Aplicaţii în practica pedagogică: * în cadrul oricărei discipline şcolare COPACUL IDEILOR: Metoda conversaţiei

Avantaje: * suscită curiozitatea, invită la căutări * determină găsirea unor soluţii noi, originale * stimulează elevii * poate conduce la o modelare pozitivă a comportamentului elevilor

Condiţii de aplicare: * evitarea întrebărilor reproductive * cunoaşterea domeniului de către profesor * asigurarea feed-back-ului * atenţie la momentul de debut al conversaţiei * atenţie la formularea întrebărilor şi la ordinea acestora Modul de realizare (etape): * succesiuni de întrebări şi răspunsuri

Limite: * nu poate antrena întreaga clasă, în totalitate * poate conduce la îndepărtarea de la subiectul lecţiei * poate determina inhibarea anumitor elevi

Definire: modalitate de angajare a unui întreg sistem de interacţiuni verbale între profesor şi elev

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful