INTEGRALA DEFINITĂ

Proprietatea de monotonie a integralei
Compararea integralelor
Proprietatea de monotonie a integralei

Dacă f,g:[a;b]÷R sunt funcţii integrabile pe intervalul [a;b]
astfei încât f(x)sg(x), ¬xe [a;b], atunci:


( ) ( )
b b
a a
f x dx g x dx s
} }
Demonstraţie
Observaţie:
Proprietatea de monotonie a integralei ne permite să
a) comparăm două integrale definite ;
b) demonstrăm anumite inegalităţi între două integrale definite.
Exerciţiul 1
Fară a calcula integralele să se compare:


2 2
0
ln( 1) cu
1
e e
a
x
x dx dx
x
+
+
} }
Rezolvare
3 3
2
1 1
2 2
3 3
5 3
2 2
Folosind proprietatea de monotonie a integralei definite, să se arate că:
a) ( 8) 2(5 8)
3 5
b) ;
1 2
c) 3 ( 1) ;
d) ln( 1)
x dx x dx
x x
dx dx
x x
x dx x dx
arctgx
x dx
x
÷
÷ ÷
÷ s +
÷ +
>
+ +
+ > +
+ >
+
} }
} }
} }
1 1
0 0
1
dx
} }
Exerciţiul 2
Exerciţiul 3.
3 3
2 2
2
3 3
1 1
4 4
2 2
2 2
2
1 1
1
3
0
Să se compare numerele:
1
a) ln şi ;
1
b) ln şi ;
2 2
c) ln şi ;
1 2 3
d) şi ln(1 ) ;
e) sin şi sin
n n
x
xdx dx
x
x
xdx dx
x
x
dx dx
x x
xarctgxdx x dx
xdx x
t
+
÷
÷
+
+ +
+
} }
} }
} }
} }
}
3
0
3 5
3 3
0 0
;
e) cos şi cos .
dx
xdx xdx
t
t t
}
} }

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful