You are on page 1of 1

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Razumijevanje Kurana Ramazanski Kratki Kurs Kviz br. 1 bodova: 50

ODGOVORI ZA KVIZ
(Molimo ocijeni se. Ako ti je rezultat manji od 40 poena ponovo pregledaj lekcije I ponovi Kviz. Na kraju Kratkog kursa zbroji svoje bodove iz svih kvizova i posljednjeg zavrnog ispita radi dobivanja diploma. Iako ne eli diplomu molimo poalji nam broj svojih bodova radi evidencije.)

I. (a), (b), (a), (b), (a) II. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d III. a. znanje; b. Milostivi; c. ovjek; d. pomo; e. oboavati. IV. a. djela; b. kojima Si se smilovao; c. samo;zaista; d. oni koji su zalutali e. Pravi V. (Trebate biti u mogunosti ocijeniti ovo pitanje sami).

VI. VII. (GRAMATIKA) Promijeni sljedee rijei iz jednine u mnoinu i obrnuto:

, , , ,

VIII. (GRAMATIKA) Prevedi sljedee rijei:

: u tebi (tebi) : u meni (meni) : na tebe


IX.

: naa vjera / nain ivljenja

: vaa knjiga