ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:____________________________________________

1. Βρίσκω το μισό των αριθμών.
● 400.000 Ú ………………………….

● 300.000 Ú ……………………………

● 500.000 Ú ………………………….

● 700.000 Ú ……………………………

● 620.000 Ú ………………………….

● 350.000 Ú ……………………………

● 850.000 Ú ………………………….

● 710.000 Ú ……………………………

2. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών.
● 500.000 Ú ………………………….

● 200.000 Ú ……………………………

● 350.000 Ú ………………………….

● 230.000 Ú ……………………………

● 380.000 Ú ………………………….

● 470.000 Ú ……………………………

3. Βρίσκω το τριπλάσιο των αριθμών.
● 300.000 Ú ………………………….

● 200.000 Ú ……………………………

● 250.000 Ú ………………………….

● 130.050 Ú ……………………………

● 310.000 Ú ………………………….

● 240.100 Ú ……………………………

4. Βρίσκω το πενταπλάσιο των αριθμών.
● 200.000 Ú ………………………….

● 150.000 Ú ……………………………

● 105.000 Ú ………………………….

● 120.000 Ú ……………………………

● 110.000 Ú ………………………….

● 111.000 Ú ……………………………

5. Συμπληρώνω τα κενά.
¡ 240.000 + ___________ = 620.000

¡ ___________ + 370.000 = 810.000

¡ ___________ ─ 345.000 = 613.000

¡ 840.000 ─ ___________ = 370.000

¡ 730.000 ─ ___________ = 250.000

¡ ___________ ─ 210.000 = 460.000

¡ ___________ ●3 = 180.000

¡ ___________ ●4 = 620.000

¡ ___________ : 4 = 250.000

¡ ___________ : 3 = 190.000

Ασκήσεις στα Μαθηματικά
(Διαχειρίζομαι μεγάλους αριθμούς)
1) Υπολογίζω:

979.999 + 1 =

1.000.000 – 1 =

558.499 + 1 =

866.700 – 200 =

712.699 + 1 =

999.999 + 1 =

985.798 + 2 =

960.580 - 10 =

2) Παρατηρώ και συμπληρώνω τα παρακάτω:

899.960. 899.970, 899.980, __________, __________, _________,
_________ , _________ , __________ .

____________ , ___________, __________, 546.000, 547.000,
548.000, _________, ___________ , ____________ .

3) Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:

_____________ 962.399 _________________
______________ 682.999 _________________
______________ 853.009 _________________
______________ 428.099 _________________
______________ 995.000 _________________
______________ 767.801 _________________
______________ 535.199 _________________

4) Λύνω τα παρακάτω προβλήματα:

► Έχω στο μυαλό μου έναν αριθμό και αν αφαιρέσω από αυτόν τον αριθμό το
635.210 θα βρω 332.090. Ποιος είναι ο αριθμός που έχω στο μυαλό μου;
ΛΥΣΗ

► Έχω στο μυαλό μου έναν αριθμό και αν τον διαιρέσω με το 250 θα βρω 3.850.
Ποιος είναι ο αριθμός που έχω στο μυαλό μου;
ΛΥΣΗ

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΠΡΑΒΟ!
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ!

Κεφ. 51 ( Μετρώ το χρόνο 1 και 2 )
1.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
125 λεπτά = …..ώρες ….. λεπτά
1 ώρα και 20 λεπτά = ……… λεπτά
80 λεπτά = …… ώρες ….. λεπτά
24 μήνες = ……. χρόνια
2 αιώνες = ……….. χρόνια
2 χρόνια 9 μήνες = ……… μήνες

2 Κάνω τις πράξεις:
9 ώρες

45 λεπτά

+2 ώρες

29 λεπτά

4 έτη

10 μήνες

+9 έτη 6 μήνες

23 ώρες
-

6 ώρες

10 λεπτά

35 λεπτά

32 έτη 8 μήνες
- 5 έτη

9 μήνες

12 μέρες

20 μέρες

3.Τοποθέτησε τα παρακάτω γεγονότα σε σειρά ξεκινώντας από αυτό που έγινε πρώτο
και ολοκληρώνοντας με το πιο πρόσφατο σε μας:
1821 : Ελληνική Επανάσταση
331π.Χ : μάχη στα Γαυγάμηλα
568 π.Χ. : Δημοκρατία του Κλεισθένη
480 π.Χ. : μάχη Θερμοπυλών
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..
1. Να γράψετε τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:
………….., 679.999, ………..

………….., 458.010,. ………….

………….., 999.999, …………

……………, 698.999, …………

2.Να γράψετε τους αριθμούς που έχουν:
Α) 6 ΕΧ 5 ΔΧ 3 ΜΧ 12Ε 5 Δ 13Μ =………………………..
Β) 4 ΕΧ 13ΔΧ 0 ΜΧ 17 Ε 3 Δ 0 Μ =………………………...
3. Να κάνετε κάθετα τις πράξεις:
α) 891.234 – 299.567
……………….
-………………..
…………………

β) 479.751 + 121.417 γ) 1.000.000- 537.899
……………………
+……………………
……………………..

……………………
-…………………….
………………………

4. Να βάλετε τις παρακάτω χρονολογίες στη σωστή σειρά:
1453 μ.Χ. 600 π.Χ 1200 μ.Χ 323 π.Χ. 1821 μ.Χ. 490 π.Χ. 146 μ.Χ.
………………………………………0…………………………………………….
5. Να κάνετε τις πράξεις και όποιες μετατροπές χρειάζονται:
α) 23 έτη 4 μήνες 12 ημέρες
- 8 έτη 11 μήνες 25 ημέρες
………………………………..

β) 11 έτη 3 μήνες
27 ημέρες
+ 9 έτη 11μήνες
6 ημέρες
…………………………………

6. Ο Γιώργος γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1993. Πόσο χρονών είναι
σήμερα;

Απάντηση:………………………………………………………………..
7. Ένα τρένο ξεκίνησε από την Αθήνα στις 8:15΄ π.μ. και έφτασε στη
Θεσσαλονίκη στις 2:45΄ μ. μ. Πόσο διήρκεσε το ταξίδι;

Απάντηση:………………………………………………………………..
8. Ένας εργολάβος πούλησε δύο εξοχικές κατοικίες. Από την πρώτη
εισέπραξε 275.400 €, ενώ από την δεύτερη 57.590 € λιγότερα. Πόσο ήταν
το ποσό που εισέπραξε και από τις δυο;

Απάντηση:………………………………………………………………..

8ο Επαναληπτικό μάθημα στα Μαθηματικά
1.Συμπληρώνω την αριθμογραμμή:

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......... ........... ............ ............. ............. .............. .............. ............... ............. ............ ......

2. Ένα εργοστάσιο γάλακτος συσκεύασε 55.505 λίτρα γάλα σε
δοχεία που το καθένα χωρούσε 17 λίτρα. Πόσα τέτοια όμοια δοχεία
χρειάστηκε και πόσα χρήματα εισέπραξε αν πούλησε το κάθε δοχείο
13,30 € ;
Λύση

Απάντηση: …………………………………...........................................
……………………………………………………………………………..

3.Τοποθετώ τους δείκτες έτσι ώστε τα ρολόγια να δείχνουν τη
σωστή ώρα.
13:20

08:45

19:35

4. Tο πλοίο για την Ικαρία αναχώρησε απ΄το λιμάνι του Πειραιά στις
09:50 π.μ Έφτασε στο νησί στις 10:15 μ.μ. Πόσες ώρες διήρκησε το
ταξίδι;
Λύση

Απάντηση: ………………………………………………………………..

5. Συμπληρώνω τις ισότητες:
2ώρες 40λεπ = λεπτά
,
1055 δευτερ =

λεπτά

2568 χρόνια =

χιλιετίες

3 αιώνες και 48 χρόνια=
δευτ , 4μήνες 3ημέρες=
αιώνες

χρόνια

χρόνια
ημέρες

.

1. Συμπληρώνω τον πίνακα.
Ονομασία
πεντακόσιες τριάντα δύο
ογδόντα εννέα

Αριθμός

Ε

ΕΧ

ΔΧ

Χ

Ε

Δ

Μ

3

4

7

0

9

8

χιλιάδες
816.748

6

εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες έξι
294.995
1

0

0

0

0

0

0

2. Συμπληρώνω τα κενά.
¡ ___________ + 235.000 = 650.000

¡ 162.000 + ___________ = 817.000

¡ 976.000 ─ ___________ = 287.000

¡ ___________ ─ 510.000 = 230.000

¡ ___________ ●5 = 600.000

¡ 135 ● ________ = 810.000

¡ 560.000 : _______ = 700

¡ ___________ : 4 = 201.000

8

3. Φτάνω στον αριθμό στόχο.
55 • ….…………

850 • .…………

600.000 - …………

550.000

275.000 • ………

1.000.000 - …………………

850.000

250.000 + …………

425.000 • ………

300.000 + …………

2 • ………….. + …………..

420.000 + ………..……

12

650.000

1.000.000 - …………………

845.000 - …………………

.

4. Κάνω τις πράξεις.

24 ώρες
+17 ώρες

46 λεπτά
14 λεπτά

14 ώρες
+8 ώρες

35 λεπτά
46 λεπτά

13 ώρες
- 8 ώρες

15 λεπτά
27 λεπτά

21 ώρες
- 15 ώρες

8 λεπτά
33 λεπτά

5. Ένα κατάστημα ηλεκτρικών

ειδών πούλησε 125 ψυγεία
αξίας 780 ευρώ το καθένα,
160 πλυντήρια αξίας 320 ευρώ
το καθένα και 98 κουζίνες
αξίας 590 ευρώ η καθεμία.
α.
Πόσα
εισέπραξε
το
κατάστημα από την πώληση
κάθε είδους ξεχωριστά;
β. Πόσα εισέπραξε συνολικά;

5 έτη
+1 έτος

100 έτη
- 5 έτη

6 μήνες
19 μήνες

7 μήνες
28 μήνες

ΛΥΣΗ

10
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6. Στις 7 Ιουνίου του 2008 η
Βάσω ήταν 11 ετών 8 μηνών
και 23 ημερών. Ποια είναι η
ημερομηνία γέννησής της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:………………………………………………………….

6

7. Ο «πατέρας» των Η/Υ Άλαν

Τιούρινγκ
γεννήθηκε
στις
23/6/1912 και πέθανε στις
7/6/1954. Ποια ήταν η ηλικία
του όταν πέθανε;

6
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:………………………………………………………….

8.

Ο Μέγας Αλέξανδρος
γεννήθηκε το 356 π.Χ. Η Αγία
Σοφία ξαναχτίστηκε από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό το
537 μ.Χ. Πόσα χρόνια διαφορά
έχουν μεταξύ τους τα δύο
γεγονότα;

6

6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:…………………………………………

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡ