‫מיטוואך פר’ משפטים כ”ו שבט תשע”ג לפ”ק ולמס’ ‪February 6 ‘13‬‬

‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫‪Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:35‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:02 :‬‬
‫‪10:26‬‬
‫סוז"ת גר"א‬

‫‪5:48‬‬
‫‪7:00‬‬
‫‪8:59‬‬

‫‪12:09‬‬
‫‪5:20‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫‪1210‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744‬‬

‫שידוכים‬
‫הרב ישעי’ גדלי’ קויפמאן‬
‫מו”ה יעקב יחזקי ניישטיין הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה מאיר לעווי הי”ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו”ה אהרן בר”ד פערל הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה ישראל ארי’ גאלדבערגער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫שליט”א ‪ -‬וומ”ס‬

‫נייטרא האל‬
‫‪535 Bedford‬‬

‫הבה”ח כמר ישראל נ”י‬
‫הבה”ח כמר ברוך אברהם נ”י‬
‫הבה”ח כמר פנחס נ”י‬
‫הבה”ח כמר שמעון זאב נ”י‬
‫הבה”ח כמר אברהם אבא נ”י‬

‫‪For reservation call:‬‬

‫‪718-782-7272‬‬

‫מו”ה יעקב מרדכי טייטלבוים‬
‫מו”ה יצחק קויפמאן הי”ו ‪ -‬ק”י‬
‫מו”ה יעקב אדלער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה יצחק ראבינאוויטש הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה שמואל יאקאבאוויטש הי”ו ‪ -‬ק”י‬
‫הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫תנאים ספעשל ‪$1595‬‬
‫!‪with coupon additional $300 OFF‬‬

‫קומט'ס און כאפט'ס ישועות‬

‫מיט א חשובע נדבה‪,‬‬

‫קומט היינט ביינאכט‬

‫וואס איז געבענטשט געווארן‬
‫באש וברגש קודש‬

‫באקומט א מטבע קודש‬
‫ע"י כ"ק אדמו"ר‬
‫מסקולען שליט"א‬

‫צו די וויכטיגע מסיבת‬

‫למען לא ניגע לריק‬
‫אין שטוב פון הרה"ח מו"ה משה גרינהוט הי"ו‬
‫)‪731 Wythe Ave. (cor. Penn‬‬

‫וזל"ק די אלע וואס העלפן‬
‫אין די גרויסע מצוה‬
‫זאל דאס )מטבע( ברענגן‬
‫שמירה ישועה און הצלחה‪.‬‬

‫Ž—Œ˜‰Š…‡‬
‫˜–ˆ~˜—Œˆ‬

‫Ž—Œ˜‰Š…‡‬
‫˜–ˆ~˜—Œˆ‬

‫’~–
~•ƒƒŒŠ‡‰•‡‡†’ƒŽ‹–‡„”‡ƒ–~Ž—‬
‫‚~Œ‡–’”‡Š€Š~„†–ƒ•‬

‫†ƒ‡„Ž†–‬
‫Ž‡‡‡ƒ–‡‹‬
‫†ƒ‡„Ž†–‬

‫’~–
~•ƒƒŒŠ‡‰•‡‡†’ƒŽ‹–‡„”‡ƒ–~Ž—‬
‫‚~Œ‡–’”‡Š€Š~„†–ƒ•‬

‫Š‰ƒ‹€–ƒ‡‬

‫Ž‡‡‡ƒ–‡‹‬

‫—˜—•Š‡‹~‡~–~’~–•‬

‫”Š‚•ƒ—’ƒ‰•Œ––‡Žƒ‚€‚•—Š‡†~‬

‫Š‰ƒ‹€–ƒ‡‬

‫—˜—•Š‡‹~‡~–~’~–•‬

‫”Š‚•ƒ—’ƒ‰•Œ––‡Žƒ‚€‚•—Š‡†~‬

‫Ž—Œ˜‰Š…‡‬
‫˜–ˆ~˜—Œˆ‬

‫’~–
~•ƒƒŒŠ‡‰•‡‡†’ƒŽ‹–‡„”‡ƒ–~Ž—‬
‫‚~Œ‡–’”‡Š€Š~„†–ƒ•‬

‫†ƒ‡„Ž†–‬
‫Ž‡‡‡ƒ–‡‹‬

‫–‡ƒ–~Ž†‚~Š†‬

‫~Š˜’‡Šƒ˜~ƒ˜‡ƒ˜‬
‫Œ~‡–ƒ˜‡Ž‡‹‬
‫‡ƒ”–ƒ˜Š—˜—•Š‡‹‬
‫…ƒŒ—–—‡’ 
Œ—’†‡‹‬
‫˜‚Š‡‹Š‡ƒ‹‡Œ‡—ƒ‡‹‬
‫’–•ƒ—˜‡ƒ>†Š—˜—•‬

‫Š‰ƒ‹€–ƒ‡‬

‫—˜—•Š‡‹~‡~–~’~–•‬

‫”Š‚•ƒ—’ƒ‰•Œ––‡Žƒ‚€‚•—Š‡†~‬

‫–‡ƒ–~Ž†‚~Š†‬

‫~Š˜’‡Šƒ˜~ƒ˜‡ƒ˜‬
‫Œ~‡–ƒ˜‡Ž‡‹‬
‫‡ƒ”–ƒ˜Š—˜—•Š‡‹‬
‫…ƒŒ—–—‡’ 
Œ—’†‡‹‬
‫˜‚Š‡‹Š‡ƒ‹‡Œ‡—ƒ‡‹‬
‫’–•ƒ—˜‡ƒ>†Š—˜—•Š‡‹‬

‫‰ƒ–‬

‫‡‡ƒ–‡‹ƒƒŠ~‡‚„‡‡~ƒ‡€Š‡‡€†‬
‫~ƒ‡‘~Šƒƒ‡Ž•Š~‡‡‚Œ‚€ƒŠ’~–—•‬

‫ƒ‚—˜‬

‫אנדערע האבן זיך שוין געלערנט וויאזוי צו קאמיוניקירן מיט די ארומיגע‪ ,‬און איר גייט זיך דאס בעז"ה לערנען‪.‬‬
‫וואו? האלט מיט די 'פראדאקטיוו קורס' אינטראדאקשן זונטאג ‪ .9:45‬רעזערווירט א פרייע פלאץ ‪845-232-1079‬‬

‫‪Coffee Break‬‬

‫גרויסע אויסוואל פון חלות ‪Breakfast Special $3.50‬‬
‫און קעיק'ס לכבוד שב"ק‬
‫‪Lunch Special $4.75‬‬
‫‪683 Myrtle Ave. 718-254-0044 Pie Pizza $13.75‬‬
‫‪25% OFF‬‬

‫‪Celebrating‬‬

‫‪3'rd‬‬

‫‪Anniversary‬‬

‫ארבעט געלעגנהייט ‪ -‬עוועילעבל אין וויליאמסבורג‪ ,‬פיין באצאלט‪ ,‬פארשידענע מעגליכקייטן וואס צו טוהן‪ ,‬רופט ‪347-560-0733‬‬
‫ארבעט געלעגנהייט ‪ -‬גראסערי אין וומ"ס זוכט א אינגערמאן זאל שטיין ביים רעזשיסטער פארט‪-‬טיים רופט ‪718-875-3547‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬געזוכט צו קויפן א ‪ 3-4‬שטאקיגע הויז אין וויליאמסבורג‪ ,‬ביטע רופט ‪347-469-1237‬‬
‫ניי וומ"ס ‪ -‬שיינע אויפגעפיקסטע בעיסמענט צו פארדינגען פאר א סטאר‪/‬ביזנעס‪ ,‬רופט ‪347-675-7456‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬א נייע אפיס צו פארדינגען פלאץ פאר ‪ 2‬דעסקס‪ Utilities incl. $365 .‬רופט ‪917-517-3245‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען פון ‪ feb. 10‬ביז נאך פסח‬
‫נאנט צו שוהל‪/‬מקוה שיינע גראונד'ס‪ּ ,‬פול‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬

‫ותצילנו מעין הרע; ווילט איר פארבעסערן פרנסה‪ ,‬געזונט‪ ,‬שידוכים‪ ,‬נחת‪ ,‬קינדער‪ ,‬שפרעכט אפ אייער עין הרע ביי אונז ‪347-563-2712‬‬
‫‪Plumbing‬‬

‫‪Plumbing‬‬

‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט ‪347-403-9933‬‬

‫‪Package Express daily messenger all kind of delivery's to Williamsburg - Bp- Flatbush - Manhattan 718-483-0622‬‬
‫האט איר א ‪ Home Equity line of credit or a business line of credit‬איר קענט עס סעטלן פארן סענט אויפן דאללער רופט דעם עקספרעט ‪718-306-9314‬‬
‫‪HANDYMAN‬‬

‫‪Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300‬‬
‫קאר סערוויס ‪ -‬היימישער איד נעמט אן אלע ערליי טריפס אין מיאמי‪-‬פלארידא‪ ,‬רופט ‪347-693-9518‬‬
‫קאר סערוויס ‪ -‬לאקאל לאנג דיסטענס ‪ -‬היימיש פארלעסליך ‪ -‬רופט ‪ 24‬שעה ‪845-239-7378‬‬
‫‪HANDYMAN‬‬

‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫‪Lawyer for Accidents - Slip & fall injury, medical malpractice and more. call Howard Kagan, 718-258-8080‬‬

‫ƒ–ƒ…‰Š—–˜’~–‬
‫ƒ˜–ƒŒ‹„‰–ˆŒŠ‰Žƒ‬

‫‪EASIER IRUWKHCONSUMER.‬‬
‫‬

‫‪(njFLHQW(TXDOHGVL]HGDGVJXDUDQWHHVWKHFRQVXPHU‬‬
‫‪WRNJQG\RXUSURGXFWRUFRPSDQ\HDVLHU‬‬

‫‪actay:‬‬
‫‪tod 718.781.9971‬‬
‫‪info@thecommunitycontacts.com‬‬

‫‪BE‬‬
‫‪LISTED.‬‬
‫‪BE‬‬
‫‪SEEN.‬‬

‫Š‰ƒ‹€‚ƒ‡Ž‹—•—•Š‡‹‬
‫”Š‰•Œ––‡Žƒ—Š‡†~‬

‫„Ž‡~†Œ~–•~’Š‡‬
‫~–ƒ‡€•ƒŒŒ‡†‬

‫~—‡‡Ž‡‡‬

‫Œ‡††Š‡‰Ž‡€ƒŽ‡‹”ƒƒ‡—„‡‡‬

‫~’”‡Š’~–’~†–Ž‡€ƒ‬
‫Š‰ƒ‹€‚ƒ‡Ž‹—˜‬

‫‪x Residential‬‬

‫‪Business‬‬

‫ƒ–ƒ…‰Š—–˜’~–‬
‫ƒ˜–ƒŒ‹„‰–ˆŒŠ‰Žƒ‬
‫Š‰ƒ‹€‚ƒ‡Ž‹—•—•Š‡‹‬
‫”Š‰•Œ––‡Žƒ—Š‡†~‬

‫„Ž‡~†Œ~–•~’Š‡‬
‫~–ƒ‡€•ƒŒŒ‡†‬

‫~—‡‡Ž‡‡‬

‫Œ‡††Š‡‰Ž‡€ƒŽ‡‹”ƒƒ‡—„‡‡‬

‫~’”‡Š’~–’~†–Ž‡€ƒ‬
‫Š‰ƒ‹€‚ƒ‡Ž‹—˜‬

‫‡‡‡ƒƒ†„‡‡”ƒ~•ƒŒ‬
‫‡‡‹—~Ž•’ƒ•–—Œƒ~Š‡—‡ 

‫‚~ŽŠ†~‡ˆ~‡‡‹‡‡’~–—˜‬
‫‰~‡~‡–„~Š†~•ŽŒ‡†„‡Ž€‬
‫‡‡‹—Š…‚†‚ƒ–’ƒŒ––‡Žƒ—Š‡†~‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful