- Finalizare 2D 3p = L-- 2.4 c) Daca z este rAdlicinli. c) 0 parte ~i de cealalta a lui 0. (30 . Model MEGS (www.• 1&1 c) Matncele . = ( A2 r = 2p 3p 4p 1p 2p 3p 2p 1p 2p 3p 2p 5. deci apartine axei reale :3 z CIC 1&1 SUBIECTUL allll-I 1..k par Sunt 6 termeni rationali 5.. I BC: x + y -I = 0 Distanta este 6.4.i este f (i) · b) f(i)=(2iYo =_210 C o u ::.le-'dt==e-2 3 0 3 3e l 1..+00) 0 ~J apartin lui H pentru orice x E IR 2.) Z ::.0) 19(x)dx= le-xdx=-e-x( e \.iYo .!.. 3p = = A' . deci A' E H . Bacalaureat 2011.. T.'v'nEN 1 1.a) Restul impartirii polinomului fla ::.iJ (30 d ~ c -- Punctul de afix z este egal departat de punctele de afixe ±i . I cos 12+2-11 Ji 3 =..= g x 3) dx= e" xl dx~O.. ~J=(~ ~J .) Q u: 'j A.!. atunci (z + iYo = -( z .--c) Cu schimbarea de variabilli x ==t se obtine ~ 3 1t· e-' dt == • 2p 3p 600 =2" 1 AB·AC·cosA = AB·AC= =10 2p Ip ==-.edu.3.0) 111-1 o ~ I. deci sirul este marginit e e" e el este convergent 4p 1p I-- Deoarece sirul este monoton si marainit ~JEH Testul8 SUBIECTULI 1.fi 2p Ip 2p 3p 2p .3.!.~ x ==• •8 8 1 md ==-2" ~ md· ==2 unde d 1.!. X ..) v ~ Iz + il = Iz .2. -. 'v'n E N' . c iiC 1&1 A.• ) limf(x)f(2) 2 x-2 J'(X)=5X4-5 =1'(2) 2p 6. pentru (I orice p E {0.2. x ==log. c12:i2P + (-It) = 2C12: • (-JY E IR .1.1.4} a2p = 3. s (~ ~J(~ Asadar (~ . 3 XE(%'1l')~cosx=-~ 9 • :z: v ~ b) 1'(2) = 75 f" (x ) = 20x3 se anuleaza in 0 Deoarece f" are semne opuse de punct de intlexiune.te-'\' +. "" ci 1&1 2p 1p 3p cos' x==1-sin2 x=. deci ::E • ::.. <'!'. r I" ( r 2p . 9 -log. rezulta cli 0 este 2p 1p 2p Q Z c ::E J'(x) = O~ X4 -I = O~ X= ±I Tabelul de variatie a functieij" • 292 ~ . cosx=±. C \l-i~\==~I+(~r ==14 ==2 x2+x+l-y==0 ~=4y-3~0 1m! ==[%.. =2" 3 l 4.d' Ecuatia dreptei d' este y ==2x .+l E IQ>ee. _1..ro) \~ ___ I" b) ( A' f = A2.5} ==4 b7 =96 log. b.!.--- 2p e-I ==-- 1-bf L.+1.) • 10 10 I= L(ClkaXIO-kik + ClkOXIO-k (-it) = LClkOXIO-kik(I+(-it) k-O k-O a2p+1 = 0 E 1R.0) x .--L.deci~irulestecresclitor 2p 1D ~---'-I e-xdx =. 8 9 9 log x ==log . 2p 1p 2p 2p Ip 2p 2p 2p 3p 2p 3p 2p Ip 2p I ~ ~ Finalizare 2..

.:) f este V o f i x» y)=_I __ I= (x-l)(y-l) x*y I(X)/(Y)=(~-I)(~-I)= xy (X-l~-I) = I(x* ~U ~ ~ 1 (x)dxeQ 9 2p y) (30 de nuncte) 2p SUBIECTULI 2p Ip Ip Ip Ip 1.3).2)(x+ 4) x e (-4.O.2) Z C = lim (1 + "--+- _4_)" n-5 = • I c) =e4 1(2) = 1. iunie 2010 (30 de puncte) 3p 2p 2p x-5 ~ =lim(x-2)(x-3)(x-4)= "--+s =6 b) ~ ~ v c l(n+I)-1 l(n)-1 "--+I' tm n-I = 2. deci matricea este inversabila lp 2p 42 I( 2 )2 Ip A(x)A(-x)=A(O)=13 1 2x 1 0 4X2j 4x 0 - 2p 12 -10 = J x + x + 1 -1 o x2+1 dx= I £1(x)=A(-x)= [ 0 o o J(x2 + 2x+2)dx- I 0 J-2-dx 2 Ip = Ip 2p 2p Ip x +1 .are element neutru e = i biiectiva lp 3p 2p 2p 2p Ip c) 10_!E.[ 4. IX ' VxeG lp 3D =lQ..3]._ ( n .( 4./(3) = 1.-1. I n-5 X 1(_x)=1n3+3-x -.2) IlZ = {-3. deci x' e G Justificarea faotului ca functia C Go .5~ I 2p (2..4).lim n-I =1n(. Din teorema lui Rolle ~i din faptul ca f' exact trei solutii reale distincte o =03 2p lp 4l +8XY+4X -4x-4y 1 ~.. I x2 + 2x -8 = (x .II) (A(2)_A(O))2010 =03 b) 1 10 = x2 + I o IJ1-X dx= =r Ip Ip -2x-2y 1 2 j 3p I- I'-!-dx o 1 J x2 +1 =arctgx 0 = II 1! '4 A(x)A(Y)= Finalizare c) 0 [ 2p =11n(x2 + 2 o 0 J+dx +1 1)\1 0 oX = 1n2 2 2D Ip 10=!E.::= ~J Ip 2p 2p Ip I I(x) 3.(3.::r =-1n.[3.0 .J J este de gradul trei rezulta ell f'(x) r\ hi. I ((l-i)(i-l))4 16 = (2i)4 - a Z ~ IX SUBIECTUL allll-lea 1./( 5) = I 2p Ip (-4.= 1. ~ Z ~ o IX Q n+1 (()II( ) ..:) Q * •. I •.a) I A(2)-A(O)= (A(2)-A(O)/ [0 -4 16] 0 0 0 -8 0 (30 de puncte Ocontinua Iderivabila \..0) x*l=l*x=x 2 2 Verificare Legea " '" .-2IJ~= 2 3 0 x +1 i .4].X 2 (x +x+lt"+I-x=g(x).unde x2 +1 geZ[X] u: ~ · • b) c) Orice element din G este simetrizabil si x .-2.¢Q =3 2 X 2 + 1 divide ( X2 + X + 1)4"+1 .Ip SUBIECTUL al II-lea 1./( 4) = 1.-- pe intervale Ie pe intervalele [2.-1J" ---n--.5) " n 1 .x 0< x' < 1._1n2 b) I det ( A (x)) = 1 *.1} • 294 la 29 .a) lim/(x)-/(5)= "--+S Testul9 Examen Bacalaureat.• 2.

2p 2p 2p Ip 2p c v ~ ~ w I I = 2i2 .y = In 3<a<l! 2 . Vn E -I =lnn+l_lnn+2= .z =a 31 3a >O.3 E (t N' . = I J .. l<n+l~2<e~0<lnn+l<1 n 1<2_lnn+l<2 n 1 < I. Obtinem rnatncele 4~ Y E {2.t-l AD= 4.3 S.. subiect de rezerva (30 de puncte) Ip +2(iJi-l)+3= + 1+ 2iJi .0) b) (~i !}(:b a. I Ip Ip Ip 2p 2p 2pIp3p 2p ./14 Functiaj este strict crescatoare pe (--<Xl. iunie 2010.2 ~i b+ 2 . 2.z a>O~ I~ x a este punctul de inflexiune al functieij. Avem MQ (a 1)7+(b+2}] NP~a ~i NP-27+3] 1. 1 3b+a J -b+3a 2p 3p limn(2 -I. Vn c) E 2p n Sunt 9 solutii in N x N xN ..3. -toO) . deci rangul matricei A este 2..3} . r(x)= -2(2x+l) (2X2 + 2x+l) 2. 121 7 (sau orice alt minor de ordinul2 nenul). = 20 3p Ip 2p Ip b) I. . deci f'(x) > 0. Ip 2p 3p 2p 2p Ip Deci multimea A are 25 de elemente. • :z:: v c z 0 CIC Q =6 = T (iJi-l t ~ •.+1.b). A A A -b+3a 0 0 r n-+IXI n = = In e = 1 2p Un exemplu: M = (iA ~J . 25 de numere sunt divizibile eu 4 20 de numere sunt divizibile eu 5 5 numere sunt divizibiie eu 4 si eu 5 Deci 40 de numere sunt divizibiie cu 4 sau cu 5 Fie Q(a. SUBIECTUL alII-lea 1.. 1 }u 2p =(2x-lnx)\. .-2n + 1 = In(1 + _2_1_) n n+2 n + 2n n + 2n c) 2a 3>0.+1 ( b) Minorul caracteristic este nul. b)=( a -a-3b 3a-~ N' .x.2+3= X Y X ci IU -y atunci X A _2xy -y 2 Ip 2xy J=(~ x2_/ 01 ?J~X2_y2=i SUBIECTULI 1.0) det(A} 0 (30 de puncte) 3p 2p 2.11) Ip r(x)=O~x=-~ 2p Din tabelul de variatie rezulta ca x = -~ .10} crescator. deci sirul este strict {2. Vx E lit \ {-l} 2p Ip 2p 6.-4. n n+1 2 1)\ = In n -.4. (30 de puncte) 3p 2p 2p limj(x}=!!:' Deci y = f'(x} ~ ~ ~ ~ % este asimptota 1 2X2 + 2x+ 1 MNPQ este paralelogram Punctul cautat este Q(3.I) ~ MQ 2X2 + 2x + 1> 0 pentru orice x real. -1) ~i pe (-1.~IECTUL V) x-+OO allll-lea 4 orizontala spre -toO.+1 =2-ln-n- n+1 Ip 2p > 0..o4} 2p 2p I I I I . < 2.) = limnln n + "-+00 (-:-~ lit W Ip = lim In (1 +. AABC 2.\ j(g(x))=2(x2-a}+a= =2x2-a 2x2-a>0~a<0 ~ ~ ~ •• 296 • 297 . 2--:. I Daca x = 6 ~ / . daca y = 6 ~ x2 = i ~ X E {i. y =31-3a.1 n-+OO n ?h+aA J = (6 6J daca 3a = b ~i ?h = -a . 2 c CD CIC IU lito Z -3 1 I c) Daca X = si xy () Testu 110 X2 = 12 ~ ( Examen Bacalaureat. deci sistemul este compatibil nedeterminat De exemplu.Jl4 5 'C) .2iJi Z C A02031040 A A) (A A) (A A) A A) (A A' A' A A' A A ( -2 0 -3 0 0 1 0 4 L I =0 2. deci sirul este marginit.b E Zs ~i card Zs 5.3. luand z a necunoscuta secundara se obtine 'x = 2a .

. . .n < • YI Adunand cele patru relatii se obtine SUBIECTUL allll-lea X ° =1 (x)) < °.Y se obtine I 2.!!. deoarece ranz A = 2 .r- y) 2". m=l. Ip fl(y)dy=O III YI V ~ • :::) b) =3- x) ..- = f (2.L 1+ t 2 3p = = arctgt I 0 ..11) 2p Deci x->-2 ~ nu e derivabilll in -2. c~~~L...y) 1(y) dy Ip = . ~ 0.0) I {X + y = I x+z=-I y+z=o (30 de puncte) 2p sin x =t f) se obtine f cos x o 2 . Il= I-4m 2 · i • · 2! . __ . 2p 2p 3p o Deci 1=0 Ip Z ~ a:: YI ~ d m=3 ~i n=I. Ixl ~ 0.• .~] '5 o u :::) Z f :::) Sistemul este comoatibil. ~ x+2 l(x)-/(-2) (X-I)2 (x + 2) =00 I 2.0) 2a I I 1=-2(2a-I)(a-I)(a+l) o 2a a+1 2p lp a:: A. Numlirul termenilor este 67 I.cos! dx = X 0 f-.I). c) Testulll . YI S aelR\{±l.. 2.: Q i :::) • c) -2 I -2 A=2..~ ] =.. obtinem Xl =2. = (30 de puncte) 2p 2p 3V3 = jf8\ 2if6 <3V3 . . •• • • • X 2.-!!. '<Ixe lR=> 1m1 x ~ => x • 298 n = lim (J (x ) . rezultll x~ ~ 0.t} x) =2+i=>X2 =2-i Folosind relatiile lui Viete..3xi ~ 0. Cu substitutia x = 2.3) + 1. '<Ixe lR. In 1 (x) J6-J2 4 3p hm---= x->-2 In X .. In (Xl _ 3x2 + 2) lim In l x->-2 X = 1 p Finalizare: lirnita este e alll cu I.r ) ="4 0 2p prirnitivll a functieij.+00) 3.--- 3.. 0.. 2010 suntinprogresiearitmeticacuratia3. I I a I lp -I 3p c) I(Y) = 1(2. Ip Ip Ip IX-11=x+I x 4. = sin (!!. ~ =x+1 = 2p Asimptota oblica este y =x 2 . Eou* modi•• . august 2010 Presupunand prin absurd cll x) ~ °..'<Ixe [o.II 0 contradictie.x) x->_ H-1( lim l Xl 2 Xl - 3x + 2 - Xl - 3x + 2) + x~ Xl 3x + 2 + x2 ° ° [0.:'------- Examen Bacalaureat.x 2 = -1 . .:::.n=-5 Restul este r = X ( m . 6. k 2if6 = V48 2p 2p Ip C z C( ~ ! ~ z~ I. X+ 2 2 2P.) = Sill 12 3 4 7 m 3P. rezultll F'(x) F este strict cresclltoare pe [ 0. I Mijloculsegmentului [Be] este M(2.3.n . ° lp 2p 2p xl-3x+2=(x+1)2(X+2) l(x)-/(-2)=l S.I). ° 1/ = ° 3p Cum cosx e [-1..r . . "Ie y ~ 4%.0) m= lim I(x) X-H"«) =1 . 6.E.r .I. Cu substitutia I-- 3 SUBIECTUL alII-lea 1. '<Ixe [o. +00) C Im1 Imj" = [0. atunci F'(x) S = {(O.-I)} ~ YI a:: l- ~ 3p Dacll functia F este = 2-cos cosx2 x ..] 2 2p 2p Ip Ip b) I I I -1 u. mx) ~ 0. 1.+00) 2p 2p Ip 2p = 1(x ) => [ 0. 1.r fl(y)dy-I o 2". - 2p 3p 2p . °. 9..!!. .

V'x ~ O~ O:S 2 :Sx'.3 = 1 6 2 • deci m= 6 eel Ip II!. 2m-3 • 300 Asociativitatea Justifiearea faptului eli elementul neutru este 2 11.....•.a) 1 a: 1&1 ~O:SI..V'x e [0. = -3- a+3 2 3~(2x-I)2 ~i 1'(0)=0 2p 1(0)=-2 y+2-0 b) 2p Ip 3p 2p 2p Ip 6. Vx.1 z=2 (J3 2+"2i I) ( (30 de puncte) =2 eos%+isin"6 1i) f2Pl~ • 301 . atunci oricare ar fi x. ~ 1. 5...y e M 3p Justifiearea faptului ca f este biiectiva. sin"x+ cos' x p='l:. Sunt II termeni rationali. +l(n)=I-V2n+1 ---..edu.Ecuatia are doua solutii egale <=> ~ ~ = 0 <=> 0 m = +1.-. mAll...y e M rezulta cli x * Y Daca m o fx'dx=~ n+ Ip • 1&1 ~ '* ~ .:) C A..a) ULallll-1 I'(x) = .+i Ip = Ip . 5 = I... I V2n+l r"'l~ l/2n = a A3 = aI3 =e =e 67 .) detB.atunei 0 * 2m . 2 3~(2x+lt' x'*±! 2 -- I" -""'J 1.:S lim . '" Ip 2p 1. . V'x e [0. x +x+1 x +x+1 x· x2 +x+ I ~ I.:) v B..• 1&1 A' . ~+I ~+I =C!IW =C!124 e Q ~ 4 divide k..x e A.1] ~ x +x+1 2 X aelR\{O.J.--l. adieli sirul este descrescator . =A·-1B1 B. V'x e IR n n+l 1&1 :E • .=3x 4eM 2x-3 astfel meat 2p x*x'=x'*x=2 Verifiearea relatiei f(x* 4.mCD mAR= -"2 ~l mCD F· r 9 ma izare: a = -"2 .--0 . . Testul12 SUBIECTUL I Bacalaureat 2010.ro) '5 ~ ~ III ~ c b) Cum 02m-3 '-6-e M re zultli O*-6-EM. -2 k Ip 2p 2p Ip 20 Ip 2p 2p c) Justificarea faptului cli pentru xeM..•_ lim l(x)=O y . u: A20lO ( A3 = b) r -I 70 = I =- a °I3 2p 2oa) I 2p e B.1] ~ I. = 0 "" c:i % V x* Y =2(x-~)(y-~)+~+m-6 Daca m = 6.•. =a'(a-l)2 '* 0 Ip 2p Ip Ip c) '" Z ~ 1&1 > 2X .-.0 asimptota orizontala spre +00 c) 1(1)+/(2)+ .. existli x..l} 2..• ec lim [( 1--.+1V'n e N" .. adica x *y e M 2p Ip i I o ~ z ~ '* 6 .%} 3p 2p x . = A +A' +A' u Z =[: iJ a a sau a=1 1+1 +1 = 1230x2+x+l 1 V +x 2 +x dx= 1 3 2p 3p 2 Ip 2p 2p 2p 2p = fxdx=! o 2p Ip Ip b) det(B1) = a( a _1)2 det(BI)=O~a=O c) Ci2 O:Sx :SI ~ x· ~ x·+1 x2 + X + I > 0. inversabila ~ det(B.-- (30 d .:) o • .:) Q · 'S f ..- lim( _ l/2n ) I/2. numai pentru x e {o.a) ~ ~ =[~ ~J 0 ••.. 21!.. Model MECTS(www. y) = f(x)· fey).

eu solutiile sin x = Obtinem x=2+2ktr. u: b = a+b+c a+b+c Ip 3p 2p Ip I = t n fn(x)dx5. . ~ 2 ~ Ip 2p {U}.d2)= • 2p 3p 2p 2p \ I I v'2O =10 2 1 J5 .b. deci exista 4 solutii.keZ -i ~i sin x = 1 . 0 f){512) " 3p . sin 2xdx - k sin 2xdx 2 . Ip Ip r I Isin 2xl dx = r (-00.+ktr.) = _2 = f(~) =2 6 => Rez =-64 6 3p 2p I Ecuatia devine a2 = l. + isin 6. deei avem asimptota oblica Y = x . . - 3p f"(x) 6. 3p 2p 3p 2p 2p .. (2x+l)(x+l)-(x2 f'(x) = 2 = x +2~ (x+l) 2 = (x+l)3 (x + 1)2 +x+l) l r. I Ip Din £:+1)"[sm IJdI = 2. Distanta este d(A.:.b)2 + ( a .b = 2. AD = AB· AD + AD AB· AD = 1· 2· eos60o = 1 AC·AD=I+22 =5 3p I f"( x) < 0.0+4. Numarul eerut este egal eu numarul submultimilor eu trei elemente ale multimii M Aeesta este C: = 20 .. I I .. AC· AD = (AB + AD). de unde rezulta eonc1uzia a " (30 de puncte) b a c c b =(a+b+c) a 1 b 1 a 1 e c b a I 1= -eos2x\I 2 2 0 :I ~ Q + eos2x\" 2 ~ 2 a+b+e 2p b) · 'S 0( Q.. f(512)=~ I (J 3. a2 + b2 + c2 _ ab .sin x -I = 0 .Z}." 01 x= .x) = 0 .z = 1. 3) se aflll pe prima dreapta.c pot lua fieeare 4 valori Avem 43 = 64 matriee. ~ • ~ v III 10( Cum solutia este unica. 5..y = j3.. 0.be = 0 ¢:} (a . X t =ln2 ldx X ~ 0 U 1 b 1 a 1 c b) c) 3p c) I t~dx=lnxJ:" t"ISin/ld I = n " I t ~ 0( • Z Observam ell x = O.a) a.0) limf(x)=I=>m=1 x-+'" x-+'" X .ab ..0) 1 I .3-111 ~ 22 +42 f'(x) c) Punetul A ( 0. -I) .j3 ..0. -1) . + n 1r t Ir+tr t 1 I > r tr+tr ISin/f't+ n .c e {O.:.Jdt + ['+2" c::. (t -I . ¢:} ~ 3p 2p 2p 2p Ip ii2 '" I Q.ae . SUBIECTUL allll-lea 1.Z6 =2 6 . " b) lim (J (x) .c = 0 .a) a c b b a c c a c b = a2 + b2 + c2 . "Ix e 2.b( a + Obtinem a e ••. (30 de puncte) 2p 3p 3p Ecuatia devine 2 sin 2 x .Jd1 + ...C)2 + (c _ b)2 = 0 ¢:}a=b=e Sistemul are 0 Isin II I = rmlsin/l c::. eu 4a2 +4a-I5.be ..( n + 1) 1< 1"" nrr-Jr 2p Isin/ld I t ( 1 ) [+2"1 sinr ~ 1+"'+-2 1 " n + 2 1<+1< n" 1"" ns-« Ip I' smr ~ I infinitate de solutii de forma x = a. b) Luam A=G det( A) = c) x=(~ b) =>X 2 ac: '" c::i • I \no 3p 2p 3p n:.. Vk e Z rezulta conc1uzia.a . deeif este concava pe (-00.( COS 6. det ( A2) = 0 2 ~J 2p b(a+c)] c2 I Z 2p ~ I • 302 e = (a 0 - II j . 4.z = 0 verifica sistemul.keZ. :z:: '" V 0( 1 Z 0 0( I ac: Q 2. -4a).y = l.ac .. ~ c) = O. 12. '" Z CD Putem lua j3=i(-I+~1-4a2 2... .• 2p I I '" ac: !:: SUBIECTUL alII-lea l. aeeasta este solutia cautata.

3 ii.5 = 0 cu solutiile XI.1'-+00 2x+4 =1 decidreapta . de unde q = 2. Rezulta cli a+d= 3 saua+ d= 0. e +1 II .!.)_I* X Y 4. + C.Rezultlicli 13 tg. Cum X + Y EM. b) f'( 2"x +2x+4 "x2+2x+4 deci f este strict descresclitoare.3)X = O2. 1. +.rezultacli .1+e X' smx • o 0 IC I" g)(x) = f(g(x» = 3g(x) + 2 = 2(2x + a) + 2 = 6x + 3a + 2 ~i (g 0 f)(x) 3a + 2 = a + 4. x*y=~=~=(.3. 3. V'x E JR*. Obtinem a + d-3 = 0 sauX= O2.cum -I A2=(4 -2 2)(4 -I -2 2)=(12 6)=3A.. fals. Sistemul de conditii {3X .:! . . +. Avem Y (x*y)*z=(. 2 1+ cosx Subiectulll 1. 31 0 If 0 x '. deci a + d = 3 + 3 = 6.:!=~=-5.1 ~i g'(x) < 0 pentru x E (-00.(AB) . rezulta eli n no IC X' 11. 1. X y E (0. 3 ~i 4. .Tema 4. v) = 6. strict descrescatoare. rezulta l).(X+I)2+3 x+1 .I + "f e x sm xdx --e " . . deci solutiile sunt 0. fe-x) = hi -x-3 -x+3 = hi x+3 = hi(X-3)-1 x-3 x+3 1-2x~0 = -Jn x-3 = -f(x) x+3 E . V'x E JR*. =-51(-9 -8) = [~ ± --4 -3 ~l 1.Sinx+ J3 cosx) 2 2 = 2(SinX cosE. x ) 2x + 2 I 2 - 2 I x+1 2= I .I . Iim Z.decifeste imparli. + C.. Rezulta cli 211= -e . cos<J:(u.!.cosx) 3 = 2Sin(X + E. V'x E D f . 4}.)-I.2x2 . Cumfeste lui g rezulta cli g(x) > g(O). 3.*" nu are element neutru.*". rezulta 4-9 Subiectullll 1. Atunci al + a2 + a3 = al(l + q + q+ b) Fie X = ( : ! ) l) ~i a4 + as + a6 = al(l + l + qS) = all(l + EM. = fe (--) o n .I) . I Cum lim-=O. deci unghiul vectonlor . *z- .( 1 1 -+-+x y E z 1)-1 .Y EM.rezultacliA -I -6-3 Testul2 EM Subiectull 1.3)(x .!.+.fe smnx dx. deci XY =-YX . . c) Fie g : R ~ R .2 -3±J29 2 Cum g'(x) = e' . Cum)(l = 3X rezulta cll (a + d)X = 3X. dacli (a + d. Dacli det(X) ~ 0.2. • 2 _ 2 (0. ICfexsinnxdx n 0 I I" n I "I ~. IIC 2-11) II = Iff eXcosxdx= + lOr = 2al +14r =2(al + 7r) =2a8• Deci a8 = 10. deoarece x> O. 25 _ 144 6. obtinem: (X + Y)2 = 3(X + y).x-I.!. Obtinem aq3(I+q+l) X = 3/z.+. Atunci 13 ii-v Cum Y ( 1 1)-1 ( 1 1 -+= -+-+y z x y 1)-1 5.!. deci x = 20.. Dacli n ~ 5. Probabilitatea -.. 4. Numarul submultimilor nevide este 2s . U b) 11. deci det(A + xB) = (2x .-to. 3 = 8 . b) A + xB = ( 2 . It C.1'-+00 .1'-+«1 . b) Dacli e c) x * x * x * x = (.2 Variante de subiecte propuse spre rezolvare Testul1 Subiectull 1. . rezulta cli X e inversabila si.(3x .u·v 5.. sinx+ 2+m I~I. dx = -eXsinnx I" . 2 _ fex cosxdx = -e" -1o .)-I = (.169 . avem 910113x Xlog.1 = J3 COSX= 2 (. .?! = 24 + 120 < 840. E.I~I > 0. rezulta ca X + y2 = 3(X + Y). Daca n E {O. Cum det(AB) = -5 ~ 0.decllegea. e+1 ' Rezulta 0 = I. Rezulta X2 +y2 +xy + YX = X2 + y2.I~I = I~I. deci a+ d E {O. 37r) ' avem 2 -I).!.deci cosx=_ll.2 ~ 0 conduce la x (-00. = 21. rezultli cli f(eX) < f(x + I). 3 2 00) = 0.!. V'n E N*. 2 c) Daca X. Numarul submultimilor cu 2.x -I+x + 4x . atunci 1 * e = 1 deci _e_ = 1 de unde e = e + 1.a) Fie A=(4 -2 2). I.1 = _x2 -1 + 3X) . Deci . atunci )(l = (a + d)X. deci ecuatia se serie = = 2 2X2 = 8 ~ x = 4. deci e"> x + I.7x + 6 _ 3x2 _ 3-2x ~ ~ == == 3x + 5. deci orice valoare a lui n care verifica ipoteza apartine multimii {O.!. (-I cosx<O.2 = -I < 0 orieare ar fi x E JR.1'-+00 =_1 ~i lim(f(x)+X)=lim(-!x2+2X+4-x)=lim .3]) -(4i • + j) = 2i -lOj . + . ca AB este inversabila si ~ i u de ecuatie y = -. IC este l!.) n . (f 0 '(x) > 0 pentru x pentru orice x E E (0.3. 6}. x+ y _+_ X z. + e X smx=-e 0 "f " .) < 2 3-' c) Deoarece x sinnx I.I '= 31.1= " feX cosxdx Io IC 1 s "~eX cosxldx 0 = "feXlcosnxldx ~ "fexdx = e' I~= e -I < 34 -I = 80. ~IX*(y*Z)=x* z . 00). Rezulta ell .*"esteasOClatlvli. d eCI I1 = --2. rezultli ca n! + (n + I)! ~ 5! + 6! = 120 + 720 = 840. = 6x + 4 + a . Din sm x + cos x = I.1)-1 =.fe n 0 0 sinx I dx = -. .9 x2.+sin 3 ::.:! = 5 . .!. "-+00 Subiectulll 1. 3. 2 deci (X + Y)2 = X + y2. deci a = 1..2 < 1.J x2 + 2x + 4 + x ' (AB) -I = det(AB) ·55 1 - . rezulta cos x = 1. .x + 1 este asimptota oblica spre +00. deci q = 8. Avem det(A + xB) = 0 ~ ~ + 3x . a) 1 2 al(l + q + q ) . 2. 4}.2) . as +all =al +4r+al 2. deei x = 2.!. xxxx x 4 4 XE(7r .00) ar fi element neutru allegii .2. 2. deci ecuatia nu are solutii. din monotonia JR*.a) limf(x) x .3 sau 5 elemente este . =0.J 2 n [1. 2.I)(x . atunci n! ~ (n_+ I) ~ 4! +-. Ecuatia devine . Fie q ratia progresiei. 0) ~i • 305 .fexlsinnxldx~-feXdx~-(e" 0 n0 n -I). g(x) = e' . o "f(eX)'cosxdx=eXcosxo 0 .v = 3(21 . I = )4+ 100 = J104 = 2m.!. Dacli det(X) '= 0. din X2 = 3X.00). Pentru x> 0.169 . a) AB = ( 2 -I 3 1 -2 3) = (-3 8) .!. ~l v este ascupt.

+ + + • e e G este element neutru ~ Z * e = e * Z = z..) x I luiBC. +-= en 1 1 1. Subledulll uj a: . rezulta ca 'S< ::> CI.. e binomului lui Newton ca (A + Bt = (h + E)n = 12 + C~E = 12 + nE .I • n+l ) = J2 .n fx .. Cum ZI + &"*0. = 1 rezulta cli I: ~I I: :I = al = 0 ..00) = [a -4.s} ~i Zt.. _ n I+n- _ i ::> • 1 1 -+-+ 2 e e 1 ..Js. unde M este rnijlocullui BC.a) (1+ i)S = (1+ i)4.. Rezulta ca .a)(c2 + ac _b2 ..e= (ZI * Z2) * z3.1 e Z.&~i~I * (Z2* :3) = zl ~ [~Z2 + + &)(Z3 &)..•. rezulta A = [ : al : al : ) .s./3 ..•0 ffl' e l --.) = 1.••0 # l - SABC = AB . b-ae {-I. 2n") = {~.. Fie x. k. deci legea./3 = 6.: Q n . 1}.a = 0. Atunci (x * x) * x = 8 ~ 9 e I)3-1=8~(x+I)3=I~x=0.. ~ orice x concIuzia..en -'-e 1-1. i ~ Testul3 Q s Z Subiectull 1. c) Avem (x * x) * x = [3(x + I) . s Ix· 0 dx. x2 x .oo) = = [1(2). -I e 2 + .Ix+-I dx = J2 ..00). Daca exista n eN cu (A + B)" ca h + nE = li..= AF + A 2 4 e.. '" • Fie Z e G.n 0" x +1 n-+oo a-ecc 0 R~ n1 + Jim 2 + 1 + JT. Din teorema cosinusului rezulta cli Be. rezulta rangA :: I. (x+- h.* e asoclattva.. Pentru u • ::> Z o b) Fie x e [0.UB . a) det(A) = a a l b b l cl cl _al 1 b2 +ab+a2 c2 +~c+a21 = u. 'v'z e G ~ e + e = 1 ~ e = 1 . Cum 1.~ 2 dx = J2 . . A C . x . 3}. a) Avem x * y = 3(x + I)(y + 1) .••0 (ii' + X l -Xl -I = lim .b)(a + b + c) .&]= (ZI + &)(Z2 &)(Z3 &). rezulta cli ~ Ix' dx ~ I. Cum E2 = O2 si h .•• 0 x _.. Z2.. Vom verifica axiomele grupului: • Avem (ZI * Z2) * Z3 = [(ZI + &)(Z2 + &). ?.decl . x = 3k + 2. unde E = ( ~ ~) . + ~\(z'+ &\ = 1 Cum ( .seste elementul neutru allegii ••*". rezulta J. Prelungim semidreapta (DC cu CC' = DC.. 'v'z e G ~ (z + &)(e + &)..*" ar admite elementul neutru e eY"" Z.1 = ZI * Z2· . 2 e este solutia ecuatiei ~ . p e Z .. atunci 1 * e = 1.-I = lim x . deci 6(e + I) .7 r. rezulta cli e -e = -I.c) A + B = ( o n = 12 + E .Atuncic-b..e e G. z3 e G. c-a. c) j{-I) + j{-2) + .r-ecc x-+co 1 y-+O y .a)(c .. deci _1_ __1_ s J2 ~ x2 + 1 I I ~ s 1.I) + 2 ~i s ... + 1. 1].a) Jim X~OO x/(1. y e Z .I}. E = E . Atunci 1AB + AC 1=12 AM 1= 2AM = 2~1+~ Y = lim x(e~ -I) = lim e~ -I = Jim e -1 = l. Atunci 1AS + AC 1= 12 AM 1' unde M este mijlocul =. Cum n..s+ lj = J(ZI • 30A ... veoarecej{-I) = j{1) ~ij{-2) = j{2). b) Daca legea . rezulta cli ~ Q~ W rezulta cli limn(ln+1 + In_I) = Iim(J2 . 2. Rezulta cli ~ ~ • 306 toate elementele G sunt simetrizabile. Rezulta cli 3 divide I fals Deci *" 2 ' • "nu ar element neutru. ~e' . "" 1. fals. deoarece _1_"* +e 0 . BC=2.s] * z3 = (ZI + &)(Z2 + &)(Z3 + &). c) Avem H = {z eel jz + bj = I}. . Z2 e G.. rezulta cli numarul cerut este egal cu numarul functiilor de la 1 2} in {l. .~ x2 + I - a = b = c.20 II IXn dx = ~ o n+1/1 1 rezulta x+lo=n+I' I I c) Presupunem cli A-I are toate elementele intregi. de unde a = b = c. Z este simetrizabil ~ 3 z' e G astfel incat Z * Z .. Cum top minorii de ordinul 2 sunt 0 ~i A "*03.n(l n+1 I n-I). (1 + i) = (2i/(1 + i) = -4(1 + i) => Z =_3_2_ = __ 8_ = -4 + 4i => Rez = -4. Re ca x * y = 3(3k+ 3)(3p + 3) -1 = 27(k+ 1)(P + 1)-1 = 3s -1 unde s = 9(k+ I)(P + 1). deci nE = O2• Rezulta n = 0.A-I) = detIJ detAeZ. . Subiedullll 1. .Cum x :Ul~ 3(s .sinx-cosx- __ 1_ ~ _I_sin x __ l-cosx J2 J2 J2 .+ j{-n) + n = 1. Z2 + &"*0 rezulta cli (ZI + &)(Z2 &)"*0..~ x -!!..I] * x = 9(x + Ii .*" este lege bine definita pe G..1. b) Dad rang(A) dx = ~ x2 + 1 II 0 = J2 -1. e {(_l)k 2 4 2 4 7.. y e H. a) II = 0"x2+1 I I~ Iimita ceruta este _1_ e-I = (b .Obpnema=bsaua::c = I si ~ a • ~ c) In+1= ~ 0 dx = Ixn ~ dx = Ixn (~X2 + I)' dx = xn~x2 + x +1 0" x2 + 1 0 2 x n + J I 1 11 0 fnxn-l~x2 + I dx 0 sau b = =c C~ 2. daca b . Cum I _I_xn < ~ < x" pentru J2 ..I. -I e 1.Atunci I ~"X2 + 1s J2 . de unde 3(e + I) = 1.1 . 'v'ZI.•oIn+1= 0 .lim -. sin A = 24..I: = ~ a: W nI = J2 .. X -1 . fals. x2' = +00 Rezulta cli g nu e ACcosA=16+36-24=28.. b) Fie G = C \ {. = 0.& = z.y = 3p + 2.•• Z e>/ / • = Z • Z= e ~ ( + ~(' + &\ &_ I e ~ Z &/ Z / ::::E Z Z + I: "* 0 rezulta cli z' = -& + _1_ Z +e e G . -4(1 + i) (1 + i) -e ~ Z e = 1 . deci 33 = 27. Cum I .. deci ZI • Z2 + E G. rezulta cli x * Y E H. + ktrlk 6 z} . Fie Zh Z2 e H.. ~ + % + k1+ e z} n [0. 1s •• to. ~ ACe Beste paraleIogram rezultli cli + AC = 2 AM .a)(c . rezulta a -4 = 3 ~ a = = 1. deci (ZI + e)(z2 + 1:) . 'v'z e G ~ ~ (z + &)(e + &) = Z + e..e.•=e" lim 1.•. 1]. ~ sin(x -!!.a)(c . 2 "x x c J = ZIz2+ EZI+ EZ2+ e2 - I: = ZIZ2 + EZI+ EZ2.rezultlicli detAe{-I.Dbtinem h 2 SASC A=~= 12J3 [3 2J7 =6 "7· V derivabila in 0 si g'(0) = 00.I = I. rezulta din formUla cum Im/ = [- :a. Atunci l(zl * Z2) + bj = l(zl + &)(Z2 + &). Cum w CI. h = E.oo) [f( . b) lim g(x)-g(O) x .•0 x x .1 = Jim . Cum det(A)· det(A-I) = det(A.a = c .ab) = (b .:J.x + 1 = 0. E [0. e 1 0 c = a al b-a bl _al 0 c-a =(b-a)(c-a). x. II) deci det(A) = 0. ttezu1tli ca mu1timea •• solutiilor ecuatiei este {(_I)k .. 2.}.

"In ~ 1 ~i an+1> a". Aratlim prin induetie ea 3 . = lim 2 3x . I). . 1) fjif' = 0 ~x = 0. y) = (ax + 2by. b) • (1. I] rezulta ca fix) !>0 pentru 1 x E [0. Cum! este continua in I ~i -I.x2 (~I. ~ ~ CL ::::I ~ . Cum al = 3.ff(x) o I I I I dx = flo(2 + x) dx .2) ~i BC(-2. "Ix E (-2. (3. Fie AB = 2c. h. = 2. 6.2x • . b) • (x.. c) Deoareee f'ex) Y ~ ecuatia y~ . (I_X2)3 Rezulta ca f"(x) > 0 Subiectulll 1. Cumfeste punct de inflexiune a graficului luif .i. Xm "In m. b) = (1.2b )(~ .0) Fie (a. Dacax. Avem BA(3." este lege pe G.. rezulta ca 0 este unicul 6 J = A.Y E [ -~' ~J' deei Im j" = [ -~' ~J.. ee. "Ix E (-1. 171r}. x-+o _~ 2+x 2 2 2+x punetul de pe grafieul lui f. b) E G. deei ZI • Z2E H. E {(-It. 1). b) limf(x) x-+o x3 t· 5. A = A2 = A. x = 3.. Notaro CUX2=XI • Xl>X3 =X2 • XI ~iinduetivXn+1=xn• XI. Cum P(l) -2 -3 In I dx. 4 16 2+x 2+x = 102 + x = 1o( 2 .I rezulta c••1·· '" x imita cern". > 0 "Ix 3 lR . --=. adevarate. rezulta ell ". E de unde Iz' + &1= /_1_/ Z+& = -I Z+& _1_1 = 1 .2b2~ = (tl.= x +1 numar par.I).x) dx = 1 Cum 12 . ::::I . Fie Z E H. Avem Y E Imf ~ 3 x E lR astfel ineat +. 2-x .x2rI/2)' = 1. Cum (a. c) !:: ~ ::::I ~ >c . atunei eumxn+1 = (am bn).r.X)-I = -10 2 . ~ sin2x =1.x) dx = fx 1o(2 + x) dx . BC = 2a. 1].-?.--0 -I <x = -. c) Fie XI = (3.51r.x2r3/2 . Obtinem ca z' _x2 E H deei H este subgrup al lui G. 0) = (a. = Cum 2(R+r . rezulta ca g'(0) = 00.. V(a. Atunei An+1 = An . "In ~ 1. ~ 2sinxcosx = 1. ~i P(2) sunt pentru xE(-I." este legepe G rezulta ellxn E G. 0) A = JI f(x) ~ 0 continua in 0. de abseisa 3.-? vl-x2 vI-x2 r. rezulta ea f este strict crescatoare.-? vl-x2 (vI-x2 +1) 'X E (-I.• 2. 1 n E III .y) E G. Numarul numerelor naturale de 4 eifre este 9 . 3~I.C: ·3k ·A=12 =12 +(4n -I)A . in eoncluzie A2012 = A. .!!:.I ~ xdx ---xlo(2-x)lo+ ox+2 f' 0 I xdx --=103+ ox-2 f' Ifx (1 ----0 x-2 x+2 1) dx=103+ I 4x dx= f-2- t.2·4 = 1 rezultli ell XI E G.. deci multimea {x. Cum BA. iar eel al multiplilor de 5 din aeeastli multime este 9· I~· 2. 21t). Vom demonstra prin inductie ea An = A..Cum A b) A2 = ( 4 "* O2rezulta ea rang(A) = 1. ecuatia tangentei este 82x .x = . 13 = ay 2 2 + bx E Z ~i a . 3 ~ Testul4 Subiectull 1.x + Y = 0 are = 3x2 + 1. rezulta eafeste strict descrescatoare pe (-1.BC=-6+6=0.f(x) .3).2y) = 1·1= 1 rezulta ea (a. 2bc a+b+c = =limx-ar~sinx. Cum X E [0. Cum 2 = IOg24< lo~5 < log28 = 3 < IOg29< log2I6 = 4.2/32= (ax + 2by)2 .C:3k -IJ= 12+ A[(l+ 3)" -1]= = Q 0 0 0 = ~C: oX -4 ." are pe G elementulneutru (1. Deci Iimita ceruta este _1. • 10(1+ -2X) = lim 2 + x . 2. rezulta ca f este impara. deci ff(x)dx=O -I :..L = -1.{d(O) x . c) f"(x) = (- ~) vI-x2 = -( (1.( c) Aplicand teorema lui L'Hospital in cazul i ~ c:i 0 0 obtinem lim f(x) x-+o 2x 102-x = lim~ x-+o 2x "* "* = Subiectullll 1. deei g nu e derivabila in O.+ &)(Z2 + &)1 = IZI+ bj IZ2 bj = 1. 3 este Y . b.+k1r 1 k E 6 z} deci ' Subiectullll 1 • 0) f I 1 _~-I (x) = 1. A C = 2b. obtinem solutiile {. 2).2(ay + bxi = tl~ + 4blj .--0 f lim--'(X).J I deci A = . 4 2 2 X {(-I/ !!:. b) • (x.flo(2 . rezultliell am On E III . Cum ". V~ ~ 1.fx 1o(2 . Cum f'ex) = 3X2 + t A are ~i f'(3) = 27 + ~ = 8 2 rezulta ea ecuatia tangentei in A .0) • (a. 131r. Atunei (a. Avem: .} este infinitli.!!:. (-2x) = 2 ~. ~ k ~ deoarece k -1 este oc ~ X x~o x • 308 element.' . Probabilitatea este Cumf'(x)!> 0. deei Pen) este adevarata "In ~ 1. Cum 9 .. folosind binomul lui Newton obtinem (12+ 3A)" +A(l+ t..-? r. b).1 . + Z+e' solutii reale ~ d ~ 0 ~ I .My . Cum (1. (3A) = (3A) . 0) Fie A is i Q . Deci. x-+o X Aplicam teorema lui L'Hospital in cazul Q 0 rezultli cos(ABC) = O.3y -162 = o . 28).r. rezulta ca multimea data are un singer b) Avem lim x~o Z iflR) . ay + bx). b) Din punetul a) rezulta ca ". ~ U b) Cum fe-x) I o =103+21o/x2-4/1' =103+2101=1027. 0) det(A)= O. 0 Cum --!> 2+x 2-x 1 pentru x E [0. rezulta ea eoordonatele (3. ' 3 Avem succesiv· sinxeosx =1.. 0).. A = A . este -.28 = 82 (x ..1).O) ~i f"(x)<O pentru xE(O. Cum f(3) = 27 + 1 = 28. Cum a = ax + 2bY E z.. + k1r 1 k E Z}. 2.4i ~ 0 -ee. b) fji(x. 2). 103.x2 + I) 6 6 I ) = 2( 2bc a+ a+b+c )_2a2+ab+ac+2bc a+b+c -2 - p 2 b +c2+ab+ac+2bc a+b+c =2 (b+c)2+a(b+c) a+b+c =2(b+c)=AB+AC. rezulta caf este strict descrescatoare pe [-I.2) = (3an + 4bm 2an + 3bn) rezulta ell an+1= 3an + 4bn ~I bn+~ = 2an + 3bn.(3A)k = 12+ =xlo(2+x)lo. Atunei R = a si r = §. y) E G. 0) E G rezulta ea G"* 0 ~ide aiei concluzia.3). 12 2 12 12 12 12 4. Din punetul b) rezulta eli z' = -& +--L. Rezultax.~ lim x~o 4x'+~ X E 3 = lim k x~o ~r+~= lim r+!= -tOO.. (1. = (am bn). presupunem ca An = A.

*" are element neutru <=>3ee lR astfel tncat x * e = e * x = x. II: Q Cum lim .a) Avem e *x = x. Deci (x. E. este strict crescator. b) Cum 1.2 x 2 e --2 I'fxdx= 2. erescator. . "Ix e [1. Atunci d(P.+ = o fXln·+1 xdx = '~ ~ 1 I 12 = e2 2 .(2. f(x2 + 1)1/2. g(x) = 2x .iar d(P.'>0 2 >0 .Decl 3.1 = 15 <=>(x + 1)4 = 16 <=>x + I = 2 sau 2. 0:5: lox:5: 1.>1 este descrescator. "In ~ 1. b) Legea . iar numarul celor cu toate cele trei cifre pare este 100. de unde a = O. 3/ (x. u 2 smA ~ Sublectul " 1. "Ix e (0. "Ix e R <=>ex+ae+x=x. Avem . I' 2 x I . "Ix e lR <=> + ax + e = x ~i ex xe + ae + x = x. f = 1.).>! crescatoare.. atuoci x.~ 0.(x2 + I)' dx = .-+00 J.10 + kx Ik e Z} u {3. ~ / e lR . "In ~ 0. "Ix e lR <=> + a .1'-+(1) X 0 cazul .obtinem: 0 ' .!.a) II = .>1 este marginit. ("I)xe[O.) = d(P. Rezulta cli m = -. = f(x·+I". o 20 20 3 0 3 I I I . b = 2.1].cos 2 x = lim 2 sin x = lim-. Atunci (x * x) * (x * x) = 15 <=> ~ «X + 1)2 _ I) * «x + 1)2 . deci x e {(-V ~ la+21 ~ .l'-+ao surjectiva. . undez = a + bi. rezulta cli rangul lui Beste 2. 2 fXln dx= I K 12 2 x2 -x ) lnxdx=-lnx 2 . lim I.2 sin2x <=>2sin2x + sinx . e].. Dad = /3 + = (1 2 8) <=> + a 2b = 1. x2 + 1 . II!' 3a+l=a+2sau-3a+l=-a-2<=> a=-- o 1 sau a=-. deci x = 1 saux = -3. Atunci limr'(n) n-tCXl ~ c) Cum limf(x) . deci I = ~ __ 2_.deoarece I .J2 x·. ' ~ 6. 2 x-+o 2x cos x x-+o X cos x x-+o 2 _X__ 2 2 x''''x2 +1 ~O.) > j{Xn-I). rezultli cli .I) = 15 <=>(x + 1)4 .I.).) 2 avem f'(x) 2 COS tgx x-~inx~osx= x cos X 2x-sin2x.-L = 0 . = fXln' x(lnx -1) dx:5: 0.+1.+1 c) Cum 0:5: x·"'x2 + 1:5:.l'-+~ =00 ~ifeste continua si inversabilli rezulta lim :> U r' (x) =E.). Vxe lR. I • n +1 n +1 .J2 = 0.b) I+iz I-b+ai (l_b)2+a2 -Q2 = 0 <=> + b2 = I. • Aphcand teorema lui l'Hospital ' X . > Xn-I' Cumfeste . - 2a + b = 8 <=> a = -3. = E. fals. Cum 1 _-I lim cos2 X x-+o 2x • .. X2 x o n+1 n+1 Fie g:(O. avem 0:5: I. Atunci det(AB) = II + 2m . i TestulS :> u.. ~ 0. Deci (x. Rezulta cli (1. tlp = 0 II 21 2 =2 * 0. deci sirul (1. 2 2 Y i C ~ r deci lim x. deoarece x'''' x2 + I ~0 o 0 ~i x -1:5: 0. . "In e N* . "Ix e [0.sin 2x.1'-+0 x tgx -1 f(O) = lim---x .e) Fie X = (a b) . + 2k1l" Ik e Z} .J2 -1). < I. "In eN. _ I..II .ef-·-dx= 1. 3 rezulta cAj{x.. d(PA) = JlO 00( 10 .x = 0 . a) II = fx.J3 = AB· AC ·sinA <=>AC = = 2. X· A sirul (x. Deoarecej(O) luifrezultlicli Subiedull z+i elR <=> a+(b+l)i eR <=> [a+(b+l)i](1-b-ai) elR <=> (b + 1)(1 . f2x'" x2 + I dx =. obtinem I. RezultliBC= 2.2cos 2x = 2(12 .I) + e = 0 ~i ex + ae = 0 "Ix e lR <=>e 0 si e + a . deci este injectivli.~). din teorema clestelui rezulta cli lim J. "Ixe(o.1.d2) = . I" - 2 f~·(n+l)ln'x 12 2 e ..: • A. e rnarginit. rezulta cli lim x. = 00 . 2.).dincontinuitatea X-+1f12 Imf= [1. deci Izl= 1. deci marginit superior.).J2x· dx =. Cumf'(x) . E. n-tao n + 1 n-tcc ca g este strict crescatoare pe (0. "In ~ 1.-+00 n + 1 lim J. deci x. b = 2::::)X ("I)xelR = (-3 2).!. d. 1-3a+ll b) 1. sin .I = 0 <=>(2sinx .1]. rezulta cA / f <=> 3 = 21 <=> 1 e { -~. :5:f. rezulta cli sirul (1. cl l <=>(f 0 f)(x) =x.).!.-.)•. ~ 4. I II subiectullll . <=>e = O.J2 ~ I II =_2_ . tgx-x = Iim--2-· x-+o . deci sirul (1.. _ n + 1I 2' .. d2) <=>1-3a + II = la + 21 <=>- descrescator.+. 2X2 cos' x cos2x) > 0. "In e N*.). deci g(x) > limg(t) = 0.I x+ I =-2. este marginit.-+00 2)' 2 In·+lxdx=~ln·+IX 2. 'Ix e (0. < ~ < 1 .x·'" x2 + I) dx = fx·'" x2 + 1 (x -I) dx:5: 0. Deoarece X. '" x2 + I dx = . Obtinem izl2= I. Cum sirul (I) •• este mlirginit si lim.+I = x~ + ~. = O. CUIll 0. este nemarginit ~i fiind siogurul numar cu proprietatea din enunt este O. strict J.J2 0 b)Pentru xe(o. ~ • 10 (1 -2) 2+m 7 . . "1m e lR ..I)(sinx + I) = 0 <=> <=>sin x = ~ sau siox = -1. x(e = a e) Pentru a = 1 avem x * y = xy + x + y = (x + 1)(y + 1) . 2 = E. a) Cum Be M2•3(1C) b) AB = ~l !i c) 1.dx=~_0JXln'Xdx= x 2 2. a) Avem = I ~i lim f(x) =00 . .(X2 + 1)3/2 = .E. 1 a) lim f(x)• . . Deci numarul cerut este 800. decij" este derivabila In 0 ~if'(O) = o. "Ix e [0. =0. 00). Numarul numerelor naturale de trei cifre este 900. 2 e --2 x I+ =--e 4 I 4 2 I' 2 ~ . deci marginit superior. ~ ).~) rezulta ~lR. 2. "Ix e lR <=>f(x+a) =X <=>x+a+a = x.+.. decifeste .!.). 4 2 ae -- {I 4'2-3} . deci triunghiulABC este echilateral.I = 0 <=> = 1.). e]. Ecuatia se scrie sinx = I . este strict crescator. Presupunem cA x.• 1&1 . deci Xn+1> x •.I] rezulta cliI.!.1 este ~ CD II: 1&1 5. rezulta cli x.("I)xelR<=>e(x+a)=O. Avem x = 1+1 > Xo = 1. Cum g(x) = 2 . ~) ~if'(O) = 0 rezulta clifeste strict crescatoare pe [0. ~}. . Cum xln" x ~ 0. 2 . Q Z C . "Ix e [1.

care este numar par. deei f este derivabila pe xe(l. (3.0]. deei a = I.deei 2x = E.oo) x Inx xe () -.2. -1 +6.] => 2x e [0.2012 = f(x + y). 1..c e Z cr3}.I 0 ----- 2. f(e) = 1.00) obtinem = 1+ Jy-2 . . b) detA(m) = 0 <=>3m2 + m . unde B =[~ ~ ~~} D~. asa cum se observa din tabloul de vanape al luij de mal JOS: Ole 1+++ +00 [X. si limf'(x) = I.J2 -I) = 1eN. +B. 3} astfel ineatk=4c + r. Atunei at =a4c+r deeiA = {e. deei toate 2 AB+ AC +CB = 2AB + AS =3AB. deei f. 1. rezulta ea 2 + 2a = 4.2. Pentru k ~ 2 avem ~ = _5_! .(1) = -I continua in Xo = 1.j{l) = 0. f(x)=Vx-2012.. 120 a::: III </x + Y .fals 't pentru ea singurul punet fix allui este I. 'Vx e [-1. ctgx- -I 1.b r f(t fit = lim-x-+o -x 2x 2x I 2x = lim ~ = lim~ x-+o 2x· e' x-+o 2x . rezulta Xl Xl ea x = 1 ± Jy -2. (JR. eosx tgx= 4 <=>-.*" este lege pe JR.sin" X = 1.(1) = 1. <=>x = 1. I c) Cu teorema lui L'Hospital : lim2" x-+o x.k). '<Ix e JR rezulta ea j{x + 2) = j{2 . a) Deoareee f(x) = xe (0. .(x .4.eX = e e: I < 0 pentru x e [-1. Cum !:1 = 4y . 2 2 3 6 (5-k)! (x* y) = z' = ~X3 + Deoareee l +2012 *z = ~X3 + l +Z3 +4024 X 4. Cum 2 A e d.. Numarul submultimilor lui A este 2 3 2 [I. deci A are doua elemente. 2 u z CC · .l ~ • 312 = -I. 5). . cr. si limf(x) = 0.J2]) = (1+ .x) = j{2 + x).J2){2012 +.a) Inversiunile lui o sunt (2.I» = j{1 + x .2x + 3 = y <=> . 13 -If. Atunei (ar)(l) = (Ta)(I) => a(T(I» = T(a(l» => a(i) = T(l) => a(i) = i .00)\ {I} ..Avem (l + . 2.2x + 3 . Fie k. Cum limf(x)=O=f(I). deei F este f(x) 2x = lim~ . '<Ix e JR.. '<Ix. · (6 .J2)(. 00)..I) = j{x). I) . rezulta clifeste "'" c:i ::t: CC Z Z CC Subiectulll Subiectullll Inx --. E. 1 < 4 ee.Jx . 00) ~ 3.00 1.*". fie x.Jl3} . 1.a)detA(m)=-3m2-m+1.~. Cum 25 = 169 elementele lui JR sunt simetrizabile. .x) = j{1 . ~) .y e lR ~ifeste bijectiva. '<Ixe JR. Lagrangqi obtinem limf'(x) x/'I rezulta eafeste deci f. c) Fie f: (JR. Cum f(x)*f(Y)=Vx-2012*</y-2012=' izomorfism. B' =[~ ~ -n si B' =0. ~ U :> 2.. .= 5·4· . y. +) ~ (JR. Atuneij{x) = y <=> .2BN = AS + A C . xe (0. x=1 VI III _11.1 = 0 <=>me { -1-6.J2 .2 =-1 4""". ft] .J2} = (I + . Cum o -\ I 2x f(x) = eX .5} . ii2 ~ III Q. 6 3 5. 4 5) =e. Fie y e [2. 7) (\ Z = {5. functie convexa. . Testul7 Subiedull 1. Ecuatia se serie i g ~• ~ ~i r e {O. ! 31 .. 5) ~i (4.8 ~ 0. X Avem 2 AM . . . lui B = {2. iar i~ 2.J2)(.JIsin" x = _~I_ 6. Avem derivabila in Xo = 1.11) A= II f(x) Idr . deei A = I(e-X _eX) dr = -(e-x + e") b) Fie F 0 LI = e0 +e-2 . de perioada 2.. Cum ~ = 1 ~i ~ = 5 .5)..3. eos x-sin smxeosx 2 2 . Ca unnare. = 1. --2 x I-Inx --. inversa funetieifeste o e x-+oo r'i» Deoarece limf(x) x-+o = 00 . iar numarul submultimilor care => x = cosE. x* V-2012 = V-2012 *x = </x3 -2012+ 2012 = x rezulta ea e = =e --ifi012 este elementul probabilitatea ceruta este 1= 1. 1~l e.y = O. I) avem f'(x) = jlnX-1 -. c) Presupunem ea (j't = to.6} . deei f este periodica. Cum x e [1.(BA + BC) = avem eosx < O. *). 3. contin elementul I este egal eu numarul submultimilor ceruta este 6.J2} = (1 + .--= sm2x 4- t 2 2 t 1 """eg X= <=> gx=-. rl(x) = I +. Cum X e [0. din eontinuitatea luifrezultli ell ecuatia r:' : [2.rezulta detA(m)"* 0. 5. in eonc1uzie.0].sin x = sin2x 2sinxeosx _ill. si x* y = ~X3 + l + 2012 =0 eN. Din A e d2 rezulta ea b = I .I III a::: b) Avem a2 = (I 2 3 14523 4 5) . .5 :5: < 7 ~ A = [ 5. a3 = (I 2 3 15234 4 5) ~i a 4 = (I 2 3 12345 = (a4)" -a' =ar . Deoareee j{1 . 4. ft).[. x f'(x) I(x) C. a) De exemplu. Din cos" x+sin 2 2 2 a < ~ Z neutru al legii . Rezulta x = E. Atunci x' = l =-1006 b) Din enunt. o 2. Ca unnare.. Probabilitatea j(x) =' m are trei solutii reale <=>m e ( 0.J2){.Testul6 Subiectull 1. =x*(y*z) JR si avem <=>cos 2x = 1. 2 primitiva a luif Atunei F "(x) = f'(x) = e' + e-x > 0.x) = j{1 + x) ~i j{2 . x. b) punetele de extrem ale luifsunt x I] = 3 <=> :5: 3 . . rezulta eosx = -. Fie x e JR . 00). x= y = -~20212 . din x * x' = x'* se obtine x' = -</4024 + x3 e JR . adica 24 = 16. Atunei etg 2x = eos2x = eos x .Jl3 deci A(m) este inversabila. pentru oriee me Q.----= sinx smx eosx x = 4- 2eos2x """-. I rezulta ell Ij{x) I = --:f{x). z e cos! x .-+0 X Subiedulll 1. Ecuatia se serie arccos x + 2ft = ft <=>arccos x =!£ ==> 3 3 s = 32. Pentru asoeiativitate. . ~ Cl "" U o a::: Q j x x-e l x (0. A are 4 elemente. *) este grup. Cum me III · i Q . Rezulta eafnu e =[~ : =:J= 1. Aplicam eorolarullui oj ACO) x'>.

z = 9 log.·-10899 =X ( X E 0.+1 II 1 I fx2• dx== _x_ =--. 9 .y a) • -I 910a. avem: ~n 0 -n~:2nJ. oo] \ {I}.2).z x • ~ = .z=x..¢> 1 ¢> log9 X -Iog.Jos.sauy: 1 y > . deci III d • ffi If 2 hi k+I In-k-> Aria • I t. rezulta cli graficulluifnu X c) Din punctul a) rezulta clIj{x) > j{I) = 0 \Ix E (I . ~i q numarul celor impare. \ • Simetrizabilitatea elementelor: I . pentru once x y E (0 co) " . Y E (0 co \ I x.J. atunci f este functie de gradul II care nu este functie monotonli.y 0 9 x. sirnetrizabila daca si numai daca exista x' E R \ {-1} astfel indit Fie x E lR \ {-1} . I.<Xl) {I} . _ =Inr b) a) e.z = 1 .)log• = 9 ¢> x' = 91089'. _ +I x+Y y ) d .". rezultli cli a este pennutare impara..x > y .. b) ~f(x) = 3 ¢> log3 x-I I I.B2 =[~ 2 1) e' ( -----._ _ i.de unde t+t este + . Deci oricum iamultim permutarile 2 produsul este diferit de a. ~ ~ ~ = ~ . A(x) = A(x). Deci limn fx2'f(x)dx= 0 2n + 1 0 2n + 1 . IX2f(X)dx= Ix2(f(-X)+ f(x»dx= A(O) = A(O) .x A = \I XE[I.. rezulta cli perimetrul MBC este 18 + if3 . co) \ {I}. Deoarece f este injectivli ~i duce orice permutare para in una impara. Fie p numarul permutlirilor pare din S. AD = "/144 . cicci solutii1e sunt XI= 0 si X2 = Iog2l32. 1 In x-I . 9. p = q = 24 = 12 . c) Avemj{x) =.Ecuatiasescrie (~r -3(~J +2=0 ¢> ((~J -IJ((~J -2J=0¢>(~J =1 sau (~J =2. Pentru a = 0. + 2nl+1 <tIn • (rrk+IJ=IIn(n+I). l+e l+e em I fx2'f(x)= _I 0 dx= x dx=0 3 I fx2'(f(-x)+ If 2 x311 0 =-. Y E (0. p> = 2x + 3. b) E(f(x)t. permutare para. uu pe G . rezulta cli toate elementele din G sunt simetrizabile - =20. e(x) = 1 ¢> e(x) = -1 ceea ce demonstreazli echivalenta din enunt. X Y . Daca a 0.. <Xl. I v (A(O»" = (13 +B)" = 13 + C~B + C. de unde a = 2P - i c) x· x· x = 3 ¢> 9~' 'S u: Subiectullll • 1. a-I deci 2a + ~ = 4. F2 = 2F ~i IlI err. avem A(x)·A(y) = (E +xF)(E + yF) = E +(x+ y+2xy)F +1) -t = A(2xy+x+ y).x _ .a) f'(x)=l_~= x (z +I)! cresclitoare pe [I . deoarece: IQ Ecuatia zZZ + z + 2 = 0 are solutiile z ~I z . din A pe dreapta d : x .9 • E (0.deci A' 5 5 5 in A.tli _' ) { } pentru once continuare axiomele grupului.:!. pentru once x·x I J.y . x = 91og. VerifiCli!n ' -r= o f(x»dx= = = = . Cum E2 = E. atunci x A' = 2a .2k+I . deci ". ' I I ~I • Existenta elementului neutru: Cum x. ~=-. avem x· y). = 9 og. Cum z. I :9¢> C. mAM = -1 rezulta =-5.z 91og. w ~ 11\ a ~ • x --1 IIn. deci n = 5.0bservlim eli putem serie X.Cum!'(x)=O¢>x=I.-Iog. Cum f este injectivli ~i duce orice permutare impara in una para. Y • z: 9Jos.9108.(Y.z 910g. = e' • dx = = 1+ e 0 e (I + e ) I 1(1+ 1) f.. = <Xl.. Cum ME davem a-2~ =1 5 p= 14.9-log.. eCI"2 x> --I' \Ix E (1.z _ (9"'. Cum m( a) = 3. ~) piciorul perpendicularei . Tinand eont ell h .rezulta cli 9 este element neutru allegii ". din punctul a) rezultli cli X. co) \ {I}. 9 .¢> og9 X = ¢> x = 2 ~ (x-I)2 x(x+Ii-' >0 9<12 P. Fie M( a. Obtinem din S.. Y = x2iog.X Ioa...B2 = I) +nB + n(n -1) . "~2n+l 1 2 festul8 • Asociativitatea: pentru orice x y Z E (0 co] \ {I} ( " . care :E I I In(e+ 1)+ In2 = In~ e+I' I aPartine lui G. = 10 ~i ¢> n(n .•• ··9Y)-Jos. rezulta cli p ~ q.B = B ." este lege de compozipe bine defi . y).-log. Cum m = Jim f(x) = 0. >-+00 . Atunci BC = 2R 12 ~i AC = 6.--.-"'-' •.•• ¢> (X.(0. co). •• Numlirul functiilor strict monotone este 2 Fie x E (0 co] \ {I} . (y..••) =9OS'~OS'~Jos. .. 8) Notand E = [~ ~ ~ ~ ~ Z CC 2.= 1 ¢> e(ax) = 1 ¢> e(a) . deci Izl = 1.36 = 6~ orizontalli spre +co. Atunci 2 C.'-Iog.<Xl). y > 0. Y 0 ¢> log.1) = ! ~ Q •. (1. X 0 sau log y 0 ¢> _ 1 b) Cum X. z) = X. Cum md . decif este strict crescatoare.z) (x.::l=-2. 3) ~i(2.y-log.Y * -t· 2 Of _l b) Din punctul a) inmultirea matricelor este lege pe G.x=e¢>91og.In(1 + I) II = Ine- dx. 5 DacliA' este simetricullui A fata de dreapta d. * oi y x.91og. -9Iog.deci graficul lui f nu are asimptota are asimptota oblicli spre +<Xl. Cum YA' YA 1 5 ~i (1. Subiectulll 1. 1 3 I 2. 3). = 20 ¢> C. co).~) .In -> -2 k 2k+I' \I k > 1 deei -. hi k 2 2.. 910g. . Is.2y + 5 = O. Cum =x.(9.. deci A(O) E G este element neutru.1l) Inversiunile lui a sunt (1.-log. suprafetei ~ f(x) 0 I dx = f 0 I II .!__ 1_) dt == 1+1 EF = FE = F.+--.•1089Y . atunci A(x) este A(x)· A(x') = A(x')' A(x) = A(O) ¢> _IX f(x)dx= x2f (X)dx+ /X2f(X)dx= fI2f(-/)dt+ 000 • 314 3 . Rezulta eli x+ A 1 k+1 1 tunci . obtinem 0 .rezulta ell B* = 0) pentru one e k 2 3. Inmultirea matricelor este asociativli si A(x) . pentru orice X. deoarece 2xy +x+ Y = 2( x+1)(Y * -1.y= (91no~ _ I -./fy) ~ ax = cry ~ x = y.. Sllbiectull .x.y-log. decif este functie injectivli.\Ix. j~ o 0 1 ~l ~i F = [ ~ ~ ~ -1 0 -2 1' avem A(x) = E + xF .reZUltliclifestestriet •• Presupunem cli triunghiul este dreptunghic 5 .-+00 _I I 2. rezulta q ~ p. rezulta cli 1z12 = 1.>~_X-y 2 y x .

x (::) X [0. Cum f(O) = f(.. avem.f{x) =~(~ .} astfie I" meat A = A(x). g(t) = lnt rezulta ca b) Avem A EM<=> 2A2 + A = -lz <=> A(2A + lz) = -12• Rezulta det(A) .3x . .X-+CDX+ hm --I . Eeuatta ==>x=Y. Rezulta cli E {~.II 2n· < x smx dx < II. 0 III 11.5. rezulta ca solutiile sunt x E {~ ~ 57r}. 6 2 6 2 6' 2' 6 4..I X2n+1 < I cosx dx ~ 0 x 2n+1 = -.). n+ 2n+1 0 c) Fie f: Atunci. b) + I).. Fie I latura triunghiului Din teorema limxf(x)=limlnx-ln(x+l) ••.Jj 4R 4 .4n + 2 . Dacli f(er) = G 2 3 4) atunci e = . x E [0.deci m 5 echilateral. Din teorema lui Hamilton-Cayley 2 este suficient sa gasim infinitate de matrice A = (a e d b) E M2(lR) cu a + d = -1. A (x) este simetrizabil in G si (A(x»)' = A ( __ c) Avem . __ e x+J x x+1 x' z +] deci -1. Atunci sinusului E (0. iar numarul de functii pentru care . Cum e(e) = e('t . rezulta clifnu este injectivli. 0 ~I 57r} . 0 2 Atunci 2X2 = [-~ -I -I ~J' de unde 2X2 + X + 12 = O2. r a = -1. x + I) astfel incat In(x + I) -lnx = g'(e) = 1. < f(x) < __ 1_.este para. . """ .) Z u · -e ii 11. 1 2 3 4 b) Fie 't.1 "" ci :z:: v -e ac 0 r: _ '13 .. o = G ~ • 316 L nIn=--sinl-_In-I2n+12 2n + n+ I x 0 cosx dx .) c) Fie x> O. a) I 10 Ix2sinxdx-Ix2( = -0 I I 1_) ' in consecinta.1 s sinx s sin I < sin~3 =. Deci H este subgrup al grupului S4· S4 --+ S4 un morfism de grupuri.f{if) = Isinl-_I-Ix2n+lcosxdx.__ x2n+1 II :: .2 sinxdx: = .. Numlirul total de functii este 53. de unde 't-I E (I dx I x2n+l. a) Cum x > 0.fals.. decifeste enunt devine (n + Ii = 625 <=> n + I = 25 <=> n = 24. b E JR' ~i c = _1-.f{e) = . 1t] <=> 3x E {~ 2' 37r 57r} <=> 2 ' 2 f (2x + I) = A ( Subiedullll in consecinta. 1. Avem I + 3 + 5 + .. x z +] 2. A c) A EM<=> este inversabilli. + -". 2 = A(2(~-!+!)(~-!+1.) • = +cos l + 2xsinxl~ .. J. decif este surjectivli. deei det(A) *..rezultli ca . det(2A + lz) = I.Jj2' ID ac 11. deei 't1't2 E H.. c) I = n "Ix E [0 "I] deci 0 . oncare ar fi X. deci f'(x) =1.52 = 100.}.fi) = 3. rezulta cli 2 = m .J4 + m 2 = = J104 3 = 256 .. deci ordinullui o este 2.. .• co rezultli cli I = 2R sin ~ =. Cum Ii ~i v 1.)_1. 2 ~i ad . 2x+1 f(x)· f(y) = A( E X_) .. Cum e('t1't2) = e('tl) . l+cos2x este echivalenta cu 2 + l+cos4x 2 1 <=> eos2x + cos4x = 0 <=> E 2 Fie A E G. Cum 2x " 2 2x+I-I) 2 = A(x) = A .. 't2 E H.o.1 ac l- I x Aplicam teorema lui L'Hospital in cazul 0 o Cum L= 3. . 2 Alegem.~. Din teorema lui Lagrange aplicata functiei g: [x. n] <=> X = ~. x + I] --+ R.j" "* este izomorfism.12 = O2. (I) Fie X = [-~ 1 + I) x2 ~ ~ A. Cum cos3x = 0. = 10. Atunci In~ E (_1. de exemplu 2 II II -cosx )'dx =-xCosxo+20xeosxdx=-cOSI+2· 1x(Sinx)'dx:= 2..1 11. A2 + 1. x = .• 11. din =/(cr) 0 3 4 2 ' ~ Cum 0 .1 A. :.+ (2n + I) = ~:C2k + I) = 2 :tk + :tl = n(n + I) + n + I = (n + Ii. C :.YEJR· astfel locat f(x)=f(y)~A(X-I)=A(Y-I)~ 2 2 x-I 2 J..be = 1..)_ 2 2 2 2 2 2 . Rezulta I v I :: .Jj 2n dx=_V_.) 0 i I lim x(x •. .pentru once n EN.. 2 2 Deci.-x 0 0 2 2 2n+1 0 '3 2. (I) Avem er2 = · 02n+1 I z z -e ~ R n x2n+I). ' smx 2 3 4) = e . e('t2) = I..Deci f(er)*-G !~).f{1) = .A -2- elellle III estul9 S&lbledull 1. __ 1_=_1_ > 0 V x x + I x(x + I) .rezultli cli limita ceruta este -I • -~J. daca X.•"" 2 !~J !~ =G :). 6.A + 1.. Deci S = ..x sunt coliniari.f{x) = Inx-ln(x cli f este strict crescatoare.00).<=> A(2xx'+ X + x') = A(O) <=> x'(2x + I) = -x <=> x' = __ x_ E JR\ 2x + 1 {-!}. deci X E M. cosr = 0 <=> cos3x = 0 sau cosx = O. rezulta cli 't1't2 este para.cosl + 2sinl + 2eosxl~ b) Avem 0 v Z ocr: £ = 2sinl + eosl- _1-.. . deci 't. apartin lui M. 3 e E (x.E (_1_. Matricele (-~ 2 2b ~ :. 0 0 :. · .f{2) este 52.I dx 2n+2' o I li I n~ I X 2n+1 cosx dx . d = 0.Y Injectivitatea: Surjectivitatea: JR. •.Jj . (XY-I) = y-I = I(X)!) . Avem. numlirul cerut este 53 . Atunci exista x E JR\ {_1. Relatia din t=o t=O t=o E=!)A (L=!) 2 morfism..iar cosr = 0. 't-I) = e('t)· e('t-I) =e('t-I) rezulta cli e('t-I) = e(e) = I.2) + 3.• "" ••.. I .. =2n+lsmxlo- I IIX2n+1 o 2n+leosxdx=-2 rezulta cli I I H.• --10 __ Subiedul" 1. Fie I t E H.. I lim n In = -sin 1. 2b bJ ' cu b E JR'.

(x) + 3(1. fix) = 0 <=> .. din punctul a). .2ln2 0. Dar ~f'(x) c) Avem f(k) =In(I+..(x) = 8x . Vx e (0. Cum functia sin este strict crescatoare pe [0. conform b).3 = 0 <=>(Y! + 1)(Y! . .!. deci compunerea functiilor este lege bine definita pe G. 3f(x + 2):5. Deoarece >B > M(a.. =00...In(t2 + 2) 2 X X =. Cum . Daca a + d= 0. lim Y-2 =~(-y)=O. Cum md• m AM = -1 .rezulta o t +2 f(x + 1) :5. decif'(x) b) A eM=> det(A e) Fie A = (: ! J '* = det(A~ => de~(A) = det(A)...1+~ = 2 1 > 0.•. deci if + b2 .. Cum 3 2 <=>_2_=_I_<=> (x . respectiv.n+I] astfel incat f f(x)dx=f(c. si. + P = 3. e M cu det(A) = O. . limita ceruta este 1. Va e JR* . pentru orice x e JR . Numarul este cio' CI~' 5. 2. ot +2 . Vx e JR. lim_x_ = lim_x_ =.)= .!. x_. 4 . Vx e (0. e[n.•. x-I Rezulta ca !"(X)=4(_2 (X-2)3 =ifi <=>x= ifi -2. Atunci !. fJ Obtinem _1_:5. pentru orice a e JR. x 1 ecuatia este echivalenta ell 2 t' c:i x: .21 <=> dx + 3(1 - d) = 8x - 21. Rezulta ca Iog23 >. Y~o-y Y0 =_4 x-2 (X_2)3 x -1 I( 2 II~ 2_. deci sirul (In)n~1 este strict crescator. avem: Vx > c) Cum f(x + 1). = fab . XIn(I +. = 3 ~i P = o. rezulta A e M Cum asimptota orizontala spre +00.f(x). Deoarece 0:5. a) limf(x) +. Rezulta b = c si d= I-a. P) e d. lim In(ln(x + 1» X Cum fa 0). 3(x + I) x . _ 3(x-1) pentru orice x > 1.Subiedul x-+oo III = lim x + I. b 0 => ab 0. deci a= b = 0 ~i if + b -a = O.. 4. -~) ln2 2 2' < _1_ 2ln2 . (. de unde.ab) = fab(X) .!.)(n+I-n)=f(c. a) Fie A = 0 (1 0) 2 0 .!. rezulta ca limf(c. deci dreptele de ecuatii o ~ ~ 'S u.. 3> 2. Cum ad. x2 - 2X2 )-.. si fab au acelasi domeniu de definitie ~i acelasi domeniu de valori. lim(ln(n + 1»' = lim e' • .. rezulta 3f(x + 2):5.) = lim x + I In(I X-JoOO subiectul " X X x-+oo X 1../2. Cu teorema lui L'Hospital.!... Folosind acest lucru. Cumf{x) > 0. Atunci 2.2 = +00. Cum f"(x) =_I __ .•. rezulta ca sirul (In).. a) f(l) = I I-t 2 ~ ~ ~ Iog23 > _2 .!.f(x) = IIt 2(t -1) dt :5. studiem lirnitele laterale ale functieij" in punctele I ~i 2.dt =.:. (G. deci log. Ine = I.2x2 . x x x e (0. f2-X I dx = limf(x) xl'I = +00. ecuatie care are solutiile XI = 1 ~i X2 = 2.).. Cum x'* 1. f~dt 2 0 t2 + 2 = . 0 •. 2.1)_.00)...)(x) = a).a) fxf(x)dx= o I fxTX> dx= -0 n+l n I 1 2 -I 0 f21 dt=- 1 2 n+l 0 -I 1 2' f21 dt= -2 In 2 1 0 -I 1 =_ 4ln 2 c) fa 0 fa 0 fa = fu' . = lim(.bc= 0 obtinem a(I.1. deci dreapta y = I este .2)3 (x _1)3 =2 <=>x-2 x-I )' > 23 rezulta ca 3> 21•s > 2. rezulta ca Subiectullll 1. atunci 2 A =At. rezulta cli det(A) = 1. '" 0 .. deci tf(k) = t(In(k+I)-lnk)=ln(n+I). deci 0. deci 0. x . fa 0 = lim x.)-.•eo x Y~o Y~o I o Z :: ~ c) Din teorema de medie. 2 2 1 a: rezulta ca graficulluif taie axa Ox in doua puncte.0 .3x + 2 = 0. Cum det(A) '* 0.•.Ink. exista c. rezulta ca p- 2 = -I. limf(x) xl'2 = --00. ifi -I II 0 II 0 I_). limf(x) = --00 si.fi.b = 0.b») + 3(1.+1 x . Fie M( 0. rezulta cli (a + d)a = a ~i (a + d)d = d. limf(x) x'\. Ca urmare.00) rezul" x +I x x x (x + 1) ''<1 = 0... ... I 1 C ) = cos C . . x. J.. Pentru x > 0.rezuita ca lim x f(x) =.a) .00). deci lim ff(x)dx=0 n-+oo x-+ao . = limyY = limeYlny = e~YInY = 1.a) = a( bx+ 3(1.. are element neutru.!.!. 2 = log. conditii indeplinite pentru a = 2.. ~ Zoi Z 4C '* b) f(x + 2) + 2f(x) I x+2 2x I t +I = It 2 + t dt = ft dt =o t +2 0 z +] X x +I Vx > 0 . avem 0.. 3(x+I) xf(x) :5. = fTX' I dx:5. A2 = (a + d)A = A'.•eo = lim( x . caf' e strict crescatoare. a-I o. Daca a + d= I.+1 Cum limYlnY=limln~ Y~o Y~oY c) f(x) 2x (x-I)(x-2) L: u • ~ lim c.+1-1. Cum A 2 = 0 ) (I 0) 0 = A = A' . 3(x+I) f(x) :5: _1_. atunciA' = 0. este marginit.A > rezulta ca sin B > sin ( ~ • 318 f' f fdeci f -C ...1. b) Cum a 0. deoarece fa 0 It = It 0 fa = fa.a = O. Vn e N*. loa) (fa ). Ca urmare.. 3 31 .-tao "-+(0 lim2-<": = limTx> =0. '* '* de unde rezulta ca lim In(ln(n + 1» = 0 . 1=1 k + 1 1=1 .1)=in(k k +1 k ! !In(ln(. x: 1 :5.l iit ~ 111+1 -In> x = .In 1. P) piciorul perpendicularei din A pe d.3) = 0 <=>x = X4 Iog23 ±Ji . 3f(x) ..= 2 log.. de unde rezultli ca a3 = 8 ~i 3( 1 - d) = - 21.•. 3(x-I) de unde _x_:5. b) Avem 1. deoarece 3x + 2 x x . b) lim(f(x»~ ...!. 2 deCi (a + d)2 = a + d.2}. a-eee n f! = f! a 0 fa = It..: • I' I X = 1 ~i x = 2 sunt asimptote1e verticale ale graficului functiei I I I f = _I_(.3f(x). f(x + 2) + 2f(x):5.o) este grup.1)X x = I .a) = abx + 3(1. Atunci 1 (x + 1) ·In(x + 1) + 1) . Avem x'\.. - P = 3. = f f(x)dxI ff(x)dx= I f f(x)dx.)-.. 1 6. adicaj" este strict descresclitoare.a) Cumfeste continua pe R \ {1. rezulta fa 0 ).. ecuatia are solutia unica x = 2.•eo 3(x -I) 3 x .. Compunerea functiilor este asociativa. Avem B + C = 1r .. V X e JR . b) f'(x) = In(1 +. (X_1)3 Avem !"(x)=O ~ Testull0 ~ \ J a III ~ Subiectull 1.+I)) < 0.

7 l.I II. limf(x) = 1 ~I lim/(x) x . Deoa:e~efeste crescatoare. pe pnma pozipe.1 . co).l. t) Inegalitatea 2j{x) ~ X4 este echivalenta cu ex' -12 x2 ~. • ~±(X2 -1)(e 2 -1)+1 2 = x <=:>±(X-1)(e2 -I) =x2 -I.t . = rangul cerut este 1. rezulta ca g~(O) = lim g(x) ..y E (0.a) ~±(X2-1)(/-1)+1=t~(X2-1)(/-1)+4=t~x2/_X2_y2+5=X. G) 11= If(x2+2x+2)dx= o 6) Avem I = f(x2 +2x+2)" o I (X3) _+x2+2x 3 \1 = -+3=-. 00) ~ R.2).00) astfel incat J3 -I 2 + J5 . de unde 2a = 16 ~i 3a + b = 17. Analo pentru submultimile care conpn elementul I pe pozitiile 2 ~i 3. 61bledullll - curnf'(x)=2xex' 1. get) = e' -1. Ecuatia tangentei xB' + xB = x si 2 A YB' + YB _ 2 .2".-+0 X4 x-+o X4 x2 = lim e -1. 3. este -2x. I(X) * l(y) ~(f2(X) -1)(f2(y) -I) + 1 ~~. ~ (~J J +(i- = I. 00).. . +b ee.x = t . Fie B' simetricul lui B fata de A. I (1. FIe x .Y. Fie z(= a + Img = -00. deci injectiva ~lj{l) = I. deci legea . Cum get) = e' .2. '/este J< morfism de grupuri. E \::IxE (1. ~).00) <=:>e2= <=:> e= 5 J5 E {1. \::ItE [0. x -I de unde JAtunCi a +b = (a. rezulta caj{O) = + I) = 0 <=:> t = O. \::ItE [0.2n I" + 2nl"_1 .2" - i· s ~ ~ ~ w = 0 E (1.(O) = lim g(x) .!. . = 4a = (-oo. cste strict crescatoare. = 36 . deci g nu este derivabila in Xo = O. -e ~ ~ u • Element neutru: e (I. 320 321 . \::ItE [0. 2x· 2y -I = .~}. Deci x = ~ ~ • • Simetri za biliitatea elementelor. g 5. 4. X_ § ~ ~ 7 3 \::Ix.g(O) = lim ~ I(x) = lim~ . . 4 2 <=:> e' -1- t .2a-1 = 0 <=:> a =t· 2 2 2 ~ 2.- i: •..~lX* ·z =x* -41 2_1)(z2_1)+1 (y ~ .00). deci get) ~ g(O) = 0.•o x-+'" strict crescatoare.*" este asociativa. . o Rezulta ca (2n + 1)/" . Cumjf-O = -j(0). (y) + . Z = ( ~r-±-(X-2-_-1-)(y-2-_-1)-+-1)* Z '" -2n f(x2 + 2x + 2 _1)(x2 + 2x + 2)"-1 dx = 2·5" . Ecuatia devine t= - r <=:> t(t 1 este unica solutie a ecuatiei. Daca multimea are n elemente.(X2 -l)(x' 4 2 -I) = 4 <=:> X.g(O) = y-+O / y-+O 2y 2 ~-::g x ~ +-' '5 § • h) A' =aA +bI. 3•. Cum lim ~ = 0. Verificam axiome1e grupului: Asociativitatea: pentru orice x.dx l I =2·5" . 2 2 2 2. deci g(t) ~ g(0) :: 0. rezulta cafest~ injectiva: C~feste =00. i :::l u.4~'~}= [2. x este simetrizabil daca exista x' E 0. Testul12 1)(Z2-I) + I. b) Din ipoteza ". Y. deci toate elementele din G sunt simetrizabile. y). f(x) = (%J +(i- J este lIP . 00) este element neutru daca si numai daca x * e = e • x = x.: Q to[: ~~ 16 1 1 .00).. Avem 4.00)..YA' Rezulta ca y _e+2=2(e-I)(x-I). Fie g : xB' =2xA -xB =-2 ~i YB' =2YA . Punctul de pe grafic de abscisa Xo = 1 are coordonatele A(I. 0 deci lim J. Numarul este .g(O) = lim(-~ . deci produsul este O. x Atunci 1Imf n Img 1= 1 <=:> a +4 = 2 <=:> a = -2.a)Avern A' -I.YE(l. Exista A. rezulta ca ecuatia are solutia unica r = 1. S" n-tCXl I.(X2 _1)(y2 -1)(Z2 -I) + 1 = '14 4 2 -1)(Z2 -I) + I = E 2 (x -1)(/-I)(z2 16 I . cl lim g(x) . 00) ¢ Subiectull 1. \::I x E (I. A I "2 .I = ~±(X2 -I). atunci 2"-1 = 16. Rezulta ca g este crescatoare. \::Ix.'* x = e <=:> .A+~/.00)..t si g'(t) = e' ... rezulta ca panta tangentei este I '(1) = 2e .YB =2.2" .J2XY -1 = f(x· = y).a+4]. BD =2R =2D = CD de d . c) I" = f(x + 1)'(x2 + 2x + 2)"dx = (x + 1)(x2 + 2x + 2)" o I I~2n f(x + 1)2(x2 + 2x + 2y.-+0 x<o 1(:») X I =- tn 3 4~ . Imf = [. Cum functia j": IR ~ JR. ceea ce 2.00) . 1 0 10 3 ffi c) A2=8A-7/3<=:>A2-8A=-7/3<=:>A(A-8/3)=-7/3<=:>£I=_1.~). Din teorema bisectoarei avem ca BD = AB deci AB = AC CD AC' .(x2 '''''''' 4 -l)(x' 2 _I) + 1 = J5 <=:> .!. (1. Rezulta ca (G. • BD = CD. . ±(y 2 (x -I)(Y:.1 ~ 0. j{l». ~:l[3~: = b 3::b 2a :::l Z cC 2a 2a 2a 3a+b 1 iar g. rezulta ca Imf= (I.Ecuatia se scrie 8 + ~ ~~x stnct descrescatoare. . avem: -I) (x. deci n = 5.y = lim e -I = 1.-+0 x<o X .J7 = I EN. din teorema lui L'Hospital cazul Q 0 avem x-+o X>O X Y x-+o X>O h# 03 si toti minorii de ordinul doi sunt nuli. rezulta ca limita ceruta este 2.00) .Testulll Subiectull 1.J3 + J7 . Cum A2 1 1 I I] 17 x 1(:) . x-+o x>o ex: l- Subiectulll 1.t2 ~ 0. Notaro {/l. COOtlJl"'" submultimi ordonate cu trei elemente care contin elementul I . decij'este surjectiva..00) rezulta ca g w . •••~l -r X2 _I > I.t2 . vt E [0. Numarul cerut este 3A. *) este grup. X Cum. e . Atunci: 6. deci (I. ..2In-1 = 2· 5" . =00. A' un erezultaca smsm2 2 (0.2 = 1+ -{§-.J5 + 3 .." este lege de compozitie pe (I. Z " I dx~ f2" dx=2".[~~ 16 conduce la a = 8 ~i b = -7. rezulta ca lim I(x) = lim eX' -1... 1. .

2)ln(x-2)+ 2). rezulta cll numarul cerut este egal cu numllrul x' = 2 + (e + 2) In(x-2)E (2. Avem cos2100+cos2500+cos2700= l+cos20° +l+coslOO° +1+cosI40° 3 y 2 2 2 -"'2-!+1 (cos 20° + cosl 00° + cos1400) = 1+1(2cos60°cos40° 2 2 2 + cos1400) = x.y) 21f f (27r - k y) 2x 0 co~~ dy = 1+ SID Y f (27r - k y) fey) dy = f 27rfey) dy . de unde tr4(X) = O. atunci 2b = d-. (0) .avem: C. Avem 2 sinB cosC = sinA = sin(n . Ecuatia lui h este .•o x 3 2 c) Fie Y E M2(1C) cosx -I . iar pentru b cll J2 este numar irational.. <. n). Vx E (2. Obtinem XI =2+e~ >2 si x2 =2+e4'iD3 Subiectulill sinx =-J3 ~ tg x =-J3 . Din teorema lui H '1 ton Cayley. Cum pentru kEN·.SIDXCOSX = li m ------cosx SIDX 1m 2 . Deci ecuatia nu are solutii.. rezulta B .00)~In(u_2)=I¢> =e+2 E(2. Avem sinx =-J3cosx ~ = rl(f-l(2» = rl(O) = -I. atunci (x' . X) = tr(02). deci toate elementele diferite de 3 sunt simetrizabile. x' = x'. atunci In(x .. Cum (e + 2).. fals.SID x = I' -SIDX . c) Avem x. = e + 2 este element neutru.Jk E Q ~ k este patrat perfect.. X = . Pentru w . 2 b) Cu schimbarea 2 (21Z' _ f K de variabila = 2n .>btin C:~: C ~ cosC _ cosB sinC = 0. > 0 . a) Aria = J1f(x) o . eel solutie a ecuatiei y2 = A . 4! = 48 permutari cu proprietatea din enunt. a) Fie X = (. In(x .. 2 .y) dy = o 2K Subiectul " 1. + C~ = C4 + s . deci X este inversabilll.' .2)In(x. Prin calcul direct.x E [0.. Obtinem det(X) ~).VXE(2..C = 0.rud tr(n-l(X) .2 + 2 =x. 2 deci \ a \ .2) = e + 2. X.xf(f(t) -I) dt = lim f(x) 2 -I = x . Atunci 0 = det(02) = det(X') = det\\'). x. Rezulta cll Y EM=> y2 = O2 ~ A = O2. deci ~ = O2. em ~in! 6. sau 4 4 ~ ~_~=~ .) SIDX -lim I + sl'n2 x = lim cosx -1. (. Atunci det(X) = d-. deci 1=0. iar j{-I) = 0 implicllF1(0) =-1. c1 " Din teorema lui L'Hospital.2) = 1n3 ~ >2.v'-In E ". ID • Subiectul " 1.}. Rezulta A4 = O 3 . deci x = 3 nu este simetrizabil. atunci y4 = A2 = O2. 2n) ~ x E {2. (0) este element neutru al legii ". (f-I ° rl)(2) 3.• o 2x x ---..2)1n'(X-2) 2 si x.x' E (2.• o x x . Exista 4! permutari care au pe prima pozitie numarul 2 ~i 4! permutllri care . Cum B .2) '* 0 si _1_ . x = «x . deci X' = tr(X) . deci sin(B . re~ltll ~ll exista ~ patrate perfecte. x = Daca x U ~ (x' . = ~(X) .y) f(27r . j(0) = 2 implica j" (2) = 0. ~ ~ U U (x_2)In(u-2)+2=x. l 0 1 + 1 (cos 40° + cos 1400) 2 2 =:: 2.• o x2 x .•o x2 0 lim. Daca x = 3. 4 4 folosind relatia C: = C:_I + .. ~ = n-l(X) . 2. Exista deci 2 . U = U. x. avem x .J2 eCI b - . 2. Ca urmare. s. + C! + C. deci B = C consecinta.. Vx E (2. x = (x ." ~ x. deci A E M. 5. x = (x .y) dy = 1+ sin 2(27r . cosx 4.(B + C» = sin(B + C) = sinB cosC + cosB sine.00) ¢> de unde se obtine 21 = 27r fey) dy = 27r o f 0 f 1+co~~ Y SID cazul 0 0 dy =27rarctg(sinY)I~" = 0.s. (0)..2)1n'(X-2) 3 ~ = 1n4(X . Atunci AX = XA ~ '* 0 rezulta ) = (: cll a IJ = 2... 2 .. 0 0 b) Fie X E M. Ecuatia + + se scrie (x .. ±\t'll3 ~ x - 2 = e±~.. a) U E (2.x. 2 dx J1+ SID x!! 0 y k COSX -"J 2 cosx dx = J~1+ sin2 X 1+/2 0 2" J~=2 2 1+ t J~= 1+ /2 0 2aretgtl =!!..C4 + C6 . x.s + 7 6 7 . deci multimea are 44 de elemente numere rationale. = x + 1. Cum panta dreptei BC este 1 rezulta ca panta lui h este -I. Rezulta ell tr(X) = 0. o cos(27r . Cum 442 = 1976 < 2012 < 2025 = 45~.•o 2x x . "n Idx - ~ 2 .( -1-39 J = O2 . deci X = O2 fals. rezulta ell Vx E (2. fals • Deci sirul _ 1"1 y (x n ) n2:1 este nemarginit si. x = x. b = 0 obtinem a = 0. (0) ~ Testul13 Subiectull 1.2b2• 2 Dacll det(X) = 0. (0) este simetrizabil ~ 3. ~I. : ) EM. triunghiul ABC este isoscel. 2. fiind descrescator.cos400) = 1. 6. 2 1+ 1(cos40° 2 2 .1 . '* 3. fals pentnJ ::r:: u CC '* 0. -2 = e ~ U (x-2)ln(u-2)=x-2.x avem: 1 = J xf(x) dx = .au pe p~a pozitie numarul 4.J (27r .!.C E (-n. rezulta cll ~ = tr(X) . deci det(X) = O.2)1n(3-2) I = '* e + 2 . X'* O2. Fie h Inaltirnea din A. o cc: Q Z Z CC b) Fie ~ = ( : = (3a + 4b 3c+4d ( !~ ~ : )( b)(3 d 4 2) 3 ~ (3a+2C 3b+2d)= 4a + 3c 4b + 3d c = 'lb ~i a = d <::: ~ 2a + 3b) 2c+3d ~ 3a + 2c = 3a + 4b si 3b + 2d = 2a + 3b ~ • 322 . a) A2 = ( 3 9 -I -3 y) J ..2)1n'(X-2) 2 .C) = O. X Atunci n-l(X) ...r 0 2. b) x E (2. rezultll cll "-I>«) lim I 0 I Xn = -00 . (0) astfel incat x. x= eln(x-2)+ 2 =x.. (0).2) = plltratelor perfecte cuprinse intre I ~i 2012.

a = -2 b are so 1 t" u II. Deci. =11&pE b) Cum k + P Z. 2 Din tabelul de ~CA = 2R . I (n + 2 )(n + 1) I .f'(X) > 0. 0) ecuatia are doua solutii. numai daca (a + 2)2 + 2(b . 2 ecuatia are solutie. 00) ecuatia nu are solutii.. 5).. t' -2 sau b 1 rezulta cll ecuatla 1. atunci 2b2 = I.I(x) e +l x +1 I I I < _2_1. sm ::E U III 11...-2 2 si 1(--21)=-2arctg.2b) = 0 ~ a = b sau a = 2b.cosl. - 6. deci In + n(n -1)1 ••.~ . = nsinl . . Rezulta cll (G. exista 1 4 . (x.2arctg . ~ill&p au acelasi codomeniu si acelasi domeniu de definitie. Daca (1 .. 2 .[x + +~J -[x+ I] = [2x] + Z rezulta cll operatia de compunere are element neutru.3ab + 2b2 = 0 ~ (a . a) 11= fxsinxdx= o fx(-cosx)'dx= 0 -xcosxl~+ fcosxdx= 0 -cosl+sinxl~=sinl-cosl.1)2 = 0 <::> a = -2 ~i b 1\ \1 1 = a ~i d2 = 1 "'" o • 11. deei X 2 E M c) Fie X 2 0 solutie. o U ::::I ::::I < 0: 11... Eeuatia este eehivalentA cu 22x = 2' <::> 2x = -:. tn' 0 Ix (-eosx) I dx= -x·eosx Io+n I I·-I x o cosx dx = sin I M~ a X =( 2b b) . •. 'dx E( -i. = (_XI)2 = XI2 = A rezulta cll solutiile ecuatiei suntX1 si X2• a) Avem (h Ip)(x) = (h(f/x» = 31. deci n=4. ..dl 4". 0) este grup. 1 rezulta cll det(A) = -6.=O . = (n e) 111 + 2) . /0 ~ G ~i orice functie fi E G este inversabilll i ::::I o u.b)(a . d (~I) et 6 Cum deci det(A) .. 2) + 2 . Fie M rnijlocullui analog. Atunci X a = (a + 2b 4ab 2 2ab) 2 2' a +Zb ~I ab = I ::::> ~~ -In I+n Ifx·-I(SinX)'dx= o _ -cosl+nx·-ISinxr 0 -n(n-I) 2 Ix·. X = ~ = X· Jf = X4 •. deci a sau a = b = -1.31 . f( x +~) =[ 2(X+~)J = [2x] -[x] . Cumfk 01. Testul14 subiectull .1 -e Z l: U i. Din teorema sinusului avem lim/(x)=!!. I/x) + 2 . 1.. 0 rezulta cll dl ~i d2 nu pot fi simultan [0. decifeste 2 periodica. a) det(A)= b . .xG X A =8~ X M = _B__ x +x 2 C = 4 si. = Ix·slDxdx= o 1.1 Z i) U [0. x + I]. Aplicand teorema lui Lagrange functiei get) = arctg t pe intervalul zero. Cum d2 . .+ 0 ~ I. Cumf'(x) <0 pentru c2 =16 • <::> n+ n(n -1) = 16 <::> n2= 16. b a E Q. .. Atunci cosA = O. -a\ = 1.deci Re(z) = --. din monotonia lui/rezultA ca Xo = -i YA + YB + Yc ~ Y + Yc = 3YG . 'dk E 2.x + I) astfel incat g(x + I) ."'-00 2 2 variatie a luij'rezulta: .a) j'(x)=_II+X2 X E ( --co. [BC].=O.2 = = 3k+pX + 2· 3k+p . AX=~61 <::> X--<. · Subiectullll l.pentru m E ( --CO.-!!. solutie. 'dk. 2 J2 H . Daca a = b. atunci a2 = 1. det(X) = .. sin I I - cosl.I < Q. Cum n. J2' 1_ x = _1_ .pentru m = . deci a = -2 . 1+(I+X)2 (X+1)2_x2 (I + x2)(2 + 2X+X2) 2x+1 (I +x2)(2+ 2x+2x2) . 0 o b) Fie dl = O \ [x.1 ::::I · Subiectulll a I 2b I -a =4a+2b2+a2-4b=(a+2) 2 +2(b-l) 2 6 .31 . Avem xG 5.I '"-S1l1 n+I ~i n n .+2 + (n + 2)(n + 1)1. YG = x + xB + Xc A 3 ~ xB _ 3 _ + Xc . rezulta ca H este subgrup allui G. Cl +2 n I I d .< _2_1. <::> x = 2"' eel so upi e sun XI 4.. din punctul a) rezulta cll operatia de compunere a functiilor este lege pe 0/0 =/0 0fk = fk. 'dk E E 5 .~ I(x) x +1 > __ 2_1. iJ 1-[ x +~J -[x] -1 = = f(x) . + 2 10 10 10 -[x+~J -[x+ I] = [2x + 1]-[x E G. Cum compunerea functiilor este asociativa.. n ~ 2.j. P E Z.2 = h+p(x) rezulta . 00) ~i f' (-i) = 0.b c) Fie' det(X) nu o Ill: o Z .• = A ~ a: + 2b = 3 c • ::::> I.I <::> X = ( a 2b X E b) eu a. Cum r-s:' = h1 0 h~1 = h1 °/_3P = h1-3P = 3. Atunci 1= hk ~i g = hp cu k.2 = 31(3Px+ 2 ·3P 0 Y!' (n + 2)(n + 1) - = 0 deci lim n I = sin I . 'd a. (1+ i)(1 + 21) 1. 2. Daca a = 2b.02 2 2 Cum . = Jx· sinx dx ~ I rezulta 0 ca xi 2.• ". Atunci det(AX) . 4 = a + 4 .pentru m e ( -2arctg e) Fie x e E E 1. I tiil t H.Avemz= ca fi 0 1.g(x) = g'(e) = _2_1.: Ill: cu 11-1= 1-1 e) Fie /. pentru orice x 1 lR.+!!.. g = h(1-p) E E E G .' 2.YA = 10 ~ YM 3 B = YB +2Yc = 5."'D' punctul b) rezulta cll 1. Z ~ifk 0f-k = l-k 0 = fk = /0. deci M(4. Avem det(A) = -6 daca ~l 2arctg 0< CCI Ill: 11. 7 (1+ 21)(1+ I) = 1-(1 + i)(1 + 2i) = 1-(-1 + 3i) .JO atunci 3 3 ' ~ i * * • 3'6.1 Q. Cum AX = Jf . 0< .1.sinxdx=-cosl + n 0 cl.. Z · -i) . cu perioada ~ . • i I • l24 . P E Z..+2 ' n cosl n (n+2)(n+l) I 2' Deoarece . de unde li" IQ. daca a 117 _ A-I = . x +1 X E M (lR) 3 0 E R. este unicul punct de extrem (minim) a luif b) Avem lim I(x)=-!!. = = ~l b = = 1. deci rang(A) ~ 2. deci sinA = 1. deci b = ± Obtinem matricele XI = ( ~ ~) ~i X2 = h -I I (-2 -I) =b= I 1)1••.00) .

-1..y.4x = Cum h'(x) = £f .. ~ 9 . 3 4 -3(l+2+ 1 1 . £f .2n 4 = 0.Cum6.2 = (e + 3)(x .. Deoarece g'(x) = f'(x)-m=e +3-m ~ig'(O) =4-m.*" nu are element neutru. Fie Tmijloeul segmentuIuiAB.1. i ::I ~ ..b + 1 . m = 4.+ e-n . ~ w b) jOl(-X) = arctg 10 I (-x) = -arctglOlx = _jOI(X).3n -1 = e-I + b) Avemj{-l) + j{-2) + . rezulta m =4.X . Cum exists 24 funetiif: {I. 61 ¢::> 84.= 46 [~2: ~]_I o 1 4 E =~ [~ 1 =! ~].(~IJ -1 =_1_..+n)-n=-+2+···+-e e 1 e' 3n(n + 1) 2 n= 1 1 -+2+ e e 1 n(3n + 5) .mx.2 = 14 functii cu Inif = 1 Cum exista 14. 'Vx lui Fermatrezultl'ig'(O) JR. 'Vx ::I Z JR.2-26. •.4 = 2(x + I).~x=O¢::> Asadar. 4(y+z) 4+xy+xz+ yz 4+ yz • eIementuI neutru: x * 0 = 0 * x = 4x = x . 'Vx E {I. ab ae +d 4a = 16 ¢::> a = 4. = 6 submultimi eu 2 eiemente ale multimii {I... 2..+~+ •. Cum X*y = xy + 3x + 3y + 7 = yx + 3y + 3x + 7 = y*x..mx ~ 0. Rezultl'i ell integral a ceruta este O.+ j{-n) = e-I . .'=2rezultl'iell6. = 0 si x2 = 1. din E * x = x ¢::> ~ monotonia lui h rezulta ell x = 0 este punct de minim global.. rezulta ca g(x) ~ g(0).*" este eomutativl'i.a)2 = ~4 + (S . rezulta ca 0 :5: l arctg'x :5:x3 (~J X :5:(~J ' 'Vx E [0.. E 10 o Subiectull z ~ II( 1. deei -e ~ fix) ~ 4x. 4).a)2 2 S r 4RS 1 2rR 1 8 ¢::> (3 . a) det(A) = b a2 +1 b2 2 1 2 _ b2 + 1) b2 -1 = (a 1 b2 2 a2 +2 b2 + 1 4 1 1 2 + 1 = (a2 .2). a) se afla p ¢::> a. legea . u ~ o a: :z: w Testul 15 1iF = 2-. l' + 2 = 0 ¢::> (1'_ 1Xl' _ 2) = 0 ¢:> l' = 1 sau l' = 2.ZE(-2..d = 1 ¢::> (b .. 1O}.I W a: deci lim(f(-I)+f(-2)+ n . Verificam axiomele grupului: .!. rezull 3e E JR astfel incat x*e = e*x = x. din teorema x = O.a)(b + a) = 1 ¢::> b .. 1] ~i n EN'.)= en lim.. Deci legea . Sau. g(x) = j{x) ..a)2 = (5 . Cum g(0) = f{0) 2 a +li=a2_1 2 a2+2i=2d.. 'Vx JR ¢::> e + 2 = 0 si 3e + 7 = 0 ¢::> e = -2 ~i e = -2 3' foal s. Rezultl'i ell hex) ~ h(O) = 0. 2. 4}. 'Vx E JR ell panta mediatoarei mediatoare ¢::> este 2. 'Vx ERin eoncluzie. Atunci mediatoarea ¢::> are ecuatia y . 4} ~ij(x) = b.'~i6. Ecuatia devine . 2) astfel ine 1 4(x+x) =O¢::>x+x'=0¢::>x'=-xE(-2..*" are element neutru + 7 = x.• e e <X> .5. • simetrizabilitatea elementelor: fie x E (-2.-=-.. x este simetnza bil ¢::> 3' X E (-2 . 2. =i . 3. 3. 0 l' f--2 aretgxdx I+ x = '!'arctg2x 2 I' = -!!. hex) = fix) . +--~--'e' 2' .4) = 0.. =i +1 2 2 a2 _b2 + 1 a2 _b2 + 1 a2 _b2 + 1 b2 -1 b2 b2 + 1 2 0 1 1 0 2 2 = a2 . rezulta ca limita cerutl'i este O. y lR. 1 ()2 0 2 4 =~ 32 2 i ~ . rezulta ell numarul eerut esl Atunci T(-I.I 1 a2 b) 6.•<X> e _ -1 e. 1 + . (arctgx)'dx 0 a: w Q.a = b + = 1 sau b . x+--4(Y+Z») x * (y * z) = x * 4(y + z) = 4 + yz = 4(x + y + z) + xyz . X E (-2.... 4+xx' simetrizabile.*".2).6a + d = 2S -lOa 1 1 Avem -+-+-= 6. 3. atunci . AM = ME ¢::> ~4 + (3 . b} c {I. 3. a) Fie x.1).ii 4+xy+xz+ yz Pentru m = 4. rezulta cl'i (G. +1.. deci e = 0 este elementul neutru allegii .1 + e-2 .. 1 e e) Fie m E o JR pentru carej{x) . 4+X2 b) Din ipoteza. deei x = 0 este punet de minim. x*x'=x.4 = 0 1 be a = 4..x-I.3 ·2+e -2 +.a..+e -n Subiectulll a2 2 -1 1. 2.e .... a) .a = b + a = -I ¢::> a = 0 si b = 1 sau a = 0 si b = -I ¢::> a = 0 si Ibl = 1.*" este asociativa 4+ yz 4+x. iar 1*(2*3)= 1*28= 122 rezulta el'i (1*2)*3 1* (2 * 3) e) Legea . 'Vx E E JR ~i functia g : JR ~ JR.• ec . 1 ..3 . Solutiile sunt x. M(-I.-=-. 2.2).z 4+xy 4(x+y+z)+XYZ. 2).. 3._-=-=abe abe r abe r abe Subiectullil 1.. 'Vx E {I. 2 -3 4 + 2 = 2' ¢::> 4x _ 3 . 'Vx JR _xl . 4}. 2). = faretgx.. C. e) Cum 0 :5:arctgx s. 3. Fie B = {a. 2. 5. 'Vx E (-2. 2. a+b+e 2p 2 pr 2 S =-=_.'VX. ~I024 = E Q ¢::> n 110 ¢::> ¢::> n E {2.!.. rezulta cl'i ecuatia tangentei in punetul A (1. e + 2) la grafieul functieifeste y . f{-x) = -j{x). • asociativitatea: 4(x+y) (x * y) * Z = --4+xy 4(4(X+ y) + ) ~ Z *Z = 4( ) 4+~.*" este lege pe G = (-2. 4} rezulta ell exista 2 . deci legea . pot fi simultan 0.b2 + 1) b2 -1 b 4 a2 ~i 6. 3 4. 'Vx E ¢::> = 124 = 122 E 62.6= xe + 3x + 3e + X 2. 4 . Deci multimea contine 3 numere rationale E • 326 2. e) Din punetul b) avem rang(A) = 2 ¢::> det(A) = 0 ¢::> b2 . 'Vx JR ¢::> 2a = 0 ¢::> a = O. I]. a) Cumf'(x) = £f + 3 ~if'(I) = e + 3. ~ 'Vx E [0. Cum pantadrepteiAB este b) (1*2) * 3 = 18 * 3 = 124. *) e grup. consideram functia h : JR ~ JR. a) x = x ¢::> 8x = 4x + ~ ¢::> x(~ . deci rang(A) ~ 2. 4! ~ ~ ~i exact 2 fun~tii constan j{x) = a.X + a = _xl . toate elementele su 4( Obtinem 0:5: Ix rex) 3 dx:5: (~J ~i cum !~(~J = 0. 2) ¢::> x = O. Cum g este derivabila. +f(_n)+n(3n+5»)= 2 lim(. deci functia de sub integrala este impara.a: JR ¢::> x(e + 2) + 3e + 7 =0.

In = f(r+ (x) . (0). Avem 5 AM = 2(AM + ME) + 3(AM + MC).. rezulta ca exista 2 ca bun de numere prime aviind 3 cifre. timf(x) = -2 ~i limf(x) = 2. + 32n = 9n+~ -I. Cum f(x) = 2(x+ 1)-4 = 2 __ 4_. 0. 0) nu are divizori ai lui zero. Cum In = fr(x) o .a) FE ff(x)dx= f(l+x).CumAB +AC+AB 0 • 2 ·AC=BC=AB2 + Be . deci marginit superior. a) A = f --2 -I I + X I dx = f--2 dx = 2 I-I -2 dx = 2 arctg x I: =!!. Rezulta ca 2nIn+1 .ln(l+x)dx= F(x) = (1 + x) In(I + x) + I I In(I) b) fl(x) dx= f~dx= x+I o x+I 0 c/ C. . Deoarecefeste continua. X x~oo X ! Q ~ •• 2. deci a = 1 si b = -2. de unde rezulta ca functia g este derivabila inxo = -2 ~i g'(-2) = O. crescatoare. x+l deci I~(I) =-1. Atunci xy + 2x + 2y + 2 = -2. atunci def(A) = det(A3) = cu x-+oo I ~2 ~ I = -4 . * f(y) Cum MB=-%MC => = ~+~ 4 + 4 (x -I)(y -I) (x + \)(y + I) I ME 1=%1 MC 1 . E '<Ix. Xo = 1 este unicul punct de inflexiune al graficului functieij" x-eec c) limx I(x) = lim f(x) 1 . dx ~ 0. 4. 1) ~i f'(x) = (I. deci injectiva ~ij(7) = 5 i QItZUI~ ecuatia are solutia unica x = 7. '<IxE Z <=> xc + 2x + 2c + 2 =x. deci Irt+1. . '<Ix E [0.f( xy + 1 xy) .\ A '" 6561 <=> 9 = 9 <=> n = 3.(1) =1 ~i li\Df'(x) =-1.4(2(X C) f(x) -1) 2(y -1)) =2(x-l)(y+l)+(y-l)(x+l) (x + 1)(y + 1)+ (x -1)(y -1) 22xy-2 2xy + 2 2(xy-l) .. I}. de unde x = -2 sau y == -2.Rezultlica 4 0 0 Jf(tg(x»dx=gln2.00) ~i/econtinua (l+x) I 2 ~) In = fx'. Analizand semnulluif". = limx. b) g(x)-g(-2) x-(-2) c) Daca A E M.lnarginit inferior. = det(X) = det(A) = -4. Rezultli b = -2 ~i a + b = -I.) 0 0 r(X)'(J(x)-I):$O.deci ~~ =%. *. '<IxE Z <=> C = -1.avem ~ I. Atunci der(X) Subiectullll 1. Cum exista 900 de numere naturale de 3 cifre..x2 (l+x)ln(I+x)f dx= (l+x)ln(l+x)-x+C.(2n -I) x rezulta ca limita ceruta este 2. I x~oo Subiectullll 1. 1) ~i r(x) = 4x2 2 >0. = 0 . deci f este surjectiva. Rezulta ca inelul ( Z . ~escrescator. Cumj'este morfism de inele.(ln(l 0 .(x2 0 1 +1)-n-I·2xdx= ~+2n 2n fl 0 x2 dx= (x2 + 1)n+1 In = I r''<InEN·.0" este C E Z cu X ° C = Cox = x.2 -4)~ x-+co X x-eco X . rezulta ca x = -1 este unicul punct de inflexiune.(x) = 6x + 6. A E M.2n In+1. W rezulta ca sirul (In)n este Rezulta ca f nu e derivabila in b) Deoarece rex) in 1 rezulta ca x-+ao Xo = I. x. '<IxE (1. rezulta caj(O) = -2 ~ij(I) =-1. xtl deci 1.a) Fie e E Z elementu1 neutru al legii .rex»~ dx = fr(x)(f(x) -I) dx. deci i5 = 2 ME + 3 MC . '<IxE Z <=> X + e + 2 = x<=>e = -2. Rezulta ca testul16 ubiectull 1. '<In E (I) n n~1 este [0 (0) \ {I} este continua inxo = 1 ~i limf'(x)=I. 2 •. I]. 2). iar Gin Ox = 0 <=> 8 < O. deci este convergent. (0). deci meA) = 120 morfism. I fln(1 +x). b) Fie x. deci det(A) * O.*". x-+o M. 2. deci injective... f(tg(!!"_X))=f(l-tgx)=ln(I+I-tgx)= vem 4 1+ tgx substitutia y=!!. atunci -41 i<x+2)(x +x-2)1 J(x+2)2(x-l)I_( x+2 x+2 .In :$ 0. 2.ln2o "4 ff(tgy)dy. deoarece ' apliciind teorema lui unde rezulta ca A . cazul %. c) Elementul neutru allegii . Obtinem a t' Cum functiaf: {-I. rezulta F(x) = (1 + x) In(I + x). '<In EN·.2AB· AG. 1+ tgx . Deci ecuapaX E =A nu are solutii in M2(lR). a) AvemJ(x) = 3~ + 6x ~i/. fais pentru ca de M2(lR) X = A. rezulta ca Iltob bT I a thtatea este 450' S. y (0.4. a) Pentru x I 00. :::IE I JC( relatia din enunt devine 9n+1 _ I = 6560 <=> 9rt+1 = E . din teorema x-eec 1+ x lui L'Hospital. Cu '7f(tgx)=-ff(tg(~-Y))dy=Kff(tg(~-Y))dY= 0 KI4 !!. A6 =412 <=>A6-I2 =312 <=>(A-I2)(AS+A4+A3+A2+A+I2)=3I2' JR. '<IxE Z <=> (x + 2)(c + 1) = 0. Cum lim f'(x) %-+00 1 = lim 2X22 = 2. E -4x (l+~f <0 pentrux [0. c) lim(-f_(:_»)~ = lim(x3 +3. -I I + x 0I + x 2 I * 1 avem I f'(x) = 2' 2(l-x2) (I + X2)2 = I-~ Obtinem f'(x) = _2_ pentru x 1 +X2 " (1 + X2)2 -22 l+x pentru x E 1 ~ b) In+1. cazul ~.Rezulta rang(A) = 2.. 4 1f 0 :::IE ILl !C :::IE KI4 = f(ln2-f(tgy)dy=!!. = lime x-eec x-eeo ~x = eO= I. Deoarece 0 :$j(x) :$ I. lim In x = lim 1.x+2)x-l I 2 I I => . '<IxE[O. 2.(x o I '" -+2n 2n I 0 2 +Irn dx=~ (x + I) /1 0 +n fx. • 329 .. x Ix3+3x2 x+2 I der(X) ~ O. decifeste subiectulll 1. Cumfeste derivabila pe i ~ V IJ • :~a :. n 4 Cum 0 = F(O) = c. rezulta cafeste strict x+l x+l crescatoare. f(x) =Vx+I +. Cum 2 4 1+ 3 + 3 + . L'Hospital.12este inversabila.cosA rezulta cosA = -~.-x 4 avem " In-2-=ln2-ln(l+tgx)=ln2-f(tgx).a) Daca A b) Fie X E E rezu1tli ca lnif = (-2. rezulta Rezulta ca sirul y I E [0. 6. deci (x + 2)(y + 2) = 0. Deoarece 8 = a2 .I]. x~ g(x)-g(-2) x+2 =0.Jx+2 este strict crescatoare.. 1 + x») dx=-ln2(I+x) 2 I + tgx II 0 1 2 =-In 2. IX +1-1 dx(x2 + 1)n+1 - I r + 2n In . V! ~ [-2. Cum 33 < 100 s 53 < 73 s 999 < 113. y E Z cu X ° Y = -2. Atunci x*e = e*x = x. (0) ~ JR.

A(3) = AW . 2.-.. sirul (/.deci sin A = ~ . aria triunghiului +(a+3)} superior.I) . Daca 3 x = -2i ¢:> (xy-I)3 = 5 => 5 e H .] 5 + I multiplii de 5 de La0 La y* 0.. Fie y e (3. a 2 { { If 1 J-'-2-dx-Jdx=-ctgxl:/4-~=I-~. ~ ~+I x +I _ I li -2x --2 m--I=-I. este mlirginit. este S = .. 1). • 331 . Z A(x)A(y) = (12 + xB)(I2 + yB) = 12 +xB + yB + xyB2 = 12 + (xy +x+ y)B = A(xy +x+ y).1 Iim(/(X»)X X 1C = Iim( ~)X X-+OO V~ It = Iim(~)1 x-+'" X + 1 !!. : > 0. 4~ .Cum/estecontmua '. Fi.a) detA(x) = (1 + 3x)(I-2x) b) AvemA(x) = + 6~ = I +x.J3 = (n .. -2 Cum B2 = B rezulta cli' ' . x"'.0) este singura = 3 4 • Avem T. Cum ctgx e [0.!.J3 = 14sin A . Avem [x-I] = {x} e [0. rezulta cli Inif = [0. Sistemul este compatibil :E I •. = C* (ifi)* = C* .3).J3 .(u-V)~(u+V). A(3) = A(3 ·4" . "2 2 "2.1 I b"..) avem (A(3»n+1 = (A(3)Y . 3 Log x = Log x¢:> Lgx = Lgx ¢:> LgX(_I • 2 3 Lg2 Lg3 Lg2 I_) = 0 ~ Lgx = 0 ¢:> x = L.I + 3) = A(4n+1. unde B = ( 3 -I :5 If .29 = O. rezulta H = {0..1) = 0.e x= I esteaslmptotliobhclispre+oo.). Fie lim I. 32.(u-V)=O <=> 2 -8 + (a + 3)(3 . Obtinern x e 1. Avem (u+V)l. 4 sm x = -fctg'x(ctgx)'dx !!. Avem /(2)+2/(1. Atunci d'~A) = m - ~ • o deterrninat ~ det(A) * 0 ¢:> m . Probabilitatea este 1.3> 0 ~ x = log2(Y . Pentru pen) => pen + I) ::. deci I +x= 2 <=>X=1. I..J3 16. f= e u: Subiectull 1.. P = 2 = 4 =! si 3 = 53 = 6 = 6. Fiin (0). (0).J3 n-m n+m eR \1Ql. ca 2L = 0.I. n + I -" n + I 4 c: <C*+I ~ 7 7! (k+I)!(7-k-I)! + I < 7 . continuli.. cu formula lui Heron. oo). sin x e {Fs -1 -J5 -I} 2 '~. . 7 s: 4 s.+1.• sm x 4 !!. "In.3 + 4" .. b) /'(x) 1 -2 => rI= 2.j{x) = Y ~ 2" + 3 = Y ~ 2" = y .I).. 2) au ecuatiile a(x .u Subiectullll 1. + Ii x /x+T 2 (x < u Subiectul " t. 2 = Iim(I+~)1 x-+oo . Cum P = 8.Testul17 Subiectull 1. Daca y = 0 rezulta cli x3 = 0. este c.J Subiectul " 1. ~ u+v=4T si u-v=-2T +(3-a)}. ~]. = L . .u 2: II: II m=lim/(X)=lim~X-I=1 x--+«> X X-+«. 2}.J3 = al + mr => 3 -. a * 0.m)r => =>r=_3 __ . fals. 2 1C X +1 = lim [(I+~)X-~ll::1 X-+OO X + 1 =e-I.1) + b(y . 3 ~ 2. 31. ~ • a :Ie . 6). pe (1. A =[ ~ .)+2/(2)=~..Obtinemj{2)=3.j este strict crescatoare pe [I. pereche cu proprietatea din enunt.a) = 0 ~ a = I ~ a = ±1. atunci 3 = al + nr si . in consecinta marginit ~ k e {O. "Ix > I. deci (0. Cum exista [!!. Daca 3 = an+l ~i . (0). ~ = ~~ ix=l + 2 ~.16 * 0 ~ m *16 ~ me R \ {16}. deci x-+.6}. I r: c e: pe [I.2) = 0 sin A = ~ 5x + 12y .l X +1 ~i n=lim(f(X)-m(x»=limx(~X-I_I)= X-+a> x-eec X +1 .sm xdx= sin" x sin? x 2. Distanta de LaB La0 2 la(3-1)+b(-1-2)1 12a-3bl A 12a-3bl_2 ¢:> 12a-3bl=2. DrepteLe care tree prin A( 1.. ~. ~ 0. Cumj{I) = 0 si lim x-+. deci x .2) = 0 ~ . lex) = 00 . 34}.-. Ecuatia se scrie cosx = sinx ~ cos" x = sin x ~ sin2x + sinx. deci sirul (/. rezulta cli [~] + 1= 7 ¢:> [~J =6 ¢:> 6~~ <7 ¢:> n e {30. 6. 1] pentru orice x e [~. graficul luij nu are asimptote verticale. 2~ e IQl ¢:> 5 I k 1+1"" ¢:> On . ~i /(1.. Testul18 w ~ .-2-dx !!.deci x e {(-1)* arcsin ~ _1_<_1_ 7-k k+I Fs 2 k ~ 1 + kst / k e Z} .. 2 2 c) Inductie matematica dupa n: P(I) : A(3) = A(3). unde "" ::i ~ t oJ x-I_I = lim x x + I x . x-+oo 2 5. 2 ~ I = JC?S xdx=JI-. 6.•.).x+ eci j. 2. Deci inversa functieij functiaj'" : (3. (0) ~ R .i. respectiv x-I + ~(y . . Treciind Lalimita relatia de LapunctuL b) rezulta • -+. a) lim/(x)=oo.I = 0. Obtinem ¢:> a(x . deci L = O.a) 5x+4=! b) c) ~ 3 5x=-3 3 ~ 3 5x=4 ~ x=5-'·4 3 ~ x=3·4 ~ x=5. k < 3 <=> .+2 "2 +1 = Jctg'x(ctg2 x+ • "4 s: /C I I) dx =0 = Jctg·x. Deoarece S = AS· A ~ .:. deci Hare 3 elemente.2) = 0 cu a2 + b * O. -v.~l ste descrescator e si. atunci x3 + 2i = 0 n. vem ~2 + b2 va -sa: + b' -q a: + b' ¢:> " .12a) = 0 => b = 0 sau % = 1~ . = fctg'X' (ctgx -1)dx ~ 0.7 1 < -1 obtinem sin x = 7! k!(7-k)! < Fs2-1 .flex) = IOg2(X 3). 2 12 4 4 It 4 !!. deci P(I) este adevarata. deci j este strict crescatoare (0).. deci x = O... 0 ~ ~ 0. 1-"4 .j4:3:l = 2. rezulta ca I.. 33.Ja2+b astfeL de dreapta este . Din teorema cosinusului d cos A = 16+36-76 48 = x-I + 1: (y . 3.k ~ 2 c) Cum 1.)=6 2 Lg3 k= " h + xB..12ab + 9b2 = 4~ + 4b2 ¢:> b(5b .=t. J matricea sistemului. 4 2 ctg'"! xl"2 1 = --=--.J3 = am+l.1 = 0 ~ cosx Cum 4. sin A obtinem 2. deci[x-l] = {x} = 0 =>x e Z si 0 ~x-I < 1..

b) Cum oriee solutie eu proprietatea din enunt este nenula. { Rezolvam sistemul format din ecuatiile 1.a)I.a I ~ Iu + a + VI = == Iu . 1. =/0 = 2X2 si Oeste rlidlieinli multiplli de ordinulI2.X + 1)10 + (~ + x + 1)10 =j(x). Deoarece 1 3 3 - 1 1 3 (n + I) j(x .. Deci (2n + 3)1 n+ = -2(n + 1)ln . Atuncij.a + vi I ~ (u + a)2 + v2 = (u . Daca a ~ ~i r = pX + q cup. y = -{J. 2n+3 n. n [ n+41n~4 .• "" n+4 =e4 . sistemul este compatibil determinat. rezulta elij(X) = j(-X). Avem Z2 . Imaginea functieij'este = (x2 . b) Avem j(I) = ao + al + a2 + . 2. Avemj(-x) ~(Z-Z)(I- z~ )=0 ~ ZI2_1) =0 ~ 1Z 12= I ~ Iz 1= l. Dezvoltarea are 9 termeni.if)c + r eu c. Rezuita cli 2.+ a20.. Cum (a + a)12 + (a . deeix=±1. Deei Xo = 2a. + a2 . 3 de = 2 1 -1 16 3 3 0 = 170 ~ 0.2)'f"+I(X) dx = (x .j(-a) = -pa + q. -1).2(n + I)In .2(n + 1) ~i lim In+1 =-1. Deci B = [4. este incompatibil.a 112~ Iz + a I = Iz .. ElR 1 Z+-=z+-~ Z 1 Z . Testul19 subiedull 1. d ill . Sistemul .a)12 = 0. +3 xn+1=--4' xn + XI Arlitlim prin inductie ca (xn)n este Pentru z = a E lR sistemul devine: {x + y = a x+2y=0 ~ x = 2a. Rezulta elifeste (x+4) 1 > 0..de unde In = . ° ° • 332 Subiedullll 1. AC+EF p=a = AB+BC+EF = AB+BC+CB =AB.+ a20 si j(-I) =310 +1. x = 3 y = 4 z =. u: ~ Subiedullll 1. Atuncij(I) = r(I) ~ij(-I) Daca r = aX +b . Avem tg~=_r_= = 00 ~i b 2r +c-a 1. deci r = z12a12. deei ao + alX + azX2 + . ca rangul lui A este 2.Y + 2z == 3 3 3 c) In+1= j(x . a) Cum lim f(x) = 1.. = ao . x+4 Cum deci !'(x) = __ 1_2 > 0. "in EN'.•"( " n + 4) = lim (1+_4_)4 n .•" In " c) 0 solutie cu componentele in progresie aritmetica este solutie a sistemului 2x + my + 3z == 0 x+3y+z==4 . rezulta eli a + a = a -a = 0. . -{J. dreapta x = -4 este asimptotli verticala. +a20 = f(1)+ fe-I) 2 c) Fie x E R. rezulta ca rang A = 2.. -1.. deci a = a = O. Daca m = 16 atunci det A = 0 . strict crescatoare pe (-4.00). Cum Ts = 70.b) Daca m ~ 16 .. 3 ~i 4. acesta are solutiile x-2y+z==0 Obtinem prin scaderea ultimelor 21 -4. cu grad r ~ 1. deei eel din rnijloe.+ a~o v2oA· = eel = 0.. "ik = . dreapta y = 1 este asimptotli orizontala spre ±oo.. cu necunoseuta secundara z.I a: lQ W i ::I • infmitate de solutii.+ 5. 00). ·f(n)=i. deci unde x~ + y~ + z~ = 6a2 • Obtinem a2 == 1. deci Re(z) = O. Pentru X > ecuatia se serie x + X .. c) Avem f(x) =1 __ 1_.~.alX + a~ _ . sistemul 4 3X .re solutii nenule "" d't(A) = 0 "" b)f(I)·f(2)· . Zo = a. Cum (z + a)12 = -(z . z = u + vi 0 rlidlieinli a luif. atuneij(a) = pa + q. = [: ~ m: J matricea sistemului.. r E lR [x] ~i grad r ~ 1. == r(-I).z-z z-z---=o zz 2.deei 2 4 xi--4 ~~~f(x) = --00. a) Avemf'(x) = 1 . Deoarece multimea {x E lR I f'(x) = O} = {x E lR .. Rezulta ca ~=~. iarj(2) = 12. = C:X4 = 70 X4 . Cum tl = rezulta I ~ ~ I = 1~ 0 . rezulta clix = 2 este uniea solutie a ecuatiei. 2 ° . deei a = ±I si solutiile (2. deei sistemul este eompatibil nedetenninat.00) -+ lR .. eum/o = 2)('2. obtinem din monotonia lui f eli j(xn) < j(Xn-I). 00) = [4.j(x) ==~ + x3 este strict crescatoare.2) r+l(x) Cum dp 3 = 2 1 -11 16 = 50 ~ 0.. a2A • tmICI a2k+1 -a2k+1 deci a2k+1 0. a) Avem/a = (x2 . ~-m-I =O~m=-1.. Yo = desereselitor: x2 = f(1) = ~ < XI ~i daca x. Rezulta p = si q = Iz12 . a12. rezulta eli Xn > 0.. oua obtinem m == douli ecuatn.cosx ~ 0 orieare ar fi x E lR .r E lR[X] astfel incat f = (X2 -l)c + r ..atunci a+ b = 310+ 1 ~i-a+ b = 1 + 310~ b= 310+ 1 ~i a= 0.9. este 7. b) Fie a E lR 0 rlidlieinli reala a luifa. A=~..2)f"(x)(2x 1 .~ 5 6 .. Rezulta eli a7 = 0. 4. deci rang A S 2 .j(-X) are 0 2 log 2 3 3.. Cumf este continua pe lR \ {-4}.. a) Fie c. deei injeetivli.4) dx = = -2(n + 1)f(x2 1 4x + 4)f"(x)dx 1 = -2(n + 1) j(J(x) 1 In+1 + I)f"(x)dx = -2(n + I)In+1. Deci nu exista m E lR pentru care sistemul este compatibil nedetenninat. de ». 1 'Inlocuin i ecuapa a doua obti S' S' +Z +1 z ElR (z-z)(1 [ .a)121 ~ Iz + a 112= Iz . rezulta X4 = 1. de unde pa + q == (2a)12 si -pa + q = (2a)12.a)2 + i ~ 4au = 0 ~ u = 0. eu u si v ElR. 2 deci IAC+EFI =IABI =1. 1) ~i (-2. nu exista Subiedulll 1.. Functia j": (0. Daca a = 0. rezulta ca m = -1. < Xn-I. 2 c) Fie z EIC.. Cum polinomulj(X) . deoareee limf(x) x~±a:l 6. = ao -al ao +a2 + . A ~ ::I U U alte asimptote vertieale. rezultli eli r = 0 deoareee X2 divide jj. deci r= 310+ 1... 00) . oj Fi.8 -12 ~ x + x = 12. n+3=_4_ ~i lim 1+_4_ n+4 n+4 n..I~ ~ I(z + a)121 = I (z .. q E lR .

'!'arctg'!' . (xn)n~ este margin it inferior. IU1 L'H' .2). deci Xlt+l < xn.-a.f{x. ex)..1J(I-l. Atunci A = ~/(x)1 I dx = If(x) I dx = Ix" cos(lnx) dx I = xcos(lnx) I: + Ixsin(lnx). Daca a cu solutia (a.-:. < x.f9 + log. X + 2) astfel incM ~ f jet) dt = /(c. deci Inif = [I.a) det(A)= a2 +1 a2 +2 1 _b2 1 _b2 _b2 +1 _b2 +2 1 2 4 a2 +b2 a2 +b2 a2 +b2 _b2 _b2 +1 _b2 +2 1 2 = (a2 +b2) 4 _b2 _b2 +1 _b2 +2 1 2 4 .) Z ffi 0. E (-1. 4 4 Ji 6. din teorema de medie rezulta ca exist! + 2 . Cum Xn E (0. Cum !im Cx = ex). Cum / e continua ~i x _ !im/(x) = ex).. Cum /(8) = 4.f{xn) <. I] ~II 1.ex) ~ JR. este 't(k + 1)5_(k_I)5)= strict crescatoare. lex) = rx+l ~ + log.x) = 2/(c. Deci eel mai mic termen este Tg. .!. + (n .. 't/(k)]n Atunci lim [ ~ n-+co AB=·J9+16 mijlocullaturii nS 5 ['t/(k)_n ]n =!im 1+ H n--+oo n5 n ((n+l)5-n5-I =!im 1+ J hm(n+I)'~n'-1 22 n-+oo 2ns = sint =e"- 2n =e AC = . 2.. deci x = 61.(1f ~ k 2 2 k=1 {tJ ~(tfk =Ts. b) Cum / este para.. '* = I. a] cu a > O.!. + X:!x4 ) _ 0 .f{1) = I . e]. Functia a '" ~ F: (O. I avem I' y-siny3 ospita 1m y->O y I' I-cosy = lm--~ y->O 3y2 siny 1 1 = tim-= .f{xn) > . E (x.» = g(f(x2». cosl74° = -cose" . I)' ) < 0 pentru orice x ER • nedeterminat pentru a = b f' -( I 1)2 arctg --II ox+ x+ ! 2 2 x+ y+2z=2 x+y+2z=2 x+y=O ' sistemul este compatibil = O.. Atunci 496 S al +an 1+4n-3 .3.. ( 1 Avem ~+I . 2 CI = n=n'. x. ex) cu. . Fie x" x2 E (0. III \110 III .f{0) = I rezulta ca..xl)(X b) Fie i= .f{x) >0 pentru x E [1.' progresia aritmetica cu a. rezulta ca. fals ~i cum numarul radacinilor nereale ale lui/ este par. cos940 = -<:os860 rezulta ca suma este egala cu cos90°. I dx = Subiectulll 3 .(XI + x2 + X3 + x4) )2 - .J(I-l. Rezulta ca > O. deci este O. ' b) Deoarece It lnXE[O. va fi suficient sa determinam imaginea lui / pe [0.->0 sin" x x3 x->O X sin ' x y->O y3 y->O y3 .x )(I2 3 x) = 4 X4 .f(x. Rezulta 1== O. a) (1-. a> 0 rezulta ca se poate aplica teorema lui Rolle pe orice interval de forma [-a....J(I-l. cu egalitate Avem C. deci xlt+' > O.x3)(X .Xi' Adunand X.~) e eel pentru x E [1..I cos. Fie (an)n. Asadar = b = 0 sistemul 2.-=n 2 =n(2n-I). x. 3 = lim f(sinx). Cu teorema E a2 l. . rezulta ca / este strict crescatoare pe [0. deci 2 I 2.) = .. c) Avem /(x) = (x+I)5 _(X-l)5 . deci sinl O. ex).x2)(X X IX2X3X4 ~i XIX2X3X4 = I . + x~ > 0 . ~ cc.f{xo) = .!.Obtmem2n -n-496=Ocusolupilen. I) ~i X2 E (1. ca ~n > 0 ~btinem. 2 X:! Deoarece x: = 4Xi .f{ -1) = 6 fare exact doua radacini reale. deci triunghiul este isoscel de baza [BC].I)r = 4n . a) Deoarece / este derivabila pe JR ~i.!.0 5 5 2 4 < ~ V -' Testul20 Subiectull 1.In(t2 + 1)1 = E. Scazand prima ecuatie din a doua obtinem: Xo + Yo + Xo + Yo + Zo 2012. rezulta ca lim f jet) dt = 0 . = .In ~ I 2 It +1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 5' 222 c) Fie x = /(1) = -2 . Daca x = an>atunci an = a.. Daca toate radacinile lui/ar fi reale. rezulta ca x: = 4x.I]C[O.. Cumf este strict crescatoar rezulta ca.. -. =1 =5 ~i ~i Be. rezulta ca lungimea bisectoarei este AM = ).f{2) = 25 > 0 ~i functia polinomiala a lui / este continua. b) I 1 + (~)' x+l -( . = ft' arctg t dt = t arctg till . Cum cos178° = -<:os2°.J XI X2 X3 = (XI -1)(x2 -1)(X3 -I)(x4 -I) = (1.JI6 + 9 == 5. rezulta cafeste strict crescatoare. x~ + xi + xi + x~ = 4(x~ + xi + ~I XI + x + . k=1 U • :. = 1 > 0 :' ipote~.f{[O. %) 2.!. cele 5 relatii obtinem > O. 8 = 6 {tJ =(tY rezulta cax = 8 este unica solutie a ecuatiei.. s. ex)..1 = t z +I obtinem dx = I Jarctg t dt == I c) Fie xo. a) Cu schimbarea de variabila lnx = t avem ej.!..sm/. ar rezulta ca 0 = x~ + xi + X.(x. '2 )7-k ()7-k = t k = 7. = I ~i ratia r = 4..) .I). Cum / '(x) = 20~ + + 20x ~ 0 ~i f'(x) = 0 ~ X = 0.->0 x3 Z } nu contine niciun interval nedegenerat. ex). =(a2 +b2) c) Avem x. rezulta ca/are doua radacini reale x.. 0 0 1 2 1 = a +b • 2 2 3 det(A) z ~ { e =~!! = = b) Daca a devine '* 0 sau b '* 0 ~ z =1 '* 0 ~ I sistemul este compatibil determinat.!. a: ci ~ ~ ~ =c.. sin x = tim(sinx)3. I) ~ 1 E [0.f{-a) =. + X2 + x3 + X4 = 0 • + x = XI + x2 + X3 + X4 2( XIX2 + XIX3 + . . Din relatiile lui Viete.. e]. rezulta ca c) Deoarece. 2 2 4 ( + x~) . Zo Cu schimbarea de variabila I -. Cum / este continua.. de unde x.deunde 't/(k)=. Rezul~ ca ~irul.f{X2). = X 0 :E • S34 CC Cum bisectoarea din A este ~i mediana..). de: marginit. ex)) = [I.f+ dt =E.x = I} = {21m / k b) lim f(sinx) .f{I) = -2 < 0. deci injectiva. f(sinx) = lim fey) = lim y-siny . Yo. adica sirul (xn)n~ este strict descrescator. = 16 2 31 ~I n2 = Cum n E N. -2 . Notand M ( -1. Zo 0 solutie a sistemului.sin 1 < I = Xo· Presupunem ca x. arctg'!' -.I.x4) 1. deci x~ = x. oj F" F 0 prim. Fie 1 Xn E JR. deci limita ceruta este _ y->O 6y 6 6 .)(x x -x ~ = 0. g(f(x. lim lex) - c.. 3. Cum x.COS(lnx) dx = Jcostdt I I~ O .f{a).xl)(I- x )(1. d e un d e XI + x 5 + X3 + X 5 -.. = X2. deoarece / = (X . rezulta n = 16.5. Subiectullll 1. aE JR. = _1_ . +.f{0). tiva a lui f Atunci F'(x) = ['(x) deci F este concava.

x.• !AI II: l- .1 + e sinl . Obtinem A = . . deci Y = 0 este asimptota orizontala catre +00. cr2(2) = I c# 2 ~i e(2) = 2. . < i 0 < I < _x_ . -1 I c) Rangul matricei sistemului .avemcosa>o. c.' !r(x) I" pr(x)1 dx s .8 = 0 ~ x = 2. I-n-m 1 0 2 1 = 2 c# 0 . functia de sub b) Avem In+.12+an -. 4 16 4 8 S.a) Din prima ecuatie avem -2 + 1+ m = 0 ~ m = 1. Atunci: . Notam 2' = I. n+1 H'" r Testul22 subiectull 1 . ( + 1)(y + 1) _ 1 Pentru x y > -1 avem x + 1 > 0. eCI 2 2 p 4.a) A(n). Rezulta n = 11. + + yz + xy + x + Y + z Avem (x y) z = (x y)z + x y + z = (xy + x + y)z + xy + -. < 4 . deducem cli n este par.=. r . din r" = e.XA) ~ Y = a. Cum x"(x .. deci r = -S = I ...avemO~x"s\Dx_x".xyz+yz+xz+xy+x+y+z. Cum t1 = e.~ .A(m)=(I+n+m m+n -m=n )=A(n+m).1 . • 36 .I) ~ 0 ~i sinx ~ 0 pentru x E [0. .. a. Cum tJ(2) = 3 c# 2. x = -4.lntr-adevar.e2] i "" lim s.b -cosl+smx\o=sml-cosl. 10 = -10 . =. n ~ I.12+an_1 JI2+a. cosl] pentru x E [e.j{0) =f'(O)(x . ~l X o. Deoarece cos2<0 ~i cost c l cosz l avem If(x)I~lcos21. 2.!.1. Operatia e asociativa.a. .a.z . Pe de alta parte.. a) Arl\. 2] pentru x E [e. ~ 4 deducem a.De exemplu (I. • Cum a2 . A(-n) = A(-n) A(n) =A(O).n+1 n+1 \ 1 Testul21 Subiectull 1. deci tn(2) = 2. deoarece A(n) = A(m) daca ~i numai daca n = m. C)DeoareceO~smx~l. 2.1+ 2m . j{m).bX x smx . c) Avem j{n + m) = j{n) .I = 5. . tegralli este negative. 2 2 S. 1. (yoz)_x(yoz)+x+yoz=. 2).1= 3m . -1 1 4 I c:i • !AI z U b) :x. 2 2 c) Cum In x E [I.a) !'(x)=_x b) Avemf'(O) x ..+I-a. Avem a. deci Ul In+1 .fXCOS(lnx).I = O. Cum I> 0. 1= IOg22< IOg23. de unde x = 3. Prin inductie. are elementul neutru 12 = A(O) E M. Atunci Y .e(cos I + sin 1) -. b) I I I m 2 = 2 + m . 10 = -10 + 8 .+a2+···+a\O- _ a. u ~ ~ b) Conform punctului anterior.. Xv =-2. .A. cu ana S = -3·4 = 6·~l semipenmetru I p = -12 = 6 .+1 . > 0. 2.. e2]. rezulta caj{x) E [cos2.d. deci sistemul este incompatibil.2 2 6.I = 2. d .. Ecuatia tangentei este Y ..I = -I(x . deci nu admite = 0 deci Y = -2x es e as t • ..Avem . 2. ~ i Z Subiectullll 1. eCI c) Scnem x y = x . (x + 1)(y + 1) > 0 ~ix y > -1.Panta dreptei x + y . de unde lim In = 0 .112 + 4 = 4 ceea ce trebuie arlltat.0) ~ x + Y .decl I _/(_1)=2_1_3=_25. · 6 • Tnun ghiul e dr eptung hi c.!r(X) dx = 0 _ r n( -I)· dx.. I \ 11 21 Minorul caracteristic \.• I +l-x _~X2 . 4 cosa=-5· .• '" 2 a) x x = ~ + 2x. e2]. Asadar 6 divide mn. cum n + m e Z rezulta ca Me parte stabila a multimii M2(Z) fatA de inmultire. a =al+9r=-10+18=8.al---10 . e sunt distincte. q. Sunt A~ = 4·3 . . deoarece -n E Z si A(n) . deci panta perpendicularei x este ecuatia ceruta._I +JI2+an_1 a2 =v 13 > 1 = al rezulta cerinta.MI)) = j{2) = 6 . cu solutiile II = 8 ~i 12= -9. .10 . este I. avand ca minor principa este c) Observam ca t(2) = 2.deci asimptote verticale. b) Evident a.!i cos a 25 i Subiectulll . -I = IOg2(x + I) ~ x + I ="2 ~ x = -"2 .' !!!. Vn E N* .y.r eel = ecosl-I + fSin(lnx) dx " = ecos I-I + fx'sin(1n x) dx = ecosl-l + xsin(lnx) I:. t imptota oblica spre+co.j{1) = 3 . . . an > O. Subiectullll 1.• '" __ 1. y + z: :Zde~zoperatia e asociativa. dx = lirn f(x) ¥-+-dJ = 00. 0 0 0 0 0 0 0 ~X2 +1 x .( = n(n -I) = 11·10. rlimane 2' = 8.-In-. I> O. + a\O.tam prin inductie ca a'+ ~ I _ Q - tr.) . Yv - 4.dec 0 I = -. Functia este inversabila. deci ecuatia este ~ + 2x .(-2)x) = }~~ (~ x + I + x) = x ••••ee - 2 = e cos I .bxsmxdx=-1xcosx r ( )'dx= -xcosx ] + rx'cosxdx= 0 . .I = 0 este -I. ~. . este 2. 25· Cum aE(O. y + 1 > 0. I]. lim x-+-<O (_{X2 X + I -I) 2 = -2 si lim (f(x) . deducem ca m este multiplu de 3 ~i apoi 0'" = e.decl 2 . ~ }.!.YA = I (x . 3. Q e ~ c) lim f(x) = lirn ~ "x2 + I + x = 0. conform a). Ecuatia se scrie + 1-72 = 0. I .a)I.este A(-n). f(x) lim -. < .~). din = -1.n.VxE[e.In ~ 0. din a. .2=-"4' I I I 3.0) ~ Y .:) Q ~ · La) tJ 2 = (I 2 3) 3 I 2 . iar inversul elementului A(n).e.Nota: o. b) Avem tJ3 = e = (I 2 123 adica M = {e. Atunci 0"'(2) = 2. 2 = 24 submultimi. Functia j e continua.r~-co X = . unde n E Z .' !'cos2l dx ~ n dx =(e -e)lcos2I 2 n ~O . Subiectulll 3) si deci o" = tJ"'(mod.E suficient ca IOg23> I. Avem sin a + cos a = I ~ 2 _I_~=.

. x2 + 1 dx . I VI. tennenii intennediari fiind nuli. 3 3 3 -3 0 o -3 b) Avem -A)(h + A + A3) =h + A + A2 -A _A2 _A =h _A c) Inversamatricei/3+Aesteh-A+A2. deci restul impartirii lui/la X2 -1 este polinomul r = -1 b) Daca xt este rndlicinli a polinomului ! Z c: ~ f. daca 3 divide n . deci x = -1/5. _ -X+ I..hm. 03.. e-x 1 . =2 ~m=-4. deci matricele comuta.a) detA = 0. k = 1.64 -16' a: w :E ::J ~ ~ =3x • Q..BC 2 2 = 3 + 7 .1 x-2 2 -2 1 =3 1 * 0.2 +1 [o 0 0 1] 0 0 0 0 .. Sunt 7 tenneni.2·3·7· cosI20° = 9 +49+ 2·21. rezultlij{x) ~ 0.2=40 4.XI= 3.25 + . lnc = I. 2 3./!. Cum 1'(0) = 0 .1 Funct1a/' tru ori e xelR onc. = 79. cat este stnct cresca 0 are . deoarece f" > 0 . _. a) b) =e +--2 (x+I) .. Xv =-.+_I __ I= ~+_I __ l..a)I'(x)=ex-x+l. Trecand Ia limita In relatia de recurenta obtinem / = .I W ¢:> Testul24 Subiedull 1 _1_= • J2-2 2+J2 2-4 =-(1+ .bx e -xdx =---e 0 A' • • _xii 0 e =--+ 1 ( __1 + 1) = I__2 = __. 5.keN daca n = 3k + 1... Vx > -1./1+ 64 = J65 .J3 I2. e e e e I(x) c· Aplicand teorema lui l'Hospital. 1+ 1+ 1 daca n = 3k + 1.( x2 . In(xI) = 0 .36 _ 9 = 0. 1 (am adunat liniile la ultima linie.2 .hm= -2 . Cerinta rezulta. = In(a + 1) -In 1: a -lna . Cerinta este demonstrate.2 x+1 deci rangA = 2.J{-1O) + J{-9) + .O "'+00 3 xe+dx= x·(-e r.. 313(3'2)3_6.. .lna = -lna.2-2 =-2.. • 339 . avem' . Avem 23(x+I) 22(I-x) ¢:> 3x + 3 = 2 .-IABn-1 + B" =An + B".4. ... is ee ~ = f. . XI+ i I * 0. 2 2. cerinta.J3 1 Testul23 Subiedull 1. 2 sin2 a _ sin2 a 6.+ +29 + 32..v I = -. I v 1 = .lnx I~= In3 -ln2 -ln2 + lnl = In3 -ln4 = In"4' 3 dx = ( J3 1 3dx _ J3 1.c) Sirul este convergent confonn teoremei lui Weierstrass. am dat factor comun ~i am scazut bl/: =X + X + I = (X + X+ I)(X -X+ 1) =!t(X c)!t divide/" Cu binomul lui Newton. . rezulta tabelul de variatie: x 1 0 +00 f'(x) ----------0 +00 ++++++++++ ./16+ 49 = J65 .k e Z. I VII = . de unde rezulta ::J 2 Q [--d-] . = x t + I . VI- v = -7 + 2 J ... + C.. J2)e(-2.. = C6' V L.de unde l x~ XI+ 1= 0. u: • 6.lna . deci perimetrul este 10+ 2 J79 .pen I . •. rangA2 = 1. ! I( }it ! ! ! eX x = 2/1 xdx = ~ 0 2 c..• o 2 X x . subiectullll 1./12+ I ~ /2 -/ -12 = 0 ~ / '" 4 (cazul / = -3 nu convine). =hi de~a:~~~ )= 3 t.atunci x. keN.Avem6=-3~1 . z +I x+1 x-2 x-2 x+I 3x x+1 x... (A + B)" '1J2 ¢:> ~ ex: c::i • w 0 w "'" o AB ultima coloana din precedentele doua). ~ -.Vx>-I. 3 • x =-!!. Obtinem x = O.de oar ece(h+A)(h-A+A 2.J3 XI•2= 2 -X+ .•o • r e I(t)dt 2 X Deoarecej{O) = 0. 27r "1 .ifi + 32 b) (l(x ) c) ~ I(x}it = In(x + 1)1: -lnxl'!. u.2.2. + _1_. a) 1= X(X -I) -1 . I(x) _.J3 7r .2.+ J{9) + J{1O) = -28 .-I) 2 . Catul esteX Cum 3 -1 x2 = XI' XI -. 2. ex: 4.1.. (XI) . range = 1. obtinem lirn oJ x . 1 X)'dx=-xe -x II +. Avem so Iutii e XI= arcsin 2 ="3 ~I X2 = 7r . ::J z CC 1. a a a + ln~ = lna .. . tg a= cos2a -1-sin2a 0.decia=e. c) Avem = 03 = BA. b) f"(x) X I deoarece an ~ O. =!!..Ii+4 = vis 2 . Suma are 21 de tenneni in progresie aritmetica (de ratie 3).3 Subiedulll 1.deoarece In e lR(X] ~l 1). .+2k7r 2 2 .Avem 1... < V ~ _I _ + .deci/esteconvexli.if4 + ~ = 1+ ~ = 1+ 2 = 3 .. a) r I(x) dx = In(x + I) I~..deci 5x = -1... deci este egala cu -28 + 32 ·21 = 2·21 = 42 .2x = .a)!t=X+X+1. Ultima sumli are 2n + I 2n+1 rezulta cli x~ + xi + xi = XI+ x2 + ~ + 3 = 3 c) I(xi +x2) = f(-~) = -xi +~ ::E w !C ::E • -I = -<xi -~ -1)-2 =-/(x3)-2 = -2. 2. x +I x. x . eel din mijloc este T.•o 2 2.3 . a) A2 = 0 ~i B *O 2. + x2I + I = 0 ._!!.1.. i s.2 3x x-r I X x-2 x+J x+I X b) det(A + xB) = x + 1 x+1 + 1 = 3x 3x x+1 x.arctg x II + X I 3 4. 3· x+I x + 1 = 27x. -1±i.. deoarece top minorii de ordin 2 sunt nuli Subiedulll 1.2n+ XI + I = n -XI n An + C~An-IB + . Rezulta if4 + ifi .x t -I = 0 ¢:> x. Notllm I = ~!! observam an ~i ca I ~ 0 .5. .

£. x b) .1+2.00) astfel incat fee) == <=> 0 c-Ine == . Dinj{x) ==j{x II) ==j{x + II . I Z3 I ~ 1 . +b c b == c si a == b + d. Altemativ. Avem IO lg 7 6. deci n an ~ a"'Ioo.3 si b.4x + 1 ==O. arctgxdx==-arctgx 2 2 3 2 II -0 2 0 1+ x )' If I --==-..3x + 2 == + 1 <=> . x +1 == HOC> \I x E R . deducem b == d == o.lJf(x)'arcsin"2dx==. . a. c) Cu schimbarea de variabila I == dt == -x. deoarece sirul (a ) ~I este strict crescator. Ca ecuape ill d. 13. 'arcsill"2dx=="2arcsill"2 .£. 1.. a) ZIZ2Z3 = = -(-I) ==1. 00. C)AVem£I==[~ 0 ~ R == ~ .BC: y-3== 5-3 x.( ~ x 2 dx == 4 . a lim f(x) i) x-+Ix3 -1 X-+CiO 2.arctg x) 2 II ==31(-10 4 . -23J. deci M ._1_ == 1. deci == - x ==2.. ~ c) Deoarece f' < 0. decl d 2 2 2..!!. Cum x? + xy + 1==0 <=> + 1 + 2(x + y)2 ==0 ~ X == ==0.1 ==0 <=> + b ==O. Atunci 5 U ~ ~ :::> i . li x. b) Cum ~ I ZI1·1Z21·1Z31== ~i I ZI I. + c) De exemplu. a) .12 E M. 6.b) Fie Ii> 12 E M si x E R . 3 + 2J2 ==(l + J2)2 10 Probabilitatea este 32 t r .I) == j{(x .2 6 -72' dx == - c) ~ Avem n == i"lh' ~ 2[Jog. rezulta cennta..b2 == O.b==I±.1-131==_8_. 2 I!n?f(x) == din continuitatea luif rezulta ca imaginea functiei este R ."1~ 1 + co [log2 n] 2 ~ 1+ log2 n -1 ==1+ log2 n 2 n-+oo n 2' \In ~ 4.b (x 3 f(x) dx ==1_ 3 2 r~ ._-x dx 2 2 I 1( I R1--. a) Fie I E M si x E R . j{x) ==j(y)<=>X3 1 == + 1 <=>X3/ __ + / 2(-1) f '(x) ==3x ~ 0.lJ r r (arcsill"2 .tga tg1( / 3 I _ . Avem a + bi + 2(a.) g 3 == ==7. 2 . 9i 3a 0 9 a 2. 2. ) + '" + (a2. b E R . deci 100 lg 7 ==(101g 7i ==49 EN. .Distantaeste ~1==-4· == b) A2==(~ ~J. hm -x-+«>+ x2 1 limx(arctgx-IE.. Punctul de maxim este abscisa vfufului 1+ . sinc. exista un unic e E (0. 10 -3 ~ Yc .. 2 -!!.! arctg 1 X x . _ (a d ci! bJ. c) Polinomul are coeficienti reali si grad impar. rezulta I ZI I ==I Z2 I ==I z31 ==1. . functia este strict descrescatoare.. functia parte fractionara. x-+O x-+O X Deoarece lim f(x) == -00 si x-+oo z . de moduli. 00. 2 f(x) x 1 c) limf(x)==oo.. 2 . CI20-10 == -10 == 45 35.J3 2 . n == rezulta ca lim a == . deci are eel putin == lim arctg x == 1(/ 4 x-+Ix2 + X + 1 3 x-eec ==!. x? Y 4.) + a2 ~ tt t t .J3 == 8 + 5.b x f'(x) dx == f(x) II x 0 3 r .L x-+«> 1 == - x == -1 rezulta ca deci injectiva.. + 1+ n-Iori 2"+1 2 ' 'It n ~ l. fiecare mai mare decat _1_ 2n+1 ' declo a 2 •. ca liniile lui B sunt proportionale ~ range ==I. (a + IE. 1 • 40 deci dreapta de ecuatie Y == x-I !!.J3 2 a == 1+ 2.• 1 _a 2" > 2' . + . . ~ ~ Xv == 2_== 1.. deci functiaj" este surjectiva. 2 x) == -1 _ IE. Subiectullll adica 1 1. 00 n n-+oo Testul26 2.·]. 1 radacina reala. ( - a2. 2R == AB == 1Q. ==0 <=>(x-Y)V +xy+ I) ==0 <=>x==sau y Subiectulll 1. + + .x1() 2 2 2 .bl) == <=> == si -b == <=> =: 0. x2 .+ bd .N + 22 . ==1 + 1. 2 3 . deci -I EM.b. xG 4 . x)' 2 X II _1.)_IE. decifstrict S.(2) rezulta II .F(x) == arctgr. I' (f() x. '" z w V ~I 0 ~lj'deCiX==BA-I==(1 1 -I 2.Js. b ==-9.J3 . Fie z==a +bi.x2 -~ 4-x 'Itn I: ==--J3 + 2 . xl· ~ 1. < + .J3 Subiectulll 1. avem fJ(x2) r f«-I/) dl == 1f(/2) dz .a2_.2n terrneni..(!!. I Z2 I .(R. .. 00 a 0 -I limf(x) a"!' sau -1. a) f'(x)==-~_1. b) c) o R 2)' x . x x? 3.a2-.c Q. == cu 3 elemente. 2.)2 _ 1(2 0 .Lim--==lim-=-arctgx==-~lx~ X x-eec X 1( . b) 12 f'(x) == arctg x + ~ -I . 2 == _1 -2 lim l±.J13 <=> <=>2x+3y-13==0. in conc\uzie rangE"* I. 2 -3 ~ J si detB == d'. deci z= -91. Sunt 25 ==32 submultimi ale lui XA+XB+XC 3 ~ Xc == M ~i C. este asimptota oblica a graficului catre +00. ..cum db . Ca urmare. == rezultaj{l) ==0 ~ 1 + a + b .J3 tg + tg 1(/ 3 == _2__ 1. d E IQ .) + (a2-. aratam ca b == d == 0. -dr.- .. rezulta cerinta. - b) a2" == a.I) + I) ==j{x).J3 . adica B == O2.b + 1 x dx ==1_ 3 (1. Avemj{x . Cum ~ ==16 . Cum -7 lim x x-+«> (f() _ IE. ). _b+. V 15 . A2_A==(~ deci ~)==I2' .. YG YA+YB+YC 3 Testul25 Subiectull 1. Presupunem b) B "* ° d'.4 ==12 > 0.I) dx==---+-arctgxl 1( 1 1 2 4 20 1+ x2 8 2 2 0 I ==~ 2 0 4' Subiectull . Cum lim log.. . a) detA ==I.. a) det(A+IA)==I~ c) FIe B B == (b: ~ ~ x? + xy + 1==o. discrurunantul este ~ == 5b .Js. 5 16 • S.b2• Daca detB == 0.. o ~ x x b) limf(x)==lim(1-lnx)==00+00==00. Cumj{O) == < 0 ~i x-+«> ~ Subiectullll 1..2 -1-2 2 crescatoare. a) De exemplu F: R ~ R .3. avem AB c d (a + c a b+ b dJ si BA ~ == (ac + d aJ. 4.

deducem ca l!(x)l::. atunci x e U(ZI2)' deci x2 = 1. Im 1. Din relatiile lui Viete rezultli z = a 2. a) 1 = 1 0 /' (max) ~ 2 Asadar. = 8. • 42 . Testul27 Subiectull 1. deoarece x + y + 1 > 0 pentru orice 50 49!. 1. 50! ' ce bui ea ce tre uta arlitat.deci 6 1!_1! 1! •.. c+a 0 0 c-a c2 b) Deoarece a.. deci 3 5. Rezulta m =1. 3 3 5.cuschimbaredevanabile/= 2 2 .=l. c sunt distincte.+2 +21 .b 2 --2 n +1 1 . 4. a(j. Nu convin cele multimii {2. AB· AC = 4·4 -cos 2 BAG = 16· cos60° = 16 ..X2: 4) dx = 1. Avem x=51! . '<:Ix e JR .b).!. 2 4. atunci x e U(ZI2) = {I. 2 -0 deci valorile cautate sunt m e [-2.b (x + I) x r_. cele 4 numere verificli ecuatia. n+1 de unde limi = 0 . 2 Subiectul " 1 a 1.y e[O . 4. = ~ t(): Ii 1=' x+l.. 7. Toate Subiectul III 1. x = 1 este singurul punct de extrem (minim) al functieij" b) !~dx=.y=-ab-bc-ca./(x) = ---"- nt v .a)(c . x +"4 . C.j(x) = ft.4 . Sunt 2 = 64 de submultimi.b rx'(x +2x+l)dx=rx'dx=_I_.1]-> R..rwl-oo /' 2. 2C50=2. = 1 b 1 C u.k -.x b) Daca x2 = = abc.'1. x = 1~ x = 1 . a2 b2 1 0 a b-a a2 b2 _a2 c2 _a2 =(b-a)(c-a)· 1 0 a a2 b+a = (b .)=-tg!!. 50! 6.!. 4 2.+!L=p2+q2 qp pq 6 = (p+q)2_2pq pq =36-6=10 3 3. rezultli ca numerele b -a. (l+x) c) Avem f'(x) = 0 ~ x = ± I. 50! ' 99 49!. ( 4 0 --.2 arctg ~ .!.IDA+ABI=IDBI=DB=2. . a2 = 8 => q = 2. Re a= Il . deoarece x" ~ (x+l) 0.. c) Polinomul f(t) = x + ty + t2z . w ~ ~ Q formate doar cu numere pare. Cerinta rezultli din teorema lui Cramer. [0.+1 +1 = • +4 x +4 ' intermediare '.< .~ arctg ~ [ = 1.8 = 56 de submultimi. (x + 1)2 . di VIZluml u. '<:Ixe [0.. 1] l + y ~ (Xt . n-+ao ..13 are radacinile distincte a.a si c .In1..deci x" = 1~ x . Pentru m > 0.6.• 3. adica suma Riemann asoci ••• functiei I. b. ~i anume submultimile raman 64 .=-fi.~=~ 100 50!.--.1 Testul28 subiectull (I+ 1. de puncte n n n n n -1 A ~adar c) Avem In ~ 0. 50! 50!. c .. a2 = 2. Atunci xlO = 1 . A A A A A A 1. deci sirul e convergent. 1] si n ~ I. .decixt+x2-xtx2=3.~=100. => q = 3 2 a. 1 2 b) f'(x) = m ~ . Z=--2-= i)2 l-i 1. _T-io±«> lim f(x) = 0. a) Avem solutiile x = 3 ~i x = 9.xt+x2=5. c) a. * O. = (0 < -1 < . tg2x=tg51! 3 =tg(21!-!!.2" + 2k 1!.2i -1.y) ~ x> + x = . 9} ..: • sin a tg a II9 _ 1 sin2 a + cos" a = 1+ tg2a = 1+ II9 -TO . k e Z .In(X4+2)1' 4 X4 + 2 4 k =.dt=dx.. 10 c) Daca x" = 1. 6}. deci dreapta y = 0 este asimptotli orizontala a graficului spre ±ro.y)(x + Y + 1) = 0 ~ x = y.'k . A 2 n .< . .-+'" • lim a.a)(c . 2]. p. 2.dx=I-2~/-I 2 d/= 1 ( In/+-) 1 1 \I 1 I· =1n2+--1=1n2--. alclituim tabloul de variatie al functieif: x f'(x) -<Xl - -0 --~ x f(x) 1 0 +++ m 2 /' 1 0 --m 2 \. x . X4 + 2 !(x +2)'dx=. b.= 1) ~l sistemului .. a) ! x:: 4 dx = !1.xtx2=2. +00 Din tabel. Acestea sunt 2 = 8. a) Functia f e continua.. Atunci 0::.<) .. 2. ::.a) tJ. as = 16.b sunt nenule si deci tJ.!.decl . = r f(x) dx . k e Z => x = "4 + 2k1! . . + b + c.2.C50 =~. deci nu are asimptote verticale.no 2 .deci 1'(0) = m . 5.

2(X. . 2 este -X + I..l+e_1 =e-1. intruciit lip1f(x) . Rezulta z.2x = -I Iogs 2 x.X + I. V64 = 4 .. Punctele de 4 C2 n(n -I) • n =--2-' -n~n () n-3 =18·15.XJ + X2X3) = (_..a) detA(x) ~ = 5.a) lim Inx = lim~ = I = f{l) x . Subiectulll 1.f{l) x -I . = I .1+tet 4 dx=e-(e-I)=l. deci x = 2. eCI 2n+270=n 2 3. 0 4 b) r eXf'(x) dx = eXf(x) I:- r (ex)'f(x) dx = e' .a) detA = 3(1 -a).i .XJX4 + X2XJX4 -1.X2XJ + X.. log~ S. X.••. x .••1 I b) lim f(x) ••••• 1 !~ + I).5x + 2).X2X4 + X..3 c) Cum A(x) .••1 x-I x . + x2 + XJ)2.[~3 3 -3 ~2 I ~Il. intersectie suntA(I. ~ . De aici rezulta ~i caf este derivabila in x = I x . Cazul conform lui a). Panta dreptei d2 este mz = -a.d = 3 2 - rezultii lim(-I + t -tint) .IxE lR.. Obtinem ml = 0 sau m .1+e_et/1 0 4 c) ff(x)dx=xlnxl:- f dx=-tlnt-(I-t)=-I+t-tlnt. = cos2x + sin2x = I..m2 ' rezulta XJ= . lim F(x) = --a:> .ma 2 --4-= -2--"4=37-9=28.•• . I = -I < 0. de unde rezulta cerinta.a) F(I)= 00 ff(t)dt 3 =(~+et) /' =. deci f(a) = a4 + (a2 - a + I) > 0 . 4. I 2 3 n -I r x(lnx)'dx=er n+ n .. Jfi > Jl6 = 4 . .>0 . + 3x + ~ _ X.Avem = 0 => ~ . 6.I . a = _. . SubiectulllJ 1.2.x) ~ A(O) ~ 1" atunci (A(xW' ~ A( -x) . A( _{) c) £' =_I_.X2XJ = .. 2. C.X2 = 1.1 . • b) Dreapta y = 0 este asimptota orizontala..\ f(l) + f(2) + . + f'(x» dx = e" . deci este inversabila avemx =F(t)....deunde n=18.. 3 F' = f > 0 . ii .m. 2 AB2+Ac2 BC2 25+4936 .m . Ca unnare. ° 0] =A(x+y). deoarece ••0 x .. p-I(O) = 0 si P-I(e-l) 3 tf(t)dt= !tf(t)dt= !t3dt+ !tetdt= .. lim f(x) = 0. Deci a = 1. Panta dreptei d.a) f = X2(X2 I I I b) -+-+-+-= x. 0hi B(2. a) Ecuatia se scrie x(~ 2 ° + x13) = O. 6.3 .Ix>0.fnu admite alte asimptote verticale. v logs .Cum~tlnt=~~t .~o = -I.a) rlnxdx=xlnxl> I) = In(n + I) => •.. rangA = 3. 2 logsX = logs2x ~ 2.. dx =j{t) dt. ~. deci 4~ + 3x + I > 0. x2 X3 c) Pentru orice a =.1 z 1= -19 + 16 = 5.A• detA 2.. (x _1)2 •. cu aceeasi remarca.f nu are nicio radacina reala. +f(n) c. a) Avem f'ex) = 1_ < 0. ~ b) A(x)A(y)= (COSXCOSY-SinXSiny -sinycosx-sinxcosy sinycosx+sinxcosy cosxcosy-sinxsiny ° 2.X2 + x.decl ma=2J7. ' CI =~.x + I = lim-x-= _.!etdt=. + xi = (x. -13 =. + fen») = 00. = 0 ~i ~ ° I OJ (COS(X+ = y) -sin(x+ y) cos(x+y) sin(x+y) ° E 01 IR . avem X3 = -3 ~i 13x . avem X3 = 53 4' adica _m3 + m2 m = 0 nu convine. iar dreapta x = 0 este asimptota b) Avem F(x) = (~+ 2 X-+-a) 3 t e ) /x = eX + x -I. I c) Cu schimbarea de variabila t =yl(X) . I '>0-(2 Testul29 Subiectull 1.••. -% ~i 2x3 + ~ - 13x _ 5 = (2x _ 5)(~ Subiectul JII 1. 0).r eXf(x) f . = I ~i X2 = 2. decifeste x(x+l) strict descrescatoare pe (000) . 2 Subiectulll 1. U . Testul30 Subiectull 4·4 < 0. 0 3 verticala. pnand cont ml ca x > O.: • ~ = 6·5 = 30 => C. 5. '<.5 = (x + 3)(~ .>0 =~ II =0.a + I> 0 .1 . Functia F este injectiva ~i surjectiva. log2S2x = -. lim(f(l) dx => r eX(f(x) + f(2) + . = ~: ~:~ = 35 . . 2 . deci IglOO < V64 < Jfi . = In(l.deci ( A ( { ) = -l± 2. ml u.-tl P-I(x)dx= = I de .X + I = g ·(X2 + I) .l.1)2 _ 2.l. '<.30 = 0.(.1 + 13 = 2 2 4 3 2 c) Cum X. deci F este strict crescatoars. IglOO = 2 ~i 2.1-1 = lim In x . deci ecuatia se sene: eCI logs 25 2 = logs2x ~ ~ = 2x. Daca m = 6.'(0) f .. 4 Ji05 + I) .x + x- r~ .. de unde m2 = -5 si m3 = 6. Restul impartirii luiflag I x4 E z ~ ca: ~ a ~ Z -e ~ ~ b) ml + x. b) Pentru a *' I. de unde _ m + m + 13m + m = 0 2 4 4 2 ' 2 + 30m = O. Fiind continua pe (0. I~I ~ I*'o implica rangA = 2.3x + 2 = 0 => x. Din 'j s . Din sinx + cosx = I rezulta sin2x + 2 sinx cosx + cos2x = I => sin 2x = O. Daca m = -5. deci F(lR) = lR . d ..00) . A(-x) ~ A« .X2X3X4 I R .•. Rezolvam ecuapaj{x) 3. = +00.-1 o f . rndacinile polinomului ~ + 3x + I satisfac X. lim F(x) = ao x ..• 2(x -I) 1 2 • . x + I = tg!!" => x + I = I => x = 0 4 1. avem a" . este = 112. deci unghiul vectorilor este obtuz. Daca a = I. = m2 obtinem 3 ~ ~ A. 13 = O.

xlnx . = lim. ~o + C:o+ . ~ + x 6.+2. Suma este (1 + 1)10= 2 2' . Notand =cos({-x).1>xdx~ r r (f(x)-x)dx=O .J2 . c) Deoarece s x s I~ I.5]. 4(2x + 3) 4 4 8 0 2 8 3 nu :I +31 c) Fief E M Atunci If(x)dx=. Avem si.din tabelul de variatie alaturat.Jn~ ..1 . F = BA. sin(x + n) = -sinx ~ sinx sin(x + 1t) = -sin2x ~ 0.. ~ !. !: a) ~uma coeficientilor poli~omului ~stej(l) = (I . Avem AX =(6X 0 6 +4X)=XA.1 = COS .36I2=(3: 306)~A2_12A+36h=(~ ~)=02.. b = z ~ b)A2=(3: ::). avem O~_x--~--~O~! + 3 2x + 3 nx limn!n=. In(2x+ 3))1 = -.!.0btlDemx=2.decigEM 2 b) rh(X)dx=X3/1 .12A=C: ~~). +C~OX9+1) ~ eCI g If.p)1! + i sine. .. elementul neutru este 1 = cos 0 . iar • i b) Avem f'(x) .+ClOgX +X -X-2= g.=0 Obtinem ~ ~]'A c) Avem B E M. i i l~ o Subiectulll cum SID .!. o 2XY) . y E M ~ 3p. rezulta sin (x + {)cos( = = sin2(x+{) ~ 0.JI + 4 {-x) 2 =. I z I= -I 2 .x. < 0. log93 = ~. 3). Cum AD = AB . Y E x n. 1] astfel incatj(c) . c) Daca exista BE M3(C) CUF = A. B = eJ = B .-(-I)"(x-n)e- X X = de variatie alaturat.apOlx=-3. deci 2". sau 4.-Ldx • 2 0 = I{ . + C:g = iO . rezulta L4 log..!. BA = [~ : Ouv ~]. AB + A C = 2 AD..!. 1t+ i sinO· 1t E M (pentru ca 0 E Q ).: • I AB + AC 1=3.6 = 0.2y + 1= 0 .!. c) Prin inductie. 0 2 . Ecuatia dreptei BC este y -I = x -I ~ x -I = 2(y -I) ~ x . (1!)"4 X + = cos (1!. Denvata se anuleaza . 5..x e -x = (I . Conform t eoremei . x2 y=S B2 + B = (X2 + x 0 Y) . - e \. _ ~ a . Subiectulll 1. 2 = ~ ~ XII2= 2 ~ x = 4. Inaltimea dID A are I' ungimea 11-2·0+11 .!. a) Fie x..I> 3 o +X2/1 +a=.J3 = 1... 6.Cumf I ~ Subiectull 1. deoarece AB = (F + B)B = B3 + F = B(B 2xy + x2 +x + F) = BA.. Rezulta B2 = (X2 A'" +y=4. este 0. = (-I)n+I(x .= X-+0::1 o.. deci suma radacinilor este O.. .[~ 000010000 ~ ~]=[~~ ~] B' =[~ ~irangAAI=2. deducem cll g(x) < 0 pentru orice x E (0. ~ IR. Atunci 5 5! n >2! n+1 +3! n >5! - "+1 ~5! Testul31 Subiectull O 1.. 3.. rezultaxy EM' b) Inmultirea este asociativa.1) u(1. 2xy + 4.3x + 2. x > 0.( "4 1!)) "2 x+ = 1••) A'=[~ ~ 000 :]. "Ix E s. ./ 2 2 a) ! = If. ~ ~ PollDomul are gradul 100. ceea ce trebuia aratat.2. atunci AB = BA. ~I B= (-3 -4/5) 0 -3 .10 CI 9X 9 9 10 it d ..!. y E R.J3 .a) si. "Ix> O. Y = cosq1t + i sinq1t ~ xy = ~ e I = lim.e -x .x . oo] in x = I. -g + 109 +". tar coeficientul lui •••• c) f = (g + X)IO -X _ 2 . si F(I) = -2' g'(x) = -Inx Considerarn functia x 0 g: (0.1 submultimi de cardinal impar. -2) ~i B(3./(2) 3.(g9+Cllog8X+ . e" x-eeo eX x f'(x) f(x) -00 1 ++ +++ 0 -00 /' = cos(p + q)1t + i sin(p + q)1t. Avemj(x) 1+1 .+.. a) limf(x) x-eec Q cu x = COSp1t + i sinp1t. Cum c=!4=2. x = -x -I ~ x = _.1>. Y & ! n s B=[ ~ ~ :E B = [: ~ uvt avem AB = [: ~ 000 .. d e medie. din tabloul cum f'(x)=(-I)I(x-l)e- X si j<"+ll(X) = (f<"l(x»' = (-I)" e. •• 2.~ 5(n+l) b=43=23 ~i ab=23 ] = [3. 1 I Xdx=i. 1..x )e -x .!. 5..c) Avem I'(x) x-I-xlnx (x -1/ ' V I x ~ I.co] ~~~~--~I~~~~ f(x) .1/'0 M E ~ f '(x) + + + + + 0 _ _ __ \..!. a) Fie X =(x o y) . D fiind mijlocul laturii Be.. =24.1+1 b =y ~ ~ .J5' 6.1 = 32 ~ n = 6. deci 3x. "n+1 = rx"(2x+3) n.!.avemab=c4• 1mf = [1(1). definita prin g(x) = x -1. Avem a=(i Y/3=23. este strict crescatoare.+a·h 2 3 2 ' 0 2x + 3 4 9 )dx = (X2 . Fie n numarul elementelor lui M Avem 2". a = y = t. y=-S 4. 4.p)1! E M (pentru cll px x 6 ..]. rezulta cerinta.2)10. 2-1 3-1 A. B = (~ Avem det-i =Oo>de~=O=> det8=00>.Q I 2 12 n ~_1_~5! n+1 "+ _n_~n!n~.2 = -2.-3. adica ~). ~]'A3=03' b) A'A'=[~ ~ ~]. deci x = u = v = 0. in consecinta'/'(x) 2. sin 60° = . 5 HOO x" ~! n+1 n .+ ~l2 1 0 =.1= =. Cump + q E Q.!..c = 0. (%J = (% r- Testul32 2..isin pst = cos( . "Ix E lR . ~I B= (2 4/5). de unde x = -2 ~i x = 3. rezulta conc1uzia. q E e II: o !It Subiectullll 1. Punctele sunt 10 .l> 2x + 3 0 n 1 dx= x + II =_1_ n + Ion +I "+1 exista c E [0.= 2. 2 A(-2. deoarece AB = B2 ._1..(n + I» e- x . o inversul elementului x E M este X-I =.

2 ~ . Verifies perechile (2._I + 8x. de unde rezulta injectivitatea. . 4 este 2/9. deci x = -1 este asimptota verticala.2. x . deci nu mai admite alte asimptote verticale. X = (20) b = 3b = 4. cos t + sin t c) Din punctele anterioare rezulta A = 1tI4. (x+li = I si lim(f(x) x-+oo 2 ~ 2 2 = 00.2 ..I). iar inversa matricei U(a) este P- 9/ + 20 = 0 => / = 4 sau / = 5. j{q). deci y = x-I este asimptota oblica Testul33 spre +00. Probabilitatea s. deci I(x) sin X + cos X I + tg X = I+tg2x . b) X. 1. - ':. q e Q.. x E (-I.p + q) = fip) .• -l =. Notam / = lim an n-+«l I· : b) Notand am aratat cli U(a)· 12 U(b) = U(a + b + ab). +!!.. / (x+l)2 b) lim I(x) X-+aJ 2 x +2x+2. Xn + Xn-I . a) Derivata primitivei este I> 0. Subiectull 1. 2 => / ~ 2. a) A + B = [ dx = 1! / 2 . Functia j este morfism.. b e lR astfel clij(x) =ax + b. a) !l= a -I Testul34 -2 I 3 I -2 I =5a+4. cos(p + q)1t + i sin(p + q)1t = (cos pt: + i sinp1t)(cos q1t + i sinq1t).. Avem ~ + 2x + 2 = t =!!..a y= (1 + -2b2b b) 1. (0). Subiectul " I 1. Functia este inversabila. b) Cu schimbarea de variabila t = sinx.In~ l. b >-1. b a+b+ab) 1-2(a+b+ab) a). + 20 . deoarece __ > -r. Y eM=> XY= I+2(a+b+ab) ( -2(a+b+ab) u(a)=(I+2a -2a (-1. I+a I+a c) Observant j(a) = U(a . cu X2 _ X Cum X2 = 4+"2 ( 1)2 I 9 = 4+4" <"2 = XI rezulta Xn+1-Xn s 0. (0) ~ a .+I =(X.1) ~ij(a) j{b) = X c/ X 2 . sin x tg2x = . 0 4 2.b --I 1 t2 +- = . arctg f2 . deoarecej(ab) = U(a-I) U(b-I)= U(a-I +b-l +(a-l)(b-I» = U(ab-I). Avem + b = 2 => b = 2. dt = cosx dx avem oIA vem sm ·2 [/2 EM.8 ~ 0.X. k e Z => x = kn.x U+ 4x + 2 <=> ~ ~ + 2x = 0 => X /2 = O.2 dt 12sin (~ _ t) + cos (~ _ t) t) = r /2 cost dt = B . a) Avem 20b j(0) 3. De aici rezulta cerinta. Trecand la limit La este asociativa. obtinem sirul este convergent. . n ~ 2. (0).. . are elementul neutru = U(O) E M (pentru ca 0> -I).. deci. a) Evident XI =~~4. = -00 +0 .decixn~4. b) Cu schimbarea de variabila avem dt 2. lim I(x) s .Xn-I . . c) Fie p.8x.In~ 1.: .. I-a E b=-3· 5 3 Subiectullll 1.2 r: arctg(tF2) 1 = . + x.. Avem -2 ceea ee revine la identitatea nul: 1 1 -2 1 0 1 =4b+3+2-b=3b+5=> b exista a. al/'(x)=2x(x+I)-(x -2) 1. 2 2 = --. lim I(x) x-+oo o u.'<IxelR. 2 co~x 1+ sin ' dx = arctg(sin X)II =!!.p e Q ). Panta dreptei date este -3· Panta 1 perpendicularel .Xn are acelasi semn cu Xn . c) Cerinta revine la rezolvarea ecuatieif'(x) = 2._I)(x.X. rezulta ca Xn+1. deci primitiva este strict crescatoare. = x. deci ab = 2. a) Fie X.deoareceab+a+b=(a+l)(b+I)-I e(-I (0) . => / = 4 . Atunci I(x) = -~x + 2 ~i 1(1) = ~ . lnmu1tirea c) Conform teoremei lui Weierstrass. de demonstrat ca fl. '<In~ I._4)2+4~4.. 2 = -<Ix si A = _{ Sin(!!. Atunci 1+ 2 tg2 X II 0 Subiectullll e: iil [14 I(x) :. Cum eM.. - 2.j(4) = 4a = -4 => 4a = -6 => a = -~ . (0) astfel incat x = (1 + 2a -2a a).x) = Iim -2 x-JotO X +1 X = -I . ~ XI = 2...b .I e (-I._1 8) . Sunt 9 elemente in produsul cartezian. inductiv.= arctg 1+ kn ..._1 ':.: _ 1 [14 dx -"2 (tgx)' 2 I dx = tg x+- r dt "2.. 4. '<la. x e lR . fusa x. 2).+I .x. X. 20 = (x.=!. Cautam a. Functia este continua. U ( __ a_) a_ U(x) = U(y) ~ X = Y si = U(ab . deoarece a e (0. k e Z. 3) si (3.

deoarece z .. 0. a. = rSin~dx=-2cOS~1: b) I H 2' n2 - 4n . compa (+b. Sill~-I)dx:5:0 . b + d E Q .(b + d).2 = 3 X-!!.. CB= (14-a =AC..=2x+!!. o ! + 2k1i 1 kEZ}uL~ = 21 . a rimelor doua.VXE 2 r "+.J2 )EM. cele doua operatii. Vn ~ I.+ X4)2 -8(X. . 0 d .X2 + 2 -XJX4) + xJx4) = 3(-3)2 -8·4 tibil determinat.r.. l-x2 6 Avem if'y b) XY= ( (j(x)) ·f'(x) = I. k E Z sau X-!!"=-2x-!!"+2k1i 2 3 ' k E Z. deci I este inversabila.C-'AC .alO=71~ 2.= 00 .J 1x2 ~.+2k1i 2 3' + 2~1i 1 kEZ}. eCIy . . ) = 00. a . b) Pentru VXEA ~ -.. n 2 2 .. =2. b) AC= .. lim I(x) = --00. deci I este strict crescatoare.. . ~~~.. avem 6 *' O.=8. Inaltimea din A este egala cu JI6 ..+ 1 = 3(x. ~ 3. Atunei B" = (C-'AC)" = C-'AC. A C = C-'A"C. b. ::t Z < 0.. pentrucaac+2bd. . 2. ~ c) Avem Sill vX E. rezulta r = §. hEM inmu1tirea matricelor este operane asociativ A • b) Notand 10 I -x'. 0).X e +00 Rezulta a E (0.J2 0 b+d ) EM.0) .b. + x + 1) = lim a = . a drnite elementul neutru O2 E M (penn c) Adunarea matricelor este operatic asociativa ~l cornutatrv . 1). 1t] ~i sin ~ -1 :5: 0 .x . Punctul 0 este roijlocul diagonalelor AC ~i BD. dl 01.J2 deoarece a + c.)=00 x . [ ~ ) + b [~IJ + [=~J = [~J' b) Daca punctul pea. = I. eosA AB2 + AC2 _ BC2 2AB·AC 25 + 64-49 2·5·8 = 1. (2) = _1_ = 1. + X2)2+ .ad+bc EQ. atunci (x. Sistemul este omogen. 6. .a)detC=I. + + (X3 x4i = -5. ... 4.. d e 2 -1 -3m ) b a_ . = p 3J7 . Vx . deci m = 4.. deci OA + OC = OB + OD = concluzia. b) apartine tuturor eeJor 3 drepte. . 1i 2. treia coloana din 6 este combinatie liniara p ( 1 1 oarece rang c) Daca dreptele nu sunt concur ente . a) I.. Dill teorema . IUl'Fermat rez z-+OO d e mlDlm. f~(O) = 0 ~ lox = I ~ a = e. " "2 ~ . avem !X~I-x' ~-H "'0 H'''' . a . ci . 1. C-'AC = C-'M . Testul35 z Subiectull 1. X • Z . pentru ca j{0) = 2 deducem (r').. deei 2 A = 600..+ (X3. Aria este !!. • c) Subgraficul este un sfert din cercul unitate: y = (aZ _1. . contradictie.••cc lim E.I = · Sillnx(. 1'(0) 2 r/2 I . + 3X+ 3) +)(l +aX+ b = ()(l + 1)/+ (a-3)X+ x2i b. J7 .. X rezulta ~(a • Z I) lim x --I .este 3 ~i ecuatia este y = 3x.:. Y E M ~ 3a.fi ... d E Q astfel ca X 0 1 ( y= c+d.Aveme<~x+ 1.4x + 7 = O. cos(x-!!")=COS(2X+!!") 2 Obtinem XE{_5.9 = 0.b. Avem C. deci S = 3J7 . • . 1).4·3·7 ¢:> z ••••ec = lim x ••••'" (a Z -1-1. xi + xi + x:) . Vx E IR. ~l Subiectul " 8-5] .J2 -b) b.. b . atunci a -3 m -I 0 . 7 • 50 .I este asimptota spr . + . b. "'0 -ze dr. -X = (-a. . = 00.' I: o~ distributive fata de adunare. deci graficul nu are asimptote I +00 Pentru a E (0. Din continuitatea ac+ 2bd+ (ad + bc).a.21 = 0 n E N ~ n = 7 . Cum 6 = 16 ..0. ecuatia nu are solutii.Fiind descrescator ~i marginit inferi ..2(X X + . -3 2 3 2 21-18 12-10 c) Pentru n = I ~i din AC = CB obtinern B = C-'AC. a) dx=arcslllx 0 =-.2+ = 2 .-x .a) I~(x)=azloa-I.X4)2~ 0. Cum M este inchisa a u ~ ~ ~ • f Subiectullll = I _ x2 ~ x2 + . cu unica solutie (0. ! ~ ~ ~ S. a) f' (x) = e<+ I > 0. Fie X. deei a = b = 3..I =C • deci a = (2 -I] (3 3J J 2. a + c .J2 ab+bc ac+2bd-(ad+bc). ~ ~ 1&1 :!) . C de unde. deci I este _ (a + c + (b + d). X-+--<Xl a) X + Y functiei I rezulta j{ IR ) = IR . b) Avem x-+oo Iim/(x) surjectiva. deoarece sin-~O. rezulta cennta. 2 .5=395. 6. 0 . c. X x lim(f(x) oC III Nota.j{x) = g(x) ¢:> a > I .Z-+'" X lim f(x) SIO=8+71'1O=79.. 4 1. Rezulta 6 = 0.J 1"2 a= b= 0 E Q) ~l .J2 -a + 11]) EM.••eo _ E IR x = 0 este punct c) Deoarece Io(x) ~ 10(0) . "x 0 '"' [0 1t] ~ 1 ~O. 3(X. a) p=)(l()(l b) (x.or irul este converge .J2 Subiectullll 1. x .J2 _ a 2. c) Din punctul a) rezulta bijectivitatea functiei. de unde rezulta x [0 . 2 3x2 .3. C. o emen tul neutru ~u e I "(0) -loa-I Ja Z (pentru a = 1.2 t: 0 c) Daca toate radacinile ar fi reale.::~:~ +12 . Cum p = 7.

\ 1(1) + I() n(n+l) 2 +···+/(n)=--+In 2 n-too (ac-9bd-4(ad+bC) .) = 0 deci 1. ecuatie tarn solutii 2. ~ t: -2. z =. 64 1 =A. decij'este strict crescatoare. (/3 + Ar = det(/~ + A) .cum n = 1.•. deoarece i I !~Inn = 0. are elementul neutru h e G (pentru a = 1. a+4b=S ~i Subiectullll l. Fie y e [1.1 = 2 => n= 8 saun=3. Ecuatia . 5b = 1 => b=~... X = X .4m ~ 0 ~ m e [±.fj i. atunci 2x2 = XI + X3 => 3X2= XI + X2 + X3 = 6 => X2 = 2.( ~ I(t) dt = ~(5In2 -InI7). Din continuitatea functieij'rezulta .!.ln(x2 + 1) 14 = 1.fj i = _.2AB . cos A = 19 => BC = Jl9 => 2R = ~C => R = . > 0. 4. Z2 =. Avem hm--2-=-. • 35~ . Tk+1 = ctoo.2 = x .B = {I.4. c.J3 i => Z2 + Z = 0 e IR .4b = 0. -1 < 0 . + . . . e) lnmultirea este bine definita pe G. Distanta dintre drepte este distanta de la 0 la d2: x .(5 In 2 -InI7) I 2 1 2 . _1. ecuatia devine 2 .) =.J3 a=2+4 2 e Q ~ k e par.Jlj = . deci detX= ±2.J3 -. Limita este egala cu 1.. In n! 0~-2-~n Inn . 3"-1 + 1 3"-1 3. d + 9b2 cerinta. Atuncij(2) + 6 + m = 0 => m = 10.y + 1 = 0. lnversa este 13- ± A . 2. e) Avem detr rezulta (TrX)X J. . 8 . b)j{l) = 1 > 0.!.Jfi . 2. deei x = 1.L .2 li = (-1 . A3 = (-8 0 0 64 -8 J =-812.4. a) Avem a .4b = c2 + 9Jl = 1 si -5b 5(ad+ bc) ac-9bd+4(ad+bc)' 5b) a+4b .a=~. deci matricea apartine lui G. . 3. a) XIX2+ X2X3+ XJXI = 3. deci ~e+(_1)2 J2 smA 10-0+11 =_1_. Punetul 0(0.. X -+ => X (ac ..(Tr X).n!~nn=> . n 2 f/(x) dx = Inx 14 -1. c) 1(. si..a) I(x) = 1. Daca x < 2.!. rezulta n 00 >< v ~ ~ lim In~! = 0 .. dt = 2x dx.J3) . . = detA =4. Vx> 0. 4. X3./{x) = x se serie Ix-21=x-4. ~ = 36 ~ ~ = 9. Atunci I 2 (1. A = 12 . d e IR astfel incat C-4d Y= ( -5d 5d) c+4d d + 9Jl X _ (a . 3=x~q(l+q+l). X3 = => x2 1 0 3"-1 1 3"-1 = 3" + 1 => 3" + 1= 82 => n = 4. atunci (Tr X) . 9 9 Testul37 Subiectull 1. atunciX =X 2 -212 =( ~ ~) . Din 6 = xl(1 + q + l). _1_+_1_ 6. Punetul 2x 1 x 2x 1 x x este A(3.oo). ecuatiajix) = yare X e IR. avem f X l(x2) dx = tf iar inversul elementului X este X = a2 + 9b2 1 (a+4b 5b -5b)_ a _ 4b - (a+4b 5b -5b a .-1 det(/3 + A") = (3" + 1) 3"-1 1 xlq=~ 1 =0.x = x . adica d ~ 0 ~ 1. 2.•• 3 3 5. 8 care verifica -5b = -1.24 3"-1 + 1 3"-1 = (3" + 1) 0 I 1 xil. b. f e surjectiva. X 2. _1 + 1 + m = 0 => m 2' 822 = -1..J3 =.J3 .. k 3. 22 2. . 3..4=I+b=>b=7. deei J. 0 1 0 = 0. BC2 = AB2 + AC2 .J3) -I => (Tr X)2 = -2. rezulta => e) Cautam X e IR astfel incat{I3 + A){I3 + xA) = 13 ~ 13+ A + xA + xA2 = 13~ A + xA + 3xA = 03 ' de l = 1. =>a=3=>a+b=10. 3). 2 Subiectulll 1.•• -2 3 -. 2n 2 b) Fie X.. Avem XY= -5(ad+bc) )eG )eG. e) Avem X2 = xiq.a) I'(x) = 1+ 1. ecuatia devine x .J3. Este necesar ~i suficient ca solutia = ~y -1 5. l00}. •. Altemativ. . deci k e {O. folositi lema Stolz-Cesaro). in IR . inversa matrieei AS este 6. C~ -C9" = C"-I .6. 2. A . AC . • _I +1 b) Notand t =~.J3 1.1 = 7 saun.9bd)2 + 9(ad + bd = (a2 + 9b2 )(c2 + 9d2) = 1.. X+ 2h = O2.4b !. -2 Daca detX = -2. unde (4x + I)A = 0 => X = -± . b =0). Y e G => 3a..4 => x = 3. avem AS. Sunt 51 de termeni. este asociativa.a) A2 = -2 ( 2•. n(n+l) 1 n!.. (Altemativ. deci 8 . t (x+!£)= g 6 tgx+ tgtrl6 =.tg X tgtr / 6 1_1 3 3 b) Deoareee A6 = 64 h. 0) apartine dreptei d. + 44222 . b) Daca « XI> X2. Daca detX= 2. . 12} =>A -B = {5}.Deoarece 7 . Daca x ~ 2.. ~i nu are solutii.Testul36 Subiectull 1. (0).eumx => (TrX)2=6 =>trX= ±J6 deunde X =± h(~ ~). Avem 3 + = 3· 9 => 3 + + 9 = 4 ·9 • Ecuatia se serie 4 . (13 + A)" .e gali tatea se sene C"-I = C9 => n.

f{1) = 2(1 . rezulta lim I(x) = I .(X-JBX~=X-JBJOOX. Trebuie ca ..~IJ. X + I.X -I .. i . Vx E lR . 4. + 00) . -I). deci x E f]. = 00 ~i lim n n-+oo a-eec = I. rezulta ca functia / este strict crescatoare. [n. delOOori Din detX= 2 ~i X·=(~l ~lJ 1'(x) . = ±l.Ji +x = 1E Q *. deci a = 2. deoarece . 2· = 1. Vx> 0. + rezulta cerinta. Cn::. 10 10 __ 1 __ JIO'JIO .sin nx = 2 sin 2x cos 2n + 2 x. g(xn) = 0 ~O c) Conform teoremei de medie.• I'() x = +. 3. ~.a + b = b -I ~ b = 2 . Din f = arcsin f Mijlocul . Atunci -I . rezulta n = {I.X3) deducem . 1J. Functia este continua.Ji ~ 4 a R =-4f!= 2smC 2(J6 -. m ~ -8. Ca urmare n si Yn =f+mr~oo. de unde rezulta ca lim = ±<Xl. :> Q Rezulta ca / nu are asimptote catre +00.Atunci X 1 Subiedullil I(x)dx= (In(x+I)-ln(x+2» II o· = 21n2-ln3 1..1 + 5 = 3. deci 2 E [ -1. g(Yn)=I~I. .x2)(1 .J. atunci ..x.vW.X2)(X . segmentului BC este Me. Atunci 2a + b = 6. 6.X3).f{x) .Jx2+1>"X2=IXI~-X. n+1 n+1 (n + 1)Jl' 2 '71 tL" = au D. a) 12 = a ~ ~ r 12 -.1 (x + I)(x + 2) x+1 dt=1..X f'(x) = f'(x)· x+ ~ x2 +1 . ::. ri: c) Avem A =XIBX~ AIOO= ~X-JBX).f{1) = 2 . n+1 E c) Daca n e unpar.deci AJoo=H~l ~IJ(~ 2~0)(~ ~J=H~. = mt ~oo.X = sinx nu are limita X X x x-eec X ' la +00. = f'(x). catul este X2 .)(1 . • 5 s s. Mediana A are lungimea • 354 . rezulta In+2. Evident. 1+1. 1..:.a + I = 0 ~ a = O. : ~ Subiectulll 3. =_1.. lim(f(x)-2x)= X-+<O lim(.. = I 2013 = r/2dx = .dx. n Cn iit ~ Din n s..~ .Functia g(x) = . n + I] astfel ca [+1 I(x) dx = I(c ) . deoarece x.. n + 1 rezulta I::.. . Deoarece multimea zerourilor functiei f' este fermata doar din b) Notamt=lnx. r/(lnx) x E dz = 1 r l(t)dt=2ln2-ln3. de unde lim c. 1 '(0 1 2J = (I0 1 2(n 1 I)J ' n EN·. C= 180° . 10' de unde x E{ -vlU.. BI = (~ 2.x. 0 Ded ucem sm--- ~X \AI I 1= I 3 = . lim I(x) = lim(I+~X2 x-+oo x x-eee X ~IJ=2. I(x) X c) Cum X -I ::. Functia arcsin: [-I. a) f'(x) = 1+ cosx ~ 0.i+x 12""-: v x: + 1 >0.-dx=2 sin 2x Sill X I" cosxdx=2sinx 11</2 0 Subiedull 1·IAuBI+IAnBI=IAI+IBI~IAnBI=4 b) Cum sin(n + 2)x . deci x~±-o /(lR) = R . /(x)::..Jx2 +I-x)= X-+Q) c) Din f' =_1_+_1_+_1_ I X -XI X -x2 X -~ rezulta _1_+_1_+_1_= X-XI x-x2 /(l) 3 3 = lim ~ x-eee x2 + 1 +x = 0 . adicaj" este surjective. deci (l-x. Xy = -1 = -~ . exista c. 5}. din 4.3 . e ~ ~. catre -00. k E Z . Analog.Ji) -Ji + I. I nu are asimptote Din • 'S Testul38 2. b) Avem X -I::. Functiaj" este crescatoare pe intervalul [xy = . 1~ 4) = s: . a) 1= (2X -I)· (X2 . (n+ I) Xo1"12 = --Slll---. li~ = 1 ~ I~ Yy 2 .J x2 + 1 . I] ~ lR este crescatoare. Vx E lR . se arata ca =2.%). De exemplu x = I_} .)(X .)(I-X2)(I-X3) =t. -222 ~l •• (n+I)Jl' =. c n n ::. b) Din I = 2(X .X -I) + 4. deci y = 2x este asimptota graficului spre +00.2.~ ::. Dreptele d. Testul39 Subledull 1. continuitate rezulta ca/nu are asimptote verticale ..iar restul4. Jl' ~ 4S un tC4fun" ctu stnct crescatoare ~i C 4 functii strict descrescatoare. 1 x+2 ~ 2.a) I(x) = 1 =--. Rezulta ~ = 10 sau x2 = 1. in total 2 C. puncte izolate: f'(x) = 0 ¢:) X = (2k + 1)1t.. s. /'(1) = 6-6-1 x-~ c) lim/(x) x-to<l) =00. 2.Subiedullll 1 «a) . 2. ~ ~ :> . = 10 . M( 1. b) Demonstram prin inductie dupa n.30° -75° = 75° si sinC = sin 75° i ~ J6 +.deoarece. + 1 .In = 2 2 2 =--Slll r cos(n + I)x dx = :> ~ 2. Pe de alta parte .. de unde rezulta cerinta.B = (0 1 2 nJ.:3 (x2 + I) I"(x) = 2.J X 1 x 2 +1 = .Jx2 +1-~x_/(x) b) f'(x) = ~~ 2 "x rex) +1 = X 2 +1 R7l I'(x) I(x) obtinemX-l=t{~1 ¢:) ~lJ. a) X4 = (: B n 1 + ~J = BX.. 3. 5! = 120 ~i 6! = 720. 1. ~i d2 se intersecteaza in punctul (-I. .

..h. c) Daca r este riidacina dubla. Adunand cele 50 de egalitati . + ) e subgrup al grupului aditiv M2(Q) .A + A = A2 - h. c) X = A' = [ ~ ~ ~I]. e.. Cerinta este demonstrata . I}.pentrua=I. a) 1(3.. Din 18 .h = A2 . X-I =-2-1-2 a -3b pe M. atunci fir) = /. Din /. astfel incatj'(x) = ax2 + bx + e. 1 I .(I-X)q-'I' Pop P -! .AIt-' = A3 . decij" nu este derivabi (la dreapta) eCI erivabila A ill X = 1. pentru care m = -4. X - 4k .h. be + ad E Q 2ifi -..!-I)lim x->-I - t..+ -p r 1X p (1- xr q-l dx = -p I(P + 1.h). A98 .f-. de unde rezulta cerinta.I)(r .. de unde A'OO = 50A2 .A98 = A2 . Inmultirea este bine definitll. AB·AC=-4+6=2.A = A2 . b. Avem st < 4 < 3. Asadar. 3r - - h = 50(A2 .. 0 sau 0 ~ 1. Avem 2 sinx cosx = 2cos x ~ cosx = 0 sau sinx = cosx ~ cosx = 0 sau tgx = 1 ~ ~ xE{~+k7r1 kEZ}U{~+k7r1 kEZ}./2· m· cosIiAC 2 . . Avem !!. b) Cum 1 este radacina. Tk+1 = C: (X))6-k -( ~ J = C. Obtinem XI =X2 = 1. 35 . x P {q-I)(1-x)q-2(-I)dx= o O)EM..!. AB· AC = 2.4} . AC=-2T+3].lnverSamatriCeiXeste 1 (a -b -3b) a care! 2 : I ~ . Dupa cum se..-(X. b.3b *' I 0. deoarece f este continua. . egalitatea este evidenta.=. o b) f'(x) = I. e = 0 si fix) = 3x . ~ -e ~ ::::l · lim "-. 1).4k = 2 rezulta k = 4.(r) = 3. AvemfiO) = e~ e=O. ceea ce probeaza cerinta. S.=[~I o ~ -1 ~I]'deci 0 A-I=[~ 0 ~ 1 ~1]. I) = 0) .q)= x ..Iii x->I x-I x>1 u: = Iim ~+I a -x->I x-I x>I = +<xl. Pentru n = 3.. coeficientullui AC=m. A = (det A) .W-1tq-1 dt = = tq-I(1. deci cos2 < 0. 6. a-~ ~ a-~ E Q. AB=2. . x3 = 4. ~ ~]. 3(a-e) 3(be+ad)) ac+sbd EM. 3 2 ' b = -2. A)=[~ 010 ~ ~] ~i A3 A2 .. punctul X = 1/3 este punct de maxim local. Din A3 = uA2 + vA obtinem 4 = 2u + v. d !AI ffi is ~ ~ Z cC • ! x2(1_X)2 dx= +x4)dx= 1 b) Cu substitutia c) t = 1 . obtinem A 100 c) Derivata se anuleazli in X = -113 ~i are semnul trinomului 2x . este asociativa. pentru care dinf(3) = 0.0 0 ./2. r c) Din punctul a) rezulta ca (M. A2 .A96 = A2 . AB=2T+2].. 4. avem I(P. Rezulta cosIiAC = -1 0 1 2 Subiectulll 1. b) A2 = [~ 202 v=-2. a) detA = 0 ~i I0 I 0 = 1.x. = 03.. a) AvemdetA =-1. Deoarecefil) = 4 + m obtinem m =-4.ede ~i din tabloul de variatie.) --'f~('--. avemf = (X -1)(X2 . Rezulta sin4 < O. 18 cadran. < 2 < 7r < 4 < 37r . p) .(r) = O.Avem r este C: = 15 . A) = [~ 404 ~ ~]. q) = prin parti. b) Pentru n = 2. Daca pentru un n ~ 2 avem x-(-I) (X_l)2 --2 (X x->-I + 1) . Subiectulll 1.. c) Avem AlOO .3)= X -<X) -1 +++ 0 /' 1 3 0 --- Y =(. m E {O. .} 2 3x -2x-I 3 ~(x -I)4(x + 1)2 (x-I)(3x+I) = 3x+I .I !AI 2. aratam ca A3 A2=[~ ~ 001 ~]. decij" nu este d enva bil a eCI I A ill X = -1.3) se obtine r = I.2x.ty-I dt = I (q. cos4 < 0 si cos2 . Rezulta 0 E (-1.. ~ ::::l u ~ ~ · 2.h. de unde u = 3.b=o. In plus. -{-I. distributiva fata de adunare si adrnite elementul neutru 12=(1 •• Integrand avem I(p. 0 - ~ SE ::::l C Subiectullll 1 • a/ m f(x)-f(I) . Obtinem e e. • S6 -0 q-I . A.h.. deci rangA = 2. rezulta m = O. d E Q astfel incat X = ( : 3:). eE R . conform punctului b). .deoarecea-e.6. Cautam 0. .1 = (x . 2 r 3 1.. : • J3 j!: Q .12r + 9 = 3(r . iar X = 1 este punct de mmim local.. a) X-I dividef ~ fil) = O. Intersectia este vida daca ~i numai daca 0 + 1 s. Y E M ~ 3a.-._1+1. . f'(x) f(x) ++++ /' l\x2 -2x) I 0 ++++ a) X_y=(a-e /' b-d ae+3bd b) XY = ( be+ad 3(b-d))EM.Alt-2 = A2 . fil) =0+ b + e ~ a+ b = 1 ~ifix) =4a+ 2b + e ~ 2a+ b =4. I = u + v. 2.5X + 4). X E R . a se tine cont ca a..t. prin inmultire cu A rezulta Am-. parte. XE R . caci adjuncta matricei A veri fica relatia A· A' = A' .b-dEQ. deoarece ae + 3bd. o 2.26 b.49 I) = [~ 510 500].h. intr-adevar. b E Q implica ~ . V'xER 3 ~(x -I)4(x + 1)2 3 ~(x -I)(x + 1)2 An .q -1) . sau r = 3. Fie X.. 2 3. cos4 > O.pedealtll.. 0 1 3:).I)(3x + 1). = +<xl. a= 0. deci punctul de coordonatli 4 pe cercul trigonometric este situat In al treilea Testul40 Subiectull 1. 3 4 5 30 (1. v. . apartine lui M deoarece deoarece ~.

35 / +00 ---~ +++0--1 ~ ++++ c) f"(x) = 4(3x2 - 6) = 12(x2 = f2(X) 2 2) = 12(x - .fi -S+ln(x+)x2 +1) II... ~ dx =.fi))..fi V x2 + 1 c) Aria este S = ~f(x) dx= £x'l"(x) dx =x.fi).1. 2 ~ :: ::.fi)(x +.0...".) Z u • c ii ~ ~ ::. 2 2 b) V =7r £f2(X)dx=7r 2 £(x +l)dx= 7r (~ +x) 1 I~ 0 =17r· -Lx. deci sunt puncte de inflexiune ale functieij.fi +In(l+.) o ::. x f'(x) f(x) -<Xl -16..J6 0 sunt punctele de extrem ale functieij.lJ -£ =.) • ~ IU Z i ~ ci IU • I z c ~ • 358 .lJ f'(x)dx II = f2(1) 0 .35 / J6 0 . 2 a) ~f(x)· • .1(..x+lI .fi ~i .. -16 0 . Derivata a doua se anuleaza in -.fi si schimba semnul in jurul acestor puncte. x E IR . Din tabloul de variatie.f2(0) 2 = 2 -1 =.Subiectullll b) f'(x) = 4(x3 - 6x). o X~l dx= x2 + 1 deci S =..