Fişă de lucru

I. Să se completeze spaţiile libere: 1. Osiile şi arborii sunt organe de maşini cu funcţie comună de……………… a organelor aflate în mişcare de rotaţie. 2. Lagărele sunt organe de maşini complexe care asigură …………………... osiilor şi arborilor sub acţiunea sarcinilor. 3. Cuplajele sunt organe de maşini care asigură ………………între doi arbori care-şi pot transmite reciproc mişcarea si puterea.

II. Scrieţi asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzătoare din coloana B: A osii arbori lagăre cuplaje fusuri B a. transmit mişcarea şi momentul b. pot fi permanente şi intermitente c. sunt zone de sprijin ale arborilor şi osiilor d. nu transmit momente de răsucire e. pot fi cu alunecare şi cu rostogolire f. este un spaţiu foarte mic dintre fus şi cuzinet

1. 2. 3. 4. 5.

III. Scrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi F dacă apreciaţi că răspunsul este fals. a. Funcţionarea avantajoasa a lagărelor cu alunecare este atunci când se realizează un strat subţire şi continuu de lubrifiant. b. Ca materiale pentru arbori nu se poate utiliza oţel aliat de construcţie. c. După tipul forţei de frecare lagărele pot fi: radiale, axiale, radial-axiale. d. La lagărele cu rostogolire cuzinetul este înlocuit cu un rulment. e. Corpurile de rostogolire ale rulmenţilor se execută din oţeluri obişnuite. f. Părtile principale ale unui rulment sunt: inel interior si exterior, corpuri de rostogolire, colivia.

IV. Precizaţi avantajele lagărelor cu rostogolire faţă de lagărele cu alunecare.