1/22/13

www.sim-avionics.com/downloads/Release Notes.txt

************************************* ************************************ *Vrin12 -RlaeNts eso .0 ees oe ************************************* ************************************ #Atplt uoio Mn cagshv be md t teAPsnetels rlae ms o wihwl b ay hne ae en ae o h / ic h at ees, ot f hc il e tasaett yu stp rnprn o or eu. Teeoeyu eitn Arrf cgfl sol silwr. hrfr or xsig icat f ie hud tl ok Hwvri yuhv ayAtplt o Attrtl cnrlise te yusol oee f o ae n uoio r uohote oto sus hn o hud slc teNwmn oto o teSre : eet h e eu pin n h evr Arrf Seii >Gnrt NwCniuainFls icat pcfc eeae e ofgrto ie Ti wl rgnrt tearrf cniuainfl i aNWfle :\ihs il eeeae h icat ofgrto ie n E odr Sm Ainc\evrNwCni Fls voisSre\e ofg ie Yucnte ueteeflsfrrfrne o a hn s hs ie o eeec. I yuhv ntmd aycagst yu eitn cni fl te yucudsml f o ae o ae n hne o or xsig ofg ie hn o ol ipe cp terfrnefl fo tenwfle it te\evrfle adoewie oy h eeec ie rm h e odr no h Sre odr n vrrt yu eitn cni fl. or xsig ofg ie Atraieyyumywn t oe terfrnefl adol cp adoewie lentvl o a at o pn h eeec ie n ny oy n vrrt te[UOIO]scinit yu eitn fl..t peevrayproa h ATPLT eto no or xsig ie. o rsre n esnl stig. etns

#IO / NwIptadOtu fntoswl b atmtclyaddt tebto o te e nu n upt ucin il e uoaial de o h otm f h aporaescini yu eitn FUP_Oiifl. prpit eto n or xsig SICI.n ie #RcmeddArrf Mdl eomne icat oe Frtoefyn te77uigFX teei nwa'eomne'77mdlaalbe o hs lig h 3 sn S, hr s o rcmedd 3 oe vial frdwla wt a ascae svrcniuainfl.(S-i-voisB3) o onod ih n soitd ee ofgrto ie FXSmAinc-77 Ti i prl afih mdladi uigtedfut77vsa mdladsud hs s uey lgt oe n s sn h eal 3 iul oe n on. Fe fe t adyu fvrt sud t ti arrf. el re o d or aoie ons o hs icat

www.sim-avionics.com/downloads/Release Notes.txt

1/1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful