You are on page 1of 9

La Bilbaina (235,7 m.) Berreaga (355,6 m) Gaztelumendi (311 m.) Lezama (57,3 m.

) (13,8 km)
2013-02-10

Algortatik Txorierriko autobidetik joango gara, gero Mungira aldera joko dugu, Artebakarran eskuinera egin eta Urkidi Jauregi Jatetxea utzita, aurrera jarraituko dugu, La Bilbainan sartzeko. Bidea bukatzen den tokian aparkaleku bat dago eta biribilgune bat. Han utziko gaitu autobusak.

Desde Algorta nos dirigiremos al Corredor de Txorierri, saldremos hacia Mungia y en Artebakarra saldremos hacia el Restaurante Palacio Urkidi, seguiremos hacia delante hacia la Urbanizacin de La Bilbana, en la que entraremos hasta un aparcamiento en donde termina la carretera y en donde nos dejar el autobs.

Gure aurrez aurre agertzen den pistatik abiatuko gara. Seinale zuri eta gorriek adierazten digute GR (Ibilbide Luzea) batean sartu garela (GR-280), Itxartukideentzat ezaguna. Laster konturatuko gara lurra oso lokaztuta dagoela. Eta halaxe jarraituko du Bereraga-ra (edo Berriaga-ra) heldu arte. Zati honetan goizean zehar egingo dugun igoera bakarra edo ia bakarra izango dugu eta ez da batere zaila izango. La Bilbainan 237 metro garaieran dago eta Bereaga gailurra, aldiz, 363 metrotan.

Iniciaremos nuestra marcha por una pista que sale delante de nosotros. Las seales rojas y blancas nos indican que entramos en una GR, en la GR 280 ya conocida por nosotros. Pronto nos daremos cuenta de que entramos en encamino muy impermeable, en donde el agua se acumula y el barro abunda. As continuaremos hasta la cima de Berreaga o Berriaga. En este primer tramo se concentra la subida de esta marcha, desde los 2237 metros de La Bilbaina hasta los 363 metros del Berreaga.

Sigi-saga ibili ondoren, zabalkunde txiki batera helduko gara. Han, erdi ezkututa baina mugarri bat dagoelarik, bide estua hartu beharko dugu gure eskuinetik. Banan bana aurreratu beharko dugu, poliki goian zein behean aurkitu baititzakegu oztopoak, Berreaga gailurraren posta-kutxa ikusi arte.

El camino hace un par de zig-zag hasta que llegamos a una pequea expansin del terreno. All, medio escondido, arranca un camino muy estrecho hacia la cima, sealado por un hito medio oculto. Continuaremos de uno en uno, cuidando de no tropezar con los obstculos que tendremos por nuestras cabezas y por el suelo, hasta llegar al buzn.

Berriro itzuliko gara pistara eta handik aurrera gailurtzatik ibiliko gara denbora luze batean. Gure ezkerrean Mungialdea eta eskuinean Txorierri ziago ditugu bide

Regresaremos por el mismo camino hacia la pista que habamos dejado y continuaremos por la crestera durante un largo recorrido, entre el Valle de

osoan zehar

Butrn y el Mungialde a la izquierda y el Valle del Txorierri a nuestra derecha.

Hala Lezamatik Gaztelumendira zegoen errepidera helduko gara. Errepidea oso egoera tamalgarrian dago, baina mendian oinez ibili nahi dugunontzako ondo dago, kotxerik ibiltzen ez delako.

As llegaremos hasta la carretera BI-3726 que suba hasta el Gaztelumendi, pero que ahora est en muy mal estado, por lo que nos permitir hacer nuestra marcha sin peligro de coches.

Pistatik ezker aldera joko dugu, bide estu batetik Gaztelumendirako azken metroak egiteko. Eta Geztelumendi gailurrera (364 m.) iritsiko gara. Han Burdinazko Gerrikoaren aztarnak ikusiko ditugu (pare bat bunker, bat

En las proiximidades de nuestra segunda cima nos desviaremos a la izquierda por un camino estrecho que nos lleva hasta la cima del Gaztelumendi (364 m.). All veremos restos del Cinturn de hierro (un par de Bunkers, uno de ellos nido de

metrailadoreen tokia) eta Frankistek eraikitako monumentu bat. Dirudienez toki horretatik apurtu zuten faxistek Burdinazko gerrikoa. Jakina denez, Goikoetxea traidoreak Gerrikoaren plano guztiek eraman zizkion matxinatuei eta hauek abantaila guztiak izan zituzten Euskadiko gudarostea zapaltzeko (armak eta informazioa). Ez da ulertzen Monumentuak zergatik diraun zutik, ezta Burdinazko Gerrikoa zergatik dagoen egoera kaskarrean.

ametralladoras y en buen estado) y un monumento erigido por la Dictadura. Por lo que parece por este punto se empez a desmoronar el Cinturn de hierro. Como es sabido el traidor Goikoetxea huy con todos los Panzs al bando de los sublevados y estos tuvieron todas las ventajas frente al ejrcito vasco, armas e informacin. No es entendible por qu se conserva el monumento y por qu est en tan mal estado el propio Cinturn.

Alderdi horretan hartuko dugu hamaiketakoa. Pista batetik jaitsiko gara eta gero, bide gurutze baten inguruan, hegoaldera doan bide estu bat hartu beharko dugu.

Tomaremos el hamaiketako por esos parajes y bajaremos por la pista, para tomar cerca de un cruce un camino estrecho que baja hacia el Sur.

Berriro beste pista bat aurkituko dugu. Al finalizar encontraremos otra pista. Guk eskuin aldera jarraituko dugu, Seguiremos hacia la derecha, en Larrabetzu eta Lezama aldera. direccin a Larrabetzu y Lezama.

Pista horretatik Loroo izeneko baserri Por esta pista legaremos al casero batera helduko gara. Hemen ere Loroo goikoa. Y ah seguiremos por Larrabetzurako norantza hartuko dugu. encamino hacia Larranbetzu

Baina handik pixkatera eskuinera lurrezko bide hartuko dugu, bi baserri aldera (Loroo erdikoa eta Loroo behekoa). Bigarren baserria igaro eta,

Al de pocos metros nos desviaremos hacia la derecha en direccin a dos caseros (Loroo erdikoa y Loroo behekoa). Una vez pasado el segundo de

deskuidatu gabe, bide estu batetik jarraitu behar dugu (zuhaitzak ebakitzen ari diren tokira inguratu gabe). Bidea ez dago oso ondo, inguru horretan zuhaitzak ari direlako botatzen, bidea erabat hondatzen duten makina handiak erabiltzen.

ellos andaremos con cuidado para no perder la senda (sin acercarnos a la zona en que se estn talando rboles). El camino no est nada bien, ya que las mquinas que participan en la tala han dejado los caminos muy deteriorados.

Xenda polit batetik jarraituko dugu. Seguiremos luego por una senda ms Hemen aldapa malkartsu baina laburra agradable, en donde nos encontraremos igo beharko dugu con una subida dura pero corta.

Eta urbanizazio batera helduko gara. Han eskuin aldera jarraituko dugu eta berehala gure ezkerrean ikusiko dugun bidexka bat hartuko dugu.

Y llegaremos a una urbanizacin. All giraremos hacia la derecha y enseguida tomaremos a la izquierda una pequea senda entre casas.

Bide estuan etxalde bitxi bat ikusiko En ese camino estrecho, encontraremos dugu eta bide asfaltatu batera itzuliko un terreno curioso. gara.

Bide horretatik errepide batera aterako Desde la senda llegaremos a la carretera gara, Goiko izeneko jatetxe-taberna en el cruce donde se encuentra el dagoen tokian. Restaurante Goiko.

Errepidetik behera joanez, Lezamara Descenderemos por la carretera a helduko gara. Han, eskolaren ondoan, Lezama y en las proximidades de la itxarongo digu autobusak escuela nos esperar el autobs.

BI OHAR: Aurreko egunetan euria egiten badu gogotsu, bideak lokaztuago egongo gara eta agian bi aldaketa egin beharko dugu, bata txikia eta bestea nabarmena. 1. Gaztelumendi gailurrera bide estutik joan ordez, pistatik joango ginateke (Google Earth-en ageri den bezala). 2. Eta Loroo Goiko baserritik aurrera pistatik jarraituko genuke (Loroo Erdikoa eta Behekoa baserrietara joan gabe), Larrabetzuraino, Lezama aldamenean utzita eta ibilbidea laburtuz.

DOS NOTAS: Si en los das anteriores llueve con intensidad, los caminos estarn ms embarrados an y haremos posiblemente dos cambios, uno pequeo y el otro de ms calado. 1. El ltimo tramo hacia el Gaztelumendi lo haremos por la pista (tal como aparece en Gogle Earth). 2. Y desde el casero Loroo goikoa hacia adelante continuaremos por la pista (sin tomar el desvo hacia Loroo erdikoa y behekoa) hasta Larrabetzu, olvidndonos de Lezama y acortando el recorrido.