You are on page 1of 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013

MINGGU TARIKH 1 2/1/2013 4/1/2013

TEMA

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber i. Sumber mineral -Petroleum -Gas asli - Arang batu - Emas - Bijih timah

-Menyenaraikan jenis-jenis sumber yang terdapat di negara kita. -Menyenaraikan sumber mineral

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita.

2 7/1/2013 11/1/2013 .

5. KONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber ii. Sumber hutan - balak - herba -rotan -buluh -kayu bakau

Menyenaraikan sumber hutan

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita

3 14/1/2013 18/1/2013

5. EKONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber iii.Sumber laut -ikan - udang - sotong

Menyenaraiyenaraikan sumber laut.

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita Menghargai sumber semula jadi negara kita Menghargai sumber semula jadi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
- ketam - siput - mutiara - tumbuhan laut 5. EKONOMI NEGARA 5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral - bahan api - sumber tenaga - perhiasan 1.Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2.Menyatakan kegunaan sesuatu sumber.

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME
negara kita

CATATAN

4 21/1/2013 25/1/2013

-Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita -Menghargai sumber semula jadi negara kita -

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber ii. Hasil hutan - bahan binaan - perabot - ubat-ubatan - kraf tangan

1.Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum. 2. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber. Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber.

5 28/1/2013 1/2/2013

5. EKONOMI NEGARA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 6 4/2/2013 8/2/2013 TEMA TOPIK
5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber iii. Hasil laut - Sumber protein - Perhiasan Ubat-ubatan 5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi a. Perindustrian i. Jenis industri - industri pemprosesan - industri berat -industri ringan -industri desa

HASIL PEMBELAJARAN
1.Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum. 2. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

PATRIOTISME
Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

7 11/2/2013 15/2/2013

5. EKONOMI NEGARA

- Menyatakan jenis industri di negara kita -Menyenaraikan jenis industri di negara kita i. Jenis industri

Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. Berbangga dengan barangan buatan Malaysia.

CUTI TAHUN BARU CINA PADA 11/2/2013 HINGGA 14/2/2013


5. EKONOMI NEGARA 5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi a.Perindustrian ii.Kawasan perindustrian - Shah Alam - Perai - Pasir Gudang - Peramu Tanjung Malim - Nilai Menamakan kawasan Perindustrian dan jenis industri yang terdapat di negara kita

8 18/2/2013 22/2/2013

-Menamakan kawasan perindustrian. - Menyatakan jenis industri di negara kita

- Menyedari bahawa pelbagai industri telah meningkatkan ekonomi negara -Berbangga dengan barangan buatan Mala ysia mi negara. -Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
- Likas - Miri

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

9 25/2/2013 1/3/2013

5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi b.pertanian i. Penanaman - padi di dataran Kedah, delta Kelantan dan Tanjung Karang. -kelapa sawit di Jengka, Labis ,Trolak dan Sibu. -getah di Muar dan Tenom. - sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang. -nanas di Pontian.

Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. -Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya

- Menghargai hasil keluaran pertanian negara. - Berbangga kerana negara kita mempunyai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. --

- Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian - Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian -

4/3/2013 8/3/2013

10

5 EKONOMI NEGARA

5.2 Kegiaatan ekonomi dan lokasi ii. Penternakan - lembu di Kluang -ayam di Manjung.

- Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian - Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian -Menamakan aktiviti pertanian dan

-Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
iii. Perikanan - akuakultur di Bukit Merah dan Kukup -pusat perikanan seperti Kuantan, kuala Perlis, Chendering, Besut, Tok Bali 5.2Kegiatan ekonomi dan lokasi C. Perhutanan i Pembalakan -cengal -merbau -nyatuh -keruing -seraya -meranti

HASIL PEMBELAJARAN
lokasinya

PATRIOTISME

CATATAN

5. KEGIATAN EKONOMI

11 11/3/2013 15/3/2013

- Menamakan pokok balak yang terdapat di negara kita - Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita -Menyenaraikan hasil pembalakan di negara kita.

Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan - Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita -Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis hutan.

UJIAN BULANAN MAC PADA 11/3/2013 HINGGA 14/3/2013


12 18/3/2013 22/3/2013
5 KEGIATAN EKONOMI 5.2 Kegiatan ekonomi dan lokasinya C. Perhutanan ii. Kawasan pembalakan - Bukit Tinggi, Janda Baik - Kemaman - Segaamat -Ranau, Sri Aman, Kapit. Menyenaraikann kawasan pembalakan di negara kita. - Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan peibagai jenis pokok.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 PADA 23/3/2013 HINGGA 31/3/2013


13
5. KEGIATAN EKONOMI

5.2Kegiatan ekonomi dan

Menamakan lokasi perlombongan

- - Bersyukur dengan adanya sumber

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 1/4/2013 5/4/2013 TEMA TOPIK
lokasi d. Perlombongan i Sumber mineral dan lokasi -petroleum dan gas asli di perairan Terengganu,perairan Pantai Barat Sabah, dan perairaan Sarawak. - arang batu di mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau Basin. -emas d Raub, Rusila, Tebedu dan Mamut. -bijih timah di Lembah kinta.

HASIL PEMBELAJARAN
mineral di kawasan kita - Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut

PATRIOTISME
mineral di negara kita - Menghargai sumber alam sebagai anugerah tuhan. - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil Negara

CATATAN

BULAN PENCERAPAN/SEMAKAN HASIL KERJA MURID/TEKNIK MENJAWAB BM UPSR


14 8/4/2013 12/4/2013
5. KEGIATAN EKONOMI

Kegiatan ekonomi dan lokasi d. Perlombongan ii. Lokasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli -Kerteh -Bintulu -Miri

- -Menyenaraikan pusat peprosesan petroleum dan gas as

- Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita - Menghargai sumber alam sebagai anugerah tuhan. - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil Negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

15 15/4/2013 19/4/2013

5. KEGIATAN EKONOMI

5.3 Sumbangan kegiatan ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi. i. Menyediakan peluang pekerjaan -sektor awam - sektor swasta ii Menambahkan pendapatan negara iii. kemajuan pembangunan negara . 5.4.Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar a. Kesan i.perubahan landskap akibat -perlombongan -pembalakan -pembinaan -pertanian. ii. Pencemaran - udara - -darat - Air - bunyi

-Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi -Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. -Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.

- Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara. -Berbaangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita.

5. KEGIATAN EKONOMI

- Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia - Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. - Menghuraikan aktiviti yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. - Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi

-Menghargai khazanah alam sekitar -Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar -Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar - Menghargai khazanah alam sekitar - Menjaga alam sekitar tanggung jawab bersama. - Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna 1 7

16 22/4/2013 26/4/2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK iii.kepupusan -flora -fauna 5.1.Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. b. Cara mengatasi i.pemeliharaan ii. pemuliharaan HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

17 29/4/2013 3/5/2013 18 6/5/2013 10/5/2013

5. KEGIATAN EKONOMI

- Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dalam setiap kegiatan

- Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama.

BULAN PENCERAPAN/SEMAKAN HASIL KERJA MURID/TEKNIK MENJAWAB MT UPSR


KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 6.1 Kemerdekaan Malaysia a.Kearah kemerdekaan i .Kerjsama antara kaum - bahasa -kebebasan beragama dan kepercayaan. - budaya 6.1 kemerdekaan Malaysia A Kearah Kemerdekaan ii Pilihan Raaya 1955Malaysia -Menyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi -Menyatakan peranan Bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum -Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia - Menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia. Menjelaskan kepentingan pilihanraya 1955 Menghormati agama, kepercayaan dan budaya setiap kaum di Malaysia.

19 13/5/2013 17/5/2013

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita.

PKSR 1 DAN PPPA 1 UPSR PERTENGAHAN PADA 13/5/2013 HINGGA 17/5/2013


20 20/5/2013
KEJAYAAN DAN

6.1 kemerdekaan Malaysia

- Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan

- Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 23/5/2013 TEMA
KEBANGAAN NEGARA

TOPIK Kearah kemerdekaan iii. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 -wakil raja-raja Melayu -Wakil Parti Perikatan.

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

HARI WESAK DAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN PADA 24/5/2013 HINGGA 9/6/2013
21 10/6/2013 14/6/2013
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

6.1 kemerdekaan - Menyatakan tarikh dan tempat Malaysia pengistiharan kemerdekaan b Pengistiharan - Menghuraikan peristiwa kemerdekaan pengistiharan kemerdekaan i Pengistiharan tarikh kemerdekaan ii Penurunan bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor. iii Pengistiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka 6.1 kemerdekaan Malaysia b Pengistiharan kemerdekaan iv Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan -Dato Onn bin Jaafar -Tunku Abdul Rahman - Menyenaraikan tokoh yang terlibat yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan -Biodata Tunku Abd Rahman sebagai Bapa kemerdekaan.

. Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara - Menyemai semangat cintakan negara.

22 17/6/2013 21/6/2013

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan keemerdekaan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK Putra Al Haj -Tun Abd Razak Bin Dato Hussein -Tun Tan Cheng Lock -Tun Sambanthan 23 24/6/2013 28/6/2013 HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

6.2 Pembentukan Malaysia a Latar belakang i. Idea pembentukan Malaysia - tujuan ii. Gagasan awal -Persekutuan Tanah Melayu -Singapura -Brunei -Saabah - Sarawak 6.3 Pembentukan Malaysia a Latar belakang iii. Tokoh yang terlibat -Tunku Abd Rahman -Tun Fuad Stephen -Temenggong Jugah Anak Barieng

- Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia - Menyatakan negeri dalam gagasan awal pembentukan Malaysia - Menjelaskan tujuan gagasan awal Malaysia.

Menyemai semangat cintakan negara Menyemaikan semangat intergrasi nasional.

24 1/7/2013 5/7/2013

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

- Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia.

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK -Tun Datu Mustapha bin Datu Harun -Lee Kuan Yew 6.2 Pembentukan Malaysia KEJAYAAN b. Perjanjian Malaysia. DAN i. Perjanjian Malaysia KEBNANGAAN pada 16 september NEGARA 1963 -PersekutuanTanah Melayu - Sabah - Sarawak - Singapura. KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

25 8/7/2013 12/7/2013

- Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia - Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 september 1963.

- Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

26 15/7/2013 19/7/2013

6.2 Pembentukan - Menyenaraikan anggota yang Malaysia menyertai malaysia selepas 9 b. Perjanjian Malaysia. Ogos 1965. ii. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 -Persekutuan Tanah Melayu -Sarawak -Sabah 6.3 Warisan negara a Warisan sejarah i. Bangunan-bangunan Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebangaan negara

- Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

27 22/7/2013 -

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN

- Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah 1 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 26/7/2013 TEMA NEGARA TOPIK lama pemeliharaan dan pemuliharaan -Bangunan Sultan Abdu Samad. -Bangunan Stadhuys HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah PATRIOTISME Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah. CATATAN

28 29/7/2013 2/8/2013 KEJAYAAN DAN NKEBANGAAN NEGARA 6.3 Warisan negara. a Warisan sejarah ii. Sumber sejarah -dokumen -artifak - Menyatakan jenis sumber sejaarah - Menyenaraikan penemuan yang menjadi sumber sejarah. - Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah.

29 5/8/2013 6/8/2013

KEJAYAAN DAN NKEBANGAAN NEGARA

6.3 Warisan negara. a Warisan sejarah i. Sumber sejarah -dokumen -artifak

-Menghuraikan kepentingan sumber sejarah

Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 BERMULA 7/8/2013 HINGGA 18/8/2013


30 19/8/2013 23/8/2013 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 6.3 Warisan negara b. Warisan kesenian i. Bidang -muzik -drama - Menamakan bidang bidang seni yang menjadi warisan negara. -Menyenarailkan cara mengekalkan warisan seni -Menyenaraikan langkah - Berbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum - Menghargai seni warisan silam -Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara.

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK -seni kraft -seni bina -seni tari - permainan -seni mempertahankan diri 31 26/8/2013 30/8/2013 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 6.4 Maalaysia dan kejayaanya a. Kesejahteraan negara i Amalan demokrasi - kebebasan bersuara -kebebasan beragama. -kebebasan memilih kerajaan 6.4 Maalaysia dan kejayaanya a.Kesejahteraan negara ii. Perkongsian kuasa -Kerajaan pusat -Kerajaan negeri 6.4 Maalaysia dan kejayaanya a.Kesejahteraan negara iii. Perpaduan kaum - kerjasama - toleransi HASIL PEMBELAJARAN memperkenalkan warisan seni -Menjelaskan kepentingan warisan seni kepada masyarakat. PATRIOTISME CATATAN

- Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteran negara -Menyatakan maksud demokrasi -Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi.

Bersyukur dengan kesejahteraan negara. Berebangga dengan amalan demokrasi

32 2/9/2013 6/9/2013

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menamakan kerajaan peringkat pusat dabn negeri - Menamakan ketua kerajaan peringkat negeri dan pusat - Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. - Menjelaskan langkah-langkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara

Bersyukur dengan kesejahteraan negara. Berebangga dengan amalan demokrasi

33 9/9/2013 -

KEJAYAA N DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menhgargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum.

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 13/9/2013 34 16/9/2013 20/9/2013 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA TEMA TOPIK persefahaman - Menyatakan usaha-usaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi negara. - Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara. Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan manaikan nama negara. Menghargai kemudahan. perhubungan dan pengangkutan yang disediaakan oleh kerajaan -Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

6.4 Maalaysia dan kejayaanya b. Kemakmuran ekonomi i. Pengeluaran negara -perindustrian -cari gali petroleum - pertanian 6.5 Maalaysia dan kejayaanya b. Kemakmuran ekonomi. ii. Telekomunikasi -Koridor Raya Multimedia iii. Perhubungan dan pengangkutan -KLIA -Lebuh raya, kereta api.

35 23/9/2013 27/9/2013 36 30/9/2013 4/10/2013 37 7/10/2013 11/10/2013 38

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. - Menyatakan kemudahan yang disediaakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 2

AKTIVITI SEKOLAH DAN PEMULANGAN BUKU TEKS TAHUN 2013


1 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 2013


MINGGU TARIKH 14/10/2013 18/10/2013 39 21/10/2013 25/10/2013 40 28/10/2013 1/11/2013 41 4/11/2013 8/11/2013 42 11/11/2013 13/11/2013 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

AKTIVITI SEKOLAH DAN PEMULANGAN BUKU TEKS TAHUN 2013

AKTIVITI SEKOLAH DAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 2013

AKTIVITI SEKOLAH DAN PENYERAHAN BUKU TEKS TAHUN 2014

AKTIVITI SEKOLAH DAN PENYERAHAN BUKU TEKS TAHUN

15