Pentru sudarea cu flacără de gaze este necesară topirea simultană a marginilor pieselor de sudat şi a metalului de adaos.

Căldura necesară topirii se obţine prin arderea în oxigen a unor gaze combustibile. La sudarea cu flacără,gazele combustibile sunt: acetilena,hidrogenul,propanul,butanul, metanul,vaporii de benzină.cea mai mare putere calorică este dată de acetilenă,care prin ardere în oxigen dezvoltă o temperatură de 3100-3200 0C. În funcţie de raportul oxigen/acetilenă,sunt 3 tipuri de flacără oxiacetilenică: 1. Flacăra reducătoare-cu raportul K=O2/C2H2 cuprins între 1,01,2; 2. Flacăra oxidantă-cu raportul K=O2/C2H2 >1,2 ; 3. Flacăra carburantă-cu raportul K=O2/C2H2 <1,0 ;

Noţiuni introductive.
1.Flacăra oxidantă-are nucleu redus:este de culoare albastră. 2.Flacăra carburantă-este lungă, galbenă şi începe să afume. 3.Flacăra reducătoare(normală

Instalaţia de sudare . Zona reducătoare.Flacăra oxiacetilenică are următoarea structură: 1. Nucleu. 3. 2. Înveliş.

1. Butelii. Epuratorul.furtun 7. 2 m3/h. după presiunea de lucru: . Supapa de siguranţă. Reductorul de presiune.reductor de presiune 4.8 m3/h.arzător 8.furtun 5.generator de acetilenă 2.butelie de oxigen 3. Tuburi de cauciuc pentru conducerea g Clasificarea generatoarelor de acetilenă după producţia orară: 0. cu contact carbid în apă. cu contact apă peste carbid. după contactul dintre carbid şi apă: cu contact intermitent.masă 9. Trusa de sudare. 1.supapa de siguranţă 6. 3.sistem de ventila Postul de sudare Postul de sudare cuprinde următoarele: Generatorul de acetilenă.2 m3/h.25 m3/h.

1.tija 3.robinet de nivel 12.coş pentru carbid 6. Generatorul de acetilenă.rezervor 2.5x105 Pa.conductă 8.tijă 4.robinet pentru acetilenă 13.epurator 11.1-1. ţeavă 10.ţeavă 9.1 x 105 Pa. cu presiune medie 0.cu presiune joasă 0.tavă pentru reziduuri 7.clopot 5.conductă .

supapa hidraulică de siguranţă 11 şi robinetul 12 la arzător.9.apa. Supapa hidraulică de siguranţă se montează între generatorul de acetilenă şi arzător şi are rolul de a evita întoarcerea flăcării la generator.epuratorul 10.Funcţionarea generatorului de acetilenă Generatorul de acetilenă se compune din rezervorul 1 în care se află plutitorul 2.apa este refulată deasupra plutitorului.reia contactul cu carbidul şi reâncepe procesul de producere a acetilenei.iar în plutitor este introdus clopotul 4 în care se află coşul de carbid 5 şi vasul de reziduuri 6.După 23 zile de utilizare coşul de carbid şi tava de reziduuri se spală.8. fixat de rezervor prin tija 3.când presiunea acetilenei creşte.datorită presiunii hidrostatice. Dacă consumul de acetilenă este mic sau dacă robinetul 12 este închis. Robinetul 15 permite curăţirea ţevilor de legătură 7.8. .acetilena formată trece prin conducta 13 şi se acumulează în spaţiul 14 al plutitorului.pătrunde din nou sub clopot.Întoarcerea flăcării are loc în următoarele condiţii: viteza amestecului de gaze din arzător este mai mică decât viteza de ardere.pe măsură ce acetilena este consumată. Epuratorul filtrează acetilena.Acetilena rezultată din descompunerea carbidului trece prin ţevile de legătură 7.iar la atingerea unei anumite presiuni se întrerupe contactul carbid-apă. Dacă se deschide robinetul 12.El se încarcă cu cocs.9.

distanţa dintre becul arzătorului şi metalul de bază este prea mică.cu grosimea peretelui de 8 mm şi diametrul interior de 220 mm. Se vopseşte cu roşu şi inscripţia ACETILENA cu alb. În interiorul buteliei se introduce masă poroasă pentru a evita explozia şi acetona care favorizează înmagazinarea acetilenei în stare lichidă.Apa din ţeava de admisie împiedică pătrunderea flăcării în generator. orificiul becului este obturat de stropi metalici. În cazul întoarcerii flăcării.acetilena din supapă arde. Butelia de oxigen este confecţionată din oţel. Preluarea acetilenei din butelie se face cu un robinet cu ventil .Se vopseşte cu albastru şi inscripţia OXIGEN cu alb.Presiunea acetilenei în butelie este de 16x105 Pa.Gazele rezultate la ardere evacuează apa din supapă în ţteava de admisie şi în ţeava de siguranţă până la stabilirea comunicaţiei cu atmosfera.Presiunea oxigenului în butelie este de 150x105 Pa. Butelia de acetilenă este confecţionată din oţel.cu grosimea peretelui de 8 mm şi diametrul interior de 220 mm.

şi a acetilenei de la 15-16 atm. reduce presiunea oxigenului de la 150 atm.5 atm.4 atm. la 2.. 2.Folosirea alternativă a reductoarelor pentru oxigen şi acetilenă este interzis.3-0. Reductorul pentru acetilenă se racordează la butelie printr-o bridă şi este vopsit în galben. menţine presiunea de lucru constantă.Reductorul de presiune are două funcţii: 1. la 0. .

supapă 6.arc 12.şurub de reglare a presiunii 2.camera de joasă presiune 9.manometru de înaltă presiune 8.camera de înaltă presiune 7.cui 5.niplu .robinet 11.1. manometru de joasă presiune 10.membrană de cauciuc 4.arc 3.