6. CALIMETRUL SATEC PM295 6.1.

Generalităţi Aparatul PM295 este destinat efectuării de măsurători şi determinări pentru mărimile electrice, caracteristice energiei electrice, în sisteme de distribuţie, pentru monitorizarea evenimentelor, analiza regimurilor deformant şi nesimetric, pentru înregistrarea perturbaţiilor şi a mărimilor determinate, fie acestea rapide sau lente, precum şi pentru comanda altor echipamente independente prin intermediul unor contacte de relee. Din punct de vedere constructiv, acest tip de aparat digital conţine un microprocesor cu un oscilator de 20 MHz, o memorie RAM de 256 kB, un convertor analog digital pe 10 biţi, un circuit de putere pentru mărimile de intrare (curenţi, tensiuni) şi circuite de tip contor, programator şi ceas. În acest fel, aparatul PM295 încorporează caracteristicile unui analizor de reţea electrică, de înregistrator de date şi evenimente, precum şi de controler programabil.

Fig. 6.1. Schena de conectare în circuitul de măsură a aparatului PM295. 6.2. Descrierea generală a aparatului PM 295 este un aparat digital bazat pe un microprocesor avansat, care incorporează capacităţile de analist al reţelei, înregistrarea datelor şi control programabil, permiţând utilizatorului monitorizarea, analizarea şi controlul reţelei. Instrumentul furnizează măsurători pe trei faze a mărimilor electrice din sistemul de distribuţie a energiei, monitorizează evenimentele exterioare, operează cu echipamentul exterior prin contacte cu relee, înregistrează rapid şi pe termen lung mărimile măsurate şi evenimentele, analizează armonicile reţelei şi înregistrează perturbaţii1e. PM 295 poate comunica cu PLC-uri cu PC-unri prin legături seriale, şi direct, prin semnale discrete şi analogice, constituind un excelent produs în managementul reţelei de energie. Toate funcţiile de măsurare ale aparatului PM 295 sunt comandate programabil prin posturi de comunicaţie. Având un pachet software PAS 295, se uşurarează comenzile de programare, de achiziţie de date, de analizare şi afişare.

Intrări discrete o 8 intrări digitale. Ieşiri analogice ⇒ ieşire de curent multiplexată intern. activarea instrumentului de către surse externe (alarmă/eveniment) . Aplicaţii: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ monitorizarea contactelor externe.6. selectarea valorilor de ieşire pentru multiplexarea internă a ieşirii analogice. Prevede multiplexarea în timp a semnalului de ieşire până la 16 parametrii analogici ce pot fi controlaţi din exterior printr-o combinaţie de semnale binare. 1 intrare de curent auxiliară. contorizarea impulsunilor exterioare . în funcţie de semnalele discrete pe intrările discrete ale aparatului (pot fi acţionate de la 1 până la 4 intrări) ⇒ estinderea pentru până la 14 ieşiri analogice este posibilă utilizând capacităţi auxiliare. Ieşiri discrete • 4 ieşiri digitale liber programabile cu relee. extinsă prin baterii de rezervă. pentnu sesizarea irnpulsunilor şi a stării contactelor extemc./120 Vca . scalabilă şi programabilă. izolate optic. izolată pentru măsurătorile făcute la pământare. izolată optic.3. Blocul de procesare • • • • • • Unitatea centrală de prelucrare a datelor (CPU). cu opţiuni secundare de 1 A sau 5 A . liber programabile. cu opţiuni de: 660 Vca. Mernorie de acces direct (RAM) al cărei conţinut nu se pierde la deconectarea alimentării. . controlul salvării datelor în memoria interna sau prin conectare la un PC. activarea alarmei în caz de depaşire a unei valori selectate. microcontroler 80C 196KC20 cu un oscilator de 20 MHz. izolate. cu opţiuni de 5 mA/1A/5A. Ceas intern pentru afişarea timpului real Un convertor de 10 biţi analog-digital Circuit de supraveghere a energiei Dispozitiv extern de semnalizare Intrări analogice 3 intrări de tensiune. detectarea unui impuls exten de sincronizare pentnu măsurarea intervalului de consum . cu valori de 0-20 mA sau 4-20 mA. măsurarea impulsurilor de energie. conectarea la un aparat extern de măsurare a energiei . 3 intrări de curent. izolate. emiterea de impulsuri referinţă de timp necesare pentru sincronizarea şi pentru calcularea tarifului.

cu intrări setate..4. pentru repetarea acţionării punctului de setare şi pentru înregistrarea datelor. cu o rezoluţie de 1 secundă.RS-232. Contoare ♦ 8 contoare cu domeniu larg de programare. Sunt disponibile un total de 55 de pagini. Alimentarea de la retea 90. Afişarea -afişare gen multipaginã compusă din 11 ferestre cu 7 LED-uri digitale. Înregistrarea datelor -19 partiţii extinse liber programabile ale memoriei pentru înregistrarea evenimentelor. Software pentru PM295 Powermeter – PAS295 Cu ajutorul acestui soft se realizează o interfaţă între PM295 şi PC care permite: o o o o verificarea şi modificarea configurărilor aparatului partiţionarea şi configurarea memoriei pentru a putea salva diferite tipuri de date salvarea datelor pe hard monitorizare în timp real . -o partiţie pentru înregistrarea rapidă a formelor undă. întotdeauna va reţine cea mai recentă informaţie. permiţând controlul manual şi extinderea acţiunii punctului de setare. -o partiţie de stocare a evenimentului pentru înregistrarea diferitelor evenimente. fiecare înregistrând de la 1 la 16 parametrii programabili. 10.40 sau 82 înregistrări pe128 K. RS-422. şi o partiţie pentru analiza armonicã. pentru analizarea variatiilor. -16 partiţii programabile de stocare a datelor. programabil .264 V c. 256 K nespectiv 512 K (însumând întreaga memorie alocată pentru partiţii) . Evenimentele programabi1e de către utilizator • 8 repere programabile pentru evidenţierea evenimentelor definite de utilizator. -fiecare partiţie a memoriei poate fi programată pentru a salva înnegistrările. Comunicaţii -un port serial izolat optic. a. 6. c. fiecare stocare acumulând până la 19. ce au o mare claritate.Temporizatoare o 4 temporizatoare programabile. a informaţiilor de măsurare şi a formelor de undă captate. pentru evidenţa impulsurilor de intrare şi a diferitelor evenimente interne. RS-485.300 V c.

2. 6. Figurile următore exemplifică modul de folosire a soft-ului Fig. Setări generale .o vizualizarea în timp real a formelor de undă o analiza armonică a semnalului măsurat o calcularea unor parametrii de calitate ai energiei electrice.

6.3. Setări comunicaţii date Fig.Fig. 6. Opţiuni setări .4.

6. 6.Fig.6. Monitorizare date cu afişare tabelară . Setări de afişare Fig.5.

6.7. Analiză armonică.8.Fig.curent Fig. 6. prezentată sub formă tabelară . Forme de undă tensiune.

9.9. Spectrul armonicilor de curent . 4. 6. Spectrul armonicilor de tensiune Fig.Fig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful