GRUP ŞCORAL INDUSTRIAL MINIER LUPENI

Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3

Calificare: Tehnician Transporturi

TEMA PROIECTULUI

Transportul Rutier de Persoane
Profesor îndrumător: Ing. Mihăiasă Romeo Elev: Filipescu Catalin Ionel Clasa: a XIII- a E

-- 2010 –

Cuprins: Argument 1.Transportul-notiuni generale 2.Clasificarea transporturilor 3.Autoritatea Rutiera Romana (ARR) 4.Operatorii de transport rutier 5.Pregatire si calificare 6.Transportul rutier in regim de taxi 7.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere de persoane 8.Anexe

2

legislatiei si a organizarii sistemelor de transport. Am conceput aceasta lucrare în urma unui studiu îndelungat al literaturii de specialitate. sub îndrumarea coordonatorului de proiect si pe baza cunostintelor acumulate de-a lungul studiului disciplinelor de specialitate pe parcursul tuturor anilor de studiu din cadrul liceului. de aceea am ales ca tema de studiu “Transportul rutier de persoane” pentru a detalia principala modalitate de transport a persoanelor. Intre evolutia societatii si cea a mijloacelor de transport exista o stransa relatie.infrastructurilor.ARGUMENT Majoritatea activitatilor economice. 3 . Prin aceasta lucrare doresc sa fac dovada gradului de pregatire în calificarea „Tehnician în transporturi” cunostinte dobândite în cadrul disciplinelor tehnice si a laboratoarelor practice in perioada anilor de studio. Transportul persoanelor implica o principala necesitate zilnica atat nationala cat si mondiala. La randul sau societatea umana si-a valorizat o mare parte din cuceririle sale in dezvoltarea mijloacelor. metodelor. Progresele inregistrate in domeniul transporturilor a facilitat o crestere calitativa si cantitativa a schimburilor comerciale. sociale sau culturale inlaturand bariere si construind punti. sociale implica utilizarea mijloacelor de transport.

sunt acele artere şi mijloace care menţin in viaţă oraşele—centre industriale şi de civilizaţie. Sensul cuvântului a transporta este: a deplasa cu un vehicul bunuri sau persoane dintr-un loc în altul. cantitativ şi structural concomitent cu dezvoltarea producţiei. Transportul este strans legat de societatea omenească.in vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. Prin această activitate se asigură şi realizează deplasarea in spaţiu a bunurilor şi oamenilor. confortul. care locuiau in Orientul Mijlociu. cuvântul transport înseamnă: faptul de a transporta. in jurul anului 3500 in. a căra. Transportul nu reprezintă un scop sine. a apărut o dată cu aceasta şi s-a dezvoltat din punct de vedere calitativ. Transportul reprezintă acea activitate organizată şi depusă scopul invingerii distanţelor.Hr. totalitatea bunurilor sau a persoanelor care sunt transportate la un moment dat în condiţii determinate. ştiinţei şi tehnicii. Transporturile asigură deplasarea oamenilor şi a mărfurilor. aeroporturi. antrenand şi condiţionand creşterea economică pe plan mondial. inexistenţa facilităţilor de transport constituie o reală piedică in apariţia sau dezvoltarea oraşelor. siguranţa. infrastructura concretizată in şosele. se poate concluziona că transporturile reprezintă acea ramură a economiei naţionale care dă vitalitate societăţii. Astfel. roata a fost inventată de către summerieni. deplasarea unor bunuri sau a oamenilor depinzand exclusiv de scopul urmărit. a duce. de efectele economico-sociale ce urmează să se obţină. putere şi progres. In acelaşi timp. Un salt uriaş l-a inregistrat societatea in momentul in care a fost inventată roata şi cei mai mulţi consideră că invenţia acesteia este motivul apariţiei civilizaţiei antice şi moderne. in zona cuprinsă intre Tigru şi Eufrat.notiuni generale Conform Dicţionarului explicativ al limbii române. căi de navigaţie interioară reprezintă organele de mişcare ale oricărui stat. Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umană de bază şi o sursă importantă de câştig pentru cei care s-au ocupat de organizarea acestei activităţi. precum şi a comerţului. transportul de persoane între localităţi se poate face pe cale feroviară sau rutieră.Capitolul I Transportul. porturi. aeriene şi navale care asigură circulaţia bunurilor şi a persoanelor. ci este un mijloc de realizare a unor scopuri practice. Roata este fundamentală pentru apariţia şi dezvoltarea călătoriilor. viaţa modernă de astăzi furnizează extrem de multe motivaţii privind deplasarea oamenilor. Diferenţierea pe care oamenii o fac între aceste modalităţi de călătorie are la bază criterii cum ar fi: rapiditatea. serviciile asigurate pe parcursul 4 . intr-un mod direct dezvoltarea producţiei şi a schimbului. existenţa lor asigurindu-i vitalitate. Dacă in vremurile străvechi. acea ramură a economiei naţionale cuprinzând totalitatea mijloacelor rutiere. facilitand la randul său. fără transporturi nu putem vorbi de existenţa comerţului şi cum comerţul este un factor ce determină existenţa oraşelor. roata fiind considerată ca vitală pentru toate societăţile. Geografic. are rolul de a aduce mărfurile unde este nevoie de ele. căi ferate. În România. a purta. omul se deplasa dintr-un loc altul in căutare de hrană şi protecţie potriva vicisitudinilor naturii cu atat mai mult.

nu în ultimul rând. în care mobilitatea forţei de muncă înregistrează creşteri semnificative. S-au utilizat peste 3000 de autobuze şi microbuze. transportul interurban de persoane capătă o importanţă deosebită. 5 . Mai ales în contextul economiei actuale. În prezent pe piaţa transporturilor interurbane de persoane operează aproape 2000 de firme. dintre care peste 500 realizează şi transporturi în afara graniţelor ţării. Conform Institutului Naţional de Statistică. dar tendinţa este una descendentă. preţul pe care trebuie să-l plătească. în România anului 2002 s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare (aproximativ 90% faţă de anul 2001 la majoritatea indicatorilor). În cazul transporturilor rutiere internaţionale de persoane.călătoriei şi. în anul 2001 numărul de pasageri care au apelat la transporturile rutiere interurbane şi internaţionale a fost de peste 200 milioane.

Ministerul Transporturilor tine evidenta autorizatilor în registre unice pe moduri de transport. Pentru transporturile de persoane în regim de taximetrie exista reglementari specifice (Legea nr. 2.3. nr. transporturile sunt terestre (rutiere. nr. Articolul 22 din O. În consecinta. O.2. fluviale. Transporturile publice sunt executate de catre persoane fizice si juridice. în functie de depasirea teritoriului unui stat. nr. pe apa (maritime. Transporturile în interes propriu de persoane se executa fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri si servicii. Transportul international poate. 5. însa. feroviare). În functie de interesul servit. Transporturile de persoane reprezinta un mic segment din ansamblul activitatii de transporturi. transporturile sunt transporturi în trafic intern si transporturi în trafic international. pe baza unui contract de transport. în cuprinsul art. transportul aerian. contra cost [art.G.4. 19/1997]. transportul combinat si multimodal. modurile de transport care fac parte integranta din sistemul national de transport: transportul rutier.Capitolul II Clasificarea transporturilor 2. Transporturile în folos propriu sunt supuse 6 . (2) din O. dominata de deplasarea marfurilor. transportul are caracter intern sau international. transportul naval (maritim si fluvial). iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia sau rezultatul activitatii sale. transportul este transport de persoane si transport de bunuri (marfuri). În transporturile internationale obisnuite. 2. 19/1997 dispune ca persoanele fizice sau juridice care efectueaza transporturi de persoane se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor. transportul feroviar. în conditii nediscriminatorii de acces pentru terti. Pentru activitatea de transporturi publice este necesara autorizatia Ministerului Transporturilor. 20 alin. pe râuri navigabile. Criteriul care deosebeste cele doua notiuni consta în principal în trecerea frontierei de stat de catre vehiculul care transporta persoane.G. deosebim transporturile în interes public (denumite în reglementarile recente si transporturi publice) si transporturi în interes propriu sau privat. localitatea de expeditie si localitatea de destinatie se afla în tari diferite. sa presupuna si tranzitul altor tari. În functie de itinerariul parcurs.1. În functie de calea sau mijlocul de transport. Acestea din urma se subclasifica în transporturi în interes personal (transporturile executate de persoanele fizice în vederea asigurarii deplasarii unor persoane sau bunuri) si transporturile în folos propriu (transporturile executate de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii autorizate cu mijloacele de transport pe care le detin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau de leasing). În functie de obiectul sau. pentru transportul de persoane. pe lacuri navigabile) sau aeriene. Contractul de transport se încheie între transportator si beneficiarul de transport si se probeaza.G. Transportul în folos propriu de bunuri si de persoane se analizeaza ca un accesoriu al unei alte activitati economice executate de catre persoana care îl organizeaza. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere). 19/1997 privind transporturile exemplifica. 2. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului.

Persoanele care efectueaza transporturi în interes personal nu sunt supuse autorizarii de catre Ministerul Transporturilor. 7 . în sensul art. social. în interes familial. .G. pentru deplasarea membrilor familiei. nr. Transportul rutier în cont propriu este efectuat fara încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura sau în servicii al acestuia si se realizeaza în principal în urmatoarele conditii: . precum si a bunurilor aflate în proprietatea lor. 109/2005. respectiv. ca si transporturile publice. nr. cu respectarea prescriptiilor privind numarul de locuri si a masei maxime autorizate.persoanele transportate sunt angajatii operatorului de transport sau membri de familie ai acestuia. autorizatiile se acorda de catre organele proprii ale acestora. sportiv sau de binefacere.G.autorizarii Ministerului Transporturilor. . de catre persoane fizice. 12 din fosta O.aceste transporturi sunt o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activitati ale operatorului de transport. În situatia în care transporturile în interes propriu sunt efectuate de catre institutiile componente ale sistemului national de aparare. 44/1997. Noua reglementare. O. scopul transportului fiind în interesul activitatilor proprii. Transportul rutier în interes personal se efectueaza. cu vehiculul proprietate personala.U.transportatorul detine vehicule în proprietate sau cu orice alt titlu. se dezintereseaza de transportul în interes personal.

A. Conducerea ARR este asigurata de catre un consiliu compus din 9 persoane. aplicarea conventiilor internationale în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte etc. controlul respectarii legislatiei specifice. exploatari ale unor bunuri pe care le au în administrare etc. 625/1998. care asigura cadrul general privind realizarea. bilaterale sau multilaterale la care România este parte. precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe. . date în administrarea acestei institutii pe toata durata de existenta a acesteia. nr. patrimoniul ARR este constituit din bunuri proprietate privata a statului. conform prevederilor legale. dezvoltarea si siguranta transporturilor rutiere. . norme stabilite de catre Ministerul Transporturilor.inspectia si controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale specifice transporturilor rutiere.R. Autoritatea Rutiera Româna nu se confunda cu Registrul Auto Român (RAR). Autoritatea Rutiera Româna este o institutie publica cu personalitate juridica. este o institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare. referitoare la conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului. cum ar fi: chirii. aflata în subordinea Ministerului Transporturilor. realizate din prestari de servicii specifice. organizat la nivel de directie. Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor. Autoritatea Rutiera Româna (ARR) a fost constituita în baza H. modernizarea. Atributiile Autoritatii Rutiere Române sunt urmatoarele: . ARR are în structura sa organizatorica Inspectoratul Rutier.elaborarea programelor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate.Capitolul III Autoritatea Rutiera Romana (ARR) Autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere este Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale.R. De asemenea. . fiind un organism tehnic specializat pentru transportul rutier. 8 .tinerea evidentei detinatorilor de licente de transport rutier. Potrivit art. .acordarea licentelor de transport si de executie pentru operatorii de transport si a licentelor pentru activitatile conexe transportului rutier. prestatii editoriale. . sunt exercitate prin intermediul Autoritatii Rutiere Române. desemnat în principal sa asigure inspectia si controlul în trafic. .controlul respectarii normelor obligatorii de securitate rutiera.asigurarea controlului achitarii de catre contribuabili a obligatiilor privind constituirea Fondului special al drumurilor publice. Aceste bunuri pot fi înstrainate în conditiile legii. 5 din Regulamentul sau de functionare. Atributiile Ministerului Transportului referitoare la licentele de transport.înregistrarea operatorilor de transport în Registrul operatorilor de transport rutier.G. acordarea de licente operatorilor de transport rutier etc. iar presedintele consiliului de conducere este directorul general – inspector de stat sef.

ca întreprindere. Pentru a desfasura o activitate de transport rutier. sa încheie anual o asigurare obligatorie de raspundere civila. care detine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. licenta de transport. care efectueaza transporturi rutiere interne si/sau internationale si care a obtinut în prealabil. Daca operatorul detine vehiculul în baza unui contract de închiriere sau de leasing. licenta de transport se acorda pentru perioada de valabilitate a acestui contract. nr. nr. atunci când defineste operatorul de transport. în sensul O. Conducatorii de autovehicule rutiere trebuie sa posede permis de conducere pentru clasa din care face parte vehiculul respectiv. capacitate profesionala si capacitate financiara. 19/1997 arata ca acesta detine în proprietate.G. dar nu mai mult de 5 ani. dotare tehnica corespunzatoare. Prin operator de transport rutier se întelege. stabilite de catre ARR. pe categorii si tipuri de transport. O. ei sunt obligati. Regimul tarifelor si al comisioanelor pentru eliberare de licente de transport si licente de executie se stabilesc de catre autoritatea competenta. de asemenea.G. înregistrati în Registrul operatorilor de transport rutier.U. De remarcat faptul ca. Licenta de transport se elibereaza pe o perioada de 5 ani si se vizeaza anual.Capitolul IV Operatorii de transport rutier Activitatea de transport rutier si cea conexa transportului rutier este permisa. operatorii de transport rutier trebuie sa obtina licenta de executie pe vehicul. 109/2005. numai operatorilor de transport rutier. 9 . Licenta se acorda numai operatorilor de transport public care îndeplinesc conditiile de onorabilitate. orice întreprindere. cu chirie sau în leasing mijloace de transport.

Transporturilor şi Locuinţei. Companiile de profil au astfel posibilitatea de a-şi testa angajaţii în funcţie de standardele europene. după expirarea perioadei de şedere. 10 .Capitolul V Pregătire şi calificare Pentru a putea desfăşura activităţi de transport rutier public. Se acordă certificate de atestare. Pentru a avea dreptul de a efectua operaţiuni de transport rutier de persoane. operatorii trebuie să posede o licenţă. 1842 / 04. trebuie obţinute o serie de licenţe şi autorizaţii. firma trebuie să fie capabilă să ofere informaţii complete clienţilor care efectuează călătorii în afara ţării. CevoTrans. În acest sens. Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) au înfiinţat primul centru de evaluare ocupaţională în domeniul transporturilor rutiere din România. capacitatea financiară şi baza tehnicomaterială.2001 al Ministerului Lucrărilor Publice.12. conform Normelor Metodologice din 4 decembrie 2001. pentru a se asigura legalitatea transportului (printre care şi obligativitatea de a emite bilete dus-întors). firmele de transport trebuie să dispună de personal calificat. trebuie să se obţină licenţă de transport de persoane în regim internaţional. De asemenea. în legătură cu toate documentele şi formalităţile necesare. de securitatea şi siguranţa în trafic a turiştilor şi a bagajelor. care se acordă în funcţie de îndeplinirea unor criterii ce vizează onorabilitatea. pe durata călătoriei. Aceste măsuri sunt necesare datorită tendinţei românilor de a rămâne în străinătate şi a-şi căuta un loc de muncă. aprobate prin Ordinul nr. Pentru creşterea competitivitatii în raport cu concurenţa. În cazul transporturilor internaţionale de persoane. Compania de transport este răspunzătoare. competenţa profesională.

38/2003. 6 lit. Operatorii de transport efectueaza transporturi în regim de taxi cu vehicule detinute cu orice titlu. sub autoritatea administratiei publice locale. prin Autoritatea Rutiera Româna. cu exceptia contractului de comodat. Potrivit legii. Tariful de pornire este un tarif unic exprimat în lei. nu si transporturi de bunuri. Legiuitorul încadreaza transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi în categoria serviciilor publice de transport local de interes public care se afla. înregistrat automat de catre automatul de taxat la începutul cursei. este aplicat automat de catre aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a stationat la dispozitia clientului. tarifat pe ora sau pe zi. Legea nr. aflat în cursa. care desfasoara transporturi de persoane sau de bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor în vigoare. Transporturile publice în regim de taxi se realizeaza de catre operatorii de transport în regim de taxi si de catre taximetristii independenti autorizati. Si acest tip de transport face parte din categoria transporturilor publice. transportul în regim de taxi poate fi transport de persoane si transport de bunuri.Capitolul VI Transportul rutier în regim de taxi 1. s-a deplasat sub limita vitezei de comutare. 1) din Legea nr. Taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport în regim de taxi. Tariful de stationare. cu un autoturism al locatorului. Transportul public de persoane si de bunuri în regim de taxi se realizeaza contra cost. si alte tarife. în consecinta.Transporturile rutiere în regim de închiriere sunt acele transporturi efectuate de catre client sau de catre soferul pus la dispozitie de locator. Conform art. exprimat în lei/ora. la cererea acestuia. Costul transporturilor în regim de 11 . u). dar el se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor. masurate. pus la dispozitia clientului pe baza de contract de închiriere cu titlu oneros. care apare pe „afisaj client” o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare „liber” în pozitia de operare „ocupat”. precum si pentru perioadele în care taxiul. cu exceptia contractului de comodat. Transporturile în regim de închiriere sunt doar transporturi de persoane. 6 lit. Transporturile în regim de închiriere pot fi efectuate numai de catre operatori de transport cu autovehicule detinute cu orice titlu. dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane si de bunuri în regim de taxi. 2. dupa caz. la care se adauga. Conform art. dupa caz. operatorii de transport sunt definiti ca fiind persoane juridice române care detin un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru activitatea de taximetrie. 38/2003 reglementeaza pentru prima data în legislatia noastra activitatea de taximetrie si cea de transport rutier în regim de închiriere (rent-a-car). Costul transporturilor de persoane si de bunuri în regim de taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de stationare. cu un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv. taximetristul independent autorizat se defineste ca fiind persoana fizica autorizata conform legii. pe baza de bon-client. cu plata anticipata a prestatiei contractate pe baza de documente (rent-a-car).

d) cric corespunzator tonajului autovehiculului încarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia. sare etc. f) pe timp de iarna. e) doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor.19. în conformitate cu prevederile normelor generale de protectie a muncii în vigoare.14. Art. Art. Art. Art. Art. Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca în inventarul autovehiculului sa se gaseasca: a) doua capre pentru suspendarea autovehiculului. amplasate unul lânga usa din fata a autobuzului iar celalalt lânga usa din spate. autovehiculele vor fi dotate. conducatorilor auto le revin urmatoarele obligatii: 12 . În timpul transportului de calatori. conform contractului.15. c) trusa de scule si unelte. lanturi antiderapante.23. în plus.6. lopeti. Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare. cât autovehicul se afla la dispozitia clientului. nisip. Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice si ale prezentelor norme. cu: huse pentru acoperirea mastii radiatorului.39. Instructajul de protectia muncii se va face pe faze. Capitolul VII Norme specifice de securitatea a muncii pentru transporturile rutiere de persoane (2002) Art. Transporturile de calatori se vor efectua cu autobuze sau. Conducatorilor auto le este interzis sa transporte un numar de persoane mai mare decât cel stabilit prin constructia autovehiculului si înscris în certificatul de inmatriculare. Art. în buna stare. Autobuzele vor fi dotate cu câte doua stingatoare. dupa caz. Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai în conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor.7. b) trusa medicala de prim ajutor. Art. Art.43. cu autocamioane special amenajate. în cazuri deosebite..închiriere se determina prin aplicarea costului de distanta si/sau timpul. corespunzatoare tipului de autovehicul.34.

a) sa supravegheze în permanenta ca urcarea si coborârea calatorilor sa se faca în ordine si în conditii care sa evite accidente. . completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta. capacitate financiara si competenta profesionala. 13 . Certificatul de pregatire profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta.(1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier. 109/2005 – privind transporturile rutiere modificata si aprobata prin Legea nr. b) sa porneasca din statie numai dupa coborârea si urcarea calatorilor. o intreprindere trebuie sa obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de onorabilitate. ANEXA 1 LEGE privind transporturile rutiere O. 18. (3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea competenta pentru perioade succesive de un an pana la expirarea licentei de transport. (2) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de pregatire profesionala. . nr. 102/2006 CAPITOLUL III Accesul la activitatea de transport rutier Sectiunea I Transportul rutier public Art. (2) Modul de intocmire.(1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier. si se pastreaza la sediul acestuia. 16. eliberat de catre autoritatea competenta. (2) Pentru fiecare din vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier. autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de transport.(1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta. tinut de autoritatea competenta. . 17. cu valabilitate de 5 ani. Art.G.U. Art.

Operatorii de transport straini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta. (2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla. . Art.(1) Licenta de transport se retrage in cazul in care operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia. Art. 29. . 33. o copie conforma a licentei de transport acordata de catre autoritatea competenta. se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza de autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate. 30. serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile publice. . precum si documente care sa dovedeasca ca transportul efectuat este in cont propriu. o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu.(1) Efectuarea transportului rutier public este permisa numai pe baza copiei conforme valabile a licentei de transport. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe 14 . CAPITOLUL V Transportul rutier de persoane Art. . . 19. emisa de autoritatea competenta pentru fiecare vehicul rutier. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier. servicii ocazionale. dar nu mai mult de 5 ani. licenta de transport se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract. . in comun. Art. Art. Art. Art. c. 20.(1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul carora se afla. 32. b.(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international.(1)Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberata de autoritatea competenta cu valabilitate de 1 an. pe toata durata transportului.(4) In cazul in care operatorul de transport detine numai vehicule rutiere pe baza de contract de inchiriere sau contract de leasing. servicii regulate. servicii regulate speciale. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a. asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. 34. pe toata durata transportului.

Art. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic internationale se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul ( Acordul INTERBUS) la care Romania a aderat prin Legea nr. . . transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.439/2002 pe baza documentelor prevazute in respectivul Acord. (4) Transportul rutier ocazional de persoane in cont propriu in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.(1) Omologarea in vederea admiterii in circulatie a vehiculelor rutiere se acorda de catre autoritatea competenta. . dupa caz. (3) Transportul rutier de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport. acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator conform prevederilor legale in vigoare. piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate. care elibereaza si cartea de identitate a vehiculului rutier. asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.Echipamentele. (2) Conditiile de certificare si omologare a vehiculelor rutiere pentru circulatia pe drumurile publice se stabilesc de catre autoritatea competenta. 49.baza autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate. 35. (3) Pentru statele nesemnatare ale acordului Interbus. eliberate de autoritatea competenta. Art.(1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta. 47. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. avand inspectia tehnica periodica valabila. sunt supuse omologarii in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice si/sau inspectiei tehnice periodice. CAPITOLUL V II Regimul vehiculelor rutiere Art. serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile publice. (2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate.(1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare. . 46. trebuie sa fie certificate si/sau 15 . Art. inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania.

Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora. 52.omologate din punct de vedere tehnic. se face de catre autoritatea competenta. pe baza tarifelor stabilite de catre aceasta. contra cost. . potrivit reglementarilor in vigoare. Art. a licentelor de traseu. de catre autoritatea competenta. Harta Rutiera a Romaniei ANEXA 2 16 . a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora. a licentelor pentru activitati conexe si ale autorizatiilor de transport international.

ANEXA 3 17 .

Director general .......... TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI Autoritatea Rutieră Română ATESTAT PROFESIONAL pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane Se certifică prin prezentul atestat că titularul a făcut dovada pregătirii sale profesionale... la data de .................... Seria APCA nr.............. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim de pregătire a conducătorilor de vehicule pentru transportul rutier. 19/1997 privind transporturile.. cu modificările şi completările ulterioare. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale Directivei nr.......MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane: ROMÂNIA MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE................... Data şi locul naşterii ... Prenumele ... Eliberat de Autoritatea Rutieră Română Numele ... ....................................... valabil până la data de ..... ANEXA 4 18 ........... Semnătura ............................ potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.......... 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr............................ ale Hotărârii Guvernului nr... republicată....

19 .

Actami. Capatîna. Lumina Lex. “Dreptul transporturilor – transporturile rutiere interne si internationale”. Ed. 70 4. Ciobanu. ALEXA. All Bucureşti 1995 5. O. Capatîna. nr. Lumina Lex. Partea speciala (vol. 1999.T.D. 1997. “Caracteristici ale transporturilor rutiere”. Bucuresti. 20 . “Transporturi şi expediţii internaţionale”. 3. Stancu. Gh. Capatîna. “Dreptul transporturilor”. Bucuresti. p. C. O. Ed. II)”. 9/1996. Bucuresti.Bibliografie: 1. Ed. Ed. O. R.C. 2000. I. 2. “Dreptul transporturilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful