You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Tarikh / Hari Masa Kelas Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Pengetahuan Sedia Ada 04 FEBUARI 2013 / ISNIN 8.30 10.30 PAGI 5 ABM 1.PERKEMBANGAN DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan (M/s 23 25) Pelajar tahu akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar

Hasil Pembelajaran i) Kognitif

Supaya Pelajar Dapat: : Menjelaskan kepentingan merancang masa depan untuk kehidupan dewasa dan berkeluarga. : Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab. : Memberikan contoh perbelanjaan wang saku yang telah ditabungkan dengan baik. : Perbincangan : Menjelaskan sebab : Buku wang saku/ buku teks a) Pelajar membaca dan memahami teks berkaitan nilai. b) Seterusnya membincangkan kepentingan merancang perbelanjaan untuk masa depan. c) Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. d) Pelajar dibimbing membuat kesimpulan. : Latihan soalan Fikir dan Jawab muka surat 25 26.

ii) iii)

Afektif Perlakuan

Teknik Unsur KBKK BBM Aktiviti

Peneguhan

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


Tarikh / Hari Masa Kelas Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Pengetahuan Sedia Ada 05 FEBUARI 2013 / SELASA 7.30 09.30 PAGI / 2.30 4.30 5 RF / 5 AUTO 1.PERKEMBANGAN DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan (M/s 23 25) Pelajar tahu akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar

Hasil Pembelajaran iv) Kognitif

Supaya Pelajar Dapat: : Menjelaskan kepentingan merancang masa depan untuk kehidupan dewasa dan berkeluarga. : Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab. : Memberikan contoh perbelanjaan wang saku yang telah ditabungkan dengan baik. : Perbincangan : Menjelaskan sebab : Buku wang saku/ buku teks e) Pelajar membaca dan memahami teks berkaitan nilai. f) Seterusnya membincangkan kepentingan merancang perbelanjaan untuk masa depan. g) Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. h) Pelajar dibimbing membuat kesimpulan. : Latihan soalan Fikir dan Jawab muka surat 25 26.

v) vi)

Afektif Perlakuan

Teknik Unsur KBKK BBM Aktiviti

Peneguhan

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


Tarikh / Hari Masa Kelas Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Pengetahuan Sedia Ada 06 FEBUARI 2013 / RABU 2.30 4.30 Ptg 5 PPN 1.PERKEMBANGAN DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan (M/s 23 25) Pelajar tahu akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar

Hasil Pembelajaran vii) Kognitif

Supaya Pelajar Dapat: : Menjelaskan kepentingan merancang masa depan untuk kehidupan dewasa dan berkeluarga. : Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab. : Memberikan contoh perbelanjaan wang saku yang telah ditabungkan dengan baik. : Perbincangan : Menjelaskan sebab : Buku wang saku/ buku teks i) j) Pelajar membaca dan memahami teks berkaitan nilai. Seterusnya membincangkan kepentingan merancang perbelanjaan untuk masa depan. k) Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. l) Pelajar dibimbing membuat kesimpulan. : Latihan soalan Fikir dan Jawab muka surat 25 26.

viii) ix)

Afektif Perlakuan

Teknik Unsur KBKK BBM Aktiviti

Peneguhan

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


Tarikh / Hari Masa Kelas Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Pengetahuan Sedia Ada 07 FEBUARI 2013 / KHAMIS 9.30 11.30 PAGI 5 KFL 1.PERKEMBANGAN DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan (M/s 23 25) Pelajar tahu akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar

Hasil Pembelajaran x) Kognitif

Supaya Pelajar Dapat: : Menjelaskan kepentingan merancang masa depan untuk kehidupan dewasa dan berkeluarga. : Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab. : Memberikan contoh perbelanjaan wang saku yang telah ditabungkan dengan baik. : Perbincangan : Menjelaskan sebab : Buku wang saku/ buku teks m) Pelajar membaca dan memahami teks berkaitan nilai. n) Seterusnya membincangkan kepentingan merancang perbelanjaan untuk masa depan. o) Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. p) Pelajar dibimbing membuat kesimpulan. : Latihan soalan Fikir dan Jawab muka surat 25 26.

xi) xii)

Afektif Perlakuan

Teknik Unsur KBKK BBM Aktiviti

Peneguhan

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


Tarikh / Hari Masa Kelas Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Pengetahuan Sedia Ada 08 FEBUARI 2013 / JUMAAT 07.30 09.30 PAGI 5 SK 1.PERKEMBANGAN DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan (M/s 23 25) Pelajar tahu akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar

Hasil Pembelajaran xiii) Kognitif

Supaya Pelajar Dapat: : Menjelaskan kepentingan merancang masa depan untuk kehidupan dewasa dan berkeluarga. : Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab. : Memberikan contoh perbelanjaan wang saku yang telah ditabungkan dengan baik. : Perbincangan : Menjelaskan sebab : Buku wang saku/ buku teks q) Pelajar membaca dan memahami teks berkaitan nilai. r) Seterusnya membincangkan kepentingan merancang perbelanjaan untuk masa depan. s) Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. t) Pelajar dibimbing membuat kesimpulan. : Latihan soalan Fikir dan Jawab muka surat 25 26.

xiv) xv)

Afektif Perlakuan

Teknik Unsur KBKK BBM Aktiviti

Peneguhan

Refleksi :