P. 1
cultura generala

cultura generala

|Views: 100|Likes:
Published by uiorom
format epub
format epub

More info:

Published by: uiorom on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as EPUB, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

Thank you for evaluating PDF to ePub Converter.

To get full version, you need to purchase the software from: http://www.pdf-epub-converter.com/convert-to-epub-purchase.html

ACADEMIA NAŢIONALĂ  DE INFORMAŢII
ADMITERE 2005
CULTURĂ  GENERALĂ

1. Liftul nu poate să  transporte mai mult de 150 de kilograme. Patru prieteni cântăresc 60,
80, 80  şi 80 de kilograme. Care este numărul minim de transporturi pe care trebuie să-l
efectueze liftul pentru ca cei 4 să  ajungă  la ultimul etaj?
a)  1
b)  2
c)  3
d)  4
2. Câte numere de 3 cifre se pot forma utilizând numai cifrele 1  şi 2?
a)  2 b)  4
c)  8
d)  6
3. Câte ore sunt într-o jumătate dintr-o treime dintr-un sfert dintr-o zi?
a)  ½
b)  1
c)  2
d)  3
4. O albină  lucrează  4 zile pe săptămână şi a 5-a zi se odihneşte. Ea tocmai s-a odihnit
luni  şi a început lucrul marţi. După  câte zile se va odihni iar luni?
a)  12
b)  30
c)  34
d)  36
5. Două  veveriţe  şi trei bursuci mănâncă  împreuna 16 ghinde. Fiecare bursuc mănâncă  de
2 ori mai multe ghinde decât fiecare veveriţă. Câte ghinde vor mânca trei veveriţe  şi doi
bursuci?
a)  12
b)  13
c)  14
d)  16
6. Diferenţa dintre 2 numere naturale este 114, iar unul dintre ele este mai mic decât
celălalt de 4 ori. Care este cel mai mare dintre cele două  numere?
a)  152
b)  38
c)  150
d)  68
7. Radu are 12 ani, de trei ori mai mult decât fratele său. Câţi ani va avea Radu când va fi
de două  ori mai în vârstă  decât fratele său?
a) 15
b) 16
c) 18
d) 20
8. Care dintre cele patru cuvinte completează  logic raţionamentul:
LAPTELE ESTE PENTRU PAHAR CEEA CE SCRISOAREA ESTE PENTRU ...
a) timbru
b) plic
c) destinatar
d) poşta
9. Care dintre cele patru cuvinte se potriveşte cel mai puţin in seria:
a) gustat b) auzit
c) zâmbit
d) văzut
10. Anca a primit cadou o pungă  de bomboane. După  ce a mâncat una, a dat jumătate din  ce a rămas surorii sale. Aceasta a mai mâncat o bomboană şi restul a împărţit în mod egal  cu fratele ei. Au mai rămas cinci bomboane. Câte bomboane a avut Anca iniţial în pungă?
a) 11
b) 22
c) 23
d) 45
11. Ce fel de mişcare execută  un corp daca vectorul viteză  are direcţia  şi sensul vectorului
acceleraţie?
a) Mişcare circulara uniforma
b) Mişcare rectilinie uniform accelerată
c) Mişcare circulara neuniformă
d) Mişcare rectilinie uniform încetinită
12. Un număr raţional:
a) Poate fi întreg
b) Nu poate fi întreg
c) Este în mod obligatoriu număr întreg
d) Se poate scrie ca diferenţa a două  numere întregi
13. Funcţia exponenţială  :
a) Este strict crescătoare
b) Este strict descrescătoare
c) Este strict monotonă
d) Nu este o funcţie monotonă
14. Inventarea  şurubului, descoperirea legii pârghiilor  şi a regulii de compunere a forţelor i
se datorează  lui:
a) Arhimede
b) Aristotel
c) Ptolemeu
d) Albert Einstein
15. Descoperirea radioactivităţii artificiale induse (1934) se datorează  savanţilor:
a) James Franck
b) Soţii Joliot–Curie
c) Irene Joliot–Curie
d) Arthur Compton
16. Neologismele pronunţate :  ghestapo, raih, imbrolio  sunt scrise corect în seria :
a) Gestapo, Reich, imbrolio
c) Ghestapou, Raih, imbroglio b) Gestapo , Reich, imbroglio
d) Gestapo, Reih, imbrolio
17. Identificaţi seria care conţine adjective fără  grade de comparaţie:
a) optim, proxim, incomparabil, anterior
b) întreg, albastru, vechi, maxim
c) viu, pozitiv, general, drăguţ
d) viu, mort,  inteligent, minim
18. Cuvântul  fortuit  este sinonim cu :
a) profetic
b) forţat
c) întâmplător
d) banal
19. Formele duble de plural ale substantivelor :  curenţi/ curente, globi/ globuri, termeni/
termene
a) sunt variante admise de limba literară  indicând acelaşi obiect
b) sunt variante admise de normele limbii literare, indicând obiecte diferite
c) sunt variante din care limba literară  admite o singură  formă
d) sunt variante din care una este greşită
20. Numeralul ordinal corespunzător lui  opt  este:
a) o optime
b) al optulea
c) al optălea
d) al optilea
21. Sinonimul cuvântului   vindicativ  este :
a) răzbunător
b) vindecător c) pre
ţios d) învecinat
22. Perechile:  atlas/atlaz, aluzie/iluzie, eminent/iminent, garderob/garderobă  sunt:
a) omonime
b) sinonime
c) paronime
d) polisemantice
23. Alegeţi forma corectă  a cuvântului:
a) preşedenţie
b) preşedinţie
c) prişidenţie
d) preşidenţie
24. Substantivul  erudiţie  înseamnă:
a) proces de erodare
b) înrudire
c) cultură  vastă  într-un domeniu d) specializare  în domeniul erup
ţiilor
25. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte derivate cu sufixul “aş”:
a) gulaş, făraş, malgaş
b) puşcaş, plutaş, pălmaş
c) talaş, copilaş, apaş
d) drăgălaş, cosaş, apaş
26. Identificaţi enunţul care conţine o exprimare pleonastică:
a)  Acest produs farmaceutic trece drept panaceu universal.
b)  Nu  şi-a repetat  lecţia.
c)  A fost ales candidatul cu cele mai puţine şanse.
d)  Îmi plac merele verzi.
27. Identificaţi enunţul care conţine greşeli:
a) Fiii  lui au ochi frumoşi.
b) Câţiva membrii a-i guvernului au demisionat la aflarea veştii.
c) Fii  atentă  la semafor !
d) Atitudinea lui te-a pus pe gânduri.
28. Semnificaţia cuvântului xenofobie  este :
a) cosmopolitism
b) iubire de străini
c) ură  faţă  de străini
d) teamă  de spaţii închise
29.  A posteriori  înseamnă:
a) după  consumarea faptelor
b) în urma unei neînţelegeri
c) obţinut în urmă  unei experienţe
d) după  momentul vorbirii
30.  In extremis  înseamnă:
a) situat în extrema eşichierului politic
b) care joacă  pe extreme
c) în ultimă  instanţă
d) situat la nivel maxim
31.  Nota bene  înseamnă:
a) notă  bună
b) fii atent !
c) de reţinut
d) baftă
32. Antonimele neologice ale cuvintelor:  a înrăutăţi, sigur, bunătate, dreptate   sunt:
a) a îmbunătăţi, nesigur, răutate, nedreptate
b) a agrava, normal, omenie, corectitudine
c) a ameliora, incert, maliţie, injusteţe d) a înlesni, nesigur, răutate, justi
ţie
33. Sinonimul cuvântului  imund  este:
a) dezgustător
b) fascinant
c) inadaptat
d) inacceptabil
34. Identificaţi anul apariţiei revistei “Convorbiri literare”:
a) 1867
b) 1967
c) 1881
d) 1848
35. Identificaţi seria în care apar scriitorii care  şi-au publicat o parte din opere în revista
“Convorbiri literare”:
a) Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, G. Călinescu, G. Coşbuc, Panait Cerna
b) Vasile Alecsandri, M. Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, I. Slavici
c) D. Bolintineanu, Ion Neculce, Mircea Eliade, I. Slavici, I.L. Caragiale
d) M. Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Camil Petrescu, M. Sadoveanu
36. Sursa de inspiraţie a poemului “Luceafărul” de M. Eminescu este:
a) Făt-Frumos din lacrimă
b) Sânziana  şi Pepelea
c) Fata în grădina de aur
d) Povestea magului călător în stele
37. Semnificaţia numelui Hyperion este:
a) zeul iubirii
b) cel care merge pe deasupra
c) mag d) ascet
38. În versurile: “Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă,/  Şi somnul, vameş  vieţii, nu
vrea să-mi ieie vamă:”   identificaţi :
a) un motiv romantic
b) nici unul
c) două  motive romantice
d) trei motive romantice
39. Nică  a lui  Ştefan a Petrei din Humuleşti este :
a)  autorul  “Amintirilor din copilărie”
b) narator
c) martor al evenimentelor
d) personaj
40. Naratorul-personaj apare în operele :
a) lirice
c) epice cu caracter subiectiv b) dramatice
d) epice cu caracter obiectiv
41. Identificaţi seria care cuprinde particularităţi  ale naratorului omniscient:
a)  ştie totul despre personaje  şi despre intenţiile lor, relatează  la persoana a III-a
b) vorbeşte despre sine la persoana a treia,  ştie ce intenţie are personajul principal
c) nu  ştie nimic despre personaje, face numai supoziţii despre intenţiile lor
d) relatează  la persoana I întâmplări la care iau parte diferite personaje
42. Seria care conţine numai povestiri este:
a) “Amintiri din copilărie”,  “Balta Albă”, “Popa Tanda”, “Sărmanul Dionis”
b) “Balaurul”,  “Negustor lipscan”, “Iapa lui Vodă”, Fântâna dintre plopi
c) La hanul lui Mânjoală”, “Pădureanca”, “Pe drumuri de munte”, “Ultimul Berevoi”
d) “La  ţigănci”, “Lostriţa”, “Ocheanul întors”, “Sultănica”
43. Afirmaţia lui Macedonski, conform căreia poezia trebuie să  fie “muzică şi imagine”, se
referă  la creaţia:
a) avangardiştilor
b) paşoptiştilor
c) sămănătoriştilor
d) simboliştilor
44. Figura de stil din versurile : “căci eu iubesc/ şi flori  şi ochi  şi buze  şi morminte”  (Lucian
Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii  ) este:
a) repetiţia
b) metafora
c) enumeraţia
d) aliteraţia
45. În versurile: “Suferinţă , tu, dureros de dulce” (M. Eminescu,  Odă  - în metru antic),
“Venere, marmură  caldă, ochi de piatră  ce scânteie” (M. Eminescu,  Venere  şi Madonă  ),
“Golgotă şeasă” (T. Arghezi,  Galere  ) figura de stil pe care o recunoaşteţi este:
a) antiteza
b) metafora
c) oximoromul
d) epitetul
46. Noţiunea de  “bildungsroman” desemnează:
a) un roman-cronică  de familie
b) un roman obiectiv
c) un roman psihologic
d) un roman al formării
47. ”Autenticitatea” definită  ca identificare a actului  de creaţie cu realitatea vieţii, cu
experienţa nepervertită, necontrafăcută, cu trăirea febrilă  caracterizează: a) jurnalul, memoriile, scrisorile
b) jurnalul, romanul realist obiectiv, schiţa
c) memoriile, scrisorile, nuvela fantastică
d) povestirea, nuvela fantastică, romanul de aventuri
48. Manifestul romantismului românesc apare  în primul număr al revistei ”Dacia literară”
(1840). Alegeţi seria care cuprinde numele autorului  şi  titlul manifestului:
a)  V. Alecsandri,  România literară
b)  I. Heliade Rădulescu,  Curierul românesc
c)  M. Kogălniceanu,  Introducţie
d)  Titu Maiorescu,  În contra direcţiei de astăzi în cultura română
49. Identificaţi  seria care cuprinde procedee ale caracterizării directe:
a) autocaracterizarea, dialogul , monologul interior
b) de către autor, de către celelalte personaje, autocaracterizarea
c) fapte , limbaj, mediu social, nume
d) comportament, relaţiile cu celelalte personaje, monologul interior
50. În versurile populare: “Vai de mine, negri-s munţii/ Toamna când pleacă  recruţii !/ Vai
de mine, negri-s norii/ Toamna când pleacă  feciorii.”  Figura de construcţie pe care o
recunoaşteţi este:
a) paralelismul sintactic
b) inversiunea
c) repetiţia
d) gradaţia
51.  În replica lui Caţavencu: “Industria română  e admirabilă, e sublimă  putem zice, dar  lipseşte cu desăvârşire. Soţietatea noastră  dar, noi, ce aclamăm ? Noi aclamăm munca,  travaliul, care nu se face deloc în  ţara noastră!”  efectul comic provine din apariţia:
a) nonsensului
b) construcţiilor anacolutice c) pronun
ţiei greşite d) truismului
52. Filosofia ca paideia, ca educaţie a firii umane, ca accedere către ideea de bine, este
gândită  astfel de:
a) Descartes
b) Platon
c) Kant
d) Mill.
53. Pentru Descartes filosofia este:
a) activitatea de analiză  logică  a conceptelor  ştiinţei
b) activitatea de critică  a limitelor raţiunii
c) activitatea de punere în acord a simţurilor cu raţiunea
d) activitatea de cercetare a principiilor care trebuie să  fie clare  şi evidente încât
spiritul să  nu se poată  îndoi de ele.
54. Pentru Blaga filosofia, în raport cu alte preocupări spirituale se caracterizează  prin :
a) raportarea la existenţă
b) valorizarea existenţei c) con
ştiinţa de sine
d) cunoaştere paradiziacă
55. Lumea inteligibilului conform lui Platon este:
a) lumea valorilor morale
b) lumea divinităţii
c) lumea sufletului
d) lumea lucrurilor  şi fiinţelor
56. Discursul filosofic speculativ îşi întemeiază  afirmaţiile pe:
a) raţiune  şi experienţă  mistică
b) raţiune  şi observaţie empirică
c) experiment  ştiinţific
d) iraţionalitatea pasiunilor
57. Filosofia critică, în interpretare kantiană  are ca obiect:
a) modul nostru de cunoaştere a obiectelor
b) natura lucrurilor
c) critica cărţilor  şi a sistemelor raţiunii
d) critica erorilor produse de sensibilitate
58. Discursul filosofic speculativ depăşeşte experienţa empirică  deoarece:
a)  nu se  ţine cont de rezultatele  ştiinţelor
b) foloseşte adevăruri probabile
c) discursul vizează  cunoaşterea transcendentalului
d) adevărurile empirice sunt criticate
59. Discursul filosofic din  Critica raţiunii pure  este unul critic deoarece Kant:
a) nu depăşeşte raţionalismul dogmatic  şi empirismul sceptic
b) respinge cunoaşterea sensibilă
c) descompune  şi analizează  principiile  şi întinderea cunoaşterii d) nu reu
şeşte să  realizeze o metafizică  a naturii
60. Specificul filosofiei pozitiviste provine din:
a) preocuparea pentru combaterea nihilismului
b) eliminarea termenilor vagi din discursul filosofic
c) încrederea în puterea raţiunii umane
d) încrederea în tot ceea ce este dat, observabil
61. Discursul filosofic analitic îşi propune ca scop:
a) analiza, clarificarea  şi eliminarea conceptelor care nu au semnificaţie teoretică
b) analiza, clarificarea  şi eliminarea conceptelor care nu au semnificaţie empirică
c) analiza  şi clarificarea problemelor  şi conceptelor pentru stabilirea unor adevăruri
certe
d) analiza  şi clarificarea opiniilor contradictorii
62. Criteriul dreptăţii în gândirea lui Aristotel este:
a) egalitatea
b) cetăţenia c) meritul
d) cinstea
63. Eroarea este un criteriu de progres al cunoaşterii pentru:
a) Popper
b) Kant
c) Leibniz
d) Aristotel
64. Cele două  condiţii ale libertăţii  umane din perspectiva lui Descartes sunt:
a) graţia divină şi cunoaşterea naturală
b) graţia divină şi credinţa
c) graţia divină şi revelaţia
d) voinţa puternică şi gândirea corectă
65. Conform lui Mill, tirania majorităţii este ameninţătoare atunci când operează  prin:
a) actele minorităţilor
b) voinţa individuală
c) binele general
d) actele autorităţilor publice
66. Democraţiile, în concepţia lui Popper, au în primul rând rolul de a:
a) asigură  suveranitatea populară
b) asigura legitimitatea acţiunii poporului
c) ne apăra împotriva dictaturii
d) asigura legitimitatea dictaturii statului
67. Nevoile nu pot fi satisfăcute integral  şi în totalitate deoarece:
a) se dobândesc pe parcursul vieţii
b) societatea cenzurează  satisfacerea anumitor nevoi
c) sunt dinamice  şi nelimitate d) resursele sunt gestionate ineficient
68. Cererea se defineşte prin:
a) cantitatea cerută  dintr-un bun într-o perioadă  de timp
b) cantitatea dintr-un bun dorită şi care poate fi cumpărată  la un anumit preţ
c) cantitatea dorită şi cerută  datorită  reclamei
d) cantitatea cerută  la preţul fixat de producător
69. Legea cererii semnifică  relaţia dintre:
a) variaţia cantităţii cerute pe piaţă  dintr-un bun,  determinată  de variaţia preţului
b) modificarea cantităţii cerute dintr-un bun direct proporţională  cu creşterea preţului
c) creşterea cantităţii cerute  şi scăderea preţurilor la bunul respectiv
d) scăderea preţului unui bun proporţională  cu creşterea cantităţii cerute din acel
bun
70. Dacă  cererea creşte, dar preţul rămâne constant, cantitatea cerută:
a) rămâne constantă
b) creşte c) scade
d) se modifică  în funcţie de dorinţa consumatorului
71. Pe piaţa unui bun, dacă  cererea creşte mai puţin decât creşte oferta, se înregistrează:
a) un preţ  de echilibru în creştere
b) o cantitate de echilibru mai mare
c) un preţ  de echilibru constant
d) o cantitate de echilibru în scădere
72. În cadrul echilibrului general al economiei, oferta globală  este formată  din:
a) PIB plus exporturi
b) consum plus exporturi
c) formarea bruta a capitalului tehnic plus importuri
d) PIB plus importuri
73. Restrângerea masei monetare in economie se realizează  prin:
a) scăderea rezervei obligatorii
b) eliminarea restricţiilor în acordarea creditelor
c) plafonarea creditului
d) ieftinirea creditului
74. La o rată  medie anuală  a dobânzii de 40%  şi o dobândă  totală  plătită  de 10 milioane
u.m. pentru un credit luat pe 6 luni, mărimea sumei împrumutate este de:
a) 100 milioane u.m.
b) 50 milioane u.m.
c) 60 milioane u.m.
d)150 milioane u.m.
75. Nu sunt trăsături ale pieţei de oligopol:
a) câţiva vânzători
b) câţiva cumpărători c) numero
şi cumpărători
d) producătorii nu pot să  controleze preţul
76. Atunci când salariul real creşte mai puţin decât creşte salariul nominal, preţurile
bunurilor de consum:
a) cresc mai mult decât creşte salariul nominal
b) nu se modifică
c) evoluează  in acelaşi sens cu productivitatea muncii
d) cresc mai puţin decât creşte salariul nominal
77. În cadrul mecanismului de reglare a mesei monetare, cauza care face necesară
restrângerea masei monetare este:
a) creşterea volumului al bunurilor  şi serviciilor supuse vânzării
b) creşterea deficitului bugetului de stat
c) creşterea vitezei de circulaţie a banilor
d) acordarea de credite
78. Creşterea eficienţei comerţului exterior se realizează  prin:
a) creşterea permanentă  a costurilor de producţie
b) diminuarea specializării producţiei de export c) contractarea de credite pentru investi
ţii d) cre
şterea gradului de prelucrare a bunurilor exportate
79. Dacă  oferta creşte, în condiţiile în care cererea este constantă
a) preţul de vânzare creşte
b) preţul de cumpărare creşte
c) preţul de vânzare se menţine constant
d) preţul de vânzare scade
80. În situaţia când există  un exces de ofertă  pentru un bun, atunci:
a) preţul de vânzare este mai mic decât cel de echilibru
b) preţul de cumpărare este cel al preţului de echilibru
c) cantitatea vândută  este mai mică  decât cantitatea de echilibru
d) preţul de vânzare este cel al preţului de echilibru
81. Concurenţa contribuie la rezolvarea problemei economiei deoarece:
a) determină  preţul de echilibru
b) determină  alocarea corespunzătoare  şi eficientă  a resurselor
c) determină  mărimea cantităţilor vândute
d) determină  cantitatea cerută  dintr-un bun economic
82. În funcţie de poziţia motivului în raport cu activitatea, formele motivaţiei se delimitează
în:
a) motivaţie extrinsecă-intrinsecă b) motivaţie simplă-complexă
c) motivaţie înnăscută-dobândită d) motivaţie primară-secundară
83. Dintre teoriile care au încercat explicarea comportamentului agresiv nu face parte:
a) teoria etologică
b) teoria învăţării sociale c) teoria frustrare-agresiune
d) teoria empatiei
84. Atenţia se caracterizează  prin:
a) activare selectivă, concentrare  şi orientare a energiei psihonervoase
b) concentrarea  şi orientarea energiei psihonervoase pentru atingerea scopurilor
conştient stabilite
c) activarea selectivă şi orientarea energiei psihonervoase pentru declanşarea,
susţinerea activităţii
d) activare selectivă, concentrare  şi orientare a energiei bio-psihice
85. Din comportamentul prosocial nu face parte:
a) simpatia
b) ajutorarea
c) calomnia
d) sacrificiul
86. Operaţia gândirii, caracterizată  prin descompunerea în minte a unui obiect în elemente
componente  şi apreciere a semnificaţiei elementelor, se numeşte: a) sinteză
b) abstractizare
c) analiză
d) generalizare
87. Optimum motivaţional este expresia unei relaţii adecvate între:
a) posibilităţile subiectului  şi nivelul său de aspiraţie
b) gradul de dificultate al sarcinii  şi mărimea intensităţii motivaţiei
c) stima de sine  şi nivelul său de aspiraţie
d) gradul de dificultate al sarcinii  şi mărimea intensităţii afectivităţii
88. Unitatea informaţională  de bază  a gândirii este:
a) reprezentarea
b) judecata
c) noţiunea
d) raţionamentul
89. În personalitate, ereditatea determină  hotărâtor:
a) caracterul
b) aptitudinile
c) temperamentul
d) creativitatea
90. Pentru Piaget, inteligenţa este:
a) integrarea noilor informaţii în sistemul celor vechi
b) un complex de aptitudini speciale
c) o relaţie adaptativă  între organism  şi mediul înconjurător
d) restructurarea permanentă  a modelelor de cunoaştere
91. Domeniul performanţial de lucru al gândirii este:
a) rezolvarea de probleme b) în
ţelegerea c) formarea noţiunilor
d) învăţarea
92. Maslow repartizează  trebuinţele umane, dispuse sub forma unei piramide, în:
a) trebuinţe fiziologice  şi de autorealizare
b) trebuinţe pozitive  şi negative
c) trebuinţe de deficienţă şi creştere
d) trebuinţe de securitate, de stimă şi cognitive
93. Totalitatea schimbărilor sistematice bio-psiho-sociale intraindividuale, ce au loc pe
parcursul vieţii fiecărui om reprezintă:
a) dezvoltarea filogenetică
b) dezvoltarea antropogenetică
c) dezvoltarea ontogenetică
d) dezvoltarea interpersonală
94. Caracterul îndeplineşte, pentru temperament, rol de:
a) bază  a manifestărilor temperamentale
b) instanţă  de valorizare a trăsăc) instanţă  de control       turilor temperamentale
şi valorificare a trăsăturilor temperamentale
d) suport pentru propulsarea trăsăturilor temperamentale
95. Cel care permite o mai bună  manifestare  şi reflectare a gândirii, a capacităţii
intelectuale în general, este:
a) limbajul oral
b) limbajul scris
c) monologul
d) limbajul pasiv
96. Organizarea materialului de memorat după  criterii de semnificaţii arată  că  memoria
este:
a) activă
b) mijlocită c) inteligibilă d) selectivă
97. Cea mai veche menţiune scrisă  despre geţi a fost făcută  de către:
a.) Caesar
b.) Herodot
c.) Strabon
d.) Sallustius
98. Componenta esenţială  a romanizării este cea:
a.) administrativă
b.) lingvistică
c.) militară
d.) religioasă
99. Succesiunea la tronul  Ţării Româneşti  şi al Moldovei avea un caracter:
a.) contradictoriu b.) ereditar
c.) neclar
d.) discutabil
100. Până  în 1812, Basarabia a aparţinut:
a.) Moldovei
b.)  Ţării Româneşti
c.) Transilvaniei
d.) Rusiei
101. Organul reprezentativ al populaţiei din Basarabia era în 1917:
a.) Sfatul  Ţării
b.) Consiliul Director
c.) Congresul ostaşilor moldoveni
d.) Partidul Naţional Moldovenesc
102. La 26 iunie 1940 s-a impus României un ultimatum de către:
a.) Al III-lea Reich
b.) Rusia Sovietică
c.) Ungaria
d.) Italia
103. Prima grevă  anticeauşistă  a avut loc în:
a.) Timişoara
b.) Braşov
c.) Valea Jiului
d.) Bucureşti
104. În 1968, România a refuzat să  participe la invazia:
a.) Ungariei
b.) Cehoslovaciei
c.) Iugoslaviei
d.) Poloniei
105. Statul în care funcţionează  separarea puterilor în stat  şi respectarea drepturilor  şi
libertăţilor cetăţeneşti se numeşte:
a.) stat totalitar
b.) stat socialist
c.) stat legionar
d.) stat de drept
106. Ceremonia de încoronare a Regelui Ferdinand I, din 1922, a avut loc la:
a.) Alba Iulia
b.) Blaj
c.)  Bucureşti
d.) Iaşi
107. În perioada 1938-1940, cele mai dure măsuri întreprinse de Regele Carol al II-lea au
fost luate împotriva:
a.) liberalilor
b.) comuniştilor
d.) c.) legionarilor ţărăniştilor
108. Sovromurile erau:
a.) gospodării agricole de producţie
b.) societăţi mixte româno-sovietice
c.) intreprinderi industriale după  model sovietic
d.) intreprinderi comerciale după  model sovietic
109. Colectivizarea agriculturii în România a fost realizată  prin:
a.) consens
b.) mijloace paşnice
c.) revolte
d.) brutalitate
110. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc avea ca scop:
a.) dezvoltarea economiei naţionale
b.) schimburi internaţionale avantajoase
c.) satelizarea faţă  de Moscova
d.) automatizarea producţiei
111. La iniţiativa României s-a creat Pactul Înţelegerii Balcanice din care făceau parte
Turcia, Grecia, Iugoslavia  şi România. Actul a fost semnat în ziua de 9 februarie 1934 la:
a.)  Ankara
b.)  Atena
c.)  Belgrad
d.)  Bucureşti
112. Basilica Sf. Sofia din Constantinopol a fost clădită  de Anthemios din Tralles  şi Isidor
din Milet din ordinul împăratului:
a.) Constantin cel Mare
b.) Teodosius
c.) Iustinian
d.) Arcadius
113. Fraţii Constantin (Chiril)  şi Metodiu au răspândit creştinismul în limba slavă  -
consacrată  ca limbă  de cult prin Bula papei Hadrian al II-lea - în:
a.) Polonia
b.) Bulgaria
c.) Moravia Mare
d.) Ucraina
114. Fondatorul astronomiei moderne a fost savantul:
a.) Mercator (Gerhard Kremer)
b.) Giordano Bruno
c.) Johanes Kepler
d.) Galileo Galilei
115. Doctrina Monroe (1823) a împiedicat planurile intervenţioniste ale Sfintei Alianţe
împotriva:
b) luptei de eliberare a popoarelor din Peninsula Balcanica) luptei de eliberare a Americii Latine           ă
c) luptei de emancipare naţională  a Spaniei
d) revoltei subcontinentului indian
Thank you for evaluating PDF to ePub Converter.
To get full version, you need to purchase the software from: http://www.pdf-epub-converter.com/convert-to-epub-purchase.html

116. După  victoria temporară  a reacţiunii europene în anul 1815, s-a dezvoltat un nou
curent literar-artistic numit:
a) romantism
b) naturalism
c) simbolism
d) expresionism
117. În perioada 1815-1848 au avut loc în Europa  şi America Latină  o serie de mişcări
pentru drepturi sociale  şi naţionale. Între acestea se înscrie  şi insurecţia militară  spaniolă
care viza răsturnarea ordinii conservatoare feudalo-absolutiste, insurecţie condusă  de:
a.) Simon Bolivar
b.) José de San Martin
c.) Rafael Riego
d.) Miguel Hidalgo
118. Ce state au constituit  iniţial  Tripla Alianţă?
a.) Germania, Austro-Ungaria, Italia b.) Fran
ţa, Anglia, Rusiac.) Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria
d.) Germania, Imperiul Otoman, Austro-Ungaria
119. Principiul separării puterilor în stat a apărut pentru prima oară  în:
a.) SUA
b.) Republica Franceză
c.) Anglia
d.) Uniunea Sovietică
120. Primul război imperialist modern pentru împărţirea posesiunilor coloniale a avut loc
între:
a.) Anglia  şi Franţa
b.) Anglia  şi Olanda
c.) SUA  şi Spania
d.) Germania  şi Anglia
121. Declaraţia de independenţă  a coloniilor americane a fost redactată  de:
a.) George Washington
b.) Thomas Jefferson
c.) Benjamin Franklin
d.) Daniel Shays
122. Eşecul Ligii Naţiunilor în perioada interbelică  a impus făurirea unei organizaţii
internaţionale menită  să  apere pacea  şi securitatea în lume. Astfel, s-a născut ideea creării
Organizaţiei Naţiunilor Unite. La baza constituirii ONU s-a aflat:
a.) Carta Atlanticului (1941)
b.) Declaraţia Naţiunilor Unite (1942)
c.) Acordurile de la Betton-Woods (SUA-1944)
d.) Declaraţia Universală  a Drepturilor Omului (1948)
123. Conferinţa de la Ialta, desfăşurată  într-un moment în care victoria aliaţilor era
iminentă, a dezbătut problemele cooperării militare  şi ale organizării lumii postbelice. Ea a
avut loc în:
a.) octombrie 1944
b.) februarie 1945
c.) martie 1945
d.) aprilie 1945
124. Războiul rece a marcat un moment de profundă  înrăutăţire a relaţiilor internaţionale
în condiţiile extinderii influenţei sovietice, implicit comuniste, în unele state din Europa
Răsăriteană şi Centrală, Asia de Sud-Est  şi America Latină. Debutul său l-a reprezentat:
a.) Criza Berlinului din 1948, soldată  cu blocarea de către sovietici a căilor de acces
în Berlinul de vest
b.) Lansarea Planului Marshall de către preşedintele SUA, Harry S.Truman (12 martie
1947)
d.) Rc.) Cuvântarea lui Winston Churchill de la Fulton (Missouri-SUA), la 5 martie 1946 ăzboiul din Coreea
125. Criza din Orientul Mijlociu  şi Apropiat s-a accentuat  şi a cunoscut momente dificile.
Un astfel de moment a fost războiul de 6 zile cu Siria, Iordania  şi Egiptul, în urma căruia
Israelul a cucerit Ierusalimul de est, Peninsula Sinai, Înălţimile Golan  şi Cisiordania. Când
Acest război a avut loc în anul:
a.) 1967
b.) 1973
c.) 1948
d.) 1975
126. După  moartea lui Stalin, urmaşii săi la conducerea P.C.U.S. au continuat amestecul
brutal în afacerile statelor est-europene, unul dintre ei fiind  şi inspiratorul faimoasei teorii a
suveranităţii limitate, în conformitate cu care guvernul sovietic îşi aroga dreptul de a
interveni în orice stat comunist în caz de defecţiune în numele  ajutorului frăţesc. Autorul
acestei teorii a fost:
a.) Hrusciov
b.) Brejnev
c.) Andropov
d.) Cernenko
127. Învelişurile dispuse concentric dinspre interior spre exteriorul Terrei sunt:
a) mantaua, crusta, nucleul
b) nucleul, crusta, mantaua
c) crusta, mantaua, nucleul
d) nucleul, mantaua, crusta
128. Podişul Siberiei Centrale este cuprins între văile fluviilor:
a) Obi  şi Enisei
b) Lena  şi Indighirca
c) Enisei  şi Lena d) Enisei
şi Indighirca
129. Unitatea de relief, cu altitudini de 500-2500 m, fragmentată  de afluenţi ai Amazonului,
cu platouri  şi sierre eruptive, se numeşte:
a) Podişul Guyanei
b) Podişul Braziliei
c) Podişul Matto Grosso
d) Cordiliera Orientală
130. În structura scoarţei terestre se disting, în ordine, de la suprafaţă  spre interior:
a) pătura granitică, pătura bazaltică, pătura sedimentară
b) pătura bazaltică, pătura granitică, pătura sedimentară
c) pătura sedimentară, pătura bazaltică, pătura granitică
d) pătura sedimentară, pătura granitică, pătura bazaltică
131. Cea mai întinsă  câmpie de pe Terra se numeşte:
a) Mississippi
b) Franco-Germanăc) Amazoniei
d) Indo-Gangetică
132. Între Bazinul Vienei  şi Valea Timokului sunt situaţi:
a) Munţii Balcani
b) Munţii Carpaţi
c) Munţii Tatra
d) Munţii Alpi
133. Treapta de relief situată  între 200  şi 3000 m adâncime, în bazinele oceanice, se
numeşte:
a)  şelf
b) câmpie abisală
c) abrupt continental
d) groapă  abisală
134. Treapta situată  deasupra albiei majore se numeşte:
a) terasă
b) versant
c) albia minoră
d) lunca
135. Gheţarii formaţi dintr-un singur circ  şi o limbă  sunt de tip:
a) himalayan
b) pirenian
c) alpin
d) caucazian
136. Influenţele climatice submediteraneene sunt frecvente în:
a) Podişul Dobrogei
b) Podişul Getic c) Podi
şul Moldovei
d) Podişul Transilvaniei
137. Râuri puţine, scurte  şi cu debit foarte mic se află  în :
a) Câmpia de Vest
b) Podişul Sucevei
c) Podişul Dobrogei
d) Podişul Getic
138. Lacuri de tasare, de baraj natural  şi de baraj antropic se găsesc în:
a) Podişul Transilvaniei
b) Podişul Dobrogei
c) Podişul Getic
d) Podişul Moldovei
139. Oraşul situat pe valea Târnavei Mici este:
a) Mediaş
b) Sighişoara
c) Târnăvenid) Cop
şa Mică
140. Baia de Aramă  este singurul oraş  situat în unitatea de relief:
a) Platforma Strehaia
b) Podişul Mehedinţi
c) Platforma Olteţului
d) Subcarpaţii Olteniei
141. Pe grindurile din Delta Dunării solurile caracteristice sunt numite:
a) lăcovişti
b) bălane închise
c) nisipoase neevoluate
d) aluvionare
142. Judeţele Braşov  şi Covasna fac parte din regiunea de dezvoltare:
a) Vest
b) Nord-Vest
c) Nord-Est
d) Centru
143.  Zonele cu regim de protecţie integrală  din Delta Dunării cuprind:
a) ecosisteme cu activităţi de pescuit
b) teritorii de păşunat
c) teritorii cu lucrări silvice
d) refugii ornitologice
144. Organizarea naturală  a spaţiului Depresiunii Petroşani este reprezentată  de:
a) păduri  şi pajişti
b) terenuri arabile  şi viticole
c) terenuri pomicole  şi păşuni
d) terenuri viticole  şi pajişti
145. Influenţa climatică  scandinavo-baltică  este frecventă  în:
a) Podişul Bârladului
b) Podişul Sucevei
c) Subcarpaţii Moldovei
c) Depresiunea Braşovului
146. Cel mai important afluent al Jiului, pe partea dreaptă, este:
a) Gilortul
b) Amaradia
c) Motrul
d) Tismana
147. Cel mai mare oraş  situat pe râul Olt este:
a) Miercurea Ciuc
b) Sfântu Gheorghe
c) Slatina d) Râmnicu Vâlcea

148. Furtunile cu grindină  au o frecvenţă  mai mare în:
a) Delta Dunării
b) Câmpia Olteniei
c) Podişul Moldovei
d) Carpaţii Meridionali
149. Viscolele sunt hazarde climatice cu o frecvenţă  mai mare în:
a) Câmpia Olteniei
b) Câmpia de Vest
c) Depresiunea Transilvaniei
d) Carpaţii Orientali
150. Resursele minerale neferoase sunt importante, dar limitate în:
a) Subcarpaţi
b) Carpaţii Occidentali
c) Dealurile de Vest
d) Podişul Mehedinţi
Thank you for evaluating PDF to ePub Converter.
To get full version, you need to purchase the software from: http://www.pdf-epub-converter.com/convert-to-epub-purchase.html

To get full version, you need to purchase the software from: http://www.pdf-epub-converter.com/convert-toepub-purchase.html

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->