www.dornatismana.

ro

Asociația Dorna Tismana
www.dornatismana.blogspot.com
www.facebook.com/ONGDORNA

2013

Asociația Dorna Tismana
versus

SOCIETAŢEI „ Dorna Tismana”

SCURT ISTORIC
Asociaţia „Dorna Tismana” s-a înfiinţat în anul 2011, pentru a stabili bazele unui cadru legal de a continua ideile statutare ale „SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” din JUDEŢUL GORJIU TÂRGU-JIU, fondata prin proces-verbal No. 7. din anul 1908.”
Aşa cum se afirmă în procesul verbal din 1908, membrii fondatori ai societăţii îşi doreau ca pe lângă obiectivele concrete care se realizau la Tismana, să fie dezvoltate proiecte benefice (restaurare de monumente, înfrumuseţări, atragerea poporului la un lucru care să-i ajute la înlesnirea traiului), pentru întreaga regiune, fiind atraşi în acest scop personalităţi din întregul regat muntean. Erau incluşi deputaţii de Gorj, Dincă Schileru şi Numa Frumuşeanu, înalte feţe bisericeşti din Tismana, Tg. Jiu şi Craiova, profesori universitari, bancheri, librari (George Sfetea) şi publicişti (George Coşbuc) din Bucureşti şi chiar secretarul Adunării Deputaţilor. Pe lângă primarul Tg-Jiului, fostul prefect de T-Severin, membri ai Consiliului Judeţean, mai figurau un controlor şi un sub-insp. Silvic din Craiova, bancherii din Novaci, Bumbeşti şi Tg. Jiu, C. Popescu şi Gh. Petrescu, deţinători de terenuri şi mori de pe Valea Tismanei. Este deci evident că se urmăreau nu numai obiectivele punctuale din statut referitoare la Valea Tismanei şi Mănăstirea Tismana ci, datorită componenţei membrilor fondatori, proiecte vizând întreaga Oltenie. Extragem cu caracter documentar câteva puncte din „statutele” din anul 1908.

‘Subsemnaţii, membri fundatori ai Societăţei „Dorna Tismana" , întrunindu-ne astăzi 20 August anul 1908, …,după care s’a ales Comitetul executiv, compus din următoarele persoane:’Preşed. G. O. Gârbea, profesor, Bucureşti, Vic. Preşed. N. D. Miloşescu, Furnisorul Curţii Regale, Vic. Preşed. Const. Muşescu, Direct. Şcoalei de Notari Tg.-Jiu, Secretar-Casier, Ioan Ghica Anastasie, Inginer silvic al ocolului Tismana. DIN STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” DIN JUDEŢUL GORJIU, CAPITOLUL I. Scopul societăţei Art. 1. Se înfiinţează Societatea „Dorna-Tismana", cu reşedinţa in comuna Tismana, judeţul Gorjiu. Art. 2. Scopul Societăţei este:

1. Restaurarea monumentelor religioase din regiunea Tismanei. 2. înfrumuseţarea văei şi împrejurimilor Monăstirei Tismana şi a face cunoscute posiţiile pitoreşti şi importanţa acestei localităţi, din toate punctele de vedere. 3. înfiinţarea unui muzeu regional, şi unei biblioteci în Monăstirea Tismana. 4. A lucrà ca valea Monastirei Tismana să devină o staţiune climaterică, care să poată folosi poporului, atrăgându-l şi prin diferite lucrări de înlesnirea traiului’’

Din buletinele informative ale societăţii şi din alte articole incluse în ‘’STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” rezultă că aceasta îşi propunea dezvoltarea întregii regiuni a „Tismenei” de acum mai bine de un secol (104 ani). Membrii din STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” au fost oameni bine pregătiţi in domenii cheie , influenţi şi cu putere materială in scopul ridicării Tismanei la rang de staţiune climaterică şi a dezvoltării echilibrate a întregii regiuni a Olteniei.

Asociatia „ Dorna Tismana ”
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

INFIINŢAREA ŞI MISIUNEA NOII ASOCIAŢII „Dorna Tismana”
trăduindu-ne la înfiinţarea Revistei „Sămănătorul”, în luna iunie 2011, de a recupera din podurile caselor vechi ale Tismanei, STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” , despre care nu se mai ştia nimic decât foarte vag că a existat, şi citind statutul acesteia, a apărut necesitatea de a se înfiinţa în mod firesc o nouă asociaţie cu un statut la nivelurile europene de astăzi, numită Asociaţia „Dorna Tismana” care va continua - şi dezvolta totodată - liniile strategice ale SOCIETAŢEI „ Dorna Tismana”, printr-o nouă strategie adaptată la nevoile şi oportunităţile de dezvoltare ale unei Românii integrate în familia europeană, în scopul rezolvării problemelor actuale ale oraşului Tismana şi a întregii regiuni de dezvoltare sud-vest Oltenia, împreună cu alte ONG-uri partenere din ţară şi din Europa, noi fiind în acelaşi timp cetăţeni ai României şi ai Uniunii Europene. Asociaţia „Dorna Tismana” va activa in proiectele regionale sub denumirea Asociaţia „Dorna Tismana”

Pe lângă parteneriatele de asociere, Dorna Tismana va continua şi tradiţia de a implica, după modelul vechi, oameni bine pregătiţi in domenii cheie, influenţi si cu putere economică şi politică in scopul dezvoltării echilibrate a întregii regiuni.

Prin urmare, Dorna Tismana va avea porţile deschise tuturor factorilor interesaţi, instituţii publice, ONG, instituţii private de a se alătura scopului acestei structuri pentru o dezvoltare de viitor.

SOCIAŢIA „DORNA TISMANA” are drept scop informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spaţiul rural/local si zonal/regional in vederea dezvoltării asociative la nivelul comunităţilor locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creşterii nivelului de trai.

sociaţia „Dorna Tismana”, care va continua - şi dezvolta totodată - liniile strategice ale SOCIETAŢEI „ Dorna Tismana”, printr-o nouă strategie adaptată la nevoile şi oportunităţile de dezvoltare ale unei Românii integrate în familia europeană, în scopul rezolvării problemelor actuale ale oraşului Tismana şi a întregii regiuni de dezvoltare sud-vest Oltenia, împreună cu alte ONG-uri partenere din ţară şi din Europa, noi fiind în acelaşi timp cetăţeni ai României şi ai Uniunii Europene. Asociaţia „Dorna Tismana” va activa in proiectele regionale sub denumirea Asociaţia „Dorna Tismana”

sociaţia „Dorna Tismana”, in anul 2012 a initiat si conceput 2 programe pilot:

I . Programul Asociativ Strategic pentru Consolidare Acțiuni si Activități Locale - P.A.S.C.A.A.L.

1 . proiectul pilot – parte componenta a programului - P.A.S.C.A.A.L.

‘PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR’
Realizarea publicatiei culturale de interes public ‚Dezvoltarea turismului cultural in orasul Tismana’ Realizarea Strategiei de dezvoltare locala ‘PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR’

2. proiectul pilot – parte componenta a programului - P.A.S.C.A.A.L.

Dezvoltare Culturala Tismana - Țicleni
Realizarea publicatiei culturale de interes public local si județean, “Observator Cultural cetăţenesc Tismana - Țicleni”. Realizarea platformelor de lucru numite „Centre Zonale Culturale Tismana - Ticleni

II . Programul Educațional Asociativ - Șanse Egale pentru Toți - PEASET

- proiectul Educațional - Șanse Egale pentru Toți
parte componenta a programului P.E.A.S.E.T.

 

SITE http://www.dornatismana.ro BLOG http://dornatismana.blogspot.com/

Asociatia „ Dorna Tismana ”
Conform statutului Asociația „Dorna Tismana” își propune următoarele Obiective operaţionale, priorităţi si teme de tineret :
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor asociative de tineret pentru gestionarea eficientă a activităţilor programelor / proiectelor derulate ; Dezvoltarea activităţilor de formare - educaţie non-formala pentru stimularea autonomiei şi participării socio-economice a tineretului; Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea vieţii asociative a tineretului din mediul rural si regional.

INITIATIVE COMUNITARE DE TINERET 2012
PROIECTUL Grupuri de Acţiune Locala pentru Tineret - GALT Proiectul DEZVOLTARE DURABILA ZONALA DE TINERET

PROIECTUL A.C.T.I.V.- “ Asociativitate Civica a Tinerilor prin Implicare Voluntara ”

PROIECTE EDITORIALE DE TINERET INITIATE 2012

Publicaţia cultural-literară pentru tineret„ Aleea tainelor Publicaţia cultural-literară pentru tineret PRIN TINERET PENTRU TINERET

Asociatia „ Dorna Tismana ”

Asociatia „ Dorna Tismana ”

Scopul Asociaţiei DORNA TISMANA este acela de a creste capacitatea comunitatilor locale in asigurarea unui management propriu orientat către dezvoltare economica sustenabila.

Asociația Dorna Tismana promovează parteneriatul tripartit (mediul privat, APL si societate civila) drept element necesar pentru o dezvoltare echilibrata durabila.

In vederea implementării strategiei de dezvoltare comunitara regionala, Asociația Dorna Tismana intenționează sa dezvolte următoarele programe pilot - P.A.S.C.A.A.L. P.E.A.S.E.T. alături de parteneri precum:

ONG parteneri permanenți
1. 2. 3. 4. 5. Asociaţia "Semănătorul Tismana Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila Asociația Libera Inițiativa si Antreprenoriat Tismana A.L.I.A.T FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET GORJ –FJPT Asociația EURO HOUSE ROSIA DE AMARADIA – A.E.H.R.

ONG parteneri EXTERNI 1. Fundaţia Tismana 2. Asociația Tineret si Dezvoltare Regionala - ATDR 3. Organizaţia „Obştea Moşnenilor Topeşti, Nedeia Mare” 4. Asociația Pentru Șanse Egale - A.P.S.E Parteneri instituţionali: 1. Centrului Municipal de Cultură „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 2. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GORJ 3. Grupul Școlar Industrial Tismana, 4. Primăria orașului Tismana, Consiliul Local al orașului Tismana 5. Consiliul Județean Gorj, 6. Biblioteca Județeană Christian Tell ONG INTERNATIONALE  Association humanitaire chrétienne La Gerbe, ONG Franța, www.lagerbe.org ;  Collectif ASAH - Association au Service de l'Action Humanitaire , ONG Franța ;  Association Chrétienne de Solidarité Internaționale, ONG Franța ;  ENOA - European Network of Animation - ONG Franța, www.enoa.ro ;  Asociația Belgerom, - ONG Belgia, http://tomoniu.sapte.ro/tismana/fundatia/belgerom.htm;  Asociația Elverom, - ONG Elvetia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Tismana;  Asociația Enfants Etrangers en Vacance, - ONG Belgia, l'A.S.B.L. Enfants Etrangers En Vacances www.eeev.be/;

Asociatia „ Dorna Tismana ”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful